J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi Róbert Antal Ferenc Gaálné Kapás Krisztina Horváthné Steierlein Ilona Németh Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő B./ Tanácskozási joggal megjelent: Sólyom Béláné körjegyző C./ Meghívottak részéről megjelentek: Rab Márta Gyermekjóléti Szolgálat vezetője D./ Lakosság részéről megjelentek: 2 fő Simon György polgármester: Tisztelettel köszönti a mai nyílt képviselő-testületi ülésükön megjelent képviselő társait, Jegyző Asszonyt, Rab Mártát a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, valamint a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 főből 5 fő jelen van az ülésen. Németh Ferenc képviselő előre jelezte, hogy később ér ide az ülésre. Ismerteti a mai nyílt ülés napirendi pontjait. Kéri felvenni az alábbi napirendi pontokat: Fő napirendi pontként: Önkormányzati telkek eladásáról szóló szociális rendelet megvitatása és elfogadása. Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi pontra vonatkozó javaslata. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Ő is szeretne egy-két kisebb hozzászólást a vegyes ügyek keretében. Simon György polgármester: Rab Mártának volt egy felvetése, hogy minden hónapban péntekenként tartana esti foglalkozást a faluházban. Tekintettel arra, hogy itt van az ülésen, ezt is vegyék fel a vegyes ügyek keretébe.

2 Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pont: 1./ Egészségügyi ellátás helyzete. Az ügyeleti rendszer tapasztalatai. Előadó: Dr. Rothstädter Ágnes háziorvos 2./ Fogászati ellátás helyzete. Előadó: Dr. Hargitai Zsolt fogszakorvos 3./ Anya és csecsemővédelem Előadó: Kerepesi Gáborné védőnő 4./ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása (jogharmonizáció) rendelet-tervezet mellékelve. Előadó: Sólyom Béláné körjegyző 5./ Falugondnoki szolgálat szakmai programjának megvitatása (programtervezet mellékelve.) Elődadó: Simon György polgármester 6./ Önkormányzati telkek eladásáról szóló rendelet megvitatása és elfogadása. Elődadó: Simon György polgármester 7./ Vegyes ügyek: - Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének megvitatása - Az önkormányzat évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a évi belső ellenőrzési terv - Kistérségi főépítész foglalkoztatására megállapodás - Monoszlói vízmű kút védőterületével kapcsolatos megállapodás - Hótolásra árajánlat - Tájékoztatás a szennyvízcsatornázás állásáról - Tájékoztatás követelés behajtásról Simon György polgármester: Első fő napirendi pontjuk: Egészségügyi ellátás helyzete. Az ügyeleti rendszer tapasztalatai. Minden évben meg kell hallgatnia a képviselő-testületeknek a beszámolókat. A Dr. Nőnek ez iránti kérésük ki lett küldve. Ő válaszlevélben elküldte a beszámolóját. Az írásos anyagot mindenki megkapta. Horváthné Steierlein Ilona képviselő: Jelezte, hogy nem tud eljönni. Simon György polgármester: Múlt csütörtökön beszélt a Dr. Nővel, felvetődött az akadálymentesítésnek a kérdése részéről. Meg kellene oldani valamilyen saját kivitelezésben a 2010-es évben szerinte. A költségvetés tervezésekor erre ki kellene térni. Neki a rendelővel semmilyen problémája nincsen, ha ez megoldódna, akkor minden ilyen jellegű gondjuk megoldódna. Elnézést kér a testülettől, mert a tanfolyam, képzés amit ígért az elsősegélynyújtással, újraélesztéssel kapcsolatosan elmaradt. Ezt meg fogja még szervezni,

3 hogyha igény van rá. Felvilágosító előadásokat is szívesen tartana. Monoszló vonatkozásában különösebb észrevétele nem volt. Horváthné Steierlein Ilona lelkiismeretes munkáját megköszöni. Nagyon jól tudnak együttműködni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a beszámolóval kapcsolatosan. Nem volt. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 83/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészségügyi ellátás helyzete. Az ügyeleti rendszer tapasztalatai című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és köszönetét fejezi ki a a körzeti háziorvosnak Dr. Rothstädter Ágnesnak és az egészségügyi szolgálatnak a lakosság érdekedében végzett gyógyító és megelőző munkáért. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a háziorvost tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Második fő napirendi pont: Fogászati ellátás helyzete. A beszámoló jó néhány statisztikai adattal indul. A rendelőkbe felújításra kerültek a berendezések, nagyon jól tudja használni. Egyetlen egy sajnálatos dolog volt, hogy kérték tavaly, hogy csináljon egy kihelyezett szűrést, ismeretterjesztő előadást, amire Dr. Úr nem válaszolt. Ő arra gondol, hogy az ősszel most újra ír neki egy levelet ezzel kapcsolatosan. Antal Ferenc képviselő: Helyszínen nem tud szűrést végezni? Simon György polgármester: Nem tudja, nyilván steril körülmények kellenek. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Egy előadás is nagyon jó lenne, amiben felhívja a figyelmet. Simon György polgármester: Igen, mindenképpen szeretné, hogyha tartana egy előadást. A beszámoló második felében megköszöni az önkormányzatok támogatását. Meglepő adat volt számára, hogy 10 évvel ezelőtt e/ft-ot kapott finanszírozásként, most 450 e/ft-ot kap. Jelentősen lecsökkentek a finanszírozások. Az önkormányzati finanszírozás sem változott évek óta, ezt pedig az önkormányzatok nem tudják felemelni. Ki kell nyilván gazdálkodnia ezt az összeget. A beszámolót elfogadásra ajánlja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot:

4 84/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Fogászati ellátás helyzete. című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és köszönetét fejezi ki a körzeti fogszakorvosnak Dr. Hargitai Zsoltnak és a szolgálatnak a lakosság érdekedében végzett gyógyító és megelőző munkáért. Továbbra is kéri a fogszakorvost, hogy a monoszlói lakosoknak a szájüregi betegségekről és megelőzésük lehetőségeiről tájékoztatást tartani szíveskedjen. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fogszakorvost tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Anya és csecsemővédelemről szóló beszámoló a következő fő napirendi pont. Az írásos beszámolót Ő is megküldte. Tavalyi évben a gyakorlati munkát elég részletesen leírta, ezt nem kívánta megismételni. Monoszlóra kitérve a születéseket írta le. Kitért a körzetére is, hogy hány gyermek született. Ennek még mindig a duplájának kellene, hogy legyen, hogy a falvak ne a kihalás felé sodródjanak. Az egész Káli-medencében nem születik annyi gyermek, hogy egy osztálynyi gyermek lenne belőlük. A védőnő is nagyon szívesen bekapcsolódna ezekbe az ismeretterjesztő előadásokba. Legaktuálisabb a H1N1 elleni védőoltással kapcsolatos ismeretterjesztés. Ha úgy gondolják, akkor meghívják ezzel kapcsolatosan őket. Kérte, hogy egy hirdetmény formájában próbálják megjeleníteni, hogy november 7-én 10,00 órakor a köveskáli kultúrházban szeretet vásárt tartanak. Fizetőeszköz egy mosoly lesz, azaz mindent ingyen adnak. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Mi lett azzal a sok ruhával, amit Zánkán összegyűjtöttek? Sólyom Béláné körjegyző: Elvitték. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Szomorúan hallották, hogy egy raktárba fog kerülni. Sólyom Béláné körjegyző: Akkor nem kellett volna gyűjteni, hanem akkor inkább a védőnőnek kellett volna gyűjteni. Neki ezt nem mondták, meg fogja kérdezni. Simon György polgármester: A védőnői beszámolót elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot:

5 85/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Anya és csecsemővédelem helyzete. című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és köszönetét fejezi ki a körzeti védőnőnek Kerepesi Gábornénak a lakosság érdekedében végzett gyógyító és megelőző munkáért. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a védőnőt tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Következő fő napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosítása. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Sólyom Béláné körjegyző: Annyi változás van, hogy voltak az eljárási törvény módosításával kapcsolatosan felkészítésen. Ugyanis október 01-el nagyon lényegesen módosult a évi 140-es eljárási törvény az un. KET. Akkor az előadó elmondta nekik, hogy ez elektronikus ügyintézésnek semmi akadálya, mert mint kiderült az ügyfél kapun keresztül amin a föld kifüggesztéseket is elküldik az elektronikus központi hirdetőtáblára, azon keresztül az ügyiratokat is lehet elektronikusan továbbítani az ügyfeleknek. Legyen az jogi személy, vagy természetes személy. Ezért az elektronikus ügyintézést megtiltó helyi önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Továbbá újra gondolták központilag azt, hogy melyek azok a rendeletek, amik az EU jogharmonizáció szempontjából érintettek, ezért kellett a többi rendeletet módosítani, ill. amit az előző módosításba jogszabályhelyet megjelöltek az is módosul, mert az egy évi volt eddig megjelölve, ez pedig egy évi EU irányelv. Ennyi a módosítás, de nem ígéri, hogy ez volt az utolsó. Már nem mindegyik rendelethez kell záradékot tenni, amelyikhez nem kell azok itt vannak a záró rendelkezésben hatályon kívül helyezettként megjelölve. Simon György polgármester: Az előterjesztést elfogadásra javasolja. Aki a rendelet megalkotásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (XI.01.) rendelete az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Simon György polgármester: Következő fő napirendi pont: Falugondnoki szolgálat szakmai programjának megvitatása. Előzetesen el kívánja mondani, hogy a határozatnak megfelelően elkezdték előkészíteni a falugondnoki szolgálat bevezetését. Gyűjtöttek hozzá anyagokat, felvették a kapcsolatot a Külsővati Módszertani Központtal, akiknek a szakmai programot kell értékelni, elfogadni. Jegyző Asszony felvette a kapcsolatot az engedélyező hatósággal. Kaptak módszertani anyagokat, amik Monoszló községre vonatkozóan átdolgozásra kerültek.

6 Ezeket a dokumentumokat el kell fogadniuk, mert be kell nyújtani a működési engedély kérelemhez. Ahhoz, hogy működési engedélyt kapjanak ahhoz feltétlen szükséges, hogy valamilyen járművel rendelkezzen az önkormányzat. Másrészt arra is szükség lesz, hogy ki kell választani a falugondnok személyét. Az biztos, hogy meg kell pályáztatni, közalkalmazotti jogviszonyban kell lennie. Ajánlás, hogy közmeghallgatáson választják ki a pályázót, de nem biztos, hogy kötelező, végső soron a kiválasztást a képviselő-testület fogja megtenni. Egy menetrendet kellene felállítani azzal kapcsolatosan, hogy mikorra tudják a pályázatot megjeleníteni, hogyan tudnak lépni az autó beszerzésben, majd mikor tudják az engedély kérelmet benyújtani. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nagyon sokrétű feladatok vannak. Ezt kimondottan egy személynek kell ellátnia. Szerinte ez képtelenség. Antal Ferenc képviselő: Ennek 80 % már működik. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Olyan sokrétű feladat van itt felsorolva, hogy szerinte ezt egy ember nem fogja tudni véghezvinni. Mivel kifogja pld. azt eldönteni, hogy pld. most nagybevásárlást szeretne csinálni, vagy pedig csak taxizni szeretne és addig valaki tényleg segítségnyújtásra szorul. Akkor ki lesz addig a könyvtárban, ez egy akkora feladatot ölel magában, hogy képtelenség ezt egy embernek ellátni. Ezt minimum 2 ember tudja úgy egymásra utalva. Ha valakit orvosi kivizsgálásra kell vinnie, az nem 2-3 órát vesz igénybe, hanem egy egész délelőttöt is igénybe vehet és akkor a falugondnok ott van végig Tapolcán a Kórházban. Simon György polgármester: Mindenhol egy személy látja el Köveskálon is pld. Sólyom Béláné körjegyző: De nem könyvtáros is. Simon György polgármester: Azért kell pont végigbeszélniük, mert a köveskáli anyagban van pld. térítéses szolgáltatások pld. a családi utazások. Az étkeztetésnél is az van leírva amit eddig is csinálnak. Sólyom Béláné körjegyző: Megállapodást kell kötni az ellátottakkal. Simon György polgármester: A házi segítségnyújtás része a bevásárlás, gyógyszerfelírás, amit most is csinál Horváthné. A külön szállításra pld. Pulán van egy igénylő lap, ami alapján el kell dönteni, hogy jogos, vagy nem és erre van megállapított km díj. Ez plusz bevételt jelent a falugondnoki szolgálatnak. Nyilván egy SZTK-ba beszállítás az ingyenes. Sólyom Béláné körjegyző: De nem mindenkinek. Hogyha pld. a család jó anyagi körülmények között él, van gépkocsival rendelkezik, akkor nem ingyenes. Antal Ferenc képviselő: A bevásárlásnál nem azt jelenti, hogy el kell vinni Tapolcára nagybevásárlásra, hanem itt helyben megvásárolják neki a dolgokat. Simon György polgármester: A gyerekek szállítása lehet ingyenes, amikor elviszik őket, uszodába, vagy egyéb helyekre. Azoknak jár ingyenesen, aki kérelmezi és akikhez rendszeresen menniük kell, gondozni kell, ezekről gondozási naplót kell vezetni. A plusz feladatoknál mérlegelési jog van, hogy engedélyezik, vagy nem.

7 Sólyom Béláné körjegyző: A kolléganővel, hogy beszélt az engedély ügyében azt mondta, hogy nagyon rövid az idő, mert a Módszertani Központnak ezt véleményeznie kell még az ő engedély kiadásuk előtt. Simon György polgármester: Hogyha ezeket még átdolgozzák a napokban, en felküldik, akkor nagyon rövid időn belül megcsinálja. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Balatonfüreddel milyen a viszonyuk ennek a bevezetésével kapcsolatosan? Simon György polgármester: Még nem tudják igazából, hűvös. Sólyom Béláné körjegyző: Abból a szempontból jó lesz, hogy állami támogatás jár hozzá. Simon György polgármester: e/ft jelenleg a szolgáltatás díjazása. Ez bért, kocsi futást fedezi. Ha most összeadják a jelenlegi kiadásaikat ezzel kapcsolatosan most is ráfordítanak közel ennyi pénzt. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Azt olvasta, hogy 8 órás állás. Mi van, hogyha ügyeletre kell vinni. Simon György polgármester: Akkor nyilván azt az időt vagy lecsúsztatja, vagy megoldják valahogyan. Antal Ferenc képviselő: Vannak települések ahol beletesznek még olyan feladatokat, amik beleférnek a kihasználtságba, de azokat mérlegelik, hogy milyen tevékenységre, térítéses, vagy térítés mentes, hogy a futás az kihasznált legyen. Ha bejön, hogy pld. éjszaka kell vinnie valakit, akkor az túlmunkát jelent. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Még mindig nem tudja összeegyeztetni a könyvtári tevékenységgel. Simon György polgármester: Az a 8 órás nyitva tartás nem fog ebbe beleférni, ez nyilván így van. Arra viszont megbízással lehet találni más megoldást. Márciusig kifut a mostani szisztéma, utána a finanszírozása nem megoldott. A mozgókönyvtárnak bizonyos szempontból igen ,- Ft-tal, de az Internetre nem, azt lehet megint saját zsebből kellene finanszírozni. Át kell gondolni, azt gondolja, hogy 2 óra délután lehet, hogy beleférne. Plusz nyitva tartást meg lehetne oldani megbízással. A szakfeladatot irányíthatja a falugondnok, csak esetleg akkor megbízással. Az egészségügyi ellátásoknál a központi rendelőintézetbe történő szállításhoz felkiáltó jelet tett, hogy aki nem rászorult, a család rendelkezik autóval annak nem biztos, hogy ingyenesen kellene, de ha valaki egyedül van itthon és be kell vinni akkor igen. Sólyom Béláné körjegyző: Ő is átolvasta az anyagot és beszélt Király Judittal ezzel kapcsolatosan, de azt mondja, hogy ez előírás, hogy nem lehet kivenni belőle ezeket a dolgokat, ezek kötelezően ellátandó feladatok a falugondnokság szempontjából. Simon György polgármester: De csak azoknak a személyeknek.

8 Sólyom Béláné körjegyző: Ez számára nem tűnt ki. Ezt tisztázni kell, hogy valóban így van-e, mert tényleg az egy kicsit furán venné ki magát. Antal Ferenc képviselő: Alul ott van, hogy miket kell figyelembe venni. Simon György polgármester: Mindig ott van az igénylőlap, amin ezeket dokumentálni kell. Ha olyan az eset, hogy rögtön be kell vinni a pacienst, akkor mentőt kell hívni. A szociális helyzetet mindig figyelembe kell venni, az mérlegelési szempont. Antal Ferenc képviselő: Ha egyedül van valaki és van autója, de olyan rosszul van, akkor azt is el kell vinni. Sólyom Béláné körjegyző: Igen. Antal Ferenc képviselő: Máshol a nagybevásárlásokat úgy oldották meg, hogy azokat az igényeket összeírja a lakosság, a rászorulók, amit helyben nem tudnak beszerezni, leadják és egyszerre beszerzik pld. Tapolcán. Simon György polgármester: A gyakorlat az, hogy szépen kialakult minden településen az, hogy mikor kell menni SZTK-ba Tapolcára és akkor meg van hirdetve, hogy mikor indul a falugondnoki járat és akkor fel lehet szállni és megbeszélik, hogy mikor jönnek vissza, aki eléri, az eléri, aki nem az hazajön busszal. Ezt előre lehet tervezni. Sólyom Béláné körjegyző: Havonta egyszer, vagy kétszer meg lehet oldani. Simon György polgármester: Vannak rendkívüli események, amikor azonnal esetleg egy embert kell elvinni. Előre lehet ezeket a feladatokat ütemezni 1-2 hétre is. Mindenhol tudják működtetni. Sólyom Béláné körjegyző: Mindent adminisztrálni, dokumentálni kell. Az autóról menetlevelet kell vezetni. Külön munkanaplót kell vezetni. Simon György polgármester: Nem véletlenül kell elvégezni egy tanfolyamot ezzel kapcsolatosan. Több hónapos tanfolyam, aminek a költsége 300 e/ft körül van. Az is le van írva, hogy a helyettesítőnek is szakirányú végzettségűnek kell lennie. Erre csinálják azt, hogy együttműködési megállapodást kötnek a helyettesítésekre oda-vissza. Ő a köveskáliakkal egyeztetett, ha ezt bevezetik, akkor hajlik arra Köveskál, hogy kötnek velük megállapodást. Minden településen ki van jelölve, hogy a falugondnok akadályoztatása esetén ki az a személy, aki a helyettesítést elvégzi. A helyettesítés kijelölése a polgármester hatásköre. Antal Ferenc képviselő: Túl van szabályozva nagyon, mivel állami támogatott. De hát olyan ösvényt kell keresniük, amin nem mi járunk először, hanem már amit előttük tapostak. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Azt nem szeretné, ha minden honnan azt hallanák vissza, hogy valamitől nem működik. Simon György polgármester: Ennek a telephelyét a kis könyvtárba telepítené azzal együtt, hogy mindjárt egy vizesblokkot ki kell alakítani. Sokkal könnyebben lehet azt akadálymentesíteni és a falu közepén van, jobban elérhető.

9 Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Elég sokrétűnek kell lennie a kiválasztott személynek. Jogosítvánnyal is kell rendelkeznie. Sólyom Béláné körjegyző: Azaz elsődleges, hogy a lakosság elfogadja a kiválasztott személyt. Simon György polgármester: 8 általános iskolai végzettség azaz alapvégzettség, plusz a tanfolyam bevállalása 2 éven belül. B kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie. Szerinte a családsegítést azt Monoszlónál ki kell venniük, hogyha nem kötelező, mert itt nincs állandó külterületen lakó. Sólyom Béláné körjegyző: De lehet bármikor, hogy valaki kiköltözik a hegybe a mai világban. Simon György polgármester: Ő ebbe az anyagban olyan nagyon sok újdonságot nem lát pluszt. Azt látja benne, hogy van egy normatíva rá, amit hagytak eddig elmenni és a mai költségvetési helyzetben ezt a normatívát nem szabad hagyni, hogy elmenjen. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Ő sem akarja. Antal Ferenc képviselő: A saját költségvetésükből ezeket ugyan úgy szinte megfinanszírozzák, úgy is, hogy nem kapnak érte semmit. Hogyha működik a falugondnoki szolgálat, akkor ugyan ennyit, vagy többet megkapnak normatívaként. Simon György polgármester: Legalábbis jelentős részét. Ismerve a jövő évi költségvetés tervezetét bizony nem tudnak ráfordítani ennyit. Önszántukból vissza kell venni egy csomó szolgáltatást egyszerűen, mert nem tudják finanszírozni. Jelen pillanatban részben egy kényszerhelyzet is számukra. Egyértelműen előre kell menekülniük. Az autó működési szabályzatában rögzítik, hogy előre meghirdetve, hogyan lehet ezeket az egyéb szolgáltatásokat igénybe venni. A falugondnoki szolgálat SZMSZ-ét és Szakmai Programját fogadják el. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 86/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a január 01-től bevezetésre kerülő Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját az elhangzott módosító javaslatokkal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a Falugondnoki Szolgálat működési engedélyének beszerzéséhez szükséges további lépéseket tegye meg. Határidő: november 15. Felelős: Simon György polgármester

10 Simon György polgármester: Az autóval kapcsolatosan változtak a jogszabályok, azok a nagyon szigorú szabályok amik elő vannak írva azok a pályázaton elnyerhető új autókra vonatkoznak. Csak ajánlások vannak arra, hogy milyen jármű legyen a bevezetéskor. Ajánlás, hogy minimum személy szállítására alkalmas jármű legyen. Ez lehet magánszemély, lehet bérelt, lízingelt, vagy saját jármű. Az ő általuk elérhetőnek vélt autók 1,5 2 m/ft-ba kerülnek és es évjáratúak. Nyilván a dízel üzemeltetésű jármű az jobb. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Milyen forrásból lehetne biztosítani? Simon György polgármester: Vagy hitel, esetleg értékesítenek telket, akkor abból valamennyit tudnak rá fordítani. Úgy hallotta, hogy megint megnyílik az autó csere program, ha tudnának venni egy használt autót venni az is jó lenne. Antal Ferenc képviselő: Milyen típusú lenne jó? Simon György polgármester: Peugeot, a Ford a legolcsóbb. A legtöbb településen Fordot vettek. Antal Ferenc képviselő: Ezt ajánlották neki is. Simon György polgármester: Elkezdenek keresgélni. Kérjenek ajánlatokat. Ha vásárolnak, akkor csak olyat szabad venni, aminek van szerviz könyve, átvizsgált, jó állapotban lévő. Sólyom Béláné körjegyző: CASCO biztosítást kell rá kötni. Simon György polgármester: Mindenféle ötletet-gondolatot vár, hogy hogyan lehet legjobban megoldani. Ez feltétele lesz, hogy be tudják a szolgálatot vezetni. Ezt a napirendi pontot lezárja. Áttér a következő fő napirendi pontra: Önkormányzati telkek eladásáról szóló szociális rendelet megvitatása és elfogadása januárjában ez már előkészítésre került egyszer. Akkor az összes szomszédos településnek a hasonló rendeletét bekérték. Jegyző Asszonynál itt is vannak. Arról lenne szó, hogy januári februári ülésen arról beszéltek, hogy van az önkormányzatnak 10-ből 8 telke. Ezt a 8 telket szeretnék úgy értékesíteni, hogy helybe, vagy ide költöző fiatalok tudják megvenni mégpedig olyan vonzó áron, hogy érdemes legyen nekik befektetni jó néhány feltétel teljesítése mellett. Ez bevett szokás. Volt egy olyan variáció is, hogy 1-2 telket meg kellene próbálni piaci áron értékesíteni és részben azt visszafordítani a terület további előkészítésére. Valamilyen szinten nyilván utat kellene készíteniük, ami járható. Dolomitozott útra gondolna, hogy az építkezéseket időjárástól függetlenné tudják tenni. Van jelen pillanatban helyben is érdeklődés telek iránt, külső érdeklődő is van. Most a telkeknek a közművesítettségi állapota eljutott odáig, hogy megpróbálhatják akár értékesíteni őket. Másrészt hogyha megépül a csatorna akkor már az építéshatóság is ki fog adni építési engedélyeket. Amire lakhatási engedélyt kérnek, addigra már a csatorna is kész lesz, ezáltal el lehet indítani az építkezést. Ismerteti az előzményeket. Abba is kellene dönteni, hogy a szociális dolgokat hogyan írják elő. Elfogadva a rendeletet elkezdhetik meghirdetni a telkeket. Antal Ferenc képviselő: Éppen ma volt kezében egy 2007-es anyag, amiben az önkormányzat kiírta az igényfelmérést. Most már 2 év elment és nem történt semmi, hogy

11 előrébb tudtak volna menni. Az egyik a közmű volt, hogy addig nem lehetett építési engedélyt kapni. Simon György polgármester: Másrészt a Balaton törvény, ami a jelen pillanatban is úgy szól, nem módosították december 31-én járt le a meghosszabbítás. Nem következett be az a rendelet módosítás, hogy újabb 5 évre meghosszabbítják az építési tilalom korlátozásának a feloldását. Sólyom Béláné körjegyző: Ismerteti a rendelet-tervezetet. A mellékletben fel van sorolva a 6 telek az értékével együtt. Az aggályát újra elmondaná azért, hogy amennyiben még sem valósul meg a szennyvízcsatorna és nem kapnak a vevők használatba vételi engedélyt kártérítési igénnyel léphetnek fel az önkormányzattal szemben. Simon György polgármester: Készült egy igazságügyi értékbecslés, amikor ezeket be lettek árazva, de nyilván újra kell értékeltetni a telkeket. A legkedvezőbb esetben a vételárnak a 15 %-a és plusz annak az ÁFA-ja a megfizetendő, hogyha így dönt a képviselő-testület. Hogyha olyan egyedülálló akarja megvenni és ide akar telepedni, arra vonatkozzon-e. Sólyom Béláné körjegyző: Neki is ennyi kedvezményt kellene adni 75 %-ot? Simon György polgármester: A most családdal rendelkező az egyértelműen a 85 %-osnál van. Sólyom Béláné körjegyző: Csak itt meg kellene határozni az életkort. A kormányrendeletben is felemelték az életkort 40 évre. Simon György polgármester: Ő Monoszló vonatkozásában még felemelné. Ő a 45 éves korhatárt jelölne meg. Sólyom Béláné körjegyző: Nincs akadálya annak sem. Antal Ferenc képviselő: Szerinte aki nagy korú gyerekekkel költözik ide azt ne sorolják bele ugyan abba, aki itt akar családot alapítani. Simon György polgármester: Az ideköltözőknél ő fiatalokra gondolna, vagy max év. Ő a monoszlói állandó lakosoknál emelné meg a korhatárt. Ne zárják ki azokat akik esetleg most próbálkoznának meg építkezéssel. Sólyom Béláné körjegyző: Testület döntésén múlik. Az a./ pont eleve úgy kezdődik, hogy az igénylők fiatal házasok, hát egy 45 éves is lehet fiatal házas persze, de vagy egy biológiai életkor amikor már gyermekszülés nem nagyon képzelhető el. Simon György polgármester: 45 évet javasol. Antal Ferenc képviselő: A fiatal házasokat hogyan értelmezik, korban, vagy hogy mikor házasodtak? Sólyom Béláné körjegyző: Azért kell az életkort beleírni. Simon György polgármester: 45 évet javasol. A b./ pontnál milyen életkor legyen?

12 Antal Ferenc képviselő: A falu összetételét megnézik, akkor van a községben ilyen korosztály. Más kérdés, hogy fel tudja-e ezt vállalni, tud-e ezzel a lehetőséggel élni. Ő a 4.. a./ pontjához 45 évet javasol, a b./ pontnál pedig azt vegyék figyelembe, hogy minimum legyen nagykorú 18 év és a felső határ pedig lehet ugyan annyi 45 év. Simon György polgármester: Van még egy c./ pont is. Egy gyerektelen monoszlói összeházasodó fel tudja vinni 75 %-ról - 85 %-ra ha vállal 2 gyermeket. Antal Ferenc képviselő: Akkor nem tér el az, hogy monoszlói lakos, vagy nem monoszlói lakos. A kedvezmény mértéke akkor tulajdonképpen ugyan annyi. A legdrágább teleknél hogyha 85 %-os kedvezmény van, akkor mennyit lehet kihozni, mármint az önkormányzatnak? Az ÁFA-t úgy is be kell fizetni ,- Ft-ért fognak adni egy telket + az ÁFA. Sólyom Béláné körjegyző: Ennyi bevétele lesz az önkormányzatnak. Simon György polgármester: Ezen kívül van még a kettő, ami piaci értékesítésre van kijelölve. Sőt a másik kettő telken pedig jelzálog joga van az önkormányzatnak. Amikor megszületett a két telek piaci értékesítésre történő kijelölése, akkor azt is elhatározták, hogy ezeket fejlesztésekre használják. Tehát nem a működési költségek fedezésére. Ahhoz, hogy el tudjanak indulni akár a szociális, akár a piaci értékesítésen, akkor ezt el kellene fogadniuk. És akkor utána meg tudják csinálni az értékbecslést és meg tudják hirdetni. Aki a 4.. a./ pontjánál a 45 évvel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal. Simon György polgármester: Aki a b./ pontnál egyetért a 18 és 45 év közöttiekkel, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal. Sólyom Béláné körjegyző: A c./ pontot még annyival kiegészítenék, hogy csökkenteni gyermekenként, de maximum 85 %-kig. A 7.. (2) bekezdésénél pedig a nem szót törölni kell. Simon György polgármester: Ő a 2.. (3) bekezdésénél még beletenné, hogy a helyben szokásos módon. Felteszi egyben szavazásra a rendelet-tervezetet. Aki egyetért a rendelet megalkotásával, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2009. (XI.01.) rendelete az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésének elveiről Simon György polgármester: Vegyes ügyek tárgyalásához értek, megadja a szót Rab Mártának.

13 Rab Márta Gyermekjóléti Szolg. vezetője: A Gyermekjóléti Szolgálat működési ideje az havi 8 óra. Most már megtapasztalta az eltelt 2 hónap alatt, hogy mire mennyi idő megy el. Ebben az évben már több továbbképzése nem lesz. Úgyhogy felszabadult ideje van. Tisztában van az időfelhasználásával. Arra gondolt, hogy a gyerekeket kicsit bevonná, nagyon szívesen vállalna korrepetálást is amikor itt van, ezt továbbra is fenntartja, tehát szívesen fogadja azt, aki tanulna esetleg vele. Elindítana havonta, minden hónap első péntekén jelölte meg egy kis kézműves foglalkozást. Horváthné Ilonával beszélték, hogy 16,30 óra körül már itthon vannak a gyerekek és akkor 16,30-tól - 18,30-ig a Könyvtárat szeretné használni. Simon György polgármester: Jó. Sólyom Béláné körjegyző: Örül neki a képviselő-testület. Simon György polgármester: Köszönik szépen ezt a felajánlást. Következő vegyes ügyük: Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének megvitatása. Tavaly november 21-én 17,00 órai kezdettel volt a közmeghallgatásuk. Úgy kellene már ezt a közmeghallgatást felhasználni, hogy a falugondnoki pályázatot is esetleg kellene ismertetni. Inkább november végére kellene tenni. Sólyom Béláné körjegyző: Lehet későbbre is tenni. Simon György polgármester: A legkésőbbi időpont az november 27.-e péntek legyen. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Többen mondták már neki, hogy legyen inkább szombaton. Simon György polgármester: Azt gondolja, hogy aki akar az pénteken 18,00 órára is ideér november 27-ét pénteket 18,00 órát javasolja. Napirendi pontjaik a szokásosak a évben végzett munkáról és a évi tervekről tájékoztató. Külön meghallgatást tartanak majd decemberben a falugondnok személyével kapcsolatosan. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 87/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi közmeghallgatást november 27-én pénteken 18,00 órára a Monoszló Művelődési Ház Nagytermében tartja. A közmeghallgatás napirendje: Tájékoztató Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének évben végzett munkájáról és a évi terveiről. Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának közzétételéről gondoskodjon. Határidő: november 15. Felelős: Simon György polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. december 14-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2011. október 07-én 13,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 30-án 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. március 12. napján 14.00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 16/2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 8/2012.(V. 18.) Határozatok: 63/2012. (V. 17.) 64/2012. (V. 17.) 65/2012. (V.

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben