alpolgármesternek. Tiszteletdíja bruttó Ft/ hó lesz. A jogszabályoknak megfelelően tiszteletdíja 10%-ának erejéig költségtérítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alpolgármesternek. Tiszteletdíja bruttó 114.700 Ft/ hó lesz. A jogszabályoknak megfelelően tiszteletdíja 10%-ának erejéig költségtérítés"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja VIII. évfolyam, 7. szám (83.) 20. VIII. évfolyam, 7. szám (83.) Éjszakába nyúló ülés Régen kísérte figyelemmel a helyszínen annyi péti polgár a testület ülését, mint július 8-án. Több tucat ember jött el meghallgatni, milyen döntés születik a Malomárok ügyében. Ez alkalommal került sor az alpolgármester megválasztására is. Az ülés egyébként délután háromtól este fél tizenegyig tartott. Simon Péter képviselői mandátumának megszűnésével a társadalmi megbízatású alpolgármesteri szék is megüresedett. Horváth Éva polgármester Nagy Zsoltot jelölte alpolgármesternek, aki a jelölést elfogadta. Elmondta, munkája mellett a választásig hátralevő hónapokban el tudja látni a ráháruló feladatokat. A testület titkosan 9 igen vokssal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett szavazta meg Nagy Zsoltot alpolgármesternek. Tiszteletdíja bruttó Ft/ hó lesz. A jogszabályoknak megfelelően tiszteletdíja 10%-ának erejéig költségtérítés is megilleti. A testület a szakfeladatok és az intézmények tavalyi pénzmaradványainak beépítésével az idei költségvetés módosítását ezer forint bevételi főösszeggel, ezer forint kiadási főösszeggel, ezer forint általános, ezer forint céltartalékkal elfogadta. A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosult. Ezután a kérelmezőnek fel kell tüntetnie TAJ-számát, és nyilatkoznia kell arról is, van-e lakásában előfizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék. Dombi Norbert önálló képviselői indítványban javasolta, hogy Pétfürdő nyújtson segítséget a magyarországi Nagy Zsolt alpolgármester árvízkárosultaknak. Horváth Éva polgármester kiegészítve az indítványt arra kérte a testületet, hogy Sajólád legyen a támogatott település. A képviselők úgy döntöttek, 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítik Sajóládot. A településnek egyre több gondot okoznak a visszaté- rő, itt-ott felbugyogó forrá- sok, az egyre nagyobb víz- hozamú patakunk, a bőséges vízfolyások. A Malomárok- kal kapcsolatban Miskolczi Ferenc önálló képviselői indítványt nyújtott be. A Malomárok az az egyre bő- vebben zubogó vízfolyás, amelynek medre a központi iskola alatt, a kiskertek mel- lett húzódik. Horváth Éva polgármester elmondta, az önkormányzat évekkel ezelőtt is foglakozott a problémával. Akkor a Berhidai út melletti csapadékvíz-elvezető csatornába a terepviszonyok miatt nem tudták bevezetni a vizet. (folytatás a következő oldalon) Betyárkodás Pétfürdőn Június 26-án bizony elég bánatosan indult a Betyár-nap. Hol csipegett-csöpögött, hol zuhogott az égi áldás. Aztán minden jóra fordult, kora délutántól már hétágra sütött a Nap, és ellepték a ligetet a kis és nagy betyárok, no meg a szép számú vendégsereg. 8. oldal Beszámoló a Péti Férfikar németországi útjáról Június 24-étől 29-éig Németországban vendégszerepelt a Péti Férfikar. Idén 25 éves jubileumához érkezett a két település, Biblis Nordheim és Pétfürdő, ezen belül a két kórus, a Nordheimi Vegyeskar és a Péti Férfikar baráti kapcsolata. 11.oldal Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár meghívja Önt, családját és barátait az augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepségre. A program: 8 óra 30 perctől szentmise a pétfürdői római katolikus templomban. 9 óra 30 perctől kenyérszentelés a Millenniumi téren. A szertartást Halmágyi Zoltán plébános végzi. A műsorban közreműködik: Magyar Anna, a Szent László Kórus, az Eszterlánc tánccsoport. Ünnepi beszédet mond Gelencsér István, az Oktatási, Kulturális, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság tagja.

2 A Nádor-csatornába történő bekötés a távolság miatt túl drága lett volna. Ezért döntöttek úgy, hogy az Ősi felé eső rétre vezetik ki, ahol majd elszikkad a víz. Ez az elgondolás a kevésbé csapadékos években működött 2 is. De mára a település határa teljesen elmocsarasodott a bő vízutánpótlásnak köszönhetően. Ráadásul a Malomárok déli, elgazosodott szakaszán alig tud továbbfolyni a víz, így állandó víznyomás alatt tartja a II-es gyár alatti kiskerteket, ahol másfél ásónyomnyi mélységben felfakad a víz. A viharok után még megmaradt termés tönkremegy, a gyümölcsfák megfulladnak. Miskolczi Ferenc azt javasolta, a meder kitisztítása mellett két kb. húsz méteres árok kiásásával abba az árokrendszerbe legyen eljuttatva a víz, amely a Sédbe torkollik. A tulajdonjogi, vízjogi viszonyokat előtte tisztázzák a polgármesteri hivatal munkatársai. A vitában az is elhangzott, a kiskertek gondját enyhítheti, de nem oldja meg véglegesen a Malomárok medrének rendezése, a víz elvezetése a térség folyóvízrendszerébe. A gyár alatti területen a 60-as években élő vízforrások voltak, és valószínűleg ezek is visszatérőben vannak. A terület felparcellázását Várpalota végezte sok évtizeddel ezelőtt, amikor is nem vették figyelembe a vízforrások és a víznyelők helyét. Molnár László képviselő még egy problémára hívta fel a figyelmet. Az engedély nélküli földkitermelés következtében a gyár alatt jó néhány valamikori kiskert helyén ma 80 centiméter mély kráter tátong. Ezek már most is tele vannak vízzel és ismeretlen eredetű szeméttel. A polgármester ígéretet tett arra, hogy még júliusban kitisztításra kerül a Malomárok. A polgármesteri hivatal ügyintézői a további lépések megtételéhez tisztázzák az árokrendszer tulajdoni és vízjogi viszonyait. Ugyanakkor felkérték a jegyzőt, hogy az eredeti állapot mielőbbi visszaállítása érdekében próbálja meggyorsítani az illetékes ható- ságoknál az illegális földkitermeléssel és az engedély nélküli feltöltéssel okozott kárral kapcsolatos eljárást. A testület egyhangúlag elfogadta a Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda tavalyi évről szóló beszámolóját. Az intézmény- ben 7 vegyes életkorú csoport működik május 31-én a gyerekek létszá- ma 183 volt. 15 óvodapeda- gógus, 7 dajka, 1 ügyviteli dol- gozó, 1 félállá- sú karbantartó dolgozik az óvo- dában. A logo- pédus itt is és az iskolában is te- vékenykedik. A Malomárok A szakmai programból Porogi Lajosné óvodavezető kiemelte, hogy két csoportban bevezetésre került a TÁMOP kompetencia alapú óvodai oktatási csomag. A gyerekek számára gyermektánc és környezeti tehetséggondozó foglalkozásokat, a nagycsoportosoknak úszásoktatást is szerveztek. A megnyert kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázat megvalósítása során alkalmazásra került újszerű pedagógiai eljárások garantálása és fenntarthatóságának biztosítása érdekében az intézmények nevelőtestülete módosította az óvoda helyi nevelési programját, valamint a Horváth István Általános Iskola pedagógiai programját. A sok oldalas dokumentumok mottói hűen tükrözik törekvéseiket. Az óvodáé így szól: A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. /Hermann Alice/ A Horváth István Általános Iskoláé pedig a következő: Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz lássuk meg a felnőttben a gyereket, aki volt. /Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes/ Lezajlott a Sugárút gyalogjárdájára és kerékpárút- Vízzel és szeméttel teli kráter jára valamint a Hősök tere útfelújítására kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Az eredmény megállapítása előtt a testület az erre a célra elkülönített keretet bruttó 26 millió forinttal megemelte az általános céltartalék terhére.»»

3 Ezután fogadták el a képviselők a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján a Sugárút és a Hősök tere esetében is nyertes ajánlattevőnek a COLAS ÚT Zrt.-t. A Sugárút felújítását bruttó 23 millió 850 ezer forintért, a Hősök tere összefüggő úthálózati rendszerének felújítását bruttó 61 millió 900 ezer forintért vállalta a zrt. E témához kapcsolódott Bálint Gézáné önálló képviselői indítványa. Javaslatára pályázati felhívást tesznek közzé a Hősök terén kialakítandó parkolásra alkalmas gyephézagos térburkolat kivitelezésére, hogy a tér felújítási munkála- Rendkívüli testületi taival egy időben a parkolók is elkészülhessenek. A beérkező pályázatokról az augusztus 5-ei testületi ülésen döntenek. Horváth Éva polgármester javaslatára a testület úgy határozott, hogy Pétfürdő együttműködési megállapodást köt Balatonmáriafürdő önkormányzatával, amellyel segítik a településeken működő civil szervezetek kapcsolatfelvételét. A képviselők ahhoz is hozzájárultak, hogy a Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület a volt Hollós-vendéglő területén emlékhelytáblát helyezzen el. A.K. A június 30-ai rendkívüli ülés Barcsik Károly új képviselő ünnepélyes eskütételével kezdődött. A mandátumát elvesztő Simon Péter helyére a 2006-os helyhatósági választás települési kislistáján a következő legtöbb szavazatot elnyert jelölt lépett. Gáspár László, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a megbízólevelét. Harmadszor került a testület elé a távhőszolgáltatás alapdíj-kalkulációja. Jeschitz Antalnak, a Pétkomm Kft. ügyvezető igazgatójának javaslatára a képviselők az érvényben levő 367 Ft/ légm 3 /év fűtési alapdíjat 385 Ft/légm 3 /évre módosították, a használati melegvíz Ft/lakásegyenérték/év díját Ft/ lakásegyenérték/évre emelték. A tervezetet a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének most be kell nyújtania a Magyar Energia Hivatalba, véleményük ismeretében hozza meg majd a testület a végleges döntést. Láng Géza önálló képviselői indítványában arra tett javaslatot, hogy a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének ösztönzésére a testület tűzzön ki feladatokat, és ezek tel- A testület új tagja: Barcsik Károly jesítése után jutalom kifizetésével ismerje el a munkát. A testület nem támogatta megfelelő többséggel az indítványt. Jeschitz Antal a likviditási nehézségekről szólva hangsúlyozta, kollégáival együtt igyekszik mindent elkövetni a kinnlevőségek csökkentése érdekében. Két munkatársa túlórában járja a hátralékosokat, és próbál minél több elmaradt pénzt beszedni. Az ügyvezető azt is elmondta, folyamatosan keresik azokat a törvényes eszközöket, amelyekkel ösztönözni lehet a befizetési hajlandóságot. Az Ady Endre-Temető- Eötvös utcák és a Berhidai út által határolt terület rendezésének megvalósítása érdekében le lett folytatva a közbeszerzési eljárás. Ennek eredményét a testület elfogadta. A nyertes ajánlattevő a Magyar Aszfalt Kft. lett. A munkát a cég bruttó 31 millió 500 ezer forintért végzi el. Döntés született arról is, hogy a Tiborc utca, Móra Ferenc út- és járdaépítési, csapadékvíz-elvezetési munkáinak műszaki ellenőrzésével a Control PK Műszaki ellenőri és műszaki ügyintézői Bt.-t bízzák meg 160 ezer forint + áfáért. A.K. Mit tudok a dióról? Kedves gyerekek, biztosan hallottátok, hogy a Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület szeptember 18- án FEKETEDIÓ-NAPOT rendez, melyre szeretettel meghív Benneteket, óvodásokat, alsó- és felső tagozatos általános iskolásokat! Ez alkalommal is összevethetitek tudásotokat és fantáziátokat, no meg ügyességeteket a közkedvelt rajzversenyen! A rajzverseny témája: MIT TUDOK A DIÓRÓL A DIÓ VILÁGA Minden, ami eszetekbe jut a dióval kapcsolatban, mesevagy versillusztráció, vagy a dióból készült érdekességek megjelenítése, mind-mind rajzra hív Benneteket. Elfogadunk zsírkrétával, vízfestékkel, ceruzával és egyéb technikával készült alkotást. De lehet lapra ragasztott növény, levél és dióból készült tárgy is! A legjobb alkotásokat dí- jazzuk a FEKETEDIÓ-NAPON, A feketedió termése amikor is kiállítjuk műveiteket! Munkáitokat szeptember 10-ig adhatjátok le a közösségi ház könyvtárában! Használjátok ki a szünidőt, olvassatok és rajzoljatok sokat, jó munkát és szórakozást kívánunk! 3

4 A képviselő-testület június 30-ai rendkívüli ülésén határozatot hozott a távhőszolgáltatási alapdíjak 5%-os emeléséről. Pétfürdőn a Pétkomm Kft. biztosítja a fűtést a lakások felében (kb lakás), az intézmények túlnyomó többségében és néhány kereskedelmi vállalkozás helyiségeiben is. A Pétkomm Kft. munkájával kapcsolatban jelentős kifogások nem merültek fel, feladatait megfelelően látja el. Miért támadják sokan mégis a kft.-t vagy a vezetőjét vérmérséklettől függően? A támadás fő oka a kintlévőségek nagysága, és az ebből következő likviditási nehézségek állandósulása. A Pétkomm Kft.-t rendszeresen ki kell segíteni, hogy számláit rendezni tudja. Ezért sokan úgy érzik, hogy a település pénztárcájából folyamatosan kell támogatni a távfűtést igénybevevőket, szemben a más fűtést használókkal, akiket senki sem támogat. Erre csak azt lehet mondani, hogy 4 Gondolatok egy áremelés kapcsán a szolgáltatás igénybevevői a Pétkommnak átadott pénzekből egy fillér támogatást sem kapnak. (A japán hitelből megvalósult beruházások hasznából, melynek részleteit még évekig fizeti az önkormányzat, mások profitálnak. De így van ez rendjén, a települést egyenletesen kell fejleszteni!) Visszatérve a Pétkommhoz, mi is a helyzet? A Pétkomm kintlévősége december 31-én 41,2 millió forint volt, ami 210 millió forintos éves kiszámlázott díj mellett következett be. Az adósságot 338 felhasználó halmozta fel. Ez hatalmas összeg, amit valamiből finanszírozni kell. A társaságot az önkormányzat 3 millió forinttal alapította, ez a kiesések pótlására igen kevés, ezért van szükség időnként tőkeemelésre vagy kölcsönre a kft. megsegítése céljából. A legrosszabb anyagi helyzetűek megsegítésére több segélyforma is működik párhuzamosan. A gáz- és távfő-támogatás mellett, amit a hírek szerint a legalsó két kategóriában az év végéig vagy még tovább is meghosszabbítottak, létezik lakhatási támogatás, amit az önkormányzat az állammal karöltve biztosít. Ez utóbbi támogatásból 58 lakás lakói részesülnek, közülük 21 lakásnak nincs hátraléka, 17 esetben kezelhető a hátralék mértéke, míg 10 esetben elég reménytelennek tűnik a felhalmozott hátralék kifizetése. (A kilakoltatási moratórium a díjhátralékosokra nem vonatkozik.) A lakhatási támogatásban részesülők összes felhalmozott adóssága 5,3 millió forint. Fura módon a kintlévőségek zömét nem a legrászorultabbak halmozták fel. A másik kérdés, amiről beszélni kell, a Pétkomm Kft. veszteséges gazdálkodása. A társaság üzleti tervében a veszteséget az alapdíjak megemelésével tervezte nyereségre változtatni. A beszámolójukat elemezve kitűnik, hogy Katasztrófavédelmi gyakorlat A védelmi igazgatási gyakorlat június 9-én a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Megyei Védelmi Bizottság közös szervezésében Pétfürdőn került lebonyolításra. (Az eredetileg május 18-ára tervezett gyakorlat végrehajtását felülírta az egész országra lehullott nagy mennyiségű csapadék, és a több napon keresztül hazánk felett keringő mindnyájunkat sújtó ciklon, viharos erejű szél.) A feltételezett vészhelyzet a következő volt: a Nitrogénművek Zrt. területén található tízezer tonnás ammóniatároló tartály töltőcsonkjának sérülése következtében ammónia sza- badult ki. Ezzel közel egy időben egy salétromsavat A felborult tartálykocsi mentése szállító tartálykocsi közúti a veszteség okai kereshetők egyrészt a kertészeti ágazat alacsony áraiban, másrészt mint erre a felügyelő bizottság igen élesen rámutatott a bér és ügyvédi költségek jelentős elszaladásában. A költségek lefaragásának lehetőségét az ez évben megvalósuló hőközpont-felújítások után látja lehetségesnek a kft. vezetése. Ennél azért egy kicsit többet várnánk A határozat még nem áremelés. Az erről szóló rendeletet a képviselő-testület a Magyar Energia Hivatal véleményének ismeretében fogja megalkotni. A rendeletnek része az áralkamazás feltételeinek megszabása is. Kérem, hogy a mostani előírásokkal kapcsolatos panaszaikat, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el hozzám, hogy azokat a rendelet módosításakor képviselni tudjam! Láng Géza önkormányzati képviselő Berhidai u. 78. balesetet szenvedett, árokba borult. A sérülés következtében folyékony ammónia került a kármentőbe. A párolgáskor keletkező gázt a kezdetben keleti, majd a dél-délkeleti szél Pétfürdő település felé sodorja. A műszaki hiba bekövetkezésekor két személyi sérülés történt. A sérült tartálykocsiból salétromsav szivárog, a gépjármű vezetője súlyosan sérült. Az érintett település riasztását, a térségben lakó személyek elzárkóztatását azonnal el kell rendelni.»»

5 Természetesen ez csak feltételezés volt, azonban egy ilyen esemény bekövetkezésére fel kell készülnünk. A gyakorlat a megye ipari (SEVESO-s) veszélyeztetettségéből adódó veszélyhelyzet kezelésével, felszámolásával, és az érintett lakosság érdekében végzett óvintézkedések elrendelésének alkalmazásával foglalkozott. A gyakorlat során kiemelten ellenőriztük a MoLaRi (Monitoring Lakosság Tájékoztató) rendszer működését, a beavatkozó tűzoltó erők szakszerű és együttműködő mentési tevékenységét, a kimenekítés során a települési pv. szervezetek, együttműködők összehangolt munkáját, a településen élő és tanuló diákok, óvodások, pedagógusok felkészültségét, a veszélyhelyzet-kezelés folyamatát. A gyakorlat vezetője Lasztovicza Jenő, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, országgyűlési képviselő volt, aki köszöntő szavai után i s m e r t e t t e a gyakorlat aktualitását. Kitért arra, hogy az elmúlt évben a MVB-nek l e h e t ő s é g e volt központi többlettámogatásra p á l y á z n i. Ezt a keretet a védelmi igazgatással összefüggő feladatok begyakorlására, a különböző veszélyeztetési lehetőségek elhárítására történő felkészülésre, illetve a veszélyeztetett környezetben élő lakosság tűz- és polgári védelmi felkészítésére lehet fordítani. Ennek keretében a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tavasz folyamán megtartotta a felkészítéseket. A felkészítés második stádiuma volt a védelmi igazgatási gyakorlat, illetve a három helyszínen tervezett gyakorlati bemutatók. Újszerű módon a komplex törzsgyakorlás, valamint a valósághoz közeli helyzet feltételezésének keretében a helyi és települési védelmi igazgatás vezetőit is érintő elméleti és gyakorlati ismeretek növelése volt a cél. Ez összhangban áll az elmúlt évben meghatározott fő céllal, hogy a helyi védelmi bizottságokat munkájuk szakszerűségének erősítése érdekében időközönként szükséges gyakoroltatni, képességüket, készségüket alkalmazás közben ellenőrizni. Az újszerűség azt jelentette, hogy az elmúlt 15 év során ilyen formában még nem tartott felkészítést a Kitelepítettek a Nyugdíjas pihenőnél megyei védelmi bizottság. Másik fő célként a veszélyhelyzet-kezelés célszerűnek tartott metodikája lett bemutatva a megyei szinttől a települési szintig. A gyakorlati bemutatókkal érzékeltetni kívánjuk a szakmai szervezetek, az üzemi balesetelhárító szervek, a ka- tasztrófavédelem, a rendőrség, az egészségügyi szervek, az érintett település vezetésének tevékenységi rendjét a veszélyhelyzetek elhárításában. A gyakorlattal a megye komplex vegyi és egyéb veszélyhelyzet-elhárító képességét kívánjuk erősíteni a védelmi igazgatás civil irányítóinak felkészítésével. Ennek k ü l ö n ö s hangsúlyt ad, hogy az elmúlt több mint három hétben éles- ben kény- szerültünk gyakorolni a védelmi igazgatás fel- adatait eddig a megyénkre nem igazán j e l l e m z ő veszélyeztetettség kezelésében (rendkívüli időjárás). A gyakorlat fő irányítói Váradi Károly nyugalmazott rendőr ezredes, vezető főtanácsos az MVB titkára és Antóni Miklós polgári védelmi alezredes, a Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője voltak. Buszokra szállnak az iskolások A gyakorlat több témában és helyszínen lett lebonyolítva. Pétfürdőn a Nitrogénművek Zrt. tanácstermében került végrehajtásra a védelmi igazgatási törzsgyakorlás. Dr. Blazsek István, a Nitrogénművek Zrt. vezérigazgatója itt mutatta be az üzem főbb jellemzőit, gyártási folyamatait, anyagait, és azok főbb veszélyeztető hatásait, valamint az üzem védelmi rendszerét. A gyakorlat törzsigazgatói teendőit dr. Lauer János tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója látta el, aki a gyakorlat feltételezését vázolta, és mutatta be a riasztási és kimenekítési gyakorlat (RIKIM 2010 Védelmi Igazgatási Gyakorlat) egyes mozzanatait, és a beavatkozásban résztvevők helyét és szerepét. Pétfürdő közigazgatási területén és a Nitrogénművek Zrt. területén kerültek végrehajtásra a gyakorlat mozzanatai az ammóniatartály és a balesetet szenvedett tehergépjármű műszaki mentése kapcsán. (folytatás a következő oldalon) 5

6 6 Egészségnap rendkívüli helyzetben A 2009/2010-es tanévben rendhagyó körülmények között került sor egészségnapunk megrendezésére. Idén első ízben készítettük és küldtük el az Arcadia - Reklám Kft. felhívására pályázatunkat, melyen a mi intézményünk is sikerrel járt, így egészségnapunkon felhasználhattuk a projekten nyert csomag tartalmát. Az egészségnap egy egész települést érintő katasztrófavédelmi gyakorlattal és riadóval indult. Elméletben egy tízezer köbméteres ammóniatároló tartály sérült meg, és az egész lakosságot hangosbemondón figyelmeztették a veszélyre, valamint arra, hogy maradjanak zárt helyen. A kitelepítési gyakorlatban való közreműködésre a Horváth István Általános Iskolát kérték fel, és az összes tanulót, a személyzetet autóbuszokkal menekítették ki az egészségnap helyszínéül szolgáló Nyugdíjas pihenőhöz. Mivel a hely egy fákkal körbevett tisztás, szerencsére volt némi árnyék, ahová el lehetett menekülni a tűző nap sugarai elől. A kimenekítés után kezdődött maga a rendezvény, mely tíz helyszínen zajlott forgószínpad-szerűen, a tanulókat közel azonos létszámú csapatokra osztva. A miénk volt a hetes állomás, ahol kolléganőim a felnőtt résztvevők szűrővizsgálatát végezték, és életmódbeli tanácsokat adtak. A szűrővizsgálaton résztvevő személyek (tanár nénik, a rendezvényt meglátogató ellenőrző szervek tagjai) számos hasznos információval gazdagodtak egészségi állapotukról a plakátok, szórólapok és a szóbeli tájékoztatás révén. A szűrővizsgálat mellett a gyerekeknek a fogápolásról és az egészséges táplálkozásról beszéltünk, melyeket különböző segédanyagokkal is igyekeztünk szemléltetni. Aztán az elhangzottak és meglévő ismereteik alapján minden csapat kitöltötte a Így ápold a fogadat! fogászati tesztet, és a rendezvényt követően az Arcadiától nyert csomag tartalmából összeállított kis nyereménynyel jutalmaztuk a legtöbb kérdésre helyesen válaszoló két csapatot. Végül jól megérdemelt jutalomként mindenki megkóstolhatta a grahamlisztből készült süteményeket, melyeket a tanár nénik készítettek el, és Ezt követően a pétfürdői Nyugdíjas pihenő területén forgószínpad-szerűen a Horváth István Ált. Iskola tanulóinak, illetve kísérő pedagógusainak felkészítése történt meg tíz állomáshelyen. Ismereteket kaphattak a diákok a rájuk leselkedő veszélyekről, többek között a veszélyes anyagokról, azok beazonosításáról, szállításáról, elsősegély-nyújtási, drog-prevenciós ismeretekről, a szelektív hulladékgyűjtésről, az egészséges életmódról stb. A közel 400 fős iskolai csoport jó színvonalúnak, és tartalmasnak ítélte meg a kimenekítés e rendezvényét. A gyakorlat befejeztével Váradi Károly értékelte a tapasztalatokat, a gyakorlat mozzanatainak összetett elemeit. A kitűzött cél elérésre került, és a közelmúltban bevezetett értékelési rendszernek megfelelően a gyakorlat előkészítését és végrehajtását jónak értékelte. Legfontosabb célként jelölte meg, hogy ezután is az eddig még nem gyakorolt formában legyen bemutatva az ilyen vagy hasonló jellegű veszélyhelyzet kezelésének metodikája megyei, illetve helyi védelmi bizottsági szinten. A lezajlott gyakorlat kiemelten fontos szervezetünk, az önkormányzat, a gazdasági egység és természetesen az ott lakók, és így megyénk településeinek biztonsága szavatolása érdekében. A gyakorlaton résztvevő szervek, szervezetek: Veszprém Megyei Védelmi Bizottság (Operatív Törzs), Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nitrogénművek Zrt., Várpalotai I. sz. Honvédelmi Körzet Helyi Védelmi Bizottsága, Pétfürdő önkormányzata, Pétfürdői Polgárőrség, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, OMSZ Közép-dunántúli Regionális Intézet Veszprém Megyei Szervezete, Pétfürdő HÖT, - Balatonfűzfő HÖT, - Veszprém HÖT, - Székesfehérvár HÖT, Huntsman Corporation Hungary Vegyipari termelő Fejlesztő Zrt., MH Bakony Harckiképző Központ. Antóni Miklós polgári védelmi alezredes, a Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője a veszprémi Update Pékség sütött meg. Természetesen az egészségvédelmen kívül a jelenlévő szerveknek köszönhetően a gyerekek tűzvédelmi ismeretekkel is gazdagodhat- tak, valamint betekintést nyerhettek a vöröskereszt munkájába. Láthatták, ho- gyan kell bánni szakszerű- en a veszélyes anyagokkal, megtanulhatták, hogyan kell felvenni a gázálarcot. Továbbá szó volt a szelektív hulladékgyűjtésről és újra- hasznosításról, a drog-pre- vencióról is. A katonaság képviselői ál- tal bepillanthattak a Magyar Honvédség munkájába, mi több, részt vehettek egy lézeres céllövészeten is. Végül, de nem utolsó sorban a tűzoltóautónál mindenki felfrissíthette magát az irdatlan melegben. Mindent összevetve elmondhatom, hogy az egészségnap valóban nagy sikerrel zárult, és minden résztvevő élményekkel gazdagon távozott a helyszínről. Komlóné Gárdonyi Andrea iskolavédőnő

7 geodéziai vizsgálatát. Ezt bárki megtekintheti a hivatalban. A pétiek körében szórólapos kérdőíven mértük fel a stranddal és a tóval kapcsolatos elvárásokat. Ezenkívül egy vegyes témájú lakossági fórumot is tartottunk sajnos a mi hibánkból szakértő jelenléte nélkül. A bizottság két tagja 2009 végén ajánlattételi felhívást eszközölt ki a testülettől az Ifjúsági tó eredeti állapotának helyreállítását célzó tervezési munkák elvégzésére. A kiírás megtekinthető a honlapon. Szép számmal érkeztek ajánlattételi anyagok a febru- Nyílt Levél az otthoniakhoz Tisztelt Pétfürdői Polgárok! Ez alkalommal lehetőségeinket tekintve egy reményteljes, kiírásban megfogalmazott tíz ári testületi ülésre. A pályázati ám megoldásában aggasztó problémára hívnám fel a figyelmet. A péti fürdő és az Ifjúsági tó rehabilitációjáról van szó. Az előzmények a következők: az önkormányzat 2007-ben egy négytagú előkészítő bizottságot jelölt ki, hogy feltételt nem kifogásolom, az 1872 előtti térkép a dunántúli fürdőkről az ügyet szakmai és társadalompolitikai szempontok alapján ellyosnak tartom több szempont- elbírálás módját azonban aggáindítsa, koordinálja és felügyelje. ból is. A bizottság 2008-ban a képviselő-testület döntése alapján elkébontáskor a testületet egyedül a Kifogásolom, hogy a pályázatszíttette a területnek és környékének részletes hidrogeológiai és te. Sem a bíráló bizottság, sem a strand-tó bi- zottság, sem a kezdemé- nyezők nem voltak jelen. polgármester asszony képvisel- Így a polgár- mester egy személyben tett határo- zati javaslatot sorrendről, kizárásokról, A gyógyhatású vizek előfordulása (1952.) lényeges elbírálási szempontokat figyelmen kívül hagyva (pl. jobb ajánlatok meghallgatását). Érvénytelenítő határozatot javasolt olyan pályázattal kapcsolatban, amely véleményem szerint messze a legjobb hosszú távú koncepciót tartalmazza. E pályázat készítőjének nagy előnye, hogy szakmai kvalitásait a Kortárs Magyar Lexikon is jegyzi, s nem utolsó sorban fanatikus lokálpatrióta, ami Pétfürdőnek csak előnyére válhat. A neve sokaknak bizonyára ismerősen cseng. Ő Lencsés Gábor vízilétesítmény-tervező. Pályázata a következő indoklással került kizárásra: A pályázat a tó helyreállítása helyett eltérő célú hasznosítását, langyos és hideg vizes tófürdő létesítését tartalmazza. Azt is kifogásolom, hogy a Gábor által létrehozott, kulcspozíciókban lévő szakértői gárda szakmai önéletrajzait, referenciáit a testület tagjai a döntés előtt nem ismerhették meg. Hogy a hasznosítás szempontjából milyen tavat akarunk (látványtavat, halastavat és c s ó n a k á z ó tavat vagy esetleg az adottságnak megfelelően fürdőtavat is) az a kiírásban nem volt megjelölve: akár mindegyik célnak megfelelhet majd a tó. Gábor is ezt a lehetőséget feltételezte. Lencsés Gábor pályázó egyetlen helyen hibázott: nem emelte ki a tervdokumentációból a kiírás összesítőjét (bár utalt a kiemelhetőségre). A természet védelmében is szeretnék néhány érvet felhozni. Az ökológiai környezet védelme az ember számára már önvédelmi reflexből is kötelező. A törvényileg védett növények, fák, állatok megsemmisítése büntethető. De ugyanilyen kategóriába tartozik a természetes élőhelyek védelme, úgymint: barlangok, lápok, források. Ezeknek a védelmére és szakszerű hasznosítására komoly pályázati pénzek állnak rendelkezésre. Ezzel a lehetőséggel a tó és forrásai esetében Pétfürdő is élhetne. Lencsés Gábor ezt is felismerte. A nyertesnek ítélt pályázat referenciájában viszont sem szakszerű forráskezelésről, sem Korabeli képeslap geotermikáról nem esik szó. A február 25-i nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvéből idézek. A polgármester a nyertesnek kihirdetett pályázattal kapcsolatban jegyezte meg: Igen, nem tudjuk, hogy mennyi költséggel áll elénk, ha fúrni akar, mert ezeket a költségeket nem építette be a pályázatába. Ez lenne a nyertes pályázó meggyőző fölénye? Az én la- ikus véle- ményem csak annyi, hogy a péti források és a kialakult láp reha- bilitációját kizárólag együtt le telén nem fagyott be a tó egy része het kezelni. Erdélyi Attila önkormányzati képviselő 7

8 Betyárkodás Pétfürdőn Egy bakonyi betyár Június 26-án bizony elég bánatosan indult a Betyárnap. Hol csipegett-csöpögött, hol zuhogott az égi áldás. Aztán minden jóra fordult, kora délutántól már hétágra sütött a Nap, és ellepték a ligetet a kis és nagy betyárok, no meg a szép számú vendégsereg. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár minden munkatársa nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik egész nap segítették munkánkat: a Pétfürdői Polgárőrségnek, a Nitrogénes Nyugdíjas Klub, a Péti Nyugdíjas Klub tagjainak, a Várpalotai- Pétfürdői Kertbarát Körnek, az Emberke Egyesületnek. És a pétfürdőieknek is köszönjük, hogy eljöttek családostól, gyerekestől, unokástól, barátokkal karöltve a ligetbe. Értük, nekik szerveződött ez a nap. Néhány pillanatfelvétel erejéig felidézzük a ligeti hangulatot. Hűséges társak Hajlékonyság, erő: AeroFit csoport Egy elbűvölő táncoslány a Ylayda stúdióból Elegáns párok a Hemowinből Az Eszterlánc együttes Díszítik a mézeskalácsot Közös családi munka

9 Csuhébabázók Finom! Egy bátor falmászó Anyuka-hajtotta körhinta A VagaBanda gólyalábasok közönségtoborzás közben Kóstolgat a főzőverseny zsűrije Csibepofozás Így készül a karkötő Bábjáték a barátságról Pónifogat

10 Néha egy kovácssegédre is ráfér a pihenés Szinkronlovaglók Berhidáról Nyakas Pétör elfogása Másszor lenn Egyszer fenn... Fogathajtás Vágta A Csákberényi Lovasegylet Bízunk benne, szép emlékekkel távoztak... A Kerekes Band betyárdalokat játszott

11 A vendéglátó kórus Beszámoló a Péti Férfikar németországi útjáról Június 24-étől 29-éig Németországban vendégszerepelt a Péti F é r f i k a r. Idén 25 éves jubileumához érkezett a két település, Biblis Nordheim és Pétfürdő, ezen belül a két kórus, a Nordheimi Vegyeskar és a Péti Férfikar baráti kapcsolata. Biblis Nordheimben össznépi ünnep kerekedett érkezésünkből. A német kórustagokon kívül, akik nagy szeretettel, családtagként fogadtak otthonukban, a helyi és a kistérségi elöljáróságok is megtisztelték koncertjeinket jelenlétükkel. A helyi templomban celebrált mise keretében is énekeltünk. A programszervezés jubileumi volt. Egytől egyig a meglepetés erejével hatottak ránk a kirándulások. Igaz, annak is szánták őket. Könnyű volt nekik. Hiányos nyelvtudásunkkal hiába is próbáltunk találgatni, elébe menni a történéseknek. Négy város-üdülőhely megismerésével lettünk gazdagabbak. Worms városát, melyet eddig katedrálisairól és főutcájáról ismertünk gyalogosan, most idegenvezetős turistavonattal jártuk körbe. 120 km-rel távolabbi Rajna-parti üdülő-település, Rüdesheim volt. Ide min- denki a családi program keretében vendéglátói sze- mélyautóján jutott el. Az út végén komppal keltünk át a folyó túloldalára, majd egy drótkötélpályán több száz méter magasba emelked- tünk, ahol egy monumen- tális nemzeti emlékhelyet tekintettük meg. Végül egy félórás laza erdei séta meg- tétele után egy kastélyszálló teraszvendéglőjében ebé- Oppenheim vásárváros terméktároló katakombáit is megtekintettük, melyek hosszan kacskaringóznak a település alatt. A hűvös föld alatti séta után felszín feletti séta következett a szász városka ódon hangulatú utcáin. A történelmi belváros csodálatos építészeti remekeit lugasok, virágok, szobrok és szökőkutak tették még varázslatosabbá. Végül a helyi katedrális hűs falai között pihentünk meg, ahol a csodálatos deltünk. Visszafelé a drót- akusztikát kihasználva kötélpályán leereszkedve énekeltünk is egyet. ismét gyönyörködhettünk az elénk táruló rajnai panorámában. Hajóval tértünk vissza Rüdesheimbe. A városka nyári forgataga mediterrán hangulatot árasztott utcai zenészeivel, gazdag árudáival, hangulatos kerthelyiségeivel. Persze Nordheim is mutatott magából valami újat. Meglátogattunk egy magas Esernyős dalolás komfortfokozatú A következő helyszín egy újonnan épült óvodát. És még nem volt vége a meglepetéseknek. Egész napos kirándulást szerveztek számunkra Frankfurtba, Európa legnagyobb repülőterére. Ritka és emlékezetes alkalom volt, hogy betekinthettünk Németország legnagyobb működő üzemébe, ahol nyolcvanezren dolgoznak. A gazdag programot, a sok-sok élményt most csak vázlatosan, tömörítve idéztük fel. A fogadó- és a búcsúesten mindkét k ó r u s énekelt egymásnak és a vendégeknek, ezzel is élénkítve, fűszerezve a hangulatot. Az ott töltött 5 nap alatt Séta Oppenheimben egyszer sem éreztük hiányát ételnek, italnak, figyelmességnek, csupán az ágynak. Június 29-én, kedden hajnali nyolc órakor a fél falu integetett az ajándékokkal megpakolt buszunk után. Bizakodunk, és reméljük, hogy a két kórus barátságának negyedszázados jubileuma nemcsak határköve, de egyben kezdete is lett egy új korszaknak. Előre nem látható okok miatt fogadatlan prókátorként : Erdélyi Attila kórustag 11

12 Adománygyűjtés A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyűjtést szervezett az árvízkárosultak javára. Az akciót a római katolikus templomban valamint az interneten hirdettük meg, és az emberek személyes megszólításával is igyekeztünk minél többeket megnyerni az ügynek. A gyűjtést június 21-én kezdtük el. A segíteni szándékozók pedig hozták az adományokat: élelmiszert, ágyneműt, ágyhuzatokat, takarókat, párnákat, dunyhákat, edényeket. Többen jelezték, hogy bútort is tudnának adni. A címüket felírtuk, és a szállítás napján a bútorok felpakolásával kezdtük a munkát. A rakodásnál a péti polgárőrség tagjai segédkeztek. A szállítást a Wimmer Trans Kft. ingyen vállalta. A szállítmányt Boncz Lászlóné, a csoport vezetője kí- sérte el Sajóládra, és adta át a helyi családsegítő csoportnak. Elmondása szerint az elmúlt hetekben nagy pusztítást véghez vitt Sajó már csendesen folydogál a medrében. A part közelében összedőlt és súlyosan megrongálódott házakat látni. Sokan még most is Pakolnak a polgárőrök szükséglakásokban élnek. Az utakat letakarították, közlekedni lehet, de rengeteg segítségre lesz még szükség, amíg visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pétfürdői Csoportja köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal, a szállítással hozzájárultak a bajba jutott emberek megsegítéséhez. Földi Istvánné csoportvezető-helyettes Július - áldás hava 12 Júliusban örülhetünk kertünknek, beérik munkánk gyümölcse, szedhetjük a gyümölcsöket és a zöldségeket. A jó kertész nem pihenhet, a legfontosabb munkák továbbra is a növények öntözése, talajlazítás és a gyomirtás. Az öntözést a reggeli vagy esti órákban végezzük. Ha elmaradt a futóbab, folyton növő karós paradicsom karózása, most időben pótolhatjuk. Paradicsomnál az oldalhajtásokat csípjük le, hogy ne szívják el feleslegesen a tápanyagot. Nagyon figyeljünk a növényvédelemnél a permetezéssel, hogy az előírt várakozási időt be tudjuk tartani. Gyümölcsösökben végezzük el a zöldmetszést, távolítsuk el a vízhajtásokat, hogy a tápanyagot ne szívják el feleslegesen. A nyári zöldmetszés előnye, hogy a vágási felület sebei hamar begyógyulnak, és kevesebb a fertőzés veszélye. További elő- KERT-ÉSZ nye még, hogy a gyümölcsfa szellős, több nap éri a korona belsejét, elősegíti a gyümölcs beérését, aroma, illatanyag kialakítását. Az alma és körtefákat monília ellen permetezzük. A száraz, elhalt ágakat vágjuk le. A gyakori esőzések miatt szükség van a rendszeres fűnyírásra, lehetőség szerint 7-10 naponta szánjunk rá időt. Készül a pörkölt A szőlőben figyeljünk a hajtások növekedésére, ne legyen sűrű a tőke, mert a levelek alatt a bogyók nem jutnak elegendő napfényhez. Nem tudnak cukrot, savakat illat- és zamatanyagokat termelni. Hónaljazzunk, a levelek hónaljában lévő hajtásokat 2-3 levélre vágjuk vissza. Június 26-án negyedik alkalommal vettünk részt a Péti Nyár rendezvényén. A kertbarát kör sátrát sokan látogatták meg. Nem csak borkóstolással, hanem magunk főzte pörkölttel is kedveskedtünk vendégeinknek. Rendezvényeink: augusztus 14-én kirándulást szervezünk a Tamási termálfürdőbe. Augusztus 28-án pinceszerrel egybekötött nyitó előadást tartunk. Helyszín: Kiss János pincéje, Kis-Badacsony. Programjainkra mindenkit szeretettel várunk! Szabó Márton Várpalotai-Pétfürdői Kertbarát Kör

13 Mit egyen a gyerek (a család)? VIGYÁZZUNK RÁJUK Örök kérdés ez a kisgyermekeket nevelő családokban. Korábban írtam már a csecsemőtáplálásról életkorokra lebontva. Ebben a cikkben egyéb szempontokra szeretném felhívni a figyelmet. A téma apropóját több, a k ö zelmúltban átélt élményem adja. Egy nagymama mesélte, hogy unokái, akik egyébként chipsen, ropin és más édességen nevelkednek, amikor nála nyaralnak, sokszor nehezen kóstolják meg az általa főzött ételt, mert nem ismerik. Amikor azonban sikerül a kóstolásra rávenni őket, jó étvággyal megeszik azt. Ő a hagyományos konyha híve, nála mindig szerepel az étlapon idénygyümölcs, zöldség, frissen főzött főétel, saját kezűleg sütött sütemény. Egy édesapa pedig azt mesélte a Péti Nyár rendezvényén, hogy nagyon fontosnak tartja, ha már egyszer főz, akkor az étel rendes nyersanyagokból készüljön, pl. fokhagymát tegyünk az ételbe és ne fokhagymakrémet. Saját élményem pedig egy családpasztorációs táborban ért. Itt a lelki táplálékot mások szolgáltatták nekünk, a testi táplálékról azonban magunknak kellett gondoskodnunk. A főtt ételt egy mesterszakács történetesen a férjem főzte. Egy hetet töltöttünk el egy tanyán, ahol jobbnál jobb és friss alapanyagok álltak rendelkezésünkre. A tábor résztvevői a hétköznapokon leginkább közétkeztetésben étkeznek. Több gyerek a szülők elmondása szerint válogatós, étvágytalan, úgy kell beleimádkozni az ételt. Mégis a tábor ideje alatt senkivel nem volt hasonló gond, minden tányér kiürült az étkezések során, sőt még repetáztak is. Mi is lehet ennek az oka? Először is: a táborban szigorú rend uralkodott az étkezések időpontját illetően. Nem állítom, hogy nem volt chips és más nyalánkság, de szabály volt, hogy csak főétkezés után ehetik azt a gyerekek. A napi egyszeri meleg ételt mindig frissen főztük az említett friss alapanyagokból, vegeta és minden ételízesítő, adalékanyag nélkül. Itt tanultuk meg azt is, hogy nem az a jó margarin, amelyik a nagy melegben nem olvad meg, hanem az, amelyik megolvad, hiszen abban kevesebb az adalékanyag. Másodszor: a gyerekek részére hatalmas terület állt rendelkezésre mozgásigényük kielégítésére. Mire asztalhoz ültünk, farkaséhesek voltak. Milyen tanulságot szeretnék levonni a fentiekből? Fontosnak tartom, hogy saját magunk főzzük meg a családnak az ételt. Nem nagy ördöngösség. Ha van Játék után megjön az étvágy Hőségriadó Beköszöntött az igazi kánikula. A televízióból, rádióból naponta halljuk, hogy hőségriadó van. Figyeljünk oda a kisgyerekekre! Csak a kora délelőtti órákban, 10 óráig, illetve délután 4 óra után levegőztessünk. A levegőztetés árnyékban történjen. Ha feltétlenül mennünk kell valahová, esetleg nap éri a babát, ne a babakocsi tetejét húzzuk fel, hiszen befülled a kocsi belseje, hanem védjük őt napernyővel. A bőr védelmére használjunk fényvédő krémet, 50-es faktorszámút. Tudom, hogy drágák. A gyógyszertárban kapható olyan is, amelyik egészségpénztárnál elszámolható. Gondos- lehetőségünk rá, termeljük meg magunk az alapanyagokat. Egészen más ízeket fogunk érezni. Ha termeltünk felesleget, főzzük be azt télire. Akinek erre nincs lehetősége, vásároljon a piacon friss alapanyagokból a termelőtől. Kerüljük a félkész ételeket, azok tele vannak adalékanyaggal, ízfokozóval. A vásárlás sem vesz el sok időt, ha átgondoltan vásárolunk, pl. előre összeállítunk egy heti étrendet, és ahhoz vesszük meg az alapanyagokat. Lehetőleg friss fűszerekkel ízesítsünk, ne vegetával (sok benne az ízfokozó, só, színezék). Ismerjük meg az ételkészítési eljárásokat (főzés, sütés, rántás, habarás, stb.). Főzés közben mindig kóstoljuk meg főztünket, így ha valami hiányzik, korrigálni tudjuk. Ha nekünk ízlik, és szívesen kínáljuk, a gyerek is örömmel fogja elfogyasztani. Ha bevonjuk a gyerekeket az étel elkészítésébe, azzal tanítjuk is őket. Amíg készül az ebéd, igen jó alkalom kínálkozik a beszélgetésre, megismerhetjük a problémáikat, választ kereshetünk azokra. Ne nassoltassuk a csemetéket, az édességet főétkezés után kínáljuk. Folyadékpótlásnak vizet adjunk. Ha szörpöt adunk, házi készítésű legyen. És nem utolsó sorban biztosítsuk a megfelelő mozgásteret, levegőzési lehetőséget. Andóné Horváth Erzsébet védőnő kodjunk a megfelelő folyadékpótlásról! Lehetőleg ne cukros folyadékot adjunk, hanem vizet. A cukor a szervezetben ugyanúgy működik, mint a só. Lehet rá jó sokat inni, mégsem oltódik a szomjunk. Az anyatejes babákat szoptassuk gyakrabban, ahogy a baba igényli! Ha nagyon nyugtalan a pici, fürdessük meg naponta többször, főleg alvásidő előtt szappant nem kell minden alkalommal használni, elég naponta egyszer. Meghálálja majd. A fenti tanácsok betartásával elkerülhető a hőguta kialakulása, ami a gyermekek esetében igen veszélyes is lehet! Vigyázzunk rájuk! Andóné Horváth Erzsébet 13

14 Bőrünk védelme Szerencsére még sokáig élvezhetjük a nyári nap melegét, pihenhetünk a tó- és folyópartokon, fürdőzve a napsugarakban. De a nyár után ismét beköszöntenek a borús idők, és ekkor sem szabad megfeledkeznünk az egyik legfontosabb szervünk, a bőrünk védelméről. Nyáron tudatosabban figyelünk a bőrünkre, hiszen mindenhol hallhatunk a napsugarak jótékony hatása mellett a káros sugárzásról is. Óvjuk magas faktorszámú naptejekkel, kezeljük nagy mennyiségű vizet tartalmazó hidratálókkal. Azonban fontos tudnunk, hogy bőrünkre nem csak az erős napfény lehet káros hatással. Ezért egész évben törekednünk kell a védelemre és a regenerálódásra. Miért fontos ez? Bőrünk a legnagyobb szervünk. Azon kívül, hogy szervezetünk külső burka, fontos funkciókat lát el. Felelős a szervezet hőmérséklet-szabályozásáért, tápanyagot raktároz, hatóanyagok felvételét biztosítja, valamint segíti a méreganyagok kiválasztását. Emellett az érzékelésben van jelentős szerepe, pl.: a hőmérsékletet, tapintást, nyomást, fájdalmat ezen keresztül érzékeljük. A sokrétű feladatból adódik, hogy a bőr, mint egy belső tükör, megmutatja szervezetünk állapotát. A szemünk alatti karikákból látszik, ha fáradtak vagyunk, nem pihentünk eleget, de az ödémás szem is árulkodó. Utalhat allergiára vagy a vízháztartás zavarára. A hormonháztartás felborulása is nyomot hagy a külsőn pl. pattanások formájában. Mindezek miatt oda kell figyelnünk bőrünk jelzéseire, és törekednünk kell egészségének megtartására. 14 A külsőleges karbantartásra nyáron jobban figyelünk, de erre máskor is szükség van. A téli ruhák alatt a bőr ugyanúgy kiszáradhat, sőt, szellőzetlenség miatt egyéb problémák is felmerülhetnek. Hogyan védjük bőrünket? Fontos tudni, hogy lényeges, de messze nem elegendő a külsőleges ápolás. Belülről is segítenünk kell a szervezetnek. Fogyasszunk legalább 2-2,5 liter mennyiségű, jó minőségű ivóvizet. A sok friss zöldség és gyümölcs, a rostgazdag étrend, az esszenciális zsírsavakat tartalmazó növényi olajok és magvak mind táplálékul szolgálnak a szöveteknek. Emellett jótékony hatású lehet a maszszázs és a szauna, amelyek során nagy mennyiségű méreganyag távozik a szervezetünkből a bőrünkön át. A legnagyobb károkat a szennyezett levegő, a koffeintartalmú italok fogyasztása, a dohányzás, és a mai világ egyik legdivatosabb trendje, a túlzott szoláriumozás okozza. Ezek a bőrön visszafordíthatatlan, látványos problémákat okozhatnak. A bőr öregedése az életünk előrehaladtával elkerülhetetlen, de odafigyeléssel nagymértékben lassítható. A káros szenvedélyek okozta gondok teljesen kikerülhetők, ha lemondunk ezekről. Emellett a bőr tisztántartásával, megfelelő hidratálással a környezet okozta károk is csökkenthetők. Vannak gyakori bőrbetegségek, amikkel életünk során nagyon sokan találkozunk: bőrszárazsággal, aknéval, pattanásokkal, de az ekcéma, a gombás fertőzés és a szemölcsök is megkeseríthetik mindennapjainkat. Ezeknél fontos, hogy minél előbb EGÉSZSÉGSAROK Óvjuk bőrünket Do you speak English? törekedjünk a kezelésükre, hiszen akkor kisebb gondot jelentenek. Ma már számtalan gyógynövénytartalmú készítmény, illetve patikában kapható kenőcs, ecsetelő áll rendelkezésünkre, hogy magunk kezeljük ezeket a problémákat. Persze nem mindig elegendőek ezek a szerek, szükség lehet bőrgyógyászok által felírt tabletták szedésére is, de a kevésbé súlyos problémákkal bátran forduljanak hozzánk, és megpróbáljuk együtt megtalálni a megfelelő terápiát. Nem kell teljes életmód-átalakítás, teljes lemondás. Elég egy kicsi odafigyelés, egészségesebb táplálkozás, pihenés. Ezzel nem csak bőrünket, de egész testünket, közérzetünket is jobbá tehetjük. Védjük a bőrünket, hogy ő is védjen minket! Erdélyi Sándorné dr. Hődör Éva szakgyógyszerész Németh Adrienn szakasszisztens 2009 októberében 100 órás kezdő angol nyelvtanfolyamot hirdetett a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. A nagy érdeklődésre való tekintettel két 12 fős csoport alakult; kedden, illetve csütörtökön zajlottak a foglalkozások. A tanfolyam júniusban házi vizsgával zárult. Nagy örömmel olvastuk a közösségi ház felhívását az angol nyelvtanfolyam indításáról. Sokan felvállaltuk a tanulás nehézségeit és izgalmait, de hogy a kitartó szorgalom meghozta-e gyümölcsét, az csak legvégül a vizsgán derült ki. A létszám és az alapadottságok miatt két csoport szerveződött: egy teljesen kezdő és egy újrakezdő. Tanárnőnk, Ácsné Sebestyén Éva mindent megtett annak érdekében, hogy a maximumot hozza ki belőlünk. Az óráink remek hangulatban teltek, a tanárnő és a diákok közötti jó kapcsolatnak köszönhetően. Az írásbeli és szóbeli vizsgát követően együtt ünnepelt a baráti társasággá formálódott két csoport. Sokan vagyunk, akiknek már most hiányzik a következő szint elérése, de nyilván az élet adta szituációk nyújtanak majd a sikerélményeket. Köszönetünket fejezzük ki a közösségi ház igazgatójának, Angeli Katalinnak a tanfolyam megszervezésért. Ács tanár- nőnek pedig azt a sok ismeretet és tudást köszönjük, amit átadott nekünk. Zsebe Márta

15 Befejeződött a es U-7, U-9, U-11, U-13 őszitavaszi focibajnoksága. A négy korcsoportban három első az U-7, U-9, U-13, és egy második helyezést az U-11 értek el a mieink. Ez a szupereredmény a fegyelmezett csapatmunkának köszönhető. A kivételes tehetséggel megáldottak ugyanolyan elszántsággal küzdöttek, mint a többiek. Segítették, bíztatták egymást. Ezt a szemléletet kell továbbvinni a felnőtt korig. Így legyen! Az utolsó forduló volt a csúcspont. Dédik, nagypapák, nagyik, édi szülők fantasztikus szurkolása (80 %-uk berekedt) kísérte végig a játékot. Látszott a gyerekeken, hogy vették a lapot, és büszkén, felhőtlen örömmel rúgták a labdát. Hát ezért érdemes ezt csinálni! Ez az, ami pénzben nem mérhető. Köszönöm mindenkinek, aki segített! Végeredmények: U-7 A bajnokcsapat: Bóka Péter csapatkapitány, Török Gergő, Fehér Badics Barna, Pék Bence, Schillinger Norbert, Kovács Milán, Gáspár Richárd, Tóth Balázs. U-9 A másfél éve veretlen bajnokcsapat: Gáspár Csanád csapatkapitány, Bóka Martin, Gáspár Imre, Kun Dominik, Wéber Dávid, Medve Ádám, Vancsek Baldvin, Szikra Barna. U-11 A negyedik helyről jöttek fel a második helyre, tavasszal veretlenül. A csapat: Szőke Benjamin csapatkapitány, Várpalota és körzete gyermeklabdarúgóbajnokság SPORT ULTRABALATON-i sikerek Lujber Péter, Berki Attila, Bollók Dorián, Imrefi Erik, Búza Csaba, Guttengéber Zoltán, Mártha Dávid, Bajj Regina. U-13 Veretlenül végeztek az első helyen. A csapat: Magyar Anna, Zelenka Martin csapatkapitány, Kun András, Szpisják Bence, Belák Tamás, Stefanovics Norbert, Mányi Szabó András, Szücs Péter, Bollók Adrián, Szikszai Szabolcs, Szőke Benjamin, Imrefi Erik, Lujber Péter, Berki Attila. Magyar József edző Sikeres hónapon van túl a FutaPét Tömegsport Egyesület. Június 5-én Tardoson tízen vettünk részt a Hegyen- Völgyön elnevezésű versenyen, amely méltó volt a nevéhez. A nagyon nagy emelkedőkkel tarkított 4 és 12 kilométeres távok teljesítése után a csapat minden tagja a dobogón végzett. Így mi lettünk a legsikeresebb együttes. Majd jött az év legnagyobb versenye. Június 19-én és 20-án rendezték meg az ULTRABALATON futóversenyt. A verseny Tihanytól Tihanyig tartott 212 kilométeres távon, amelynek leküzdésére 32 órát adtak a szervezők. A FutaPét Tömegsport Egyesület Wimmer Sándor, a Wimmer Trans tulajdonosa támogatásával egy 10 fős csapattal vágott neki a távnak. A szervezők ajándékaként én egyéniben indulhattam. A versenyen ráadásul továbbra is mi feleltünk a Balatonfűzfő-Tobruki frissítő állomásért. A verseny teljes sikert hozott. A csapat 20 óra 55 perc alatt teljesítette a Balatonkört. Nekem életem leghosszabb távjának leküzdéséhez 29 óra és 48 perc kellett. Mivel az ULTRABALATON nonstop verseny volt, így a csapatnak és nekem sem volt alvási lehetőségünk. Közben a frissítő állomás is üzemelt szombaton 19 órától vasárnap 16 óráig. A versenyzők folyamatosan érkeztek, így az állomás dolgozói sem tudtak pihenni az éjszaka folyamán, de újra sikerünk volt a frissítő állo- A FutaPét csapata mással. A CSAPAT (így nagy betűkkel) teljes mértékben kiállta a próbát. Mind a frissítő állomás üzemeltetésével, mind a 10 fős csapattal megmutattuk, hogy igenis képesek vagyunk nagy dolgokat is véghez vinni. Büszke vagyok arra, hogy olyan legendás sportemberek közé kerültem be, mint Mayer Miklós és Zsigovits András, akik egyszerre több mint 200 kilométert futottak pétfürdői futóegyesület tagjaként. De azért még nagyon messze vagyok attól, hogy akkora sportteljesítmény legyen mögöttem is, mint ami mögöttük van. Az ULTRABALATON rendkívüli próbatétele volt a csapatnak az 1. Pétfürdő- Öskü Félmaraton és 5,5 kilométeres verseny előtt, amit július 18-án rendezünk. A versenyközpont a Szabadtéri melletti liget lesz. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyszerű versenyt indítunk útjára a félmaraton megszervezésével. Reméljük, hogy sikerül hagyományt teremtenünk, és egyre több indulója lesz. Minden kedves pétfürdői lakosnak kellemes nyarat kívánok! Besenyei József FutaPét Tömegsport Egyesület 15

16 Hírek - Röviden... Rendőrségi Hírek A Közbiztonsági Háló program keretén belül a polgárőrség tagjai a körzeti megbízottakkal együtt időseknek szóló, bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagot osztanak szét a kistérség valamenynyi településén. A program során igyekeznek megelőzni, hogy az időskorúak sérelmére jogsértést kövessenek el az elkövetők, és az egyedül élő személyek figyelmét fokozott óvatosságra hívják fel. Rendőrségi felhívás Sajnos előfordulhat, hogy minden körültekintés és elővigyázat ellenére bűncselekmény áldozatává válik. Kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsainkat! Ha észleli, hogy a lakásába, hétvégi házába betörtek, kérjük, ne menjen a helyiségbe, ne nyúljon semmihez, hanem a lehető legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget. Ahol a bűncselekmény elkövetésének nyomait felfedezte, hagyja úgy, míg a rendőrök a helyszínre nem érkeznek, mert annak ellenőrzése során, hogy mit tulajdonítottak el értékes bizonyítékokat semmisíthet meg, megváltoztathat olyan nyomokat, amelyek fontosak a nyomozás szempontjából, a tettes felderítésében. Ha idegent lát távozni, a személyleírás segítséget jelenthet. Jól jegyezze meg a ruházatot, gépkocsit, távozási útvonalat. Minden fontosnak tűnő adatot jegyezzen fel! Bartók Judit rendőr főhadnagy bűn- és baleset-megelőzési főelőadó A Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület komposztálási mintaprojektjére még lehet jelentkezni: Guti Ferencnél Pétfürdő, Állomás u. 5., telefon: 06-30/ ; Schmidt Ferencnél Pétfürdő, Berhidai u. 101., telefon: 06-70/ ; Méreg Józsefnél telefon: 06-20/ A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár nyári nyitva tartása: július 12-étől augusztus 19-éig karbantartási, felújítási munkálatok, a könyvtári állomány időszakos selejtezése miatt a közösségi ház és a könyvtár is zárva tart. A közösségi ház és a könyvtár augusztus 23-án, hétfőn a megszokott nyitva tartás szerint fogadja látogatóit. Pétfürdő Polgárőrsége júniusban 215 óra közterületi szolgálatot adott. Nyolc fővel valamint technikai eszközeivel vett részt a település külső védelmi rendszergyakorlatában és a Péti Nyár rendezvényének biztosításában. Három közérdekű bejelentést vizsgált. A Pétfürdői Önkormányzati Tűzoltóságot júniusban 37 káresethez hívták ki. Feladataik közé tartozott a vízszívatás és a favágás. A vihar okozta károk helyreállításán dolgoztak az illetékességi területükhöz tartozó településeken. Kettő műszaki mentésre is sor került, egy személyautó kigyulladt, egy másik pedig felborult, és ki kellett húzni az árokból. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár júliusi-augusztusi moziműsora július 23., péntek: BROOKLYN MÉLYÉN Színes amerikai thriller. 140 perc. 16 éven felülieknek! július 30., péntek: AZ IFJÚ VIKTÓRIA KIRÁLYNŐ Színes, angol-amerikai történelmi film. 105 perc. 12 éven felülieknek! augusztus 6., péntek: ROBIN HOOD Színes, angol-amerikai kalandfilm. 148 perc. 12 éven felülieknek! augusztus 13., péntek: TÚL JÓ NŐ A CSAJOM Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték. 104 perc. 16 éven felülieknek! augusztus 20., péntek: PERZSIA HERCEGE: AZ IDŐ HOMOKJA Színes, szinkronizált amerikai akció-fantasy. 116 perc. 12 éven felülieknek! augusztus 27., péntek: SZEX ÉS NEW YORK 2 Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték. 148 perc 16 éven felülieknek! Az előadások 18 órakor kezdődnek. A mozijegy 400 forintba kerül. Szünidei matiné szerdánként a moziban július 21., szerda: ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT Színes szinkronizált animációs kalandfilm. 98 perc. július 28., szerda: ARTHUR ÉS A VILLANGÓK 2. Színes szinkronizált animációs kalandfilm. 91 perc. Az előadások 10 órakor kezdődnek. A belépő 300 Ft. REJTVÉNY A kiemelt négyzetekben található számokat kérjük leadni a közösségi ház könyvtárába augusztus 9-éig. (Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. vagy ben: A helyes megfejtést beküldők között ajándékkönyvet sorsolunk ki. (A Sudoku rejtvény szabályai szerint egy szám csak egyszer szerepelhet egy sorban, oszlopban és a 3x3-as négyzetben.) A júniusi rejtvény megoldása: 712 Könyvet nyert: Leiner Viktor Pétfürdő, Zalai Gy. u. 16. Nyereményét átveheti a könyvtárban. - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a VSP Nyomda Kft. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/ Készült: VSP Nyomda Kft, Pétfürdő. Tel/fax: 88/ , 30/ Felelős vezető: Valczer János. A leveleket a szerkesztőség címére küldjék. Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2016. évben megítélt támogatások (az 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések)

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

Hírlevél 5. hét. A hétvége eseményei 2014. január 27. 09:57

Hírlevél 5. hét. A hétvége eseményei 2014. január 27. 09:57 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu A hétvége eseményei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. május 05-én megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1. c.) határozatai: 53-54. d.) rendelete: 459-19 /2015. T Á R

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

szeretettel meghívja Önt

szeretettel meghívja Önt III. évfolyam, 1. szám 2009. március Betűk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Tompa Mihály MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. január 6-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagyterme Jelen

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 146/2014.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület bérüzemeltetési szerződést köt a celldömölki ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 2. A

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE. 1.) Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE. 1.) Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző 14.) Vigadó klímaberendezés javítása Előadó: dr. Zsombok László polgármester Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság Témafelelős:

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben