enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "enni vagy nem enni ez itt a kérdés?."

Átírás

1 MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis, így böjti időben, feltesszük magunk-ban a kérdést, hogy mikor és miért kellene böjtölni. A böjt nem téveszthető össze korunk divatos Dénes Katinka, fogyókúráival, vagy testünk református lelkész, Marosvásárhely méregtelenítésével, hanem minden esetben a lélekkel van szoros összefüggésben. Mégis jellemző ránk, hogy úgy gondoljunk a böjtre, mint az a vallásórás kislány, aki lelkésze kérdésére ezt a választ adta: Böjt az, amikor a katolikusok régen nem ehettek húst. Nekünk, reformátusoknak mit jelent a böjt? A bibliai gyökereket vizsgálva láthatjuk, hogy a böjt az Istennel való kapcsolatfelvétel hangsúlyos formája. A külső kereteihez, mely az ételektől és italoktól való tartózkodást jelent, hozzá kapcsolódik a lélek leborulása Isten előtt. Mózes negyven nap és negyven éjszaka tartózkodik ételtől és italtól, amíg az Úrral van a Sínai hegyen. Illés próféta böjttel készül fel az Úrral való találkozásra, aki szintén negyven napig megy az Istentől kapott élelem erejével a Hóreb-hegyig, és maga Jézus is negyven napig böjtölve készült fel messiási küldetésére. A zsidók azokon a napokon böjtölnek, amikor népüket valamilyen csapás érte. Ekkor megemlékeznek atyáik bűnéről, hogy azt ők ne kövessék el. Néhány ilyen esemény: Mózes összetörte a kőtáblákat, mert a nép az aranyborjút imádta; amikor Isten kijelentette, hogy csak azok mehetnek be az ígéret földjére, akik a pusztában születtek; Nabukodonozor elfoglalta Jeruzsálemet; betörtek a rómaiak Jeruzsálembe; azon a napon, amikor az ellenség elégette a Tórát (Mózes 5 könyvét) és undok módon megszentségtelenítette a templomot. Ezekből a példákból világossá válik számunkra a böjt célja: Istenhez való odafordulás, tér, idő és figyelem biztosítása arra, hogy Ő munkálkodhasson az emberi szívben megbocsásson, vígasztaljon, erősítsen, győzelmet adjon. A böjtben az ember Isten iránti szeretete és tisztelete jut kifejezésre, célja pedig, hogy keressük és meglássuk a megtérés útját. ( Mt. 16, 24) Mindenki, aki böjtöl, köteles magába szállni, megvizsgálni tetteit, s minden gonoszságát megbánni és megszüntetni. Nem a böjtölés maga a lényeg, hanem az, hogy az életem utána megváltozik. Jónás történetében Isten nem azért könyörült meg Ninive lakóin, mert zsákba öltöztek é s b ö j t ö l te k, h a n e m a z é r t ( p o n to s a n í g y olvashatjuk), mert: látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról. A biblikus önmegtartóztatás nem idegen a reformációtól sem. Kálvin az Institutióban a hamis böjtöt bírálja, a II. Helvét Hitvallás pedig arról ír, hogy a negyvennapos böjtöt nem szabad a hívekre rákényszeríteni, de mindazt meg kell vonni a testtől, amiben a kelleténél jobban gyönyörködik. Fontos, hogy minden böjt szabad, önkéntes és alázatos lélekből eredjen. A böjt vallástól független, mindannyian kifejezhetjük Isten előtti hódolatunkat azzal, hogy bizonyos időre félretesszük az evést, az evilági élvezeteket. A mai ember számára talán nem is az ételekről való lemondás a legnehezebb, hisz gyakran nagyobb élvezetet jelent az étel kiválasztása és megvásárlása, mint annak elfogyasztása. Sokkal nagyobb kihívás napjainkban például az internetböjt vállalása. Fiataljaink többsége annyira sok időt tölt a webblog, a közösségi oldalak, a videómegosztó portálok nézésével, használatával, hogy értelmetlennek érzi azt az időt, amit nem tud számítógépe előtt, vagy a okos telefonján internetezve, a virtuális közösségben tölteni. Vannak, akik enni és inni is elfelejtenek ekkor, és talán nem is sejtik, hogy erősebb függőségben szenvednek, mint az alkoholisták. Gyökössy Endre szavait idézem: Úgy érzem, manapság sokkal inkább a szemünket és a fülünket kell megböjtöltetni, hogy Isten halk és szelíd hangját meghalljuk, amely felülről és mégis belülről akar hozzánk szólni. Mi a feladat, a "leckénk" a halk és szelíd szó meghallása érdekében? Mondjuk egy héten legalább egy nap ne nyissuk ki a rádiót, televíziót, ne olvassuk el az újságok szomorú, riasztó, keserves, rossz híreit az anti - evangéliumot, az ellenörömhírt-, amelyek bajokról, háborúkról, gyilkosságokról, sikkasztásokról, gazdasági és hatalmi küzdelmekről szólnak; ehelyett csöndesedjünk el. I. évfolyam, 11. szám március A tartalomból: Szabó Árpád áhítata 2 Jó emberekkel 3 jó helyen jó találkozni Domahidi Béla beszámolója 80 éves a mezőcsávási fúvószenekar 4 Légárdi Nagy Melinda Színitalálkozó 5 Kopán Antónia Összefogás Halmen Mária Fazakas Judit Test és Lélek Gállné Szabó Tünde 6 7

2 2 Maros-Mezőségi Kéve Gyász, Böjt és Ima Nagy Sándor, református lelkész Alapige: Neh. 1,4-11 Alapigénk a következő fontos dolgokat mondja el nekünk. Nehémiás már a babiloni fogságban született. Amikor Cirusz király az első csoportot hazaengedte Izráelbe, a hazaérkezettek közül néhányan visszamentek, hogy elpanaszolják megoldhatatlan gondjaikat. Tudták, hogy Nehémiás magas pozícióban van a király mellett, és tudták, hogy mélyen hívő, Istennel szoros közösségben élő ember. Neki mondták el a bánatukat. Mit csinál Nehémiás, mikor ezt meghallja? napokon keresztül ül, sír, gyászol, böjtöl és imádkozik. a) Ebben az imádságban négyszer fordul elő ez a jelző: nagy. Ez jellemzi a helyesen látó és imádkozó embert. Először is megvallja: tudja, hogy Isten milyen nagy. Te nagy és rettenetes Isten vagy! A népeknek az Ura, a pogányoké is, noha ők nem tudják. Az egész világmindenségé, hiszen a tied ez a világmindenség, te alkottad, szavadra jött létre. Te elképzelhetetlenül nagy Isten vagy, akinek minden lehetséges. Milyen jó, hogy így borulhatok le előtted. Tudatában vagyunk-e ennek, amikor készülünk egy istentiszteletre, vagy amikor elhangzik: a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, - hogy a nagy Istennel van nekünk dolgunk! b) Nagyok a bűneink. Nagy a mi bűnünk, amivel vétkeztünk ellened. Én is és az én atyámnak házanépe. Ő nem volt otthon, amikor a bűnöket elkövették, mégis vállalja a bűnöket, amiket az ő népe elkövetett Isten ellen. Ő egy a népével. Nem másokra mutogat: azok vétkesek, hanem azt mondja: mi vétkeztünk. Mégpedig nagyon vétkeztünk ellened, és fel is sorolja a szövetségszegést és más bűnöket. Ugyanúgy, mint a Himnusz: Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Nehémiás szereti a népét. Ismeri bűneit, és azt olvassuk: éjjel-nappal esedezik népéért Isten előtt. Volt-e már ilyen? Ma, amikor divat a nemzeti sorskérdésekről beszélni, és ki-ki vérmérsékletének, elégedetlenségének megfelelően kommentálja azt, hányan vannak, akik így tudnak könyörögni éjjel-nappal népünkért a nagy Isten előtt? Volt-e már olyan, hogy sírtál népünknek a bűnei miatt? Nehémiás sírt, de sírva is kegyelemért imádkozik. Felszínes vélekedéseket elröppentgetni könnyű dolog, de komolyan venni az imaharcot, vállalni olyan bűnöket is, amiket nem én követtem el személy szerint, de amik miatt mindnyájan számíthatunk Isten ítéletére, vagy máris nyögünk alatta, és hinni azt, hogy a nagy Isten meg tud könyörülni, ez már sokkal nehezebb. Minket erre a feladatra hív a mi Istenünk, és erre ad itt példát Nehémiás is. Beleborzongtam, amikor az a kifejezés is eszembe jutott a Himnuszból: Lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre a több millió abortusz vajon nem ezt jelenti-e? Van itt miért bűnbánatot tartani és ezt nem ők, valakik csinálták, hanem MI. Nehémiás azt mondja Istennek: Mi valljuk meg ezeket a bűnöket, és mi kérünk tőled kegyelmet. c) Ez a harmadik nagy az ő imádságában: tudom, hogy te nagy irgalmasságú vagy, és megtartod a szövetséget akkor is, ha mi megszegtük azt. Te nagy kegyelmű Úr Isten vagy. Nagy szabadítást készítettél, és nagy erővel sietsz a segítségünkre. Itt halmozza a jelzőt: mert nagy a mi bűnünk, de még sokkal nagyobb a te kegyelmed. Ezért van értelme annak, hogy hozzád könyörgök. Csak ezért van reményünk arra, hogy van jövőnk, mert nálad készen van a bocsánat, és bővölködsz a kegyelemben. Hisszük-e mi ezt igazán? Az igazi nagy szabadítás a Golgotán történt, amiért Pál apostol a Kolosséi levele elején így ad hálát: Áldott az Isten, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő szeretett Fiának országába, akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneink bocsánata. Nagy az Isten kegyelme, és mi egyedül ebben a kegyelemben reménykedhetünk. d) Mi következik ebből? Ez az imádság vége: Aki ezt a nagy kegyelmet a nagy bűneire a nagy Istentől elfogadta, az maga is csodálkozik, milyen nagy hála ébred a szívében. Azt mondja: mi pedig téged akarunk szolgálni, és téged kívánunk félni. Nem tőled félni, hanem téged félni, vagyis: tisztelni, komolyan venni. Hálából az egész életünket neked szentelni. Aki valóban elfogadta a nagy bűneire ezt a nagy bocsánatot, már szívből mondja, neked szolgálok, téged tisztellek, neked akarok élni. Mit akarsz, U r a m, h o g y c s e l e ke d j e m? Fe l fakad a z emberszívben az Istenbe vetett bizalom, kész tenni, amit Isten mond, önként, örömmel, nem kényszerből, nem parancsra úgy úgysem megy. Elkezdődik a győzelmes élet, felragyog Isten dicsősége egy bocsánatot nyert bűnösön. Látjuk-e, milyen nagy a mi Istenünk, látjuk-e, milyen nagyok a mi vétkeink, látjuk-e, hogy még ennél is nagyobb az Ő kegyelme, és azt megragadjuk hittel, örömmel? Ismerős-e ez a nagy hála, ami ennek nyomán fakad az ember szívében, és ami aztán minden cselekedetének az indítéka, motivációja lesz? Ámen

3 I. évfolyam, 11. szám Egyházmegyei missziós nap február 14-én a Maros-Mezőségi egyházmegye tizenegynéhány lelkipásztora ún. missziós napra gyűlt egybe a MarosvásárhelyAlsóvárosi egyházközség gyülekezeti termében. Ennek a tanácskozásnak - miként a tavalyi hasonló kezdeményezésnek - a célja az volt, hogy szolgálati tapasztalatok, építő szándékú elképzelések, gyülekezeti igények alapján egy egyéves egyházmegyei missziói terv szülessen. A résztvevők is feltették a kérdést, ami bizonyára az olvasóban is megfogalmazódik: szükség van-e ilyenszerű ter vezésre? Nem elég, ha gyülekezeteink, egyházmegyénk, egyáltalán egyházunk működésének anyagi feltételeit biztosítjuk, ha pénzügyi költségvetéseket készítünk? Az utóbbi kérdésre károlisan válaszolva, kijelenthetjük: távol legyen, hiszen az egyház több, mint intézmény (nyilvánvalóan az is), az evangélium továbbadásának is meg kell legyen a maga stratégiája, Krisztus szolgái nem ötletszerűen, hanem ékesen és jó renddel kell munkálkodjanak. Ha csak intézményes egyházunkat szervezzük, ha nem számolunk a lelki inflációval, ha nem áldozunk a lelki beruházásokra, félő, hogy egyházi vagyonunk legfontosabb tételeit veszítjük el: híveinket. Az áhítatot Kiss Szabolcs, uzdiszentpéteri lelkipásztor tartotta a Mt. 10, 5-10 alapján, és néhány a misszió szempontjából fontos dologra kérdezett rá: hogyan alkalmazható Krisztus tanítása a megváltozott viszonyok között, hogyan értelmezhető ma a szegénység, védtelenség, ingyenesség, azaz a teljes bizalom krisztusi kritériuma (a segédeszközök olykor gyengébbé tesznek!), hogyan valósulhat meg az élet és az igehirdetés összhangja. A 2013-as évet missziói szempontból Domahidi Béla, mezőbergenyei lelkipásztor értékelte ki, hangsúlyozva, hogy a különböző találkozók nemcsak az egyházmegyénkben uralkodó jó hangulatot, nemcsak a munkamorált (szolgálati kedvet) emelték, hanem a hit és a református lelkiség ápolásának is kiemelt jelentőségű alkalmaivá váltak. A hozzászólások során a következő gondolatok szólaltak meg: a következőkben jobban oda kell figyelni a fogyatékkal élőkre; erőfeszítéseink ellenére sem tapasztalható az iskolák (tantestület, diákság) meggyőző jelenléte a templomban; nem mindent valósítottunk meg (pl. elmaradt a tervezett találkozó a vallástanárokkal), de hálásak és elégedettek lehetünk: mindannyian tehettünk valamit és tettünk is - az egyházmegyei közös ügyért; Örvendetes, hogy mozgás van az egyházmegyében, jó a légkör, jó úton járunk, külön köszönet, hogy a végekre is odafigyeltek; viszont rendezvényeink talán nagyobb nyilvánosságot kellene kapjanak. Szabó László, Marosvásárhely- Felsővárosi lelkipásztor a 2013-as év lelkészértekezleti beszámolóját tartotta meg, hangot adva azon kérésének: kapjon nagyobb súlyt az évi négy lelkészértekezletet. Ezután került sor a lelkészértekezleti vezetőség megválasztására. A szavazás eredménye: lelkészértekezleti elnök - Szabó László (17), munkatársak - Lőrincz István (15) és Szántó Mihály 3

4 4 Maros-Mezőségi Kéve 2014-es Házasság Hete rendezvénysorozatról dióhéjban Az idén is sikerrel megszervezte Marosvásárhelyen néhány lelkes civil-szervezet a nemzetközi szintű Házasság Hete rendezvénysorozatot. Erdélyben már a kilencvenes években voltak kezdeményezések, nálunk Marosvásárhelyen két évvel ezelőtt volt az első próbálkozás. Ökumené és szenvedélyes elköteleződés a téma iránt - ezek vezéreltek bennünket a szer vezésben és a programok kigondolásában. Interaktív, színes és sokrétű programokat sikerült összehozni, még a hiányosságok és bakik ellenére is, sikerrel. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda és a Familia Centrum Családsegítő Egyesület kezdeményezésére (két évvel ezelőtről indult közös gondolkodás, és az elmúlt két év közös szervezése nyomán) idén csatlakozott a Philótea Klub, a MIFIKE, a M a r o s s z e n t g y ö r g y i Ö n k o r m á n y z a t é s a Gyulafehérvári Caritas Szervezet Családsegítő- és Önkéntes-programja. A programokban jelen voltak még a Bonus Pastor Alapítvány munkatársai, a média képviselői is, valamint történelmi egyházaink. Sikerrel látogattunk el ezen a héten iskolákba is (Unirea Líceum, Bolyai Farkas Líceum Református Ko l l é g i u m, M ű v é s z e t i L í c e u m e s osztályokba), házaspárok és lelkes személyek bizonyságtételeivel, személyes mondanivalójával. Mintegy 560 diák hallhatta és vehetett részt az interaktív alkalmakon. A heti rendezvénysorozaton összességében közel 1000 személy vett részt. A tartalmas és sok kérdést felvető és talán meg is válaszoló előadások, interaktív beszélgetések, találkozások és meghitt percek, a páros gyakorlatok (pl. csütör tök este a 43 házaspár meglepi találkozóján Marosszentgyörgyön, vagy a szombat esti 45 házaspár ünnepi alkalmán a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Házban), a zene és lazítás mind arra szolgáltak ezen a héten, hogy közösen, ismerősök és ismeretlenek, hívők és nem hívők v á g y j a n a k a k ö z ö s e g y ü t t l é te k r e, a k ö z ö s gondolkodásra valami olyan maradandó érték mellett ami mindannyiunk jövőjét alapozhatja meg. Mindannyian közösen gondolkodtunk és együtt fogalmaztunk tehát: A házasság olyan szent és tartós közösség férfi és nő között, amelyet csak a halál bonthat fel. Célja a házasfelek kölcsönös boldogsága, gyermekek nemzése és felnevelése. A Házasság Hete abban szeretne segíteni, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdaság, a jogalkotás és a politika középpontba kell helyezze a családokat, mert annyira lesz stabil a társadalom, amennyire stabil maga a házasságra épülő család. (fogalmazta Szénégető István atya). A Házasság Hete alkalom volt arra, hogy beszéljünk a házasságról, mint egyedi értékről (mint elsőszámú, legrégebbi világörökségről...), hogy tanuskodjunk a családról (személyes bizonyságtételek, és hiteles bevállalások, a házasságról mint erő- és örömök-forrásáról), hogy ünnepeljük a házasságot a családokat (tudva hogy vannak nehéz idők is, de mindennek rendelt ideje van...). Közösen gondoltuk, éreztük és hittük, hogy a házasság egy fér fi és egy nő tar tós életszövetsége, a társadalom alapköve, az élet forrása. A házasság az alapja a jó családi életnek, ahol az ember megtanulhatja mit jelent a kibontakozás és fejlődés, az elfogadás, a növekedés és a tévedés lehetőségével élni, a szeretetteli odafigyelés, a jó vita és véleménycsere lehetősége, az igazságosság és becsületesség, a tisztesség és egészséges tervezés, a jövőkép. Ezen értékek nélkül sérül egy személy identítása, lelki és testi egészsége, kapcsolatai betegessé válhatnak és félelemmel teli életet élhet, ami az életképtelenség, instabilitás és káosz fele vezet. Bátran fogalmazhatjuk meg, hogy aki a házasságot (félelemből, rossz tapasztalatból, vagy egyébb meggondolásból) mellőzi, vagy idejétmúltnak tekinti az akár a nemzet és a jövő ellen szól, fellazítja a társadalmat és életképtelenségre predestinálja. Ideális házasság, család nem létezik, de az egymás felé való őszinte elköteleződésben, a jóban és rosszban, egészségben és betegségben, a jó és balsorsban kitartó, több évtízedet is megért házasságok arra valók, hogy lámpatar tóra helyezzük és megbecsüljük (igazi példaképekre van szükség). A nemzetnek tehát annyi jövője van, ahány házasságon alapuló családja van. Gondolataimat a teljesség igénye nélkül, és személyessé téve a rendezvény üzenetét, mondanivalóját, kiragadva egyet az összegyűjtött sok gondolat közül, Gary Chapmann gondolataival z á ro m : N e m a z a l e g a l a p vetőbb é r z e l m i szükségletünk, hogy szerelmesek legyünk, hanem az, hogy társunk őszintén szeressen, olyan szeretettel, mely nem az ösztönökből fakad, hanem értelmi és akarati világában gyökerezik. Arra van szükségünk, hogy olyasvalaki szeressen, aki szabadon döntött mellettünk, s aki meglátja bennünk a szeretetreméltót. Az ilyen szeretet erőfeszítést és önfegyelmet kíván. Azzal a döntéssel jár, hogy energiáinkat befektetve a másik javát igyekezzük szolgálni, s ha erőfeszítéseink nyomán gazdagodik az élete, az minket is megelégedéssel tölt el, hiszen őszintén szeretünk valakit. Ehhez nincs szükségünk a szerelmi mámorra. Valójában az igazi szeretet a szerelmi állapot elmúltával lép életbe. A szervezők nevében: Becsky Borbála (17 éve házas, 4 gyermek édesanyja), pszichológuspszichoterapeuta, a Familia Centrum Családsegítő Egyesület vezetője.

5 I. évfolyam, 11. szám Mi, Felsővárosi Bethlen Gábor 2014 február 15-én a marosvásárhelyi Bod Péter központban, az Adj király katonát! -vetélkedő keretében adták elő a felsővárosi ifisek Csép Sándor: Mi Bethlen Gábor című drámájának egy részletét, amelyet abból az alkalomból tanultak be, hogy 2013-ban telt kereken 400 éve, hogy Erdély fejedelmévé választották Bethlen Gábort. Az előadás egyben tisztelgés volt a 2013 január 16-án elhunyt, református teológiát végzett újságíró, rádió- és tévészerkesztő Csép Sándor emléke előtt is, aki az Áldás, népesség és az Adj király katonát elnevezésű mozgalmak alapítója. A darab cselekménye a kolozsvári fejedelemválasztás utáni napokon, 1613 okt. 27ike estéjén és 28-án reggel játszódik, bemutatva Bethlen Gábor keresztyén és emberi jellemét: Bethlen nem kívánja a fejedelmi széket, amelyre érdemesebbnek tartja a művelt világban közismert Báthory családot. Kénytelen a törökkel szövetkezni, mert a keresztyén Európa csak ígérget, de nem siet Erdély segítségére. Szíve szerint elfogadná gyerekkori barátnőjének, Báthory Annának kezét, de inkább a szegény, árva Károlyi Zsuzsannát karolja fel. Életében hússzor olvasta végig a Bibliát és, igyekezett Isten igéjét a gyakorlatban is alkalmazni. A Váradról, Báthory levágott fejét hozó, hízelgő és haszonleső Géczy hajdúkapitányt vasra vereti, mint ahogy Dávid is megbüntette azokat, akik kezet emeltek Isten felkentjére, a Dávidot üldöző, gonosz Saul királyra. A darab szerint Bethlen, Erdély iránti hűséges szolgálatában és kötelességteljesítése közben megszabadult ugyan ellenségeitől, de elvesztette feleségét és sok barátját is. Fejedelmi többesszámban ( Nos Gabriel/ Mi Bethlen Gábor ) fogalmazta ugyan okiratait, de egyre inkább magányos hőssé vált. Megszemélyesítője Márton Gergő ( Bolyai VIII o.). Bethlen két álmában ( menekülése a brassói csatából és a kolozsvári menyegző ) megelevenedtek: Báthory Gábor erdélyi fejedelem ( Csíki Tamás Bolyai XII.), Báthory Anna, az ecsedi boszorkány ( Poptofălean Ágota 7.Isk. VIII.), a török követ ( Szabó László lelkész), Károlyi Zsuzsanna, Bethlen felesége ( Szoboszlai Emőke 7.Isk. VIII.), Dengeleginé, Báthory szeretője ( Kacsó Anita 7.Isk. VIII), Géczy András, Báthory gyilkosa ( Bíró Ervin Bolyai IX.), Gergő és Ferenc, Bethlen apródjai ( Csíki Róbert és Kászoni Klein Norbert 7.Isk. VIII. ) és a zenész ( Osztián Pálma Bolyai X.). Köszönet ezúton is az ifiseknek, akik sokféle teendőjük mellett időt szakítottak a szereptanulásra, próbákra. Noha a tavalyi Bethlen-év lecsengett, de hátha Városunkban is méltónak tartják az illetékesek, hogy bár egy utca, vagy valamelyik egyházi vagy világi intézmény ( pld. a régi bábszínház vagy valamelyik számozott iskola ) a Nagyságos Fejedelem nevét viselje, lévén, hogy 1616-ban Ő emelte Székelyvásárhelyt a szabad királyi városok sorába. Hitbéli edzésben részesültek a fiatalok Lelkes fiatalok találkozójának nevezhetnénk a hétvégén zajlott keresztyén ifjúsági konferenciát, amelynek fő témája a keresztség volt. Maros megye több településéről érkeztek fiatalok, aki előadásokat hallottak, énekeltek, és érdekes tevékenységeken vehettek rész. A marosvásárhelyi Alsóvárosi Református templom adott otthont a találkozónak, a szervezést pedig Imreh Jenő beosztott lelkipásztor vezetésével az alsóvárosi ifjúság bonyolította le. A Maros-Mezőségi Egyházmegyében a 2014-es év a tanítás éve, ezért választották a keresztségről szóló tanítást a konferencia témájaként. A köszöntő szavak és a Kérüsszó együttes által vezetett éneklés bemelegítőként szolgált. Ezt csak fokozta a Zöld Imre lelkipásztor által tartott áhítat, amelyben Jézus kereséséről beszélt. A Máté evangéliumából olvasott történetben a vakok keresik Dávid fiát, azonban a sokaság megakadályozza őket ebben. A lelkész a fiatalok életében levő akadályozó sokaságra hívta fel a figyelmet. Megvolt tehát a bemelegítő, ezután pedig Pásztori Kupán István teológiai professzor tartott lelki-szellemi tornaórát a keresztségről. A gyermek- és a felnőtt keresztség kérdésében nyújtott tisztánlátást az előadás, a szakember elmondta, mindkettőre szükség van. A felnőtt keresztségre abban az esetben, ha valakit még nem kereszteltek meg, ha azonban keresztyén házaspároknak gyermeke születik, Folytatás a 7-ik oldalón 5

6 6 Maros-Mezőségi Kéve Mivel szolgálhatok? Családpasztoráció, megbeszélés Molnár Csaba, presbiter Felsőváros Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk! A mi Istenünk az ÚR! Józsué könyve 24/16 Jól kezdődik az év a felsővárosi egyházközségben, ez évi első presbiteri gyűlésén nagytiszteletű Kántor Attila bejelentette, hogy kimozdulunk a tanácsteremből, a következő együttlétünk így egy kihelyezett bibliaóra lett, hiszen a presbitereknek is kijár egy csendes hétvége. Nem telt el sok idő, egy vasárnapi istentiszteleten a szószékről elhangzott a felhívás a presbiterek maradjanak vissza egy rövid megbeszélésre, melyen kiderült, hogy február 28-án Parajdon lesz a kihelyezet bibliaóra és megbeszélés, témája a heildelbergi káté soron következő két kérdése és a családlátogatás, mint presbiter szolgálata az Úr előtt. Csak néhány bátor jelentkező akadt, előkerültek a kifogások, ezért vagy azért nem tud egyikünk vagy másikunk jönni. A megbeszélésnek szomorú végkicsengése volt: 36-on vagyunk presbiterek, de csak 6-an jelentkeztek a lelkészekkel együtt. Az Úr azonban csodásan működik, hiszen február 28-án már 16-an szálltunk be a kis mikrobuszba ezúton is köszönet Pápai László szolgatársunknak a mikrobuszért, valamint a két személygépkocsiért Balázs Mihály főgondnoknak és nt. Kántor Attila lelkipásztornak, így összesen 24-en indultunk Parajdra, az Urbán Andor konferencia és üdülőközpontba. Megérkeztünk, a szobafoglalásnál derült ki, hogy alig ismerjük egymást, kérdések hangzottak el horkolsz-e, felkelsz-e éjszaka, korán kelő/éjjeli bagoly/vagy-e? - a többit nem is részleteztük. Közben felhangzott a vezér szava: 19-kor vacsora, bibliaóra és programismertetés. Királyi vendégségben volt részünk az ízlésesen berendezett ebédlőben, 5 perces kávészünet után pedig bibliaóra következett a konferenciateremben. A heidelbergi káté 57-ik kérdés Miféle vigasztalásod van a testnek feltámadásából? Felelet: Az, hogy nemcsak lelkem vitetik azonnal ez élet után Krisztushoz, az ő Fejéhez, hanem testem is Krisztus hatalma által feltámasztatván, lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlatos lészen. Rövid kávészünet után a presbiter kötelezettségei kerültek terítékre a tanácsteremben. A családlátogatás volt a főtéma, a következő problémák merültek fel: a körzetek újra leosztása és azok szakszerű látogatása. Fény derült arra is, hogy vannak körzetek, amelyeket régóta nem látogatott meg senki. Javaslatként felmerült, hogy a lelkész, amennyiben lehet,a mi Istenünk az ÚR! egyeztessen a körzetben lakó presbiterrel, és vele együtt kopogjon a hívek ajtaján. A presbiter pedig menjen be az irodába és válasszon hivatalosan is körzetet, jelezze az irodában a körzetében élő hívek be- és kiköltözését, a segítségre szorulókat, segíteni akarókat stb. Pozitív példaként hozták fel a Meggyes falvi gyülekezetet, ahol minden évben a lelkész a presbiterekkel együtt látogatja meg a híveket. További érzékeny téma volt a templomi szolgálat elvégzése, a bibliaórák látogatása, a gyűléseken való részvétel. Felmerült az is, hogy aki nem tudja teljesíteni a felsorolt kötelezettségeit szóljon és találunk más szolgálatot számára hisz az Urat sok féleképen lehet szolgálni, ha azonban bárki úgy látja jónak, akár vissza is vonulhat e szolgálattól. Fontos a továbbképzés is, ilyen, és más alkalmakat biztosít a Presbiteri Szövetség is. Másnap szabadidős programokban bővelkedtünk. Meglátogattuk Áprily Lajos gyerekkori házát. Itt tudtuk meg azt, hogyan lett a német származású Jékely Ludvigiból a magyar nemzet jelentős költője. Megismerkedtünk a parajdi gyufagyár történetével is. Az emlékház meglátogatása után felkerestük egyházközségünk volt kántorát, Iszlai Bélát, aki annak idején, ezelőtt 8 évvel kijelentette, teológiára megy és lelkipásztor lesz, ez sikerült is neki, beosztott lelkész Parajdon nt. Kántor Csaba lelkész irányítása alatt. Örvendetes találkozás volt ez, Isten áldását kívánjuk további munkáságára. Visszatérve szálláshelyünkre még maradt időnk szétnézni az udvaron, megcsodálni a Küküllő sebes folyását, a szaunát, az épülő halastavakat és sportpályát. Ismerkedni kezdünk: új presbiterek a régi-ekkel. Egyikünk halászik, másik aktív kiránduló, harmadik gyermekei külföldön, szeret főzni, azonban egy szónak is száz a vége, elhatároztuk, hogy hagyo-mányt teremtünk, szükségünk van az ilyen kiruc-canásokra, hiszen így forr össze a csapat. Krisztusban egy test vagyunk, és úgy, ahogyan az emberi testrészeknek megvan a maguk feladata, nekünk is, látszólag függetlenül dolgoznak, de ugyanakkor szolgálnak és segítenek egymásnak. Adja az Úr Isten, hogy így váljunk egy testté és lélekké, tudjunk engedelmeskedni Jézus Krisztusnak, szolgálni és segíteni egymásnak, együtt dicsérve szüntelen a nagy Istent. A mi Istenünk az ÚR! Felsőváros presbiteriuma Parajdon

7 I. évfolyam,11. szám 7 Test és lélek A fejfájás Na, ez az én témám gondolják sokan hiszen nincs olyan ember, aki életében legalább egyszer ne tapasztalta volna meg ezt a fájdalomérzetet. Minden testi tünetre igaz, hogy nemcsak az a kérdés, hogy mitől van, hanem az, hogy hogyan szabadulhatunk meg tőle. Majdnem soha nem fekszünk le úgy, hogy gondolati szinten valami ne foglalkoztatna minket. Naponkénti tréninget igényel a minden gondotokat őreá vessétek (1Pét 5,7) elég minden napnak a maga baja (Mt 6,34) tanítások begyakorlása. Feküdj le és engedd el, az aznapi problémákat, gondolatokat. Éjjel úgysem te, hanem Isten oldhatja meg, oldhatja fel azokat. A fej a fentet, míg a test a lentet szimbolizálja. A fejet tekintjük annak a helynek, ahol az értelem, az ész, a gondolkodás székel. Aki fejetlenül cselekszik, az értelmetlenül cselekszik. Ha elcsavarják valaki fejét, nem számolhatunk azzal, hogy hideg fejjel fog cselekedni. Az irracionális érzések, mint a szerelem, különösen veszélyeztetik a fejet legtöbben elveszítik a fejüket, ha szerelmesek. Vannak keményfejű emberek is, akiket sosem fenyeget a veszély, hogy elveszítik a fejüket, még akkor sem, ha fejjel mennek a falnak. Addig törjük a fejünket teljességgel felesleges dolgokon, míg nem kezd zúgni a fejünk. A feszültség okozta fejfájás hirtelen kezdődő, diffúz fejfájás, többnyire nyomás, mely órákon, napokon, heteken át tarthat. A fájdalom az erek túlfeszült állapotának a következménye. A feszültség okozta fejfájás esetében többnyire a fejizomzat, a váll izmai, a nyaktáji izmok és a nyaki csigolyák környékén lévő izmok is merevek. Általában olyan élethelyzetekben lép fel, melyekben erős teljesítménykényszer alatt állunk, kritikus helyzetekben, amik testi, lelki erőnket túlfeszítik. A felfelé vezető út könnyen vezet a felső pólus, a fej túlhangsúlyozásához. Aki csak a fejet tartja figyelemre méltónak, aki csak a racionális, ésszerű, értelmes dolgokat fogadja el, és csak ezek szerint akar élni, az hamarosan elveszíti kapcsolatát az alsó pólussal, s így elveszíti gyökereit, melyek tartást adnak az életben. Az ember két centrális szerve a szív és az agy: az érzés és a gondolkodás. Korunk s kultúránk emberének agya különös mértékben kifejlődött, ezért állandóan ki van téve annak a veszélynek, hogy másik létfontosságú szervét, a szívet elhanyagolja. Egyik sem fontosabb, mint a másik, a titok az egyensúly megteremtésében van. Ha valamit érzek, vizsgáljam meg az értelmemmel is, csak akkor cselekedjem, ha valamit gondolok, érezzek is azzal kapcsolatban. A fejnek nem szabad önállósítania magát, nem szabad a test, a szív nélkül döntenie. Mire is használjuk értelmünket? Énünk, életünk bebiztosítására. Semmi ne történjen a saját életemben anélkül, hogy azt ne én terveztem és kiviteleztem volna. Ha a gondolkodás leválik az alsó pólusról, saját gyökereiről válik le. Aki csak a fejét követi, szédítő magasságokat mászik meg anélkül, hogy valahová le lenne horgonyozva nem csoda hát, ha kóvályog a feje. Ha fejfájásunk riadót jelez, itt az ideje, hogy feladjuk korlátolt akarnokságunkat, feltörekvő b e c s v á g y u n k a t, k e m é n y f e j ű s é g ü n k e t, csökönyösségünket. Itt az ideje, hogy pillantásunkat lefelé irányítva gyökereinkre koncentráljuk, és felfelé tekintve bízzuk az Élet Urára az életet. Kérdezzük meg magunktól, legalább naponta egyszer: Min töröm a fejem? A törekvésemmel megoldódik az aktuális probléma? N e m t ö r e k s z e m - e t ú l s á g o s a n a z érvényesülésre? Gondolkodással akarom helyettesíteni a cselekvést? Vajon nem Istenre kellene bízzam azt, ami amúgy sincs az én hatalmamban? Hitbéli edzésben részesültek a fiatalok folytatás az 5-ik oldalról részesíteni kell ebben az ígéretben. Itt nem állhat meg a folyamat, a gyereket taníttatni kell, hogy majd a konfirmációban megerősíthesse a keresztség által kapott elhívását, s így a gyülekezet teljes jogú tagjává válhasson. Arról is hallhattunk, hogy régen voltak, akik halogatták a keresztséget, azt gondolván, hogy ez által megspórolnak bűnöket. Nüsszai Gergely tanításában azonban kijelenti, saját magukat csapják be azok, akik így gondolkodnak. Bár a keresztség által megtisztul az ember és megbocsátatnak bűnei, az azután elkövetett bűnök sem maradnak bocsánat nélkül. A gyógyulás ellenszere az úrvacsorában rejlik, ezért fontos, hogy a fiatalok a konfirmáció által bekapcsolódjanak a gyülekezetbe és éljenek a sákramentummal. Amennyiben nincs utánpótlás, az idősebbek hite is eltompul, hiszen szükség van a hittel teljes ifjúság lelkesítő erejére. Az előadást kiscsoportos beszélgetés követte, amelyet lelkipásztorok és a helyi ifisek vezettek összesen tíz csoportban. Érdekes alternatív p r o g r a m o k v á r t á k a r é s z t v e v ő k e t. K é t fórumbeszélgetésre is sor került, az egyik a fő témához kapcsolódóan a keresztségről szólt, a másik pedig a párkapcsolatról, a fiatalok által kedvelt, örökzöld témáról. Ezen kívül volt filmklub, barkácsolás, városnézés, de részt lehetett venni dicsőítésen és imasétán is. Délután ifjúsági istentisztelettel folytatódott a találkozó, amelyen Csenteri Levente lelkipásztor hirdetett igét. Ezt követően szabadon beszélgettek a fiatalok, illetve játékra is volt lehetőség. Az alkalom lelkülete tükröződött az éneklésben és a közösségi tevékenységekben, valamint a barátságok létrejöttében és elmélyítésében. Becze Dalma, újságíró, Marosvásárhely Gállné Szabó Tünde református lelkész, Várhegy

8 Maros-Mezőségi Kéve Presbiterek Tábora Fotó pályázati felhívás A Maros-Mezőségi Kéve fotópályázatot hirdet egyházmegyénk fiataljai számára (29 éves korig), Helyem az egyházban címmel. Olyan pályaműveket várunk, melyek valamilyen formában kifejezik az egyén Istennel, egyházzal való kapcsolatát, a keresztyén közösségben betöltött szerepét. Tehnikai követelmények: legkevesebb 5 mega pixel, számitógépes feldolgozás estén igényt tartunk az eredetire is. Gép leírás kötelező, a saját gépet használni. A pályadíjak a következők: I.díj 200 lej (A Presbiteri Szövetség felajánlása) + értékes könyvcsomag II.díj lej (a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye felajánlása) + értékes könyvcsomag III.díj 100 lej (a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének felajánlása) + értékes könyvcsomag. Egy pályázó maximum 5 pályamunkát küldhet be elektronikus formában, ajánlót a 300 dpi felbontás a címre, a pályázó nevével, életkorával, lakhelyével, gyülekezetének nevével. Egy pályázó csak egy díjat nyerhet el. A pályázatra beküldött fényképekkel a Kéve havilap szabadon rendelkezik. Pályázati határidő: április 20., éjfél. Eredményhirdetés a májusban megtartandó Kéve ünnepség keretein belül (részletekkel hamarosan szolgálunk). Jó fotózást kívánunk mindenkinek!! Nagytiszteletű Esperes Ur és Presbiterek! Ez év folyamán is meg szeretnénk szervezni a presbiteri továbbképzőt. A tábor színhelye most Beszterce lesz. Szeretettel hívunk és várunk minden egyházmegyéből presbitereket és azok feleségét/férjét. A továbbképző tábor időpontja július (hétfő reggeltől vasárnap délig). Az előadások megszervezése folyamatban van. Amint a programot véglegesítjük, közölni fogjuk. A tábor szállás és étkeztetési költségei fejenként kb. 40 lej/nap. Bővebb információkat kaphatnak Pályi Józsefnél telefonon a ; Presbiteri szeretettel: PÁLYI JÓZSEF elnök! Gyülekezeteink: Marosvásárhely IV. Meggyesfalva A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye lapja Kiadja a Maros-Mezőségi Református Egyházmegy Esperesi Hivatala Marosvásárhely Bernády tér, 3. Tel: gmail.com Főszerkesztő: Les Zoltán Szerkesztők: Jakab István, Domahidi Béla, Nemes Gyula, Gállné Szabó Tünde, Szabó László Tördelőszerkesztő: Molnár Csaba Támogatók: TIMKO Blondy Románia Tiberiuglas Presbiteri Szövetség A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye gyülekezetei és hívei PCHOUSE Ent er ISSN ISSN-L NYOMDA Novaprint Management SRL Marosvásárhely Marosvásárhely VI. egyházközsége a város nyugati részén, az egykori Meggyesfalva területén alakult Az egykori települést Orbán Balázs ilyennek látta: A paniti völgyön lemenve, ( ) a Maros terére érünk ( ), a Mezőség szűk, korlátolt vidékei után jóleső ezen nyílt, barátságos térre kijutni ( ) a Vásárhelyen alól következő első helység Meggyesfalva, egy a Maros bal partján szép, regényesen fekvő falu, melynek kunyhói közül büszkén emelkedik ki a gróf Lázár-kastély. Homlokzatán ennek is ott van a Marosszék több úrlakjain divatos ( ) felirat: Isten a fő gondviselő. Egyháztörténeti múltját tekintve Megygyesfalva a szomszédos Kakasddal 1673-ig a nagy, Nyárád-menti község, Káposztásszentmiklós filiája volt. A tordai zsinat engedélyezte a két gyülekezet leválását, egy községet alkottak, de saját felváltva szolgáló lelkészt tarthattak. Az 1700-as években Meggyesfalván székely protestánsok laktak. Református templomuk is volt, amit 1716-ban gróf Kornis Zsigmond erővel elfoglalt, a jezsuitáknak adott. A falu, templomával együtt, református népének nagy részét is elveszítette (kiköltöztek, illetve római katolikussá lettek). A Meggyesfalvi református egyház életéről és fejlődéséről 1937-ig csupán annyit tudunk, hogy a gyülekezet templom és lelkészi lakás nélkül a kakasdi egyház leányegyházközsége őszén a gyülekezet Kali Nagy Rózától dr. Bernády Györgyné kölcsönzött pénzéből épületet vásárolt, amelyet december 11-én istentiszteleti helynek szentelt fel december 8-án mondta ki a presbitérium az egyházközség anyásítását. Akkortól lett állandó lévita lelkésze és a református iskolában tanítója ban, az iskolaépület és a tanítói lakás államosításával, újra istentiszteleti hely nélkül maradt a gyülekezet. Attól kezdve az istentiszteleteket házaknál tartották ben a presbitérium kérte az azonos k ö z i g a z g a t á s i te r ü l e te n l é v ő, A l s ó v á ro s i gyülekezethez való csatolását ben a leányegyházközséget a Marosvásárhely Vártemplomi anyaegyházközséghez csatolták ban, a hívek adakozásából vásárolt épületet a gyülekezet imaházzá építette át. Az szeptember 13-ai felszenteléssel beteljesedett a gyülekezet 200 éves álma: végre van istentiszteleti helye, újra anyaegyházzá lett. A többször átépített imaházat a gyülekezet szeptember 15-én szentelte templommá. A kiköltözés és elhalálozás miatt állandóan csökkenő lélekszámú gyülekezet 2009-ben segédlelkészi lakás építésébe kezdett, amelyet Isten dicsőségére, be is fejezett. Orbán Dezső lelkipásztor

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

http://www.mezoseg.com.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6:oesszefoglalo-az-elsmezsegi-civil-mhelyrl

http://www.mezoseg.com.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6:oesszefoglalo-az-elsmezsegi-civil-mhelyrl II. Mezıségi civil mőhely Szamosújvár, 2011. április 15 17. Az erdélyi Mezőség egy demográfiai szakadék szélén áll. 1966 óta lakosságának 25 %-át (több mint 110 000 lakos!) veszítette el, több mint 6000

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Csákváry Ferenc néhai szentgáli református lelkipásztor laudációja Szentgál Község posztumusz díszpolgári címének átadása alkalmával

Csákváry Ferenc néhai szentgáli református lelkipásztor laudációja Szentgál Község posztumusz díszpolgári címének átadása alkalmával Csákváry Ferenc néhai szentgáli református lelkipásztor laudációja Szentgál Község posztumusz díszpolgári címének átadása alkalmával Csákváry Ferenc a Veszprém megyei Kéttornyúlakon született, 1922. augusztus

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben