PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP A-13/1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 7 B3. Székhely... 7 B4. Iparág... 7 B5. Típus/karakter... 7 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 34 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A konstrukció a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban került kialakításra, annak cselekvési tervében szerepel, valamint szorosan kapcsolódik a TÁMOP /1 Komplex telep-program c. konstrukcióhoz, mivel jelen program biztosítja a lakhatási beruházási elemét a szegregátumokra irányuló beavatkozásnak 1. A TÁMOP /1 konstrukció keretében azon szegregátumok humán fejlesztésének vonatkozásában nyerhettek az önkormányzatok támogatást, melyekben a közműellátottság biztosított, belterületen, illetve a belterülethez szervesen kapcsolódóan helyezkednek el, ezáltal a rehabilitálása reális célként jelenik meg. A támogatás célja a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával. A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez. A szegregált lakókörnyezetben történő beavatkozás esetén cél az ott élők lakhatási feltételeinek javítása a fokozatosság elvének betartásával, minél több lakás bevonása valamely lakhatási elem megvalósításába, a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a szegregátumon belül is. A lakásokat érintő fejlesztések meghatározás során figyelembe kell venni a bérlők lakhatási fenntartási képességét. A lakásberuházások csak abban az esetben támogathatóak, ha az érintett lakások önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásként működnek tovább. A komfort fokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak infláció mértékét meghaladó emelkedését. 1 A konstrukció megjelenését lehetővé tette az Európai Parlament és a Tanács 437/2010/EU rendelete (2010. május 19.) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakás-beruházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosítása. (832/2010/EU Rendelete (2010.szeptember 17.) 4

5 A szociális bérlakás létrehozására és felújítására irányuló beruházásra csak a lépcsőzetes mobilizáció elvét követve kerülhet sor, olyan helyszínen, mely biztosítja a szegregált lakókörnyezet település szövetbe való kapcsolódását. A lakhatási mobilizáció kiköltöztetési eleme abban az esetben támogatható, amennyiben az összhangban van a TAMOP /1 komplex telep program közösségi, szociális és integrációs beavatkozásaival, és az egyéni fejlesztési terv kialakítása során már célzottan előkészített, és amennyiben a célcsoporttagok szándéka ezzel egyező. A beavatkozás következtében a TÁMOP /1 keretében fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága, a lakóházak minősége oly mértékben javul, hogy a fizikai szegregáció enyhül, miközben a TÁMOP /1 konstrukcióban megvalósított tevékenységek folytán a társadalmi leszakadás jelentősen mérséklődik, és e fejlesztések együttes eredményeképp az érintett településrész telepekre jellemző adottságai fokozatosan megszűnnek. A TÁMOP /1 komplex telep-program keretében megvalósuló projektek a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaznak. Az egyéni és a közösségi fejlesztéseken keresztül a településrészen élő teljes lakosság bevonásra kerül a programokba. A szociális bérlakások kialakításán túl a beruházások során törekedni kell arra, hogy az egyéb lakókörnyezethez kapcsolódó beruházások (pl. park, játszótér) a településrészen élő valamennyi lakos számára elérhetők legyenek. A telepen belüli mobilizáció és a laksűrűség lépcsőzetes csökkentése hozzájárulhat az eredmények fokozásához. A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, vagy építése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható. A beavatkozások eredményeinek erősítése érdekében a magántulajdonú ingatlanban élőkkel, illetve nem önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakókkal is fel kell vennie az önkormányzatnak a kapcsolatot. Az önkormányzatnak a bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozóan módszertant szükséges kidolgoznia, illetve más településeken működő modelleket adaptálnia. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek 1 a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez. A lakásberuházás a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfort fokozat- és az energiaellátáshoz való hozzáférés javításával, a lépcsőzetes mobilizációval biztosítania kell az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba. A2. Részcélok A konstrukció célja a TÁMOP /1 projekt keretében megcélzott szegregátumban: a lakhatási körülmények javítása; 1 ld. Fogalomtár 5

6 lakókörnyezet javítása, a terület rendezése; a lakóingatlan fenntartási költségeinek optimalizálása. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konstrukció keretében ESZA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 8-10 db. 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag azon önkormányzatok, illetve általuk fenntartott önkormányzati szervezetek pályázhatnak, amelyek a TÁMOP /1 pályázati felhívásra az első beadási határidőig (2012. április 16-ig) benyújtott pályázatuk alapján támogatást nyertek és hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): Helyi önkormányzatok (GFO 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) Jelen pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 7

8 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 8

9 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10.A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11.Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. 12.A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; 13.Építési, vagy műemléki védelem alatt álló épület esetén örökségvédelmi engedély-köteles tevékenység esetén a pályázó nevére szóló építési/ örökségvédelmi engedélyre vonatkozó kérelem építésügyi hatósághoz érkeztetett példányának másolata (a hatóság bélyegzőjével ellátva), vagy a kérelem benyújtásról kiállított hatósági igazolás. 14.Nem építési, örökségvédelmi engedély- vagy bejelentés-köteles tevékenység esetén pályázó nevére szóló építésügyi hatósági szolgáltatás keretében igényelt tájékoztatása, hogy az adott építési tevékenység nem építési, örökségvédelmi engedély, vagy bejelentés köteles. 15.Pályázatot csak az a szervezet nyújthat be, amely a TÁMOP /1 pályázati kiírás első, április 16-ig tartó beadási határidejéig benyújtott pályázata alapján támogatást nyert és hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. A szervezetnek nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a TÁMOP /1 konstrukció keretében megvalósítandó projektbe bevont elsődleges célcsoporttagokkal együttműködésben kialakított összes egyéni fejlesztési terv aláírásra került, és ezek megvalósítása megkezdődött. 16. A beruházás megkezdése előtt a tulajdonviszonyok rendezése érdekében kötelező az önkormányzati tulajdonba vétel előkészítése előszerződés megkötésével. Előszerződés a Pályázó (önkormányzat), az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező célcsoporttag között kell, hogy létrejöjjön, melyet a fejlesztésbe bevont szociális munkás is ellen kell, hogy jegyezzen. Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. További feltételek Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely nem rendelkezik a településen megtalálható szegregátum területén illetékes települési önkormányzat testületi döntésével arra vonatkozóan, hogy a testület a pályázat benyújtásával egyetért és a pályázati program megvalósítását támogatja. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, 9

10 a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. (3) bekezdés aa)- ad) pontjai szerint nem igazolta; d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; e. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; g. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 6 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül h. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve, ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, jogerős hatósági engedélyeket igazoló dokumentumot, valamint ezen felül az elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés (beleértve a támogatási előlegigénylést is) benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A konstrukció a hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő, kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek- (Cselekvőképes minden nagykorú, feltéve, hogy a cselekvőképességét a törvény nem zárja ki vagy nem korlátozza. Nagykorú az, aki a 18. életévét már betöltötte, és kivételesen az is, aki ennél előbb jogilag érvényes házasságkötés révén nagykorúvá vált.)- fenntartható társadalmi integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálja a TÁMOP /1 pályázati konstrukció által támogatott komplex beavatkozási eszközrendszerhez kapcsolódó lakhatási feltételek javításával. A program célcsoportjába elsősorban azok a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő 7, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma cselekvőképes és nagykorú egyének és családok tartoznak, akik a TÁMOP /1 programban egyéni fejlesztési tervvel rendelkeznek. A program célcsoportjába tartoznak másodsorban a TÁMOP /1 pályázati konstrukció keretében bevont szegregátumban, önkormányzati tulajdonú, szociális bérlakásban élő cselekvőképes és nagykorú személyek, akik egyéni fejlesztési tervvel nem rendelkeznek. Esetükben igény szerint, de csak és kizárólag kártyás fogyasztásmérő óra felszerelése támogatható. A pályázat keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő lakások, ingatlanok fejlesztésére kerülhet sor. A beavatkozással érintett lakások szociális bérlakásként kerülnek nyilvántartásba (lásd fogalomtár) Felhívjuk a figyelmüket, hogy szociális bérlakás létrehozására és felújítására irányuló beruházásra csak olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez! A kifelé irányuló lakhatási mobilizáció abban az esetben támogatható, amennyiben a Lakhatási Beavatkozási Terv alapján integrált lakókörnyezetben elhelyezkedő legalább komfortos besorolási fokozatú szociális bérlakások biztosítására, kialakítására kerül sor. C1. Támogatható tevékenységek köre 1. Előkészítési időszak alatti tevékenységek: 1.1.a TÁMOP /1 pályázat keretében benyújtott közösségi beavatkozási tervhez kapcsolódó lakhatási beavatkozási terv (ld. 14. sz. melléklet) benyújtása szükségletfelmérés alapján 1.2.a fejlesztés helyszíneinek kijelölése, a bevonásra ingatlanok meghatározása, a megvásárolni kívánt használt lakások feltérképezése, fejlesztendő lakókörnyezet kiválasztása A pályázat benyújtásához a kiválasztott helyszínekről, ingatlanokról, lakókörnyezetről részletes leírást, áttekintő térképvázlatot és fotódokumentációt szükséges benyújtani! 1.3.a beruházás megkezdése előtt a tulajdonviszonyok rendezése, illetve önkormányzati tulajdonba vétel előkészítése előszerződés megkötésével Az előszerződés a Pályázó (önkormányzat) és a TÁMOP /1 projektbe egyéni fejlesztési tervvel rendelkező célcsoporttag között jön létre, melyet a fejlesztésbe bevont szociális munkás is ellenjegyez. 1.4.a tervezett beruházásra vonatkozó hatósági nyilatkozat az engedélykötelezettségről/mentességről (illetékes építésügyi hatóság illetve jegyző által kiállított nyilatkozat) 7 Életvitelszerű ott tartózkodás az egyén lakcímkártyájával, annak hiányában jegyzői igazolással igazolgató. 11

12 1.5.a kiválasztott ingatlanokra vonatkozó részletes tervezői költségbecslés és amennyiben szükséges, engedélyezési szintű tervek készítése és annak benyújtásáról szóló igazolás 1.6.A bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozó módszertan kidolgozása, illetve más településeken működő modellek adaptálása 1.7.közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása Felhívjuk a figyelmüket, hogy kifelé irányuló lakhatási mobilizáció esetén a leendő befogadó településrész lakosságának felkészítése a TÁMOP projekt keretében történik, jelen konstrukció keretében nem elszámolható. 2. Megvalósítási időszak alatti támogatható tevékenységek a bevont személyekre, családokra vonatkozó egyéni megállapodások előkészítése, szükség esetén az egyéni fejlesztési tervek módosítása, kiegészítése a lakhatási elemekkel Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatban felmerült és elszámolható költségek a TÁMOP /1 konstrukció keretében megvalósított projektet terhelik, jelen konstrukció keretében nem számolhatók el! 2.2.a beruházás idejére lakhatási, lakásbérlési lehetőség biztosítása 2.3.engedélyköteles tevékenység esetén a szükséges engedélyek beszerzése 2.4.amennyiben szükséges, kiviteli tervek elkészítése 2.5.ingatlan vagy földterület vásárlása 2.6.a szegregált környezetben lévő kiváltandó lakások bontása, a terület rendezése 2.7.az alábbi lakhatási célú beruházási tevékenységek támogathatók meglévő épületek esetén: felújítás, átalakítás, bővítés, energiahatékonyság javítása, komfortfokozat növelés lakáscélra történő átalakítás 2.8.a lakhatási mobilizációs tevékenységek keretében és érdekében új lakások, lakóépületek építése, amennyiben igazolhatóan nincs az önkormányzat tulajdonában megfelelő ingatlan, illetve az építés racionális és költséghatékony megoldás (pl. szemben a vásárlással) Indoklását a lakhatási beavatkozási terv mellékletben részletesen szükséges bemutatni. 2.9.a lakókörnyezet lakhatóvá tétele a település integrált lakókörnyezetének megfelelő módon a lakás berendezése beépített bútorokkal (pl. szekrény, galéria) és alapvető háztartási gépekkel (tűzhely, kályha) kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése A program másodlagos célcsoportjába tartozók esetében a TÁMOP /1 pályázati konstrukció keretében bevont szegregátumban, önkormányzati tulajdonú, szociális bérlakásban élő egyéni fejlesztési tervvel nem rendelkezők esetében igény szerint kizárólag kártyás fogyasztásmérő óra felszerelése támogatható Szociális bérlakások, épületenként az energetikai önfenntartó képességének javítása, hőszigetelő, hőtartó képesség növelése Megújuló energiaforrásokra alapuló fűtési rendszer kialakítása Közterület fejlesztése a C.1.3 pontban megfogalmazottak szerint 3. Projektmenedzsment 8 Az egyes tevékenységekre vonatkozó részletes elvárások a Speciális tevékenységek pontban kerülnek előírásra. 12

13 3.1.a projekt végrehajtásához kapcsolódó koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátása 3.2.a projekt végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása 4. Egyéb tevékenységek 4.1.közbeszerzési eljárások lebonyolítása 4.2.kötelező könyvvizsgálat 4.3.kötelező nyilvánosság biztosítása 4.4.horizontális tevékenységek C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Projekt tevékenységek Előkészítési időszak alatti tevékenységek: a TÁMOP /1 pályázat keretében benyújtott közösségi beavatkozási tervhez kapcsolódó lakhatási beavatkozási terv (ld. 14. sz. melléklet) benyújtása szükségletfelmérés alapján a fejlesztés helyszíneinek kijelölése, a bevonásra kerülő szociális bérlakások meghatározása, fejlesztendő lakókörnyezet kiválasztása a beruházás megkezdése előtt a tulajdonviszonyok rendezése, illetve az önkormányzati tulajdonba vétel előkészítése előszerződés megkötésével a szegregátumból kifelé irányuló lakhatási mobilizáció esetén a TÁMOP /1 projekt terhére történő tevékenységként a leendő befogadó közösség felkészítése. a tervezett beruházásra vonatkozó hatósági nyilatkozat az engedélykötelezettségről/mentességről (illetékes építésügyi hatóság illetve jegyző által kiállított nyilatkozat) a kiválasztott ingatlanokra vonatkozó részletes tervezői költségbecslés és amennyiben szükséges, engedélyezési szintű tervek készítése és annak benyújtásáról szóló igazolás A bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozó módszertan kidolgozása, illetve más településeken működő modellek adaptálása Megvalósítási időszak alatti kötelező tevékenységek: engedélyköteles tevékenység esetén a szükséges engedélyek beszerzése lakhatási célú beruházási tevékenységek végrehajtása, mind a szegregátumból kifelé irányuló lakhatási mobilizáció esetében, mind a szegregátumon belüli mobilitást elősegítő beruházások esetében a bevont személyekre, családokra vonatkozó egyéni megállapodások előkészítése, szükség esetén a TÁMOP /1 projektben kialakított egyéni fejlesztési tervek módosítása, kiegészítése a lakhatási elemekkel Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatban felmerült és elszámolható költségek a TÁMOP /1 konstrukció keretében megvalósított projektet terhelik, jelen konstrukció keretében nem számolhatók el! szociális bérlakások - épületenként - energetikai önfenntartó képességének javítása, hőszigetelő, hőtartó képesség növelése a lakókörnyezet lakhatóvá tétele a település integrált lakókörnyezetének megfelelő módon a TÁMOP /1 projekt keretében egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyek esetében szociális bérlakásonként kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése 13

14 energetikai tanúsítvány beszerzése az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) számú Korm. rendeletben meghatározott esetekben Projektmenedzsment a projekt végrehajtásához kapcsolódó koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátása a projekt végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása 2. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 3. Könyvvizsgálat Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. Amennyiben a megítélt támogatás összege eleve nagyobb minden esetben, mint 50 millió Ft, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 4. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 4.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az egy-egy szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempont vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szemponton felüli minimum 1 maximum 2 vállalásért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. 14

15 4.1.1 Esélyegyenlőség A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyatékosság olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: Infokommunikációs akadálymentesítés A tevékenység során a projektgazdának a közérdekű információkat könnyen érthető változatban is hozzáférhetővé kell tennie, beleértve a központi faliújság és internetes honlap (az önkormányzat már meglévő honlapjához kapcsolódó módon) alkalmazását és rendszeres frissítését, jól áttekinthető hírlevél (papíralapú és igény szerint elektronikus) kiadását. Az infokommunikációs akadálymentesítés ilyen módon erősíti a projekt társadalmi és közösségi szintű elfogadottságát, csökkenti az esetlegesen felmerülő helyi és társadalmi feszültségeket Fenntarthatóság A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. 15

16 A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások A bírálat során előnyt élvez az a Pályázat, ahol a lakóterület fejlesztése, a lakóépületek építése, felújítása során bevonja a szegregátumba élő személyeket a fejlesztések megvalósításába 9 beszerzések esetén szociális szempontokat érvényesít (pl. ld. a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 71. (4) bekezdés c) pontja és 125. (3) bekezdés) C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. A lakhatási beavatkozások kialakításához és végrehajtásához kapcsolódó általános elvárások 1.1.A beavatkozások eredményeinek erősítése érdekében a magántulajdonú ingatlanban élőkkel, illetve nem önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakókkal is fel kell vennie az önkormányzatnak a kapcsolatot. 1.2.Az érintett célcsoport tagok számára független értékbecslői ár alapján biztosítandó a lehetőség a magántulajdon önkormányzat számára történő értékesítésére, a bizonytalan tulajdonviszonyok tisztázására. 1.3.A fejlesztések meghatározása során elvárás a fokozatosság, a szegregátumon belüli mobilitás lehetőségeinek feltárása, az életveszélyes lakhatási körülmények megszűntetése, a helyi lakóközösség bevonása az ingatlanfejlesztési munkálatokba. 1.4.A lakhatási beavatkozások előkészítése során figyelembe kell venni az egyének/családok/ háztartások lakhatási fenntartási képességét, amelyet javasolt megerősíteni. 1.5.Az önkormányzatnak a bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozóan módszertant szükséges kidolgoznia, illetve más településeken működő modelleket adaptálnia. 1.6.Az esetlegesen felhalmozódott adósságoktól (közüzemi díjak, bérleti díjak, stb.) való tehermentességet a pályázó önkormányzatnak legkésőbb a vonatkozó ingatlan tulajdonjogában történő változáskor, az ehhez kapcsolódó földhivatali 9 A bevont személyek a megvalósításban előképzettségüknek, szakmagyakorlási jogosultságuknak és egészségügyi alkalmasságuknak megfelelő segéd vagy szakmunkát láthatnak el. Amennyiben az építési előírások felelős műszaki vezető közreműködését írják elő, a munkaterületért felelős személyként saját hatáskörében dönthet arról, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet végezhet a munkaterületen. 16

17 bejegyzéskor kell igazolnia, oly módon, hogy a Közreműködő Szervezet számára benyújtja a 100% tehermentességet igazoló, a földhivatal által kiállított dokumentumot. 1.7.A szociális bérlakás céljaira kijelölt ingatlan adásvételi szerződésében rögzített vételár több részletben is kifizethető. Javasoljuk, hogy az ingatlan adásvétel során az Egyéni Fejlesztési Tervnek megfelelő célok elérése érdekében a szociális munkás kiemelt támogatást nyújtson annak érdekében, hogy az esetlegesen fennálló adósságok kezelése minél hatékonyabban megtörténjen. 1.8.A fejlesztett ingatlant szociális bérlakásként lehet a bevont családok részére biztosítani. A megkötendő szerződésnek részletesen tartalmaznia kell a bérlet feltételeit a helyi önkormányzati vonatkozó rendeletnek megfelelően. Amennyiben a bevont célcsoport tag korábban ingatlannal rendelkezett, s azt a tulajdonrendezés során átadta az önkormányzatnak, az átadott ingatlan független értékbecslő által megállapított ellenértékéről is rendelkezni kell, pl. beszámítható a bérleti díjba. 1.9.A településnek rendelkeznie kell szociális bérlakásokra vonatkozó helyi rendelettel. Amennyiben az önkormányzati rendeletek lehetővé teszik az ingatlanok elidegenítését (pl. a bérlők felé történő értékesítését), akkor az a projekt keretében létrehozott/felújított ingatlanok tekintetében is érvényesíthető. Azonban az önkormányzatnak biztosítani kell az így elidegenített szociális bérlakás pótlását, ezzel lehetőséget teremtve a településen, szegregátumban élő további célcsoport tagok számára a lakhatási körülmények javítását. Amennyiben a település nem rendelkezik szociális bérlakásokra vonatkozó helyi rendelettel, abban az esetben a pályázó önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a Támogatási Szerződés megkötése előtt a szociális bérlakásokra helyi rendeletet alkot és hatályba léptet. Elvárás a TÁMOP B kiemelt projektgazdával való együttműködési megállapodás megkötése, ezzel a TIOP /A kedvezményezettjének szerves bekapcsolódása a komplex beavatkozások pilléreként a deszegregációs folyamatokba. 2. Lakófunkciót erősítő tevékenységek (ERFA): Cél: A szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése. Felhívjuk a figyelmüket, hogy A fejlesztés kizárólag önkormányzat vagy önkormányzati szolgáltató tulajdonában lévő ingatlanon hajtható végre. A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, vagy építése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható. a kifelé irányuló lakhatási mobilizáció keretében kialakított, épített szociális bérlakásoknak legalább komfortos szintűeknek kell lenniük, megfelelve a méltányos lakhatás követelményeinek 10 a célzott fejlesztés nem járulhat hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztéshez; a szociális bérlakások, lakóépületek átalakítása, felújítása, bővítése által előírás az ingatlan lakhatóvá tétele (beleértve fürdőszoba, WC, konyha kialakítása, nyílászárók cseréje, fűtés kialakítása vagy korszerűsítése, födém és tetőjavítás, stb.) 2.1.A korszerű szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása 10 Komfortos lakás, méltányos lakhatási körülmény ld. Fogalomtár 17

18 Cél: Az önkormányzati tulajdonban álló lakóépületek, valamint meglévő, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átalakítása, felújítása, bővítése az alábbi tevékenységeken keresztül: homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje, műemlék épület esetében felújítás is megengedett; az épület fűtött helyiségeit határoló lehűlő felületek hőszigetelése; nem megfelelő vízzárású határoló szerkezet vízszigetelése, tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása; lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása; épületgépészeti berendezések felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, stb.); megújuló energia rendszereinek kiépítése (használati meleg víz, illetve villamos energia előállítására); a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és cseréje; belső falak bontása, áthelyezése, festése; burkolatok cseréje; beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; a fűtési rendszer modernizálása esetében: o a hagyományos (fa, szén), illetve a villanyfűtés átállítása támogatható gázalapú fűtésre vagy a közösségi fűtésre; o amennyiben a felújítás, korszerűsítés során a gázfűtéses rendszer is elbontásra kerül, támogatható a gázfűtéses rendszer visszaállítása is, beleértve a kazánt, vezetékeket, szerelvényeket és fűtőtesteket, konvektorokat. o egyedi gázfűtés kialakítása, cseréje esetén zárt égésterű hő termelő berendezések beépítése kötelező a szükséges égéstermék elvezetés kialakításával 2.2. Közterületek fejlesztése (ERFA): Cél: A szociálisan hátrányos lakóterületek térbeli integrációjának elősegítése és a szegregáció, elszigeteltség és kirekesztettség oldása, az alábbi tevékenységeken keresztül: játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek, sportpályák, parkok felújítása, bővítése, kialakítása, melyek a település vagy szegregátumhoz közeli településrész központi helyén, a szegregátumtól 1 km távolságon belül találhatók, gyalog, tömegközlekedéssel jól megközelíthetők és akadálymentesek. Lehetőség szerint a kiválasztott helyszín fontos, központi szerepet töltsön be a település, településrész lakóinak életében akadálymentes közlekedési fejlesztések megvalósítása, melyekkel a településközpont elérhetősége és közintézmények megközelítése biztosítható: gyalogos zónák (pl. járda) kiépítése, buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) építése, felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan; az akcióterületen területrendezés megvalósítása, melynek keretében az egészségre káros hulladékok, szennyeződések eltávolítása, és az érintett terület kármentesítése szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, gyűjtőszigetek kialakítása a településképhez illeszkedő módon Fenti tevékenységek kapcsán a járműbeszerzés nem támogatható! A 2.2. pontban felsorolt fejlesztésekre típusonként legfeljebb a projekt összköltségvetésének 3 %-a számolható el. 3. Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások 18

19 A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek műszaki szakirányú felsőfokú végzettséggel és 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie építőipari projektek irányítása területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Pályázónak a projekt teljes időtartama alatt vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében bizonyíthatóan eléri a heti 10, de nem haladja meg a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel és 3 éves szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat kell rendelkeznie. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a TÁMOP és a TIOP 3.2.3/A projektben kötelező a szakmai vezetői feladatok ugyanannak a személynek ellátnia! 4. Együttműködő (nem konzorciumi) partnerek bemutatása 4.1.Kötelezően bevonandó együttműködő partnerek A pályázónak a projekt megvalósítása során együtt kell működnie a Türr István Képző és Kutató Intézettel, amely a TÁMOP B konstrukció keretében szakmai, módszertani, konszenzuson alapuló koordinációt végez a TIOP 3.2.3/A nyertes pályázatok tekintetében. A pályázó köteles együttműködni a TKKI-val az alábbi tevékenységek vonatkozásában: - a lakhatási beavatkozások összehangolása a komplex telep programmal - a kiválasztás kritérium rendszerének kialakítása - a jó gyakorlatok és módszertanok alkalmazása - a módszertani központtal való kapcsolattartás - a lakhatási programelemhez kötődő munkákban munkagyakorlat szerzés elősegítése (pl. felújítási programokban, stb.) - a lakók aktivitására épülő foglalkoztatási elemek megvalósítása - közfoglalkoztatási programokkal való kapcsolat elősegítése A Pályázó köteles együttműködni az Országos Roma Önkormányzattal (továbbiakban ORÖ), illetve megyei kapcsolattartójával. - a befogadó és küldő település rész lakosságának felkészítésében végzett koordinációs tevékenység során 4.2.Egyéb lehetséges partnerek A projekt sikeres megvalósítása érdekében együttműködés alakítható ki az adott településen működő települési cigány nemzetiségi önkormányzattal, a településen székhellyel rendelkező roma nonprofit szervezettel, a megyei cigány nemzetiségi önkormányzattal, valamint a szegregátumokban szociális jellegű, folyamatos jelenlétet fenntartó civil szervezetekkel. A projektben együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek, a Támogatási Szerződés szerint nem minősülnek Kedvezményezettnek. 19

20 A TÁMOP /1 projektben megkötött és a TIOP /A pályázat benyújtásakor hatályos együttműködési megállapodások kiegészíthetőek jelen konstrukcióra. Ettől eltérő esetekben új együttműködési megállapodások megkötése szükséges Kötelező együttműködés Programirányító Tanáccsal A komplex telep-program szakmai irányítására a TÁMOP /1 projekt keretében létrehozott Programirányító Tanács feladata jelen konstrukció keretében projektet megvalósító szervezetek esetén a komplex telep-program lakhatási elemét biztosító TIOP /A program koordinációjával kötelezően kiegészül, a Tanács feladatai a két projekt megvalósításának összehangolásával bővül. 5. Befogadó és a küldő településrész lakosságának felkészítése A programban közreműködők a terepmunkára, a szakszerű szociális támogatás és a kölcsönös bizalom kialakítására építve, az érintett, szegregátumban élő lakosság bevonásával, meggyőzésével, lakásmobilizáció esetén a potenciális beavatkozási területen működő civilekkel, önkormányzatokkal együtt dolgozzák ki az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket. A helyi érdekek és helyi partnerek meggyőzése, bevonása, az esetleges társadalmi feszültségek kezelése nélkül a program nem működhet. Lakásmobilizáció esetén fontos, hogy a befogadó közösséget/közösségeket (ahová a szegregátumból a családokat költöztetik) felkészítsék a programra. Ezen tevékenységeket, beleértve a vonatkozó formális és informális kommunikációs tervet, az esetleges társadalmi feszültség kezelését célzó konfliktus-megelőzési és mediációs tevékenységet, a szükséges közösségfejlesztési tevékenységeket a pályázat mellékleteként benyújtandó Közösségi Beavatkozási tervben kell bemutatni. A befogadó és a küldő településrész lakosságának felkészítésével kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozása nem ennek a projektnek a keretében, hanem a TÁMOP projekt keretében történik. 6. A lakók bevonása projekt megvalósításába A C1.2 pontban előnyt jelentő tevékenységként szereplő foglalkoztatást a TÁMOP /1 projekt keretében a célcsoporttal kötött együttműködési megállapodással szükséges igazolni. 7. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló CVIII. törvényt (továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. -át és 39/A. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. -át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben