Diplomáciai és konzuli jog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diplomáciai és konzuli jog"

Átírás

1 Diplomáciai és konzuli jog I. ELŐADÁS Zanathyné Martin Györgyi A vizsgajegy szóbeli kollokvium alapján lesz. Ajánlott irodalom és tematika az interneten. A két legfontosabb egyezmény: 1) 1961-es Bécsi Szerződés a diplomáciai kapcsolatokról (1965. évi 22. törvény) 2) 1963-as Bécsi Egyezmény a konzuli kapcsolatokról (1987. évi 13. törvény) Nemzetközi jog Nem kikényszeríthető Jogalanyok: Államok Nemzetközi szervezetek (származékos és korlátozott jogalanyiság) Egyéb jogalanyok : - Egyén: igényt érvényesíthet; felelősséggel tartozhat. Az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Európai Egyezménye szerint, óta az egyénnek közvetlen petíciós joga van. - Nemzeti felszabadító mozgalmak: mára már elveszett a jelentősségük (népek önrendelkezési joga) - Vatikán; Máltai Lovagrend Az állam jogalanyisága teljes. Ennek részei: Nemzetközi szerződést köthet. Az ezt szabályozó egyezmények: es Bécsi Egyezmény a szerződések jogáról (államok egymás között) os egyezmény (nemzetközi szervezetek egymás között, és államokkal kötött szerződésekről) A diplomáciai és konzuli kapcsolatok létesítése és fenntartása (kizárólagosan az állam joga) Igényérvényesítés Felelősség vállalása Jogforrások a Nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikke alapján: Nemzetközi szerződések Szokásjog (államok meggyőződése alapján) A nemzetközi szerződések és a szokásjog között nincs jogforrási hierarchia. A nemzetközi jogban nincs precedensjog, esetjog a határozatok csak a feleket kötelezik. A Bíróság döntéseiből kiolvasható a szokásjog tartalma. Általános jogelvek Jogtudósok munkái Kiegészítő jelleggel: indoklások; az államok politikai megnyilvánulásai. Pl. az EJENY eredetileg az ENSZ Közgyűlésének határozata, ami csak ajánlás jellegű, de az államok mégis betartják. Vannak olyan nem kodifikált ENSZ tervezetek, amelyeket nem fogadnak el az államok, mégis átszivárognak a nemzeti jogrendekbe. A Helsinki Záróokmány sem nemzetközi szerződés, de mégis elsőként fogalmazták meg benne a határok sérthetetlenségét. A nemzetközi jog és a belső jog viszonya: Ami közös bennük: a konszenzus Különbség: az, hogy ki köthet szerződést. Mire irányul a nemzetközi szerződés? Nemzetközi jogokra és kötelezettségekre irányul (nem vonatkozik a magánjogi szerződésekre)

2 Az USA és Irán közötti túszdráma esetén Irán arra hivatkozott, hogy nem részese az 1963-as szerződésnek. A Bíróság azt mondta ki, hogy a kodifikáció nem szünteti meg a létező szokásjogi normát; a szokásjog tovább él a nemzetközi szerződés mellett, ezért a szerződésben nem részes államokra is vonatkozik. (Érvényesülhet a szokásjog, szerződést lerontó hatálya.) A nemzetközi szerződések formai, alaki követelményei: Általában a következő: preambulum cikkek zárórendelkezések aláírások Az 1969-es egyezmény egy alakiságot említ: írásban kell megtenni. A szerződés nem tekinti semmisnek a szóbeli megállapodásokat, csak azt mondja ki, hogy ezekre nem terjed ki az egyezmény hatálya. Lehet egy levél is nincs kötelező alakiság Elnevezés: sokféle lehet szerződés; egyezmény; megállapodás; paktum; jegyzőkönyv; alapokmány; egyezségokmány; kompromisszum; konkordátum; jegyzékváltás; stb. A legabsztraktabb formája a jegyzékváltás. Kétféle lehet: Szóbeli: egyes szám 3. személyben írjuk. Ezt hivatal hivatalnak címezi. Alakiság: a tetejére írjuk, hogy jegyzék; van egy udvariassági Bevezető és Záradék, majd a végén a Pecsét. Ezt nem írják alá, hanem kézjeggyel látják el. Személyes: ennek a formája a levél; a levél formai követelményeivel. Egyes szám 1. személyben írjuk; megszólítást és aláírást alkalmazunk. Ezt általában ünnepélyes alkalmakkor használják. Azonos szintű emberek között zajlik a jegyzékváltás; ha nem, akkor az udvariassági záradékban ezt ki kell emelni. Fontosak tehát a nemzetközi udvariasság szabályi is de ezek nem kötelező erejűek. Diplomáciatörténet Diplomácia: a nemzetközi jog hatálya alá tartozik; a nemzetközi jogalanyok kapcsolattartását szabályozza; békés célokra vonatkozik. Kapcsolatok fajtái: Eseti missziók (küldöttségek csak 1 feladatra): ez jelent meg először, és a századig csak ez létezett. Állandó kapcsolat: a rossz közlekedési missziók miatt ez is elterjedt. Létrejöttek a követségek, és a futár vette át a közvetítő szerepét. Konzuli kapcsolatok: gazdasági kapcsolatok (pénz; kereskedelem; hajózás); emberek (a fogadó államban élő külföldi közösség védelme). Létezik tiszteletbeli és hivatásos konzul. A 17. századtól egyértelművé vált, hogy államok közötti kapcsolatokra vonatkozik ez is létrejöttek az egyezmények is az államok között. Kezdetben a saját jogszabályokat alkalmazták a közösségre, és ezt a saját jogalkalmazást érvényesítette a konzul. Létrejöttek a kapitulációs szerződések joghatóság alóli kivonás. Ezeket a 20. században felszámolták. Mindkettőt kodifikálták. Az ENSZ megalakulása után összehívott kodifikációs konferenciákon, ben és 1963-ban kodifikálták ezt a szokásjogot is. II. ELŐADÁS Migráció és menekültügy EU: bevándorlási- és menekültügyi politika. Már a munkacsoportok szintjén megvan általában a kompromisszum, de ennél a témánál ez nem működik: komoly érdekek ütköznek; a konkrétumoknál mindig vannak fenntartások. Migráció: olyanfajta népmozgás, amely a gazdasági, társadalmi és szociális élet része. A globalizáció része és következménye. Egyre nő a jelentősége: 60-as években 60 M volt, most 175 millió migráns van a világon (2050-re 250 millió lesz); a Föld lakosságának 3%-a nemzetközi migráns.

3 Fejlődő országok: tervezett vagy spontán eszköz, hogy a különbségeket csökkentsék + versenyképesség növelésére is jó. Fejlett országok: stratégiai eszköz (munkaerő pótlása) Formái: lehet végleges vagy ideiglenes ez a szándéktól függ. Vannak önkéntes vagy kényszer-migránsok. Önkéntes: munkavállalási, tanulási, rokonlátogatási, egyéb személyes céllal (max. 3 hó) Kényszer: általában egy válsághelyzet következménye (természeti katasztrófa; háborús helyzet; belső, vagy külső konfliktus) olyan körülmény, ami miatt az egyén szabadsága, élete veszélybe kerül. Külképviseletek: migrációs/ konzuli jelentések ez kerül a Bevándorlási Hivatal adatbázisába ezt használják az egyes ügyek elbírálásakor. Menedékjogi kérelem: csak kérelem alapján indítható eljárás, hivatalból nem. Ennek feltétele: a kérelmező az adott ország területén tartózkodjon területi menedékjog (Ez nem ugyanaz, mint a diplomáciai menedékjog: külképviseleten lehet) EU-s szabályozás célja: másodlagos migráció megakadályozása ne nyújtsa be több országnak EU-s adatbázis. Dublini rendelet: meghatározza a fórumot. Beutazási és Tartózkodási Tilalom Lista (EU) Visszafogadási vagy toloncegyezmény: amely országgal van ilyen megállapodás, az az ország köteles visszafogadni azt a menekültet, aki nem kap letelepedési engedélyt. Ez vonatkozhat az adott ország saját állampolgárára, illetve olyan harmadik ország állampolgárára, akivel nincsen ilyen egyezmény, de az adott országból érkezett a célországba. Kísérő nélküli kiskorúak esetén az eljárás: gyorsított eljárás; méltányosság figyelembe vételével (humanitárius okok). Nemzetközi kitekintés: Nemzetközi fórumok: Európa Tanács: Európai Migrációs Ügynökség felállításán dolgoznak. Jelentőség: több részes tagállama van, mint az uniónak páneurópai szervezetrendszer. Iránymutatást adnak a tagállamoknak: az Európán belül és az Európa felé irányuló migráció hatékonyabb kezelése érdekében. Adatcsere, információ szolgáltatása, jogi tanácsadás. ENSZ: külön szervezetek: - UNHCR: kifejezetten a menekültkérdéssel foglalkozik - ILO: migráns munkavállalók számára ad jogi kereteket. - IOM: Nemzetközi Migrációs Szervezet migránsok áttelepítési programja (resettlement) - GCIM (Global Commmittee on International Migration): az ENSZ ad hoc migrációs szervezete január 1-én hozták létre, 08 hónapos mandátummal. Cél: ajánlás a migrációkezelés globális megoldásáról az ENSZ Főtitkárnak. Ennek keretében 5 regionális konferenciája van Harmadik konferenciáját Budapesten tartották novemberében, mivel Magyarország a országot magába tömörítő támogató csoport tagja. Regionális: berni kezdeményezés (hasonló a GCIM-hez). Az EU migrációs politikája: Az Amszterdami Szerződés ezt is megreformálta a bel és igazságügyi együttműködés reformja keretében: A szabadság, biztonság és a jog térségének koncepciója nov. Tamperei rendkívüli Európai Tanácsülés: megtöltötte a fenti koncepció tartalommal is. Irányelveket és prioritásokat fogalmaztak meg 5 évre ezek az ún. tamperei mérföldkövek:

4 Komplex megközelítés azt nézik, mi váltotta ki + valamennyi szakaszt felölelik. Hatékony határőrizeti megközelítés Migrációs jogszabályok összehangolása Összehangolt együttműködés Harmadik országokkal együttműködés Segíteni a harmadik országból érkező állampolgárok integrációját Megteremtették a közös politika alapjait kiemelt politikaként kezeli az EU a menekültügyet. A holland elnökség továbbfejlesztette az előbbi programot, ami májusában lejárt. Ekkor indult útjára az ún. Hágai program: A már megkezdett jogalkotás folytatása Az eddig elfogadott intézkedések értékelése Újabb intézmény- és költségvetési hátteret rögzített Vannak legális és illegális bevándorlók. Legális: tanulók; kutatók; családegyesítési irányelv. Fontos: partnerségi együttműködés, illetve fejlesztési-együttműködési program. Legális migráció: 2003-as Bizottsági Közlemény a Migrációról, Integrációról és Munkavállalásról bővítés hatása EU-ra, lakosságban aktív-passzív arány változása, munkaerőpiaci helyzet, a szabályozás tagállami hatáskörben marad. Van egy a munkavállalási célú migrációról szóló Zöldkönyv. 3. ország polgára beutazhat, tartózkodhat tanulmányi céllal, 3 hónap után tartózkodási engedély kell, aminek megszerzés könnyebb lett. 3. ország kutatóinak beutazásáról szóló irányelv formális elfogadás előtt van. Magyar álláspont: próbáltuk érvényesíteni, hogy az új 10-ek kutatói ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Eu-s Acquis - Családegyesítés jogáról szóló irányelv - 3. ország állampolgárainak hosszútávú tartózkodásáról szóló irányelv - emberkereskedelem áldozatainak hatóságokkal való együttműködéséről szóló irányelv anonimitást kapnak, rövid távú tartózkodási engedélyt. Illegális migráció Felszámolás egyik eszköze: tolonc és visszafogadási egyezmények a kibocsátó országokkal. EU Közösségi szintű toloncegyezményei: Kína, Oro, Ukr, Marokkó, Srí Lanka, Hong-Kong, Szerbia- Montenegró. 3. országokkal teljes partnerséggel akarja az EU kezelni a problémát, pl. válsághelyzetben EU védelmi kapacitást nyújt adott régió országainak. A toloncegyezményekért cserébe a 3. országok könnyítéseket akarnak, pl vízumkönnyítést, pénzügyi segélyt. Visszafogadási megállapodás: régiós nyomás figyelembe vétele + földrajzi elhelyezkedés. Menekültügy Csatlakozás előtt sok feladatunk volt az elvárások miatt. - szóbeli meghallgatás, kérelmező elmondja búját, baját - a genfi egyezményen belüli okokra hivatkozhat ezt a bevándorlási hivatal elelnőrzi - konzuli jelentés évente kötelező jelleggel, része kell legyen a migrációs jelentsé, amit a külképviseleteknek meg kell küldeni, ahol Mo szempontjából migrációs kockázat van. Közös Európai Menekültügyi Rendszer - Menekültek és kiegészítő védelemben részesültek jogállásáról szóló irányelv - Menekültügyi eljárásról szóló irányelv

5 Nemzetközi védelem fogalma kritériumok vannak, jogok és kötelezettségek: - Genfi egyezmény alapján elismert menekültek - kiegészítő védelemben részesült személyek Közös minimum szabályok, de eltérő nemzeti eljárások - Védelmi Programok, hazatelepítés kidolgozása - Pénzügyi támogatás válságos régióknak - Szervezetten behozni, akiknek menedékjogot ad Orderly Managed Entry - Menekültek és legális tartózkodók integrálásán a hangsúly: alapelveket és programokat kell alkotni a tagállamoknak, amik elfogadás alatt vannak. Mo-on: Formálódik. Migrációs Tárcaközi Bizottság 2004-ben alakult Kormányhatározat útján, ami rövid, közép és hosszútávú prioritásokat ad, de hiányzik belőle az integrációs politika. Dublin II. Tanácsi rendelet meghatározza, mely tagállam felelős: amely elbírálja a menedékjogi kérelmet. Eurodat rendelet: Nyilvántartási szám, a menedékjogot kérőkről információk. Mi a különbség a menekült és a menedékes között? Menekült: ez egy státusz, végleges tartózkodási jogcím. Nem térhet vissza saját hazájába, ha mégis megteszi, azzal lemond az ország védelméről, ahol státuszt kapott. Menedékes: ideiglenes védelemben részesül. A menekültjogi tv-ben felsoroltak alapján kérhető. Menekülők tömeges csoportja kell hozzá határozat: mettől-meddig tart; mely személyi körhöz tartozóknak jár (pl. etnikai csoport). EU-s intézményekkel ezt egyeztetni kell. III. ELŐADÁS Zanathyné Martin Györgyi Bécsi egyezmények Általánosságban: A 19. század végén indult meg a kodifikációja ennek a jogterületnek. A 20. század elején regionális szerződések jöttek létre. Az ENSZ kezdeményezésére indult meg az érdemi munka, és Bécsben, 1961-ben és 1963-ban univerzális szerződések jöttek létre. A konzuli kapcsolatok jogáról szóló szerződéssel kapcsolatban a szocialista országoknak voltak fenntartásai, ezért Magyarországon csak ben hirdették ki (1987. évi. 22. tv.) Ez szokásjogi kodifikáció volt: a szerződésbe foglalása nem rontja le a hatályát (a nem részes államokra nézve is érvényes, a szokásjog miatt). Amit kodifikáltak: kisebb részben szerződéses szabályok, főleg udvariassági szabályok, amelyek így jogerőre emelkedtek, pl. a diplomata személyes poggyászának átvizsgálásáról. Ezeknek a szabályoknak a megsértése igen ritka. A szerződések betartásáért az ENSZ felel; a tagállami jelentéseket a Főtitkár a Közgyűlés elé terjeszti. Azért ritka a szerződések megsértése, mert kölcsönös nemzetközi kapcsolatokra épülnek, kétoldalú kapcsolatok hálójára. Fontos a hátrányos megkülönböztetés tilalma: kölcsönös érdekük az államoknak, hogy a legtágabban értelmezett kedvezményeket biztosítsák egymásnak, mert hasonlóra számíthatnak a partnerállamtól (ez a retorzióra is igaz). Azokban a ritka esetekben, amikor mégis megsértették a szerződéseket, a jogsértő ország általában a nemzetközi közösséggel nem kívánt szoros kapcsolatot fenntartani (pl. egy ideig Irán és Líbia, de azóta mindketten felülvizsgálták az álláspontjukat). Hosszú jogfejlődés eredménye ez a két szerződés, amelyek általánosan elfogadott szokásjogi normákat rögzítettek, amelyeket az államok nem kérdőjeleznek meg ez biztosítja a stabilitást. (Nem történt, és nem is várható érdemi kezdeményezés a szerződések módosítására.) Ezzel a stabilitással az ENSZ kodifikációs tevékenységének legsikeresebb egyezményei közé tartoznak.

6 Az államok jogait és kötelezettségeit szabályozzák (nem az egyes személyekét). Az előjogok és kiváltságok viszont az emberekhez tartoznak, akik az államokat képviselik. A mentességek célja: az államok közötti kapcsolatok elősegítése; a küldő állam képviselőjének zavartalan működésének elősegítéséhez. Zavartalan működés: - Fogadó állam: önkorlátozás gyakorlása (joghatóság); pozitív magatartás tanúsítása a működés elősegítésére. - Küldő állam kötelezettsége: rendeltetésszerű használat, a fogadó állam jogszabályainak tiszteletben tartásával; ennek része, hogy a képviselő nem folytat egyéni hasznot hozó tevékenységet a fogadó államban. A szerződés megszegése esetén a saját, benne foglalt szankciórendszernek megfelelően kell eljárni. A persona non grata intézménye: a fogadó állam nem tekinti az illetőt a képviselet tagjának, akinek ennek megfelelően, kötelezően el kell hagynia a fogadó államot, vagy vállalnia kell a következményeket ez megtehető bármikor, indoklás nélkül, akár már a fogadó állam területére érkezés előtt is. Lehet egy vagy több személy ellen is ezt mondani, vagy végső esetben megszakítani a diplomáciai kapcsolatokat. Kogens jogi normákat tartalmaznak a szerződések. Megszorító alkalmazás: ha az egyik állam megszegi, akkor a másik nem szegheti meg viszonzásul. A szerződések az államok közötti állandó diplomáciai kapcsolatokat szabályozzák. Nem tartozik bele: ad hoc missziók; nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviselők. Bécsi Szerződés a diplomáciai kapcsolatokról (1961.) 1. cikk: definíciós cikk: a szerződésben használt fogalmak meghatározása (amit nem írnak le, azt a szokásos jelentése szerint kell alkalmazni). A képviselet vezetője: a küldő állam nevezi ki. Speciális státusz: a fogadó állam előzetes hozzájárulása kell (agrément). Ideiglenes ügyvivő: a képviseletvezető távollétében vezeti a képviseletet. Őt nem bízta meg a küldő állam. Amennyiben a képviseletvezető huzamosabb ideig távol van, az a hűvös kapcsolatok jele (pl. a magyarországi szaúdi követ konzultációra visszahívása ) Képviseletvezetői osztályok (az 1918-as aacheni jegyzőkönyv alapján): nagykövet (II. vh. után); követ (II. vh.-ig főleg ez volt); állandó ügyvivő (külügyminiszter nevezi ki a politikai kapcsolatok romlását jelzi, ha csak ez van). A képviselet tagjai: a képviselet vezetője + képviselet személyzetének tagjai. A képviselet személyzetének tagjai: diplomáciai, igazgatási és műszaki, valamint a kisegítő személyzet tagjai. Korábban: a követ és az udvartartása volt, de nekik nem volt jogi helyzetük. Ma már a küldő állam köztisztviselői, a küldő állammal állnak jogviszonyban. Más: magánalkalmazottak, helyi alkalmazottak munkajogi szerződés; nem tagjai a képviseletek. A diplomáciai személyzet tagjai: akiknek diplomáciai rangjuk van, amit a küldő állam nyújt nekik (diplomaták). A fogadó állam eszköze: persona non grata-nak nyilvánítás. A létszám meghatározása is a fogadó állam kezében van (az ésszerűség keretei között) létszámkorlátozás: 1. a fogadó állam viszonyai; 2. a képviselet szükségletei. Hagyományosan nagy létszámú képviseletet tart fenn: USA; RUS; esetleg GER. Diplomáciai képviselő: képviseletvezető + a diplomáciai személyzet tagja. Diplomáciai rangok: nincsenek benne az egyezményben a szokások szerint: irattári titkár; segéd-attasé; attasé; 3., 2., 1. titkár; 2., 1. tanácsos; követ; rendkívüli követ; meghatalmazott miniszter; nagykövet. (Akiknek diplomata útlevelük van.) Diplomáciai képviselet: kiváltságok és mentességek szempontjából egy beosztott diplomata és a képviseletvezető szinte ugyanazon a szinten van. Az igazgatási és műszaki személyzet tagjai: titkárok; ügykezelők; gazdasági igazgatók; tolmácsok; rejtjelezők; stb. A kisegítő személyzet tagjai: szakács; kertész; gépkocsivezető; stb. Háztartási alkalmazott: nem a küldő állam alkalmazottja. Ki minősül családtagnak? Nem kodifikálták a fogalmat, de igen fontos, mert osztja a családtag a diplomata sorsát (azonos mentességek). Gyakorlat: a fogadó állam dönti el, kit tekint annak általában: háztartás; kiskorú gyermek; eltartott nagykorú gyermek. Kérdések:

7 Élettárs: Magyarország korábban háztartási alkalmazottnak jelentette be. Az információk bejelentésen alapulnak házastársnak jelentik be. Azonos nem házastársak: köteles-e a fogadó állam ezt tolerálni? Eltartott nagykorú: a fogadó állam dönthet erről (igazolvány kiadása közben megváltozhatnak a körülmények). Eltérő gyakorlat alakult ki a fogadó államokban, ezért sincs definíció a családtagra általában. Magyarországon a mentesség ügyében a külügyminiszter dönt (a bíróságra nézve kötelező döntés). A képviselet helyiségei: a képviselet céljaira (képviseletvezető lakása is) használt épületek, épületrészek és az ezekhez tartozó föld, tekintet nélkül a tulajdonjogi helyzetükre. Képviseletvezető lakása: rezidencia (kitehető rá a lobogó). Mi a legitim cél? küldő állam érdeke: ne legyen megkérdőjelezhető az ott gyakorolt tevékenység. 2. cikk: diplomáciai kapcsolatok felvétele és állandó képviseletek létesítése kölcsönös megegyezéssel történik, konszenzus kell hozzá (a megszakítás lehet egyoldalú aktus is). IV. ELŐADÁS dr. Hargitai József 3. cikk: A diplomáciai képviselet feladatköre: Diplomáciai képviselet definiálása: a diplomáciai kapcsolatok alapegysége ez lett a bécsi kodifikációnak köszönhetően korábban a nagykövet volt. Maga a tradíció megmaradt: részletes szabályozás a nagykövet személyéről. Külképviseletek: tágabb kategória: diplomáciai képviseletek + konzuli képviseletek + külföldön működő, állami feladatokért felelős hivatalok (közigazgatási jellegűek) Feladatkör: kettősség jellemzi: Nemzetközi jogi kereteket teremt Ezeket tényleges tartalommal csak a belső jog telíti meg. Egyes országokban létezik külügyi törvény (Magyarországon nincs), amelyben részletesen meghatározzák a feladatköröket. Kizárólagos követelmény: konformak legyenek. Ami Magyarországon is van: konzuli törvény. Ami még tartalmazhatja a feladatkör pontos leírását: A nagykövet megbízólevele: általános feladatokat határoz meg Nagyköveti utasítás: a KM készíti el A 3. cikk 1. bekezdésének alpontjai: a) Képviseli a küldő államot a fogadó államban. Képviseleti funkció: ez nem a hagyományos jogi képviseletet jelenti (az itt az érdekvédelem), hanem itt reprezentatív jelenlétet jelent a képviselet. Ez akkor is megmarad, ha a képviselet semmilyen tevékenységet nem fejt ki. Ami ebből levezethető: kiváltságok és mentességek. b) Védelmezi a fogadó államban a küldő állam, valamint a küldő állam polgárainak érdekeit a nemzetközi jog által megengedett keretekben. Érdekvédelem: a küldő állam polgárai pontatlan fordítás, mivel bele kellene tartozzanak a jogi személyek is a konzuli szerződésben ezért megváltoztatták küldő állam honosaira. (jogügyletek, pl. vásárlás/ eladás ehhez külön meghatalmazás kell) Diplomáciai védelem: célja, hogy a jogsértő állam fejezze be jogsértő tevékenységét, és esetleg kárpótlást is adjon. Ennek nem kizárólag diplomáciai eszközei vannak, más is van, pl. egyezményes tárgyalások; külpolitikai nyomásgyakorlás. Absztrakt, nem nevesített esetekben alkalmazható ( jolly joker ) nemzetközi szerződés hiányában történő fellépés. Csak a saját állampolgárai érdekében lehet fellépni, aki a sérelem és a védelem időpontjában is rendelkezzen az állampolgársággal. Kettős állampolgárság: az állam a saját jogát érvényesíti (önös politikai érdek) Hága: effektivitási elv az az ország számít, amellyel a legszorosabb kapcsolatot tart fenn a polgár, de a szokások szerint mindkét állam felléphet (csak egymás ellen nem!) Diplomáciai védelem köre: hosszú jogfejlődés eredménye; kizárólagosságra kísérletek: Izrael és Kína. A védelem feltétele: nemzetközi jog-ellenes magatartás, pl. idegenjogok minimális standardjeinek megsértése; rabszolgatartás; kisajátítás; stb.

8 A diplomáciai védelem joga alanyi jog-e? Általánosságban nem ezt többször leszögezte a Német AB valamint a Supreme Court az USA-ban: nem alkotmányos alapjog; nem kikényszeríthető. Konzuli védelem: Ami megegyezik a diplomáciaival: külföldön; állampolgár (honos) érdekében Nem feltétele viszont: idegen államhatalom ellen; jogsérelem megléte szabályos büntetőeljárás esetében is igénybe vehető. (Bécsi konzuli egyezmény) Jogosultak köre: ugyanaz, mint a diplomáciai esetében; az állam honosai fokozatosan elszakadt az állampolgárságtól (Brit Nemzetközösség; EU); konzuli kerülethez kötődik c) Tárgyal a fogadó állam kormányával. Tárgyalási funkció: részt vesznek a nemzetközi tárgyalásokon. d) Tájékozódik minden megengedett módon a fogadó államban levő viszonyokról és fejleményekről, és ezekről jelentést tesz a küldő állam kormányának. Tájékozódási funkció: korábban a diplomaták jelentésein alapultak a kapcsolatok, ennek a súlya csökkent (technika fejlődése). Ennek a funkciónak az értékét jelentősen csökkentették. A hírszerzés megengedhetősége: elfogadott a nemzetközi jogban. Korlátozás: a diplomáciai státusszal a tevékenység összeegyeztethetetlen. Minden megengedett módon : ez tulajdonképpen tiltás, de a nemzetközi gyakorlat elfogadott része. Hírszerzői tisztek kiküldése. Diplomáciai csatározások: UK kiutasított 105 KGB ügynököt, erre a SZU hazaküldött 70 brit diplomatát (kémet). (ugyanis nem kellett bizonyítás) Katonai attasé: NEM hírszerző! (a legkevésbé alkalmas erre) e) Előmozdítja a baráti kapcsolatokat a küldő és a fogadó állam között és fejleszti a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolataikat. Kapcsolatfejlesztés: gazdasági kapcsolatok a diplomáciai személyzet nem folytathat üzletszerű tevékenységet. Pl. Kereskedelmi Iroda (magyar-amerikai kapcsolatok) Egyéb, nem kodifikált feladatkörök (szokások): A küldő és fogadó állam közötti ökológiai kapcsolatok fejlesztése és együttműködés; környezetvédelmi attasék. PR tevékenység; országimázs fejlesztése Rendőri attasék: szervezett bűnözés; kábítószer; csempészet ezek operatív rendőri tisztek, akik együttműködnek a nyomozásban, és segítik a tájékoztatást Idegenforgalmi kapcsolatok A 3. cikk 2. bekezdése: E szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető olyképpen, hogy a diplomáciai képviselet nem fejtheti ki konzuli tevékenységet. A diplomáciai és konzuli feladatok egymáshoz való viszonya - A konzuli kapcsolatok régebbiek, már az ókortól (kereskedelem-fejlesztési kapcsolatok) - Sokáig a párhuzamos funkciók teljesen elkülönültek: a diplomáciai feladatok a nagypolitikát segítették elő; a konzulok látták el az állampolgárok érdekvédelmét és foglalkoztak a kereskedelmi kapcsolatokkal. - A 19. század végén kezdtek a területek egymásba csúszni ban egyesítették a diplomáciai és konzuli szolgálatot az Egyesült Királyságban; 1924-ben pedig az USA-ban is (Rogers Act) - Konzuli kodifikáció: felgyorsult ez a folyamat diplomáciai feladatokat kaptak - Konzuli képviselet vs. nagykövetség különbség: a feladatok súlypontja tekintetében. Konzuli: állampolgárok védelme; határon átnyúló közigazgatási feladatok intézése, pl. vízum; útlevél; anyakönyv. (megengedett a kiterjesztése) Nagykövetség: politikai témák; vannak konzuli tisztviselők. Tradicionális különbség: a kiváltságok és mentességek tekintetében ez is kezd eltűnni

9 V. ELŐADÁS Bagi László Külképviseletek kiváltságok és mentességek Külképviselet, mint szervezet. Fajtái: Nagykövetség: 1 lehet egy országban; mindig a fővárosban. Székhely egész országra kiterjedően. (Diplomáciai kapcsolatok létesítése magában foglalja a konzuli kapcsolatok felvételét is, fordítva nem!) Főkonzulátusok: több lehet; konzuli feladatok ellátása, esetleg diplomáciai feladatok. (Diplomácia: legális kémkedés ). Diplomáciai tevékenység is: ott merül fel, ahol nagy az ország. Székhely, konzuli kerület kialakítása: kölcsönös megállapodás eredménye ahol a konzul kifejtheti tevékenységét. Működhet nagykövetség létesítése nélkül: lehet csak konzuli kapcsolatokat létesíteni, pl. Ausztrália korábban a szocialista országokkal. Missziók: nemzetközi szervezetekhez akkreditált külképviselet. Székhelyegyezmény: a fogadó ország köti arról, hogy a nemzetközi szervezet mit tehet és mennyiért (jelképes összeg) az adott országban; a fogadó országnak mit kell eltűrnie (kubai diplomatáknak US vízum az ENSZ Közgyűlésére). Nemzetközi jogi tankönyvek: Bokorné; Shaw; francia Hustor Endre: A diplomáciai kapcsolatok joga, (szovjet példák ) Hargitai József: Konzuli jog Kiváltságok és mentességek Középkorban: követek küldése az uralkodók között: jelentések; képviseli az uralkodót. Fontos volt a követ személyisége: megőrizni az életét máig kihat; ennek mind gyakorlati oka volt; megismerni a követet (lobogóhasználat és címer); valami más megjelölése, miért más, mit jelent a másság? Magyarázatok: - Területen kívüliég: nem az adott ország alattvalója a követ. A követ felett nincsen büntető joghatósága a fogadó államnak. Ha valakit nem illet meg a mentesség, akkor a fogadó állam joghatósága alá tartozik. Diplomáciai menedék esetén: kiadatási eljárás kell az eltávolításához. Ha születik egy gyerek; ha kötnek egy házasságot, stb. Nehezen értelmezhető, ezért háttérbe szorult. - Képviseleti jelleg: a követ az uralkodóját képviseli, ha bármit tesz, az olyan, mintha az uralkodó tenné. A követre nincsen joghatósága a fogadó országnak. Mi van a családtagokkal? - Funkcionális jelleg: ez érvényesül; nem személyi mentesség, hanem azért van, hogy a feladatát el tudja végezni. Bécsi egyezmény: preambulum felismerve, Csoportosítás: A képviselet helyiségeire és az irattárra vonatkozó mentességek A külképviseletek munkáját elősegítő mentesség: mozgás- és érintkezés szabadsága Személyek kiváltságai és mentességei Bécsi Szerződés a diplomáciai kapcsolatokról: átfedések a kiváltságokban a különböző cikkek között (személyek vs. képviseletek) 20. cikk: lobogó- és címerhasználat. Képviselet helyiségei; vezető lakása; közlekedési eszközökre. Ezzel történik a megkülönböztetés. Általános gyakorlat: címer a kapunál; kertben a zászló; bérlemény (bejáratnál); irodaháznál a folyosón. Rezidencia és követség egy helyen: csak egy. Szállodában van a rezidencia: nem. Tömegközlekedés: nem. A címer és a lobogó a fogadó ország védelme alatt áll (jogsértés). Eltérő a szokások: lehetőség, de nem kötelező. 21. cikk: 2 bekezdés. Helyiségek megszerzése; lakásszerzés. A követek korábban az udvarban laktak: részt vettek az udvari életben; szállást és ellátást kaptak. Korábban: diplomáciai testületeket ellátó

10 igazgatóság (kizárólagosan fel volt jogosítva, hogy szerződést kössön külföldiekkel). Köteles segítséget nyújtani. Ma ezt már meghaladták: lakást bárhol lehet létesíteni, követséget nem (biztonsági okok miatt). Fogadó állam jogszabályaival összhangban: építési és biztonsági szabályok; szomszédjog. Földtulajdon vásárlása: nem minősül impériumnak; nem szuverén, csak domínium (fogadó állam jogszabályai szerinti tulajdonjogok). 22. cikk: a képviselet helyiségei sérthetetlenek. Éles különbség a konzuli szerződéssel. Ha elhagyják az épületet, akkor is jár a diplomáciai védelem a fogadó állam részéről. A nagykövetet ez a védelem nem illeti meg (akkreditáció). Védelem és sérthetetlenség biztosítása. Mit jelent, hogy megvédeni: tüntetések; demonstrációk engedélyezése különböző szokások. Nincs alanyi jogon állandó rendőri poszt a követségek előtt önerőből megoldott védelem; sokba kerül. Mikortól élvezi a mentességet a képviselet: akkor tekinthető megnyitottnak, ha bejelentik és ezt a fogadó állam tudomásul veszi. Építkezés idejére is vonatkozik? Fogadó ország hatóságainak tilos belépni konzuli egyezmény: kizárólag hivatali célokra használt helyiségekre vagy a konzul kifejezett hozzájárulásával; tűz vagy elemi csapás esetén vélelmezni lehet a konzul hozzájárulását (ilyen nincs a nagykövetség esetében). Ez volt az egyik oka, hogy Magyarország ezt sokáig nem írta alá; másik ok: az NDK-t nem hívták meg. Kétoldalú konzuli egyezmények: részletes szabályozás. 45. cikk: tevékenység befejezése. Visszaélés a helyiségek sérthetetlenségével: Pl. a diplomáciai menedék (asylum): divat volt Latin-Amerikában (Havannai megállapodás). Mindszenthy az USA követségen (kompromisszum); Szófiában: erdélyi magyarok menekültek be kompromisszum kellett (se a magyar, se a bolgár jog nem ismeri el a diplomáciai menedék megadásának jogát). 23. cikk: külképviseletek adó- és illetékmentessége (udvariassági szabály). Nem érvényesül: közüzemi szolgáltatások díjai. 24. cikk: irattár és okmányok védelme; az okmányok bárhol legyenek elhelyezve, mentességet élveznek (gépkocsiban, futároknál). 25. cikk: minden könnyítés megadása erre bármit rá lehet húzni. 26. cikk: közlekedés és mozgás szabadsága. Kölcsönösségi alapon működik (korlátozások is). 27. cikk: kapcsolattartás, 7 pontban. Ezen az idő túlhaladt. Korábban: kommunikáció szabályozása. Megengedi a futárküldést (futárigazolvány; összesítés, hogy mit visznek, lepecsételve). Rádiókapcsolat: rövidhullámon érintkezés ehhez kellett a fogadó állam engedélye. Diplomáciai poggyász; diplomáciai levelezés sérthetetlensége (a tranzit-országokban is). Kapitányi posta: repülőgép-kapitányok viszik a csomagot, ami védelmet élvez, de ő nem futár. Felnyitni nem lehet a poggyászt, de leejteni igen. Rejtjelezett, kódolt formában levelezés. Futár: nemcsak szomszédos országok között még létezik ez a gyakorlat. 28. cikk: adó- és illetékmentesség. Kereskedelmi tevékenységet nem végezhetnek. Illeték: törvény határozza meg (állami bevétel); díj: rendelet határozza meg. VI. ELŐADÁS Külképviseletekre és a személyzetre vonatkozó kiváltságok és mentességek Kiváltság + mentesség: viták, hogy pontosan mit jelentenek. A mentesség egy eljárásjogi fogalom eljárás alóli mentességet jelent (személyek esetében). A kettőt együtt immunitásnak nevezik, mindig együtt alkalmazzák. Bécsi konzuli egyezmény: könnyítés fogalmának bevezetése a funkció ellátását lehetővé tevő szabályok, pl. a konzul meglátogathatja a küldő állam börtönben lévő állampolgárát.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

A KÉPVISELETEK, MINT SZERVEZETEK. A KÉPVISELETEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

A KÉPVISELETEK, MINT SZERVEZETEK. A KÉPVISELETEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI A KÉPVISELETEK, MINT SZERVEZETEK. A KÉPVISELETEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI A lobogó és a címerhasználat joga. Könnyítések az ingatlanok megszerzése tekintetében. A képviselet tevékenységének könnyítése.

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

AZ 1961. ÉS 1963. ÉVI BÉCSI EGYEZMÉNYEK ALAPFOGALMAI A KÉT EGYEZMÉNY SZANKCIÓRENDSZERE A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK FELADATKÖRE

AZ 1961. ÉS 1963. ÉVI BÉCSI EGYEZMÉNYEK ALAPFOGALMAI A KÉT EGYEZMÉNY SZANKCIÓRENDSZERE A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK FELADATKÖRE AZ 1961. ÉS 1963. ÉVI BÉCSI EGYEZMÉNYEK ALAPFOGALMAI A KÉT EGYEZMÉNY SZANKCIÓRENDSZERE A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK FELADATKÖRE 1. Fogalom-meghatározások az egyezményekben. Az egyezményekben nem

Részletesebben

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

2/1995. (III. 24.) KüM rendelet. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról

2/1995. (III. 24.) KüM rendelet. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról 2/1995. (III. 24.) KüM rendelet a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról A konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

4/1995. (III. 24) KÜM utasítás. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról

4/1995. (III. 24) KÜM utasítás. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról 4/1995. (III. 24) KÜM utasítás a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról A tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III.

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

10. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga

10. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 10. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 2011. április 14. Nemzetközi jog II. VÁZLAT 1. Történeti fejlıdés 2. Jogforrások 3. Diplomáciai jog A. Ius legationis B. Diplomáciai képviselet tagjai C. Megszőnés

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II.

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004.

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004. A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL Budapest, 2004. Mirl szól a Büntetjogi Segítségnyújtási Program? A Büntetjogi Segítségnyújtási Program keretében a Magyar

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

-ban említett nemzetközi szerződés hivatalos magyar fordítása a következő:

-ban említett nemzetközi szerződés hivatalos magyar fordítása a következő: "! '()*+,+-./-01)+21,34567*,2,823*+542958/:4 @ = ; < >? ; &$%Az 1. A ; ; B C D; = A =;? > ;

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás Szinergia projekt EIA/2013/3.7.1. Segítő munka a menekültek/migránsok körében Jogi szabályozás Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület dr. Pucsok Albert ügyvéd, európai uniós szakjogász Budapest, 2014.

Részletesebben

Diplomáciai és konzuli jog

Diplomáciai és konzuli jog Diplomáciai és konzuli jog Immunitás a fogadó állam joghatóságától történő eltérés ALAPJA: állami szuverenitás államok jogegyenlősége par in parem non habet imperium Diplomáciai és konzuli kapcsolatok

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi jog rendszere A nemzetközi jog forrásai nincsen központi jogalkotó szervezet nincsen központilag alkotott jog jogforrás a nemzetközi jogban: 2010. tavasz Dr. Lattmann Tamás azok a formák,

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK. Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog III. JOGRENDSZER, JOGÁGAK Üzleti jog III. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. Jogágak Üzleti jog III. BME GTK Üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése

3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése 3.lépés:Szükséges dokumentumok előkészítése Az alábbi táblázat alapján a 2. lépésben foglalt vízum típus szerint készítse elő a szükséges dokumentumokat: Típus Szükséges dokumentumok 1 A retúr repülőjegy

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény

A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, január 13-i hágai egyezmény BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK A felnőttek nemzetközi védelméről szóló, 2000. január 13-i hágai egyezmény FELJEGYZÉS PE 462.496

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

JOGRENDSZER, JOGÁGAK

JOGRENDSZER, JOGÁGAK JOGRENDSZER, JOGÁGAK I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. A jogágak I. A jogrendszer fogalma és típusai 1. Jogrendszer: az adott állam jogszabályainak rendezett összessége

Részletesebben

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások VI. téma Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások 1. A jogalkotás 1.1. Fogalma: - specifikus állami tevékenység, - amit főleg közhatalmi szervek végezhetnek - és végterméke a jogszabály. Mint privilegizált

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról szóló

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Az uniós jog forrásai

Az uniós jog forrásai Lehetséges kategorizálások Lisszabon előtt Az uniós jog forrásai Előadás vázlat Sonnevend Pál Tagállamok aktusai Közösségek aktusai Általános jogelvek Közösségek nemzetközi szerződései Elsődleges források

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet. a konzuli védelem részletes szabályairól 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/ SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/ SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL A vélemény elkészítését a pénzügyi támogatása tette lehetővé. A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/14237. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL 2017. március 7. www.lmbtszovetseg.hu A

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere. A hatósági eljárás meghatározása

A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere. A hatósági eljárás meghatározása A hatósági ügy fogalma és az eljárási törvény hatályára vonatkozó szabályok rendszere 1 A hatósági eljárás meghatározása A közigazgatási szerven kívüli érintett jogalany ügyében megvalósuló jogilag szabályozott

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.május Szakmai konzultáció 2004. június 3. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikke A nemzetközi jog forrásai Előadás-vázlat Sonnevend Pál 1. A Bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog alapján döntse

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben