Törzslista Hatályos:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törzslista Hatályos: 2007.04.01."

Átírás

1 11011 Elsısegély Vizsgálat Vizsgálat a rendelın kívül Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra Vizsgálat hatósági felkérésre Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság 749 megállapításához I. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség 1017 csökkenés elbírálása céljából II. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség 1525 csökkenés elbírálása céljából Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történı elbírálására Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történı elbírálására Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történı elbírálására Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelızése vagy megállapítása céljából Kontrollvizsgálat, konzílium Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelın kívül Szenzórium vizsgálata Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata Agyidegek vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Érzıkör vizsgálata Koordinatio vizsgálata Vegetatív idegrendszer vizsgálata Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata Afázia neurológiai vizsgálata Demencia vizsgálata Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata Actographia Extrapyramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben Lumbálpunkció Ciszterna punkció Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke 3519 meghatározása Edrophonium hydrochloricum teszt Standard EEG EEG kiegészítı extra provokáció (egyenként) Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal EEG telemetriával órás mobil, kazettás EEG monitorozás EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) EEG térképezés EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres A EEG split screen B EEG epilepsia mőtéte elıtt, strip behelyezéssel C 1 Poliszomnográfia (PSG) /65

2 1207D 1 Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel R 1 Polygraphia (cardio-respiratórikus) S Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel T Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal Turn-amplitúdó analízis Elektromyographia (izmonként) Idegvezetési sebességmérés, érzı/motoros idegenként Elektromyographia, tőelektróddal izmonként Elektromyographia, késıi válasz (hullám) vizsgálat Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok Elektromacromyographia Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel A Elektroneurographia, tőelektródával C Elektromyographia palati et laryngis D Impulzus diagnosztika spinalis eredető motoros zavarnál E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén G Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén H Elektromyographia a tremor differenciáldiagnosztikájához, minimum 2 izomból Diaphanoscopia cerebri Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) Akusztikus kiváltott válasz Kiváltott potenciál térképezés Rheobasis és chronaxia meghatározás Fénytörés meghatározása komputerrel A Hullámvonal próba B Webster-skála C Tremometria D Tenyér-kézhát próba E Pontrakó próba (1 perc) F 1/a Csecsemıkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, mőszeres 1067 vizsgálata 1,5 éves kor alatt Perimetria, kinetikus Perimetria, komputeres Kampimetria, Amsler szerint Accomodatio vizsgálata Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia Fénytörés szubjektív meghatározása Szaruhártya-görbület mérése computerrel Leleplezı látásvizsgálat Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata Nyctometria Adaptometria Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal Anomaloscopia Színlátás kvantitatív vizsgálata Ortoptikai vizsgálat Polatest vizsgálat 164 2/65

3 12163 Heterophoria vizsgálata Kettıskép vizsgálat ernyıvel vagy gyertyával Ophthalmoscopia Hármastükör vizsgálat Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO) Centrális fúziós frekvencia vizsgálata Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel Fundusvizsgálat, kontaktlencsével Réslámpa vizsgálat Fluorescein angiographia (FLAG) Fluoroangiographia iridis Fluorometria vestibuli oculi Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA) Nystagmographia myographica Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata Elektroretinographia Elektrooculographia Szaruhártya-görbület mérése Szaruhártya-érzékenység vizsgálata Spekulármikroszkópos vizsgálat Topographia corneae Tonometria oculorum Tonographia oculorum Ophthalmodynamometria Ophthalmodynamographia Indocyanin angiographia YAG lézer synechiolysis Astigmia sebészi correctioja Excimer laser terápiás alkalmazása Endothelsejt számlálás Gonioscopia /a A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata /a A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata Hertel érték mérése Könnytermelés mérése Könnyfilm felszakadási idı Cornea festıdés vizsgálata Diaphanoscopia sclerae Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat Légvezetéses küszöb mérése (szőrıaudiometria is) Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) Békésy audiometria Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.) Tympanometria, stapedius reflex nélkül Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Hangvillavizsgálatok Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül Játékaudiometria 197 3/65

4 12330 Beszédaudiometria Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Leleplezı halláspróbák audiométer nélkül Leleplezı halláspróbák audiométerrel Szabadhangteres hallásvizsgálat Irányhallás vizsgálat Nystagmus kalorikus vizsgálata Vestibularis elektronystagmographia Otoneurológiai vizsgálat, teljes körő Rotációs teszt Bárány-székkel Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia Vestibularis Galvan-próba Vestibularis spontán jelek vizsgálata Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata Elektrocochleographia Promontorium tympani teszt Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR) A Emissio otoacusticus transiens et distorsio Otoscopia Microotoscopia Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel Rhinoscopia anterior/posterior Epipharynx feltárása katéterrel Epipharyngoscopia indirecta Diaphanoscopia maxillae Olphactometria non calibrata Olphactometria calibrata Rhinomanometria Tubamanometria Laryngoscopia indirecta Foniátriai alapvizsgálat Stroboscopia, fiberostroboscopia Pneumographia oto-rhinologica Phonetographia Voice-profil vizsgálata Beszédérthetıségi vizsgálat Beszédvizsgálat, célzott Oropharyngealis dysphagia vizsgálata Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata) PATCH-teszt Tinnitometria Artériás plethysmographia Phlebodynamometria Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede) Photorheographia Oszcillometria EKG végtag és mellkaselvezetéssel EKG surface mapping 682 4/65

5 12603 EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések EKG telemetriával EKG Holter monitorizálása Transztelefonikus EKG EKG nyelıcsı elektróddal EKG kerékpár terheléssel EKG futószalag terheléssel Kamrai utópotenciál mérése Impedancia EKG vizsgálat Ergometria spirometriával EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése Tartós nagyvéna katéter behelyezése A Nyelıcsı manometria ("online" módszer) C Nyelıcsı manometria (24 órás módszer) D Nyelıcsı ph monitorozás (24 órás) E Dysphagometria F Intragastroduodenalis ph monitorozás G Elektrogastrographia H Palatopharyngealis rheobasis meghatározása Rectum digitális vizsgálata Analis manometria Neurourodynamometria rectodynamicamque Neurorectodynamica Enterostoma vizsgálata Nasogastricus szonda levezetése, cseréje Nyombél szondázás Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata Nephrostoma eltávolítás Állandó katéter eltávolítás Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat) Spermavizsgálat automatával Kérdıív felvétele, prosztata-betegségekben Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Hólyagpunkció (diagnosztikus) Cystometria, folyamatos áramlással Vizeletvesztési nyomás Húgycsı nyomásprofil Uroflowmetria Manometria urethrae Gáti szummációs EMG Perineometria nıknél Calibratio meatus urethrae Myographia vesicae urinariae et perinei Spermagyőjtés Spermagyőjtés mesterséges termékenyítés céljából Sperma-elıkészítés fagyasztást követıen, spermapreparálás Hormoncitológia levétele hüvelybıl 75 5/65

6 13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából Postcoitalis kenet levétele Amnioscopia Mozgásszervek teljes körő fizikális vizsgálata Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén Izomfunkció vizsgálat a teljes testen Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése Intracraniális képlet percutan biopsziája Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt Biopsia nervi periferialis percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt Biopsia auris externi percutanea Biopsia auriculi per otoscopiam Biopsia palpebrae Biopsia conjunctivae Biopsia cutis nasi Biopsia cutis faciei Biopsia nasi per rhinoscopiam Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam Biopsia laryngis per laryngoscopiam Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam Biopsia tonsillae Biopsia pharyngis Biopsia epipharyngis Biopsia uvulae Biopsia gingivae Biopsia palati oris Biopsia medullae ossealis sterni Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei Biopsia lymphoglandulae Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt Biopsia tracheae per bronchoscopiam Tüdı percutan transthoracalis tőbiopsiája Biopsia bronchi per bronchoscopiam Biopsia pleurae Biopsia parietis thoracis Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam Biopsia ventriculi per endoscopiam Biopsia duodeni per endoscopiam Biopsia duodeni per capsulam Kapszulás vékonybél biopsia Biopsia intestini crassi per colonoscopiam Biopsia sigmae per endoscopiam Endoszkópos abráziós mintavétel Transbronchiális aspirációs tővel végzett mintavétel Biopsia recti per rectoscopiam Biopsia ani et/seu regionis perianalis 146 6/65

7 14531 Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül Biopsia urethrae Biopsia penis Biopsia endometrii Cervicalis kenetvétel Cervix biopszia Cervix körbiopszia Biopsia vaginae Biopsia introitus vaginae nonoperativa Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt Magzati szerv biopsia, UH vezérelt Magzati vérvétel, UH vezérelt Biopsia labii oris Biopsia parietis abdominis Biopsia mammae percutanea Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt Citológiai mintavétel váladékozó emlı váladékából Vastagtő biopsia (core biopsia) Szövethenger biopszia emlıbıl, 2D röntgen vezérelt Aspiratios citológiai mintavétel emlıbıl, 2D röntgen vezérelt Emlı stereotaxiás vacuum core biopszia Biopsia cutis Biopsia articulationis Biopsia musculus et/seu tendinis Biopsia cartilaginis Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva Biopsia mammae peroperatíva Biopsia musculi peroperatíva Biopsia ossis peroperatíva Biopsia costae peroperatíva Biopsia articulationis peroperatíva Biopsia nervi periferialis peroperatíva Biopsia palpebrae peroperatíva Biopsia conjunctivae peroperatíva Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva Biopsia musculi oculi peroperatíva Biopsia intraorbitalis peroperatíva Külsı fül sebészi biopszia Fül feltárásos biopszia Orrüreg nyálkahártya biopszia Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája Biopsia labiorum oris peroperatíva Nyálmirigy feltárásos biopszia Biopsia ani intraoperatíva Férfi gát feltárásos biopszia Vulva feltárásos biopszia Nıi gát mőtéti biopszia Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop /65

8 15861 Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels Biopsia vasorum perif Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica Laryngoscopia directa Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia Rhinoscopia endoscopica Sinuscopia maxillaris transnasalis Sinuscopia maxillaris percanina Sinuscopia sphenoidalis transnasalis Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis Sinuscopia frontalis percutanea Bronchoscopia Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus Autofluorescens bronchoscopia Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tővel Oesophagoscopia Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása Endoszkópos intubáció Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel Endoszkópos vitális festés Endoszkópos thermocoagulatio A Organikus nyelıcsıszőkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva 1335 alkalmazásával) 1630C Organicus nyelıcsıszőkület endoscopos ballondilatációja E Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel Oesophagoscopia per gastrostomiam Nyelıcsı endoszkópos UH vizsgálata Oesophagogastroscopia Gastroscopia D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata Gastroscopia per gastrostomiam Duodenoscopia Endoscopos sphincterotomia Endoscopos nasobiliaris drénezés Endoscopos kıextractio Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata Oesophago-gastro-bulboscopia Jejunoscopia (proximális enteroscopia) Colonoscopia D Colon endoszkópos UH vizsgálata E Colonoscopia et colonographia Rectosigmoideoscopia (flexibilis) /65

9 16430 Rectoscopia, merev eszközzel Rectum és sigma endoscopos ultrahang vizsgálata D Rectum endoscopos ultrahang vizsgálata Anoscopia Cystoscopia Cystoscopia flexibilis eszközzel Urethro-cystoscopia Urethrofiberoscopia Hysteroscopia Kolposcopia Vaginoscopia Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop) Endoscopia szájadékon át (kiegészítı pont) Bronchoscopia tracheostomán át Dermatoscopia Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz Epicután allergia próba Epicutan bakteriológiai próba Intracutan allergia próba, azonnali reakció Tuberculin próba, Pirquet Tuberculin próba, Mantoux Intradermalis antigén próba, késıi reakció Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel Tetanus bırpróba Celluláris immunitás vizsgálata bırreakcióval Nasalis allergia próba, allergén provokációval Légúti aspecifikus bronchiális provokáció Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgıkre Allergia provokációs próba Alimentaris allergiateszt Spirometria Nasalis csúcsáramlás számítása Légúti ellenállás és vezetıképesség számítása Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz) Pulmonalis vascularis resistentia számítása Effectivitas ventillationis et perfusionis calc Diffúziós kapacitásvizsgálat Teljes test plethysmographia /b Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat /b Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit /b Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegı szénmonoxid mértékének a 80 meghatározása Keringési idı mérése Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel Perifériás keringés funkcionális vizsgálata Perifériás keringés terheléses vizsgálata Keringı vérvolumen becslése 114 9/65

10 17420 Vizeletvétel vagy -győjtés csecsemıtıl és gyermektıl Clearance vizsgálathoz anyaggyőjtés Savanyítóképesség vizsgálata A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérı készülékkel végzett, objektív 2031 vizsgálata Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel Spermatogram Spermium vándorlási teszt ejakulatumban Postcoitalis kenet vizsgálata Hajminta mikroszkópos vizsgálata Alapanyagcsere vizsgálat Oxygen consumptio számítása Hólyag feltöltése metilénkékkel Ductus nasolacrimalis szondázás Nyálmirigy kivezetıcsövének szondázása Hörgıváladék leszívása Thoracocentesis diagnosticus Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus Punctio et/seu aspiratio ovarii Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt Douglas punctio Douglas punctio, UH vezérelt Ascites punctio Haspunkció, UH vezérelt Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Vékonytő aspirációs biopszia Punctio et/seu aspiratio mammae Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról Mikrobiológiai mintavétel székletbıl Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob Mikrobiológiai mintavétel mőtéti anyagból Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel tenyésztı transport közegbe Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú Biográfiai analízis Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis Pszichodiagnosztikai elemzı exploráció Pszichodiagnosztikai exploráció teszt elıtt Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt Exploratív játék Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika /65

11 19211 Neuropszichológiai diagnosztika Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Kognitív folyamatok térképezése Kognitív térképezés terápia megalapozásához Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata Éberségi szint vizsgálata Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához Pszichogalvanikus reflex A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) C Afázia neuropszichológiai próba II D Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat E Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt H Módosított mini mental state K Iskolaérettség tesztvizsgálata L Gyermeki fejlıdés vizsgálata próbákkal M Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat Mentális funkció vizsgálat Raven szerint Színes Raven-vizsgálat Mentális funkció vizsgálat OTIS I Mentális funkció vizsgálat OTIS II Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint Mentális képesség vizsgálat Bender szerint Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint A Memória teszt 15 szó-15 kép B Lurija-féle memóriapróba C Benton-féle memóriapróba (A + B) D Pszichiátriai keresztmetszeti status E Pszichiátriai hosszmetszeti kép F Pszichodinamikai elemzés Mőszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Rorschach projektív próba Személyiségvizsgálat TAT Személyiségvizsgálat PFT Személyiségvizsgálat Zulliger szerint Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos HTP (ház-ember-fa) rajzteszt Farajz-teszt A Machover-Baltrusch-féle rajzteszt B Lüscher-teszt C Színpiramis-teszt D Wartegg-teszt E Metamorfózis teszt F Személyiségvizsgálat CAT-féle G Személyiségvizsgálat PIL-féle H Duss-féle meseteszt J Bábteszt K Világteszt /65

12 1932L Szceno-teszt M MMPI-teszt N Személyiségvizsgálat CPI-teszt P Személyiségvizsgálat Cattel szerint R Személyiségvizsgálat FPI-teszt S Thomas-féle meseteszt Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat Pieron-féle figyelemvizsgálat d2 figyelemvizsgálat Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslı skála BPRS pszichiátriai állapotbecslı skála Hamilton-féle depressziós skála Hamilton-féle szorongás skála Zung-féle depressziós skála Beck-féle depressziós skála Ozsváth-féle önjellemzı panaszleltár Goldberg-féle állapotjelzı leltár Brengelman-féle ENR skála A Eysenck-féle EPQ skála B Taylor-féle manifeszt szorongást mérı skála D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat E Spielberg-féle agresszió kifejezési skála G Tulajdonságlista H Derogatis skála (SCL) K Énkép-testkép kérdıív L Juhász-Kopp-Veér-féle neurózisszőrı kérdıív M James-féle külsı-belsı kontroll kérdıív N MMQ kérdıív P RSK kockázatvállalási kérdıív R Hall-Williams-féle motivációs kérdıív S Diszfunkcionális attitőd skála T Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála Intelligenciavizsgálat MAWI szerint Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint A Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint B Intelligenciavizsgálat Binet szerint Dermatoglyphák elemzése Rehabilitációs felmérés és értékelés Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként Fenilalanin mennyiségi meghatározása szérumban Fenilalanin kimutatása (Guthrie) Homocisztein meghatározása Metionin terhelés Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet) Cisztatin C meghatározás Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással Alfa2-makroglobulin meghatározása Alfa1-savi glikoprotein meghatározása Összfehérje meghatározása szérumban 36 12/65

13 21040 Albumin meghatározása szérumban, festékkötı módszerrel Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás 394 módszerrel Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon Fehérje koncentrálás elektroforézishez Prealbumin meghatározása Retinol kötı fehérje meghatározása Fibronektin meghatározás Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása Interferon gamma meghatározása Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása Alfa-1 antitripszin meghatározása C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása Fruktózamin meghatározása Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban Myoglobin meghatározása szérumban Coeruloplazmin meghatározása C C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása D Szérum amiloid A (SAA) meghatározása E Prokalcitonin (PCT) meghatározása Kardiális troponin kimutatása Kardiális troponin I meghatározása Kardiális troponin T meghatározása A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletbıl és szérumból Ammónia meghatározása szérumban Karbamid meghatározása szérumban Húgysav meghatározása Kreatin meghatározása Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel Összes bilirubin meghatározása szérumban Konjugált bilirubin meghatározása szérumban Oxigén résznyomás mérése Vérgáz analízis H-2 kilégzési teszt Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegıbıl Glukóz meghatározása Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel Galaktóz meghatározása szérumban Galaktóz kimutatása vérben (Guthrie-teszttel) Mucopolysaccharid meghatározása szérumban Mucopolysaccharidózis profil meghatározás Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG) Fruktóz meghatározása Xilóz abszorpciós teszt Szabad zsírsav meghatározása /65

14 21411 Trigliceridek meghatározása A Zsírsav profil meghatározása, gázkromatográfiával Összkoleszterin meghatározása HDL koleszterin meghatározása, precipitációs módszerrel LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel LDL2 koleszterin meghatározása LDL3 koleszterin meghatározása A HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel Lipoprotein elfo Apolipoprotein A I. meghatározása Apolipoprotein A II. meghatározása Apolipoprotein B meghatározása Lp(a) meghatározása A Apolipoprotein E meghatározása B Apolipoprotein C-II meghatározása Nátrium meghatározása szérumban Kálium meghatározása szérumban Összes kalcium meghatározása Ionizált kalcium meghatározása Réz meghatározása Foszfor meghatározása szérumban Klorid meghatározása szérumban Mangán meghatározása, atomabszorpcióval Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval Króm meghatározása, atomabszorpcióval Arzén meghatározása szérumból és vizeletbıl, atomabszorpcióval Szelén meghatározása, atomabszorpcióval Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval Cink meghatározása Ólom meghatározása, atomabszorpcióval Lithium meghatározása Magnézium meghatározása Arany meghatározása, atomabszorpcióval Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval Higany meghatározása, atomabszorpcióval Tallium meghatározása, atomabszorpcióval Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval C Ionizált magnézium meghatározása A vitamin meghatározása A B1 vitamin meghatározása B B6 vitamin meghatározása E vitamin meghatározása K vitamin meghatározása Drog minıségi kimutatása, tesztcsíkkal Digoxin meghatározása Digitoxin meghatározása Disopyramid meghatározása Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel /65

15 21636 Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel 2236 vagy immunoassay-vel Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel A Etosuximid meghatározása kromatográfiás módszerrel B Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel C Pirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel D Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel E Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel F Gentamicin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel G Tobramicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel H Amikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel J Isonicid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel K Rifampicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel M Netilmicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel N Vankomicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel Q Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel R Koffein meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel S Antimycoticumok meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel T Cyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel U Benzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel V Barbiturát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel W Cephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel X Brómkarbamid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel Y Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása Z Barbiturát minıségi kimutatása Benzodiazepinek kimutatása Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel Analgetikum kimutatása Phenothiazin kimutatása Tranquillansok kimutatása Narkotikumok kimutatása További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy 2236 immunkémiai módszerrel Etilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy 2236 immunoassay-vel Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy 2236 immunoassay-vel Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel D Glutetimid meghatározása kromatográfiás módszerrel E Methaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel F Dimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel /65

16 2169G Diquat meghatározása fotometriás módszerrel H Paraquat meghatározása fotometriás módszerrel K Phenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel L Parathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel P Metadon meghatározás kromatográfiás módszerrel T Szerves oldószerek meghatározása U 8 Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt V Amanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel Epesavak meghatározása Laktát meghatározása Piruvát meghatározása Béta hidroxivajsav meghatározása Neopterin meghatározása Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel Viszkozitás meghatározása Aminosav vagy származékának kimutatása vizeletbıl Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben Fehérje elektroforézis vizeletmintából Biotidináz meghatározása vizeletben N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben Mikroalbuminuria kimutatása vizeletbıl, immunológiai módszerrel Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben Haemoglobin mennyiségi meghatározás vizeletben, spektrofotometriásan Ammónia meghatározása vizeletben Kreatinin meghatározása vizeletbıl, kinetikus Jaffé módszerrel Kromogének differenciálása (Watson-Schwartz próba) Porfirin meghatározása vizeletben Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben Koproporfirin meghatározása vizeletben Uroporfirin meghatározása vizeletben Porfobilinogen meghatározása vizeletben Delta-amino-levulinsav meghatározása Porfirin származékok rétegkromatográfiás vizsgálata A 9 Összes porfirin meghatározása E 9 Protoporfirin meghatározás vvt-ben H 9 Plasma porfirin meghatározás K 9 Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel Karbamid meghatározása vizeletben Húgysav meghatározása vizeletben Glukóz kimutatása vizeletbıl Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletbıl és egyéb testnedvekbıl Cukrok kromatográfiás vizsgálata vizeletben Galaktóz kémiai kimutatása vizeletbıl Mucopolysaccharid kimutatása vizeletbıl Dulcit kimutatása vizeletbıl Kalcium meghatározása vizeletben Klorid meghatározása vizeletben Kálium meghatározása vizeletben Nátrium meghatározása vizeletben 63 16/65

17 22340 Vas meghatározása vizeletben Arzén meghatározása vizeletbıl, atomabszorpcióval Foszfor meghatározása vizeletben Ketontestek kimutatása vizeletbıl Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából Vesekı kémiai analízise Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel Vizelet üledékvizsgálat Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges 380 mikroszkópos ellenırzést is Széklet zsírürítés vizsgálata Széklet vér kimutatása Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel Liquor összfehérje meghatározása Liquor albumin meghatározása Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval Liquor direkt spektrofotometria Liquor sejtszám meghatározása Nátrium meghatározása verejtékben Klorid meghatározása verejtékben Nátrium meghatározása egyéb testnedvekben Kálium meghatározása egyéb testnedvekben Citromsav meghatározása ejakulátumban Cervix nyák minıségi vizsgálata Penetráció teszt Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben Magzatvíz üledék vizsgálata Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben Ízületi folyadék és egyéb punktátum minıségi vizsgálata Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata Epeüledék mikroszkópos vizsgálata Alfa-amiláz meghatározása testnedvben IgA meghatározása nyálban Próbareggeli titrálása Próbareggeli végzése Indirekt pancreas funkciós vizsgálat ph szenzoros savelválasztás vizsgálat Duodenum nedv üledékének vizsgálata Laktóz tolerancia teszt D-xilóz-terhelési próba Glukóz terhelés Szekretin provokációs teszt Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt Diszacharidáz aktivitás meghatározása Diszacharid tolerancia próba /65

18 23190 Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata Inzulin meghatározása Inzulinszerő növekedési faktor meghatározása C peptid meghatározása Proinzulin meghatározása A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatározása Glukagon meghatározása Gasztrin meghatározása Tripszin meghatározása Bikarbonát meghatározása testnedvbıl Renin aktivitás meghatározása Natriuretikus peptid meghatározása Renin koncentráció meghatározása Leptin meghatározása Addis szám meghatározása Parathormon meghatározása Parathormon related peptide (PRP) meghatározása hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel Oszteokalcin meghatározása Kalcitonin meghatározása Jód meghatározása Tiroxin-kötı globulin (TBG) meghatározása Tireoglobulin meghatározása T4 szabad frakció meghatározása T3 szabad frakció meghatározása T3 reverse frakció meghatározása Thyreoidea-Stimuláló Hormon (TSH) meghatározása Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása Thyrotropin Releasing Hormon stimulációs teszt Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása Luteinizáló Hormon Releasing Faktor meghatározás Növekedési hormon meghatározása Anti-diuretikus-hormon meghatározása Prolaktin meghatározása Endothelin meghatározása Oxytocin meghatározása Angiotenzin meghatározása Melanocita stimuláló hormon (alfa-msh) meghatározása Androsztendion meghatározása Adreno-kortikotrop hormon meghatározása Kortizol meghatározása testnedvekbıl OH kortikoszteron meghatározása Kortikoszteron meghatározása OH dezoxikortikoszteron meghatározása dezoxikortizol meghatározása Dezoxi-kortikoszteron meghatározása Dexamethason supressziós teszt (DST) Aldoszteron meghatározása /65

19 24310 Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel Noradrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel Dopamin meghatározása szérumból, HPLC-vel Szerotonin meghatározás szérumban Szérum dopamin-béta-hidroxiláz aktivitás Hisztamin szint meghatározása Ösztradiol meghatározása Ösztriol meghatározása szérumban Szabad ösztriol meghatározása Totál ösztrogén szint meghatározása szérumban Ösztriol meghatározása egyéb testnedvekben Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban Pregnandiol meghatározása Human placenta laktogen meghatározása szérumban Szabad Humán Chorio-Gonadrotropin béta lánc meghatározása szérumban Progeszteron meghatározása OH progeszteron meghatározása OH pregnenolon meghatározása keto-prosztaglandin F1alfa meghatározás Thromboxan B2 meghatározása Szabad tesztoszteron meghatározása Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása Leukotrien meghatározása Totál tesztoszteron meghatározása A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás B Dihidrotesztoszteron meghatározás C Trombocita 5HT koncentráció D Trombocita 3H-Imipramin kötés E Trombocita 3H-Paroxetin kötés F Trombocita 5HT2 receptor kötés Szabad 18-OH-Kortikoszteron meghatározása vizeletben Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron meghatározása vizeletben Tetrahidro-aldoszteron meghatározása vizeletben Szabad aldoszteron meghatározása vizeletben Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása vizeletben Összes katekolamin meghatározása vizeletbıl Metanephrin meghatározása vizeletben Normetanephrin meghatározása vizeletben Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben Homovanililsav meghatározása vizeletben Adrenalin meghatározása vizeletben A Noradrenalin meghatározása vizeletben B Dopamin meghatározása vizeletben Totál ösztrogén szint meghatározása vizeletben Ketoszteroid meghatározása OH szteroid meghatározása HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletbıl Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása 45 19/65

20 24501 LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása Alfa-HBDH meghatározás LDH1 izoenzim meghatározása Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása Glutamát dehidrogenáz meghatározása Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Kreatin-kináz (CK) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Gal-1-PUT kimutatása Alfa-amiláz meghatározása szérumban Alfa-amiláz izoenzim meghatározása Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben Lipáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása Savas foszfatáz meghatározása (AcP) Prosztata savas foszfatáz meghatározása Pszeudo-kolineszteráz meghatározása Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú 1129 zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil, stb.) Nukleotidáz meghatározása Biotinidáz hiány kimutatása Biotinidáz meghatározása Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása B Porfobilinogen dezamináz meghatározása C Uroporfirinogen dekarboxiláz aktivitás mérése Argino-szukcinát-liáz meghatározása CK-MB meghatározása immungátlással Elasztáz meghatározása Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása B CK-MB koncentráció meghatározása immunmódszerrel D Kreatin kináz izoenzim elektroforézis ph mérése testnedvekben Fehérjék elekroforetikus szeparálása SDS PAGE-val Natív anyag mikroszkópos vizsgálata Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból Húgycsıváladék vizsgálata festett kenetben Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel Mycobacterium tenyésztése Mycobacterium subcultura Mycobakterium vizsgálata, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel Tbc rezisztencia vizsgálat, szerenként Orr-torok szőrı Orr-torok minta tenyésztése Köpet, bronchusváladék tenyésztése /65

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a 11011 Elsősegély O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11041 Vizsgálat O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11042 Vizsgálat a rendelőn

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 11011 Elsısegély 176 1 320 11041 Vizsgálat 750 5 625 11042 Vizsgálat a rendelın kívül 878 6 585 11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat 468 3 510 11047 Alkalmassági vizsgálat

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 19216 Éberségi szint vizsgálata 0 0 35940 Egy testtájék kiegészítı PET vizsgálata 0 0 59910 Elváltozás roncsolása 0 0 88573 Eritrocitaferezis, gépi 0 0 88574 Eritrocitaferezis, kézi, 2 E 0 0 13622 Izomfunkció

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT Szakma KIEMELT JÁRÓBETEG ELLÁTÁSOK TK 4 ellátások alkalmával elsődlegesen a kiemelt ellátások körében nevesített csomagok alkalmazandóak. Csomag megnevezése Csomagkód Térítési díj Anaesthesiológia Anaesthesiológiai

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 91312 1. típusú diabeteses beteg alapoktatása 1062 7 965 24224 11-dezoxikortizol meghatározása 1101 8 260 12075 12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás 3266 24 495 23691 1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT E 4-01/07 M5 Változat: 2 Hatályba lépés: 2014-10-16 KIEMELT JÁRÓBETEG ELLÁTÁSOK TK 4 ellátások alkalmával elsődlegesen a kiemelt ellátások körében nevesített csomagok alkalmazandóak.

Részletesebben

V. A kormány tagjainak rendeletei

V. A kormány tagjainak rendeletei 1816 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 23. szám V. A kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelete az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 27-től visszavonásig. Labor

Érvényes: 2013. május 27-től visszavonásig. Labor 30 hétfő: 8-11, kedd: 8-13, szerda: 8-9, csütörtök: 8-11, péntek: 8-12 Vérvétel hétfőtől péntekig (bejelentkezés: +36 30 481 3356) 750 Ft Leletmásolási (újra kiadás díj) 5 Ft Rendkívüli / soron kívüli

Részletesebben

Attentum Kft. Egészségügyi szolgáltatások Figyelmesség, rugalmasság, precizitás Orvosi diagnosztika és speciális vizsgálatok

Attentum Kft. Egészségügyi szolgáltatások Figyelmesség, rugalmasság, precizitás Orvosi diagnosztika és speciális vizsgálatok Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT, Aszpartát-aminotranszferáz, Szérum glutarát-oxálacetát transzamináz, SGOT, AST) Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT, GPT, Alanin-aminotranszferáz,

Részletesebben

Laboratóriumi diagnosztika

Laboratóriumi diagnosztika Oldal: 1 / 8 Laboratóriumi diagnosztika KLINIKAI KÉMIA Labor - Glukóz vérben Labor - Terheléses vércukor Labor - Haemoglobin A1c Labor - Nátrium Labor - Kálium Labor - Klorid Labor - Kalcium Labor - Lithium

Részletesebben

KLINIKAI KÉMIA VÉRALVADÁS

KLINIKAI KÉMIA VÉRALVADÁS KLINIKAI KÉMIA Glukóz meghatározása vérben Terheléses vércukor meghatározása Haemoglobin A1c meghatározása Nátrium meghatározása Kálium meghatározása Klorid meghatározása Kalcium meghatározása Lithium

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALT)

Részletesebben

Árlista MeDoc Egészségközpont Budapest, 1133 Kárpát u. 7/B és 1132 Visegrádi utca 74. Tel.: +36-1-783-6004 www.medocklinika.hu info@medocklinika.

Árlista MeDoc Egészségközpont Budapest, 1133 Kárpát u. 7/B és 1132 Visegrádi utca 74. Tel.: +36-1-783-6004 www.medocklinika.hu info@medocklinika. Laborvizsgálatok Allergiavizsgálatok szérumból IgE meghatározása Inhalatív allergiapanel (Korompenész, nyárfakeverék, poratka d2, poratka d1, kutya hámantigén, macska hámantigén, csalán, kanadai aranyvessző,

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamil-transzferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALT)

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2014.05.01. Verzió:

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: 2013. március 1-jétıl A fejezet Hatályos: 2012. szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A

Részletesebben

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Hormonok Tumor markerek Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Cs. A vizsgálat neve A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Ár (Ft) Nátrium Na 250 Kálium K 250 Lítium Li 600 Klorid Cl 250

Részletesebben

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

Ár (Ft) Vizsgálat. Az árjegyzék 2011.05.01-től módosításig érvényes. Áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes. Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) 95 Ft 24 óra Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) 95 Ft 24 óra Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) 95 Ft 24 óra Alkalikus foszfatáz (ALP)

Részletesebben

DIMENZIÓ Egészségközpont Laboratóriumi árlista

DIMENZIÓ Egészségközpont Laboratóriumi árlista Egészségközpont "Rizikó" CRP 1600 1280 17-OH-Progeszteron 1900 1520 5-HIAA 4900 3920 ACTH 2850 2280 Adenovírus antitestek szérumból 6200 4960 Aktivált Protein C Rezisztencia 3850 3080 Albumin 250 200 Aldoszteron

Részletesebben

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA Vércukor 100 Terheléses vércukor (időpontonként) 100 Ujjbegyes vércukor 200 Fruktózamin 1000 Hemoglobin A1C (HbA1c) 2400 Karbamid 150 Kreatinin 250 Húgysav

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2012.04.12. No. Vizsgálat Minta Mintatartó 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Aceton kimutatás vizelet 5. Aceton kimutatás vizelet 6. Adenovírus

Részletesebben

helye I: I-es Minta Referencia tartomány Referencia tartomány eredete 46-68 1-30 nap 46-68 közp. tph.:2 műszer 1-3 év 31-365nap 48-76 Koberstein, B.

helye I: I-es Minta Referencia tartomány Referencia tartomány eredete 46-68 1-30 nap 46-68 közp. tph.:2 műszer 1-3 év 31-365nap 48-76 Koberstein, B. Érvényes: 2009. július 1-től SZEGED TUDOMÁNYEGYETEM Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Medicina ntézet ntézetvezető: Dr. Földesi mre Levélcím: 6701, Szeged, Pf.: 427. Tel.: 62-545-751, Tel/Fax: 62-544-559

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10.

Synlab Hungary Kft. Preanalitikai útmutató Dokumentum azonosítója: MK7-02-M01 Kiadás ideje: 2011.03.10. Sorszám 1. 17-hidroxi-progeszteron (17OHP) 2. 25-hidroxi-D-vitamin (Kalcidiol) 3. 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4. Adenovírus IgG/IgM 5. 6. 7. 8. Adrenocorticotrop hormon (ACTH) Aktivált parciális thromboplasztin

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája

Synlab Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája 1 17-OH-progeszteron (17OHP) 2 25-hidroxi-D-vitamin 3 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4 Acethylcholin elleni autoantitest 5 Adrenocorticotrop hormon Plazma (ACTH) 6 Aktivált parciális thromboplasztin Plazma

Részletesebben

Synlab Hungary klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája

Synlab Hungary klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai táblája 1 17-OH-progeszteron (17OHP) 2 25-hidroxi-D-vitamin 3 5-hidroxi-indolecetsav (5 HIAA) 4 Acethylcholin elleni autoantitest 5 Adrenocorticotrop hormon Plazma (ACTH) 6 Aktivált parciális thromboplasztin Plazma

Részletesebben

Érvényes: 2012. november 12-től visszavonásig. Szakrendelések. Időtartam. Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés)

Érvényes: 2012. november 12-től visszavonásig. Szakrendelések. Időtartam. Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés) Szolgáltatásaink általában előzetes bejelentkezéssel, vagy előjegyzéssel vehetők igénybe! Az előjegyzés a recepción történik, kivéve ahol telefonszám van feltüntetve. Minden megvásárolt bérlethez tartozó

Részletesebben

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő

ÁRLISTA. Vizsgálat megnevezése Ár(Ft) Leletkiadási idő ACTH meghatározása 3.300 Ft 1 hét AFP meghatározása szérumban 2.000 Ft 1 nap AFP meghatározása - terhes 2.500 Ft 1 hét AFP+HCG+szabad ösztriol meghatározása 11.000 Ft 1 hét szérumból+kockázat elemzés16.

Részletesebben