Stephen King - A Menekülı Ember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stephen King - A Menekülı Ember"

Átírás

1

2 Stephen King - A Menekülı Ember Fordította Bihari György EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Stephen King as Richard Bachman: The running man A signet book published by agreement with the author and the author's agents Ralph M. Vicinanza, LTD. Copyright 1982 by Richard Bachman Hungarian Translation Bihari György, 2004 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELİS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ A TÖRDELÉS AZ SZBÉ BT MUNKÁJA NYOMTA A KAPOSVÁRI NYOMDA KFT. FELELİS VEZETİ POGÁNY ZOLTÁN IGAZGATÓ KÉSZÜLT KAPOSVÁROTT, 2004-BEN A NYOMDAI RENDELÉS TÖRZSSZÁMA: FELELİS SZERKESZTİ PALKÓ KATALIN A FEDÉLTERV ÉS A TIPOGRÁFIA SZ. BODNÁR ÉVA KÉSZÜLT 13,92 (A/5) ÍV TERJEDELEMBEN ISBN A szerzıtıl az Európa Könyvkiadónál megjelent: A rendcsinálók Sorvadj el! Atlantisz gyermekei Az I-II. Állattemetı Bilincsben Borzalmak városa Carrie Christine Cujo Csontkollekció Dolores Éjszakai mőszak A Fekete Ház (Peter Straubbal) Halálos árnyék A halálsoron Hasznos Holmik A holtsáv A két Rose A Napkutya Nem jön szememre álom A ragyogás Rémálmok és lidércek A remény rabjai Rémautó A rémkoppantók Rémület a sivatagban A Setét Torony I. A harcos A Setét Torony II. A hármak elhívatása

3 A Setét Torony III. Puszta földek A Setét Torony IV. Varázsló és üveg A Talizmán (Peter Straubbal) Titkos ablak, titkos kert Tom Gordon, segíts! Tortúra Tóparti kísértetek A tőzgyújtó Végítélet I-II....Mínusz 100 Az asszony hunyorogva nézte az ablak fehér fényénél a lázmérıt. Mögötte úgy fúrta magát a szemerkélı esıbe Co-Op City többi magas háza, mint egy börtön szürke tornyai. Lent a légaknában rongyos mosás csattogott a szárítókötélen. Patkányok és kövér kóbor macskák turkáltak a szemétben. A férjére pillantott, aki az asztalnál ült, és kitartóan, üres tekintettel bámulta a képernyıt. Már hetek óta. - Ez nem volt jellemzı rá. Mindig győlölte. Természetesen minden lakótelepi lakásba beszerelték - törvény írta elı, de egyelıre még nem volt törvényellenes kikapcsolni. A 202l-es Kötelezı Szórakozás törvény azért nem ment át, mert hat szavazat hiányzott a kétharmados többséghez. A férfi rendes körülmények között sohasem nézte. De mióta Cathy megbetegedett, folyton a pénzes reklámokat bámulta. Az asszony gyomra összeszorult a rémülettıl. A szünetben a legújabb filmet reklámozó bemondó hisztérikus rikácsolása közepette is hallani lehetett Cathy influenzától rekedt sírását. - Mennyire rossz? - kérdezte Richards. - Nem olyan vészes. - Ne kamuzz. - Negyven fok. A férfi egyszerre két ököllel csapott rá az asztalra. Egy mőanyag tányér a levegıbe ugrott, majd csattanva visszaesett. - Kerítünk orvost! Próbálj már meg kevesebbet aggódni. Ide figyelj... - Lázasan hadarni kezdett, hogy elterelje a férje figyelmét, ám az elfordult tıle, és ismét a képernyıre meredt. Véget ért a szünet, újra kezdıdött a játék. Természetesen nem valamelyik menı, csak afféle olcsó nappali vacak, a Taposs a dohányért. Kizárólag krónikus szív-, máj- vagy tüdıbetegek indulhattak benne, néha a mulatság kedvéért bedobtak egy-egy nyomorékot is. A versenyzı minden percért, amelyet sikerült a mókuskerékben eltöltenie (miközben folyamatosan karattyolt a mősorvezetıvel), tíz dollárt nyert. A mősorvezetı kétpercenként föltett egy Jutalomkérdést a versenyzı kategóriája szerint (a jelenlegi hackensacki hapsi, aki szívzörejjel bajlódott, oda meg vissza volt az amerikai történelemért), amely ötven dollárt hozott a konyhára. Ha a versenyzı nem tudott válaszolni a kérdésre, mert elszédült, nem kapott levegıt, vagy a szíve fantasztikus akrobatamutatványokat hajtott végre a mellében, ötven dollárral csökkentették a nyereményét, a mókuskereket pedig felgyorsították. - Majd megoldjuk, Ben. Tényleg. Igazán. Én... majd én... - Mit fogsz csinálni? - A férfi kegyetlenül nézett rá. - Majd strichelsz? Soha többé, Sheila. Igazi orvosra van szüksége. Semmi mocskos kező, whiskyszagú bába a blokkból. Csakis korszerő felszerelés. Majd én elintézem.

4 Keresztülment a szobán, miközben a szeme úgy tapadt a mosogató fölötti hámló falra szerelt képernyıre, mint akit megbabonáztak. Leakasztotta olcsó farmerzubbonyát a szögrıl, és magára kapta. - Ne! Ne, nem... Nem engedem! Nem fogod... - Miért nem? Legrosszabb esetben kapsz néhány régi rongyot, mert nincs apa a háznál. Akár így, akár úgy, lesz annyid, hogy a gyerek kibírhassa. Az asszony sohasem volt igazán szép, és azokban az években, amióta a férje nem dolgozott, girhessé fogyott, de ebben a pillanatban gyönyörőnek látszott... fejedelminek. - Nem fogadom el. Kirúgom a kézbesítıt, ha idejön a véres pénzzel. Talán a férjemen gazdagodjak meg? A férfi komoran, keserően fordult felé. Volt benne valami, ami kívülállóvá tette, egy láthatatlan dolog, amivel a Hálózat könyörtelenül számolt. Dinoszaurusznak számított ebben a korban. Nem valami nagynak, de mégiscsak atavizmust jelentett, zavaró elemet. Talán még veszélyt is. A nagy felhık is apró részecskéken csapódnak ki. A hálószoba felé intett. - Mit szólnál, ha jeltelen szegénysírba kerülne? Az tetszene? Sheilának nem maradt más érve, csak az esztelen fájdalom. Az arca összegyőrıdött, könnyekben olvadt föl. - Ben, éppen ezt akarják az olyanoktól, mint mi, mint te... - Talán nem vesznek be - felelte a férfi, és kinyitotta az ajtót. - Talán nincs meg bennem, amit keresnek. - Ha most elmész, megölnek. Én pedig itt leszek, és nézem. Azt akarod, hogy nézzem, miközben ı a másik szobában van? - A sírástól alig lehetett érteni, amit mondott. - Azt akarom, hogy Cathy életben maradjon. - Igyekezett becsukni az ajtót, de az asszony útban volt. - Akkor csókolj meg, mielıtt elmennél. Richards megcsókolta. Lejjebb a folyosón Mrs. Jenner kinyitotta az ajtót, és kilesett. Sózott marhahús és káposzta dús, ingerlı, észveszejtı illata csapta meg ıket. Mrs. Jenner jól élt - kisegített a helyi gyógyszerelosztó diszkontban, és kísértetiesen jó szeme volt az illegális kártyákhoz. - Elfogadod a pénzt? - kérdezte Richards. - Nem csinálsz semmilyen ostobaságot? - Elfogadom - suttogta az asszony. - Tudod, hogy el... Férje félszeg mozdulattal magához rántotta, majd gyorsan, esetlenül elfordult, és lerohant a nyaktörıen meredek, rosszul megvilágított lépcsın. Az asszony a néma zokogástól rázkódva állt az ajtóban, míg meg nem hallotta, hogy öt emelettel lejjebb tompa dörrenéssel bevágódik a kapu. Ekkor az arcához kapta a kötényét. Még mindig fogta a hımérıt, amellyel a kicsi lázát mérte. Mrs. Jenner odaosont hozzá, és megrántotta a kötényt. - Aranyom! - suttogta. - Én tudok szerezni a feketepiacon penicillint, ha megjön a pénz... igazán olcsó... jó minıségő... - Kifelé! - visította Sheila. Mrs. Jenner visszahıkölt, és kivicsorította fogainak megfeketedett csonkjait. - Én csak segíteni próbáltam - motyogta, és visszaiszkolt a szobájába. Cathy egyfolytában sírt, a vékony furnér alig tompította a hangját. Mrs. Jenner képernyıje bömbölt és huhogott. A Taposs a dohányért versenyzıje éppen ekkor vallott kudarcot a Jutalomkérdéssel, és rögtön szívrohamot is kapott. Gumírozott hordágyon vitték el, a közönség tapsolt. Mrs. Jenner, miközben felsı ajka föl-alá liftezett, beírta Sheila Richards nevét a noteszába. - Majd meglátjuk - mondta a levegınek. - Majd meglátjuk, Illatos Nagysága. Baljós puffanással csukta be a noteszt, és leült, hogy megnézze a következı játékot.

5 ...Mínusz 099 Mire Richards kiért az utcára, a szemerkélés kitartó esıvé erısödött. A másik oldalon a nagy Smoky-Doke hımérı tíz fokot mutatott. (Épp a megfelelı hımérséklet egy Doke-ra!) Akkor az ı lakásukban tizennyolc fok lehet. És Cathy influenzás. Koszos patkány kocogott lomhán a repedezett, ragyás aszfalton. A másik oldalon 2013-as Humber csontváza rozsdásodott málló tengelyein. Teljesen kifosztották, még a kerékfelfüggesztéseket és a motorbakokat is leszedték, de a zsaruk nem szállították el. A zsaruk már nem nagyon merészkedtek a Csatornától délre. Co-Op City a sugár alakban szétágazó parkolók, kihalt boltok, szabadidıközpontok és kikövezett játszóterek darázsfészkének közepén állt. Itt a motoros bandák jelentették a törvényt, és amit a híradók összehordtak a Déli Városrész rettenthetetlen rendırségérıl, az nem volt más, mint egy kalap szar. Az utcák kísértetiesek, csöndesek voltak. Ha az ember kiment, vagy gázpalackot vitt magával, vagy pneumobuszra szállt. Richards gyorsan lépkedett, nem nézett körül, nem gondolkodott. A levegı kénszagú volt és fojtogató. Négy motoros robogott el mellette, valaki egy rücskös aszfaltdarabot hajított felé. Richards könnyedén kikerülte. Két pneumobusz is elhúzott mellette szelet kavarva, de nem intett nekik. A heti húszdolláros munkanélküli-segélyt (régi pénz) már elköltötték. Nem maradt jegyre. A portyázó bandák nyilván érezhették rajta a szegényszagot, mert békén hagyták. Magas házak, lakótelepek, drótkerítések, néhány kifosztott roncsot nem számítva üres parkolók, a járdán esıtıl szétfolyó, krétával felfirkált disznóságok. Betört ablakok, patkányok, a járdán, a kanálisban kiborult, lucskos szemét. A málladozó szürke falakon dülöngélı firkák: SÁPATAG, NE HAGYD, HOGY RÁD SÖTÉTEDJEN. DOKE-OT SZÍNAK A JÓNÉPEK. VISZKET ANYÁD. NYÚZD MEG A BANÁNODAT TOMMY TAHÓ. HITLER DÖGÖS SRÁC VÖT. MARY. SID. ÖLGYED A BIBSIT. A hetvenes években fölszerelt, régi nátriumgız lámpákat utcakövekkel, kavicsokkal verték ki. Egyetlen villanyszerelı sem jött ide, hogy kicserélje azokat; ıket Új Kredit Dollárral fizetik. A szerelık a belvárosban maradnak, babám. A belváros király hely. Néma csend volt, leszámítva a pneumobuszok erısödı-halkuló sziszegését, és Richards lépteinek visszhangos kopogását. Ez a csatatér csupán éjszaka elevenedik meg. Nappal kihalt, szürke csöndbe süpped, csak a macskák, patkányok és kövér, fehér férgek turkálnak a szemétben. Ez itt nem szag, hanem a szép ös év rohadásának párája. A képkábelek biztonságos mélységben rejtıznek a föld alatt, és csak egy idióta, vagy egy forradalmár akarna kárt tenni bennük. A képernyı táplálja az álmokat, az az élet kenyere. Tizenkét régi pénz a szipu csomagja, friscói anyagból húsz egy tabletta, a képernyı ingyen meghülyít. Távolabb, a Csatorna másik oldalán napi huszonnégy órában mőködik az álommasina... de Új Dollárért, és azt csak az kap, akinek van munkája. Viszont csaknem négy millióan vannak a többiek, a Csatornától délre, Co-Op Cityben, és szinte valamennyi munkanélküli. Richards három mérföldet gyalogolt. Sőrőbbek lettek az eleinte erısen berácsozott, alkalmi italboltok és trafikok. Azután megjelentek az X-házak (!!24 órás perverzió! - 24 órán át számíthat ránk!!), a zálogházak, a vérbankok. Minden sarkon bandatagok ültek motoron, a csatornákat elborította a csikkek hóesése. Menı pasik szívnak Doke-ot. Feltőntek az égnek meredı, magas és tiszta felhıkarcolók. A legmagasabb a Játékhálózat százemeletes tornya, amelynek a teteje eltőnik a felhıkben és a szmogban. Richards azt bámulta mereven, miközben gyalogolt egy újabb mérföldet. Megjelentek a drágább mozik és a rács nélküli trafikok (viszont vagyonırök ácsorogtak elıttük, szolgálati övükrıl elektromos tömegoszlató lógott). Minden sarkon rendır. A Nép Kútja Park: belépıdíj hetvenöt cent. A

6 drótkerítés mögött jól öltözött anyák figyelték gyermekeiket, akik a gyepen szaladgáltak. A bejárat mindkét oldalán rendır. A szökıkút apró és szánalmas volt. Átkelt a Csatornán. Ahogy közeledett, a Játékok Tornya egyre magasabb és valószínőtlenebb lett fényezett kıfalával, az irodai ablakok égbe szökı soraival. Rendırök lestek, készen rá, hogy arrébb lökdössék, vagy rásózzanak egyet, ha a lófrálás bőnébe esne. A belvárosban egyetlen célja lehet egy buggyos, szürke nadrágot viselı, bilivel nyírott frizurás, beesett szemő alaknak. Ez a cél pedig a Játékok Tornya. A minısítı vizsgálatok pontosan délben kezdıdtek, és amikor Ben Richards beállt a sor végére, már majdnem benne volt a Játékok Tornya árnyékában, de még így is kilenc háztömb - csaknem egy mérföld választotta el a felhıkarcolótól. A sor úgy nyújtózott elıtte, mint egy örök kígyó. Hamarosan mögötte is álltak. A rendırök szemmel tartották ıket. Kéz a pisztoly agyán, vagy az elektromos osztókén. Üresen, lenézın mosolyogtak. - Az ott úgy fest, mint egy félnótás, mi, Frank? Nekem legalábbis úgy tőnik. - Amott egy fickó aztat kérdezte tüllem, van-e itt olyan hely, ahol kimehetne. Hát hinnéd? - Ezek a kurafiak nem... - Megölné a saját anyját egy... - Úgy bőzlött, mint aki nem fürdött már... - Tisztára, mint egy csudásbódé, én mindig... A fejek lehorgadtak az esıben, a lábak céltalanul csoszogtak, és egy idı után megindult a sor....mínusz 098 Négy óra is elmúlt, mire Ben Richards odaért a központi pulthoz, ahonnan a 9-es asztalhoz irányították (Q-R). A kattogó masina mögött ülı asszony fáradtnak, kegyetlennek és személytelennek látszott. Ránézett a férfira, de nem látta. - Név, elsı és második keresztnév. - Richards, Benjamin Stuart. Az ujjak száguldottak a billentyőkön. Katt-katt-katt, kopogott a masina. - Kor, magasság, súly? - Huszonnyolc, száznyolcvanöt, nyolcvankettı. Katt-katt-katt. A hatalmas elıcsarnok a visszaverıdı, ide-oda pattogó hangok temetıje volt. Válaszok követtek kérdéseket. Síró embereket vezettek ki. Embereket hajítottak ki. Nyers, tiltakozó hangok csattantak. Egy-két sikoly. Kérdések. Mindig csak kérdések. - Legmagasabb iskolai végzettsége? - Szakiskola. - Érettségizett? - Nem. - Hány évet járt, mikor hagyta ott? - Két évet. Tizenhat évesen. - A távozás oka? - Megnısültem. Katt-katt-katt. - A felesége kora és neve, ha van. - Sheila Catherine Richards, huszonhat éves. - A gyermek kora és neve, ha van. - Catherine Sarah Richards, tizennyolc hónapos. Katt-katt-katt.

7 - Még egy utolsó kérdés, uram. Ne fáradjon hazudozással, úgyis kiderül a fizikális vizsgálatoknál, és akkor kizárják a versenybıl. Használt valaha is heroint, vagy a friscói anyagnak nevezett szintetikus amfetamin hallucinogént? - Nem. Katt. Kipottyant egy mőanyag kártya, a nı átnyújtotta Richardsnak. - Ezt ne veszítse el, nagyfiú. Ha elvész, vissza kell jönnie a jövı héten. - Végre rápillantott, látta az arcát, dühös szemét, nyurga termetét. Nem rossz. Legalább van benne egy kis értelem. Jó statisztika. Hirtelen kikapta Ben kezébıl a kártyát, és letépte a jobb felsı sarkat, amitıl a kártya furcsán csorbának látszott. - Hát ez miért volt? - Ne törıdjön vele. Majd valaki késıbb elmondja. Esetleg. - A férfi válla fölött a hosszú elıcsarnok végébe mutatott, ahol a liftek sorakoztak. Tucatszám állították meg az asztaloktól szabadult embereket. Azok felmutatták mőanyag igazolványukat, és akkor már továbbmehettek. Miközben Richards figyelte ıket, a rendır megállított egy reszketı, fakó arcú kábszerest, és az ajtóra mutatott. A drogos sírva fakadt. De azért ment. - Kegyetlen a világ, nagyfiú - mondta minden együttérzés nélkül a nı az asztal mögött. - Indíts. Richards elindult. Mögötte máris újra kezdıdött a litánia....mínusz 097 Az elıcsarnok végében, az asztalokon túl egy kemény, kérges tenyér nehezedett a vállára. - Kártyát, cimbi. Richards megmutatta. A zsaru ellazult, alamuszi arca kínaiassá győrıdött a csalódottságtól. - Szereted visszazavarni ıket, mi? - kérdezte Richards. - Attól indulsz be, ugye? - Vissza akarsz menni a külvárosba, tahó? Richards elment mellette, de a rendır nem mozdult. Félúton a liftekhez megállt, és visszanézett. - Hé! Zsaru! A rendır mogorván nézett rá. - Van családod? Lehet, hogy a jövı héten te következel. - Mozgás! - kiáltotta dühösen a rendır. Richards mosolyogva ment tovább. Húszegynéhány jelentkezıbıl álló sor várakozott a lift elıtt. Richards megmutatta az egyik szolgálatos rendırnek a kártyáját, az pedig alaposan megvizsgálta. - Kemény gyerek vagy, aranyom? - Elég kemény - mondta Richards, és elmosolyodott. A rendır visszaadta a kártyát. - Na, majd puhára rugdosnak. Mennyire lesz felvágva a nyelved, ha majd kilyuggatják a fejedet, aranyom? - Éppen annyira, mint neked pisztoly nélkül, amikor a gatyád a bokádnál harmonikázik - felelte még mindig mosolyogva Richards. - Meg akarod próbálni? Egy pillanatig azt hitte, hogy a rendır behúz neki egyet. - Majd elintéznek - mondta a zsaru. - Térden fogsz csúszni, mielıtt befejeznéd. Peckes léptekkel odamasírozott három újonnan érkezetthez, és az igazolványukat követelte. A Richards elıtt álló férfi megfordult. Ideges, boldogtalan arca volt, göndör haja cakkban nıtt be a homlokába. - Ne kötözködj velük, haver. Elterjed a híre. - Csakugyan? - nézett le rá derősen Richards. A férfi elfordult. A liftajtó hirtelen félresiklott. A nyomógombok sorát egy hatalmas, pocakos, fekete rendır védte. A tágas lift mélyén egy másik rendır ült sámlin, telefonfülke nagyságú, golyóálló

8 üvegbıl készült kalitkában, és egy háromdimenziós perverz magazint nézegetett. Lefőrészelt csövő puska állt a két térde között. A töltények mellette sorakoztak, a keze ügyében. - Menjenek a lift végébe! - kiáltotta a kövér rendır unott fontoskodással. - Menjenek a lift végébe! Menjenek a lift végébe! Annyira összezsúfolódtak, hogy lélegezni is alig bírtak. Richards a szomorú élı hús győrőjében állt. Fölmentek az emeletre. Kitárult az ajtó. Richards, aki fejjel magasabb volt mindenkinél, hatalmas várószobát látott, amelyet óriási képernyı uralt, és székek sorakoztak benne. Az egyik sarokban cigarettaautomata állt. - Lépjenek ki! Lépjenek ki! A bal kezükben tartsák az azonosítási lapjukat! Kiléptek, a kártyát odatartották egy kamera személytelen lencséje elé. Három rendır állt a közelben. Tucatnyi kártyánál valamiért megszólalt egy csengı. Gazdáikat kirántották a sorból, és elvitték. Richards bemutatta az igazolványát. Intettek, hogy továbbmehet. Odalépett a cigaretta automatához, vett egy csomag Blamset, majd leült, a lehetı legmesszebb a képernyıtıl. Rágyújtott, leszívta a füstöt, köhögött. Csaknem hat hónapja nem volt cigaretta a szájában....mínusz 8 és VISSZASZÁMLÁLÁS. Az A kezdıbetőseket csaknem azonnal behívták az orvosi vizsgálatokra. Nagyjából két tucat ember felállt, és besorjázott a képernyı mögötti ajtón. Az ajtó fölé ERRE feliratú nagy táblát szögeztek. A betők alá nyilat rajzoltak, amely az ajtóra mutatott. A Játékok résztvevıi között hírhedten sok volt az írástudatlan. Úgy negyedóránként szólítottak új kezdıbetőt. Ben Richards öt óra körül ült le, és úgy becsülte, hogy negyed kilenc tájt kerül sorra. Bánta, hogy nem hozott magával egy könyvet, de aztán rájött, hogy jobb így. A könyveket legjobb esetben gyanakodva nézték, különösen olyasvalakinél, aki a Csatornától délre lakott. A perverz magazinok biztonságosabbak. Idegesen nézte a hatórás híreket (Ecuadorban súlyosbodtak a harcok, Indiában újabb kannibálfelkelések törtek ki, a detroiti Tigrisek a délutáni meccsen 6:2-re verték a hardingi Pumákat), és mikor fél hétkor elkezdıdött az esti elsı, nagy pénzre menı játék, idegesen odament az ablakhoz, és kibámult. Most, hogy lélekben felkészült, a játékok ismét untatták. Társainak többsége viszont ijesztı elragadtatással nézte a Tréfás puskákat. Lehet, hogy a jövı héten ık következnek. Kint a nappal lassan vérzett el alkonyattá. Az elektromos vonatok sebesen sivítottak az energiagyőrőkön az elsı emeleti ablak magasságában, erıs fényszóróik a szürke levegıt döfködték. Lent a járdán férfiak és nık tömege (zömük természetesen technikus, vagy a Hálózat aktakukaca) akkor kezdte az esti portyát valami szórakozás után. A szemközti sarkon egy Engedélyes Házaló rakta ki az áruját. Richards alatt elment egy férfi, mindkét karján egyegy cobolybundás babával; a trió jót nevetett valamin. Hirtelen borzalmasan vágyakozni kezdett Sheila és Cathy után. Bárcsak felhívhatná ıket! De úgy gondolta, ezt nem engedélyezik. Természetesen még mindig kimehetett; már sokan megtették. Keresztülvágtak a szobán, bizonytalanul vigyorogva a semmire, majd kiléptek azon az ajtón, amelyre azt írták: AZ UTCÁRA. Visszamenjen a lakásba, ahol a lánya a szomszéd szobában izzik a láztól? Nem. Ezt nem teheti meg. Nem teheti. Még egy kicsit álldogált az ablaknál, azután visszaült a helyére. Éppen kezdıdött az új játék, az Ásd meg a sírodat. A mellette ülı fickó aggodalmasan megrángatta a karját. - Tényleg igaz, hogy a jelentkezık egyharmadát kiszórják az orvosi vizsgálatokon? - Nem tudom - felelte. - Jézusom! - mondta a fickó. - Hörghurutom van. Talán a Taposs a dohányért-ban...

9 Richardsnak semmilyen válasz nem jutott az eszébe. A pofa lélegzete úgy hangzott, mintha a távolban egy teherautó igyekezne fölfelé egy meredek hegyoldalon. - Családos vagyok - mondta halkan, kétségbeesetten a férfi. Richards úgy nézett a képernyıre, mintha érdekelné, ami ott történik. A fickó sokáig hallgatott. Amikor hét harminckor ismét változott a mősor, Richards hallotta, hogy a másik oldalán ülı embernél érdeklıdik az orvosi vizsgálatok felıl. Mostanra besötétedett. Richards azon tőnıdött, vajon esik-e még. Úgy látszott, nagyon hosszú lesz az estéjük....mínusz 095 Pár perccel múlt fél tíz, mire az R betősök bementek a vörös nyíl alatti ajtón a vizsgálószobába. Az izgalom nagyrészt lelohadt, az emberek, akikbıl kikopott a kezdeti félelem, vagy mohón bámulták a képernyıt, vagy szundikáltak. A nehezen lélegzı férfi neve L-lel kezdıdött, és egy órája hívták be. Richards lustán tőnıdött, vajon kivágták-e. A vizsgálószoba hosszú, csempével burkolt helyiség volt, neoncsövek világították meg. Úgy festett, mint egy szerelıszalag, a vizsgálat, különbözı szakaszainak megfelelıen ácsorgó, unatkozó orvosokkal. Ugyan bizony megvizsgálná valamelyikıtök a kislányomat?, gondolta keserően Richards. A jelentkezık a falba épített kamera lencséje elé tartották a kártyájukat, azután parancsra megálltak egy sor ruhafogas elıtt. Odament hozzájuk egy hosszú, fehér köpenyt viselı orvos, hóna alatt csiptetıs mappával. - Vetkızzenek - mondta. - Akasszák föl a ruháikat a fogasokra. Jegyezzék meg a fogas számát, és a túlsó oldalon mondják meg a ruhatárosnak. Ne aggódjanak az értékeik miatt. Itt senkinek nincs rájuk szüksége. Értékek. Pikáns, gondolta Richards, miközben kigombolta az ingét. Volt egy üres tárcája, benne néhány kép Sheiláról és Cathyrıl, egy számla, talpalásról, hat hónappal azelıtt csináltatta a helyi suszterrel, egy kulcskarika, rajta egyetlen kulcs, amely az ajtót nyitja, egy baba zokni, nem is emlékezett rá, hogy berakta, meg a csomag Blams, amelyet az automatából vásárolt. Rongyos trikót és alsónadrágot viselt, mert Sheila makacsul ragaszkodott hozzá, hogy hordja, de akadtak itt olyanok, akik még gatyát se vettek a nadrágjuk alá. Hamarosan meztelenül és névtelenül ácsorogtak, hímvesszıjük elfelejtett harci buzogányként lógott a lábuk között. Mindenki a kezében tartotta a kártyáját. Néhányan csoszogtak, mintha hideg lenne a padló, pedig nem volt az. Alkohol enyhe, személytelen, nosztalgikus szaga sodródott a levegıben. - Maradjanak a sorban! - pattogott az irattartós doktor. - Mindenki mutassa föl a kártyáját! Kövessék az utasításokat! Megindult a sor. Richards látta, hogy minden doktor mellett egy rendır áll. Lesütötte a szemét, és várt. - Kártya. Odaadta. Az elsı orvos följegyezte a számát, azután azt mondta: - Nyissa ki a száját. Kinyitotta. Lenyomták a nyelvét. A következı orvos egy apró lámpa segítségével a pupilláját vizsgálta meg, azután a fülébe nézett. A következı a sztetoszkóp hideg győrőjét nyomta a mellére. - Köhögjön. Köhögött. A sor végén egy embert elvonszoltak. Szüksége van a pénzre, ezt nem tehetik vele, rájuk küldi az ügyvédjét. A doktor elmozdította a sztetoszkópot. - Köhögjön.

10 Köhögött. Az orvos megfordította, a hátára illesztette a mőszert. - Mélyet lélegezzen, azután tartsa benn a levegıt. -A sztetoszkóp arrébb mozdult. - Fújja ki a levegıt. Kifújta. - Tovább. A vérnyomását egy fél szemén kötést viselı, vigyorgó orvos mérte meg. A hímvesszıjét egy kopasz medikus vizsgálta, akinek májfolt nagyságú barna szeplık éktelenkedtek a koponyáján. Bedugta hővös kezét a herezacskó és a combtı közé. - Köhögjön. Köhögött. - Tovább. Megmérték a lázát. Megkérték, köpjön egy csészébe. Most járt félúton. A szoba közepén. Két-három ember már végzett, és a nyúlfogú, tésztás arcú ruhatáros drótkosárban hozta a ruhájukat. Újabb fél tucat embert kirángattak a sorból, és a lépcsık felé lökdöstek. - Hajoljon le, tárja szét a farpofákat. Richards hajolt, tárt. Egy gumival borított ujj behatolt a végbelébe, körültapogatott, visszahúzódott. - Tovább. Három oldalán függönnyel elkerített fülkéhez ért, olyan volt, mint a szavazófülkék - amelyekkel a tizenegy éve bevezetett számítógépes szavazás végzett -, és egy kék edénybe vizelt. Az orvos elvette az edényt, egy drótkosárba tette. A szemvizsgálat következett. - Olvassa - mutatott egy táblát az orvos. - E-A, L-D, F-S, P, M, Z-K, A, C, D-U, S, G, A- - Elég. Tovább. Újabb szavazófülke-féleségbe lépett, és feltett egy fülhallgatót. Azt mondták neki, hogy nyomjon meg egy fehér gombot, amikor hall valamit, és egy vöröset, amikor már nem hallja. A hang nagyon magas és halk volt - mint amikor egy kutyahívó síp hangját annyira elmélyítik, hogy elérje az emberi hallásküszöböt. Richards addig nyomogatta a gombokat, amíg azt nem mondták, elég. Megmérték a súlyát. Megállt egy röntgenképernyı elıtt, ahol ólomkötényt adtak rá. Egy orvos, aki gumit rágott, és dallamtalanul dúdolt valamit, számos felvételt csinált róla, és följegyezte a kártyája számát. Richards csoportja harmincfıs volt. Tizenketten érték el a szoba túlsó végét. Néhányan felöltözve várták a liftet. Tucatnyi másik férfit elvittek a sorból. Egyikük megpróbált rátámadni arra az orvosra, aki kiszuperálta, de egy rendır jól feltöltött elektromos ösztökéjével eltérítette a szándékától. A fickó összeesett, mintha letaglózták volna. Richards egy alacsony asztalnál állt, és vagy ötvenféle betegséggel kapcsolatban kérdezgették, megkapta-e ıket valaha. A legtöbb a tüdıre vonatkozott. A doktor élesen fölpillantott, amikor megemlítette, hogy influenza van a családban. - A felesége? - Nem. A lányom. - Kora? - Másfél éves. - Be van oltva? Ne próbáljon hazudni! - förmedt rá hirtelen az orvos, mintha Richards máris megpróbált volna hazudni. - Ellenırizzük az egészségügyi kartonját júliusában oltottak be szeptemberében megújították. A háztömb gyengélkedıjében. - Tovább. Richards hirtelen szeretett volna átnyúlni az asztalon, hogy kitörje a féreg nyakát. Ehelyett továbbment.

11 Az utolsó állomásnál egy szigorú tekintető, kurtára nyírt hajú orvosnı, akinek az egyik fülében fülhallgató volt, megkérdezte, homoszexuális-e. - Nem. - Letartóztatták valaha valamilyen bőntett miatt? - Nem. - Van valamilyen fóbiája? Úgy értem... - Nincs. - Jobban tenné, ha meghallgatná a meghatározást - mondta árnyalatnyi lenézéssel az orvosnı. - Vagyis... - Van-e valami szokatlan, kényszeres félelmem, olyasmi, mint az akrofóbia vagy a klausztrofóbia. Nincs. A nı összeszorította az ajkát, és egy pillanatig úgy tőnt, hogy mindjárt tesz valami éles megjegyzést. - Használ vagy használt-e valaha hallucinogént vagy függıséget okozó kábítószert? - Nem. - Van olyan rokona, akit a kormány vagy a Hálózat ellen elkövetett bőn vádjával letartóztattak? - Nincs. - írja alá ezt a hőségesküt és a Játékfelügyelıség engedélyét, Mr. öö, Richards. Odafirkantotta az aláírását. - Mutassa meg a ruhatárosnak a kártyáját, s mondja be a megfelelı számot... Mondat közben hagyta ott, hüvelykujjával intve a nyúlfogú ruhatárosnak. - Huszonhatos szám, Tapsi. -A ruhatáros hozta a holmiját. Richards lassan felöltözött, és odament a lifthez. A végbele megalázóan égett, mintha erıszakot követtek volna el rajta, és síkos lett a kenıcstıl, amit az orvos használt. Amikor mindnyájan összegyőltek, kinyílt a liftajtó. A golyóálló fülke most üres volt. A rendır ez alkalommal girhes volt, orra mellett nagy zsírdaganattal. - Menjenek a fülke végébe! - kántálta. - Kérem, menjenek a fülke végébe! Miközben az ajtó bezárult, Richards látta, hogy a folyosó túlsó végében kitódulnak az 5 kezdıbetős nevek viselıi. Az irattartós orvos elindult feléjük. Azután az ajtó becsukódott, semmit sem lehetett látni többé. Fölértek a másodikra, az ajtó egy hatalmas, félhomályos hálóteremre nyílt. Zsákvászonnal bevont, vasvázas priccsek sorakoztak végtelenbe nyúlóan. Két rendır egyenként engedte ki ıket a liftbıl, és mindenkinek adtak egy ágyszámot. Richardsé a 940-es volt. A priccsen egy barna pokróc és egy nagyon lapos párna hevert. Richards lefeküdt, a cipıjét a padlóra dobta. A lába a levegıben lógott, de ezt el kellett viselnie. Karját keresztbe tette a feje alatt, és a mennyezetet bámulta....mínusz 094 Másnap reggel pontban hat órakor ébredt egy csengı éktelen berregésére. Egy pillanatig zavarodottan azon tőnıdött, Sheila ébresztıórát vásárolt-e, vagy mi a fene ez. Azután minden az eszébe jutott, és felült. Ötvenesével terelték be ıket egy nagy fürdıszobába, ahol felmutatták a kártyájukat egy rendırrel ırzött kamerának. Richards belépett egy kék csempés fülkébe, amelyben tükör, mosdó, zuhanyozó és vécé volt. A mosdó fölötti polcon celofánba csomagolt fogkefék sorakoztak, mellettük villanyborotva, egy darab szappan és egy fél tubus fogkrém. A tükör

12 sarkába azt írták: TISZTELD A MÁS TULAJDONÁT! Ez alá valaki odafirkantotta: ÉN CSAK A SAJÁT SEGGEMET TISZTELEM! Richards zuhanyozott, a vécé víztartályán elhelyezett halomból kiemelt egy törülközıt és megszárítkozott, majd borotválkozott, és fogat mosott. Beengedték ıket egy büfébe, ahol ismét elkérték az igazolványukat. Richards fogott egy tálcát, és lerakta a rozsdamentes acélpultra. Kapott egy doboz kukoricapelyhet, egy tányér zsíros sült krumplit, egy merítıkanálnyi rántottát, egy darab pirítóst, amely olyan hideg és kemény volt, akár a márvány sírkı, három deci tejet, egy csésze zavaros kávét (tejszín nélkül), egy tasak cukrot, egy tasak sót, meg egy kis zsírpapíron egy kanál margarint. Behabzsolta az ételt; mindnyájan azt tették. Richardsnak, Isten tudja, mióta, ez volt az elsı tisztességes étkezése, a zsíros pizza szeleteken és az állami pirulákon kívül. Az étel különös módon mégis íztelen volt, mintha a konyhában egy vámpír szakács dolgozna, aki kiszippantja az ízeket, csak a nyers tápértéket hagyva meg. Vajon ık mit esznek ma reggel? Algapirulákat. A baba mőtejét. Hirtelen elöntötte a kétségbeesés. Krisztusom, mikor látnak ebbıl pénzt? Ma? Holnap? A jövı héten? Vagy talán ez is csak egy trükk, villogó csali? Lehet, hogy egyáltalán nincs szivárvány, az arannyal teli fazékról nem is beszélve. Csak ült, az üres tányért bámulva, amíg hét órakor meg nem szólalt a csengı, és oda nem küldték ıket a lifthez....mínusz 093 A harmadik emeleten Richardsot és vagy ötven társát elıször egy hatalmas, üres terembe terelték, amelyet körben levélszekrényre emlékeztetı nyílások szegélyeztek. Ismét megmutatták az igazolványukat, és a liftajtó sziszegve bezárult mögöttük. Bejött egy gyérülı hajú, ösztövér ember, akinek a köpenyén a Játékok jelvénye díszlett (egy emberi fej árnyképe egy fáklya fölött). - Kérem, vetkızzenek le, és vegyenek ki minden értéket a zsebükbıl - mondta. - Azután dobják a ruhájukat az egyik szemétégetı nyílásba. A Játékok overallját kapják helyette. - Nagylelkően mosolygott. - Megtarthatják, akármilyen eredményt érnek is el a Játékokban. Néhányan morogtak, de mindenki engedelmeskedett. - Kérem, siessenek - mondta az ösztövér férfi. Kétszer összecsapta a tenyerét, ahogy az általános iskolás tanító jelzi a játék végét. - Még sok minden vár ránk. - Maga is versenyzı? - kérdezte Richards. Az ösztövér ember meglepett pillantást vetett rá. Valaki fölnyerített a háttérben. - Nem érdekes - mondta Richards, és kilépett a nadrágjából. Kivette értéktelen értékeit a zsebébıl, ingét, nadrágját és alsóját begyömöszölte egy levélnyílásba... Kurta, éhes láng villant föl valahol messze a mélyben. A helyiség másik oldalán kinyílt egy ajtó {mindig volt egy másik ajtó a másik oldalon; olyanok voltak, mint patkányok egy hatalmas, fölfelé terjeszkedı útvesztıben; amerikai útvesztıben, vélte Richards), és emberek toltak be S, M, L és XL betőkkel jelzett, nagy, kerekes kosarakat. Richards XL-t választott, és arra számított, hogy lötyögni fog hórihorgas termetén, de egész jól passzolt rá. Az anyag puha, tapadós, selyemszerő volt, de a selyemnél erısebb anyagból készült. Az elején egyszerő cipzárral zárult. Valamennyien sötétkékben pompáztak, a jobb mellzsebükön a Játékok jelvényével. Mire az egész csoport felöltözött, Richards úgy érezte, hogy elveszítette az arcát. - Erre jöjjenek, kérem - mondta az ösztövér ember, és egy újabb várószobába irányította ıket. Az elkerülhetetlen képernyı bégetett és kotkodált. - Tízesével fogják behívni önöket. A képernyı alatti ajtón szintén tábla díszelgett, ERRE felirattal és nyíllal.

FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRGY A SZERZİTİL AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL MEGJELENT. Az I-II. Álomcsapda. Állattemetı. Bilincsben. Borzalmak városa.

FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRGY A SZERZİTİL AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL MEGJELENT. Az I-II. Álomcsapda. Állattemetı. Bilincsben. Borzalmak városa. FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRGY A SZERZİTİL AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓNÁL MEGJELENT Az I-II. Álomcsapda Állattemetı Bilincsben Borzalmak városa Carrie Christine Atlantisz gyermekei Cujo Csontkollekció Dolores Éjszakai

Részletesebben

William Harrington COLUMBO A domboldal

William Harrington COLUMBO A domboldal William Harrington COLUMBO A domboldal İszinte szeretettel ajánlom ezt a kötetet nıvéremnek, Jane-nek; férjének, Tómnak; gyermekeiknek és unokáiknak. Wüliam Harringtón William Harrington COLUMBO A domb

Részletesebben

STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA. A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY

STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA. A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY STEPHEN KING A HÁRMAK ELHÍVATÁSA A SETÉT TORONY 2. kötet EUROFANTASY A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: S T E P H E N K I N G THE DARK TOWER II. THE DRAWING OF THE THREE A P L U M E B O O K NEW

Részletesebben

NNCL1188-4A5v1.0 STEPHEN KING. Rémautó

NNCL1188-4A5v1.0 STEPHEN KING. Rémautó NNCL1188-4A5v1.0 STEPHEN KING Rémautó FORDÍTOTTA BIHARI GYÖRY A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KESZÜLT: STEPHEN KING: FROM A BUICK 8 SCRIBNER PUBLISHED BY AGREEMENT WITH THE AUTHOR AND THE AUTHOR'S

Részletesebben

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET I.P.C. KÖNYVEK A m eredeti címe: Assumed Identity A fordítás a Warner Books 1993. kiadása alapján készült Copyright by David Morrell, 1993 Minden jog fenntartva! Fordította:

Részletesebben

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad?

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Három tehetséges fiatal lányt egymás mellé sodor a sors New York Cityben: mindegyikük szerencsét próbálni jött, hírnévre, elismerésre vágynak az ismeretlen és mégis

Részletesebben

"A Kölyök hátrálni kezdett. Most már próbálta megtölteni az egyik pisztolyt, de zsibbadt ujjai elejtették a töltényeket. Hirtelen föladta.

A Kölyök hátrálni kezdett. Most már próbálta megtölteni az egyik pisztolyt, de zsibbadt ujjai elejtették a töltényeket. Hirtelen föladta. "A Kölyök hátrálni kezdett. Most már próbálta megtölteni az egyik pisztolyt, de zsibbadt ujjai elejtették a töltényeket. Hirtelen föladta. A fegyver kihullott a kezéből, és nagyot koppant az úttesten.

Részletesebben

STEPHEN KING A NAPKUTYA

STEPHEN KING A NAPKUTYA STEPHEN KING A NAPKUTYA 3 és 4 perccel éjfél után EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. 2004 A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: STEPHEN KING: FOUR PAST MIDNIGHT PENGUIN. NEW YORK, 1990 PUBLISHED BY AGREEMENT

Részletesebben

2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban!

2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban! 2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban! 1 V I L Á G S I K E R E K Jeffrey Archer A TIZENEGYEDIK PARANCSOLAT

Részletesebben

MICHAEL GRANT KÖDDÉ VÁLTAK EGMONT

MICHAEL GRANT KÖDDÉ VÁLTAK EGMONT MICHAEL GRANT KÖDDÉ VÁLTAK EGMONT Az első kiadás a HarperCollins Children's Books, a HarperCollins Publisher tagjának gondozásában jelent meg 2008-ban. Copyright 2008 by Michael Grant All rights reserved.

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár William Harrington Columbo A gyilkos tévésztár ELSİ FEJEZET 1. ÁPRILIS 4., KEDD ESTE 19:58 A Pacific Club félhomályos bárjának székeit barnás bır borította. Kényelmes karfáik és jó vastagon tömött ülıkéik

Részletesebben

Nicholas Sparks MENEDÉK

Nicholas Sparks MENEDÉK Nicholas Sparks MENEDÉK Senki sem tudja, honnan, de egy nap gyönyörő nı érkezik Southportba, a tengerparti kisvárosba. A zárkózott fiatalasszony számára ez a hely többet jelent holmi átmeneti állomásnál.

Részletesebben

STEPHEN KING PETER STRAUB A TALIZMÁN EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1994

STEPHEN KING PETER STRAUB A TALIZMÁN EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1994 STEPHEN KING PETER STRAUB A TALIZMÁN EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1994 STEPHEN KING PETER STRAUB THE TALISMAN FIRST PUBLISHED IN 1984 BY VIKING PENGUIN, INC. COPYRIGHT STEPHEN KING AND PETER STRAUB, 1984

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

BISTEY ANDRÁS ÖSSZELÁNCOLVA. MAGVET KÖNYVKIADÓ Budapest, 1978

BISTEY ANDRÁS ÖSSZELÁNCOLVA. MAGVET KÖNYVKIADÓ Budapest, 1978 BISTEY ANDRÁS ÖSSZELÁNCOLVA MAGVET KÖNYVKIADÓ Budapest, 1978 Baleset - Hová megy? A portás váratlanul tornyosult eléje. Az öregasszony zavarba jött. Lesimította az újságpapírt a kosarán. - A boncirodára...

Részletesebben

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG Hannah Swensen titokzatos tokzatos esetei 7 JOANNE FLUKE SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL

VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL Fordította: GORETITY JÓZSEF VIKTOR PELEVIN Empire,V ELBESZÉLÉS A VALÓDI FELSİBBRENDŐ EMBERRİL EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: BHKTOP ПEJIEBИH Empire,V ПobectЬ ο Hactoящem

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED Rae Helmsworthnek és Janine Wilsonnak. Ők tudják, miért 1. fejezet Korábban átélt már melegebb napokat is, de azért még most is elég forrón tűzött

Részletesebben

NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ

NNCL532-36Fv2.0. IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ NNCL532-36Fv2.0 IAN FLEMING Goldfinger FABULA KÖNYVKIADÓ ISBN 963 02 5646 0 FABULA KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Felelıs kiadó: Surányi László igazgató Készült a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat kaposvári üzemében

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K. Lee Child

V I L Á G S I K E R E K. Lee Child V I L Á G S I K E R E K Lee Child A TITOKZATOS LÁTOGATÓ GENERAL PRESS KIADÓ A mű eredeti címe The Visitor Published 2000 by Bantam Press a division of Transworld Publishers Copyright Lee Child 2000 Hungarian

Részletesebben

ALISTAIR MACLEAN HALÁLVONAT. Merényi Kiadó Budapest

ALISTAIR MACLEAN HALÁLVONAT. Merényi Kiadó Budapest ALISTAIR MACLEAN HALÁLVONAT Merényi Kiadó Budapest Ezen kiadás a Harper Collins Publishers kiadványa alapján történt. Eredeti címe: Alistair MacLean DEATH TRAIN Copyright Devoran Trustees Ltd 1989 CONDITION

Részletesebben

CUJO STEPHEN KING MAECENAS

CUJO STEPHEN KING MAECENAS CUJO STEPHEN KING MAECENAS A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Cujo Futura. Macdonald and Co., London and Sydney by Stephen King, 1981 Fordította: BORIS JÁNOS A címlapon: HELÉNYI

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

Fekete Tőr Testvériség 2. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2008 fordítás alapjául szolgáló mű: J. R. Ward: Lover Eternal A szerzőtől az Ulpius-ház

Fekete Tőr Testvériség 2. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2008 fordítás alapjául szolgáló mű: J. R. Ward: Lover Eternal A szerzőtől az Ulpius-ház Fekete Tőr Testvériség 2. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2008 fordítás alapjául szolgáló mű: J. R. Ward: Lover Eternal A szerzőtől az Ulpius-ház Könwkiadónáí megjelent: Éjsötét szerető Előkészületben;

Részletesebben

L. J. Smith. Ébredés

L. J. Smith. Ébredés L. J. Smith Ébredés Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010 Írta: Lisa Jane Smith A mű eredeti címe: Vampire Diaries 1. The Awakening Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna

Részletesebben

Ken Follett A függöny lehull

Ken Follett A függöny lehull NNCL1240-4C0v1.0 Ken Follett A függöny lehull Ken Follett: A rejtekhely A mű eredeti címe: The secret of Kellerman's studio. Az amerikai kiadás címe: The mistery hideout. Fordította: Détári István Ken

Részletesebben

STEPHEN KING ÁLLATTEMETŐ

STEPHEN KING ÁLLATTEMETŐ STEPHEN KING ÁLLATTEMETŐ EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1993 STEPHEN KING: PET SEMATARY DOUBLEDAY & COMPANY, INC., NEW YORK COPYRIGHT 1983 BY STEPHEN KING ALL RIGHTS RESERVED FORDÍTOTTA SZÁNTÓ JUDIT HUNGARIAN

Részletesebben