PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES RELATED TO CUSTOMERS TRANSACTIONS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES RELATED TO CUSTOMERS TRANSACTIONS"

Átírás

1 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES RELATED TO CUSTOMERS TRANSACTIONS 1/13

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Egyszerű átutalások... 5 Forint átutalási megbízások... 5 BKR-n keresztül lebonyolított tételek... 5 VIBER - Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek... 5 STEP2 Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek... 6 Deviza átutalások... 6 Kimenő deviza átutalások... 6 Bejövő deviza átutalások... 7 Bankon belüli pénzforgalom... 7 III. Azonnali beszedési megbízás és okmányos inkasszó... 7 a) A Bank ügyfele javára történő beszedés... 8 b) A Bank ügyfele terhére történő beszedés... 8 A jogosult számláját vezető bank feladata... 8 A kötelezett számláját vezető bank feladata... 9 Az azonnali beszedési megbízások visszautasításának lehetséges okai... 9 Felhatalmazó levél befogadása Felhatalmazások kezelése IV. Okmányos beszedvény (külkereskedelmi inkasszó) V. Okmányos meghitelezés (akkreditív) VI. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Devizában kiállított csekk beszedése VII. Készpénzbefizetés VIII. Készpénzkifizetés IX. Egyéb, pénzforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások Fedezetigazolás Egyenlegigazolás X. Záró rendelkezés Felhatalmazó levél /13

3 Jelen szabályzat a lakossági forint és deviza bankszámlán, valamint a vállalati forint és deviza pénzforgalmi bankszámlán lebonyolított pénzforgalmi műveleteket szabályozza a 227/2006.(XI.20.) a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló kormányrendelet, továbbá Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2006. (XI.24.), a pénzforgalom lebonyolításáról kiadott rendeletével összhangban, figyelembe véve A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján készült sz. banki szabályzatban foglaltakat. A Banknál leggyakrabban alkalmazásra kerülő fizetési módok: egyszerű átutalás, azonnali beszedési megbízás, okmányos meghitelezés (akkreditív), készpénzbefizetés, készpénzkifizetés. I. Általános rendelkezések A Bank a mindenkor érvényes Kondíciós Listájában és Hirdetményeiben közzétett jutalékok és díjak ellenében teljesíti a magán és a vállalati ügyfelek pénzforgalmi megbízásait. A Bank a Kondíciós Listájában és Hirdetményeiben teszi közzé, hogy naponta mely időpontokig fogad el ügyfeleitől különböző értéknapra szóló megbízásokat. A megbízások érkezhetnek: ügyfél által a Bankban történő átadással, telefaxon, postai úton. Mind lakossági és mind vállalati ügyfél a megbízásait a szerződött módon nyújthatja be a Banknak. Az ügyféltől megbízást a Bankfiókban csak a hivatalos, meghirdetett munkaidőben szabad elfogadni. A Bank az ügyfél megbízásait az érkezés sorrendjében teljesíti. Sürgős ügyintézésre is van lehetőség különdíj megfizetése esetén. A benyújtott megbízások tartalmi és alaki vizsgálata során a következő szempontokat kell ellenőrizni: a. a Bank által rendszeresített nyomtatvány használatát, b. a nyomtatvány rovatainak megfelelő kitöltését, c. a megbízó aláírásának a bejelentett módon történő meglétét, egyezőségét, beleértve, hogy a megbízó rendelkezhet-e az adott számla felett, d. ha az összeg betűvel és számmal is ki van írva, ezek egyezőségét, e. a nyomtatvány jól olvasható módon, javítás nélkül legyen kitöltve, i. fedezet rendben létét. 3/13

4 A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele, hogy a számlatulajdonos a számláján elegendő fedezettel rendelkezzen. Amennyiben az átutalási megbízás és költségeinek fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre, a megbízás nem teljesül, mivel a Bank részteljesítést nem végez. A benyújtott megbízásokon feltüntetett aláírások helyességének ellenőrzését két ügyintéző Aláírás rendben bélyegzővel és kézjegyével igazolja. A hibásan vagy hiányosan kitöltött megbízást vissza kell juttatni a benyújtónak. A telefaxon érkezett megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a bankszámlaszerződés kiegészítését képező szerződést is megkösse, amely a faxon történő továbbításra vonatkozik és tartalmazza az azonosításnál elengedhetetlen kódszót. Az ügyintéző minden esetben meggyőződik a megbízás hitelességéről, valamint a jelszó helyességéről, és a megbízást ellátja Code in Order pecséttel. Ellenőriznie kell továbbá: - az aláírás helyességét - a fedezet rendben létét - a tartalmi követelményeket. Rendben lévő és fedezettel rendelkező fax megbízás teljesíthető. Postán érkezett megbízás esetén az ügyintézőnek szintén ellenőriznie kell: - az aláírás hitelességét - a fedezet rendben létét - a tartalmi követelményeket. Az olvashatatlan, azonosíthatatlan adatokat tartalmazó fax-megbízások vagy postai úton érkező megbízások esetében az ügyintézőnek kísérletet kell tennie arra, hogy telefonon tájékoztassa a számlatulajdonost a hibás megbízásról, és felkérje annak megismétlésére. Az ügyintéző az adatokat a megbízáson még az ügyféllel történt telefoni egyeztetés mellett sem javíthatja. Ennek elkerülése érdekében az olvashatatlan megbízást a befogadás után haladéktalanul érvényteleníteni kell. Az aláírás hitelességét érintő bizonytalanság esetén a pénzforgalmi megbízást teljesítés nélkül vissza kell adni és/vagy küldeni a benyújtónak. Ha a megbízás a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályokba ütközik, a Bank a megbízás teljesítését megtagadja. Valamennyi kimenő és bejövő pénzforgalmi megbízás lebonyolításánál a Banknak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában leírtakat be kell tartani. Kizárólag rendben lévő és fedezettel rendelkező megbízás teljesíthető. 4/13

5 II. Egyszerű átutalások A kimenő átutalást a vonatkozó megbízással a fizetésre kötelezett kezdeményezi. Forint átutalási megbízások BKR-n keresztül lebonyolított tételek A Bankközi Klíring Rendszeren keresztül történő (BKR) átutalásra a megbízást a Bank által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. Az átutalási megbízás: 1. sz. példány: a Bank részére adott megbízás, amely a tétel átutalásával kapcsolatos igazolás része. 2. sz. példány: a Bank jutalék felszámítását igazoló példány, amit ugyancsak a Bank őriz. 3. sz. példány: a megbízó példánya. Személyes és postai úton történő átadás esetén az ügyintéző ezen a példányon igazolja a megbízás átvételét. A lebonyolítási szakterülethez (Back Office) történő továbbítás előtt a fióki ügyintéző ellenőrzi a fedezetet az átutalandó összegnek és az átutalás költségeinek, és egyidejűleg megterheli az ügyfél számláját az ügylettel kapcsolatos költséggel. Az átutalási megbízást a Back Office munkatársa rögzíti a Bank elektronikus rendszerébe, majd a megbízások tételes ellenőrzése után kerül könyvelésre és elküldésre a megbízás, amely ez által válik teljesítetté. Az átutalási megbízáson szereplő valamennyi adat és szöveges információ a belföldi elektronikus (BKR) fizetési rendszer útján jut el címzett bankjához. Bejövő forint átutalási megbízásokat a Bank a BKR rendszeren keresztül fogadja. A tételek jóváírása a lakossági és a vállalati forintszámlákon automatikusan történik. A hibás tranzakciókat a Bank függőszámlán fogadja, amelyeket a Back Office és a Fiók manuálisan rendez. VIBER - Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek A lakossági forint bankszámláról és vállalati forint pénzforgalmi számláról lehetőség van olyan eseti átutalások indítására, amelyek a megbízások megadásától számított 2 órán belül teljesülnek, illetve olyan tételek fogadására, amelyek a Bankba történő beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 órán belül a kedvezményezett számláján jóváírásra kerülnek. VIBER átutalásokat csak a Bankfiókban személyesen, írásban lehet megadni. Ettől eltérni csak a Fiókvezető engedélyével lehet. 5/13

6 STEP2 Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek A STEP2 elszámolási rendszert a kisösszegű, nagy tömegű, elsősorban az euró zónában lebonyolított euró átutalások elszámolására fejlesztették ki. A Bankhoz az euró-zónából és a rendszerhez csatlakozott bankoktól érkező fizetési megbízások fedezete a SWIFT (nemzetközi fizetési forgalmat lebonyolító rendszer: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) rendszeren keresztül érkezik az MNB-től, minden esetben forint (HUF) megbízás formájában, mivel a Bank nem csatlakozott a STEP2 rendszerhez közvetlenül. A rendszer részletes üzenetei a GIROXmail alkalmazás útján érkeznek a Bankhoz. A jóváírás a kedvezményezett rendelkezése szerint forintban vagy euróban történik a Back Office feladása alapján a Fiókban. Az euróra történő visszaváltásnál alkalmazott árfolyamról a Bank és az Ügyfél esetenként állapodik meg. Deviza átutalások Kimenő deviza átutalások A Bank a mindenkor aktuális Hirdetményében közölt devizákban végez devizaműveleteket. Az üzleti órák alatt az ügyfelek által leadott kimenő deviza átutalási megbízások a normál lebonyolítási rendnek megfelelően spot értékkel teljesülnek, azaz a tárgynapot követő 2. banki munkanapon (T+2). Az ügyfél kérésére külön díjazás ellenében a Bank elfogad tárgynapi teljesítésre un. SÜRGŐS átutalási megbízásokat is. A Bank a számlatulajdonos bankszámlájának megterhelésére vonatkozó megbízásokat az érkezés sorrendjében teljesíti. Az ügyfél a megbízás benyújtásakor a bejelentett módon aláírva kérheti a tétel SÜRGŐS teljesítését. Amennyiben az ügyfél tárgynapi készpénz befizetést kíván átutalás fedezeteként felhasználni, az átutalást a Bank a Kondíciós Listában feltüntetett módon T+3 napos teljesítésre veszi át, amennyiben az ügyfél nem kívánja a sürgős (aznapi vagy T+1 napi) átutalási módot igénybe venni. Az ügyfél kitölti a kimenő deviza átutalási megbízás-nyomtatványt és azt a bejelentett módon aláírja. A banki ügyintéző ellenőrzi az aláírás külön kiemelten a faxon érkezett megbízás hitelességét és a teljesítéshez szükséges fedezetet. Azon megbízásokat, amelyek teljesítésére nincs fedezet, vagy az aláírás nem hiteles, haladéktalanul vissza kell juttatni a benyújtónak. Rendben lévő megbízások esetében az ellenőrzés után az ügyintéző a megbízást rögzíti a Bank elektronikus rendszerében, megterheli a megbízó számláját és levonja az ügylettel 6/13

7 kapcsolatos jutalékot, majd eljuttatja a megbízást a Back Office részére további intézkedésre. A fizetési megbízást a Back Office indítja a nemzetközi levelezési rendszeren (SWIFT) keresztül a kedvezményezett bankja felé. Bejövő deviza átutalások Az ügyfelek javára érkező bejövő deviza átutalások a SWIFT rendszeren keresztül érkeznek, amelyeket a Back Office fogad. Az üzenetek kinyomtatása után a megbízásokat mind tartalmi, mind formai szempontból meg kell vizsgálni. Amennyiben a beérkező fizetési megbízás számlavezető banktól érkezik, akkor a tétel tárgynapon elszámolásra kerül: - azonos deviza és számlaszám esetén a megbízásnak megfelelően - abban az esetben, ha a devizanem és a számlaszám eltér a kedvezményezett nyilatkozata szerint kerül elszámolásra a tétel. Ha a megbízás nem számlavezető banktól érkezik kivéve Bank of China csoport tagjait csak akkor kerül jóváírásra az összeg a kedvezményezett számláján, ha a Bankhoz az átutalás fedezete is megérkezett. A reklamáció rendezésének végéig a tételt függőszámlán kell kezelni, majd rendezés után kerül a pénzösszeg jóváírásra az ügyfél számláján. Amennyiben a Bank 14 naptári nap után sem kap érdemi választ, az összeget költségei levonása után visszautalja. Ha probléma merül fel a fizetés teljesíthetőségét illetően, eldöntendő, hogy a megbízót kelle megkérdezni ez a Back Office feladata, vagy a kedvezményezett nyilatkozata szükséges-e az elszámolás elvégzéséhez. Ez utóbbi esetben a Fiók munkatársa lép kapcsolatba a kedvezményezettel. Bankon belüli pénzforgalom A Banknál vezetett számlák közötti átutalást a megbízó ugyanúgy kezdeményezi, mintha Bankon kívülre történne az átutalás. A megbízás teljesítéséhez azonban nem kell igénybe venni külső elszámolási rendszereket. Az ügyintézőnek ebben az esetben is ugyanolyan gondossággal kell eljárni, mintha Bankon kívül történne a teljesítés. A Bankon belüli átvezetések értéknapja azonos a megbízás értéknapjával, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérő értéknapot jelöl meg. III. Azonnali beszedési megbízás és okmányos inkasszó Azonnali beszedési megbízás és okmányos inkasszó értékhatárra tekintet nélkül nyújtható be. A Bank ügyfele a megbízást a Fióknál nyújtja be. 7/13

8 a) A Bank ügyfele javára történő beszedés Az azonnali beszedési megbízással a jogosult megbízza a Bankot, hogy bankszámlája javára, a kötelezett terhére meghatározott összeget szedjen be. A Back Office a jogosult megbízásából elvégzi az azonnali beszedési megbízás indítását a kötelezett bankszámláját vezető hitelintézet felé és a beszedett összeget jóváírja ügyfele számláján. b) A Bank ügyfele terhére történő beszedés A Bank a Back Office révén fogadja az azonnali beszedési megbízást és a kötelezett bankszámlájáról elvégzi annak teljesítését. Azonnali beszedési megbízásnak van helye, ha: - jogszabály írja elő - felhatalmazó levél alapján, amelyben a kötelezett bejelenti azon számlatulajdonosok megnevezését és bankszámla vagy pénzforgalmi jelzőszámukat, akik jogosultak a számlája terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani. A Benyújtás indoka rovatában a benyújtási indokok közül a megfelelő jelölő számot kell feltüntetni. Ezek lehetnek: = 1-es kódjelű: A kötelezett felhatalmazása alapján = 2-es kódjelű: Végrehajtás a csatolt határozat alapján = 3-as kódjelű: Jogszabály alapján = 4-es kódjelű: Váltóbeszedés a csatolt váltó alapján. A Bizonylatszám rovatot legfeljebb 6 számjeggyel kell a beszedési megbízáson kitölteni. A bizonylatszám a benyújtott bizonylatnak az ügyfél által nyilvántartott sorszáma. A jogosult számláját vezető bank feladata A Bank ügyfele mint jogosult által benyújtott beszedési megbízást a Fiók alakilag megvizsgálja, majd rendben lévő instrukció esetén igazolja az azon szereplő aláírás hitelességét. A hiányosan vagy hibásan kiállított azonnali beszedési megbízást a jogosult részére vissza kell adni. Az azonnali beszedési megbízást, ha melléklettel nem rendelkezik, és a Bank alakilag rendben találja, akkor annak tartalmát a Back Office a Gengi rendszerben rögzíti és a BKR-n keresztül, elektronikus úton non-klíring üzenetet indít a kötelezett számláját vezető bank felé. A rögzítés alapjául szolgáló bizonylatot az indítás napjának irattári anyagában kell megőrizni a Back Office-ban. Melléklettel rendelkező beszedés esetén az okmányokkal felszerelt megbízást tértivevényes ajánlott levélben továbbítja a Back Office a kötelezett bankja felé. 8/13

9 A kötelezett számláját vezető bank feladata A Bank ügyfele mint kötelezett számlájának terhére érkezett azonnali beszedési megbízást non-klíring üzenet formájában a BKR rendszeren keresztül elektronikus adatállományban vagy papír alapon (a okmányokkal együtt) postai úton kapja meg a Bank. Ha a megbízás benyújtása jogtalan, azt visszautasított tételként vissza kell küldeni a jogosult számláját vezető bankhoz. Amennyiben a beszedési megbízás fedezet hiányában nem teljesíthető, azt sorba kell állítani, s e tényről non-klíring üzenet formájában értesíti a Back Office a jogosult számlavezető bankját. Részteljesítés esetén a tételre vonatkozóan két üzenet küldendő a jogosult bankja felé: - egy a részteljesítésről és - egy non-klíring üzenet sorba állításáról. A postai úton okmányokkal érkező azonnali beszedési megbízást a Back Office tartalmi és alaki szempontból megvizsgálja. Abban az esetben, ha a követelés teljes vagy részösszegben teljesíthető, akkor a Back Office a BKR útján rendezi a fizetést és az eredeti okmányokat a kötelezett bankjaként megőrzi. Amennyiben a jogosult követelése fedezethiány miatt nem teljesíthető, a tételt a Back Office sorba állítja és e tényről postai úton az eredeti okmányok visszajuttatásával együtt értesíti a jogosult bankját. Esetleges későbbi teljesítés (vagy részteljesítés) a másolatok alapján történik. Amennyiben az azonnali/okmányos beszedési megbízás tartalmi okok miatt nem teljesíthető, a Bank visszautasítja a tételt és az eredeti okmányokat visszajuttatja a jogosult bankjához. Az azonnali beszedési megbízások visszautasításának lehetséges okai - a kötelezettnek nincs a Banknál számlája - a kötelezett nem nyújtott be felhatalmazó levelet, vagy egy esetre érvényes felhatalmazást a bankjához - a benyújtás jogszabály (törvény vagy kormányrendelet) alapján történik, és azon nem tüntették fel a jogszabály számát - az azonnali beszedési megbízás Váltóbeszedés jelzésű, és nem csatolták a váltót - az azonnali beszedési megbízás Végrehajtás jelzésű, és nem csatolták hozzá a végrehajtandó határozatot, illetve a közjegyzői okiratot, valamint ha a másodfokú határozat rendelkező része nem tartalmazza a marasztalás összegét az elsőfokú határozatot is - a végrehajtói, bírósági, közjegyzői okiraton alapuló követelés mellé nem csatolták a Vht. 6. (2) bekezdésének d. pontja szerinti nyilatkozatot - a kötelezett számláján nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. 9/13

10 Az azonnali beszedési megbízás teljesíthetősége esetén, de a fizetés előtt a kötelezettet előzetesen semmilyen módon nem szabad értesíteni, hanem a terhelést a fizetésre kötelezett külön hozzájárulása nélkül, esetleges rendelkezése (kifogása) ellenére, azonnal teljesítenie kell. Felhatalmazó levél befogadása A kötelezett felhatalmazó levélben a melléklet szerinti nyomtatványon bejelenti a Banknak azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését és bankszámlájuk pénzforgalmi jelzőszámát, akik jogosultak a bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani. A kötelezettnek ez a bejelentési/benyújtási lehetősége kiterjed az egy esetre szóló felhatalmazás benyújtására is. Formái: A Bankfiókban megjelenő számlatulajdonosnak kötelezettnek bejelentett módon aláírt felhatalmazása A jogosulttól beérkező felhatalmazó levél. Felhatalmazások kezelése A felhatalmazások nyilvántartását a Back Office végzi. A felhatalmazások formai elemeit (különösen a számla meglétét és az aláírás egyezőségét) a Fiók, tartalmi elemeinek meglétét a Back Office ellenőrzi, amelyek: a kötelezett számlavezető bankjának neve, címe kötelezett számlatulajdonos neve felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma jogosult neve jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma. A felhatalmazó levél legalább két eredeti példányban készül: a Bank Office példánya (eredeti) az ügyfél példánya (eredeti) a fiók példánya (eredeti vagy másolat). IV. Okmányos beszedvény (külkereskedelmi inkasszó) A Bank az ügyfél, mint szerződés szerinti jogosult megbízása alapján - az ügyfél által átadott - kereskedelmi okmányokat fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén - kiszolgáltatja az ügyfél által megjelölt címzettnek. A Bank az okmányos beszedést a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által közzétett, a "Beszedésre vonatkozó egységes szabályok" című, mindenkor hatályos szabályzatának alkalmazásával végzi. 10/13

11 V. Okmányos meghitelezés (akkreditív) Az okmányos meghitelezés a nyitó bank fizetési kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének - a meghitelezés megbízójának - kérésére és utasításai szerint a meghitelezésben előírt okmányok benyújtása és meghatározott egyéb feltételek maradéktalan teljesítése esetén harmadik személy - az okmányos meghitelezés kedvezményezettje - javára vagy rendelkezése szerint fizetést teljesít. A kialakult szokásokat és a gyakorlatot a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara foglalta össze és jelentette meg szokványok formájában Az okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok címmel (angolul: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ) ICC Publication No A világ szinte valamennyi bankja elfogadta a szokvány előírásait, így az okmányos meghitelezési ügyletben szereplő bankok e szabályozást alkalmazzák mind export, mind import akkreditív ügyleteikben. A szokvány nem jogszabály. Ezen szabályozástól el lehet térni, de az akkreditív ügyletekben nem rögzített kérdések vonatkozásában az UCP 500 előírásai az irányadók. VI. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Devizában kiállított csekk beszedése A számlatulajdonosoktól a Bank mind utazási, mind kereskedelmi csekket beszedésre vesz át. A fedezet beérkezése után az ügyfél számláján az összeget a Bank jóváírja. A vezérigazgató eseti engedélyével a Bank az utazási csekket meg is vásárolhatja. VII. Készpénzbefizetés A bankszámlával rendelkező vagy a bankszámlával nem rendelkező ügyfél is kezdeményezhet készpénzbefizetést a Pmt. előírásainak betartása mellett a Bankfiókban. A befizetés tényét az ügyintéző 2 példányos, a Bank által rendszeresített gépi bizonylat kiállításával, aláírásával és lepecsételésével igazolja. A bizonylat másolati példánya az ügyfél részére kerül átadásra. A gépi bizonylaton fel kell tüntetni: a tranzakció sorszámát, dátumát, a befizetés összegét, pénznemét, a jogosult nevét és számlaszámát és az esetleges közleményt. VIII. Készpénzkifizetés Az ügyfél a készpénzfelvétel tényét a Bank rendszeréből nyert bizonylaton tett aláírásával igazolja. A bizonylat 1. példánya a Banké, a 2. példánya az ügyfélé. A gépi bizonylaton fel kell tüntetni: a tranzakció sorszámát, dátumát, a kifizetés összegét, pénznemét, a jogosult nevét és számlaszámát és az esetleges közleményt. 11/13

12 Kifizetésnél az ügyintéző ellenőrzi az ügyfél személyazonosságát és azt, hogy az ügyfél bizonylaton tett aláírása megegyezik-e az aláírási kartonján szereplő aláírással, valamint meggyőződik a fedezet meglétéről. Rendben lét esetén az ügyintéző aláírja és lepecsételi a bizonylatot, majd kifizetés után ennek másodpéldányát átadja az ügyfélnek. Bank rendszerébe történő rögzítéssel megtörténik az ügyfél számlájának a terhelése. Egymillió forintos értékhatár feletti kifizetés esetén a Fiók vezetőjének vagy helyettesének a jóváhagyása szükséges. IX. Egyéb, pénzforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások Fedezetigazolás A számlatulajdonos fizetési kötelezettségei biztosítására fedezetigazolást kérhet a Banktól. A kiállított fedezetigazolást a Bank megküldi a megbízó által megjelölt címre. A fedezetigazolásról a Bank másolatot készít, és ezt az ügyfél fedezetigazolás kiadására vonatkozó kérelmével együtt az ügyfél anyagában kell őrizni. A fedezetigazolás kiadásával a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy az igazoláson feltüntetett összeget a megjelölt időpontig a kedvezményezett részére történő fizetés céljából elkülönítve rendelkezésre tartja, és az összeg terhére fizetéseket teljesít a kedvezményezett részére. A fedezetigazolás kiállítására irányuló kérelem teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező pénzforgalmi számláján a szükséges összeg a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álljon. A fedezetigazolás alapján elkülönített összeg kikerül a számlatulajdonos rendelkezési köréből. Egyenlegigazolás A számlatulajdonos kérheti egyenlegigazolás kiadását. A Bank ellenőrzi, hogy a kérelmet arra jogosult személy írta-e alá. Amennyiben az aláírás vizsgálat sikeresen megtörtént, kinyomtatásra kerül a kért igazolás az igazolás kiállításának időpontjára. A Bank az egyenlegigazolás kiállításával pusztán a számlatulajdonos számlájának aktuális egyenlegéről ad tájékoztatást, annak kiadása nem jelent a Bank részéről semminemű kötelezettségvállalást és az ügyfél szabadon rendelkezhet a számlája felett. Egyenlegigazolás egyik példányát az ügyfél kapja, a másikat a Bank őrzi. X. Záró rendelkezés A jelen szabályzat május 15.-tól érvényes és a szeptember 30.-i sz. Forint és deviza számlák vezetésének üzletszabályzata helyébe lép. Melléklet 12/13

13 1. sz. melléklet Felhatalmazó levél Tisztelt Bank of China (Hungária) Zrt Budapest, Szabadság tér 7. Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Jogosult neve: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama:...év,... hó... naptól... év,... hó... napig* visszavonásig* További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár:... c) benyújtási gyakoriság:... (pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb... nap e) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,...,... év,... hó... nap * nem kívánt rész törlendő... Kötelezett számlatulajdonos 13/13

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29.

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29. TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről, mely a Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete HATÁLYOS: 2014. augusztus 01.

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁHOZ, ILLETVE HATÓSÁGI ÁTUTALÁSHOZ Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk segítséget nyújtani Önnek, hogy a jövőben könnyebben eligazodjon a beszedési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2015. szeptember 07-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16.

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében Üzletszabályzat melléklete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA Vállalkozói/Önkormányzati devizaszámla Számlavezetés költségei Számlanyitás Számlavezetés díja/hó 10,8 EUR / hó / számla 18 CHF / hó / számla 8,4 GBP / hó / számla

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA Törzsbetét Számlavezetés díja/hó Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba (benyújtási határidő: 11:00!) Lakossági devizaszámla Számlavezetés költségei 5.000 Ft-nak

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi vezetéssel kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi 0% 0,00% 1% 1,00% Látra szóló mentes, megtakarítási 0% 0,00% Jogcím Mértéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata Érvényes: 2013. július 25. Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi számla 0% 0,00% Alapítványok, szakszervezetek, polgárőrség látra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére (Hatályos: 2014. március 15-től) 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. július 02-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Rakamaz

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 15/2012 Hatályba lépés: 2012. július 2. I. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A

Részletesebben

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást. Tisztelt Ügyfelünk! Budapest, 2009. december 9. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az év végi ünnepek miatt bankunk munkarendje 2009. december 18-ától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelettel kapcsolatos állásfoglalások 2009. november 1-jével hatályba lépett a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 32/2012 Hatályba lépés: 2013. január 1. I. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 03-TÓL A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata Érvényes: 2013. július 25-től Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00% 1 2013.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. sz. függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. szeptember 07-től A Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben