J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. november 29-i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről /2011. ( ) ÖK. sz. határozat 15-20/2011. (XI. 30.) ÖK. sz. rendelet 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-i üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket, és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Megállapította, hogy a képviselők 5 fővel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt: Kérte a testületi tagokat egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Napirend előtti témák: Tájékoztató az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről Török József: november 7. - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül megvalósult a CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pesti út 160. szám alatti épületének energetikai felújítása. Ünnepélyes keretek között átadtuk az intézményt. - Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban a térség Jegyzői és Polgármesterei értekezletet tartottak, a várható önkormányzati törvény módosításával kapcsolatban november 11. A Polgármesteri Hivatalban Korondi Miklós országgyűlési képviselő úr beszámolót és fogadóórát tartott november 13. A Római Katolikus Templomban Kiszel Mihály plébánossal ünnepi szentmise keretében a jubiláns házasokat köszöntöttük november 15. A Polgármesteri Hivatalban a térség jegyzői értekezletet tartottak november 23. Újszilváson a napelem park átadásán vettünk részt Pető Zsolt jegyző úrral november 25. Köszöntöttük a Véradókat november 26. Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Gasztronómiai nap keretében sváb disznóvágást tartott. Elkészítettük a évi költségvetési koncepciót. 2

3 Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a tájékoztatóval, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. - Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Török József: Az írásos előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Kérte a képviselőket egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. - Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem a képviselőket egyetértésük esetén, szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 114/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (Lejárt határidejű határozatok végrehajtása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a /2011. ( ), a 106/2011. ( ) és a /2011. ( ) ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Felelős: Török József polgármester 1. napirendi pont Helyi adó- és díjrendeletek felülvizsgálata Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző - A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X. 15.) ÖK. sz rendeletben szabályozza az adó mértékét, mely 2004-től 2010-ig Ft volt, 2011.évben Ft. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom, hogy az adó mértéke január 1-től Ft-ban kerüljön meghatározásra. 3

4 Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet módosításával, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 15/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) - A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 20/2009.(XI. 16.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: A település ivóvíz és csatorna közüzemi díjait az Önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 20/2009.(XI. 16.) ÖK. sz. rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Szolgáltató Intézménnyel egyeztetve elkészült a jövő évre vonatkozó költségszámítás, mely alapján 4,2 %-os díjtétel emelést javaslok. Ivóvíz szolgáltatás díja: 221,- Ft /m 3 + ÁFA Csatornaszolgáltatás díja 175,- Ft/m 3 + ÁFA Alapdíj: Ivóvíz fogyasztási helyenként Csatorna bekötési helyenként 200,- Ft/hó + ÁFA 200,- Ft/hó + ÁFA Megvizsgáltuk a környező települések jelenlegi, ÁFA nélküli díjtételeit: Ivóvíz: Csatorna: Abony: 245,-Ft 281,-Ft Cegléd: 267,-Ft 285,-Ft Dabas: 221,60,-Ft 221,60,-Ft Nagykőrös: 267,20,-Ft 218,40,-Ft Szolnok: 304,50,-Ft 195,-Ft Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a díjtételemeléssel, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 16/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 20/2009.(XI. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4

5 - Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2006. (IV. 7.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2006. (IV. 7.) ÖK. sz. rendeletében szabályozza a lakbér havi mértékét, melyet a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján határoz meg. A bérleti díjak mértékét utoljára 2009-ben módosította az önkormányzat. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a díjak 25%-os emelését. a) összkomfortos lakás 350,- Ft/m 2 + ÁFA b) komfortos lakás 250,- Ft/m 2 + ÁFA c) félkomfortos lakás 175,- Ft/m 2 + ÁFA d) komfort nélküli lakás 125,- Ft/m 2 + ÁFA e) szükséglakás 75,- Ft/m 2 + ÁFA Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet módosításával, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 17/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 10/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) - A köztemetőről és a temetkezésről szóló 26/2004. (XII. 10.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: A település temetőhasználati díjait az Önkormányzat köztemetőről és a temetkezésről szóló 26/2004. (XII. 10.) ÖK. sz. rendeletének 1. melléklete tartalmazza. A jelenleg hatályos díjakat az előterjesztés tartalmazza. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a díjak 25%- os emelését. Ennek megfelelően január 1-től az alábbi alábbiak szerinti módosulnak a szolgáltatásért fizetendő összegek Sírhely megváltási díjak 1-es sírhelyek a temető főútjai mellett: 7.500,- Ft + ÁFA 1-es sírhelyek nem főút mellett: 6.000,- Ft + ÁFA 2-es sírhelyek a temető főútjai mellett: ,- Ft + ÁFA 2-es sírhelyek nem főút mellett: ,- Ft + ÁFA sírbolt, (kripta) 80 évre: ,- Ft/m2 + ÁFA A temető főútjain a kibetonozott utakat, járdákat kell érteni. Egyéb díjtételek Ravatalozó használat: ,- Ft + ÁFA/temetkezés Hűtő használat: 72 órára 7.500,- Ft + ÁFA 72 óra elteltével 1.500,- Ft + ÁFA/megkezdett nap Temetőben végzett munka (pl: sírkő bontás, állítás) 6.000,- Ft + ÁFA/megkezdett nap 5

6 Energia használat 6.000,- Ft + ÁFA/megkezdett nap Kő hulladék elszállítás 7.500,- Ft + ÁFA/sírhely Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet módosításával, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 18/2011.(XI. 30.) önkormányzati rendeletét a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 26/2004.(XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) - A közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Török József: A közterület használati díjak mértékét a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet tartalmazza. A jelenlegi díjakat az írásos előterjesztésben felsoroltuk.az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a szolgáltatási díjak 25%-os emelését. A változásnak megfelelően a díja 2012-ben az alábbiak szerint módosulnak 1. Közterületbe 10 cm-nél túl benyúló üzlethomlokzat m 2 /hó 150,- Ft + ÁFA (portál), kirakatszekrény, üzleti védtető, védőernyő, hirdető berendezés, cég- és címtábla 2. Árusító és egyéb fülke m 2 /hó 1.500,- Ft + ÁFA 3. Önálló hirdető berendezés m 2 /hó 1.200,- Ft + ÁFA 4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása m 2 /hó 1 év 75,- Ft + ÁFA 150,- Ft + ÁFA után 5. Idényjellegű árusítás (karácsonyi dísz, ajándék, alkalmi m 2 /nap 450,- Ft + ÁFA virág) 6. Alkalmi mozgóárusítás m 2 /nap 600,- Ft + ÁFA 7. Vendéglátó-ipari előkert m 2 /hó 750,- Ft + ÁFA 8. Kiállítás, búcsú, utcai rendezvény m 2 /nap 600,- Ft + ÁFA 9. Mutatványos tevékenység m 2 /nap 450,- Ft + ÁFA 10. Lakókocsi elhelyezés nem mutatványos tevékenységhez db/nap 450,- Ft + ÁFA Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a módosítással, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6

7 - Helyiségbérleti díjak meghatározása Török József: Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület határozatban állapítja meg, amit évente felülvizsgál. A jelenleg hatályos helységbérleti díjak összegét az előterjesztés tartalmazza. Az előttünk álló költségvetési év a helyi bevételek növelésének irányába kényszeríti önkormányzatunkat, ezért javaslom a díjak emelését. Ennek megfelelően január 1-től az alábbi alábbiak szerinti módosulnak a bérleményért fizetendő összegek Gyógyszertár ,- Ft/hó + ÁFA SANAMED Nonprofit Kft ,- Ft/hó + ÁFA Fogászati rendelő ,- Ft/hó + ÁFA Háziorvosi rendelő ( Vasút u. 2.) ,- Ft/hó + ÁFA Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a határozattervezetet elfogadásra javasolta. Kérem a képviselőket, ha egyetértenek az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 115/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (Helyiségbérleti díjak meghatározása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjat január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: Gyógyszertár ,- Ft/hó + ÁFA SANAMED Nonprofit Kft ,- Ft/hó + ÁFA Fogászati rendelő ,- Ft/hó + ÁFA Háziorvosi rendelő ( Vasút u. 2.) ,- Ft/hó + ÁFA A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a díj emelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester Pető Zsolt jegyző - A Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételei Török József: A Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételeit 2010-ben hagyta jóvá a képviselő-testület. Javaslom, hogy a jelenlegi bruttó szolgáltatási díjak nettó összegre módosuljanak. Ennek megfelelően az ÁFA évi változásának eredményeként a díjnövekedés 27% lesz. A hirdetések január 1-től hatályos díjtételeire az alábbi javaslatot teszem 7

8 Díjtételek Sorszám Méret Nettó Díj (Ft) 1. 1/1 oldal /2 oldal /4 oldal /8 oldal /16 oldal /32 oldal /64 apróhirdetés (20 szóig) 240 Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság november 28-i együttes ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 116/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (A Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételei) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Ceglédberceli Híradóban megjelenő hirdetések díjtételeit január 1-től az alábbiak szerint határozza meg: Díjtételek Sorszám Méret Nettó Díj (Ft) 1. 1/1 oldal /2 oldal /4 oldal /8 oldal /16 oldal /32 oldal /64 apróhirdetés (20 szóig) 240 Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester 2. napirendi pont évi költségvetési koncepció Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: A költségvetési koncepció készítésekor a több évi gyakorlatnak megfelelően a kötelező és a településre váró feladatok ellátására voltunk figyelemmel. 8

9 A koncepció összeállítása során figyelembe kellett vennünk az I-III. negyedévi gazdálkodás alapján a várható bevételeket és kiadásokat, az eddig már ismertté vált következő évre tervezett makrogazdasági mutatókat (adóváltozások, minimálbér, bérminimum), a helyi döntéseket megalapozott évi módosított díjtételeket vettük figyelembe. Az önkormányzati törvény tervezett módosítása szintén nagy hatással lesz a évi költségvetésre. Fő cél az öngondoskodó önkormányzat létrehozása, annyit lehet költeni, amennyi bevételünk lesz. Az Önkormányzat bevételeinek két fő formája van: Állami támogatások, hozzájárulások és helyi bevételek. A helyi önkormányzatokat az állandó lakosok által bevallott SZJA 8%-a illeti meg. Ez az összeg a költségvetési évben e Ft lesz a évi e Ft-tal szemben. Munkanélküliség aránya nő, jövedelmek csökkennek. A települési Önkormányzatokat megillető, a jövedelem differenciálásának mérséklésére juttatott összeg alapja a számított adóerőképesség. SZJA kiegészítésként a évben e Ft volt az előirányzat, a évre is e Ft-ot irányzunk elő. Normatív állami hozzájárulás, valamint a közoktatási célú kötött felhasználású támogatások összege 2011-ben e Ft volt. A évi koncepció készítésekor a közoktatási létszám változása miatt legfeljebb a bázis normatíva összegével számoltunk. A lakosságszámhoz kötött normatíváknál a központilag közölt január 1-i lakosságszámot, főt vettünk figyelembe. A fő után kapott fejkvóta biztosítja az igazgatási feladatokat, a közművelődést, a sport, a közterületek és parkok karbantartását és a további önkormányzati feladatokat. A kötött normatívák összege sem változik, ezen belül terveztünk pedagógus szakképzésre, osztályfőnöki pótlék kiegészítésre, gyógypedagógiai feladatok ellátására. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatásoknál terveztük a kedvezményes óvodai, iskolai étkezést, és a tanulók ingyenes tankönyv ellátását. A helyi adóbevételeknél tisztelettel köszönjük a lakosságnak a fegyelmezett és pontos adófizetést, továbbiakban is ugyanezt kérjük. Ceglédbercel Község Önkormányzata nem kíván új adónemet bevezetni a költségvetési évre. Az első napirendi pontban döntött a testület a helyi adó- és díjrendeletek felülvizsgálatáról. Az iparűzési adóról, a lakossági kommunális adóról. Az intézményi bevételek tekintetében változnak a szolgáltatások díjai, a bérleti díjak, a közterület foglalás díja, a térítési díjak, a temetőhasználati díjak stb. Várható kiadásoknál a személyi juttatások között szerepel a köztisztviselői illetményalap, mely változatlanul ,-Ft. A közalkalmazotti pótlékalap ,-Ft.. A kötelező pedagógus továbbképzésre /óvoda, iskola/ a kötött felhasználású normatív támogatásból a tanfolyami díj 80 %-áig biztosítunk fedezetet. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja a törvény alapján 5.250,- Ft/fő/hó. A nem közoktatásban dolgozó közalkalmazottak részére a meghatározott kereset-kiegészítés előirányzata a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Cafeteria juttatás összegét a köztisztviselők esetében a köztisztviselői törvény által előírt minimum összeggel terveztük. Önkormányzatunk a közalkalmazottakra is kiterjesztette a juttatást Ft/fő/év. A szociális hozzájárulási adó, amit korábban társadalombiztosítási járuléknak neveztünk 27 %, melyből 24,5% nyugdíjbiztosítási járulék, 1,5% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 0,5% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 1 % munkaerő-piaci járulék. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke: ,-Ft/fő/év. Ebből adódó fizetési kötelezettségünk 5 fő esetén ,-Ft. A dologi kiadások tekintetében továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni, mivel a központi költségvetés már 20 éve nem finanszírozza a változást, még infláció követően sem. Az ÁFA 27 %-ra történő emelését is saját bevételből kell megoldani. A évre prognosztizált infláció mértéke 4,2%. Az SZJA törvény szeptember 1-től hatályos rendelkezése alapján a telefon- és internet szolgáltatás számlaösszegének 20%-át magáncélú felhasználásnak kell vélelmezni. Amennyiben a magáncélú beszélgetést nem térítteti meg a munkáltató, a számlaérték 20%-a után 54%-os SZJA-t és 27%-os TB. járulékot köteles bevallani és megfizetni az adóhatóság 9

10 felé. Önkormányzatunk 2011-ben befizette a személyi jövedelemadó és a járulékok összegét az adóhatóságnak, a évre is ezt tervezzük. Kérem a dolgozókat, hogy az ingyenes mobilhálózaton belül telefonáljanak. Az írásos előterjesztés tartalmazza az átadott pénzeszközöket. Társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál szerepeltetjük a szociális segélyezést. Az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége a JCB munkagépre e Ft. Beruházást, felújítást eredeti előirányzatként nem terveztünk. Az intézmények beruházási, felújítási igényei a koncepció mellékletét képezik, erre forrást nem terveztünk. Az általános tartalék az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Céltartalék e Ft a korábban hozott Képviselő-testületi döntések finanszírozására. A pályázati önerő fedezetét a Diszkont Kincstárjegy állománya adja. Várható bevételekre e Ft-ot, a várható kiadásokra e Ft-ot terveztünk. A évi koncepció bevételi és kiadási főösszege e Ft kiadási többletet mutatnak, az általános tartalék képzése nélkül. Az előterjesztést a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Népjóléti Bizottság a november 28-i ülésén tárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolta. Nem lesz könnyű évünk, de az idei megtakarításunkat jövőre fel tudjuk használni. Köszönöm az együttműködést. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha elfogadják a határozati javaslatot, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 117/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (2012. évi költségvetési koncepció) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és az azt módosító évi XLI. törvény 70. -a értelmében a szöveges előterjesztés, valamint a mellékletekben foglaltak szerint elfogadja, és az alábbi feladatokat határozza meg: 1. A kötelező alapfeladatok működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja az Önkormányzat. 2. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kiadások felülvizsgálata egységes elvek alapján. 3. Nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásának vizsgálata egységes elvek alapján. 4. Szociális juttatások felülvizsgálata. 5. A hatékonyabb és gazdaságosabb működtetést eredményező megoldások feltárása.. 6. Fejlesztési elképzelések beillesztése a költségvetésbe. 7. Hitel felvétel szükségességének megvizsgálása. 8. Az intézmények felé a megszorítások egységes, lerögzített, ellenőrizhető elvek szerint történjenek. Határidő: november 30. Felelős: Török József polgármester 10

11 3. napirendi pont A helyi környezet és természet védelméről szóló 13/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítása Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Török József: Az írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet a testületi tagok megkapták. Kérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Pető Zsolt: A Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének iránymutatása alapján elvégeztük a helyi környezet és természet védelméről szóló rendeletünk felülvizsgálatát. Tartalmilag a rendeletünk nem módosult, technikai változásokat végeztünk el. Azok a rendelkezések kerültek hatályon kívül helyezésre, amelyek párhuzamosan megtalálhatók felsőbb jogszabályokban is. Módosul a rendelet címe, bevezető része, illetve a rendeletből kikerülnek azok a szövegrészek, amelyek felsőbb jogszabályokban kerültek szabályozásra. A Képviselőtestületnek a törvényességi észrevételt 60 napon belül napirendre kell tűznie. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság november 28-i ülésén megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 20/2011.(XI. 30.) Önkormányzati rendeletét a helyi környezet és természetvédelméről szóló 13/2004.(VIII. 11.) ÖK. számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. napirendi pont Javaslat megfogalmazása az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslathoz, az országgyűlési egyéni választókerület módosítására. Török József: Az országgyűlési képviselők választásának anyagi jogi szabályait tartalmazó törvénytervezet 2. számú melléklete tartalmazza az egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és a területi beosztást. A tervezet szerint Ceglédbercel a Pest megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületbe kerül, melynek székhelye Monor város. A jelenleg hatályos szabályozás szerint településünk Pest megye 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületébe tartozik, melynek Cegléd város a székhelye. A törvénytervezet szerint Cegléd város a Pest 12. OEVK székhelye, melyhez Abony, Cegléd, Csemő, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Nagykőrös Nyársapát, Törtel és Újszilvás települések tartoznak. Településünk számtalan társadalmi, gazdasági és közigazgatási szállal kapcsolódik Cegléd városához, ezért az új városi székhelyhez történő átsorolást községünk számára nem jelent előnyös változást. Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság november 28-i ülésén megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta. Kérem a testületi tagokat, fogadják el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 11

12 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 118/2011. ( ) ÖK. sz. határozata (Javaslat megfogalmazása az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslathoz, az országgyűlési egyéni választókerület módosítására.) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva felkéri Földi Lászlót, mint a település egyéni választókerületének képviselőjét, hogy módosító javaslattal kezdeményezze az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslat 2. számú mellékletének módosítását, ezen belül Ceglédbercel község Pest 10. OEVK-ből a ceglédi székhelyű Pest 12. OEVK-ba való átsorolását. A Képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert az indítvány előterjesztésére. Határidő: december 5. Felelős: Török József polgármester 5. napirendi pont Egyebek Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy december 17-én Katolikus Templomban Karácsonyi Hangversenyt tartunk december 19-én 16 óra 30 perckor Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes ülést, 17 órai kezdettel Közmeghallgatást és Falugyűlést tart december 21-én a Dózsa György Művelődési Házban Mindenki Karácsonya rendezvény megtartására kerül sor. Elkészült Ceglédbercel Község évi naptára. Dr. Nagy Gáborné a CÁMK igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket, hogy november 30-án, december 5-én és december 14-én 18 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban iskolai hangversenyt tartanak - Utolsó tanítási nap: december Első tanítási nap: január napirendi pont Kérdések Interpelláció A napirendi ponthoz észrevétel nem érkezett. A következő napirendi pont tárgyalására Török József polgármester zárt ülést rendelt el, és a testület nyílt ülését bezárta. Ceglédbercel, december 12. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)

Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) 1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Önkormányzati, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/. Épített örökség védelme Település Lakosság létszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 11/2013. (IX. 13.) 2013. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

' * '- -a-jit Kőbányai ' w '-.(.''"-testület ülése Polgármestere,J f G& \ g~ I <&>^Q

' * '- -a-jit Kőbányai ' w '-.(.''-testület ülése Polgármestere,J f G& \ g~ I <&>^Q Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat / ' * '- -a-jit Kőbányai ' w '-.(.''"-testület ülése.. Polgármestere,J f G& \ g~ I ^Q Budapest,...JÖ!j..N V..LL... M. M. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint).

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint). ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésére Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. november 27. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. november 27. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. november 27. 18 óra JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben