PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES RELATED TO CUSTOMERS TRANSACTIONS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES RELATED TO CUSTOMERS TRANSACTIONS"

Átírás

1 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES RELATED TO CUSTOMERS TRANSACTIONS 1/13

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Egyszerű átutalások... 5 Forint átutalási megbízások... 5 BKR-n keresztül lebonyolított tételek... 5 VIBER - Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek... 5 STEP2 Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek... 6 Deviza átutalások... 6 Kimenő deviza átutalások... 6 Bejövő deviza átutalások... 7 Bankon belüli pénzforgalom... 7 III. Azonnali beszedési megbízás és okmányos inkasszó... 7 a) A Bank ügyfele javára történő beszedés... 8 b) A Bank ügyfele terhére történő beszedés... 8 A jogosult számláját vezető bank feladata... 8 A kötelezett számláját vezető bank feladata... 9 Az azonnali beszedési megbízások visszautasításának lehetséges okai... 9 Felhatalmazó levél befogadása Felhatalmazások kezelése IV. Okmányos beszedvény (külkereskedelmi inkasszó) V. Okmányos meghitelezés (akkreditív) VI. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Devizában kiállított csekk beszedése VII. Készpénzbefizetés VIII. Készpénzkifizetés IX. Egyéb, pénzforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások Fedezetigazolás Egyenlegigazolás X. Záró rendelkezés Felhatalmazó levél /13

3 Jelen szabályzat a lakossági forint és deviza bankszámlán, valamint a vállalati forint és deviza pénzforgalmi bankszámlán lebonyolított pénzforgalmi műveleteket szabályozza a 227/2006.(XI.20.) a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló kormányrendelet, továbbá Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2006. (XI.24.), a pénzforgalom lebonyolításáról kiadott rendeletével összhangban, figyelembe véve A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján készült sz. banki szabályzatban foglaltakat. A Banknál leggyakrabban alkalmazásra kerülő fizetési módok: egyszerű átutalás, azonnali beszedési megbízás, okmányos meghitelezés (akkreditív), készpénzbefizetés, készpénzkifizetés. I. Általános rendelkezések A Bank a mindenkor érvényes Kondíciós Listájában és Hirdetményeiben közzétett jutalékok és díjak ellenében teljesíti a magán és a vállalati ügyfelek pénzforgalmi megbízásait. A Bank a Kondíciós Listájában és Hirdetményeiben teszi közzé, hogy naponta mely időpontokig fogad el ügyfeleitől különböző értéknapra szóló megbízásokat. A megbízások érkezhetnek: ügyfél által a Bankban történő átadással, telefaxon, postai úton. Mind lakossági és mind vállalati ügyfél a megbízásait a szerződött módon nyújthatja be a Banknak. Az ügyféltől megbízást a Bankfiókban csak a hivatalos, meghirdetett munkaidőben szabad elfogadni. A Bank az ügyfél megbízásait az érkezés sorrendjében teljesíti. Sürgős ügyintézésre is van lehetőség különdíj megfizetése esetén. A benyújtott megbízások tartalmi és alaki vizsgálata során a következő szempontokat kell ellenőrizni: a. a Bank által rendszeresített nyomtatvány használatát, b. a nyomtatvány rovatainak megfelelő kitöltését, c. a megbízó aláírásának a bejelentett módon történő meglétét, egyezőségét, beleértve, hogy a megbízó rendelkezhet-e az adott számla felett, d. ha az összeg betűvel és számmal is ki van írva, ezek egyezőségét, e. a nyomtatvány jól olvasható módon, javítás nélkül legyen kitöltve, i. fedezet rendben létét. 3/13

4 A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele, hogy a számlatulajdonos a számláján elegendő fedezettel rendelkezzen. Amennyiben az átutalási megbízás és költségeinek fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre, a megbízás nem teljesül, mivel a Bank részteljesítést nem végez. A benyújtott megbízásokon feltüntetett aláírások helyességének ellenőrzését két ügyintéző Aláírás rendben bélyegzővel és kézjegyével igazolja. A hibásan vagy hiányosan kitöltött megbízást vissza kell juttatni a benyújtónak. A telefaxon érkezett megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a bankszámlaszerződés kiegészítését képező szerződést is megkösse, amely a faxon történő továbbításra vonatkozik és tartalmazza az azonosításnál elengedhetetlen kódszót. Az ügyintéző minden esetben meggyőződik a megbízás hitelességéről, valamint a jelszó helyességéről, és a megbízást ellátja Code in Order pecséttel. Ellenőriznie kell továbbá: - az aláírás helyességét - a fedezet rendben létét - a tartalmi követelményeket. Rendben lévő és fedezettel rendelkező fax megbízás teljesíthető. Postán érkezett megbízás esetén az ügyintézőnek szintén ellenőriznie kell: - az aláírás hitelességét - a fedezet rendben létét - a tartalmi követelményeket. Az olvashatatlan, azonosíthatatlan adatokat tartalmazó fax-megbízások vagy postai úton érkező megbízások esetében az ügyintézőnek kísérletet kell tennie arra, hogy telefonon tájékoztassa a számlatulajdonost a hibás megbízásról, és felkérje annak megismétlésére. Az ügyintéző az adatokat a megbízáson még az ügyféllel történt telefoni egyeztetés mellett sem javíthatja. Ennek elkerülése érdekében az olvashatatlan megbízást a befogadás után haladéktalanul érvényteleníteni kell. Az aláírás hitelességét érintő bizonytalanság esetén a pénzforgalmi megbízást teljesítés nélkül vissza kell adni és/vagy küldeni a benyújtónak. Ha a megbízás a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályokba ütközik, a Bank a megbízás teljesítését megtagadja. Valamennyi kimenő és bejövő pénzforgalmi megbízás lebonyolításánál a Banknak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában leírtakat be kell tartani. Kizárólag rendben lévő és fedezettel rendelkező megbízás teljesíthető. 4/13

5 II. Egyszerű átutalások A kimenő átutalást a vonatkozó megbízással a fizetésre kötelezett kezdeményezi. Forint átutalási megbízások BKR-n keresztül lebonyolított tételek A Bankközi Klíring Rendszeren keresztül történő (BKR) átutalásra a megbízást a Bank által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. Az átutalási megbízás: 1. sz. példány: a Bank részére adott megbízás, amely a tétel átutalásával kapcsolatos igazolás része. 2. sz. példány: a Bank jutalék felszámítását igazoló példány, amit ugyancsak a Bank őriz. 3. sz. példány: a megbízó példánya. Személyes és postai úton történő átadás esetén az ügyintéző ezen a példányon igazolja a megbízás átvételét. A lebonyolítási szakterülethez (Back Office) történő továbbítás előtt a fióki ügyintéző ellenőrzi a fedezetet az átutalandó összegnek és az átutalás költségeinek, és egyidejűleg megterheli az ügyfél számláját az ügylettel kapcsolatos költséggel. Az átutalási megbízást a Back Office munkatársa rögzíti a Bank elektronikus rendszerébe, majd a megbízások tételes ellenőrzése után kerül könyvelésre és elküldésre a megbízás, amely ez által válik teljesítetté. Az átutalási megbízáson szereplő valamennyi adat és szöveges információ a belföldi elektronikus (BKR) fizetési rendszer útján jut el címzett bankjához. Bejövő forint átutalási megbízásokat a Bank a BKR rendszeren keresztül fogadja. A tételek jóváírása a lakossági és a vállalati forintszámlákon automatikusan történik. A hibás tranzakciókat a Bank függőszámlán fogadja, amelyeket a Back Office és a Fiók manuálisan rendez. VIBER - Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek A lakossági forint bankszámláról és vállalati forint pénzforgalmi számláról lehetőség van olyan eseti átutalások indítására, amelyek a megbízások megadásától számított 2 órán belül teljesülnek, illetve olyan tételek fogadására, amelyek a Bankba történő beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 órán belül a kedvezményezett számláján jóváírásra kerülnek. VIBER átutalásokat csak a Bankfiókban személyesen, írásban lehet megadni. Ettől eltérni csak a Fiókvezető engedélyével lehet. 5/13

6 STEP2 Elszámolási Rendszeren lebonyolított tételek A STEP2 elszámolási rendszert a kisösszegű, nagy tömegű, elsősorban az euró zónában lebonyolított euró átutalások elszámolására fejlesztették ki. A Bankhoz az euró-zónából és a rendszerhez csatlakozott bankoktól érkező fizetési megbízások fedezete a SWIFT (nemzetközi fizetési forgalmat lebonyolító rendszer: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) rendszeren keresztül érkezik az MNB-től, minden esetben forint (HUF) megbízás formájában, mivel a Bank nem csatlakozott a STEP2 rendszerhez közvetlenül. A rendszer részletes üzenetei a GIROXmail alkalmazás útján érkeznek a Bankhoz. A jóváírás a kedvezményezett rendelkezése szerint forintban vagy euróban történik a Back Office feladása alapján a Fiókban. Az euróra történő visszaváltásnál alkalmazott árfolyamról a Bank és az Ügyfél esetenként állapodik meg. Deviza átutalások Kimenő deviza átutalások A Bank a mindenkor aktuális Hirdetményében közölt devizákban végez devizaműveleteket. Az üzleti órák alatt az ügyfelek által leadott kimenő deviza átutalási megbízások a normál lebonyolítási rendnek megfelelően spot értékkel teljesülnek, azaz a tárgynapot követő 2. banki munkanapon (T+2). Az ügyfél kérésére külön díjazás ellenében a Bank elfogad tárgynapi teljesítésre un. SÜRGŐS átutalási megbízásokat is. A Bank a számlatulajdonos bankszámlájának megterhelésére vonatkozó megbízásokat az érkezés sorrendjében teljesíti. Az ügyfél a megbízás benyújtásakor a bejelentett módon aláírva kérheti a tétel SÜRGŐS teljesítését. Amennyiben az ügyfél tárgynapi készpénz befizetést kíván átutalás fedezeteként felhasználni, az átutalást a Bank a Kondíciós Listában feltüntetett módon T+3 napos teljesítésre veszi át, amennyiben az ügyfél nem kívánja a sürgős (aznapi vagy T+1 napi) átutalási módot igénybe venni. Az ügyfél kitölti a kimenő deviza átutalási megbízás-nyomtatványt és azt a bejelentett módon aláírja. A banki ügyintéző ellenőrzi az aláírás külön kiemelten a faxon érkezett megbízás hitelességét és a teljesítéshez szükséges fedezetet. Azon megbízásokat, amelyek teljesítésére nincs fedezet, vagy az aláírás nem hiteles, haladéktalanul vissza kell juttatni a benyújtónak. Rendben lévő megbízások esetében az ellenőrzés után az ügyintéző a megbízást rögzíti a Bank elektronikus rendszerében, megterheli a megbízó számláját és levonja az ügylettel 6/13

7 kapcsolatos jutalékot, majd eljuttatja a megbízást a Back Office részére további intézkedésre. A fizetési megbízást a Back Office indítja a nemzetközi levelezési rendszeren (SWIFT) keresztül a kedvezményezett bankja felé. Bejövő deviza átutalások Az ügyfelek javára érkező bejövő deviza átutalások a SWIFT rendszeren keresztül érkeznek, amelyeket a Back Office fogad. Az üzenetek kinyomtatása után a megbízásokat mind tartalmi, mind formai szempontból meg kell vizsgálni. Amennyiben a beérkező fizetési megbízás számlavezető banktól érkezik, akkor a tétel tárgynapon elszámolásra kerül: - azonos deviza és számlaszám esetén a megbízásnak megfelelően - abban az esetben, ha a devizanem és a számlaszám eltér a kedvezményezett nyilatkozata szerint kerül elszámolásra a tétel. Ha a megbízás nem számlavezető banktól érkezik kivéve Bank of China csoport tagjait csak akkor kerül jóváírásra az összeg a kedvezményezett számláján, ha a Bankhoz az átutalás fedezete is megérkezett. A reklamáció rendezésének végéig a tételt függőszámlán kell kezelni, majd rendezés után kerül a pénzösszeg jóváírásra az ügyfél számláján. Amennyiben a Bank 14 naptári nap után sem kap érdemi választ, az összeget költségei levonása után visszautalja. Ha probléma merül fel a fizetés teljesíthetőségét illetően, eldöntendő, hogy a megbízót kelle megkérdezni ez a Back Office feladata, vagy a kedvezményezett nyilatkozata szükséges-e az elszámolás elvégzéséhez. Ez utóbbi esetben a Fiók munkatársa lép kapcsolatba a kedvezményezettel. Bankon belüli pénzforgalom A Banknál vezetett számlák közötti átutalást a megbízó ugyanúgy kezdeményezi, mintha Bankon kívülre történne az átutalás. A megbízás teljesítéséhez azonban nem kell igénybe venni külső elszámolási rendszereket. Az ügyintézőnek ebben az esetben is ugyanolyan gondossággal kell eljárni, mintha Bankon kívül történne a teljesítés. A Bankon belüli átvezetések értéknapja azonos a megbízás értéknapjával, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérő értéknapot jelöl meg. III. Azonnali beszedési megbízás és okmányos inkasszó Azonnali beszedési megbízás és okmányos inkasszó értékhatárra tekintet nélkül nyújtható be. A Bank ügyfele a megbízást a Fióknál nyújtja be. 7/13

8 a) A Bank ügyfele javára történő beszedés Az azonnali beszedési megbízással a jogosult megbízza a Bankot, hogy bankszámlája javára, a kötelezett terhére meghatározott összeget szedjen be. A Back Office a jogosult megbízásából elvégzi az azonnali beszedési megbízás indítását a kötelezett bankszámláját vezető hitelintézet felé és a beszedett összeget jóváírja ügyfele számláján. b) A Bank ügyfele terhére történő beszedés A Bank a Back Office révén fogadja az azonnali beszedési megbízást és a kötelezett bankszámlájáról elvégzi annak teljesítését. Azonnali beszedési megbízásnak van helye, ha: - jogszabály írja elő - felhatalmazó levél alapján, amelyben a kötelezett bejelenti azon számlatulajdonosok megnevezését és bankszámla vagy pénzforgalmi jelzőszámukat, akik jogosultak a számlája terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani. A Benyújtás indoka rovatában a benyújtási indokok közül a megfelelő jelölő számot kell feltüntetni. Ezek lehetnek: = 1-es kódjelű: A kötelezett felhatalmazása alapján = 2-es kódjelű: Végrehajtás a csatolt határozat alapján = 3-as kódjelű: Jogszabály alapján = 4-es kódjelű: Váltóbeszedés a csatolt váltó alapján. A Bizonylatszám rovatot legfeljebb 6 számjeggyel kell a beszedési megbízáson kitölteni. A bizonylatszám a benyújtott bizonylatnak az ügyfél által nyilvántartott sorszáma. A jogosult számláját vezető bank feladata A Bank ügyfele mint jogosult által benyújtott beszedési megbízást a Fiók alakilag megvizsgálja, majd rendben lévő instrukció esetén igazolja az azon szereplő aláírás hitelességét. A hiányosan vagy hibásan kiállított azonnali beszedési megbízást a jogosult részére vissza kell adni. Az azonnali beszedési megbízást, ha melléklettel nem rendelkezik, és a Bank alakilag rendben találja, akkor annak tartalmát a Back Office a Gengi rendszerben rögzíti és a BKR-n keresztül, elektronikus úton non-klíring üzenetet indít a kötelezett számláját vezető bank felé. A rögzítés alapjául szolgáló bizonylatot az indítás napjának irattári anyagában kell megőrizni a Back Office-ban. Melléklettel rendelkező beszedés esetén az okmányokkal felszerelt megbízást tértivevényes ajánlott levélben továbbítja a Back Office a kötelezett bankja felé. 8/13

9 A kötelezett számláját vezető bank feladata A Bank ügyfele mint kötelezett számlájának terhére érkezett azonnali beszedési megbízást non-klíring üzenet formájában a BKR rendszeren keresztül elektronikus adatállományban vagy papír alapon (a okmányokkal együtt) postai úton kapja meg a Bank. Ha a megbízás benyújtása jogtalan, azt visszautasított tételként vissza kell küldeni a jogosult számláját vezető bankhoz. Amennyiben a beszedési megbízás fedezet hiányában nem teljesíthető, azt sorba kell állítani, s e tényről non-klíring üzenet formájában értesíti a Back Office a jogosult számlavezető bankját. Részteljesítés esetén a tételre vonatkozóan két üzenet küldendő a jogosult bankja felé: - egy a részteljesítésről és - egy non-klíring üzenet sorba állításáról. A postai úton okmányokkal érkező azonnali beszedési megbízást a Back Office tartalmi és alaki szempontból megvizsgálja. Abban az esetben, ha a követelés teljes vagy részösszegben teljesíthető, akkor a Back Office a BKR útján rendezi a fizetést és az eredeti okmányokat a kötelezett bankjaként megőrzi. Amennyiben a jogosult követelése fedezethiány miatt nem teljesíthető, a tételt a Back Office sorba állítja és e tényről postai úton az eredeti okmányok visszajuttatásával együtt értesíti a jogosult bankját. Esetleges későbbi teljesítés (vagy részteljesítés) a másolatok alapján történik. Amennyiben az azonnali/okmányos beszedési megbízás tartalmi okok miatt nem teljesíthető, a Bank visszautasítja a tételt és az eredeti okmányokat visszajuttatja a jogosult bankjához. Az azonnali beszedési megbízások visszautasításának lehetséges okai - a kötelezettnek nincs a Banknál számlája - a kötelezett nem nyújtott be felhatalmazó levelet, vagy egy esetre érvényes felhatalmazást a bankjához - a benyújtás jogszabály (törvény vagy kormányrendelet) alapján történik, és azon nem tüntették fel a jogszabály számát - az azonnali beszedési megbízás Váltóbeszedés jelzésű, és nem csatolták a váltót - az azonnali beszedési megbízás Végrehajtás jelzésű, és nem csatolták hozzá a végrehajtandó határozatot, illetve a közjegyzői okiratot, valamint ha a másodfokú határozat rendelkező része nem tartalmazza a marasztalás összegét az elsőfokú határozatot is - a végrehajtói, bírósági, közjegyzői okiraton alapuló követelés mellé nem csatolták a Vht. 6. (2) bekezdésének d. pontja szerinti nyilatkozatot - a kötelezett számláján nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. 9/13

10 Az azonnali beszedési megbízás teljesíthetősége esetén, de a fizetés előtt a kötelezettet előzetesen semmilyen módon nem szabad értesíteni, hanem a terhelést a fizetésre kötelezett külön hozzájárulása nélkül, esetleges rendelkezése (kifogása) ellenére, azonnal teljesítenie kell. Felhatalmazó levél befogadása A kötelezett felhatalmazó levélben a melléklet szerinti nyomtatványon bejelenti a Banknak azoknak a számlatulajdonosoknak a megnevezését és bankszámlájuk pénzforgalmi jelzőszámát, akik jogosultak a bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást benyújtani. A kötelezettnek ez a bejelentési/benyújtási lehetősége kiterjed az egy esetre szóló felhatalmazás benyújtására is. Formái: A Bankfiókban megjelenő számlatulajdonosnak kötelezettnek bejelentett módon aláírt felhatalmazása A jogosulttól beérkező felhatalmazó levél. Felhatalmazások kezelése A felhatalmazások nyilvántartását a Back Office végzi. A felhatalmazások formai elemeit (különösen a számla meglétét és az aláírás egyezőségét) a Fiók, tartalmi elemeinek meglétét a Back Office ellenőrzi, amelyek: a kötelezett számlavezető bankjának neve, címe kötelezett számlatulajdonos neve felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma jogosult neve jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma. A felhatalmazó levél legalább két eredeti példányban készül: a Bank Office példánya (eredeti) az ügyfél példánya (eredeti) a fiók példánya (eredeti vagy másolat). IV. Okmányos beszedvény (külkereskedelmi inkasszó) A Bank az ügyfél, mint szerződés szerinti jogosult megbízása alapján - az ügyfél által átadott - kereskedelmi okmányokat fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén - kiszolgáltatja az ügyfél által megjelölt címzettnek. A Bank az okmányos beszedést a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által közzétett, a "Beszedésre vonatkozó egységes szabályok" című, mindenkor hatályos szabályzatának alkalmazásával végzi. 10/13

11 V. Okmányos meghitelezés (akkreditív) Az okmányos meghitelezés a nyitó bank fizetési kötelezettségvállalása arra, hogy ügyfelének - a meghitelezés megbízójának - kérésére és utasításai szerint a meghitelezésben előírt okmányok benyújtása és meghatározott egyéb feltételek maradéktalan teljesítése esetén harmadik személy - az okmányos meghitelezés kedvezményezettje - javára vagy rendelkezése szerint fizetést teljesít. A kialakult szokásokat és a gyakorlatot a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara foglalta össze és jelentette meg szokványok formájában Az okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok címmel (angolul: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ) ICC Publication No A világ szinte valamennyi bankja elfogadta a szokvány előírásait, így az okmányos meghitelezési ügyletben szereplő bankok e szabályozást alkalmazzák mind export, mind import akkreditív ügyleteikben. A szokvány nem jogszabály. Ezen szabályozástól el lehet térni, de az akkreditív ügyletekben nem rögzített kérdések vonatkozásában az UCP 500 előírásai az irányadók. VI. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Devizában kiállított csekk beszedése A számlatulajdonosoktól a Bank mind utazási, mind kereskedelmi csekket beszedésre vesz át. A fedezet beérkezése után az ügyfél számláján az összeget a Bank jóváírja. A vezérigazgató eseti engedélyével a Bank az utazási csekket meg is vásárolhatja. VII. Készpénzbefizetés A bankszámlával rendelkező vagy a bankszámlával nem rendelkező ügyfél is kezdeményezhet készpénzbefizetést a Pmt. előírásainak betartása mellett a Bankfiókban. A befizetés tényét az ügyintéző 2 példányos, a Bank által rendszeresített gépi bizonylat kiállításával, aláírásával és lepecsételésével igazolja. A bizonylat másolati példánya az ügyfél részére kerül átadásra. A gépi bizonylaton fel kell tüntetni: a tranzakció sorszámát, dátumát, a befizetés összegét, pénznemét, a jogosult nevét és számlaszámát és az esetleges közleményt. VIII. Készpénzkifizetés Az ügyfél a készpénzfelvétel tényét a Bank rendszeréből nyert bizonylaton tett aláírásával igazolja. A bizonylat 1. példánya a Banké, a 2. példánya az ügyfélé. A gépi bizonylaton fel kell tüntetni: a tranzakció sorszámát, dátumát, a kifizetés összegét, pénznemét, a jogosult nevét és számlaszámát és az esetleges közleményt. 11/13

12 Kifizetésnél az ügyintéző ellenőrzi az ügyfél személyazonosságát és azt, hogy az ügyfél bizonylaton tett aláírása megegyezik-e az aláírási kartonján szereplő aláírással, valamint meggyőződik a fedezet meglétéről. Rendben lét esetén az ügyintéző aláírja és lepecsételi a bizonylatot, majd kifizetés után ennek másodpéldányát átadja az ügyfélnek. Bank rendszerébe történő rögzítéssel megtörténik az ügyfél számlájának a terhelése. Egymillió forintos értékhatár feletti kifizetés esetén a Fiók vezetőjének vagy helyettesének a jóváhagyása szükséges. IX. Egyéb, pénzforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások Fedezetigazolás A számlatulajdonos fizetési kötelezettségei biztosítására fedezetigazolást kérhet a Banktól. A kiállított fedezetigazolást a Bank megküldi a megbízó által megjelölt címre. A fedezetigazolásról a Bank másolatot készít, és ezt az ügyfél fedezetigazolás kiadására vonatkozó kérelmével együtt az ügyfél anyagában kell őrizni. A fedezetigazolás kiadásával a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy az igazoláson feltüntetett összeget a megjelölt időpontig a kedvezményezett részére történő fizetés céljából elkülönítve rendelkezésre tartja, és az összeg terhére fizetéseket teljesít a kedvezményezett részére. A fedezetigazolás kiállítására irányuló kérelem teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező pénzforgalmi számláján a szükséges összeg a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álljon. A fedezetigazolás alapján elkülönített összeg kikerül a számlatulajdonos rendelkezési köréből. Egyenlegigazolás A számlatulajdonos kérheti egyenlegigazolás kiadását. A Bank ellenőrzi, hogy a kérelmet arra jogosult személy írta-e alá. Amennyiben az aláírás vizsgálat sikeresen megtörtént, kinyomtatásra kerül a kért igazolás az igazolás kiállításának időpontjára. A Bank az egyenlegigazolás kiállításával pusztán a számlatulajdonos számlájának aktuális egyenlegéről ad tájékoztatást, annak kiadása nem jelent a Bank részéről semminemű kötelezettségvállalást és az ügyfél szabadon rendelkezhet a számlája felett. Egyenlegigazolás egyik példányát az ügyfél kapja, a másikat a Bank őrzi. X. Záró rendelkezés A jelen szabályzat május 15.-tól érvényes és a szeptember 30.-i sz. Forint és deviza számlák vezetésének üzletszabályzata helyébe lép. Melléklet 12/13

13 1. sz. melléklet Felhatalmazó levél Tisztelt Bank of China (Hungária) Zrt Budapest, Szabadság tér 7. Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Jogosult neve: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama:...év,... hó... naptól... év,... hó... napig* visszavonásig* További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár:... c) benyújtási gyakoriság:... (pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb... nap e) felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,...,... év,... hó... nap * nem kívánt rész törlendő... Kötelezett számlatulajdonos 13/13

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu 1 Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2009 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi bankszámla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A FIZETÉSI ÉS PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A BANK ÁLTAL ALKALMAZOTT

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. szeptember 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 7/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (ősterm.,önkorm.,alapítv.,egyes.,víziköz.) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (kkt,bt,kft,rt,ev) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK C melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5123.Jászárokszállás,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A (székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16., cégjegyzékszáma: 14-02-000326, tevékenységi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Érvényes 2013. január 22-től A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Érvényes 2015. július 03-tól A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Újszász és Vidéke körzeti Takarékszövetkezet(székhelye: 5052.Újszász, Erkel F út 2/a

Részletesebben

V. Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetésére. 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések

V. Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetésére. 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések V. Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) jogi

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015.

Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015. Általános szerződési feltételek a forintban és devizában nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla vezetéséhez 2015. július 3-tól A Dunakanyar Takarékszövetkezet (székhelye: 2023. Dunabogdány

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2010 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben