Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 13, d./ határozata: , Száma: 72-19/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 3.) Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről 4.) Előterjesztés a mátészalkai 3160 hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről 5.) Előterjesztés a Mátészalka, Rákóczi és Zöldfa út kereszteződésében lévő, 3260/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 6.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának nyugdíjazási kérelméről 7.) Előterjesztés képviselői alap felhasználásáról (Városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról) 8.) Előterjesztés a Mátészalka Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 9.) Bejelentések Mátészalka, augusztus 19. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Dr. Sarka Attila Siket Tibor képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László intézményi-, közművelődési és sport irodavezető, Jászovics Anita műszaki irodavezető, Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Harangi Adél közigazgatási és okmányiroda vezető, Marótiné Bíró Gyöngyvér szociális és gyámügyi csoportvezető, Jegyzőkönyvvezető: Kondor Nikoletta

3 Köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, az egyes napirendi pontok megtárgyalásához érkezett vendégeket és azokat, akik a televízió képernyői előtt figyelemmel kísérik a testület munkáját. Megállapítja, hogy 14 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Sürgősségi indítvánnyal kezdeményezi a képviselői alap felhasználásáról - városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról - szóló előterjesztés, illetve a Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételét. A sürgősséget a mielőbbi megvalósítás indokolja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal a képviselői alap felhasználásról szóló előterjesztést napirendre vette. Szavazás Tárgya: A képviselői alap felhasználásáról - városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról - szóló előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal a Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztést napirendre vette.

4 Szavazás Tárgya: Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Megállapítja, hogy a sürgősségi indítvánnyal napirendre vett előterjesztésekkel kiegészített napirendet a képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. Szavazás Tárgya: napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol

5 Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. SZABÓ ATTILA A humánszolgáltatások bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és 7 igen szavazattal a rendelettervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérdések Az előterjesztésben arról van szó, hogy az önkormányzat saját hatáskörben önálló krízisalapot hoz létre, a kormányzati krízisalapon túl. A kormányzati szándék, szintén az önkormányzatokon keresztül biztosítja ezt az ellátási formát, az önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetbe került családok számára. Kérdezi, hogy ez egy pluszforrást jelent, amelyet az önkormányzat biztosít? Elmondja, hogy az alapgondolat, még jóval a kormányzati elképzelés megfogalmazása előtt létrejött. Az volt az alapvető szándék, hogy közel az emberekhez, helyben, ott ahol elérhető egyrészt a döntéshozó, másrészt, pedig sokkal pontosabban felmérhető a jogosultság, hozzanak létre, ha szerény keretek között, szerény mértékben is, egy olyan krízisalapot, amely a nehéz helyzetbe került mátészalkai lakosokon segíteni tud. Létezik egy kormányzati krízisalap is, amely az önkormányzatokon keresztül működik, az önkormányzatok végzik el az előmunkálatokat, de a kifizetésekkel kapcsolatos döntést már nem az önkormányzat hozza meg. KOVÁCS ÁRPÁD Kalkuláció szerint mennyire elég a 3 millió Ft. összegű segélyezési keret? Figyelembe véve, az ilyen és a hasonló segélyezi típusokat, arra törekedtek, hogy illeszkedjen az eddigi segélyezési gyakorlatba és valamilyen módon azért kövesse azokat a mértékeket, amelyek a jelenlegi segélyezési rendszerben megszokottak. Ez körülbelül 150 krízis kérelem esetén jelenthet segítséget.

6 Kérdezi, hogy a segélyezi rendszerben mutatkozó anomáliák, hogyan küszöbölhetőek ki, illetve az önkormányzatnak van-e eszköze arra, hogy olyanok ne juthassanak ehhez az ellátási formához, akik egyébként az elvégzett környezettanulmány alapján kizárhatóak ebből a körből? Tapasztalható, hogy olyan emberekhez is eljut bármilyen fajta segélyezési forma, akik egyébként nem rászorulók. DR. TAKÁCS CSABA A rendelet, illetve a módosítás tartalmazza részletesen a jogosultsági feltételeket. Ez a szabályozás meghatározza a felső és az alsó jövedelemhatárokat, illetve azokat a területeket ahol változásoknak kell bekövetkeznie annak érdekében, hogy célzottan krízis segélyben részesülhessen a kérelmet benyújtó személy. Ennek megfelelően, hogy ha további vizsgálat még szükséges, akkor még környezettanulmány keretében egyértelműen nyilvánvalóvá válhat, hogyha nem az arra jogosult, vagy a feltételeknek nem megfelelő személy akarná igénybe venni az ellátást, természetesen ebben az esetben a kérelem elutasításra kerül. Úgy gondolja, hogy ez a szabályozás elég részletes és alapos. Kiegészítésül elmondja, hogy vizsgálni kell a rendkívüli helyzetnek az előállását. Azt, hogy a kérelmezőnek az elmúlt időszakban következett be olyan változás az életvitelében, életkörülményében, egészségi állapotában, lakhatási körülményében, amely indokolja a krízishelyzetre való hivatkozást és annak megállapítását. KOVÁCS ÁRPÁD A krízis segély iránti kérelem benyújtására formanyomtatványt ír elő a rendelet. Kérdezi, hogy az előterjesztésben ez miért nem szerepel? DR. TAKÁCS CSABA Az előterjesztésben azért nem lelhető fel, mert a kérelem benyújtás tekintetében az a formanyomtatvány használandó, amelyet a többi pénzbeli ellátás igénylése esetén is alkalmazandó. Elmondja, hogy a nyomtatvány részletes személyi, jövedelmi, illetve vagyoni tartalommal bír, illetve mindenki számára megtalálható és elérhető az önkormányzat honlapján is. DANKAI TAMÁS Kérdezi, hogy a krízis helyzetbe kerülők, a helyi krízisalapból milyen feltételekkel igényelhetik ezt a segélyformát, illetve van-e valamilyen kimutatás, hogy milyen összegre számíthatnak a kérelmezők?

7 Az átmeneti segély 9 millió forintos keretéből, 3 millió forint erre a segélyezésre van elkülönítve. Kérdezi, hogy a másik oldal ezzel nem szenved-e csorbát, illetve várható-e erre plusz költségvetési támogatás? DR. TAKÁCS CSABA A rendelkezésre álló források meglehetősen korlátozottak, hiszen ahogyan az önkormányzatoknak a támogatásai, illetve a bevételei csökkennek úgy egyre kevesebb a feladataira fordítható összeg is. Elmondja, hogy a kormány által elfogadott krízissegélyezéssel összefüggésben a szociális csoportnál ügyfélfogadási napokon plusz ügyfél jelenik meg. A kérelem benyújtásakor külön vizsgálni kell azt, hogy a helyi önkormányzat átmeneti segély feltételeinek megfelel-e, és erről döntést is kell hozni. Ez tovább csökkenti a rendelkezésre álló forrást, mivel a megjelentek közül sokan eddig nem igényeltek átmeneti segélyt, viszont most beadják kérelmüket erre az ellátási formára is. A krízis segély esetében a maximálisan adható összeg az öregségi nyugdíjminimum összegének felel meg, a jövedelmi viszonyok tekintetében viszont jóval magasabb keretek vannak meghatározva (az öregségi nyugdíjminimum 200% és 300%-a közé kell, hogy essen az 1 főre eső jövedelem, egyedül álló esetében pedig 250% és 350% közé), mint a hagyományos átmeneti segély esetében. Vizsgálják azt, hogy a havi kiadásai (amelyek megnövekedtek a válság folytán) meghaladják e az összjövedelmének az 50%-át. Ezek a szabályok mutatják azt, hogy ez az új ellátási forma, amelyet az önkormányzat rendeletében most bevezethet, a gazdasági válsággal összefüggésben célzottan valóban a nagyon nehéz helyzetbe került, és eddig átmeneti segélyre egyébként nem jogosult személyeknek a támogatására irányul. Kérdezi, hogy a kormány által létrehozott krízisalap milyen összefüggésben van az önkormányzat által létrehozott krízisalappal, illetve hogyha valaki az egyik ellátásban részesül, akkor a másik ellátási formára adhat-e be kérelmet, a kettő nem zárja ki egymást? Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan szándékosan nem is kívántak rendelkezni, hiszen amikor elkezdtek ezen dolgozni, akkor még nem voltak ismertek a kormány által létrehozandó krízisalapnak a feltételei. A kormány által létrehozott krízisalapból történő segélyezés vonatkozásában az önkormányzatnak csak teendői vannak, de nem dönt. Tehát nem tudható, hogy a kormányzati krízisalapból ki fog részesülni, ezért helyben kívántak létrehozni krízisalapot és ezt igyekeztek függetleníteni minden mástól.

8 Hozzászólások VIROVEC PÁLNÉ Örömét fejezi az új segélyezési forma létrehozása iránt, amely szeptember 01. napján lép hatályba, mivel ez segítséget nyújt a nehéz helyzetbe került emberek számára. Kéri polgármester urat, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a rászorulókat. DR. SZÁSZI ISTVÁN Egyetért Virovec Pálné képviselő társa hozzászólásával, de kettős érzéssel, mert egyrészt örül annak, hogy lehetőség van embereken segíteni, másrészt elég baj az, hogy újabb segélyezési formát kell bevezetni. Fogadóórájának tapasztalatát megosztva elmondja, hogy tényleg jelentkeznek olyan állampolgárok segítségéért, akik a korábbi átmeneti segély kritériumainak (a rendeletben meghatározott jövedelemtől magasabbak a bevételeik) nem felelnek meg, viszont az élethelyzetük az utóbbi időben úgy változott, hogy segítségre szorulnak. Tehát egy viszonylag magasabb 1 főre eső jövedelem mellett is kerülhet a társadalom egyes csoportja olyan helyzetbe, amikor önkormányzati segítségre szorul, ezt próbálja orvosolni ez a rendelet. OLÁH ANDRÁS Véleménye szerint mindenképpen hasznos az előttük fekvő előterjesztés, mert számtalan esetben tapasztalható az, hogy kénytelenek jogszabályok szerint elutasítani olyan beadványokat, amelyeket érzéseik szerint támogatni kellett volna, de a jogszabályokhoz való ragaszkodás kötelesség, ezért kénytelenek voltak az esetleges fellebbezéseket visszautasítani. Úgy gondolja, hogy most így azok a személyek is segítséghez juthatnak, akik abban a másik formában nem kaphatták meg a támogatást. Összefoglalásképpen elmondja, hogy szándékuk szerint helyben történő döntéshozatallal elbírálható, az emberekhez közel, elérhető krízisalap létrehozására törekedtek. Az összeg, a feladathoz mérten szerény, a lehetőségeikhez mérten vizsgálva úgy gondolja, hogy arányos, és a mértékét illetően Mátészalka Város Önkormányzatának nincs miért szégyenkeznie. Fontos, hogy legalább néhány nehéz helyzetbe jutó embernek tudnak segíteni, akik egyébként a korábban meglévő segélyezési formákban nem voltak segélyezhetők és nem tudtak részükre segítséget nyújtani. Nyilvánvalóan a krízisalap gondolatának létrehozója és kiváltója az a tapasztalat volt, amelyről alpolgármester úr is beszélt.

9 Elmondja, hogy ő fogadóóráin megjelenő mátészalkaiak túlnyomó többsége valamilyen - ezzel a rendeletben is értelmezhető - krízis helyzetről számol be, és kétségbeesetten kér segítséget és próbál megoldást találni a rendkívül nehéz élethelyzetére. Úgy gondolja, hogyha szerény mértékű is, de fontos, hogy létrehozzák ezt a krízisalapot. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009. (VIII.24.) R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006.(IV. 11.) számú rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv ában (továbbiakban Szociális tv.) kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV. 11.) számú rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 17. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 16. (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos a.) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 2. A Rendelet 19. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 16. (3) bekezdésében foglalt ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

10 A Rendelet a következő 23/A. -sal egészül ki: 23/A. Krízis segély (1) A képviselő-testület a krízis helyzetbe kerülő személyek, illetve családok számára lakhatásuk biztosítása, egészségük megőrzése és szociális szolgáltatások nyújtása érdekében krízis segélyt nyújt. (2) Krízis helyzetű személynek minősül az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a és 300 %-a között, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a és 350 %-a között van, feltéve, hogy a jelentkező többlet kiadás viselése után megélhetése nem biztosított. (3) A (2) bekezdés szerinti személynek akkor nem biztosított a megélhetése, ha a megnövekedett havonkénti rendszeres, illetve rendkívüli kiadásainak összege meghaladja az összjövedelme 50%-át. (4) Többlet kiadásként elismert költségtípusok kizárólag: a) A megnövekedett havonkénti rendszeres kiadások: aa) a lakhatási költségek (lakbér vagy albérleti szerződés szerinti albérleti díj, a lakott lakáson fennálló lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, távhő-szolgáltatási díj, közös költség, villanyáram, a víz-, a gázfogyasztás, a tüzelőanyag költségei, szemétszállítási díj, csatornahasználati díj), valamint ab) a személyes használatú gépjármű fenntartási költségek, amennyiben annak értéke nem haladja meg a Szociális törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értéket, továbbá a munkavégzés céljából fenntartott gépjármű fenntartási költségei lehetnek. b) Rendkívüli kiadásként elismert költségtípusok kizárólag ba) az étkezési térítési díj mértéke és bb) a gyógyszer-, és gyógyászati segédeszközök költségei lehetnek. (5) Krízis segély a rendelkezésre álló összeg erejéig alkalmanként adható, összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

11 (6) A krízis segély természetbeni ellátásként is nyújtható. Természetbeni ellátásként különösen élelmiszerutalvány, tüzelőutalvány, gyógyszerutalvány, és étkezési térítési díj hozzájárulás formájában adható. A természetbeni ellátás kiszolgálásában, egyéni elbírálás szerint, kérhető a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Családsegítő Szolgálata közreműködése. A Családsegítő Szolgálat közreműködését az ellátásban részesülő életvitele indokolhatja. Közreműködés alatt az utalványok célravezető felhasználásában tett intézkedést, illetve utalvány-felhasználás elszámoltatását kell érteni. (7) A krízis segély iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a krízis helyzet megállapításához szükséges dokumentumokat, a (4) bekezdés szerinti kiadásokról szóló közüzemi és egyéb számlákat, illetve szolgáltatói igazolásokat. 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályban lépésével egyidejűleg a Rendelet a) 2 -ának (1) bekezdésének második tagmondatában a a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre szövegrész helyébe bevándoroltakra szövegrész, b) a 2. -ának (1) bekezdésének harmadik tagmondatában a a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre szövegrész helyébe letelepedettekre szövegrész, c) a 17. -ának (1) bekezdésében a 16. (1) és (3) bekezdése szövegrész helyébe a 16. (3) bekezdése szövegrész d.) a 28. -ának (1) bekezdésében a képviselő-testület szövegrész helyébe a polgármester szövegrész, lép. (3.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet a) 2. (3) bekezdésének b) pontja, b) 9. (1) bekezdésének a) pontja, c) 16. (1) és (2) bekezdései, d) 17. (2) és (3) bekezdései, e) 20. -a.

12 Szavazás Tárgya: a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Javasolja a képviselő-testület számára, hogy ez év folyamán vizsgálják felül a jelen vállalkozási szerződésnek az életképességét ebben a formában. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy közös bizottsági javaslat fogalmazódott meg az ülésen, amely szervesen kapcsolódik a bizottsági elnök úr által korábban említett javaslatához. Felkérik Mátészalka Város polgármesterét, hogy szeptember 30-ig tegyen javaslatot a megfelelő színvonalú közösségi közlekedési feltételek megteremtése érdekében. Véleménye szerint az előkészítő munkálatokba be kellene vonni a szolgáltatót, illetve minden érintetett annak érdekében, hogy azok az anomáliák, amelyről gyakran hallottak megszűnjenek. Ennek okaként az is felmerült, hogy a teljes ingyenesség nem biztos, hogy meghozta a kívánt eredményt.

13 Érdemes lenne megvizsgálni az ár és érték arányt, illetve, hogy egy jelképes díjfizetés mellett biztonságosabb feltételekről tudnának gondoskodni a szolgáltatóval együtt. Az lenne az érdek, hogy ezeken a buszokon ne csak a közlekedési feltételek legyenek ingyenesek, hanem az utazási körülmények is olyanokká váljanak hogy az utazó szívesen szálljon fel a járatokra. Hiába ingyenes a közlekedés, ha valaki a közbiztonságra veszélyes magatartást tapasztal, fél a buszokon utaztatni gyerekeit. Az iskolák újjáépítése, felújítása miatt egyre indokoltabbá válik, hogy erre a problémára minél előbb megoldást találjanak. Kérdezi, hogy képviselő úr a bizottsági határozatot ismertette? Ez egy javaslat, nem akarták határozati formába önteni, mert ahhoz túl kevés konkrétumot tartalmaz. Elmondja, hogy nem voltak abban a helyzetben, hogy konkrét javaslatot tegyenek. Kérdezi, hogy akkor erre vonatkozóan nincs bizottsági határozat? Nincs. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdések Kérdezi, hogy az imént említett javaslatra polgármester úr mit reagál? Kéri, hogy a bizottság írja le, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő színvonalú helyi közlekedés. Javasolja és kéri a bizottságot, hogy tanulmányozza a korábbi döntéseket, előterjesztéseket és azoknak az indokait arra vonatkozóan, hogy miért ilyen módon biztosították korábban a helyi közlekedést. Elmondja, hogy a megyében helyi tömegközlekedés Nyíregyházán kívül sehol máshol nincs, csak Mátészalkán. Egyetlen egy város sem biztosítja ezt még ilyen szinten sem.

14 A szolgáltatásnak a megítélésekor fontos, hogy különválasszák az utazó közönség által előidézett problémákat és magát a szolgáltatásnyújtást. A közlekedési vállalattal folyamatosan egyeztetnek, ez egy olyan interakció, amely évek óta fennáll. Akkor is fennállt, amikor más feltételekkel biztosították a helyi tömegközlekedést, hiszen az autóbusz-felújítástól kezdve és egyéb módon is Mátészalka Város Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a város közigazgatási területén a helyi tömegközlekedésnek ezt a formáját. Természetesen ez is egy fajta erőfeszítés és ezt is az a körülmény hozta létre, hogy a korábbi formában az ehhez nyújtott támogatásból nem tudtak kijönni, és a szolgáltató tett javaslatot, hogy egy kölcsönösen előnyős és még biztosítható szolgáltatást tudjanak fenntartani. Az iskolák felújítása olyan körülmény, amely nem tartozik szorosan ezen közszolgáltatás tárgykörébe, de ha ez nem lett volna ebben a formában, akkor az is sokkal nehezebben megoldható volna. Egy létező szolgáltatásra épülően tudják megoldani az iskola felújítások kapcsán a diákoknak az utaztatását is. Természetesen minden erről való gondolkodás felé maximális nyitottsággal van. Kéri a bizottságtól, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatás. Nyilvánvalóan e mögé a megfelelő forrásokat is biztosítani szükséges. A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy az állam 9,2 milliós normatívát biztosít ehhez az ellátási formához, a biztosított szolgáltatás a városnak nem egészen 6 millió forintjába kerül. Így ezen a költségsoron elég komoly megtakarítás jelentkezik a helyi járatú autóbusz közlekedés vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy nem helyén való arról beszélni, hogy újabb kiadások és nehézségek merülnek fel. Elmondja, hogy mindösszesen arról beszéltek, hogy az utazási körülményeken próbáljanak javítani. Ígéretet tesz arra, hogy a bizottság következő ülésén napirendre veszik ezt a problémát, ehhez meghívja majd a helyi szolgáltatónak a személyszállításért felelős üzletág vezetőjét. Az ülésen megvitatják a problémát, és ha tudnak olyan javaslatot tenni, amely az adott pénzügyi kereteken belül marad, akkor megoldásra tesz javaslatot, javítva azt a biztonságot, amely az emberek az utazások során megélhetnek. Ezt a problémát szeretnék megoldani és ehhez fognak önálló képviselői vagy bizottsági indítványt a képviselő-testület asztalára tenni, egy olyan javaslat formájában, amely megoldhatja ezt a problémát, amennyiben sikerül a szolgáltatóval ebben egyességre jutniuk. Köszöni polgármester úrtól a felhatalmazást, elmondja, hogy élni fognak a lehetőséggel.

15 OLÁH ANDRÁS Polgármester úr az előző kérdésre adott válaszában utalt arra, hogy az iskola-felújítások ideje alatt megnövekszik a tömegközlekedést igénybevevők száma. Elmondja, hogy a válaszból az következik, hogy ezeket a járatokat is a Volán fogja biztosítani. Kérdezi, hogy készült-e arra vonatkozóan számítás, hogy a 324 Ft/km díjjal számolva, mennyivel fogja ez megnövelni a költségeket? JÁSZOVICS ANITA A Volánnak is elküldték az ajánlatkérést ennek a szolgáltatásnak az ellátására. Elmondja, hogy az ajánlatban kihangsúlyozták, hogy nem új járat pár kialakítása, hanem az intézmény igényeinek megfelelően céljárat biztosítására lenne szükség. Valószínű, hogy a következő testületi ülésig beérkeznek az ajánlatok, és akkor az ezzel kapcsolatos döntést a képviselő-testület hozza meg. Hozzászólások SZABÓ ATTILA Az utas személyforgalom, illetve a tagintézmények megszűnésével a gyerekek iskolába járásával kapcsolatosan elmondja, hogy megszűnt a városközpontban az egyik tagintézmény, az újtelepen a másik tagintézmény. Véleménye szerint el kell menni és meg kell nézni, hogy pl.: az Újtelepről a Ráckertbe történő helyi utazás forgalmával nem hogy ülő, de még állóhely is alig van. Véleménye szerint, hogyha ezt az önkormányzatnak magára kellene vállalnia más szervezésben, akkor ez sokkal drágább lenne, mint most. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a meghozott döntések gondoskodnak arról, hogy a gyerekek utaztatása biztonságosan történjen. Kövendy képviselő hozzászólásával kapcsolatosan fenntartja továbbra is azt az álláspontját, hogy nagyon fontos az, hogy képviselő úr definiálja azt, hogy mit ért megfelelő szolgáltatás alatt. Az, hogy a buszon az utazó közönség egy része adott esetben, milyen helyzeteket idéz elő, az nem függ össze a szolgáltatás színvonalával. A szolgáltatás színvonala a járatsűrűségtől, a járatok minőségétől, tisztaságától, annak pontosságától függ. Úgy gondolja, hogy e tekintetben a Volán a lehetőségekhez és az ellenszolgáltatáshoz viszonyítottan nagyon tisztességes szolgáltatást nyújt. Azok az anomáliák, amelyekre képviselő úr utal, azok légkondicionált szuper buszok beállítása esetén is és 2 percenkénti járat sűrűség esetén sem szűnnének meg teljes mértékben.

16 Amikor az említett problémák felmerültek, a maguk eszközeivel, például a közterület-felügyelet igénybevételével igyekeztek kiküszöbölni ezeket. Sajnos a szolgáltatónak is és az önkormányzatnak is korlátozottak ehhez az eszközei. A képviselő úr által felvetett problémák akkor szűnnének meg, ha nem lenne semmilyen szolgáltatás, mert akkor ezek a problémák fel sem merülnének. Képviselő úr szerint nem helyén való, hivatkozzunk a költségekre. Véleménye szerint igen is helyén való, mert a normatíva nem csak a közlekedés költségei fedezetére vonatkozik, hanem számos egyéb a helyi tömegközlekedés megszervezésére, buszok, várók kialakítása, karbantartására is szolgál, így nem állítható szembe a normatíva a szolgáltatással. Elmondja, hogy szívesen veszi, hogy a pénzügyi bizottság vagy annak elnöke munkát vállal ebből a feladatból és várja ennek eredményét. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 124/2009. (VIII.19.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A HELYI JÁRATÚ AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselő-testület 1. A Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs VOLÁN ZRT december 28. napján - a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó - megkötött Vállalkozási szerződése 6. pontját az alábbiak szerint m ó d o s í t j a : 6./ A vállalkozót vállalkozói díjként a jelen szerződésben megjelölt autóbuszok által jelen szerződés alapján megtett km teljesítmények után július 1. napjától 340,- Ft/km díj illeti meg. (A díj tartalmazza az ÁFA-t.) A szerződés minden egyéb pontja változatlanul érvényben marad.

17 Felhatalmazza a polgármestert a helyi tömegközlekedési szolgáltatásra vonatkozó az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés-módosítás aláírására. Határidő: augusztus 31. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a bizottsági módosító javaslatot később ismertetni fogja.

18 Módosító Indítvány DANKAI TAMÁS Módosító javaslata a határozattervezet 4 bekezdés: - licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak egy összegben a versenytárgyalás időpontjától számított 30 napon belül, az adásvételi szerződés aláírásával egy időben kell megfizetnie bekezdés kiegészítésére irányul az alábbiak szerint: vagy pedig a vételár kiegyenlítése előzetes értékegyeztetést után, csereingatlan felajánlásával is megtörténhet. Ez a módosító indítvány ebben a megfogalmazásban véleménye szerint a versenytárgyalást ellehetetleníti, mert ha a versenytárgyalás után történik értékegyeztetés, akkor ez nem értelmezhető. A versenytárgyaláson kialakult ár vonatkozásában az értékegyeztetés nyílván egy utólagos alku, ha csak nem feltételezhető, hogy egy ajánlattevő lesz. Természetesen ez nem zárható ki, mert egy speciális helyzetű ingatlanról van szó. Úgy gondolja, hogy ez a javaslat így, ilyen módon a versenytárgyalással, a vagyonrendelettel és az ingatlanértékesítés szabályaival aligha egyeztethető össze. DR. TAKÁCS CSABA Az önkormányzati vagyonrendelet alapján nyilvános értékesítés történik versenytárgyalás alapján. Egyetért polgármester úrral, véleménye szerint sem lehet utólagos érték megállapítással egy kialakult vételárat a versenysemlegesség biztosításával akceptálni, eldönteni. A pályázóknak azonos feltételeket kell biztosítani a pályázati eljárás során. A pénz, mint fizetési eszköz általános értékmérőként funkcionál. A versenytárgyalás szabályai pedig egyértelműek, aki legtöbbet fizet az ingatlanért, azé. Esetünkben az induló értéket a vagyon rendelet alapján értékbecsléssel kellett alátámasztani, innentől felfelé indulhat a licitálás. Az értékelés alá nem mehet a vételár. DANKAI TAMÁS Az indítványát visszavonta. A pénzügyi bizottság módosító indítványát ismerteti. Javasolja, hogy a sikeres versenytárgyalást követően a pályázati biztosíték foglalóként funkcionáljon az adásvételi szerződésben, illetve hogy a fizetési határidő 30 napról, 60 napra módosuljon az adásvételi szerződés aláírása után.

19 A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot. Szavazás Tárgya: pénzügyi bizottság módosító javaslata (Kövendy Zsolt) Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 125/2009. (VIII.19.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről A Képviselő-testület 1. Az önkormányzat tulajdonát képező mátészalkai 3121/1/A/4. helyrajzi számon nyilvántartott, Kossuth u. 54/A. fsz. 3. sz. alatti, komfort nélküli lakás versenytárgyalás útján történő értékesítését az alábbiak szerint határozza meg: az ingatlan induló ára: ,-Ft a licit mértéke: ,-Ft a versenytárgyaláson való részvétel feltétele ,-Ft pályázati biztosíték letétbe helyezése, sikeres versenytárgyalást követően a pályázati biztosíték foglalóként funkcionál az adásvételi szerződésben a licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 60 napon belül kell megfizetnie

20 felhatalmazza Mátészalka Város polgármesterét a versenytárgyalás nyertesével megkötendő adásvételi szerződés aláírására Határidő: október 31. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a mátészalkai 3160 hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Elmondja, hogy az árral kapcsolatos módosító indítvány a későbbiekben ismertetni fogja. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy az előző határozatnál megtett módosítási javaslatokat ennél a határozattervezetnél is meg fogja tenni. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 2-5, d./ határozata: 24-36, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: 94-104, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-102 d, rendelete: 7 T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én du. 17 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv-2011-09-15. Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Készült:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben