Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszony tájékoztatója - - Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 1/2012. (I.26.) 5. Képviselő kérdések, felszólalások - Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2011. (XII.07.) számú rendelete módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete módosítására Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosításáról Besenyszög község Önkormányzat Településrendezési Terve módosítására 1/2012. (I.30.) számú rendelet 2/2012. (I.30.) számú rendelet 3/2012. (I.30.) számú rendelet 2/2012. (I.26.) 3/2012. (I.26.) 4/2012. (I.30.) számú rendelet 4/2012. (I.26.) 5/2012. (I.26.) 5/2012. (I.30.) számú rendelet Tájékoztató az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény - - módosításáról Besenyszög és Szászberek községek körjegyzősége létrehozásáról 6/2012. (I.26.) 24. Tájékoztató a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 26. 7/2012. (I.26.) fogyasztásának forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció módosítása 8/2012. (I.26.) 26. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról 9/2012. (I.26.) 27. Besenyszögön letelepedő fiatalok támogatásáról, a jogosultság 6/2012. (I.30.) számú 28. feltételeiről szóló rendelet megalkotására rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Szellő u. 18. számú ingatlan eladására 10/2012. (I.26.) 11/2012. (I.26.) A 148/2011. (XII. 20.) számú határozat módosításáról (bölcsőde /2012. (I.26.) pályázat) A évi földhaszonbérleti díj megállapításáról 13/2012. (I.26.) 34. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 35. 7/2012. (I.30.) számú talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet rendelet módosításáról A Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 35. Intézménynél tervezett villamoshálózata mérőösszevonására érkezett 14/2012. (I.26.) ajánlatok elfogadásáról Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan /2012. (I.26.) megvásárlásáról Old

2 2 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné, Palyafári János, Kiss Ernőné, Lovász Imre, Farkas Géza képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Intézményvezető Danyi Gyuláné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és bemutatja Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Asszonyt a jelenlévőknek. Balogh Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 17. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítására 18. napirendi pontként Előterjesztés a Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél tervezett villamoshálózata mérőösszevonására érkezett ajánlatok elfogadására 19. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan megvásárlására Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3 3 Napirend előtt: Balogh Zoltán polgármester a napirendek előtt ismét megköszönve megtisztelő jelenlétét Dr. Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszonyt felkéri tájékoztatója megtartására. Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott köszönti a jelenlévőket és tájékoztatást ad a területi közigazgatás átalakításáról. Elmondja: a közigazgatás átszervezésével egységesebb, összehangoltabb közigazgatás megteremtése, egy hatékonyabb, koordináltabb, olcsóbb, legfőképp ügyfélközpontú területi közigazgatás létrehozása volt a cél. Jelenleg a Kormányhivatal arra törekszik, hogy a törzshivatalok felállításával a párhuzamosságokat megszüntesse. Ilyen nagyfokú átalakítás nem volt az elmúlt években a területi államigazgatásban évtől Jász-Nagykun-Szolnok megyében is rendkívül nagy átszervezési munka kezdődött, amely létszámleépítéssel járt, és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve új szemléletváltást követelt. Az új ügyfélközpontú közigazgatás lényege, hogy az ügyfelek egy központban akár 30 ügyet is el tudnak intézni. A kormányablaknál jelenleg reggel 8 és este 20 óráig intézhetik a kiemelt ügycsoportokban az állampolgárok az ügyeiket. A közigazgatásban lévő régiós rendszer Szolnok megyét hátrányosan érintette. A Kormányhivatala modernkori járások kialakításával, hozzájárul a mai közigazgatásnál alacsonyabb költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézhető államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. Jász- Nagykun-Szolnok Megyében 9 járás kerül kialakításra tól. A jegyzőktől az állampolgársági hatósági feladatok jó része átkerül majd a kormányhivatalhoz, illetve a járási hivatalhoz. Dr.Lengyel Györgyi válaszol a Képviselő-testület által feltett kérdésekre. Farkas Géza: Az adók módjára történő behajtás önkormányzati feladat marad? Finanszírozása miként történik? Csapó Pálné: Szociális rendszer átalakítása során a jelenlegi kistérségi intézmények adóság állománnyal, vagyoni részekkel együtt kerül átadásra? Kiss Ernőné: A pedagógiai intézmény mint rehabilitáció, szakszolgálat feladatellátásról szeretnék érdeklődni! Valamint az intézményfenntartó tárulások (közoktatási intézmények estén) miként fognak szétbomlani, településekként vagy intézményekként? Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott: Kormány döntött a szabálysértési hatáskör átszervezéséről, az I.fok átkerül a járási hivatalokhoz. A megjelenő jogszabály szerint fog történni a végrehajtás, a jegyző feladata jelenleg. Legyen a behajtás is a Kormányhivatal feladata, ez észrevételezésre kerül. A kistérségi intézmények szociális intézményei feladatellátása az önkormányzatok feladata marad. Megyei fenntartás abban az esetben történik, ha az önkormányzat nem tudja biztosítani a feladatellátását. A megyei Pedagógiai Intézet és a megyei főosztály fúziója még a jövő, a szolgáltatások jelenleg is rendelkezésre állnak.

4 4 Balogh Zoltán polgármester 5 perc szünetet rendel el. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az utolsó Képviselő-testületi ülés tavaly év december 20-án tartottuk, így beszámolóm a két ülés között eltelt időszakról teszem: december 22. Bölcsődével kapcsolatos előzetes megbeszélést folytattunk a pályázatíró cég tervező, és a bölcsődei szakemberekkel közösen december 27. Regionális Tanács ülés utolsó ülése volt, mivel a Parlament január 01-vel megszüntette a Régió Tanácsokat január 09. Egyeztetést folytattunk Szászberekkel a két település egyesülésének lehetőségéről, illetve a napirendben is szereplő körjegyzőség kialakításának feltételeiről január 10. Az MVH által kiírt vidéki mezőgazdasági utak pályázatával kapcsolatban egyeztettem, melynek eredményeképpen Jenei László egyéni vállalkozóval egyességre jutottunk a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan. Jenei László pályázni fog a Szóró pusztai bekötő út a 3224 es főút és az ő földje közötti kb. 3 km-es szakasz kiépítésére. Ez az út zúzott kőalappal és burkolattal fog rendelkezni. Pályázat max. összege 60 millió Ft. Az önkormányzat pályázata esetén sajnos az Áfa-t, a 25 % önerő mellett az önkormányzatnak kellett volna állnia január 12. TITÁSZ-al tartottunk helyi megbeszélést. A megbeszélés tárgya az óvoda, rendelőintézet és a körülötte lévő önkormányzati lakások közös egyvételezési ponton működő mérőóra lehetőségéről szólt. Az egyvételezési pont mindenképpen fontos a készülődő pályázatunkhoz, melynek lényege, hogy villamos energiát takarítanánk meg a kiépülő napelemes rendszerrel január 18. Egyeztetést folytattam az óvoda csoportszoba bővítés, illetve tornaszoba kialakításával kapcsolatban pályázatíró céggel. Pályázat benyújtásának határideje: január 19. Többszöri kísérlet után egyeztetést folytattam Dobos Sándorral a Besenyszög-Szolnok közötti főúttal párhuzamos út kialakításával kapcsolatosan. Dobos úr többszöri változtatott álláspontjának legutóbbi változata, hogy az érintett ingatlan területe nem eladó, mert ő ebből él január 23. Műsorral emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Köszönet a szervezőknek, résztvevőknek, akiknek szerepe volt e nagyon színvonalas program megvalósításában. Palyafári János: Amennyiben Dobos Sándorral kötendő egyezség nem jön létre, mi a legkorábbi időpont a kisajátítási eljárás megindítására? Balogh Zoltán: Megpróbálunk mindent megtenni, hogy az egyezség létrejöjjön. Jenei László levélben tájékoztatta az önkormányzatot támogatásáról, segítség nyújtásáról az út kialakítása során. Dr.Elbakour Afif képviselő távozott, jelen van: 6 fő

5 5 Munkácsi György: A kisajátítás közérdek céljából történő megszerzése, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett a helyi önkormányzat részére akkor lehetséges, ha az adásvétel útján nem történhet meg. A kisajátítási eljárás a kérelemre indul és a kisajátítási terveknek, vázrajznak az eljárás lefolytatásához rendelkezésre kell állnia. A vizsgálat során a kártalanítási összeg megállapítása érdekében szakértő kirendeléséről és kisajátítási tárgyalás kitűzéséről rendelkeznek. A kisajátítási eljárásban hozott határozat ellen bírósági felülvizsgálatot lehet kérni. A kisajátítási határozat a közlését követően azonnal jogerőre emelkedik. Az ingatlan birtokbaadására a kártalanítási összeg megfizetése után kerülhet csak sor. Farkas Géza: A gazdák megkerestek, hogy Falugyűlésen, vagy a számukra összehívott Fórumon további egyeztetések történjenek a földút kialakításáról. Dr.Elbakour Afif képviselő megérkezett, jelen van: 7 fő 6 fő igen és 1 fő tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 1/2012. (I.26.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Palyafári János: Korábban meg képviselői interpellációban elhangzott, hogy a településen kedvező lenne egy strand kialakítása. Ebben a tárgyban folytatott-e polgármester úr tárgyalásokat? Balogh Zoltán : Jelenleg nincs adatom a területről, a következő testületi ülésen beszámolok a megtartott egyeztetésről. Dr.Elbakour Afif: A decemberi ülésen a TSZ iroda épület megtekintéséről esett szó. Kapcsolatot felvételre került-e a tulajdonosok örököseivel?

6 6 Balogh Zoltán : A bizottság tagjaival már egyeztetjük az időpontot, illetve az örökösökkel is. A krízislakásra is érkezett ajánlat, melyet a lakás megtekintése után, megtárgyalásra visszahozok a Képviselő-testület elé. Farkas Géza: A probléma még mindig az közutakkal van. A felújítási munkák már befejeződtek, de az utak jelenlegi állapota folyamatosan romlik, az utak megindultak a vízműhálózat irányába, az úton, több helyen hosszirányú hasadás alakult ki. Javaslom, hogy az utak állagának megőrzése és az utak felújítására kerüljön elkülönítésre a költségvetésben. Dr.Elbakour Afif és Kiss Ernőné képviselő távozott, jelen van: 5 fő Farkas Géza: A költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a focicsapatunk támogatását, mivel jelezte a vezető, hogy a nyári bajnokság után felszámolják a csapatot. A Kultúra Napja igen színvonalas rendezvény volt, igen jól éreztük magunkat. Köszönjük a fellépő gyermekeknek, tanáraiknak az előadást, valamint a szervezőknek is. Dr.Elbakour Afif és Kiss Ernőné képviselő visszaérkezett, jelen van: 7 fő III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna- szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója Dr.Szakali Erzsébet levélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét a következő jogszabályváltozásra. Az Országgyűlés december 30-án elfogadta és a Magyar Közlöny december 31- én szombaton megjelent 166. számában kihirdetésre került a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, mely december 31-én órakor lépett hatályba. A törvény jelentősen átalakítja a víziközmű-szolgáltatások korábbi rendszerét, többek között a közüzemi víz- és csatorna díjakkal kapcsolatban. A törvény 65. (1) bekezdése szerint, a közműves ivóvíz ellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A törvény 89. (1) bekezdése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvényt úgy módosítja, hogy a hatálya a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján meghatározott díjakra nem terjed ki, a 93. (1)-(2) bekezdése pedig hatályon kívül helyezi az Ártv. mellékletében az önkormányzatokat víz- és csatornadíjak megállapítására felhatalmazó rendelkezést. Fentiek alapján január 01-től a települési önkormányzatoknak víz- és csatorna díjak megállapítására nincs törvényi felhatalmazásuk. Így a hatályos rendeleteikben az említett díjakra vonatkozó rendelkezéseket január 01-re visszamenőleg hatályon kívül kell helyezni.

7 7 Átmeneti szabályként a víziközmű-szolgáltatók a törvény 76. (1) bekezdés b) pontja alapján a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak a miniszteri rendelet hatályba lépéséig. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a évre vonatkozó ivóvíz- és csatorna díjat megállapító 22/2011. (XII.23.) számú rendeletét január 01-től helyezze hatályon kívül. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság mivel az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazása a víz- és csatorna díjak megállapítására, így a rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.30.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet és az azt módosító 18/2002.(XII.15.) számú, a 19/2003.(IX.22.) számú, a 21/2003.(XII.15.) számú., a 22/2004.(XI.05.) számú, az 1/2007. (I.08.) számú, a 20/2007. (XII.03.) számú, a 8/2008. (III.31.) számú, a 26/2008. (XII.01.) számú, a 11/2009. (VII.02.) számú, a 33/2009.(XII.21.) számú, a 21/2010. (XII.20.) számú és a 22/2011. (XII.23.) számú rendelet január 01-jén hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2011. (XII.07.) számú rendelete módosításáról Előadó: Munkácsi György Jegyző (írásban mellékelve)

8 8 Munkácsi György: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója Dr.Szakali Erzsébet levélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét a következő jogszabályváltozásra. A Magyar Közlöny december 30-án megjelent 165. számában kihirdetésre került az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény. A törvény többek között érintette a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseit is. A módosító törvény 196. (2) bekezdése értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat. Mivel Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító törvény kihirdetését, valamint hatályba lépését megelőzően, jogalkotási kötelezettségénél fogva gondoskodott a hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási díj emeléséről, a módosító törvény jogszabályi hierarchiában betöltött szerepénél fogva a testületek részéről újabb döntés szükséges. A Képviselő-testületnek erre figyelemmel kell megállapítania a évi díjakat, amelyek nem lehetnek magasabbak a évinél. A díj módosításával tehát változtatni kell a korábban megállapított magasabb díjakon, hatályon kívül helyezve a felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati díjmeghatározást. Kérdés, hogy ezen újabb önkormányzati rendeletalkotásra milyen hatállyal kerüljön sor, sérti e a normaalkotás, a jogalkotásra vonatkozó szabályokat? A jogalkotás visszamenő hatálya ebben az esetben nem lesz ellentétes a jogalkotásról szóló évi CXXX törvény 2. (2) bekezdésével, hiszen a helyi önkormányzat, mint jogalkotó visszamenőlegesen nem teszi terhesebbé a jogalanyok helyzetét, a korábbi szabályozáshoz képest enyhébb rendelkezéseket léptet hatályba, január 01-re visszamenőleg. Figyelemmel arra, hogy a módosító törvény ezen szakasza a kihirdetést követő napon december 31-én hatályba lépett, a visszamenőleges önkormányzati normaalkotás hiányában egy átmeneti időszakra felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes díjak meghatározására, valamint beszedésére kerülne sor. Az önkormányzat tehát a díjak csökkentésével egy már meglévő kötelezettséget tesz visszamenőleg kevésbé terhessé: ez összhangban áll az Alkotmánybíróság által a visszamenőleges jogalkotásra vonatkozóan kifejtettekkel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a évre vonatkozó hulladékkezelési díjat megállapító 23/2011. (XII.23.) számú rendeletét január 01-től helyezze hatályon kívül. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság rendelet hatályon kívül helyezését. elfogadásra javasolja a egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja:

9 9 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.30.) számú rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendeletet módosító 23/2011. (XII.23.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendeletet módosító 23/2011. (XII.23.) számú rendelet január 01-jén hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CLXVI. törvény (továbbiakban: Tv) január 1-jei hatályba lépéssel módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban : Szt.) lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelmi értékhatár mértéke szeptemberétől az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára emelkedett, tehát az érintettek jelentős része normatív lakásfenntartási támogatásban részesülhet. A Tv. ezen indokok alapján január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az Szt. helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb március 31-éig folyósítható. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a a lakásfenntartási támogatás megállapítását január 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe teszi át, mely rendelkezés január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazandó. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkozáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény több ponton módosítja a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást az aktív korúak ellátórendszerének átalakulása, valamint a feltételekhez kötött segélyezés bevezetése okán.

10 10 A törvényhely felhatalmazást tartalmaz a települési önkormányzatok részére, hogy - összhangban a feltételekhez kötendő segélyezés elvével - rendeletben szabályozzák a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére előírandó, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat. Tisztelt Képviselő-testület! Mindezek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. Farkas Géza: A Szociális és Művelődésügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosító rendelet elfogadását. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(I.30.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993.(IX.30.) számú rendelet módosításáról 1. A rendelet 4. (2) bekezdés i) pontja hatályát veszti. 2. A rendelet 14. -a hatályát veszti. 3. A rendelet 9/D. -ában a bérpótló juttatás szövegrész aktív korúak ellátására módosul. 4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző

11 11 VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Kiszelovics és Társa Településtervező Kft által elkészített M4 gyorsforgalmi út Abony Fegyvernek szakasz nyomvonalának Besenyszög község területét érintő településrendezési terveinek felülvizsgálata, Besenyszög községre vonatkozóan a településrendezési terv módosítás véleményeztetési eljárása lezárult. Az államigazgatási szervek, és bevont egyéb szervek, szervezetek a rendelkezésükre álló időn belül nyilatkoztak, az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség, a lakossági közzététel is megtörtént. Az államigazgatási szervek véleményei alapján a tervet a tervező korrigálta és szakmai vélemény kérése céljából elküldésre került a dokumentáció a régió Állami Főépítésze részére. Az Állami Főépítész szakmai véleményt adott az elkészült rendezési terv módosításról, melyet nem kifogásolt. Fentiek alapján a tervdokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a jóváhagyásra. A jóváhagyandó szöveges és rajzi munkarészt Kiszelovics Ildikó település mérnök megküldte az Képviselő-testület részére. A településszerkezeti tervet határozattal, míg a helyi építési szabályzat módosítását rendelettel fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. Besenyszög községre vonatkozóan elkészített településrendezési terv módosítás esetében tekintettel arra, hogy a tervezett Abony Fegyvernek M4 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, nem kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását, melyről a Képviselőtestületnek határozatában nyilatkoznia szükséges. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság, Besenyszög község Településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja elfogadásra. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 2/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosítás környezeti vizsgálatáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében, és a 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az M4 gyorsforgalmi út településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el. Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

12 12 A fenti területekre vonatkozóan tekintettel arra, hogy az érintett M4 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, továbbá káros környezeti hatás nem várható, ezért nem látja szükségét a fenti területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatásának. E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. (3) alapján, a környezet védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az Önkormányzati Főépítésznek kell gondoskodni. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző A Határozatról értesülnek: 1. Balogh Zoltán Polgármester H. 2. Munkácsi György Jegyző H. 3. Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen, 4. Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok 5. Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok 6. Hortobágyi Nemzeti park Igazgatósága, Debrecen 7. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok, 8. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Budapest 10. Irattár Balogh Zoltán : Kérem, a Képviselő-testületet határozza, meg az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszának szabályozása vonatkozásában a Besenyszög község 13/2008 (I.31.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve módosítását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság a településszerkezeti terv módosítására tett javaslatot szintén elfogadásra javasolja. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 3/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község Településrendezési Tervének 13/2008 (I.31.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2008 (I.31.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Besenyszög község Településszerkezeti terve módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

13 13 1. Besenyszög településszerkezeti tervének 2. Területi hatály, településszerkezet fejezete kiegészül: Közút: A település külterületének déli részén halad a tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonala. 2. Besenyszög településszerkezeti tervének 3. Magasabb rendű tervfajtákkal való összhang fejezete kiegészül: Besenyszög közigazgatási területét érinti vonalas infrastruktúra vonatkozásában az M4 gyorsforgalmi út nyomvonala. 3. Besenyszög településszerkezeti tervének 8. Terület felhasználási módok szintterület sűrűségek (m 2 /m 2 ) fejezete kiegészül: Beépítésre nem szánt: - közúti közlekedési terület : Besenyszög közigazgatási területének déli részén halad a tervezett M4 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala, külön szintű csomóponttal a jelű Szolnok- Tiszasüly országos mellékúttal és a Berek-éri pihenőhellyel, továbbá a tervezett nyomvonal a település közigazgatási határánál a tervezett Tisza hídra felvezető műtárggyal. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Kiszelovics és Társa Kft. Szolnok 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 4.) Polgármesteri Hivatal, Tölgyesiné Mihályi Anita H. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 10. (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró - Szolnok Város Önkormányzata - Szajol Község Önkormányzata - Tiszapüspöki Község Önkormányzata - Törökszentmiklós Város Önkormányzata - Csataszög Község Önkormányzata - Hunyadfalva Község Önkormányzata; - Kőtelek Község Önkormányzata

14 14 - Tiszasüly Község Önkormányzata - Jászladány Nagyközség Önkormányzata - Szászberek Község Önkormányzata - Zagyvarékas Község Önkormányzata továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen - Közép Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Irodája, Szeged - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Szolnok - Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen; valamint az építésügyi építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Város Önkormányzat Jegyzője, mint építéshatóság véleményének kikérésével az 1/2008.(II.04.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: a.) Külterületen az M4 gyorsforgalmi út szabályozási vonala által határolt területre. 2. (1) Jelen rendeletmódosítás elválaszthatatlan részét képezi: a.) SZ 1/m2 jelű szabályozási tervlap (1) A Rendelet Övezetek részletes előírásai Közlekedési és közműterület 10. -ának (7) bekezdése kiegészül: 3.

15 15 a.) KÖ U 0: M4 gyorsforgalmi út települést érintő szakasza. Tervezett építési területét a szabályozási terv tartalmazza. (2) A Rendelet Övezetek részletes előírásai Közlekedési és közműterület 10. -ának (7) bekezdésének alpontjai abc-sorrendben eggyel magasabb betűjelre lépnek. (1) A Rendelet Sajátos jogintézmények előírásai 23. Építési tilalmak és korlátozások (1) bekezdése törlésre kerül, helyette az alábbi előírás kerül elrendelésre: 4. (1) Szabályozási tervlapon M4 gyorsforgalmi út kialakításának céljára jelölt terület földrészletekre vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető. 5. Záró rendelkezések (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul az 1. (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan. Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan tartalommal hatályban marad. (2) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba. Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell gondoskodni. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög község Önkormányzat Településrendezési Terve módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

16 16 Balogh Zoltán: Kiszelovics Ildikó vezető településtervező által elkészített belterület lakóterületté történő átsorolás, és a külterületi feltáróút kijelölésre vonatkozó településrendezési terv módosítás véleményeztetési eljárása lezárult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. -a alapján: Az államigazgatási szervek, és bevont egyéb szervek, szervezetek a rendelkezésükre álló időn belül nyilatkoztak, az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség, a lakossági közzététel is megtörtént. Az államigazgatási szervek véleményei alapján a tervet a tervező korrigálta és szakmai vélemény kérése céljából elküldésre került a dokumentáció a régió Állami Főépítésze részére. Az Állami Főépítész szakmai véleményt adott az elkészült rendezési terv módosításról, melyben foglaltakkal a tervező a tervet kiegészítette. Fentiek alapján a tervdokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a jóváhagyásra. A tervmódosítás kiterjedt a belterületen vízgazdálkodási terület kijelölésére, azonban a maximális 5%-os beépítési lehetőség miatti fenti terület nem kerül átsorolásra, az továbbra is a jelenlegi lakóterületi besorolású marad. A jóváhagyandó szöveges és rajzi munkarészt, mely a fenti két településrendezési módosításra vonatkozik az előterjesztéshez mellékelem. Az elfogadás tárgyát a jóváhagyandó munkarészek képezik. A településszerkezeti tervet határozattal, míg a helyi építési szabályzat módosítását rendelettel fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. A mellékelt szerkezeti terv határozattal történő jóváhagyását, valamint a helyi építési szabályzat (H.É.SZ.) módosítást helyi önkormányzati rendeletként, elfogadásra javaslom. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján a településrendezési tervek módosításánál a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. A környezet védelméért felelős szervek a belterületi lakóterület kijelölés és külterületi feltáróút (szervízút) kijelölésére vonatkozóan nem kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság a településrendezési terv módosítására tett javaslatot elfogadásra javasolja. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 4/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község településrendezési terv módosításának környezeti vizsgálatáról Besenyszög Község Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében, és a 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési terv lakóterület fejlesztésére és mezőgazdasági feltáróút (szervízút) kijelölésére vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el. Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

17 17 A fenti területekre vonatkozóan tekintettel arra, hogy fenti módosítások a környezetüket nem terhelik, továbbá káros környezeti hatás nem várható, ezért nem látja szükségét a fenti területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatásának. E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. (3) alapján, a környezet védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az Önkormányzati Főépítésznek kell gondoskodni. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző A Határozatról értesülnek: 1. Balogh Zoltán polgármester H. 2. Munkácsi György jegyző H. 3. Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen, 4. Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok 5. Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok 6. Hortobágyi Nemzeti park Igazgatósága, Debrecen 7. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok, 9. Irattár egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 5/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község 13/2008 (I.31.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2008. (I.31.) számú településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 1. Besenyszög településszerkezeti tervének 5. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek besorolása fejezete kiegészül: Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) területek az alábbiak: - kertes mezőgazdasági területből kertvárosias lakóterület 2. Besenyszög településszerkezeti tervének 5. Változó területfelhasználás területkimutatása fejezete kiegészül: Változó területfelhasználás Terület (m 2 / ha) Változó besorolású ( beépítésre nem szánt területekből beépítésre szánt területek) területek

18 18 Kertes mezőgazdasági területből - Kertvárosias lakóterület Összesen: Mindösszesen: ~1,01 ha ~ 1, 01 ha ~ 1, 01 ha egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 10. (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró - Szolnok Város Önkormányzata - Szajol Község Önkormányzata - Tiszapüspöki Község Önkormányzata - Törökszentmiklós Város Önkormányzata - Csataszög Község Önkormányzata - Hunyadfalva Község Önkormányzata; - Kőtelek Község Önkormányzata - Tiszasüly Község Önkormányzata - Jászladány Nagyközség Önkormányzata - Szászberek Község Önkormányzata - Zagyvarékas Község Önkormányzata továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen - Közép Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok

19 19 - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Irodája, Szeged - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Szolnok - HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, Budapest - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen; valamint az építésügyi építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Város Önkormányzat Jegyzője, mint építéshatóság véleményének kikérésével az 1/2008.(II.04.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: b.) Belterületen 1475 hrsz tól, 1488/2 hrsz -ig terjedő területre. c.) Belterületen a 949/2 hrsz ú. terület részére és külterületi út folytatására. 2. (1) Jelen rendeletmódosítás elválaszthatatlan részét képezi: b.) SZ 1/m1 jelű szabályozási tervlap c.) SZ 2/m1 jelű szabályozási tervlap 3. (1) A Rendelet Építési övezetek részletes előírásai 1. fejezetének (Lakóterületek) 4. -ának (1) bekezdésének kertvárosias lakóterület fejezete kiegészül: L ke3 jelű építési övezet 4. (1) A Rendelet Építési övezetek részletes előírásai 1. fejezetének (Lakóterületek) 5. -ának A. pontja kiegészül: (3) L ke3 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (a belterületen lévő tervezett lakóterület a Millér mellett)

20 20 Sajátos építési használat szerinti Terület Kertvárosias lakóterület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret m 2 Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % Megengedett legnagyobb építmény magasság M Zöldfelület legkisebb mértéke % Előkert mérete L ke3 650 O 30 4, ,00 m a.) Az építési övezetben elhelyezhető: aa.) maximum kétlakásos lakóépület ab.) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású a lakóterületekre meghatározott környezeti terhelési (zaj, rezgés, levegőtisztaságvédelem) értékeknél nem nagyobb kibocsátású kézműipari (pl.: fazekas, kosárfonó, stb.) épület, maximum 60 m 2 főhelység tekintetében. b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: ba.) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény bb.) sportépítmény bc.) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb, tárolási célú gazdasági építmény c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 650 m 2. d.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekszélesség: 14,00m e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek, valamint 20 méternél szélesebb telek esetén az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető. f.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. g.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m. h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. i.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 55 %, melyen, termett talajon háromszintű, gyep+40db cserje/150m db nagy lombkoronájú fa/150m 2 növényzet telepítése kötelező. j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény nem helyezhető el.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a közös önkormányzati

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Tárgy: Ebrendészeti hozzájárulással összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. (: (36) (34) 588-600, Fax: (36) (34) 586-480, E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-244/2012 ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek harmonizációs célú

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben