Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszony tájékoztatója - - Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 1/2012. (I.26.) 5. Képviselő kérdések, felszólalások - Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatornaszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2011. (XII.07.) számú rendelete módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete módosítására Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosításáról Besenyszög község Önkormányzat Településrendezési Terve módosítására 1/2012. (I.30.) számú rendelet 2/2012. (I.30.) számú rendelet 3/2012. (I.30.) számú rendelet 2/2012. (I.26.) 3/2012. (I.26.) 4/2012. (I.30.) számú rendelet 4/2012. (I.26.) 5/2012. (I.26.) 5/2012. (I.30.) számú rendelet Tájékoztató az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény - - módosításáról Besenyszög és Szászberek községek körjegyzősége létrehozásáról 6/2012. (I.26.) 24. Tájékoztató a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 26. 7/2012. (I.26.) fogyasztásának forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció módosítása 8/2012. (I.26.) 26. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról 9/2012. (I.26.) 27. Besenyszögön letelepedő fiatalok támogatásáról, a jogosultság 6/2012. (I.30.) számú 28. feltételeiről szóló rendelet megalkotására rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Szellő u. 18. számú ingatlan eladására 10/2012. (I.26.) 11/2012. (I.26.) A 148/2011. (XII. 20.) számú határozat módosításáról (bölcsőde /2012. (I.26.) pályázat) A évi földhaszonbérleti díj megállapításáról 13/2012. (I.26.) 34. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 35. 7/2012. (I.30.) számú talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet rendelet módosításáról A Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 35. Intézménynél tervezett villamoshálózata mérőösszevonására érkezett 14/2012. (I.26.) ajánlatok elfogadásáról Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan /2012. (I.26.) megvásárlásáról Old

2 2 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné, Palyafári János, Kiss Ernőné, Lovász Imre, Farkas Géza képviselők Távollévők: - Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Munkácsi György Jegyző Balog Tiborné Intézményvezető Danyi Gyuláné Intézményvezető Meskó Zsolt Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és bemutatja Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott Asszonyt a jelenlévőknek. Balogh Zoltán polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 17. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítására 18. napirendi pontként Előterjesztés a Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél tervezett villamoshálózata mérőösszevonására érkezett ajánlatok elfogadására 19. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög 1471/1 hrsz-ú állami vagyon részét képező ingatlan megvásárlására Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3 3 Napirend előtt: Balogh Zoltán polgármester a napirendek előtt ismét megköszönve megtisztelő jelenlétét Dr. Lengyel Györgyi Kormánymegbízott asszonyt felkéri tájékoztatója megtartására. Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott köszönti a jelenlévőket és tájékoztatást ad a területi közigazgatás átalakításáról. Elmondja: a közigazgatás átszervezésével egységesebb, összehangoltabb közigazgatás megteremtése, egy hatékonyabb, koordináltabb, olcsóbb, legfőképp ügyfélközpontú területi közigazgatás létrehozása volt a cél. Jelenleg a Kormányhivatal arra törekszik, hogy a törzshivatalok felállításával a párhuzamosságokat megszüntesse. Ilyen nagyfokú átalakítás nem volt az elmúlt években a területi államigazgatásban évtől Jász-Nagykun-Szolnok megyében is rendkívül nagy átszervezési munka kezdődött, amely létszámleépítéssel járt, és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve új szemléletváltást követelt. Az új ügyfélközpontú közigazgatás lényege, hogy az ügyfelek egy központban akár 30 ügyet is el tudnak intézni. A kormányablaknál jelenleg reggel 8 és este 20 óráig intézhetik a kiemelt ügycsoportokban az állampolgárok az ügyeiket. A közigazgatásban lévő régiós rendszer Szolnok megyét hátrányosan érintette. A Kormányhivatala modernkori járások kialakításával, hozzájárul a mai közigazgatásnál alacsonyabb költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézhető államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben. Jász- Nagykun-Szolnok Megyében 9 járás kerül kialakításra tól. A jegyzőktől az állampolgársági hatósági feladatok jó része átkerül majd a kormányhivatalhoz, illetve a járási hivatalhoz. Dr.Lengyel Györgyi válaszol a Képviselő-testület által feltett kérdésekre. Farkas Géza: Az adók módjára történő behajtás önkormányzati feladat marad? Finanszírozása miként történik? Csapó Pálné: Szociális rendszer átalakítása során a jelenlegi kistérségi intézmények adóság állománnyal, vagyoni részekkel együtt kerül átadásra? Kiss Ernőné: A pedagógiai intézmény mint rehabilitáció, szakszolgálat feladatellátásról szeretnék érdeklődni! Valamint az intézményfenntartó tárulások (közoktatási intézmények estén) miként fognak szétbomlani, településekként vagy intézményekként? Dr.Lengyel Györgyi Kormánymegbízott: Kormány döntött a szabálysértési hatáskör átszervezéséről, az I.fok átkerül a járási hivatalokhoz. A megjelenő jogszabály szerint fog történni a végrehajtás, a jegyző feladata jelenleg. Legyen a behajtás is a Kormányhivatal feladata, ez észrevételezésre kerül. A kistérségi intézmények szociális intézményei feladatellátása az önkormányzatok feladata marad. Megyei fenntartás abban az esetben történik, ha az önkormányzat nem tudja biztosítani a feladatellátását. A megyei Pedagógiai Intézet és a megyei főosztály fúziója még a jövő, a szolgáltatások jelenleg is rendelkezésre állnak.

4 4 Balogh Zoltán polgármester 5 perc szünetet rendel el. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az utolsó Képviselő-testületi ülés tavaly év december 20-án tartottuk, így beszámolóm a két ülés között eltelt időszakról teszem: december 22. Bölcsődével kapcsolatos előzetes megbeszélést folytattunk a pályázatíró cég tervező, és a bölcsődei szakemberekkel közösen december 27. Regionális Tanács ülés utolsó ülése volt, mivel a Parlament január 01-vel megszüntette a Régió Tanácsokat január 09. Egyeztetést folytattunk Szászberekkel a két település egyesülésének lehetőségéről, illetve a napirendben is szereplő körjegyzőség kialakításának feltételeiről január 10. Az MVH által kiírt vidéki mezőgazdasági utak pályázatával kapcsolatban egyeztettem, melynek eredményeképpen Jenei László egyéni vállalkozóval egyességre jutottunk a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan. Jenei László pályázni fog a Szóró pusztai bekötő út a 3224 es főút és az ő földje közötti kb. 3 km-es szakasz kiépítésére. Ez az út zúzott kőalappal és burkolattal fog rendelkezni. Pályázat max. összege 60 millió Ft. Az önkormányzat pályázata esetén sajnos az Áfa-t, a 25 % önerő mellett az önkormányzatnak kellett volna állnia január 12. TITÁSZ-al tartottunk helyi megbeszélést. A megbeszélés tárgya az óvoda, rendelőintézet és a körülötte lévő önkormányzati lakások közös egyvételezési ponton működő mérőóra lehetőségéről szólt. Az egyvételezési pont mindenképpen fontos a készülődő pályázatunkhoz, melynek lényege, hogy villamos energiát takarítanánk meg a kiépülő napelemes rendszerrel január 18. Egyeztetést folytattam az óvoda csoportszoba bővítés, illetve tornaszoba kialakításával kapcsolatban pályázatíró céggel. Pályázat benyújtásának határideje: január 19. Többszöri kísérlet után egyeztetést folytattam Dobos Sándorral a Besenyszög-Szolnok közötti főúttal párhuzamos út kialakításával kapcsolatosan. Dobos úr többszöri változtatott álláspontjának legutóbbi változata, hogy az érintett ingatlan területe nem eladó, mert ő ebből él január 23. Műsorral emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Köszönet a szervezőknek, résztvevőknek, akiknek szerepe volt e nagyon színvonalas program megvalósításában. Palyafári János: Amennyiben Dobos Sándorral kötendő egyezség nem jön létre, mi a legkorábbi időpont a kisajátítási eljárás megindítására? Balogh Zoltán: Megpróbálunk mindent megtenni, hogy az egyezség létrejöjjön. Jenei László levélben tájékoztatta az önkormányzatot támogatásáról, segítség nyújtásáról az út kialakítása során. Dr.Elbakour Afif képviselő távozott, jelen van: 6 fő

5 5 Munkácsi György: A kisajátítás közérdek céljából történő megszerzése, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett a helyi önkormányzat részére akkor lehetséges, ha az adásvétel útján nem történhet meg. A kisajátítási eljárás a kérelemre indul és a kisajátítási terveknek, vázrajznak az eljárás lefolytatásához rendelkezésre kell állnia. A vizsgálat során a kártalanítási összeg megállapítása érdekében szakértő kirendeléséről és kisajátítási tárgyalás kitűzéséről rendelkeznek. A kisajátítási eljárásban hozott határozat ellen bírósági felülvizsgálatot lehet kérni. A kisajátítási határozat a közlését követően azonnal jogerőre emelkedik. Az ingatlan birtokbaadására a kártalanítási összeg megfizetése után kerülhet csak sor. Farkas Géza: A gazdák megkerestek, hogy Falugyűlésen, vagy a számukra összehívott Fórumon további egyeztetések történjenek a földút kialakításáról. Dr.Elbakour Afif képviselő megérkezett, jelen van: 7 fő 6 fő igen és 1 fő tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 1/2012. (I.26.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselő kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Palyafári János: Korábban meg képviselői interpellációban elhangzott, hogy a településen kedvező lenne egy strand kialakítása. Ebben a tárgyban folytatott-e polgármester úr tárgyalásokat? Balogh Zoltán : Jelenleg nincs adatom a területről, a következő testületi ülésen beszámolok a megtartott egyeztetésről. Dr.Elbakour Afif: A decemberi ülésen a TSZ iroda épület megtekintéséről esett szó. Kapcsolatot felvételre került-e a tulajdonosok örököseivel?

6 6 Balogh Zoltán : A bizottság tagjaival már egyeztetjük az időpontot, illetve az örökösökkel is. A krízislakásra is érkezett ajánlat, melyet a lakás megtekintése után, megtárgyalásra visszahozok a Képviselő-testület elé. Farkas Géza: A probléma még mindig az közutakkal van. A felújítási munkák már befejeződtek, de az utak jelenlegi állapota folyamatosan romlik, az utak megindultak a vízműhálózat irányába, az úton, több helyen hosszirányú hasadás alakult ki. Javaslom, hogy az utak állagának megőrzése és az utak felújítására kerüljön elkülönítésre a költségvetésben. Dr.Elbakour Afif és Kiss Ernőné képviselő távozott, jelen van: 5 fő Farkas Géza: A költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a focicsapatunk támogatását, mivel jelezte a vezető, hogy a nyári bajnokság után felszámolják a csapatot. A Kultúra Napja igen színvonalas rendezvény volt, igen jól éreztük magunkat. Köszönjük a fellépő gyermekeknek, tanáraiknak az előadást, valamint a szervezőknek is. Dr.Elbakour Afif és Kiss Ernőné képviselő visszaérkezett, jelen van: 7 fő III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna- szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója Dr.Szakali Erzsébet levélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét a következő jogszabályváltozásra. Az Országgyűlés december 30-án elfogadta és a Magyar Közlöny december 31- én szombaton megjelent 166. számában kihirdetésre került a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, mely december 31-én órakor lépett hatályba. A törvény jelentősen átalakítja a víziközmű-szolgáltatások korábbi rendszerét, többek között a közüzemi víz- és csatorna díjakkal kapcsolatban. A törvény 65. (1) bekezdése szerint, a közműves ivóvíz ellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A törvény 89. (1) bekezdése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvényt úgy módosítja, hogy a hatálya a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján meghatározott díjakra nem terjed ki, a 93. (1)-(2) bekezdése pedig hatályon kívül helyezi az Ártv. mellékletében az önkormányzatokat víz- és csatornadíjak megállapítására felhatalmazó rendelkezést. Fentiek alapján január 01-től a települési önkormányzatoknak víz- és csatorna díjak megállapítására nincs törvényi felhatalmazásuk. Így a hatályos rendeleteikben az említett díjakra vonatkozó rendelkezéseket január 01-re visszamenőleg hatályon kívül kell helyezni.

7 7 Átmeneti szabályként a víziközmű-szolgáltatók a törvény 76. (1) bekezdés b) pontja alapján a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak a miniszteri rendelet hatályba lépéséig. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a évre vonatkozó ivóvíz- és csatorna díjat megállapító 22/2011. (XII.23.) számú rendeletét január 01-től helyezze hatályon kívül. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság mivel az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazása a víz- és csatorna díjak megállapítására, így a rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.30.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 2/1995. (II.02.) számú rendelet és az azt módosító 18/2002.(XII.15.) számú, a 19/2003.(IX.22.) számú, a 21/2003.(XII.15.) számú., a 22/2004.(XI.05.) számú, az 1/2007. (I.08.) számú, a 20/2007. (XII.03.) számú, a 8/2008. (III.31.) számú, a 26/2008. (XII.01.) számú, a 11/2009. (VII.02.) számú, a 33/2009.(XII.21.) számú, a 21/2010. (XII.20.) számú és a 22/2011. (XII.23.) számú rendelet január 01-jén hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2011. (XII.07.) számú rendelete módosításáról Előadó: Munkácsi György Jegyző (írásban mellékelve)

8 8 Munkácsi György: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója Dr.Szakali Erzsébet levélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét a következő jogszabályváltozásra. A Magyar Közlöny december 30-án megjelent 165. számában kihirdetésre került az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló évi CCI. törvény. A törvény többek között érintette a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseit is. A módosító törvény 196. (2) bekezdése értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el évre a települési önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott díjat. Mivel Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító törvény kihirdetését, valamint hatályba lépését megelőzően, jogalkotási kötelezettségénél fogva gondoskodott a hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási díj emeléséről, a módosító törvény jogszabályi hierarchiában betöltött szerepénél fogva a testületek részéről újabb döntés szükséges. A Képviselő-testületnek erre figyelemmel kell megállapítania a évi díjakat, amelyek nem lehetnek magasabbak a évinél. A díj módosításával tehát változtatni kell a korábban megállapított magasabb díjakon, hatályon kívül helyezve a felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati díjmeghatározást. Kérdés, hogy ezen újabb önkormányzati rendeletalkotásra milyen hatállyal kerüljön sor, sérti e a normaalkotás, a jogalkotásra vonatkozó szabályokat? A jogalkotás visszamenő hatálya ebben az esetben nem lesz ellentétes a jogalkotásról szóló évi CXXX törvény 2. (2) bekezdésével, hiszen a helyi önkormányzat, mint jogalkotó visszamenőlegesen nem teszi terhesebbé a jogalanyok helyzetét, a korábbi szabályozáshoz képest enyhébb rendelkezéseket léptet hatályba, január 01-re visszamenőleg. Figyelemmel arra, hogy a módosító törvény ezen szakasza a kihirdetést követő napon december 31-én hatályba lépett, a visszamenőleges önkormányzati normaalkotás hiányában egy átmeneti időszakra felsőbb szintű jogszabállyal ellentétes díjak meghatározására, valamint beszedésére kerülne sor. Az önkormányzat tehát a díjak csökkentésével egy már meglévő kötelezettséget tesz visszamenőleg kevésbé terhessé: ez összhangban áll az Alkotmánybíróság által a visszamenőleges jogalkotásra vonatkozóan kifejtettekkel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a évre vonatkozó hulladékkezelési díjat megállapító 23/2011. (XII.23.) számú rendeletét január 01-től helyezze hatályon kívül. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság rendelet hatályon kívül helyezését. elfogadásra javasolja a egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja:

9 9 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.30.) számú rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendeletet módosító 23/2011. (XII.23.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 32/2001. (XII.07.) számú rendeletet módosító 23/2011. (XII.23.) számú rendelet január 01-jén hatályát veszti. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CLXVI. törvény (továbbiakban: Tv) január 1-jei hatályba lépéssel módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban : Szt.) lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit. Normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelmi értékhatár mértéke szeptemberétől az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára emelkedett, tehát az érintettek jelentős része normatív lakásfenntartási támogatásban részesülhet. A Tv. ezen indokok alapján január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az Szt. helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a január 1-je előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb március 31-éig folyósítható. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a a lakásfenntartási támogatás megállapítását január 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe teszi át, mely rendelkezés január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazandó. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkozáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény több ponton módosítja a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást az aktív korúak ellátórendszerének átalakulása, valamint a feltételekhez kötött segélyezés bevezetése okán.

10 10 A törvényhely felhatalmazást tartalmaz a települési önkormányzatok részére, hogy - összhangban a feltételekhez kötendő segélyezés elvével - rendeletben szabályozzák a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére előírandó, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat. Tisztelt Képviselő-testület! Mindezek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. Farkas Géza: A Szociális és Művelődésügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosító rendelet elfogadását. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(I.30.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993.(IX.30.) számú rendelet módosításáról 1. A rendelet 4. (2) bekezdés i) pontja hatályát veszti. 2. A rendelet 14. -a hatályát veszti. 3. A rendelet 9/D. -ában a bérpótló juttatás szövegrész aktív korúak ellátására módosul. 4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző

11 11 VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Kiszelovics és Társa Településtervező Kft által elkészített M4 gyorsforgalmi út Abony Fegyvernek szakasz nyomvonalának Besenyszög község területét érintő településrendezési terveinek felülvizsgálata, Besenyszög községre vonatkozóan a településrendezési terv módosítás véleményeztetési eljárása lezárult. Az államigazgatási szervek, és bevont egyéb szervek, szervezetek a rendelkezésükre álló időn belül nyilatkoztak, az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség, a lakossági közzététel is megtörtént. Az államigazgatási szervek véleményei alapján a tervet a tervező korrigálta és szakmai vélemény kérése céljából elküldésre került a dokumentáció a régió Állami Főépítésze részére. Az Állami Főépítész szakmai véleményt adott az elkészült rendezési terv módosításról, melyet nem kifogásolt. Fentiek alapján a tervdokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a jóváhagyásra. A jóváhagyandó szöveges és rajzi munkarészt Kiszelovics Ildikó település mérnök megküldte az Képviselő-testület részére. A településszerkezeti tervet határozattal, míg a helyi építési szabályzat módosítását rendelettel fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. Besenyszög községre vonatkozóan elkészített településrendezési terv módosítás esetében tekintettel arra, hogy a tervezett Abony Fegyvernek M4 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, nem kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását, melyről a Képviselőtestületnek határozatában nyilatkoznia szükséges. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság, Besenyszög község Településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja elfogadásra. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 2/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község településrendezési tervének M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó módosítás környezeti vizsgálatáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében, és a 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az M4 gyorsforgalmi út településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el. Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

12 12 A fenti területekre vonatkozóan tekintettel arra, hogy az érintett M4 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, továbbá káros környezeti hatás nem várható, ezért nem látja szükségét a fenti területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatásának. E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. (3) alapján, a környezet védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az Önkormányzati Főépítésznek kell gondoskodni. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző A Határozatról értesülnek: 1. Balogh Zoltán Polgármester H. 2. Munkácsi György Jegyző H. 3. Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen, 4. Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok 5. Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok 6. Hortobágyi Nemzeti park Igazgatósága, Debrecen 7. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok, 8. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, Budapest 10. Irattár Balogh Zoltán : Kérem, a Képviselő-testületet határozza, meg az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszának szabályozása vonatkozásában a Besenyszög község 13/2008 (I.31.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve módosítását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság a településszerkezeti terv módosítására tett javaslatot szintén elfogadásra javasolja. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 3/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község Településrendezési Tervének 13/2008 (I.31.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2008 (I.31.) számú Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott Besenyszög község Településszerkezeti terve módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

13 13 1. Besenyszög településszerkezeti tervének 2. Területi hatály, településszerkezet fejezete kiegészül: Közút: A település külterületének déli részén halad a tervezett M4 gyorsforgalmi út nyomvonala. 2. Besenyszög településszerkezeti tervének 3. Magasabb rendű tervfajtákkal való összhang fejezete kiegészül: Besenyszög közigazgatási területét érinti vonalas infrastruktúra vonatkozásában az M4 gyorsforgalmi út nyomvonala. 3. Besenyszög településszerkezeti tervének 8. Terület felhasználási módok szintterület sűrűségek (m 2 /m 2 ) fejezete kiegészül: Beépítésre nem szánt: - közúti közlekedési terület : Besenyszög közigazgatási területének déli részén halad a tervezett M4 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala, külön szintű csomóponttal a jelű Szolnok- Tiszasüly országos mellékúttal és a Berek-éri pihenőhellyel, továbbá a tervezett nyomvonal a település közigazgatási határánál a tervezett Tisza hídra felvezető műtárggyal. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Kiszelovics és Társa Kft. Szolnok 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 4.) Polgármesteri Hivatal, Tölgyesiné Mihályi Anita H. egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 10. (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró - Szolnok Város Önkormányzata - Szajol Község Önkormányzata - Tiszapüspöki Község Önkormányzata - Törökszentmiklós Város Önkormányzata - Csataszög Község Önkormányzata - Hunyadfalva Község Önkormányzata; - Kőtelek Község Önkormányzata

14 14 - Tiszasüly Község Önkormányzata - Jászladány Nagyközség Önkormányzata - Szászberek Község Önkormányzata - Zagyvarékas Község Önkormányzata továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen - Közép Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Irodája, Szeged - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Szolnok - Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen; valamint az építésügyi építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Város Önkormányzat Jegyzője, mint építéshatóság véleményének kikérésével az 1/2008.(II.04.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: a.) Külterületen az M4 gyorsforgalmi út szabályozási vonala által határolt területre. 2. (1) Jelen rendeletmódosítás elválaszthatatlan részét képezi: a.) SZ 1/m2 jelű szabályozási tervlap (1) A Rendelet Övezetek részletes előírásai Közlekedési és közműterület 10. -ának (7) bekezdése kiegészül: 3.

15 15 a.) KÖ U 0: M4 gyorsforgalmi út települést érintő szakasza. Tervezett építési területét a szabályozási terv tartalmazza. (2) A Rendelet Övezetek részletes előírásai Közlekedési és közműterület 10. -ának (7) bekezdésének alpontjai abc-sorrendben eggyel magasabb betűjelre lépnek. (1) A Rendelet Sajátos jogintézmények előírásai 23. Építési tilalmak és korlátozások (1) bekezdése törlésre kerül, helyette az alábbi előírás kerül elrendelésre: 4. (1) Szabályozási tervlapon M4 gyorsforgalmi út kialakításának céljára jelölt terület földrészletekre vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető. 5. Záró rendelkezések (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul az 1. (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan. Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan tartalommal hatályban marad. (2) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba. Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. (3) Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell gondoskodni. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög község Önkormányzat Településrendezési Terve módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve)

16 16 Balogh Zoltán: Kiszelovics Ildikó vezető településtervező által elkészített belterület lakóterületté történő átsorolás, és a külterületi feltáróút kijelölésre vonatkozó településrendezési terv módosítás véleményeztetési eljárása lezárult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. -a alapján: Az államigazgatási szervek, és bevont egyéb szervek, szervezetek a rendelkezésükre álló időn belül nyilatkoztak, az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalás összehívására nem volt szükség, a lakossági közzététel is megtörtént. Az államigazgatási szervek véleményei alapján a tervet a tervező korrigálta és szakmai vélemény kérése céljából elküldésre került a dokumentáció a régió Állami Főépítésze részére. Az Állami Főépítész szakmai véleményt adott az elkészült rendezési terv módosításról, melyben foglaltakkal a tervező a tervet kiegészítette. Fentiek alapján a tervdokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a jóváhagyásra. A tervmódosítás kiterjedt a belterületen vízgazdálkodási terület kijelölésére, azonban a maximális 5%-os beépítési lehetőség miatti fenti terület nem kerül átsorolásra, az továbbra is a jelenlegi lakóterületi besorolású marad. A jóváhagyandó szöveges és rajzi munkarészt, mely a fenti két településrendezési módosításra vonatkozik az előterjesztéshez mellékelem. Az elfogadás tárgyát a jóváhagyandó munkarészek képezik. A településszerkezeti tervet határozattal, míg a helyi építési szabályzat módosítását rendelettel fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. A mellékelt szerkezeti terv határozattal történő jóváhagyását, valamint a helyi építési szabályzat (H.É.SZ.) módosítást helyi önkormányzati rendeletként, elfogadásra javaslom. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet alapján a településrendezési tervek módosításánál a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. A környezet védelméért felelős szervek a belterületi lakóterület kijelölés és külterületi feltáróút (szervízút) kijelölésére vonatkozóan nem kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság a településrendezési terv módosítására tett javaslatot elfogadásra javasolja. egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 4/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község településrendezési terv módosításának környezeti vizsgálatáról Besenyszög Község Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében, és a 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési terv lakóterület fejlesztésére és mezőgazdasági feltáróút (szervízút) kijelölésére vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el. Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

17 17 A fenti területekre vonatkozóan tekintettel arra, hogy fenti módosítások a környezetüket nem terhelik, továbbá káros környezeti hatás nem várható, ezért nem látja szükségét a fenti területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatásának. E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. (3) alapján, a környezet védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az Önkormányzati Főépítésznek kell gondoskodni. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyző A Határozatról értesülnek: 1. Balogh Zoltán polgármester H. 2. Munkácsi György jegyző H. 3. Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen, 4. Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok 5. Közép Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok 6. Hortobágyi Nemzeti park Igazgatósága, Debrecen 7. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok, 9. Irattár egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 5/2012. (I.26.) számú határozat Besenyszög község 13/2008 (I.31.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2008. (I.31.) számú településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 1. Besenyszög településszerkezeti tervének 5. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek besorolása fejezete kiegészül: Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) területek az alábbiak: - kertes mezőgazdasági területből kertvárosias lakóterület 2. Besenyszög településszerkezeti tervének 5. Változó területfelhasználás területkimutatása fejezete kiegészül: Változó területfelhasználás Terület (m 2 / ha) Változó besorolású ( beépítésre nem szánt területekből beépítésre szánt területek) területek

18 18 Kertes mezőgazdasági területből - Kertvárosias lakóterület Összesen: Mindösszesen: ~1,01 ha ~ 1, 01 ha ~ 1, 01 ha egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 10. (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró - Szolnok Város Önkormányzata - Szajol Község Önkormányzata - Tiszapüspöki Község Önkormányzata - Törökszentmiklós Város Önkormányzata - Csataszög Község Önkormányzata - Hunyadfalva Község Önkormányzata; - Kőtelek Község Önkormányzata - Tiszasüly Község Önkormányzata - Jászladány Nagyközség Önkormányzata - Szászberek Község Önkormányzata - Zagyvarékas Község Önkormányzata továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Debrecen - Közép Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok

19 19 - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok - Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Irodája, Szeged - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok - Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szolnok - Jász Nagykun - Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Szolnok - HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség, Budapest - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen; valamint az építésügyi építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Város Önkormányzat Jegyzője, mint építéshatóság véleményének kikérésével az 1/2008.(II.04.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: b.) Belterületen 1475 hrsz tól, 1488/2 hrsz -ig terjedő területre. c.) Belterületen a 949/2 hrsz ú. terület részére és külterületi út folytatására. 2. (1) Jelen rendeletmódosítás elválaszthatatlan részét képezi: b.) SZ 1/m1 jelű szabályozási tervlap c.) SZ 2/m1 jelű szabályozási tervlap 3. (1) A Rendelet Építési övezetek részletes előírásai 1. fejezetének (Lakóterületek) 4. -ának (1) bekezdésének kertvárosias lakóterület fejezete kiegészül: L ke3 jelű építési övezet 4. (1) A Rendelet Építési övezetek részletes előírásai 1. fejezetének (Lakóterületek) 5. -ának A. pontja kiegészül: (3) L ke3 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (a belterületen lévő tervezett lakóterület a Millér mellett)

20 20 Sajátos építési használat szerinti Terület Kertvárosias lakóterület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret m 2 Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % Megengedett legnagyobb építmény magasság M Zöldfelület legkisebb mértéke % Előkert mérete L ke3 650 O 30 4, ,00 m a.) Az építési övezetben elhelyezhető: aa.) maximum kétlakásos lakóépület ab.) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású a lakóterületekre meghatározott környezeti terhelési (zaj, rezgés, levegőtisztaságvédelem) értékeknél nem nagyobb kibocsátású kézműipari (pl.: fazekas, kosárfonó, stb.) épület, maximum 60 m 2 főhelység tekintetében. b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: ba.) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény bb.) sportépítmény bc.) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb, tárolási célú gazdasági építmény c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 650 m 2. d.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekszélesség: 14,00m e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek, valamint 20 méternél szélesebb telek esetén az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető. f.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. g.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m. h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. i.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 55 %, melyen, termett talajon háromszintű, gyep+40db cserje/150m db nagy lombkoronájú fa/150m 2 növényzet telepítése kötelező. j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény nem helyezhető el.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 6/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 0 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ. TEL: /-0; FAX: /-0 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság E L Ő T E J E

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 7/ 2015. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 15/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Ügyiratszám: 01/ /2016.

Ügyiratszám: 01/ /2016. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/350-248 /2016. Tárgy: Döntés központi jogszabályváltozás (OTÉK) által lehetővé tett beépítési százalék növelésével kapcsolatban a Baktói,

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 177. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: I. Pápa

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a közös önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Munkaszám: Kisk-1/2015. Ikt. szám: 80/2016. KISKÖRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Munkaszám: Kisk-1/2015. Ikt. szám: 80/2016. KISKÖRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: Kisk-1/2015 Ikt. szám: 80/2016. KISKÖRE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Kül- és belterületi területfelhasználási változások és szabályozási elemek megváltoztatása HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM DR. BORS SZABOLCS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM DR. BORS SZABOLCS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM DR. BORS SZABOLCS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA 1 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY A TERÜLETFEJLESZTÉSRŐL ÉS TERÜLETRENDEZÉSRŐL

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel: 439-04-90,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 /2013. (II. 18.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 6. sz. napirendi pontjához Tárgy: Ebrendészeti hozzájárulással összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló /20. (III..) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.)

18/2015. (XI.18.) 11/2006. (VI.06.) Nagylók Község Önkormányzat Képviselő testületének 18/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 11/2006. (VI.06.)

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben