Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 13, d./ határozata: , Száma: 72-19/2009. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 3.) Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről 4.) Előterjesztés a mátészalkai 3160 hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről 5.) Előterjesztés a Mátészalka, Rákóczi és Zöldfa út kereszteződésében lévő, 3260/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 6.) Előterjesztés a Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának nyugdíjazási kérelméről 7.) Előterjesztés képviselői alap felhasználásáról (Városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról) 8.) Előterjesztés a Mátészalka Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 9.) Bejelentések Mátészalka, augusztus 19. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület augusztus 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Dr. Sarka Attila Siket Tibor képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László intézményi-, közművelődési és sport irodavezető, Jászovics Anita műszaki irodavezető, Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Harangi Adél közigazgatási és okmányiroda vezető, Marótiné Bíró Gyöngyvér szociális és gyámügyi csoportvezető, Jegyzőkönyvvezető: Kondor Nikoletta

3 Köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, az egyes napirendi pontok megtárgyalásához érkezett vendégeket és azokat, akik a televízió képernyői előtt figyelemmel kísérik a testület munkáját. Megállapítja, hogy 14 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Sürgősségi indítvánnyal kezdeményezi a képviselői alap felhasználásáról - városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról - szóló előterjesztés, illetve a Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételét. A sürgősséget a mielőbbi megvalósítás indokolja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal a képviselői alap felhasználásról szóló előterjesztést napirendre vette. Szavazás Tárgya: A képviselői alap felhasználásáról - városi Köztemetőben felépítésre kerülő harangláb környezetének kialakításáról - szóló előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal a Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztést napirendre vette.

4 Szavazás Tárgya: Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Megállapítja, hogy a sürgősségi indítvánnyal napirendre vett előterjesztésekkel kiegészített napirendet a képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta. Szavazás Tárgya: napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol

5 Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. SZABÓ ATTILA A humánszolgáltatások bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és 7 igen szavazattal a rendelettervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Kérdések Az előterjesztésben arról van szó, hogy az önkormányzat saját hatáskörben önálló krízisalapot hoz létre, a kormányzati krízisalapon túl. A kormányzati szándék, szintén az önkormányzatokon keresztül biztosítja ezt az ellátási formát, az önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetbe került családok számára. Kérdezi, hogy ez egy pluszforrást jelent, amelyet az önkormányzat biztosít? Elmondja, hogy az alapgondolat, még jóval a kormányzati elképzelés megfogalmazása előtt létrejött. Az volt az alapvető szándék, hogy közel az emberekhez, helyben, ott ahol elérhető egyrészt a döntéshozó, másrészt, pedig sokkal pontosabban felmérhető a jogosultság, hozzanak létre, ha szerény keretek között, szerény mértékben is, egy olyan krízisalapot, amely a nehéz helyzetbe került mátészalkai lakosokon segíteni tud. Létezik egy kormányzati krízisalap is, amely az önkormányzatokon keresztül működik, az önkormányzatok végzik el az előmunkálatokat, de a kifizetésekkel kapcsolatos döntést már nem az önkormányzat hozza meg. KOVÁCS ÁRPÁD Kalkuláció szerint mennyire elég a 3 millió Ft. összegű segélyezési keret? Figyelembe véve, az ilyen és a hasonló segélyezi típusokat, arra törekedtek, hogy illeszkedjen az eddigi segélyezési gyakorlatba és valamilyen módon azért kövesse azokat a mértékeket, amelyek a jelenlegi segélyezési rendszerben megszokottak. Ez körülbelül 150 krízis kérelem esetén jelenthet segítséget.

6 Kérdezi, hogy a segélyezi rendszerben mutatkozó anomáliák, hogyan küszöbölhetőek ki, illetve az önkormányzatnak van-e eszköze arra, hogy olyanok ne juthassanak ehhez az ellátási formához, akik egyébként az elvégzett környezettanulmány alapján kizárhatóak ebből a körből? Tapasztalható, hogy olyan emberekhez is eljut bármilyen fajta segélyezési forma, akik egyébként nem rászorulók. DR. TAKÁCS CSABA A rendelet, illetve a módosítás tartalmazza részletesen a jogosultsági feltételeket. Ez a szabályozás meghatározza a felső és az alsó jövedelemhatárokat, illetve azokat a területeket ahol változásoknak kell bekövetkeznie annak érdekében, hogy célzottan krízis segélyben részesülhessen a kérelmet benyújtó személy. Ennek megfelelően, hogy ha további vizsgálat még szükséges, akkor még környezettanulmány keretében egyértelműen nyilvánvalóvá válhat, hogyha nem az arra jogosult, vagy a feltételeknek nem megfelelő személy akarná igénybe venni az ellátást, természetesen ebben az esetben a kérelem elutasításra kerül. Úgy gondolja, hogy ez a szabályozás elég részletes és alapos. Kiegészítésül elmondja, hogy vizsgálni kell a rendkívüli helyzetnek az előállását. Azt, hogy a kérelmezőnek az elmúlt időszakban következett be olyan változás az életvitelében, életkörülményében, egészségi állapotában, lakhatási körülményében, amely indokolja a krízishelyzetre való hivatkozást és annak megállapítását. KOVÁCS ÁRPÁD A krízis segély iránti kérelem benyújtására formanyomtatványt ír elő a rendelet. Kérdezi, hogy az előterjesztésben ez miért nem szerepel? DR. TAKÁCS CSABA Az előterjesztésben azért nem lelhető fel, mert a kérelem benyújtás tekintetében az a formanyomtatvány használandó, amelyet a többi pénzbeli ellátás igénylése esetén is alkalmazandó. Elmondja, hogy a nyomtatvány részletes személyi, jövedelmi, illetve vagyoni tartalommal bír, illetve mindenki számára megtalálható és elérhető az önkormányzat honlapján is. DANKAI TAMÁS Kérdezi, hogy a krízis helyzetbe kerülők, a helyi krízisalapból milyen feltételekkel igényelhetik ezt a segélyformát, illetve van-e valamilyen kimutatás, hogy milyen összegre számíthatnak a kérelmezők?

7 Az átmeneti segély 9 millió forintos keretéből, 3 millió forint erre a segélyezésre van elkülönítve. Kérdezi, hogy a másik oldal ezzel nem szenved-e csorbát, illetve várható-e erre plusz költségvetési támogatás? DR. TAKÁCS CSABA A rendelkezésre álló források meglehetősen korlátozottak, hiszen ahogyan az önkormányzatoknak a támogatásai, illetve a bevételei csökkennek úgy egyre kevesebb a feladataira fordítható összeg is. Elmondja, hogy a kormány által elfogadott krízissegélyezéssel összefüggésben a szociális csoportnál ügyfélfogadási napokon plusz ügyfél jelenik meg. A kérelem benyújtásakor külön vizsgálni kell azt, hogy a helyi önkormányzat átmeneti segély feltételeinek megfelel-e, és erről döntést is kell hozni. Ez tovább csökkenti a rendelkezésre álló forrást, mivel a megjelentek közül sokan eddig nem igényeltek átmeneti segélyt, viszont most beadják kérelmüket erre az ellátási formára is. A krízis segély esetében a maximálisan adható összeg az öregségi nyugdíjminimum összegének felel meg, a jövedelmi viszonyok tekintetében viszont jóval magasabb keretek vannak meghatározva (az öregségi nyugdíjminimum 200% és 300%-a közé kell, hogy essen az 1 főre eső jövedelem, egyedül álló esetében pedig 250% és 350% közé), mint a hagyományos átmeneti segély esetében. Vizsgálják azt, hogy a havi kiadásai (amelyek megnövekedtek a válság folytán) meghaladják e az összjövedelmének az 50%-át. Ezek a szabályok mutatják azt, hogy ez az új ellátási forma, amelyet az önkormányzat rendeletében most bevezethet, a gazdasági válsággal összefüggésben célzottan valóban a nagyon nehéz helyzetbe került, és eddig átmeneti segélyre egyébként nem jogosult személyeknek a támogatására irányul. Kérdezi, hogy a kormány által létrehozott krízisalap milyen összefüggésben van az önkormányzat által létrehozott krízisalappal, illetve hogyha valaki az egyik ellátásban részesül, akkor a másik ellátási formára adhat-e be kérelmet, a kettő nem zárja ki egymást? Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan szándékosan nem is kívántak rendelkezni, hiszen amikor elkezdtek ezen dolgozni, akkor még nem voltak ismertek a kormány által létrehozandó krízisalapnak a feltételei. A kormány által létrehozott krízisalapból történő segélyezés vonatkozásában az önkormányzatnak csak teendői vannak, de nem dönt. Tehát nem tudható, hogy a kormányzati krízisalapból ki fog részesülni, ezért helyben kívántak létrehozni krízisalapot és ezt igyekeztek függetleníteni minden mástól.

8 Hozzászólások VIROVEC PÁLNÉ Örömét fejezi az új segélyezési forma létrehozása iránt, amely szeptember 01. napján lép hatályba, mivel ez segítséget nyújt a nehéz helyzetbe került emberek számára. Kéri polgármester urat, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a rászorulókat. DR. SZÁSZI ISTVÁN Egyetért Virovec Pálné képviselő társa hozzászólásával, de kettős érzéssel, mert egyrészt örül annak, hogy lehetőség van embereken segíteni, másrészt elég baj az, hogy újabb segélyezési formát kell bevezetni. Fogadóórájának tapasztalatát megosztva elmondja, hogy tényleg jelentkeznek olyan állampolgárok segítségéért, akik a korábbi átmeneti segély kritériumainak (a rendeletben meghatározott jövedelemtől magasabbak a bevételeik) nem felelnek meg, viszont az élethelyzetük az utóbbi időben úgy változott, hogy segítségre szorulnak. Tehát egy viszonylag magasabb 1 főre eső jövedelem mellett is kerülhet a társadalom egyes csoportja olyan helyzetbe, amikor önkormányzati segítségre szorul, ezt próbálja orvosolni ez a rendelet. OLÁH ANDRÁS Véleménye szerint mindenképpen hasznos az előttük fekvő előterjesztés, mert számtalan esetben tapasztalható az, hogy kénytelenek jogszabályok szerint elutasítani olyan beadványokat, amelyeket érzéseik szerint támogatni kellett volna, de a jogszabályokhoz való ragaszkodás kötelesség, ezért kénytelenek voltak az esetleges fellebbezéseket visszautasítani. Úgy gondolja, hogy most így azok a személyek is segítséghez juthatnak, akik abban a másik formában nem kaphatták meg a támogatást. Összefoglalásképpen elmondja, hogy szándékuk szerint helyben történő döntéshozatallal elbírálható, az emberekhez közel, elérhető krízisalap létrehozására törekedtek. Az összeg, a feladathoz mérten szerény, a lehetőségeikhez mérten vizsgálva úgy gondolja, hogy arányos, és a mértékét illetően Mátészalka Város Önkormányzatának nincs miért szégyenkeznie. Fontos, hogy legalább néhány nehéz helyzetbe jutó embernek tudnak segíteni, akik egyébként a korábban meglévő segélyezési formákban nem voltak segélyezhetők és nem tudtak részükre segítséget nyújtani. Nyilvánvalóan a krízisalap gondolatának létrehozója és kiváltója az a tapasztalat volt, amelyről alpolgármester úr is beszélt.

9 Elmondja, hogy ő fogadóóráin megjelenő mátészalkaiak túlnyomó többsége valamilyen - ezzel a rendeletben is értelmezhető - krízis helyzetről számol be, és kétségbeesetten kér segítséget és próbál megoldást találni a rendkívül nehéz élethelyzetére. Úgy gondolja, hogyha szerény mértékű is, de fontos, hogy létrehozzák ezt a krízisalapot. A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009. (VIII.24.) R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006.(IV. 11.) számú rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv ában (továbbiakban Szociális tv.) kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV. 11.) számú rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 17. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 16. (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos a.) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 2. A Rendelet 19. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 16. (3) bekezdésében foglalt ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

10 A Rendelet a következő 23/A. -sal egészül ki: 23/A. Krízis segély (1) A képviselő-testület a krízis helyzetbe kerülő személyek, illetve családok számára lakhatásuk biztosítása, egészségük megőrzése és szociális szolgáltatások nyújtása érdekében krízis segélyt nyújt. (2) Krízis helyzetű személynek minősül az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a és 300 %-a között, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a és 350 %-a között van, feltéve, hogy a jelentkező többlet kiadás viselése után megélhetése nem biztosított. (3) A (2) bekezdés szerinti személynek akkor nem biztosított a megélhetése, ha a megnövekedett havonkénti rendszeres, illetve rendkívüli kiadásainak összege meghaladja az összjövedelme 50%-át. (4) Többlet kiadásként elismert költségtípusok kizárólag: a) A megnövekedett havonkénti rendszeres kiadások: aa) a lakhatási költségek (lakbér vagy albérleti szerződés szerinti albérleti díj, a lakott lakáson fennálló lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, távhő-szolgáltatási díj, közös költség, villanyáram, a víz-, a gázfogyasztás, a tüzelőanyag költségei, szemétszállítási díj, csatornahasználati díj), valamint ab) a személyes használatú gépjármű fenntartási költségek, amennyiben annak értéke nem haladja meg a Szociális törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értéket, továbbá a munkavégzés céljából fenntartott gépjármű fenntartási költségei lehetnek. b) Rendkívüli kiadásként elismert költségtípusok kizárólag ba) az étkezési térítési díj mértéke és bb) a gyógyszer-, és gyógyászati segédeszközök költségei lehetnek. (5) Krízis segély a rendelkezésre álló összeg erejéig alkalmanként adható, összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

11 (6) A krízis segély természetbeni ellátásként is nyújtható. Természetbeni ellátásként különösen élelmiszerutalvány, tüzelőutalvány, gyógyszerutalvány, és étkezési térítési díj hozzájárulás formájában adható. A természetbeni ellátás kiszolgálásában, egyéni elbírálás szerint, kérhető a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka Családsegítő Szolgálata közreműködése. A Családsegítő Szolgálat közreműködését az ellátásban részesülő életvitele indokolhatja. Közreműködés alatt az utalványok célravezető felhasználásában tett intézkedést, illetve utalvány-felhasználás elszámoltatását kell érteni. (7) A krízis segély iránti kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a krízis helyzet megállapításához szükséges dokumentumokat, a (4) bekezdés szerinti kiadásokról szóló közüzemi és egyéb számlákat, illetve szolgáltatói igazolásokat. 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet szeptember 01. napján lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályban lépésével egyidejűleg a Rendelet a) 2 -ának (1) bekezdésének második tagmondatában a a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre szövegrész helyébe bevándoroltakra szövegrész, b) a 2. -ának (1) bekezdésének harmadik tagmondatában a a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre szövegrész helyébe letelepedettekre szövegrész, c) a 17. -ának (1) bekezdésében a 16. (1) és (3) bekezdése szövegrész helyébe a 16. (3) bekezdése szövegrész d.) a 28. -ának (1) bekezdésében a képviselő-testület szövegrész helyébe a polgármester szövegrész, lép. (3.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet a) 2. (3) bekezdésének b) pontja, b) 9. (1) bekezdésének a) pontja, c) 16. (1) és (2) bekezdései, d) 17. (2) és (3) bekezdései, e) 20. -a.

12 Szavazás Tárgya: a szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Javasolja a képviselő-testület számára, hogy ez év folyamán vizsgálják felül a jelen vállalkozási szerződésnek az életképességét ebben a formában. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy közös bizottsági javaslat fogalmazódott meg az ülésen, amely szervesen kapcsolódik a bizottsági elnök úr által korábban említett javaslatához. Felkérik Mátészalka Város polgármesterét, hogy szeptember 30-ig tegyen javaslatot a megfelelő színvonalú közösségi közlekedési feltételek megteremtése érdekében. Véleménye szerint az előkészítő munkálatokba be kellene vonni a szolgáltatót, illetve minden érintetett annak érdekében, hogy azok az anomáliák, amelyről gyakran hallottak megszűnjenek. Ennek okaként az is felmerült, hogy a teljes ingyenesség nem biztos, hogy meghozta a kívánt eredményt.

13 Érdemes lenne megvizsgálni az ár és érték arányt, illetve, hogy egy jelképes díjfizetés mellett biztonságosabb feltételekről tudnának gondoskodni a szolgáltatóval együtt. Az lenne az érdek, hogy ezeken a buszokon ne csak a közlekedési feltételek legyenek ingyenesek, hanem az utazási körülmények is olyanokká váljanak hogy az utazó szívesen szálljon fel a járatokra. Hiába ingyenes a közlekedés, ha valaki a közbiztonságra veszélyes magatartást tapasztal, fél a buszokon utaztatni gyerekeit. Az iskolák újjáépítése, felújítása miatt egyre indokoltabbá válik, hogy erre a problémára minél előbb megoldást találjanak. Kérdezi, hogy képviselő úr a bizottsági határozatot ismertette? Ez egy javaslat, nem akarták határozati formába önteni, mert ahhoz túl kevés konkrétumot tartalmaz. Elmondja, hogy nem voltak abban a helyzetben, hogy konkrét javaslatot tegyenek. Kérdezi, hogy akkor erre vonatkozóan nincs bizottsági határozat? Nincs. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdések Kérdezi, hogy az imént említett javaslatra polgármester úr mit reagál? Kéri, hogy a bizottság írja le, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő színvonalú helyi közlekedés. Javasolja és kéri a bizottságot, hogy tanulmányozza a korábbi döntéseket, előterjesztéseket és azoknak az indokait arra vonatkozóan, hogy miért ilyen módon biztosították korábban a helyi közlekedést. Elmondja, hogy a megyében helyi tömegközlekedés Nyíregyházán kívül sehol máshol nincs, csak Mátészalkán. Egyetlen egy város sem biztosítja ezt még ilyen szinten sem.

14 A szolgáltatásnak a megítélésekor fontos, hogy különválasszák az utazó közönség által előidézett problémákat és magát a szolgáltatásnyújtást. A közlekedési vállalattal folyamatosan egyeztetnek, ez egy olyan interakció, amely évek óta fennáll. Akkor is fennállt, amikor más feltételekkel biztosították a helyi tömegközlekedést, hiszen az autóbusz-felújítástól kezdve és egyéb módon is Mátészalka Város Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a város közigazgatási területén a helyi tömegközlekedésnek ezt a formáját. Természetesen ez is egy fajta erőfeszítés és ezt is az a körülmény hozta létre, hogy a korábbi formában az ehhez nyújtott támogatásból nem tudtak kijönni, és a szolgáltató tett javaslatot, hogy egy kölcsönösen előnyős és még biztosítható szolgáltatást tudjanak fenntartani. Az iskolák felújítása olyan körülmény, amely nem tartozik szorosan ezen közszolgáltatás tárgykörébe, de ha ez nem lett volna ebben a formában, akkor az is sokkal nehezebben megoldható volna. Egy létező szolgáltatásra épülően tudják megoldani az iskola felújítások kapcsán a diákoknak az utaztatását is. Természetesen minden erről való gondolkodás felé maximális nyitottsággal van. Kéri a bizottságtól, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit ért az alatt, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatás. Nyilvánvalóan e mögé a megfelelő forrásokat is biztosítani szükséges. A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy az állam 9,2 milliós normatívát biztosít ehhez az ellátási formához, a biztosított szolgáltatás a városnak nem egészen 6 millió forintjába kerül. Így ezen a költségsoron elég komoly megtakarítás jelentkezik a helyi járatú autóbusz közlekedés vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy nem helyén való arról beszélni, hogy újabb kiadások és nehézségek merülnek fel. Elmondja, hogy mindösszesen arról beszéltek, hogy az utazási körülményeken próbáljanak javítani. Ígéretet tesz arra, hogy a bizottság következő ülésén napirendre veszik ezt a problémát, ehhez meghívja majd a helyi szolgáltatónak a személyszállításért felelős üzletág vezetőjét. Az ülésen megvitatják a problémát, és ha tudnak olyan javaslatot tenni, amely az adott pénzügyi kereteken belül marad, akkor megoldásra tesz javaslatot, javítva azt a biztonságot, amely az emberek az utazások során megélhetnek. Ezt a problémát szeretnék megoldani és ehhez fognak önálló képviselői vagy bizottsági indítványt a képviselő-testület asztalára tenni, egy olyan javaslat formájában, amely megoldhatja ezt a problémát, amennyiben sikerül a szolgáltatóval ebben egyességre jutniuk. Köszöni polgármester úrtól a felhatalmazást, elmondja, hogy élni fognak a lehetőséggel.

15 OLÁH ANDRÁS Polgármester úr az előző kérdésre adott válaszában utalt arra, hogy az iskola-felújítások ideje alatt megnövekszik a tömegközlekedést igénybevevők száma. Elmondja, hogy a válaszból az következik, hogy ezeket a járatokat is a Volán fogja biztosítani. Kérdezi, hogy készült-e arra vonatkozóan számítás, hogy a 324 Ft/km díjjal számolva, mennyivel fogja ez megnövelni a költségeket? JÁSZOVICS ANITA A Volánnak is elküldték az ajánlatkérést ennek a szolgáltatásnak az ellátására. Elmondja, hogy az ajánlatban kihangsúlyozták, hogy nem új járat pár kialakítása, hanem az intézmény igényeinek megfelelően céljárat biztosítására lenne szükség. Valószínű, hogy a következő testületi ülésig beérkeznek az ajánlatok, és akkor az ezzel kapcsolatos döntést a képviselő-testület hozza meg. Hozzászólások SZABÓ ATTILA Az utas személyforgalom, illetve a tagintézmények megszűnésével a gyerekek iskolába járásával kapcsolatosan elmondja, hogy megszűnt a városközpontban az egyik tagintézmény, az újtelepen a másik tagintézmény. Véleménye szerint el kell menni és meg kell nézni, hogy pl.: az Újtelepről a Ráckertbe történő helyi utazás forgalmával nem hogy ülő, de még állóhely is alig van. Véleménye szerint, hogyha ezt az önkormányzatnak magára kellene vállalnia más szervezésben, akkor ez sokkal drágább lenne, mint most. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a meghozott döntések gondoskodnak arról, hogy a gyerekek utaztatása biztonságosan történjen. Kövendy képviselő hozzászólásával kapcsolatosan fenntartja továbbra is azt az álláspontját, hogy nagyon fontos az, hogy képviselő úr definiálja azt, hogy mit ért megfelelő szolgáltatás alatt. Az, hogy a buszon az utazó közönség egy része adott esetben, milyen helyzeteket idéz elő, az nem függ össze a szolgáltatás színvonalával. A szolgáltatás színvonala a járatsűrűségtől, a járatok minőségétől, tisztaságától, annak pontosságától függ. Úgy gondolja, hogy e tekintetben a Volán a lehetőségekhez és az ellenszolgáltatáshoz viszonyítottan nagyon tisztességes szolgáltatást nyújt. Azok az anomáliák, amelyekre képviselő úr utal, azok légkondicionált szuper buszok beállítása esetén is és 2 percenkénti járat sűrűség esetén sem szűnnének meg teljes mértékben.

16 Amikor az említett problémák felmerültek, a maguk eszközeivel, például a közterület-felügyelet igénybevételével igyekeztek kiküszöbölni ezeket. Sajnos a szolgáltatónak is és az önkormányzatnak is korlátozottak ehhez az eszközei. A képviselő úr által felvetett problémák akkor szűnnének meg, ha nem lenne semmilyen szolgáltatás, mert akkor ezek a problémák fel sem merülnének. Képviselő úr szerint nem helyén való, hivatkozzunk a költségekre. Véleménye szerint igen is helyén való, mert a normatíva nem csak a közlekedés költségei fedezetére vonatkozik, hanem számos egyéb a helyi tömegközlekedés megszervezésére, buszok, várók kialakítása, karbantartására is szolgál, így nem állítható szembe a normatíva a szolgáltatással. Elmondja, hogy szívesen veszi, hogy a pénzügyi bizottság vagy annak elnöke munkát vállal ebből a feladatból és várja ennek eredményét. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 124/2009. (VIII.19.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A HELYI JÁRATÚ AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Képviselő-testület 1. A Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs VOLÁN ZRT december 28. napján - a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó - megkötött Vállalkozási szerződése 6. pontját az alábbiak szerint m ó d o s í t j a : 6./ A vállalkozót vállalkozói díjként a jelen szerződésben megjelölt autóbuszok által jelen szerződés alapján megtett km teljesítmények után július 1. napjától 340,- Ft/km díj illeti meg. (A díj tartalmazza az ÁFA-t.) A szerződés minden egyéb pontja változatlanul érvényben marad.

17 Felhatalmazza a polgármestert a helyi tömegközlekedési szolgáltatásra vonatkozó az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés-módosítás aláírására. Határidő: augusztus 31. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (3.tsp.) Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal a határozattervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy a bizottsági módosító javaslatot később ismertetni fogja.

18 Módosító Indítvány DANKAI TAMÁS Módosító javaslata a határozattervezet 4 bekezdés: - licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak egy összegben a versenytárgyalás időpontjától számított 30 napon belül, az adásvételi szerződés aláírásával egy időben kell megfizetnie bekezdés kiegészítésére irányul az alábbiak szerint: vagy pedig a vételár kiegyenlítése előzetes értékegyeztetést után, csereingatlan felajánlásával is megtörténhet. Ez a módosító indítvány ebben a megfogalmazásban véleménye szerint a versenytárgyalást ellehetetleníti, mert ha a versenytárgyalás után történik értékegyeztetés, akkor ez nem értelmezhető. A versenytárgyaláson kialakult ár vonatkozásában az értékegyeztetés nyílván egy utólagos alku, ha csak nem feltételezhető, hogy egy ajánlattevő lesz. Természetesen ez nem zárható ki, mert egy speciális helyzetű ingatlanról van szó. Úgy gondolja, hogy ez a javaslat így, ilyen módon a versenytárgyalással, a vagyonrendelettel és az ingatlanértékesítés szabályaival aligha egyeztethető össze. DR. TAKÁCS CSABA Az önkormányzati vagyonrendelet alapján nyilvános értékesítés történik versenytárgyalás alapján. Egyetért polgármester úrral, véleménye szerint sem lehet utólagos érték megállapítással egy kialakult vételárat a versenysemlegesség biztosításával akceptálni, eldönteni. A pályázóknak azonos feltételeket kell biztosítani a pályázati eljárás során. A pénz, mint fizetési eszköz általános értékmérőként funkcionál. A versenytárgyalás szabályai pedig egyértelműek, aki legtöbbet fizet az ingatlanért, azé. Esetünkben az induló értéket a vagyon rendelet alapján értékbecsléssel kellett alátámasztani, innentől felfelé indulhat a licitálás. Az értékelés alá nem mehet a vételár. DANKAI TAMÁS Az indítványát visszavonta. A pénzügyi bizottság módosító indítványát ismerteti. Javasolja, hogy a sikeres versenytárgyalást követően a pályázati biztosíték foglalóként funkcionáljon az adásvételi szerződésben, illetve hogy a fizetési határidő 30 napról, 60 napra módosuljon az adásvételi szerződés aláírása után.

19 A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot. Szavazás Tárgya: pénzügyi bizottság módosító javaslata (Kövendy Zsolt) Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 125/2009. (VIII.19.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről A Képviselő-testület 1. Az önkormányzat tulajdonát képező mátészalkai 3121/1/A/4. helyrajzi számon nyilvántartott, Kossuth u. 54/A. fsz. 3. sz. alatti, komfort nélküli lakás versenytárgyalás útján történő értékesítését az alábbiak szerint határozza meg: az ingatlan induló ára: ,-Ft a licit mértéke: ,-Ft a versenytárgyaláson való részvétel feltétele ,-Ft pályázati biztosíték letétbe helyezése, sikeres versenytárgyalást követően a pályázati biztosíték foglalóként funkcionál az adásvételi szerződésben a licit során kialakult vételárat a nyertes pályázónak egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 60 napon belül kell megfizetnie

20 felhatalmazza Mátészalka Város polgármesterét a versenytárgyalás nyertesével megkötendő adásvételi szerződés aláírására Határidő: október 31. Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Előterjesztés a Kelemen és Társa Kft. vételi kérelméről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a mátészalkai 3160 hrsz-ú, Kossuth u. 11. szám alatti három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KRISTIN RÓBERT A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Elmondja, hogy az árral kapcsolatos módosító indítvány a későbbiekben ismertetni fogja. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy az előző határozatnál megtett módosítási javaslatokat ennél a határozattervezetnél is meg fogja tenni. DANKAI TAMÁS A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 173,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 99,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 14:06 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: Száma:

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben