Az üzleti kommunikáció lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti kommunikáció lapja"

Átírás

1 Az üzleti kommunikáció lapja Célkeresztben Románia! Kereskedelem, befektetések, kiállítási részvétel, közös kormányülés, az összekötô kapcsot jelentô irodák, várakozások. Ukrajna: a kiaknázatlan üzleti kapcsolatok tág lehetôségeket biztosítanak még a magyar cégek számára. Élénkülô magyar szlovák együttmûködés: közösen az Európai Unióban

2

3 3 Az üzleti kommunikáció lapja III. évfolyam 5. szám Kiadja: a Feliciter Kiadó Kft. Felelôs kiadó: dr. Kováts Judit Fôszerkesztô: Kováts Dénes Elérhetôségeink: H 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3., II. em. (Arany Sas Irodaház) Telefon: (36-42) , , , , Tel./fax: (36-42) Szerkesztôség-vezetô: Duljánszki Gábor Munkatársak: Márton Istvánné Szûcs Margit Együttmûködô partnereink: > Gazdasági és Közlekedési Minisztérium > Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD Hungary) > Külügyminisztérium > Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Arculat: Graphasel Bt. Nyomdai munkálatok: Grafit Nyomda R Kft. Minden jog fenntartva! A kiadvány egészének vagy részleteinek utánközlése a kiadó engedélye nélkül tilos! A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelôsséget nem vállal. Tisztelt Olvasó! A HÍD, az üzleti kommunikáció és az export-érdekelt cégek lapja szokás szerint ismét sokrétû információkkal jelentkezik. Mostani lapszámunk fókuszában három ország: Románia, Ukrajna és Szlovákia áll, de folytatódik uniós sorozatunk is. Románia nem véletlenül van a magyar exportôrök, befektetni szándékozók célkeresztjében derül ki a Halász Jánossal, az ITDH bukaresti irodaigazgatójával készült interjúból. A kereskedelmi forgalom újabb rekordot dönt, dinamikusan nônek a romániai magyar tôkebefektetések, történelmi premier volt a közös kormányülés. E címszavak is mutatják: az Európai Unió küszöbén álló szomszédos ország a külpiacon terjeszkedni akaró vállalataink figyelmére fokozottan érdemes. Ukrajna stratégiai partner, fejlôdô, hatalmas piac, a lehetôségek országa a magyar vállalkozások számára is. Mi irányíthatja az Ön figyelmét keleti szomszédunkra? Errôl a Závoczky Péter fôosztályvezetôvel (GKM) folytatott beszélgetésben olvashatnak részleteket, egy másik ukrán vonatkozású cikkben pedig Ukrajna gazdasági fejlôdésérôl és nehézségeirôl szólunk. Szlovákia immár velünk együtt uniós tagországként érdemel figyelmet, konferenciák sorozata erôsíti meg: tág tere van a magyar és szlovák cégek együttmûködésének egyebek között errôl olvashatnak összeállításunkban. A magyar exportôrök, befektetôk terjeszkedéséhez több állami hátterû intézmény tud segítséget adni. A Magyar Export-Import Bank, a Magyar Exporthitel Biztosító vagy a Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. társul szegôdhet kiszállításaikhoz, befektetéseikhez a nagyobb biztonság érdekében. Errôl ugyancsak több írás szól a HÍD-ban. Végül, de nem utolsó sorban arra hívom fel szíves figyelmét, hogy a kapcsolatteremtés és jövôbeni együttmûködés szándékával most is több cég és intézmény mutatja be termékeit és szolgáltatásait lapunkban, tanulmányozza át a kínálatot! Ne feledje: a HÍD, az üzleti kommunikáció lapja közvetít, informál, segíti a partnerkeresést. Az Ön lapjaként, az Ön szolgálatában, 2006-ban már a 4. évfolyam kiadványaival. Ha biztosan meg szeretné kapni 2006-ban a HÍD-at, legyen elôfizetônk! Megrendelôszelvény Megrendelem a HÍD címû lapot a 2006 évre. A lap éves elôfizetési díja 1980* Ft. Kováts Dénes fôszerkesztô A cég neve: Ügyintézô: Postacím: Számlázási cím: Példányszám: Telefon/fax: Dátum / aláírás: Az ár tartalmazza az áfát és a postaköltséget is.

4 4 Célkeresztben Románia Kereskedelem, befektetések, kiállítási részvétel, közös kormányülés, az összekötô kapcsot jelentô irodák, várakozások. Címszavakban így foglalható össze az alábbi interjú váza, melyben a magyar-román gazdasági kapcsolatok közelmúltban kitüntetett szakértôje ad olvasóinknak széleskörû tájékoztatást. Kedvezô adatok Az elôzetes adatok szerint minden eddigi rekordot megdönt az idén a magyarromán kereskedelmi forgalom, de a romániai magyar tôkebefektetések is dinamikusan növekednek. Halász János, az ITD Hungary bukaresti irodájának igazgatója arra számít, hogy ez a tendencia 2006-ban tovább folytatódik. Idén is rekordot dönt a magyar-román kereskedelmi forgalom. Mit jelent ez számokban? Minek köszönhetô a nagy növekedés? A kétoldalú kereskedelmi forgalom év végéig várhatóan meghaladja a 2,5 milliárd dollárt. Ez 40 százalékos növekedést jelent az elôzô évhez képest, s valóban új rekordot érzékeltette adatokkal is az eredményeket Halász János. Várhatóan fennmarad a 2:1 arány a magyar export javára, amely különösen dinamikusan növekszik, s idén is nagyobb lesz a romániai piacra, mint a négyszer nagyobb piaccal rendelkezô Lengyelországba. Ez az évek óta tartó dinamika nagyobb is lehetne, ha már életbe lépett volna a május 1-jei EU-bôvítés után egyeztetett EU-román módosított kereskedelmi megállapodás, melyben a korábbi CEFTA szinthez közelítették volna az agrárvámokat. Ennek hiányában a magyar exporton belül jelentôsen csökkent az agrár-élelmiszeripari termékek részesedése, a korábbi 30%-hoz képest alig több mint felére, így, romániai relációban is az ipari export a növekedés motorja. Az eredmények több tényezônek köszönhetôek. Egyrészt, a globalizáció hatása kifejezetten kedvezô, a különösen Magyarországon megtelepedett nemzetközi cégek belsô munkamegosztása folytán termékszállításaik értékben a legnagyobb arányt képviselik; másrészt Románia gazdasági fejlôdése, a jogi és üzleti környezet európaizálódása, a szomszédság, a kis- és közepes vállalkozásoknak is jelentôs piaci lehetôségeket kínál; végül, de nem utolsó sorban az ITD Hungary és annak romániai hálózatának kereskedelemfejlesztô tevékenysége döntô mértékben hozzájárult e lehetôségek megismertetéséhez, kihasználásához. Meg kell jegyeznem, hogy a jelentôs fejlôdés és az idei rekord ellenére Románia külkereskedelmi forgalma a világgal ma még a felét sem teszi ki a magyarországi hasonló volumennek, ezért a romániai piacban érdekeltek számára, saját érdekükbôl is megkerülhetetlen a tôkeexport, a befektetések kérdése. Egyre több magyar cég fektet be Romániában. Miért jó célország? Melyek a jellemzô területek? Mi lehet jó cél-ágazat a magyaroknak? 2004-ben megdôlt az elmúlt 15 év rekordja (az 1998-as esztendôben 448 új magyar tôkerészvételû céggel), amikor a magyarországi befektetôk 674 új céget hoztak létre Romániában és a meglévôkben is jelentôs tôkeemelések történtek (pl. Mol Rt., Richter Gedeon Rt., Szabolcs-Gabona Rt.). A évi eddigi statisztikák azt vetítik elôre, hogy december 31-ig a magyar tôkerészvétellel Romániában bejegyzett cégek száma meghaladja a 700-at és jegyzett törzstôkéjük az 500 millió eurót (mivel Romániában kft. 50 euró, részvénytársaságot 250 euró törzstôkével már létre lehet hozni, ez az adat keveset mond a valós befektetésekrôl, melyeket becslésem szerint legkevesebb 1 milliárd euróra tehetjük). Magyarország stabilan a 7. legnagyobb tôkebefektetô, s ugyanilyen helyezést tudhat magáénak Romániában mint gazdasági partner. A tôkenagyságot tekintve osztrák barátaink stratégiai és szervezési munkája jobb volt, ezért lényegesen jobb eredményeket értek el. Románia, mint célország idézte a múltat az igazgató, 1990 óta a magyar tôkeexport egyik legpreferáltabb viszonylata, az érthetô nagybefektetôk mellett a kisés középvállalkozók számára is. A év végéig közel öt és félezer magyar tôkerészvételû cég túlnyomó többsége KKV befektetés. Ebben fontos szerepet játszik a szomszédság, a romániai 1,5 milliós magyar közösség, Románia dinamikus gazdasági fejlôdése, az Európai Unióhoz való csatlakozása. Nem szerénytelenség, de a korrekt tájékoztatás miatt megkerülhetetlen az ITD Hungary romániai hálózatának befektetés-szervezési tevékenysége is. Az október 20-ai bukaresti román-magyar közös kormányülés különösen jó keretet teremtett a magyarországi tôkeexport számára, a kitûzött célok megvalósítása esetén kiemelkedôen jó befektetési területek lehetnek: az energetika, a távközlés, az internetes szolgáltatások, a környezetvédelem, az infrastruktúra fejlesztése, a kommunális beruházások, az ingatlanfejlesztés és a helyi szolgáltatások. Természetesen, az autóipari beszállítások területén is egyre jelentôsebb lehetôségek nyílnak, akárcsak a kereskedelmi hálózatok fejlesztésében. A Magyarországról Romániába irányuló tôkebefektetésekben jellemzô még a nálunk már megtelepedett nemzetközi cégek továbblépése, terjeszkedése, s gyakran ennek a már kipróbált magyarországi menedzsmenttel történô megvalósítása. Erôsödô bizalom A kevesebb támogatás, illetve annak hiánya ellenére is viszonylag sok magyar cég vett részt romániai kiállításokon és üzletember-találkozókon az idén. Érzôdike a kereskedelmi forgalomban a személyes jelenlét jótékony hatása?

5 5 A év, ezen belül annak elsô fele, a korábbiakhoz képest kevesebb támogatást kínált a romániai kiállításokon és vásárokon részt vevô magyarországi cégeknek. Nem egyszerûen a támogatások összegének csökkenésérôl van szó, mert a második félévet tekintve ez nem is igaz, hanem az uniós csatlakozás után kialakított új támogatási rendszer beindulásának kezdeti nehézségeirôl. Tény kérdése viszont, hogy minden olyan szakkiállításon és vásáron, ahol megalapozott érdekük volt, a romániai piacon aktív, illetve dolgozni szándékozó cégek saját teljes körû költségviseléssel is megjelentek. A évi rekordszámú rendezvényhez és megjelenéshez képest idén kb %-os csökkenést tapasztaltunk, lényegesen kisebbet mint az igénybe vett támogatások csökkenésének mértéke. Az év második felében már az üzletember találkozók és Az EU házhoz jön rendezvényekhez kapcsolódó, illetve a nem általunk finanszírozott, de közremûködésünkkel megszervezett más rendezvények már a korábbi mértékû részvételt hozták. Romániában egyértelmûen jótékony hatása van a kiállítási, vásári megjelenésnek, a személyes kapcsolatoknak, tárgyalásoknak. Ezt épp a napokban is tapasztalhattuk még olyan nagy nemzetközi cég esetében is mint a TriGránit, amely elôször vett részt egy bukaresti városfejlesztési kiállításon és minden várakozást felülmúló kirobbanó sikert aratott. Mi lehet a közös kormányülés gazdasági hozadéka? Melyek voltak a kulcs-témák? A Bukarestben október 20-án megtartott román-magyar közös kormányülés történelmi premier volt, mind a régióban, mind a kétoldalú kapcsolatainkban. A kiváló nemzetközi, de a két országban esetenként méltatlan sajtóvisszhang mellett az üzleti körök, a szakmai közvélemény nagy sikerként fogadta a közös kormányülést, általános hangulatjavító és bizalomerôsítô tényezôként, illetve vegyes aláírt megállapodásokat konkrét továbbfejlesztési keretként egyaránt. Itt csak a gazdasági jellegû hozadékra szorítkoznék, bár a mindennapi üzleti munkában sem elhanyagolható a határátkelés rendjének korszerûsítésére és a társadalombiztosítás kölcsönös elismerésére vonatkozó megegyezés. A gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésére minden megállapodás már a közös Európai Uniós tagság helyzetébôl indult ki. Kiemelendô a nemzeti fejlesztési tervek összehangolására, a határokon átnyúló projektek megvalósítására kialakított jogi környezet, a dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter, illetve Gheorghe Copos miniszterelnök-helyettes által aláírt megállapodás a kis- és középvállalkozások közös segítésérôl, a két ország informatikai és távközlési miniszterei, Kovács Kálmán és Nagy Zsolt által aláírt megállapodások az európai uniós normáknak megfelelô szélessávú kommunikáció, valamint a magyar és román nyelvû internetes tájékoztatás kialakításáról. Már a közös kormányülés napján beindult a közös magyar és román nyelvû internetes portál (www.bilateral.ro, és megalakult a Magyar-Román Informatikai Klub, melyben a két országból eddig mintegy ötven, köztük sok neves szakcég lépett be. Bíztató jövô Az ITDH bukaresti és vidéki irodái az összekötô kapcsot jelentik a magyar és a román gazdasági szféra szereplôi között. Melyek fôbb tevékenységeik, miben jelenik meg munkájuk hatása? Az ITD Hungary romániai hálózata a bukaresti központi iroda koordinációjával hat erdélyi nagyvárosban, egyenként 3-4 megyére kiterjedô tevékenységgel mûködô regionális irodák hálózata, melynek munkája lefedi az üzleti szféra tájékoztatásának, a kereskedelemfejlesztés és befektetés-tervezés teljes körét. Gyakorlatilag a jogi, gazdasági, pénzügyi, üzleti környezet naprakész bemutatásától a hozzánk forduló vállalkozók, cégek perszonalizált kiszolgálásáig, üzletember-találkozók szervezéséig terjed. Idén kiemelkedô munkánk, az elôzôekben már ismertetett rekord eredmények elôsegítésén túlmenôen a kormány Szülôföld Programja keretében végzett befektetetési lehetôség-feltárás volt. A 1128/2004.XI.24. Sz. Kormányhatározat 2. pontjában meghatározott feladat teljesítésére 35 projekt-javaslatot terjesztettük a hazai illetékesek elé, mintegy 7,5 milliárd forint értékben. Tevékenységünk hatása közvetlenül is lemérhetô a elért eredményeken. Mit vár a esztendôtôl a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat illetôen? évben Romániában felgyorsul az EUcsatlakozásra való felkészülés, melyben elért tapasztalataink alapján jelentôs szellemi transzferrel, közös projektek kidolgozásával élenjáró szerepet tudunk vállalni. A már említett területeken növekvô számú befektetés elôkészítése van folyamatban. s ezen alapján valószínûsíthetô, hogy év végéig a Magyarországról származó tôkebefektetések megduplázódnak Romániában a jelenlegi empirikus állapothoz képest, azaz elérhetik a 2 milliárd eurót. Az eddigi tendencia folytatódásával számolva és az elôzôekben említett tevékenységek hatására is, kétoldalú kereskedelmi forgalmunk várhatóan a évben is újabb rekordot érhet el, megközelítheti a 3 milliárd dollárt fogalmazta meg prognózisát Halász János. Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Kereskedelmi Iroda (ITD Hungary) Irodaigazgató: Halász János Bucurešti, str. Drobeta nr. 11, Tel: , , , , Fax:

6 6 > Fejlesztési terv. Hamarosan megkezdik az érdemi munkát azok a szakértõk, akik a román-magyar közös kormányülés egyezménycsomagja alapján a két ország nemzeti fejlesztési tervét hangolják össze. > Sikeres bank. A legnagyobb kereskedelmi bank, a Román Kereskedelmi Bank (BCR) az idei elsô kilenc hónapjában közel 650 millió új lej (180 millió euró) adózott eredményt ért el, 20 millió euróval meghaladva a tavalyi egész év teljesítményét. Az elôzetes becslést ismertetve a bank elnöke azt jósolta, hogy az év egészében túllépik a 190 millió eurós nyereség-elôirányzatot. Tavaly az adózott eredmény 161 millió euró volt. Szeptember végén a bank mérleg fôösszege 28,7 milliárd lej (8 milliárd euró) volt. Október végén a bank már 350 fiókkal rendelkezett, és folytatja a terjeszkedést. A BCR piaci részesedése mintegy 26 százalékos Romániában. A BCR többségi része eladásáról még tartanak a tárgyalások a két befutó vevôjelölttel, az osztrák Erste Bankkal és a portugál BCP pénzintézettel. > Felszabaduló tôkepiac. A román tôkepiac teljes felszabadításának folyamatában január elsejétôl külföldiek is korlátozás nélkül kereskedhetnek a román pénzügyminisztérium által kibocsátott állampapírokkal a másodlagos piacon, az elsôdleges forgalmazók közvetítésével errôl fogadott el törvényjavaslatot a román kormány. > Olasz roham. Itáliaiak paradicsomává vált a Bánság. Temes megyében mintegy kétezer olasz érdekeltségû céget jegyeztek be az utóbbi tizenöt évben. A becslések szerint a térségben letelepedett olaszok száma meghaladja a tízezret. A romániai olasz munkáltatók szövetsége 18 ezer céget képvisel, amelyek 600 ezer munkahelyet hoztak létre az országban, s ez a román munkaerô piac 15 százalékát jelenti! A külföldi olasz befektetések 18 százaléka Romániába irányult, Temes megyét stratégiai földrajzi fekvéséért részesítik elônyben. Temesvár ugyanis öt európai fôvároshoz is közelebb van, mint Bukaresthez. > Gázszállítás. Ioan Codrut Seres gazdasági és kereskedelmi miniszter benyújtotta a kormánynak a Nabucco gázvezeték megépítésére vonatkozó memorandum-tervezetet. A 3282 kilométer hosszú vezeték öt országon keresztül vezet majd, s ebbôl 450 kilométer található Románia területén, Bechet és Nagylak között. Az elképzelések szerint a költségek 50 százalékát az Európai Unió finanszírozza. A 2011-ig megépülô, a Közép-Keletet és Nyugat-Európát összekötô gázvezeték romániai szakasza 750 millió euróba kerül és megépítésébe a Transgazt vonják be. A Nabucco évi gázszállítási kapacitása 25,5 milliárd köbméter lesz. > Távközlés és IT. Gyorsan fejlôdik Romániában a távközlési és az információs technológiai piac de még nagy az elmaradás az Európai Uniótól. A piac az idén várhatóan 4,15 milliárd eurós lesz, 14 százalékkal nagyobb a tavalyinál közölte Nagy Zsolt távközlési és információs technológiai miniszter. > Átlagbér. 24 százalékkal nôtt a nettó átlagbér Romániában tavaly szeptemberhez képest, derül ki a statisztikákból. Idén szeptemberben 736 új lej volt a nettó átlagbér, valós értékben azonban a fizetések 14%-kal nôttek. A legnagyobb béreket a pénzügyi szakemberek kapják, a legkevesebbet a faiparban dolgozók. Elismerés Halász Jánosnak, az ITDH bukaresti irodája vezetôjének a magyar-román gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedôen eredményes tevékenységéért miniszteri elismerést adott át Szanyi Tibor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára (képünkön). Az ünnepélyes eseményre Budapesten, november 4- én a tárca épületében került sor. Az államtitkár köszöntôjében a kitüntetett szakmai ismeretét, elkötelezettségét és motivációját emelte ki közvetlen szavakkal, személyes élményeit is felidézve. Sorokban A HÍD c. lapunkat országhatáron innen és túl is érdeklôdéssel olvassák az üzletemberek. > Bôvülô hitelállomány. A nem kormányzati hitelállomány az elmúlt négy évben átlagosan évi 31 százalékkal bôvült, jelentette be a Román Nemzeti Bank alelnöke. A leginkább a lakossági hitelállomány növekedett, amely 2001-ben még csak a bruttó hazai termék 0,7 százalékát tette ki, de 2004-ben már 5 százalék körül mozgott, s idén meghaladhatja a 7 százalékot. > Faipari beruházás. Fél milliárd euró összértékû beruházásokra készülnek osztrák vállalatok a román faiparban. Suceava térségében az Eger és a Holz Industries cégek hoznának létre fafeldolgozókat, elsôsorban hulladékfa hasznosítására parkettagyártáshoz. Jelentôs faáru- igényüket részben importból elégítenék ki. > Földgázpiac. Romániában tovább liberalizálják a földgázpiacot, januártól 65 százalékra a mostani 50 százalékról. Jövô év közepén, júliustól 75 százalékra növelik a szabad ellátó-választással, piaci áron mûködô részt. A januári átállás után a beszerzés szabadságával és a szabad áralkuval a legalább évi 124 ezer köbmétert fogyasztók élhetnek. Becslések szerint számuk körülbelül 14 ezer Romániában. Jelenleg a piac 50 százalékos szabadsága 130 nagyfogyasztót jelent, ezek összesen évi 9,15 milliárd köbmétert fogyasztanak. > Gazdasági övezet: A Kárpát-medencei gazdasági övezet megteremtése egy fontos pillére lehet a gazdasági programnak emelte ki Cséfalvay Zoltán, a Gazdasági Konzultáció szóvivôje. Romániában 17 vállalkozásfejlesztési információs iroda mûködik, amelyek közül a borsi, három éves mûködése alatt, 30 céget mintegy 3,5 milliárd lejnyi pénzforráshoz juttatott. > Aranybányászat. A Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) fôrészvényese, a kanadai Gabriel Resources Ltd. bejelentése szerint mintegy 3 év múlva aranyat fog bányászni Romániában, miután hamarosan megszerzi a környezetvédelmi és régészeti engedélyt. > Transelektro-szerzôdés. Egy hónapon belül a második nagy értékû szerzôdését írta alá a Transelektro csoporthoz tartozó Transelektro Energetikai és Környezetvédelmi Rt. a közép- és dél-európai régióban. Röviddel a tuzlai (Bosznia- Hercegovina) erômû 21 millió eurós felújításának elnyerése után most Romániában kötött megállapodást a zilahi erômû korszerûsítésére és bioüzemûvé alakítására. Az aláírt szerzôdés értéke 36,5 millió euró. A megrendelô a külön e célra létrehozott Bioenel Rt. projekttársaság, amelyben képviselteti magát Zilah város önkormányzata is. > Új ügyvezetô. Lapértesülések szerint Szalay Zsolt, aki eddig a MOL csoport marketing-igazgatói posztját töltötte be, januártól a MOL Románia ügyvezetô igazgatójaként tevékenykedik. Szalay 2002 óta töltötte be a MOL csoport marketing-igazgatói pozícióját, korábban pedig a Michelin közép-kelet-európai marketing-kommunikációs vezetôje volt, azt megelôzôen a Porsche Hungaria (PH) Audi marketing-vezetôjeként dolgozott.

7 7 Lehet a magyar kis- és középvállalatok számára pótlólagos exportlehetôségeket teremteni úgy, hogy közben segítjük a határon túli magyarok életfeltételeinek javítását, s ebbe harmadik piaci együttmûködés keretében nyugateurópai partnerek is bekapcsolódnak? Magyar-bajor-román együttmûködés Környezetrôl, vízrôl a vásárvárosban A válasz egyértelmûen pozitív, amire igazolásul szolgálnak az októberben, az elsô magyar-román közös kormányülés elôtt néhány nappal a budapesti vásárvárosban az Öko-Tech szakvásár keretében rendezett magyar-bajor-román környezetgazdálkodási és vízügyi konferencia tapasztalatai. Bukaresti elôzmény A konferencia elôzményeihez tartozik, hogy június elején dr. Szanyi Tibor, a gazdasági és közlekedési tárca politikai államtitkára, a magyar kormánynak a Romániához fûzôdô gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelôs koordinátora vezetésével minisztériumi szakértôkbôl és üzletemberekbôl álló delegáció látogatott Bukarestbe. A delegációban, amely ott-tartózkodása alatt a román kormány valamennyi, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége által delegált miniszterével és államtitkárával találkozott, helyet kapott a GKM német ügyekben illetékes munkatársa is. A román kormány tagjaival folytatott megbeszéléseken kibontakozott egy olyan rendezvény, esetleg rendezvénysorozat gondolata, amelybe harmadik piaci együttmûködés keretében bevonhatóak lennének a magyar gazdasággal hagyományosan szoros kapcsolatokat ápoló, egyébként fejlett környezetvédelmi iparral rendelkezô Bajor Szabadállam üzleti körei, elsôsorban kis- és középvállalatai is. Az Öko-Tech keretében rendezett háromlábú workshop elôkészítésébe és lebonyolításába bekapcsolódott a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, az Öko-Tech kollektív bajor megjelenéséért és lebonyolításáért felelôs Bayern International GmbH., valamint a Bayern Innovatív GmbH., a tartományi kormány innovációs szervezete, román(iai) részrôl pedig az ITD Hungary helyi képviselete közremûködésével a bukaresti környezetvédelmi és vízügyi minisztérium. A rendezvényen tartott bevezetô elôadásában dr. Szanyi Tibor egyebek között egy olyan jelzálog intézmény közeljövôben esedékes létrehozásáról adott tájékoztatást, amely fôként a magyar kis- és közepes vállalkozások romániai üzleti szerepének növelését segíti elô. Kétségtelen, hogy Romániában még nincs nagy hagyománya a jelzálog alapú hitelezésnek. A jelzálog társaság alapvetôen magyar magánbefektetôi tôkével indul majd, de külföldi részvétel is lehetséges, s az intézmény elsôsorban környezetvédelmi és más ipari beruházások, technológiai fejlesztések finanszírozásával foglalkozik majd. A GKM államtitkára elmondta, hogy a három ország környezetvédelmi együttmûködése egy évvel ezelôtt indult. A bajor cégek erôteljesen érdeklôdnek a romániai környezetvédelmi fejlesztések iránt. Jó üzleti lehetôséget kínál, amennyiben ezekben a munkákban szerepet kaphat a magyar kapcsolati, technológiai, valamint tudás-tôke hangsúlyozta dr. Szanyi Tibor. Kiemelte: a környezetvédelmi ipar iránt komoly, tartós az érdeklôdés nemzetközi szinten. A környezetvédelmi fejlesztések ügye Magyarországon is a kormányzati prioritások között szerepel. A rendezvényen részt vett és a magyar környezetvédelmi politika aktuális helyzetérôl és célkitûzéseirôl tartott elôadást dr. Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára. Kóródi Attila román környezetvédelmi és vízügyi államtitkár elôadásában egyebek között arról szólt, hogy a csatlakozásra való magyar környezetvédelmi felkészülés tapasztalatait Romániában eddig is eredményesen hasznosították. A szomszédos országban 2018-ig 29 milliárd eurót kívánnak a környezetvédelmi jellegû beruházásokra költeni. Ebbôl a víz és csatorna beruházások 19 milliárd eurót tesznek ki, az ipari, lakossági szemét környezetbarát elhelyezése, 4 milliárd eurót igényel. Ez komoly piaci és együttmûködési lehetôségeket kínál az érdeklôdô magyar és bajor cégeknek egyaránt. A rendezvényen részt vett Gabriel von Lengyel-Konopi, a Bayern Innovatív GmbH. osztályvezetôje, aki a bajor kormány innovációs szervezete tevékenységének és a Magyar Jármûalkatrész-gyártók Országos Szövetségéhez fûzôdô sok éves eredményes kapcsolatának bemutatásán túlmenôen kezdeményezte a magyar-bajor együttmûködésnek a környezet-gazdálkodásra való kiterjesztését úgy, hogy abba harmadik partnerként a román fél is bekapcsolódhat. Konkrét javaslatként felvetette egy 2006-ra Passauba tervezett workshop elôkészítését és megrendezését, melyrôl dr. Gombos András politikai államtitkárral külön is egyeztetett. Kedvezô tapasztalatok Sokféle lehetôség A rendezvény további részében a többek között Aradról és Kolozsvárról érkezett résztvevôk röviden bemutatták az általuk javasolt együttmûködési projekteket, melyet követôen részint a bajor, részint a magyar kiállítók standján lehetôség nyílt az elsô, a kapcsolatok felvételét szolgáló megbeszélésekre. A magyar-bajor-román környezetgazdálkodási konferenciával kapcsolatos elsô tapasztalatok összességében kedvezôek. Az elhangzott elôadások információs értékén túlmenôen kiemelésre érdemesek azok a kapcsolatok, melyek a különbözô intézmények, továbbá a romániai projektgazdák, valamint a magyar és a bajor vállalati képviselôk között jöttek létre. Megalapozottnak látszik az a javaslat, hogy kerüljön sor egy hasonló, ún. háromlábú rendezvényre az április elsô felében szintén a Hungexpo Rt. által megrendezésre kerülô Construma szakvásáron is. Lapzártakor megkezdôdtek a rendezvény létrejöttéhez, elôkészítéséhez és lebonyolításához szükséges egyeztetések, melyek remélhetôen pozitív eredménnyel zárulnak. Juhász Imre

8 Az EU házhoz jött Gérnyi Gáborral, a GKM kis- és középvállalatok felzárkóztatását koordináló fôosztályának vezetôjével a rendezvénysorozat tapasztalatait tekintettük át. Határokon átnyúlva A rendezvénysorozat Magyarországon jól vizsgázott tekintett vissza a fôosztályvezetô, hazánk mind a 168 kistérségében fórumokat tartottunk 2003 februárja és 2004 májusa között. Több mint 30 ezer vállalkozás képviselôjét sikerült ezáltal elérnünk. Különösen hasznosnak értékelték, hogy nem általánosságokról volt szó, hanem szakma-specifikus információkhoz jutottak interaktív módon, azaz párbeszédet folytatva. A konzultációkon túl mivel sokrétû kiadvány-hátteret is teremtettünk, olyan hasznos kézikönyveket is kaptak, melyekbôl a késôbbiek során elôkereshetik a szükséges információkat. Az egyértelmû, hogy a hazai vállalatok uniós felkészüléséhez segítséget adtak, de honnan jött az ötlet, hogy az országhatáron túl is folytatódjon a rendezvénysorozat? Amikor a határmenti térségekben jártunk, számos érdeklôdô jött a szomszédos országokból, s nem csak magyar ajkú vállalkozók. Elôször, még 2003 novemberében az RMDSZ-szel kötöttünk együttmûködési megállapodást, mert felismerték és kérték, hogy Erdélyben is elinduljon a tájékoztatás. Ma már ott tartunk, hogy több mint 60 ilyen rendezvényre került sor a Kárpát-medencében, s ezek révén több mint tízezer vállalkozót sikerült elérnünk. A programok bô fele Erdélyben valósult meg. Nem véletlenül nagy ott az információ-éhség, hiszen Románia közel áll az uniós csatlakozáshoz. Érdekesség, hogy a román üzletemberek is nagy érdeklôdést tanúsítottak Az EU házhoz jön programsorozat iránt, így Bukarestben, Constancaban és Tulceaban is szerveztünk rendezvényeket. Szlovákiában, Ausztriában, a Vajdaságban és Kárpátalján is megfordultunk. Ez utóbbi két ország ugyan még távolabb van az uniós tagságtól, de és ez a válasz második része a kérdésére, úgy véljük, jó, ha ott is tudják, milyen feltételekkel jár hazánk uniós csatlakozása, milyen feltételeknek kell nekik is megfelelniük, ha magyar partnerrel mûködnek együtt. Ez mindannyiunknak hasznára válik. Úgy gondoljuk, ha már mi megszereztük a tapasztalatokat, szívesen megosztjuk más országbeli vállalkozókkal is, ha igény van rá. 8 Magyarországon és határainkon túl is népszerû Az EU házhoz jön rendezvénysorozat, melynek keretein belül a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) szakemberei és az adott témák szakértôi adnak tájékoztatást az uniós csatlakozással bekövetkezett változásokról a hazai és külországbeli, fôként magyar vállalkozóknak, cégvezetôknek. Új módszerek Úgy hallottam, az elmúlt idôszakban új módszereit is megteremtették az információcserének. Mondana errôl néhány szót? Az Európai Uniónak van egy ajánlása, mely azt tartalmazza, hogy az egyetemek és fôiskolák a kis- és középvállalkozások tudásbázisaivá is váljanak. Mi tehát ennek szellemében létrehoztunk úgynevezett tudásközpontokat, melyek ellátják információkkal a vállalkozókat. A elsô projekt a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Fôiskolája közremûködésével indult el ez év márciusában, ahol szombatonként napi 10 órában egy 120 órás képzés keretében jutottak a vállalkozók információkhoz. Egyebek között cégalapítással, marketinggel, vállalati pénzügyekkel és más, gyakorlati tudnivalókkal bôvültek ismereteik. Az elôadásokon túl három információs kabinetet is kialakítottak a fôiskolán, ahol a számítógépek, az internet segítségével juthattak információkhoz. A képzésbe a fôiskolás diákok és tanárok oly módon is bekapcsolódtak, hogy kimentek egy-egy céghez, s ott folytattak esettanulmányokat a gyakorlati munka és személyre szabott párbeszéd, problémamegoldás révén. Késôbb Székelykeresztúron az ottani vállalkozói szövetséggel együttmûködve, tatabányai tanárok közremûködésével került sor hasonló konzultációkra, a nyíregyházi fôiskola részvételével pedig a szabolcsi megyeszékhelyen és a kárpátaljai Visken a falusi turizmus témakörében jutott hasznos ismeretekhez 35 család, akik a képzés végén Ukrajna által is elfogadott bizonyítványt kaptak, hiszen képesé váltak EU-konform falusi turizmus szolgáltatást nyújtani. Jöhet a folytatás A képzés-sorozat (úgy Az EU házhoz jön, mint a tudásközpontokon szervezôdött) tovább folytatódik, reményeink szerint hosszabb távon is fogalmazott Gérnyi Gábor, aki munkatársaival együtt személyesen is részt vesz az ismeretterjesztésben. Nemcsak azért van erre szükség, mert várják, de azért is, mert a programsorozat következményeként közvetlen gazdasági vagy magánemberi kapcsolatok is teremtôdhetnek. Az elôbbi például az árucsere-forgalomban, vagy a befektetések révén, utóbbi úgy, hogy honfitársaink mondjuk kárpátaljai vagy erdélyi falusi turizmus szolgáltatást vesznek igénybe. Az erdélyi és a kárpátaljai helyszínek mellett, immár uniós, szomszédos országokban is sor került és kerül hasonló kapcsolatépítô rendezvényekre, ezeket (például Szlovákiában vagy Ausztriában) Együtt az Európai Unióban címmel szervezzük, hogy kölcsönösen megoszthassuk tapasztalatainkat, megismertessük az adott térségekben rejlô lehetôségeket. > Ingatlan árak. Bukarestben a belváros környéki kerületek lakásárai jelentôsen megugrottak a nagy kereskedelmi láncok megjelenésével. Az itt található házak ára százalékkal emelkedett, ha a közelben új áruház jelent meg. > Fejleszteni kell. Fejleszteni kell a Romániának szánt európai uniós pénzalapok (PHA- RE, ISPA) igénybevételét és hasznosítását jelentette ki Sulfina Barbu környezetvédelmi miniszter, miután az Európai Bizottság az ezzel kapcsolatos mulasztások miatt piros lapot adott az országnak. Az ország számára tôl elérhetô kohéziós pénzalapok felhasználására 15 pályázatot tervez beadni a minisztérium, amelyek kivitelezésére 800 millió eurót igényel. A fejlesztési tervek Kolozs, Brassó, Beszterce-Naszód, Máramaros, Hargita és Kovászna megyéket is érintik. > Hódít a Logan. A közép- és kelet-európai volt szocialista országokban hódít a Dacia Logan, az idén ebbôl a típusból adták el a legtöbbet a térség piacain. Az év elsô 9 hónapjában a Csehországot, a balti államokat, valamint Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát, Romániát és Szlovéniát magában foglaló térségben összesen 725,8 ezer gépkocsi kelt el, ami a 2004 január-szeptemberinél 0,9 százalékkal kevesebb. A harmadik negyedév 228,7 ezres mennyisége ugyanakkor 6,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit. Sorokban > Amerikai beruházó. A második ipari parkban is elkezdôdhet az építkezés ha a tanácsosok is úgy akarják Miután Kolozs megye az önkormányzat által szabott szigorú feltételek miatt elvesztett egy lehetséges és fontos beruházót, a francia Montoupet céget, amely jobbnak látta a bolgár szomszédokkal üzletelni, újabb üzleti lehetôség kínálkozik. Az amerikai Emerson a jelentkezô, mely az ipari parkban nem csak termeléssel, hanem kutatással is foglalkozna.

SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL

SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL SZERBIÁBA KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSOK KÉZIKÖNYVE 2014. DVD MELLÉKLETTEL Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara H-6722 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 3.évfolyam / 1. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu

HITELESFORRÁS. 3.évfolyam / 1. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu PÁLYÁZATI MAGAZIN 3.évfolyam / 1. szám 1 HITELESFORRÁS Tények, tervek és teendők a vállalkozásfejlesztésben 800 ezer munkavállaló után érvényesítettek kedvezményt Pályázat 2020 - Módosítások - Az az optimális

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 13. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 210 Ft 2004. március 31.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 13. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 210 Ft 2004. március 31. pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 4. 1242 Budapest, Pf. 426 Telefon: 430-3040 Telefax: 436-7980 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Aktualizálva: 2006. március

Aktualizálva: 2006. március Aktualizálva: 2006. március KÉSZÍTETTÉK: A Pro Régió Ügynökség munkatársai: Farkas Piroska Fogarasi Gyula Gordos Tamás Huszár Richárd Dr. Lukovich Tamás Kovács Máté György Orosz György Pej Zsófia Szilvási

Részletesebben

George Gabriel Visan. 7. Constantai Nap Budapesten 8. oldal. Gyûjtõforgalmi helyzetkép 20. oldal. CER: sajátos modell

George Gabriel Visan. 7. Constantai Nap Budapesten 8. oldal. Gyûjtõforgalmi helyzetkép 20. oldal. CER: sajátos modell szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 7. Constantai Nap Budapesten 8. oldal Gyûjtõforgalmi helyzetkép 20. oldal CER: sajátos modell 24. oldal George Gabriel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány IPARI PARKOK, MINT A GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI AZ ÉSZAK - ALFÖLDI RÉGIÓBAN Készítette:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 16. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 210 Ft 2004. április 21.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 16. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 210 Ft 2004. április 21. pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 4. 1242 Budapest, Pf. 426 Telefon: 430-3040 Telefax: 436-7980 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu

Részletesebben

2005. októberi hírek

2005. októberi hírek 2005. októberi hírek Népszerű a LEADER+ program GKM: 25 milliárdos hitelprogram indul Lázadás a közbeszerzési piacon? Vége a kamatcsökkentéseknek Hitel készpénzfedezettel Pályázathiány lesz 2006-ban? 50

Részletesebben

Kozák Tamás. Sikeres Raabersped 12. oldal. Liegl & Dachser. Fuvarok, díjak. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 18. oldal. 36.

Kozák Tamás. Sikeres Raabersped 12. oldal. Liegl & Dachser. Fuvarok, díjak. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 18. oldal. 36. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. OKTÓBER Sikeres Raabersped 12. oldal Liegl & Dachser 18. oldal Fuvarok, díjak 36. oldal Kozák Tamás 143. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal Tendenciák az unióban 19. oldal Jubileumi party 38. oldal Kocsis Mária Magdolna

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

A magyar külgazdaságpolitika kihívásai. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a külpiaci lehetõségekrõl (6-7. oldal)

A magyar külgazdaságpolitika kihívásai. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a külpiaci lehetõségekrõl (6-7. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja A magyar külgazdaságpolitika kihívásai Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a külpiaci lehetõségekrõl (6-7. oldal) Körkérdés

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

spezial Németország: Érdemes felkészülni Magyar cégeknek is vonzó lehetôségeket kínál a hatalmas piac Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság

spezial Németország: Érdemes felkészülni Magyar cégeknek is vonzó lehetôségeket kínál a hatalmas piac Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság spezial Wirtschaft in Ungarn Német-Magyar Gazdaság Die Fachpublikationsreihe der DUIHK A DUIHK szakmai kiadványsorozata Németország: Érdemes felkészülni Magyar cégeknek is vonzó lehetôségeket kínál a hatalmas

Részletesebben

2006. áprilisi hírek

2006. áprilisi hírek 2006. áprilisi hírek Közlemény a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program GVOP 4.4.1. számú pályázatának felfüggesztéséről Nyílt Napra hív a Regionális Támogatás-közvetítő Kht. - (GVOP-2006-1.1.3 és

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Készült a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest,

Részletesebben

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Békéscsaba Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Készítette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. www.bekescsaba.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben