Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 13, d./ határozata: , Száma: 72-19/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 3.) Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről 4.) Előterjesztés a mátészalkai 3160 hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről 5.) Előterjesztés a Mátészalka, Rákóczi és Zöldfa út kereszteződésében lévő, 3260/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 6.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának nyugdíjazási kérelméről 7.) Előterjesztés képviselői alap felhasználásáról (Városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról) 8.) Előterjesztés a Mátészalka Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 9.) Bejelentések Mátészalka, augusztus 19. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Dr. Sarka Attila Siket Tibor képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László intézményi-, közművelődési és sport irodavezető, Jászovics Anita műszaki irodavezető, Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Harangi Adél közigazgatási és okmányiroda vezető, Marótiné Bíró Gyöngyvér szociális és gyámügyi csoportvezető, Jegyzőkönyvvezető: Kondor Nikoletta

3 Köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, az egyes napirendi pontok megtárgyalásához érkezett vendégeket és azokat, akik a televízió képernyői előtt figyelemmel kísérik a testület munkáját. Megállapítja, hogy 14 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Sürgősségi indítvánnyal kezdeményezi a képviselői alap felhasználásáról - városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról - szóló előterjesztés, illetve a Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételét. A sürgősséget a mielőbbi megvalósítás indokolja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal a képviselői alap felhasználásról szóló előterjesztést napirendre vette. Szavazás Tárgya: A képviselői alap felhasználásáról - városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról - szóló előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal a Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztést napirendre vette.

4 Szavazás Tárgya: Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Megállapítja, hogy a sürgősségi indítvánnyal napirendre vett előterjesztésekkel kiegészített napirendet a képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. Szavazás Tárgya: napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol

5 Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. SZABÓ ATTILA A humánszolgáltatások bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és 7 igen szavazattal a rendelettervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérdések Az előterjesztésben arról van szó, hogy az önkormányzat saját hatáskörben önálló krízisalapot hoz létre, a kormányzati krízisalapon túl. A kormányzati szándék, szintén az önkormányzatokon keresztül biztosítja ezt az ellátási formát, az önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetbe került családok számára. Kérdezi, hogy ez egy pluszforrást jelent, amelyet az önkormányzat biztosít? Elmondja, hogy az alapgondolat, még jóval a kormányzati elképzelés megfogalmazása előtt létrejött. Az volt az alapvető szándék, hogy közel az emberekhez, helyben, ott ahol elérhető egyrészt a döntéshozó, másrészt, pedig sokkal pontosabban felmérhető a jogosultság, hozzanak létre, ha szerény keretek között, szerény mértékben is, egy olyan krízisalapot, amely a nehéz helyzetbe került mátészalkai lakosokon segíteni tud. Létezik egy kormányzati krízisalap is, amely az önkormányzatokon keresztül működik, az önkormányzatok végzik el az előmunkálatokat, de a kifizetésekkel kapcsolatos döntést már nem az önkormányzat hozza meg. KOVÁCS ÁRPÁD Kalkuláció szerint mennyire elég a 3 millió Ft. összegű segélyezési keret? Figyelembe véve, az ilyen és a hasonló segélyezi típusokat, arra törekedtek, hogy illeszkedjen az eddigi segélyezési gyakorlatba és valamilyen módon azért kövesse azokat a mértékeket, amelyek a jelenlegi segélyezési rendszerben megszokottak. Ez körülbelül 150 krízis kérelem esetén jelenthet segítséget.

6 Kérdezi, hogy a segélyezi rendszerben mutatkozó anomáliák, hogyan küszöbölhetőek ki, illetve az önkormányzatnak van-e eszköze arra, hogy olyanok ne juthassanak ehhez az ellátási formához, akik egyébként az elvégzett környezettanulmány alapján kizárhatóak ebből a körből? Tapasztalható, hogy olyan emberekhez is eljut bármilyen fajta segélyezési forma, akik egyébként nem rászorulók. DR. TAKÁCS CSABA A rendelet, illetve a módosítás tartalmazza részletesen a jogosultsági feltételeket. Ez a szabályozás meghatározza a felső és az alsó jövedelemhatárokat, illetve azokat a területeket ahol változásoknak kell bekövetkeznie annak érdekében, hogy célzottan krízis segélyben részesülhessen a kérelmet benyújtó személy. Ennek megfelelően, hogy ha további vizsgálat még szükséges, akkor még környezettanulmány keretében egyértelműen nyilvánvalóvá válhat, hogyha nem az arra jogosult, vagy a feltételeknek nem megfelelő személy akarná igénybe venni az ellátást, természetesen ebben az esetben a kérelem elutasításra kerül. Úgy gondolja, hogy ez a szabályozás elég részletes és alapos. Kiegészítésül elmondja, hogy vizsgálni kell a rendkívüli helyzetnek az előállását. Azt, hogy a kérelmezőnek az elmúlt időszakban következett be olyan változás az életvitelében, életkörülményében, egészségi állapotában, lakhatási körülményében, amely indokolja a krízishelyzetre való hivatkozást és annak megállapítását. KOVÁCS ÁRPÁD A krízis segély iránti kérelem benyújtására formanyomtatványt ír elő a rendelet. Kérdezi, hogy az előterjesztésben ez miért nem szerepel? DR. TAKÁCS CSABA Az előterjesztésben azért nem lelhető fel, mert a kérelem benyújtás tekintetében az a formanyomtatvány használandó, amelyet a többi pénzbeli ellátás igénylése esetén is alkalmazandó. Elmondja, hogy a nyomtatvány részletes személyi, jövedelmi, illetve vagyoni tartalommal bír, illetve mindenki számára megtalálható és elérhető az önkormányzat honlapján is. DANKAI TAMÁS Kérdezi, hogy a krízis helyzetbe kerülők, a helyi krízisalapból milyen feltételekkel igényelhetik ezt a segélyformát, illetve van-e valamilyen kimutatás, hogy milyen összegre számíthatnak a kérelmezők?

7 Az átmeneti segély 9 millió forintos keretéből, 3 millió forint erre a segélyezésre van elkülönítve. Kérdezi, hogy a másik oldal ezzel nem szenved-e csorbát, illetve várható-e erre plusz költségvetési támogatás? DR. TAKÁCS CSABA A rendelkezésre álló források meglehetősen korlátozottak, hiszen ahogyan az önkormányzatoknak a támogatásai, illetve a bevételei csökkennek úgy egyre kevesebb a feladataira fordítható összeg is. Elmondja, hogy a kormány által elfogadott krízissegélyezéssel összefüggésben a szociális csoportnál ügyfélfogadási napokon plusz ügyfél jelenik meg. A kérelem benyújtásakor külön vizsgálni kell azt, hogy a helyi önkormányzat átmeneti segély feltételeinek megfelel-e, és erről döntést is kell hozni. Ez tovább csökkenti a rendelkezésre álló forrást, mivel a megjelentek közül sokan eddig nem igényeltek átmeneti segélyt, viszont most beadják kérelmüket erre az ellátási formára is. A krízis segély esetében a maximálisan adható összeg az öregségi nyugdíjminimum összegének felel meg, a jövedelmi viszonyok tekintetében viszont jóval magasabb keretek vannak meghatározva (az öregségi nyugdíjminimum 200% és 300%-a közé kell, hogy essen az 1 főre eső jövedelem, egyedül álló esetében pedig 250% és 350% közé), mint a hagyományos átmeneti segély esetében. Vizsgálják azt, hogy a havi kiadásai (amelyek megnövekedtek a válság folytán) meghaladják e az összjövedelmének az 50%-át. Ezek a szabályok mutatják azt, hogy ez az új ellátási forma, amelyet az önkormányzat rendeletében most bevezethet, a gazdasági válsággal összefüggésben célzottan valóban a nagyon nehéz helyzetbe került, és eddig átmeneti segélyre egyébként nem jogosult személyeknek a támogatására irányul. Kérdezi, hogy a kormány által létrehozott krízisalap milyen összefüggésben van az önkormányzat által létrehozott krízisalappal, illetve hogyha valaki az egyik ellátásban részesül, akkor a másik ellátási formára adhat-e be kérelmet, a kettő nem zárja ki egymást? Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan szándékosan nem is kívántak rendelkezni, hiszen amikor elkezdtek ezen dolgozni, akkor még nem voltak ismertek a kormány által létrehozandó krízisalapnak a feltételei. A kormány által létrehozott krízisalapból történő segélyezés vonatkozásában az önkormányzatnak csak teendői vannak, de nem dönt. Tehát nem tudható, hogy a kormányzati krízisalapból ki fog részesülni, ezért helyben kívántak létrehozni krízisalapot és ezt igyekeztek függetleníteni minden mástól.

8 Hozzászólások VIROVEC PÁLNÉ Örömét fejezi az új segélyezési forma létrehozása iránt, amely szeptember 01. napján lép hatályba, mivel ez segítséget nyújt a nehéz helyzetbe került emberek számára. Kéri polgármester urat, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a rászorulókat. DR. SZÁSZI ISTVÁN Egyetért Virovec Pálné képviselő társa hozzászólásával, de kettős érzéssel, mert egyrészt örül annak, hogy lehetőség van embereken segíteni, másrészt elég baj az, hogy újabb segélyezési formát kell bevezetni. Fogadóórájának tapasztalatát megosztva elmondja, hogy tényleg jelentkeznek olyan állampolgárok segítségéért, akik a korábbi átmeneti segély kritériumainak (a rendeletben meghatározott jövedelemtől magasabbak a bevételeik) nem felelnek meg, viszont az élethelyzetük az utóbbi időben úgy változott, hogy segítségre szorulnak. Tehát egy viszonylag magasabb 1 főre eső jövedelem mellett is kerülhet a társadalom egyes csoportja olyan helyzetbe, amikor önkormányzati segítségre szorul, ezt próbálja orvosolni ez a rendelet. OLÁH ANDRÁS Véleménye szerint mindenképpen hasznos az előttük fekvő előterjesztés, mert számtalan esetben tapasztalható az, hogy kénytelenek jogszabályok szerint elutasítani olyan beadványokat, amelyeket érzéseik szerint támogatni kellett volna, de a jogszabályokhoz való ragaszkodás kötelesség, ezért kénytelenek voltak az esetleges fellebbezéseket visszautasítani. Úgy gondolja, hogy most így azok a személyek is segítséghez juthatnak, akik abban a másik formában nem kaphatták meg a támogatást. Összefoglalásképpen elmondja, hogy szándékuk szerint helyben történő döntéshozatallal elbírálható, az emberekhez közel, elérhető krízisalap létrehozására törekedtek. Az összeg, a feladathoz mérten szerény, a lehetőségeikhez mérten vizsgálva úgy gondolja, hogy arányos, és a mértékét illetően Mátészalka Város Önkormányzatának nincs miért szégyenkeznie. Fontos, hogy legalább néhány nehéz helyzetbe jutó embernek tudnak segíteni, akik egyébként a korábban meglévő segélyezési formákban nem voltak segélyezhetők és nem tudtak részükre segítséget nyújtani. Nyilvánvalóan a krízisalap gondolatának létrehozója és kiváltója az a tapasztalat volt, amelyről alpolgármester úr is beszélt.

9 Elmondja, hogy ő fogadóóráin megjelenő mátészalkaiak túlnyomó többsége valamilyen - ezzel a rendeletben is értelmezhető - krízis helyzetről számol be, és kétségbeesetten kér segítséget és próbál megoldást találni a rendkívül nehéz élethelyzetére. Úgy gondolja, hogyha szerény mértékű is, de fontos, hogy létrehozzák ezt a krízisalapot. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009. (VIII.24.) R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006.(IV. 11.) számú rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv ában (továbbiakban Szociális tv.) kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV. 11.) számú rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 17. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 16. (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos a.) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 2. A Rendelet 19. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 16. (3) bekezdésében foglalt ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

10 A Rendelet a következő 23/A. -sal egészül ki: 23/A. Krízis segély (1) A képviselő-testület a krízis helyzetbe kerülő személyek, illetve családok számára lakhatásuk biztosítása, egészségük megőrzése és szociális szolgáltatások nyújtása érdekében krízis segélyt nyújt. (2) Krízis helyzetű személynek minősül az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a és 300 %-a között, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a és 350 %-a között van, feltéve, hogy a jelentkező többlet kiadás viselése után megélhetése nem biztosított. (3) A (2) bekezdés szerinti személynek akkor nem biztosított a megélhetése, ha a megnövekedett havonkénti rendszeres, illetve rendkívüli kiadásainak összege meghaladja az összjövedelme 50%-át. (4) Többlet kiadásként elismert költségtípusok kizárólag: a) A megnövekedett havonkénti rendszeres kiadások: aa) a lakhatási költségek (lakbér vagy albérleti szerződés szerinti albérleti díj, a lakott lakáson fennálló lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, távhő-szolgáltatási díj, közös költség, villanyáram, a víz-, a gázfogyasztás, a tüzelőanyag költségei, szemétszállítási díj, csatornahasználati díj), valamint ab) a személyes használatú gépjármű fenntartási költségek, amennyiben annak értéke nem haladja meg a Szociális törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értéket, továbbá a munkavégzés céljából fenntartott gépjármű fenntartási költségei lehetnek. b) Rendkívüli kiadásként elismert költségtípusok kizárólag ba) az étkezési térítési díj mértéke és bb) a gyógyszer-, és gyógyászati segédeszközök költségei lehetnek. (5) Krízis segély a rendelkezésre álló összeg erejéig alkalmanként adható, összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

11 (6) A krízis segély természetbeni ellátásként is nyújtható. Természetbeni ellátásként különösen élelmiszerutalvány, tüzelőutalvány, gyógyszerutalvány, és étkezési térítési díj hozzájárulás formájában adható. A természetbeni ellátás kiszolgálásában, egyéni elbírálás szerint, kérhető a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Családsegítő Szolgálata közreműködése. A Családsegítő Szolgálat közreműködését az ellátásban részesülő életvitele indokolhatja. Közreműködés alatt az utalványok célravezető felhasználásában tett intézkedést, illetve utalvány-felhasználás elszámoltatását kell érteni. (7) A krízis segély iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a krízis helyzet megállapításához szükséges dokumentumokat, a (4) bekezdés szerinti kiadásokról szóló közüzemi és egyéb számlákat, illetve szolgáltatói igazolásokat. 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályban lépésével egyidejűleg a Rendelet a) 2 -ának (1) bekezdésének második tagmondatában a a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre szövegrész helyébe bevándoroltakra szövegrész, b) a 2. -ának (1) bekezdésének harmadik tagmondatában a a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre szövegrész helyébe letelepedettekre szövegrész, c) a 17. -ának (1) bekezdésében a 16. (1) és (3) bekezdése szövegrész helyébe a 16. (3) bekezdése szövegrész d.) a 28. -ának (1) bekezdésében a képviselő-testület szövegrész helyébe a polgármester szövegrész, lép. (3.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet a) 2. (3) bekezdésének b) pontja, b) 9. (1) bekezdésének a) pontja, c) 16. (1) és (2) bekezdései, d) 17. (2) és (3) bekezdései, e) 20. -a.

12 Szavazás Tárgya: a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Javasolja a képviselő-testület számára, hogy ez év folyamán vizsgálják felül a jelen vállalkozási szerződésnek az életképességét ebben a formában. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy közös bizottsági javaslat fogalmazódott meg az ülésen, amely szervesen kapcsolódik a bizottsági elnök úr által korábban említett javaslatához. Felkérik Mátészalka Város polgármesterét, hogy szeptember 30-ig tegyen javaslatot a megfelelő színvonalú közösségi közlekedési feltételek megteremtése érdekében. Véleménye szerint az előkészítő munkálatokba be kellene vonni a szolgáltatót, illetve minden érintetett annak érdekében, hogy azok az anomáliák, amelyről gyakran hallottak megszűnjenek. Ennek okaként az is felmerült, hogy a teljes ingyenesség nem biztos, hogy meghozta a kívánt eredményt.

13 Érdemes lenne megvizsgálni az ár és érték arányt, illetve, hogy egy jelképes díjfizetés mellett biztonságosabb feltételekről tudnának gondoskodni a szolgáltatóval együtt. Az lenne az érdek, hogy ezeken a buszokon ne csak a közlekedési feltételek legyenek ingyenesek, hanem az utazási körülmények is olyanokká váljanak hogy az utazó szívesen szálljon fel a járatokra. Hiába ingyenes a közlekedés, ha valaki a közbiztonságra veszélyes magatartást tapasztal, fél a buszokon utaztatni gyerekeit. Az iskolák újjáépítése, felújítása miatt egyre indokoltabbá válik, hogy erre a problémára minél előbb megoldást találjanak. Kérdezi, hogy képviselő úr a bizottsági határozatot ismertette? Ez egy javaslat, nem akarták határozati formába önteni, mert ahhoz túl kevés konkrétumot tartalmaz. Elmondja, hogy nem voltak abban a helyzetben, hogy konkrét javaslatot tegyenek. Kérdezi, hogy akkor erre vonatkozóan nincs bizottsági határozat? Nincs. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdések Kérdezi, hogy az imént említett javaslatra polgármester úr mit reagál? Kéri, hogy a bizottság írja le, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő színvonalú helyi közlekedés. Javasolja és kéri a bizottságot, hogy tanulmányozza a korábbi döntéseket, előterjesztéseket és azoknak az indokait arra vonatkozóan, hogy miért ilyen módon biztosították korábban a helyi közlekedést. Elmondja, hogy a megyében helyi tömegközlekedés Nyíregyházán kívül sehol máshol nincs, csak Mátészalkán. Egyetlen egy város sem biztosítja ezt még ilyen szinten sem.

14 A szolgáltatásnak a megítélésekor fontos, hogy különválasszák az utazó közönség által előidézett problémákat és magát a szolgáltatásnyújtást. A közlekedési vállalattal folyamatosan egyeztetnek, ez egy olyan interakció, amely évek óta fennáll. Akkor is fennállt, amikor más feltételekkel biztosították a helyi tömegközlekedést, hiszen az autóbusz-felújítástól kezdve és egyéb módon is Mátészalka Város Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a város közigazgatási területén a helyi tömegközlekedésnek ezt a formáját. Természetesen ez is egy fajta erőfeszítés és ezt is az a körülmény hozta létre, hogy a korábbi formában az ehhez nyújtott támogatásból nem tudtak kijönni, és a szolgáltató tett javaslatot, hogy egy kölcsönösen előnyős és még biztosítható szolgáltatást tudjanak fenntartani. Az iskolák felújítása olyan körülmény, amely nem tartozik szorosan ezen közszolgáltatás tárgykörébe, de ha ez nem lett volna ebben a formában, akkor az is sokkal nehezebben megoldható volna. Egy létező szolgáltatásra épülően tudják megoldani az iskola felújítások kapcsán a diákoknak az utaztatását is. Természetesen minden erről való gondolkodás felé maximális nyitottsággal van. Kéri a bizottságtól, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatás. Nyilvánvalóan e mögé a megfelelő forrásokat is biztosítani szükséges. A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy az állam 9,2 milliós normatívát biztosít ehhez az ellátási formához, a biztosított szolgáltatás a városnak nem egészen 6 millió forintjába kerül. Így ezen a költségsoron elég komoly megtakarítás jelentkezik a helyi járatú autóbusz közlekedés vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy nem helyén való arról beszélni, hogy újabb kiadások és nehézségek merülnek fel. Elmondja, hogy mindösszesen arról beszéltek, hogy az utazási körülményeken próbáljanak javítani. Ígéretet tesz arra, hogy a bizottság következő ülésén napirendre veszik ezt a problémát, ehhez meghívja majd a helyi szolgáltatónak a személyszállításért felelős üzletág vezetőjét. Az ülésen megvitatják a problémát, és ha tudnak olyan javaslatot tenni, amely az adott pénzügyi kereteken belül marad, akkor megoldásra tesz javaslatot, javítva azt a biztonságot, amely az emberek az utazások során megélhetnek. Ezt a problémát szeretnék megoldani és ehhez fognak önálló képviselői vagy bizottsági indítványt a képviselő-testület asztalára tenni, egy olyan javaslat formájában, amely megoldhatja ezt a problémát, amennyiben sikerül a szolgáltatóval ebben egyességre jutniuk. Köszöni polgármester úrtól a felhatalmazást, elmondja, hogy élni fognak a lehetőséggel.

15 OLÁH ANDRÁS Polgármester úr az előző kérdésre adott válaszában utalt arra, hogy az iskola-felújítások ideje alatt megnövekszik a tömegközlekedést igénybevevők száma. Elmondja, hogy a válaszból az következik, hogy ezeket a járatokat is a Volán fogja biztosítani. Kérdezi, hogy készült-e arra vonatkozóan számítás, hogy a 324 Ft/km díjjal számolva, mennyivel fogja ez megnövelni a költségeket? JÁSZOVICS ANITA A Volánnak is elküldték az ajánlatkérést ennek a szolgáltatásnak az ellátására. Elmondja, hogy az ajánlatban kihangsúlyozták, hogy nem új járat pár kialakítása, hanem az intézmény igényeinek megfelelően céljárat biztosítására lenne szükség. Valószínű, hogy a következő testületi ülésig beérkeznek az ajánlatok, és akkor az ezzel kapcsolatos döntést a képviselő-testület hozza meg. Hozzászólások SZABÓ ATTILA Az utas személyforgalom, illetve a tagintézmények megszűnésével a gyerekek iskolába járásával kapcsolatosan elmondja, hogy megszűnt a városközpontban az egyik tagintézmény, az újtelepen a másik tagintézmény. Véleménye szerint el kell menni és meg kell nézni, hogy pl.: az Újtelepről a Ráckertbe történő helyi utazás forgalmával nem hogy ülő, de még állóhely is alig van. Véleménye szerint, hogyha ezt az önkormányzatnak magára kellene vállalnia más szervezésben, akkor ez sokkal drágább lenne, mint most. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a meghozott döntések gondoskodnak arról, hogy a gyerekek utaztatása biztonságosan történjen. Kövendy képviselő hozzászólásával kapcsolatosan fenntartja továbbra is azt az álláspontját, hogy nagyon fontos az, hogy képviselő úr definiálja azt, hogy mit ért megfelelő szolgáltatás alatt. Az, hogy a buszon az utazó közönség egy része adott esetben, milyen helyzeteket idéz elő, az nem függ össze a szolgáltatás színvonalával. A szolgáltatás színvonala a járatsűrűségtől, a járatok minőségétől, tisztaságától, annak pontosságától függ. Úgy gondolja, hogy e tekintetben a Volán a lehetőségekhez és az ellenszolgáltatáshoz viszonyítottan nagyon tisztességes szolgáltatást nyújt. Azok az anomáliák, amelyekre képviselő úr utal, azok légkondicionált szuper buszok beállítása esetén is és 2 percenkénti járat sűrűség esetén sem szűnnének meg teljes mértékben.

16 Amikor az említett problémák felmerültek, a maguk eszközeivel, például a közterület-felügyelet igénybevételével igyekeztek kiküszöbölni ezeket. Sajnos a szolgáltatónak is és az önkormányzatnak is korlátozottak ehhez az eszközei. A képviselő úr által felvetett problémák akkor szűnnének meg, ha nem lenne semmilyen szolgáltatás, mert akkor ezek a problémák fel sem merülnének. Képviselő úr szerint nem helyén való, hivatkozzunk a költségekre. Véleménye szerint igen is helyén való, mert a normatíva nem csak a közlekedés költségei fedezetére vonatkozik, hanem számos egyéb a helyi tömegközlekedés megszervezésére, buszok, várók kialakítása, karbantartására is szolgál, így nem állítható szembe a normatíva a szolgáltatással. Elmondja, hogy szívesen veszi, hogy a pénzügyi bizottság vagy annak elnöke munkát vállal ebből a feladatból és várja ennek eredményét. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 124/2009. (VIII.19.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A HELYI JÁRATÚ AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselő-testület 1. A Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs VOLÁN ZRT december 28. napján - a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó - megkötött Vállalkozási szerződése 6. pontját az alábbiak szerint m ó d o s í t j a : 6./ A vállalkozót vállalkozói díjként a jelen szerződésben megjelölt autóbuszok által jelen szerződés alapján megtett km teljesítmények után július 1. napjától 340,- Ft/km díj illeti meg. (A díj tartalmazza az ÁFA-t.) A szerződés minden egyéb pontja változatlanul érvényben marad.

17 Felhatalmazza a polgármestert a helyi tömegközlekedési szolgáltatásra vonatkozó az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés-módosítás aláírására. Határidő: augusztus 31. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a bizottsági módosító javaslatot később ismertetni fogja.

18 Módosító Indítvány DANKAI TAMÁS Módosító javaslata a határozattervezet 4 bekezdés: - licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak egy összegben a versenytárgyalás időpontjától számított 30 napon belül, az adásvételi szerződés aláírásával egy időben kell megfizetnie bekezdés kiegészítésére irányul az alábbiak szerint: vagy pedig a vételár kiegyenlítése előzetes értékegyeztetést után, csereingatlan felajánlásával is megtörténhet. Ez a módosító indítvány ebben a megfogalmazásban véleménye szerint a versenytárgyalást ellehetetleníti, mert ha a versenytárgyalás után történik értékegyeztetés, akkor ez nem értelmezhető. A versenytárgyaláson kialakult ár vonatkozásában az értékegyeztetés nyílván egy utólagos alku, ha csak nem feltételezhető, hogy egy ajánlattevő lesz. Természetesen ez nem zárható ki, mert egy speciális helyzetű ingatlanról van szó. Úgy gondolja, hogy ez a javaslat így, ilyen módon a versenytárgyalással, a vagyonrendelettel és az ingatlanértékesítés szabályaival aligha egyeztethető össze. DR. TAKÁCS CSABA Az önkormányzati vagyonrendelet alapján nyilvános értékesítés történik versenytárgyalás alapján. Egyetért polgármester úrral, véleménye szerint sem lehet utólagos érték megállapítással egy kialakult vételárat a versenysemlegesség biztosításával akceptálni, eldönteni. A pályázóknak azonos feltételeket kell biztosítani a pályázati eljárás során. A pénz, mint fizetési eszköz általános értékmérőként funkcionál. A versenytárgyalás szabályai pedig egyértelműek, aki legtöbbet fizet az ingatlanért, azé. Esetünkben az induló értéket a vagyon rendelet alapján értékbecsléssel kellett alátámasztani, innentől felfelé indulhat a licitálás. Az értékelés alá nem mehet a vételár. DANKAI TAMÁS Az indítványát visszavonta. A pénzügyi bizottság módosító indítványát ismerteti. Javasolja, hogy a sikeres versenytárgyalást követően a pályázati biztosíték foglalóként funkcionáljon az adásvételi szerződésben, illetve hogy a fizetési határidő 30 napról, 60 napra módosuljon az adásvételi szerződés aláírása után.

19 A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot. Szavazás Tárgya: pénzügyi bizottság módosító javaslata (Kövendy Zsolt) Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 125/2009. (VIII.19.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről A Képviselő-testület 1. Az önkormányzat tulajdonát képező mátészalkai 3121/1/A/4. helyrajzi számon nyilvántartott, Kossuth u. 54/A. fsz. 3. sz. alatti, komfort nélküli lakás versenytárgyalás útján történő értékesítését az alábbiak szerint határozza meg: az ingatlan induló ára: ,-Ft a licit mértéke: ,-Ft a versenytárgyaláson való részvétel feltétele ,-Ft pályázati biztosíték letétbe helyezése, sikeres versenytárgyalást követően a pályázati biztosíték foglalóként funkcionál az adásvételi szerződésben a licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 60 napon belül kell megfizetnie

20 felhatalmazza Mátészalka Város polgármesterét a versenytárgyalás nyertesével megkötendő adásvételi szerződés aláírására Határidő: október 31. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a mátészalkai 3160 hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Elmondja, hogy az árral kapcsolatos módosító indítvány a későbbiekben ismertetni fogja. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy az előző határozatnál megtett módosítási javaslatokat ennél a határozattervezetnél is meg fogja tenni. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 173,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 99,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én (Kedden) 18 óra 50 perc kezdettel megtartott zárt ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 122-123/2010. (XII.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben