XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett"

Átírás

1 XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások felújítási munkálatainak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Eljárást megindító felhívás és dokumentáció december 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Ajánlattételi felhívás 3 II. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató 13 III. Műszaki leírás 24 IV. Szerződés tervezet 25 V. Mellékletek: Ajánlati nyilatkozat Felolvasólap Kereskedelmi ajánlat Árbevételről nyilatkozat Referenciák bemutatása Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat Nyilatkozat a Kbt. 54. szerint Nyilatkozat a Kbt (5) bekezdése szerint 50 Külön mellékelve az árazatlan költségvetési kiírások CD-n. 2

3 I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke utca 65., Telefon: , 2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indoklása: Hirdetmény közzététele nélküli keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 122/A. szerint, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150 millió Ft-ot. 3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye, pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi dokumentáció és a mellékletét képező tervdokumentáció valamennyi ajánlattevő részére elektronikus formában megküldésre kerül. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. 4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások felújítási munkálatainak elvégzésére az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A felújítási munkák, azok műszaki tartalma, az Önkormányzat részéről kiadott tulajdonosi hozzájárulás alapján történik. A lakások általában elavult, lelakott, rossz műszaki állapotban vannak. A tulajdonos részéről, a lakástörvényben meghatározott lakhatási feltételek biztosítása követendő elv a műszaki tartalom meghatározásánál. Az általános műszaki feltételek a következők: - érintésvédelmi és tűzvédelmi szabvány előírásainak megfelelő villanyszerelés, - szabványos gépészeti hálózat kialakítása, víz-csatorna hálózat, fogyasztói gázvezeték, kapcsolódó szakhatósági engedélyek beszerzése, tervezés/ Gázmű, Főkétüsz/, - egészséges, biztonságos padozatok biztosítása, hideg, melegburkolatok készítése, aljzat és oldalfalon, gépészeti berendezési tárgyak, szaniteráruk felszerelése, beüzemelése, - nyílászáró szerkezetek működőképességének biztosítása, - tisztasági festés, mázolás. A szakipari munkák tételeit a mellékelt részletes költségvetés tartalmazza. 3

4 A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összérték: nettó ,- Ft. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): ) A szerződés meghatározása: Keretmegállapodás. 6) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: Keretmegállapodás időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart. 7) A teljesítés helye: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén fekvő és tulajdonában lévő ingatlanok NUTS-kód: HU101 8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Kbt (3) bekezdése és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint átutalással fizeti meg. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 9) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint részajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása: Többváltozatú ajánlat és részajánlat nem tehető. 10) Az ajánlatok értékelési szempontjai: 10.1.) Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Jótállási idő (hónap) Jótállási biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti megrendelések esetén (%) 7 4

5 4. Megvalósítási (teljesítési) biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti 3 megrendelések esetén (%) Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: ) Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze. Értékarányosítás módszere Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P P P P max min min A A vizsgált legjobb azaz ahol: P A A vizsgált legjobb Pmax Pmin Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa, azaz 10 P min : a pontskála alsó határa, azaz 1 A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P P P P max min min A A legjobb vizsgált azaz P A A legjobb vizsgált Pmax P min Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa 5

6 A legjobb : A vizsgált : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 10.3.) Ajánlatkérő az ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a következő módon: ) Jótállási idő: minimális vállalás: maximális vállalás: 12 hónap 24 hónap A jótállás esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt jótállási időtartamot hónapban Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a minimális 12 hónapnál kevesebb jótállást vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe. Az ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyben az itt meghatározottakat meghaladó (m)érték található, úgy tekinti, mintha a maximális 24 hónapot vállalta volna Jótállási és a megvalósítási (teljesítési) biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti megrendelések esetén: minimális vállalás: 2 % maximális vállalás: 5 % A jótállási és a megvalósítási biztosíték mértéke esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt jótállási biztosíték illetve megvalósítási biztosíték mértékét az 5 millió Ft feletti megrendelések esetében, a megrendelt munkák nettó ellenértékére vonatkozóan. Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a minimális 2 %-nál kevesebb biztosítékot vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe. Az ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyben az itt meghatározottakat meghaladó (m)érték található, úgy tekinti, mintha a maximális 5 %-ot vállalta volna. 11) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 56. (1) 6

7 bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. -a szerint kell eljárni. A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 12.1.) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik bankszámláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban volt-e sorban állás. B) Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját; Amennyiben a beszámoló ingyenesen elérhető a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az ajánlatban. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (lakások, épületek felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. C) Az ajánlati felhívás megküldését megelőző három év általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (lakások, épületek felújítása) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: A) bármely bankszámláján sorban állás fordult elő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban. B) a mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét; 7

8 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (lakások, épületek felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el az 50 millió Ftot. C) az ajánlati felhívás megküldését megelőző három év általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (lakások, épületek felújítása) árbevétele nem éri el mindösszesen a nettó 100 millió forintot ) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, legjelentősebb felújítási munkáinak ismertetését megadva: a teljesítés idejét (év/hó) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; az ellenszolgáltatás nettó összegét; munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező), az elvégzett munka rövid bemutatását (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. B) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését a műszaki vezetők felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, valamint rendelkezésre állási nyilatkozattal. Amennyiben az adott szakember nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által október 18-án kiadott elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatóban meghatározott nyilvántartáson (Magyar Mérnöki Kamara Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék), akkor csatolni kell a feladat ellátásra feljogosító dokumentum másolatát, azaz a felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szereplést igazoló okirat egyszerű másolatát. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. 8

9 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: A) az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben összesen legalább 1 db, minimum nettó 20 millió Ft értékű felújítási munkára vonatkozó befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. B) a helyszíni irányításért felelős, a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerinti, A kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő építész szakemberrel, aki minimum 5 év az építész szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb feltételeket határozott meg. 13) Az ajánlattételi határidő: december 18., 14:00 óra 14) Az ajánlat benyújtásának címe: 1131 Budapest Béke u. 65. II. em szoba, dr. Kormos Tímea részére 15) Az ajánlattétel nyelve, annak feltűntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Helye: 1131 Budapest Béke u. 65. II. em szoba Ideje: december óra Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 62. rendelkezései szerint történik. 17) Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások befejezésétől végső ajánlat megtételétől számított 30 naptári nap. 18) Ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen elvégzett munka áfával növelt ellenértéke, mértéke naptári naponként 2 (kettő) ezrelék. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hibásan elvégzett munka újbóli elvégzéséig naptári naponként 5 (öt) ezrelék kötbér fizetésére köteles. Meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés értékének 25 (huszonöt) %-a. Jótállási biztosíték és Megvalósítási (teljesítési) biztosíték az 5 millió Ft feletti munkák esetén: a nettó vállalkozói díj 2-5 %-a az ajánlattevő vállalása szerint. A biztosíték a Kbt (6) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő 9

10 befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Jótállás: hónap az ajánlattevő vállalása szerint. 19) Európai Unióból, származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: - 20) Egyéb információk 20.1 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot, amennyiben ajánlattevő nem szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus céginformációs adatbázisban, valamint az ajánlatban cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát kell csatolni Ajánlatkérő a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan A Kbt. 60. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e A Kbt. 60. (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti információkat A Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni A Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatban erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges A Kbt (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek a jótállási és megvalósítási (teljesítési) biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás 12.1./A pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az 10

11 eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás 12.1./A. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni az ajánlatban a felhívás 12.1./A. pont szerinti tartalommal Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt (1) bekezdés d) pontja szerint több ajánlattevővel azaz 4 ajánlattevővel - köti, amely keretmegállapodás nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte Az ajánlatok munkanapokon 8 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 10:00 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás 14. pontjában megadott címre Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 21) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december 3. 11

12 II. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ 1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája a Kbt (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás első része hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. szerint. Az eljárásban ajánlatkérő tárgyalni kíván. Ajánlatkérő az ajánlat bírálatát két szakaszban végzi. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő a tárgyalások megkezdését megelőzően megállapítja az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az érvényes végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Az ajánlattevőnek a végső ajánlatának benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy a végső ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció átvétele. A Kbt. 49. (6) bekezdésének megfelelően a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át. A Kbt. 28. (1) bekezdése értelmében ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (55. (5) bekezdés). A Kbt nak megfelelően, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 4. szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 12

13 Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja 2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. 3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS A dokumentáció tartalmazza: - az ajánlattételi felhívást; - az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; - árazatlan költségvetési kiírást; Az árazatlan költségvetési kiírás Excel formátumban kerül kiadásra külön CD-n, ajánlatkérő a beárazott költségvetést szintén Excel formátumban kéri benyújtani. - a szerződés tervezetet és - a kitöltendő mellékleteket. Az ajánlattevők a Kbt (5) bekezdése és a Kbt. 45. szerint fordulhatnak írásban ( kiegészítő tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ a Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 13

14 Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket en (Word formátumban) és telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. Részajánlat az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint tehető, de többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett. Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének / felvilágosítás nyújtásának határidejét, helyét és módját. Ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdés szerint jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (5) bekezdésének megfelelően ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, azaz a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (3) bekezdésének megfelelően a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. Ajánlatkérő a Kbt. 69. alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást talál bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. A Kbt. 70. alapján amennyiben az Ajánlatkérő bármely ajánlatban lehetetlen vagy túlzottan alacsony vagy magas mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást talál, az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indoklást fog kérni. 4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 4.1 Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés alapján a dokumentáció 1. számú melléklete szerint Felolvasólap a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú melléklete szerint Kereskedelemi ajánlat a dokumentáció 3. számú melléklete szerint, amely a beárazott költségvetések szerint munkák összesített értékét tartalmazza Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok: 14

15 Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik bankszámláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban volt-e sorban állás. B) Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját; Amennyiben a beszámoló ingyenesen elérhető a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az ajánlatban. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (lakások, épületek felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. C) Az ajánlati felhívás megküldését megelőző három év általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (lakások, épületek felújítása) árbevételéről szóló nyilatkozatot a dokumentáció 4. számú melléklete szerint, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, legjelentősebb felújítási munkáinak ismertetését a dokumentáció 5. számú melléklete szerint, megadva: a teljesítés idejét (év/hó) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; az ellenszolgáltatás nettó összegét; munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező), az elvégzett munka rövid bemutatását (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott 15

16 igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. B) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését a műszaki vezetők felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, valamint rendelkezésre állási nyilatkozattal. Amennyiben az adott szakember nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által október 18-án kiadott elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatóban meghatározott nyilvántartáson (Magyar Mérnöki Kamara Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék), akkor csatolni kell a feladat ellátásra feljogosító dokumentum másolatát, azaz a felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szereplést igazoló okirat egyszerű másolatát A Kbt. 55. (5) bekezdése szerint ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 16

17 4.7. Kizáró okok igazolása: Az ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdés alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok hatálya alá a dokumentáció 6. számú melléklete szerint. A Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. -a szerint kell eljárni. A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá a dokumentáció 7. számú melléklete szerint Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján a dokumentáció 8. számú melléklete szerint az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni Ajánlattevőnek a Kbt. 54. (1) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell a dokumentáció 9. számú melléklete szerint arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot, amennyiben ajánlattevő nem szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus céginformációs adatbázisban, valamint az ajánlatban cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát kell csatolni A Kbt (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek a jótállási és megvalósítási (teljesítési) biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell a dokumentáció 10. számú melléklete szerint Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás 12.1./A pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától 17

18 visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás 12.1./A. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni az ajánlatban a felhívás 12.1./A. pont szerinti tartalommal Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció IV. Fejezete szerinti szerződés-tervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodását, amely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a kapcsolattartásról. Közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Ajánlatkérő igényli, hogy közös ajánlatot tevők csatolják az együttműködésükről szóló megállapodást, amely magában foglalja a fenti követelményeket is Műszaki ajánlat, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: A beárazott tételes minta költségvetések. (A CD-n átadott költségvetések beárazva) Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan költségvetési kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók A vállalkozó árképzési adatai, olyan részletességgel, hogy abból ajánlatkérő önálló árazással is ellenőrizni tudja a költségvetési tételek helyességét. Így az anyagra rakodó összes költséget, a díjnál a szakmánkénti rezsióradíjakat, a fedezeteket is kérjük megjelölni. 5. AZ AJÁNLATI ÁR Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni a dokumentáció 2. számú mellékletei szerint. 6. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG Az ajánlattevő a tárgyalások befejezésétől a végső ajánlat megtételétől számított 30 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. 18

19 7. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 7.1 Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: 1. ajánlattevő neve és címe 2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma 3. beszerzés tárgyának megnevezése Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti bekötött példányban valamint 1 példány CD-n (pdf. formátum, a beárazott költségvetéseket excel formátumban is) kell elkészítenie és benyújtania Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 8. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk a papír alapú és a CD példányt borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő egyszerű módon leragasztani. 8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: a) a következő címet: 1131 Budapest, Béke u. 65. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét; 19

20 c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel" Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. 9. AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 9.1 Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján az alábbiak szerint bírálja el: Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Jótállási idő (hónap) Jótállási biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti megrendelések esetén (%) 7 4. Megvalósítási (teljesítési) biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti megrendelések esetén (%) 3 Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze. Értékarányosítás módszere Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P P P P max min min A A vizsgált legjobb azaz ahol: P A A vizsgált legjobb Pmax Pmin Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa, azaz 10 P min : a pontskála alsó határa, azaz 1 A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 20

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) az ajánlatkérő neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: +36 87 555 291 telefaxszáma: +36 87 555 261

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Postai irányítószám: 1131

Postai irányítószám: 1131 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Az Eötvös Collegium délnyugati földszinti szárnyának részleges átalakítása, felújítása.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Az Eötvös Collegium délnyugati földszinti szárnyának részleges átalakítása, felújítása. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdésének a) pontja alapján A közbeszerzés tárgya:

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME:

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Biatorbágy, június 26. Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester

Biatorbágy, június 26. Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 452 hrsz. alatt megvalósuló 16 tantermes általános iskola építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek benyújtására építésügyi szakértői tevékenységre (SZÉSZ9), valamint

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika Centrum Kft Postai cím: Eszperantó u. 2. Város/Község:

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal Postai cím: József Attila út 10. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás a Kbt. 252. (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 1. Az ajánlatkérő adatai Név:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő:

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ajánlatkérő Mezőgazdasági termékek EU belső piacon történő ismertetésének és promóciójának végrehajtása tárgyú nyílt versenyeztetési eljárásában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben