J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 29-i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről /2011. ( ) ÖK. sz. határozat 15-20/2011. (XI. 30.) ÖK. sz. rendelet 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket, és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a képviselők 5 fővel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt: Kérte a testületi tagokat egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Napirend előtti témák: Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: november 7. - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül megvalósult a CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pesti út 160. szám alatti épületének energetikai felújítása. Ünnepélyes keretek között átadtuk az intézményt. - Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban a térség Jegyzői és Polgármesterei értekezletet tartottak, a várható önkormányzati törvény módosításával kapcsolatban november 11. A Polgármesteri Hivatalban Korondi Miklós országgyűlési képviselő úr beszámolót és fogadóórát tartott november 13. A Római Katolikus Templomban Kiszel Mihály plébánossal ünnepi szentmise keretében a jubiláns házasokat köszöntöttük november 15. A Polgármesteri Hivatalban a térség jegyzői értekezletet tartottak november 23. Újszilváson a napelem park átadásán vettünk részt Pető Zsolt jegyző úrral november 25. Köszöntöttük a Véradókat november 26. Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Gasztronómiai nap keretében sváb disznóvágást tartott. Elkészítettük a évi költségvetési koncepciót. 2

3 Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Török József: Az írásos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 114/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (Lejárt határidejű határozatok végrehajtása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a /2011. ( ), a 106/2011. ( ) és a /2011. ( ) ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Felelős: Török József polgármester 1. napirendi pont Helyi adó- és díjrendeletek felülvizsgálata Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző - A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X. 15.) ÖK. sz rendeletben szabályozza az adó mértékét, mely 2004-től 2010-ig Ft volt, 2011.évben Ft. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom, hogy az adó mértéke január 1-től Ft-ban kerüljön meghatározásra. 3

4 Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet módosításával, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 15/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) - A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 20/2009.(XI. 16.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: A település ivóvíz és csatorna közüzemi díjait az Önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 20/2009.(XI. 16.) ÖK. sz. rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Szolgáltató Intézménnyel egyeztetve elkészült a jövő évre vonatkozó költségszámítás, mely alapján 4,2 %-os díjtétel emelést javaslok. Ivóvíz szolgáltatás díja: 221,- Ft /m 3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás díja 175,- Ft/m 3 + ÁFA Alapdíj: Ivóvíz fogyasztási helyenként Csatorna bekötési helyenként 200,- Ft/hó + ÁFA 200,- Ft/hó + ÁFA Megvizsgáltuk a környező települések jelenlegi, ÁFA nélküli díjtételeit: Ivóvíz: Csatorna: Abony: 245,-Ft 281,-Ft Cegléd: 267,-Ft 285,-Ft Dabas: 221,60,-Ft 221,60,-Ft Nagykőrös: 267,20,-Ft 218,40,-Ft Szolnok: 304,50,-Ft 195,-Ft Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a díjtételemeléssel, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 16/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 20/2009.(XI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4

5 - Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2006. (IV. 7.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2006. (IV. 7.) ÖK. sz. rendeletében szabályozza a lakbér havi mértékét, melyet a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján határoz meg. A bérleti díjak mértékét utoljára 2009-ben módosította az önkormányzat. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a díjak 25%-os emelését. a) összkomfortos lakás 350,- Ft/m 2 + ÁFA b) komfortos lakás 250,- Ft/m 2 + ÁFA c) félkomfortos lakás 175,- Ft/m 2 + ÁFA d) komfort nélküli lakás 125,- Ft/m 2 + ÁFA e) szükséglakás 75,- Ft/m 2 + ÁFA Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet módosításával, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 17/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) - A köztemetőről és a temetkezésről szóló 26/2004. (XII. 10.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: A település temetőhasználati díjait az Önkormányzat köztemetőről és a temetkezésről szóló 26/2004. (XII. 10.) ÖK. sz. rendeletének 1. melléklete tartalmazza. A jelenleg hatályos díjakat az előterjesztés tartalmazza. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a díjak 25%- os emelését. Ennek megfelelően január 1-től az alábbi alábbiak szerinti módosulnak a szolgáltatásért fizetendő összegek Sírhely megváltási díjak 1-es sírhelyek a temető főútjai mellett: 7.500,- Ft + ÁFA 1-es sírhelyek nem főút mellett: 6.000,- Ft + ÁFA 2-es sírhelyek a temető főútjai mellett: ,- Ft + ÁFA 2-es sírhelyek nem főút mellett: ,- Ft + ÁFA sírbolt, (kripta) 80 évre: ,- Ft/m2 + ÁFA A temető főútjain a kibetonozott utakat, járdákat kell érteni. Egyéb díjtételek Ravatalozó használat: ,- Ft + ÁFA/temetkezés Hűtő használat: 72 órára 7.500,- Ft + ÁFA 72 óra elteltével 1.500,- Ft + ÁFA/megkezdett nap Temetőben végzett munka (pl: sírkő bontás, állítás) 6.000,- Ft + ÁFA/megkezdett nap 5

6 Energia használat 6.000,- Ft + ÁFA/megkezdett nap Kő hulladék elszállítás 7.500,- Ft + ÁFA/sírhely Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet módosításával, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 18/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 26/2004.(XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) - A közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: A közterület használati díjak mértékét a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet tartalmazza. A jelenlegi díjakat az írásos előterjesztésben felsoroltuk.az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a szolgáltatási díjak 25%-os emelését. A változásnak megfelelően a díja 2012-ben az alábbiak szerint módosulnak 1. Közterületbe 10 cm-nél túl benyúló üzlethomlokzat m 2 /hó 150,- Ft + ÁFA (portál), kirakatszekrény, üzleti védtető, védőernyő, hirdető berendezés, cég- és címtábla 2. Árusító és egyéb fülke m 2 /hó 1.500,- Ft + ÁFA 3. Önálló hirdető berendezés m 2 /hó 1.200,- Ft + ÁFA 4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása m 2 /hó 1 év 75,- Ft + ÁFA 150,- Ft + ÁFA után 5. Idényjellegű árusítás (karácsonyi dísz, ajándék, alkalmi m 2 /nap 450,- Ft + ÁFA virág) 6. Alkalmi mozgóárusítás m 2 /nap 600,- Ft + ÁFA 7. Vendéglátó-ipari előkert m 2 /hó 750,- Ft + ÁFA 8. Kiállítás, búcsú, utcai rendezvény m 2 /nap 600,- Ft + ÁFA 9. Mutatványos tevékenység m 2 /nap 450,- Ft + ÁFA 10. Lakókocsi elhelyezés nem mutatványos tevékenységhez db/nap 450,- Ft + ÁFA Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a módosítással, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6

7 - Helyiségbérleti díjak meghatározása Török József: Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület határozatban állapítja meg, amit évente felülvizsgál. A jelenleg hatályos helységbérleti díjak összegét az előterjesztés tartalmazza. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a díjak emelését. Ennek megfelelően január 1-től az alábbi alábbiak szerinti módosulnak a bérleményért fizetendő összegek Gyógyszertár ,- Ft/hó + ÁFA SANAMED Nonprofit Kft ,- Ft/hó + ÁFA Fogászati rendelő ,- Ft/hó + ÁFA Háziorvosi rendelő ( Vasút u. 2.) ,- Ft/hó + ÁFA Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a határozattervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a képviselőket, ha egyetértenek az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 115/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (Helyiségbérleti díjak meghatározása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjat január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: Gyógyszertár ,- Ft/hó + ÁFA SANAMED Nonprofit Kft ,- Ft/hó + ÁFA Fogászati rendelő ,- Ft/hó + ÁFA Háziorvosi rendelő ( Vasút u. 2.) ,- Ft/hó + ÁFA A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a díj emelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester Pető Zsolt jegyző - A Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételei Török József: A Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételeit 2010-ben hagyta jóvá a képviselő-testület. Javaslom, hogy a jelenlegi bruttó szolgáltatási díjak nettó összegre módosuljanak. Ennek megfelelően az ÁFA évi változásának eredményeként a díjnövekedés 27% lesz. A hirdetések január 1-től hatályos díjtételeire az alábbi javaslatot teszem 7

8 Díjtételek Sorszám Méret Nettó Díj (Ft) 1. 1/1 oldal /2 oldal /4 oldal /8 oldal /16 oldal /32 oldal /64 apróhirdetés (20 szóig) 240 Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 116/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (A Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételei) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételeit január 1-től az alábbiak szerint határozza meg: Díjtételek Sorszám Méret Nettó Díj (Ft) 1. 1/1 oldal /2 oldal /4 oldal /8 oldal /16 oldal /32 oldal /64 apróhirdetés (20 szóig) 240 Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester 2. napirendi pont évi költségvetési koncepció Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A költségvetési koncepció készítésekor a több évi gyakorlatnak megfelelően a kötelező és a településre váró feladatok ellátására voltunk figyelemmel. 8

9 A koncepció összeállítása során figyelembe kellett vennünk az I-III. negyedévi gazdálkodás alapján a várható bevételeket és kiadásokat, az eddig már ismertté vált következő évre tervezett makrogazdasági mutatókat (adóváltozások, minimálbér, bérminimum), a helyi döntéseket megalapozott évi módosított díjtételeket vettük figyelembe. Az önkormányzati törvény tervezett módosítása szintén nagy hatással lesz a évi költségvetésre. Fő cél az öngondoskodó önkormányzat létrehozása, annyit lehet költeni, amennyi bevételünk lesz. Az Önkormányzat bevételeinek két fő formája van: Állami támogatások, hozzájárulások és helyi bevételek. A helyi önkormányzatokat az állandó lakosok által bevallott SZJA 8%-a illeti meg. Ez az összeg a költségvetési évben e Ft lesz a évi e Ft-tal szemben. Munkanélküliség aránya nő, jövedelmek csökkennek. A települési Önkormányzatokat megillető, a jövedelem differenciálásának mérséklésére juttatott összeg alapja a számított adóerőképesség. SZJA kiegészítésként a évben e Ft volt az előirányzat, a évre is e Ft-ot irányzunk elő. Normatív állami hozzájárulás, valamint a közoktatási célú kötött felhasználású támogatások összege 2011-ben e Ft volt. A évi koncepció készítésekor a közoktatási létszám változása miatt legfeljebb a bázis normatíva összegével számoltunk. A lakosságszámhoz kötött normatíváknál a központilag közölt január 1-i lakosságszámot, főt vettünk figyelembe. A fő után kapott fejkvóta biztosítja az igazgatási feladatokat, a közművelődést, a sport, a közterületek és parkok karbantartását és a további önkormányzati feladatokat. A kötött normatívák összege sem változik, ezen belül terveztünk pedagógus szakképzésre, osztályfőnöki pótlék kiegészítésre, gyógypedagógiai feladatok ellátására. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatásoknál terveztük a kedvezményes óvodai, iskolai étkezést, és a tanulók ingyenes tankönyv ellátását. A helyi adóbevételeknél tisztelettel köszönjük a lakosságnak a fegyelmezett és pontos adófizetést, továbbiakban is ugyanezt kérjük. Ceglédbercel Község Önkormányzata nem kíván új adónemet bevezetni a költségvetési évre. Az első napirendi pontban döntött a testület a helyi adó- és díjrendeletek felülvizsgálatáról. Az iparűzési adóról, a lakossági kommunális adóról. Az intézményi bevételek tekintetében változnak a szolgáltatások díjai, a bérleti díjak, a közterület foglalás díja, a térítési díjak, a temetőhasználati díjak stb. Várható kiadásoknál a személyi juttatások között szerepel a köztisztviselői illetményalap, mely változatlanul ,-Ft. A közalkalmazotti pótlékalap ,-Ft.. A kötelező pedagógus továbbképzésre /óvoda, iskola/ a kötött felhasználású normatív támogatásból a tanfolyami díj 80 %-áig biztosítunk fedezetet. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja a törvény alapján 5.250,- Ft/fő/hó. A nem közoktatásban dolgozó közalkalmazottak részére a meghatározott kereset-kiegészítés előirányzata a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Cafeteria juttatás összegét a köztisztviselők esetében a köztisztviselői törvény által előírt minimum összeggel terveztük. Önkormányzatunk a közalkalmazottakra is kiterjesztette a juttatást Ft/fő/év. A szociális hozzájárulási adó, amit korábban társadalombiztosítási járuléknak neveztünk 27 %, melyből 24,5% nyugdíjbiztosítási járulék, 1,5% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 0,5% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 1 % munkaerő-piaci járulék. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke: ,-Ft/fő/év. Ebből adódó fizetési kötelezettségünk 5 fő esetén ,-Ft. A dologi kiadások tekintetében továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni, mivel a központi költségvetés már 20 éve nem finanszírozza a változást, még infláció követően sem. Az ÁFA 27 %-ra történő emelését is saját bevételből kell megoldani. A évre prognosztizált infláció mértéke 4,2%. Az SZJA törvény szeptember 1-től hatályos rendelkezése alapján a telefon- és internet szolgáltatás számlaösszegének 20%-át magáncélú felhasználásnak kell vélelmezni. Amennyiben a magáncélú beszélgetést nem térítteti meg a munkáltató, a számlaérték 20%-a után 54%-os SZJA-t és 27%-os TB. járulékot köteles bevallani és megfizetni az adóhatóság 9

10 felé. Önkormányzatunk 2011-ben befizette a személyi jövedelemadó és a járulékok összegét az adóhatóságnak, a évre is ezt tervezzük. Kérem a dolgozókat, hogy az ingyenes mobilhálózaton belül telefonáljanak. Az írásos előterjesztés tartalmazza az átadott pénzeszközöket. Társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál szerepeltetjük a szociális segélyezést. Az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége a JCB munkagépre e Ft. Beruházást, felújítást eredeti előirányzatként nem terveztünk. Az intézmények beruházási, felújítási igényei a koncepció mellékletét képezik, erre forrást nem terveztünk. Az általános tartalék az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Céltartalék e Ft a korábban hozott Képviselő-testületi döntések finanszírozására. A pályázati önerő fedezetét a Diszkont Kincstárjegy állománya adja. Várható bevételekre e Ft-ot, a várható kiadásokra e Ft-ot terveztünk. A évi koncepció bevételi és kiadási főösszege e Ft kiadási többletet mutatnak, az általános tartalék képzése nélkül. Az előterjesztést a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a november 28-i ülésén tárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolta. Nem lesz könnyű évünk, de az idei megtakarításunkat jövőre fel tudjuk használni. Köszönöm az együttműködést. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha elfogadják a határozati javaslatot, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 117/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (2012. évi költségvetési koncepció) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az azt módosító évi XLI. törvény 70. -a értelmében a szöveges előterjesztés, valamint a mellékletekben foglaltak szerint elfogadja, és az alábbi feladatokat határozza meg: 1. A kötelező alapfeladatok működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja az Önkormányzat. 2. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kiadások felülvizsgálata egységes elvek alapján. 3. Nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásának vizsgálata egységes elvek alapján. 4. Szociális juttatások felülvizsgálata. 5. A hatékonyabb és gazdaságosabb működtetést eredményező megoldások feltárása.. 6. Fejlesztési elképzelések beillesztése a költségvetésbe. 7. Hitel felvétel szükségességének megvizsgálása. 8. Az intézmények felé a megszorítások egységes, lerögzített, ellenőrizhető elvek szerint történjenek. Határidő: november 30. Felelős: Török József polgármester 10

11 3. napirendi pont A helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet a testületi tagok megkapták. Kérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Pető Zsolt: A Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének iránymutatása alapján elvégeztük a helyi környezet és természet védelméről szóló rendeletünk felülvizsgálatát. Tartalmilag a rendeletünk nem módosult, technikai változásokat végeztünk el. Azok a rendelkezések kerültek hatályon kívül helyezésre, amelyek párhuzamosan megtalálhatók felsőbb jogszabályokban is. Módosul a rendelet címe, bevezető része, illetve a rendeletből kikerülnek azok a szövegrészek, amelyek felsőbb jogszabályokban kerültek szabályozásra. A Képviselőtestületnek a törvényességi észrevételt 60 napon belül napirendre kell tűznie. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság november 28-i ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 20/2011.(XI. 30.) Önkormányzati rendeletét a helyi környezet és természetvédelméről szóló 13/2004.(VIII. 11.) ÖK. számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. napirendi pont Javaslat megfogalmazása az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslathoz, az országgyűlési egyéni választókerület módosítására. Török József: Az országgyűlési képviselők választásának anyagi jogi szabályait tartalmazó törvénytervezet 2. számú melléklete tartalmazza az egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és a területi beosztást. A tervezet szerint Ceglédbercel a Pest megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületbe kerül, melynek székhelye Monor város. A jelenleg hatályos szabályozás szerint településünk Pest megye 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületébe tartozik, melynek Cegléd város a székhelye. A törvénytervezet szerint Cegléd város a Pest 12. OEVK székhelye, melyhez Abony, Cegléd, Csemő, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Nagykőrös Nyársapát, Törtel és Újszilvás települések tartoznak. Településünk számtalan társadalmi, gazdasági és közigazgatási szállal kapcsolódik Cegléd városához, ezért az új városi székhelyhez történő átsorolást községünk számára nem jelent előnyös változást. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság november 28-i ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, fogadják el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 11

12 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 118/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (Javaslat megfogalmazása az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslathoz, az országgyűlési egyéni választókerület módosítására.) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva felkéri Földi Lászlót, mint a település egyéni választókerületének képviselőjét, hogy módosító javaslattal kezdeményezze az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslat 2. számú mellékletének módosítását, ezen belül Ceglédbercel község Pest 10. OEVK-ből a ceglédi székhelyű Pest 12. OEVK-ba való átsorolását. A Képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert az indítvány előterjesztésére. Határidő: december 5. Felelős: Török József polgármester 5. napirendi pont Egyebek Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy december 17-én Katolikus Templomban Karácsonyi Hangversenyt tartunk december 19-én 16 óra 30 perckor Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes ülést, 17 órai kezdettel Közmeghallgatást és Falugyűlést tart december 21-én a Dózsa György Művelődési Házban Mindenki Karácsonya rendezvény megtartására kerül sor. Elkészült Ceglédbercel Község évi naptára. Dr. Nagy Gáborné a CÁMK igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket, hogy november 30-án, december 5-én és december 14-én 18 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban iskolai hangversenyt tartanak - Utolsó tanítási nap: december Első tanítási nap: január napirendi pont Kérdések Interpelláció A napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett. A következő napirendi pont tárgyalására Török József polgármester zárt ülést rendelt el, és a testület nyílt ülését bezárta. Ceglédbercel, december 12. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2013. október 31-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2013. október 31-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2013. október 31-i üléséről 103-110/2013. (10. 31.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. február 14-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. február 14-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-i üléséről 1-13/2011. (02. 14.) ÖK. sz. határozat 1-4/2011. (II. 15.) ÖK. sz. rendelet Zárt ülés: 14-16/2011.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata

Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Ügyiratszám: /2015/U1 Tárgy: díjmegállapító rendeletek felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerint jelen ülésen vizsgálja felül díjmegállapító rendeleteit,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő

Nagy Lajos és Sipos Istvánné balatonedericsi képviselők Kovács Lajos nemesvitai képviselő Balatonederics Települési Önkormányzat Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. 8311 Nemesvita, Dózsa u. 4. Telefon: 87 466 133, Telefon:

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 584-57/2009. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 4/2012. (IV.03.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos I5 hulladékkezelési

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a közterület használati díj felülvizsgálata

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a közterület használati díj felülvizsgálata 4. Napirend közterület használati díj felülvizsgálata - előterjesztés 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a közterület használati díj felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: módosított napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: módosított napirend elfogadása 2012. február 23-án 19,00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi 14/2012.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT Tárgy: módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. május 08-án 12 óra 00 perckor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. május 08-án 12 óra 00 perckor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL szám: 7/4-6/2013 Jegyzőkönyv Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013. május 08-án 12 óra 00 perckor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében megtartott

Részletesebben