Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért!"

Átírás

1

2 Kedves Olvasónk! Párbeszéd újságunk jelen számában szintén a kultúráé, az ünnepé, a szociális városrész rehabilitációé és a CivilÉSZ (Civil Érték SZövetség) Hálózaté partnereké a kiemelkedő szerep. A keleti városrész szocrehab alapozó programja kapcsán csatlakozó partnereink tevékenységéről is bővebben olvashatnak, hiszen Önökért, a jobb kulturális lehetőségekért munkálkodunk együtt. Az Egyesület által szervezett programokról, CINKE rendezvényekről is tudósítunk, hogy így szerezzenek tudomást az itt folyó tevékenységekről. Érdekérvényesítő munkánkat a keleti városrész és lakóközösségünk érdekében végezzük. CivilÉSZ hálózati munkánkat jellemzi, hogy e hónapban már megjelenhettek az Öntevékeny Városrészek hírei a Pécsi Hírek hetilapban. Csatlakozzanak programjainkhoz és tegyük jobbá együtt mindennapjainkat. Kiadványunkhoz jó szórakozást kívánunk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért! Széles társadalmi összefogással az Öntevékeny Keleti Városrészben megkezdődött a szociális városrész- rehabilitációt megalapozó program Az előre meghatározottaknak megfelelően az Origó-Házban márciusában sor került a szociális városrész rehabilitációs program meghatározó feladatai összeállításának megbeszélésére. Az esemény széles körű társadalmi szereplők részvételével zajlott (25 szervezet) összességében: helyi általános iskola és gimnázium, jószolgálati és szociális területen tevékenykedő, kisebbségi és civil szervezetek, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az összeállított eredményekről Moór Eszter, a Népjóléti, Szociális és Sport Referatúra elnöke tájékoztatást kapott. Kölcsönös megállapodás született abban a tekintetben, hogy a jövőben a szükséges szakmai egyeztetések az Origó-Házban, mint Civil Decentrumban zajlanak, közel az akcióterülethez, hálózatszerű együttműködésben segítve egymás programját a sikeresség érdekében. Szinte azonnalinak mondható cselekvési akcióprogram került elfogadásra. A megbeszélésen konkrét felajánlások születtek: a Máltai Szeretetszolgálat az Esztergár Lajos Családsegítő Központ és az Indít Közalapítvány közös húsvéti településtisztasági napot szervez György-telep megtisztítására a helyi lakosság aktív bevonásával. Csatlakozott az Origó-Ház részéről az ÖCÖM a helyi lakosok mozgósításával, segítve a Időszakos, ingyenes kiadvány II. negyedév, VII. évfolyam IV. szám. ISSN a Nemzeti Civil Alapprogram és az támogatásában. Kiadja a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület, Párbeszéd Kiadója, 7629 Pécs, Komlói út Tel.:72/ , 06-20/ Főszerkesztő: Kis Varga István Design: Fehér Felícia Lektor: Várkonyi Judit Szerkesztők: Bartalovics Zoltán, Belányi Lajosné, Fodor Ibolya, Kis Varga István, Kis Varga Istvánné, Máté István Palotás Károly, Sándor Andrea, Standovár Ágota, Várkonyi Judit, Verbainé Jávor Judit. Nyomda- Tördelés: Belányi Reklám Nyomdagrafika Felelős kiadó: A Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület, Párbeszéd Kiadójának Elnöke: Kis Varga István Számlaszám: , Web:

3 hosszú távú fenntarthatóság kivitelezésében. A Hősök terei székhelyű EUROM Egyesület is csatlakozási szándékát fejezte ki a Máltai Szeretetszolgálat felajánlása szintén egy konkrét akció, Hősök terén, György-telepre egy mobil kórház települ ki egy napra komplex szűrésekkel: tüdőszűrés, fogászat, szemészet stb., kisebb beavatkozásokra is sor kerül. ( ) Ezek a felajánlások 2011 tavaszára szóltak, azonnali konkrétumok voltak, melyek meg is valósultak. A városrész-rehabilitációs folyamat megvalósítására az egymásra épülő folyamatokat jelzi: az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felajánlása, az önkényes és jogcím nélküli lakók problémáira kidolgozott tervezettel. Fizikai segítségben is gondolkodnak, hiszen a lakhatás alapköve a szociális városrész rehabilitációs programnak. Munkájuk eredményeképpen már 13 önkényes és jogcím nélküli lakó kapta meg egy évre a lakhatási státuszt. a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke a Pécsi Tudományegyetemmel meglévő kapcsolati tőkéjét kínálja fel a program megvalósulásához. Egyetemi hallgatók szakmai gyakorlati idejének letöltését, az ÖCÖM munkáját, valamint az Origó-Házat, mint helyszínt, a CivilÉSZ honlapot, a közművelődési megállapodás és pályázatok nyújtotta lehetőségeket a Színes Gyöngyök Egyesület felajánlása az Állampolgári Tanács hatékony módszere, valamint a Gémkapocs háló 11 facilitátora a Máltai Szeretetszolgálat kutatási alapot ajánl fel lehetőségként, terepmunka lehetőségét fiatal egyetemi hallgatóknak a Gandhi Közalapítvány Gimnázium és Kollégium, a Bogdán János Alapítvány és a Budai Városkapu Iskolaközpont helyszínként ajánlja az iskolákat közösségi színtérként a programok során az Indít Közalapítvány felajánlotta két éve alakult rendszerük működtetését és a program segítését ez által A megalapozó program kialakításához és a folytatásához az Öntevékeny Keleti Városrész területén több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal bíró Bálint Botond szociológust sikerült megnyerni. Ennek hatására megállapodtak szenvedélybetegeket segítő szervezetek (Indít, Reménység, 7-esKör ), hogy a párhuzamosságok kiküszöbölésével együttműködnek. Stratégiai kérdés maradt György-telep konkrét funkciójának meghatározása. El kell dönteni, hogy átmeneti, rendezett körülményekkel bíró hely legyen a szociálisan rászorultaknak, vagy olyan lakótér, ahol önfenntartásra berendezkedő, egyszerűbb életvitelt vállaló közösség jön létre. Mindezen egymásra épülő feladatok koordinálását az ÖCÖM vezetőjeként, helyi részönkormányzati képviselőként, Belányi Lajosné végzi. Ezt követően a megalapozó programban szakértelmével segített További szakmai megbeszélésekre és fórumokra kerül még sor április és május hónapban, míg a végleges tervezet a Polgármester Úr asztalára kerülhet György-telep mielőbbi sikeres rehabilitációjának és élhetővé tételének érdekében. Kis Varga István Pécs M.J.V. Öntevékeny Keleti Városrész Mintaprogram polgármesteri megbízott

4 CivilÉSZ partnereink Folytatódik a Gyükési KápolNapok Az EKF év húsz eseményből álló programsorozata a nagy érdeklődés nyomán a évben így folytatódik Gyükésben. A Szent Bertalan Kápolnában án délután négy órakor sokan gyűltek össze a nyitó rendezvényre, mely immár hagyományosan a Nagyböjti Énekek volt. Máté István az Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket (köztük Liljana Pancirovot, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulját). A KápolNapok 2011 rendezvénysorozatról elmondta: több kiállítással és koncerttel, s más kulturális eseménnyel készülnek ez évben is a szervezők. A folytatásban az August Šenoa asszonykórus Jeremiás siralmaiból énekelt horvát nyelven. Ezt követően Takács Gábor kanonok a pécsi Szent Ágoston Plébánia vezetője beszélt az énekben hallottakról, Jeremiás próféta üzenetéről a Húsvét közeledte kapcsán. Ezt követően az asszonykórus horvát és magyar nyelven egyházi énekeket énekelt. Az esemény zárásaként az egyesület elnöke megköszönte az egyesület tagjainak önkéntes munkáját, akik a város önkormányzatának támogatását felhasználva új ülőpárnákat varrtak a kápolna székeire és padjaira, így 2011-ben a résztvevők nagyobb kényelemben és egységesebb környezetben követhetik az eseményeket. Végül a szervezők április 30.-ára majálisra hívták a résztvevőket, ahol (a 2010-es szilveszteri évbúcsúztató sikeréből kiindulva) családi piknikre várják a környékbelieket és az érdeklődőket. A gyükési Nagyezerjófű Gyűjteményes Kert már várja a látogatókat. További információk Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület 7627 Pécs, Szent Bertalan út 1.(72) (30) Gyükés történetéből Boszniából katolikusok, azaz horvát-bosnyákok tömegesen a török kiűzése (1686) után jöttek jobbágyként, Radonay Mátyás püspök szorgalmazására, először egyházi birtokokra, később világiakra is, részben bosnyák ferencesek vezetésével. Pécsre is települtek, a város Gyükés dűlőjében bosnyák szőlőművelőknek építették a Szent Bertalan kápolnát ban bosnyák iparosok vállalták a Budai városrész őrzését, és ki is verték onnan a szerb granicsárokat. [Forrás: Dr. Gábriel András - Bosnyákok Baranyában] A Bertalanhegyen álló kápolnát 1749-ben építették egy ott lakó remete kezdeményezésére. Felette van a Bertalanszikla és a Bertalan-kilátó. Régen híres búcsújáró hely volt. A kápolnához sokan elzarándokoltak a közeli falvakból Bertalan napján. (A horvátok barolovo néven tartották számon ezt az ünnepet.) A burgundiai Gros családból származó Bertalan között, tehát több, mint három évtizedig volt Pécs püspöke. Szent Bertalan szőlője lehetett az alapja annak, hogy Pécs keleti határrészében épült fel 1749-ben a Bertalan névre szentelt barokk kápolna. Máté István elnök Gyükésiek Öntevékeny Köre

5 CivilÉSZ partnereink bemutatkozása E s z t e r g á r L a j o s Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata M E S Z E S I E G Y S É G 7629 Pécs, Hársfa u Tel.: 72/ ; 72/ Családsegítés Az évi. III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében rendelkezik többek közt a családsegítésről, mint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatról. Mi a családsegítés? A családsegítő szolgáltatás egy családcentrikus ellátási forma. A családsegítés családoknak, családban élő vagy egyedülálló személyeknek nyújtott professzionális segítség, támogatás ahhoz, hogy életüket emberi módon élhessék. A családsegítés nem más, mint a működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítői munka a következőkből áll: a kliens ügyében szószólás, ügyének intézése, tanácsadás, információnyújtás, felvilágosítás, fejlesztő tevékenység, pszichológiai kezelés megfelelő szakember bevonásával, természetbeni segítségnyújtás, konfliktus helyzetek oldása, hátrányok mérsékelése stb. Munkaformái: egyéni esetkezelés, csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka, szociális adminisztráció, valamint direkt és indirekt szociális munka. A szolgáltatásaink a probléma jellegéhez és a kliens szükségleteihez alkalmazkodnak. Szociális és mentális esetkezelést, krízisellátást, és folyamatos családgondozást végzünk. Szolgáltatásaink: 1. Hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos informálás, segítségnyújtás. 2. Ingyenes jogsegély szolgáltatás. 3. Egyéni tanácsadás. 4. Párkapcsolati és családi tanácsadás. 5. Adósságkezelési tanácsadás. 6. Aktív korú nem foglalkoztatottak beilleszkedési programja. 7. Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetésének elősegítése. 8. Érdekképviselet.

6 9. Lakhatási Tanácsadó Program. 10. Közösségfejlesztés. Gyermekjóléti szolgálat Az évi XXXI. törvény célja, hogy segítse a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelességek teljesítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezését, a szülői gondoskodás pótlását, illetve a gyermekvédelmi támogatásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a feladatai során, gondoz, szolgáltat, szervez. Gondozási tevékenységünk során információt biztosítunk, ellátásokat közvetítünk. A gyermekjóléti szolgáltatás, olyan speciális szolgáltatás, mely a gyermek érdekeit védi, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, biztosítja a gyermek családban történő nevelkedést, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének a megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 40. évében barlangkutatás a Mecseken: MKCS Verbainé Jávor Judit Hogy mi rejlik e címszó mögött, ezt 1.kép szeretném megvilágítani az érdeklődőknek. A föld alatt rejtőzködő, sötét sokak előtt titokzatos ismeretlen világ kutatásáról, vagy barlangi balesetekről hírt hallók előtt mindenek előtt felmerül a kérdés, hogy vajon miért is vállalkoznak ilyen dologra emberek. Egyesek sport teljesítmény, mások az ismeretlen elsőkénti bejárása, míg az elhivatottak a tudományos ismeretek megszerzése miatt hatolnak a mélybe. Igen, ez a tudományos kutatás egyik válfaja, melyet a geológia társtudományaként speleológiának neveznek. Térségünkben a Mecsekben és a Villányi hegységben mint a világunkban mindenütt már régtől, mondhatni az ősember óta folyik különböző céllal a barlangok kutatása. Környezetünk 2.kép szomszédságában tudomásunk szerint a Mélyvölgyi-Kőfülke adott menedéket a mecseki ősembereknek, de nyomaikra leltek elődeink Abaligeten is. Korunkban más célzattal indult a barlangkutatás a csoportokba szerveződött fiatalok és idős tudományos kutatók által. Ezek felsorolása túlnőne egy rövid ismeretterjesztő írás keretein, így maradjunk legszűkebb pátriánk palánkjain belül. Itt vagyunk hát Pécsett, közelebbről Meszesen az Origó-Ház nyújtotta fedél alatt, annak barlangkutató csoportjaként. Ez a kis csapat, melynek tagjai a társadalom különböző rétegeiből Mellékelt képek:1. kép: A Spirál Szíve terem MKCs-s felfedező eredően folyton változó összetételű létszámban csapata. (A csapatzászlót tartó Balázs László, elől Németh hobbiként saját költségen dolgoznak, nem most Kornél, Gál György, Mihovics Gabi, Glöckler Gábor.)Fotó: Gálné szerveződött. Immár 39 éve, még a MÉV Ildikó 2.kép: Cseppkövek a Spirál-barlangban, fotó: Glöckler Gábor támogatásával alakult Mecseki Karsztkutató Csoport (MKCs) névvel a barlangok kutatására és azok tudományos igényű

7 3.kép vizsgálataira. Szervezője a jelen sorok írója egyébként az 50-es évek óta elkötelezettje a barlangkutatásnak. Az eredményeinket azok közzététele, így számos előadás és igen sok írásos dolgozat fémjelzi. Nézzük hát, mi is az a bizonyos barlangkutatás. Részünkről minden a terepbejárással kezdődött. A felszíni ismeretek nyomán mások által 3.kép jelentéktelen vakond lyukaknak vélt nyílások kitágítását követően egy-egy barlang bejáratára leltünk. Ez persze koránt sem egy besétálható üreget jelentett. Nehéz ásással, kötélen kihúzott vödrökbe töltött törmelék kiszállításával történt az előrehaladás sok esetben sáros, vizes körülmények között. Így több méter mély függőleges szűk kürtőkön át lehetett néha bejutni egy-egy vízszintes járatba, melynek bejárása hason csúszva esetenként vízfolyásban történt. Közben erős akarattal bíztunk a nagy barlangfolyosó elérésében. Mindezt megelőzte a hatóságoktól kért és kapott barlangkutatási engedély, mely nélkül tilos a mélység feltárása. A nehéz körülmények között megismert barlangrészek térképre rögzítése mellett azok leírása is megtörtént. Ezek darabszáma ma már több százra tehető. A karszt- és barlangkutatás szakágainak kutatási eredményeit csoportunk 25 éves ( ) Jubileumi Évkönyvében adtuk közre. A régi kutatók eredményeinek tudatosításával és azok által korábban felfedezett barlangok és mesterséges üregek csoportunk által nyilvántartásba vételével az utóbbi időkig több száz objektum dokumentációjával rendelkezünk. Elég, ha az utóbbi századfordulón napvilágot látott A Villányi hegység és a Beremendi-rög barlangjai című könyvünkre utalunk, ahol számos objektumról (így a hajdani bauxitbánya fellelhető bejáratairól is) adtunk ismertetést. Mellékelt képek 3.kép: Vidáman a Spirál-barlangban. (Bukovinszky Anna, Mihovics Gabi) fotó: Rónaki László 4. kép A barlangok mellett a víz-források feltérképezését is felvállaltuk. E téren elsőként 1987-ben született könyvszerű összeállításunk a mecseki források térképpel bemutatott előfordulásairól, mely igen sok vízmegjelenést dokumentált. Itt kell két olyan jellegzetes és különlegességként ismertetett forrásról említést tenni, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Az egyik a karsztforrásokra jellemző hajdan bő hozamú Pécsbánya-telep közeli Sárkányforrásként ismert vízmegjelenés. Kiapadását a Cassian akna mélyítése idézte elő. A másik érdekes és országosan is különleges, az időszakosan kifolyó forrástípust képviselő Orfűi- Sárkány-kút. Mindezek tudományos igényű vizsgálata és a mecseki karszt ismertetése az OrigóHáz kiadásában tervezett könyvben Sárkány és ördög elnevezések a Mecsek-villányi karszton címmel lát reményeink szerint napvilágot. A karszt- és barlangkutatás gazdasági hasznáról külön terjedelmes ismertetést készíthetnénk. Elég, ha a Magyar Hidrológiai Társaság legutóbbi pályázatán a Vízfő kutatásával kapcsolatos díjnyertes dolgozatunk januári előadását említem, mely a vízgyűjtő területének szakszerű környezet védelméhez is alapot szolgáltat. Ebben bemutatásra került többek között a búvár barlangkutatás helyi története is a 20 m. mélységet elérő merülésekről. Végül röviden mutassuk be a csoportunk legfontosabb kutatási objektumát a Spirál-víznyelő-barlangot. Ez a Mecsek leg-leg jelzéssel illethető kiemelt barlangja. Az 1977-től kezdett kutatástörténetét az említett Évkönyv -ben már közreadtuk. Itt csak a legekről néhány adatot említek. Mellékelt képek: 4. kép: A szerző, Rónaki László a Spirál-barlangban, fotó: dr. Bukovinszky Anna

8 Mélysége közel 100 méter, mely az ismert 17 emeletes, pécsi toronyházzal hasonlítható. Bejárása nem egyszerű ha csak a le-felközlekedést vesszük alapul kötélen, kötéllétrán, vagy az újabban egyes szakaszokra beépített létrákon jelentős fizikai teljesítményt igényel. Az Origó- Ház elnöke Kis Varga István, mint a csoportunk nesztora bizony végigjárta e nehéz utat, ami a barlangkutatók számára már megszokott hétvégenként ismétlődő túra. Ez a víznyelő a Mecsek hegység feltárásra váró legnagyobb barlangjának vízgyűjtő területén 5. kép van. A mélysége tehát a Mecsekben egyedülálló. Aljában É-ra és D-re egy-egy patakos barlangfolyosóban folyik a feltáró munka. A labirintus-szerű járatok feltárt hossza a felmérések szerint már meghaladja az Abaligeti-barlang bejárható hosszát. Mindez mellett az Abaligetibarlang végén lépcsőkkel megközelíthető emeleti Nagy-terem méretét is meghaladó nagyságú űreget sikerült feltárni. Ez a Spirál-Szíve elnevezést kapta. Az utóbbi eredmények elvitathatatlan érdeme az 5 éve csoportvezetői tevékenységem folytatását végző Glöckler Gábor szervezésében munkálkodó csoporttagoké. További eredményes munkájukat értékelve várom, hogy e barlangon keresztül bejussanak a Mecsekben a tudományos eredmények alapján feltételezett legnagyobb patakos barlangba. Jó szerencsét kívánva zárom ismertető soraimat: Rónaki László, az MKCs örökös tiszteletbeli csoportvezető elnöke CivilÉSZ partnereink bemutatkozása Színes Gyöngyök Egyesület A Színes Gyöngyök Egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nőket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívántuk őket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elősegítésével. Egyesületünk tevékenységi köre azóta több új elemmel bővült: Mára egyik legfontosabb célunkká a roma kultúra megőrzése vált: Színvonalas rendezvényekkel, kiállításokkal szeretnénk felhívni a figyelmet kulturális értékeinkre, továbbá keressük a kapcsolatot a kortárs művészeti ágakkal, mert hiszünk abban, hogy a művészet hozzájárulhat a kultúrák közötti párbeszéd létrejöttéhez. Fontosnak tartjuk azt is, hogy elősegítsük egy olyan társadalmi közbeszéd létrejöttét, melyben a hétköznapi szokások, közösségi normák, azaz a szélesebb értelemben vett kulturális értékek elismerhetővé válnak, értékként jelennek meg, illetve megértésükkel a konfliktusok és félreértések helyén valódi találkozások jöhetnek létre. Az utóbbi években fontos célkitűzésünkké vált az egészséggel kapcsolatos szemlélet formálása a hátrányos helyzetű csoportokban: az egészséges életmód fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk azokat a képzéseket, konferenciákat és egyéb fórumokat, melyeket romáknak, illetve roma civil szervezetek munkatársainak szervezünk: ezek növelik az egyéni érdekérvényesítő képességet, segítik a közéleti szerepvállalást, a

9 civil szervezeteknek pedig olyan fejlődési lehetőséget kínálnak, melynek eredményeként nagyobb súllyal tudnak részt venni a közéletben. Tanácsadási tevékenységeinkkel a hozzánk fordulók információkhoz való hozzáférését biztosítjuk: segítséget nyújtunk szociális és jogi ügyeik intézésében, álláskeresésükben támogatjuk őket az irodánkban működő Foglalkoztatási Információs Pontban. Gyermek- és ifjúsági programjaink a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett ünnepi játszóházak, rendezvények és nyári táborok mellett az integráció elősegítését tűzik ki célul a roma és nem roma fiatalok közötti találkozásokkal, elsősorban közös önkéntes tevékenységek által. Távlati céljaink között szerepel a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai integrációjának támogatása rendszeres iskolán kívüli programokkal ben megvalósított programjaink: 2010 Színes Év - Pécs2010 EKF Program Láttatni a láthatatlant - Pécs2010 EKF Program Válság! Kezelés? - konferenciasorozat IV. Regionális Roma Találkozó Nőnap 2010 Roma Facilitátor képzés- demokráciaérvényesítő program (A roma közösségek vezetői részére) Szintézis (Roma közösségfejlesztő program a közösségek vezetői részére) Ünnep Roma fesztivál Sellyén Egyenlő eséllyel a rák ellen - Kővágószőlősi egészségnap Egyenlő eséllyel a rák ellen - Dencsházai Egészségnap Teret a Vidéknek fesztivál megvalósításában közreműködés Ördögkatlan fesztivál megvalósításában közreműködés Egészségklub működtetése Nyári gyermektábor Gyermeknap szervezése A megyében szervezett számos roma rendezvény bonyolításában való közreműködés Foglalkoztatási Információs Pont működtetése a romák foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében A PÉCSI NŐKÖZPONT működésének biztosítása Roma Hiedelmek és Hitvilág konferencia sorozat Színes Műhely tehetséggondozó program Színes Karácsony 2010 Standovár Ágota

10 CivilÉSZ partnereink KÉK-ZÖLD NAP A MELINDA PARKBAN! Az Öntevékeny Városrészek civil szervezetei és politikusok sportvetélkedőjére került sor a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület (KÉK) rendezésében április 16-án, ezen a szeles, ám annál jobbkedélyű szombati napon. A csapatok Kertváros, Uránváros, Keleti Városrész és az Öntevékeny Keleti Városrész részéről már 9 órakor kezdtek gyülekezni a barátságos megmérettetésre. lsőként a football meccsek kerültek lebonyolításra, ifjúsági, női és férfi kategóriában csapatonként, majd kötélhúzás, asztalitenisz, kosárlabda és zsákban-futó versenyben küzdöttek egymással. Kicsik és nagyok kedélyesen beszélgettek, eljátszottak, és ki-ki megtalálta a számára legjobban megfelelő szabadidős sporttevékenységet. Jókat derültünk egymáson, (a saját ügyetlenségünkön is) teli torokból szurkoltunk csapattagjainknak. Eközben főzőversenyben tevékenykedtünk, ki gázzsámolyon, ki tüzet rakva kondérban, bográcsban szabad tűzön készítette szintén zsűrizésre szánt ételeit. Az Uránvárosiak babgulyással készültek, Pécs-Kelet pincepörkölttel készült, az Öntevékeny Keleti Városrésziek gulyással és a Kertvárosiak korhely halászlével kedveskedtek az éhes vendégseregnek. 8 halból készült, elég komoly munka befektetésével a tejföllel és csepp kontyalávalóval megbolondított ételkülönlegesség, mely kissé megosztotta a vendégsereget. Volt, akinek nagyon bejött a különleges ízhatás, míg mások sajnálkoztak azon, milyen isteni hagyományos halászlé lett volna korhelykedésmentesen. Elsőképpen az Öntevékeny Keleti Városrésziek, vagyis sárgák gulyása fogyott el, amit igencsak kedveltek a vendégek.

11 Ezután következett a zsűrizés, melynek következtében a végső összetett helyezések a következőképpen alakultak: 1. helyezett lett az Uránvárosi csapat 2. helyezést ért el a vendéglátó Kertváros 3. helyen végzett az Öntevékeny Keleti Városrész lelkes csapata A politikusok: Moór Eszter, Csizi Péter, Kővári János, Molnár Ferenc képviselők is jól érezték magukat és szívesen vegyültek a köznéppel. Moór Eszter a Népjóléti Bizottság elnöke minden sportágból kivette a részét, és jeleskedett is jó néhányszor, nem volt oka szégyenkezésre. Ezt követően zongoraszó mellett táncra perdültek néhányan, - a díjnyertes borocska hatására is és beszélgetni kezdtek. A hűvös, csípős tavaszi időjárás ellenére nagyon kellemes hangulatban telt a nap, a résztvevők számára pozitív emlékekkel zárulva. Fodor Ibolya elnök KÉK-Kis Varga István elnök Origó-Ház Nyuszifül játszóház az Origó-Házban Nagyszombati készülődésben Húsvétra az Origó-Ház is részt vállalt a maga lehetőségeihez mérten. Horváthné Albert Rita, a CINKE Program társadalmi segítője volt a fő szervező, aki hagyományőrző, kulturális programok megvalósulásában gyakran vesz részt. A Kicsiknek kívántunk elsősorban kedvezni, ezért meghívtuk a Húsvéti Nyulat, valamint a Húsvéthoz kötődő állatokat is elhoztuk, hogy a gyermekek ismerkedhessenek velük. Volt kecske, bárány, tyúkanyó a pihe-puha kiscsibéivel, 3 pelyhes, totyogó kiskacsa és maga a húsvéti nyúl. Hátul a kis halastó mögött kapott ideiglenesen helyet az állatsimogató, mely folyton gyermek-zsivalytól volt hangos. Mikor a picik kezébe tettünk egy-egy kiscsibét vagy kiskacsát, olyan megilletődött örömmel dédelgették őket, hogy hatalmas ajándékokkal ekkora mosolyt gyermekarcra csalogatni nem lehetett volna. Lehetőség volt focira, fogócskára, valamint a tó körüli

12 bokrokban és sövényben tojáskeresésre. Kipirult arccal vették észre a zöldből kivillanó piros nagy csokitojásokat, melyeket a megtaláló természetesen meg is tarthatott. Megjelent az ember nagyságú hófehér nyuszi-lány is, aki elbeszélgetett és fényképezkedett a kisgyermekekkel. Ez idő alatt fent a Helytörténeti Múzeum előtt játszóházban vehettek részt a kicsik és nagyok. Volt itt minden: tojásfestés, képeslap- és nyuszi-fészek készítés, színezés, rajzolás, kedves segítő kezek irányításában. Nagyon élvezték kisfiúk és kislányok egyaránt a festegetést, és saját kezű ajándék-készítést, Mindeközben az ünneppel kapcsolatos emlékeket, történeteket osztottunk meg egymással. Ezt követően megérkezett a Pityu nevű, hófehér nyúlcipőt viselő húsvéti nyúl, aki minden kisgyermekkel személyesen elbeszélgetett és cukorkát osztogatott a bátor kis delikvenseknek. Integetett az úton elsuhanó járművekben ülőknek, miközben tánclépésekkel szórakoztatta őket. Mindenki örömmel fogadta és dudálással, integetéssel köszönték meg a figyelmességet. A Múzeumban frissítőkkel, húsvéti kaláccsal, aprósüteménnyel vártuk a Vendégeket. Mindenki nagyon jól érezte magát, a résztvevők és a szervezők egyaránt. Volt olyan szülő, aki 1,5 éves Kisfiával Kertvárosból érkezett hozzánk. Elmondta, reggel, mikor felkelt, az jutott eszébe, valami olyan elfoglaltsággal szeretné kisfiát megörvendeztetni, ami pénzen nem vásárolható meg. Mindketten nagyon jól érezték Magukat, ahogyan a látogatók tekintetében egyformán megelégedés és felhőtlen jókedv sugárzott. Csitt Még titok, de a Húsvéti nyúl ígéretet tett arra, ha a kicsik jól viselkednek, jövőre is ellátogat az Origó-Házba Várkonyi Judit

13 Cinke programok az elmúlt időszakban Március 16-án író-olvasó találkozóra került sor, melyen ismételten a nagysikerű Kasi Band instrumentális saját szerzeményeket játszó zenekar volt a sztárvendég. Április 5-én Babina Éva és Horváthné Albert Rita kiállításában gyönyörködhettünk, mely a Zsolnay Gyárban töltött éveket hűen tükrözte vissza. Vízköpők, tükrök, különböző használati és dísztárgyak is szerepeltek a kiállított alkotások közt. Bevezették a jelen lévőket a porcelánfestés rejtelmeibe, amit a bátrabb, vállalkozó szellemű vendégek közül néhányan saját kezűleg ki is próbálhattak. Kis fajansz vázákra festett ki-ki a szívéhez közelálló színekkel gyönyörűséges motívumokat és kiégetés után az amatőr alkotók meg is kapták az általuk festett műveket. Ugyanezen a napon 17 órakor Nagy Norbert fiatal, budapesti származású, Pécsett élő költő szerzői estjére került sor, mely első önálló verseskötetét mutatta be, Hamuból lánggal égbe címmel. Az est rendkívül jó hangulatban telt személyes töltetű beszélgetéssel. Április 19-én Schmal Béla egészségügyi tanácsadó a Népfőiskola keretén belül a színterápiáról tartott sikeres előadást, melyet ismételten író-olvasó találkozó követett a Kasi Band zenekar részvételével. Az Origó-Ház szolgáltatásai Bartalovics Zoltán A 2000 óta működő Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület az utóbbi időben hatalmas változásokon ment át. A Civil Szolgáltató Iroda magában foglal több olyan tevékenységet, amire a városrészben nem akad példa ilyen komplexitásban. Olyan szolgáltatásokat hoztunk el és tervezünk a közeljövőben megvalósítani a városrészben, amik előttünk csak a belvárosban voltak elérhetőek. Civil Zöld-Pont Tájékoztató Iroda hétköznap 8-16:30 Tájékoztatás, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kiadványok, településtisztasági programok, e-hulladékgyűjtési akciók, parlagfűmentesítés, fórumok szervezése. Fogyasztóvédelmi Klub hétköznap 8-16:30 Panaszfelvétel, kivizsgálás, Kontroll havilap terjesztése, akadémiák szervezése, lebonyolítása egyénileg illetve a Társadalmi Unióval közösen. Közbiztonsági Mikrocentrum hétköznap 8-16:30 Panaszfelvétel, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai tájékoztató programok, kiadványok, Szomszédok Egymásért SZEM Mozgalom népszerűsítése, Közbiztonsági Road Show, illetve Hét szervezése. Egészséges Életmód Véradások, egészségnapok szervezése, lebonyolítása sportprogramok szervezése.

14 Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei CINKE Program Kétheti rendszerességgel kulturális programok szervezése. Általában keddenként irodalmi találkozó illetve havonta kiállítás megnyitó 17:00 órai kezdettel. Ezen kívül hagyományőrző és gyermekprogramok szervezése, valamint a Békés Lajos Helytörténeti Múzeum működtetése a napi nyitva tartás szerint. Honlapunk: Origó-Ház Rádió Mecsekszabolcs Az FM 87,8 MHz- en hétköznap 16:30-20:30- óráig, hétvégén 9-13 óráig sugározza műsorait. A honlapon is sugároz interaktív módon. Párbeszéd újság Időszaki újságkiadvány, mely tájékoztatást nyújt tevékenységeinkről, valamint az 5 szakmaiság kapcsán jelentet meg újságcikkeket. Jelenleg ezen profil bővítése van folyamatban, az Önkormányzat által kiszervezett szolgáltatásokat is szeretnénk megvalósítani helyben. Az új szolgáltatásokról folyamatosan értesítjük Önöket és a Civil Decentrum kapcsán bevezető kampánnyal keressük meg a helyi lakosságot. Kis Varga István elnök A kiadvány megjelenését támogatta a NEMZETI CIVIL ALAP Demokrácia és partnerség-fejlesztési Kollégiuma

15

Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért!

Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért! Kedves Olvasónk! Párbeszéd újságunkban betekintést engedünk civil hálózatépítő munkánk CivilÉSZ hálózat tevékenységeibe, az ünnepi készülődés rejtelmeibe, valamint kulturális eseményeinkbe. Bemutatkoznak

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért!

Kedves Olvasónk! Fogjunk össze együtt az Öntevékeny Keleti Városrészért! Kedves Olvasónk! Párbeszéd újságunk újabb számában a kultúráé és a biztonságé a főszerep. A keleti városrész kulturális cselekvési programjának megalkotása érdekében tett erőfeszítéseinkről és az elmúlt

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. szeptember

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám. 2011. január 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 1. szám 2011. január CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

K e d v e s O l v a s ó n k! Szomszédok, Környékbeliek, Civilek és Együtt gondolkodók!

K e d v e s O l v a s ó n k! Szomszédok, Környékbeliek, Civilek és Együtt gondolkodók! K e d v e s O l v a s ó n k! Abban a reményben hívtuk életre a Párbeszéd című közösségi lapunkat, hogy a jövőben valóságosan is a közösség által, a közösség erejével azonos gondolatok mentén tudjon hónapról

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Napraforgó. Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe ajánljuk

Napraforgó. Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe ajánljuk BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2010 október Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Kiadja: Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megtartott konferencia anyaga A konferenciát szervezte a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM A szolgálat működési területe: Dunaújváros Megyei Jogú város közigazgatási területe. A szolgáltatás tevékenységéről, elérhetőségéről a lakosságot internetes honlap,

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám 2011. április CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben