JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, július 2-án órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergő Margit Nyírő István Gerőfi Roland Fülöp Attila Héninger László Kovács Rajmund Punk József Turcsányi Istvánné Kruppa József polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Karácsony József Kéri Katalin jegyző aljegyző TESZ vezető települési főépítész Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő képviselőből 8 fő az ülés kezdetén jelen van, így a testület határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendek tárgyalásával egyetértett és a következő határozatot hozta: 88/2015.(VII.2.) Kt határozat a napirendekről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjeit az alábbiak szerint állapítja meg:

2 2 1.) Tájékoztató a földrengés 30. évfordulójának emlékére állítandó szobor elhelyezésével kapcsolatos térrendezésről 2.) Tájékoztató a Süni Napköziotthonos Óvoda Berhida tetőszerkezetével kapcsolatos beruházásról 3.) Hétszínvirág Óvoda felújításához engedélyezési tervre ajánlat kérés 4.) Tájékoztató Ady Endre Általános Iskola felújítási elképzeléseiről 5. ) Pénzügyi átcsoportosítások 6.) A peremartoni Park Sörözőre bérleti pályázat ismételt kiírásáról Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző 1.) Tájékoztató a földrengés 30. évfordulójának emlékére állítandó szobor elhelyezésével kapcsolatos térrendezésről. Kéri Katalin települési főépítész : A márciusi testületi ülésen döntött arról a testület, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által, az önkormányzatoknak kiírt, köztéri szobor, vagy szobrok elhelyezésére vonatkozó pályázatra jelentkezünk. A pályázatban olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása támogatható, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is reflektálnak ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják. Pályázók köre: Önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival. Pályázati cél megvalósításának időtartama: június október 31. Igényelhető támogatás: 5 millió Ft. Benyújtási határidő:

3 március 17-én, éjfélig. A pályázatra Szilágyi Bernadett szobrászművész a Város munkájával pályáztunk, melyet a művésznő a Berhidai földrengés 30 éves évfordulójára készít. A pályázatban költségvetés szerint 4,6 millió Ft-ra pályáztunk, melyből az NKA végül is 3,2 millió Ft-ot biztosít. Nem kaptunk támogatást a szobor környezetének kialakítására. A szobrot egy éve szakmai zsűri véleményezte Budapesten, melynek eredménytét az NKA részére meg kellett küldeni. A szobor végleges formája: Legmagasabb pontja: 2,34 m A posztamens magassága: 1,38 m A bronzrész befoglaló mérete: 1,10 x 1,10 m A zsűrizett mű kiegészítéseként, az épületek közé bekerült a Peremartoni víztorony is. A szobor elhelyezése a hivatal épülete előtt történik. A kerttervet Hencz Helga kerttervező készítette. A meglévő kert átépítésének és a szobor alapozásának munkálatai becsült költsége 2,5 millió Ft. Az avatás augusztus 15.-én lenne, az évforduló napján. Gerőfi Roland képviselő: Tehát nekünk 2,5 millió forinttal kellene kiegészíteni? Maximum ennyi, de ebben a Családsegítő Központhoz vezető járda megépítése is benne van. Kovács Rajmund képviselő: Mennyi volt a kerttervezés? Ingyenes felajánlás volt a kerttervező részéről.

4 4 Kovács Rajmund képviselő: Akkor 3,9 milliót kell hozzátenni? Nem tudom, hogy jött ki ez a szám. Az előbb mondtam, hogy maximum 2,5 millió plusz lenne. 3,2 milliót nyertünk az NKA-tól, a pályázat költségvetésében 4,6 millió szerepel, így 1,4 millió a föle. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 89/2015.(VII.2.) Kt határozat A földrengés emlékére emelendő szobor elhelyezésével kapcsolatos térrendezésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a földrengés emlékére emelendő szobor elhelyezésével kapcsolatos térrendezésről szóló tájékoztatást és a következő döntést hozta: 1) Elfogadja a tájékoztatót és a bemutatott térrendezési tervet. 2) Az e célra szolgáló előirányzat keretén belül felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv szerinti megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, a szükséges szerződéseket kösse meg. Határidő: megvalósításra augusztus 7. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Karácsony József TESZ Vezető Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda vezetője Kéri Katalin települési fáépítész 2.) A Süni Napköziotthonos Óvoda tetőszerkezetének részbeni héjalásáról Kéri Katalin települési főépítész kivetítőn tájékoztatta jelenlévőket a tervek, rajzok, metszetek részletes bemutatásával a beruházásról.

5 5 Ezzel a Süni Napköziotthonos Óvoda részben rendben lenne. Héninger László képviselő: Az egészet meg kellene akkor csinálni, nem? Most nem lehet, kb. az 1/3 részét tudjuk megcsináltatni. Kovács Rajmund képviselő: Tehát ahová a napelem kerül, azon a részen kell kicserélni a tetőt és ez kb. 5 millió forint? Kéri Katalin települési főépítész: Igen, ez az irányár. Felhatalmazást kérek arra, hogy ha a kivitelező megvan, akkor indíthassuk a munkát. Ha ezen a pénzösszegen belül vagyunk, akkor induljon, és a szerződést megköthessük. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 90/2015.(VII.2.) Kt határozat A Süni Napköziotthonos Óvoda tetőszerkezetének részbeni héjalásáról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Süni Napköziotthonos Óvoda tetőszerkezetének részbeni héjalásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1) Elfogadja a tájékoztatót, megismerte a Creaton Hungary Kft ajánlatát a héjaláshoz szükséges anyagokra.

6 6 2) Támogatja, hogy az óvoda tetőszerkezetének egy részén történjen meg a héjazat cseréje. 3) További tárgyalásokat kell folytatni az ajánlatot tevő céggel, ezt követően későbbi ülésén dönt az ajánlatról, illetve a kivitelezők kiválasztásáról. Határidő: július 25. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Kéri Katalin települési főépítész 3.) A Hétszínvirág Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda felújításához engedélyezési, kiviteli terv készítésére ajánlatkérésről. Kéri Katalin települési főépítész: A Veszprém megyei Területi Operatív Programban szerepeltetett Peremartoni Hétszínvirág óvoda energetikai felújításán túl, a módosított pályázati kiírásban szerepel mint erről már korábbi testületi ülésen tájékoztatást kaptak az épület átalakításának lehetősége is, a vonatkozó MSZ szabvány alapján. Az épület energetikai racionalizációs felülvizsgálata elkészült. A következő lépés az átalakítás és korszerűsítés engedélyezési tervének és kiviteli tervének elkészíttetése, hogy a várhatóan ősszel kiírandó TOP-os pályázaton eredményesen, az elsők között tudjunk indulni. Javaslom a meghívásos ajánlattételi formát a tervezési munkákra, úgy hogy 3-4 építész irodától kérnénk be tervezési ajánlatot. Javaslom a MULTIFORM KFT mivel az energetikai racionalizációt is ők készítették meghívását, az ANNO DESING KFT Veszprém, a SIMON CSÁNYI KFT. Veszprém, és a PG stúdió Építészeti Tervező Kft. Tótvázsony meghívását. Tervezési ajánlat kérése Berhida Város Hétszínvirág óvoda átalakítási és felújítási munkáinak engedélyezési és kiviteli dokumentációjának elkészítésére Megrendelő: Berhida Város Képviselő Testülete Postai cím: Berhida, Veszprémi út. 1-3 sz. Kapcsolattartó: Pergő Margit polgármester Kéri Katalin települési főépítész Telefon: 88/ fax: A tervezési munkát a a 253/1997. (XII.20) Korm. rend június 1-től hatályos állapota szerint

7 7 Az MSZ óvodákra és bölcsődékre vonatkozó szabványa szerint, és a Helyi HÉSZ és Szabályozási tervnek megfelelően kell elkészíteni. A tervezés ütemezése: I.ütem : Vázlatterv elkészítése, elfogadtatása II. ütem: Építéshatósági engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése III. ütem: Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése Jelenleg érvényben lévő rendezési terv a település honlapjáról letölthető. Az engedélyezési dokumentáció elkészítésének határideje, a szerződés aláírását követő 1 hónap A kiviteli terv elkészítésének határideje: az engedélyezési terv beadását követő 2 hónap Az ajánlathoz kérünk fotókkal ellátott olyan referencia listát csatolni, mely max. 900 m2 nagyságú középületek tervezéséről szól. A tervezésről szóló ajánlatban kérjük megnevezni a szakági tervezőket, valamint az ő aláírásuk is szerepeljen az ajánlati lapon. A tervezési terület bejárására lehetőséget biztosítunk: július 15 -én szerdán délelőtt 10 órától. Találkozó a polgármesteri hivatal emeleti tárgyalójában. Az árajánlat leadásának határideje: július 22 Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 91/2015.(VII.2.) Kt határozat A Hétszínvirág Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda felújításához engedélyezési, kiviteli terv készítésére ajánlatkérésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Bölcsőde és Napköziotthons Óvoda felújításához engedélyezési, kiviteli terv készítésére ajánlatkérésről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1) A települési főépítész javaslatát elfogadja. Ennek alapján engedélyezési és kiviteli terv készítésére irányuló meghívásos ajánlattételre kéri fel a következő tervezőket: - MULTIFORM KFT- Veszprém - ANNO DESING KFT Veszprém

8 8 - SIMON CSÁNYI KFT. Veszprém - PG stúdió Építészeti Tervező Kft. Tótvázsony 2) A tervezési munkát a a 253/1997. (XII.20) Korm. rend június 1-től hatályos állapota szerint Az MSZ óvodákra és bölcsődékre vonatkozó szabványa szerint, és a Helyi HÉSZ és Szabályozási tervnek megfelelően kell elkészíteni. A tervezés ütemezése: I.ütem : Vázlatterv elkészítése, elfogadtatása II. ütem: Építéshatósági engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése III. ütem: Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése A jelenleg érvényben lévő rendezési terv a település honlapjáról letölthető. Az engedélyezési dokumentáció elkészítésének határideje, a szerződés aláírását követő 1 hónap A kiviteli terv elkészítésének határideje: az engedélyezési terv beadását követő 2 hónap. Az ajánlathoz kérünk fotókkal ellátott olyan referencia listát csatolni, mely max. 900 m2 nagyságú középületek tervezéséről szól. A tervezésről szóló ajánlatban kérjük megnevezni a szakági tervezőket, valamint az ő aláírásuk is szerepeljen az ajánlati lapon. A tervezési terület bejárására lehetőséget biztosítunk: július 15 -én szerdán délelőtt 10 órától. Találkozó a polgármesteri hivatal emeleti tárgyalójában. Az árajánlat leadásának határideje: július 22 3) Az ajánlatok benyújtását követően haladéktalanul, rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében dönt a tervező kiválasztásáról. 4) A tervező kiválasztásának szempontja azonos műszaki tartalom mellett - a legalacsonyabb szolgáltatási díj megajánlása. Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Kéri Katalin települési főépítész

9 9 4.) Ady Endre Általános Iskola felújítási és bővítési tanulmányterveiről tájékoztató. Kéri Katalin települési főépítész: Kivetítőn bemutatta a Multiform Kft. tanulmányterveit az iskola lehetséges felújításáról és bővítéséről. Pergő Margit polgármester: Ez akkora volumenű munka, hogy mindenképpen ütemezni kell a műszaki részét. Szerény becslések szerint is millió forintos beruházás, és biztos, hogy az önkormányzatnak ennyi pénze nem lesz egy összegben, de a távlati cél ez kell, hogy legyen, ezt kell szem előtt tartani. Kovács Rajmund képviselő: Ha az ún. új részt, azaz a mostani alsótagozatos iskolát elbontjuk, kb. mennyibe kerülne? Kéri Katalin települési főépítész: Szét is lehet bontani, hiszen ezek elemekből vannak összeállítva. Lehet használni a nyílászáróit, vagy esetleg lehet raktárnak használni. Kérdés egyelőre, hogy mi legyen vele? Kovács Rajmund képviselő: Mennyibe kerülne a felújítás? Termek, szintek, ilyesmi? Kéri Katalin települési főépítész: Kb. 400 millió forint, az aula nélkül. Amit most láttak rajzokat, az a full-extrás változat, lehet, hogy ebből vissza kell venni majd, ez most csak egy előzetes. A legvégső változat, ha nincs más lehetőség, akkor a hőszigetelés és a nyílászáró csere, de ezt nem szeretnénk.

10 10 Fülöp Attila képviselő: Tavaly beadtuk a TOP-ba az Ady Endre Általános Iskola felújítását, be is fogadták. ezt a fajta mostani elképzelést is be lehet venni? Nem kellene jelezni a változást? Ez nem csak egyszerű felújítás. De igen, ez még mindig a mostani felújítása. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem tudomásul venni a tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 5.) Berhida városközpont rehabilitációjáról tájékoztató. Kéri Katalin települési főépítész: Kivetítőn bemutatta a városközpontban lévő Bezerédi park kialakítására vonatkozó prezentációt. Kovács Rajmund képviselő: Mennyibe kerülne a felújítás? A park kialakítása? Kéri Katalin települési főépítész: Nem kevés, de lehetne ütemezni ezt is. A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 6.) Felújítási és beruházási feladatokhoz előirányzat átcsoportosításokról Az előbbi és eddigi döntések értelmében kérem az előterjesztés elfogadását. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 92/2015.(VII.2.) Kt határozat felújítási és beruházási feladatokhoz előirányzat átcsoportosításokról

11 11 A Képviselő-testület július 2-i ülésén megtárgyalta a felújítási és beruházási feladatok kapcsán szükséges előirányzat átcsoportosítások szükségességét és az alábbi döntést hozza: Kiadások 1.) Felújítási feladatok ÖNK: KEOP napelemes pályázat, Süni Óvodában tetőszerkezet felúj kieg ezer Ft ÖNK: II. Rákóczi F Ált Isk tető felújítás ezer Ft ÖNK szennyvíz telep előtti épület vizesblokk, villany kial + 1 ezer Ft ÖNK: Pgytp ABC lapostető szigetelési munkák ezer Ft 2. Beruházási feladatok ÖNK emlékmű pályázat kapcsán térrendezési, kialakítási munkák ezer Ft TESZ buszmegálló beszerzés Kiskovácsi, Pgytp ezer Ft ÖNK buszmegálló beszerzés, letepítés Kiskovácsi, Pgytp benzinkút ezer Ft ÖNK Péti úti temető járdaépítés régi katolikus temető részen ezer Ft ÖNK Kiskovácsi közvilágítás ezer Ft ÖNK üzletsor Pgytp vízmérőhely kialakítási munkák ezer Ft 3. Céltartalék Pályázati céltartalék 4. Dologi kiadás TESZ vagyongazdálkodás ezer Ft ezer Ft Az előirányzat módosítási döntéseket a költségvetési rendelet következő rendelet módosítása során átvezetni szükséges. Határidő: december 31. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 7.) A peremartoni Park Sörözőre bérleti pályázat ismételt kiírásáról Javaslom kiírni újra a pályázatot, legalább 70 ezer Ft +ÁFA/hó bérleti díj összegben. Gerőfi Roland képviselő: Én úgy emlékszem, a Ft már ÁFA-val együtt volt. Fülöp Attila képviselő: Javaslom, hogy a kiírás ne tartalmazzon minimálisan megajánlandó bérleti díjat, az elbírálás szempontja kizárólag a megajánlott legmagasabb bérleti díj legyen,

12 12 valamint szerepeljen a kiírásban, hogy az ajánlatok megismerését követően amennyiben a legkedvezőbb ajánlat is túlzottan alacsony bérleti díjat tartalmaz a Képviselő-testület eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. Héninger László képviselő: Aki a legtöbbet adja, az nyer? Legyen akkor úgy, hogy a legkedvezőbb ajánlat? Nem a legkedvezőbb, a legmagasabb ajánlat. Tehát mi döntjük el majd az ülésen, hogy mi a megfelelő és túlzottan alacsony ár? Nekem megfelel így. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a javaslatokkal egyetértett és a következő határozatot hozta: 93/2015.(VII.2.) Kt határozat A peremartoni Park Sörözőre bérleti pályázat ismételt kiírásáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a peremartoni Park Sörözőre és Étteremre bérleti pályázat ismételt kiírásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1) A Park Söröző és Étterem bérleti üzemeltetésére kiírt pályázat többször eredménytelen volt. A pályázatot újra ki kell írni alapvetően a korábbi pályázati kiírás alapján, az alábbi változtatásokkal: - a kiírás ne tartalmazzon minimálisan megajánlandó bérleti díjat, - a hirdetés a megyei napilapban is jelenjen meg, - az elbírálás szempontja kizárólag a megajánlott legmagasabb bérleti díj legyen, - szerepeljen a kiírásban, hogy az ajánlatok megismerését követően amennyiben a legkedvezőbb ajánlat is túlzottan alacsony bérleti díjat tartalmaz a Képviselő-testület eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. 2) Felkéri a TESZ Vezetőjét a pályázati dokumentáció elkészítésére és a hirdetések megjelentetésére. Határidő: július 20. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Karácsony József TESZ Vezetője

13 13 8.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tetőszerkezetén a régi tetőhéjalás felújítása. A beérkezési határidőig 2 db (kettő) érvényes pályázat érkezett. Franyó Attila (8181.Berhida, Vasút u. 50.) bruttó Ft összegért és a Nesó Bt. (8181.Berhida, Lakath u. 44.) bruttó Ft összegért vállalná a felújítási munkálatokat. Tekintettel az ajánlat kérés 11. pontjára, a legalacsonyabb összegű ajánlati árat javaslom elfogadni. A szerződést a Nesó Bt.-vel javaslom megkötni, bruttó Ft összegért. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 94/2015.(VII.2.) Kt határozat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tetőszerkezetén a régi tetőhéjalás felújítása Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett pályázatokat és a következő döntést hozta: 1.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tetőszerkezetén a régi tetőhéjalás felújítására három vállalkozótól kért be a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet árajánlatot. A beérkezési határidőig 2 db (kettő) érvényes pályázat érkezett. - Franyó Attila (8181.Berhida, Vasút u. 50.) bruttó Ft összegért - Nesó Bt. (8181.Berhida, Lakath u. 44.) bruttó Ft összegért 2.) Tekintettel az ajánlat kérés 11. pontjára, a legalacsonyabb összegű ajánlati árat fogadja el. 3.) A szerződést a Nesó Bt.-vel köti meg: bruttó Ft összegért.

14 14 4.) Felhatalmazza a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetet a szerződés előkészítésére, a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: szerződéskötésre: július 10. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Karácsony József TESZ Vezetője Horváthné Zakor Tünde pü.ir.vez. Somogyi Nikoletta pályázati ügyintéző További észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért az ülést órakor a polgármester berekesztette. K.m.f. Pergő Margit polgármester dr. Cseh Tamás jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület.

Jegyzőkönyv. Javasolja az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben fogadja el a képviselő-testület. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. június 25-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-12/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 259, 260, 261, 262, 263, 264/2008. (VIII. 5.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben