J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága május 22-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Fodor Jánosné bizottsági tag Mezei Zsolt bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Varga Mihály bizottsági tag Majernik László bizottsági tag Távolmaradását előzetesen jelezte: Andó Tamás bizottsági tag Napirendi pontja tárgyalásánál jelen volt: Bánfi Ádám városi főmérnök Boros László Attila Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője Bába Sándor Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Márton László Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Fodor Lajos képviselő Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály mb. osztályvezető Fehér Géza Stop-Terv Bt. Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke: Üdvözölte a bizottság ülésén megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét. A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el: Fodor Lajos képviselő napirend előtti felszólalása a Petőfi u. iskola parkolójával kapcsolatban 1. Békéscsaba kerékpárút hálózati terve 2. Az Újkígyósi Vízmű Kft. szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszap befogadása a Békéscsaba Hulladékkezelő-műben. 3. Tájékoztató a Városüzemeltetési Osztály évben érvényben lévő közszolgáltatói ill. műszaki ellenőri szerződéseiről. 4. Útpályaburkolatok fenntartására, valamint járdaburkolatok és kerékpárutak fenntartására kiírandó pályázat jóváhagyása. 5. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Működési Szabályzata 6. Tájékoztató az elkerülő út melletti önkormányzati tulajdonú földterületekről 7. Tájékoztató a Magyar Állammal megkötött földcsere megállapodásról 8. Az Ipari út melletti területek megosztása 9. Építési telek értékesítése a Gyulai út mellett 10. Építési telkek értékesítése Mezőmegyeren 11. A 3216/19 hrsz-ú terület egy részének értékesítése 12. A Hídépítő Zrt. bejárójának biztosítása 13. Tájékoztatás az elmúlt egy évben benyújtott pályázatokról 14. Javaslat a évi közvilágítás fejlesztési előirányzat maradvány felhasználására 15. A 206/2007. (IV.26.) sz. kgy. határozat végrehajtása

2 2 16. Bejelentés 16/1. A volt Ifjúsági tábor és környezetének hasznosítása 16/2. Javaslat a közgyűlés II. félévi napirendjéhez Fodor Lajos képviselő napirend előtti felszólalása a Petőfi u. iskola parkolójával kapcsolatban: A Bizottság Fodor Lajos képviselő Petőfi utcai parkolóval kapcsolatos beadványát megismerte és felkéri a Stratégiai-Fejlesztési Osztályt, hogy forrás megjelöléssel a meglévő tervek alapján a beruházást készítse elő, majd terjessze ismét bizottság elé. 1. Békéscsaba kerékpárút hálózati terve Fehér Géza tervező: Ismertette Békéscsaba kerékpárút hálózati tervét. Boros László Attila: Az alábbi módosítást javaslom elfogadni, mivel a Dobozi útra pályázaton nyertünk forrást: pont: Dobozi út (Sikló utcáig) építési ütem legyen pont: Dobozi út (Sikló utca - igazgatási határ) építési ütem legyen Bánfi Ádám: Módosító javaslataim az alábbiak: A benyújtott terven szereplő ipari parkon a csabai csatorna mentén Orosháza felé jelölt kerékpárút nyomvonalát a 47-es út mellé kell áttervezni. A Gyár u. Kétegyházi út nyomvonalon tervezett vegyes használatú kerékpárút helyett önálló kerékpárutat kell tervezni. Önálló kerékpárutat kell a Lencsési ltp.-ről Fényes irányában a Vasútig a Magyar utcán, onnan Fényes belterületéig a vasút mellett kell tervezni. Jelentős kerékpáros forgalom elemei közé kell betervezni - Pósteleki kastély - Gerla összeköttetését - Lencsési ltp-től Ilosvai utca Kárász u. Főiskola, Rendezvénytér Tünde u. nyomvonalon Körgát mellett esetleg annak részbeni felhasználásával a Vandháti útig - Élővíz csatorna partja Lencsési ltp. oldalán Körgát és a Körte sor közúti híd között - Munkás u. - Berényi út - Ipari út közötti szakasza - Zöldfa u. - Mokry u. - Munkás u. közötti szakasza Meg kell vizsgálni a lehetőségét az Áchim ltp. kerékpáros összeköttetését a Jaminai városrésszel a Mokry u. vasúti deltavágány nyomvonalán 16/2007. V.22. (VKMB) határozata 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Békéscsaba kerékpárút hálózati tervében foglaltakkal az alábbi kiegészítésekkel egyetért: pont: Dobozi út (Sikló utcáig) építési ütem legyen pont: Dobozi út (Sikló utca - igazgatási határ) építési ütem legyen A benyújtott terven szereplő ipari parkon a csabai csatorna mentén Orosháza felé jelölt kerékpárút nyomvonalát a 47-es út mellé kell áttervezni. A Gyár u. Kétegyházi út nyomvonalon tervezett vegyes használatú kerékpárút helyett önálló kerékpárutat kell tervezni.

3 3 Önálló kerékpárutat kell a Lencsési ltp.-ről Fényes irányában a Vasútig a Magyar utcán, onnan Fényes belterületéig a vasút mellett kell tervezni. Jelentős kerékpáros forgalom elemei közé kell betervezni - Pósteleki kastély - Gerla összeköttetését - Lencsési ltp-től Ilosvai utca Kárász u. Főiskola, Rendezvénytér Tünde u. nyomvonalon Körgát mellett esetleg annak részbeni felhasználásával a Vandháti útig - Élővíz csatorna partja Lencsési ltp. oldalán Körgát és a Körte sor közúti híd között - Munkás u. - Berényi út - Ipari út közötti szakasza - Zöldfa u. - Mokry u. - Munkás u. közötti szakasza Meg kell vizsgálni a lehetőségét az Áchim ltp. kerékpáros összeköttetését a Jaminai városrésszel a Mokry u. vasúti deltavágány nyomvonalán 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága kéri, hogy az 1. pontban foglalt kiegészítésekkel átdolgozott terv a júniusi bizottsági ülésre kerüljön beterjesztésre. Felelős: dr. Ferenczi Attila 2. Az Újkígyósi Vízmű Kft. szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszap befogadása a Békéscsaba Hulladékkezelő-műben. 17/2007. V.22. (VKMB) határozata Mezőgazdasági Bizottsága az Újkígyósi Vízmű Kft. szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszap befogadása a Békéscsabai Hulladékkezelő-műben tárgyú közgyűlési előterjesztést megtárgyalta és az újkígyósi szennyvíztisztító telep szennyvíztisztításból származó hulladékának befogadását az alábbi feltételekkel támogatja: - a Hulladékkezelő-műben csak a mű üzemeltetési utasításában rögzített feltételeknek megfelelően és a hatályos rendeletben szabályozottak szerint helyezhető el a szennyvíztisztításból származó hulladék, - a hulladék átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítására előírt vizsgálatok költsége az Átadót terhelik (alapjellemzés, megfelelőségi vizsgálat, helyszíni ellenőrző vizsgálat), - a hulladék elhelyezésének díja Ft/tonna+ÁFA Felelős: Hanó Miklós alpolgármester 3. Tájékoztató a Városüzemeltetési Osztály évben érvényben lévő közszolgáltatói ill. műszaki ellenőri szerződéseiről. Mezei Zsolt: A határozatlan időre megkötött szerződéseket meg kell vizsgálni, nem éri-e el a közbeszerzési értékhatárt. Csiaki Tamás: Két esetben kötöttünk ilyen jellegű szerződést, mindkét szerződés éves szinten pár százezer forint nagyságrendet jelent. 18/2007. V.22. (VKMB) határozata

4 4 Mezőgazdasági Bizottsága a Városüzemeltetési Osztály évben érvényben lévő szerződéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Csiaki Tamás mb. osztályvezető Határidő: május Útpályaburkolatok fenntartására, valamint járdaburkolatok és kerékpárutak fenntartására kiírandó pályázat jóváhagyása. Ferenczi Attila: Mi indokolja az előterjesztésben jelzett emelést, és ez milyen időszakra terjedő lenne? Csiaki Tamás: Túlzott emelést nem akartunk megjeleníteni, ennek oka a közeljövőben megvalósuló szennyvíz beruházás. A többletigény 10% helyett 30% lett, a lakossági igények figyelembe vételével állítottuk össze a mennyiségeket. 19/2007. V.22. (VKMB) határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága felkéri a Közgyűlést, hogy az útpályaburkolat, illetve a járdaburkolatok, kerékpárutak fenntartása tárgyú közbeszerzési kiírást 3 év időtartamra pályáztassa meg, és a kiírásban az alábbi mennyiségek kerüljenek megadásra: Tervezett éves mennyiség az új kiírás szerint A szerződött mennyiséghez képest elrendelhető mennyiség az új kiírás szerint Téglajárda javítás: 100m 2 30 % Betonburkolat javítás 500m 2 30 % 40x40 beton-járdalap 150m 2 30 % burkolat javítás Aszfaltburkolat javítás: 600m 2 30 % Díszkő burkolat javítás 100m 2 30 % Járdafelújítás bontással 2200m 2 30 % Útburkolat felületi bevonat készítése 5000 m 2 30 % Felelős: Dr. Ferenczi Attila a Bizottság elnöke Határidő: június Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Működési Szabályzata Dr. Ferenczi Attila: Elnökhelyettesnek Fodor Jánosnét javaslom. Mezei Zsolt: Bejelentésekkel ki lehet-e egészíteni minden bizottsági ülés meghívóját?

5 5 Dr. Ferenczi Attila: Természetesen lehet. A Közgyűlési SZMSZ-t javaslom módosítani az alábbiakkal: Dönt a költségvetésben szereplő kommunális előirányzatok felhasználásáról. Varga Mihály: ben, faxon is lehessen bizottsági ülést összehívni bizonyos esetekben. 20/2007. V.22. (VKMB) határozata 5 igen 1 tartózkodó szavazattal Mezőgazdasági Bizottság elnökhelyettesévé Fodor Jánosné bizottsági tagot választja meg. Határidő: június 1. 21/2007. V.22. (VKMB) határozata Mezőgazdasági Bizottsága felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a június 28-i közgyűlés ülésére készítse elő a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint: Dönt a költségvetésben szereplő kommunális előirányzatok felhasználásáról. A Bizottság működési szabályzatát a közgyűlési SZMSZ módosítása után fogadja el. Felelős: Dr. Ferenczi Attila elnök Határidő: júniusi közgyűlés 6. Tájékoztató az elkerülő út melletti önkormányzati tulajdonú földterületekről 22/2007. V.22. (VKMB) határozata Mezőgazdasági Bizottsága az elkerülő út melletti területekről szóló tájékoztatást tudomásul vette. A Bizottság felkéri a Stratégiai-Fejlesztési Osztályt, hogy az elkerülő út I. üteméhez szükséges területek Magyar Állam részére történő teljes átadását követően készítsen előterjesztést az útépítésből visszamaradt önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására vonatkozóan. Határidő: szeptember Tájékoztató a Magyar Állammal megkötött földcsere megállapodásról 23/2007. V.22. (VKMB) határozata 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Állam és az Önkormányzat között létrejött földcsere megállapodást tudomásul vette.

6 6 2. Az Önkormányzat tulajdonába kerülő földrészletek közül a 0200, 0205, 6175/7 és 6175/8 hrsz-ú földrészletek hasznosítására vonatkozó javaslatot a év végéig el kell készíteni. 3. A Közgyűlés felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy az Ipari út még telekkönyvezetlen szakaszának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében a 6175/8 hrsz-ú földrészlet megosztásáról soron kívül intézkedjen. 8. Az Ipari út melletti területek megosztása Dr. Ferenczi Attila: A megosztás mi alapján készült? Boros László Attila: A megosztás a megvalósíthatósági tanulmány két változatát egyesítette, az északi részen nagyobb telkek, a délin pedig kisebbek lettek kialakítva. Mezei Zsolt: A város készíttetett egy megvalósíthatósági tanulmányt, a jelenlegi nyomvonal ettől eltér. Boros László Attila: A megosztás szerint a kistelket és a nagytelket igénylő vállalkozások is megtalálják számításukat. Márton László: Alapkoncepció az volt, hogy az Ipari út melletti területek belső területeinek feltárását segítsük az önkormányzat területének leggazdaságosabb úthálózat kiépítésével. 24/2007. V.22. (VKMB) határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli az Önkormányzat tulajdonában lévő 6197, 6147, 6148, 6149, 6144/3, 6196, 6194, 6202/6, 6144/11, 6218, 6144/12, és 6220 hrsz-ú földrészletek megosztását. A megosztást az előterjesztéshez mellékelt vázrajz szerinti kialakításban kell elvégezni. A megosztás során kialakuló új ingatlanokat soron kívüli eljárás keretében, az ingatlannyilvántartásban változatlan tulajdonosi állással be kell jegyeztetni. 9. Építési telek értékesítése a Gyulai út mellett Mezei Zsolt: Javaslom, hogy ne Ft/m2+ÁFA, hanem ,-Ft/m2+ÁFA legyen a telek kikiáltási ára. 25/2007. V.22. (VKMB) határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, békéscsabai 1506/13 hrsz-ú 4748 m2 területű,

7 7 beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. A telkek kikiáltási ára Ft/m2+ÁFA, a beépítési kötelezettség négy év. 2. A telken található fák kitermeléséhez szükséges engedély megszerzése, valamint az emiatt szükséges díj megfizetése a vevő feladata és költsége. 10. Építési telkek értékesítése Mezőmegyeren Majernik László: Van érdeklődés Mezőmegyeren építési telek irán? Márton László: Természetesen van, több megkeresés érkezett hozzám. 26/2007. V.22. (VKMB) határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, békéscsabai 11966/1 hrsz-ú 785 m2 területű, a 11966/2 hrsz-ú 783 m2 területű, és a 11966/3 hrsz-ú 793 m2 területű építési telkeket, az alábbi feltételekkel: 1. A telkek kikiáltási ára bruttó Ft/m2, a beépítési kötelezettség négy év. 2. A telkeknek a lakhatási engedély megadásához szükséges mértékű feltöltése a vevők feladata és költsége. 11. A 3216/19 hrsz-ú terület egy részének értékesítése Fodor Jánosné: Javaslom, hogy az új tulajdonosnak írjuk elő, hogy köteles parkolót építeni, mivel a most meglévő parkoló nagyon rossz állapotban van, akár területfejlesztési célerőirányzatból is hajlandó vagyok megépíteni a parkolót. Dr. Ferenczi Attila: Mely esetekben kell parkolót építeni, ill. megváltani. Bánfi Ádám: Funkció váltáskor tudjuk előírni a parkoló megváltást. Parkoló építés szabályait az OTÉK előírja, elsősorban közterületen kell megépítsen parkolót, ha ott nincs mód, akkor kell megváltania. 27/2007. V.22. (VKMB) határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai 3216/19 hrsz-ú földrészleten található kb. 118 m2 területű felépítmény értékesítésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

8 8 I. A Közgyűlés az Önkormányzatot földtulajdonosként megillető elővételi joggal, a Magyar Telekom Nyrt által felkínált, bruttó ,-Ft-os felépítmény áron nem kíván élni. II. A Közgyűlés értékesíti a 3216/19 hrsz-ú földrészleten található, volt telefonközpont alatti, kb. 118 m2 földterületet a felépítmény tulajdonosának, az alábbi feltételekkel: A földterület vételára ,-Ft/m2+ÁFA A szükséges változási vázrajz elkészíttetése a vevő feladata és költsége A felépítmény alatti közművezetéket a vevő köteles a saját költségén közterületre áthelyezni. 12. A Hídépítő Zrt. bejárójának biztosítása 28/2007. V.22. (VKMB) határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli az Önkormányzat tulajdonában lévő 2659/4 hrsz-ú földrészlet megosztását. A megosztás során kialakuló 2659/6, 2659/7 és 2659/8 hrsz-ú ingatlanokat az ingatlannyilvántartásban változatlan tulajdonosi állással be kell jegyeztetni. 13. Tájékoztatás az elmúlt egy évben benyújtott pályázatokról 29/2007. V.22. (VKMB) határozata Mezőgazdasági Bizottsága az elmúlt egy évben benyújtott pályázatokról készült tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június Javaslat a évi közvilágítás fejlesztési előirányzat maradvány felhasználására Dr. Ferenczi Attila: A közvilágítási fejlesztési igények becsült költsége e Ft, e Ft keretösszegünk van, 14 millió Ft a különbözet. Boros László Attila: Az SZMSZ módosításáig kérjük hogy a bizottság az előkészítést hagyja jóvá, júniusi közgyűlésen megtörténik a módosítás, utána a felosztást is jóváhagyja a bizottság. Mezei Zsolt: Szeretném tudni, hogy az energia szabadpiacra történő kilépésével hogy állnak a tárgyalások? Dr. Ferenczi Attila: Siófok kilépett a szabadpiacra, így 30 milliót spórolnak meg évente. Terveztessük meg az összes közvilágítást, amikor látjuk a tervezés kapcsán mi az ami megvalósítható, mi nem, utána döntsünk mi maradjon ki. Nézzük meg, hogy a 16 választókerületben melyek a legfontosabb lakossági, közbiztonsági igények.

9 9 Boros László Attila: Közbeszerzési eljárás lebonyolítására - az energia szabadpiacra történő kilépésével kapcsolatban - lefolytattuk a közbeszerzést, melyet egy cég megnyert, szerződés még nem lett megkötve. Fodor Jánosné: Az én területemen van egy lámpa probléma: Fehér Galamb mögötti részt szeretném megvizsgáltatni, indokolt-e lámpa telepítés. Boros László Attila: Úgy tudom, hogy kollégáim jelezték, hogy lámpa van, csak a fényerejével van gond. Dr. Ferenczi Attila: Júliusi bizottsági ülésre kérem az anyagot visszahozni a módosító javaslatokkal egybedolgozva. 30/2007. V.22. (VKMB) határozata Mezőgazdasági Bizottsága felkéri a Stratégiai-Fejlesztési Osztályt, hogy a évi közvilágítási fejlesztési előirányzat maradvány felhasználására történő javaslatát a júliusi bizottsági ülésre ismét terjessze be. Felelős: Boros László Attila Határidő: július A 206/2007. (IV.26.) sz. kgy. határozat végrehajtása 31/2007. V.22. (VKMB) határozata 4 igen 2 tartózkodó szavazattal Mezőgazdasági Bizottsága a békéscsabai 225 hrsz-ú ingatlanra megkötött adásvételi előszerződést megismerte. A Bizottság felkéri az Ügyrendi és Ellenőrző Bizottságot az előterjesztés véleményezésére. 16. Bejelentés 16/1. A volt Ifjúsági tábor és környezetének hasznosítása 32/2007. V.22. (VKMB) határozata Mezőgazdasági Bizottsága felkéri a Stratégiai-Fejlesztési Osztályt, hogy a június 19-i bizottsági ülésre a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Programjának fejlesztési elképzeléseiről készüljön összefoglaló táblázat. Felelős: Boros László Attila Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője Határidő: június 19.

10 10 16/2. Javaslat a közgyűlés II. félévi napirendjéhez Mezőgazdasági Bizottságának a közgyűlés II. félévi napirendjéhez javaslata nem volt. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. január 15-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. december 11. 18 óra JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2012. 2012. január 12. A képviselő-testület

Részletesebben