Stephen King - A Menekülı Ember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stephen King - A Menekülı Ember"

Átírás

1

2 Stephen King - A Menekülı Ember Fordította Bihari György EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Stephen King as Richard Bachman: The running man A signet book published by agreement with the author and the author's agents Ralph M. Vicinanza, LTD. Copyright 1982 by Richard Bachman Hungarian Translation Bihari György, 2004 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELİS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ A TÖRDELÉS AZ SZBÉ BT MUNKÁJA NYOMTA A KAPOSVÁRI NYOMDA KFT. FELELİS VEZETİ POGÁNY ZOLTÁN IGAZGATÓ KÉSZÜLT KAPOSVÁROTT, 2004-BEN A NYOMDAI RENDELÉS TÖRZSSZÁMA: FELELİS SZERKESZTİ PALKÓ KATALIN A FEDÉLTERV ÉS A TIPOGRÁFIA SZ. BODNÁR ÉVA KÉSZÜLT 13,92 (A/5) ÍV TERJEDELEMBEN ISBN A szerzıtıl az Európa Könyvkiadónál megjelent: A rendcsinálók Sorvadj el! Atlantisz gyermekei Az I-II. Állattemetı Bilincsben Borzalmak városa Carrie Christine Cujo Csontkollekció Dolores Éjszakai mőszak A Fekete Ház (Peter Straubbal) Halálos árnyék A halálsoron Hasznos Holmik A holtsáv A két Rose A Napkutya Nem jön szememre álom A ragyogás Rémálmok és lidércek A remény rabjai Rémautó A rémkoppantók Rémület a sivatagban A Setét Torony I. A harcos A Setét Torony II. A hármak elhívatása

3 A Setét Torony III. Puszta földek A Setét Torony IV. Varázsló és üveg A Talizmán (Peter Straubbal) Titkos ablak, titkos kert Tom Gordon, segíts! Tortúra Tóparti kísértetek A tőzgyújtó Végítélet I-II....Mínusz 100 Az asszony hunyorogva nézte az ablak fehér fényénél a lázmérıt. Mögötte úgy fúrta magát a szemerkélı esıbe Co-Op City többi magas háza, mint egy börtön szürke tornyai. Lent a légaknában rongyos mosás csattogott a szárítókötélen. Patkányok és kövér kóbor macskák turkáltak a szemétben. A férjére pillantott, aki az asztalnál ült, és kitartóan, üres tekintettel bámulta a képernyıt. Már hetek óta. - Ez nem volt jellemzı rá. Mindig győlölte. Természetesen minden lakótelepi lakásba beszerelték - törvény írta elı, de egyelıre még nem volt törvényellenes kikapcsolni. A 202l-es Kötelezı Szórakozás törvény azért nem ment át, mert hat szavazat hiányzott a kétharmados többséghez. A férfi rendes körülmények között sohasem nézte. De mióta Cathy megbetegedett, folyton a pénzes reklámokat bámulta. Az asszony gyomra összeszorult a rémülettıl. A szünetben a legújabb filmet reklámozó bemondó hisztérikus rikácsolása közepette is hallani lehetett Cathy influenzától rekedt sírását. - Mennyire rossz? - kérdezte Richards. - Nem olyan vészes. - Ne kamuzz. - Negyven fok. A férfi egyszerre két ököllel csapott rá az asztalra. Egy mőanyag tányér a levegıbe ugrott, majd csattanva visszaesett. - Kerítünk orvost! Próbálj már meg kevesebbet aggódni. Ide figyelj... - Lázasan hadarni kezdett, hogy elterelje a férje figyelmét, ám az elfordult tıle, és ismét a képernyıre meredt. Véget ért a szünet, újra kezdıdött a játék. Természetesen nem valamelyik menı, csak afféle olcsó nappali vacak, a Taposs a dohányért. Kizárólag krónikus szív-, máj- vagy tüdıbetegek indulhattak benne, néha a mulatság kedvéért bedobtak egy-egy nyomorékot is. A versenyzı minden percért, amelyet sikerült a mókuskerékben eltöltenie (miközben folyamatosan karattyolt a mősorvezetıvel), tíz dollárt nyert. A mősorvezetı kétpercenként föltett egy Jutalomkérdést a versenyzı kategóriája szerint (a jelenlegi hackensacki hapsi, aki szívzörejjel bajlódott, oda meg vissza volt az amerikai történelemért), amely ötven dollárt hozott a konyhára. Ha a versenyzı nem tudott válaszolni a kérdésre, mert elszédült, nem kapott levegıt, vagy a szíve fantasztikus akrobatamutatványokat hajtott végre a mellében, ötven dollárral csökkentették a nyereményét, a mókuskereket pedig felgyorsították. - Majd megoldjuk, Ben. Tényleg. Igazán. Én... majd én... - Mit fogsz csinálni? - A férfi kegyetlenül nézett rá. - Majd strichelsz? Soha többé, Sheila. Igazi orvosra van szüksége. Semmi mocskos kező, whiskyszagú bába a blokkból. Csakis korszerő felszerelés. Majd én elintézem.

4 Keresztülment a szobán, miközben a szeme úgy tapadt a mosogató fölötti hámló falra szerelt képernyıre, mint akit megbabonáztak. Leakasztotta olcsó farmerzubbonyát a szögrıl, és magára kapta. - Ne! Ne, nem... Nem engedem! Nem fogod... - Miért nem? Legrosszabb esetben kapsz néhány régi rongyot, mert nincs apa a háznál. Akár így, akár úgy, lesz annyid, hogy a gyerek kibírhassa. Az asszony sohasem volt igazán szép, és azokban az években, amióta a férje nem dolgozott, girhessé fogyott, de ebben a pillanatban gyönyörőnek látszott... fejedelminek. - Nem fogadom el. Kirúgom a kézbesítıt, ha idejön a véres pénzzel. Talán a férjemen gazdagodjak meg? A férfi komoran, keserően fordult felé. Volt benne valami, ami kívülállóvá tette, egy láthatatlan dolog, amivel a Hálózat könyörtelenül számolt. Dinoszaurusznak számított ebben a korban. Nem valami nagynak, de mégiscsak atavizmust jelentett, zavaró elemet. Talán még veszélyt is. A nagy felhık is apró részecskéken csapódnak ki. A hálószoba felé intett. - Mit szólnál, ha jeltelen szegénysírba kerülne? Az tetszene? Sheilának nem maradt más érve, csak az esztelen fájdalom. Az arca összegyőrıdött, könnyekben olvadt föl. - Ben, éppen ezt akarják az olyanoktól, mint mi, mint te... - Talán nem vesznek be - felelte a férfi, és kinyitotta az ajtót. - Talán nincs meg bennem, amit keresnek. - Ha most elmész, megölnek. Én pedig itt leszek, és nézem. Azt akarod, hogy nézzem, miközben ı a másik szobában van? - A sírástól alig lehetett érteni, amit mondott. - Azt akarom, hogy Cathy életben maradjon. - Igyekezett becsukni az ajtót, de az asszony útban volt. - Akkor csókolj meg, mielıtt elmennél. Richards megcsókolta. Lejjebb a folyosón Mrs. Jenner kinyitotta az ajtót, és kilesett. Sózott marhahús és káposzta dús, ingerlı, észveszejtı illata csapta meg ıket. Mrs. Jenner jól élt - kisegített a helyi gyógyszerelosztó diszkontban, és kísértetiesen jó szeme volt az illegális kártyákhoz. - Elfogadod a pénzt? - kérdezte Richards. - Nem csinálsz semmilyen ostobaságot? - Elfogadom - suttogta az asszony. - Tudod, hogy el... Férje félszeg mozdulattal magához rántotta, majd gyorsan, esetlenül elfordult, és lerohant a nyaktörıen meredek, rosszul megvilágított lépcsın. Az asszony a néma zokogástól rázkódva állt az ajtóban, míg meg nem hallotta, hogy öt emelettel lejjebb tompa dörrenéssel bevágódik a kapu. Ekkor az arcához kapta a kötényét. Még mindig fogta a hımérıt, amellyel a kicsi lázát mérte. Mrs. Jenner odaosont hozzá, és megrántotta a kötényt. - Aranyom! - suttogta. - Én tudok szerezni a feketepiacon penicillint, ha megjön a pénz... igazán olcsó... jó minıségő... - Kifelé! - visította Sheila. Mrs. Jenner visszahıkölt, és kivicsorította fogainak megfeketedett csonkjait. - Én csak segíteni próbáltam - motyogta, és visszaiszkolt a szobájába. Cathy egyfolytában sírt, a vékony furnér alig tompította a hangját. Mrs. Jenner képernyıje bömbölt és huhogott. A Taposs a dohányért versenyzıje éppen ekkor vallott kudarcot a Jutalomkérdéssel, és rögtön szívrohamot is kapott. Gumírozott hordágyon vitték el, a közönség tapsolt. Mrs. Jenner, miközben felsı ajka föl-alá liftezett, beírta Sheila Richards nevét a noteszába. - Majd meglátjuk - mondta a levegınek. - Majd meglátjuk, Illatos Nagysága. Baljós puffanással csukta be a noteszt, és leült, hogy megnézze a következı játékot.

5 ...Mínusz 099 Mire Richards kiért az utcára, a szemerkélés kitartó esıvé erısödött. A másik oldalon a nagy Smoky-Doke hımérı tíz fokot mutatott. (Épp a megfelelı hımérséklet egy Doke-ra!) Akkor az ı lakásukban tizennyolc fok lehet. És Cathy influenzás. Koszos patkány kocogott lomhán a repedezett, ragyás aszfalton. A másik oldalon 2013-as Humber csontváza rozsdásodott málló tengelyein. Teljesen kifosztották, még a kerékfelfüggesztéseket és a motorbakokat is leszedték, de a zsaruk nem szállították el. A zsaruk már nem nagyon merészkedtek a Csatornától délre. Co-Op City a sugár alakban szétágazó parkolók, kihalt boltok, szabadidıközpontok és kikövezett játszóterek darázsfészkének közepén állt. Itt a motoros bandák jelentették a törvényt, és amit a híradók összehordtak a Déli Városrész rettenthetetlen rendırségérıl, az nem volt más, mint egy kalap szar. Az utcák kísértetiesek, csöndesek voltak. Ha az ember kiment, vagy gázpalackot vitt magával, vagy pneumobuszra szállt. Richards gyorsan lépkedett, nem nézett körül, nem gondolkodott. A levegı kénszagú volt és fojtogató. Négy motoros robogott el mellette, valaki egy rücskös aszfaltdarabot hajított felé. Richards könnyedén kikerülte. Két pneumobusz is elhúzott mellette szelet kavarva, de nem intett nekik. A heti húszdolláros munkanélküli-segélyt (régi pénz) már elköltötték. Nem maradt jegyre. A portyázó bandák nyilván érezhették rajta a szegényszagot, mert békén hagyták. Magas házak, lakótelepek, drótkerítések, néhány kifosztott roncsot nem számítva üres parkolók, a járdán esıtıl szétfolyó, krétával felfirkált disznóságok. Betört ablakok, patkányok, a járdán, a kanálisban kiborult, lucskos szemét. A málladozó szürke falakon dülöngélı firkák: SÁPATAG, NE HAGYD, HOGY RÁD SÖTÉTEDJEN. DOKE-OT SZÍNAK A JÓNÉPEK. VISZKET ANYÁD. NYÚZD MEG A BANÁNODAT TOMMY TAHÓ. HITLER DÖGÖS SRÁC VÖT. MARY. SID. ÖLGYED A BIBSIT. A hetvenes években fölszerelt, régi nátriumgız lámpákat utcakövekkel, kavicsokkal verték ki. Egyetlen villanyszerelı sem jött ide, hogy kicserélje azokat; ıket Új Kredit Dollárral fizetik. A szerelık a belvárosban maradnak, babám. A belváros király hely. Néma csend volt, leszámítva a pneumobuszok erısödı-halkuló sziszegését, és Richards lépteinek visszhangos kopogását. Ez a csatatér csupán éjszaka elevenedik meg. Nappal kihalt, szürke csöndbe süpped, csak a macskák, patkányok és kövér, fehér férgek turkálnak a szemétben. Ez itt nem szag, hanem a szép ös év rohadásának párája. A képkábelek biztonságos mélységben rejtıznek a föld alatt, és csak egy idióta, vagy egy forradalmár akarna kárt tenni bennük. A képernyı táplálja az álmokat, az az élet kenyere. Tizenkét régi pénz a szipu csomagja, friscói anyagból húsz egy tabletta, a képernyı ingyen meghülyít. Távolabb, a Csatorna másik oldalán napi huszonnégy órában mőködik az álommasina... de Új Dollárért, és azt csak az kap, akinek van munkája. Viszont csaknem négy millióan vannak a többiek, a Csatornától délre, Co-Op Cityben, és szinte valamennyi munkanélküli. Richards három mérföldet gyalogolt. Sőrőbbek lettek az eleinte erısen berácsozott, alkalmi italboltok és trafikok. Azután megjelentek az X-házak (!!24 órás perverzió! - 24 órán át számíthat ránk!!), a zálogházak, a vérbankok. Minden sarkon bandatagok ültek motoron, a csatornákat elborította a csikkek hóesése. Menı pasik szívnak Doke-ot. Feltőntek az égnek meredı, magas és tiszta felhıkarcolók. A legmagasabb a Játékhálózat százemeletes tornya, amelynek a teteje eltőnik a felhıkben és a szmogban. Richards azt bámulta mereven, miközben gyalogolt egy újabb mérföldet. Megjelentek a drágább mozik és a rács nélküli trafikok (viszont vagyonırök ácsorogtak elıttük, szolgálati övükrıl elektromos tömegoszlató lógott). Minden sarkon rendır. A Nép Kútja Park: belépıdíj hetvenöt cent. A

6 drótkerítés mögött jól öltözött anyák figyelték gyermekeiket, akik a gyepen szaladgáltak. A bejárat mindkét oldalán rendır. A szökıkút apró és szánalmas volt. Átkelt a Csatornán. Ahogy közeledett, a Játékok Tornya egyre magasabb és valószínőtlenebb lett fényezett kıfalával, az irodai ablakok égbe szökı soraival. Rendırök lestek, készen rá, hogy arrébb lökdössék, vagy rásózzanak egyet, ha a lófrálás bőnébe esne. A belvárosban egyetlen célja lehet egy buggyos, szürke nadrágot viselı, bilivel nyírott frizurás, beesett szemő alaknak. Ez a cél pedig a Játékok Tornya. A minısítı vizsgálatok pontosan délben kezdıdtek, és amikor Ben Richards beállt a sor végére, már majdnem benne volt a Játékok Tornya árnyékában, de még így is kilenc háztömb - csaknem egy mérföld választotta el a felhıkarcolótól. A sor úgy nyújtózott elıtte, mint egy örök kígyó. Hamarosan mögötte is álltak. A rendırök szemmel tartották ıket. Kéz a pisztoly agyán, vagy az elektromos osztókén. Üresen, lenézın mosolyogtak. - Az ott úgy fest, mint egy félnótás, mi, Frank? Nekem legalábbis úgy tőnik. - Amott egy fickó aztat kérdezte tüllem, van-e itt olyan hely, ahol kimehetne. Hát hinnéd? - Ezek a kurafiak nem... - Megölné a saját anyját egy... - Úgy bőzlött, mint aki nem fürdött már... - Tisztára, mint egy csudásbódé, én mindig... A fejek lehorgadtak az esıben, a lábak céltalanul csoszogtak, és egy idı után megindult a sor....mínusz 098 Négy óra is elmúlt, mire Ben Richards odaért a központi pulthoz, ahonnan a 9-es asztalhoz irányították (Q-R). A kattogó masina mögött ülı asszony fáradtnak, kegyetlennek és személytelennek látszott. Ránézett a férfira, de nem látta. - Név, elsı és második keresztnév. - Richards, Benjamin Stuart. Az ujjak száguldottak a billentyőkön. Katt-katt-katt, kopogott a masina. - Kor, magasság, súly? - Huszonnyolc, száznyolcvanöt, nyolcvankettı. Katt-katt-katt. A hatalmas elıcsarnok a visszaverıdı, ide-oda pattogó hangok temetıje volt. Válaszok követtek kérdéseket. Síró embereket vezettek ki. Embereket hajítottak ki. Nyers, tiltakozó hangok csattantak. Egy-két sikoly. Kérdések. Mindig csak kérdések. - Legmagasabb iskolai végzettsége? - Szakiskola. - Érettségizett? - Nem. - Hány évet járt, mikor hagyta ott? - Két évet. Tizenhat évesen. - A távozás oka? - Megnısültem. Katt-katt-katt. - A felesége kora és neve, ha van. - Sheila Catherine Richards, huszonhat éves. - A gyermek kora és neve, ha van. - Catherine Sarah Richards, tizennyolc hónapos. Katt-katt-katt.

7 - Még egy utolsó kérdés, uram. Ne fáradjon hazudozással, úgyis kiderül a fizikális vizsgálatoknál, és akkor kizárják a versenybıl. Használt valaha is heroint, vagy a friscói anyagnak nevezett szintetikus amfetamin hallucinogént? - Nem. Katt. Kipottyant egy mőanyag kártya, a nı átnyújtotta Richardsnak. - Ezt ne veszítse el, nagyfiú. Ha elvész, vissza kell jönnie a jövı héten. - Végre rápillantott, látta az arcát, dühös szemét, nyurga termetét. Nem rossz. Legalább van benne egy kis értelem. Jó statisztika. Hirtelen kikapta Ben kezébıl a kártyát, és letépte a jobb felsı sarkat, amitıl a kártya furcsán csorbának látszott. - Hát ez miért volt? - Ne törıdjön vele. Majd valaki késıbb elmondja. Esetleg. - A férfi válla fölött a hosszú elıcsarnok végébe mutatott, ahol a liftek sorakoztak. Tucatszám állították meg az asztaloktól szabadult embereket. Azok felmutatták mőanyag igazolványukat, és akkor már továbbmehettek. Miközben Richards figyelte ıket, a rendır megállított egy reszketı, fakó arcú kábszerest, és az ajtóra mutatott. A drogos sírva fakadt. De azért ment. - Kegyetlen a világ, nagyfiú - mondta minden együttérzés nélkül a nı az asztal mögött. - Indíts. Richards elindult. Mögötte máris újra kezdıdött a litánia....mínusz 097 Az elıcsarnok végében, az asztalokon túl egy kemény, kérges tenyér nehezedett a vállára. - Kártyát, cimbi. Richards megmutatta. A zsaru ellazult, alamuszi arca kínaiassá győrıdött a csalódottságtól. - Szereted visszazavarni ıket, mi? - kérdezte Richards. - Attól indulsz be, ugye? - Vissza akarsz menni a külvárosba, tahó? Richards elment mellette, de a rendır nem mozdult. Félúton a liftekhez megállt, és visszanézett. - Hé! Zsaru! A rendır mogorván nézett rá. - Van családod? Lehet, hogy a jövı héten te következel. - Mozgás! - kiáltotta dühösen a rendır. Richards mosolyogva ment tovább. Húszegynéhány jelentkezıbıl álló sor várakozott a lift elıtt. Richards megmutatta az egyik szolgálatos rendırnek a kártyáját, az pedig alaposan megvizsgálta. - Kemény gyerek vagy, aranyom? - Elég kemény - mondta Richards, és elmosolyodott. A rendır visszaadta a kártyát. - Na, majd puhára rugdosnak. Mennyire lesz felvágva a nyelved, ha majd kilyuggatják a fejedet, aranyom? - Éppen annyira, mint neked pisztoly nélkül, amikor a gatyád a bokádnál harmonikázik - felelte még mindig mosolyogva Richards. - Meg akarod próbálni? Egy pillanatig azt hitte, hogy a rendır behúz neki egyet. - Majd elintéznek - mondta a zsaru. - Térden fogsz csúszni, mielıtt befejeznéd. Peckes léptekkel odamasírozott három újonnan érkezetthez, és az igazolványukat követelte. A Richards elıtt álló férfi megfordult. Ideges, boldogtalan arca volt, göndör haja cakkban nıtt be a homlokába. - Ne kötözködj velük, haver. Elterjed a híre. - Csakugyan? - nézett le rá derősen Richards. A férfi elfordult. A liftajtó hirtelen félresiklott. A nyomógombok sorát egy hatalmas, pocakos, fekete rendır védte. A tágas lift mélyén egy másik rendır ült sámlin, telefonfülke nagyságú, golyóálló

8 üvegbıl készült kalitkában, és egy háromdimenziós perverz magazint nézegetett. Lefőrészelt csövő puska állt a két térde között. A töltények mellette sorakoztak, a keze ügyében. - Menjenek a lift végébe! - kiáltotta a kövér rendır unott fontoskodással. - Menjenek a lift végébe! Menjenek a lift végébe! Annyira összezsúfolódtak, hogy lélegezni is alig bírtak. Richards a szomorú élı hús győrőjében állt. Fölmentek az emeletre. Kitárult az ajtó. Richards, aki fejjel magasabb volt mindenkinél, hatalmas várószobát látott, amelyet óriási képernyı uralt, és székek sorakoztak benne. Az egyik sarokban cigarettaautomata állt. - Lépjenek ki! Lépjenek ki! A bal kezükben tartsák az azonosítási lapjukat! Kiléptek, a kártyát odatartották egy kamera személytelen lencséje elé. Három rendır állt a közelben. Tucatnyi kártyánál valamiért megszólalt egy csengı. Gazdáikat kirántották a sorból, és elvitték. Richards bemutatta az igazolványát. Intettek, hogy továbbmehet. Odalépett a cigaretta automatához, vett egy csomag Blamset, majd leült, a lehetı legmesszebb a képernyıtıl. Rágyújtott, leszívta a füstöt, köhögött. Csaknem hat hónapja nem volt cigaretta a szájában....mínusz 8 és VISSZASZÁMLÁLÁS. Az A kezdıbetőseket csaknem azonnal behívták az orvosi vizsgálatokra. Nagyjából két tucat ember felállt, és besorjázott a képernyı mögötti ajtón. Az ajtó fölé ERRE feliratú nagy táblát szögeztek. A betők alá nyilat rajzoltak, amely az ajtóra mutatott. A Játékok résztvevıi között hírhedten sok volt az írástudatlan. Úgy negyedóránként szólítottak új kezdıbetőt. Ben Richards öt óra körül ült le, és úgy becsülte, hogy negyed kilenc tájt kerül sorra. Bánta, hogy nem hozott magával egy könyvet, de aztán rájött, hogy jobb így. A könyveket legjobb esetben gyanakodva nézték, különösen olyasvalakinél, aki a Csatornától délre lakott. A perverz magazinok biztonságosabbak. Idegesen nézte a hatórás híreket (Ecuadorban súlyosbodtak a harcok, Indiában újabb kannibálfelkelések törtek ki, a detroiti Tigrisek a délutáni meccsen 6:2-re verték a hardingi Pumákat), és mikor fél hétkor elkezdıdött az esti elsı, nagy pénzre menı játék, idegesen odament az ablakhoz, és kibámult. Most, hogy lélekben felkészült, a játékok ismét untatták. Társainak többsége viszont ijesztı elragadtatással nézte a Tréfás puskákat. Lehet, hogy a jövı héten ık következnek. Kint a nappal lassan vérzett el alkonyattá. Az elektromos vonatok sebesen sivítottak az energiagyőrőkön az elsı emeleti ablak magasságában, erıs fényszóróik a szürke levegıt döfködték. Lent a járdán férfiak és nık tömege (zömük természetesen technikus, vagy a Hálózat aktakukaca) akkor kezdte az esti portyát valami szórakozás után. A szemközti sarkon egy Engedélyes Házaló rakta ki az áruját. Richards alatt elment egy férfi, mindkét karján egyegy cobolybundás babával; a trió jót nevetett valamin. Hirtelen borzalmasan vágyakozni kezdett Sheila és Cathy után. Bárcsak felhívhatná ıket! De úgy gondolta, ezt nem engedélyezik. Természetesen még mindig kimehetett; már sokan megtették. Keresztülvágtak a szobán, bizonytalanul vigyorogva a semmire, majd kiléptek azon az ajtón, amelyre azt írták: AZ UTCÁRA. Visszamenjen a lakásba, ahol a lánya a szomszéd szobában izzik a láztól? Nem. Ezt nem teheti meg. Nem teheti. Még egy kicsit álldogált az ablaknál, azután visszaült a helyére. Éppen kezdıdött az új játék, az Ásd meg a sírodat. A mellette ülı fickó aggodalmasan megrángatta a karját. - Tényleg igaz, hogy a jelentkezık egyharmadát kiszórják az orvosi vizsgálatokon? - Nem tudom - felelte. - Jézusom! - mondta a fickó. - Hörghurutom van. Talán a Taposs a dohányért-ban...

9 Richardsnak semmilyen válasz nem jutott az eszébe. A pofa lélegzete úgy hangzott, mintha a távolban egy teherautó igyekezne fölfelé egy meredek hegyoldalon. - Családos vagyok - mondta halkan, kétségbeesetten a férfi. Richards úgy nézett a képernyıre, mintha érdekelné, ami ott történik. A fickó sokáig hallgatott. Amikor hét harminckor ismét változott a mősor, Richards hallotta, hogy a másik oldalán ülı embernél érdeklıdik az orvosi vizsgálatok felıl. Mostanra besötétedett. Richards azon tőnıdött, vajon esik-e még. Úgy látszott, nagyon hosszú lesz az estéjük....mínusz 095 Pár perccel múlt fél tíz, mire az R betősök bementek a vörös nyíl alatti ajtón a vizsgálószobába. Az izgalom nagyrészt lelohadt, az emberek, akikbıl kikopott a kezdeti félelem, vagy mohón bámulták a képernyıt, vagy szundikáltak. A nehezen lélegzı férfi neve L-lel kezdıdött, és egy órája hívták be. Richards lustán tőnıdött, vajon kivágták-e. A vizsgálószoba hosszú, csempével burkolt helyiség volt, neoncsövek világították meg. Úgy festett, mint egy szerelıszalag, a vizsgálat, különbözı szakaszainak megfelelıen ácsorgó, unatkozó orvosokkal. Ugyan bizony megvizsgálná valamelyikıtök a kislányomat?, gondolta keserően Richards. A jelentkezık a falba épített kamera lencséje elé tartották a kártyájukat, azután parancsra megálltak egy sor ruhafogas elıtt. Odament hozzájuk egy hosszú, fehér köpenyt viselı orvos, hóna alatt csiptetıs mappával. - Vetkızzenek - mondta. - Akasszák föl a ruháikat a fogasokra. Jegyezzék meg a fogas számát, és a túlsó oldalon mondják meg a ruhatárosnak. Ne aggódjanak az értékeik miatt. Itt senkinek nincs rájuk szüksége. Értékek. Pikáns, gondolta Richards, miközben kigombolta az ingét. Volt egy üres tárcája, benne néhány kép Sheiláról és Cathyrıl, egy számla, talpalásról, hat hónappal azelıtt csináltatta a helyi suszterrel, egy kulcskarika, rajta egyetlen kulcs, amely az ajtót nyitja, egy baba zokni, nem is emlékezett rá, hogy berakta, meg a csomag Blams, amelyet az automatából vásárolt. Rongyos trikót és alsónadrágot viselt, mert Sheila makacsul ragaszkodott hozzá, hogy hordja, de akadtak itt olyanok, akik még gatyát se vettek a nadrágjuk alá. Hamarosan meztelenül és névtelenül ácsorogtak, hímvesszıjük elfelejtett harci buzogányként lógott a lábuk között. Mindenki a kezében tartotta a kártyáját. Néhányan csoszogtak, mintha hideg lenne a padló, pedig nem volt az. Alkohol enyhe, személytelen, nosztalgikus szaga sodródott a levegıben. - Maradjanak a sorban! - pattogott az irattartós doktor. - Mindenki mutassa föl a kártyáját! Kövessék az utasításokat! Megindult a sor. Richards látta, hogy minden doktor mellett egy rendır áll. Lesütötte a szemét, és várt. - Kártya. Odaadta. Az elsı orvos följegyezte a számát, azután azt mondta: - Nyissa ki a száját. Kinyitotta. Lenyomták a nyelvét. A következı orvos egy apró lámpa segítségével a pupilláját vizsgálta meg, azután a fülébe nézett. A következı a sztetoszkóp hideg győrőjét nyomta a mellére. - Köhögjön. Köhögött. A sor végén egy embert elvonszoltak. Szüksége van a pénzre, ezt nem tehetik vele, rájuk küldi az ügyvédjét. A doktor elmozdította a sztetoszkópot. - Köhögjön.

10 Köhögött. Az orvos megfordította, a hátára illesztette a mőszert. - Mélyet lélegezzen, azután tartsa benn a levegıt. -A sztetoszkóp arrébb mozdult. - Fújja ki a levegıt. Kifújta. - Tovább. A vérnyomását egy fél szemén kötést viselı, vigyorgó orvos mérte meg. A hímvesszıjét egy kopasz medikus vizsgálta, akinek májfolt nagyságú barna szeplık éktelenkedtek a koponyáján. Bedugta hővös kezét a herezacskó és a combtı közé. - Köhögjön. Köhögött. - Tovább. Megmérték a lázát. Megkérték, köpjön egy csészébe. Most járt félúton. A szoba közepén. Két-három ember már végzett, és a nyúlfogú, tésztás arcú ruhatáros drótkosárban hozta a ruhájukat. Újabb fél tucat embert kirángattak a sorból, és a lépcsık felé lökdöstek. - Hajoljon le, tárja szét a farpofákat. Richards hajolt, tárt. Egy gumival borított ujj behatolt a végbelébe, körültapogatott, visszahúzódott. - Tovább. Három oldalán függönnyel elkerített fülkéhez ért, olyan volt, mint a szavazófülkék - amelyekkel a tizenegy éve bevezetett számítógépes szavazás végzett -, és egy kék edénybe vizelt. Az orvos elvette az edényt, egy drótkosárba tette. A szemvizsgálat következett. - Olvassa - mutatott egy táblát az orvos. - E-A, L-D, F-S, P, M, Z-K, A, C, D-U, S, G, A- - Elég. Tovább. Újabb szavazófülke-féleségbe lépett, és feltett egy fülhallgatót. Azt mondták neki, hogy nyomjon meg egy fehér gombot, amikor hall valamit, és egy vöröset, amikor már nem hallja. A hang nagyon magas és halk volt - mint amikor egy kutyahívó síp hangját annyira elmélyítik, hogy elérje az emberi hallásküszöböt. Richards addig nyomogatta a gombokat, amíg azt nem mondták, elég. Megmérték a súlyát. Megállt egy röntgenképernyı elıtt, ahol ólomkötényt adtak rá. Egy orvos, aki gumit rágott, és dallamtalanul dúdolt valamit, számos felvételt csinált róla, és följegyezte a kártyája számát. Richards csoportja harmincfıs volt. Tizenketten érték el a szoba túlsó végét. Néhányan felöltözve várták a liftet. Tucatnyi másik férfit elvittek a sorból. Egyikük megpróbált rátámadni arra az orvosra, aki kiszuperálta, de egy rendır jól feltöltött elektromos ösztökéjével eltérítette a szándékától. A fickó összeesett, mintha letaglózták volna. Richards egy alacsony asztalnál állt, és vagy ötvenféle betegséggel kapcsolatban kérdezgették, megkapta-e ıket valaha. A legtöbb a tüdıre vonatkozott. A doktor élesen fölpillantott, amikor megemlítette, hogy influenza van a családban. - A felesége? - Nem. A lányom. - Kora? - Másfél éves. - Be van oltva? Ne próbáljon hazudni! - förmedt rá hirtelen az orvos, mintha Richards máris megpróbált volna hazudni. - Ellenırizzük az egészségügyi kartonját júliusában oltottak be szeptemberében megújították. A háztömb gyengélkedıjében. - Tovább. Richards hirtelen szeretett volna átnyúlni az asztalon, hogy kitörje a féreg nyakát. Ehelyett továbbment.

11 Az utolsó állomásnál egy szigorú tekintető, kurtára nyírt hajú orvosnı, akinek az egyik fülében fülhallgató volt, megkérdezte, homoszexuális-e. - Nem. - Letartóztatták valaha valamilyen bőntett miatt? - Nem. - Van valamilyen fóbiája? Úgy értem... - Nincs. - Jobban tenné, ha meghallgatná a meghatározást - mondta árnyalatnyi lenézéssel az orvosnı. - Vagyis... - Van-e valami szokatlan, kényszeres félelmem, olyasmi, mint az akrofóbia vagy a klausztrofóbia. Nincs. A nı összeszorította az ajkát, és egy pillanatig úgy tőnt, hogy mindjárt tesz valami éles megjegyzést. - Használ vagy használt-e valaha hallucinogént vagy függıséget okozó kábítószert? - Nem. - Van olyan rokona, akit a kormány vagy a Hálózat ellen elkövetett bőn vádjával letartóztattak? - Nincs. - írja alá ezt a hőségesküt és a Játékfelügyelıség engedélyét, Mr. öö, Richards. Odafirkantotta az aláírását. - Mutassa meg a ruhatárosnak a kártyáját, s mondja be a megfelelı számot... Mondat közben hagyta ott, hüvelykujjával intve a nyúlfogú ruhatárosnak. - Huszonhatos szám, Tapsi. -A ruhatáros hozta a holmiját. Richards lassan felöltözött, és odament a lifthez. A végbele megalázóan égett, mintha erıszakot követtek volna el rajta, és síkos lett a kenıcstıl, amit az orvos használt. Amikor mindnyájan összegyőltek, kinyílt a liftajtó. A golyóálló fülke most üres volt. A rendır ez alkalommal girhes volt, orra mellett nagy zsírdaganattal. - Menjenek a fülke végébe! - kántálta. - Kérem, menjenek a fülke végébe! Miközben az ajtó bezárult, Richards látta, hogy a folyosó túlsó végében kitódulnak az 5 kezdıbetős nevek viselıi. Az irattartós orvos elindult feléjük. Azután az ajtó becsukódott, semmit sem lehetett látni többé. Fölértek a másodikra, az ajtó egy hatalmas, félhomályos hálóteremre nyílt. Zsákvászonnal bevont, vasvázas priccsek sorakoztak végtelenbe nyúlóan. Két rendır egyenként engedte ki ıket a liftbıl, és mindenkinek adtak egy ágyszámot. Richardsé a 940-es volt. A priccsen egy barna pokróc és egy nagyon lapos párna hevert. Richards lefeküdt, a cipıjét a padlóra dobta. A lába a levegıben lógott, de ezt el kellett viselnie. Karját keresztbe tette a feje alatt, és a mennyezetet bámulta....mínusz 094 Másnap reggel pontban hat órakor ébredt egy csengı éktelen berregésére. Egy pillanatig zavarodottan azon tőnıdött, Sheila ébresztıórát vásárolt-e, vagy mi a fene ez. Azután minden az eszébe jutott, és felült. Ötvenesével terelték be ıket egy nagy fürdıszobába, ahol felmutatták a kártyájukat egy rendırrel ırzött kamerának. Richards belépett egy kék csempés fülkébe, amelyben tükör, mosdó, zuhanyozó és vécé volt. A mosdó fölötti polcon celofánba csomagolt fogkefék sorakoztak, mellettük villanyborotva, egy darab szappan és egy fél tubus fogkrém. A tükör

12 sarkába azt írták: TISZTELD A MÁS TULAJDONÁT! Ez alá valaki odafirkantotta: ÉN CSAK A SAJÁT SEGGEMET TISZTELEM! Richards zuhanyozott, a vécé víztartályán elhelyezett halomból kiemelt egy törülközıt és megszárítkozott, majd borotválkozott, és fogat mosott. Beengedték ıket egy büfébe, ahol ismét elkérték az igazolványukat. Richards fogott egy tálcát, és lerakta a rozsdamentes acélpultra. Kapott egy doboz kukoricapelyhet, egy tányér zsíros sült krumplit, egy merítıkanálnyi rántottát, egy darab pirítóst, amely olyan hideg és kemény volt, akár a márvány sírkı, három deci tejet, egy csésze zavaros kávét (tejszín nélkül), egy tasak cukrot, egy tasak sót, meg egy kis zsírpapíron egy kanál margarint. Behabzsolta az ételt; mindnyájan azt tették. Richardsnak, Isten tudja, mióta, ez volt az elsı tisztességes étkezése, a zsíros pizza szeleteken és az állami pirulákon kívül. Az étel különös módon mégis íztelen volt, mintha a konyhában egy vámpír szakács dolgozna, aki kiszippantja az ízeket, csak a nyers tápértéket hagyva meg. Vajon ık mit esznek ma reggel? Algapirulákat. A baba mőtejét. Hirtelen elöntötte a kétségbeesés. Krisztusom, mikor látnak ebbıl pénzt? Ma? Holnap? A jövı héten? Vagy talán ez is csak egy trükk, villogó csali? Lehet, hogy egyáltalán nincs szivárvány, az arannyal teli fazékról nem is beszélve. Csak ült, az üres tányért bámulva, amíg hét órakor meg nem szólalt a csengı, és oda nem küldték ıket a lifthez....mínusz 093 A harmadik emeleten Richardsot és vagy ötven társát elıször egy hatalmas, üres terembe terelték, amelyet körben levélszekrényre emlékeztetı nyílások szegélyeztek. Ismét megmutatták az igazolványukat, és a liftajtó sziszegve bezárult mögöttük. Bejött egy gyérülı hajú, ösztövér ember, akinek a köpenyén a Játékok jelvénye díszlett (egy emberi fej árnyképe egy fáklya fölött). - Kérem, vetkızzenek le, és vegyenek ki minden értéket a zsebükbıl - mondta. - Azután dobják a ruhájukat az egyik szemétégetı nyílásba. A Játékok overallját kapják helyette. - Nagylelkően mosolygott. - Megtarthatják, akármilyen eredményt érnek is el a Játékokban. Néhányan morogtak, de mindenki engedelmeskedett. - Kérem, siessenek - mondta az ösztövér férfi. Kétszer összecsapta a tenyerét, ahogy az általános iskolás tanító jelzi a játék végét. - Még sok minden vár ránk. - Maga is versenyzı? - kérdezte Richards. Az ösztövér ember meglepett pillantást vetett rá. Valaki fölnyerített a háttérben. - Nem érdekes - mondta Richards, és kilépett a nadrágjából. Kivette értéktelen értékeit a zsebébıl, ingét, nadrágját és alsóját begyömöszölte egy levélnyílásba... Kurta, éhes láng villant föl valahol messze a mélyben. A helyiség másik oldalán kinyílt egy ajtó {mindig volt egy másik ajtó a másik oldalon; olyanok voltak, mint patkányok egy hatalmas, fölfelé terjeszkedı útvesztıben; amerikai útvesztıben, vélte Richards), és emberek toltak be S, M, L és XL betőkkel jelzett, nagy, kerekes kosarakat. Richards XL-t választott, és arra számított, hogy lötyögni fog hórihorgas termetén, de egész jól passzolt rá. Az anyag puha, tapadós, selyemszerő volt, de a selyemnél erısebb anyagból készült. Az elején egyszerő cipzárral zárult. Valamennyien sötétkékben pompáztak, a jobb mellzsebükön a Játékok jelvényével. Mire az egész csoport felöltözött, Richards úgy érezte, hogy elveszítette az arcát. - Erre jöjjenek, kérem - mondta az ösztövér ember, és egy újabb várószobába irányította ıket. Az elkerülhetetlen képernyı bégetett és kotkodált. - Tízesével fogják behívni önöket. A képernyı alatti ajtón szintén tábla díszelgett, ERRE felirattal és nyíllal.

13 Leültek. Egy idı után Richards fölállt, odament az ablakhoz, kinézett. Magasabban voltak; még mindig esett. Az utcák síkosán, feketén, nedvesen fénylettek. Vajon Sheila mit csinál?...mínusz 13 Negyed tizenegykor ment be az ajtón egy tízes csoporttal. Libasorban haladtak. Ellenırizték a kártyájukat. A szobában tíz háromoldalú fülke sorakozott, de ezeket tisztességesebben megcsinálták. A falakat lyukacsos, hangszigetelı parafa lemezekbıl csavarozták össze. A mennyezeti világítás szőrtebb és lágyabb volt. Rejtett hangszórókból muzik szólt. A padlót plüss-szınyeg borította; Richards lába meglepetten érzékelt valamit, ami nem beton volt. Az ösztövér ember szólt hozzá. Richards pislogott. - Mi? - Hatos fülke - ismételte rosszallóan a férfi. - Ó. Belépett a hatos fülkébe. Bent egy asztal állt, mögötte szemmagasságban nagy falióra ketyegett. Az asztalon egy kihegyezett T-A/IBM ceruza és egy halom üres papírlap hevert. Gyenge minıségő, jegyezte meg magában Richards. Az asztal mellett a számítógépkorszak szédítı papnıje, egy magas, Júnói termető szıke lány állt. Szivárványszínő kurta sortot viselt, amelybıl jól láthatóan domborodott lágyékának delta alakú dombja. Kipirosított mellbimbója hetykén kandikált a necc-blúzból. - Üljön le, kérem - mondta. - Rinda Ward vagyok, az ön vizsgáztatója. - Kezet nyújtott. Richards meglepetten parolázott vele. - Benjamin Richards. - Szólíthatom Bennek? - A mosoly, csábító, de személytelen volt. Richardsban pontosan úgy kezdett emelkedni a vágy, ahogy azt egy férfitól elvárják, ha egy ilyen jól ellátott némber mutogatja neki a jól táplált testét. Ez feldühítette. Netán ettıl indul be a nı, ha megbámulják a szerencsétlen csávók, úton a húsdaráló felé? - Persze - bólintott. - Jó didije van. - Köszönöm - felelte a lány flegmán. Richards leült, és fölpillantott rá, a lány pedig lenézett, de így még feszélyezıbb lett a látószög. - A mai vizsga az ön szellemi képességeit méri föl, ahogy az orvosi tegnap a testieket vizsgálta meg. Elég hosszú, az ebéd délután háromkor lesz - feltéve, hogy nem bukik meg. - Be-, majd kikapcsolta a mosolyát. - Az elsı rész szóbeli. Adok egy tesztfüzetet, erre egy órája van. A vizsga alatt kérdéseket tehet föl, és én válaszolok is, amennyiben megtehetem. De nem adhatok választ a tesztkérdésekre. Megértette? - Igen. Odaadta a füzetet. A borítóra nagy vörös kezet nyomtak tenyérrel fölfelé. Alatta nagy vörös betők sorakoztak: STOP! Alatta: Ne lapozzon, amíg a vizsgáztató nem utasítja rá! - Komoly - jegyezte meg Richards. - Tessék? - A tökéletesen rajzolt szemöldök egy vonásnyit feljebb kúszott. - Semmi. - Ha kinyitja a füzetet, egy válaszlapot talál benne - szavalta a lány. - Kérem, erısen nyomja rá a ceruzát. Ha meg akar változtatni egy választ, akkor, kérem, teljesen törölje ki. Ha nem tud egy választ, akkor ne találgasson. Megértett? - Igen. - Akkor, kérem, lapozza fel az elsı oldalt, és lásson neki. Amikor azt mondom, hogy állj, akkor, kérem, tegye le a ceruzát. Kezdheti. Richards nem kezdte. Tekintetét lassan, pimaszul sétáltatta vizsgáztatója testén.

14 A lány egy pillanat múlva vörösödni kezdett. - Ketyeg az óra, Ben. Jobb lenne... - Miért van az - kérdezte a férfi -, hogy amikor az embereknek a Csatornától délre lakó illetıvel van dolguk, folyton úgy kezelik, mint egy kanos gyenge-elméjőt? A lány most már tökéletesen összezavarodott. - Én... én soha... - Maga soha. - Ben elmosolyodott, és fölvette a ceruzát. - Krisztusom, maguk tökhülyék. A vizsgalap fölé hajolt, miközben a lány még mindig valamiféle válasz után kutatott, vagy azon rágódott, miért estek így neki. Valószínőleg tényleg nem értette. Az elsı részben a megfelelı választ kellett beírni az üres helyre. Egy...nem csinál nyarat. a) gondolat b) sör c) fecske d) bőn e) egyik sem Gyorsan kitöltötte a lapot, alig állt meg, hogy gondolkodjon, vagy kétszer elolvasson egy választ. A szavak kitöltését egy szóismeret-vizsga követte, majd egyes kifejezések ellentétpárját kellett beírni. Amikor végzett, még maradt egy negyedórája. A lány nem vette el a tesztlapot - nem adhatta oda neki, amíg az óra le nem telt -, így hát Richards hátradılt, és szó nélkül gusztálta a csaknem pıre testet. A csönd egyre sőrőbb és nyomasztóbb lett. Látszott a lányon, nem bánná, ha lenne rajta egy kabát, és a férfi örült ennek. Amikor letelt az idı, egy második vizsgalapot kapott. Az elsı oldalra egy benzines porlasztót rajzoltak. Alatta: Mibe rakhatod ezt, egy... a) főnyíróba b) képernyıbe c) elektromos ágyba d) autóba e) egyikbe sem A harmadik vizsga matematikai jellegő volt. Richards nem volt valami jó a számolásban, és kissé megizzadt, amikor látta, hogyan haladnak az óramutatók. A végén már eszeveszetten kellett kapkodnia. Az utolsó kérdést nem is tudta megválaszolni. Rinda Ward egy picit túl szélesen mosolygott, miközben elvette a vizsgafüzetet és a válaszlapot. - Most nem volt olyan gyors, Ben! - Viszont minden válasz helyes - felelte Richards, és visszamosolygott a lányra. Elırehajolt, és könnyedén rácsapott Rinda fenekére. - Zuhanyozz le, kicsim. Jól csináltad. A lány dühösen elvörösödött. - Ezért diszkvalifikálhatnám! - Egy szart. Legföljebb magadat rúgathatnád ki. - Kifelé. Álljon be a sorba! - acsarogta a lány, közel a síráshoz. A férfi már-már megsajnálta, de visszafojtotta szánalmát. - Legyen kellemes az éjszakád - mondta. - Menj, egyél meg egy hatfogásos vacsorát a heti bikáddal, akárki is az, és közben gondolj arra, hogy a gyerekem influenzában haldoklik egy szaros háromszobás lakótelepi lakásban. Otthagyta. Rinda falfehéren bámult utána. Tízes csoportja hat fıre olvadt, mire átterelték ıket a következı szobába. Fél kettı volt.

15 ...Mínusz 091 Az orvos, aki a kis fülkében az asztal másik oldalán ült, apró, vastag lencséjő szemüveget viselt. Ocsmány, elégedett vigyor terült szét az arcán, ami egy gyermekkorában ismert féleszőre emlékeztette Richardsot. A srác azzal szórakozott, hogy a magas iskolai lelátók alá bújt, és bebámult a lányok szoknyája alá, miközben kiverte a bránerét. Richards is vigyorogni kezdett. - Valami kellemes jutott az eszébe? - kérdezte az orvos, miközben elıvette a Rorschachteszt elsı lapját. A csúf vigyor egy kicsit még szélesedett is. - Igen. Emlékeztet valakire, akit ismertem. - Ó! Ki az? - Nem érdekes. - Rendben. Mit lát itt? Richards odanézett. A jobb karjára egy lapos vérnyomásmérı mandzsettát tettek. Több elektródát ragasztottak a homlokára, a karjáról és a fejérıl lógó huzalokat az orvos melletti mőszerfalhoz csatlakoztatták. A monitoron mindenféle vonalak rángtak. - Két nigger nı. Smárolnak. Újabb lap. - Ez? - Egy sportkocsi. Úgy fest, mint egy Jaguar. - Szereti a benzines autókat? Richards vállat vont. - Kisfiú koromban volt egy modellgyőjteményem. Az orvos följegyzett valamit, és újabb lapot vett elı. - Beteg ember. Egy asszony az oldalán fekszik. Az árnyékokat mintha börtönrácsok vetnék az arcára. - És ez az utolsó? Richards nevetésben tört ki. - Úgy néz ki, mint egy rakás szar. - Látta maga elıtt az orvost, amint fehér köpenyében a lelátók alatt futkos, fölbámul a lányok szoknyája alá, majd ráránt, és ettıl ismét nevetni kezdett. Az orvos rusnyán vigyorogva ült, amitıl a látomás valósabb, és így mulatságosabb lett. Végül a nevetés egy-két horkantássá apadt. Richards még egyet csuklott, azután elcsendesedett. - Feltételezem, nem óhajtja elmondani... - Nem - helyeselt Richards. - Nem óhajtom. - Akkor hát folytassuk. Asszociációs vizsga következik. - Nem bajlódott azzal, hogy elmagyarázza az idegen szót. Richards feltételezte, hogy már elterjedt a híre. Ez jó, idıt takarítanak meg. - Készen áll? - Igen. Az orvos a belsı zsebébıl elıvett egy stopperórát, és golyóstolla végét kattogtatta, miközben az elıtte heverı listát tanulmányozta. - Doktor. - Nigger - feleké Richards. - Hímvesszı. - Pöcs. - Vörös. - Fekete. - Ezüst. - Tır. - Puska. - Gyilkos.

16 - Gyız. - Pénz. - Szex. - Vizsgálat. - Ver. - Ki. A lista folytatódott; vagy ötven szót végigvettek, mire az orvos ismét megnyomta a stopperóra gombját, és ledobta a tollát. - Jól van - mondta. Összefonta a karját, és komolyan nézett Richardsra. - Még egy utolsó kérdés, Ben. Azt nem mondom, hogy fölismerek egy hazugságot, ahogy meghallom, de a masina, amelyre rá van kötve, így vagy úgy jelzi azt. Netán öngyilkossági szándékkal jelentkezett a Játékok minısítı vizsgálataira? - Nem. - Mi volt az oka? - A kislányom beteg. Orvosra van szüksége. Gyógyszerre. Kórházi ápolásra. Kattant a golyóstoll. - Még valami? Richards már majdnem azt mondta, hogy nincs semmi (semmi olyan, ami rá tartozna), de ekkor úgy döntött, mindent elmond. Talán mert az orvos úgy nézett ki, mint ifjúkorából az a csaknem elfelejtett disznó kölyök. Talán csak azért, mert egyszer el kell mondani, össze kell sőríteni, és formába kell önteni, ahogy a dolgok viselkednek, ha az ember kényszeríti magát, hogy szavakkal jelenítse meg a benne fortyogó, formátlan indulatokat. - Hosszú ideje nincs munkám. Megint dolgozni akarok, még akkor is, ha csak balek leszek egy csalásra épülı játékban. Dolgozni akarok, hogy eltarthassam a családomat. Nekem is megvan a magam büszkesége. Magának van büszkesége, doktor? - Valaha volt - felelte az orvos. Bekattintotta a golyóstollat. - Ha nincs semmi hozzátennivalója, Mr. Richards... - Fölállt. Ez a tény, és az, hogy visszatért a családi névhez, azt sugallta, hogy a meghallgatás véget ért, akár van Richardsnak mondanivalója, akár nincs. - Nincs. - Az ajtó a folyosó végén jobbra van. Sok szerencsét. - Hát persze - mondta Richards....Mínusz 090 Richards csoportja négy fıre apadt. Az új várószoba sokkal kisebb volt, és az egész csoport eredeti létszáma ugyancsak nagyjából hatvan százalékkal csökkent. Az utolsó Y és Z betősök fél öt tájban érkeztek. Négykor egy pincér tálcán íztelen szendvicseket hordott körbe. Richards vett kettıt, és rágcsálva üldögélt, miközben egy Rettenmund nevő fickót hallgatott, aki rajta kívül többeket is elszórakoztatott disznó történetekkel, amelyekbıl kimeríthetetlen készlete volt. Amikor az egész csoport összegyőlt, egy lifthez kísérték ıket, és fölmentek a negyedik emeletre. A szállásuk egy nagy nappaliból, közös fürdıszobából és az elmaradhatatlan éjjeli menedékhelybıl állt, amelyben priccsek sorjáztak. Közölték velük, hogy a folyosó végén levı büfében hétkor szolgálják föl a meleg vacsorát. Richards még üldögélt néhány percig, azután fölállt, és odament a rendırhöz, aki annál az ajtónál állt, amelyen beléptek. - Van itt telefon, haver? - Nem számított rá, hogy engedélyezik a telefonálást, de a rendır a folyosó felé bökött a hüvelykujjával. Résnyire nyitotta az ajtót, és kilesett. Tényleg ott volt. Nyilvános telefon. Megint a rendırre nézett. - Ide figyelj, adj kölcsön ötven centet a telefonra, én... - Állj le, Józsikám.

17 Richards megırizte a higgadtságát. - A feleségemet akarom felhívni. A gyerek beteg. A Krisztus szerelmére, képzeld magad a helyembe. A rendır elnevette magát, kurtán, vastag, csúnya hangon. - Mind egyformák vagytok. Az év minden napjára van egy történetetek. Technicolorban, háromdimenziósán, karácsonykor és anyák napján. - Te szemét! - mondta Richards, és volt valami a szemében, a válla tartásában, amitıl a rendırnek hirtelen a falat kellett néznie. - Te nem vagy nıs? Még nem voltál sarokba szorítva, amikor kölcsön kellett kérned, még akkor is, ha pocsék lett tıle a szád íze? A rendır váratlanul a zubbonya zsebébe dugta a kezét, és mőanyag pénzérméket markolt ki. Odadobott két új negyeddollárost Richardsnak, a többit visszagyömöszölte a zsebébe, és megmarkolta Richards ruháját. - Ha bárki mást ideküldesz, mondván, Charlie Gradynek lágy a szíve, még a szart is kiverem belıled, te kukac. - Köszönöm - mondta szárazon Richards. - Kölcsönbe kérem. Charlie Grady elnevette magát, és elengedte. Richards kiment a folyosóra, fölvette a kagylót, és bedobta a pénzt a nyílásba. Üresen koppantak az érmék, és egy pillanatig semmi sem történt - Jézusom, mindezt semmiért! -, de azután a bugás jelezte, hogy van vonal. Beütötte az emeleti folyosón levı telefon számát, és remélte, hogy nem az a boszorkány Mrs. Jenner veszi föl. A hangja hallatán azonnal azt mondaná, hogy téves, ı pedig elveszítené a pénzt. Hatszor kicsengett, azután egy ismeretlen hang szólt bele: - Tessék! - Sheila Richardsszal szeretnék beszélni az 5C-bıl. - Asszem, kiment - felelte a hang. Bizalmaskodón folytatta: - Fel-alá járkál a ház elıtt, tudja. Beteg a gyereke. A férje munkanélküli. - Csak kopogtasson az ajtaján - mondta Richards. A száját mintha vattával tömték volna ki. - Tartsa. A kagyló a vonal másik végén a falnak koppant, az ismeretlen hang elengedte. Messzirıl, homályosan, mintha álomban hallatszana, az ismeretlen hang kopogtatott, és kiabált: - Telefon! Richards nagysága, telefon! Fél perccel késıbb az ismeretlen hang visszatért a telefonhoz. - Nincs itt. Hallom, hogy a srác óbégat, de az asszony nincs itt. Ahogy mondtam, odakint keresi a boldogulást. - A hang felvihogott. Richards azt kívánta, bárcsak teleportálhatná magát a telefonkábelen, hogy kibukkanhasson a másik oldalon, mint egy gonosz dzsinn a palackból, és addig fojtogathassa az ismeretlen hangot, amíg a szeme ki nem ugrik, és végig nem gurul a padlón. - Adjon át neki egy üzenetet - mondta. - írja föl a falra, ha muszáj. - Nincs ceruzám. Leteszem. Viszlát. - Várjon! - kiáltotta a pánikba esett Richards. - Én... egy pillanat. - A hang kelletlenül folytatta. - Éppen most jön. föl a lépcsın. Richards izzadtan dılt a falnak. Egy pillanattal késıbb megszólalt Sheila, fürkészın, óvatosan, egy kicsit rémülten. - Tessék! - Sheila. - Lehunyta a szemét, nekitámaszkodott a falnak. - Ben! Te vagy az? Jól vagy? - Igen. Jól. Cathy. İ... - Ugyanaz. A láz nem annyira magas, de olyan krupposan köhög. Ben, azt hiszem, vizesedik a tüdeje! Mi van, ha tüdıgyulladást kapott? - Minden rendben lesz. Minden rendben lesz. - Én... - Az asszony sokáig hallgatott. - Győlölöm egyedül hagyni, de muszáj. Ben, ma reggel két menetem volt. Sajnálom. De vettem egy kis gyógyszert a patikában. Egész jó gyógyszert. - A hangjából lelkes, lázas hit sütött.

18 - Az a gyógyszer szart ér - mondta Richards. - Ide figyelj: elég volt, Sheila. Kérlek. Azt hiszem, benne leszek. De komolyan. Nagyon sok embert nem vághatnak ki, ahhoz túl sok a mősor. Mindenhol szükség van ágyútöltelékre. És azt hiszem, adnak elıleget. Mrs. Upshaw... - Félelmetesen fest feketében - szólt közbe fahangon Sheila. - Ne törıdj vele. Maradj Cathyvel, Sheila. Nincs több menet. - Rendben. Nem megyek ki többet. - De nem volt meggyızı a hangja. Így görbülj meg, Sheila? - Szeretlek, Ben. - Én is sze... - Vége a három percnek... - szakította félbe a telefonközpontos. - Ha folytatni akarja, akkor, kérem, helyezzen a készülékbe egy új vagy három régi negyeddollárost. - Várj egy pillanatot! - kiáltotta Richards. - Kifelé a rohadt vonalból, te kurva! Te... Üres zúgás jelezte, hogy a beszélgetés megszakadt. Levágta a kagylót. Az elrepült, amennyire az ezüstös kábel engedte, azután visszapattant, a falnak csapódott, majd ide-oda lengett, mint valami különös kígyó, amely csak egyszer mar, azután elpusztul. Valaki megfizet ezért, gondolta zsibbadtan Richards, miközben visszament. Valakinek meg kell fizetnie....mínusz 089 Másnap tíz óráig tárolták ıket a negyediken, és Richards majd' megbolondult a dühtıl, aggodalomtól és a kétségbeeséstıl, mire egy, a Játékok testhezálló egyenruháját viselı, fiatal és kicsit buziforma férfi megkérte ıket, hogy fáradjanak a lifthez. Összesen talán háromszázan maradtak: elızı este vagy hatvan társukat távolították el hangtalanul és fájdalommentesen. Egyikük az a srác volt, aki kimeríthetetlen készletekkel rendelkezett mocskos történetekbıl. Ötvenes csoportokban felvitték ıket az ötödik emeletre egy kisebb elıadóterembe. Nagyon fényőzı volt, rengeteg vörös plüssel drapírozták. Minden egyes igazi fából készült szék karfájába hamutartót építettek be. Richards elıvette a győrött doboz Blamst. A földre hamuzott. Elöl egy kis színpad volt, ennek közepén pulpitus állt, azon egy kancsó víz. Negyed tizenegykor a buziforma fickó lépett a pulpitusra, és azt mondta: - Szeretném, ha megismernék Arthur M. Burns urat, a Játékok igazgatóhelyettesét! - Jabejó! - szólt Richards mögött egy savanyú hang. Tar fejő, szürke tonzúrájú, pohos ember vonult a pulpitushoz. Amint odaért, megállt, lehajtotta a fejét, mintha megköszönné a tapsot, amelyet kizárólag ı hallott. Azután széles, villogó mosollyal nézett rájuk, amitıl egyszerre átváltozott testes, koros, öltönyös Cupidóvá. - Gratulálok! - mondta. - Megcsinálták! Hatalmas, közös sóhaj hallatszott, amit nevetés és hátlapogatás követett. Újabb cigaretták parázslottak föl. - Jabejó! - ismételte meg a savanyú hang. - Röviden, hamarosan kiosztják önöknek mősoraikat, és a hatodikon levı szobáik számát. A gyártásvezetık majd pontosan elmagyarázzák, mit várnak maguktól. De mielıtt ez megtörténne, szeretnék ismételten gratulálni, és elmondani, hogy bátor, találékony csoport az önöké; nem hajlandók állami segélyen tengıdni, amikor megvan a magukhoz való eszük, hogy férfihoz méltóan viselkedjenek, és hadd tegyem hozzá, hogy személyes véleményem szerint önök korunk hısei. - Baromság! - jegyezte meg a savanyú hang.

19 - Továbbá az egész Hálózat nevében sok szerencsét és Isten áldását kívánom önöknek. - Arthur M. Burns disznómódra röffent egyet, s a kezét dörzsölte. - Nos, tudom, hogy önöket már a kijelölt játék izgatja, ezért hát be is fejezem a szájmenést. Felpattant egy oldalajtó, és bejött egy tucat vörös tunikás segédasszisztens. Neveket kezdtek sorolni, fehér borítékokat osztottak szét. A papír fecnik hamarosan elborították a padlót. Mőanyag kártyákat olvastak és cseréltek ki az új ismerısök. Fojtott nyögés, éljenzés, fütty hallatszott. Mindezt jóindulatúan mosolyogva Arthur M. Burns irányította a pódiumról. - Az a rohadt Mekkora forróságot viselek el, Jézusom, hogy utálom a meleget ez a mősor egy vacak filléres darab, az istenfáját, közvetlenül a rajzfilmek után következik ez a Taposs a dohányért, a mindenit, nem is tudtam, hogy a szívem... - Reméltem, hogy megkapom, de nem igazán számítottam rá... - Hé, Jaké, láttad valaha ezt az Ússz a krokodillal mősort? Azt gondoltam nem az, amire számítottam... - Nem gondolom, hogy bírod... - Ez az istenverte... - Ez a Fuss a puskáért... - Benjamin Richards! Ben Richards! - Itt vagyok! Egyszerő fehér borítékot adtak neki, amit rögtön felszakított. Az ujjai kicsit remegtek, csak harmadik kísérletre sikerült kivennie a mőanyag táblácskát. Elkomorodva nézte, nem értette. Nem írtak rá mősorcímet. Csak annyi állt rajta: HATOS LIFT. Az igazolvánnyal együtt a mellzsebébe tette a kis kártyát, és elhagyta az elıadótermet. Az elsı öt lift a folyosó végében szaporán mőködött, fölfelé szállította a jövı hét versenyzıit a hatodik emeletre. A hatos lift zárt ajtaja elıtt négyen álltak. Richards egyikükben fölismerte a savanyú hang gazdáját. - Mi ez? - kérdezte. - Kidobnak? A savanyú hang gazdája huszonöt éves lehetett, egész kellemes külsejő. Az egyik karja sorvadt volt, valószínőleg gyermekbénulás következtében, a 2005-ben kiújult járványban, amely különösen jó munkát végzett Co-Op Cityben. - Nincs olyan szerencsénk - felelte amaz, kongó nevetés kíséretében. - Azt hiszem, mi a kaszálós játékokban kaptunk szerepet. Az olyanokban, amiket nem úszol meg azzal, hogy kórházba kerülsz szívrohammal, vagy kiverik a fél szemed, vagy levágják az egyik, vagy mindkét karod. Ezekben megölnek. Fı mősoridı, öregem. Egy hatodik fickó csatlakozott hozzájuk, egy jóképő ifjú, aki csak pislogott meglepetten. - Hello, balek - mondta neki a savanyú hangú. Tizenegykor, miután a többiek már mind elmentek, kinyílt a hatos lift ajtaja. Ismét egy rendır olvasgatott a fülkében. - Látjátok? - jegyezte meg a savanyú hangú. - Veszélyes alakok vagyunk. Közellenségek. Elintéznek minket. - Kemény gengszterpofát vágott, és képzeletbeli Sten géppisztolyával megsorozta a lift belsejét. A rendır fásultan nézett rá....mínusz 088 A hetedik emeleti várószoba nagyon kicsi, nagyon bensıséges, nagyon meghitt, nagyon bársonyos volt, és Richardson kívül senki sem várakozott benne. Ahogy kiszálltak a liftbıl, hármukat három rendır azonnal elhajtotta egy plüssel kárpitozott folyosón. Richards, a savanyú hangú férfi és az állandóan pislogó fiú magára maradt.

20 Egy recepciós, aki homályosan a gyerekkorában nézett régi tévé valamelyik szex csillagára (Liz Kellyre? Grace Taylorra?) emlékeztette Richardsot, rámosolygott a három belépıre. Egy falmélyedésben ült az asztala mögött, körülötte annyi cserepes növény, mintha egy ecuadori rókalyukban csücsülne. - Mr. Jansky! - mondta vakító mosollyal. - Kérem, máris menjen be! A pislogó srác eltőnt a szentélyben. Richards és a savanyú hangú, akit Jimmy Laughlinnak hívtak, óvatosan beszélgetni kezdett. Richards megtudta, hogy Laughlin alig három háztömbnyire lakik a Dock Streeten. Egy éve még a General Atomicsnál volt részmunkaidıs motorpolírozó, s azért rúgták ki, mert részt vett az ülısztrájkban, amely a szivárgó sugárzásvédı pajzsok használata ellen tiltakozott. - Hát, mindenesetre élek - mondta. - A rohadékok szerint ez az egyetlen, ami számít. Természetesen meddı lettem. Ez nem számít. Ilyen kis kockázatot vállalni kell a naponkénti fejedelmi hét Új Dollárért. Amikor a G-A ajtót mutatott neki, sorvadt karjával még sokkal nehezebb volt munkát találnia. A felesége két éve súlyos asztmával ágynak esett, azóta is fekszik. - Végül úgy döntöttem, hogy elindulok a nagydíjért - mondta Laughlin keserő mosollyal. - Talán kidobhatok néhány szemétládát egy magas ablakon, mielıtt McCone fiai elkapnának. - Komolyan azt gondolod, hogy... - A menekülı ember? Azt lefogadhatod. Adj egy olyan pocsék cigit, haver. Richards megkínálta. Nyílt az ajtó, és a pislogó srác lépett ki egy gyönyörő lány társaságában, aki mindössze két zsebkendıt viselt. A fiú ideges fél mosollyal nézett rájuk, amikor elment mellettük. - Air. Laughlin! Befáradna, kérem? Így hát Richards egyedül maradt, ha nem számítjuk a recepciós kisasszonyt, aki ismét eltőnt a rókalyukban. Fölállt, odament az ingyenes cigaretta automatához. Laughlinnak igaza lehet. A masina Doke-kal is szolgált. Biztos, hogy nagypályás játékosok lettek. Kivett egy Blamst, leült, rágyújtott. Húsz perc múlva Laughlin jött ki egy hamvasszıke oldalán. - Egy haverom a szerelımőhelybıl - mutatott a nıre. A lány kötelességtudóan mosolygott. Laughlin elgyötörten nézett Benre. - A fattyú legalább nem kertel - mondta Richardsnak. - Viszlát. Kiment. A recepciós kisasszony kidugta a fejét a rókalyukból. - Mr. Richards! Bemenne, kérem? Bement....Mínusz 087 A belsı iroda akkora volt, hogy focizni lehetett volna benne. Az egyik falat egyetlen panorámaablak foglalta el, amely nyugatra nyílt a középosztály házai, a kikötıi raktárai, olajtartályai és a Harding-tó felett. Ég és víz egyaránt gyöngyszürke volt; még mindig esett. A távolban hatalmas tartályhajó úszott jobbról balra. Az íróasztal mögött ülı férfi középtermető volt és nagyon fekete. Annyira fekete, hogy Richardsot egy pillanatra megcsapta a valószerőtlenség érzése. Az illetı felléphetett volna egy zenés darabban. - Mr. Richards! - Fölemelkedett, és az asztal fölött kezet nyújtott. Láthatólag nem feszélyezte túlzottan, hogy Richards nem óhajt parolázni. Visszahúzta a kezét, és leült. Az asztal mellett egy vászonszék állt. Richards leült, és elnyomta a cigarettáját egy hamutartóban, amelynek az aljára a Játékok zománc címerét domborították. - Dan Killian vagyok, Mr. Richards. Mostanra valószínőleg sejti, miért hoztuk ide. Feljegyzéseink és az ön vizsgaeredményei egyaránt azt mutatják, hogy értelmes fickó.

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell FELLEGHAJTÓ A SZIRT Krónikái Paul Stewart & Chris Riddell Könyvmolyképző Kiadó, 2008 ELSÔ fejezet TALÁLKOZÁS D él volt. Alvégvárosban sürgött-forgott a nép. A város fölött lebegô, a tetôket és a napot

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI L. A. Levinova K. A. Szapgir PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI VIDÁM MATEMATIKA II. L. A. Levinova K. A. Szapgir Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai VIDÁM MATEMATIKA II. Fordította: Láng Rózsa A

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger A Highgate temető ikrei (Részlet) Fordította Gálvölgyi Judit (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Audrey Niffenegger: Her Fearful

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER 1 KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER A hosszú, csillogó-villogó, koromfekete limuzin lassan kihajtott a követség kapuján, egy pillanatra megállt, aztán nekieredt a forgalomnak. Elölrôl és hátulról két-két rendôrmotor

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek.

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek. Elmore Leonard: Dinamit (részlet) Fordította: Totth Benedek Chris Mankowski utolsó munkanapja, délután kettő, még két óra van hátra a műszak végéig, amikor befut a riasztás, hogy hatástalanítania kell

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

KELECSÉNYI LÁSZLÓ ÓLOMÉVEK

KELECSÉNYI LÁSZLÓ ÓLOMÉVEK KELECSÉNYI LÁSZLÓ ÓLOMÉVEK Azoknak, akik túl gyengék, hogy szembeszegüljenek a világgal, ám nem kevésbé azoknak is, akik semmibe veszik az áldozatokat. Impresszum Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap) a múzeum zárva van Az egész úgy kezdődött, hogy a barátnőm és én szerettük volna megnézni a Kolláber Antalkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Oda is mentünk egy szép napfényes szerda délelőtt, hogy eme elhatározásunkat

Részletesebben

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10.

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A minap fekete csuklyások sorozatot lõttek és Molotov-koktélokat dobtak a tarnabodi faluszélen négy házra. Az idõs lakók nem sérültek meg. Még aznap délelõtt

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben