Tömör ülés A Budai úti Fürdõprogram részeként a kemping és az aquapark építése ütem szerint halad, a Termálfürdõ Felügyelõ Bizottságának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tömör ülés A Budai úti Fürdõprogram részeként a kemping és az aquapark építése ütem szerint halad, a Termálfürdõ Felügyelõ Bizottságának"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: szeptember 16. Képviselõ-testülete szeptember 9-én tartotta a II. félévi munkaterv szerinti elsõ ülését. Sós János a két ülés között eltelt idõszakról szóló beszámolójában tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy a szennyvíztisztító teljes próbaüzeme zajlik, a beruházás októberben elkészül. A KÖTIVIZIG és a Környezetvédelmi Hatóság mérései alapján a megtisztított vízben a feltételezettnél jelentõsen kevesebb a káros anyag, így várhatóan csökken a vízterhelési díj összege. A Kárpáti Aurél Rendelõ munkálatai is befejezõdtek, az épület megújulva töltheti be funkcióját. A nyári idõszak eseményei közül kiemelte a következõket: Július 16-án a Városháza Dísztermében ünnepélyes szerzõdés aláírásra került sor a hulladékprogram egyes elemeire vonatkozóan. Az Önkormányzat a 48 települést magában foglaló társulás gesztoraként támogatási szerzõdést kötött a kormánnyal. Azokat a megállapodásokat is aláírták, amelyeknél befejezõdött a nemzetközi tendereztetés: a kivitelezésre, a gép- és eszközbeszerzésre, az edényzet beszerzésére, valamint a bonyolítóra vonatkozó, illetve a PR-tender, amelynek funkciója, hogy a beruházás ideje alatt az érintett települések lakosaival a beruházást és az azt követõ program elemeit folyamatosan ismertesse, és felkészítse a szelektív hulladékgyûjtésre. Július 30-án átadták a 38 bérlakást a Képviselõ-testület által kijelölt bérlõknek. Tömör ülés A Budai úti Fürdõprogram részeként a kemping és az aquapark építése ütem szerint halad, a Termálfürdõ Felügyelõ Bizottságának tagjaival a napokban egyeztetõ tárgyalásokat folytatnak a beruházásról. A honvédségi ingatlanokkal kapcsolatban arról adott tájékoztatást, hogy a szeptemberi kormányülésre elõterjesztést készített a Kincstári Vagyonigazgatóság a volt tiszti klub, a Bem-pálya, valamint a tiszti lakótelep tömbbelsõjének közterületére vonatkozóan. A laktanya és a lõtér ügye szintén elõkészítés alatt áll, melyekrõl késõbbi idõpontban várható döntés, a nõtlen tiszti szállóról további egyeztetések szükségesek. Augusztus 6-án ceglédi delegáció járt Erdélyben a csíkszeredai városünnep alkalmából. Cegléd leendõ partnervárosában, Mühldorfban jártak a Táncsics Mihály Általános Iskola Cantate Kórusával, akik folklórfesztiválon léptek fel. Az együttmûködési megállapodás várhatóan a jövõ évi Czigle-fesztiválon kerül aláírásra a németországi várossal. Az Anyatejes Világnap rendezvényét, valamint az augusztus 20-ai ünnepséget, a Szociális Otthon konyhájának átadását, illetve a várost ért bombatámadás évfordulójáról történõ megemlékezést és koszorúzást említette meg az események sorában. A Képviselõ-testület a i tájékoztatót követõen elfogadta az ülés 44 napirendi pontját. A Testület megalkotta a 23/ (IX. 16.) Ök. számú, évi költségvetés módosításáról szóló, a 24/2004. (IX. 16.) Ök. számú, a Helyi Építési Szabályzat kiegészítésérõl szóló, a 25/2004. (IX. 16.) Ök. számú, a gépjármû várakozóhelyek megváltásáról szóló, a 26/2004. (IX. 16.) Ök. számú, egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és rendelkezéseinek módosításáról, a 27/2004. (IX. 16.) Ök. számú, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló, többször módosított 33/2000. (XII. 8.) Ök. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét. A rendeletek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Képviselõ-testület elfogadta a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány évi munkájáról szóló beszámolót. Pályázatok benyújtásáról döntöttek: a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága által kiírt intézkedésére, a Bölcsõdei és a hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátások létrehozása, bõvítésére, Az aktív munkaerõ-piaci részvétel növelése a Dél-Pest Megyei Térségben címmel. Cegléd Város Önkormányzata támogatja továbbá a Humán Szolgáltató Központ által benyújtandó A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével címû pályázatot. Tulajdonosként részt vesz a CESZOLG Kht. - EQUAL Irányító Hatóság által kiírt - A munkaerõpiac szempontjából hátrányos helyzetû emberek munkaerõpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének címû háromszakaszos pályázatának megvalósításában. Az idei év bevételkiesése miatt fennálló likviditási gondok miatt a költségvetés kiadásainak csökkentésérõl hozott határozatot a Képviselõ-

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 16. (Folyt. az 1. oldalról) testület. A korábbi ülésen elfogadott határozatot módosították Pest Megye Közgyûlésének kérésére, miszerint a Térségi Integrált Szakképzési Központ a Malom téri Piros iskolában valósuljon meg. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bõvebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a könyv másolatát a Városi Könyvtárban, illetve ügyfélfogadási idõben szóbeli tájékoztatást kérhet a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodáján. Jegyzõi Iroda T Á J É K O Z T A T Ó! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a II. félévre vonatkozó súlyadó megállapításáról szóló értesítõk postázásra kerültek. A súlyadót a Pénzügyi Iroda a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal gépjármû adatállománya alapján állapította meg. Sajnálatos módon a Nyilvántartó nem teljes pontossággal tartalmazza az adatokat, illetve az állampolgárok sem tesznek eleget minden esetben a jogszabályban elõírt átírási kötelezettségüknek. Ez év elsõ félévében sok jogkövetõ ügyfél kereste fel a Polgármesteri Hivatalt és jelezte problémáját. Ennek ellenére még mindig elõfordulhat, hogy bejelentésükre, illetve a hivatalok intézkedése ellenére sem tisztázódtak egyes gépjármûvek tulajdonjogai. Kérem a Lakosságot, amennyiben még mindig tévesen kaptak értesítést a súlyadó megállapításáról, ismételten keressék fel a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáját akár személyesen, akár a sorban állás elkerülése céljából írásban, hogy a gépjármû nyilvántartás adatai pontosításra kerüljenek. Segítségüket, megértésüket elõre is köszönöm! Dr. Balogh Edit Felhívás és tájékoztatás A közterületen elhelyezett konténerek igénybevételével kapcsolatban Cegléd Város Önkormányzata a város tisztaságának megóvása és a város bel- és külterületén található illegális hulladék lerakatok felszámolása érdekében 4500 literes konténereket helyeztetett ki. Ezzel az intézkedéssel az volt a szándék, hogy a rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt területek ingatlanjain keletkezõ háztartási hulladék, valamint a többi ingatlanon esetenként keletkezõ többlet háztartási hulladék elhelyezésére legyen biztosítva ingyenes lehetõség. A háztartási hulladék az emberek mindennapi élete során keletkezõ hulladék. Nem tartozik ezek közé például az építési törmelék, az akkumulátor, a gumiabroncs, egyéb veszélyes hulladék. Tapasztalatunk szerint sajnos a Tisztelt Lakosság egyrésze ezt figyelmen kívül hagyta és minden korlátozás, válogatás nélkül hordta a konténerekbe és azok környékére a hulladékot. Ezekre az elhullott állatok tetemein kívül kihordják a veszélyes hulladékok szinte minden fajtáját (növényvédõszer maradvány, ismeretlen eredetû ás fajtájú folyadék stb.) Sokan eleve meg sem kísérelik a konténerbe helyezni az odaszállított hulladékot. Mégegyszer hangsúlyozni kívánjuk, hogy a konténerekbe csak a háztartási hulladék helyezhetõ el. A konténerbe méreténél fogva be nem tehetõ hulladékot eleve nem is lehet odaszállítani. Konténerek kerültek kihelyezésre a fõútvonalak mellé a város belterületi határának közelébe. Ezeket a gyûjtõpontokat a helyi lakossági igények mellett az átmenõforgalom is annyira megterhelte, hogy a naponta történõ ürítés ellenére szinte mindegyik hulladéklerakó teleppé változott. Ezek a gyûjtõpontok napokon belül felszámolásra kerülnek, mivel a városon átutazók részére a városunkról rendkívül kedvezõtlen képet mutatnak. Az Önkormányzat több olyan kedvezményt biztosított a lakosság részére, melyek a jövõben is igénybe vehetõk. Ezek a következõk: A Külsõ-Kátai úti hulladéklerakóra ingatlanonként havonta 250 kg hulladék térítésmentesen kiszállítható. Az évente szervezett lomtalanítási akció során a veszélyes hulladékon és az építési törmeléken kívül, mérettõl függetlenül minden hulladék elszállításra kerül térítésmentesen. A város 19 pontján elhelyezett gyûjtõedényekben térítésmentesen elhelyezhetõ a szelektíven gyûjtött üveg, mûanyagflakon és papír. Az Ipartelepi út mellett lévõ építési törmelék lerakón a törmelék térítésmentesen elhelyezhetõ. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elsõsorban a fenti kedvezményeket használják ki és a konténerekbe csak a kisebb mennyiségû háztartási hulladékaikat tegyék. Számítunk együttmûködésükre abban, hogy a konténerek mellé hulladék ne kerüljön és azok illeszkedjenek a tiszta, rendezett városi környezetbe. Polgármesteri Hivatal Mûszaki Iroda 23/2004. (IX.09.) számú rendelettervezetecegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 4/2004.(III.4.) számú rendelet módosításáról Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXVI. tv. alapján évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/ b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A céltartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. (9) Az általános tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg.

3 2004. szeptember 16. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal ( folytatás a 2. oldalról) 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is érvényben maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. 25/2004. (IX. 16) Ök. számú rendelete a gépjármû-várakozóhelyek megváltásáról. Cegléd Város Önkormányzata az évi LXV. tv ában kapott felhatalmazás alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 42. (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed a Széchenyi út Köztársaság út és Béke tér közötti szakasza, az Alszegi út, a Déli út, a Bajcsy Zs. út, a Pesti út, a Felszegi út, a Széchenyi út Felszegi út és Jászberényi út közötti szakasza, a Jászberényi út, a Mozdony utca és a Köztársasági út által bezárt területen, valamint a város egyéb, nem lakóövezetbe sorolt területein az OTÉK 42. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen ki nem alakítható parkolóhelyek megváltására. 2. A rendelet elõírásait alkalmazni kell minden építtetõre, aki: - Új lakóépületet vagy nem lakás céljára szolgáló építményt kíván létesíteni. - Építéssel járó átminõsítési, átalakítási, bõvítési engedélyezési eljárást kezdeményez, feltéve, hogy az épület tervezett funkciójához a meglévõnél nagyobb számú parkoló szükséges. - Építéssel nem járó átminõsítési engedélyezési eljárást kezdeményez, feltéve, hogy az épület tervezett funkciójához a meglévõnél nagyobb számú parkoló szükséges. Várakozó helyek megváltása 3. (1) A rendelet -ában megjelölt területen elhelyezkedõ telken amennyiben az építtetõ nem, vagy csak részben tudja kialakítani az OTÉK 42. -ában meghatározott számú parkolót, úgy az építkezés akkor engedélyezhetõ, ha az építtetõ az építési engedély megadásához szükséges számú parkoló létesítéséhez, érdekeltségével arányosan, az önkormányzattal kötött szerzõdésben kötelezettséget vállal. (2) (2)Az építtetõ az (1) bekezdésben rögzített szerzõdéses kötelezettségét teljesítheti a parkoló OTÉK 42. (11) bekezdésében foglaltak szerinti kialakításával, vagy a parkoló létesítéséhez szükséges pénzbeni hozzájárulás megfizetésével. (3) A szerzõdés megkötésére az önkormányzat nevében a jogosult, a ellenjegyzésével. A parkoló létesítésében érdekelt pénzbeni hozzájárulása 4. (1) A parkoló létesítéséhez szükséges pénzbeni hozzájárulás megállapításának alapja a kialakítandó várakozóhely vagy parkolóház beruházási összköltségére vonatkozó költségvetés. (2) (2) Az építtetõ pénzbeli hozzájárulásának mértéke az (1) bekezdés szerinti költségvetés alapján számított, az építtetõ részére elõírt számú parkolóra esõ költség, de legalább Ft, azaz egyszázezer forint parkolónként. (3) (3) A pénzbeni hozzájárulás mértékének felülvizsgálatára minden évben az éves költségvetés elfogadása elõtt kerül sor. Megváltás módja 5. (1) Az építtetõ a részére kiadott építési engedély alapján kivitelezett létesítményre csak abban az esetben kaphat használatbavételi engedélyt, ha a 3. szerinti szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett. Ennek igazolása a pénzbeni hozzájárulás befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási megbízás másolat bemutatásával történhet. (2) Építési munkával nem járó átminõsítés csak akkor engedélyezetõ, ha az építtetõ a 3. szerinti szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett és annak megtörténtét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen igazolja. (3) A létesítmény rendeltetésének megváltozása miatt amennyiben a késõbbiek során az OTÉK szerinti várakozóhely szükséglet csökken vagy megszûnik, a befizetett pénzbeni hozzájárulás nem igényelhetõ vissza. (4) Építési engedély köteles tevékenység, illetve meglévõ építmény rendeltetésének módosítása amennyiben meglévõ várakozóhelyek megszûnését eredményezi, úgy az építtetõnek ezek helyet is új várakozóhelyet kell létesíteni, illetve ezeket is meg kell váltania. A megváltási összeg felhasználása 6. (1) Az építtetõk által befizetett megváltási összegeket a i hivatal éves költségvetésen belül elkülönítetten kezeli és csak várakozóhelyek létesítésére fordíthatja. (2) A pénzbeni hozzájárulásokból az érintett építtetõk által a saját telken belül ki nem alakítható parkolóhelyek kiváltására, a telek 500 m-es körzetén belül várakozóhelyeket vagy parkolóházat kell létesíteni. 7. (1) E rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követõen indult engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. (2) Ezzel egyidejûleg a 21/1997. (VII. 18.) Ök számú rendelettel módosított 31/1996. (XII. 13.) Ök számú rendelet hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. 24/2004. (IX. 16) számú rendelete a Városi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2004. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról A rendelet a következõ új 66. -sal egészül ki. Építési tilalmak 66. A városközpont rehabilitációja érdekében építési tilalmat rendel el az alábbi területekre: a) A Pesti u., Selyem u., Árpád u. és Damjanich u. által határolt területre. b) Népkör u., Szolnoki u., Kígyó köz és Szabadság tér által határolt területre. c) Árpád u., Pesti u. felöli oldalán a szabályozási tervlapon parkoló céljára kijelölt területre. 2. A rendelet jelenlegi 66. -ának számozása 67. -ra módosul. Záró rendelkezések 67. 1) Ez a rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv július1-én lép hatályba. 2) Ezzel egyidejq leg a 43/1993. (X. 1.) számú, a 54/1993. (XI. 19.) számú, a 62/1993. (XII. 23.) számú, a16/ 1996 (VI.7) számú,a 25/1996. (X. 4.) számú, a 32/1996. (XII. 13.) számú, a 8/1999. (IV.2) számú, a 35/ 2001.(X.18) számú és a 19/2002.(XII.8) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 3. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. Sós János sk. A CEGLÉDI KASZINÓBAN szeptember 24-én, (pénteken) órai kezdettel Parlamenti beszámolót tart DR. CSÁKY ANDRÁS országgyûlési képviselõ Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember /2004.(IX.16.) Ök. rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: (1) Az utcanevek, településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjérõl szóló 41/ 1991.(IX.19. sz. önkormányzati rendelet címe helyébe az alábbi cím lép; és az I. fejezet az alábbi elsõ mondattal egészül ki: 41/ 1991.(IX.19.) sz. rendelete az utcanevek, településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjérõl I. Cegléd Város Önkormányzata az Ötv. 10. h) pontjának és a 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következõ rendeletet alkotja: (2) Az utcanevek, településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjérõl szóló 41/ 1991.(IX. 19.) sz. önkormányzati rendelet 13. -a jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti. (3) Az utcanevek, településrész-nevek megállapításának (megváltoztatásának), nyilvántartásának, valamint a házak (építési telkek) számozásának rendjérõl szóló 41/ 1991.(IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározott összeg Ft-ra módosul. 2. A szociálisan hátrányos helyzetben lévõk adósságterheinek enyhítésérõl és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 15/1998. (VII. 16.) Ök. rendelet elsõ mondata az alábbira módosul: Cegléd Város Önkormányzata az önhibájukon kívül szociálisan hátrányos helyzetben lévõ helyi lakosok adósságterheinek rendkívül indokolt esetben történõ enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása céljából nyújtható szociális támogatásokról a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk adósságterhének enyhítésérõl és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/ 1998.(V.13.) Kr a, valamint az Ötv. 16.(1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következõ rendeletet alkotja: 3. A díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1993. (I. 29.) Ök. rendelet elsõ mondata az alábbira változik: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (6) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló évi XXXI. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cegléd Város Önkormányzata azokat a személyeket, akik Cegléd városért, szolgálatában, fejlõdésének elõsegítésében, érdekeinek elõmozdításában, a város lakóiért kiemelkedõen, példamutatóan tevékenykedtek, elismerésre méltóan nagyra becsüli, és ennek elismerésére részükre díszpolgári cím adományozását teszi lehetõvé. 4. Az ivóvíz, a szennyvízkezelés és -tisztítás díjáról 43/2001. (XII. 13.) Ök. rendelet címének helyébe az alábbi cím lép; és a rendelet az alábbi bevezetõ mondattal egészül ki: 43/ (XII. 13.) számú rendelete az ivóvíz, a szennyvízkezelés és -tisztítás díjáról Cegléd Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az ivóvíz, a szennyvízkezelés és -tisztítás díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 5. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl 24/2000. (X. 6.) Ök. rendelet 17. -a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a 17. jelenlegi, számozatlan bekezdése (2) bekezdésre módosul: 17. (1) Cegléd Városban a választásra jogosultak száma május 31-én: fõ. A választásra jogosultak aktuális számáról Cegléd Város Jegyzõje ad tájékoztatást. 6. (1) A városi ösztöndíj alapításáról szóló 30/1994. (VII. 8.) Ök.. rendelet az alábbi bevezetõ mondattal egészül ki: Cegléd Város Önkormányzata az Ötv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következõ rendeletet alkotja: (2) A városi ösztöndíj alapításáról szóló 30/1994. (VII. 8.) Ök.. rendelet 4. -nak szövege az alábbira változik: Az ösztöndíj mértéke: az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg (3)A városi ösztöndíj alapításáról szóló 30/ (VII. 8.) sz. rendelet 6. -nak szövege az alábbira változik: Az ösztöndíjban részesíthetõ személyek számát egy évre vonatkozóan az éves költségvetési rendelet határozza meg. 7. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet a Ceglédi Hírmondóban való közzététellel kerül kihirdetésre. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata nyilvános pályázati útján történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ : Cegléd belterület 1034/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Jászberényi út - Malomtó szél utca sarkán található ingatlanát. Az ingatlan a Bem József Mûszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ területének megosztása után keletkezett. Az ingatlan per- és tehermentes. VT 6 vegyes terület besorolású / kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység céljára vehetõ igénybe / Maximális beépítési százalék 80%. Szintterület sûrûség VT/ 2,0 Legalacsonyabb vételár: Ft/m %ÁFA A pályázat benyújtási határideje: október 12. (kedd du: 15,00 óra) Helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázónak az ingatlanon megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit, az elõzetesen készített látványterveket, vagy vázlatos terveket. A pályázati eljárás második fordulójában azok a pályázók vesznek részt, akiknek a pályázatában foglalt fejlesztési elképzelések megfelelnek a kiírónak a terület beépítésére vonatkozó elõzetes elvárásainak, és teljesítik a legalacsonyabb vételárra vonatkozó feltételt. A kiíró döntése alapján a pályázati eljárás második fordulójába jutott pályázók az árverésre vonatkozó szabályok szerint a benyújtott pályázatuk alapján alakítják ki a végleges vételárat. A pályázat elsõ fordulójának értékelésére a Képviselõ-testület november havi ülésén kerül sor. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek a pályázat benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy hiteles meghatalmazást kötelesek mellékelni. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlan megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda

5 2004. szeptember 16. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázati eljárás útján bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi helyiséget, jelenlegi megtekintett állapotában: A Cegléd, Kossuth Lajos u. 40. szám alatt lévõ 63 m2 alapterületû helyiséget és az épület udvarából 100 m2 nagyságú területet. A bérlet idõtartama: 5 év. A nem lakáscélú helyiség kiskereskedelmi célra vehetõ bérbe. Korábban Csempe boltként üzemelt a nem lakáscélú ingatlan, amely a Kõrösi útra nyíló egy helyiségbõl áll. A mosdó és WC használata a mellette lévõ könyvtárhoz tartozó helyiségben biztosított. A bérleti díj minimális összege a: Felhívás Cegléd város valamennyi lakója számára! Cegléd Város Önkormányzata képviselõi indítványra a jelenleg Budai úti vasúti megálló nevét szeretné úgy megváltoztatni, hogy abban legyen utalás az elmúlt évben megnyílt termálfürdõre annak érdekében, hogy a vidékrõl utazók azonnal tájékoztatást kapjanak a város új létesítményérõl. Tisztelettel kérjük városunk valamennyi lakóját, hogy amennyiben egyetért a névváltoztatással, az alábbi szelvényen a szelvény visszaküldésével - a két változat közül aláhúzással válassza ki javaslatát. Kérjük, hogy szeptember 30-ig a javaslatukat tartalmazó levágott szelvényt a Polgármesteri Hivatal Tourinform Irodájába (Cegléd, Kossuth tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Kossuth Ferenc utcai bejáratánál elhelyezett gyûjtõládába szíveskedjenek leadni. Közremûködésüket, véleményüket elõre is köszönjük! Polgármesteri Hivatal Tourinform Iroda (itt vágja le!) JAVASLAT Cegléd Város Önkormányzata Egyetértek a Budai úti vasúti megálló nevének megváltoztatásával, amely 1. Ceglédi Fürdõ Budai út 2. Budai út Ceglédi Fürdõ legyen. 63 m2 alapterületû nem lakáscélú helyiségre: 3.750,-Ft/m2/év + 25 % ÁFA (19.688,-Ft/hó + 25 % ÁFA). 100 m2 nagyságú udvar használat: 900,-Ft/m2/ év +25% ÁFA ( 7.500,-Ft/hó + 25 % ÁFA ) A helyiség megtekinthetõ szeptember 30.-án de óráig. A pályázaton való részvétel feltételei: 1.) Írásbeli pályázat benyújtása október 04.-én óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájára (I. em. 25. sz. szoba) zárt borítékban, Kossuth Lajos utca. jelige megjelöléssel. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait (név, lakcím, születési hely és idõ, anyja neve, személyi száma), gazdasági társaság esetén érvényes (30 napnál nem régebbi) és hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, Aláhúzással jelölje az Ön által javasolt elnevezést! - a pályázó elképzeléseit a helyiség hasznosítására vonatkozóan, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit, stb. megismerte, tudomásul vette, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tudomásul veszi és vállalja a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket, - nyilatkozatot arról, hogy pályázó a vonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, továbbá saját hatáskörében, felelõsségére és költségén beszerzi a mûködéséhez szükséges engedélyeket. A pályázó tudomásul veszi, hogy az e körben esetlegesen felmerülõ problémák esetén az Önkormányzat semmilyen felelõsséget nem vállal és mindenféle igénytõl elzárkózik, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak Cegléd Város Önkormányzatával szemben lejárt határidejû tartozása semmilyen jogcímen nem áll fenn, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napig fenntartja (ajánlati kötöttség). - a bérleti díj megajánlott összegét (...Ft/hó + 25 % ÁFA bontásban, a 63 m2 alapterületû helyiségre és 100 m2 nagyságú területre vonatkozóan), A pályázati határidõ lejártát követõen október 05.-én du órakor kerül sor a nyilvános borítékbontásra a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. sz. irodájában. A Polgármesteri Hivatal valamennyi érvényes pályázatot az Önkormányzat képviselõje elé terjeszti. A helyiség bérlõjét az Önkormányzat képviselõje választja ki. A döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap a borítékbontást követõ 30 napon belül. A pályázat nyertese az Önkormányzat képviselõje döntésének közlését követõ 60 napon belül köteles bérleti szerzõdést kötni. A szerzõdéskötésre halasztás nem engedélyezhetõ. A helyiség bérleti díja inflációkövetõ. Az Önkormányzat fenntartja a pályázat indoklás nélkül való eredménytelenné nyilvánításának jogát. További részletes felvilágosítás ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában I. em. 25. sz. szobában, tel: 53/

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 16. H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év idõtartamra történõ bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Szolnoki út 67. I.em.12. sz. alatti 44 m2 alapterületû 1 szoba összkomfortos bérlakást A lakás lakbére: Ft/m2/hó A lakás megtekintésének idõpontja: szeptember 22-én ½ 11 ½ 12 óráig A bérbeadás feltételei: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott bérlakások annak a nagykorú magyar állampolgárnak adhatók bérbe aki: Legalább két éve cegléd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen a városban lakik; A pályázat benyújtásától visszamenõlegesen számítva 10 éven belül a pályázónak felróható okból lakásbérleti szerzõdése nem szünt meg, továbbá jogerõs hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minõsült önkényes beköltözõnek; A pályázat benyújtásának idõpontjában a pályázó vagy házastársa (élettársa) életkora nem haladja meg a 35 évet; A vele együtt költözõ családban az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a pályázat benyújtásakor nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum háromszorosát; Nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal, Benyújtott pályázatában vállalja, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerzõdés alapján lakáscélú elõtakarékosságot folytat minimum ,-ft/hó befizetés teljesítésével. Az errõl szóló igazolást a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor, a folyamatos fenntartásról szóló pénzintézeti kimutatást pedig minden évben köteles a bérbeadó részére bemutatni. Az elõtakarékosság bármely okból történõ megszûnése a lakásbérleti szerzõdés felbontását vonja maga után, A lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: október 01-jén 14 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit, - a kiírásban szereplõ feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlõ személyérõl a Képviselõ-testület novemberi ülésén dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (Fszt.11. szoba), valamint az telefonszámon lehet kérni. Vagyongazdálkodási Iroda H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata a 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján szociális alapon, 5 év idõtartamra történõ bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képezõ Cegléd, Akácos utca 1. D/4. sz. alatti 45 m2 alapterületû 1 szoba, konyha komfort nélküli lakást, megtekintett állapotában. A lakás lakbére: 10- Ft/m2/hó A lakás megtekintésének idõpontja: szeptember 22-én ½ 10 ½ 11 óráig. Szociális jelleggel történõ bérbeadás feltételei: Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezõ bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: legalább két éve Cegléd Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen a városban lakik; a kérelem benyújtásától visszamenõlegesen számítva tíz éven belül közte és az önkormányzat között lakásbérleti szerzõdés nem szûnt meg, továbbá jogerõs hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minõsült önkényes beköltözõnek; a vele együtt költözõ családban az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a kérelem benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj-minimumnak a 70 %-ánál, de nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét egyedülálló pályázó esetén a háromszorosát; az együtt költözõk tulajdonában nincs jelentõs értékû ingó és ingatlan vagyon; a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésére a pályázatot írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához (I. em. 25. szoba) Az írásbeli pályázat benyújtási határideje: október 01-jén 14 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit, a kiírásban szereplõ feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás) A bérlõ személyérõl a Képviselõ-testület novemberi ülésén dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (Fsz. 11. ) valamint az telefonszámon lehet kérni Dobos Lászlónénál. Vagyongazdálkodási Iroda

7 2004. szeptember 16. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A "Kovács - kastély" néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt ebbõl felépítmény 11,6 - MFt telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden, a Kõrösi úti vállalkozói övezetben lévõ / Kõrösi út - Gerje patak - Török Ignác utca - Újvárosi Köztemetõ által határolt területet / 5719/13 hrsz-ú 4 ha 835 m2 nagyságú beépítetlen megnevezésû ingatlanát. A terület, igény szerint megosztható. A közmûvesítés a vevõ feladata. Építési engedély csak a közmûvek kialakítása után adható a területre. Kikiáltási ára: Ft/m % ÁFA 3./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft ebbõl felépítmény Ft + 25 % ÁFA telekár Ft 4./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között lévõ,- hét darab egyenként 665 m2 nagyságú építési telket. Az építési telkek jelentõs feltöltést igényelnek. Kikiáltási ár : 800.-Ft/m % ÁFA 5./ Cegléden a Világ szélen - az Árok utca és a Világ utca között lévõ, négy darab egyenként 960 m2 nagyságú építési telket. A terület részben feltöltött, további feltöltést igényel. Kikiáltási ár : Ft/m % ÁFA 6./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 7./ Cegléden a Kõrösi úton - a köztemetõ felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezõgazdasági területbõl történõ kivonása a vevõ feladata. Kikiáltási ár : Ft/m2+25%ÁFA Az árverés ideje: október 5. (kedd de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os kaució befizetése: október 5.-én tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû kaució letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A kaució a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda Cegléd város önkormányzatának 27/2004.(IX.16.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 33/2000.(xii.8.) ök.sz.rendelet módosításáról A 25. (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A lakás használati díja a jogcím nélküli használat: A) 6. Hónapjának végéig a lakbérrel azonos összeg; b) a 7. hónaptól a 12. hónapig a lakbér kétszerese; C) a 12. Hónaptól a lakbér ötszöröse. 2. A rendelet az alábbi új 25/A -sal egészül ki: 25/A A víz és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló Helyiségek bérlõire való áthárításáról (1) a hitelesített vízmérõ, illetõleg alvízmérõ órával ellátott lakások és nem lakás célú helyiségek bérlõi a viziközmû vállalattal kötött fogyasztási szerzõdés alapján víz- illetve víz-és csatornadíjat fizetnek közvetlenül a szolgáltatónak. (2) A hitelesített vízmérõ, illetõleg alvízmérõ órával el nem látott lakások és nem lakás célú helyiségek bérlõi a lakbéren (helyiségbéren) felül a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a 18/ 1990.(I.31.) Mt. rendeletben foglaltak szerinti díjmegtérítést kötelesek fizetni a bérbeadó részére. (3) A díjmegtérítés havi mértékének alapjául szolgáló víz-és csatorna mennyiség normákat e rendelet 3.sz.melléklete tartalmazza. (4) A (2) bekezdésben meghatározott nem lakás célú helyiségek esetében a díjmegtérítés havi mértéke a tényleges helyiségszám és komfortfokozat alapján kerül megállapításra. 3. A rendelet az alábbi új 3.sz. Melléklettel egészül ki: Cegléd város önkormányzata 33/ 2000.(xii.8.) számú rendeletének 3. Sz. Melléklete A víz és csatorna mennyiség normái (m3/év) (3. sz melléklet) szobaszám komfortfokozat 1 1+1/ / /2 4 összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli és szükséglakás Dr.Balogh Edit sk. Jegyzõ 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Sós János sk.

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 16. Hírek, események Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Felház utcai Kaszinóban 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. Szunyogh László minden hónap második GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE (Október) október 5,13,21,29 Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u október 6,14,22,30 Schulek Gyógyszertár C., Kõrösi út 51. Tel.: , október 7,15,23,31 Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Jegyzõi Közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján október 8,16,24 Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út október 1,9,17,25 Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u október 2,10,18,26 Kígyó Patika C., Táncsics M. u október 3,11,19,27 Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a október 4,12,20,28 Szent Anna Gyógyszertár C., Kõrösi út 11. keddjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására Cím: lakás alapterülete : (négyzetméter) szobaszám: komfortfokozat: lakásfenntartás havi költségei: lakbér (szociális

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. november 24. Sós János polgármester úr a két ülés között eltelt idõszakról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága pályázatot hirdet szociális jellegű bérlakás bérbeadására A megpályázható lakás: Címe Szoba szám Egyéb helyiségek

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. a városban, népszerû programokkal és nagy látogatottsággal.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. a városban, népszerû programokkal és nagy látogatottsággal. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. június 30. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, üres lakások piaci alapon történő bérbeadására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, üres lakások piaci alapon történő bérbeadására PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, üres lakások piaci alapon történő bérbeadására A Budavári Önkormányzat a tulajdonában álló 8 db lakás határozott idejű, 5

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m 2 nagyságú ingatlant

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS garzonházi lakások bérbeadására Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi úton épülõ fiatalok garzonházában lévõ 18 db önkormányzati

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben