T á r g y s o r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á r g y s o r o z a t a"

Átírás

1 2009. szeptember 24-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 17 Határozatai: T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp. Előterjesztés ának 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.02.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2.) Tsp. Előterjesztés évi beszámolójára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 3.) Tsp. Előterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a közötti Együttműködési Megállapodásra Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 4.) Tsp. Előterjesztés a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség Beszámolójára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 5.) Tsp. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda házirendjére Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 6.) Tsp. Előterjesztés Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 7.) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 8.) Tsp. Előterjesztés a pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék mértékének megállapítása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 1

2 9.) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola órakeretének meghatározása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 10.) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola 2009/2010 tanév első félévi tantárgyfelosztásának megállapítása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 11.) Tsp. Előterjesztés Zászló adományozása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 12.) Tsp. Tájékoztató a nyári szociális étkeztetésről Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 13.) Tsp. Tájékoztató egyéb feladatokról Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 14.) Tsp. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési munkatervre Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 15.) Tsp. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzatra Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 16.) Tsp. Előterjesztés a Belső ellenőrzés feladat ellátási szerződésre Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 17.) Tsp. Előterjesztés a Református Egyház kérelme ingatlancserével kapcsolatban Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 18.) Tsp. Előterjesztés a évi beruházási terv kidolgozására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 19.) Tsp. Előterjesztés a strand területéről a földelhordásra Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 20. ) Tsp. Előterjesztés az Önkormányzat által használt kistraktor üzemeltetői szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 21.) Tsp. Előterjesztés a Főépítészi Társulásának a beszámolójára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 22. ) Tsp. Előterjesztés Monorierdő területén két településőr foglalkoztatása 2

3 Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 23. ) Tsp. Előterjesztés Vad Mária és dr. Práczki Péter ügyére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 24.) Tsp. Egyebek. Monorierdő, október 6. Juhász Sándor polgármester 3

4 JEGYZŐKÖNYV Készült: szeptember 24-én órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné, Hornyák Balázs, Kiss Dénes László, Szalai Gábor,, Dr. Pácziné Félix Anna, dr. Práczki Péter, Tóth Attila képviselő Távollévő képviselő: Dr. Páczi Antal alpolgármester, Pádár Erika Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző Juhász Sándor: köszönti a megjelenteket. Az ülést 15:30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kiss Dénes László és Vad Mária képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére Derján Hajnalkát kéri fel. A napirendi pontokhoz javasolja 19. Tsp-nek felvenni a Strand területéről a földelhordást, 20. Tsp-nek javasolja az Önkormányzat által használt kistraktor szerződés jóváhagyását, 21. Tspnek javasolja a Főépítészi Társulásának a beszámolóját, 22. Tsp-nek a Monorierdő területére két településőr foglalkoztatását, 23. Tsp-nek Vad Mária és dr. Práczki Péter ügyét, melyet javasol zárt ülésen tárgyalni. 24. Tsp. lenne az Egyebek. Vad Mária: nem kívánja a rá vonatkozó napirendet zárt ülés keretében tárgyalni. dr. Práczki Péter: szintén nem kívánja zárt ülésen tárgyalni a napirendet. Vargáné Vass Éva: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 12 (4) bekezdés a. pontja szerint A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezető i megbízatás adása, illető leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igényl ő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene Juhász Sándor: szavazásra bocsátja a javaslatot, miszerint a 23. Tsp-t zárt ülésen tárgyalják. A képviselő-testület 5 nem, 1 tartózkodás, 4 igen szavazattal a 23. Tsp. zárt ülésen történő tárgyalását elutasítja 4

5 A képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirend módosítására, azok sorrendjére, valamint a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot elfogadja. Interpellációk dr. Práczki Péter: kéri interpellációját szó szerint rögzíteni. Augusztus 28-án az iskola tornatermében megtartott falugyűlésen a napirend Egyebek rovatában két képviselő ellen durva vádak hangzottak el Juhász Sándor polgármestertől. Miután az egyik képviselő személyében érintett, úgy tartja rendjén, hogy nem csupán a helyszínen, hanem a másik alaptalanul megvádolt személy, azaz Vad Mária alpolgármester asszony nevében és egyetértésével a mai testületi ülés jegyzőkönyvében írásban is nyomatékosan tiltakoznak a falugyűlésen a polgármester részéről elhangzott, és személyüket érintő rágalmazások ellen. Juhász Sándor polgármester szerint egy lakossági képviselői fórumon Vad Mária és dr. Práczki Péter kijelentette, hogy a településen 4300 ember hülye, csak ők ketten okosak kijelentés, Vad Mária alpolgármester Monorierdőn telket birtokolt el. A polgármester úr példaként mondta a falugyűlésen, hogyan akadályozzák két témakörben is a munkáját. Ezúton is hangsúlyozza, hogy Vargáné jegyző ellen elkövetett törvénysértések mind a 2M Ft-os hitelkérelme, mind a vasúti rostaalj egy részének engedély nélküli széthordása ügyében dokumentumokkal alátámasztott tények, még akkor is, hogyha a képviselő-testület 10:2 arányban az ezekre vonatkozó javaslataikat leszavazta. Juhász Sándor rendkívül naiv, ha azt hiszi, hogy Monorierdő törvénytisztelő lakosságát ő is hasonló félrevezető kijelentésekkel meg tudja téveszteni, és hatalommal való folyamatos visszaélések, felelősségre vonás nélkül maradnak. A falugyűlésen elhangzó lejárató és rágalmazó állításai Juhász Sándornak mind erkölcsi, mind jogi értelemben felelősséget kell vállalnia. A polgármester úr vegye tudomásul, hogy a jogkövetésnek nincs alternatívája. Juhász Sándor: természetesen áll elébe, ha olyat mondott, ami nem igaz, vagy amit nem tud bizonyítani. Amit elmondott a falugyűlésen az szó szerint igaz. Szalai Gábor: lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok szemetet otthagyott a Kövál Zrt. Javasolja, hogy a lomtalanítás külön napon legyen, mint a szemétszállítás és lakosságszám arányban lenne leosztva az 1m3 és arról hozna számlát a Kövál Zrt. Juhász Sándor: Ha átlagot néznek nem éri el a lakásonkénti 1m3-t. Fognak beszélni erről a Kövál Zrt-vel. Kiss Dénes László: Október 9-én pénteken 17 órakor lesz a Közbiztonsági Fórum, plakátokat fognak a településen elhelyezni erről. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 5

6 1. Tsp. Előterjesztés ának 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.02.) Kt. rendelet módosítására Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Megkapták a Magyar Államkincstártól az adatokat és azzal összefésülték, egyezőnek kell lenni a költségvetésnek. Ez az előterjesztés erről szól. A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009. (IX.28.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.02.) Kt. rendelet módosításáról az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek (továbbiakban: Ámr.) megfelelően az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2009.(II.02.) Kt. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. itt felsorolt mellékleteit az előterjesztés szerint módosítja: 1. sz. melléklet az Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 3/1/a. sz. melléklet Igazgatási feladatok 3/1/b. sz. melléklet Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 3/1/c. sz. melléklet Eseti szociális pénzbeli ellátások 3/2/a. sz. melléklet Óvodai nevelés 3/3/a. sz. melléklet Általános iskolai nevelés, oktatás 3/3/c. sz. melléklet Iskola intézményi közétkeztetés 4/a. sz. melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b. sz. melléket Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 7.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai erőirányzatai feladatonként 12.sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg. 13. sz. melléklet önkormányzat évi előirányzati ütemterve havi bontásban 14. sz. mellékletét pénzellátási terv évre Záró rendelkezések 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit június 30-i hatállyal kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a jegyző köteles gondoskodni a helyben szokásos 6

7 módon. Záradék: A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezve, kihirdetve án. 2. Tsp. Előterjesztés I. félévi beszámolójára Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Külön van a Polgármesteri Hivatal, az iskola és az óvoda is, hogy százalékos arányban hogyan teljesült. Tóth Attilának volt néhány javaslata, az átvezetés megtörtént. A beszámoló adatai lezárt I. félévet tartalmaznak. A költségvetési rendelet módosítására azért került sor, hogy a Magyar Államkincstárhoz is továbbított költségvetési beszámoló és a központi költségvetés által kiutalt támogatás egyező legyen a június 30-i állapottal. A Pénzügyi Bizottság ülésén az I. féléves beszámolóról szóló tájékoztató kapcsán néhány kérdés merült fel, ezeket az előterjesztésben pontosították. A képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 239/2009.(IX.24.) Kt I. félévi beszámolójáról I. félévi beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 3. Tsp. Előterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a közötti Együttműködési Megállapodásra Vargáné Vass Éva: az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. A bizottság az előterjesztést tárgyalta és a hivatal a javasolt módosításokkal javasolja testületnek a megállapodás tervezetét jóváhagyni, elfogadni. 7

8 240/2009.(IX.24.) Kt. a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a közötti Együttműködési Megállapodásra A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodás tervezetét megtárgyalta, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Monori Kirendeltségével az alábbiak egyeztetése végett: 1. A I. 4. pontjában nem egyértelmű, hogy az önkormányzati támogatás mire terjed ki, mit foglal magába. 2. A I. 5. pontban értelmezhetetlen, hogy az Önkormányzat, az Önkormányzatnál támogatja a Foglalkoztatási információs pont telepítésének lehetőségét. További kérdés itt, hogy az információs füzetek, szórólapok kiadása jelent-e pénzbeli kötelezettség vállalást. 3. A I. 6. pont dőlt betűs része az új önkormányzati feladatokat foglalja magába a közfoglalkoztatási tervet illetően, ugyanakkor a kirendeltség vonatkozásában az e feladatokból adódó teendőket meg sem említi. 4. A I. 7. pontja Önkormányzati Hivatalt említ, amely Polgármesteri Hivatal néven ismert. 5. A III. 2. pontjában célszerű megjelölni azt a munkakört, amely a folyamatos együttműködés érdekében a kapcsolattartó személyt kijelöli. Határidő: október 31. Felelős: Polgármester, Jegyző 4. Tsp. Előterjesztés a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség Beszámolójára Juhász Sándor: a bizottsági ülésen megjelent a Monori Polgári Védelem új vezetője és bemutatkozott. Az írásos anyaghoz képest nincs hozzáfűznivalója. Dzsupin Imréné a teremből kimegy (jelenlévők száma 9 fő) A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 241/2009.(IX.24.) Kt. a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség beszámolójának elfogadásáról A képviselő-testület figyelemmel a Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség beszámolóját az előterjesztésben megfogalmazott módosítással együtt elfogadja. 8

9 Felelős: polgármester, jegyző 5. Tsp. Csicsergő Óvoda házirendje Vargáné Vass Éva: a bizottság az előterjesztést tárgyalta és az előterjesztés szerint javasolja jóváhagyásra a testületnek. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 241/2009.(IX.24.) Kt. a Csicsergő Óvoda házirendjéről - figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - jóváhagyja a Csicsergő Óvoda által benyújtott, módosított és egységes szerkezetbe foglalt házirendjét. Felelős: jegyző 6. Tsp. Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Dzsupin Imréné a terembe visszajön (jelenlévők száma 10 fő) Vargáné Vass Éva: mindhárom intézmény elvégezte az alapító okirat módosítása kapcsán az SZMSZ-ek felülvizsgálatát. Az illetékes bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a testületet, hogy az előterjesztést szerint fogadja el. 243/2009.(IX. 24).Kt 9

10 A Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: jegyző 244./2009.(IX. 24).Kt A Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: jegyző 245/2009.(IX. 24).Kt A Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára elfogadja Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: jegyző 10

11 7. Tsp. Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Vargáné Vass Éva: április, illetve május hónap folyamán jelezte, hogy szeptember 30-ig kell a évi új szakfeladat rendet az alapító okiratba beépíteni. Eszerint készítették el az intézmények alapító okiratát és kéri a testületet, hogy fogadja el. 246/2009.(IX. 24).Kt A Fekete István Általános Iskola alapító okiratának módosításáról ának figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Fekete István Általános Iskola alapító okiratának módosítását. Felelős: jegyző 247/2009.(IX. 24).Kt A Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról ának figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítását. Felelős: jegyző 248/2009.(IX. 24).Kt 1 1

12 A Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról ának figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását. Felelős: jegyző 8. Tsp. A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék mértékének megállapítása Vargáné Vass Éva: a bizottság tárgyalta és az előterjesztés szerint javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. 249/2009.(IX. 24).Kt A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék mértékének megállapításáról - figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára - a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. alapján a kötelező pótlékok mértékét annak alsó határában állapítja meg. Osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógusok esetében 38%, diák-önkormányzatot segítő pedagógusok esetében 12%, munkaközösségvezetői faladatokat ellátó pedagógusok esetében 12%. Az intézményvezető-helyettesi pótlék felső határát a közalkalmazotti pótlékalap legfeljebb 150%-nak megfelelő összegben állapítja meg szeptember 01-től. Felelős: jegyző 9.Tsp. A Fekete István Általános Iskola órakeretének meghatározása 12

13 Vargáné Vass Éva: az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság javasolja a testületnek, hogy az iskola heti órakeretét 573 órában állapítsa meg. 250/2009.(IX. 24).Kt A Fekete István Általános Iskola 2009/2010. tanév heti órakeretének módosításáról figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára a Fekete István Általános Iskola 2009/2010. tanév órakeretét heti 573 órában állapítja meg. Felelős: jegyző 10.Tsp. A Fekete István Általános Iskola 2009/2010 tanév első félévi tantárgyfelosztásának meghatározása Vargáné Vass Éva: Kéri a testületet, hogy szíveskedjen a mellékletként benyújtott tantárgyfelosztást elfogadni. 251/2009.(IX. 24).Kt A Fekete István Általános Iskola tantárgyfelosztásának elfogadásáról elfogadja a Fekete István Általános Iskola 2009/2010. tanév első félévi tantárgyfelosztását. Felelős: jegyző 11.Tsp. Zászló adományozása Vargáné Vass Éva: az írásos előterjesztéshez képest nincs kiegészítése. 13

14 Borbás Elvira: javasolja, hogy mivel október 23-án úgyis együtt lesz a testület, lehetne akkor, ünnepélyes keretek között. 252/2009.(IX. 24.) Kt. Zászló adományozásáról a Csicsergő Óvodának és a Fekete István Általános Iskolának községi zászló adományozásáról dönt. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével a Csicsergő Óvodát és a Fekete István Általános Iskolát értesítse, valamint a zászlók ünnepélyes átadásáról október 23-án rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében gondoskodjon. Határidő: október 23. Felelős: polgármester 12.Tsp. Tájékoztató a nyári szociális étkeztetésről Vargáné Vass Éva: az írásos előterjesztéshez képest nincs kiegészítése. 253/2009.(IX. 24.) Kt A szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 13.Tsp. Tájékoztató egyéb feladatokról Vargáné Vass Éva: nincs szóbeli kiegészítése. 14

15 254/2009.(IX. 24.) Kt A 2008.október 06-án Monorierdőn történt vonatbalesettel kapcsolatos vis maior támogatási igényről szóló tájékoztatás elfogadásáról a 2008.október 06-án Monorierdőn történt vonatbalesettel kapcsolatos vis maior támogatási igényről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 255/2009.(IX. 24.) Kt Monorierdő és Monor közötti megállapodás eredményeként történt átadás-átvételi záró jegyzőkönyvről szóló tájékoztató elfogadásáról a Monorierdő és Monor közötti megállapodás eredményeként történt átadás-átvételi záró jegyzőkönyvről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 256/2009.(IX. 24.) Kt Folyószámlához kapcsolódó folyószámlahitelről szóló tájékoztató elfogadásáról 15

16 a folyószámlához kapcsolódó folyószámlahitelről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 257/2009.(IX. 24.) Kt Vasúti rostaalj felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról a vasúti rostaalj felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 258/2009.(IX. 24.) Kt LTP-s megtakarításokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztató elfogadásáról az LTP-s megtakarításokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 14.Tsp évi belső ellenőrzési munkaterv 16

17 Vargáné Vass Éva: minden év október 15-ig kell a képviselő-testülethez benyújtani a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet. Ennek a jogszabályi követelménynek tett eleget az 1-150/2009.sz. előterjesztéssel. Kéri a testületet, hogy a belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztést szerint fogadják el. 259/2009.(IX. 24.) Kt évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról a évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 15.Tsp. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzatra Vargáné Vass Éva: április 1-től jelentős mértékben megváltozott a közbeszerzési törvény. Ésszerűbb volt az, hogy az előző szabályzatot hatályon kívül helyezik és újat fogad el a testület. 260/2009.(IX. 24.) Kt. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról elfogadja a benyújtott közbeszerzési szabályzatot, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 3/2007.(II.21.) Kt. rendelet 7. sz. függelékét. Határidő. azonnal Felelős: polgármester, jegyző 16.Tsp. Belső ellenőrzés feladat ellátási szerződése 17

18 Vargáné Vass Éva: évben a Regionális Ellenőrzési Központtal volt szerződés a belső ellenőrzési feladatok ellátására. A évre kéri, hogy a testület hagyja jóvá a szerződést. Vad Mária: kérdése, hogy miért kell két évre kötni a szerződést. Vargáné Vass Éva: mert így tudta ár alatt tartani a szerződés ellenszolgáltatási díját. És nem is fog többe kerülni a következő két évben. A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 261/2009.(IX. 24.) Kt. Belső ellenőrzés feladat ellátási szerződés megkötéséről a Regionális Ellenőrzési Központ Bt.-vel (1061 Budapest, Jókai tér 7.) a évre feladat ellátási szerződést köt a belső ellenőrzési feladatok végrehajtására ,-Ft + Áfa/hó összeggel. Határidő december 31. Felelős: jegyző 17. Tsp. Református Egyház kérelme ingatlancserével kapcsolatban Juhász Sándor: a református lelkész eljuttatott egy kérelmet hozzá, amely kiosztásra került. Kérik, hogy mérsékeljék a 2300e Ft-ot, azt nem határozták meg, hogy mennyivel. Az egyháznak nincs lehetőség új épület építésére, de régi felújítására van. Tóth Attila: a cserével kapcsolatban már hoztak egy döntést és 2,3M Ft-ot határoztak meg ellenértékként. Úgy gondolja, hogy az egyház fizessen 2,3M Ft-ot, amennyiben nem fizetik be a pénzt, az önkormányzat eláll a cserétől. Javasolja, hogy 300e Ft-tal támogassák a templom építését, tehát folyjék be a 2,3M Ft az önkormányzathoz, és ahogy megkezdődik az első kapavágás, támogassák 300e Ft-tal, esetleg adják az önrészbe. Kiss Dénes László: egyetért Tóth Attila javaslatával. A képviselő-testület 6 igen, 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 18

19 262/2009.(IX. 24.) Kt. Református Egyház ingatlancserével kapcsolatos kérelméről a 124/2009.(V.28.) Kt. határozatát, - mely a 1116/1 és a 1335 hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozik - változatlan tartalommal fenntartja azzal, hogy a csereszerződésre vonatkozó ajánlata december 9-ig érvényes. Előzetesen nyilatkozik, hogy a református egyházközösség által építendő templom támogatásáról a évi költségvetésben dönt. Határidő: december 9. illetve évi költségvetés tervezése Felelős: polgármester, jegyző 18.Tsp. A évi beruházási terv kidolgozása Juhász Sándor: a beruházási tervet ki kellene egészíteni azzal, hogy önkormányzati épületet építenek. 263/2009.(IX. 24.) Kt évi beruházási terv kiegészítéséről Gazdasági Programját az alábbiakkal egészíti ki: - önkormányzati épület építése, megvalósítás éve: év Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 19.Tsp. Strand területéről a föld elhordása Juhász Sándor: a strand területe fel van töltve, humuszos. A strand területéről a földet egy méter magasságban elhordanák és a kemping területét feltöltenék azzal. Két darab ajánlatot kért be, az egyik ajánlat 500,-Ft + Áfa/m3, a másik ajánlat 1500,-Ft + Áfa/m m3 körül lehet számítani. Amennyiben a földet elhordják, természetesen fakivágással is fog járni a strand területén, ez két majdnem száraz tölgyfát érint. Ezzel rendben lenne a kemping területe és el lehetne kezdeni ott a fásítást. Három darab akácfa van még a kemping területén, ami veszélyes. Azt javasolná kivágatni. Ha 1000 m3-rel számolnak, ,-Ft + Áfába fog kerülni. 19

20 264/2009.(IX. 24.) Kt. Földelszállítás a strand területéről képviselő-testülete elfogadja V-Road Arzenál KFT. (2200 Monor Mátyás K. u. 9.) ajánlatát, mely a strand területén lévő föld kitermeléséről és elszállítására. Tudomásul veszi, hogy a strand területén kitermelt föld tereprendezés miatt a kemping területére kerül. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: november 30. Felelős: polgármester 20.Tsp. Önkormányzat által használt kistraktor szerződésének jóváhagyásáról Juhász Sándor: a bizottsági ülésen felmerült, hogy mivel három éve az önkormányzat használja a kistraktort, már gumit kell rá venni. Ha nincs üzembetartói szerződés nem tudják mire elszámolni. 265/2009.(IX. 24.) Kt Kistraktor üzembetartói szerződéséről úgy dönt, hogy CZ4K14D típusú kistraktor vonatkozásában Juhász Sándor (2213 Monorierdő, Csalogány u. 47. sz. alatti) lakossal üzembetartói szerződést köt. A szerződés aláírására felhatalmazza Dr. Páczi Antal alpolgármestert. Felelős: Dr. Páczi Antal alpolgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 21.Tsp. Főépítészi Társulásának a beszámolója Juhász Sándor: nincs kiegészítése 20

21 266/2009.(IX. 24.) Kt Főépítészi Társulás beszámolójának elfogadásáról a Főépítészi társulás beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester 22. Tsp. Monorierdő területén két településőr foglalkoztatása Juhász Sándor: úgy működne a két települési őr, hogy pályázat lenne rá kiírva, az önkormányzatnak pénzébe nem kerülne. A két őr állandó jelleggel járna a faluban, kerékpárral. 267/2009.(IX. 24.) Kt. Két településőr foglalkoztatás pályázat benyújtásáról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázatra két fő településőr foglalkoztatására a pályázatot benyújtja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendőket lássa el. Felelős: polgármester, jegyző 23.Tsp. Vad Mária és dr. Práczki Péter ügye Juhász Sándor: ismerteti a testülettel, hogy hoztak egy határozatot arról, hogy a Lakatos Irmáéknak december 31-el nem hosszabbítják meg a szerződését. Jelen pillanatban még ott lakik a Lakatos család. A szavazás után Vad Mária alpolgármester és Práczki Péter képviselő úr elment a Lakatos Irma elmondása alapján hozzájuk és azt mondták neki, hogy jelentse fel az önkormányzatot, mert nincs olyan, hogy az utcára rakják őket. Erről nem volt szó. 21

22 Ezt elég súlyos vétségnek tartja, hiszen nem várta volna el a két képviselőtől, hogy a testületet és a Családsegítő szolgálatot így lejárassa. Tartózkodniuk kellene az ilyen jellegű tevékenységtől. Borbás Elvira: elmondja, hogy nagyon rosszul esett neki ez a dolog. Kérdése a képviselő úrhoz és alpolgármester asszonyhoz, hogy jártak-e máshol hasonló ügyben és tettek-e feljelentést hasonló ügyben. dr. Práczki Péter: nem tudja, hogy mivel vádolják. Kérdése, hogy milyen jogszabály alapján folyik ez az eljárás. Kérdése, hogy mit mondott a Lakatos Irma. Juhász Sándor: a rendkívüli testületi ülés anyagában a hanganyag megvan. dr. Práczki Péter: fogalma sincs, hogy mit mondott a Lakatos Irma, de az a minimum, hogy a saját véleményét is meghallgassák. Juhász Sándor: senki ellen nem folyik eljárás, ez egy tájékoztatás. dr. Práczki Péter: úgy gondolja, hogy tisztában kellene lennie a képviselő-testületnek azzal, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak egy képviselőnek. Alapvető kötelességük a lakossággal kapcsolatban, hogy az érdekeiket képviselik. Ez azt is jelenti, hogy meglátogatja a választópolgárt. Nem érti, hogy milyen feljelentésről van szó. Lakatos Irmát is megilletik az állampolgári jogon a tájékoztatáshoz való jog. Morálisan és etikailag nem megengedhető, hogy valakit kitegyenek. Hornyák Balázs kijelentése a jegyzőkönyvben is szerepel, és Borbás Elvira is azt mondta, hogy nekik is jobb lenne, mert kilátni az égre. Kérdése, hogy mennyiben feljelentés az, ha valaki felhívja a figyelmét, ugyanis ennek a hölgynek jogában áll tájékoztatást kérni vagy kapni. Alkotmányos jog a tájékoztatáshoz való jog. Nem javasolta senkinek a feljelentést, kategorikusan visszautasítja, akkor az ügyészség vagy a Közigazgatási Hivatal telefonszámát adták volna meg a hölgynek. Annyit tettek, hogy felhívták a figyelmét arra, érdeklődje meg, hogy milyen jogai vannak. Vad Mária: elmondja, hogy a Lakatos Irmához kiment, azután, hogy a testületi ülésen elhangzott az, hogy az égre látni a házból. Panaszkodott az Irma, elmondta, hogy nem akar onnan kiköltözni. A jogsegély szolgálat számát adta meg neki, hogy érdeklődjön, milyen jogai vannak. Soha nem mondott neki olyat, hogy jelentse fel az önkormányzatot. A Borbás Elvirát pedig nem ő, hanem a Lakatosék szidták, amelyre azt felelte, nem tud hozzászólni. Borbás Elvira: a lyuk, amiért az alpolgármester asszonyék kimentek a Lakatosékhoz, azért nem volt már ott, mert a polgármester úr megcsináltatta. Tóth Attila: egy önkormányzati telekről van szó, melyre idő közben épület egy engedély nélküli épület. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy megszüntessék az ilyen jellegű dolgokat, ha ott rádől egy önkormányzati területen egy engedély nélküli ház valakire és baleset történne, a jegyzőt és polgármestert vennék elő, hogy ezt a helyzetet miért nem 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság július 19-én órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság július 19-én órai kezdettel megtartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság 2011. július 19-én 09.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban 2009. szeptember 10-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 195-198 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a közbeszerzési szakértő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. február 13-án 17:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 22-30 Rendeletei: 1-2 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 157-161 T á r g y s o r o

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben