J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában, az Önkormányzat Képviselőtestületének november 28-án megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. Meghívottként vannak jelen: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. Petrovics László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, intézményvezetőket, kollegákat, média képviselőit, érdeklődőket, TV nézőket. Orbán Viktor miniszterelnök úr kérésére ünnepélyes keretek között emléklapot (jókívánság, üdvözlet) nyújt át Menyhárt Lászlóné szépkorú (90. életévét betöltött) várospolgár részére. Ezt követőn megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Rudolf Józsefné alpolgármester asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt csak később érkezik. Fekete Zsolt képviselő és Ivor Andrásné a Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros elnöke jelzi, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. Petrovics László polgármester ismerteti, hogy sok napirendi pontjuk van. Kéri, hogy amely napirendeket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság végigtárgyalt, azokkal ne húzzák az időt, ha egyértelmű az irány, akkor minél hamarabb hozzanak döntést. Nyilván amit szükséges, vitassanak meg. Van néhány olyan pont, amelyet a bizottság javasolt levenni a napirendről. Ilyen a 3. pont Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási módosított pedagógiai programja jóváhagyása, amely esetében még nem áll rendelkezésre a szakértői vélemény. Amíg az nem készül el, addig nem hozhat döntést a Képviselő-testület. Közli, hogy leveszik napirendről. Dr. Horváth Béla jegyző pontosít, hogy azt ő jelezte. A bizottság nem tárgyalta, a Humánügyi Tanácsadó Testület azonban elfogadásra javasolta. A decemberi ülésen nyílik lehetőség ennek tárgyalására. Petrovics László polgármester folytatja, hogy a Kerekegylet képviselője kérte, hogy a 15. pontot A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról vegyék előre, így azt második napirendként tárgyalnák. A 16. pont Helytörténeti kirakat galéria létesítésére javaslat esetében a bizottság javasolta, hogy jobban készítse elő az előterjesztő, és vegyék le napirendről. Azt gondolja, hogy több probléma is van ezzel az előterjesztéssel. Az egyik, hogy nem megfelelően előkészített. Sajnálatos, hogy ilyen színvonalú előterjesztés kerül ki egy jogi végzettségű ember kezéből, de az, hogy miből teremetik elő a 10 millió Ft-ot, az nem szerepel benne. Kiemeli, hogy az előterjesztő ismereteivel ellentétben a városnak van fejlesztési stratégiája, gazdasági programja, és ezek alapján haladnak előre. Ezeket megpróbálják összehangolni a lehetséges pályázatokkal. Az ingatlaneladásból, ingatlanbérletből befolyó bevételeket fejlesztésre fordítja az önkormányzat, a fejlesztések pedig a pályázatokon keresztül 1

2 valósulnak meg. Így ezeknek a pénzeknek a legnagyobb részét pályázati önrészekre kívánják fordítani. Szeretné javasolni az előterjesztés készítőjének, hogy azt úgy készítse elő, hogy miután az egy civil szervezeti javaslat, a stratégiában nem szerepelt, (az elképzelést jónak tartja és támogatja), így kérhet hozzá támogatást, de a szükséges forrást elő kell teremteni, hiszen a költségvetés egyébként is hiányos. A költségvetésből biztosítani 10 millió Ft-ot egy ilyen előterjesztés hatására, úgy gondolja, hogy felelőtlenség lenne a Képviselő-testület részéről, egyáltalán nem javasolja, és ezt a pontot is szeretné levenni a napirendről. A 17. pontot Váci út 21. szám alatti ingatlan használati szerződésének módosítására irányuló kérelem az előterjesztő visszavonta, így lekerül a napirendről. A 18.pontot A Nagymaros újságban megjelenő tartalom feletti felügyelet szorgalmazza, hogy vegyék le napirendről, mert problémái vannak vele. Az előterjesztés véleménye szerint zavaros, teljesen áttekinthetetlen, érthetetlen és még rosszindulatú is. Semmi másra nem irányul, csak hogy az újság főszerkesztőjét ki lehessen rúgni, amivel ő nem ért egyet. A szerződésben van lehetőség felmondásra. Visszautasítja, hogy cenzúrázva van az újság. Ez az önkormányzat lapja, és megmondhatja, hogy mi kerüljön bele, és mi ne. Képviselő-testületi döntés volt arról, hogy kik azok, akik az újságban való megjelenésről döntenek. Ha ez nem megfelelő, akkor tegyenek javaslatot. Indítványozza, hogy ezt vegyék le napirendről. Burgermeister László képviselő szerint is ez az újság főszerkesztőjének felmentésére szolgál. Nem kell ilyen körülményesen, ezt egyszerűbben is meg lehet tenni. Az újság általában úgy működik, hogy kineveznek egy felelős szerkesztőt (tulajdonos, vagy grémium), és ő dönti el, hogy mit tesz be, vagy mit nem. Ha a szellemiségével nem értenek egyet, akkor rövidebb vagy hosszabb idő után lecserélik a szerkesztőt. Ez egy demokratikus módja ennek. A szerkesztő azért felelős, hogy az önkormányzat szellemiségének megfelelően szerkessze a lapot. Ha a képviselők többsége ezzel nem ért egyet, akkor bizonyos lapszám után mondhatják azt, hogy ez a kifogás, és keresnek mást. Ez nem cenzúrázás, meg egyéb, hanem működőképesnek kell lenni. Felesleges olvasgatni, felnőtt ember az újság szerkesztője, ismeri az önkormányzat szellemiségét, el tudja dönteni, hogy mi kerüljön be az újságba, és mi ne. Petrovics László polgármester egyetért, de nem erről szól az előterjesztés. Burgermeister László képviselő közli, hogy arról szól, hogy ne legyen, aki elolvassa, hanem a főszerkesztő legyen felelős azért, hogy mit jelentet meg. Petrovics László polgármester elmondja, hogy a felelős szerkesztő előzetesen elküldi az újságot annak a négy-öt embernek, akik dönthetnek a tartalomról, majd döntenek, és az jelenik meg. Burgermeister László képviselő azt gondolja, hogy ne vegyék le napirendről ezt a kérdést. Szimon Attila képviselő álláspontja, hogy döntsenek róla. Zoller Csaba képviselő reagálni szeretne a kirakat galériával kapcsolatban. Szerinte tárgyalják át, a bizottság is azt javasolta, hogy kerüljön vissza kidolgozott formában, hogy álljon fel egy munkacsoport, amely kidolgozza ezt. Mindenki egyetértett azzal, hogy legyen támogató és elvileg mindenki egyetértett azzal, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a helytörténeti gyűjteményből legyen egy kiállítás. 2

3 Petrovics László polgármester rákérdez, hogy most tudnak-e dönteni. Kihangsúlyozza, hogy a bizottság kérte a jobb előkészítést. Tudni szeretné, hogy erről hozzanak-e döntést. Fekete Zsolt bizottsági elnök válasza, hogy az lett megszavazva, hogy kidolgozásra visszaadják. Akkor kerüljön Képviselő-testület elé, ha alaposan ki van dolgozva. Petrovics László polgármester nem szeretné, ha félreértés lenne, ő alapjában véve az ötletet nagyon jónak tartja, de a forrást illetően már nem ért egyet. Érdeklődik, hogy mit javasol Zoller Csaba. Zoller Csaba képviselő felel, hogy a decemberi bizottsági ülésre visszakerül a kérdés. Szimon Attila és Zoller Csaba képviselő jelzi, hogy Egyebek napirendi pont alatt szeretne felszólalni. Szimon Attila képviselő kezdeményezi, hogy a sok napirendre való tekintettel szorítkozzanak egy meghatározott időtartamra (egy napirendet például tíz-tizenöt percnél hosszabb ideig ne tárgyaljanak). Petrovics László polgármester kijelenti, hogy egy napirend tárgyalása tarthat másfél percig, vagy másfél óráig is. Kéri, hogy mindenki a legjobb tudása szerint, és a lehető legrövidebben adja elő a véleményét. A 18. napirenddel A Nagymaros újságban megjelenő tartalom feletti felügyelet kapcsolatban szeretne kérni egy döntést. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, hogy tárgyalják a napirendet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elutasításáról 3 igen és 3 nem szavazattal döntött. Burgermeister László képviselő meggyőződése, hogy nem szavazták meg, hogy vegyék le napirendről. Dr. Horváth Béla jegyző tudatja, hogy az eredeti állapot a meghívó, amelyben egy tervezett napirend szerepel. A Képviselő-testület az ülés elején fogadja el a végleges napirendet. A javaslat, amiről szavazott a testület, az arról szólt, hogy maradjon-e benne a végleges napirendben a 18. pont, vagy sem. Nem született többségi döntés (három-három), így erre tekintettel nem marad napirenden a téma. Petrovics László polgármester felhívja a figyelmet, hogy van még egy sürgősségi indítvány (Váci út /5 hrsz. önkormányzati ingatlanon tulajdonosi hozzájárulás nélkül végzett beruházás). Biztosan mindenki látta, hogy a motorcsónak lejárót leaszfaltozták kulturált módon, egy probléma van csak, hogy tulajdonosi hozzájárulás nélkül zajlott a munka. Ezt lenne szükséges utólagosan megadni. Javasolja, hogy ezt Egyebek napirendi pont alatt tárgyalják. Ezt követően szavazásra bocsátotta az ismertetett javaslatokkal módosított napirendet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 2. A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról 3. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított pedagógiai programja jóváhagyása 4. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 5. A évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása évi költségvetési koncepció tárgyalása, elfogadása évi belső ellenőrzési terv elfogadása 8. Szálloda utcai lakás bérbeadására javaslat 9. Közterület elnevezéséről döntés 10. HU-SK 11/01/ számú felhívásra Közös kincsünk az európai szelídgesztenye címmel benyújtott pályázat önrészének vállalásáról döntés 11. A POLISZ Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag január 1-től történő bevezetéséről, licencdíja vállalásáról javaslat 12. Katolikus óvoda létesítésére vonatkozó javaslat tárgyalása 13. A MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzéséről szóló projektjének támogatásáról döntés hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyalása 15. Egyebek: a) Motorcsónak SE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme b) Képviselői kérdések: Szimon Attila, Zoller Csaba 16. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásának elbírálása (zárt ülés) 17. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés) Napirend előtti felszólalások: Fekete Zsolt képviselő is támogatja a kezdeményezést, hogy minél rövidebben tárgyalják az adott napirendi pontokat, hiszen a bizottsági ülés alkalmával már volt alkalmuk alaposan végigtárgyalni a dolgokat. Ivor Andrásné a Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros elnöke egy lakossági kérést szeretne tolmácsolni, miszerint a Motorcsónak Sportegyesület épületénél az országút mentén a gazos, bokros rész belóg az útra, és a kerékpárosok nem tudnak közlekedni. Petrovics László polgármester megígéri, hogy intézkedni fog. 4

5 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Petrovics László polgármester elmondja, hogy a táblázatban láthatják az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásának jelenlegi állását. Felteszi, hogy van-e kérdés. Szimon Attila képviselő tudakozódik a rendőrséggel kapcsolatban. Köszöni szépen a levelet, amelyet megírt részükre polgármester úr. Viszont annyit hiányol, hogy az eredeti határozati javaslatban az esetlegesen ideköltöző körzeti megbízotti csoport tagjai részére lakhatási, illetve szolgálati helyiség biztosításáról nem szerepel semmi. Petrovics László polgármester reflektál, hogy egyrészt sokat húzódott az egész folyamat. Kora tavasszal a megyei főkapitány úr ígéretet adott arra, hogy a létszámbővítés (három fő) megtörténik, nyár végére azonban ez (két főre) csökkent. Várhatóan a kóspallagi jelenlegi körzeti megbízottat átcsoportosítják ide, de ez még csak egy terv. Van egy Budapesten szolgálatot teljesítő nagymarosi rendőr is, aki szeretne helyben dolgozni. Ez még egy kicsit képlékeny. A legutóbbi, ma délutáni telefonbeszélgetés eredménye, hogy Horváth Miklós személyén felül a második megbízott várhatóan február elején fog szolgálatba állni Nagymaroson. Ez függ a rendőrségen belüli folyamatoktól, erre ráhatása nincsen. A megyei főkapitány szóban kérte azt, hogy az állandóan szolgálatot teljesítő megbízottnak lakhatási lehetőséget biztosítsanak. A váci rendőrkapitány már óvatosabban fogalmazott, azt mondta, hogy per pillanat semmilyen jóváhagyás nincsen semmire. Nem lehetetlen, hogy ők fognak tudni lakhatását biztosítani, de az önkormányzatnak is gondolkodnia kell rajta, hogy a helyi lakhatást miképpen lehetne megoldani. Amikor már tudni fogják, hogy ki és mikor érkezik, akkor akár rendkívüli ülést is összehív annak érdekében, hogy ezt megfelelőképpen rendezni tudják. Szimon Attila képviselő ezt nem tudja elfogadni. Javasolja a megyei főkapitány úrnak, hogy költözzön Nagymarosra, és ismerje meg ezt a helyzetet. Nem érti, hogy egy év alatt hogyan nem lehet azt elintézni, hogy egy városban rendőri jelenlét legyen. Ezt képtelenségnek tartja. Petrovics László polgármester osztja ezt a véleményt. Meggyőződése, hogy minden jogosultsága megvan ahhoz képviselő úrnak, hogy akár a megyei, akár az országos főkapitányhoz bejelentkezzen, hiszen ő a közrenddel megbízott nagymarosi képviselő, így ő nyugodtan eljárhat. Hozzáfűzi, hogy szívesen elmenne vele egy ilyen tárgyalásra. Felteszi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. További kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 5

6 2. A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról Petrovics László polgármester köszönti Szalai Mihály urat, a Kerekegylet Közhasznú Egyesület képviseletében. Kéri, hogy ha gondolja, egészítse ki a beszámolóját, illetve ha valakinek kérdése van, akkor tegye fel. Szalai Mihály elnök nyilatkozik, hogy Kerekegylet Közhasznú Egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás értelmében november 30. napjáig van az egyesületnek beszámolási kötelezettsége, aminek eleget is tettek. Ha bármi kérdés felvetődik, akkor szívesen válaszol. Petrovics László polgármester ismerteti, hogy ez egy kiadás és bevétel sorokat tartalmazó táblázat. A bevétel Ft volt, a kiadás pedig Ft. Egyértelműen látszik, hogy az egyesület számára ez egy anyagi hasznot nem hozó tevékenység volt, viszont a visszajelzések alapján a lakosok elégedettek, és köszönik szépen ezt a tevékenységet. Burgermeister László képviselő a beszámoló legalján lát egy olyan sort, hogy az Önkormányzat által kiszámlázott közmű díj (függőben) Ft. Informálódik, hogy ez rendeződött-e. Dr. Horváth Béla jegyző válasza, hogy folyamatban van, ezt még igyekeznek tisztázni. Fogyasztási adatokra vonatkozóan az egyesület leadott számításokat, ami az egyik alapja lehet a tisztázásnak. A másik, hogy egy ilyen hétvégi időszakot ők is le fognak olvasni a hivatal óráján, és akkor össze fogják tudni vetni a kettőt. A probléma abból adódott, hogy amikor felköltözött a piac, onnantól kezdve az elektromos csatlakozásról külön nem értesültek. Ha tudtak volna róla már az elején, akkor egyértelművé lehetett volna tenni a helyzetet. Ezt most utólag kell rendezni. Grécs László képviselő tájékozódik, hogy mi fog történni a bevétel és a kiadás közötti Ft-tal. Szalai Mihály elnök felel, hogy az már kiadatott egyszer, ami részint az egyesületnek, részint pedig magánszemélyek hozzájárulásának köszönhető. Lehet látni a költségvetésen, hogy minden kezdeti stádiumnak van egy jelentős plusz kiadása, így a piacnak is volt. Ha a helyi pénzt - ami jelenleg 400 Ft árusonként megemelik, illetve ha már nem lesznek kezdeti kiadások, akkor pozitívba lehet hozni a mérleget. Grécs László képviselő megjegyzi, hogy nem az önkormányzat költségvetéséből kellene kiegészíteni. Szalai Mihály elnök reagál, hogy erről nem is volt szó, de a megállapodás ezt tisztázza. Petrovics László polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolóját a Fő tér térítésmentes bérbeadásával megvalósított, őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról megismerte és elfogadja. 3. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított pedagógiai programja jóváhagyása Petrovics László polgármester beszámol, hogy a Humánügyi Tanácsadó Testület tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kiemeli, hogy a program a terjedelemre való tekintettel elektronikus formában került továbbításra. Burgermeister László képviselő köszönetét fejezi ki az igényes, magas színvonalú pedagógiai programért. Fábián Szabolcs intézményvezető kijelenti, hogy minden erejükkel azon vannak, hogy a leírtak szerint működjenek. Petrovics László polgármester is csak azt tudja mondani, hogy szép munka volt és köszönik szépen. Örül, hogy végre ez a hiányosság is felszámolásra került. Dr. Horváth Béla jegyző annyi kiegészítéssel szeretne élni, hogy ami előfeltétel volt, a szakértői vélemény elkészülte, az jelen esetben megtörtént. A mai nap folyamán érkezett meg, azt ben majd ki fogják küldeni, hogy mindenki láthassa. Idéz: Mind a nevelési program, mind pedig a helyi tanterv szerkezeti tagoltsága átgondolt, világos és jól követhető. Az átláthatóságot jól strukturált tartalomjegyzék segíti. A szerkesztés logikus. A dokumentum stílusa közérthető, igényes, kivitele esztétikus. A pedagógiai program a formai kritériumoknak megfelel. Összegzésképpen pedig megállapította, hogy: A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja tartalmilag és formailag megfelel a közoktatási törvény és a többi vonatkozó jogszabály előírásainak, ezért elfogadásra javasolja. Azt még kiemelte, hogy az általa vizsgált pedagógiai programok közül az elsők között van mind tartalmában, mind kivitelében. Petrovics László polgármester szavazásra bocsátotta a pedagógiai programot az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2011. (XI. 28.) számú határozata 7

8 A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja módosítását, amely a jogszabályi változások átvezetését tartalmazza, jóváhagyja. Határidő: december 1. Felelős: intézményvezető 4. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Petrovics László polgármester elmondja, hogy a módosítás szövege kiküldésre került. A múltkori bizottsági ülésen, illetve a lakossági fórumon felmerült az, hogy van egy-két olyan lakos, akihez nem jut el a szolgáltatás. Ez most már nincsen így. Megkötötték az egyedi megállapodásokat. Azokban az utcákban, ahol eddig kifogások merültek fel, szintén megindult a szolgáltatás. Nincsen már belterületi ellátatlan rész. Ahol megközelíthetőségi akadály merült fel, ott továbbra sem tudják megoldani a szállítást, de törekszenek a megoldásra. Amíg ezt nem rendezik, addig ugyanúgy fog működni a rendszer, mindenki a Maros Kft. emblémával ellátott zsákba el tudja helyezni a hulladékát, amelyet a Maros Kft. telephelyén el tudnak helyezni az üdülősök is. Dr. Horváth Béla jegyző tudatja, hogy a bizottság megtette javaslatait a rendelet-tervezettel kapcsolatban, amit egy új módosított rendelet-tervezetbe foglalt, és az ülés elején kiosztásra került. Burgermeister László képviselő nem találja azt a részt, hogy belterületen egész éves szolgáltatást nyújtanak. Csak az van benne (2. (2)), hogy belterületen október 15-től április 15-ig kedvezményt adnak, amelynek mértéke 20 %, akkor, ha beviszik, de nem hogy elviszik, arról szó sincsen. Dr. Horváth Béla jegyző pontosít, hogy az külterületre vonatkozik. Genzelmann József a Maros kft. ügyvezető igazgatója kifejti, hogy belterületen mindenhol szolgáltatnak, ahova a kocsi el tud jutni. Külterületen élők esetében, akik vállalják, hogy október 15-től április 15-ig terjedő időszakban beviszik a telephelyre emblémával ellátott zsákban a hulladékot, azok 20 % kedvezményben részesülnek, negyedik zsák után kapnak egy ötödiket ingyen. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés. További kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatával átdolgozott rendelet-tervezetet az elhangzott pontosítással (2. (2) külterületre módosul belterület helyett), és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal döntött. Megállapítja, hogy 6 igen és 0 nem szavazattal a Képviselő-testület megalkotta Nagymaros Város Önkormányzatának 17/2011. számú, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 8

9 Felhívja a figyelmet, hogy a ház előtti közterületen felhalmozódó avarral kapcsolatban felajánlották, hogy aki azt összegyűjti és őrzi saját ingatlanon belül, majd szól Genzelmann úrnak, vagy a városüzemeltetésnek (csak lombhulladékról van szó), akkor azt elszállítják. Cséfai urat szeretné külön megdicsérni, hogy elégette a hulladékot, de egy kis üröm az örömben, hogy nem égetési napon tette mindezt, de e fölött most már elsiklanak. Burgermeister László képviselő megkérdezi, hogy annak a lombhulladéknak, amit Genzelmann úrék elszállítanak, mi lesz a sorsa, hogy komposztálásra kerül-e, elszállítják-e a hulladékkezelőbe. Genzelmann József a Maros kft. ügyvezető igazgatója reflektál, hogy jelenleg felviszik Márianosztrára, ahol lerakásra kerül, és lebomlik. Hosszabb távon, ha megépül a hulladékudvar, akkor ott lesz egy olyan gyűjtőedény, amiben zöldhulladékot lehet gyűjteni. Onnan pedig elszállítják Kerepes Ökörtelek völgyre, ahol komposztálásra kerül. Kéri, hogy mindenki tartsa be, hogy nem tesz bele csak zöldhulladékot. Burgermeister László képviselő hosszú távon nem tartja gazdaságosnak az elszállítást, jónak tartaná, ha helyben komposztálnák azt. Minden háztartásban kellene lennie egy komposztálónak. Genzelmann József a Maros kft. ügyvezető igazgatója reagál, hogy a legolcsóbb megoldás valóban az, ha a háztartások komposztálják. Felmerült többször, hogy a település környékén helyezzék el a zöldhulladékot, de húsz év tapasztalata alapján állíthatja, hogy nem telik el két hét és ott lenne mellette a kommunális hulladék is. 5. A évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása A évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása Petrovics László polgármester közli, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Dr. Horváth Béla jegyző ismerteti, hogy a beszámolót az előterjesztés utolsó mondatának elhagyásával javasolta a bizottság elfogadásra. Petrovics László polgármester idéz: Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ingatlan értékesítéseket, de leginkább a termálfürdő projektünket a vagyonrendeletünknek, szerződéseknek, kötelezettség vállalásoknak megfelelően minél előbb meg kell valósítania az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a működését ne fenyegesse veszély. Ezt a mondatot javasolta a bizottság elhagyni. Burgermeister László képviselő felhívja a figyelmet, hogy Hajdú László bizonyos számokat módosított a beszámolóban. Dr. Horváth Béla jegyző kihangsúlyozza, hogy azok a véglegesben módosításra kerültek, de az a határozati javaslatban nem szerepel. Természetesen a gazdálkodási csoport azt javította. 9

10 Grécs László képviselő elmondja, hogy a tizedik oldalon 1.8. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése című rész nagyon korrekt módon le van írva. Kiemeli, hogy minden mondatnak nagy súlya van. Petrovics László polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót az elhangzott módosítással (előterjesztés utolsó mondatának törlése), és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés utolsó mondatának törlésével elfogadja. Költségvetési rendelet módosítása Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal döntött. Megállapítja, hogy 6 igen és 0 nem szavazattal a Képviselő-testület megalkotta Nagymaros Város Önkormányzatának 18/2011. számú, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét évi költségvetési koncepció tárgyalása, elfogadása Petrovics László polgármester tudatja, hogy ezt a napirendet is tárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Dr. Horváth Béla jegyző beszámol, hogy annyi vetődött fel a tárgyalás során, hogy az elfogadott koncepciók, stratégiai tervek alapján a megfogalmazott célok jelenjenek meg a koncepcióban. Petrovics László polgármester állítja, hogy a koncepcióba általában azokat teszik bele, amik a stratégiai tervezés, gazdasági program elemeit tartalmazza, illetve amire van lehetőség pályázni a következő évben. A pályázati lehetőségeket átolvasva készült a koncepció. Reméli, hogy ezekből azért néhányat meg tudnak valósítani. Egy pályázatnak van előkészítési költsége, van önrésze, esetleg ÁFA tartalma, amit nem finanszíroz a pályázat. Konstatálja, hogy nagyon nehéz döntések elé fognak nézni a következő évben is. Burgermeister László képviselő megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy fejlesztések tekintetében a katolikus óvoda létesítése hogyan került be, amikor még elvi döntés sincsen róla. Érdeklődik a sport és szabadidős központtal kapcsolatban. 10

11 Petrovics László polgármester válasza, hogy ez is szerepel a gazdasági programban. Ez már egy éve téma. Az elképzelés az, hogy a Felsőmezőben alakítanák ki (lakóparktól Zebegény felé eső terület hektár). A területet már három éve kérik tulajdonba, van egy olyan jogszabály, ami erre lehetőséget ad. Kaptak egy olyan választ, hogy várhatóan nem is fogják megkapni, de a kezelői jogot szívesen megadják. Megkérték a kezelői jogot négy vagy öt hónappal ezelőtt, de azóta sincsen válasz. Ha megkapják, akkor el tudnak kezdeni gondolkodni azon, hogy milyen programot lehetne ott megvalósítani. Nyilván a tulajdonostól, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től jóváhagyást kell kérni, de legalább projektötlet szintjén ki kellene dolgozni. Jelzi, hogy Rudolf Józsefné alpolgármester asszony megérkezésével a Képviselő-testület létszáma 7 főre bővült. Szimon Attila képviselő teljesen értelmetlennek tartja a szociális és pénzbeli juttatások elbírálását, ugyanis ha nem szavazzák meg, akkor is ki kell fizetni. Nagyon jól tudja, hogy erre törvény van, de ezt egyszer kezdeményezni kellene. Nem ért vele egyet, ráadásul az elbírálások alapját képező adatok beszerzése sem olyan, amilyennek lennie kellene. Gyakorlatban kellene megnézni azokat a családokat, személyeket, akik ilyen juttatásokat igényelnek, hogy mit és hogyan tesznek. Kiemeli, hogy a 4. számú táblázatban szerepel egy adat - Képviselő tiszteletdíjak -, ami nem került kifizetésre. Ennek akkor úgy kellene szerepelnie, hogy az, az alpolgármester részére lett kifizetve. Burgermeister László képviselőnek lenne még egy észrevétele, hogy a Napközi Otthonos Konyha Mátyás Étterembe történő áthelyezésével az új eszközök beszerzése 40 millió Ft-ba fog kerülni. Szeretné, ha ebben lépések történnének. Petrovics László polgármester szerint már régóta kérdés hogy a konyhát a maga költségvetési hiányával kívánják-e fenntartani, vagy sem, és végül mindegyik Képviselő-testület úgy döntött, hogy megtartja a konyhát. A létszámot csökkentették az évek során, és most is az van kiadva, hogy amennyiben valaki elmegy nyugdíjba, akkor helyette nem emelik a létszámot, hanem eszközt vásárolnak, ami a meglévő állomány munkáját segíti. Az ételek minősége olyan, hogy senki nem szerette volna a gyerekektől ezt az ételt megvonni. Ha az ÁNTSZ előírásai olyanok, hogy nem tudnak azok elöl menekülni, akkor inkább beszerzik a szükséges eszközöket, és lesz egy magas színvonalú konyhájuk. Nem titkolt reményük az, hogy nem lesz költségvetési hiánya a konyhának, hiszen utcára is fognak főzni. Ez a cél. Ha az ÁNTSZ elfogadja a meglévő eszközöket, akkor természetesen nem fognak 40 millió Ft-ot kiadni. Ez még nem egy eldöntött kérdés. A katolikus óvodát érintően kifejti, hogy ő az előterjesztő. Nagyon fontos része a település életének, hogy a gyerekek milyen fajta képzést kapnak bármelyik nevelő intézménytől is. Már 2007 óta tárgyalnak az egyházzal arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Az elmúlt évben kapott egy elvi fejbólintást püspök atyától. Elindultak a tárgyalások, és mostanra odáig jutottak, hogy a helyi világi testület, a plébános, a közoktatási szakértő, püspök atya, mindenki egyetért abban, hogy volna létjogosultsága az óvodának, és volna lehetőség az egyház részéről a fenntartásra vonatkozó finanszírozásnak. Ezért tartja fontosnak, hogy a koncepcióban is szerepeljen, hiszen az egy költségvetési tétel. Három óvoda épületet tartanak fenn, ami több tíz millió Ft évente működési költségben, ha ennek csak egyharmadát meg tudják spórolni, az a költségvetési koncepciót érinti. Minden valószínűség szerint a évtől fog ez megvalósulni. Azért kér elvi hozzájárulást, hogy dolgozhassanak az 11

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában, az Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 20-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24- én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24- én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24- én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben