PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1"

Átírás

1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: január 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek (kivéve Tetvértelepülési és Partnerség Pályázati Alap) részére készült. Az 5. prioritási terület (Az üzleti környezet fejlesztése és a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése a kis- és középvállalkozások vonatkozásában) lebonyolításában résztvevő szervezetekre, a Testvértelepülési és Partnerség Pályázati Alap lebonyolításában résztvevő szervezetre, valamint kisprojekt Projekt Végrehajtók számára külön Útmutatók vonatkoznak.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA...4 SZERZŐDÉS ÉS PROJEKT-MENEDZSMENT...5 A SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA...5 A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE...6 BIZTOSÍTÉKOK BENYÚJTÁSA...7 ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE...8 BESZERZÉSEK...8 SZERZŐDÉSMENEDZSMENT Szerződéskötés a projektben közvetlenül közreműködő szakértőkkel Szerződéskötés alvállalkozókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal...9 A PROJEKT MEGÁLLAPODÁS ÉS A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Általános szabályok a Végrehajtási Megállapodás módosításával kapcsolatban A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása A Végrehajtási Megállapodás jóváhagyást igénylő módosítása Írásbeli értesítés...12 NYILVÁNOSSÁG...13 A PÁLYÁZATI ALAP ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALAP LEBONYOLÍTÁSA SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK Előkészítés Pályáztatás, értékelés Ellenőrzés...14 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK Előleg Közbenső kifizetés(ek) Végső kifizetés JELENTÉSEK Időközi jelentések Éves projektjelentés Projektzáró jelentés Audit jelentés (Intermediary Financial Report/ Final Financial Report)...24 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK - PÁLYÁZATI ALAPOK ESETÉBEN...24 KIFIZETÉSEK...25 ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Elszámolható költségtípusok Nem elszámolható költségek (minden prioritás) ÁFA és egyéb adók...35 A TÁMOGATOTT PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK LISTÁJA...36 MELLÉKLETEK MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS FORMÁTUMA MELLÉKLET IDŐKÖZI JELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA (EGYEDI PROJEKTEK ESETÉN) MELLÉKLET ÉVES PROJEKTJELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET PROJEKTZÁRÓ JELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA

3 5. MELLÉKLET SZÁMLAÖSSZESÍTŐ FORMANYOMTATVÁNYA, MELLÉKLET EGYÉB ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁK (BÉR, ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG) MELLÉKLET SCOPE OF AUDIT

4 Az Útmutató célja Jelen dokumentum célja a projektek megvalósítását segítő eljárásrend ismertetése. Az Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Program megvalósításának a Svájci hatóság, Nemzeti Koordinációs Egység által létrehozott útmutatók, valamint a hazai előírások és a Projekt Végrehajtóval aláírt Végrehajtási Megállapodás (továbbiakban: Szerződés) alapján készült. Jelen Útmutató esetében Projekt Végrehajtó alatt a következőket értjük: Projekt Végrehajtó, ahol releváns a konzorciumi tag, ahol releváns a partner, ahol releváns (1. prioritás) a Program Végrehajtó és ahol releváns a TKSz. Az Útmutató nem a teljesség igényével készült, bizonyos körülmények változtatásokat is indokolhatnak, ezért a Végrehajtási Megállapodásban nem szabályozott, de a program belső eljárási, beszámolási és elszámolási rendjéhez tartozó kérdésekben Közreműködő Szervezet az Útmutatóban leírtakat a program megvalósítása során kiegészítheti, vagy módosíthatja. 4

5 SZERZŐDÉS és PROJEKT-MENEDZSMENT A Svájci-Magyar Együttműködési Program szereplőinek bemutatása A Közreműködő Szervezet a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projektek végrehajtását végző a Projekt Végrehajtók tekintetében bármely, a Nemzeti Koordinációs Egység felelőssége alatt vagy a Nemzeti Koordinációs Egység nevében eljáró köz- vagy magánszférába tartozó személy vagy szervezet. A 348/2007. (XII.20.) Korm. rendelet 2. es 3. mellékletében felsorolt, a közreműködő szervezet hatáskörébe tartozó feladatokat a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, kivéve az 5. prioritási területet, melynek tekintetében ezen feladatokat az MV Zrt. látja el. A Közreműködő Szervezet felelős a Végrehajtási Megállapodások megkötéséért, közreműködik azok módosításában, figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét, ideértve a közbeszerzések dokumentációjának ellenőrzését, adminisztratív és pénzügyi szempontból ellenőrzi a projektelőrehaladási jelentéseket és a projektzáró-jelentést, valamint felel a kifizetések teljesítéséért a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően. Nemzeti Koordinációs Egység (továbbiakban NKE) A 348/2007. (XII.20.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően Magyarországon a Svájci-Magyar Együttműködési Program koordinációjáért felelős egység, mely feladatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke által kijelölt szervezeti egység látja el. Svájci hatóság - A donor fél részéről eljáró hatóság, egyrészt a SFEÜ-n 2 keresztül eljáró Svájci Szövetségi Külügyminisztérium és a GÁ-n 3 keresztül eljáró Szövetségi Gazdasági Minisztérium, másrészt az NKE-vel történő kapcsolattartásért felelős Svájci Nagykövetség, valamint az annak keretén belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest. Projekt Végrehajtó jelen útmutató vonatkozásában egyedi projekt, program esetében a támogatásban részesülő szervezet, pályázati alap esetében a támogatásközvetítő szervezet - szervezi, lebonyolítja és irányítja a Projekt végrehajtását, és a projektért teljes körű pénzügyi felelősséget vállal. Támogatásközvetítő Szervezetek (a továbbiakban: TKSz): nyílt eljárás alkalmával kiválasztott szervezet, feladata a Pályázati Alap és Ösztöndíj Alap esetén a Pályázati Alap és Ösztöndíj Alap keretében rendelkezésre álló támogatás további pályáztatással történő szétosztása. Program Végrehajtó jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, mely a kiemelt kistérségben rendelkezik székhellyel és jelenleg is aktív szerepet tölt be (a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben. Partner - több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén a megvalósításban részt vevő, illetőleg a Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatásban részesülő fél. 2 Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség 3 Gazdasági Államtitkárság 5

6 A Végrehajtási Megállapodás megkötése A szerződés megkötése két lépcsőben történik. 1. lépés: A Projekt Megállapodás (Pályázati Alap esetében Pályázati Alap Megállapodás) megkötése A Projekt Végrehajtó által benyújtott Végleges Projektjavaslat alapján, egyrészről az SFEÜ, illetve a GÁ, másrészről az NKE vagy további szerződő felek között létrejött megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit, megkötése formaszöveggel, angol nyelven történik. 2. lépés: A Végrehajtási Megállapodás aláírása A Projekt Végrehajtó és a Közreműködő Szervezet között jön létre, magyar nyelven a Projekt Megállapodás aláírását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Projekt Megállapodás / Pályázati Alap Megállapodás aláírását követő 30. napon. A Végrehajtási Megállapodás mellékletei a következők (prioritások szerint eltérő lehet): I. Melléklet Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (elérhető a honlapról) II. Melléklet Projekt Megállapodás/ Pályázati Alap Megállapodás III. Melléklet A Projekt részletes költségvetése és beszámolási periódusok IV. Melléklet A Projekt Végrehajtó nyilatkozata a projekt keretében tervezett lefolytatandó közbeszerzési eljárásokról és kötendő szerződésekről V. Melléklet Nyilvánossági terv VI. Melléklet A Projekt Végrehajtó ÁFA nyilatkozata VII. Melléklet A Projekt Végrehajtó szervezet működését igazoló jogerős nyilvántartásba-vételi végzés vagy cégkivonat másolata (a szerződéskötést megelőző 90 napnál nem régebbi kivonat), illetve a szervezet működését igazoló egyéb dokumentum és az aláírási címpéldány másolata VIII. Melléklet Partnerségi megállapodás és partnerségi nyilatkozat/konzorciumi megállapodás IX. Melléklet Kifizetési kérelem minta és pénzügyi azonosító űrlap X. Melléklet Audit jelentés minta XI. Melléklet Biztosíték és nyilatkozat minták XII. Melléklet Projektvégrehajtási Útmutató (elérhető a honlapról) XIII. Melléklet Indikátorok 6

7 Biztosítékok benyújtása A következő esetekben nincs szükség biztosíték nyújtására: - Ha a hozzájárulás: (részletesen: ÁSZF 22(2)) összege nem éri el a 10 millió forintot, nem beruházási célú, kutatás-fejlesztésre vagy innovációra szolgál, vagy kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik. - Ha a Projekt Végrehajtó: nem kell biztosítékot nyújtani: költségvetési szerv - egyház egyház intézménye alapítvány alapítvány intézménye közalapítvány közalapítvány intézménye közhasznú társaság köztestület társadalmi szervezet helyi önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzat önkormányzatok társulása a fentiek költségvetési szerve vízitársulat feltétel teljesülése esetén nem kell biztosítékot nyújtaniuk: ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult - Amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik Ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használják fel A Projekt Végrehajtó a fenti eseteket kivéve köteles biztosíték nyújtására, amely biztosíték lehet bankgarancia (ld. Végrehajtási Megállapodás XI. melléklet) vagy egyéb kezességvállalás (biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás). 7

8 Alapelvek érvényesülése Az alapelvek érvényesülésére a donor és a magyar hatóságok nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a projekt végrehajtása során különös figyelemmel kell lenni a következő alapelvek pályázatban vállalt mértékű érvényesülésére: - Fenntartható fejlődés - Esélyegyenlőség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre) - Jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek, jogelvűség, kompetencia, szükségletek iránti fogékonyság) - Korrupció mentesség A Projekt Végrehajtó az alapelvek érvényesüléséről a helyszíni monitoring során, illetve a projekt végrehajtásáról szóló jelentésekben számol be. Beszerzések A Projektek lebonyolítása során felmerült beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak az irányadók. A közbeszerzéssel kapcsolatos speciális kötelezettségekről a Végrehajtási Megállapodás Általános Szerződéses Feltételek 8. cikkelye rendelkezik. TKSZ-ek esetében ez a fejezet csak a menedzsment szerződések vonatkozásában releváns. A Projekt Végrehajtó/Partner a projekt keretében végrehajtott beszerzéseinél a Kbt. 1. (3) bekezdés figyelembe vételével a következő országokban letelepedett ajánlattevők és alvállalkozók, valamint szakértőik, és a következő országokból származó áruk számára köteles biztosítani a nemzeti elbánást összhangban a 8001/2007. számú KüM-TNM-IM együttes tájékoztatóval. 1) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Spanyolország, Hollandia, Egyesült Királyság, Románia, Bulgária 2) Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről és az Európai Gazdasági Térségben való részvételről: Liechtenstein, Izland, Norvégia 3) A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a kormányzati beszerzésről alapján: Egyesült Államok, Kanada, Hongkong, Kína, Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Aruba 4) Azon országok, amelyekkel az Európai Közösség megállapodást kötött: Mexikó, Chile, Izrael, Svájc, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország A Projekt Végrehajtó a fentieken kívül további országok számára is biztosíthat nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárása során, erről azonban az eljárás megindítása előtt a közbeszerzési dokumentációban rendelkeznie kell, és az eljárás során később már nem változtathat rajta. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszerzésekre kizárólag a hatályos közbeszerzési szabályok betartása mellett van lehetőség. 8

9 A beszerzésekre vonatkozóan a Beszerzési Útmutató szerint, a közbeszerzések lebonyolítása során a Közbeszerzési Útmutatóban foglaltak szerint kell eljárni. Az eljárások tisztaságáért a Projekt Végrehajtó (Partner(ek), TKSZ) felel(nek)! A pályázati alap keretében a TKSZ ellenőrzi a kisprojektek végrehajtók által lefolytatott közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és a műszaki minőségbiztosítás szempontjából. Szerződésmenedzsment A projekt terv szerinti megvalósítása érdekében szükséges megállapodásokat kötni az együttműködő partnerekkel, a projektben közreműködő munkatársakkal, alvállalkozókkal, beszállítókkal és különféle szolgáltatókkal. A projekt célkitűzéseinek elérése döntő mértékben függ ezen szerződéseknek a teljesülésétől, ezért a szerződések jól átgondolt elkészítése (tartalom/feladat pontos és egyértelmű meghatározása, teljesítési mutatók felállítása, megállapodás a teljesítési és fizetési határidőkről, fizetési feltételekről) és teljesülésük nyomon követése a projektmenedzsment egyik kiemelt feladata. A megállapodásokat, a szerződési feltételeket természetesen a költségvetéssel összhangban kell kialakítani, ugyanakkor a szerződésekben vállalt kötelezettségeket a költségvetés teljesülésének nyomon követésénél, mint lekötött forrásokat kell figyelembe venni. Külön nyilvántartani szükséges az egyes költségvetési sorokban tervezett, lekötött (szerződések ill. szerződés hiányában a beérkezett, de ki még nem fizetett számlák, számlahelyettesítő okmányok) ill. az adott költségvetési soron belül még szabadon felhasználható összegek nagyságának alakulását. Az egyes időközi jelentésekben be kell számolni a projekt keretében megkötött szerződésekhez kapcsolódó adatokról a PIR-ben megadott formátumban. 1. Szerződéskötés a projektben közvetlenül közreműködő szakértőkkel A projektben különféle szerepet vállaló munkatársakkal a projekttervben nevesített tevékenységek és feladatok elvégzésére szerződést kell kötni. A szerződés lehet munkaszerződés, vállalkozói szerződés, ill. megbízási szerződés. A szerződéseknek teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. 2. Szerződéskötés alvállalkozókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal A szerződések odaítélésének és megkötésének rendjét a évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről című jogszabályban foglaltak, továbbá január 1-jétől a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek határozzák meg. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során elvégzendő speciális feladatokat a Közbeszerzési Útmutató ismerteti. 9

10 A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás módosítása 1. Általános szabályok a Végrehajtási Megállapodás módosításával kapcsolatban A támogatás összege és a támogatás intenzitása nem növelhető. A projekt és a szerződés nem módosítható oly módon, hogy a módosítás eredményeképpen a támogatás eredeti odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a pályázók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. Szerződésmódosítást csak az alábbi eljárások betartásával lehet végezni. Amennyiben nem a megfelelő eljárást használják, a módosítás elutasításra kerül. A Végrehajtási Megállapodás mindennemű módosítása kizárólag hivatalosan dokumentálva, írásban, a szerződést eredetileg aláírók egyetértésével történhet. A módosítás okai a következők lehetnek: a) a projekt céljai vagy eredményei változnak; b) a projekt egyes költségvetési komponensei 4 vagy költségtípusai 5 között kumuláltan 15%- ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik (kivéve, ha a tevékenységek és költségsorok közötti átcsoportosítás tekintetében egyéb korlátozás került meghatározásra a pályázati felhívásban ); c) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meghaladó mértékben változik; d) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meg nem haladóan változik; e) az elkülönített bankszámla változtatása (pl. számlavezető intézet változása); f) Végrehajtási Megállapodás mellékleteinek módosítása; g) a projekt egyes költségvetési komponensei vagy költségtípusai között kumuláltan 15%-ot meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik (kivéve, ha a tevékenységek és költségsorok közötti átcsoportosítás tekintetében egyéb korlátozás került meghatározásra a pályázati felhívásban ); h) adminisztratív változások (kapcsolattartási cím, székhely, bankszámla megszűnése, könyvvizsgáló vagy projekt menedzser személyének és/vagy adatainak megváltozása, stb.); i) új bankszámla nyitása esetén az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet (inkasszó) 8 napon belül be kell küldeni. A módosítás típusai: 1. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 2. A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 3. Írásbeli értesítés kizárólag adminisztratív adatok változása esetén 2. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Esetei: 4 A Projekt Megállapodás x. számú mellékletét képező Végső költségvetés sorai, amelyek megegyeznek a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 21. (1) c) bekezdésében említett költségvetési fősorokkal. 5 Elszámolható költségelemek, mint pl. projekt koordináció és menedzsment költségek, bérek és bérjellegű költségek, stb. 10

11 a) a projekt céljai vagy eredményei változnak b) a projekt egyes költségvetési komponensei között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik c) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meghaladó mértékben változik, Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítását, a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Közreműködő Szervezetnél írásban kezdeményezni. Beküldendő dokumentumok: a Projekt Végrehajtó angol és magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás szükségességének az indoklásáról. Formátuma: A kérelmet 1 példányban, kell postán, valamint elektronikusan ( en) is benyújtani a Közreműködő Szervezethez, Határidők: Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet kellő időben a módosítás tervezett életbe lépése előtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez. A Közreműködő Szervezet a kérelmet 15 munkanapon belül ellenőrzi és továbbítja a NKE felé. NKE jóváhagyása esetén végleges jóváhagyásra továbbítja a Svájci Hatóság felé. A továbbított és visszaérkező kérelem közötti ügyintézés időtartamát a Közreműködő Szervezetnek nem áll módjában befolyásolni. Amennyiben a módosítási kérelem jóváhagyásra kerül a Közreműködő Szervezet elkészíti a szerződésmódosításhoz szükséges nyomtatványt és aláírásra megküldi a Projekt Végrehajtó részére. Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az esetleges változtatások csak a Projekt Megállapodás módosítás és a Végrehajtási Megállapodás módosítás aláírása után lépnek életbe! 3. A Végrehajtási Megállapodás jóváhagyást igénylő módosítása Esetei: b) a projekt egyes költségtípusai között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik d) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meg nem haladóan változik; e) az elkülönített bankszámla változtatása (pl. számlavezető intézet változása); f) Végrehajtási Megállapodás mellékleteinek módosítása esetén (pl. Közbeszerzési nyilatkozat változik vagy a Partnerségi Megállapodás változik); g) a projekt egyes költségvetési komponensei vagy költségtípusai között kumuláltan 15%-ot meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik (kivéve, ha a tevékenységek és 11

12 költségsorok közötti átcsoportosítás tekintetében egyéb korlátozás került meghatározásra a pályázati felhívásban ); Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítását, a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Közreműködő Szervezetnél írásban kezdeményezni. Beküldendő dokumentumok: a Projekt Végrehajtó magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás szükségességének az indoklásáról, Formátuma: A kérelmet 1 eredeti példányban kell postán, valamint elektronikusan is benyújtani a Közreműködő Szervezethez. Határidők: Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe lépése előtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez kellő időt hagyva a szerződésmódosítás életbelépéséhez. KSZ dönt a jóváhagyásról, melyről az indoklással együtt azonnal értesíti az NKE-t. Amennyiben a módosítási kérelem jóváhagyásra kerül a Közreműködő Szervezet elkészíti a szerződésmódosításhoz szükséges nyomtatványt és aláírásra megküldi a Projekt Végrehajtó részére. Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az esetleges változtatások csak a Végrehajtási Megállapodás módosításának aláírását követően lépnek életbe. A módosítás által érintett időközi jelentés csak a módosítás életbe lépését követően hagyható jóvá, ill. a hozzá kapcsolódó kifizetés csak azt követően indítható el! 4. Írásbeli értesítés Esetei: h) kizárólag adminisztratív változások (kapcsolattartási cím, székhely, bankszámla megszűnése, könyvvizsgáló vagy projekt menedzser személyének és/vagy adatainak megváltozása, stb.) i) új bankszámla nyitása esetén az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet (inkasszó) 8 napon belül be kell küldeni. Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet az adminisztratív változásokról írásban (postai és elektronikus úton) tájékoztatni. Formátuma: Az értesítő levélben fel kell tüntetni a módosuló adatokat és annak rövid indoklását. Formanyomtatvány nincs. Bankszámlával kapcsolatos módosítás esetén a Végrehajtási Megállapodás IX. B. mellékletét is módosítani szükséges és az írásbeli értesítéssel együtt meg kell küldeni, valamint 12

13 a XI. sz. mellékletet, az új Felhatalmazó levelet is meg kell küldeni a módosuló bankszámlára vonatkozóan. Határidők: A Közreműködő Szervezet írásbeli tájékoztatásának legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül meg kell történnie. Nyilvánosság A projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és a NKE fokozottan figyelik a pályázat során a Nyilvánossági tervben (mely a Végrehajtási Megállapodás V. mellékletét képezi) foglalt vállalások megvalósulását. A projekt megvalósításakor a Projekt Végrehajtónak megfelelő módon például a projekt során készült jelentésekben, kiadványokban vagy a projekttel kapcsolatos híranyagokban stb. láthatóvá kell tennie, hogy a projekt az Svájci Hozzájáruláson keresztül kapott pénzügyi támogatást. A Svájci Hozzájárulás támogatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről, a tájékoztatás formájáról részletesen rendelkezik a Nyilvánossági Útmutató, mely elektronikusan elérhető a Nemzeti Koordinációs Egység honlapján: a oldalon. Figyelem! A tájékoztatási tevékenység során vegyék figyelembe az Általános szerződéses feltételek 13. cikkelyében foglaltakat. A Pályázati Alap és Ösztöndíj Alap lebonyolítása során elvégzendő feladatok 1. Előkészítés A Pályázati Alap Megállapodás, többek között, a következőket tartalmazza: - A Pályázati Alap célkitűzései; - Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelősségek (beleértve az irányító- és a kis projekt elfogadó bizottság szervezését); - A kis projektek értékelési és kiválasztási eljárásai (beleértve a kiválasztási kritériumot); - A társfinanszírozásra vonatkozó szabályok; - Végrehajtási ütemterv; - A Pályázati Alappal kapcsolatban elszámolható menedzsment és adminisztrációs költségek; - Költségvetés és pénzügyi tervezés (beleértve a menedzsment költségeket); - Kifizetési és pénzügyi ellenőrzési eljárások; - Monitoring és irányítás; - Jelentés; - Nyilvánosságra vonatkozó intézkedések 13

14 A Végrehajtási Megállapodás aláírására a Végrehajtási Megállapodás megkötése fejezetben leírtak vonatkoznak. 2. Pályáztatás, értékelés A Támogatásközvetítő Szervezet legkésőbb 15 munkanappal a Kisprojekt Irányító Bizottság (KIB) ülését megelőzően köteles az általa kiírandó pályázat pályázati dokumentációját, valamint a kisprojekt Projekt Végrehajtók kiválasztásának eljárásrendjét szabályossági és minőségbiztosítási szempontú véleményezésre a KSZ részére rendelkezésre bocsátani. A KSZ a véleményét a KIB részére küldi meg a beérkezést követő 10 munkanapon belül. A pályázat meghirdetését követően a Támogatásközvetítő Szervezet írásban meghívja a Közreműködő Szervezetet a Kisprojekt Elfogadó Bizottság (KEB) ülésére, biztosítja, hogy a Közreműködő Szervezet a Kisprojekt Elfogadó Bizottságba megfigyelőt delegálhasson. A KSZ megfigyelője a bírálatról jelentést készít, melyet a támogatásközvetítőnek is eljuttat. Amennyiben a Közreműködő Szervezet megfigyelője eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésben jelzi a KEB elnökének. 3. Ellenőrzés A KSZ a projekt lebonyolítása során két alkalommal, egyszer a lebonyolítás során, egyszer pedig a végén, 5%-os mintavételes ellenőrzést folytat le a TKSZ-nél. Az 5% a vizsgálat megkezdésének időpontjáig szerződéssel lekötött támogatás 5%-ára terjed ki. A KSZ a vizsgálat időpontjáról 15 munkanappal a vizsgálat megkezdése előtt írásban tájékoztatja a TKSZ-t, és az értesítéssel párhuzamosan bekéri az adatokat a leszerződött szerződésekre vonatkozóan. A KSZ a beérkezett adatok alapján kiválasztja a mintát, amely a vizsgálat tárgyát képezi. A kiválasztott szerződésekről a KSZ tájékoztatja a TKSZ-t. Az 5%-os ellenőrzések célja Az ellenőrzéseket mintavétel alapján, a következőkre való különös tekintettel kell megszervezni: - a TKSZ által létrehozott pénzügyi és beszámolási rendszer hatékonyságának ellenőrzése; - a kisprojektek végrehajtását működési és pénzügyi szempontból ellenőrző rendszer hatékonyságának vizsgálata; - a TKSZ által végzett igazolási tevékenység ellenőrzése. Az ellenőrzések során a következőket kell igazolni: - a beszámolási és pénzügyi rendszerek gyakorlati megvalósítása és hatékonysága; - a könyvelési nyilvántartások megfelelő számánál egyezés van a TKSZ-eknél, és a kisprojekt Projekt Végrehajtóknál lévő bizonylatok és dokumentumok között; - megfelelő az ellenőrzési nyomvonal; - a kiadási tételek megfelelő számánál a vonatkozó kiadások természete és időzítése megfelel a kisprojekt Végrehajtási Megállapodásban foglaltaknak és a ténylegesen elvégzett munkáknak; - a megfelelő társfinanszírozást ténylegesen rendelkezésre bocsátották. Mintavétel Az ellenőrzésre kerülő projektek mintájának kiválasztásánál a következőket kell figyelembe venni: 14

15 - a különböző típusú és méretű projektek megfelelő összetétele ellenőrzésének szükségessége; - az ellenőrzések során azonosított esetleges kockázati tényezők; A mintavételes ellenőrzés jegyzőkönyvét a KSZ továbbítja az NKE-nek. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról. Ennek érdekében köteles az NKE által meghatározott formátumban Időközi jelentés(eke)t, Éves projektjelentés(eke)t, valamint Projektzáró jelentést készíteni. TKSZ-ek esetében a menedzsment és támogatás részre külön jelentés benyújtása szükséges. A jelentéstételi kötelezettség kezdő időpontja a Projekt Megállapodás hatálybalépésének időpontja. Az időközi jelentéseket a Projekt Megállapodásban, illetve a Végrehajtási Megállapodásban meghatározott végrehajtási ütemezésnek megfelelően kell elkészíteni, és a jelentések legalább hathavonta esedékesek. Az időközi jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Az éves projektjelentés benyújtásának határideje a beszámolási időszakot követő 30. nap. A projektzáró jelentés (végső pénzügyi jelentéssel együtt) benyújtásának határideje a projekttevékenység befejezését követő 60. nap. A beszámolók a projekt időszaka alatt utólagosan kerülnek ellenőrzésre, ezért a Projekt Végrehajtót anyagi felelősség terheli a felhasznált eszközöknek a szerződéses és a jogszabályi előírások szerinti felhasználásában! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi táblázatok folyamatos és rendszeres vezetése a projektmegvalósítás időszakában jelentősen megkönnyíti a jelentések elkészítését. A projektjelentéseket alátámasztó Számlaösszesítőt (ld. 5. melléklet) forintban kell elkészíteni. A kifizetési kérelmen a projektjelentés formanyomtatványból származtatott forintösszeget kell feltüntetni. 1. KIFIZETÉSEK Az előleg kifizetése, a köztes kifizetés(ek) és a végső kifizetés forintban történik. A kifizetés kérelmezésének bizonylata: a kifizetési kérelem, melyet a Végrehajtási Megállapodás IX. mellékletében található minta alapján kell kiállítani. A kifizetések a Végrehajtási Megállapodás részét képező pénzügyi azonosító űrlapon (a Végrehajtási Megállapodás IX. melléklet) megadott elkülönített bankszámlára történnek (bankszámlaszám 3x8 számjeggyel). 15

16 A bankszámlaszámmal kapcsolatos bármilyen változást a Közreműködő Szervezet számára haladéktalanul jelezni kell (ld.: Projektvégrehajtási Útmutató Végrehajtási Megállapodás módosítása fejezet). A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Projekt Végrehajtónak a kifizetési kérelem benyújtásakor, illetve a kifizetés teljesítésekor ne legyen köztartozása. Amennyiben a Közreműködő Szervezet tudomást szerez arról, hogy a Projekt Végrehajtónak köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Projekt Végrehajtó nem igazolja köztartozás mentességét. Konzorcium, illetve partnerség esetén a Közreműködő Szervezet kizárólag a konzorciumvezető /vezető partner által benyújtott projektjelentést, kifizetési igényt fogad el, és az igényelt támogatást a konzorciumvezető/vezető partner részére teljesíti. A partnerekkel/konzorciumi tagokkal történő elszámolás nyomon követéséhez a számlaösszesítő (és egyéb összesítő táblák) partner utalás elnevezésű munkafüzetet kell kitölteni és az aktuális időközi jelentéshez benyújtani. 1.1 Előleg Az előleg mértékét a Végrehajtási Megállapodás 5.2. pontja szabályozza. Benyújtandó dokumentumok: Az előleg kifizetésének feltétele a Végrehajtási Megállapodás aláírása. - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), - adott esetben a XI. melléklet szerinti pénzügyi biztosíték, - igazolás a köztartozás mentességről, - Amennyiben a társfinanszírozás önerő: az eredeti bankkivonat (vagy bank által hitelesített példány) az előlegként kiutalandó támogatási összeggel arányos önerő rendelkezésre állásáról. (bank által adott nyilatkozatot/igazolást nem fogadunk el!) - Az előzőekben felsorolt dokumentumokat a KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET nevére kell kiállítani, és részére kell megküldeni. Kifizetés: Az előleg kifizetése a forrás Közreműködő Szervezethez való beérkezését követő 5 munkanapon belül történik meg. 1.2 Közbenső kifizetés(ek) A benyújtandó dokumentumokat a Végrehajtási Megállapodás III. mellékletében található Projekt végrehajtási ütemezésnek megfelelő beszámolási időszakokra kell elkészíteni. Az időközi jelentés benyújtásának határideje a Közreműködő Szervezet címére legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Benyújtandó dokumentumok: - Időközi jelentés nyomtatvány (angol nyelven szükséges kitölteni) - Költségek igazolására szolgáló dokumentumok cégszerű aláírással hitelesített másolat, - Számlaösszesítő (egyéb összesítő táblák), - Adott időszakra vonatkozó Audit jelentés (Projekt Megállapodásban meghatározott időpontokban, a 8. melléklet szerint) - A kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), 16

17 - Nyilatkozat arról, hogy amennyiben az előlegen keletkezik kamat, az kizárólag a projekt céljaira kerül felhasználásra Az időközi jelentés elfogadását követően: - Igazolások a köztartozás mentességről Az időközi jelentések előzetes ellenőrzését a Közreműködő Szervezet 30 napon belül végzi. Minden jelentés kapcsán a Közreműködő Szervezet egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiánypótlás megküldésére a Projekt Végrehajtónak a hiánypótlásra felszólító levél kézhezvételétől 15 nap áll rendelkezésére. A jelentés elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesíti a Projekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolások megküldésére. Amennyiben az időközi jelentéssel kapcsolatban hiánypótlás merül fel, amely kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódik, és a hiánypótlás nem érkezik meg határidőre, vagy a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a kérdéses tételek, akkor a hiánypótlással nem érintett tételek kifizetésre kerülnek. A hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti, és azok a következő jelentéssel kerülnek majd rendezésre, amennyiben addig a hiánypótlás megtörténik. Kifizetés: A köztes kifizetés a forrás Közreműködő Szervezethez való beérkezését követő 5 munkanapon belül történik meg. A Közreműködő Szervezet a teljes támogatás 5%-át a projektzáró jelentés és a végső pénzügyi audit KSZ általi elfogadásáig visszatart. A Közreműködő Szervezet a Támogatásközvetítő Szervezetek esetében a menedzsment költség 5%-át a projektzáró jelentés és a végső pénzügyi audit KSZ általi elfogadásáig visszatart. Az utolsó időközi jelentés esetében a kifizetésre csak a projektzáró jelentés benyújtását követően kerülhet sor a Végrehajtási Megállapodás 5.2 pontjában meghatározott összeg visszatartásával. A visszatartott összeg kifizetésére a projektzáró jelentés elfogadását követően kerül sor. A soron következő időközi jelentés kifizetésére, csak az azt megelőző jelentés Svájci Hatóságok általi jóváhagyását követően kerülhet sor. 1.3 Végső kifizetés A projektzáró jelentés, az utolsó időközi jelentéssel és a végső audit jelentéssel együtt képezi a végső kifizetés alapját. A Projektzáró jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a projekttevékenység befejezését követő 60. nap. Benyújtandó dokumentumok: - Utolsó időközi jelentés másolata (ld: 1.2 közbenső kifizetés) - Projektzáró jelentés nyomtatvány (angol nyelven szükséges kitölteni) - Végső Audit jelentés - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), 17

18 Az utolsó időközi jelentés elfogadását követően: - Igazolások a köztartozás mentességről A jelentés elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesíti a Projekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolások megküldésére. Kifizetés: A végső kifizetés a forrás Közreműködő Szervezethez való beérkezését követő 5 munkanapon belül történik meg.. 18

19 2. JELENTÉSEK 2.1 Időközi jelentések Az időközi jelentést (ill. annak hiánypótlását) az alábbi példányokban kell benyújtani: Dokumentum Időközi jelentés nyomtatvány (mellékletek) Számlaösszesítő (egyéb összesítő táblák) Számlák és alátámasztó bizonylatok Kifizetést igazoló 1. Eredeti példány A helyszíni ellenőrzés alkalmával kerülnek megtekintésre 2. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET példánya Eredeti példány Eredeti példány Cégszerű aláírással hitelesített másolatok Cégszerű aláírással bizonylatok hitelesített másolatok - Fizetési kérelem Eredeti példány - Köztartozás mentességet igazoló dokumentumok Eredeti példány 3. Elektronikusan (.xls formátumban) A dokumentumokat a konzorcium/partnerek esetében is a konzorciumvezető/vezető partner köteles összegyűjteni és benyújtani. A csatolandó számlákat és alátámasztó bizonylatokat kérjük, a Számlaösszesítőben megadott sorrendnek megfelelően rendezni. A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradékolni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatokat tartalmazó matrica használata nem elfogadható): a számla sorszáma (számlaösszesítő alapján) a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatás elszámolásra benyújtásra került ; Végrehajtási Megállapodás száma; a beszámolási időszak száma; az elszámolni kívánt összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül elszámolásra) Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges hitelesíteni az eredetivel mindenben megegyező másolat felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű aláírásával. A másolaton minden adatnak jól olvashatónak, beazonosíthatónak kell lennie. - 19

20 Minden benyújtásra kerülő dokumentumot cégszerűen hitelesíteni szükséges. 1. Számlák és alátámasztó bizonylatok A számlák és a számlákat helyettesítő bizonylatok akkor számolhatók el a projekt keretében, ha megfelelnek a nemzeti jogszabályok által előírt követelményeknek, különösen a magyar Projekt Végrehajtó vonatkozásában: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek, valamint a számvitelről szóló évi C. törvénynek; megfelelnek a pályázati kiírás pénzügyi előírásainak és feltételeinek: csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek igazodnak a szerződés mellékletében szereplő költségvetéshez; megfelelnek az útmutatók előírásainak; megfelelnek a költségvetésben meghatározott keretösszegnek: a számlák elszámolható összege és részösszege nem haladhatja meg a költségvetésben meghatározott kereteket; megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatékonyság elvének, és a számlával igazolt költségek a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek; a szakmai teljesítésigazoló a költséget a jelentés részeként szakmailag jóváhagyta; A számlán vevőként a Projekt Végrehajtó (Partner/ Konzorciumi tag) pontos neve szerepel, vevő címeként a Végrehajtási Megállapodásban a Projekt Végrehajtó által megadott pontos cím (kivéve egyes eseteket: pl: külföldi szakértők repülőjegy vásárlása); a számla kiállítója megegyezik a csatolt vállalkozási, kivitelezői, szállítói szerződésben feltüntetettel; a számlák kiállítási, teljesítési dátuma, valamint a pénzügyi teljesítés dátuma a Végrehajtási Megállapodás 3.2. és 3.3. pontjaiban meghatározott időpontok közé esik. Devizaszámlák esetében a devizaösszegek átszámítása forintra a számla pénzügyi teljesítésének napján az MNB által közétett árfolyamon történik. A számlák másolatán fel kell tüntetni az alkalmazott átváltási árfolyamot és az elszámolni kívánt forintösszeget is. Angol nyelvű számlák, ill. dokumentumok kivételével a számlákról és a csatolt dokumentumokról fordítást kell mellékelni (nem szükséges hiteles fordítás). Előlegszámla az elszámolás részeként csak a hozzá kapcsolódó pénzügyileg rendezett végszámlával együtt számolható el. Minden eredeti számlát a 2.1 pontban megadott kötelező elemek feltüntetésével záradékolni kell. Csak kifizetett számlák kerülhetnek be a jelentésbe, és a pénzügyi teljesítés dátuma határozza meg, hogy az adott számla melyik jelentéstételi időszakba sorolható be. A költségek felmerülését és projekthez való kapcsolódását a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumok igazolják, ezért a számlák mellékleteként szerepelniük kell a hozzájuk tartozó alátámasztó bizonylatoknak, melyek elsősorban az alábbiak: Kifizetést igazoló bizonylatok az alábbiak lehetnek: készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat és a kivétet alátámasztó bankszámlakivonat; 20

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23.

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Partneri Jelentés készítése Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Az első szintű ellenőrzés folyamata Hazai vezető partner/ partner részéről partneri

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

A szakmai monitoring folyamata

A szakmai monitoring folyamata A szakmai monitoring folyamata Önök az ESZA Kht-val projektjük végrehajtása során kapcsolatba kerülnek: a pályázás folyamata során a szerződéskötésig a megvalósítás során a szakmai monitoring Közreműködő

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Magyar Birkózó Szövetség Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Általános információk I. Támogatási időszak 2015.01.01.-2016.01.15. ÉVES támogatási periódus Elszámolás végső

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18.

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. A támogatás kifizetése Előleg: 80% Időközi beszámoló: legkésőbb

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16. Küldés gomb - SOLID rendszerben elküldeni. Hiba: utólagos, visszamenőleges

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben