J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalában, az Önkormányzat Képviselőtestületének november 28-án megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. Meghívottként vannak jelen: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. Petrovics László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, intézményvezetőket, kollegákat, média képviselőit, érdeklődőket, TV nézőket. Orbán Viktor miniszterelnök úr kérésére ünnepélyes keretek között emléklapot (jókívánság, üdvözlet) nyújt át Menyhárt Lászlóné szépkorú (90. életévét betöltött) várospolgár részére. Ezt követőn megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Rudolf Józsefné alpolgármester asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt csak később érkezik. Fekete Zsolt képviselő és Ivor Andrásné a Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros elnöke jelzi, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. Petrovics László polgármester ismerteti, hogy sok napirendi pontjuk van. Kéri, hogy amely napirendeket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság végigtárgyalt, azokkal ne húzzák az időt, ha egyértelmű az irány, akkor minél hamarabb hozzanak döntést. Nyilván amit szükséges, vitassanak meg. Van néhány olyan pont, amelyet a bizottság javasolt levenni a napirendről. Ilyen a 3. pont Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási módosított pedagógiai programja jóváhagyása, amely esetében még nem áll rendelkezésre a szakértői vélemény. Amíg az nem készül el, addig nem hozhat döntést a Képviselő-testület. Közli, hogy leveszik napirendről. Dr. Horváth Béla jegyző pontosít, hogy azt ő jelezte. A bizottság nem tárgyalta, a Humánügyi Tanácsadó Testület azonban elfogadásra javasolta. A decemberi ülésen nyílik lehetőség ennek tárgyalására. Petrovics László polgármester folytatja, hogy a Kerekegylet képviselője kérte, hogy a 15. pontot A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról vegyék előre, így azt második napirendként tárgyalnák. A 16. pont Helytörténeti kirakat galéria létesítésére javaslat esetében a bizottság javasolta, hogy jobban készítse elő az előterjesztő, és vegyék le napirendről. Azt gondolja, hogy több probléma is van ezzel az előterjesztéssel. Az egyik, hogy nem megfelelően előkészített. Sajnálatos, hogy ilyen színvonalú előterjesztés kerül ki egy jogi végzettségű ember kezéből, de az, hogy miből teremetik elő a 10 millió Ft-ot, az nem szerepel benne. Kiemeli, hogy az előterjesztő ismereteivel ellentétben a városnak van fejlesztési stratégiája, gazdasági programja, és ezek alapján haladnak előre. Ezeket megpróbálják összehangolni a lehetséges pályázatokkal. Az ingatlaneladásból, ingatlanbérletből befolyó bevételeket fejlesztésre fordítja az önkormányzat, a fejlesztések pedig a pályázatokon keresztül 1

2 valósulnak meg. Így ezeknek a pénzeknek a legnagyobb részét pályázati önrészekre kívánják fordítani. Szeretné javasolni az előterjesztés készítőjének, hogy azt úgy készítse elő, hogy miután az egy civil szervezeti javaslat, a stratégiában nem szerepelt, (az elképzelést jónak tartja és támogatja), így kérhet hozzá támogatást, de a szükséges forrást elő kell teremteni, hiszen a költségvetés egyébként is hiányos. A költségvetésből biztosítani 10 millió Ft-ot egy ilyen előterjesztés hatására, úgy gondolja, hogy felelőtlenség lenne a Képviselő-testület részéről, egyáltalán nem javasolja, és ezt a pontot is szeretné levenni a napirendről. A 17. pontot Váci út 21. szám alatti ingatlan használati szerződésének módosítására irányuló kérelem az előterjesztő visszavonta, így lekerül a napirendről. A 18.pontot A Nagymaros újságban megjelenő tartalom feletti felügyelet szorgalmazza, hogy vegyék le napirendről, mert problémái vannak vele. Az előterjesztés véleménye szerint zavaros, teljesen áttekinthetetlen, érthetetlen és még rosszindulatú is. Semmi másra nem irányul, csak hogy az újság főszerkesztőjét ki lehessen rúgni, amivel ő nem ért egyet. A szerződésben van lehetőség felmondásra. Visszautasítja, hogy cenzúrázva van az újság. Ez az önkormányzat lapja, és megmondhatja, hogy mi kerüljön bele, és mi ne. Képviselő-testületi döntés volt arról, hogy kik azok, akik az újságban való megjelenésről döntenek. Ha ez nem megfelelő, akkor tegyenek javaslatot. Indítványozza, hogy ezt vegyék le napirendről. Burgermeister László képviselő szerint is ez az újság főszerkesztőjének felmentésére szolgál. Nem kell ilyen körülményesen, ezt egyszerűbben is meg lehet tenni. Az újság általában úgy működik, hogy kineveznek egy felelős szerkesztőt (tulajdonos, vagy grémium), és ő dönti el, hogy mit tesz be, vagy mit nem. Ha a szellemiségével nem értenek egyet, akkor rövidebb vagy hosszabb idő után lecserélik a szerkesztőt. Ez egy demokratikus módja ennek. A szerkesztő azért felelős, hogy az önkormányzat szellemiségének megfelelően szerkessze a lapot. Ha a képviselők többsége ezzel nem ért egyet, akkor bizonyos lapszám után mondhatják azt, hogy ez a kifogás, és keresnek mást. Ez nem cenzúrázás, meg egyéb, hanem működőképesnek kell lenni. Felesleges olvasgatni, felnőtt ember az újság szerkesztője, ismeri az önkormányzat szellemiségét, el tudja dönteni, hogy mi kerüljön be az újságba, és mi ne. Petrovics László polgármester egyetért, de nem erről szól az előterjesztés. Burgermeister László képviselő közli, hogy arról szól, hogy ne legyen, aki elolvassa, hanem a főszerkesztő legyen felelős azért, hogy mit jelentet meg. Petrovics László polgármester elmondja, hogy a felelős szerkesztő előzetesen elküldi az újságot annak a négy-öt embernek, akik dönthetnek a tartalomról, majd döntenek, és az jelenik meg. Burgermeister László képviselő azt gondolja, hogy ne vegyék le napirendről ezt a kérdést. Szimon Attila képviselő álláspontja, hogy döntsenek róla. Zoller Csaba képviselő reagálni szeretne a kirakat galériával kapcsolatban. Szerinte tárgyalják át, a bizottság is azt javasolta, hogy kerüljön vissza kidolgozott formában, hogy álljon fel egy munkacsoport, amely kidolgozza ezt. Mindenki egyetértett azzal, hogy legyen támogató és elvileg mindenki egyetértett azzal, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a helytörténeti gyűjteményből legyen egy kiállítás. 2

3 Petrovics László polgármester rákérdez, hogy most tudnak-e dönteni. Kihangsúlyozza, hogy a bizottság kérte a jobb előkészítést. Tudni szeretné, hogy erről hozzanak-e döntést. Fekete Zsolt bizottsági elnök válasza, hogy az lett megszavazva, hogy kidolgozásra visszaadják. Akkor kerüljön Képviselő-testület elé, ha alaposan ki van dolgozva. Petrovics László polgármester nem szeretné, ha félreértés lenne, ő alapjában véve az ötletet nagyon jónak tartja, de a forrást illetően már nem ért egyet. Érdeklődik, hogy mit javasol Zoller Csaba. Zoller Csaba képviselő felel, hogy a decemberi bizottsági ülésre visszakerül a kérdés. Szimon Attila és Zoller Csaba képviselő jelzi, hogy Egyebek napirendi pont alatt szeretne felszólalni. Szimon Attila képviselő kezdeményezi, hogy a sok napirendre való tekintettel szorítkozzanak egy meghatározott időtartamra (egy napirendet például tíz-tizenöt percnél hosszabb ideig ne tárgyaljanak). Petrovics László polgármester kijelenti, hogy egy napirend tárgyalása tarthat másfél percig, vagy másfél óráig is. Kéri, hogy mindenki a legjobb tudása szerint, és a lehető legrövidebben adja elő a véleményét. A 18. napirenddel A Nagymaros újságban megjelenő tartalom feletti felügyelet kapcsolatban szeretne kérni egy döntést. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, hogy tárgyalják a napirendet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elutasításáról 3 igen és 3 nem szavazattal döntött. Burgermeister László képviselő meggyőződése, hogy nem szavazták meg, hogy vegyék le napirendről. Dr. Horváth Béla jegyző tudatja, hogy az eredeti állapot a meghívó, amelyben egy tervezett napirend szerepel. A Képviselő-testület az ülés elején fogadja el a végleges napirendet. A javaslat, amiről szavazott a testület, az arról szólt, hogy maradjon-e benne a végleges napirendben a 18. pont, vagy sem. Nem született többségi döntés (három-három), így erre tekintettel nem marad napirenden a téma. Petrovics László polgármester felhívja a figyelmet, hogy van még egy sürgősségi indítvány (Váci út /5 hrsz. önkormányzati ingatlanon tulajdonosi hozzájárulás nélkül végzett beruházás). Biztosan mindenki látta, hogy a motorcsónak lejárót leaszfaltozták kulturált módon, egy probléma van csak, hogy tulajdonosi hozzájárulás nélkül zajlott a munka. Ezt lenne szükséges utólagosan megadni. Javasolja, hogy ezt Egyebek napirendi pont alatt tárgyalják. Ezt követően szavazásra bocsátotta az ismertetett javaslatokkal módosított napirendet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3

4 Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el: 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 2. A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról 3. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított pedagógiai programja jóváhagyása 4. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 5. A évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása évi költségvetési koncepció tárgyalása, elfogadása évi belső ellenőrzési terv elfogadása 8. Szálloda utcai lakás bérbeadására javaslat 9. Közterület elnevezéséről döntés 10. HU-SK 11/01/ számú felhívásra Közös kincsünk az európai szelídgesztenye címmel benyújtott pályázat önrészének vállalásáról döntés 11. A POLISZ Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag január 1-től történő bevezetéséről, licencdíja vállalásáról javaslat 12. Katolikus óvoda létesítésére vonatkozó javaslat tárgyalása 13. A MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzéséről szóló projektjének támogatásáról döntés hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyalása 15. Egyebek: a) Motorcsónak SE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme b) Képviselői kérdések: Szimon Attila, Zoller Csaba 16. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásának elbírálása (zárt ülés) 17. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés) Napirend előtti felszólalások: Fekete Zsolt képviselő is támogatja a kezdeményezést, hogy minél rövidebben tárgyalják az adott napirendi pontokat, hiszen a bizottsági ülés alkalmával már volt alkalmuk alaposan végigtárgyalni a dolgokat. Ivor Andrásné a Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros elnöke egy lakossági kérést szeretne tolmácsolni, miszerint a Motorcsónak Sportegyesület épületénél az országút mentén a gazos, bokros rész belóg az útra, és a kerékpárosok nem tudnak közlekedni. Petrovics László polgármester megígéri, hogy intézkedni fog. 4

5 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről Petrovics László polgármester elmondja, hogy a táblázatban láthatják az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásának jelenlegi állását. Felteszi, hogy van-e kérdés. Szimon Attila képviselő tudakozódik a rendőrséggel kapcsolatban. Köszöni szépen a levelet, amelyet megírt részükre polgármester úr. Viszont annyit hiányol, hogy az eredeti határozati javaslatban az esetlegesen ideköltöző körzeti megbízotti csoport tagjai részére lakhatási, illetve szolgálati helyiség biztosításáról nem szerepel semmi. Petrovics László polgármester reflektál, hogy egyrészt sokat húzódott az egész folyamat. Kora tavasszal a megyei főkapitány úr ígéretet adott arra, hogy a létszámbővítés (három fő) megtörténik, nyár végére azonban ez (két főre) csökkent. Várhatóan a kóspallagi jelenlegi körzeti megbízottat átcsoportosítják ide, de ez még csak egy terv. Van egy Budapesten szolgálatot teljesítő nagymarosi rendőr is, aki szeretne helyben dolgozni. Ez még egy kicsit képlékeny. A legutóbbi, ma délutáni telefonbeszélgetés eredménye, hogy Horváth Miklós személyén felül a második megbízott várhatóan február elején fog szolgálatba állni Nagymaroson. Ez függ a rendőrségen belüli folyamatoktól, erre ráhatása nincsen. A megyei főkapitány szóban kérte azt, hogy az állandóan szolgálatot teljesítő megbízottnak lakhatási lehetőséget biztosítsanak. A váci rendőrkapitány már óvatosabban fogalmazott, azt mondta, hogy per pillanat semmilyen jóváhagyás nincsen semmire. Nem lehetetlen, hogy ők fognak tudni lakhatását biztosítani, de az önkormányzatnak is gondolkodnia kell rajta, hogy a helyi lakhatást miképpen lehetne megoldani. Amikor már tudni fogják, hogy ki és mikor érkezik, akkor akár rendkívüli ülést is összehív annak érdekében, hogy ezt megfelelőképpen rendezni tudják. Szimon Attila képviselő ezt nem tudja elfogadni. Javasolja a megyei főkapitány úrnak, hogy költözzön Nagymarosra, és ismerje meg ezt a helyzetet. Nem érti, hogy egy év alatt hogyan nem lehet azt elintézni, hogy egy városban rendőri jelenlét legyen. Ezt képtelenségnek tartja. Petrovics László polgármester osztja ezt a véleményt. Meggyőződése, hogy minden jogosultsága megvan ahhoz képviselő úrnak, hogy akár a megyei, akár az országos főkapitányhoz bejelentkezzen, hiszen ő a közrenddel megbízott nagymarosi képviselő, így ő nyugodtan eljárhat. Hozzáfűzi, hogy szívesen elmenne vele egy ilyen tárgyalásra. Felteszi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. További kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 5

6 2. A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról Petrovics László polgármester köszönti Szalai Mihály urat, a Kerekegylet Közhasznú Egyesület képviseletében. Kéri, hogy ha gondolja, egészítse ki a beszámolóját, illetve ha valakinek kérdése van, akkor tegye fel. Szalai Mihály elnök nyilatkozik, hogy Kerekegylet Közhasznú Egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás értelmében november 30. napjáig van az egyesületnek beszámolási kötelezettsége, aminek eleget is tettek. Ha bármi kérdés felvetődik, akkor szívesen válaszol. Petrovics László polgármester ismerteti, hogy ez egy kiadás és bevétel sorokat tartalmazó táblázat. A bevétel Ft volt, a kiadás pedig Ft. Egyértelműen látszik, hogy az egyesület számára ez egy anyagi hasznot nem hozó tevékenység volt, viszont a visszajelzések alapján a lakosok elégedettek, és köszönik szépen ezt a tevékenységet. Burgermeister László képviselő a beszámoló legalján lát egy olyan sort, hogy az Önkormányzat által kiszámlázott közmű díj (függőben) Ft. Informálódik, hogy ez rendeződött-e. Dr. Horváth Béla jegyző válasza, hogy folyamatban van, ezt még igyekeznek tisztázni. Fogyasztási adatokra vonatkozóan az egyesület leadott számításokat, ami az egyik alapja lehet a tisztázásnak. A másik, hogy egy ilyen hétvégi időszakot ők is le fognak olvasni a hivatal óráján, és akkor össze fogják tudni vetni a kettőt. A probléma abból adódott, hogy amikor felköltözött a piac, onnantól kezdve az elektromos csatlakozásról külön nem értesültek. Ha tudtak volna róla már az elején, akkor egyértelművé lehetett volna tenni a helyzetet. Ezt most utólag kell rendezni. Grécs László képviselő tájékozódik, hogy mi fog történni a bevétel és a kiadás közötti Ft-tal. Szalai Mihály elnök felel, hogy az már kiadatott egyszer, ami részint az egyesületnek, részint pedig magánszemélyek hozzájárulásának köszönhető. Lehet látni a költségvetésen, hogy minden kezdeti stádiumnak van egy jelentős plusz kiadása, így a piacnak is volt. Ha a helyi pénzt - ami jelenleg 400 Ft árusonként megemelik, illetve ha már nem lesznek kezdeti kiadások, akkor pozitívba lehet hozni a mérleget. Grécs László képviselő megjegyzi, hogy nem az önkormányzat költségvetéséből kellene kiegészíteni. Szalai Mihály elnök reagál, hogy erről nem is volt szó, de a megállapodás ezt tisztázza. Petrovics László polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolóját a Fő tér térítésmentes bérbeadásával megvalósított, őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról megismerte és elfogadja. 3. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított pedagógiai programja jóváhagyása Petrovics László polgármester beszámol, hogy a Humánügyi Tanácsadó Testület tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kiemeli, hogy a program a terjedelemre való tekintettel elektronikus formában került továbbításra. Burgermeister László képviselő köszönetét fejezi ki az igényes, magas színvonalú pedagógiai programért. Fábián Szabolcs intézményvezető kijelenti, hogy minden erejükkel azon vannak, hogy a leírtak szerint működjenek. Petrovics László polgármester is csak azt tudja mondani, hogy szép munka volt és köszönik szépen. Örül, hogy végre ez a hiányosság is felszámolásra került. Dr. Horváth Béla jegyző annyi kiegészítéssel szeretne élni, hogy ami előfeltétel volt, a szakértői vélemény elkészülte, az jelen esetben megtörtént. A mai nap folyamán érkezett meg, azt ben majd ki fogják küldeni, hogy mindenki láthassa. Idéz: Mind a nevelési program, mind pedig a helyi tanterv szerkezeti tagoltsága átgondolt, világos és jól követhető. Az átláthatóságot jól strukturált tartalomjegyzék segíti. A szerkesztés logikus. A dokumentum stílusa közérthető, igényes, kivitele esztétikus. A pedagógiai program a formai kritériumoknak megfelel. Összegzésképpen pedig megállapította, hogy: A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja tartalmilag és formailag megfelel a közoktatási törvény és a többi vonatkozó jogszabály előírásainak, ezért elfogadásra javasolja. Azt még kiemelte, hogy az általa vizsgált pedagógiai programok közül az elsők között van mind tartalmában, mind kivitelében. Petrovics László polgármester szavazásra bocsátotta a pedagógiai programot az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2011. (XI. 28.) számú határozata 7

8 A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola pedagógiai programja módosítását, amely a jogszabályi változások átvezetését tartalmazza, jóváhagyja. Határidő: december 1. Felelős: intézményvezető 4. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Petrovics László polgármester elmondja, hogy a módosítás szövege kiküldésre került. A múltkori bizottsági ülésen, illetve a lakossági fórumon felmerült az, hogy van egy-két olyan lakos, akihez nem jut el a szolgáltatás. Ez most már nincsen így. Megkötötték az egyedi megállapodásokat. Azokban az utcákban, ahol eddig kifogások merültek fel, szintén megindult a szolgáltatás. Nincsen már belterületi ellátatlan rész. Ahol megközelíthetőségi akadály merült fel, ott továbbra sem tudják megoldani a szállítást, de törekszenek a megoldásra. Amíg ezt nem rendezik, addig ugyanúgy fog működni a rendszer, mindenki a Maros Kft. emblémával ellátott zsákba el tudja helyezni a hulladékát, amelyet a Maros Kft. telephelyén el tudnak helyezni az üdülősök is. Dr. Horváth Béla jegyző tudatja, hogy a bizottság megtette javaslatait a rendelet-tervezettel kapcsolatban, amit egy új módosított rendelet-tervezetbe foglalt, és az ülés elején kiosztásra került. Burgermeister László képviselő nem találja azt a részt, hogy belterületen egész éves szolgáltatást nyújtanak. Csak az van benne (2. (2)), hogy belterületen október 15-től április 15-ig kedvezményt adnak, amelynek mértéke 20 %, akkor, ha beviszik, de nem hogy elviszik, arról szó sincsen. Dr. Horváth Béla jegyző pontosít, hogy az külterületre vonatkozik. Genzelmann József a Maros kft. ügyvezető igazgatója kifejti, hogy belterületen mindenhol szolgáltatnak, ahova a kocsi el tud jutni. Külterületen élők esetében, akik vállalják, hogy október 15-től április 15-ig terjedő időszakban beviszik a telephelyre emblémával ellátott zsákban a hulladékot, azok 20 % kedvezményben részesülnek, negyedik zsák után kapnak egy ötödiket ingyen. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés. További kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatával átdolgozott rendelet-tervezetet az elhangzott pontosítással (2. (2) külterületre módosul belterület helyett), és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal döntött. Megállapítja, hogy 6 igen és 0 nem szavazattal a Képviselő-testület megalkotta Nagymaros Város Önkormányzatának 17/2011. számú, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 8

9 Felhívja a figyelmet, hogy a ház előtti közterületen felhalmozódó avarral kapcsolatban felajánlották, hogy aki azt összegyűjti és őrzi saját ingatlanon belül, majd szól Genzelmann úrnak, vagy a városüzemeltetésnek (csak lombhulladékról van szó), akkor azt elszállítják. Cséfai urat szeretné külön megdicsérni, hogy elégette a hulladékot, de egy kis üröm az örömben, hogy nem égetési napon tette mindezt, de e fölött most már elsiklanak. Burgermeister László képviselő megkérdezi, hogy annak a lombhulladéknak, amit Genzelmann úrék elszállítanak, mi lesz a sorsa, hogy komposztálásra kerül-e, elszállítják-e a hulladékkezelőbe. Genzelmann József a Maros kft. ügyvezető igazgatója reflektál, hogy jelenleg felviszik Márianosztrára, ahol lerakásra kerül, és lebomlik. Hosszabb távon, ha megépül a hulladékudvar, akkor ott lesz egy olyan gyűjtőedény, amiben zöldhulladékot lehet gyűjteni. Onnan pedig elszállítják Kerepes Ökörtelek völgyre, ahol komposztálásra kerül. Kéri, hogy mindenki tartsa be, hogy nem tesz bele csak zöldhulladékot. Burgermeister László képviselő hosszú távon nem tartja gazdaságosnak az elszállítást, jónak tartaná, ha helyben komposztálnák azt. Minden háztartásban kellene lennie egy komposztálónak. Genzelmann József a Maros kft. ügyvezető igazgatója reagál, hogy a legolcsóbb megoldás valóban az, ha a háztartások komposztálják. Felmerült többször, hogy a település környékén helyezzék el a zöldhulladékot, de húsz év tapasztalata alapján állíthatja, hogy nem telik el két hét és ott lenne mellette a kommunális hulladék is. 5. A évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása A évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása Petrovics László polgármester közli, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Dr. Horváth Béla jegyző ismerteti, hogy a beszámolót az előterjesztés utolsó mondatának elhagyásával javasolta a bizottság elfogadásra. Petrovics László polgármester idéz: Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ingatlan értékesítéseket, de leginkább a termálfürdő projektünket a vagyonrendeletünknek, szerződéseknek, kötelezettség vállalásoknak megfelelően minél előbb meg kell valósítania az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a működését ne fenyegesse veszély. Ezt a mondatot javasolta a bizottság elhagyni. Burgermeister László képviselő felhívja a figyelmet, hogy Hajdú László bizonyos számokat módosított a beszámolóban. Dr. Horváth Béla jegyző kihangsúlyozza, hogy azok a véglegesben módosításra kerültek, de az a határozati javaslatban nem szerepel. Természetesen a gazdálkodási csoport azt javította. 9

10 Grécs László képviselő elmondja, hogy a tizedik oldalon 1.8. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése című rész nagyon korrekt módon le van írva. Kiemeli, hogy minden mondatnak nagy súlya van. Petrovics László polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót az elhangzott módosítással (előterjesztés utolsó mondatának törlése), és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés utolsó mondatának törlésével elfogadja. Költségvetési rendelet módosítása Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen és 0 nem szavazattal döntött. Megállapítja, hogy 6 igen és 0 nem szavazattal a Képviselő-testület megalkotta Nagymaros Város Önkormányzatának 18/2011. számú, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét évi költségvetési koncepció tárgyalása, elfogadása Petrovics László polgármester tudatja, hogy ezt a napirendet is tárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Dr. Horváth Béla jegyző beszámol, hogy annyi vetődött fel a tárgyalás során, hogy az elfogadott koncepciók, stratégiai tervek alapján a megfogalmazott célok jelenjenek meg a koncepcióban. Petrovics László polgármester állítja, hogy a koncepcióba általában azokat teszik bele, amik a stratégiai tervezés, gazdasági program elemeit tartalmazza, illetve amire van lehetőség pályázni a következő évben. A pályázati lehetőségeket átolvasva készült a koncepció. Reméli, hogy ezekből azért néhányat meg tudnak valósítani. Egy pályázatnak van előkészítési költsége, van önrésze, esetleg ÁFA tartalma, amit nem finanszíroz a pályázat. Konstatálja, hogy nagyon nehéz döntések elé fognak nézni a következő évben is. Burgermeister László képviselő megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy fejlesztések tekintetében a katolikus óvoda létesítése hogyan került be, amikor még elvi döntés sincsen róla. Érdeklődik a sport és szabadidős központtal kapcsolatban. 10

11 Petrovics László polgármester válasza, hogy ez is szerepel a gazdasági programban. Ez már egy éve téma. Az elképzelés az, hogy a Felsőmezőben alakítanák ki (lakóparktól Zebegény felé eső terület hektár). A területet már három éve kérik tulajdonba, van egy olyan jogszabály, ami erre lehetőséget ad. Kaptak egy olyan választ, hogy várhatóan nem is fogják megkapni, de a kezelői jogot szívesen megadják. Megkérték a kezelői jogot négy vagy öt hónappal ezelőtt, de azóta sincsen válasz. Ha megkapják, akkor el tudnak kezdeni gondolkodni azon, hogy milyen programot lehetne ott megvalósítani. Nyilván a tulajdonostól, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től jóváhagyást kell kérni, de legalább projektötlet szintjén ki kellene dolgozni. Jelzi, hogy Rudolf Józsefné alpolgármester asszony megérkezésével a Képviselő-testület létszáma 7 főre bővült. Szimon Attila képviselő teljesen értelmetlennek tartja a szociális és pénzbeli juttatások elbírálását, ugyanis ha nem szavazzák meg, akkor is ki kell fizetni. Nagyon jól tudja, hogy erre törvény van, de ezt egyszer kezdeményezni kellene. Nem ért vele egyet, ráadásul az elbírálások alapját képező adatok beszerzése sem olyan, amilyennek lennie kellene. Gyakorlatban kellene megnézni azokat a családokat, személyeket, akik ilyen juttatásokat igényelnek, hogy mit és hogyan tesznek. Kiemeli, hogy a 4. számú táblázatban szerepel egy adat - Képviselő tiszteletdíjak -, ami nem került kifizetésre. Ennek akkor úgy kellene szerepelnie, hogy az, az alpolgármester részére lett kifizetve. Burgermeister László képviselőnek lenne még egy észrevétele, hogy a Napközi Otthonos Konyha Mátyás Étterembe történő áthelyezésével az új eszközök beszerzése 40 millió Ft-ba fog kerülni. Szeretné, ha ebben lépések történnének. Petrovics László polgármester szerint már régóta kérdés hogy a konyhát a maga költségvetési hiányával kívánják-e fenntartani, vagy sem, és végül mindegyik Képviselő-testület úgy döntött, hogy megtartja a konyhát. A létszámot csökkentették az évek során, és most is az van kiadva, hogy amennyiben valaki elmegy nyugdíjba, akkor helyette nem emelik a létszámot, hanem eszközt vásárolnak, ami a meglévő állomány munkáját segíti. Az ételek minősége olyan, hogy senki nem szerette volna a gyerekektől ezt az ételt megvonni. Ha az ÁNTSZ előírásai olyanok, hogy nem tudnak azok elöl menekülni, akkor inkább beszerzik a szükséges eszközöket, és lesz egy magas színvonalú konyhájuk. Nem titkolt reményük az, hogy nem lesz költségvetési hiánya a konyhának, hiszen utcára is fognak főzni. Ez a cél. Ha az ÁNTSZ elfogadja a meglévő eszközöket, akkor természetesen nem fognak 40 millió Ft-ot kiadni. Ez még nem egy eldöntött kérdés. A katolikus óvodát érintően kifejti, hogy ő az előterjesztő. Nagyon fontos része a település életének, hogy a gyerekek milyen fajta képzést kapnak bármelyik nevelő intézménytől is. Már 2007 óta tárgyalnak az egyházzal arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Az elmúlt évben kapott egy elvi fejbólintást püspök atyától. Elindultak a tárgyalások, és mostanra odáig jutottak, hogy a helyi világi testület, a plébános, a közoktatási szakértő, püspök atya, mindenki egyetért abban, hogy volna létjogosultsága az óvodának, és volna lehetőség az egyház részéről a fenntartásra vonatkozó finanszírozásnak. Ezért tartja fontosnak, hogy a koncepcióban is szerepeljen, hiszen az egy költségvetési tétel. Három óvoda épületet tartanak fenn, ami több tíz millió Ft évente működési költségben, ha ennek csak egyharmadát meg tudják spórolni, az a költségvetési koncepciót érinti. Minden valószínűség szerint a évtől fog ez megvalósulni. Azért kér elvi hozzájárulást, hogy dolgozhassanak az 11

12 együttműködésen, pályázatokon, és minden más egyében, hogy ki tudják dolgozni a formát és a feltételeket. Burgermeister László képviselő kéri, hogy ezt előzze meg egy a szülők körében végzendő felmérés. Grécs László képviselő elismerését fejezi ki a koncepció összeállítója felé. Sok a bizonytalan tényező benne, de annyi biztos, hogy az állami normatívák, és a személyi jövedelemadó nominál csökkenéséből adódóan kevesebb pénzből kell megvalósítani azt, amit idén. A Dézsma utcai présház szerepel a koncepcióban, de ő javasolja kielemezni, hogy érdemes-e ráfordítani 34 millió Ft-ot, amiből 17 millió Ft-ot saját forrásból, hitelből kell biztosítani. El kellene dönteni, hogy mi legyen az épülettel, hogy értékesítsék-e, mert ha így marad, akkor előbb vagy utóbb össze fog dőlni. Nem látja azt, hogy honnan lenne plusz 17 millió Ft-juk. Felül kellene vizsgálni, hogy milyen módon fogják tudni ezt megvalósítani. Ha nem tudják, akkor vegyék ki, és készítsenek rá értékbecslést. Nagyon sürgősen foglalkozni kell vele. A hitelek visszafizetése kapcsán évről évre növekedni fognak a terhek, így a plusz hitelt, aminek az eredményességét nem látja, nem fogja megszavazni. Petrovics László polgármester szerint a költségvetés tárgyalásakor ezt fel kell vetni, és vagy benne hagyják, vagy nem. Az elmúlt huszonöt évben nem volt pénze az önkormányzatnak arra, hogy az épületeit valamilyen szinten karbantartsa. Beomló tetők, omladozó vakolatok jellemzik az épületeket. Másfél-két évvel ezelőtt az akkori Képviselő-testülettel azt beszélték meg, hogy próbáljanak meg jobb gazdái lenni az épületeknek. Elindult egy folyamat, voltak vállalkozói felajánlások, az ácsoknak köszönhetően már több épület nem életveszélyes. Elkezdtek azon dolgozni, hogy valamilyen pályázati formában az épületek felújítására sor kerülhessen. Megnyert pályázatuk van a Blasskovich, a könyvtár, a Mátyás Étterem, a DURISZ, a Dézsma utcai prés épületére. Utóbbi esetében valóban hozzá kell tenni 17 millió Ft-ot. Azt gondolja, hogy próbáljanak meg ennek más formát találni, egyetértve azzal, hogy nem biztos, hogy lesz az önrészre keretük. Lehet, hogy az lenne a megoldás, ha annak előteremtésére szerződést kötnének egy beruházóval, aki társtulajdonos lenne az önkormányzattal. Ezt megpróbálják majd kidolgozni. Azt az álláspontot képviseli, hogy mindenképpen meg kellene valósítani a beruházást. Hozzáteszi, hogy az önrészek azért nem a levegőben lógnak, arról gondoskodtak. Az OTP Bankkal aláírt szereződéseik vannak az önrészek finanszírozására. Nyilván ezek mögött van ingatlan fedezeti biztosíték, ami az önkormányzati ingatlanokból tevődik össze. Tisztában van vele, hogy ez sem veszélytelen. Ha ebbe nem mennek bele, akkor viszont soha nem lesz fejlesztés, mert nem lesz rá az önkormányzatnak pénze. Véleménye, hogy a pályázati lehetőségeket ki kell használni, amit lehet, meg kell építeni, de hogy milyen formában, arról tárgyalni kell. Grécs László képviselő közli, hogy amikor erre pályáztak, akkor egészen mások voltak a pályázati feltételek. Ez az ingatlan nemhogy bevételt nem fog hozni, hanem folyamatos gondokat, kiadást fog eredményezni. Kihangsúlyozza, hogy a hitelt kamatosan kell visszafizetni. Ha 17 millió Ft-ból felújítanák a pincét, és a másik 17 millió Ft-ot az egész Dézsma utca rekonstrukciójára lehetne fordítani, akkor azt mondaná, hogy rendben. Dr. Horváth Béla jegyző reagál, hogy ezt a kérdést már több alkalommal tárgyalták az illetékes bizottságok és Képviselő-testületek. Eddig mindig az a döntés született, és az a 12

13 fennálló döntés, hogy maradjon ez a konstrukció. Éppen ezért lett mögé MFB-s hitel biztosítva. Meglátása, hogy a közeljövőben, vagy éveken belül sem fognak találni kedvezőbb hitelkonstrukciót, arra pedig végképp nem számíthatnak, hogy saját bevételből tudnak majd forrást biztosítani. Az értékesítéssel kapcsolatban ismerteti, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci körülmények között, nem kapnának akkora összeget érte, amekkora értéket képvisel. Az önkormányzatnak is az lenne érdeke, ha már van egy ilyen pince a tulajdonában, hogy például bemutassa a Nagymarosra jellemző egykori tevékenységet, vagy akár a helytörténeti anyagot, nem biztos, hogy az lenne a legcélszerűbb, ha meg kívánna ettől szabadulni. Jelenleg december 31. napjáig látnak előre, addig van uniós költségvetés. Nem nagyon van önkormányzati ingatlanok felújítására lehetőség a most meghirdetett programok keretében. Ha lemondanak erről a 17 millió Ft-ról, nem veszik igénybe, akkor nem biztos, hogy a évtől olyan uniós költségvetés lesz, amelyből ilyen arányú támogatást lehet lehívni. Azt fogják mondani, hogy Magyarország olyan szinten van, hogy nem kell felzárkóztatni. Egy alkalommal Nagymaros már lemondott 40 millió Ft megítélt támogatásról. Nem javasolja ezt a hibát a Képviselő-testületnek újra elkövetni. Ezek megismételhetetlen pillanatok. Addig ne döntsenek, amíg nem látnak tisztán. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Szimon Attila képviselő felhívja a figyelmet, hogy egy olyan információ jutott el hozzá, hogy a támaszgerendákat fűrészelik szét, és ezt jó lenne megnézni, nehogy baleset legyen belőle. Petrovics László polgármester további kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a koncepciót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2011. (XI. 28.) számú határozata Nagymaros Város Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót elfogadja. Annak megfelelően kéri a évi költségvetési rendelet-tervezetet az intézményvezetőkkel egyeztetve előkészíteni. Határidő: január 15. Felelős: jegyző Végrehajtja: gazdálkodási csoportvezető évi belső ellenőrzési terv elfogadása Petrovics László polgármester elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Dr. Horváth Béla jegyző ismerteti a bizottság javaslatát (témák): 1. Költségvetés tervezés és tervszerű felhasználás ellenőrzése 13

14 2. Közoktatási statisztika, normatíva ellenőrzése 3. Vagyonnyilvántartás ellenőrzése az esetleges vagyonvesztés vizsgálatával 4. Humánerőforrás, létszámgazdálkodás ellenőrzése 5. Hivatal minőségirányítási rendszerének ellenőrzése 6. Rendezvények költségeinek elszámolása Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e még kérdés. További kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 7 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el: 1. Költségvetés tervezés és tervszerű felhasználás ellenőrzése 2. Közoktatási statisztika, normatíva ellenőrzése 3. Vagyonnyilvántartás ellenőrzése az esetleges vagyonvesztés vizsgálatával 4. Humánerőforrás, létszámgazdálkodás ellenőrzése 5. Hivatal minőségirányítási rendszerének ellenőrzése 6. Rendezvények költségeinek elszámolása Határidő: november 30. Felelős: jegyző Végrehajtja: gazdálkodási csoportvezető 8. Szálloda utcai lakás bérbeadására javaslat Petrovics László polgármester informálja a jelenlévőket, miszerint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Dr. Horváth Béla jegyző beszámol, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a többi feltétel változatlanul hagyása mellett kéthavi kauciót kössön ki a Képviselő-testület a bérleti szerződés megkötésekor. Fekete Zsolt képviselő felhívja a figyelmet, hogy egy nullát hagyjanak le a határozati javaslatban szereplő bérleti díjból. Dr. Horváth Béla jegyző kiemeli, hogy az egy elírás. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 14

15 Kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta az imént elhangzott javaslatokkal módosított előterjesztést, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 7 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Nagymaros, Szálloda u. 4/b. alatti lakást Gábor Ivett (Nagymaros, Szálloda u. 35.) kérelmező részére lakásproblémája átmeneti megoldására december 1-től legfeljebb az ingatlan értékesítésről való döntésig tartó határozott időre, 30 napos felmondási idővel, havi Ft bérleti díjért bérbe adja. A bérbeadás feltételeként jelöli meg, hogy a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg az esedékes lakbéren felül 2 havi lakbérnek megfelelő kaució megfizetését teljesítse, továbbá megfelelő nyilatkozatban vállalja a lakás fenti esetben történő önkéntes elhagyását. Egyúttal arra az esetre, ha a bérlő 1 havi bérleti, vagy közüzemi díj tartozással rendelkezik, a bérleti szerződést rendkívüli felmondással meg kell szüntetni. Felkéri a polgármestert fentiek alapján a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: december 1. Felelős: polgármester 9. Közterület elnevezéséről döntés Petrovics László polgármester tudatja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Ismerteti, hogy Füredi Gyula kérelme volt, hogy az Alsómező területén keresztülhúzódó utat Alsómező útnak nevezzék el. Dr. Horváth Béla jegyző közli, hogy nem tett javaslatot a bizottság. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e ellenjavaslat. Fekete Zsolt bizottsági elnök elmondja, hogy több utcanév is felmerült, de kiderült, hogy azok már vannak Nagymaros területén, így el lettek vetve. Grécs László képviselő szerint az Alsómező úttal nincsen probléma, az adja magát. Ő az ivóvíz bázis védelme miatt vetette fel, hogy oda kellene figyelni arra, hogy a kérelmező szennyvízelvezetése kontroll alatt legyen tartva. Dr. Horváth Béla jegyző ezzel kapcsolatban szeretné jelezni, hogy az Építéshatóságnak illetve az önkormányzatnak ellenőrzési hatásköre erre vonatkozóan nincsen. A Környezetvédelmi Hatóság írta elő a csapadékvíz telken való elszivárogtatását, illetve a zárt rendszerű szennyvíztározót, és annak megfelelő ürítését. Ő tart attól, hogy ezt valóban fogjáke ellenőrizni. Arra az önkormányzatnak nincsen hatásköre, hogy bekérjen szállítási számlákat. 15

16 Petrovics László polgármester állítja, hogy azt azért lehetne kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól, miután van nagymarosi lakos, aki ott dolgozik, hogy az ellenőrzést hajtsák végre. Azt gondolja, hogy ezt lehet támogatni. Javasolja elfogadásra az Alsómező út elnevezést. Zoller Csaba képviselő felveti a gyümölcsvirágra vonatkozó elnevezés lehetőségét. Petrovics László polgármester nézete, hogy amennyiben az utcaelnevezéseknek lehet valamilyen koncepciója, akkor az álláspontja az, hogy egy gerinc utat, amely a 12-es főúttal párhuzamosan fut, azt lehetne a terület eredeti megnevezéséhez igazítani, és az erre merőleges, Duna irányába futó utcát lehetne például Málnavirág, vagy Barackvirág utcának nevezni. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 13566; 13564; 13542; 13541; 13540; 0453; 16353/24; 16353/25 hrsz-ú közterületeken húzódó utat Alsómező út néven nevezi el. Felkéri a Polgármestert, hogy az átnevezéssel kapcsolatos teendőket (utcanévtábla kihelyezése, közterület-elnevezési jegyzékbe felvétel) végezze el. Határidő: december 15. Felelős: polgármester Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 10. HU-SK 11/01/ számú felhívásra Közös kincsünk az európai szelídgesztenye címmel benyújtott pályázat önrészének vállalásáról döntés Petrovics László polgármester kijelenti, hogy az előterjesztésben olvashatták az önrész mértékét. Az összköltség Euro, és az önrész összege Euro. Az önrész fedezete a projekt elkülönített számláján lévő összeg. Hoztak egy elvi döntést, a pályázat benyújtása mellett döntöttek. A határozati javaslatnak megfelelő döntést javasol. Fekete Zsolt bizottsági elnök ismerteti, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolta. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés. Kérdés nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 7 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16

17 Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban meghirdetett 4. pályázati felhívás (HUSK/1101), Közös természetvédelmi tevékenységek prioritás keretében a Közös természeti kincsünk: az európai szelídgesztenye (EU-NUT) címmel pályázat benyújtását rendeli el. A pályázat összköltsége a szükséges önrész összege 6 835, az önrész fedezete a projekt elkülönített számláján lévő összeg. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kapcsán szükséges tevékenységeket (benyújtás, hiánypótlás ) elvégezze. Határidő: december 15. Felelős: polgármester Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport 11. A POLISZ Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag január 1. napjától történő bevezetéséről, licencdíja vállalásáról javaslat Petrovics László polgármester kifejti, hogy van egy informatikai alapcsomag a költségvetési gazdálkodáshoz, amelyet január 1. napjától szeretnének bevezetni. Ennek a csomagnak van egy licencdíja, amely az előterjesztésben szerepel. Dr. Horváth Béla jegyző közli, hogy az előterjesztés minden lényeges információt tartalmaz. A konkrét árajánlatot az előterjesztés készítését követően kapták meg, és az abban szereplőnél kedvezőbb. A betanítási költségekkel együtt az előre jelzett durván Ft előirányzatra szükség lesz. Illetve úgy gondolja, hogy a bizottság egy szakértő tagja részletes háttér információkat nyújtott ezeknek az internet alapú rendszereknek a működésével kapcsolatban. Tudatja, hogy a bizottság támogatta ennek a rendszernek a beszerzését. Petrovics László polgármester tudakozódik a költségvetési forrással kapcsolatban. Dr. Horváth Béla jegyző felel, hogy azt a költségvetési rendeletben kell megjelölni. Az évi kötelezettségvállalás. Petrovics László polgármester felteszi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Burgermeister László képviselő meggyőződése, hogy évi Ft-ot kell fizetni ezért a programért. Dr. Horváth Béla jegyző megjegyzi, hogy csak az első évben. Burgermeister László képviselő folytatja, hogy kétféleképpen érdemes fejleszteni. Az egyik, hogy ha rentábilisak, akkor annak érdekében modernizálnak, hogy korszerűbb, átláthatóbb, 17

18 kezelhetőbb legyen valami. A másik, hogy amennyiben hitelből fejlesztenek, akkor a megtakarítás érekében teszik. Ha legalább a ráfordítást meg tudják takarítani, akkor támogathatónak tartja. Nincsen plusz kiadás, viszont egy fejlettebb rendszer működik. Dr. Horváth Béla jegyző szeretné kihangsúlyozni, hogy a Ft egyszeri költség betanítással, bevezetéssel együtt. A további években már csak a havi Ft/felhasználó fenntartási költség van. Mindenképpen megtakarítást fog eredményezni, hiszen a munkatársak a munkaidőben mindent el fognak tudni végezni, amire a korábbi években nem volt lehetőség. Ennek következtében mindenben az előírásoknak megfelelő, szakszerű, hatékony munkát tudnak folytatni. A feladatok nem csökkennek, hanem évről évre nőnek. Kevesebb emberrel több feladatot még egy korszerű program segítségével sem tudnak elvégezni. Inkább azt mondaná, hogy a feladataikat színvonalasabban tudnák ellátni. Arra vissza kell térni a jövő év végén, hogy ez hosszabb távon mit jelenthet. Burgermeister László képviselő informálódik, hogy jól értette-e, hogy ez havi Ft/felhasználót jelent. Petrovics László polgármester reflektál, hogy igen. Burgermeister László képviselő megállapítja, hogy akkor az azt jelenti, hogy havonta Ft, évente pedig 1,5 millió Ft. Petrovics László polgármester szerint a kollegák használhatatlan rendszerrel dolgoznak. Azt gondolja, hogy van ennek értelme. Nem biztos, hogy Ft-ban meg fog térülni, de egyszerűen ma már lehetetlen modern eszközök nélkül dolgozni. Vagy beszereznek normális eszközöket, amikkel megfelelő működést fognak tudni biztosítani, ebben a környezetben, ahol folyamatosan plusz feladatokat kapnak, de semmihez nem kapnak finanszírozást, vagy egy emberre sokkal több fog hárulni. Szeretné kiemelni azt a munkát, amit a hivatal végez, még ha sokan az ellenkezőjét is terjesztik az utcán. Egyre többen vannak a hivatalban, akik hajnaltól estig dolgoznak, és a munkatársak nem tudják másképpen elvégezni a feladataikat, csak ha eszköz van a kezükben. Vagy úgy tudják ellátni a munkát, hogy felvesznek plusz három embert, ami bérben sokkal többet fog jelenteni, mint ez a program, vagy megveszik a szoftvert, és akkor sokkal hatékonyabban lehet dolgozni. Burgermeister László képviselő feltételezi, hogy ez a cég kereste meg az önkormányzatot. Dr. Horváth Béla jegyző kijelenti, hogy ez nem egészen így volt. Kértek más cégektől is árajánlatot. Ehhez a céghez úgy jutottak, hogy kaptak meghívót más önkormányzatoktól ennek a programnak a bemutatójára. Azon részt vettek kollégák, illetve a referenciában meg van jelölve, hogy mely önkormányzatoknál használják ezt (Budapest V. kerület, Verőce). Úgy látszott, hogy ennek vannak olyan közigazgatási, gyakorlati tapasztalatai, referenciái, amelyek esélyt adnak arra, hogy ez jól működő rendszer lehet ben már be lett szerezve egy költségvetési program, ami nem biztos, hogy ezeket a kritériumokat is figyelembe vette, így az lett az eredménye, hogy egy év után ki kellett dobni. Ilyen hibába nem szerettek volna beleesni, ennek érdekében működőképes programot kerestek. Idehívták őket, bemutatót tartottak, elmentek a kollegák más településre és utánanéztek. A gyakorlat igazolja, hogy ez optimális az önkormányzati működés szempontjából. 18

19 Burgermeister László képviselő szorgalmazza, hogy harcoljanak ki kedvezményt azzal, hogy csomagban kérik (környező települések) a szolgáltatást. Dr. Horváth Béla jegyző reagál, hogy meg lehet őket keresni, de rákényszeríteni senkire nem lehet. Amely önkormányzat színvonalassá és hatékonnyá szerette volna tenni a munkát, az már beszerezte, például Verőce. Igazából az a probléma, hogy ezeknek a rendszereknek nem település szinten kellene működniük, hanem regionális, vagy kistérségi szinten, hiszen az lenne a célszerű és gazdaságos, de sajnos nem működik, mert pályázat útján sem tudták megvalósítani. Véleménye, hogy ők ezt nem fogják tudni elérni, azaz összegyűjteni tíz települést, amelyeknek majd olcsóbban biztosítják a szoftvert. Burgermeister László képviselő úgy gondolja, hogy nem kell tíz település, csak amennyit össze tudnak szedni. Petrovics László polgármester állítja, hogy nem rossz a felvetés. Meg kell nézni, hogy a környező települések közül melyek vettek részt az előadásokon, és hogy vannak-e olyanok, amelyek fontolgatják ennek a csomagnak a megvásárlását. Dr. Horváth Béla jegyző közli, hogy Vác is gondolkozik rajta. Nem valószínű, hogy kettő város miatt kedvezményt fognak nyújtani. Már így is kaptak kedvezményt, hiszen Ft helyett csak Ft-ot kell fizetniük. Petrovics László polgármester kéri a hivataltól, hogy nézzenek utána, hogy a környékbeli települések közül melyek vettek részt az előadásokon, melyek támogatják a program megvásárlását. Ha lehetséges, akkor csoportosan próbálják meg kezdeményezni a még kedvezőbb ár elérését. Annyiban módosítaná a határozati javaslatot, hogy vizsgálják meg a más településekkel való együttműködésben rejlő alkulehetőségeket. Zoller Csaba képviselő nem érti, hogy a program hátrányai között miért szerepel, hogy rövid idő áll rendelkezésünkre. Petrovics László polgármester elmagyarázza, hogy költségvetési évekről beszélnek. Ennek a programnak begyakorlottan január 1. napjától működnie kell. Zoller Csaba képviselő felhívja a figyelmet, hogy meg kellene határozni dátumot a határozati javaslatban, hogy meddig adnak határidőt a szakembereknek, hogy kinyomozzák azt, hogy kik csatlakoznának, mennyibe kerülne, és mikor kellene dönteni. Petrovics László polgármester indítványozza, hogy adjanak a hivatal munkatársainak két napot arra, hogy utánajárjanak a lehetséges alkupozícióknak, és ha működőképes, akkor harcolják ki az alacsonyabb árat. Ha nincsen ilyen település, akkor így is el kell kezdeni a program bevezetését. Zoller Csaba képviselő tájékozódik, hogy ilyen fejlesztésekre nem jelenik-e meg pályázati lehetőség. Dr. Horváth Béla jegyző válasza, hogy nem tudnak olyan kiírt pályázatról, ami erre vonatkozna. Volt az ÁROP keretén belül lehetőség szoftver beszerzésére, ott megvalósult az 19

20 iktatóprogram, illetve a vagyonkataszter. Ha előre gondolkodott volna a Képviselő-testület, akkor célszerű lett volna egy ilyen integrált programban gondolkodni, illetve az iktatóprogram helyett egy ilyet támogatni, és talán kedvezőbb áron is hozzájutott volna az önkormányzat. Sajnos jelenleg nincsen ilyen pályázat. Petrovics László polgármester összegzi a javaslatát, miszerint a határidő november 30. napja legyen, kérjék fel a polgármestert az alkupozíció javítására más települések bevonásával, és hatalmazzák fel a szükséges tárgyalások megkezdésére, a program használatának megvásárlására. Zoller Csaba képviselő rákérdez, hogy ne tárgyaljanak-e róla még egy alkalommal. Petrovics László polgármester szerint utána kell nézni, és ha van együttműködő település, akkor meg kell próbálni alkudni. És ha mondjuk Ft helyett Ft lesz a szoftver ára, akkor nem kell, vagy akkor is kell? Ez nehéz kérdés. Zoller Csaba képviselő meglátása, hogy akkor is beljebb vannak. Fekete Zsolt bizottsági elnök ismerteti, hogy a bizottság támogatta az előterjesztést (5 igen, 3 nem szavazat, 1 tartózkodás). Petrovics László polgármester kiemeli, hogy amennyiben szükségesnek tartják, akkor ő szívesen összehív egy rendkívüli ülést. Zoller Csaba képviselő egy tájékoztatást mindenképpen célszerűnek tartana a tárgyalás eredményéről. Petrovics László polgármester kimondja, hogy nagyon szívesen. Szorgalmazza, hogy hadd folytasson tárgyalásokat, és ha sikerül jobb alkupozíciót kiharcolnia, akkor is, ha nem, akkor is kapnak tájékoztatást, hogy nem sikerült, ennyi az ár, megkötötték a szerződést. Grécs László képviselő érdeklődik, hogy -ben-e. Petrovics László polgármester felel, hogy persze. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az előbbiekben összegzett módosításokkal, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület annak elfogadásáról 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2011. (XI. 28.) számú határozata A Képviselő-testület a POLISZ elnevezésű költségvetési gazdálkodási rendszer alkalmazását január 1-jétől jóváhagyja, a évi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA Szám: 1/6- /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott üléséről Hozott döntések: 64/2014. számú határozat PATRIA Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben