J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Monoszló Község Önkormányzatának 2009. október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Monoszló Község Önkormányzatának október 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselőtestület tagjai részéről: Simon György Károlyi Róbert Antal Ferenc Gaálné Kapás Krisztina Horváthné Steierlein Ilona Németh Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő B./ Tanácskozási joggal megjelent: Sólyom Béláné körjegyző C./ Meghívottak részéről megjelentek: Rab Márta Gyermekjóléti Szolgálat vezetője D./ Lakosság részéről megjelentek: 2 fő Simon György polgármester: Tisztelettel köszönti a mai nyílt képviselő-testületi ülésükön megjelent képviselő társait, Jegyző Asszonyt, Rab Mártát a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, valamint a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 főből 5 fő jelen van az ülésen. Németh Ferenc képviselő előre jelezte, hogy később ér ide az ülésre. Ismerteti a mai nyílt ülés napirendi pontjait. Kéri felvenni az alábbi napirendi pontokat: Fő napirendi pontként: Önkormányzati telkek eladásáról szóló szociális rendelet megvitatása és elfogadása. Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi pontra vonatkozó javaslata. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Ő is szeretne egy-két kisebb hozzászólást a vegyes ügyek keretében. Simon György polgármester: Rab Mártának volt egy felvetése, hogy minden hónapban péntekenként tartana esti foglalkozást a faluházban. Tekintettel arra, hogy itt van az ülésen, ezt is vegyék fel a vegyes ügyek keretébe.

2 Aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pont: 1./ Egészségügyi ellátás helyzete. Az ügyeleti rendszer tapasztalatai. Előadó: Dr. Rothstädter Ágnes háziorvos 2./ Fogászati ellátás helyzete. Előadó: Dr. Hargitai Zsolt fogszakorvos 3./ Anya és csecsemővédelem Előadó: Kerepesi Gáborné védőnő 4./ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása (jogharmonizáció) rendelet-tervezet mellékelve. Előadó: Sólyom Béláné körjegyző 5./ Falugondnoki szolgálat szakmai programjának megvitatása (programtervezet mellékelve.) Elődadó: Simon György polgármester 6./ Önkormányzati telkek eladásáról szóló rendelet megvitatása és elfogadása. Elődadó: Simon György polgármester 7./ Vegyes ügyek: - Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének megvitatása - Az önkormányzat évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a évi belső ellenőrzési terv - Kistérségi főépítész foglalkoztatására megállapodás - Monoszlói vízmű kút védőterületével kapcsolatos megállapodás - Hótolásra árajánlat - Tájékoztatás a szennyvízcsatornázás állásáról - Tájékoztatás követelés behajtásról Simon György polgármester: Első fő napirendi pontjuk: Egészségügyi ellátás helyzete. Az ügyeleti rendszer tapasztalatai. Minden évben meg kell hallgatnia a képviselő-testületeknek a beszámolókat. A Dr. Nőnek ez iránti kérésük ki lett küldve. Ő válaszlevélben elküldte a beszámolóját. Az írásos anyagot mindenki megkapta. Horváthné Steierlein Ilona képviselő: Jelezte, hogy nem tud eljönni. Simon György polgármester: Múlt csütörtökön beszélt a Dr. Nővel, felvetődött az akadálymentesítésnek a kérdése részéről. Meg kellene oldani valamilyen saját kivitelezésben a 2010-es évben szerinte. A költségvetés tervezésekor erre ki kellene térni. Neki a rendelővel semmilyen problémája nincsen, ha ez megoldódna, akkor minden ilyen jellegű gondjuk megoldódna. Elnézést kér a testülettől, mert a tanfolyam, képzés amit ígért az elsősegélynyújtással, újraélesztéssel kapcsolatosan elmaradt. Ezt meg fogja még szervezni,

3 hogyha igény van rá. Felvilágosító előadásokat is szívesen tartana. Monoszló vonatkozásában különösebb észrevétele nem volt. Horváthné Steierlein Ilona lelkiismeretes munkáját megköszöni. Nagyon jól tudnak együttműködni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a beszámolóval kapcsolatosan. Nem volt. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 83/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egészségügyi ellátás helyzete. Az ügyeleti rendszer tapasztalatai című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és köszönetét fejezi ki a a körzeti háziorvosnak Dr. Rothstädter Ágnesnak és az egészségügyi szolgálatnak a lakosság érdekedében végzett gyógyító és megelőző munkáért. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a háziorvost tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Második fő napirendi pont: Fogászati ellátás helyzete. A beszámoló jó néhány statisztikai adattal indul. A rendelőkbe felújításra kerültek a berendezések, nagyon jól tudja használni. Egyetlen egy sajnálatos dolog volt, hogy kérték tavaly, hogy csináljon egy kihelyezett szűrést, ismeretterjesztő előadást, amire Dr. Úr nem válaszolt. Ő arra gondol, hogy az ősszel most újra ír neki egy levelet ezzel kapcsolatosan. Antal Ferenc képviselő: Helyszínen nem tud szűrést végezni? Simon György polgármester: Nem tudja, nyilván steril körülmények kellenek. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Egy előadás is nagyon jó lenne, amiben felhívja a figyelmet. Simon György polgármester: Igen, mindenképpen szeretné, hogyha tartana egy előadást. A beszámoló második felében megköszöni az önkormányzatok támogatását. Meglepő adat volt számára, hogy 10 évvel ezelőtt e/ft-ot kapott finanszírozásként, most 450 e/ft-ot kap. Jelentősen lecsökkentek a finanszírozások. Az önkormányzati finanszírozás sem változott évek óta, ezt pedig az önkormányzatok nem tudják felemelni. Ki kell nyilván gazdálkodnia ezt az összeget. A beszámolót elfogadásra ajánlja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot:

4 84/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Fogászati ellátás helyzete. című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és köszönetét fejezi ki a körzeti fogszakorvosnak Dr. Hargitai Zsoltnak és a szolgálatnak a lakosság érdekedében végzett gyógyító és megelőző munkáért. Továbbra is kéri a fogszakorvost, hogy a monoszlói lakosoknak a szájüregi betegségekről és megelőzésük lehetőségeiről tájékoztatást tartani szíveskedjen. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fogszakorvost tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Anya és csecsemővédelemről szóló beszámoló a következő fő napirendi pont. Az írásos beszámolót Ő is megküldte. Tavalyi évben a gyakorlati munkát elég részletesen leírta, ezt nem kívánta megismételni. Monoszlóra kitérve a születéseket írta le. Kitért a körzetére is, hogy hány gyermek született. Ennek még mindig a duplájának kellene, hogy legyen, hogy a falvak ne a kihalás felé sodródjanak. Az egész Káli-medencében nem születik annyi gyermek, hogy egy osztálynyi gyermek lenne belőlük. A védőnő is nagyon szívesen bekapcsolódna ezekbe az ismeretterjesztő előadásokba. Legaktuálisabb a H1N1 elleni védőoltással kapcsolatos ismeretterjesztés. Ha úgy gondolják, akkor meghívják ezzel kapcsolatosan őket. Kérte, hogy egy hirdetmény formájában próbálják megjeleníteni, hogy november 7-én 10,00 órakor a köveskáli kultúrházban szeretet vásárt tartanak. Fizetőeszköz egy mosoly lesz, azaz mindent ingyen adnak. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Mi lett azzal a sok ruhával, amit Zánkán összegyűjtöttek? Sólyom Béláné körjegyző: Elvitték. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Szomorúan hallották, hogy egy raktárba fog kerülni. Sólyom Béláné körjegyző: Akkor nem kellett volna gyűjteni, hanem akkor inkább a védőnőnek kellett volna gyűjteni. Neki ezt nem mondták, meg fogja kérdezni. Simon György polgármester: A védőnői beszámolót elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot:

5 85/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Anya és csecsemővédelem helyzete. című beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja és köszönetét fejezi ki a körzeti védőnőnek Kerepesi Gábornénak a lakosság érdekedében végzett gyógyító és megelőző munkáért. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a védőnőt tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Következő fő napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosítása. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. Sólyom Béláné körjegyző: Annyi változás van, hogy voltak az eljárási törvény módosításával kapcsolatosan felkészítésen. Ugyanis október 01-el nagyon lényegesen módosult a évi 140-es eljárási törvény az un. KET. Akkor az előadó elmondta nekik, hogy ez elektronikus ügyintézésnek semmi akadálya, mert mint kiderült az ügyfél kapun keresztül amin a föld kifüggesztéseket is elküldik az elektronikus központi hirdetőtáblára, azon keresztül az ügyiratokat is lehet elektronikusan továbbítani az ügyfeleknek. Legyen az jogi személy, vagy természetes személy. Ezért az elektronikus ügyintézést megtiltó helyi önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Továbbá újra gondolták központilag azt, hogy melyek azok a rendeletek, amik az EU jogharmonizáció szempontjából érintettek, ezért kellett a többi rendeletet módosítani, ill. amit az előző módosításba jogszabályhelyet megjelöltek az is módosul, mert az egy évi volt eddig megjelölve, ez pedig egy évi EU irányelv. Ennyi a módosítás, de nem ígéri, hogy ez volt az utolsó. Már nem mindegyik rendelethez kell záradékot tenni, amelyikhez nem kell azok itt vannak a záró rendelkezésben hatályon kívül helyezettként megjelölve. Simon György polgármester: Az előterjesztést elfogadásra javasolja. Aki a rendelet megalkotásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (XI.01.) rendelete az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Simon György polgármester: Következő fő napirendi pont: Falugondnoki szolgálat szakmai programjának megvitatása. Előzetesen el kívánja mondani, hogy a határozatnak megfelelően elkezdték előkészíteni a falugondnoki szolgálat bevezetését. Gyűjtöttek hozzá anyagokat, felvették a kapcsolatot a Külsővati Módszertani Központtal, akiknek a szakmai programot kell értékelni, elfogadni. Jegyző Asszony felvette a kapcsolatot az engedélyező hatósággal. Kaptak módszertani anyagokat, amik Monoszló községre vonatkozóan átdolgozásra kerültek.

6 Ezeket a dokumentumokat el kell fogadniuk, mert be kell nyújtani a működési engedély kérelemhez. Ahhoz, hogy működési engedélyt kapjanak ahhoz feltétlen szükséges, hogy valamilyen járművel rendelkezzen az önkormányzat. Másrészt arra is szükség lesz, hogy ki kell választani a falugondnok személyét. Az biztos, hogy meg kell pályáztatni, közalkalmazotti jogviszonyban kell lennie. Ajánlás, hogy közmeghallgatáson választják ki a pályázót, de nem biztos, hogy kötelező, végső soron a kiválasztást a képviselő-testület fogja megtenni. Egy menetrendet kellene felállítani azzal kapcsolatosan, hogy mikorra tudják a pályázatot megjeleníteni, hogyan tudnak lépni az autó beszerzésben, majd mikor tudják az engedély kérelmet benyújtani. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nagyon sokrétű feladatok vannak. Ezt kimondottan egy személynek kell ellátnia. Szerinte ez képtelenség. Antal Ferenc képviselő: Ennek 80 % már működik. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Olyan sokrétű feladat van itt felsorolva, hogy szerinte ezt egy ember nem fogja tudni véghezvinni. Mivel kifogja pld. azt eldönteni, hogy pld. most nagybevásárlást szeretne csinálni, vagy pedig csak taxizni szeretne és addig valaki tényleg segítségnyújtásra szorul. Akkor ki lesz addig a könyvtárban, ez egy akkora feladatot ölel magában, hogy képtelenség ezt egy embernek ellátni. Ezt minimum 2 ember tudja úgy egymásra utalva. Ha valakit orvosi kivizsgálásra kell vinnie, az nem 2-3 órát vesz igénybe, hanem egy egész délelőttöt is igénybe vehet és akkor a falugondnok ott van végig Tapolcán a Kórházban. Simon György polgármester: Mindenhol egy személy látja el Köveskálon is pld. Sólyom Béláné körjegyző: De nem könyvtáros is. Simon György polgármester: Azért kell pont végigbeszélniük, mert a köveskáli anyagban van pld. térítéses szolgáltatások pld. a családi utazások. Az étkeztetésnél is az van leírva amit eddig is csinálnak. Sólyom Béláné körjegyző: Megállapodást kell kötni az ellátottakkal. Simon György polgármester: A házi segítségnyújtás része a bevásárlás, gyógyszerfelírás, amit most is csinál Horváthné. A külön szállításra pld. Pulán van egy igénylő lap, ami alapján el kell dönteni, hogy jogos, vagy nem és erre van megállapított km díj. Ez plusz bevételt jelent a falugondnoki szolgálatnak. Nyilván egy SZTK-ba beszállítás az ingyenes. Sólyom Béláné körjegyző: De nem mindenkinek. Hogyha pld. a család jó anyagi körülmények között él, van gépkocsival rendelkezik, akkor nem ingyenes. Antal Ferenc képviselő: A bevásárlásnál nem azt jelenti, hogy el kell vinni Tapolcára nagybevásárlásra, hanem itt helyben megvásárolják neki a dolgokat. Simon György polgármester: A gyerekek szállítása lehet ingyenes, amikor elviszik őket, uszodába, vagy egyéb helyekre. Azoknak jár ingyenesen, aki kérelmezi és akikhez rendszeresen menniük kell, gondozni kell, ezekről gondozási naplót kell vezetni. A plusz feladatoknál mérlegelési jog van, hogy engedélyezik, vagy nem.

7 Sólyom Béláné körjegyző: A kolléganővel, hogy beszélt az engedély ügyében azt mondta, hogy nagyon rövid az idő, mert a Módszertani Központnak ezt véleményeznie kell még az ő engedély kiadásuk előtt. Simon György polgármester: Hogyha ezeket még átdolgozzák a napokban, en felküldik, akkor nagyon rövid időn belül megcsinálja. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Balatonfüreddel milyen a viszonyuk ennek a bevezetésével kapcsolatosan? Simon György polgármester: Még nem tudják igazából, hűvös. Sólyom Béláné körjegyző: Abból a szempontból jó lesz, hogy állami támogatás jár hozzá. Simon György polgármester: e/ft jelenleg a szolgáltatás díjazása. Ez bért, kocsi futást fedezi. Ha most összeadják a jelenlegi kiadásaikat ezzel kapcsolatosan most is ráfordítanak közel ennyi pénzt. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Azt olvasta, hogy 8 órás állás. Mi van, hogyha ügyeletre kell vinni. Simon György polgármester: Akkor nyilván azt az időt vagy lecsúsztatja, vagy megoldják valahogyan. Antal Ferenc képviselő: Vannak települések ahol beletesznek még olyan feladatokat, amik beleférnek a kihasználtságba, de azokat mérlegelik, hogy milyen tevékenységre, térítéses, vagy térítés mentes, hogy a futás az kihasznált legyen. Ha bejön, hogy pld. éjszaka kell vinnie valakit, akkor az túlmunkát jelent. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Még mindig nem tudja összeegyeztetni a könyvtári tevékenységgel. Simon György polgármester: Az a 8 órás nyitva tartás nem fog ebbe beleférni, ez nyilván így van. Arra viszont megbízással lehet találni más megoldást. Márciusig kifut a mostani szisztéma, utána a finanszírozása nem megoldott. A mozgókönyvtárnak bizonyos szempontból igen ,- Ft-tal, de az Internetre nem, azt lehet megint saját zsebből kellene finanszírozni. Át kell gondolni, azt gondolja, hogy 2 óra délután lehet, hogy beleférne. Plusz nyitva tartást meg lehetne oldani megbízással. A szakfeladatot irányíthatja a falugondnok, csak esetleg akkor megbízással. Az egészségügyi ellátásoknál a központi rendelőintézetbe történő szállításhoz felkiáltó jelet tett, hogy aki nem rászorult, a család rendelkezik autóval annak nem biztos, hogy ingyenesen kellene, de ha valaki egyedül van itthon és be kell vinni akkor igen. Sólyom Béláné körjegyző: Ő is átolvasta az anyagot és beszélt Király Judittal ezzel kapcsolatosan, de azt mondja, hogy ez előírás, hogy nem lehet kivenni belőle ezeket a dolgokat, ezek kötelezően ellátandó feladatok a falugondnokság szempontjából. Simon György polgármester: De csak azoknak a személyeknek.

8 Sólyom Béláné körjegyző: Ez számára nem tűnt ki. Ezt tisztázni kell, hogy valóban így van-e, mert tényleg az egy kicsit furán venné ki magát. Antal Ferenc képviselő: Alul ott van, hogy miket kell figyelembe venni. Simon György polgármester: Mindig ott van az igénylőlap, amin ezeket dokumentálni kell. Ha olyan az eset, hogy rögtön be kell vinni a pacienst, akkor mentőt kell hívni. A szociális helyzetet mindig figyelembe kell venni, az mérlegelési szempont. Antal Ferenc képviselő: Ha egyedül van valaki és van autója, de olyan rosszul van, akkor azt is el kell vinni. Sólyom Béláné körjegyző: Igen. Antal Ferenc képviselő: Máshol a nagybevásárlásokat úgy oldották meg, hogy azokat az igényeket összeírja a lakosság, a rászorulók, amit helyben nem tudnak beszerezni, leadják és egyszerre beszerzik pld. Tapolcán. Simon György polgármester: A gyakorlat az, hogy szépen kialakult minden településen az, hogy mikor kell menni SZTK-ba Tapolcára és akkor meg van hirdetve, hogy mikor indul a falugondnoki járat és akkor fel lehet szállni és megbeszélik, hogy mikor jönnek vissza, aki eléri, az eléri, aki nem az hazajön busszal. Ezt előre lehet tervezni. Sólyom Béláné körjegyző: Havonta egyszer, vagy kétszer meg lehet oldani. Simon György polgármester: Vannak rendkívüli események, amikor azonnal esetleg egy embert kell elvinni. Előre lehet ezeket a feladatokat ütemezni 1-2 hétre is. Mindenhol tudják működtetni. Sólyom Béláné körjegyző: Mindent adminisztrálni, dokumentálni kell. Az autóról menetlevelet kell vezetni. Külön munkanaplót kell vezetni. Simon György polgármester: Nem véletlenül kell elvégezni egy tanfolyamot ezzel kapcsolatosan. Több hónapos tanfolyam, aminek a költsége 300 e/ft körül van. Az is le van írva, hogy a helyettesítőnek is szakirányú végzettségűnek kell lennie. Erre csinálják azt, hogy együttműködési megállapodást kötnek a helyettesítésekre oda-vissza. Ő a köveskáliakkal egyeztetett, ha ezt bevezetik, akkor hajlik arra Köveskál, hogy kötnek velük megállapodást. Minden településen ki van jelölve, hogy a falugondnok akadályoztatása esetén ki az a személy, aki a helyettesítést elvégzi. A helyettesítés kijelölése a polgármester hatásköre. Antal Ferenc képviselő: Túl van szabályozva nagyon, mivel állami támogatott. De hát olyan ösvényt kell keresniük, amin nem mi járunk először, hanem már amit előttük tapostak. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Azt nem szeretné, ha minden honnan azt hallanák vissza, hogy valamitől nem működik. Simon György polgármester: Ennek a telephelyét a kis könyvtárba telepítené azzal együtt, hogy mindjárt egy vizesblokkot ki kell alakítani. Sokkal könnyebben lehet azt akadálymentesíteni és a falu közepén van, jobban elérhető.

9 Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Elég sokrétűnek kell lennie a kiválasztott személynek. Jogosítvánnyal is kell rendelkeznie. Sólyom Béláné körjegyző: Azaz elsődleges, hogy a lakosság elfogadja a kiválasztott személyt. Simon György polgármester: 8 általános iskolai végzettség azaz alapvégzettség, plusz a tanfolyam bevállalása 2 éven belül. B kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie. Szerinte a családsegítést azt Monoszlónál ki kell venniük, hogyha nem kötelező, mert itt nincs állandó külterületen lakó. Sólyom Béláné körjegyző: De lehet bármikor, hogy valaki kiköltözik a hegybe a mai világban. Simon György polgármester: Ő ebbe az anyagban olyan nagyon sok újdonságot nem lát pluszt. Azt látja benne, hogy van egy normatíva rá, amit hagytak eddig elmenni és a mai költségvetési helyzetben ezt a normatívát nem szabad hagyni, hogy elmenjen. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Ő sem akarja. Antal Ferenc képviselő: A saját költségvetésükből ezeket ugyan úgy szinte megfinanszírozzák, úgy is, hogy nem kapnak érte semmit. Hogyha működik a falugondnoki szolgálat, akkor ugyan ennyit, vagy többet megkapnak normatívaként. Simon György polgármester: Legalábbis jelentős részét. Ismerve a jövő évi költségvetés tervezetét bizony nem tudnak ráfordítani ennyit. Önszántukból vissza kell venni egy csomó szolgáltatást egyszerűen, mert nem tudják finanszírozni. Jelen pillanatban részben egy kényszerhelyzet is számukra. Egyértelműen előre kell menekülniük. Az autó működési szabályzatában rögzítik, hogy előre meghirdetve, hogyan lehet ezeket az egyéb szolgáltatásokat igénybe venni. A falugondnoki szolgálat SZMSZ-ét és Szakmai Programját fogadják el. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 86/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a január 01-től bevezetésre kerülő Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját az elhangzott módosító javaslatokkal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a Falugondnoki Szolgálat működési engedélyének beszerzéséhez szükséges további lépéseket tegye meg. Határidő: november 15. Felelős: Simon György polgármester

10 Simon György polgármester: Az autóval kapcsolatosan változtak a jogszabályok, azok a nagyon szigorú szabályok amik elő vannak írva azok a pályázaton elnyerhető új autókra vonatkoznak. Csak ajánlások vannak arra, hogy milyen jármű legyen a bevezetéskor. Ajánlás, hogy minimum személy szállítására alkalmas jármű legyen. Ez lehet magánszemély, lehet bérelt, lízingelt, vagy saját jármű. Az ő általuk elérhetőnek vélt autók 1,5 2 m/ft-ba kerülnek és es évjáratúak. Nyilván a dízel üzemeltetésű jármű az jobb. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Milyen forrásból lehetne biztosítani? Simon György polgármester: Vagy hitel, esetleg értékesítenek telket, akkor abból valamennyit tudnak rá fordítani. Úgy hallotta, hogy megint megnyílik az autó csere program, ha tudnának venni egy használt autót venni az is jó lenne. Antal Ferenc képviselő: Milyen típusú lenne jó? Simon György polgármester: Peugeot, a Ford a legolcsóbb. A legtöbb településen Fordot vettek. Antal Ferenc képviselő: Ezt ajánlották neki is. Simon György polgármester: Elkezdenek keresgélni. Kérjenek ajánlatokat. Ha vásárolnak, akkor csak olyat szabad venni, aminek van szerviz könyve, átvizsgált, jó állapotban lévő. Sólyom Béláné körjegyző: CASCO biztosítást kell rá kötni. Simon György polgármester: Mindenféle ötletet-gondolatot vár, hogy hogyan lehet legjobban megoldani. Ez feltétele lesz, hogy be tudják a szolgálatot vezetni. Ezt a napirendi pontot lezárja. Áttér a következő fő napirendi pontra: Önkormányzati telkek eladásáról szóló szociális rendelet megvitatása és elfogadása januárjában ez már előkészítésre került egyszer. Akkor az összes szomszédos településnek a hasonló rendeletét bekérték. Jegyző Asszonynál itt is vannak. Arról lenne szó, hogy januári februári ülésen arról beszéltek, hogy van az önkormányzatnak 10-ből 8 telke. Ezt a 8 telket szeretnék úgy értékesíteni, hogy helybe, vagy ide költöző fiatalok tudják megvenni mégpedig olyan vonzó áron, hogy érdemes legyen nekik befektetni jó néhány feltétel teljesítése mellett. Ez bevett szokás. Volt egy olyan variáció is, hogy 1-2 telket meg kellene próbálni piaci áron értékesíteni és részben azt visszafordítani a terület további előkészítésére. Valamilyen szinten nyilván utat kellene készíteniük, ami járható. Dolomitozott útra gondolna, hogy az építkezéseket időjárástól függetlenné tudják tenni. Van jelen pillanatban helyben is érdeklődés telek iránt, külső érdeklődő is van. Most a telkeknek a közművesítettségi állapota eljutott odáig, hogy megpróbálhatják akár értékesíteni őket. Másrészt hogyha megépül a csatorna akkor már az építéshatóság is ki fog adni építési engedélyeket. Amire lakhatási engedélyt kérnek, addigra már a csatorna is kész lesz, ezáltal el lehet indítani az építkezést. Ismerteti az előzményeket. Abba is kellene dönteni, hogy a szociális dolgokat hogyan írják elő. Elfogadva a rendeletet elkezdhetik meghirdetni a telkeket. Antal Ferenc képviselő: Éppen ma volt kezében egy 2007-es anyag, amiben az önkormányzat kiírta az igényfelmérést. Most már 2 év elment és nem történt semmi, hogy

11 előrébb tudtak volna menni. Az egyik a közmű volt, hogy addig nem lehetett építési engedélyt kapni. Simon György polgármester: Másrészt a Balaton törvény, ami a jelen pillanatban is úgy szól, nem módosították december 31-én járt le a meghosszabbítás. Nem következett be az a rendelet módosítás, hogy újabb 5 évre meghosszabbítják az építési tilalom korlátozásának a feloldását. Sólyom Béláné körjegyző: Ismerteti a rendelet-tervezetet. A mellékletben fel van sorolva a 6 telek az értékével együtt. Az aggályát újra elmondaná azért, hogy amennyiben még sem valósul meg a szennyvízcsatorna és nem kapnak a vevők használatba vételi engedélyt kártérítési igénnyel léphetnek fel az önkormányzattal szemben. Simon György polgármester: Készült egy igazságügyi értékbecslés, amikor ezeket be lettek árazva, de nyilván újra kell értékeltetni a telkeket. A legkedvezőbb esetben a vételárnak a 15 %-a és plusz annak az ÁFA-ja a megfizetendő, hogyha így dönt a képviselő-testület. Hogyha olyan egyedülálló akarja megvenni és ide akar telepedni, arra vonatkozzon-e. Sólyom Béláné körjegyző: Neki is ennyi kedvezményt kellene adni 75 %-ot? Simon György polgármester: A most családdal rendelkező az egyértelműen a 85 %-osnál van. Sólyom Béláné körjegyző: Csak itt meg kellene határozni az életkort. A kormányrendeletben is felemelték az életkort 40 évre. Simon György polgármester: Ő Monoszló vonatkozásában még felemelné. Ő a 45 éves korhatárt jelölne meg. Sólyom Béláné körjegyző: Nincs akadálya annak sem. Antal Ferenc képviselő: Szerinte aki nagy korú gyerekekkel költözik ide azt ne sorolják bele ugyan abba, aki itt akar családot alapítani. Simon György polgármester: Az ideköltözőknél ő fiatalokra gondolna, vagy max év. Ő a monoszlói állandó lakosoknál emelné meg a korhatárt. Ne zárják ki azokat akik esetleg most próbálkoznának meg építkezéssel. Sólyom Béláné körjegyző: Testület döntésén múlik. Az a./ pont eleve úgy kezdődik, hogy az igénylők fiatal házasok, hát egy 45 éves is lehet fiatal házas persze, de vagy egy biológiai életkor amikor már gyermekszülés nem nagyon képzelhető el. Simon György polgármester: 45 évet javasol. Antal Ferenc képviselő: A fiatal házasokat hogyan értelmezik, korban, vagy hogy mikor házasodtak? Sólyom Béláné körjegyző: Azért kell az életkort beleírni. Simon György polgármester: 45 évet javasol. A b./ pontnál milyen életkor legyen?

12 Antal Ferenc képviselő: A falu összetételét megnézik, akkor van a községben ilyen korosztály. Más kérdés, hogy fel tudja-e ezt vállalni, tud-e ezzel a lehetőséggel élni. Ő a 4.. a./ pontjához 45 évet javasol, a b./ pontnál pedig azt vegyék figyelembe, hogy minimum legyen nagykorú 18 év és a felső határ pedig lehet ugyan annyi 45 év. Simon György polgármester: Van még egy c./ pont is. Egy gyerektelen monoszlói összeházasodó fel tudja vinni 75 %-ról - 85 %-ra ha vállal 2 gyermeket. Antal Ferenc képviselő: Akkor nem tér el az, hogy monoszlói lakos, vagy nem monoszlói lakos. A kedvezmény mértéke akkor tulajdonképpen ugyan annyi. A legdrágább teleknél hogyha 85 %-os kedvezmény van, akkor mennyit lehet kihozni, mármint az önkormányzatnak? Az ÁFA-t úgy is be kell fizetni ,- Ft-ért fognak adni egy telket + az ÁFA. Sólyom Béláné körjegyző: Ennyi bevétele lesz az önkormányzatnak. Simon György polgármester: Ezen kívül van még a kettő, ami piaci értékesítésre van kijelölve. Sőt a másik kettő telken pedig jelzálog joga van az önkormányzatnak. Amikor megszületett a két telek piaci értékesítésre történő kijelölése, akkor azt is elhatározták, hogy ezeket fejlesztésekre használják. Tehát nem a működési költségek fedezésére. Ahhoz, hogy el tudjanak indulni akár a szociális, akár a piaci értékesítésen, akkor ezt el kellene fogadniuk. És akkor utána meg tudják csinálni az értékbecslést és meg tudják hirdetni. Aki a 4.. a./ pontjánál a 45 évvel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal. Simon György polgármester: Aki a b./ pontnál egyetért a 18 és 45 év közöttiekkel, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett a javaslattal. Sólyom Béláné körjegyző: A c./ pontot még annyival kiegészítenék, hogy csökkenteni gyermekenként, de maximum 85 %-kig. A 7.. (2) bekezdésénél pedig a nem szót törölni kell. Simon György polgármester: Ő a 2.. (3) bekezdésénél még beletenné, hogy a helyben szokásos módon. Felteszi egyben szavazásra a rendelet-tervezetet. Aki egyetért a rendelet megalkotásával, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és megalkotta az alábbi rendeletét: Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2009. (XI.01.) rendelete az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésének elveiről Simon György polgármester: Vegyes ügyek tárgyalásához értek, megadja a szót Rab Mártának.

13 Rab Márta Gyermekjóléti Szolg. vezetője: A Gyermekjóléti Szolgálat működési ideje az havi 8 óra. Most már megtapasztalta az eltelt 2 hónap alatt, hogy mire mennyi idő megy el. Ebben az évben már több továbbképzése nem lesz. Úgyhogy felszabadult ideje van. Tisztában van az időfelhasználásával. Arra gondolt, hogy a gyerekeket kicsit bevonná, nagyon szívesen vállalna korrepetálást is amikor itt van, ezt továbbra is fenntartja, tehát szívesen fogadja azt, aki tanulna esetleg vele. Elindítana havonta, minden hónap első péntekén jelölte meg egy kis kézműves foglalkozást. Horváthné Ilonával beszélték, hogy 16,30 óra körül már itthon vannak a gyerekek és akkor 16,30-tól - 18,30-ig a Könyvtárat szeretné használni. Simon György polgármester: Jó. Sólyom Béláné körjegyző: Örül neki a képviselő-testület. Simon György polgármester: Köszönik szépen ezt a felajánlást. Következő vegyes ügyük: Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének megvitatása. Tavaly november 21-én 17,00 órai kezdettel volt a közmeghallgatásuk. Úgy kellene már ezt a közmeghallgatást felhasználni, hogy a falugondnoki pályázatot is esetleg kellene ismertetni. Inkább november végére kellene tenni. Sólyom Béláné körjegyző: Lehet későbbre is tenni. Simon György polgármester: A legkésőbbi időpont az november 27.-e péntek legyen. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Többen mondták már neki, hogy legyen inkább szombaton. Simon György polgármester: Azt gondolja, hogy aki akar az pénteken 18,00 órára is ideér november 27-ét pénteket 18,00 órát javasolja. Napirendi pontjaik a szokásosak a évben végzett munkáról és a évi tervekről tájékoztató. Külön meghallgatást tartanak majd decemberben a falugondnok személyével kapcsolatosan. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 87/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi közmeghallgatást november 27-én pénteken 18,00 órára a Monoszló Művelődési Ház Nagytermében tartja. A közmeghallgatás napirendje: Tájékoztató Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testületének évben végzett munkájáról és a évi terveiről. Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának közzétételéről gondoskodjon. Határidő: november 15. Felelős: Simon György polgármester

14 Simon György polgármester: Következő: Az önkormányzat évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a évi belső ellenőrzési terv. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse. Sólyom Béláné körjegyző: A kistérségi belső ellenőr készítette az előterjesztést a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az előző 4 éves stratégiai ellenőrzési terv ebben az évben jár le. Ezért kell a következő 4 évre is elfogadni. Itt figyelembe vette már a jogszabályi változásokat is. Ugyanakkor pedig a jövő évi ellenőrzési tervben ő ragaszkodott a normatíva ellenőrzésekhez. Az problémát okoz neki is, hogy az egész kistérségbe - ahogy le is írta, - egyedül látja el a belső ellenőrzési feladatokat. Azért az nem kevés. Simon György polgármester: Elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 88/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat évekre, vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét és a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét és Belsőellenőrét tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Következő vegyes ügyük: Kistérségi főépítész foglalkoztatására megállapodás. Az előző testületi ülésen elnapolták ezt a napirendi pontot. Kérte a Jegyző Asszonyt, hogy érdeklődjön, hogy a többi településen milyen döntések születtek ezzel kapcsolatosan. Ennek a tervezett, számított költségvetése közel 10 m/ft/év. Ez azért a településekre jelentős terhet ró. Ő javasolta a kistérségi társulási ülésen, hogy próbáljanak valamilyen központi forrást találni, de ez idáig ez nem sikerült. Ha lesz rá pályázati lehetőség, akkor nyilván megpályázza a kistérség. De jelenleg a településeknek kell finanszírozni. Többféle, négyféle variáció van a finanszírozásra. Lakosság, ingatlan arányos. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nem nagyon akarja. Addig amíg nincs egységes rendelet azokra az építésügyi hatóságokkal azokra a dolgokra, amik nem vonatkoznak minden emberre egyenlő módon példa erre a Hegyestűn is építhettek akkora építményt, hogy majdnem szétdől. Másoknak pedig. Addig a másoknak szabad. Simon György polgármester: Elvileg a főépítésznek pont ez lenne a feladata, hogy ezeket a terveket megnézze. Antal Ferenc képviselő: Ki adja ki az engedélyeket?

15 Sólyom Béláné körjegyző: Balatonfüred Város az I. fokú építési hatóság. Antal Ferenc képviselő: Nincs vétójog? Sólyom Béláné körjegyző: Nincs, ez hatósági ügy. Simon György polgármester: Vissza még nem bontattak senkivel semmit. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Ő ezt nem szavazza meg. Sólyom Béláné körjegyző: Tehát jogszabályi előírás van a főépítész alkalmazásának a kötelezettségére, nemcsak az építési törvényben, hanem már kijött a végrehajtási rendelete is. Állami támogatás nincs rá. Kötelező feladat. Beszélt ma a balatonfüredi Aljegyző Asszonnyal, ő intézi a kistérség dolgait, ő azt mondta, hogy 3 önkormányzat küldte vissza a döntést, közte Zánka. Balatonfürednek ez a feladata meg van oldva, mert ők alkalmaznak városi főépítészt. Antal Ferenc képviselő: Van már erre kijelölt személy? Sólyom Béláné körjegyző: Nincs. Pályáztatni kell. Köztisztviselőknél még rosszabb a helyzet, mert bejött a köztisztviselői versenyvizsga anélkül nem is pályázhat senki. A versenyvizsga költségeit a jelőltnek kell megelőlegeznie, de ha elnyeri a pályázatot, akkor visszatéríti a munkáltató. Simon György polgármester: Kistérségi ülésen is ezt mindenki sokallta. Czeglédi Ákos volt a javaslat előterjesztője a palóznaki polgármester, pontosan ezeknek az anomáliáknak a megakadályozására. Szükségesnek tartana olyan főépítész alkalmazását, aki bizonyos vétó jogokkal rendelkezik, pld. tervtanács összehívása, véleményezés, rendezési tervek véleményezése stb. Nagyon sok könnyítések jöttek most be, pld. nem kell kerítésre, medencére építési engedélyt kérni. Ha nem lesz ilyen helyi kontroll sem, akkor úgy gondolja, hogy el fog szabadulni a pokol. Nagyon-nagyon fontosnak tartaná, hogy legyen ilyen helyi építész, azzal nem ért egyet, hogy az önkormányzatoknak saját erőből kell finanszíroznia. Nagyon-nagyon nehéz ez a döntés. Antal Ferenc képviselő: Éves vonatkozásban milyen összeget jelentene? Simon György polgármester: Lakosságarányos elosztásnál 950,- Ft/lakos, települési ingatlan db száma alapján: 282,- Ft/ingatlan. Mi volt a legkedvezőbb? Sólyom Béláné körjegyző: A lakosságarányos volt a legkedvezőbb, ami ,- Ft. Január 01-én ez az összeg már nem ennyi lesz, mert már jöttek a megszorítások pld. azok az un. kafetériák pld. étkezési térítési díj meleg étkeztetésnél 25 % munkaadói járulékot kell fizetni, hideg étkeztetésnél pedig 94 %-ot. Vagy egyáltalán megvonják, de a köztisztviselőnél nem vonhatják meg és a munkaruhát sem. Simon György polgármester: Neki a lakosságarányos számítás szerint a legkedvezőbb ,-Ft/év lenne. Mi van akkor, hogy kötelező feladat és nincs ellátva?

16 Sólyom Béláné körjegyző: Hát pénzt nem tudnak gyártani. Mindenkinek meg kell szavazni, ezt nem fogja átvállalni más önkormányzat. Simon György polgármester: Kevés esélyt lát rá, ha csak eddig 3 önkormányzat szavazta meg. Antal Ferenc képviselő: Esetleg megszavazhatják a legkedvezőbbet, mert ha úgy sem szavazzák meg, akkor elejtik. Sólyom Béláné körjegyző: Ez nem 1 éves elkötelezettséget fog jelenteni. Simon György polgármester: Kistérségi szinten is jelentős normatíva csökkenés lesz. Nagyon szükségesnek tartaná, de azt a javaslatot teszi, hogy ne csatlakozzanak hozzá, mivel nem látják az anyagi fedezetét. Tehát felteszi a B változatot szavazni. Aki nem támogatja, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 89/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem csatlakozik a térségi főépítész feladatellátáshoz. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét tájékoztassa. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Következik: Monoszlói vízmű kút védőterületével kapcsolatos megállapodás. Ezt már többször tárgyalták, kiegészítő anyag is érkezett. A hidrológiai C védőterületnek a kijelölése is megtörtént. Az első körben volt A ami közvetlen a kútnak a védőterülete, a 2. évben volt a B védőidom az is két részre lett osztva. A Környezetvédelmi Felügyelőség írta elő ezeknek a védőterületeknek a lehatárolását. Volt egy személyes egyeztetés a tervezet készítőjével és a Bakonykarszt Zrt. vezetőjével. Azért nem fogadták el első körben, hogy ki vállal kötelezettséget hogyha itt netán kártérítés, vagy bármi egyébbel lépnek fel az ingatlantulajdonosok, mert korlátozva vannak bizonyos területeknek a használatai. Sólyom Béláné körjegyző: Egy együttműködési megállapodást akarnak, hogy írjon alá az önkormányzat. Ezt veszélyes lenne bevállalni. Simon György polgármester: A terület lehatárolást jónak tartaná, viszont azt nem, hogyha netán itt korlátozások lépnek fel a bizonyos terület használatoknál és ennek következtében a kártérítést az önkormányzatnak kellene megtérítenie. A Bakonykarszttal tárgyaltak, ők nyugtatgatták, hogy ennek nincs esélye, mert nincs korlátozás. De mi van, hogyha mégis.

17 Kérte, hogy vizsgálják meg, hogy a hodály hogyan befolyásolja a vízbázisnak a szennyeződési lehetőségét. Azért a híg trágya az veszélyt jelenthet. Szerinte napolják el és egy következő testületi ülésre hívják meg a Bakonykarszt Zrt. szakembereit. Vagy a megállapodás-tervezetet úgy módosítják. Sólyom Béláné körjegyző: Ismerteti a 2. pontot. Ez egy nagyon komoly kötelezettségvállalást jelentene. Simon György polgármester: Mivel a Bakonykarszt Zrt. hajtja be a vízdíjat, akkor vállaljanak erre felelősséget. Erre nem nagyon hajlanak. Ebben van vita, amit tovább kellene még vinni. Még tárgyaljanak és próbálják meg ezt a pontot kivenni a megállapodásból. Elnapolja a napirendi pontot. Meghívják a Bakonykarszt Zrt.-t egy egyeztetésre, vagy leülnek velük és akkor beszámolnak, hogy mire jutottak velük. Ennek függvényében hozzák meg a döntést. Aki az elnapolással egyetért, kéri kézeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 90/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a monoszlói ívóvízkút védőterületének elfogadását és az arra vonatkozóan megkötendő megállapodás aláírását elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a Bakonykarszt Zrt. vezetését, hogy tartsanak még egy egyeztetést ezzel kapcsolatosan. Határidő: november 10. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Következik: Hótolásra árajánlat. Egy hótolási árajánlatuk van, Borda Lászlótól kapták, aki minden évben végzi. Nem is emelt árat. Kötelezettsége az önkormányzatnak. Sólyom Béláné körjegyző: Tavaly már december 01-től írták a szerződést. Simon György polgármester: Vállalta, hogyha előbb leesik a hó, akkor bejön és alkalmi szerződéssel eltolja a havat. A javaslata, hogy december 01-ig február 28-ig bízzák meg Borda Lászlót a hótolási feladatokkal ,- Ft/hó készenlét + 25 % ÁFA és a hótolás időtartama pedig 4.000,- Ft/óra + 25 % ÁFA, hogyha nem haladja meg a havi 10 órát. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot:

18 91/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a településen a hótolással és síkosság mentesítéssel Borda László, Zánka, Fő u. 15. szám alatti vállalkozót bízza meg december 01-től február 28- ig. A munkavégzésért hogyha nem haladja meg a havi 10 órát ,- Ft/hó készenlét + 25 % ÁFA. Az elvégzett és leigazolt munkáért 4.000,- Ft/óra + 25 % ÁFA. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a vállalkozót tájékoztassa és a vállalkozási szerződést kösse meg. Határidő: november 15. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Tájékoztatás a szennyvízcsatornázás állásáról a következő vegyes ügyük. Néhány pontban módosítani kell a működési szabályzatot. Van két helyen számszaki elírás, mondattani hiba és van egy olyan pont benne, ami alapján módosítani kell az érintett egységeknek a fizetési módját. Kiderült, hogy Köveskálon van egy társasház, ahol egy helyrajzi számon van az ingatlan, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy minden egyes önálló lakásnak kötelező megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást. A költségvetés elfogadása a következő ami lesz napirendként. Megindultak a befizetések szép számmal. Mai állás szerint 9 m/ft folyt be. Nagyon jó a rendszer, mert napra készen látják, hogy kik fizettek be. Akik nótorius nem fizetők lesznek, ott a Jegyzőknek kell adók módjára behajtani az érdekeltségi hozzájárulásokat. A II. ütem beadásra került, befogadó nyilatkozatot kaptak a pályázat beadásáról, döntő bizottság előtt van, ami előkészíti a szerződés aláírását. A befogadó nyilatkozatban írták, hogy minden további nélkül elkezdhetik a csatornaépítést. Ha van önerő, akkor elkezdhetik. Nyilván senki nem meri és nem is tudja bevállalni. Addig a közbeszerzést sem tudták kiírni. Most is csak úgy indult el a közbeszerzés kiírása, ami a kivitelező kiválasztását fogja eredményezni, hogy feltételesen. A legoptimálisabb számításaik szerint akkor december 31-e azaz időpont, amikor lehet kivitelező, de akkor is még ki kell várni a minimum 8 napos jogorvoslatot és csak utána lehet szerződést kötni. Biztos, hogy nem lesz egyszerű a közbeszerzési eljárás. A településeket összekötő vezetékek, tisztító telep, helyi átemelők építhetők és ezeket építeni is kell. Antal Ferenc képviselő: Reméli, hogy jó telük lesz. Simon György polgármester: Itt tart a dolog. Nem tudja, hogy László Jánosnéval mit tudnak kezdeni, ugyanis otthonban van, és nem is nagyon érti. Sólyom Béláné körjegyző: Esetleg az ingatlanra rá tudják terhelni, hogyha lejár a fizetési kötelezettség. Simon György polgármester: Akiknek problémájuk van, azok jelzik ezeket vissza. A Kiss Imrénének rendeződött. A Nagy Andrásné aki a Nagykő utcában rendelkezik ingatlannal Ő írt egy levelet, hogy nem óhajt rákötni, mivel víz sincs a telkén és ebbe sajnos teljes mértékben igaza van, mert nem lett megépítve annak idején. Egy aknát le kell tegyenek a telkére és be kell vezessék a vizet a telekre, az Önkormányzat a jogutódja a Tanácsnak és a Társulásnak. A

19 rákötésért nem kell fizetni a vízműnek, csak az anyagköltséget kell kifizetni. Ehhez kér felhatalmazást, hogy ebben eljárjon. Szabó Györgyék felett van 2 építési telek, ez a rendezési tervben is így van, de nem szerepelt a csatornában. Becker lányok a tulajdonosok és szóbeli megállapodás van az édesanyjukkal, hogy az egyik telek előtt van út a másik teleknél viszont nincs, ott a felső részből átadnának az önkormányzatnak ajándékba részt, csak ki kellene pucoltatni a telküket. Kötnének egy ilyen megállapodást velük. Nyilatkozni kellett az önkormányzatnak a közútkezelőnek, mint az ingatlanok tulajdonosának, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a gerincvezetékek, bekötések megépüljenek. Kiderült, hogy azaz utca ami oda felmegy az 1/5-ös hrsz, ami sokáig a Tsz nevén volt, nem az önkormányzat kapta meg, hanem a Nemzeti Park, ő az utca kezelője. Kérték a Nemzeti Parkot, hogy adják át az önkormányzatnak, kéri, hogy innen ismertesse Jegyző Asszony. Sólyom Béláné körjegyző: Kapott válaszlevelet, melyet ismertet. Simon György polgármester: Először mehetnek a MNV Zrt-hez. Sólyom Béláné körjegyző: A hosszabb időt látják, a telkeknél is 7 év volt. Nem tudja, hogy milyen hosszabb idő. Milyen csere területet adjanak egy ilyen útért? Simon György polgármester: Ismerteti az előzményeket. Próbáljanak írni levelet a MNV Zrtnek. Fellebbezzék meg. Majd írnak rá valamit. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és meghozta az alábbi határozatot: 92/2009. M. Önk-i H A T Á R O Z A T Monoszló Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemmel fordul Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, hogy a Monoszló belterületében lévő 1/5 hrsz.-ú út művelési ágú 346 m2 területű ingatlant adja át térítés mentesen Monoszló Község Önkormányzatának. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: november 15. Felelős: Simon György polgármester Simon György polgármester: Következő vegyes ügyük: Tájékoztatás követelés behajtásról. Győrvári Sándor féle ügy. Mit csináljanak? Sólyom Béláné körjegyző: Nem tud adatokat hozzá. Állítólag Sopronban vannak. Simon György polgármester: Mit jelent a hirdetményi kézbesítés?

20 Sólyom Béláné körjegyző: Azt, hogy kiküldik az önkormányzatnak, hogy függessze ki a hirdetőtáblán. Antal Ferenc képviselő: Sehol nincs ideiglenes lakása sem? Sólyom Béláné körjegyző: Hajléktalanoknak sincs. Simon György polgármester: Ha nem tudnak bizonyos időn belül címet produkálni, akkor elévül az egész? Sólyom Béláné körjegyző: Igen. Simon György polgármester: Ha kérik a hirdetmény kifüggesztését, akkor legalább fenntartják élőként? Próbálják meg. Sólyom Béláné körjegyző: Megpróbálhatják. Kérik a hirdetményi úton történő kézbesítést. Antal Ferenc képviselő: Ebből pénzt sosem látnak. Simon György polgármester: Legalább megpróbálták a behajtást. Még van egy komoly gondjuk a Kovács Kálmán féle házzal a szennyvízcsatornával kapcsolatosan. Sok örökös van és senki nem akar fizetni. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Rá kell terhelni. Simon György polgármester: Van olyan tulajdonos, akire 58,- Ft jutna. Sólyom Béláné körjegyző: Még nem lehet, mert nem jogos a követelés. Majd csak a végén. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: A Lieder pályázattal kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy azzal van-e valami? Simon György polgármester: Nincs. Nem történt vele semmi. Abban viszont kellene dönteniük, hogy csináltassanak egy tervet. Megjelent közösségi célra Lieder pályázat azt találta ki, hogy építsenek egy kemencét, próbáljanak meg pályázni. Csak ennek olyan rövid az ideje, hogy ennyi idő alatt összerakni nem tudják. Viszont még biztosan lesz rá lehetőség, addigra legyen. A bolttal ugyan ezt kellene csinálniuk. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Monoszlóról szóló kiadványt szeretné ismételten felhozni. Arra gondolt, hogy jó lenne szólni a dr. Laczkovics Emőkének és a Csekő Ernő fiának. Szerinte a téli időszakban meg lehetne csinálni. Fel kellene kérni hivatalosan. Indítsák be. Simon György polgármester: Felkérő levelet kellene megfogalmazniuk a kapcsolatfelvételre és meg kellene kérni, hogy kutasson Monoszló történetével kapcsolatosan. Abban viszont az önkormányzat segít, hogy valamilyen forrást keres a kiadásra. Gaálné Kapás Krisztina képviselő: Nem lehetne dr. Zonnevend Imrét is ebbe belevonni?

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V ülésén Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. július 4-én megtartott Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZŐKÖNYV

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZŐKÖNYV PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám:150/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL MARADT: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8455. PUSZTAMISKE Szám: 3-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben