Giro Rt: a bankok közötti elszámolások bonyolítását végző részvénytársaság.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Giro Rt: a bankok közötti elszámolások bonyolítását végző részvénytársaság."

Átírás

1 Azonosító PSU20011 Cím Csoportos beszedési megbízás kezelése Verzió Célkitűzés A csoportos beszedési megbízás folyamatának ismertetése a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című nyomtatvány kitöltésétől a szerződés inkasszós fizetési módúra való átállásáig. 2. Fogalmak, meghatározások Felhatalmazás: a bankszámlatulajdonos (az, aki a számlavezető hitelintézettel a bankszámlaszerződést megköti) írásbeli meghatalmazást ad a biztosítón keresztül a bankjának a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című, számú nyomtatvány kitöltésével (továbbiakban: Felhatalmazás nyomtatvány) arra, hogy a biztosító a mindenkor esedékes díjakat az ügyfél számlájáról leemelheti. A nyomtatvány 3 példányos: bank, biztosító és ügyfél számára. A felhatalmazást az ügyfél közvetlenül a bankjában is megadhatja. A felhatalmazáson azonosítóként a kötvényszámot kell megadni, kötőjelek nélkül. Teljesítés felső értékhatára (limit) : Az ügyfél a felhatalmazáson megadhat egy összeget. Ez az a maximális összeg, amelyet egyszerre a biztosító az ügyfél bankszámlájáról leemelhet. Megadásánál célszerű figyelembe venni, hogy az ügyfél díja emelkedhet! Csoportos Beszedés (inkasszó): a felhatalmazás bank és biztosító általi elfogadása esetén a felhatalmazáson szereplő, az érvényesség kezdeteként megjelölt időpont után a biztosító az ügyfél bankszámlájáról megkísérli az esedékes biztosítási díj beszedését. Társaságunknál a terhelés a szerződés esedékességének napján történik. Amennyiben az ügyfél bankszámláján nem volt fedezet az esedékesség napján, akkor a beszedést az ügyfél bankjától érkező elutasító üzenet megérkezését követő 5-én, 15-én ill. 25-én ismételten megkíséreljük. Minden beszedéskor legyen az tartozás vagy éppen esedékes tétel- legfeljebb az ügyfél által megadott limithatárig kíséreljük meg a díjlehívást. Ha az ügyfél díja magasabb, mint az általa megadott limit, akkor a "maradék" díj a következő dekád "tartozás" tételébe kerül beszámításra. A bank csak pontosan az általunk kért összeget emelheti le az ügyfél számlájáról, részteljesítés nem lehetséges. Giro Rt: a bankok közötti elszámolások bonyolítását végző részvénytársaság. Generali Egyszerűsített Beszedési Rendszer: az internetes oldalunkon ez az elnevezés szerepel a Csoportos Beszedés helyett. 3. Utasítás tartalma 3. Alkalmazási terület 1

2 A csoportos beszedés (inkasszó) folyamata két, jól elkülöníthető szakaszra bontható: 1. Az ügyfél felhatalmazza Társaságunkat arra, hogy az esedékes díjat társaságunk az ügyfél bankszámlájáról leemelhesse. (Felhatalmazás) 2. Az érvényes felhatalmazás alapján társaságunk a díjat az ügyfél bankszámlájáról leemeli. (Beszedés) Ez az utasítás a Felhatalmazás folyamatát ismerteti a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című nyomtatvány kitöltésétől a szerződés inkasszós fizetési módúra való átállásáig. A beszedési folyamat leírása A csoportos beszedés folyamata című utasításban olvasható. 4. A Felhatalmazás útja: A csoportos beszedés, más néven inkasszó, (automatikus díjfizetés, banki díjlehívás, stb) készpénzkímélő és költségtakarékos fizetési mód. Előnyös az ügyfélnek, hiszen a felhatalmazás elfogadásától kezdve a díjfizetés automatikusan működik. A megbízás bank és biztosító általi elfogadásától kezdve a Biztosító feladata, hogy az ügyfél biztosítási díja mindig rendezve legyen. Másrészt előnyös társaságunknak, mert sokkal olcsóbb, mint a csekkes fizetés és nagyobb a valószínűsége, hogy a megfelelő biztosítási díj az esedékességkor befizetésre kerül. Célunk, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban válasszák ezt a fizetési módot. Ehhez elengedhetetlen az ügyfelek korrekt tájékoztatása és a folyamat ismerete. 4.1 A Felhatalmazás nyomtatvány A Felhatalmazás nyomtatvány az ügyfél számára beszerezhető és kitölthető: 2

3 rögtön szerződéskötéskor bármikor a biztosításközvetítő közreműködésével a Generali online ügyfélszolgálaton keresztül bármelyik ügyfélszolgálatunkon a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a internetes oldalról és postai úton is visszaküldhető (a nyomtatványt és a kitöltési útmutatót ld. a mellékletben) A felhatalmazást az ügyfél közvetlenül a bankjában is megadhatja, ehhez nincs szüksége a Generali által kiadott nyomtatványra. Azonosítóként a kötvényszámot kell megadnia a banki ügyintézőnek. Közvetlenül a bankban leadott felhatalmazások esetén a folyamat a fenti ábra 3. pontjától kezdődik, ekkor a felhatalmazás adatai az inkasszó ügyintézők közreműködése nélkül kerülnek be a biztosítástechnikai rendszerekbe. A nyomtatvány kitöltése: 1. A kitöltendő adatok első csoportjában a bankszámla-tulajdonos adatait kell feltüntetni. A bankszámla-tulajdonos eltérhet a szerződőtől, tehát fontos, hogy ide a számlatulajdonos adatait írják be (név és bankszámlaszám). A bankszámlaszám 16 vagy 24 számjegyből állhat. Fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy sem kártyaszámlaszámot, sem hitelszámlaszámot nem fogad el a bank. 2. A jogosult adatai (GPB) előre nyomottak, ebbe a rovatcsoportba semmit sem kell írni. 3. A szerződő adatainál fel kell tüntetni a szerződő nevét, címét, - itt az ügyfél állandó lakcímét kell feltüntetni. (Ami az ajánlaton is megjelölésre került; nem a levelezési címet) a módozatot azonosító (kötvényszám) kitöltése: Amennyiben már meglévő szerződéshez töltik ki a nyomtatványt, akkor a kötvényszámot kell beírni. Új szerződés esetén ez a rovat üresen marad, ide semmi mást (pl.: ajánlatszám, csekksorszám) nem szabad beírni! A kötvényszámot ez esetben majd az állománykezelők írják be! 4. A teljesítés adatai rovatcsoportnál kötelező kitölteni az érvényesség kezdetét, ami lehetőleg egyezzen meg az aláírás dátumával. Az aláírás dátumánál későbbi dátumot csak az ügyfél külön kérése alapján kell rögzíteni. Igyekezzünk elkerülni a túlságosan távoli kezdődátum rögzítését, mert ez az inkasszó beindulásánál problémát okozhat, pl. feleslegesen csekket küldünk az ügyfélnek. Az érvényesség végét és a teljesítés felső értékhatárát nem kötelező kitölteni. Ha mégis feltüntetnek limitet, akkor az nem lehet kevesebb az időszaki díjnál. Az ügyfél figyelmét fel kell hívni, hogy a díj emelkedése esetén a limithatárt csak a számlavezető bankban módosíthatja. Célszerű az értékhatár megadásakor a várható díjemelkedést is figyelembe venni. 5. A megbízás jellege szintén előre nyomott, mivel a biztosítónál csak új felhatalmazást lehet megadni. Felhatalmazás visszavonását és módosítását csak számlavezető bankjánál intézheti az ügyfél. A módosítás kizárólag a Felhatalmazás limit összegének módosítására és/vagy a megbízás érvényességének végdátumára vonatkozhat. 3

4 Bankszámlaszám és/vagy szerződésszám és/vagy bankszámlatulajdonos változása esetén új felhatalmazást kell adnia az ügyfélnek. Ezt Társaságunknál és a számlavezető bankjában is megteheti. 6. A nyilatkozat részben fel kell tüntetni a pénzintézet nevét és címét. A felhatalmazás aláírásakor fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy a nyomtatványt a bankszámla-tulajdonosnak kell aláírnia a pénzintézetnél leadott aláírásnak megfelelően. Ellenkező esetben a bank nem fogja elfogadni a felhatalmazást. A nyomtatványt a biztosításközvetítőnek is alá kell írnia, feltüntetve kódját és kirendeltségét is. Figyelem! A felhatalmazás valamennyi adatára szükség van ahhoz, hogy az inkasszó beindulhasson. Az üzletkötő felelős a nyomtatvány helyes kitöltéséért. Inkasszós jutalék csak a helyesen és hiánytalanul kitöltött felhatalmazások után jár. 4.2 A Felhatalmazás nyomtatvány további útja Új szerződés esetén Az ajánlaton fel kell tüntetni, hogy amíg be nem indul az inkasszó, milyen fizetési módon kíván az ügyfél fizetni. Ennek módja, hogy az inkasszós fizetési mód mellett a választott fizetési módot is bejelöli (tehát két fizetési mód van az ajánlaton) a biztosításközvetítő. Az ügyfél választhat, hogy o az átmeneti időszakban készpénzátutalási megbízáson kíván fizetni, o az átmeneti időszakban díjbekérőt küldjünk címére. Amennyiben csak az inkasszós fizetési módot jelölte meg, akkor a készpénzátutalási fizetési mód az alapértelmezett. Az ügyfél kitölti a 3 példányos Felhatalmazást. A 3. példány az ügyfélnél marad. A Felhatalmazás nyomtatvány első két ('Biztosító' és 'Bank') példányának a kötvényesítés megtörténtéig az ajánlat mellett kell maradnia. A Felhatalmazások első két ('Biztosító' és 'Bank') példányát az illetékes TÜK-re kell eljuttatni az ajánlattal együtt. A manipuláns a hiányosan vagy rosszul kitöltött Felhatalmazás nyomtatványt nem fogadhatja el, azt javíttatásra vissza kell adnia az üzletkötőnek. Ha a Felhatalmazás elfogadható, akkor a manipuláns rögzíti az előinkasszós fizetési módot. Ez minden biztosítástechnikai rendszerben "3"-as ha csekkes, illetve "2"-es ha díjbekérős a fizetési mód az inkasszó beindulásáig. Ezen kívül a manipuláns rögzíti az esetleges kedvezményt, kitölti a kötvényszám rovatot a Felhatalmazás nyomtatványon, majd a nyilatkozat mindkét példányát átadja az inkasszó ügyintézőnek. A kötvényen a fizetési mód rovatban feltüntetésre kerül, hogy a Csoportos beszedés ügyintézése folyamatban van, előinkasszó. Régebben kötött szerződés esetén Az ügyfél kitölti a 3 példányos Felhatalmazást. A 3. példány az ügyfélnél marad. A megfelelően kitöltött Felhatalmazások mindkét példányát az illetékes TÜK-re kell eljuttatni. A továbbiakban a folyamat egységesen vonatkozik az új és régi szerződésekhez kapcsolódó felhatalmazások feldolgozására. Ezt a TÜK-ök inkasszó ügyintézői végzik. 4.3 Az inkasszó ügyintéző a hozzá beérkezett nyomtatványokat először formailag ellenőrzi: 4

5 a megadott kötvényszám létezik-e és a szerződője azonos-e a Felhatalmazáson szereplővel, a megadott bankszámlaszám megfelel-e a megjelölt bank nevének, a bankszámlaszám ellenőrző száma helyes-e és a bank bekapcsolódott-e a csoportos beszedés folyamatába, az ügyfél neve megegyezik-e a számlatulajdonos rovatban feltüntetettel. Amennyiben nem, úgy a szerződő rovatban feltüntetettel kell megegyeznie. a nyomtatványt a bankszámla tulajdonos aláírta-e. Adathibák kezelése: Amennyiben a felhatalmazáson olyan lényegi hiba van, amely miatt a szerződés nem azonosítható, úgy az inkasszó ügyintéző a nyomtatványt visszajuttatja a biztosításközvetítőnek (pl. a felhatalmazáson nem a szerződő kötvényszáma szerepel, stb.). Ha a nyomtatvány hiányosan vagy rosszul lett kitöltve, úgy az inkasszó ügyintéző levélben értesíti az ügyfelet és bekéri a hiányzó adatokat vagy kéri a mellékelt új felhatalmazás kitöltésére. (pl.: rossz vagy hiányos bankszámlaszám, hiányos vagy megváltozott kötvényszám, limit hiba). A formalevelek jelenleg Word-ben a fájl/központi sablonok/inkasszós formalevelek-ben találhatók. Formalevél készült azokra az esetekre, ha: hibás vagy nincs kötvényszám ("Hibás kötvényszám"), hibás vagy nincs bankszámlaszám ("Hibás bankszámlaszám"), illetve ha megváltozott a kötvényszám ("Kötvényszám változás"). A "Hibás kötvényszám" c. levél mellé küldeni kell egy új Felhatalmazás nyomtatványt. Abban az esetben, ha a kötvényszám változott meg, a levél mellé szintén kell küldeni egy új, az új kötvényszámot tartalmazó Felhatalmazás nyomtatványt. Feldolgozási határidő: lehetőség szerint a Felhatalmazás kézhez vételének napja. (lsd.: wkotvszh.doc, wbankszl.doc, wkotvszv.doc, wlimitkic.doc) A levelekről másolatot készít, feltüntetve rajtuk a biztosításközvetítő kódját, kirendeltségkódját és hetente a postázó segítségével elküldi a kirendeltségre, ahol a biztosításközvetítő megkapja és egyeztetni tud ügyfelével. Egyéb hiba esetén a nyomtatványt vissza kell juttatni a biztosításközvetítő részére. A Felhatalmazás rögzítése: Az ellenőrzés után a felhatalmazás adatait be kell rögzíteni az UGIRO nevű AS400-as programba. (Díjbevételkezelő rendszeren belül 13-as menüpont.) A rögzítés által még nem változik meg a fizetési mód. A rögzítés során az ügyfél által megadott felhatalmazás adatait kell gépre vinni. Amennyiben a bankszámlaszám nem rögzíthető, a VIG Pénzügyi folyamatok csoportját kell értesíteni. Felhatalmazások bankba küldése: Hetente legalább egyszer kell a felhatalmazásokat bankba küldeni. A küldéshez szükséges kísérőjegyzék a Giro program segítségével nyomtatható, a 3. Küldés menüpontból. Ld. (lsd.: ukisjegy.doc) Minden ügyintéző csak a területileg hozzá tartozó szerződésekről tud kísérőjegyzéket készíteni. A küldendő felhatalmazások leválogatásához meg kell adni a bankot, amelynek el akarja küldeni az ügyintéző a felhatalmazásokat, illetve, - az ügyintéző tapasztalatai alapján - hogy 5

6 milyen érvényesség kezdete dátumú felhatalmazásokat válogasson le a program. (Azokat a felhatalmazásokat, amelyek pl. csak egy év múlva lesznek érvényesek, nem érdemes azonnal elküldeni a bankba, mert egyes pénzintézetek az ilyen felhatalmazásokat nem rögzítik). Ezután megjelenik a lista, melyet F6-tal lehet nyomtatásra elküldeni. Ha az ügyintéző nem adja meg a bankazonosítót, akkor a program az összes banknak elkészíti a kísérőjegyzéket a felrögzített, de még el nem küldött és területileg az ügyintézőhöz tartozó felhatalmazásokról. A kísérőjegyzék kinyomtatása Miután a kísérőjegyzéket elküldte nyomtatásra az ügyintéző, készül egy állomány, melyet a GPKR-ben az adott területen belül az 1./6. Nyomtatásra váró listák menüpontból lehet kinyomtatni. Az állományok megtekintése a sor elé írt 5-sel lehetséges. Nyomtatáskor a kinyomtatandó állomány elé 6-t kell írni, majd enter hatására elindul a lista nyomtatása az AS400-as nyomtatóra. Ha nyomtatás során bármilyen probléma merül fel, akkor a számítástechnikai összekötőt kell értesíteni. A TÜK-ön kinyomtatott kísérőjegyzék mellé kell csatolni a Felhatalmazások "Bank" (eredeti aláírást tartalmazó) példányait. A postázás megkönnyítéséhez a rendszer egy listát készít a banki címekkel. A lista formátuma olyan szerkezetű, hogy etikett címkére lehet fénymásolni a tartalmát. Az elküldött Felhatalmazás "Biztosító" példányát az inkasszó ügyintéző névsorrendben lefűzi, amennyiben nincs egyéb melléklet, amellyel a későbbiekben még teendője volna Felhatalmazás üzenet fogadása és feldolgozása A Társaságunknál leadott és a bankba elküldött felhatalmazásokat a bank ugyanúgy kezeli, mintha az ügyfél közvetlenül a bankban adta volna meg a felhatalmazást. Felhatalmazást módosíttatni (limit, beszedés vége dátum) illetve töröltetni csak a pénzintézetnél tud az ügyfél. Bankszámlaszám és/vagy szerződésszám és/vagy bankszámlatulajdonos változása esetén új megbízást kell adnia az ügyfélnek. A pénzintézetek a GIRO RT-n keresztül minden nap küldenek felhatalmazás üzenetet elektronikus formában a biztosítónak. Ez az üzenet tartalmazhatja: az inkasszó ügyintéző által elküldött új Felhatalmazásokat, a bankban felvett új megbízásokat, a megbízások módosítását, illetve visszavonását. A beérkezett üzeneteket az UGIRO rendszer minden nap feldolgozza és a nem formai hibás üzeneteket közvetíti a biztosítástechnikai rendszerek felé. A biztosítástechnikai rendszerekben talált információk alapján a program megállapítja, hogy az adott felhatalmazás üzenet befogadható-e. Ez Vias2-es szerződések esetén másnapra megtörténik, Synpacos szerződések esetén 1 nap csúszás előfordulhat. A befogadás kritériumai: Új felhatalmazás esetén: Az üzenetben talált fogyasztó azonosító kizárólag a biztosítástechnikai rendszerekben létező és élő kötvényszámot tartalmazhat. Visszautasításra kerül az az üzenet, ahol nem pontosan lett megadva a szerződésszám. A kötvény életszakaszába tartozik a felhatalmazásban megadott érvényesség kezdete időpont. 6

7 A felhatalmazásban megadott limit összeg nem kisebb, mint a szerződés fizetési üteme szerint fizetendő rendszeres díj nagysága. A megadott kötvényére nincs másik aktív Felhatalmazása már az ügyfélnek, vagy ha van, akkor az üzenet érvényességének kezdete nem mutat a következő beszedési időszak kezdeténél későbbre. Ha a feltételek teljesülnek, akkor a felhatalmazást elfogadjuk. A szerződésen a fizetési mód automatikusan "4"-re (inkasszósra) vált, ha a felhatalmazásban megadott érvényesség kezdete időpont elérkezik. A beszedést csak ezen időpont után kíséreljük meg. Módosítás esetén: Az üzenetben talált kötvényszámra és bankszámlaszámra van az ügyfélnek élő felhatalmazása. A kötvény életszakaszába tartozik a felhatalmazásban megadott érvényesség kezdete időpont. A felhatalmazásban megadott limit összeg nem kisebb, mint a szerződés fizetési üteme szerint fizetendő rendszeres díj nagysága. Törlés esetén: Az üzenetben talált kötvényszámra és bankszámlaszámra van az ügyfélnek élő felhatalmazása. Az üzenetek feldolgozásának eredményéről tájékoztatjuk a bankokat illetve ügyfeleinket is. A bankoknak elektronikus úton a GIRO Rt-n keresztül jelzünk vissza. Az elfogadott felhatalmazásról levélben értesítjük az ügyfelet (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0015 Giro- Csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás elfogadása). A levélben megjelölésre kerül az az időpont, amitől kezdődően ha van az ügyfélnek fizetendő díja le tudjuk emelni számlájáról a díjat. A nem befogadható megbízások közül azoknak az ügyfeleknek írunk levelet, akik a rendszeres díjuknál kisebb limitet határoztak meg. (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0018 Giro- Csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás elutasítása alacsony értékhatár miatt.) A felhatalmazás elutasításáról a banknak kell értesíteni az ügyfelet. A be nem fogadott üzenetek közül a következőkről készül hibalista: Minden hónap 1-jén a hónapban 15 kóddal (nincs ilyen kötvényszám) visszautasított felhatalmazásokról. Ezt a listát az inkasszó ügyintéző ki tudja nyomtatni AS400-ról. A lista alapján egyedi egyeztetés szükséges a bankkal. Feldolgozási határideje hónap 15-e. 12,13,99 kóddal (egyéb ok miatt) visszautasítottakról a VIG Pénzügyi folyamatok csoport készít listát az inkasszó ügyintézők részére minden hónap elején. Feldolgozási határidő két hét. A hibalisták feldolgozása során a bankokkal, illetve az ügyfelekkel kell felvinni a kapcsolatot. Az ügyféllel történő levelezésről másolatot kell készíteni a biztosítási tanácsadó részére. A befogadott felhatalmazás szerinti adatokat tároljuk a biztosítástechnikai rendszerekben. Ezek az adatok a következők: a Felhatalmazás érvényességének kezdete, vége, limit, bankszámlaszám, beérkezés dátuma. (A megtekintő használatát ld. a 4.5 pontban.) 7

8 Abban az esetben, ha a Bank nem küld elektronikus úton felhatalmazás üzenetet egy általunk levélben elküldött Felhatalmazásra, akkor 20 nap múlva felkérjük a bankot, hogy adja meg válaszát (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0017 Jegyzék a banknak megküldött, visszajelzés nélküli új felhatalmazásokról.) A tudakozványon felsoroljuk az érintett szerződések felhatalmazás adatait. Amennyiben ezt követően sem kapunk a Bankból választ és már legalább 30 nap eltelt a felhatalmazás bankba küldésétől kezdve, úgy az ügyfélnek automatikusan küldünk egy levelet, amelyben értesítjük, hogy nem tudtuk megbízását érvényesíttetni a bankkal és megkérjük, hogy próbáljon meg ő személyesen intézkedni. (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0046 /Beszedésre adott ismételt felhatalmazás kérése) Ezekről a levelekről készül állomány a P:\Transfer könyvtárba. az állományok nevei: nval20.txq, nval45.txq. Ha a felhatalmazás elfogadásával problémák adódnak, akkor a bank visszajelzése alapján az inkasszó ügyintéző megteszi a szükséges intézkedéseket, felveszi az üzletkötővel vagy az ügyféllel a kapcsolatot Kézi átemelés Lehetőség van olyan felhatalmazás rögzítésére, amelyet a rögzítést követően bedolgozunk a biztosítástechnikai rendszerekbe, mintha a banktól jött volna a felhatalmazás. Erre akkor van szükség, ha a bank által indított elektronikus üzenet valamilyen okból kifolyólag nem érkezik meg a rendszerünkbe. Az így átemelt felhatalmazásokról nem megy visszajelzés a banknak, illetve nem megy értesítő levél az ügyfélnek sem. Ilyen felhatalmazás rögzítésére vonatkozó jogosultság korlátozott, a jogot közvetlenül a VIG Pénzügyi folyamatok csoporttól lehet igényelni. A kézi átemelést csak a más módon (normális banki üzenettel) nem rendezhető esetek megoldására szabad alkalmazni, kizárólag a bankkal való előzetes egyeztetés után. Egyéb tudnivaló: Vias2-ben, inkasszóval kapcsolatos tájékoztató információ rögzítése esetén a 28-as Megjegyzés műveleti kódot kell alkalmazni. Inkasszós fizetési mód kézi úton nem állítható be és nem törölhető a szerződésben! 4.5 Rögzített, ill. a bankból érkezett felhatalmazások megtekintése A GIRO menü a Díjkezelő menüből érhető el (13. menüpont). Ennek 2. pontját választva megtekinthetjük az ügyintézők által berögzített felhatalmazásokat, a bankoktól érkező felhatalmazásokat, az ügyfélnek kiküldött leveleket, az inkasszós szerződések fontosabb adatait és az indított beszedéseket. Részletes használatát ld. a P:\TANKONYV\INFORMAT\2Rendszhaszn\Számvitel\ Giro lekérdező képernyő_ doc állományban. 4.6 Az inkasszálás rendje A biztosító kb.10 naponta leválogatja, hogy melyek azok az inkasszós fizetési módú a szerződések, amelyeknek az elkövetkezendő 10 napban (következő dekádban) esedékessé válik a díja, vagy tartozást mutatnak. Ezek Giro Rt közvetítésével eljutnak az ügyfél bankjába, ahol megkísérlik a díj leemelését a bankszámláról. Az általunk kért 8

9 terhelési dátum megegyezik a díj esedékességének dátumával, ill. tartozás esetén a dekád első terhelési napjával (5-e, 15-e ill. 25-e). (A beszedés szervezéséről részletesebben A csoportos beszedés folyamata című vezérigazgatói utasítás szól) 4.7 Az inkasszós fizetési mód megváltoztatása Az inkasszós fizetési módú szerződés fizetési módjának megváltoztatását csak az ügyfél írásos, banknál leadott meghatalmazása (vagyis a felhatalmazás visszavonása) hatására, a banktól a biztosítóhoz elektronikus úton megérkező üzenet hatására tehetjük meg. A törlési üzenet elfogadása esetén levélben jelezzük az ügyfélnek, hogy a továbbiakban a korábbi fizetési módjának megfelelően fogja kapni értesítő leveleinket (készpénzátutalási megbízás vagy díjbekérőminta). (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0044 /Giro- Felhatalmazás visszavonása miatt új fizetési mód) Megváltozik az inkasszós fizetési mód akkor is, ha a beszedési kérésre a bank megszűnt a felhatalmazás vagy megszűnt a bankszámlaszám visszajelzést ad. Az ügyfelet ekkor is értesítjük. (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0031 /Giro- Bankszámlaszám vagy felhatalmazás visszavonása miatt új fizetési mód) Az inkasszós fizetési mód természetesen akkor is megváltozik (automatikusan), ha elérkezett az Felhatalmazás vége időpont. Az inkasszós fizetési mód megszűnéséről a P:\Transzfer könyvtáron keresztül a manipuláció is kap értesítést, hogy az esetleges inkasszós kedvezményt visszavonhassák. 9

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK Felhatalmazási szabványok 1 CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELHATALMAZÁSI SZABVÁNYOK A felhatalmazási folyamat áttekintése Felhatalmazás bizonylat (papír) 1. FELHBE 3. FELHKI

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedés 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi szerződéskötésről. IV. ütem. Általános tudnivalók

Tájékoztató a 2015. évi szerződéskötésről. IV. ütem. Általános tudnivalók Tájékoztató a 2015. évi szerződéskötésről IV. ütem Általános tudnivalók A szerződéskötés Elszámoló Rendszer 1. fázis Szerződéskötés adatainak feltöltésével, és az ott elérhető Támogatási szerződés és mellékleteinek

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP)

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Jelen dokumentum képernyő másolatokkal illusztrálva mutatja be az Építésügyi Fizetési Portálon megvalósuló fizetési folyamatot. Az illusztrációk

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Vagyonbiztosítási változásbejelentő lap Ügyféladatok módosítása, adatkezelési nyilatkozat

Vagyonbiztosítási változásbejelentő lap Ügyféladatok módosítása, adatkezelési nyilatkozat 1/6 Ügyféladatok módosítása, adatkezelési nyilatkozat Szerződő adatai Név:... Születési hely és idő:... Lakcím/székhely/telephely:... Ügyfélszám(ok):... Szerződésszám(ok):... Az adatmódosítást................................

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Átutalások. Eseti és tartós átutalások megadása bankon belülre és kívülre

Átutalások. Eseti és tartós átutalások megadása bankon belülre és kívülre Átutalások Az Átutalások menüpontban indíthat utalást forintban és devizában, bankon kívül és belül, belfölde és külföldre egyaránt. Lehetősége van többek között jövőbeni és tartós átutalási megbízások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Űrlap kitöltés a MODULO-ban

Űrlap kitöltés a MODULO-ban 1. Kérelmek benyújtása A hallgató tanulmányaival kapcsolatosan számos témában nyújthat be kérelmet. A kérelmeket az adott ügyben illetékes és jogszabályban (TVSZ, HTJSZ, stb..) meghatározott hatáskörrel

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Tisztelt Felhasználók!

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztató a postai befizetések feldolgozásának változásáról, és ezzel kapcsolatosan az Electra Internet Banking szolgáltatásban elérhető új funkciókról. Tisztelt Felhasználók! Az alábbi tájékoztatót

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE UTALVÁNYRENDELÉS MENETE Pénz beérkezése, könyvelése A beérkezett banki befizetések minden reggel könyvelésre kerülnek a bizonylat közlemény rovatában lévő ID szám alapján. Fontos, hogy csak előző napon/napokon

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése: Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos tudnivalókról Kiadás időpontja: 2014.02.27. Hatályos: 2014.02.28-tól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

ISA Internetes rendelési felület

ISA Internetes rendelési felület ISA Internetes rendelési felület Használati útmutató 2014.11.12 ISA elérhetősége) https://b2b.mol.hu/isa2/ 2 ISA főmenü Adatszolgáltatás - Információ a rendelésekről, visszaigazolásokról (táblázatos formátumban)

Részletesebben

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva, Fáma Futár bemutató Általános Az új rendszerben található listázások általános tulajdonságai: - a listázásokban az oszlopok sorrendje az oszlop fejlécét "megfogva" és elmozgatva módosítható, - a lista

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 3530

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

AZ ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTÉSI FOLYAMATA

AZ ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTÉSI FOLYAMATA AZ ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTÉSI FOLYAMATA Belépés az oldalra (http://online.pannonholding.hu) Itt ki kell választani a gépjármű felelősség ikonon belül a Díjszámítás megkezdése hivatkozást

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER

TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ V.1.3 2012. március 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE... 3 2.1. STRÁZSA SZOLGÁLTATÁS... 3 2.2. LEKÉRDEZÉS, PARAMÉTEREZÉS

Részletesebben

1. lépés: www.acneuro.com. Kattints ide!!

1. lépés: www.acneuro.com. Kattints ide!! REGISZTRÁCIÓ 1. lépés: www.acneuro.com 2. lépés: 3. lépés: Bejentkezés írd be az ACN csoportazonosítódat! és jelszavadat! 4. lépés: Saját Üzletem 5. lépés: Üzleti Dokumentumok 6. lépés: Képviselők Jelentkezési

Részletesebben

A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül

A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül A NAV EFER szolgáltatás bemutatása, használata az MKB elektronikus csatornáin keresztül Az EFER rendszer lehetővé teszi a befizetendő adókra, járulékokra, illetékekre és támogatásokra vonatkozó átutalási

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.12.) számú rendelete lehetővé

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben