Giro Rt: a bankok közötti elszámolások bonyolítását végző részvénytársaság.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Giro Rt: a bankok közötti elszámolások bonyolítását végző részvénytársaság."

Átírás

1 Azonosító PSU20011 Cím Csoportos beszedési megbízás kezelése Verzió Célkitűzés A csoportos beszedési megbízás folyamatának ismertetése a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című nyomtatvány kitöltésétől a szerződés inkasszós fizetési módúra való átállásáig. 2. Fogalmak, meghatározások Felhatalmazás: a bankszámlatulajdonos (az, aki a számlavezető hitelintézettel a bankszámlaszerződést megköti) írásbeli meghatalmazást ad a biztosítón keresztül a bankjának a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című, számú nyomtatvány kitöltésével (továbbiakban: Felhatalmazás nyomtatvány) arra, hogy a biztosító a mindenkor esedékes díjakat az ügyfél számlájáról leemelheti. A nyomtatvány 3 példányos: bank, biztosító és ügyfél számára. A felhatalmazást az ügyfél közvetlenül a bankjában is megadhatja. A felhatalmazáson azonosítóként a kötvényszámot kell megadni, kötőjelek nélkül. Teljesítés felső értékhatára (limit) : Az ügyfél a felhatalmazáson megadhat egy összeget. Ez az a maximális összeg, amelyet egyszerre a biztosító az ügyfél bankszámlájáról leemelhet. Megadásánál célszerű figyelembe venni, hogy az ügyfél díja emelkedhet! Csoportos Beszedés (inkasszó): a felhatalmazás bank és biztosító általi elfogadása esetén a felhatalmazáson szereplő, az érvényesség kezdeteként megjelölt időpont után a biztosító az ügyfél bankszámlájáról megkísérli az esedékes biztosítási díj beszedését. Társaságunknál a terhelés a szerződés esedékességének napján történik. Amennyiben az ügyfél bankszámláján nem volt fedezet az esedékesség napján, akkor a beszedést az ügyfél bankjától érkező elutasító üzenet megérkezését követő 5-én, 15-én ill. 25-én ismételten megkíséreljük. Minden beszedéskor legyen az tartozás vagy éppen esedékes tétel- legfeljebb az ügyfél által megadott limithatárig kíséreljük meg a díjlehívást. Ha az ügyfél díja magasabb, mint az általa megadott limit, akkor a "maradék" díj a következő dekád "tartozás" tételébe kerül beszámításra. A bank csak pontosan az általunk kért összeget emelheti le az ügyfél számlájáról, részteljesítés nem lehetséges. Giro Rt: a bankok közötti elszámolások bonyolítását végző részvénytársaság. Generali Egyszerűsített Beszedési Rendszer: az internetes oldalunkon ez az elnevezés szerepel a Csoportos Beszedés helyett. 3. Utasítás tartalma 3. Alkalmazási terület 1

2 A csoportos beszedés (inkasszó) folyamata két, jól elkülöníthető szakaszra bontható: 1. Az ügyfél felhatalmazza Társaságunkat arra, hogy az esedékes díjat társaságunk az ügyfél bankszámlájáról leemelhesse. (Felhatalmazás) 2. Az érvényes felhatalmazás alapján társaságunk a díjat az ügyfél bankszámlájáról leemeli. (Beszedés) Ez az utasítás a Felhatalmazás folyamatát ismerteti a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című nyomtatvány kitöltésétől a szerződés inkasszós fizetési módúra való átállásáig. A beszedési folyamat leírása A csoportos beszedés folyamata című utasításban olvasható. 4. A Felhatalmazás útja: A csoportos beszedés, más néven inkasszó, (automatikus díjfizetés, banki díjlehívás, stb) készpénzkímélő és költségtakarékos fizetési mód. Előnyös az ügyfélnek, hiszen a felhatalmazás elfogadásától kezdve a díjfizetés automatikusan működik. A megbízás bank és biztosító általi elfogadásától kezdve a Biztosító feladata, hogy az ügyfél biztosítási díja mindig rendezve legyen. Másrészt előnyös társaságunknak, mert sokkal olcsóbb, mint a csekkes fizetés és nagyobb a valószínűsége, hogy a megfelelő biztosítási díj az esedékességkor befizetésre kerül. Célunk, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban válasszák ezt a fizetési módot. Ehhez elengedhetetlen az ügyfelek korrekt tájékoztatása és a folyamat ismerete. 4.1 A Felhatalmazás nyomtatvány A Felhatalmazás nyomtatvány az ügyfél számára beszerezhető és kitölthető: 2

3 rögtön szerződéskötéskor bármikor a biztosításközvetítő közreműködésével a Generali online ügyfélszolgálaton keresztül bármelyik ügyfélszolgálatunkon a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a internetes oldalról és postai úton is visszaküldhető (a nyomtatványt és a kitöltési útmutatót ld. a mellékletben) A felhatalmazást az ügyfél közvetlenül a bankjában is megadhatja, ehhez nincs szüksége a Generali által kiadott nyomtatványra. Azonosítóként a kötvényszámot kell megadnia a banki ügyintézőnek. Közvetlenül a bankban leadott felhatalmazások esetén a folyamat a fenti ábra 3. pontjától kezdődik, ekkor a felhatalmazás adatai az inkasszó ügyintézők közreműködése nélkül kerülnek be a biztosítástechnikai rendszerekbe. A nyomtatvány kitöltése: 1. A kitöltendő adatok első csoportjában a bankszámla-tulajdonos adatait kell feltüntetni. A bankszámla-tulajdonos eltérhet a szerződőtől, tehát fontos, hogy ide a számlatulajdonos adatait írják be (név és bankszámlaszám). A bankszámlaszám 16 vagy 24 számjegyből állhat. Fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy sem kártyaszámlaszámot, sem hitelszámlaszámot nem fogad el a bank. 2. A jogosult adatai (GPB) előre nyomottak, ebbe a rovatcsoportba semmit sem kell írni. 3. A szerződő adatainál fel kell tüntetni a szerződő nevét, címét, - itt az ügyfél állandó lakcímét kell feltüntetni. (Ami az ajánlaton is megjelölésre került; nem a levelezési címet) a módozatot azonosító (kötvényszám) kitöltése: Amennyiben már meglévő szerződéshez töltik ki a nyomtatványt, akkor a kötvényszámot kell beírni. Új szerződés esetén ez a rovat üresen marad, ide semmi mást (pl.: ajánlatszám, csekksorszám) nem szabad beírni! A kötvényszámot ez esetben majd az állománykezelők írják be! 4. A teljesítés adatai rovatcsoportnál kötelező kitölteni az érvényesség kezdetét, ami lehetőleg egyezzen meg az aláírás dátumával. Az aláírás dátumánál későbbi dátumot csak az ügyfél külön kérése alapján kell rögzíteni. Igyekezzünk elkerülni a túlságosan távoli kezdődátum rögzítését, mert ez az inkasszó beindulásánál problémát okozhat, pl. feleslegesen csekket küldünk az ügyfélnek. Az érvényesség végét és a teljesítés felső értékhatárát nem kötelező kitölteni. Ha mégis feltüntetnek limitet, akkor az nem lehet kevesebb az időszaki díjnál. Az ügyfél figyelmét fel kell hívni, hogy a díj emelkedése esetén a limithatárt csak a számlavezető bankban módosíthatja. Célszerű az értékhatár megadásakor a várható díjemelkedést is figyelembe venni. 5. A megbízás jellege szintén előre nyomott, mivel a biztosítónál csak új felhatalmazást lehet megadni. Felhatalmazás visszavonását és módosítását csak számlavezető bankjánál intézheti az ügyfél. A módosítás kizárólag a Felhatalmazás limit összegének módosítására és/vagy a megbízás érvényességének végdátumára vonatkozhat. 3

4 Bankszámlaszám és/vagy szerződésszám és/vagy bankszámlatulajdonos változása esetén új felhatalmazást kell adnia az ügyfélnek. Ezt Társaságunknál és a számlavezető bankjában is megteheti. 6. A nyilatkozat részben fel kell tüntetni a pénzintézet nevét és címét. A felhatalmazás aláírásakor fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy a nyomtatványt a bankszámla-tulajdonosnak kell aláírnia a pénzintézetnél leadott aláírásnak megfelelően. Ellenkező esetben a bank nem fogja elfogadni a felhatalmazást. A nyomtatványt a biztosításközvetítőnek is alá kell írnia, feltüntetve kódját és kirendeltségét is. Figyelem! A felhatalmazás valamennyi adatára szükség van ahhoz, hogy az inkasszó beindulhasson. Az üzletkötő felelős a nyomtatvány helyes kitöltéséért. Inkasszós jutalék csak a helyesen és hiánytalanul kitöltött felhatalmazások után jár. 4.2 A Felhatalmazás nyomtatvány további útja Új szerződés esetén Az ajánlaton fel kell tüntetni, hogy amíg be nem indul az inkasszó, milyen fizetési módon kíván az ügyfél fizetni. Ennek módja, hogy az inkasszós fizetési mód mellett a választott fizetési módot is bejelöli (tehát két fizetési mód van az ajánlaton) a biztosításközvetítő. Az ügyfél választhat, hogy o az átmeneti időszakban készpénzátutalási megbízáson kíván fizetni, o az átmeneti időszakban díjbekérőt küldjünk címére. Amennyiben csak az inkasszós fizetési módot jelölte meg, akkor a készpénzátutalási fizetési mód az alapértelmezett. Az ügyfél kitölti a 3 példányos Felhatalmazást. A 3. példány az ügyfélnél marad. A Felhatalmazás nyomtatvány első két ('Biztosító' és 'Bank') példányának a kötvényesítés megtörténtéig az ajánlat mellett kell maradnia. A Felhatalmazások első két ('Biztosító' és 'Bank') példányát az illetékes TÜK-re kell eljuttatni az ajánlattal együtt. A manipuláns a hiányosan vagy rosszul kitöltött Felhatalmazás nyomtatványt nem fogadhatja el, azt javíttatásra vissza kell adnia az üzletkötőnek. Ha a Felhatalmazás elfogadható, akkor a manipuláns rögzíti az előinkasszós fizetési módot. Ez minden biztosítástechnikai rendszerben "3"-as ha csekkes, illetve "2"-es ha díjbekérős a fizetési mód az inkasszó beindulásáig. Ezen kívül a manipuláns rögzíti az esetleges kedvezményt, kitölti a kötvényszám rovatot a Felhatalmazás nyomtatványon, majd a nyilatkozat mindkét példányát átadja az inkasszó ügyintézőnek. A kötvényen a fizetési mód rovatban feltüntetésre kerül, hogy a Csoportos beszedés ügyintézése folyamatban van, előinkasszó. Régebben kötött szerződés esetén Az ügyfél kitölti a 3 példányos Felhatalmazást. A 3. példány az ügyfélnél marad. A megfelelően kitöltött Felhatalmazások mindkét példányát az illetékes TÜK-re kell eljuttatni. A továbbiakban a folyamat egységesen vonatkozik az új és régi szerződésekhez kapcsolódó felhatalmazások feldolgozására. Ezt a TÜK-ök inkasszó ügyintézői végzik. 4.3 Az inkasszó ügyintéző a hozzá beérkezett nyomtatványokat először formailag ellenőrzi: 4

5 a megadott kötvényszám létezik-e és a szerződője azonos-e a Felhatalmazáson szereplővel, a megadott bankszámlaszám megfelel-e a megjelölt bank nevének, a bankszámlaszám ellenőrző száma helyes-e és a bank bekapcsolódott-e a csoportos beszedés folyamatába, az ügyfél neve megegyezik-e a számlatulajdonos rovatban feltüntetettel. Amennyiben nem, úgy a szerződő rovatban feltüntetettel kell megegyeznie. a nyomtatványt a bankszámla tulajdonos aláírta-e. Adathibák kezelése: Amennyiben a felhatalmazáson olyan lényegi hiba van, amely miatt a szerződés nem azonosítható, úgy az inkasszó ügyintéző a nyomtatványt visszajuttatja a biztosításközvetítőnek (pl. a felhatalmazáson nem a szerződő kötvényszáma szerepel, stb.). Ha a nyomtatvány hiányosan vagy rosszul lett kitöltve, úgy az inkasszó ügyintéző levélben értesíti az ügyfelet és bekéri a hiányzó adatokat vagy kéri a mellékelt új felhatalmazás kitöltésére. (pl.: rossz vagy hiányos bankszámlaszám, hiányos vagy megváltozott kötvényszám, limit hiba). A formalevelek jelenleg Word-ben a fájl/központi sablonok/inkasszós formalevelek-ben találhatók. Formalevél készült azokra az esetekre, ha: hibás vagy nincs kötvényszám ("Hibás kötvényszám"), hibás vagy nincs bankszámlaszám ("Hibás bankszámlaszám"), illetve ha megváltozott a kötvényszám ("Kötvényszám változás"). A "Hibás kötvényszám" c. levél mellé küldeni kell egy új Felhatalmazás nyomtatványt. Abban az esetben, ha a kötvényszám változott meg, a levél mellé szintén kell küldeni egy új, az új kötvényszámot tartalmazó Felhatalmazás nyomtatványt. Feldolgozási határidő: lehetőség szerint a Felhatalmazás kézhez vételének napja. (lsd.: wkotvszh.doc, wbankszl.doc, wkotvszv.doc, wlimitkic.doc) A levelekről másolatot készít, feltüntetve rajtuk a biztosításközvetítő kódját, kirendeltségkódját és hetente a postázó segítségével elküldi a kirendeltségre, ahol a biztosításközvetítő megkapja és egyeztetni tud ügyfelével. Egyéb hiba esetén a nyomtatványt vissza kell juttatni a biztosításközvetítő részére. A Felhatalmazás rögzítése: Az ellenőrzés után a felhatalmazás adatait be kell rögzíteni az UGIRO nevű AS400-as programba. (Díjbevételkezelő rendszeren belül 13-as menüpont.) A rögzítés által még nem változik meg a fizetési mód. A rögzítés során az ügyfél által megadott felhatalmazás adatait kell gépre vinni. Amennyiben a bankszámlaszám nem rögzíthető, a VIG Pénzügyi folyamatok csoportját kell értesíteni. Felhatalmazások bankba küldése: Hetente legalább egyszer kell a felhatalmazásokat bankba küldeni. A küldéshez szükséges kísérőjegyzék a Giro program segítségével nyomtatható, a 3. Küldés menüpontból. Ld. (lsd.: ukisjegy.doc) Minden ügyintéző csak a területileg hozzá tartozó szerződésekről tud kísérőjegyzéket készíteni. A küldendő felhatalmazások leválogatásához meg kell adni a bankot, amelynek el akarja küldeni az ügyintéző a felhatalmazásokat, illetve, - az ügyintéző tapasztalatai alapján - hogy 5

6 milyen érvényesség kezdete dátumú felhatalmazásokat válogasson le a program. (Azokat a felhatalmazásokat, amelyek pl. csak egy év múlva lesznek érvényesek, nem érdemes azonnal elküldeni a bankba, mert egyes pénzintézetek az ilyen felhatalmazásokat nem rögzítik). Ezután megjelenik a lista, melyet F6-tal lehet nyomtatásra elküldeni. Ha az ügyintéző nem adja meg a bankazonosítót, akkor a program az összes banknak elkészíti a kísérőjegyzéket a felrögzített, de még el nem küldött és területileg az ügyintézőhöz tartozó felhatalmazásokról. A kísérőjegyzék kinyomtatása Miután a kísérőjegyzéket elküldte nyomtatásra az ügyintéző, készül egy állomány, melyet a GPKR-ben az adott területen belül az 1./6. Nyomtatásra váró listák menüpontból lehet kinyomtatni. Az állományok megtekintése a sor elé írt 5-sel lehetséges. Nyomtatáskor a kinyomtatandó állomány elé 6-t kell írni, majd enter hatására elindul a lista nyomtatása az AS400-as nyomtatóra. Ha nyomtatás során bármilyen probléma merül fel, akkor a számítástechnikai összekötőt kell értesíteni. A TÜK-ön kinyomtatott kísérőjegyzék mellé kell csatolni a Felhatalmazások "Bank" (eredeti aláírást tartalmazó) példányait. A postázás megkönnyítéséhez a rendszer egy listát készít a banki címekkel. A lista formátuma olyan szerkezetű, hogy etikett címkére lehet fénymásolni a tartalmát. Az elküldött Felhatalmazás "Biztosító" példányát az inkasszó ügyintéző névsorrendben lefűzi, amennyiben nincs egyéb melléklet, amellyel a későbbiekben még teendője volna Felhatalmazás üzenet fogadása és feldolgozása A Társaságunknál leadott és a bankba elküldött felhatalmazásokat a bank ugyanúgy kezeli, mintha az ügyfél közvetlenül a bankban adta volna meg a felhatalmazást. Felhatalmazást módosíttatni (limit, beszedés vége dátum) illetve töröltetni csak a pénzintézetnél tud az ügyfél. Bankszámlaszám és/vagy szerződésszám és/vagy bankszámlatulajdonos változása esetén új megbízást kell adnia az ügyfélnek. A pénzintézetek a GIRO RT-n keresztül minden nap küldenek felhatalmazás üzenetet elektronikus formában a biztosítónak. Ez az üzenet tartalmazhatja: az inkasszó ügyintéző által elküldött új Felhatalmazásokat, a bankban felvett új megbízásokat, a megbízások módosítását, illetve visszavonását. A beérkezett üzeneteket az UGIRO rendszer minden nap feldolgozza és a nem formai hibás üzeneteket közvetíti a biztosítástechnikai rendszerek felé. A biztosítástechnikai rendszerekben talált információk alapján a program megállapítja, hogy az adott felhatalmazás üzenet befogadható-e. Ez Vias2-es szerződések esetén másnapra megtörténik, Synpacos szerződések esetén 1 nap csúszás előfordulhat. A befogadás kritériumai: Új felhatalmazás esetén: Az üzenetben talált fogyasztó azonosító kizárólag a biztosítástechnikai rendszerekben létező és élő kötvényszámot tartalmazhat. Visszautasításra kerül az az üzenet, ahol nem pontosan lett megadva a szerződésszám. A kötvény életszakaszába tartozik a felhatalmazásban megadott érvényesség kezdete időpont. 6

7 A felhatalmazásban megadott limit összeg nem kisebb, mint a szerződés fizetési üteme szerint fizetendő rendszeres díj nagysága. A megadott kötvényére nincs másik aktív Felhatalmazása már az ügyfélnek, vagy ha van, akkor az üzenet érvényességének kezdete nem mutat a következő beszedési időszak kezdeténél későbbre. Ha a feltételek teljesülnek, akkor a felhatalmazást elfogadjuk. A szerződésen a fizetési mód automatikusan "4"-re (inkasszósra) vált, ha a felhatalmazásban megadott érvényesség kezdete időpont elérkezik. A beszedést csak ezen időpont után kíséreljük meg. Módosítás esetén: Az üzenetben talált kötvényszámra és bankszámlaszámra van az ügyfélnek élő felhatalmazása. A kötvény életszakaszába tartozik a felhatalmazásban megadott érvényesség kezdete időpont. A felhatalmazásban megadott limit összeg nem kisebb, mint a szerződés fizetési üteme szerint fizetendő rendszeres díj nagysága. Törlés esetén: Az üzenetben talált kötvényszámra és bankszámlaszámra van az ügyfélnek élő felhatalmazása. Az üzenetek feldolgozásának eredményéről tájékoztatjuk a bankokat illetve ügyfeleinket is. A bankoknak elektronikus úton a GIRO Rt-n keresztül jelzünk vissza. Az elfogadott felhatalmazásról levélben értesítjük az ügyfelet (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0015 Giro- Csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás elfogadása). A levélben megjelölésre kerül az az időpont, amitől kezdődően ha van az ügyfélnek fizetendő díja le tudjuk emelni számlájáról a díjat. A nem befogadható megbízások közül azoknak az ügyfeleknek írunk levelet, akik a rendszeres díjuknál kisebb limitet határoztak meg. (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0018 Giro- Csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás elutasítása alacsony értékhatár miatt.) A felhatalmazás elutasításáról a banknak kell értesíteni az ügyfelet. A be nem fogadott üzenetek közül a következőkről készül hibalista: Minden hónap 1-jén a hónapban 15 kóddal (nincs ilyen kötvényszám) visszautasított felhatalmazásokról. Ezt a listát az inkasszó ügyintéző ki tudja nyomtatni AS400-ról. A lista alapján egyedi egyeztetés szükséges a bankkal. Feldolgozási határideje hónap 15-e. 12,13,99 kóddal (egyéb ok miatt) visszautasítottakról a VIG Pénzügyi folyamatok csoport készít listát az inkasszó ügyintézők részére minden hónap elején. Feldolgozási határidő két hét. A hibalisták feldolgozása során a bankokkal, illetve az ügyfelekkel kell felvinni a kapcsolatot. Az ügyféllel történő levelezésről másolatot kell készíteni a biztosítási tanácsadó részére. A befogadott felhatalmazás szerinti adatokat tároljuk a biztosítástechnikai rendszerekben. Ezek az adatok a következők: a Felhatalmazás érvényességének kezdete, vége, limit, bankszámlaszám, beérkezés dátuma. (A megtekintő használatát ld. a 4.5 pontban.) 7

8 Abban az esetben, ha a Bank nem küld elektronikus úton felhatalmazás üzenetet egy általunk levélben elküldött Felhatalmazásra, akkor 20 nap múlva felkérjük a bankot, hogy adja meg válaszát (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0017 Jegyzék a banknak megküldött, visszajelzés nélküli új felhatalmazásokról.) A tudakozványon felsoroljuk az érintett szerződések felhatalmazás adatait. Amennyiben ezt követően sem kapunk a Bankból választ és már legalább 30 nap eltelt a felhatalmazás bankba küldésétől kezdve, úgy az ügyfélnek automatikusan küldünk egy levelet, amelyben értesítjük, hogy nem tudtuk megbízását érvényesíttetni a bankkal és megkérjük, hogy próbáljon meg ő személyesen intézkedni. (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0046 /Beszedésre adott ismételt felhatalmazás kérése) Ezekről a levelekről készül állomány a P:\Transfer könyvtárba. az állományok nevei: nval20.txq, nval45.txq. Ha a felhatalmazás elfogadásával problémák adódnak, akkor a bank visszajelzése alapján az inkasszó ügyintéző megteszi a szükséges intézkedéseket, felveszi az üzletkötővel vagy az ügyféllel a kapcsolatot Kézi átemelés Lehetőség van olyan felhatalmazás rögzítésére, amelyet a rögzítést követően bedolgozunk a biztosítástechnikai rendszerekbe, mintha a banktól jött volna a felhatalmazás. Erre akkor van szükség, ha a bank által indított elektronikus üzenet valamilyen okból kifolyólag nem érkezik meg a rendszerünkbe. Az így átemelt felhatalmazásokról nem megy visszajelzés a banknak, illetve nem megy értesítő levél az ügyfélnek sem. Ilyen felhatalmazás rögzítésére vonatkozó jogosultság korlátozott, a jogot közvetlenül a VIG Pénzügyi folyamatok csoporttól lehet igényelni. A kézi átemelést csak a más módon (normális banki üzenettel) nem rendezhető esetek megoldására szabad alkalmazni, kizárólag a bankkal való előzetes egyeztetés után. Egyéb tudnivaló: Vias2-ben, inkasszóval kapcsolatos tájékoztató információ rögzítése esetén a 28-as Megjegyzés műveleti kódot kell alkalmazni. Inkasszós fizetési mód kézi úton nem állítható be és nem törölhető a szerződésben! 4.5 Rögzített, ill. a bankból érkezett felhatalmazások megtekintése A GIRO menü a Díjkezelő menüből érhető el (13. menüpont). Ennek 2. pontját választva megtekinthetjük az ügyintézők által berögzített felhatalmazásokat, a bankoktól érkező felhatalmazásokat, az ügyfélnek kiküldött leveleket, az inkasszós szerződések fontosabb adatait és az indított beszedéseket. Részletes használatát ld. a P:\TANKONYV\INFORMAT\2Rendszhaszn\Számvitel\ Giro lekérdező képernyő_ doc állományban. 4.6 Az inkasszálás rendje A biztosító kb.10 naponta leválogatja, hogy melyek azok az inkasszós fizetési módú a szerződések, amelyeknek az elkövetkezendő 10 napban (következő dekádban) esedékessé válik a díja, vagy tartozást mutatnak. Ezek Giro Rt közvetítésével eljutnak az ügyfél bankjába, ahol megkísérlik a díj leemelését a bankszámláról. Az általunk kért 8

9 terhelési dátum megegyezik a díj esedékességének dátumával, ill. tartozás esetén a dekád első terhelési napjával (5-e, 15-e ill. 25-e). (A beszedés szervezéséről részletesebben A csoportos beszedés folyamata című vezérigazgatói utasítás szól) 4.7 Az inkasszós fizetési mód megváltoztatása Az inkasszós fizetési módú szerződés fizetési módjának megváltoztatását csak az ügyfél írásos, banknál leadott meghatalmazása (vagyis a felhatalmazás visszavonása) hatására, a banktól a biztosítóhoz elektronikus úton megérkező üzenet hatására tehetjük meg. A törlési üzenet elfogadása esetén levélben jelezzük az ügyfélnek, hogy a továbbiakban a korábbi fizetési módjának megfelelően fogja kapni értesítő leveleinket (készpénzátutalási megbízás vagy díjbekérőminta). (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0044 /Giro- Felhatalmazás visszavonása miatt új fizetési mód) Megváltozik az inkasszós fizetési mód akkor is, ha a beszedési kérésre a bank megszűnt a felhatalmazás vagy megszűnt a bankszámlaszám visszajelzést ad. Az ügyfelet ekkor is értesítjük. (Ld. Lotus Notes Levéltár, Levélkatalógus szám:0031 /Giro- Bankszámlaszám vagy felhatalmazás visszavonása miatt új fizetési mód) Az inkasszós fizetési mód természetesen akkor is megváltozik (automatikusan), ha elérkezett az Felhatalmazás vége időpont. Az inkasszós fizetési mód megszűnéséről a P:\Transzfer könyvtáron keresztül a manipuláció is kap értesítést, hogy az esetleges inkasszós kedvezményt visszavonhassák. 9

Pénzforgalomról mindenkinek 3. A csoportos beszedés

Pénzforgalomról mindenkinek 3. A csoportos beszedés Pénzforgalomról mindenkinek 3. A csoportos beszedés 2009 A csoportos beszedés 2009. július A Magyar Nemzeti Bank jelen kiadványa kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. A jelen tájékoztató tartalma nem

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ 1 Tartalomjegyzék Általános fogalmak... 4 Az Erste NetBank elérési címe... 4 Erste NetBank Súgó... 5 I. fejezet - Általános tudnivalók... 5 1.

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március - 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Gyakori kérdések és válaszok a Raiffeisen DirektNet, internetbankról 2015. március - 2 - Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatást azzal

Részletesebben

A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról

A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2010. október 9. 1/36.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. Belépés a CKB rendszer adminisztrátori felületére...4

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012.

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012. Felhasználói dokumentáció verzió 1.3. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2012.11.07. 2.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en 19. 1.2. 2013.03.13. 1.3.1. Kötelező

Részletesebben

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015.

DIÁKHITEL. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 1.8. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2012.11.07. 3.2.1. Szerződésszám rögzítése a HWEB-en 24. 1.2. 2013.03.13. 2.3.1. Kötelező

Részletesebben

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 K&H vállalkozói e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H vállalkozói e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa

2014.01.01-től megkötött szerződések esetén reprezentatív példa Gyakran feltett kérdések UPC PARTNERKÁRTYÁVAL 2 ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK 1) Miért hasznos nekem a upc partnerkártya 2? A upc partnerkártya 2 tudatos használatával Ön éves szinten több ezer forint megtakarítást

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási lehetőség...

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Hatályos: 2012. július 02. I. A szabályzat célja A GIRO Elszámolásforgalmi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu 1 Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.2 TECHNIKAI FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 4.1 A RENDSZER ELÉRÉSE... 6 4.2 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben