Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszony tájékoztatója - - Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 1/2012. (I.26.) 5. Képviselő kérdések, felszólalások - Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2011. (XII.07.) számú rendelete módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete módosítására Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosításáról Besenyszög község Önkormányzat Településrendezési Terve módosítására 1/2012. (I.30.) számú rendelet 2/2012. (I.30.) számú rendelet 3/2012. (I.30.) számú rendelet 2/2012. (I.26.) 3/2012. (I.26.) 4/2012. (I.30.) számú rendelet 4/2012. (I.26.) 5/2012. (I.26.) 5/2012. (I.30.) számú rendelet Tájékoztató az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény - - módosításáról Besenyszög és Szászberek községek körjegyzősége létrehozásáról 6/2012. (I.26.) 24. Tájékoztató a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 26. 7/2012. (I.26.) fogyasztásának forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció módosítása 8/2012. (I.26.) 26. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról 9/2012. (I.26.) 27. Besenyszögön letelepedő fiatalok támogatásáról, a jogosultság 6/2012. (I.30.) számú 28. feltételeiről szóló rendelet megalkotására rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Szellő u. 18. számú ingatlan eladására 10/2012. (I.26.) 11/2012. (I.26.) A 148/2011. (XII. 20.) számú határozat módosításáról (bölcsőde /2012. (I.26.) pályázat) A évi földhaszonbérleti díj megállapításáról 13/2012. (I.26.) 34. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 35. 7/2012. (I.30.) számú talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet rendelet módosításáról A Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 35. Intézménynél tervezett villamoshálózata mérőösszevonására érkezett 14/2012. (I.26.) ajánlatok elfogadásáról Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan /2012. (I.26.) megvásárlásáról Old

2 2 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné, Palyafári János, Kiss Ernőné, Lovász Imre, Farkas Géza képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Intézményvezető Danyi Gyuláné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és bemutatja Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Asszonyt a jelenlévőknek. Balogh Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 17. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítására 18. napirendi pontként Előterjesztés a Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél tervezett villamoshálózata mérőösszevonására érkezett ajánlatok elfogadására 19. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan megvásárlására Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3 3 Napirend előtt: Balogh Zoltán polgármester a napirendek előtt ismét megköszönve megtisztelő jelenlétét Dr. Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszonyt felkéri tájékoztatója megtartására. Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott köszönti a jelenlévőket és tájékoztatást ad a területi közigazgatás átalakításáról. Elmondja: a közigazgatás átszervezésével egységesebb, összehangoltabb közigazgatás megteremtése, egy hatékonyabb, koordináltabb, olcsóbb, legfőképp ügyfélközpontú területi közigazgatás létrehozása volt a cél. Jelenleg a Kormányhivatal arra törekszik, hogy a törzshivatalok felállításával a párhuzamosságokat megszüntesse. Ilyen nagyfokú átalakítás nem volt az elmúlt években a területi államigazgatásban évtől Jász-Nagykun-Szolnok megyében is rendkívül nagy átszervezési munka kezdődött, amely létszámleépítéssel járt, és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve új szemléletváltást követelt. Az új ügyfélközpontú közigazgatás lényege, hogy az ügyfelek egy központban akár 30 ügyet is el tudnak intézni. A kormányablaknál jelenleg reggel 8 és este 20 óráig intézhetik a kiemelt ügycsoportokban az állampolgárok az ügyeiket. A közigazgatásban lévő régiós rendszer Szolnok megyét hátrányosan érintette. A Kormányhivatala modernkori járások kialakításával, hozzájárul a mai közigazgatásnál alacsonyabb költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézhető államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. Jász- Nagykun-Szolnok Megyében 9 járás kerül kialakításra tól. A jegyzőktől az állampolgársági hatósági feladatok jó része átkerül majd a kormányhivatalhoz, illetve a járási hivatalhoz. Dr.Lengyel Györgyi válaszol a Képviselő-testület által feltett kérdésekre. Farkas Géza: Az adók módjára történő behajtás önkormányzati feladat marad? Finanszírozása miként történik? Csapó Pálné: Szociális rendszer átalakítása során a jelenlegi kistérségi intézmények adóság állománnyal, vagyoni részekkel együtt kerül átadásra? Kiss Ernőné: A pedagógiai intézmény mint rehabilitáció, szakszolgálat feladatellátásról szeretnék érdeklődni! Valamint az intézményfenntartó tárulások (közoktatási intézmények estén) miként fognak szétbomlani, településekként vagy intézményekként? Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott: Kormány döntött a szabálysértési hatáskör átszervezéséről, az I.fok átkerül a járási hivatalokhoz. A megjelenő jogszabály szerint fog történni a végrehajtás, a jegyző feladata jelenleg. Legyen a behajtás is a Kormányhivatal feladata, ez észrevételezésre kerül. A kistérségi intézmények szociális intézményei feladatellátása az önkormányzatok feladata marad. Megyei fenntartás abban az esetben történik, ha az önkormányzat nem tudja biztosítani a feladatellátását. A megyei Pedagógiai Intézet és a megyei főosztály fúziója még a jövő, a szolgáltatások jelenleg is rendelkezésre állnak.

4 4 Balogh Zoltán polgármester 5 perc szünetet rendel el. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az utolsó Képviselő-testületi ülés tavaly év december 20-án tartottuk, így beszámolóm a két ülés között eltelt időszakról teszem: december 22. Bölcsődével kapcsolatos előzetes megbeszélést folytattunk a pályázatíró cég tervező, és a bölcsődei szakemberekkel közösen december 27. Regionális Tanács ülés utolsó ülése volt, mivel a Parlament január 01-vel megszüntette a Régió Tanácsokat január 09. Egyeztetést folytattunk Szászberekkel a két település egyesülésének lehetőségéről, illetve a napirendben is szereplő körjegyzőség kialakításának feltételeiről január 10. Az MVH által kiírt vidéki mezőgazdasági utak pályázatával kapcsolatban egyeztettem, melynek eredményeképpen Jenei László egyéni vállalkozóval egyességre jutottunk a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan. Jenei László pályázni fog a Szóró pusztai bekötő út a 3224 es főút és az ő földje közötti kb. 3 km-es szakasz kiépítésére. Ez az út zúzott kőalappal és burkolattal fog rendelkezni. Pályázat max. összege 60 millió Ft. Az önkormányzat pályázata esetén sajnos az Áfa-t, a 25 % önerő mellett az önkormányzatnak kellett volna állnia január 12. TITÁSZ-al tartottunk helyi megbeszélést. A megbeszélés tárgya az óvoda, rendelőintézet és a körülötte lévő önkormányzati lakások közös egyvételezési ponton működő mérőóra lehetőségéről szólt. Az egyvételezési pont mindenképpen fontos a készülődő pályázatunkhoz, melynek lényege, hogy villamos energiát takarítanánk meg a kiépülő napelemes rendszerrel január 18. Egyeztetést folytattam az óvoda csoportszoba bővítés, illetve tornaszoba kialakításával kapcsolatban pályázatíró céggel. Pályázat benyújtásának határideje: január 19. Többszöri kísérlet után egyeztetést folytattam Dobos Sándorral a Besenyszög-Szolnok közötti főúttal párhuzamos út kialakításával kapcsolatosan. Dobos úr többszöri változtatott álláspontjának legutóbbi változata, hogy az érintett ingatlan területe nem eladó, mert ő ebből él január 23. Műsorral emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Köszönet a szervezőknek, résztvevőknek, akiknek szerepe volt e nagyon színvonalas program megvalósításában. Palyafári János: Amennyiben Dobos Sándorral kötendő egyezség nem jön létre, mi a legkorábbi időpont a kisajátítási eljárás megindítására? Balogh Zoltán: Megpróbálunk mindent megtenni, hogy az egyezség létrejöjjön. Jenei László levélben tájékoztatta az önkormányzatot támogatásáról, segítség nyújtásáról az út kialakítása során. Dr.Elbakour Afif képviselő távozott, jelen van: 6 fő

5 5 Munkácsi György: A kisajátítás közérdek céljából történő megszerzése, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett a helyi önkormányzat részére akkor lehetséges, ha az adásvétel útján nem történhet meg. A kisajátítási eljárás a kérelemre indul és a kisajátítási terveknek, vázrajznak az eljárás lefolytatásához rendelkezésre kell állnia. A vizsgálat során a kártalanítási összeg megállapítása érdekében szakértő kirendeléséről és kisajátítási tárgyalás kitűzéséről rendelkeznek. A kisajátítási eljárásban hozott határozat ellen bírósági felülvizsgálatot lehet kérni. A kisajátítási határozat a közlését követően azonnal jogerőre emelkedik. Az ingatlan birtokbaadására a kártalanítási összeg megfizetése után kerülhet csak sor. Farkas Géza: A gazdák megkerestek, hogy Falugyűlésen, vagy a számukra összehívott Fórumon további egyeztetések történjenek a földút kialakításáról. Dr.Elbakour Afif képviselő megérkezett, jelen van: 7 fő 6 fő igen és 1 fő tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 1/2012. (I.26.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Palyafári János: Korábban meg képviselői interpellációban elhangzott, hogy a településen kedvező lenne egy strand kialakítása. Ebben a tárgyban folytatott-e polgármester úr tárgyalásokat? Balogh Zoltán : Jelenleg nincs adatom a területről, a következő testületi ülésen beszámolok a megtartott egyeztetésről. Dr.Elbakour Afif: A decemberi ülésen a TSZ iroda épület megtekintéséről esett szó. Kapcsolatot felvételre került-e a tulajdonosok örököseivel?

6 6 Balogh Zoltán : A bizottság tagjaival már egyeztetjük az időpontot, illetve az örökösökkel is. A krízislakásra is érkezett ajánlat, melyet a lakás megtekintése után, megtárgyalásra visszahozok a Képviselő-testület elé. Farkas Géza: A probléma még mindig az közutakkal van. A felújítási munkák már befejeződtek, de az utak jelenlegi állapota folyamatosan romlik, az utak megindultak a vízműhálózat irányába, az úton, több helyen hosszirányú hasadás alakult ki. Javaslom, hogy az utak állagának megőrzése és az utak felújítására kerüljön elkülönítésre a költségvetésben. Dr.Elbakour Afif és Kiss Ernőné képviselő távozott, jelen van: 5 fő Farkas Géza: A költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a focicsapatunk támogatását, mivel jelezte a vezető, hogy a nyári bajnokság után felszámolják a csapatot. A Kultúra Napja igen színvonalas rendezvény volt, igen jól éreztük magunkat. Köszönjük a fellépő gyermekeknek, tanáraiknak az előadást, valamint a szervezőknek is. Dr.Elbakour Afif és Kiss Ernőné képviselő visszaérkezett, jelen van: 7 fő III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna- szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója Dr.Szakali Erzsébet levélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét a következő jogszabályváltozásra. Az Országgyűlés december 30-án elfogadta és a Magyar Közlöny december 31- én szombaton megjelent 166. számában kihirdetésre került a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, mely december 31-én órakor lépett hatályba. A törvény jelentősen átalakítja a víziközmű-szolgáltatások korábbi rendszerét, többek között a közüzemi víz- és csatorna díjakkal kapcsolatban. A törvény 65. (1) bekezdése szerint, a közműves ivóvíz ellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A törvény 89. (1) bekezdése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvényt úgy módosítja, hogy a hatálya a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján meghatározott díjakra nem terjed ki, a 93. (1)-(2) bekezdése pedig hatályon kívül helyezi az Ártv. mellékletében az önkormányzatokat víz- és csatornadíjak megállapítására felhatalmazó rendelkezést. Fentiek alapján január 01-től a települési önkormányzatoknak víz- és csatorna díjak megállapítására nincs törvényi felhatalmazásuk. Így a hatályos rendeleteikben az említett díjakra vonatkozó rendelkezéseket január 01-re visszamenőleg hatályon kívül kell helyezni.

7 7 Átmeneti szabályként a víziközmű-szolgáltatók a törvény 76. (1) bekezdés b) pontja alapján a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak a miniszteri rendelet hatályba lépéséig. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a évre vonatkozó ivóvíz- és csatorna díjat megállapító 22/2011. (XII.23.) számú rendeletét január 01-től helyezze hatályon kívül. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság mivel az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazása a víz- és csatorna díjak megállapítására, így a rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.30.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet és az azt módosító 18/2002.(XII.15.) számú, a 19/2003.(IX.22.) számú, a 21/2003.(XII.15.) számú., a 22/2004.(XI.05.) számú, az 1/2007. (I.08.) számú, a 20/2007. (XII.03.) számú, a 8/2008. (III.31.) számú, a 26/2008. (XII.01.) számú, a 11/2009. (VII.02.) számú, a 33/2009.(XII.21.) számú, a 21/2010. (XII.20.) számú és a 22/2011. (XII.23.) számú rendelet január 01-jén hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2011. (XII.07.) számú rendelete módosításáról Előadó: Munkácsi György Jegyző (írásban mellékelve)

8 8 Munkácsi György: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója Dr.Szakali Erzsébet levélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét a következő jogszabályváltozásra. A Magyar Közlöny december 30-án megjelent 165. számában kihirdetésre került az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény. A törvény többek között érintette a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseit is. A módosító törvény 196. (2) bekezdése értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat. Mivel Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító törvény kihirdetését, valamint hatályba lépését megelőzően, jogalkotási kötelezettségénél fogva gondoskodott a hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási díj emeléséről, a módosító törvény jogszabályi hierarchiában betöltött szerepénél fogva a testületek részéről újabb döntés szükséges. A Képviselő-testületnek erre figyelemmel kell megállapítania a évi díjakat, amelyek nem lehetnek magasabbak a évinél. A díj módosításával tehát változtatni kell a korábban megállapított magasabb díjakon, hatályon kívül helyezve a felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati díjmeghatározást. Kérdés, hogy ezen újabb önkormányzati rendeletalkotásra milyen hatállyal kerüljön sor, sérti e a normaalkotás, a jogalkotásra vonatkozó szabályokat? A jogalkotás visszamenő hatálya ebben az esetben nem lesz ellentétes a jogalkotásról szóló évi CXXX törvény 2. (2) bekezdésével, hiszen a helyi önkormányzat, mint jogalkotó visszamenőlegesen nem teszi terhesebbé a jogalanyok helyzetét, a korábbi szabályozáshoz képest enyhébb rendelkezéseket léptet hatályba, január 01-re visszamenőleg. Figyelemmel arra, hogy a módosító törvény ezen szakasza a kihirdetést követő napon december 31-én hatályba lépett, a visszamenőleges önkormányzati normaalkotás hiányában egy átmeneti időszakra felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes díjak meghatározására, valamint beszedésére kerülne sor. Az önkormányzat tehát a díjak csökkentésével egy már meglévő kötelezettséget tesz visszamenőleg kevésbé terhessé: ez összhangban áll az Alkotmánybíróság által a visszamenőleges jogalkotásra vonatkozóan kifejtettekkel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a évre vonatkozó hulladékkezelési díjat megállapító 23/2011. (XII.23.) számú rendeletét január 01-től helyezze hatályon kívül. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság rendelet hatályon kívül helyezését. elfogadásra javasolja a egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja:

9 9 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.30.) számú rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendeletet módosító 23/2011. (XII.23.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendeletet módosító 23/2011. (XII.23.) számú rendelet január 01-jén hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CLXVI. törvény (továbbiakban: Tv) január 1-jei hatályba lépéssel módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban : Szt.) lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelmi értékhatár mértéke szeptemberétől az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára emelkedett, tehát az érintettek jelentős része normatív lakásfenntartási támogatásban részesülhet. A Tv. ezen indokok alapján január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az Szt. helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb március 31-éig folyósítható. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a a lakásfenntartási támogatás megállapítását január 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe teszi át, mely rendelkezés január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazandó. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkozáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény több ponton módosítja a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást az aktív korúak ellátórendszerének átalakulása, valamint a feltételekhez kötött segélyezés bevezetése okán.

10 10 A törvényhely felhatalmazást tartalmaz a települési önkormányzatok részére, hogy - összhangban a feltételekhez kötendő segélyezés elvével - rendeletben szabályozzák a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére előírandó, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat. Tisztelt Képviselő-testület! Mindezek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. Farkas Géza: A Szociális és Művelődésügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosító rendelet elfogadását. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(I.30.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993.(IX.30.) számú rendelet módosításáról 1. A rendelet 4. (2) bekezdés i) pontja hatályát veszti. 2. A rendelet 14. -a hatályát veszti. 3. A rendelet 9/D. -ában a bérpótló juttatás szövegrész aktív korúak ellátására módosul. 4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző

11 11 VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Kiszelovics és Társa Településtervező Kft által elkészített M4 gyorsforgalmi út Abony Fegyvernek szakasz nyomvonalának Besenyszög község területét érintő településrendezési terveinek felülvizsgálata, Besenyszög községre vonatkozóan a településrendezési terv módosítás véleményeztetési eljárása lezárult. Az államigazgatási szervek, és bevont egyéb szervek, szervezetek a rendelkezésükre álló időn belül nyilatkoztak, az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség, a lakossági közzététel is megtörtént. Az államigazgatási szervek véleményei alapján a tervet a tervező korrigálta és szakmai vélemény kérése céljából elküldésre került a dokumentáció a régió Állami Főépítésze részére. Az Állami Főépítész szakmai véleményt adott az elkészült rendezési terv módosításról, melyet nem kifogásolt. Fentiek alapján a tervdokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a jóváhagyásra. A jóváhagyandó szöveges és rajzi munkarészt Kiszelovics Ildikó település mérnök megküldte az Képviselő-testület részére. A településszerkezeti tervet határozattal, míg a helyi építési szabályzat módosítását rendelettel fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. Besenyszög községre vonatkozóan elkészített településrendezési terv módosítás esetében tekintettel arra, hogy a tervezett Abony Fegyvernek M4 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, nem kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását, melyről a Képviselőtestületnek határozatában nyilatkoznia szükséges. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság, Besenyszög község Településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja elfogadásra. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 2/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosítás környezeti vizsgálatáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében, és a 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az M4 gyorsforgalmi út településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el. Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

12 12 A fenti területekre vonatkozóan tekintettel arra, hogy az érintett M4 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, továbbá káros környezeti hatás nem várható, ezért nem látja szükségét a fenti területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatásának. E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. (3) alapján, a környezet védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az Önkormányzati Főépítésznek kell gondoskodni. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző A Határozatról értesülnek: 1. Balogh Zoltán Polgármester H. 2. Munkácsi György Jegyző H. 3. Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen, 4. Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok 5. Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok 6. Hortobágyi Nemzeti park Igazgatósága, Debrecen 7. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok, 8. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Budapest 10. Irattár Balogh Zoltán : Kérem, a Képviselő-testületet határozza, meg az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszának szabályozása vonatkozásában a Besenyszög község 13/2008 (I.31.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve módosítását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság a településszerkezeti terv módosítására tett javaslatot szintén elfogadásra javasolja. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 3/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község Településrendezési Tervének 13/2008 (I.31.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2008 (I.31.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Besenyszög község Településszerkezeti terve módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

13 13 1. Besenyszög településszerkezeti tervének 2. Területi hatály, településszerkezet fejezete kiegészül: Közút: A település külterületének déli részén halad a tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonala. 2. Besenyszög településszerkezeti tervének 3. Magasabb rendű tervfajtákkal való összhang fejezete kiegészül: Besenyszög közigazgatási területét érinti vonalas infrastruktúra vonatkozásában az M4 gyorsforgalmi út nyomvonala. 3. Besenyszög településszerkezeti tervének 8. Terület felhasználási módok szintterület sűrűségek (m 2 /m 2 ) fejezete kiegészül: Beépítésre nem szánt: - közúti közlekedési terület : Besenyszög közigazgatási területének déli részén halad a tervezett M4 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala, külön szintű csomóponttal a jelű Szolnok- Tiszasüly országos mellékúttal és a Berek-éri pihenőhellyel, továbbá a tervezett nyomvonal a település közigazgatási határánál a tervezett Tisza hídra felvezető műtárggyal. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Kiszelovics és Társa Kft. Szolnok 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 4.) Polgármesteri Hivatal, Tölgyesiné Mihályi Anita H. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 10. (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró - Szolnok Város Önkormányzata - Szajol Község Önkormányzata - Tiszapüspöki Község Önkormányzata - Törökszentmiklós Város Önkormányzata - Csataszög Község Önkormányzata - Hunyadfalva Község Önkormányzata; - Kőtelek Község Önkormányzata

14 14 - Tiszasüly Község Önkormányzata - Jászladány Nagyközség Önkormányzata - Szászberek Község Önkormányzata - Zagyvarékas Község Önkormányzata továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen - Közép Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Irodája, Szeged - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Szolnok - Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen; valamint az építésügyi építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Város Önkormányzat Jegyzője, mint építéshatóság véleményének kikérésével az 1/2008.(II.04.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: a.) Külterületen az M4 gyorsforgalmi út szabályozási vonala által határolt területre. 2. (1) Jelen rendeletmódosítás elválaszthatatlan részét képezi: a.) SZ 1/m2 jelű szabályozási tervlap (1) A Rendelet Övezetek részletes előírásai Közlekedési és közműterület 10. -ának (7) bekezdése kiegészül: 3.

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendégek: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendégek: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2013. december 16-án 15 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2011.(I.26.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A Helyi Építési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója: 32/2006.(XII.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2008. RÁKÓCZIFALVA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) Szolnok, 2011. Május hó RÁKÓCZIFALVA

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az ebtartással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az ebtartással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

7/2003. (IV.24.) számú

7/2003. (IV.24.) számú BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 1 7/2003. (IV.24.) számú helyi rendelete 1 Módosította: Bánk Község Önkormányzata 2/2006. (II.14.) rendelete. Hatályos:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2004. (VI.23.)

Részletesebben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 17/2012.(V.30.) 18/2012.(V.30.) A szociális igazgatás és

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról Tószeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

38 Jegyzői változások Békés megyében (2008. február 20. április 10.) 38 Jegyzői változások Csongrád megyében (2008. február 20. április 20.

38 Jegyzői változások Békés megyében (2008. február 20. április 10.) 38 Jegyzői változások Csongrád megyében (2008. február 20. április 20. II. évfolyam 2 3 Tájékoztató a 2006. évi tavaszi ár- és belvíz miatti károk pótlólagos enyhítéséről szóló szabályokról 3 Az önkormányzat társulásban vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 30 án de. 09 30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben