Szendi Gábor Megélhetési tudomány?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szendi Gábor Megélhetési tudomány?"

Átírás

1 Szendi Gábor Megélhetési tudomány? A megélhetési tudomány nem csupán etikai probléma, hanem a tudomány integritását és alapvető céljait megkérdőjelező folyamatok kiinduló feltétele, ezért kell róla beszélnünk. A régi korokban, amíg a tudomány még nem intézményesült, tudománnyal azok foglalkoztak, akik anyagilag függetlenek voltak, vagy találtak megfelelő mecénásokat. A tudomány nem volt független, de a klasszikus tudomány alapértékei közé tartozott a tudományos igazság érdekektől való függetlenítése, az eredmények közkincsként való kezelése. A klasszikus tudomány ideáltipikus hősei az önfeláldozó, a tudományért élő kutatók, mint a Curie házaspár, Kőrösi Csoma, az önmagát Helicobacter pylorival megfertőző Barry Marshall. Persze a tudományban mindig fontos volt a hírnév és a dicsőség, a társadalom és a tudósközösség elismerése. A személyes sikervágy és hiúság vezetett a XIX. században és a XX. század első felében tudományos csalásokhoz. Kevéssé ismert, hogy Sigmund Freud pályáját végigkísérte az adathamisítás és tudatos megtévesztés. Ismertebb csalás volt Sir Cyril Burt-é, aki az intelligencia öröklékenységét bizonyítandó, ikervizsgálatokat, sőt munkatársakat talált ki, és Charles Dawsont is vagy ötven évig, vagyis a piltdowni lelet lelepleződéséig, glória övezte az evolúció hiányzó láncszemének megtalálásáért. Sok ilyen csalásra derül fény nap mint nap, az ilyen csalások azonban mindig egyediek és elszigeteltek maradnak, alapjaiban nem rendítik meg a tudomány egészét, mert elszigeteltek. A finanszírozási rendszer hatása az akadémikus tudományra Tudomásul kell vennünk azonban, hogy ma a tudomány foglalkozás és megélhetés, vagyis kialakult a megélhetési tudomány. A megélhetési tudomány persze önmagában nem tűnik nagy veszélynek, inkább csak a minőség rovására megy. Ám ha a kutatónak az állása, a fizetése, életének szubjektív sikeressége elnyert pályázatainak számától és összegétől, cikkeinek számától, idézettségétől, impakt faktorától függ, akkor millió és millió kutató juthat egy nap arra a következtetésre, hogy megéri csalni, hisz a lebukás veszélye minimális, és a szankciók nevetségesek. Itt tehát már nem egyszerűen a becsvágy idézi elő a veszélyt, hanem a kenyérharc. A tudományos értékek könnyen devalválódnak, ha létkérdésekkel kerülnek összeütközésbe. Martinson és mtsi. (2005) kb kutatón végzett vizsgálata szerint a kutatók harmada követ el bevallottan olyan tudatos csalást, amely a tudomány szabályai szerint megengedhetetlen. Ilyenek a plagizálások, adathamisítások, ellentmondó adatok elhallgatása, stb. Az arány valószínűleg a bevallottnál rosszabb. A szerzők 2006-os tanulmányukban kimutatták, hogy a csalások akkor a legvalószínűbbek, ha a kutató úgy véli, kutatói mivoltában igazságtalanságok érik, s ez jogosítja fel, arra, hogy vélt hátrányait csalással korrigálja. Elég tehát, ha valaki többre érdemesnek tartja magát, vagy a másik sikerét érzi méltánytalannak. A csalás nagy jutalmat jelent csekély kockázattal, írja Fenning (2004), és igazából az a meglepő- folytatja-, hogy mégis sokan lemondanak le az olcsó siker lehetőségéről. Az eredmények és a siker utáni hajsza eredményez aztán olyan eseteket, mint Jon Sudbø története (Marris, 2006), aki nem létező adatbázis elemzése alapján következtetet arra, hogy egy gyulladáscsökkentő szer véd a szájrák ellen. A történet hasonló Woo Suk Hwang-éhoz, ahol meg nem létező klónról számolt be (Nature ed., 2006). Eric Poehlamn 10 éves csalássorozatával több millió dollárnyi kutatási támogatást gyűjtött be (ORI, 2005). Ám az ilyen csalások, ha mégoly kiterjedtek is, inkább csak a tudomány szennyezettségének tekinthetők, s a tudomány fő sodrát nem veszélyeztetik. Sok tudományág eleve annyira röghöz kötött és egzakt, hogy a csalások igen gyorsan lelepleződnek. 1

2 A megélhetési tudomány kialakulása, vagyis a tudományt foglalkozásként űzök milliók potenciális veszélyessége azonban az ipari tudomány megjelenésével vált kézzelfoghatóvá. Egy szabad világban, amikor mindenkinek szabadságában állna etikusan élni, az ember mindig az anyagi egzisztenciáján keresztül csábítható a legjobban. Az ipari tudomány megjelenése az orvostudományban Az elmúlt 30 évben drámai változások zajlottak le a kutatásfinanszírozásban, a magántőke egyre inkább átveszi az orvostudományi és farmakológiai kutatás irányítását. Így mára a klasszikus tudományt felváltja egy profitorientált, irányított kutatás, amelyben a kutatási eredmények nem nyilvánosak, a kutató nem rendelkezik a megszerzett tudás felett, mert az a megrendelő tulajdona. Ő fizetett érte, tehát az övé. A tudás többé nem egyetemes. A megrendelő dönt afelett, hogy létezik-e egy tudományos tény, vagy sem, alkalmazza-e vagy sem, legyen az bármenyire közérdekű is. A tudományos kutatást egyedül a profit logikájának rendelik alá, nem az emberiség érdekeinek. Ha választani kell, a profit érdeke szerint döntenek. Ha a megrendelőnek nem áll érdekében, a kutatási eredményt eltitkolja, meghamisítja, ill. eleve hamisított eredményeket rendel meg bérelt kutatóitól. Röviden, a tudomány tulajdonná és olykor a legfőbb profittényező válik. A kutatást finanszírozó cégek szinte 100%-ban megtiltják, hogy a kutatók a nyersadatokhoz hozzáférjenek, hogy engedély nélkül publikálhassanak, és kikötik a cég cenzúrázási jogát (Greider, 2003). Klasszikus tudomány Ipari (tulajdonosi) tudomány Közösségi: a tudományos nyilvános tudás köztudás Egyetemes: a tudományos fejlemények objektívek és személytelenek. Érdekmentesség: A tudományos tények függetlenek az érdekektől Kétkedés: a tudományos állításokat nyílt vizsgálatnak kell alávetni, amely nyilvános igazolási folyamatban zajlik. Egyéni, a tulajdonos rendelkezik vele Partikuláris, helyi, bizalmas Csak az érdekek határozzák meg a tudományos tényeket A vitát elfojtják, a kétkedés káros, megkövetelt a lojalitás és a kételymentesség (Bánfalvi, 2006) Az ipari tudomány bizonyos vonásaiban kísértetiesen hasonlít a totális diktatúrák tudományára, ahol megszűnik a tudományos igazság, s helyébe a diktatúra ideológiája által diktált tételek kerülnek. Az ipari tudomány a tudomány hagyományos fórumait (szaklapok, konferenciák) marketing eszköznek tekinti, és azzá is alakítja. A tudományos információ árureklámmá alakul. A tudományos vitát felváltja a negligálás, vagy a lejáratás, s ha kétely merül fel, még intenzívebb propagandával nyomja el azt. A tudományos propaganda tudományosnak álcázott cikkek, tanulmányok, vizsgálatok formájában ölt testet. A szakfolyóiratokban megjelenő publikációk kb %-a nem a feltüntetett szerzők munkája, hanem reklámcégek által írott cikk, kutatási beszámoló, review (Flanagin és mtsi., 1998). Ez alulról közelítő becslés. A Zoloft kapcsán derült fény arra, hogy a közt publikált 100 cikk felét reklámcég írta, s e cikkeket hatszor gyakrabban idézték, mint a valódi szerzők által írottakat (Healy és Cattell, 2003). Healy úgy becsüli, hogy a terápiás javaslatokat is megfogalmazó cikkek felét szellemírókkal íratják (Healy, 2004). A gabapentin off-label 2

3 forgalmát nyolc év alatt 30-szorosra lehetett felfuttatni szellemírásokkal, melyek nem létező pozitív hatásokról szóltak. A cég a forgalomnövelés érdekében dollárért íratott egy epilepsziakönyvet (Elliott, 2004). A Fen-Phen fogyasztó szer felfuttatására a Wyeth 10 darab, egyenként dollárba kerülő cikket íratott az Excerpta Medica reklámcéggel, amely az Elsevier kiadó lapjaiban kívánta megjelentetni a hamisítványokat, mivel az Excerpta két szaklapot is menedzselt a kiadónál. A publikálásra csak azért nem került sor, mert időközben a ismertté vált szívbillentyű betegséget és a több ezerre becsült halálesetet okozó szert betiltották (Elliott, 2004). A szellemírásokkal foglalkozó cégek 2006-ban kb. 500 millió dolláros piacot jelentenek. Egy cikk tarifája kb dollár. Az antidepresszánsok kapcsán nagy irodalma van annak, hogy ezek a szerek hatástalanok (Szendi, 2005). Az ipari tudomány ezt nem cáfolja, nem vitatja, hanem dömpingszerűen gyártja a tudományosan értéktelen vizsgálatokat, amelyeket aztán reviewkban lehet összefoglalni, könyvekben lehet idézni. A csalások rendszerszintűvé válnak A csalások rendszerszintűvé és szisztematikussá váltak. Jól tudjuk, hogy a tőke, érdekei képviseletéért beépül a társadalmi döntéshozás minden szintjébe. Egy-egy napvilágra került eset elemzése jól megvilágítja ezt. Vegyük pl. a Björk-Shiley mesterséges szívbillentyű esetét. A bevezetés előtt végzett klinikai próbákban katasztrófálisnak bizonyult a protézis, az FDA mégis engedélyezte. Amikor a forgalom során igen hamar halálesetek történtek, a protézist nem vonták vissza. Az FDA engedélyezte, hogy forgalomban lévő szerkezeten módosításokat hajtsanak végre, miközben nem tudták, mi volt a halálesetek oka. A sok évtized alatt igen sok emberbe került beültetésre, és most több klinika úgy döntött, jobb kicserélni egy másik típusra, megelőzve vele a beteg halálát. A billentyűcserébe magába is sokan belehalhatnak (Blackstone, 2005). A billentyű protézis a mai napig forgalomban van. A Fen-Phen (Pondimin és Redux) fogyasztótablettát 1996-ban törzskönyvezték, annak ellenére, hogy szedése az életveszélyes elsődleges tüdő hipertenzió kockázatával járt ben a szert visszavonták, addigra 7 millió amerikai szedte, és bizonyított esetben mutatták ki a szívbillentyű működészavarát. A valóságban ez a szám nagyságrenddel nagyobb, mert a szert szedők 30%-nál, vagyis kb. 2 millió embernél léptek fel billentyűműködési zavarok. A szer szedése következtében bekövetkezett halálesetek számát több ezerre becsülik. A Fen-Phen ügyben a legelképesztőbb az, hogy a szer klinikai próbáiban a placebóhoz képest a szer szedésével mindössze 3%-al nagyobb súlycsökkenést lehetett elérni (Elliott, 2004). A leghátborzongatóbb azonban a Vioxx ügy: 1999-ben vezették be óriási csinnadrattával, 2004-ben visszavonták a piacról, Amerika történetének legnagyobb gyógyszerbiztonsági katasztrófája minősítést kapta ember kapott infarktust vagy sztrókot a fájdalomcsillapító szedésétől, és meg is haltak ebbe. A gyártó cég már a piaci bevezetés előtt tisztában volt azzal, hogy a szer ötszörösére fokozza az infarktuskockázatot (Szendi, 2005). A cég most azon dolgozik, hogy ismét visszatérhessen vele a piacra. Az ilyen esetek kirívó példáknak tűnnek, holott gyakoriak, a rendszer működéséből fakadóak, és azt illusztrálják, hogy egyedül a profit szempontja dönti el egy termék sorsát, nem a hasznossága és biztonsága. A cél: minél előbb a piacra lépni, s mire kiderül, hogy a termék értéktelen, vagy veszélyes, már busásan megtérült a befektetés. 3

4 Ioannidis (2005a) kimutatta, hogy 1990 és 2003 közt publikált, 1000-nél többször idézett orvostudományi kutatásból 16%-ot megcáfoltak, 16%-ot túlzónak találtak, és 24%-ot nem vizsgáltak utána. Mindössze a vizsgálatok 44%-át voltak képesek megismételni. Önmagában azonban azt gondolhatjuk, mindez szigorúbb ellenőrzéssel kivédhető a jövőben. Azonban felmerül a kérdés, ki ellenőrizzen, kinek a nevében, milyen tudományos tényekre alapozva indokolhatja meg döntését. Ha azt nevezzük tudományos ténynek, amit egy kutatás feltárt és bizonyított, akkor bajban vagyunk, ha nem dönthető el, mi a hamisított vizsgálat és mi a valóságos. Az ipari tudomány kitermelt egy hatalmas méretű, rendkívül cinikus kutató réteget, amely már régen nem törődik a tudomány klasszikus értékeivel, személyes érvényesülésük érdekében csupán a megrendelő érdekeit tartják szem előtt. Az elmúlt húsz évben kb. húsz gyógyszert kellett visszavonni a piacról, mert halálos mellékhatásokra derült fény. Az esetek többségében a cég kutatói vagy már piacra bocsátás előtt, vagy a piaci jelenlét alatt tudatában voltak a halálos veszélyeknek, és mindannyiszor az utolsó utáni pillanatig vitatták a visszavonás jogosságát. Ehhez asszisztál a gyógyszerengedélyezési szisztéma. Az USA-ban pl. az FDA költségvetésének felét a gyógyszeripar állja, és a meghatározó döntéseket hozó bizottságokban 80%-ban olyan kutatók ülnek, akik a gyógyszeriparban anyagilag elkötelezettek. A kritikára a kormányzati szóvivők válasza: aki valamirevaló kutató, azt a gyógyszeripar már alkalmazta. Mikor David Graham, az FDA gyógyszerbiztonsági osztályának vezetője a Vioxx kapcsán a szenátusi meghallgatáson elmondta, hogy maga az FDA gátolja a veszélyes gyógyszerek visszavonását, és megnevezett több gyógyszert, amelyeknek a visszavonása indokolt volna, leváltották. John P.A. Ioannidis (2005b) elemzése szerint a biomedikális területen közölt kutatási eredmények döntő többsége téves. Az ipari tudomány garmadával hoz létre olyan vizsgálatokat, amelyek nem felelnek meg a tudományosság kritériumának, s melyeknek egyedüli célja a propaganda, annak a látszatnak a keltése, hogy sok vizsgálat támaszt alá egy állítást. Pl. az antidepresszánsok öngyilkosságot fokozó hatását igen sok elemzés bizonyítja. Az FDA előírta a fekete keretes figyelmeztetést minden antidepresszáns betegtájékoztatóján. Válaszként megindult az FDA black box rendeletének aláásása: az ipari tudomány rendre gyártja azokat a vizsgálatokat, melyekben azt bizonyítja, hogy ahol nő az SSRI fogyasztás ott csökken a szuicid ráta (Szendi, 2006). Mindenki pontosan tudja, hogy két folyamat korrelációja semmit nem mond az ok-okozati kapcsolatról. A tanulmányok a tudományosság minimális kritériumait sem merítik ki, ezeket mégis közlik, és a média tálalásában végül arra az állításra egyszerűsödik, hogy az antidepresszánsok védenek az öngyilkossággal szemben. Több vizsgálat igazolta viszont, hogy ha az SSRI-t szedőket vizsgálják személyre lebontva, 5-15-szörös szuicid kockázat mutatható ki (Juurlink és mtsi., 2006;Olfson és mtsi., 2006) Ezeknek a hamisításoknak a közös jellemzője azonban, hogy tudjuk, hogy csalások. Létezik egy viszonylag objektív tudomány, amelynek fényében az ipari tudomány hamisított tényei hamisnak mutatkoznak, elvileg leleplezhetők. Ugyanakkor az is látható, hogy a csalás többé nem kivétel, hanem rendszerszintűvé vált, olyan dömpinggel állunk szemben, amit képtelenség kontrol alatt tartani. Amikor a csalás paradigma szintűvé válik, már nem lehet leleplezni De van egy másik, sokkal nagyobb veszély, amikor a tudományos csalás paradigmává emelkedik. 4

5 Az ipari tudomány klasszikus, érdekmentes tudománynak álcázza magát, anyagi függésbe hozza és manipulálja az akadémiai tudományt, amelynek képviselői az ipari tudomány eredményeit tiszta orvostudományi elméletként fogalmazzák meg. Az új paradigmák részeivé válnak a tudománynak, meghatározzák adott területen a kutatás irányát, alapjává válik a gyógyításnak, oktatják őket, népegészségügyi döntések, kezelési ajánlások születnek belőlük. Intenzív kutatások indulnak be a paradigma további alátámasztására, és éppen az elmélet paradigmatikus jellege miatt a kutatási eredményekben szelekció kezdődik: jó kutatás lesz az, amely igazolja az elméletet, és a cáfoló vizsgálatokat sikertelen -nek minősítik. A véletlenül felfedezett antidepresszánsok és az antipszichotikumok története jól illusztrálja azt, hogyan határozta meg egy hatásosnak vélt gyógyszer karrierje az emberképünket, a betegségelméletet, vagy akár az agykutatás eredményeit. Mivel az első triciklikus szereket a korai primitív klinikai próbákban hatásosnak találták, elméleteket alkottak, mi lehet a hatás titka. A versengő elméletek közül a máig nem igazolt szerotonin elmélet került ki győztesen, a schizofréniában pedig az ugyancsak gyenge lábakon álló dopamin elmélet. A feltételezett hatást magyarázó elméletek alapján kifejlesztettek egy új gyógyszercsaládot, az SSRI-okat, amelyek, mint később kiderült, nem egészen úgy működnek, ahogy azt tervezték. Rengeteg hatásvizsgálat történt, a szereket törzskönyvezték, százmilliárdos piacot teremtettek, s a biológiai pszichiátria tényként kezeli, hogy a depresszióban a szerotonerg rendszer zavara áll, és az antidepresszáns kezelés ezt helyreállítja (Szendi, 2005). Azonban szerotonerg zavart igen kevés depressziósban lehet kimutatni (van Praag és mtsi., 2004), a klinikai vizsgálatok fele kudarccal végződik (Szendi, 2005), ami tudományos értelemben cáfolja, hogy az SSRI-ok hatásosak volnának. Mivel azonban paradigmává vált, hogy a depresszió a szerotonerg rendszer zavara, és ezt SSRI-okkal lehet kezelni, minden ennek ellentmondó adat olyan sorsra jut, mint az anyagmegmaradás törvényét cáfoló jelenség jutna. Hit alapon elutasítják, ez a paradigmák igazi ereje. Valójában nem tudjuk egzakt, biológiai mérésekkel definiálni, ki depressziós és ki nem az, tehát igazából teljes bizonytalanság áll fent a tekintetben, kik is azok, akiken a gyógyszereket kipróbálják, kiknek az agyát vizsgálják PET-el, vagy MRI-vel, és kikre érvényes az, amit megállapítanak (Bentall, 2004). Ha a vizsgálat tárgyát sem lehet definiálni, nincs tudományos vizsgálat. A kraepelini pszichiátriai nosologiai rendszer a valóságban nem működik (Bentall, 2004), valójában már csak az tartja életben, hogy a biológiai pszichiátria a gyógyszerhatással próbálja definiálnia a betegségeket. Az antipszichotikumok, az antidepresszánsok és a szorongáscsökkentők dichotóm mentáliszavar osztályokra osztják le az embereket, holott számos vizsgálat igazolta, hogy ez a dichotóm felosztás nem igaz (Bentall, 2004). A depresszió, a bipoláris betegség, a szorongásos zavarok zanzásított piaci célcsoportok, nem pedig tudományos kategóriák. A modern ipari tudomány paradigmateremtő tevékenységének a lényege, hogy egy nagy profitot hozó, később tévesnek bizonyult elméletet tovább támogat, egyre komplexebbé építi ki, s az újabb és újabb, az elmélet alátámasztására szolgáló kutatások eredményei egyre áthatolhatatlanabb szövetét alkotják a hamis paradigmának ben független kormányzati bizottság javasolta, hogy az egészségesnek tekintett 130 mg/dl koleszterinszintet csökkentsék 100 mg/dl-re. Ez további hétmillió amerikait minősített magas koleszterinszintűvé (Szendi, 2005). Hamarosan kiderült, hogy a 9 tagú bizottság 8 tagja koleszterincsökkentőt gyártó cég által támogatott kutató. Most 2006-ban jelent meg egy review (Hayward és mtsi., 2006), 5

6 amely áttekintve a vonatkozó szakirodalmat, semmilyen tudományos bizonyítékot nem talált arra, hogy ez a csökkentés tudományosan megalapozott volna. A gyógyszeripar nemcsak gyógyszereket, hanem betegségelméleteket és betegségeket is gyárt. A gyógyszeripar tudománytorzító hatása mélyen behatol az orvostudománnyal érintkező egyéb tudományokba is. A hamis paradigmák számos további kutatást generálnak, melyek tovább hitelesítik a kiinduló tévedéseket. Az ipari tudomány már nemcsak tudományhamisításra képes, de átalakítja magát a tudományosság fogalmát, magát a tudományt is. Amikor az ipari tudomány érdekeinek megfelelően maga a tudományos paradigma alakul át, akkor a hamisítás emelkedik törvénnyé, és ettől kezdve a hamisítást igazoló kutatások kapnak támogatást, s hamarosan kialakul a hamisítások szinte kikezdhetetlen és megcáfolhatatlan szövevénye. Irodalom Bánfalvi A: Amikor a kemény tudomány felpuhul LAM, 2006, 16(2): Bentall, RP: Madness explained. Penguin books, London, New York, Blackstone, EH: Could it happen again? The Bjork-Shiley convexo-concave heart valve story. Circulation, ;111(21): Editorial:Standards for papers on cloning. Nature, 2006, 439:243. Elliott, C: Pharma goes to the laundry: public relations and the business of medical education. Hastings Center Report, 2004, 34(5): Marris, E: Doctor admits Lancet study is fiction. Nature, 2006, 439: Fenning, TM: Fraud offers big rewards for relatively little risk Nature 427, 393 Flanagin, A; Carey, LA; Fontanarosa, PB; Phillips, SG; Pace, BP; Lundberg, GD; Rennie, D: Prevalence of articles with honorary authors and ghost authors in peerreviewed medical journals. JAMA, 1998, 280: Greider, K.: The big fix. How the pharmaceutical industry rips off American consumer. PublicAffairs, New York, Healy, D; Cattell, D: The interface between authorship, industry and science in the domain of therapeutics. Br. J. Psychiatry, 2003, 182:22-7. Healy, DT: Transparency and trust: figure for ghost written articles was misquoted. BMJ. 2004, 329:1345. Ioannidis, JP: Why most published research findings are false. PLoS Med. 2005b, 2(8):e124. Ioannidis, JP: Contradicted and initially stronger effects in highly cited clinical research. JAMA. 2005a, 294(2): Juurlink, DN; Mamdani, MM; Kopp, A; Redelmeier, DA: The risk of suicide with selective serotonin reuptake inhibitors in the elderly. Am. J. Psychiatry, 2006, 163(5): Koreith, K: Medical writing market appreciation. The Centerwatch Monthly. 2004, 11:104. Martinson, BC; Anderson, MS; Crain, AL; de Vries R: Scientists' Perceptions of Organizational Justice and Self-Reported Misbehaviors. J. Empir. Res. Hum. Res. Ethics., 2006, 1(1): Martinson, BC; Anderson, MS; de Vries, R: Scientists behaving badly. Nature, 2005, 435(7043): Olfson, M; Marcus, SC; Shaffer, D: Antidepressant drug therapy and suicide in severely depressed children and adults: A case-control study. Arch. Gen. Psychiatry., 2006, 63(8): ORI: Office of Research Integrity, Annual Report

7 Hayward, RA; Hofer, TP; Vijan, S: Narrative review: lack of evidence for recommended low-density lipoprotein treatment targets: a solvable problem. Ann. Intern. Med., 2006, 145: Szendi G.: Buli, hanta, SSRI. Mozgó Világ, 2006, szept Szendi, G: Depresszióipar. 2005, Sík kiadó van Praag, HM: de Kloet, R; van Os, J: Stress, the brain and depression. Cambridge Univ. Press White, C: Destruction of data prompts calls for Swedish agency to investigate research misconduct. BMJ, 2004, 329:72 7

Szendi Gábor. Depresszióipar

Szendi Gábor. Depresszióipar Szendi Gábor Depresszióipar Szendi Gábor Depresszióipar Az utószót írta dr. Buda Béla Budapest, 2005 Szendi Gábor, 2005 Szerkesztette Bognár Róbert A borítót Czeizel Balázs tervezte Michelangelo mennyezetfreskó-részletének

Részletesebben

Szendi Gábor. Depresszióipar

Szendi Gábor. Depresszióipar Szendi Gábor Depresszióipar Szendi Gábor Depresszióipar Az utószót írta dr. Buda Béla Budapest, 2005 Szendi Gábor, 2005 Szerkesztette Bognár Róbert A borítót Czeizel Balázs tervezte Michelangelo mennyezetfreskó-részletének

Részletesebben

A kognitív sémák és a katasztrofizálás Az automatikus gondolatokról 8. A KOGNITÍV TEÓRIA GYENGÉI Hiperventillációs szindróma és kognitív teória

A kognitív sémák és a katasztrofizálás Az automatikus gondolatokról 8. A KOGNITÍV TEÓRIA GYENGÉI Hiperventillációs szindróma és kognitív teória Tartalom I. Miért született meg ez a könyv? II. A Nagy ábránd" A kezdetek mindig fontosak. A pszichiátria történelmi gyökerei III. A pánikbetegség felfedezése Zűrzavar a pánikroham fogalma körül A diagnózis

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Kockázatos szerek és veszélyes drogpolitikák

Kockázatos szerek és veszélyes drogpolitikák Kockázatos szerek és veszélyes drogpolitikák TASZ Drogpolitikai Füzetek 8. Írták: Sárosi Péter történész, TASZ Drogpolitikai Programvezető (II. fejezet) Takács István Gábor pszichológus, TASZ Médiamonitor

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia stratégiai környezeti vizsgálata A mellékletek tartalom jegyzéke 1. melléklet: A krónikus stressz szerepe a magyar népesség életkilátásainak alakulásában: a közép-kelet-európai egészség paradoxon...2 A szociális, pszichológiai és életmód

Részletesebben

TANUMÁNYOK A KÓRHÁZI ÉS A RENDELÕINTÉZETI SZERVEZET ALAPHATALMI SZERKEZETE* JÁVOR István

TANUMÁNYOK A KÓRHÁZI ÉS A RENDELÕINTÉZETI SZERVEZET ALAPHATALMI SZERKEZETE* JÁVOR István Szociológiai Szemle 2005/2, 3 39. TANUMÁNYOK A KÓRHÁZI ÉS A RENDELÕINTÉZETI SZERVEZET ALAPHATALMI SZERKEZETE* JÁVOR István ELTE Szociológiai Intézet H-1088 Budapest, Pollack M. tér 10.; e-mail: h6503jav@ella.hu

Részletesebben

Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban

Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Gyógyszeripar és innováció egy aranykor vége? II. rész Kutatás-fejlesztés és piacra lépési korlátok a gyógyszeriparban Nagy Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem Ebben a 2 részbôl álló

Részletesebben

Szervezeti élet. Az ígéret szép szó Vélemény a VIREP-rôl... Újváriné Lôdi Eszter 23. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel

Szervezeti élet. Az ígéret szép szó Vélemény a VIREP-rôl... Újváriné Lôdi Eszter 23. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel Tartalom Aktuális Elnöki tájékoztató a MOSZ 2008. október 10-i közgyûlésére.................. Dr. Mikola Bálint 2 Alelnöki tájékoztató.............................. Dr. Samu Antal 4 Fôtitkári tájékoztató..............................

Részletesebben

Célkeresztben a népegészségügy

Célkeresztben a népegészségügy Célkeresztben a népegészségügy A népegészségügyi programok eredményességét befolyásoló tényezők / Kísérlet a népegészségügy néhány alapkérdésének holisztikus megközelítésére/ Ha népegészségügyről esik

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS KEZDŐKNEK MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A PALEÓRÓL, DE NEM VOLT IDŐD MEGKÉRDEZNI! 3afra Kiadó

TÁPLÁLKOZÁS KEZDŐKNEK MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A PALEÓRÓL, DE NEM VOLT IDŐD MEGKÉRDEZNI! 3afra Kiadó SZENDI GÁBOR TÁPLÁLKOZÁS KEZDŐKNEK MINDEN, AMIT TUDNI AKARTÁL A PALEÓRÓL, DE NEM VOLT IDŐD MEGKÉRDEZNI! 3afra Kiadó SZENDIGÁBOR Paleolit táplálkozás kezdőknek Minden, amit tudni akartál a paleoról, de

Részletesebben

Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete

Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2011/13 Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete HORN DÁNIEL INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 2011 Műhelytanulmányok

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 Tanulmányomban arra keresem a választ, hogyan alakult a magyar

Részletesebben

Szociális Kutatások és Fejlesztések. Gyetvai Gellért. Munka? Terápia?

Szociális Kutatások és Fejlesztések. Gyetvai Gellért. Munka? Terápia? Szociális Kutatások és Fejlesztések Gyetvai Gellért Munka? Terápia? A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás egészségmegóvó hatása a pszichiátriai ellátásban és foglalkoztatásban ennek kapcsán a szociális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MAFFIA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MAFFIA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MAFFIA ELKÉPESZTŐ MESTERKEDÉSEI 2014. 1 Az Egészségügyi Maffia elképesztő mesterkedései Maffia : szervezett bűnözői csoport, tagjai a maffiózók. Arra törekszik, hogy monopol irányítás alá

Részletesebben

II. évfolyam 2015. 1. szám

II. évfolyam 2015. 1. szám Időszakosan megjelenő elektronikus folyóirat II. évfolyam 2015. 1. szám ECSSZ EURÓPAI CSALÁDTUDOMÁNYI SZEMLE A folyóirat neve angolul: European Family Science Journal Az Európai Családtudományi Társaság

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A NÜRNBERGI ORVOSPER MA IS ÉLŐ TANULSÁGAI

A NÜRNBERGI ORVOSPER MA IS ÉLŐ TANULSÁGAI A SZENT ISTVÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁSAI Új Folyam. 14. szám Szerkeszti: STIRLING JÁNOS OESSH főtitkár KERPEL-FRONIUS SÁNDOR A NÜRNBERGI ORVOSPER MA IS ÉLŐ TANULSÁGAI BUDAPEST 2007 A SZENT

Részletesebben

Bevezető. 1 Jelentős irányzata, a profeminista kutatás és mozgalom, amelynek képviselői

Bevezető. 1 Jelentős irányzata, a profeminista kutatás és mozgalom, amelynek képviselői Bevezető A családon belüli erőszak akár köznapi, akár tudományos értelemben használják, főként a nőkkel szembeni fizikai erőszakot jelenti, a nők áldozattá válásaként értelmezik, a nők szemszögéből világítják

Részletesebben

19. A szavazói magatartás

19. A szavazói magatartás 1 19. A szavazói magatartás Tóka Gábor 1 (In: Politika és politikatudomány, szerk. Gallai Sándor és Török Gábor. Budapest: Aula, pp. 457-77.) A pszephológia 2 helye a politikatudományban A választói magatartás

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

EGYETEMI SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS IPARI KAPCSOLATOK A NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZEGBEN: OPEN ACCESS VAGY MONOPOLJOGOK?

EGYETEMI SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS IPARI KAPCSOLATOK A NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZEGBEN: OPEN ACCESS VAGY MONOPOLJOGOK? Molnár István Németh Gábor EGYETEMI SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS IPARI KAPCSOLATOK A NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZEGBEN: OPEN ACCESS VAGY MONOPOLJOGOK? 1. Bevezetés Az innovációs folyamat, illetve ennek tudományos

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A szívbetegség megszüntetése

A szívbetegség megszüntetése 11 A szívbetegség megszüntetése Eddig miért nem hallott erről az orvosi áttörésről? A gyógyszeripar tíz törvénye A betegségüzlet legfontosabb trükkjei A szívbetegségek megszüntetésének mérföldkövei Az

Részletesebben

Legyen választható a kötelező!

Legyen választható a kötelező! Legyen választható a kötelező! a Nebáncsvirág Egyesület beadványa www.nebancs.hu Egyesületünk tagjainak, beadványunkhoz kapcsolódó további gondolatai Engedjék a társadalmunkat felnőni! Legyen szabad eldönteni!

Részletesebben

Nyilvános tudomány: A kommunikáció és a tudomány kapcsolódási pontjai

Nyilvános tudomány: A kommunikáció és a tudomány kapcsolódási pontjai bev_5_rs.qxd 2006.05.25. 17:34 Page 39 Tudomány Kommunikáció Társadalom Rédey Soma Nyilvános tudomány: A kommunikáció és a tudomány kapcsolódási pontjai Bevezetõ gondolatok Dolgozatommal arra a kommunikációra

Részletesebben

Magyar Tudomány. Változó pszichiátria változó társadalom Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs

Magyar Tudomány. Változó pszichiátria változó társadalom Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs Magyar Tudomány Változó pszichiátria változó társadalom Vendégszerkesztő: Kéri Szabolcs Intellektuális imposztorok A terrorizmusról A magyar agrár- és vidékfejlesztés ellentmondásai Bánki Donát jubileuma

Részletesebben

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe VILÁGOSSÁG 2004/5. Tudomány & kommunikáció Mosoniné Fried Judit Pálinkó Éva Stefán Eszter Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe Kérdôíves vizsgálat az MTA köztestületi tagjainak

Részletesebben

VARIA KÖNYVISMERTETÉSEK. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: A másodlagos jog intézményeinek fejlõdése és az esetjog 1

VARIA KÖNYVISMERTETÉSEK. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata: A másodlagos jog intézményeinek fejlõdése és az esetjog 1 Iustum Aequum Salutare V. 2009/1. 199 238. VARIA KÖNYVISMERTETÉSEK BÁNDI GYULA CSAPÓ ORSOLYA KOVÁCS-VÉGH LUCA STÁGEL BENCE SZILÁGYI SZILVIA (SZERK. BÁNDI GYULA) Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési

Részletesebben