TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ( 2007 ) Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ( 2007 ) 2010-2014. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA ( 2007 ) Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9 (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. A (7) bekezdés szerint a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A gazdasági program alapvető elképzelések gyűjteménye. Program, mely elkezdett, folyamatban lévő, vagy tervbe vett elképzeléseket vesz számításba, amelyek a település közép-és hosszú távú fejlődését teszik lehetővé. A gazdasági programnak a költségvetés lehetőségeivel összhangban, a kistérségi és megyei fejlesztési koncepcióhoz igazodva, a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, kiemelten a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés elősegítését, a településfejlesztési és adópolitika célkitűzéseit, a városüzemeltetés lehetőségeit, az intézményi elképzeléseket kell tartalmaznia ben úgy kezdtem neki a polgármesteri munkámnak, hogy tökéletesen tisztában voltam településünk kondícióival, lehetőségeivel. Naponta tapasztalható volt a csökkenő állami finanszírozás, a rossz kormányzati politika. Akkor még senki sem számolt az országban a családokat és önkormányzatokat tönkre tevő gazdasági és pénzügyi válsággal, s annak következményeivel, pl. az adóbevételek drasztikus csökkenésével. CSAK A HOSSZÚ TÁVÚ PROGRAMOK ALKALMASAK ARRA, HOGY MUNKAHELYEKET TEREMTSÜNK ÉS TELEPÜLÉSÜNKET A FEJLŐDÉS ÚTJÁRA ÁLLÍTSUK. Elkészítettem Tiszalök stratégiai fejlesztési tervét, mely az Európai Unióhoz kapcsolódó költségvetési időtartamhoz ( ) illeszkedve határozza meg a település városfejlesztési koncepcióját. Már akkor is elmondtam és leírtam, hogy nem gondolom azt, hogy hátrányaink 3 év alatt behozhatók, de kell, hogy Tiszalöknek legyenek céljai, feladatai a jövőre nézve. Ez a fejlesztési terv irányvonalakat határoz meg. A képviselőtestület egyöntetűen támogatott elképzeléseimben. A megfeszített munkának reményt keltő eredményei vannak. AZ INGATLAN VAGYON JELENTŐS ÉRTÉKKEL BÍR A folyamat elindításához pénz kellett. Ezért bocsátottunk ki kötvényt 400 millió Ft értékben, melynek negyed részét (100 millió Ft-ot) képviselőtestületi döntések alapján földvásárlásra, és pályázati önerők biztosítására, valamint fejlesztési tervek, dokumentumok finanszírozására használtunk. Ebből a pénzből jelenleg 300 millió Ft van lekötve kedvező kamatfeltételekkel, mely kamatok jelenleg biztosítják a fennálló visszafizetési kötelezettségeinket. A 100 millió Ft részben saját tulajdonú földterület, vagy megnövekedett értékű ingatlan formájában vagyonunkat

2 gyarapítja. Terveink szerint a későbbiekben ez a pénz megnövekedett iparűzési- és személyi jövedelem adó, valamint bérleti díjak formájában költségvetési bevételeinket fogja gyarapítani. A város működtetése, fenntartása, a hétköznapi gondokkal való hadakozás minden nap rengeteg erőfeszítést követelt és követel. Jelenleg egy kisvárosnak, ugyanolyan problémákkal kell megküzdenie, mint egy minimálbérből élő családnak: kevés bevétel, több kiadás. A különbözet előteremtése jelenti a legnehezebb feladatot. Az önkormányzatok két harmad része ugyanilyen pénzügyi és működési gondokkal küzd, melynek oka, hogy az állam évről-évre egyre kisebb mértékben finanszírozta a működést. Nem akarhatjuk, hogy Tiszalök hosszú évekig ebben a kiszolgált atott helyzetben éljen, ezért kellett nagy, de reális terveket szőni, aminek reményt keltő folyamata elindult, de a megvalósuláshoz sok munkára, energiára van még szükség. Nagy vállalkozásba kezdtünk, melynek célja, hogy közép- és hosszú távon városunk vagyona gyarapodjon, biztosítsuk a munkahelyteremtés feltételrendszerét. Minden földtulajdonba, minden ingatlanvagyonba fektetett Ft (jelen esetben földterület és építkezési beruházás), ipari terület létrehozása és annak értékesítése során a befektetett költségek többszörösét fogja érni. Nem eladni kell vagyont, hanem gyarapítani az önkormányzati tulajdont. Amikor újra fellendül a gazdaság, akkor Tiszalök készen kell, hogy álljon a befektetni szándékozók fogadására. A LEGFO NTO SABB STRATÉGIAI CÉLO K A város működésének, gazdálkodásának stabilizálása, az intézményhálózat színvonalas működtetése a racionalitások figyelembe vételével Ipari terület, ipari park cím elnyerése, további befektetők keresése M unkahelyteremtés, a helyi vállalkozók támogatása A belterületi úthálózat felújítása, csapadékvíz elvezetés, a szennyvízberuházás II. üteme Turisztikai, idegenforgalmi beruházások A köz- és magántulajdon fokozott védelme Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése A fentebb felsoroltakra támaszkodva az adóbevételek növelése Településünk adottságait és a dolgok jelenlegi állását tekintve Tiszalök a régiónkban a következő irányelvek követésével válhat versenyképessé: M egújuló energiaforrások felhasználása Turizmus-vendéglátás Ipari parkba települő munkahelyteremtő beruházások

3 ELÉRT EREDMÉNYEK, FOLYAMATBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS ÚJ FELADATOK A TELJES S ÉG IGÉN YE NÉLKÜL: MUNKAHELYTEREMTÉS, BERUHÁZÁSOK Megőriztük az intézményeinkben dolgozók munkahelyeit. A gimnáziumban 33 új munkahely létesült. Évente átlagosan fő foglalkoztatását biztosítottuk a közmunka-és közcélú programokban. (segédmunkától a diplomás feladatkörig). A munkahelyteremtés érdekében több, mint 10 hektár földterületet vásároltunk a már meglévő földtulajdonunkhoz. Az ipari terület fejlesztéséhez elkészültek a pályázatok. Létrehoztuk a Városfejlesztési- és Ipari Park Kft-t, melyben többségi tulajdonos az önkormányzat. Az olasz befektetővel jogászaink most egyeztetik az előszerződés végleges szövegét. (falazóelem-gyártás, napelem-összeszerelés, napelem-technológia, hőszivattyús rendszerek, naperőmű telepítés) Folyamatban lévő tárgyalások: - kerékpár összeszerelő üzem - logisztikai park, konzervüzem - gépjármű alkatrész gyártás - megújuló energiaforrásokra épülő intézmény-fenntartás, üzemeltetés, - bérlakások építése, előnyös konstrukcióval. Szociális földprogramhoz való csatlakozás (munkahelyteremtő, értékteremtő mezőgazdasági foglalkoztatás) Az Európai Uniós pályázatok és a várhatóan újra elérhető hazai források felhasználása, a már elkészült és egyszer már benyújtott, de elutasított pályázatok újraindítása. (központi óvoda, egészségügyi központ felújítása, térfigyelő rendszer kiépítése) INFRASTRUKTÚRA, ENERGIARACIONALIZÁLÁS, TAKARÉKOSSÁG Kész a szennyvíz-beruházás II. ütemének előkészítő- és tervező szakasza.

4 Térségi összefogással sikerült elérni, hogy a megyei rendezési tervbe az M3-as autópályát a 39-es úttal összekötő szakaszt a hozzátartozó Tisza-híddal településünk mellett építsék meg. A temető utak építése, a ravatalozó felújítása. Több száz méter járda építése, vagy alapanyag biztosítása. Utak kátyúzása, murvás, mart aszfaltos, meleg aszfaltos utak építése. (saját erőből) Az általános iskola Arany János utcai szárny ablakainak cs eréje, az új épület tetőtéri termeinek hőszigetelése. A kisfástanyai óvoda teljes felújítása. Az óvodákban folyamatos felújítási munkálatok. (burkolat csere, bölcsődei rész kialakítása) A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés. (októberben elkészül) A gimnázium kollégium fűtésrendszerének, vizes blokkjainak korszerűsítése. Energetikus alkalmazás a, szerződésmódosítás az áramszolgáltatóval. (20 %-os megtakarítás) A Polgármesteri Hivatal teljes akadálymentesítése várhatóan novemberben kezdődik. (elnyert pályázat) Önkormányzati intézményekre telepítendő 50 megawattos naperőmű pályázat beadás alatt. (évi 6-7 millió Ft értékű áramtermelés.) A szennyvíz-beruházás problémamentes lebonyolítása, a kivitelezés szigorú ellenörzése. Belterületi utak felújítása, építése pályázati források felhasználásával. Csapadékvíz elvezető-rendszer felújít ása, bővítése. (a támogatást nem kapott pályázat újra benyújtása). A közvilágítás modernizálása LED-es világít ótestekkel. Az egészségügy i központ felújítása. A központi óvoda pályázat újra benyújtása. Az általános iskola tetőszerkezetének, nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés, fűtés korszerűsítése megújuló energia forrásra. A gimnáziumi kollégium teljes felújítása, bővítése. TURISZTIKA, IDEGENFORGALOM KINCSÜNK TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK Térségi turisztikai társulásunk pályázaton több, mint 30 millió Ft-ot nyert térségi turisztikai fejlesztés megvalósítására. Ebből a tervek szerint Tiszalökön turisztikai irodát fogunk üzemeltetni. A Holtág rehabilitációs pályázat I.üteme (tervezés, engedélyeztetés) támogatást nyert, megvalósítása folyamatban van. A turisztikai koncepció terve elkészült. (elvi építési engedélyes tervek) A 900 méter mély hévíz kút fúrási engedélyes terve elkészült. A Széles a Tisza hagyományőrző találkozónkat kibővítettük vendégcsalogató, gasztronómiai elemekkel is.

5 Folyamatban van a turisztikai tervek megvalósításához a befektetők keresése. Turisztikai iroda kialakítása. A hamarosan elinduló II. Széchenyi terv turisztikai beruházásokra, egészség-turizmusra vonatkozó kiírás ainak felhasználása. Kerékpárút kiépítése az üdülőterületig. Minőségi szálláshelyek létrehozásának ösztönzése. Bekapcsolódás megy ei turisztikai rendezvénysorozatokba. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS, EGÉSZÉGES ÉLETMÓD ÉRTÉKÜNK AZ EMBER Szeptember elejétől belgyógyászati szakrendelés működik településünkön, ami októbertől kiegészül ultrahangos vizsgálattal is. Szeptember végén elindulhat a szemészeti szakrendelés. Októbertől egynapos sebészeti műtő szolgálja a lakosságot. Egészség-megőrző és betegség megelőző tanácsadásokat és szűrőprogramokat szerveztünk, a méhnyak rák elleni védőoltásokat támogatjuk. Az Idősek Gondozó Központjába a súlyos állapotú idős betegek a segítségemmel három speciális ágyat kaptak. Az ételszállításhoz önkormányzatunk adta az autót, és a gépjárművezetőt. Biztosítottuk a sportegyesület szakosztályainak működését. Teljesen felújítottuk a gimnáziumi sportpályát. A labdarúgó szakosztályban 7 évestől a 19 éves korig biztosítjuk az utánpótlás versenyeztetését. A gimnáziumi labdarúgó-képzés sikeres, NB III.-as csapatunk hosszú távon építhet a tanulókra. Önkormányzati és alapítványi támogatással megalakult a Vízi Sport Club, ahol kajakozni tanulhatnak fiataljaink. Már sikerült szép eredményeket elérniük területi és országos versenyeken. A Klapka utcán játszótér és sportpálya épült. Előkészítés alatt van a reumatológiai, fül- orr gégészeti, urológiai, radiológiai és a tüdő szakorvosi rendelések elindítása. Röntgen berendezés beszerzése Bajorországból. A mentőállomás felújítása és bővítése, az orvosi ügyelet átvitele takarékossági okokból. (Humanitárius Világszövetség támogatásával)

6 1-2 db új mentőautó beszerzése. (Humanitárius Világszövetség) Az egészségügy i központ felújítása. Az Idősek Gondozó Központjának felújítása és bővítése. A családsegítőnek és az Idősek Gondozó Központjának egységes struktúrában való működtetése. A megújult férfi kézilabda szakosztály működésének eszköz - és pénzügyi feltételrendszerének megteremtése. OKTATÁS, KULTÚRA, EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYHÁZAKKAL, CIVIL SZERVEZETEKKEL Biztosítottuk intézményeink zavartalan- és versenyképes működését. A teljesen felújított kisfástanyai óvodába a gyerekek és az ott dolgozók új bútorokat, játékokat, konyhai berendezéseket kaptak. A belterületi óvodákban hat csoportszobában laminált parkettát, két helységben linóleumot cseréltünk. A Szivárvány óvodában két bölcsődei csoportot indítottunk. Városunk pedagógus ai pályázat útján szakmai és módszertani továbbképzésben részesültek. Az általános iskolában biztosítottuk a művészeti oktatás feltételeit. A gimnáziumnak több, mint 400 nappali, és 110 felnőtt képzésben résztvevő tanulója van. A Garai utcai telephelyen a szakiskolai tanulóknak tanműhelyeket alakítottunk ki. Újtelepen közösségi házat alakítottunk ki. Testvérvárosi kapcsolatot létesítettünk lengyelországi Goraj településsel, egymás kultúrájának, hagyományainak megismerésére, a gyerekek nyelvtanulási lehetőségeinek javítására, valamint a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítésére. (közös pályázatok) Színvonalas városi- és kulturális rendezvényeket bonyolítottunk le, melyek közül néhányat az egyházakkal közösen szerveztünk meg. Használt, de biztonságosabb autóbuszt vásároltunk a tanulók, a sportolók, a civil egyesületek utaztatására. Október 1-től Kisfástanyán a gyerekek tanulószobai foglalkozást vehetnek igénybe. Pályázati forrásból számítógépeket, interaktív táblákat, laptopokat nyertek intézményeink, melyek beszerzése folyamatban van. Pedagógus szakmai képzések. Az általános iskolában a következő tanévben új képzések indítása, idecsábítva a környező települések tehetséges tanulóit. Az alapfokú képzettséggel nem rendelkező felnőttek részére a következő tanévtől esti tagozat indítása. A cigánytanulók felzárkóztatására tanoda-program elindítása pályázat útján. A középiskolai oktatást ki kell bővíteni honvédelmi szakirányú képzéssel. Városszépítő, környezetvédő programok az egyházak és a civil szféra bevonásával.

7 A KÖZ- ÉS MAGÁNTULAJDON VÉDELME, SZOLGÁLTATÓ VÁROS Elértük, hogy a tiszalöki rendőrőrs létszámát bővítsék. Kérésemre egy vízirendőr teljes munkaidőben teljesít szolgálatot településünkön. A Polgárőr Egyesület kérésemre és közbenjárásomra egy jó állapotú gépjárművet kapott, az egyesület működési támogatását duplájára emeltük. Helyi rendeletben szabályoztuk a szórakozó helyek nyitvatartási rendjét, valamint a közterületeken megtiltottuk az alkohol fogyasztást. M egvalósult az E-önkormányzati ügyintézés. Szeptember elejétől Online Tv biztosítja a lakosság tájékoztatását. A belügyminisztertől Tiszavasvári polgármesterével együtt levélben kértük a kapitányság létszámának 20 fővel való emelés ét. Térfigyelő rendszer kiépítése. (A pályázat már egyszer beadásra került, elutasításának politikai okai voltak.) A környezetet szennyezők és a vandálok hatékonyabb tettenérése, megbírságolása. A polgárőrség szervezettségének és hatékonyságának növelése. Az előző időszakkal ellentétben konstruktív együttműködés helyreállítása a rendőrséggel, az egyesület további bővítése újtelepi és kisfástanyai tagokkal. A város valamennyi szavazókörében a képviselők rendszeres fogadóórákat tartsanak. Az Online Tv felvételein keresztül a lakosság tájékoztatása a testületi ülésekről, városi rendezvényekről, az intézmények munkájáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az új feladatok megvalósításához, céljaink eléréséhez sok megfontolt és nehéz döntést kell még meghoznunk, amihez kívánok Önöknek kitartást, kellő konstruktivitást és nem utolsósorban jó egészséget. Tiszalök, október 1 Gömze Sándor polgármester

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

Tiszalökért érdemes...

Tiszalökért érdemes... Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 1 A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján kerül

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Titkar3 Tartalomjegyzék: Bevezetés...2 Demográfiai adatok...3 Az önkormányzati intézményrendszer; Önkormányzati gazdasági társaságok...3 Polgármesteri

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. Gazdasági Programja 2015-2019

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. Gazdasági Programja 2015-2019 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019 a 94/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadva. 1 1. Bevezetés Jelen gazdasági program, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI ÉS HUMÁN PROGRAMJA

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI ÉS HUMÁN PROGRAMJA KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI ÉS HUMÁN PROGRAMJA TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. (6) és (7) bekezdésének rendelkezése tartalmazta,

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja EDELÉNY 2015. ÁPRILIS 22. Tartalomjegyzék I. JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

2014-2020. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

2014-2020. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2020. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a következőképpen rendelkezik: 1.

Részletesebben

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2020 Polgár, 2015. június 1. k 1 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 4 3. Vezetői összefoglaló... 4 3.1. Öt év alatt öt kiemelt jelentőségű komplex

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Kerekegyháza Város Önkormányzatának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A 2011-2016. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. -ában megfogalmazott kötelezés alapján a képviselő-testület

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra

Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra Apátfalva Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014. közötti ciklusra A program egy négy esztendőre szóló cselekvési terv, mely meghatározza a megoldandó feladatokat a reálisan megvalósítható

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014.

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. Tárgyalja: mindegyik bizottság Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. I. fejezet: Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (6) és(7) bekezdésének rendelkezése

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt

Részletesebben

Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programja

Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programja Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programja 2015. Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programja 2014/2020 A gazdasági program készítését a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.

Részletesebben

Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006-2010 közötti ciklusban végzett tevékenységérõl

Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006-2010 közötti ciklusban végzett tevékenységérõl Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA X.évfolyam 9.szám Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006- közötti ciklusban végzett tevékenységérõl Tisztelt Jászkiséri

Részletesebben