JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről március

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-18-60/ Témaszám: 663 Vizsgálat-azonosító szám: V0114 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Matusek István főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzésben részt vettek: Jankó Géza számvevő dr. Mihály Sándor számvevő tanácsos, főtanácsadó Vértényi Gábor számvevő gyakornok Zagyi Judit számvevő Borsa Miklós külső szakértő Az ÁSZ által a témában eddig készített jelentések: sorszáma A Nemzeti Színház felépítését szolgáló pénzforrások ellenőrzéséről (1990) 16 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz december Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Nemzeti Színház beruházás előkészítése és a rendelkezésre álló források A beruházás döntés-előkészítése, a forrásszükségletek meghatározása Az éves költségvetésben a beruházás előirányzatai és teljesítése; a közadományok felhasználása A kormányzati kezességvállalás szerepe a beruházás finanszírozásában A Nemzeti Színház Rt. alapítása Az Erzsébet téri beruházás ráfordításainak alakulása, befejezése és hasznosítása A beruházás műszaki előkészítése, a tervezés, pályáztatás és engedélyeztetés folyamata A lebonyolítás megszervezése Az épület koncepcióterve Az építészeti tervpályázat Az építési engedélyezési terv A színháztechnika tervezése A kivitelezők kiválasztása, a kivitelezés folyamata, megvalósítása A fővállalkozó kiválasztása A kivitelezői szerződések, a jótállás és szavatosság feltételei, valamint az átadás-átvételi eljárás A kivitelezés folyamatában a műszaki és pénzügyi teljesítések ellenőrzésének dokumentálása A színház műszaki, technikai megvalósítása A nézőtér A színháztechnika Az elkészült létesítmény üzemeltetési feltételei és működése A megvalósult beruházás összehasonlítása a tervezett funkcionális és működési követelményekkel Az épület eltérései a koncepcionális tervtől A színháztechnika terv-tény összevetése A kert terv-tény összevetése A Nemzeti Színház gazdálkodási formájának értékelése 32 1

5 A Nemzeti Színház Rt. feladatai és működése Lehetséges gazdálkodási formák a Nemzeti Színház üzemeltetésére Az üzemeltetés tapasztalatai, a finanszírozás alakulása Bevételek, kiadások, költségek Az üzemeltetés személyi feltételei és kiadásai Dologi kiadások A színház értékelése néhány összehasonlító adat alapján 38 MELLÉKLETEK 1. A nemzeti kulturális örökség miniszterének észrevétele 2. A Nemzeti Színház beruházásának költségvetési forrásai és felhasználása 3. A Nemzeti Színház Rt. működési költségeinek összetétele 4/a A Nemzeti Színház Rt. átlaglétszámának alakulása (alkalmazottak) 4/b A Nemzeti Színház Rt. számított átlaglétszámának alakulása (vállalkozók) 5. A Nemzeti Színház beruházás szakaszai és ütemezése 6. Ábrák: 1. sz. ábra A Nemzeti Színház beruházás forrása az éves költségvetések és a kormányhatározatok szerint 2. sz. ábra A Nemzeti Színház beruházás forrásmegoszlása 3. sz. ábra A Nemzeti Színház beruházás kiadásainak megoszlása 7/a A Nemzeti Színház I. emeleti átnézeti alaprajza 7/b A Nemzeti Színház átnézeti metszete 7/c A Nemzeti Színház főbb műszaki jellemzői 8/a 1. sz. kép A Nemzeti Színház északi homlokzata 8/b 2. sz. kép A Nemzeti Színház nyugati homlokzata FÜGGELÉKEK 1. A Nemzeti Színház üzemeltetésére alkalmas gazdálkodási formák értékelése 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE NSZ Új Nemzeti Kht. rt. kht. áfa FB SZMSZ Étv. Gt. Kbt. Kjt. Ktv. MeH IM KTM NKÖM PM Nemzeti Színház Új Nemzeti Színház Megvalósítási Iroda Kht. részvénytársaság közhasznú társaság általános forgalmi adó Felügyelő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény a gazdasági társaságokról szóló törvény közbeszerzési eljárásról szóló törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény Miniszterelnöki Hivatal Igazságügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Pénzügyminisztérium 3

7

8 JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Millenniumi Városközpontban megalkotott Nemzeti Színház előtörténete november 23-án kezdődött, amikor a Kormány a Nemzeti Színház felépítéséről döntött, majd az építkezésre 1996-ban folyó áron 6 milliárd Ft költségvetési támogatást határozott meg. A nyílt nemzetközi tervpályázaton 1997-ben a zsűri egy magyar tervezőnek az Erzsébet térre készült művét választotta ki. A beruházást lebonyolító Nemzeti Színház Kormánybiztosi Iroda az engedélyezési terven alapuló költségelemzés értékelése után 1997 decemberében a Kormányt arról tájékoztatta, hogy a választott alternatívától függően, évi áron, 8,4-11,1 milliárd Ft-os költséggel kell számolni. A Magyar Köztársaság évi költségvetésében 2 milliárd Ft-ot irányoztak elő a beruházásra. Az építkezés az március 27-i alapkőletétellel megkezdődött. Az ÁSZ évi jelentése 1 áttekintette a beruházás előrehaladásának helyzetét és javaslatokat tett a Kormánynak, a művelődési és közoktatási miniszternek és a Kormánybiztosi Irodának a szükséges intézkedések megtételére. A Kormány november 6-án úgy döntött, hogy az Erzsébet téri építkezést leállítja és a színházat egy új helyszínen építi fel, mert az 1998 nyarán végzett költségelemzés szerint a beruházás terv szerinti befejezésének várható költsége meghaladná a 19 milliárd Ft-ot. Határozatában a költségvetési támogatást évi áron 8,2 milliárd Ft-ban rögzítette, döntött a közadományok beruházási célú felhasználásáról, és kitűzte a március 15-i átadást. A leállítást követően az új helyszín kiválasztása több mint egy évet vett igénybe. Szóba került a Városliget Dózsa György út felé eső széle, a Hungexpo építési területe, a Ganz-Mávag területe, a Margitsziget dél-nyugati partszakasza. Az új Nemzeti Színház végleges helyszínét 1999 decemberének utolsó napjaiban jelölték ki a Déli Duna (mai nevén Millenniumi) Városközpont területén. Az évi költségvetési törvényben szereplő 2 milliárd Ft előirányzat nem változott, abból az Erzsébet téri építkezésre 1,752 milliárd Ft-ot felhasználtak. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a beruházás lebonyolítására január 1-jén létrehozta az Új Nemzeti Színház Megvalósítási Iroda (Új 1 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról (1. szakasz december 31-ig). Sorszáma:

9 BEVEZETÉS Nemzeti) Kht.-t, majd augusztus 1-jével megalapította a Nemzeti Színház Rt.-t (NSZ Rt.) és jogutód nélkül megszüntette az Új Nemzeti Kht.-t. Az Új Nemzeti Kht március 25-én szerződést kötött egy részvénytársasággal a fővállalkozói feladatok ellátására. A fővállalkozó a beruházást bankhitelből valósította meg. A hitel folyósításának feltétele volt az állami kezességvállalás. A Kormány határozatában 2 10,8 milliárd Ft összeghatárig vállalt készfizető kezességet a Nemzeti Színház fővállalkozási szerződés keretében történő felépítésének finanszírozására. Az építési beruházás kivitelezése a Nemzeti Színház Rt. lebonyolításában 2000 szeptemberében megkezdődött és december 14-én a kivitelező az épületet készre jelentette, majd március 15-én megtartották az ünnepélyes nyitóelőadást. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 104. (3) bekezdésében, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény ában foglaltak adtak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Nemzeti Színház építési beruházása gazdaságosan, eredményesen valósult-e meg. Ezen belül: a kormányzati döntések, határozatok kellő időben születtek-e meg, a beruházás előkészítéséhez készült-e műszaki-pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány, a beruházáshoz szükséges források rendelkezésre álltak-e, és azokat célszerűen használták-e fel; a beruházás műszaki előkészítése megfelelt-e a beruházási célnak, a jogszabályi előírásoknak, végeztek-e számításokat a rendelkezésre álló források gazdaságos felhasználására a kormányhatározatok teljesítése érdekében; a kivitelezés megszervezésénél, végrehajtásánál a jogszabályokban és a szerződésekben foglaltak szerint jártak-e el, a kivitelezői szerződésekhez képest módosításokra, változásokra sor került-e és milyen indokokkal, a gazdasági, eredményességi kritériumokat érvényesítették-e; az üzemeltetés eddigi tapasztalatai alapján a megvalósult beruházás funkcionálisan és minőségben megfelel-e a beruházási célnak, megfelelő-e az összhang az üzemeltetési költségek és a rendelkezésre álló források között. A működés gazdaságosságának, eredményességének értékelése hasonló intézmények mutatóival történt összehasonlítás alapján. Az ellenőrzés során a helyszín kijelölésének folyamatát és az állam által juttatott telek megfelelőségét adottságnak tekintettük /2000. (XI. 22.) Korm. határozat a Nemzeti Színház felépítésének finanszírozásához kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról. 6

10 BEVEZETÉS Az ellenőrzés eredményes végrehajtását nehezítette, hogy az iratok nem egy helyen álltak rendelkezésünkre, valamint hogy az intézkedések előkészítésének és végrehajtásának dokumentálását nem az elvárható részletezettséggel végezték el. A vizsgálatot a teljesítményellenőrzés módszerével végeztük, amelynek célját, részletes szempontjait előtanulmányban alapoztuk meg. Az előirányzott és rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználását szabályszerűségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve vizsgáltuk meg. Az ellenőrzés az évek közötti időszakra terjedt ki, a beruházás előkészítésétől a létesítmény átadásáig. A beruházás lezárását, az üzemeltetési és működési folyamatokat a helyszíni ellenőrzés végéig (2003. X. 3-ig) figyelemmel kísértük. Az Erzsébet téri beruházás nem volt az ellenőrzés tárgya, de azzal összefüggésben megvizsgáltuk, hogy volt-e lehetőség az objektum értékesítésére és az abból származó bevétel egy részének felhasználására az új Nemzeti Színház építésénél. A Nemzeti Színház üzemeltetésére alkalmas gazdálkodási formákat a 1. számú függelékben értékeljük. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25. (1) bekezdésének megfelelően megküldtük dr. Hiller István úrnak, a nemzeti kulturális örökség miniszterének. (Levele másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Nemzeti Színház épületét február 13-án, a hozzá tartozó közparkot július 9-én, a színháztechnikai berendezéseket augusztus 4-én adta át a fővállalkozó a beruházónak. A színháztechnika átadás-átvételének 7 hónapos késedelme nem akadályozta a március 15-i ünnepélyes megnyitót és az előadások megtartását, mert a színháztechnika felszerelése nem építési engedély köteles, és a kivitelező az üzemeltetést próbaüzemként saját felelősségére elvégezte. Az Állami Számvevőszék által felkért műszaki szakértő véleménye szerint a megvalósult létesítmény magas műszaki színvonalú. Jó a díszletszállítás és - mozgatás feladatainak megoldása; a művészbejáró, az öltöző kialakítása; a próbatermek, a műszaki és adminisztratív helyiségek elhelyezése; a főszínpadi színpadnyílás végső megoldása. A Nagyszínház színháztechnikája korszerű és színvonalas, de kérdéses a világviszonylatban egyedülálló főszínpadi süllyedőrendszer kihasználhatósága. A süllyedő elemek balesetveszélyesek, amit szigorú szabályok betartatásával, műszaki megoldásokkal (megállító automatika) és a működtetés állandó felügyeletével igyekeznek elhárítani. A szcenikai világítás részeként beépített mintegy 100 db programozható fényvető túlzás, meghaladja a színház igényeit. A nagyszínházi hangosítási rendszer világszínvonalú. Az akusztika minősége, ha nem is kiváló, de jó. A színpad láthatósága megfelel az ilyen típusú (keretes színpadú) színházakkal szemben támasztható szabályokban vagy szabványokban nem rögzített láthatósági követelményeknek. A Stúdiószínház korszerű, megfelelő színháztechnikával felszerelt kísérleti színpad. A gyalogos megközelíthetőség még nem ideális, és hiányzik a parkoló végleges megépítése. A beruházás operatív előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára április 1-jei hatállyal felruházott kormánybiztos a beruházás pénzügyi lebonyolításához pénzügyi tanácsadó cég véleményét is kikérte, és az áfa viszszaigénylés lehetőségére, valamint a nemzetközi gyakorlatra figyelemmel a színház gazdálkodási formájának az rt.-t javasolta, melyet a Kormány elfogadott. (1999. I VII. 31-ig a beruházást az Új Nemzeti Kht. irányította, amely VIII. 1-jétől jogutód nélkül megszűnt és a beruházás lebonyolítását a Nemzeti Színház Rt. vette át.) A Nemzeti Színház Rt.-t az állam alapította és közvetlenül az NKÖM irányítása alá tartozik. A társasági forma, illetve a közvetlen minisztériumi irányítás célszerűsége gazdaságossági számítások hiányában nem ítélhető meg. 3 3 Hasonló megállapításra jutottunk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzésénél. A jelentés sorszáma:

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az egyszemélyes, zártkörű részvénytársaságként alapított Nemzeti Színház Rt. létrehozása annyiban törvénysértő volt, hogy az alapító csak utólag, a augusztus 1-jei megalapítást követően kérte a pénzügyminiszter Áht.-ban előírt egyetértését a gazdasági társaság létrehozásához (az egyetértését augusztus 21-én adta meg a pénzügyminiszter). Az alapítást jóváhagyó kormányhatározat előterjesztését első változatban a Kormány elutasította, majd átdolgozás után elfogadta 4, annak ellenére, hogy az előterjesztés nem indokolta annak szükségességét és nem mutatta be gazdasági kihatásait. A Kormány az alaptőke forrásául a központi költségvetés általános tartalékát jelölte meg szabálytalanul, mert az az Áht. rendelkezése szerint a váratlan, nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál. A részvénytársaság működése több vonatkozásban aggályos. A társaság alapító okirata a többszöri módosítás, kiegészítés ellenére sem teljes. Nem tartalmazza a részvénytársaság feladatait, különösen azok hiányának van jelentősége, amelyeket a részvényes (a Magyar Állam) elvár, illetve amelyek teljesítését a támogatásával elő óhajt segíteni. A társaság szervezeti és működési szabályzata elavult, nem tükrözi a tényleges szervezetet és működést. Az igazgatóság jogkörével is felruházott vezérigazgatót munkaszerződéssel alkalmazzák, ami nincs összhangban a Gt.-vel, bár ezt az NKÖM vitatja. A színház vezetése kidolgozta a színház középtávú szakmai tervét, de ehhez tapasztalatok hiányában még nem alakítottak ki középtávú gazdasági tervet (stratégia). A kormánybiztos kinevezési okmánya mellé a Ktv. által előírt, a feladatait és a hatáskörét tartalmazó munkaköri leírást a MeH nem tudta az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. A kormányhatározatban megállapított költségvetési támogatást (200 millió Ft) alaptőke emelésként kapta meg a Nemzeti Színház Rt. Az áfa visszaigénylése azonban 25%-kal megnövelte a beruházásra fordítható összeget anélkül, hogy a kormányhatározatot módosították volna. Nehezítette a beruházási folyamat áttekintését, hogy a beruházásokkal kapcsolatos jogi szabályozás nem követte eléggé a technika fejlődését, nem egyértelmű, hogy az állami beruházások egyes fázisaihoz tartozó dokumentációknak mit kell tartalmazniuk, számos beruházási fogalom nincs egyértelműen meghatározva. A kormányhatározattal előírt március 15-i átadási határidő teljesítése érdekében a kormánybiztos centralizált módon irányította a végrehajtást, ami a beruházás folyamatában több kifogásolható megoldáshoz vezetett. A beruházásról döntés-előkészítési tanulmányterv nem készült, így azt a Kormány elé jóváhagyásra sem terjeszthették. A Kormány határozatában előírta, hogy részére a beruházás előrehaladásáról három havonként írásban számoljon be a kormánybiztos. A tájékoztatást a Kormány helyett az NKÖM kapta. A /2000. (VIII. 18.) Korm. határozat a Nemzeti Színház Részvénytársaság alapításával kapcsolatos intézkedésekről 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kormánybiztos a formálisan szintén felelős NKÖM miniszterét megkerülve tartott kapcsolatot a miniszterelnökkel, napirendre való tekintet nélkül megjelenhetett a Kormány ülésein és szóbeli tájékoztatást adhatott, döntést kérhetett. A kormánybiztos eseti döntéseiről, a Kormány részére adott szóbeli tájékoztatásairól és a kormányülésen hozott döntésekről dokumentáció nem áll rendelkezésre. Nem készült úgynevezett színházprogram, amely meghatározta volna a megvalósítandó funkciókat és az üzemeltetési költségeket alapvetően befolyásoló paramétereket. Az új helyszínre épített színház helyiségtervét az Erzsébet térre készült I. díjas tervből kiindulva határozták meg. A helyiségterv alapján készítették el a Nemzeti Színház koncepciótervét 5, amely színházi szempontból megfelelt a mai kor elvárásainak. A beruházás részprogramjai (épületszerkezet készítése, belsőépítészet, színháztechnika, kert- és környezetrendezés) az állandó rögtönzés jegyében készültek, ami az egységes beruházási program hiányából következett. A Nemzeti Színház építészeti kialakítására a kormánybiztos a koncepcionális terv alapján 2000 februárjában meghívásos tervpályázatot írt ki, amelyben meghatározta a kötelezően betartandó költségelőirányzatot, és a szokásosat meghaladó mértékben kötötte meg a műszaki, technológiai paramétereket. A pályázatot szabályszerűen bonyolították le, az értékelés jogszerű és szakszerű volt, amelynek eredményeképpen a Bíráló Bizottság kihirdette a pályázat nyertesét. Ezt követően azonban a kormánybiztos arról tájékoztatta a Kormányt, hogy a felkért szakértő véleménye alapján az összes beadott pályamű megsértette a pályázati kiírást, és az I. díjas pályamű megvalósítása 2500 millió Ft többletforrást igényel. A Kormány a támogatás összegét nem módosította, ezért a kormánybiztos a pályázat győztesét nem pályaművének megvalósítására, hanem a kiírás alapjául szolgáló terv megvalósításában való közreműködésre hívta fel, amit nem fogadott el. A pályaművek értékes elemei nem hasznosultak. Az építészeti tervpályázat formális voltára utal, hogy a kiírást megelőzően, attól függetlenül megkezdődött, illetve folyt az a tervezőmunka, amely alapján később az épület megvalósult. Az építési engedélyeztetés folyamatára rányomta a bélyegét a szoros véghatáridő. A hatóságok egyes jogszabályi előírások szigorú betartásától eltekintettek. Az építési engedélyezési kérelem tervdokumentációját az építési munka egészére kellett volna benyújtani, de az nem tartalmazta a színháztechnika ismertetését. A hiányosságok miatt 90 napon belül további terveket kellett beterjeszteni, illetve a használatbavételi engedélyezés során olyan feltételek meglétét kellett igazolni, amelyek a határozathozatal időpontjában még nem voltak meg. 5 Olyan előkészítő terv, amelyben a megrendelő leírja, esetenként lerajzolja a helyiségek kapcsolatait, funkcióját. Nevezik még programtervnek és funkcionális tervnek is. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az épület kivitelezésére 1999 októberében nyílt közbeszerzési eljárást írtak ki. A tendertervet jelentős hiányokkal adták ki, a dokumentáció az épület építésszerelési munkáira korlátozódott, hiányzott belőle a színháztechnika, a belsőépítészet, a kertépítés, a képzőművészeti munkák, a közművek, az utak, a parkolók és a környezetrendezés. A tenderterv a teljes beruházásra vonatkozó mennyiségi adatok és a bekerülési költségek megállapítására nem volt alkalmas. A kiírók nem kértek a pályázóktól adatokat az üzemeltetési paraméterekre és szerződéstervezetet a gépészeti egységek (kazánok, felvonók, légtechnikai rendszer, biztonságtechnika) folyamatos karbantartására. Az épület kivitelezése a versenyeztetést és a kivitelező kiválasztását követően rendezetten folyt, és az épület 16 hónap alatt az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint jó minőségben felépült. A megrendelő és a vállalkozó között folyamatos volt az egyeztetés, a többszöri dokumentumokkal nem teljes körűen alátámasztott változtatásokat a vállalkozó gyakran többlet fizetési igény támasztása nélkül megvalósította. A színpadtechnika folyamatosan módosult, próbaüzemre nem maradt idő. A pótmunkák jelentős hányada az üzemeléshez szükséges berendezések utólagos megrendeléséből származott. Az épület használatbavételi engedélyét 3 nappal a nyitóelőadás előtt adta ki a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A színpadtechnika műszaki átadására december 15-e helyett csak augusztus 4-én került sor. A beruházás előkészítésekor költségtakarékossági okokból nem terveztek gépkocsiparkolót létrehozni. A kormánybiztos tájékoztatása szerint a magyar államot képviselő ÁPV Rt. és a környező telkeket megvásárló kft. között létrejött adásvételi szerződésben a vevő vállalta, hogy a Nemzeti Színház számára 250 gépkocsi számára parkolót épít. Megkeresésünkre az ÁPV Rt. azt válaszolta, hogy a kft.-vel a Nemzeti Színházat érintő szerződése nincs. Az NKÖM közlése szerint az épülő kulturális központ mélygarázsában biztosítanak parkolóhelyet a színház számára. A színház használatbavételi engedélyének kiadásához szükséges létesítményt egy szomszédos, bérelt területen 37,5 millió Ft-ért kialakított ideiglenes parkolóval pótolták. A színház parkolójának végleges kialakítása további beruházást igénylő feladat, amelyről még nem hoztak döntést. Ugyancsak költségkímélési okokból elmaradtak a déli térfal tervezett létesítményei, a szabadtéri színpad jelen formájában nem használható, átépítését tervezik, de az építkezés időpontja bizonytalan. A díszletgyártó üzemet kitelepítették, de további hasznosítása ugyancsak bizonytalan. A Nemzeti Színház építése sajátos pénzügyi konstrukcióban valósult meg. A beruházáshoz szükséges forrást a fővállalkozó bankhitelből fedezte. A hitel folyósításának feltétele volt az állami kezességvállalás, ezért a fővállalkozói szerződés hatályba lépéséhez a Kormány határozatában ,0 millió Ft összeghatárig készfizető kezességet vállalt a Nemzeti Színház fővállalkozási szerződés keretében történő felépítésének finanszírozására. Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a központi költségvetés csak a beruházás befejezését követően, egy öszszegben egyenlítse ki a fővállalkozóval szembeni kötelezettségét. Így a finanszírozási rendszer egyszerűbb, áttekinthetőbb és takarékosabb volt. A beruházó részéről a számlaellenőrzés folyamatos volt. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Nemzeti Színház beruházására a központi költségvetésből ( millió Ft) és a közadományokból (3535 millió Ft) összesen millió Ft-ot bocsátottak rendelkezésre. (2. sz. melléklet) A Kormány 2001-ben úgynevezett első beszerzésre 500 millió Ft-ot biztosított az eredetileg rögzített költségvetési támogatás kereten 4 felül. A Nemzeti Színház Rt. a közadomány felhasználásáról a kormányhatározatban előírt módon elszámolt, de a tételes pénzügyi kimutatás a helyszíni ellenőrzés lezárásáig még nem volt teljes. Az elkészült összesítések szerint a beruházásra nettó ,0 millió Ft-ot, bruttó ,8 millió Ft-ot költöttek. Ebből az épület teljes körű kivitelezése ,8 millió Ft-ba, a közpark létesítése 2716,0 millió Ft-ba került (5. sz. melléklet). A beruházás költségei közt nem szerepel a Nemzeti Színház Rt.-be apportált állami tulajdonú telek értéke. A költségek összegezésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a megvalósulási helyszín és az épület terveinek változásával járulékos többletköltségként merült fel az Erzsébet téri építkezés feleslegessé vált részeinek más célra (kulturális központ) való átalakítása, amely eddig 5783 millió Ft-ba került, és még legalább millió Ft felhasználását igényli. Az objektum értékesítése a vizsgált időszakban nem sikerült, az ebből várt bevétel a Nemzeti Színház építésénél nem volt felhasználható. Az összköltségek tekintetében a Nemzeti Színház fenntartása, működési költségeinek összetétele más magyar színházakéval csak részben összehasonlítható. A többi magyar színháznál nem merül fel kert fenntartási költség, parkoló (garázs) költség, térvilágítás, mesterséges tó (téli) melegítésének költsége, valamint az átlagos színházakénál magasabb biztonsági és őrzési költség. A színház egyes belsőépítészeti megoldásainak célszerűsége vitatható (pl. trópusi fából készült mosdótálak, drága és nehezen pótolható lámpatestek, egyedi, kézi szövésű szőnyeg a nézőtéri várakozóban stb.), de a színház jellegére való tekintettel elfogadható. A Nemzeti Színház Rt első félévében 6 munkavállalót alkalmazott, a többi munkakört (167 fő) vállalkozókkal látta el. Ez a foglalkoztatottak számára nem biztosítja a színházaknál korábban általános közalkalmazottakat megillető jogosítványokat és törvényi védelmet. A helyszíni ellenőrzés befejezésekor az alkalmazotti létszám 44 főre emelkedett, és 170 főt foglalkoztattak vállalkozási szerződéssel. A színház látogatottsága 2002-ben megközelítette a 100%-ot, amely meghaladja a magyar prózai színházak fajlagos látogatottságát. Az átlag 2500 Ft-os jegyár kétszerese a hasonló befogadó képességű, prózai színházakénak. A színház jelenlegi vezetésének véleménye szerint ilyen magas jegyárak mellett nem tartható fenn sokáig a kezdeti magas látogatottsági szint. A színház évi mérleg szerinti eredménye 203,2 millió Ft volt, a mérlegfőösszege ,2 millió Ft. A jegybevétel a magas árak mellett is csak 10%-a az összes bevételnek. A év első félévének bevételei közel 40%-kal elmaradtak a tervezettől, mert a központi költségvetésből kapott támogatás összege 52%-kal volt keve- 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK sebb az I. félévre időarányosan tervezettnél, bár a jegybevétel magasabb volt a vártnál. A Nemzeti Színház Rt. vezetése a működés finanszírozását hosszú távon 80%-os költségvetési támogatás mellett látja biztosítottnak. A színház működtetésével ugyan nem függ össze szorosan, de attól el nem választható A Nemzet Színésze cím alapítása és az azzal járó díj folyósítása. A cím létrehozását a kormánybiztos határozta el, és az NKÖM felhatalmazására mint a Nemzeti Színház Rt. vezérigazgatója alapította meg. A kormánybiztos kezdeményezésére a Kormány határozatában A Nemzet Színésze díj kifizetésének felelőséül a pénzügyminisztert és a kormánybiztost jelölte ki 2000 augusztusában, s ennek évi fedezetéül az rt. alaptőkéjét jelölte meg. A kormányhatározat arról nem rendelkezett, hogy az élethosszig fizetett és az infláció mértékének megfelelően emelkedő díjat a továbbiakban kinek és milyen forrásból kell rendelkezésre bocsátania. Az ellenőrzés fontosnak tartja a díj pénzügyi hátterének pontos jogszabályi rendezését azért, hogy a díj jelentőségét a jövőben se csökkenthesse a fedezet esetleges hiánya vagy tisztázatlansága. A Nemzet Színésze cím adományozásának, a címmel járó díj folyósításának feltételeiről az NKÖM tájékoztatása szerint a közeljövőben miniszteri rendelet készül. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: 1. Vizsgáltassa felül az állami, vagy állami támogatással megvalósuló beruházások előkészítésére és kivitelezésére vonatkozó jogszabályokat, azok egymással és az EU jogrendjével való összhangját, a fogalmak egységesítése, valamint az ellenőrizhetőség és a felelősség egyértelmű megteremtése érdekében. a részvényesi jogokat gyakorló nemzeti kulturális örökség miniszterének: 1. Vizsgáltassa felül a évi gazdasági beszámoló ismeretében a Nemzeti Színház gazdálkodási formájának célszerűségét, figyelemmel a vezérigazgató alkalmazására vonatkozó szerződésre, a Nemzeti Színház alapító okiratára és a Nemzeti Színház működéséhez nyújtandó állami támogatás feltételrendszerére. 2. Dolgoztasson ki javaslatot a Kormány részére A Nemzet Színésze díj további folyósításának rendezésére annak érdekében, hogy a nagy társadalmi megbecsülést kifejező díj pénzügyi feltételei hosszútávon is biztosítottak legyenek. 3. Intézkedjen, hogy a Nemzeti Színház Rt. vezérigazgatója folyamatosan tartsa karban a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 4. Hozzon döntést a beruházás eddig megoldatlan kérdéseiben: a) b) c) d) a színház parkolóhelyének végleges megoldásáról; a szabadtéri színpad hasznosításáról; a déli oldal elmaradt létesítményeiről; a díszletgyártó üzem hosszabb távú hasznosításáról. 5. Kísérje folyamatosan figyelemmel az általa tett intézkedések végrehajtását, és arról évente tájékoztassa az Állami Számvevőszéket. 14

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A NEMZETI SZÍNHÁZ BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK 1.1. A beruházás döntés-előkészítése, a forrásszükségletek meghatározása Az új Nemzeti Színház megépítését a Kormány kiemelt jelentőségű ügynek tekintette, a megvalósításról számos határozatot hozott. A beruházás koordinációjával összefüggő feladatok ellátására miniszteri biztost, majd kormánybiztost neveztek ki. A folyamatban az NKÖM végrehajtó, adminisztrációs feladatokat látott el. A beruházást végig széles döntési jogkörrel vezető kormánybiztos kinevezési okmánya mellé a Ktv (5) bekezdése által előírt, a feladatait és a hatáskörét tartalmazó munkaköri leírást sem a MeH, sem az NKÖM nem tudta az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. A Kormány határozatában 7 előírta, hogy folyamatos költségelemzéssel törekedni kell a költségek racionális csökkentésére és a Kormányt legalább 3 havonként tájékoztatni kell a pénzügyi, műszaki állapotról, a megtett intézkedésekről. Az Új Nemzeti Kht. operatív működésének időszakában (1999. I VII. 31.) az NKÖM írásbeli tájékoztatást kapott, a Kormány nem. Az NSZ Rt. megalakulása 4 után az NKÖM részére két szöveges beszámoló és időszakonként számszaki beszámoló készült, amelyet az rt. felügyelő bizottsága előzetesen megtárgyalt. A kormánybiztos a formálisan szintén felelős nemzeti kulturális örökség miniszterét megkerülve is tartott kapcsolatot a miniszterelnökkel. A kormánybiztos a nyilatkozatok alapján a Kormánnyal folyamatosan kapcsolatot tartott, napirendre való tekintet nélkül megjelenhetett a Kormány ülésein, és szóbeli tájékoztatást adhatott, döntést kérhetett. A kormánybiztos eseti döntéseiről, a Kormány részére adott szóbeli tájékoztatásairól és a kormányülésen hozott döntésekről dokumentáció nem állt rendelkezésünkre. A kormánybiztos kezdeményezésére a beruházás operatív előkészítésére, szervezésére az NKÖM január 1-jével létrehozta az Új Nemzeti Színház Megvalósítási Iroda Kht.-t, majd augusztus 1-jével a Nemzeti Színház Rt.-t, és a kht.-t jogutód nélkül megszüntette. 6 A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény /1999. (VIII. 26.) Korm. határozat az új Nemzeti Színház felépítéséről 15

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az rt. mint gazdálkodási forma lehetővé tette, hogy visszaigényelhessék és felhasználhassák a beruházás áfa-tartalmát, amire a beruházás elvégzésére eredetileg kijelölt NKÖM-nek és az Új Nemzeti Kht.-nak nem lett volna lehetősége. A beruházásra elkölthető összeg így az azt rögzítő kormányhatározat módosítása nélkül 25%-kal emelkedett. A Kormány évi árszinten 8200,0 millió Ft-ban határozta meg a beruházás költségvetési támogatási keretét, és döntött a közadományokból évre összegyűlt 2500,0 millió Ft felhasználásáról. Az ünnepélyes megnyitó időpontjául március 15-ét jelölte ki. 8 A Kormány az NSZ Rt.-t az épület kivitelezésére kötött fővállalkozói szerződés erejéig az építkezés megkezdése után felmentette a közbeszerzés szabályai alól 2. A létesítmény funkciójával összefüggésben a beruházás költségkeretének megalapozásához, a legkisebb ráfordítás biztosításához, az optimális változat kiválasztásához a tervezett műszaki, pénzügyi, beruházásszervezési, -ütemezési adatok összefoglalását, a pénzszükségletek megalapozását tartalmazó megvalósíthatósági (döntés-előkészítési) tanulmányterveket nem készítettek. A kormánybiztos tájékoztatása szerint készült megvalósíthatósági tanulmányterv, amelyet nem hoztak nyilvánosságra a legszűkebb körben sem. Ezeket a dokumentumokat az irattárakban nem leltük fel. Az előkészítés kezdeti szakaszában megfontolásra került az Erzsébet térre készült terv belső szerkezeti, funkcionális elemeinek hasznosítása. Az új helyszínre tervezett színház helyiségtervét kisebb változtatásokkal az előző tervből kiindulva határozták meg, más megoldásait azonban nem hasznosították. Az Erzsébet téri beruházás leállítása és az új Nemzeti Színház kivitelezése határidejének kitűzése, valamint az épület végleges helyszínének kijelölése között 16 hónap telt el, azonban a befejezés határidejét nem módosították. 9 Az építési területet illetően több helyszín felmerült (Dózsa György út Városliget; Hungexpo építési terület; Ganz-Mávag területe, Margitsziget DNy-i partszakasza), de vagy a telektulajdonosokkal nem sikerült megegyezni, vagy a területek adottságaival szemben merültek fel fenntartások. AZ NKÖM (beruházó) és a Fővárosi Önkormányzat (telektulajdonos) közötti tárgyalások a helyszín kijelölésére eredménytelenül zárultak. Olyan területet kellett keresni az építés helyszínéül, ahol a telek állami tulajdonban van, és több feltételnek megfelel (környezeti, közlekedési, városrendezési stb.). A beruházó erre a célra az ún. Déli Duna Városközpont (mai nevén Millenniumi Városközpont) területét találta alkalmasnak /1998. (XI. 6.) Korm. határozat a Nemzeti Színház új helyszínen történő felépítésével összefüggő feladatokról /1999. (XII. 26.) Korm. határozat az új Nemzeti Színház pontos helyszínének kijelöléséről. 16

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A színház koncepcionális tervét közel egy év alatt, 1999 decemberére készítették el. A koncepcióterv megfelelt az építési engedélyezési terv kritériumainak, a tervezett épület valamennyi elemére pontos leírást, paramétert tartalmazott. A beruházás tervezésénél a színház parkolóját a telkén kívüli helyen, és nem a beruházás keretében szándékozták megvalósítani Az éves költségvetésben a beruházás előirányzatai és teljesítése; a közadományok felhasználása A Kormány határozatában az új Nemzeti Színház kivitelezésére a központi költségvetés terhére 1998-ban tárgyévi szinten 8200,0 millió Ft támogatásról döntött 8. Újabb határozataival ezt az összeget 2000-ben ,0 millió Ft-ra, 2001-ben ,0 millió Ft-ra emelte 7, az éves beruházási inflációs ráta figyelembe vételével. A költségvetési támogatáson felül a közadomány és kamatai álltak rendelkezésre. A központi költségvetésben a Nemzeti Színház beruházás támogatása 1999-től 2002-ig az NKÖM fejezeti kezelésű előirányzatok címnél a kiemelt jelentőségű beruházások, az új Nemzeti Színház felhalmozási költségvetése és a Nemzeti Színház Rt. támogatása alcímeken jelent meg. Az éves költségvetés erre a célra 1999-ben 347,0 millió Ft, 2000-ben 1300,0 millió Ft, 2002-ben ,0 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott. A évi költségvetés a beruházásra nem tartalmazott eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzatok az előző évi maradványok, az általános tartalék terhére tett emelések, valamint a kormányhatározat alapján előírt csökkentés miatt módosultak. (2. sz. melléklet) A Nemzeti Színház felépítésére összegyűlt közadomány kamataival együtt 3535 millió Ft volt, amely a Nemzeti Színház összes beruházásra fordítható öszszeg 22%-át tette ki (6. sz. melléklet 2. ábra). Kormányhatározat 8 rendelkezett arról, hogy a közadomány felhasználására a beruházás utolsó szakaszában kerülhet sor. A közadományból 976,7 millió Ft beruházását az NSZ Rt. saját bonyolításban végezte. Az alkalmazottaknak és vállalkozóknak összesen bruttó 57,0 millió Ft jutalmat és díjat fizettek. A közadományt 3265 millió Ft értékű kincstárjegy formájában 2001 januárjában ruházta át az NKÖM a Nemzeti Színház Rt.-re. A kincstárjegyek értéke a kamatokkal 3535 millió Ft-ra növekedett, és mobil forrást jelentett az NSZ Rt.-nél a különböző szállítói számlák folyamatos kiegyenlítésére. Az adományokat a kormányhatározatnak megfelelően színháztechnikai és kertépítési feladatokra fordították. A Nemzeti Színház beruházására az NKÖM-től kapott adatok szerint a központi költségvetésből ( millió Ft, 2. sz. melléklet) és a közadományokból (3535 millió Ft), összesen millió Ft állt rendelkezésre. Az 17

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/3-20/2016 TÁRGY: GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS A MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖN- ZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS PROGRAM KERE- TÉBEN A PÉCSI HEGEDŰS JÁNOS UTCA FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/182-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település:

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: (Igen/Nem) Előzmények 1. Fogadott-e el rendeletet az átmeneti gazdálkodásról (lehetőség)?ha igen, meghatározta-e ebben a felhatalmazás időtartamát?

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben