122 Referáló REFERÁLÓ ROVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "122 Referáló REFERÁLÓ ROVAT"

Átírás

1 REFERÁLÓ ROVAT Mediastinalis nyirokcsomó megnagyobbodása pangásos szívbetegségben: követéses CT-vizsgálat klinikai és echokardiográfiás összefüggésekkel Chabbert V, et al. (Radiológiai és Kardiológiai Klinika, Toulouse-i Egyetem, Orvosi Statisztikai Intézet és Radiológiai Klinika, Lille-i Egyetem, Franciaország) European Radiology 2004;14(5): Miközben jól ismertek a balszívfél-elégtelenség okozta pulmonalis eltérések, a mediastinalis változásokra csak kevés figyelem irányult. Az utóbbi idôkben megjelent néhány esetleírás arról, hogy balszívfél-elégtelenségben szenvedô betegeknél megnagyobbodott mediastinalis nyirokcsomókat találtak. Számos szerzô ebben a klinikai helyzetben sorozat-ct-vizsgálat elvégzését javasolja a cardiogen lymphadenopathia benignus eredetének bizonyítására, elkerülendô a biopszia elvégzését. A szerzôk prospektíve vizsgálták a mediastinalis nyirokcsomó-megnagyobbodás gyakoriságát pangásos szívbetegségben, a klinikai képpel és echokardiográfiás lelettel összevetve. A szerzôk egy 12 hónapos periódus alatt 31 beteget vizsgáltak. Két alkalommal történt CT-vizsgálat, egy kezdeti, majd egy, a belgyógyászati kezelést követôen. Egyszeletes CT-berendezést használtak, és keresték a pulmonalis és mediastinalis eltéréseket. (Nagy felbontású metszetek is készültek, a mediastinum egy részében 2 mm-es szeletvastagságú mérést végeztek, s ha lehetett, kontrasztanyagot is adtak.) A leletezés során megnagyobbodott mediastinalis nyirokcsomókat kerestek, a nyirokcsomók rövid tengelyét mérték az axiális síkban, a normális méret nyirokcsomó-régiók szerint 5 10 mm között változott. Vizsgálták még a jobb vena pulmonalis superior átmérôjét, a szív és a bal pitvar méretét. A balszívfél-elégtelenség következtében a következô tüdôbeli elváltozásokra figyeltek: peribronchovascularis vagy centrális interstitiumfelszaporodás, perifériás interstitiumfelszaporodás (interlobularis septum-, illetve fissuramegvastagodás), beszûrôdések. A transthoracalis ultrahangvizsgálatot kardiológusok végezték el, a CT-vizsgálatot követô 24 órán belül. A vizsgálat során a következô paramétereket elemezték: kamrafunkció, intracardialis volumen (például bal- és jobbkamra-volumen), ejekciós frakció és szívizomvastagság. A szerzôk részletesen leírják a vizsgálat indulásakor a betegek kardiológiai (NYHA szerinti) státusát, a balszívfél-elégtelenség okait. A mért ejekciós frakciók átlaga 39% (22 74 %) volt. A 31 betegbôl 13-nál találtak megnagyobbodott mediastinalis nyirokcsomót (méretük mm), amelyek átlagos denzitása 16±7 HU volt. Öt betegben egyes nyirokcsomóknál elmosódott kontúr ábrázolódott. A betegek közül 16-nak volt szív-, 18-nak balpitvarmegnagyobbodása. Két betegtôl eltekintve minden betegnél megfigyelhetô volt valamiféle pleuropulmonalis eltérés is [legtöbbször tejüveghomály (ground-glass opcity) és septum- vagy fissuramegvastagodás], továbbá 23 betegnek volt pleuralis, négy betegnek pericardialis folyadékgyüleme. Bebizonyosodott, hogy azoknál a betegeknél, akiknél megnagyobbodott nyirokcsomót találtak, szignifikánsan alacsonyabb ejekciós frakciót mértek (34 versus 43%), és tágabb jobb vena pulmonalist is. Minden beteget konzervatívan kezeltek, tíz betegnél végeztek angioplasticát és stentbehelyezést, illetve három fô esetében billentyû-, illetve coronariamûtétet. A kezelést követôen elvégzett vizsgálatok a kardiológiai státus javulását igazolták. A korábbi 13-mal szemben tíz esetben találtak megnagyobbodott nyirokcsomókat: öt betegnél szignifikánsan csökkent a nyirokcsomó átmérôje, három esetben normalizálódott azok mérete, öt betegnél nem találtak lényeges változást. A kezelés utáni vizsgálat idején a nyirokcsomók kontúrja élessé, a mediastinalis zsírszövet homogénné vált (egy esetben a kezelés elôtt inhomogenitást, beszûrôdést tapasztaltak). Az interstitiumot érintô elváltozások, a beszûrôdés, a pleuralis és pericardialis folyadékgyülem csökkent. A szerzôk saját betegei között 42%-ban fordult elô mediastinalis nyirokcsomó-megnagyobbodás, más szerzôknél ez elérte az 55%-ot (az a betegcsoport valószínûleg súlyosabb állapotú betegekbôl állt). Állatkísérletes tanulmányok eredménye alapján úgy tûnik, ha az interstitialis folyadék elvezetésének kapacitását meghaladja a nyirokerek és vénák felôli folyadékkiáramlás, alveolaris oedema alakul ki, ez magyarázhatja az interstitialis folyadék felszaporodását a nyirokcsomókban, és méretük növekedését. Ha a kezelés hatására csökken a bal szívfél üregeiben a nyomás, akkor növekszik a peribronchovascularis és subpleuralis nyirokerek- 122 Referáló

2 ben az áramlás, és a nyirokcsomók visszanyerik eredeti méretüket. Ez a kórélettani folyamat magyarázhatja a mediastinalis nyirokcsomókontúr elmosódottságát, a mediastinalis zsírszövet beszûrôdését. A szerzôk hangsúlyozzák, hogy a fent ismertetett, cardialis ok következtében kialakult nyirokcsomó-elváltozások ismerete azért is fontos, mert így a beteg elkerülheti a további invazív beavatkozásokat, a mediasztinoszkópiát, elegendô a követéses CT-vizsgálat elvégzése. dr. Weninger Csaba Ethmomaxillaris sinus: a paranasalis sinusok egy különleges anatómiai variációja Sirikci A, et al. (Gaziantep Egyetem, Radiológiai és Fül- Orr-Gégészeti, Fej-Nyak Sebészeti Klinika, Gaziantep, Törökország) European Radiology 2004;14(2): Az orrüreg endoszkópos beavatkozásai során számos anatómiai rendellenességet lehet felismerni, egyesek azonban rejtve maradnak. Napjainkban gyakran végzik el az orrmelléküregek CT-vizsgálatát, amelynek során a normális anatómia mellett a sinusok fejlôdési eltéréseire is fény derülhet. Az endoszkópos endonasalis melléküreg-sebészet bevezetése után a radiológusoknak is meg kellett tanulniuk az orrüreg és falai precíz anatómiáját. A szerzôk egy különleges anatómiai variációra hívják fel a figyelmet, az úgynevezett ethmomaxillaris sinusra. Öt év alatt 1450 betegnél készítettek coronalis síkú metszeteket, 2,5 5 mm-es szeletvastagsággal, egyes esetekben, mûtét elôtt, axiális mérések is történtek. Az ethmomaxillaris sinus diagnózisát akkor állították fel, amikor egy hátsó ethmoidalis rostasejt elfoglalta a sinus maxillaris felsô részét és a felsô orrjárattal állt összefüggésben. Esetenként más anatómiai rendellenességeket (például orrkagylóanomáliákat) is felfedeztek. A szerzôk saját anyagában a szóban forgó anatómiai variáció tíz esetben (0,7%) fordult elô. Az elváltozás lehet egy- vagy kétoldali. Az ethmoidalis sejtek két csoportba oszthatók elvezetésük szerint: az elülsô sejtcsoport a középsô orrjáratba, míg a hátsó csoport a felsô orrjáratba drenálódik. Esetenként egy ethmoidalis sejt elfoglalhatja az arcüreg felsô részét, és a felsô orrkagyló alá nyílik a kivezetô nyílása így alakul ki az ethmomaxillaris sinus. A szerzôk ezt congenitalis anomáliának tartják. Az ethmomaxillaris sinushoz hasonlít az az állapot, amikor csontos vagy fibrosus sövény osztja részekre az arcüreget, viszont ebben az esetben nincs kivezetés a felsô orrkagyló alá. A széles kivezetô nyílás véd a krónikus gyulladás kialakulása ellen. Sebészi beavatkozás során hasznos ezen kevéssé ismert anatómiai variáció ismerete. dr. Weninger Csaba Mesenterialis panniculitis: ultrahang- és CTjellemzôk van Breda Vriesman AC, et al. (Rijnland Hospital, Radiológiai Osztály, Leiderdorp; MCH Westeinde Hospital, Radiológiai Osztály, Hága, Hollandia) European Radiology 2004;14: A mesenterium zsírszövetének ismeretlen gyulladásos megbetegedése a mesenterialis panniculitis. E kórkép számos néven ismert, mint például mesenterialis lipodystrophia, mesenterialis Weber Christian-betegség, fibrotizáló, illetve szklerotizáló mesenteritis. A betegség széles patológiai spektrummal rendelkezik, fô jellemzôje a mesenterium krónikus, nem specifikus gyulladásos folyamata, amely ritkán fibrosishoz és retrakcióhoz vezet. Amennyiben a gyulladás dominál a fibrosis felett, a folyamat neve mesenterialis panniculitis, ha a fibrosis és a retrakció dominál, a mesenteritis fibrotisans, sclerotisans a használatos név. Eddig a világirodalomban körülbelül 250 esetet írtak le, nagyon ritkának tartották. Egy, a közelmúltban publikált dolgozatban különbözô okokból készült hasi CT-vizsgálatok során a betegek 0,6%-ában diagnosztizáltak mesenterialis panniculitist. A kórkép patológiai alapja a mesenterium gyulladásos sejtes (lymphocyta, macrophag) infiltrációja. A mesenteriumban a zsírnekrózis és -fibrosis folyamatainak keveredése figyelhetô meg. Az elváltozás kialakulásának oka ismeretlen, a potenciális okok között szerepelnek az autoimmun eltérések, ischaemia, megelôzô mûtét, sôt, paraneoplasztikus jelenség is. A klinikai kép változatos, gyakori a nem specifikus hasi fájdalom, tapintható hasi terime, de számos esetben a kórkép tünetmentes. Enyhe leukocytosis és fokozott vörösvértest-süllyedés kísérheti. A kórkép hasi ultrahang- és CT-vizsgálattal ismerhetô fel. Az elôbbivel nehéz a diagnózis felállítása, könnyen elnézhetô az elváltozás. A fô ultra- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2006;80(3 4):

3 hangeltérés a mesenterialis zsírszövet nem éles szélû echódús és rigid volta, és a mesenterium a vizsgálat során alig nyomható össze. A CT-vizsgálatnál a mesenterialis zsírszövet denzitásának növekedése figyelhetô meg. Normális körülmények között a retroperitonealis vagy subcutan zsírszövet denzitása 100 és 160 HU közötti, a mesenterialis panniculitis esetében 40 és 60 HU közötti érték mérhetô. A megbetegedett szöveten belül futó erek nem diszlokáltak, ugyanakkor a beszûrt mesenterium elnyomhatja a környezô bélkacsokat. Az elváltozás dominálóan jobb oldalon, a jejunalis mesenteriumot érinti. További aspecifikus segédtünetek: az érintett mesenteriumot gyûrûszerû beszûrt zsírszövet övezi ( fatring, fatty halo ); az érintett területet hajszálvékony tok határolja (tumoral pseudocapsule); a mesenterialis panniculitises esetek körülbelül 80%-ában apró, 5 mm-nél nem nagyobb nyirokcsomók vannak, nagy, 1 cm-nél nagyobbak nem jellemzôk e kórképre. Ezek a tünetek más betegségekben, állapotokban is jelentkezhetnek: gyûrûszerû beszûrôdés megfigyelhetô kemoterápia után non-hodgkin-lymphomában; vékony hiperdenz tok látható lipomában, liposarcomában. A mesenterialis zsírszövet ködös, homályos volta nemcsak e szövet idiopathiás gyulladásában, a mesenterialis panniculitisben fordul elô, hanem szívelégtelenség, portalis hypertensio, mesenterialis thrombosis okozta oedemában, akut pancreatitist, appendicitist, vastagbél-diverticulitist kísérô gyulladásos beszûrôdésben is. Okozhatja még a daganatos betegségek inváziója, infiltráció, amely leggyakrabban non-hodgkin-lymphomában figyelhetô meg. Mesothelioma, illetve pancreas-, vastagbél-, petefészekrák okozta metasztázis is okozhat oedemát a nyirokutak elzáródása miatti. A mesenteriumból kiinduló carcinoid sclerotizáló mesenteritis képét utánozhatja, mert mindkét betegség dezmoplasztikus reakcióval és meszesedéssel jár. A zsírszövetben látható klasszikus kerékküllôszerû kép majdnem patognomikus a carcinoid tumorra. Végül a traumát vagy spontán kialakuló mesenterialis vérzést szintén figyelembe kell venni az elkülönítô diagnosztikában. dr. Weninger Csaba Gyomorlymphomák besugárzástervezése CD Bianca, et al. (Departments of Medical Physics and Radiation Oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) Int J Radiation Oncology Biol Phys 2005;62(3): A gyomorbesugárzást hagyományosan a rák miatt potenciálisan kuratív mûtéten átesett betegeknél a mûtét utáni kezelésként indikálták. A besugárzott térfogat a tumorágyat és a regionális perigastricus, coeliacus, paraaorticus, lép- és hepatoduodenalis, valamint pancreaticoduodenalis nyirokcsomókat foglalta magába. A sugárterápiás könyvekben a gyomorrák besugárzására leírt eljárások nem alkalmasak a gyomorlymphomák sugárkezelésére. Régebben ezeket egyértelmûen sebészileg kezelték. Az endoszkópia fejlôdése és a radiokemoterápia térhódítása, valamint annak felismerése, hogy a MALT-lymphoma (mucosa associated lymphoid tissue), amely extranodalis marginális B-sejt-lymphomaként is ismert, igen sugárérzékeny, kiszorította a sebészi beavatkozást a gyomorlymphoma kezelési protokolljából. Az a félelem, hogy sebészi beavatkozás nélkül a radiokemoterápia során perforáció vagy vérzés lép fel, nem igazolódott. Ellenkezôleg, a mûtéti reszekciók esetében alakul ki 25%-ban korai és késôi szövôdmény, amely átlagosan tíznapos kórházi kezelést tesz szükségessé. Sôt, mivel a MALT-lymphoma gyakran multifokálisan terjed, ezért totális gastrectomiát kell végezni, esetleg mûtét után sugárkezeléssel kell kiegészíteni a terápiát, és ennek következtében a szövôdmények kialakulásának valószínûsége 50%. A gyomrot involváló lymphomák nagy része vagy low grade MALT-lymphoma (41%), vagy diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) (55%). A sugárkezelésnek mindkét forma esetén igen fontos szerepe van, de a megfelelô térfogat és az egész gyomor besugárzása különleges tervezést igényel. Az újabb vizsgálatok a gyomorlymphoma besugárzási térfogatának meghatározását úgynevezett involved field besugárzási eljárásnak nevezik. A korai stádiumú DLBCL kezelése a doxorubicinalapú kemoterápiából és az azt követô involved field sugárkezelésbôl áll. Gyomor-DLBCL esetén csak a gyomrot sugározzuk be, Gy dózissal. Az esetek túlnyomó többségében biopsziával ellenôrizhetô a teljes regresszió. A MALT-lymphoma gyakran a gyomorban fejlôdik ki, a betegek kétharmad része I-II. stádiumú tumorral jelentkezik. Terjedése általában diffúz, illetve multifokális, olykor ráterjed a duodenumra is, de nem szokatlan, hogy a nyelôcsô distalis részét involválja. A gyomor MALT-lymphomájához gyakran társul Helicobacter pylori-fertôzés, amelynek kiirtása gyakran a MALT-lymphoma teljes regresszióját eredmé- 124 Referáló

4 nyezi. Ha Helicobacter pylori nem mutatható ki a gyomorban, vagy sikertelen az eradikáció, esetleg recidíva lép fel, a kizárólagos sugárkezelés a választandó gyógymód. A 30 Gy dózissal besugárzott mezô magában foglalja az egész gyomrot, ha érintettek, a perigastricus nyirokcsomókat, esetleg a duodenumot, illetve a gastrooesophagealis junkció területét is. A szerzôk 15 gyomorlymphomás betegüket (14 MALT- és egy diffúz nagy B-sejtes lymphoma) három csoportba osztották attól függôen, hogy a tervezett céltérfogat (PTV = planning target volume) és a vesék között milyen térbeli kapcsolat állt fenn. Minden beteg AP/PA (anterior-posterior/posterior-anterior) és háromdimenziós konformális (3DCRT) sugárkezelésben részesült. Az I. csoportba tartozó betegeknél, ahol a PTV és a vesék között nem volt átfedés, nem észleltek különbséget a 3DCRT- és az AP/PA-besugárzás hatása között. Ahol azonban a PTV és a vesék igen közel voltak egymáshoz (II. csoport), vagy jelentôs volt az átfedés közöttük (III. csoport), a négymezôs 3DCRTeljárás bizonyult jobbnak, mert ennek a módszernek az alkalmazása mellett a II. csoportnál 90%- kal, a III. csoportnál 50%-kal csökkent a vesét ért sugárdózis. A III. csoportnál a 3DCRT-eljárás mintegy 65%-kal csökkentette a jobb vese és 45%-kal a bal vese sugárterhelését. Egyes esetekben, ahol az egyik vesét teljesen magában foglalja a besugárzott térfogat, az intenzitásmodulált (IMRT) eljárás alkalmazása nem jelentette a veseterhelés további csökkenését. Tekintettel a gyomorlymphomák nagyfokú sugárérzékenységére és a teljes gyógyulás lehetôségére, döntôen fontos a besugárzási technika és az ép szerveket ért dózis megválasztása (vesék, szív, máj). A szerzôk a cikkben elmondottakat néhány adattal támasztják alá, megadva azt a sugárdózist az ép szövetek sugárterhelhetôségének százalékában, amelyet az egyes eljárások során alkalmazni kell. Jobb Bal Máj Szív vese vese (átlag) AP/PA 68±23 80±25 7,7±16 22±16 3DCRT 24±20 45±30 16,4±57 23±19 IMRT 23±14 33±14 13,9±47 22±17 IMRT/AP/PA 0,34 0,41 1,81 1,0 IMRT/3D 0,96 0,73 0,85 0,96 Összefoglalóan: Az igen sugárérzékeny, sugárkezeléssel gyógyítható gyomorlymphoma esetén a besugárzástervezés, a sugárforrás, valamint a sugárnyalábnak a környezô szervekkel való kapcsolata döntôen meghatározza a gyógyítás eredményét. A vesék vonatkozásában a négymezôs, 3DCRTeljárás bizonyult a legjobbnak. A referáló megjegyzése: A szerzôk dolgozatukban nem közölnek gyógyulási eredményeket. Scherer 1987-ben a Strahlentherapie címû munkájában, a MALT-lymphoma esetében az ötéves túlélést 90%- nak, Perez 2004-ben a Radiation Oncology címû munkájában a tízéves túlélést 75 80%-nak találta. dr. Gyenes György Keratinocytanövekedési faktor mint hámsejtvédô anyag: hol tartunk most? Szerkesztôségi közlemény LB Wave. (Division of Allergy, Pulmonary and Critical Care Medicine, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville) Int J Radiation Oncology Biol Phys 2004;60(5): A keratinocytanövekedési faktor (KGF) 1989-ben történt felfedezése jelentôsen hozzájárult az epithelium proliferációjának és újraképzôdésének a megértéséhez. A KGF a heparinkötô fibroblastnövekedési faktorok családjához tartozik, paracrin hatású, hámsejtspecifikus, és túlnyomóan a mesenchymalis sejtek termelik. Felnôttek tüdejében a KGF jelentôs szerepet játszik az alveolushám proliferációjában és a repair folyamatban. Exogén KGF felnôttek tüdejében az alveolusok II. típusú hámsejtjeinek proliferációját indítja el, amely az akut sérülés utáni normális újraképzôdés folyamatához hasonlít, és elsôsorban az alveolusok és a légutak hámját érinti. Kísérletes tüdôsérülés után experimentális céllal, intratrachealisan adott KGF védelmet nyújt mind a közvetlen, mind az olyan közvetett sérülések ellen, mint amit a hyperoxia, savaspiráció, sugárzás, az alfanaphthylthiourea és a bleomycin okozhat. A védôhatás mechanizmusa még nem teljesen tisztázott, de nagy valószínûséggel magában foglalja az alveolusok II-es típusú epithelsejtjeinek hyperplasiáját, a fokozott surfactanttermelést, az alveoláris hám fokozott folyadékáramlását és a hámsejtek migrációját, a sebzések gyorsabb gyógyulását, valamint az alveolushám fokozott ellenálló képességét. A KGF klinikai alkalmazását megnehezíti, hogy a lehetséges sérülések elôtt kellene a tüdôbe juttatni. Japán szerzôk a késôi sugárhatás sikeres megelô- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2006;80(3 4):

5 zésérôl számoltak be patkányokkal végzett kísérlet eredményeként. Nagy dózisú KGF-et adtak intravénásan tíz perccel az öt dózisból álló, a mellkas egyik oldalán végzett sugárkezelés után. Az egy dózisban adott KGF hatása hosszan tartó, csökkenti a légzés szaporaságát és a tüdôfibrosis kialakulását. Jelen esetben a KGF-et az utolsó sugárdózis után adták, ami arra enged következtetni, hogy a sugárzás okozta tüdôsérülés hátterében alapvetôen más okok szerepelnek, mint az egyéb, kísérletes tüdôkárosodások esetében, amelyek mindegyikénél a KGF-et a beavatkozás elôtt kellett adni. Kérdés, készen állunk-e olyan klinikai kísérletekre, amelyek azt vizsgálnák, hogy a KGF milyen szerepet játszik a mellkasbesugárzás okozta tüdôtoxicitás kivédésében? Jelenleg kis esetszámú klinikai vizsgálat történt rekombináns humán KGF (rkkgf) adásával a kemoterápia vagy a kombinált kemoradioterápia, illetve a csak sugárkezelés okozta mucositis megelôzésére. A vizsgálati adatok arra utalnak, hogy maximálisan 40 mg/ttkg/nap adagban a betegek jól tolerálták az rkkgf adását, és a szer bizonyos mértékig hatásos volt a mucositis megelôzésében. Fázis I-II. vizsgálatban, áttétes vastagbélrákos betegeknek 5-fluorouracillal adva, csökkentette a mérsékelten súlyos mucositis kialakulását, és a betegek jól tolerálták. Ugyancsak fázis I-II. és egy fázis III. vizsgálatban az intravénásan adott rkkgf csökkentette a vérképzô rendszeri megbetegedés miatt végzett nagy dózisú kemoterápia vagy kombinált radiokemoterápia következtében kialakult szájüregi mucositis elôfordulását és súlyosságát. Folyamatban vannak hasonló fázis I-II. vizsgálatok kombinált radiokemoterápiával kezelt fej-nyak daganatos betegeknél is. A korai fázisvizsgálatoknál azonban bizonyos biztonsági megfontolásokat is figyelembe kell venni. Ezek egyike, hogy a KGF fokozott tumornövekedést is okozhat. A KGFreceptor expressziója számos hámeredetû tumornál például az emlô-, prostata-, cervixdaganatok kimutatható, és különösen az emberi tüdôdaganatok adenocarcinomás és squamosus formáinál. Továbbá egyes, de nem valamennyi ráksejtvonalnál az exogén KGF fokozza a sejtproliferációt. Megfontolandó, hogy a KGF-kezelés a toxikus hatás csökkentése mellett fokozhatja a daganatnövekedést. Másik figyelemre méltó jelenség a KGF-nek az ép tüdôre gyakorolt hatása. Patkányoknak intratrachealisan adott KGF jelentôs változásokat okozott a tüdôfunkciókban: csökkentette a be- és kilégzett levegô térfogatát, fokozta a légzésszámot, valamint kevert restriktív és obstruktív ventilációs defektust okozott. Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a KGF jelentôs mértékben befolyásolja a tüdôfunkciót, és ennek klinikai következményei is lehetnek, különösen, ha a tüdô egyébként sem egészséges. A szerkesztôségi közlemény végül is azt a konklúziót vonja le, hogy további klinikai vizsgálatok és hosszabb megfigyelési idôk mellett egyelôre egyensúlyozni kell az egymással adott esetben ellentétes hatások között. A referáló kiegészítése: További érdekes adatok olvashatók Perez és munkatársai Principles and practice of radiation oncology címû könyvében (4. kiadás. Lippincott Williams and Wilkins, 2004.). A rekombináns humán keratinocytanövekedési faktor (rhukgf) a klasszikus amifostinkezeléstôl eltérô módon csökkenti az ionizáló sugárzás, illetve a kombinált radiokemoterápia gyulladást elôsegítô hatását. Feltételezik, hogy a szer elôsegíti és gyorsítja az egészséges szövetek kezelés okozta sérülését. Az rhukgf-et a hámszövetekben lévô mesenchymalis sejtek termelik, azaz úgynevezett paracrin faktor. A fibroblastnövekedési faktorcsalád (FGFJ) tagjaként specifikusan stimulálja a hámsejtek proliferációját és differenciálódását. Rágcsálókban az rhukgf növeli a keratohialinszemcsék számát és nagyságát, fokozza a hám vastagságát és a desmosomalis kapcsolódást. Sugárkezelés után adva a bazálsejt-proliferáció gyorsulása mutatható ki. Elôrehaladott fej-nyak daganatos betegeken végzett fázis I. vizsgálatokban gyorsítja a mucositis és a szájszárazság lezajlását, csökkenti ezek súlyosságát. dr. Gyenes György Hepatocellularis rák miatt sugárkezelt betegek biológiai érzékenysége a sugárzás okozta májkárosodásra J Chia-Hsien, et al. (Department of Radiation Oncology, National Taiwan University, Teipei, Tajvan) Int J Radiation Oncology Biol Phys 2004;60(5): A hepatocellularis rák egyike a világ leggyakoribb daganatainak. Kezelésére sebészi, percutan a tumorba adott etanolinjekciós, transzkatéteres arteriális kemoembolizációs, radiológiai és kemoterápiás eljárásokat alkalmaznak. Az utóbbi években a háromdimenziós konformális (3DCRT) sugárkezelés is bekerült egyes májdaganatok kezelési protokolljába. Az eljárás biztatónak ígérkezett, azonban a 3DCRT okozta mellékhatások is figyelmet igényelnek. A sugárzás okozta májbetegség (radiation- 126 Referáló

6 induced liver disease, RILD) egyike a leggyakoribb szövôdményeknek. Jelen közlemény 89 beteg retrospektív klinikai adatainak feldolgozásával foglalkozik, akik hepatocellularis rák (HCC) miatt 3DCRT-kezelésben részesültek. A 89 beteg közül 78-nál (88%) szövettani vizsgálat is alátámasztotta a diagnózist, a többieknél a HCC-nek megfelelô képalkotó eljárások, a magas, >400 mg/ml szérum-alfa-fötoprotein-érték biztosította a klinikai diagnózist. Hatvanöt betegnél (73%) mutattak ki hepatitis B-vírust, 19 beteg esetében (21%) volt pozitív a hepatitis C-vírus vizsgálata. Regionális nyirokcsomóáttétet három betegnél igazoltak. Extrahepaticus távoli áttét mellett, a májdaganat progressziójának megállítására nyolc betegnél alkalmazták a primer tumor sugárkezelését. A 3DCRT-kezelés mellett 74 betegnél végeztek TACE- (transcatheter arterial kemoembolizáció) kezelést, közülük 28 a 3DCRT elôtt és után is kapott TACE-kezelést. Nyolc beteg kapott a daganatba etanolinjekciót a kezelés kiegészítéseként, és utána legalább négy hónap követési idô állt rendelkezésre a RILD esetleges kialakulásának megfigyelésére. A kezelés javallata a májra lokalizált, inoperábilis daganat volt. A mûtét kontraindikációját jelentette a vena portae thrombosisa, a vena cava inferior és a vena hepatica beszûrôdése, elzáródásos sárgaság, a máj egy vagy mindkét lebenyének daganatos érintettsége, a sebészi beavatkozáshoz elégtelen májfunkciós kapacitás. Nem végezték el a teljes máj besugárzását, a TACE-kezelésben is részesült betegeknél legalább 30 nap várakozás kellett a két beavatkozás között. A sugárkezelést 6 MV-os vagy 18 MV-os izocenterben 49,9±6,2 Gy, napi 1,8 3 Gy frakciókkal végezték. A betegeket a kezelés befejezése után négy hónappal vizsgálták ki RILD irányában. A diagnózist akkor állították fel, ha az NCICnek (National Toxicity Criteria) megfelelôen 3-as fokozatnál nagyobb mérékû májkárosodást lehetett megállapítani. Erre utalt, ha a szérumtranszaminázvagy a szérumalkalikusfoszfatáz-értékek a normális több mint ötszörösére emelkedtek, esetleg ascites is kialakult. RILD-et 17 betegnél állapítottak meg, a daganatos betegség egyiküknél sem progrediált. Mind a 17 betegnél konzervatív kezelést végeztek, közülük kettônél mutatták ki a hepatitisvírus reaktiválódását a RILD kialakulása során. Mindkét beteg antivirális terápiában részesült (lamirudin naponta egyszer). A 17 RILD-beteg közül hét meghalt, tíz meggyógyult. Szignifikáns összefüggést találtak a krónikus HBV-hordozók és a májat ért sugárdózis között: a 65, HBV-hordozó beteg közül 16-nál fejlôdött ki RILD, míg a 24, nem vírushordozó közül csak egynél. A RILD-betegek átlagos sugárdózisa szignifikánsan nagyobb volt, mint akiknél nem alakult ki RILD. E két tényezôn kívül (vírushordozók és sugárdózis) semmilyen más tényezô (nem, életkor, cirrhosis, alfa-fötoproteinszint, TACE vagy etanolinjekció, a tumor és a nem daganatos máj térfogatának aránya, a 30 Gy-nél nagyobb dózissal érintett ép májszövet térfogata) nem befolyásolta a RILD kialakulását. A sugárzás okozta májbetegségre, mint a máj szubakut sugárkárosodására a vénák elzáródása jellemzô, romlik a máj mûködése és csökkennek a tartalékai. Ez okozza a májdaganatok rossz prognózisát, a magas morbiditást és mortalitást, amely a betegek közel felének halálához vezet. Következtetésként megállapítják, hogy a hepatitisvírus-hordozók vagy a Child Pugh B cirrhosisban szenvedôk szignifikánsan fogékonyabbak a sugárzás okozta májbetegség kialakulására. dr. Gyenes György M AGYAR R ADIOLÓGIA 2006;80(3 4):

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. BelgyógyászaA Klinika Hepatológia szakvizsga- előkészítő tanfolyam, Balatonfüred 2011. március 8-10. Májbetegségek

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam Májátültetés Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 2 3 4 5 6 A májátültetés indikációi Krónikus, végállapotú májbetegség. Cholestasissal járó májbetegség. Máj eredető öröklıdı anyagcsere-betegség.

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés Végső Gy, Görög D, Kóbori L, Fehérvári I, Nemes B, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A szervátültetés

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK A legtöbb mellkasi kórkép diagnosztizálásához elegendı a röntgenfelvétel Néha az

Részletesebben

di A szív és nagyerek vizsgálata

di A szív és nagyerek vizsgálata Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika Az előadások anyaga letölthető: www.szote.u-szeged.hu/radiology di A szív és nagyerek vizsgálata Dr. Fráter Loránd 2008. november 4. Vizsgáló eljárások kétirányú

Részletesebben

III./4. Hasnyálmirigy daganatai

III./4. Hasnyálmirigy daganatai III./4. Hasnyálmirigy daganatai Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a pancreasrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és kezelésének áttekintése. Az olvasó a fejezet

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

H ÁROM JOGI ESET AZONOS TANULSÁGOKKAL ÉS KÉRDÉSEKKEL D AGANATTERÁPIA REFERÁLÓ ROVAT

H ÁROM JOGI ESET AZONOS TANULSÁGOKKAL ÉS KÉRDÉSEKKEL D AGANATTERÁPIA REFERÁLÓ ROVAT REFERÁLÓ ROVAT H ÁROM JOGI ESET AZONOS TANULSÁGOKKAL ÉS KÉRDÉSEKKEL 1. A belgyógyász lüktetô felhasi terimét tapintott egy 46 éves férfin. Aortaaneurysma gyanújával ultrahangvizsgálatra küldte. A radiológus

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Dr. Répássy Gábor Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Anatómiai régiók és alrégiók Pharyngooesophagealis határ, postcricoid

Részletesebben

III./2.2. Gyomor daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Dank Magdolna, Torgyík László

III./2.2. Gyomor daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Dank Magdolna, Torgyík László III./2.2. Gyomor daganatai Dank Magdolna, Torgyík László Ebben a tanulási egységben a gyomorrák epidemiológiájának, tünetének, szűrési lehetőségeinek és diagnosztikájának valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Dr. Fröhlich Georgina

Dr. Fröhlich Georgina Szövetk vetközi besugárz rzások - Emlőtűzdel zdelések Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Emlőtűzdelés

Részletesebben

Pancreasrák. Gasztroenterológiai Onkológia. Dr. Végső Gyula. Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Pancreasrák. Gasztroenterológiai Onkológia. Dr. Végső Gyula. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Pancreasrák Gasztroenterológiai Onkológia Dr. Végső Gyula Transzplantációs és Sebészeti Klinika Az előadás vázlata Epidemiológia A pancreas anatómiája Etiológia, rizikófaktorok Szövettani típusok TNM beosztás

Részletesebben

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Primer retroperitonealis daganatok sebészi kezelése Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Sebészi anatómia Felül: rekeszkupola felső áthajlása Alul: diaphragma

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTA: zárt üreg, kórós, vagy normálism epithelium határolja, folyadékot tartalmaz PSEUDOCYSTA:

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

III./3.3. Epeutak tumorai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László

III./3.3. Epeutak tumorai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László III./3.3. Epeutak tumorai Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a leggyakoribb malignus epeúti tumor, a cholangiocarcinoma epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és

Részletesebben

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis.

A gyakorlatban általában kizárásos diagnózis. Az ultrahangvizsgálat megbízhatósága lymphadenitis mesenterialis gyermekkori diagnosztikájában MOLNÁR DIANA, BÉLI TÍMEA, HÉJJ ILDIKÓ, TÓTH ILDIKÓ HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ Lymphadenitis mesenterialis Akut

Részletesebben

Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése

Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése A legtöbb embernek a háta is borsódzik, ha arra gondol, hogy sugárzó anyaggal kell kapcsolatba lépnie. Ennél is bizarrabbnak tűnhet, ha

Részletesebben

III./16.3. Gyermekkori lymphomák

III./16.3. Gyermekkori lymphomák III./16.3. Gyermekkori lymphomák Csóka Mónika, Kovács Gábor A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a gyermekkori lymphomák előfordulási gyakoriságát, kezdeti tüneteit, a diagnózis felállításához szükséges

Részletesebben

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA A GYOMOR JÓINDULATÚ DAGANATAI ("protrudáló gyomorlaesiók", " gyomorpolypusok") eredetük szerint

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Salomváry Bernadett, Korányi Katalin, Somlai Judit, P. Nagy Gábor

Salomváry Bernadett, Korányi Katalin, Somlai Judit, P. Nagy Gábor Salomváry Bernadett, Korányi Katalin, Somlai Judit, P. Nagy Gábor Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Országos Onkológiai Intézet, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Országos Klinikai Idegtudományi

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter (HepReg) o A vírushepatitises betegek interferon-alapú kezelésének nyilvántartására,

Részletesebben