XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett"

Átírás

1 XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások felújítási munkálatainak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Eljárást megindító felhívás és dokumentáció december 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Ajánlattételi felhívás 3 II. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos útmutató 13 III. Műszaki leírás 24 IV. Szerződés tervezet 25 V. Mellékletek: Ajánlati nyilatkozat Felolvasólap Kereskedelmi ajánlat Árbevételről nyilatkozat Referenciák bemutatása Nyilatkozat kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat Nyilatkozat a Kbt. 54. szerint Nyilatkozat a Kbt (5) bekezdése szerint 50 Külön mellékelve az árazatlan költségvetési kiírások CD-n. 2

3 I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke utca 65., Telefon: , 2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indoklása: Hirdetmény közzététele nélküli keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 122/A. szerint, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150 millió Ft-ot. 3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye, pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen biztosítja az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi dokumentáció és a mellékletét képező tervdokumentáció valamennyi ajánlattevő részére elektronikus formában megküldésre kerül. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. 4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások felújítási munkálatainak elvégzésére az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A felújítási munkák, azok műszaki tartalma, az Önkormányzat részéről kiadott tulajdonosi hozzájárulás alapján történik. A lakások általában elavult, lelakott, rossz műszaki állapotban vannak. A tulajdonos részéről, a lakástörvényben meghatározott lakhatási feltételek biztosítása követendő elv a műszaki tartalom meghatározásánál. Az általános műszaki feltételek a következők: - érintésvédelmi és tűzvédelmi szabvány előírásainak megfelelő villanyszerelés, - szabványos gépészeti hálózat kialakítása, víz-csatorna hálózat, fogyasztói gázvezeték, kapcsolódó szakhatósági engedélyek beszerzése, tervezés/ Gázmű, Főkétüsz/, - egészséges, biztonságos padozatok biztosítása, hideg, melegburkolatok készítése, aljzat és oldalfalon, gépészeti berendezési tárgyak, szaniteráruk felszerelése, beüzemelése, - nyílászáró szerkezetek működőképességének biztosítása, - tisztasági festés, mázolás. A szakipari munkák tételeit a mellékelt részletes költségvetés tartalmazza. 3

4 A keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összérték: nettó ,- Ft. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): ) A szerződés meghatározása: Keretmegállapodás. 6) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: Keretmegállapodás időtartama a keretösszeg kimerüléséig tart. 7) A teljesítés helye: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén fekvő és tulajdonában lévő ingatlanok NUTS-kód: HU101 8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Kbt (3) bekezdése és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint átutalással fizeti meg. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 9) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint részajánlattételi lehetőség vagy annak kizárása: Többváltozatú ajánlat és részajánlat nem tehető. 10) Az ajánlatok értékelési szempontjai: 10.1.) Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Jótállási idő (hónap) Jótállási biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti megrendelések esetén (%) 7 4

5 4. Megvalósítási (teljesítési) biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti 3 megrendelések esetén (%) Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: ) Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze. Értékarányosítás módszere Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P P P P max min min A A vizsgált legjobb azaz ahol: P A A vizsgált legjobb Pmax Pmin Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa, azaz 10 P min : a pontskála alsó határa, azaz 1 A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P P P P max min min A A legjobb vizsgált azaz P A A legjobb vizsgált Pmax P min Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa 5

6 A legjobb : A vizsgált : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 10.3.) Ajánlatkérő az ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a következő módon: ) Jótállási idő: minimális vállalás: maximális vállalás: 12 hónap 24 hónap A jótállás esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt jótállási időtartamot hónapban Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a minimális 12 hónapnál kevesebb jótállást vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe. Az ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyben az itt meghatározottakat meghaladó (m)érték található, úgy tekinti, mintha a maximális 24 hónapot vállalta volna Jótállási és a megvalósítási (teljesítési) biztosíték mértéke az 5 millió Ft feletti megrendelések esetén: minimális vállalás: 2 % maximális vállalás: 5 % A jótállási és a megvalósítási biztosíték mértéke esetében az ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete szerinti felolvasólapon meg kell adni a vállalt jótállási biztosíték illetve megvalósítási biztosíték mértékét az 5 millió Ft feletti megrendelések esetében, a megrendelt munkák nettó ellenértékére vonatkozóan. Azt az ajánlatot, amelyikben az ajánlattevő a minimális 2 %-nál kevesebb biztosítékot vállal, az ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe. Az ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyben az itt meghatározottakat meghaladó (m)érték található, úgy tekinti, mintha a maximális 5 %-ot vállalta volna. 11) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 56. (1) 6

7 bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. -a szerint kell eljárni. A Kbt. 58. (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 12.1.) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik bankszámláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban volt-e sorban állás. B) Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját; Amennyiben a beszámoló ingyenesen elérhető a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az ajánlatban. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (lakások, épületek felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. C) Az ajánlati felhívás megküldését megelőző három év általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (lakások, épületek felújítása) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: A) bármely bankszámláján sorban állás fordult elő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban. B) a mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét; 7

8 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (lakások, épületek felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el az 50 millió Ftot. C) az ajánlati felhívás megküldését megelőző három év általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (lakások, épületek felújítása) árbevétele nem éri el mindösszesen a nettó 100 millió forintot ) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, legjelentősebb felújítási munkáinak ismertetését megadva: a teljesítés idejét (év/hó) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; az ellenszolgáltatás nettó összegét; munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező), az elvégzett munka rövid bemutatását (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. B) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését a műszaki vezetők felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, valamint rendelkezésre állási nyilatkozattal. Amennyiben az adott szakember nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által október 18-án kiadott elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatóban meghatározott nyilvántartáson (Magyar Mérnöki Kamara Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék), akkor csatolni kell a feladat ellátásra feljogosító dokumentum másolatát, azaz a felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szereplést igazoló okirat egyszerű másolatát. Az alkalmasság igazolására a Kbt ban foglaltak is irányadók. 8

9 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: A) az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben összesen legalább 1 db, minimum nettó 20 millió Ft értékű felújítási munkára vonatkozó befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. B) a helyszíni irányításért felelős, a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerinti, A kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő építész szakemberrel, aki minimum 5 év az építész szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb feltételeket határozott meg. 13) Az ajánlattételi határidő: december 18., 14:00 óra 14) Az ajánlat benyújtásának címe: 1131 Budapest Béke u. 65. II. em szoba, dr. Kormos Tímea részére 15) Az ajánlattétel nyelve, annak feltűntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Helye: 1131 Budapest Béke u. 65. II. em szoba Ideje: december óra Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 62. rendelkezései szerint történik. 17) Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások befejezésétől végső ajánlat megtételétől számított 30 naptári nap. 18) Ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen elvégzett munka áfával növelt ellenértéke, mértéke naptári naponként 2 (kettő) ezrelék. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hibásan elvégzett munka újbóli elvégzéséig naptári naponként 5 (öt) ezrelék kötbér fizetésére köteles. Meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés értékének 25 (huszonöt) %-a. Jótállási biztosíték és Megvalósítási (teljesítési) biztosíték az 5 millió Ft feletti munkák esetén: a nettó vállalkozói díj 2-5 %-a az ajánlattevő vállalása szerint. A biztosíték a Kbt (6) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő 9

10 befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Jótállás: hónap az ajánlattevő vállalása szerint. 19) Európai Unióból, származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: - 20) Egyéb információk 20.1 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot, amennyiben ajánlattevő nem szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus céginformációs adatbázisban, valamint az ajánlatban cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát kell csatolni Ajánlatkérő a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan A Kbt. 60. (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e A Kbt. 60. (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. (3) bekezdés szerinti információkat A Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni A Kbt. 54. (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatban erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges A Kbt (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek a jótállási és megvalósítási (teljesítési) biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás 12.1./A pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az 10

11 eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás 12.1./A. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni az ajánlatban a felhívás 12.1./A. pont szerinti tartalommal Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt (1) bekezdés d) pontja szerint több ajánlattevővel azaz 4 ajánlattevővel - köti, amely keretmegállapodás nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte Az ajánlatok munkanapokon 8 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 12 óra, az ajánlattételi határidő napján 8 10:00 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás 14. pontjában megadott címre Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 21) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december 3. 11

12 II. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ 1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája a Kbt (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás első része hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. szerint. Az eljárásban ajánlatkérő tárgyalni kíván. Ajánlatkérő az ajánlat bírálatát két szakaszban végzi. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő a tárgyalások megkezdését megelőzően megállapítja az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az érvényes végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Az ajánlattevőnek a végső ajánlatának benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy a végső ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció átvétele. A Kbt. 49. (6) bekezdésének megfelelően a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át. A Kbt. 28. (1) bekezdése értelmében ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (55. (5) bekezdés). A Kbt nak megfelelően, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 4. szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 12

13 Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja 2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. 3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS A dokumentáció tartalmazza: - az ajánlattételi felhívást; - az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; - árazatlan költségvetési kiírást; Az árazatlan költségvetési kiírás Excel formátumban kerül kiadásra külön CD-n, ajánlatkérő a beárazott költségvetést szintén Excel formátumban kéri benyújtani. - a szerződés tervezetet és - a kitöltendő mellékleteket. Az ajánlattevők a Kbt (5) bekezdése és a Kbt. 45. szerint fordulhatnak írásban ( kiegészítő tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ a Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 13

14 Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket en (Word formátumban) és telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. Részajánlat az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint tehető, de többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett. Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének / felvilágosítás nyújtásának határidejét, helyét és módját. Ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdés szerint jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (5) bekezdésének megfelelően ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, azaz a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. (3) bekezdésének megfelelően a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. Ajánlatkérő a Kbt. 69. alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást talál bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. A Kbt. 70. alapján amennyiben az Ajánlatkérő bármely ajánlatban lehetetlen vagy túlzottan alacsony vagy magas mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást talál, az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indoklást fog kérni. 4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 4.1 Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés alapján a dokumentáció 1. számú melléklete szerint Felolvasólap a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú melléklete szerint Kereskedelemi ajánlat a dokumentáció 3. számú melléklete szerint, amely a beárazott költségvetések szerint munkák összesített értékét tartalmazza Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok: 14

15 Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik bankszámláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 12 hónapban volt-e sorban állás. B) Saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját; Amennyiben a beszámoló ingyenesen elérhető a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az ajánlatban. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (lakások, épületek felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. C) Az ajánlati felhívás megküldését megelőző három év általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (lakások, épületek felújítása) árbevételéről szóló nyilatkozatot a dokumentáció 4. számú melléklete szerint, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: A) az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, legjelentősebb felújítási munkáinak ismertetését a dokumentáció 5. számú melléklete szerint, megadva: a teljesítés idejét (év/hó) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; az ellenszolgáltatás nettó összegét; munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező), az elvégzett munka rövid bemutatását (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott 15

16 igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. B) a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatását, képzettségük ismertetését a műszaki vezetők felsőfokú műszaki végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát és saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal, valamint rendelkezésre állási nyilatkozattal. Amennyiben az adott szakember nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által október 18-án kiadott elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatóban meghatározott nyilvántartáson (Magyar Mérnöki Kamara Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék), akkor csatolni kell a feladat ellátásra feljogosító dokumentum másolatát, azaz a felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szereplést igazoló okirat egyszerű másolatát A Kbt. 55. (5) bekezdése szerint ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 16

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Javaslat a Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca ajánlati felhívásának elfogadására, ajánlattevők kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben