Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért!"

Átírás

1

2 Kedves Olvasónk! Párbeszéd újságunk jelen számában szintén a kultúráé, az ünnepé, a szociális városrész rehabilitációé és a CivilÉSZ (Civil Érték SZövetség) Hálózaté partnereké a kiemelkedő szerep. A keleti városrész szocrehab alapozó programja kapcsán csatlakozó partnereink tevékenységéről is bővebben olvashatnak, hiszen Önökért, a jobb kulturális lehetőségekért munkálkodunk együtt. Az Egyesület által szervezett programokról, CINKE rendezvényekről is tudósítunk, hogy így szerezzenek tudomást az itt folyó tevékenységekről. Érdekérvényesítő munkánkat a keleti városrész és lakóközösségünk érdekében végezzük. CivilÉSZ hálózati munkánkat jellemzi, hogy e hónapban már megjelenhettek az Öntevékeny Városrészek hírei a Pécsi Hírek hetilapban. Csatlakozzanak programjainkhoz és tegyük jobbá együtt mindennapjainkat. Kiadványunkhoz jó szórakozást kívánunk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért! Széles társadalmi összefogással az Öntevékeny Keleti Városrészben megkezdődött a szociális városrész- rehabilitációt megalapozó program Az előre meghatározottaknak megfelelően az Origó-Házban márciusában sor került a szociális városrész rehabilitációs program meghatározó feladatai összeállításának megbeszélésére. Az esemény széles körű társadalmi szereplők részvételével zajlott (25 szervezet) összességében: helyi általános iskola és gimnázium, jószolgálati és szociális területen tevékenykedő, kisebbségi és civil szervezetek, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az összeállított eredményekről Moór Eszter, a Népjóléti, Szociális és Sport Referatúra elnöke tájékoztatást kapott. Kölcsönös megállapodás született abban a tekintetben, hogy a jövőben a szükséges szakmai egyeztetések az Origó-Házban, mint Civil Decentrumban zajlanak, közel az akcióterülethez, hálózatszerű együttműködésben segítve egymás programját a sikeresség érdekében. Szinte azonnalinak mondható cselekvési akcióprogram került elfogadásra. A megbeszélésen konkrét felajánlások születtek: a Máltai Szeretetszolgálat az Esztergár Lajos Családsegítő Központ és az Indít Közalapítvány közös húsvéti településtisztasági napot szervez György-telep megtisztítására a helyi lakosság aktív bevonásával. Csatlakozott az Origó-Ház részéről az ÖCÖM a helyi lakosok mozgósításával, segítve a Időszakos, ingyenes kiadvány II. negyedév, VII. évfolyam IV. szám. ISSN a Nemzeti Civil Alapprogram és az támogatásában. Kiadja a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület, Párbeszéd Kiadója, 7629 Pécs, Komlói út Tel.:72/ , 06-20/ Főszerkesztő: Kis Varga István Design: Fehér Felícia Lektor: Várkonyi Judit Szerkesztők: Bartalovics Zoltán, Belányi Lajosné, Fodor Ibolya, Kis Varga István, Kis Varga Istvánné, Máté István Palotás Károly, Sándor Andrea, Standovár Ágota, Várkonyi Judit, Verbainé Jávor Judit. Nyomda- Tördelés: Belányi Reklám Nyomdagrafika Felelős kiadó: A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület, Párbeszéd Kiadójának Elnöke: Kis Varga István Számlaszám: , Web:

3 hosszú távú fenntarthatóság kivitelezésében. A Hősök terei székhelyű EUROM Egyesület is csatlakozási szándékát fejezte ki a Máltai Szeretetszolgálat felajánlása szintén egy konkrét akció, Hősök terén, György-telepre egy mobil kórház települ ki egy napra komplex szűrésekkel: tüdőszűrés, fogászat, szemészet stb., kisebb beavatkozásokra is sor kerül. ( ) Ezek a felajánlások 2011 tavaszára szóltak, azonnali konkrétumok voltak, melyek meg is valósultak. A városrész-rehabilitációs folyamat megvalósítására az egymásra épülő folyamatokat jelzi: az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felajánlása, az önkényes és jogcím nélküli lakók problémáira kidolgozott tervezettel. Fizikai segítségben is gondolkodnak, hiszen a lakhatás alapköve a szociális városrész rehabilitációs programnak. Munkájuk eredményeképpen már 13 önkényes és jogcím nélküli lakó kapta meg egy évre a lakhatási státuszt. a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke a Pécsi Tudományegyetemmel meglévő kapcsolati tőkéjét kínálja fel a program megvalósulásához. Egyetemi hallgatók szakmai gyakorlati idejének letöltését, az ÖCÖM munkáját, valamint az Origó-Házat, mint helyszínt, a CivilÉSZ honlapot, a közművelődési megállapodás és pályázatok nyújtotta lehetőségeket a Színes Gyöngyök Egyesület felajánlása az Állampolgári Tanács hatékony módszere, valamint a Gémkapocs háló 11 facilitátora a Máltai Szeretetszolgálat kutatási alapot ajánl fel lehetőségként, terepmunka lehetőségét fiatal egyetemi hallgatóknak a Gandhi Közalapítvány Gimnázium és Kollégium, a Bogdán János Alapítvány és a Budai Városkapu Iskolaközpont helyszínként ajánlja az iskolákat közösségi színtérként a programok során az Indít Közalapítvány felajánlotta két éve alakult rendszerük működtetését és a program segítését ez által A megalapozó program kialakításához és a folytatásához az Öntevékeny Keleti Városrész területén több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal bíró Bálint Botond szociológust sikerült megnyerni. Ennek hatására megállapodtak szenvedélybetegeket segítő szervezetek (Indít, Reménység, 7-esKör ), hogy a párhuzamosságok kiküszöbölésével együttműködnek. Stratégiai kérdés maradt György-telep konkrét funkciójának meghatározása. El kell dönteni, hogy átmeneti, rendezett körülményekkel bíró hely legyen a szociálisan rászorultaknak, vagy olyan lakótér, ahol önfenntartásra berendezkedő, egyszerűbb életvitelt vállaló közösség jön létre. Mindezen egymásra épülő feladatok koordinálását az ÖCÖM vezetőjeként, helyi részönkormányzati képviselőként, Belányi Lajosné végzi. Ezt követően a megalapozó programban szakértelmével segített További szakmai megbeszélésekre és fórumokra kerül még sor április és május hónapban, míg a végleges tervezet a Polgármester Úr asztalára kerülhet György-telep mielőbbi sikeres rehabilitációjának és élhetővé tételének érdekében. Kis Varga István Pécs M.J.V. Öntevékeny Keleti Városrész Mintaprogram polgármesteri megbízott

4 CivilÉSZ partnereink Folytatódik a Gyükési KápolNapok Az EKF év húsz eseményből álló programsorozata a nagy érdeklődés nyomán a évben így folytatódik Gyükésben. A Szent Bertalan Kápolnában án délután négy órakor sokan gyűltek össze a nyitó rendezvényre, mely immár hagyományosan a Nagyböjti Énekek volt. Máté István az Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket (köztük Liljana Pancirovot, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulját). A KápolNapok 2011 rendezvénysorozatról elmondta: több kiállítással és koncerttel, s más kulturális eseménnyel készülnek ez évben is a szervezők. A folytatásban az August Šenoa asszonykórus Jeremiás siralmaiból énekelt horvát nyelven. Ezt követően Takács Gábor kanonok a pécsi Szent Ágoston Plébánia vezetője beszélt az énekben hallottakról, Jeremiás próféta üzenetéről a Húsvét közeledte kapcsán. Ezt követően az asszonykórus horvát és magyar nyelven egyházi énekeket énekelt. Az esemény zárásaként az egyesület elnöke megköszönte az egyesület tagjainak önkéntes munkáját, akik a város önkormányzatának támogatását felhasználva új ülőpárnákat varrtak a kápolna székeire és padjaira, így 2011-ben a résztvevők nagyobb kényelemben és egységesebb környezetben követhetik az eseményeket. Végül a szervezők április 30.-ára majálisra hívták a résztvevőket, ahol (a 2010-es szilveszteri évbúcsúztató sikeréből kiindulva) családi piknikre várják a környékbelieket és az érdeklődőket. A gyükési Nagyezerjófű Gyűjteményes Kert már várja a látogatókat. További információk Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület 7627 Pécs, Szent Bertalan út 1.(72) (30) Gyükés történetéből Boszniából katolikusok, azaz horvát-bosnyákok tömegesen a török kiűzése (1686) után jöttek jobbágyként, Radonay Mátyás püspök szorgalmazására, először egyházi birtokokra, később világiakra is, részben bosnyák ferencesek vezetésével. Pécsre is települtek, a város Gyükés dűlőjében bosnyák szőlőművelőknek építették a Szent Bertalan kápolnát ban bosnyák iparosok vállalták a Budai városrész őrzését, és ki is verték onnan a szerb granicsárokat. [Forrás: Dr. Gábriel András - Bosnyákok Baranyában] A Bertalanhegyen álló kápolnát 1749-ben építették egy ott lakó remete kezdeményezésére. Felette van a Bertalanszikla és a Bertalan-kilátó. Régen híres búcsújáró hely volt. A kápolnához sokan elzarándokoltak a közeli falvakból Bertalan napján. (A horvátok barolovo néven tartották számon ezt az ünnepet.) A burgundiai Gros családból származó Bertalan között, tehát több, mint három évtizedig volt Pécs püspöke. Szent Bertalan szőlője lehetett az alapja annak, hogy Pécs keleti határrészében épült fel 1749-ben a Bertalan névre szentelt barokk kápolna. Máté István elnök Gyükésiek Öntevékeny Köre

5 CivilÉSZ partnereink bemutatkozása E s z t e r g á r L a j o s Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata M E S Z E S I E G Y S É G 7629 Pécs, Hársfa u Tel.: 72/ ; 72/ Családsegítés Az évi. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében rendelkezik többek közt a családsegítésről, mint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatról. Mi a családsegítés? A családsegítő szolgáltatás egy családcentrikus ellátási forma. A családsegítés családoknak, családban élő vagy egyedülálló személyeknek nyújtott professzionális segítség, támogatás ahhoz, hogy életüket emberi módon élhessék. A családsegítés nem más, mint a működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítői munka a következőkből áll: a kliens ügyében szószólás, ügyének intézése, tanácsadás, információnyújtás, felvilágosítás, fejlesztő tevékenység, pszichológiai kezelés megfelelő szakember bevonásával, természetbeni segítségnyújtás, konfliktus helyzetek oldása, hátrányok mérsékelése stb. Munkaformái: egyéni esetkezelés, csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka, szociális adminisztráció, valamint direkt és indirekt szociális munka. A szolgáltatásaink a probléma jellegéhez és a kliens szükségleteihez alkalmazkodnak. Szociális és mentális esetkezelést, krízisellátást, és folyamatos családgondozást végzünk. Szolgáltatásaink: 1. Hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos informálás, segítségnyújtás. 2. Ingyenes jogsegély szolgáltatás. 3. Egyéni tanácsadás. 4. Párkapcsolati és családi tanácsadás. 5. Adósságkezelési tanácsadás. 6. Aktív korú nem foglalkoztatottak beilleszkedési programja. 7. Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetésének elősegítése. 8. Érdekképviselet.

6 9. Lakhatási Tanácsadó Program. 10. Közösségfejlesztés. Gyermekjóléti szolgálat Az évi XXXI. törvény célja, hogy segítse a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelességek teljesítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezését, a szülői gondoskodás pótlását, illetve a gyermekvédelmi támogatásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a feladatai során, gondoz, szolgáltat, szervez. Gondozási tevékenységünk során információt biztosítunk, ellátásokat közvetítünk. A gyermekjóléti szolgáltatás, olyan speciális szolgáltatás, mely a gyermek érdekeit védi, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, biztosítja a gyermek családban történő nevelkedést, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének a megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 40. évében barlangkutatás a Mecseken: MKCS Verbainé Jávor Judit Hogy mi rejlik e címszó mögött, ezt 1.kép szeretném megvilágítani az érdeklődőknek. A föld alatt rejtőzködő, sötét sokak előtt titokzatos ismeretlen világ kutatásáról, vagy barlangi balesetekről hírt hallók előtt mindenek előtt felmerül a kérdés, hogy vajon miért is vállalkoznak ilyen dologra emberek. Egyesek sport teljesítmény, mások az ismeretlen elsőkénti bejárása, míg az elhivatottak a tudományos ismeretek megszerzése miatt hatolnak a mélybe. Igen, ez a tudományos kutatás egyik válfaja, melyet a geológia társtudományaként speleológiának neveznek. Térségünkben a Mecsekben és a Villányi hegységben mint a világunkban mindenütt már régtől, mondhatni az ősember óta folyik különböző céllal a barlangok kutatása. Környezetünk 2.kép szomszédságában tudomásunk szerint a Mélyvölgyi-Kőfülke adott menedéket a mecseki ősembereknek, de nyomaikra leltek elődeink Abaligeten is. Korunkban más célzattal indult a barlangkutatás a csoportokba szerveződött fiatalok és idős tudományos kutatók által. Ezek felsorolása túlnőne egy rövid ismeretterjesztő írás keretein, így maradjunk legszűkebb pátriánk palánkjain belül. Itt vagyunk hát Pécsett, közelebbről Meszesen az Origó-Ház nyújtotta fedél alatt, annak barlangkutató csoportjaként. Ez a kis csapat, melynek tagjai a társadalom különböző rétegeiből Mellékelt képek:1. kép: A Spirál Szíve terem MKCs-s felfedező eredően folyton változó összetételű létszámban csapata. (A csapatzászlót tartó Balázs László, elől Németh hobbiként saját költségen dolgoznak, nem most Kornél, Gál György, Mihovics Gabi, Glöckler Gábor.)Fotó: Gálné szerveződött. Immár 39 éve, még a MÉV Ildikó 2.kép: Cseppkövek a Spirál-barlangban, fotó: Glöckler Gábor támogatásával alakult Mecseki Karsztkutató Csoport (MKCs) névvel a barlangok kutatására és azok tudományos igényű

7 3.kép vizsgálataira. Szervezője a jelen sorok írója egyébként az 50-es évek óta elkötelezettje a barlangkutatásnak. Az eredményeinket azok közzététele, így számos előadás és igen sok írásos dolgozat fémjelzi. Nézzük hát, mi is az a bizonyos barlangkutatás. Részünkről minden a terepbejárással kezdődött. A felszíni ismeretek nyomán mások által 3.kép jelentéktelen vakond lyukaknak vélt nyílások kitágítását követően egy-egy barlang bejáratára leltünk. Ez persze koránt sem egy besétálható üreget jelentett. Nehéz ásással, kötélen kihúzott vödrökbe töltött törmelék kiszállításával történt az előrehaladás sok esetben sáros, vizes körülmények között. Így több méter mély függőleges szűk kürtőkön át lehetett néha bejutni egy-egy vízszintes járatba, melynek bejárása hason csúszva esetenként vízfolyásban történt. Közben erős akarattal bíztunk a nagy barlangfolyosó elérésében. Mindezt megelőzte a hatóságoktól kért és kapott barlangkutatási engedély, mely nélkül tilos a mélység feltárása. A nehéz körülmények között megismert barlangrészek térképre rögzítése mellett azok leírása is megtörtént. Ezek darabszáma ma már több százra tehető. A karszt- és barlangkutatás szakágainak kutatási eredményeit csoportunk 25 éves ( ) Jubileumi Évkönyvében adtuk közre. A régi kutatók eredményeinek tudatosításával és azok által korábban felfedezett barlangok és mesterséges üregek csoportunk által nyilvántartásba vételével az utóbbi időkig több száz objektum dokumentációjával rendelkezünk. Elég, ha az utóbbi századfordulón napvilágot látott A Villányi hegység és a Beremendi-rög barlangjai című könyvünkre utalunk, ahol számos objektumról (így a hajdani bauxitbánya fellelhető bejáratairól is) adtunk ismertetést. Mellékelt képek 3.kép: Vidáman a Spirál-barlangban. (Bukovinszky Anna, Mihovics Gabi) fotó: Rónaki László 4. kép A barlangok mellett a víz-források feltérképezését is felvállaltuk. E téren elsőként 1987-ben született könyvszerű összeállításunk a mecseki források térképpel bemutatott előfordulásairól, mely igen sok vízmegjelenést dokumentált. Itt kell két olyan jellegzetes és különlegességként ismertetett forrásról említést tenni, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Az egyik a karsztforrásokra jellemző hajdan bő hozamú Pécsbánya-telep közeli Sárkányforrásként ismert vízmegjelenés. Kiapadását a Cassian akna mélyítése idézte elő. A másik érdekes és országosan is különleges, az időszakosan kifolyó forrástípust képviselő Orfűi- Sárkány-kút. Mindezek tudományos igényű vizsgálata és a mecseki karszt ismertetése az OrigóHáz kiadásában tervezett könyvben Sárkány és ördög elnevezések a Mecsek-villányi karszton címmel lát reményeink szerint napvilágot. A karszt- és barlangkutatás gazdasági hasznáról külön terjedelmes ismertetést készíthetnénk. Elég, ha a Magyar Hidrológiai Társaság legutóbbi pályázatán a Vízfő kutatásával kapcsolatos díjnyertes dolgozatunk januári előadását említem, mely a vízgyűjtő területének szakszerű környezet védelméhez is alapot szolgáltat. Ebben bemutatásra került többek között a búvár barlangkutatás helyi története is a 20 m. mélységet elérő merülésekről. Végül röviden mutassuk be a csoportunk legfontosabb kutatási objektumát a Spirál-víznyelő-barlangot. Ez a Mecsek leg-leg jelzéssel illethető kiemelt barlangja. Az 1977-től kezdett kutatástörténetét az említett Évkönyv -ben már közreadtuk. Itt csak a legekről néhány adatot említek. Mellékelt képek: 4. kép: A szerző, Rónaki László a Spirál-barlangban, fotó: dr. Bukovinszky Anna

8 Mélysége közel 100 méter, mely az ismert 17 emeletes, pécsi toronyházzal hasonlítható. Bejárása nem egyszerű ha csak a le-felközlekedést vesszük alapul kötélen, kötéllétrán, vagy az újabban egyes szakaszokra beépített létrákon jelentős fizikai teljesítményt igényel. Az Origó- Ház elnöke Kis Varga István, mint a csoportunk nesztora bizony végigjárta e nehéz utat, ami a barlangkutatók számára már megszokott hétvégenként ismétlődő túra. Ez a víznyelő a Mecsek hegység feltárásra váró legnagyobb barlangjának vízgyűjtő területén 5. kép van. A mélysége tehát a Mecsekben egyedülálló. Aljában É-ra és D-re egy-egy patakos barlangfolyosóban folyik a feltáró munka. A labirintus-szerű járatok feltárt hossza a felmérések szerint már meghaladja az Abaligeti-barlang bejárható hosszát. Mindez mellett az Abaligetibarlang végén lépcsőkkel megközelíthető emeleti Nagy-terem méretét is meghaladó nagyságú űreget sikerült feltárni. Ez a Spirál-Szíve elnevezést kapta. Az utóbbi eredmények elvitathatatlan érdeme az 5 éve csoportvezetői tevékenységem folytatását végző Glöckler Gábor szervezésében munkálkodó csoporttagoké. További eredményes munkájukat értékelve várom, hogy e barlangon keresztül bejussanak a Mecsekben a tudományos eredmények alapján feltételezett legnagyobb patakos barlangba. Jó szerencsét kívánva zárom ismertető soraimat: Rónaki László, az MKCs örökös tiszteletbeli csoportvezető elnöke CivilÉSZ partnereink bemutatkozása Színes Gyöngyök Egyesület A Színes Gyöngyök Egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívántuk őket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elősegítésével. Egyesületünk tevékenységi köre azóta több új elemmel bővült: Mára egyik legfontosabb célunkká a roma kultúra megőrzése vált: Színvonalas rendezvényekkel, kiállításokkal szeretnénk felhívni a figyelmet kulturális értékeinkre, továbbá keressük a kapcsolatot a kortárs művészeti ágakkal, mert hiszünk abban, hogy a művészet hozzájárulhat a kultúrák közötti párbeszéd létrejöttéhez. Fontosnak tartjuk azt is, hogy elősegítsük egy olyan társadalmi közbeszéd létrejöttét, melyben a hétköznapi szokások, közösségi normák, azaz a szélesebb értelemben vett kulturális értékek elismerhetővé válnak, értékként jelennek meg, illetve megértésükkel a konfliktusok és félreértések helyén valódi találkozások jöhetnek létre. Az utóbbi években fontos célkitűzésünkké vált az egészséggel kapcsolatos szemlélet formálása a hátrányos helyzetű csoportokban: az egészséges életmód fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk azokat a képzéseket, konferenciákat és egyéb fórumokat, melyeket romáknak, illetve roma civil szervezetek munkatársainak szervezünk: ezek növelik az egyéni érdekérvényesítő képességet, segítik a közéleti szerepvállalást, a

9 civil szervezeteknek pedig olyan fejlődési lehetőséget kínálnak, melynek eredményeként nagyobb súllyal tudnak részt venni a közéletben. Tanácsadási tevékenységeinkkel a hozzánk fordulók információkhoz való hozzáférését biztosítjuk: segítséget nyújtunk szociális és jogi ügyeik intézésében, álláskeresésükben támogatjuk őket az irodánkban működő Foglalkoztatási Információs Pontban. Gyermek- és ifjúsági programjaink a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett ünnepi játszóházak, rendezvények és nyári táborok mellett az integráció elősegítését tűzik ki célul a roma és nem roma fiatalok közötti találkozásokkal, elsősorban közös önkéntes tevékenységek által. Távlati céljaink között szerepel a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai integrációjának támogatása rendszeres iskolán kívüli programokkal ben megvalósított programjaink: 2010 Színes Év - Pécs2010 EKF Program Láttatni a láthatatlant - Pécs2010 EKF Program Válság! Kezelés? - konferenciasorozat IV. Regionális Roma Találkozó Nőnap 2010 Roma Facilitátor képzés- demokráciaérvényesítő program (A roma közösségek vezetői részére) Szintézis (Roma közösségfejlesztő program a közösségek vezetői részére) Ünnep Roma fesztivál Sellyén Egyenlő eséllyel a rák ellen - Kővágószőlősi egészségnap Egyenlő eséllyel a rák ellen - Dencsházai Egészségnap Teret a Vidéknek fesztivál megvalósításában közreműködés Ördögkatlan fesztivál megvalósításában közreműködés Egészségklub működtetése Nyári gyermektábor Gyermeknap szervezése A megyében szervezett számos roma rendezvény bonyolításában való közreműködés Foglalkoztatási Információs Pont működtetése a romák foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében A PÉCSI NŐKÖZPONT működésének biztosítása Roma Hiedelmek és Hitvilág konferencia sorozat Színes Műhely tehetséggondozó program Színes Karácsony 2010 Standovár Ágota

10 CivilÉSZ partnereink KÉK-ZÖLD NAP A MELINDA PARKBAN! Az Öntevékeny Városrészek civil szervezetei és politikusok sportvetélkedőjére került sor a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület (KÉK) rendezésében április 16-án, ezen a szeles, ám annál jobbkedélyű szombati napon. A csapatok Kertváros, Uránváros, Keleti Városrész és az Öntevékeny Keleti Városrész részéről már 9 órakor kezdtek gyülekezni a barátságos megmérettetésre. lsőként a football meccsek kerültek lebonyolításra, ifjúsági, női és férfi kategóriában csapatonként, majd kötélhúzás, asztalitenisz, kosárlabda és zsákban-futó versenyben küzdöttek egymással. Kicsik és nagyok kedélyesen beszélgettek, eljátszottak, és ki-ki megtalálta a számára legjobban megfelelő szabadidős sporttevékenységet. Jókat derültünk egymáson, (a saját ügyetlenségünkön is) teli torokból szurkoltunk csapattagjainknak. Eközben főzőversenyben tevékenykedtünk, ki gázzsámolyon, ki tüzet rakva kondérban, bográcsban szabad tűzön készítette szintén zsűrizésre szánt ételeit. Az Uránvárosiak babgulyással készültek, Pécs-Kelet pincepörkölttel készült, az Öntevékeny Keleti Városrésziek gulyással és a Kertvárosiak korhely halászlével kedveskedtek az éhes vendégseregnek. 8 halból készült, elég komoly munka befektetésével a tejföllel és csepp kontyalávalóval megbolondított ételkülönlegesség, mely kissé megosztotta a vendégsereget. Volt, akinek nagyon bejött a különleges ízhatás, míg mások sajnálkoztak azon, milyen isteni hagyományos halászlé lett volna korhelykedésmentesen. Elsőképpen az Öntevékeny Keleti Városrésziek, vagyis sárgák gulyása fogyott el, amit igencsak kedveltek a vendégek.

11 Ezután következett a zsűrizés, melynek következtében a végső összetett helyezések a következőképpen alakultak: 1. helyezett lett az Uránvárosi csapat 2. helyezést ért el a vendéglátó Kertváros 3. helyen végzett az Öntevékeny Keleti Városrész lelkes csapata A politikusok: Moór Eszter, Csizi Péter, Kővári János, Molnár Ferenc képviselők is jól érezték magukat és szívesen vegyültek a köznéppel. Moór Eszter a Népjóléti Bizottság elnöke minden sportágból kivette a részét, és jeleskedett is jó néhányszor, nem volt oka szégyenkezésre. Ezt követően zongoraszó mellett táncra perdültek néhányan, - a díjnyertes borocska hatására is és beszélgetni kezdtek. A hűvös, csípős tavaszi időjárás ellenére nagyon kellemes hangulatban telt a nap, a résztvevők számára pozitív emlékekkel zárulva. Fodor Ibolya elnök KÉK-Kis Varga István elnök Origó-Ház Nyuszifül játszóház az Origó-Házban Nagyszombati készülődésben Húsvétra az Origó-Ház is részt vállalt a maga lehetőségeihez mérten. Horváthné Albert Rita, a CINKE Program társadalmi segítője volt a fő szervező, aki hagyományőrző, kulturális programok megvalósulásában gyakran vesz részt. A Kicsiknek kívántunk elsősorban kedvezni, ezért meghívtuk a Húsvéti Nyulat, valamint a Húsvéthoz kötődő állatokat is elhoztuk, hogy a gyermekek ismerkedhessenek velük. Volt kecske, bárány, tyúkanyó a pihe-puha kiscsibéivel, 3 pelyhes, totyogó kiskacsa és maga a húsvéti nyúl. Hátul a kis halastó mögött kapott ideiglenesen helyet az állatsimogató, mely folyton gyermek-zsivalytól volt hangos. Mikor a picik kezébe tettünk egy-egy kiscsibét vagy kiskacsát, olyan megilletődött örömmel dédelgették őket, hogy hatalmas ajándékokkal ekkora mosolyt gyermekarcra csalogatni nem lehetett volna. Lehetőség volt focira, fogócskára, valamint a tó körüli

12 bokrokban és sövényben tojáskeresésre. Kipirult arccal vették észre a zöldből kivillanó piros nagy csokitojásokat, melyeket a megtaláló természetesen meg is tarthatott. Megjelent az ember nagyságú hófehér nyuszi-lány is, aki elbeszélgetett és fényképezkedett a kisgyermekekkel. Ez idő alatt fent a Helytörténeti Múzeum előtt játszóházban vehettek részt a kicsik és nagyok. Volt itt minden: tojásfestés, képeslap- és nyuszi-fészek készítés, színezés, rajzolás, kedves segítő kezek irányításában. Nagyon élvezték kisfiúk és kislányok egyaránt a festegetést, és saját kezű ajándék-készítést, Mindeközben az ünneppel kapcsolatos emlékeket, történeteket osztottunk meg egymással. Ezt követően megérkezett a Pityu nevű, hófehér nyúlcipőt viselő húsvéti nyúl, aki minden kisgyermekkel személyesen elbeszélgetett és cukorkát osztogatott a bátor kis delikvenseknek. Integetett az úton elsuhanó járművekben ülőknek, miközben tánclépésekkel szórakoztatta őket. Mindenki örömmel fogadta és dudálással, integetéssel köszönték meg a figyelmességet. A Múzeumban frissítőkkel, húsvéti kaláccsal, aprósüteménnyel vártuk a Vendégeket. Mindenki nagyon jól érezte magát, a résztvevők és a szervezők egyaránt. Volt olyan szülő, aki 1,5 éves Kisfiával Kertvárosból érkezett hozzánk. Elmondta, reggel, mikor felkelt, az jutott eszébe, valami olyan elfoglaltsággal szeretné kisfiát megörvendeztetni, ami pénzen nem vásárolható meg. Mindketten nagyon jól érezték Magukat, ahogyan a látogatók tekintetében egyformán megelégedés és felhőtlen jókedv sugárzott. Csitt Még titok, de a Húsvéti nyúl ígéretet tett arra, ha a kicsik jól viselkednek, jövőre is ellátogat az Origó-Házba Várkonyi Judit

13 Cinke programok az elmúlt időszakban Március 16-án író-olvasó találkozóra került sor, melyen ismételten a nagysikerű Kasi Band instrumentális saját szerzeményeket játszó zenekar volt a sztárvendég. Április 5-én Babina Éva és Horváthné Albert Rita kiállításában gyönyörködhettünk, mely a Zsolnay Gyárban töltött éveket hűen tükrözte vissza. Vízköpők, tükrök, különböző használati és dísztárgyak is szerepeltek a kiállított alkotások közt. Bevezették a jelen lévőket a porcelánfestés rejtelmeibe, amit a bátrabb, vállalkozó szellemű vendégek közül néhányan saját kezűleg ki is próbálhattak. Kis fajansz vázákra festett ki-ki a szívéhez közelálló színekkel gyönyörűséges motívumokat és kiégetés után az amatőr alkotók meg is kapták az általuk festett műveket. Ugyanezen a napon 17 órakor Nagy Norbert fiatal, budapesti származású, Pécsett élő költő szerzői estjére került sor, mely első önálló verseskötetét mutatta be, Hamuból lánggal égbe címmel. Az est rendkívül jó hangulatban telt személyes töltetű beszélgetéssel. Április 19-én Schmal Béla egészségügyi tanácsadó a Népfőiskola keretén belül a színterápiáról tartott sikeres előadást, melyet ismételten író-olvasó találkozó követett a Kasi Band zenekar részvételével. Az Origó-Ház szolgáltatásai Bartalovics Zoltán A 2000 óta működő Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület az utóbbi időben hatalmas változásokon ment át. A Civil Szolgáltató Iroda magában foglal több olyan tevékenységet, amire a városrészben nem akad példa ilyen komplexitásban. Olyan szolgáltatásokat hoztunk el és tervezünk a közeljövőben megvalósítani a városrészben, amik előttünk csak a belvárosban voltak elérhetőek. Civil Zöld-Pont Tájékoztató Iroda hétköznap 8-16:30 Tájékoztatás, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kiadványok, településtisztasági programok, e-hulladékgyűjtési akciók, parlagfűmentesítés, fórumok szervezése. Fogyasztóvédelmi Klub hétköznap 8-16:30 Panaszfelvétel, kivizsgálás, Kontroll havilap terjesztése, akadémiák szervezése, lebonyolítása egyénileg illetve a Társadalmi Unióval közösen. Közbiztonsági Mikrocentrum hétköznap 8-16:30 Panaszfelvétel, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai tájékoztató programok, kiadványok, Szomszédok Egymásért SZEM Mozgalom népszerűsítése, Közbiztonsági Road Show, illetve Hét szervezése. Egészséges Életmód Véradások, egészségnapok szervezése, lebonyolítása sportprogramok szervezése.

14 Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei CINKE Program Kétheti rendszerességgel kulturális programok szervezése. Általában keddenként irodalmi találkozó illetve havonta kiállítás megnyitó 17:00 órai kezdettel. Ezen kívül hagyományőrző és gyermekprogramok szervezése, valamint a Békés Lajos Helytörténeti Múzeum működtetése a napi nyitva tartás szerint. Honlapunk: Origó-Ház Rádió Mecsekszabolcs Az FM 87,8 MHz- en hétköznap 16:30-20:30- óráig, hétvégén 9-13 óráig sugározza műsorait. A honlapon is sugároz interaktív módon. Párbeszéd újság Időszaki újságkiadvány, mely tájékoztatást nyújt tevékenységeinkről, valamint az 5 szakmaiság kapcsán jelentet meg újságcikkeket. Jelenleg ezen profil bővítése van folyamatban, az Önkormányzat által kiszervezett szolgáltatásokat is szeretnénk megvalósítani helyben. Az új szolgáltatásokról folyamatosan értesítjük Önöket és a Civil Decentrum kapcsán bevezető kampánnyal keressük meg a helyi lakosságot. Kis Varga István elnök A kiadvány megjelenését támogatta a NEMZETI CIVIL ALAP Demokrácia és partnerség-fejlesztési Kollégiuma

15

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás:

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás: Esztergár Lajos Család-és Gyerme kjóléti Szolgálat és Központ Ügyfélfogadási rendje A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás: Hétfőn és Szerdán 12.30-15.30-ig. Az E s z t e r g á r

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) June 09.

CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) June 09. CIGÁNSJ (NÕK) - SZÍNES KAVALKÁD ROMA FESZTIVÁL (POSZT OFF PROGRAM) 2011. June 09. Az OSI támogatásával megvalósuló idei fesztiválunk alapvetõ célkitûzése a roma kultúra minél szélesebb körû megismertetése,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A KIÚT EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KIÚT EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KIÚT SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI U. 17. 18069668-1-42 A KIÚT EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Előterjesztette: Kölesné Bukovics Zsuzsanna I. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben