T á r g y s o r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á r g y s o r o z a t a"

Átírás

1 2009. szeptember 24-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 17 Határozatai: T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp. Előterjesztés ának 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.02.) Kt. rendelet módosítására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2.) Tsp. Előterjesztés évi beszámolójára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 3.) Tsp. Előterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a közötti Együttműködési Megállapodásra Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 4.) Tsp. Előterjesztés a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség Beszámolójára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 5.) Tsp. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda házirendjére Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 6.) Tsp. Előterjesztés Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 7.) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 8.) Tsp. Előterjesztés a pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék mértékének megállapítása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 1

2 9.) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola órakeretének meghatározása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 10.) Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola 2009/2010 tanév első félévi tantárgyfelosztásának megállapítása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 11.) Tsp. Előterjesztés Zászló adományozása Előterjesztő: Vargáné Vass Éva 12.) Tsp. Tájékoztató a nyári szociális étkeztetésről Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 13.) Tsp. Tájékoztató egyéb feladatokról Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 14.) Tsp. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési munkatervre Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 15.) Tsp. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzatra Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 16.) Tsp. Előterjesztés a Belső ellenőrzés feladat ellátási szerződésre Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 17.) Tsp. Előterjesztés a Református Egyház kérelme ingatlancserével kapcsolatban Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 18.) Tsp. Előterjesztés a évi beruházási terv kidolgozására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 19.) Tsp. Előterjesztés a strand területéről a földelhordásra Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 20. ) Tsp. Előterjesztés az Önkormányzat által használt kistraktor üzemeltetői szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 21.) Tsp. Előterjesztés a Főépítészi Társulásának a beszámolójára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 22. ) Tsp. Előterjesztés Monorierdő területén két településőr foglalkoztatása 2

3 Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 23. ) Tsp. Előterjesztés Vad Mária és dr. Práczki Péter ügyére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 24.) Tsp. Egyebek. Monorierdő, október 6. Juhász Sándor polgármester 3

4 JEGYZŐKÖNYV Készült: szeptember 24-én órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Vad Mária alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné, Hornyák Balázs, Kiss Dénes László, Szalai Gábor,, Dr. Pácziné Félix Anna, dr. Práczki Péter, Tóth Attila képviselő Távollévő képviselő: Dr. Páczi Antal alpolgármester, Pádár Erika Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző Juhász Sándor: köszönti a megjelenteket. Az ülést 15:30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kiss Dénes László és Vad Mária képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére Derján Hajnalkát kéri fel. A napirendi pontokhoz javasolja 19. Tsp-nek felvenni a Strand területéről a földelhordást, 20. Tsp-nek javasolja az Önkormányzat által használt kistraktor szerződés jóváhagyását, 21. Tspnek javasolja a Főépítészi Társulásának a beszámolóját, 22. Tsp-nek a Monorierdő területére két településőr foglalkoztatását, 23. Tsp-nek Vad Mária és dr. Práczki Péter ügyét, melyet javasol zárt ülésen tárgyalni. 24. Tsp. lenne az Egyebek. Vad Mária: nem kívánja a rá vonatkozó napirendet zárt ülés keretében tárgyalni. dr. Práczki Péter: szintén nem kívánja zárt ülésen tárgyalni a napirendet. Vargáné Vass Éva: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 12 (4) bekezdés a. pontja szerint A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezető i megbízatás adása, illető leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igényl ő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene Juhász Sándor: szavazásra bocsátja a javaslatot, miszerint a 23. Tsp-t zárt ülésen tárgyalják. A képviselő-testület 5 nem, 1 tartózkodás, 4 igen szavazattal a 23. Tsp. zárt ülésen történő tárgyalását elutasítja 4

5 A képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirend módosítására, azok sorrendjére, valamint a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot elfogadja. Interpellációk dr. Práczki Péter: kéri interpellációját szó szerint rögzíteni. Augusztus 28-án az iskola tornatermében megtartott falugyűlésen a napirend Egyebek rovatában két képviselő ellen durva vádak hangzottak el Juhász Sándor polgármestertől. Miután az egyik képviselő személyében érintett, úgy tartja rendjén, hogy nem csupán a helyszínen, hanem a másik alaptalanul megvádolt személy, azaz Vad Mária alpolgármester asszony nevében és egyetértésével a mai testületi ülés jegyzőkönyvében írásban is nyomatékosan tiltakoznak a falugyűlésen a polgármester részéről elhangzott, és személyüket érintő rágalmazások ellen. Juhász Sándor polgármester szerint egy lakossági képviselői fórumon Vad Mária és dr. Práczki Péter kijelentette, hogy a településen 4300 ember hülye, csak ők ketten okosak kijelentés, Vad Mária alpolgármester Monorierdőn telket birtokolt el. A polgármester úr példaként mondta a falugyűlésen, hogyan akadályozzák két témakörben is a munkáját. Ezúton is hangsúlyozza, hogy Vargáné jegyző ellen elkövetett törvénysértések mind a 2M Ft-os hitelkérelme, mind a vasúti rostaalj egy részének engedély nélküli széthordása ügyében dokumentumokkal alátámasztott tények, még akkor is, hogyha a képviselő-testület 10:2 arányban az ezekre vonatkozó javaslataikat leszavazta. Juhász Sándor rendkívül naiv, ha azt hiszi, hogy Monorierdő törvénytisztelő lakosságát ő is hasonló félrevezető kijelentésekkel meg tudja téveszteni, és hatalommal való folyamatos visszaélések, felelősségre vonás nélkül maradnak. A falugyűlésen elhangzó lejárató és rágalmazó állításai Juhász Sándornak mind erkölcsi, mind jogi értelemben felelősséget kell vállalnia. A polgármester úr vegye tudomásul, hogy a jogkövetésnek nincs alternatívája. Juhász Sándor: természetesen áll elébe, ha olyat mondott, ami nem igaz, vagy amit nem tud bizonyítani. Amit elmondott a falugyűlésen az szó szerint igaz. Szalai Gábor: lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok szemetet otthagyott a Kövál Zrt. Javasolja, hogy a lomtalanítás külön napon legyen, mint a szemétszállítás és lakosságszám arányban lenne leosztva az 1m3 és arról hozna számlát a Kövál Zrt. Juhász Sándor: Ha átlagot néznek nem éri el a lakásonkénti 1m3-t. Fognak beszélni erről a Kövál Zrt-vel. Kiss Dénes László: Október 9-én pénteken 17 órakor lesz a Közbiztonsági Fórum, plakátokat fognak a településen elhelyezni erről. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 5

6 1. Tsp. Előterjesztés ának 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.02.) Kt. rendelet módosítására Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Megkapták a Magyar Államkincstártól az adatokat és azzal összefésülték, egyezőnek kell lenni a költségvetésnek. Ez az előterjesztés erről szól. A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009. (IX.28.) Kt. rendelete a évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.02.) Kt. rendelet módosításáról az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek (továbbiakban: Ámr.) megfelelően az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2009.(II.02.) Kt. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. itt felsorolt mellékleteit az előterjesztés szerint módosítja: 1. sz. melléklet az Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 3/1/a. sz. melléklet Igazgatási feladatok 3/1/b. sz. melléklet Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 3/1/c. sz. melléklet Eseti szociális pénzbeli ellátások 3/2/a. sz. melléklet Óvodai nevelés 3/3/a. sz. melléklet Általános iskolai nevelés, oktatás 3/3/c. sz. melléklet Iskola intézményi közétkeztetés 4/a. sz. melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b. sz. melléket Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 7.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai erőirányzatai feladatonként 12.sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg. 13. sz. melléklet önkormányzat évi előirányzati ütemterve havi bontásban 14. sz. mellékletét pénzellátási terv évre Záró rendelkezések 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit június 30-i hatállyal kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a jegyző köteles gondoskodni a helyben szokásos 6

7 módon. Záradék: A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezve, kihirdetve án. 2. Tsp. Előterjesztés I. félévi beszámolójára Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Külön van a Polgármesteri Hivatal, az iskola és az óvoda is, hogy százalékos arányban hogyan teljesült. Tóth Attilának volt néhány javaslata, az átvezetés megtörtént. A beszámoló adatai lezárt I. félévet tartalmaznak. A költségvetési rendelet módosítására azért került sor, hogy a Magyar Államkincstárhoz is továbbított költségvetési beszámoló és a központi költségvetés által kiutalt támogatás egyező legyen a június 30-i állapottal. A Pénzügyi Bizottság ülésén az I. féléves beszámolóról szóló tájékoztató kapcsán néhány kérdés merült fel, ezeket az előterjesztésben pontosították. A képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 239/2009.(IX.24.) Kt I. félévi beszámolójáról I. félévi beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 3. Tsp. Előterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a közötti Együttműködési Megállapodásra Vargáné Vass Éva: az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. A bizottság az előterjesztést tárgyalta és a hivatal a javasolt módosításokkal javasolja testületnek a megállapodás tervezetét jóváhagyni, elfogadni. 7

8 240/2009.(IX.24.) Kt. a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és a közötti Együttműködési Megállapodásra A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodás tervezetét megtárgyalta, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Monori Kirendeltségével az alábbiak egyeztetése végett: 1. A I. 4. pontjában nem egyértelmű, hogy az önkormányzati támogatás mire terjed ki, mit foglal magába. 2. A I. 5. pontban értelmezhetetlen, hogy az Önkormányzat, az Önkormányzatnál támogatja a Foglalkoztatási információs pont telepítésének lehetőségét. További kérdés itt, hogy az információs füzetek, szórólapok kiadása jelent-e pénzbeli kötelezettség vállalást. 3. A I. 6. pont dőlt betűs része az új önkormányzati feladatokat foglalja magába a közfoglalkoztatási tervet illetően, ugyanakkor a kirendeltség vonatkozásában az e feladatokból adódó teendőket meg sem említi. 4. A I. 7. pontja Önkormányzati Hivatalt említ, amely Polgármesteri Hivatal néven ismert. 5. A III. 2. pontjában célszerű megjelölni azt a munkakört, amely a folyamatos együttműködés érdekében a kapcsolattartó személyt kijelöli. Határidő: október 31. Felelős: Polgármester, Jegyző 4. Tsp. Előterjesztés a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség Beszámolójára Juhász Sándor: a bizottsági ülésen megjelent a Monori Polgári Védelem új vezetője és bemutatkozott. Az írásos anyaghoz képest nincs hozzáfűznivalója. Dzsupin Imréné a teremből kimegy (jelenlévők száma 9 fő) A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 241/2009.(IX.24.) Kt. a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség beszámolójának elfogadásáról A képviselő-testület figyelemmel a Szociális és Közbiztonsági Bizottság javaslatára a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség beszámolóját az előterjesztésben megfogalmazott módosítással együtt elfogadja. 8

9 Felelős: polgármester, jegyző 5. Tsp. Csicsergő Óvoda házirendje Vargáné Vass Éva: a bizottság az előterjesztést tárgyalta és az előterjesztés szerint javasolja jóváhagyásra a testületnek. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 241/2009.(IX.24.) Kt. a Csicsergő Óvoda házirendjéről - figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - jóváhagyja a Csicsergő Óvoda által benyújtott, módosított és egységes szerkezetbe foglalt házirendjét. Felelős: jegyző 6. Tsp. Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Dzsupin Imréné a terembe visszajön (jelenlévők száma 10 fő) Vargáné Vass Éva: mindhárom intézmény elvégezte az alapító okirat módosítása kapcsán az SZMSZ-ek felülvizsgálatát. Az illetékes bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a testületet, hogy az előterjesztést szerint fogadja el. 243/2009.(IX. 24).Kt 9

10 A Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: jegyző 244./2009.(IX. 24).Kt A Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Csicsergő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: jegyző 245/2009.(IX. 24).Kt A Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára elfogadja Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: jegyző 10

11 7. Tsp. Fekete István Általános Iskola, Csicsergő Óvoda, Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Vargáné Vass Éva: április, illetve május hónap folyamán jelezte, hogy szeptember 30-ig kell a évi új szakfeladat rendet az alapító okiratba beépíteni. Eszerint készítették el az intézmények alapító okiratát és kéri a testületet, hogy fogadja el. 246/2009.(IX. 24).Kt A Fekete István Általános Iskola alapító okiratának módosításáról ának figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Fekete István Általános Iskola alapító okiratának módosítását. Felelős: jegyző 247/2009.(IX. 24).Kt A Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról ának figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítását. Felelős: jegyző 248/2009.(IX. 24).Kt 1 1

12 A Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról ának figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára - elfogadja a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását. Felelős: jegyző 8. Tsp. A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék mértékének megállapítása Vargáné Vass Éva: a bizottság tárgyalta és az előterjesztés szerint javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. 249/2009.(IX. 24).Kt A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék mértékének megállapításáról - figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára - a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. alapján a kötelező pótlékok mértékét annak alsó határában állapítja meg. Osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógusok esetében 38%, diák-önkormányzatot segítő pedagógusok esetében 12%, munkaközösségvezetői faladatokat ellátó pedagógusok esetében 12%. Az intézményvezető-helyettesi pótlék felső határát a közalkalmazotti pótlékalap legfeljebb 150%-nak megfelelő összegben állapítja meg szeptember 01-től. Felelős: jegyző 9.Tsp. A Fekete István Általános Iskola órakeretének meghatározása 12

13 Vargáné Vass Éva: az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság javasolja a testületnek, hogy az iskola heti órakeretét 573 órában állapítsa meg. 250/2009.(IX. 24).Kt A Fekete István Általános Iskola 2009/2010. tanév heti órakeretének módosításáról figyelemmel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára a Fekete István Általános Iskola 2009/2010. tanév órakeretét heti 573 órában állapítja meg. Felelős: jegyző 10.Tsp. A Fekete István Általános Iskola 2009/2010 tanév első félévi tantárgyfelosztásának meghatározása Vargáné Vass Éva: Kéri a testületet, hogy szíveskedjen a mellékletként benyújtott tantárgyfelosztást elfogadni. 251/2009.(IX. 24).Kt A Fekete István Általános Iskola tantárgyfelosztásának elfogadásáról elfogadja a Fekete István Általános Iskola 2009/2010. tanév első félévi tantárgyfelosztását. Felelős: jegyző 11.Tsp. Zászló adományozása Vargáné Vass Éva: az írásos előterjesztéshez képest nincs kiegészítése. 13

14 Borbás Elvira: javasolja, hogy mivel október 23-án úgyis együtt lesz a testület, lehetne akkor, ünnepélyes keretek között. 252/2009.(IX. 24.) Kt. Zászló adományozásáról a Csicsergő Óvodának és a Fekete István Általános Iskolának községi zászló adományozásáról dönt. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével a Csicsergő Óvodát és a Fekete István Általános Iskolát értesítse, valamint a zászlók ünnepélyes átadásáról október 23-án rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében gondoskodjon. Határidő: október 23. Felelős: polgármester 12.Tsp. Tájékoztató a nyári szociális étkeztetésről Vargáné Vass Éva: az írásos előterjesztéshez képest nincs kiegészítése. 253/2009.(IX. 24.) Kt A szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató elfogadásáról a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 13.Tsp. Tájékoztató egyéb feladatokról Vargáné Vass Éva: nincs szóbeli kiegészítése. 14

15 254/2009.(IX. 24.) Kt A 2008.október 06-án Monorierdőn történt vonatbalesettel kapcsolatos vis maior támogatási igényről szóló tájékoztatás elfogadásáról a 2008.október 06-án Monorierdőn történt vonatbalesettel kapcsolatos vis maior támogatási igényről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 255/2009.(IX. 24.) Kt Monorierdő és Monor közötti megállapodás eredményeként történt átadás-átvételi záró jegyzőkönyvről szóló tájékoztató elfogadásáról a Monorierdő és Monor közötti megállapodás eredményeként történt átadás-átvételi záró jegyzőkönyvről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 256/2009.(IX. 24.) Kt Folyószámlához kapcsolódó folyószámlahitelről szóló tájékoztató elfogadásáról 15

16 a folyószámlához kapcsolódó folyószámlahitelről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 257/2009.(IX. 24.) Kt Vasúti rostaalj felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról a vasúti rostaalj felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 258/2009.(IX. 24.) Kt LTP-s megtakarításokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztató elfogadásáról az LTP-s megtakarításokkal kapcsolatos információkról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 14.Tsp évi belső ellenőrzési munkaterv 16

17 Vargáné Vass Éva: minden év október 15-ig kell a képviselő-testülethez benyújtani a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet. Ennek a jogszabályi követelménynek tett eleget az 1-150/2009.sz. előterjesztéssel. Kéri a testületet, hogy a belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztést szerint fogadják el. 259/2009.(IX. 24.) Kt évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról a évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 15.Tsp. Előterjesztés Közbeszerzési szabályzatra Vargáné Vass Éva: április 1-től jelentős mértékben megváltozott a közbeszerzési törvény. Ésszerűbb volt az, hogy az előző szabályzatot hatályon kívül helyezik és újat fogad el a testület. 260/2009.(IX. 24.) Kt. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról elfogadja a benyújtott közbeszerzési szabályzatot, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 3/2007.(II.21.) Kt. rendelet 7. sz. függelékét. Határidő. azonnal Felelős: polgármester, jegyző 16.Tsp. Belső ellenőrzés feladat ellátási szerződése 17

18 Vargáné Vass Éva: évben a Regionális Ellenőrzési Központtal volt szerződés a belső ellenőrzési feladatok ellátására. A évre kéri, hogy a testület hagyja jóvá a szerződést. Vad Mária: kérdése, hogy miért kell két évre kötni a szerződést. Vargáné Vass Éva: mert így tudta ár alatt tartani a szerződés ellenszolgáltatási díját. És nem is fog többe kerülni a következő két évben. A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 261/2009.(IX. 24.) Kt. Belső ellenőrzés feladat ellátási szerződés megkötéséről a Regionális Ellenőrzési Központ Bt.-vel (1061 Budapest, Jókai tér 7.) a évre feladat ellátási szerződést köt a belső ellenőrzési feladatok végrehajtására ,-Ft + Áfa/hó összeggel. Határidő december 31. Felelős: jegyző 17. Tsp. Református Egyház kérelme ingatlancserével kapcsolatban Juhász Sándor: a református lelkész eljuttatott egy kérelmet hozzá, amely kiosztásra került. Kérik, hogy mérsékeljék a 2300e Ft-ot, azt nem határozták meg, hogy mennyivel. Az egyháznak nincs lehetőség új épület építésére, de régi felújítására van. Tóth Attila: a cserével kapcsolatban már hoztak egy döntést és 2,3M Ft-ot határoztak meg ellenértékként. Úgy gondolja, hogy az egyház fizessen 2,3M Ft-ot, amennyiben nem fizetik be a pénzt, az önkormányzat eláll a cserétől. Javasolja, hogy 300e Ft-tal támogassák a templom építését, tehát folyjék be a 2,3M Ft az önkormányzathoz, és ahogy megkezdődik az első kapavágás, támogassák 300e Ft-tal, esetleg adják az önrészbe. Kiss Dénes László: egyetért Tóth Attila javaslatával. A képviselő-testület 6 igen, 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 18

19 262/2009.(IX. 24.) Kt. Református Egyház ingatlancserével kapcsolatos kérelméről a 124/2009.(V.28.) Kt. határozatát, - mely a 1116/1 és a 1335 hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozik - változatlan tartalommal fenntartja azzal, hogy a csereszerződésre vonatkozó ajánlata december 9-ig érvényes. Előzetesen nyilatkozik, hogy a református egyházközösség által építendő templom támogatásáról a évi költségvetésben dönt. Határidő: december 9. illetve évi költségvetés tervezése Felelős: polgármester, jegyző 18.Tsp. A évi beruházási terv kidolgozása Juhász Sándor: a beruházási tervet ki kellene egészíteni azzal, hogy önkormányzati épületet építenek. 263/2009.(IX. 24.) Kt évi beruházási terv kiegészítéséről Gazdasági Programját az alábbiakkal egészíti ki: - önkormányzati épület építése, megvalósítás éve: év Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 19.Tsp. Strand területéről a föld elhordása Juhász Sándor: a strand területe fel van töltve, humuszos. A strand területéről a földet egy méter magasságban elhordanák és a kemping területét feltöltenék azzal. Két darab ajánlatot kért be, az egyik ajánlat 500,-Ft + Áfa/m3, a másik ajánlat 1500,-Ft + Áfa/m m3 körül lehet számítani. Amennyiben a földet elhordják, természetesen fakivágással is fog járni a strand területén, ez két majdnem száraz tölgyfát érint. Ezzel rendben lenne a kemping területe és el lehetne kezdeni ott a fásítást. Három darab akácfa van még a kemping területén, ami veszélyes. Azt javasolná kivágatni. Ha 1000 m3-rel számolnak, ,-Ft + Áfába fog kerülni. 19

20 264/2009.(IX. 24.) Kt. Földelszállítás a strand területéről képviselő-testülete elfogadja V-Road Arzenál KFT. (2200 Monor Mátyás K. u. 9.) ajánlatát, mely a strand területén lévő föld kitermeléséről és elszállítására. Tudomásul veszi, hogy a strand területén kitermelt föld tereprendezés miatt a kemping területére kerül. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: november 30. Felelős: polgármester 20.Tsp. Önkormányzat által használt kistraktor szerződésének jóváhagyásáról Juhász Sándor: a bizottsági ülésen felmerült, hogy mivel három éve az önkormányzat használja a kistraktort, már gumit kell rá venni. Ha nincs üzembetartói szerződés nem tudják mire elszámolni. 265/2009.(IX. 24.) Kt Kistraktor üzembetartói szerződéséről úgy dönt, hogy CZ4K14D típusú kistraktor vonatkozásában Juhász Sándor (2213 Monorierdő, Csalogány u. 47. sz. alatti) lakossal üzembetartói szerződést köt. A szerződés aláírására felhatalmazza Dr. Páczi Antal alpolgármestert. Felelős: Dr. Páczi Antal alpolgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 21.Tsp. Főépítészi Társulásának a beszámolója Juhász Sándor: nincs kiegészítése 20

21 266/2009.(IX. 24.) Kt Főépítészi Társulás beszámolójának elfogadásáról a Főépítészi társulás beszámolóját elfogadja. Felelős: polgármester 22. Tsp. Monorierdő területén két településőr foglalkoztatása Juhász Sándor: úgy működne a két települési őr, hogy pályázat lenne rá kiírva, az önkormányzatnak pénzébe nem kerülne. A két őr állandó jelleggel járna a faluban, kerékpárral. 267/2009.(IX. 24.) Kt. Két településőr foglalkoztatás pályázat benyújtásáról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázatra két fő településőr foglalkoztatására a pályázatot benyújtja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendőket lássa el. Felelős: polgármester, jegyző 23.Tsp. Vad Mária és dr. Práczki Péter ügye Juhász Sándor: ismerteti a testülettel, hogy hoztak egy határozatot arról, hogy a Lakatos Irmáéknak december 31-el nem hosszabbítják meg a szerződését. Jelen pillanatban még ott lakik a Lakatos család. A szavazás után Vad Mária alpolgármester és Práczki Péter képviselő úr elment a Lakatos Irma elmondása alapján hozzájuk és azt mondták neki, hogy jelentse fel az önkormányzatot, mert nincs olyan, hogy az utcára rakják őket. Erről nem volt szó. 21

22 Ezt elég súlyos vétségnek tartja, hiszen nem várta volna el a két képviselőtől, hogy a testületet és a Családsegítő szolgálatot így lejárassa. Tartózkodniuk kellene az ilyen jellegű tevékenységtől. Borbás Elvira: elmondja, hogy nagyon rosszul esett neki ez a dolog. Kérdése a képviselő úrhoz és alpolgármester asszonyhoz, hogy jártak-e máshol hasonló ügyben és tettek-e feljelentést hasonló ügyben. dr. Práczki Péter: nem tudja, hogy mivel vádolják. Kérdése, hogy milyen jogszabály alapján folyik ez az eljárás. Kérdése, hogy mit mondott a Lakatos Irma. Juhász Sándor: a rendkívüli testületi ülés anyagában a hanganyag megvan. dr. Práczki Péter: fogalma sincs, hogy mit mondott a Lakatos Irma, de az a minimum, hogy a saját véleményét is meghallgassák. Juhász Sándor: senki ellen nem folyik eljárás, ez egy tájékoztatás. dr. Práczki Péter: úgy gondolja, hogy tisztában kellene lennie a képviselő-testületnek azzal, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak egy képviselőnek. Alapvető kötelességük a lakossággal kapcsolatban, hogy az érdekeiket képviselik. Ez azt is jelenti, hogy meglátogatja a választópolgárt. Nem érti, hogy milyen feljelentésről van szó. Lakatos Irmát is megilletik az állampolgári jogon a tájékoztatáshoz való jog. Morálisan és etikailag nem megengedhető, hogy valakit kitegyenek. Hornyák Balázs kijelentése a jegyzőkönyvben is szerepel, és Borbás Elvira is azt mondta, hogy nekik is jobb lenne, mert kilátni az égre. Kérdése, hogy mennyiben feljelentés az, ha valaki felhívja a figyelmét, ugyanis ennek a hölgynek jogában áll tájékoztatást kérni vagy kapni. Alkotmányos jog a tájékoztatáshoz való jog. Nem javasolta senkinek a feljelentést, kategorikusan visszautasítja, akkor az ügyészség vagy a Közigazgatási Hivatal telefonszámát adták volna meg a hölgynek. Annyit tettek, hogy felhívták a figyelmét arra, érdeklődje meg, hogy milyen jogai vannak. Vad Mária: elmondja, hogy a Lakatos Irmához kiment, azután, hogy a testületi ülésen elhangzott az, hogy az égre látni a házból. Panaszkodott az Irma, elmondta, hogy nem akar onnan kiköltözni. A jogsegély szolgálat számát adta meg neki, hogy érdeklődjön, milyen jogai vannak. Soha nem mondott neki olyat, hogy jelentse fel az önkormányzatot. A Borbás Elvirát pedig nem ő, hanem a Lakatosék szidták, amelyre azt felelte, nem tud hozzászólni. Borbás Elvira: a lyuk, amiért az alpolgármester asszonyék kimentek a Lakatosékhoz, azért nem volt már ott, mert a polgármester úr megcsináltatta. Tóth Attila: egy önkormányzati telekről van szó, melyre idő közben épület egy engedély nélküli épület. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy megszüntessék az ilyen jellegű dolgokat, ha ott rádől egy önkormányzati területen egy engedély nélküli ház valakire és baleset történne, a jegyzőt és polgármestert vennék elő, hogy ezt a helyzetet miért nem 22

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. május 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 159-178 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a két

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 310-332 Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 43-49 Interpellációk, kérdések Előadó:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Tárgysorozata - 1 - Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 9-én 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata: Jegyzőkönyve:

Tárgysorozata - 1 - Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 9-én 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 9-én 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 66-69 Tárgysorozata 1. Tsp. Belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István köszönti a képviselő-testület

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben