JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete február 04-én tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma 17/2013. (II.04.) sz. határozat Napirendi pont elfogadása Határozatok tárgya 18/2013. (II.04.) sz. határozat Sejben József felkérése új óvodai csoport létrehozásának előkészítésére 19/2013. (II.04.) sz. határozat Veteránosok Baráti Kör kérelme Kistelek címerének használatára 20/2013. (II.04.) sz. határozat Református Egyház támogatása 21/2013. (II.04.) sz. határozat településrendezési terv módosításában korrekció 22/2013. (II.04.) sz. határozat tulajdonosi hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlanra beadott KEOP /A pályázat benyújtásához 23/2013. (II.04.) sz. határozat KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása (Gimnázium) 24/2013. (II.04.) sz. határozat KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtását (általános iskola) 25/2013. (II.04.) sz. határozat DAOP Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben- Kisteleken című pályázat benyújtása 26/2013. (II.04.) sz. határozat IVS-ben szereplő lakóövezet I. terület szociális városrehabilitációs akcióterületkénti kijelölés 27/2013. (II.04.) sz. határozat Akcióterületi terv elfogadása 28/2013. (II.04.) sz. határozat 574/1. hrsz.-ú terület részletének, 314. hsz.-ú területnek és a 316/21 hrsz.-ú terület részleteinek közterületté történő nyilvánítása 29/2013. (II.04.) sz. határozat parkolás rendelet felülvizsgálata 30/2013. (II.04.) sz. határozat a bérleti szerződés utólagos jóváhagyása 31/2013. (II.04.) sz. határozat Magmaplus Kft-ből üzletrész kivásárlása 32/2013. (II.04.) sz. határozat Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft előterjesztése

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 04. napján megtartott 2. számú rendes nyílt üléséről. Ülés helye:polgármesteri hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Horváth János képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő Dr. Hajdú Imre képviselő Csányi József képviselő Igazoltan távol: Kucsora Lajosné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető Csíkosné Frányó Mónika Hétszínvirág óvoda vezetője Sejben József TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetője Darabos Orsolya Kistelek Járási Hivatal megbízott vezetője Bozó József pénzügyi bizottság tagja Nagy Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a testület 8 fővel jelen van, határozatképes. Javaslom, hogy szavazzunk a napirendről, aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 17/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Költségvetés előzetes egyeztetése 2. Egyebek Erről a polgármester, a jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.1. Költségvetés előzetes egyeztetése Nagy Sándor polgármester: Az óvodák kapcsán a költségvetésről egyeztetünk, és a feladatfinanszírozást értelmezzük.

4 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Átnéztük a finanszírozást. A mostani finanszírozási technikával nem úgy kapjuk a normatívát, mint eddig, hogy van 20 gyerek, annak meg volt a fejkvótája, hanem a gyereklétszám, csoportlétszám összefüggésében egy képlet alapján kiszámolja a rendszer, hogy ehhez hány pedagógus szükséges. Ebben az esetben lefinanszírozzák a pedagóguslétszámot és az őket segítő egyéb kollegákat. A gyerekek száma alapján pedig működésre kapunk pénzt, tehát külön válik a kettő dolog. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ebben az esetben nálunk olyan csoportlétszám van az egyik oviban, ami magasabb, mint a köznevelési törvény szerint. A hétszínvirág óvodában három csoport van, a Szivárvány óvodában 4 csoport. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Eddig nem vállaltuk be, hogy több csoportot viszünk, mert nem kaptunk több pénzt, viszont ha most nem három csoportunk van, hanem négy, akkor a rendszer érzékeli, hogy az a négy csoport a köznevelési létszámnak megfelelő, vagyis nem 30 fős, hanem 25, ezért kapjuk hozzá a finanszírozást. Eddig ez nem így volt. Úgy tűnik ezzel a finanszírozással lehetőség lenne a három csoportból négyet csinálni, ugyanis vannak annyian. 98 fős, ahol igény lenne a negyedik csoportra. Sejben József megbízott igazgató: A két óvodába van 7 csoport, ebbe a 7 csoportba jár több, mint 200 gyerek, ami azt jelenti, hogy 34-es átlaglétszám van. A szivárvány óvodába 28-as az átlaglétszám. Úgy néz ki, hogy január 1-től ez a finanszírozás úgy változott, hogy a 25 fő feletti gyerekre már nem adnak normatívát. Így szorítja le a csoportlétszámokat, hogy maximálisan 25 gyerek lehet egy csoportban. Lehet több, de arra nincs pénz. Saját számításom szerint jövőre is lesz 200 gyerek, azaz 8. csoportot lehetne indítani. Ennek nyilván annyi a hozadéka, hogy két pedagógus és egy dajka néni kell, de szerintem ez még mindig olcsóbb, mintha 30 gyerekkel több van a rendszerben, mint ami most van, és arra nem kap pénzt az önkormányzat. Nagy Sándor polgármester: Ennek az úgynevezett csoportbontásnak mikor van fizikális lehetősége? Sejben József megbízott vezető: Szeptember 1-től lehetne az új csoportot beindítani. Nagy Sándor polgármester: Akkor nem most február 1-től. Sejben József megbízott vezető: Áprilisban lesz a beiratkozás és a beiratkozók száma is nagyban befolyásolja ezt. Azt is figyelembe kell venni, hogyha létrehozunk egy csoportot, akkor a fenntarthatóság nagyon fontos, hogy 2 év múlva ne kelljen újra megszüntetni szeptemberétől a 3 éveseknek kötelező lesz az óvodai ellátás. Nagy Sándor polgármester: A terem rendelkezésre áll igaz? Sejben József megbízott vezető: Igen, ebben a képviselő-testületnek kell dönteni, hogy a két óvoda közül hol indítja az új csoportot. Csíkosné Frányó Mónika tagintézmény vezető: Nekünk is van helyünk a csoportra. Továbbra is keresem a pályázati forrást hogy a térségen belüli sajátos nevelési igényű gyerekeknek egy kis létszámú csoportot hozzunk létre. Azt gondolom, hogy erre bőven van sajnos igény. Darbos Gábor képviselő: Ez hány főt jelenthet? Csíkosné Frányó Mónika tagintézmény vezető: Körülbelül 8 gyereket biztos össze lehetne szedni. Azt tudni kell, hogy ezek 2 és 3 szorzós gyerekek.

5 Darabos Gábor képviselő: Nem-e jó lenne nálatok kialakítani már most ezt az eltérő csoportot, ha igazán akarjátok. Nagy Sándor polgármester: Ezt nem lehet így egyik pillanatról a másikra. Meg kell nézni a normatívát, milyen eszközigénye van. De ezt bármikor beindíthatnánk egyébként? Csíkosné Frányó Mónika tagintézményvezető: Ha lenne rá kiírt pályázat. Én úgy szeretném megoldani, hogy a beutaztatásuk is megoldható legyen. Darabos Gábor képviselő: A két óvodába hány SNI gyermek van? Csíkosné Frányó Mónika: Nekünk most per pillanat kettő van. De keresem a megfelelő pályázatot. Darabos Gábor képviselő: a bölcsődében is van 3 kisgyerek, akiket a kistérségből hordanak be. Horváth János képviselő: Személyi háttere van neki? Csíkosné Frányó Mónika tagintézményvezető: Van. Nekem van egy gyógypedagógus végzettségem értelmi akadályozott területen, ami 0-18 éves korig foglalkozást jelent. Van egy gyógy testnevelőnk Anikó személyében. Van gyógypedagógiai asszisztensünk a Nagyné Ildikó személyében. Nagy Sándor polgármester: Józsi akkor kérek majd egy javaslatot arra, hogy ezt hogyan gondoljátok, beleértve ezt a fajta tervet, beleértve a bővítést. Csányi József képviselő: Azt szeretném javasolni, hogy minél később történjen a beiratkozás, hogy a szakértői vizsgálatok zajlódjanak le. Sejben József megbízott vezető: Az április 17-ei hetet néztük ki a beiratkozásnak. Nagy Sándor polgármester: Akkor a mostani meglátásom szerint támogatjuk azt a javaslatot, mely szerint egy új csoport létrehozásával a jelenlegi normatívát, ami egyébként feladatfinanszírozást jelent, költségvetésre nincs rosszabb hatással, de szakmailag és fizikálisan megoldható. Ennek az előkészítését akkor támogatjuk. Felkérjük Józsit, mint felelőst, hogy a két intézmény akkor ezt dolgozza ki. Javaslom, hogy kérjük fel Sejben Józsefet, hogy a csoportbővítésre vonatkozó előkészítést a két óvoda egymással egyeztetve dolgozza ki, és tegyenek javaslatot a testület felé. Nagy Sándor polgármester: Aki javaslatommal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi 18/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Nagy Sándor polgármester szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

6 A Képviselő-testület felkéri Sejben Józsefet, hogy az új óvodai csoport előkészítését a Hétszínvirág óvoda vezetőjével egyeztetve dolgozza ki és tegyen javaslatot a képviselő-testületnek. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Sejben József és Frányóné Csíkos Mónika megköszöni a részvételt és a testületi ülésről távoznak. Nagy Sándor polgármester: Mi az, ami eddig meg volt a bevételi oldalon és mi lesz ezután? Amikor az egész önkormányzati rendszer átalakulásáról beszéltünk, akkor a feladatfinanszírozás kapcsán az állam átvett bizonyos feladatoknak a finanszírozását. Ezzel szemben a juttatás oldalt is megnyirbálta. Eddig a személy jövedelemadó 40%-át itt tartotta. Most a személyi jövedelemadó egy az egyben megszűnt. Eddig az önkormányzatoknál megjelenő gépjárműadó 40%-át elviszi az állam, 60% megmarad. Ez nálunk 25 millióval kevesebb bevételt jelent. Adóerőképességünk alapján millió Ft-ot elvontak tőlünk, magyarul annyival kevesebb normatívát adtak. Most ez a szám 58 millió Ft. Az iparűzési adóból eredő adóerőképesség alapján állapították meg azt is, hogy az adott település milyen állami konszolidációba lép. Mi a legrosszabb kategóriába tartozunk. 230 millió iparűzési adóbevételt terveztünk 2012-re, bejött 240 millió és kintlévőségünk több, mint 40 millió Ft, az állam 58 millió forintot vont el tőlünk. 4-5 évvel ezelőtt iparűzési adóbevételünk alig értük el a 100-at. Ez annak köszönhető, hogy rengeteg pályázó cég ide jelentkezett be. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Ezt a sajátos bevételt nem tudjuk összehasonlítani 2012 és 2013-ban. Annyira sok változás van benne és annyira megváltozott a jogszabály, hogy ez csak azért van, hogy tudjuk valamihez fogni, de nem összehasonlítható a két év. Kiadási oldalról is vettek el, illetve egész más típusú finanszírozásokat kapunk, mint eddig. Megcsináltam ezt a táblát, hogy lehessen látni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Gombosné Nagy Katalin ismerteti jegyzőkönyv mellékletét képező táblázatot. Gombosné Nagy Katalin: Amit a Polgármester úr mondott az óvodáknál nagyon jól látszódik az önkormányzati támogatás oszlopnál, hogy 2012-ben beleraktunk 22 és 26 millió Ft-ot az óvodába. Ezek a számok egy novemberi felmérésből keletkeztek. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: elnézést kérek, de el kell mennem. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nagy Sándor polgármester: köszönjük a részvételt. Megállapítom, hogy a testület a továbbiakban 7 fővel van jelen, határozatképes. Nagy Sándor polgármester: 2012-ben Ft, 2013-ban 0 Ft. Nem kell hozzá önkormányzati támogatás. Szivárvány Óvoda Ft, 2013-ban a jelenlegi számaink alapján Ft-tal kell kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy Ft különbség van. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A kisteleki iskolánál 21 milliót kapunk. Azt kimondottan étkeztetésre használhatjuk. Csányi József képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy az óvodákat 15 millió plusszal támogatják az idén, mint 2012-ben? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Igen, így van. Ennek viszont az a hátránya, hogy ezt csak arra lehet költeni. Ha 22 millióval nem tudunk elszámolni csak 20 millióval, akkor vissza kell fizetni. Az önkormányzati törvényben van benne, hogy a kötelező feladatokat elszámolási kötöttség

7 mellett lehet finanszírozni, tehát számon fogják kérni, hogy mire költöttük. Darabos Gábor képviselő: Nem lehet emelni bért a dolgozóknak? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Ha most mi a minőségi bérpótlékot még ebbe a költségvetésbe beletesszük, akkor ez tovább növeli az önkormányzati támogatást. Meg lehet csinálni, ez a keret amiből gazdálkodhat az óvoda. A gimnáziumnál annyi megjegyzés tartozik hozzá, hogy a Klebersberg ígérte, hogy beszáll a működésbe. Ez azt jelenti, hogy a működési költségek fedezetére érkezik bevétel. Nagy Sándor polgármester: Közel 20 millióval csökken csak a gimnázium. Darabos Gábor képviselő: Ha átveszi az egyház, akkor hogy módosul a gimnázium sora? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Ez szerződéskötésen múlik szerintem. Minden egyes tagintézmény viszonylag tartotta a költségvetését. Ha pályázaton gondolkozunk nagyon fontos lesz ez a kimutatás, hogy mi a működés és mi a fejlesztés. Ez könyveléstechnikailag van így összerakva. Van a pályázatnak egy elve, ami azt mondja, hogy vannak olyan bevételek, amiket engedélyez felhalmozási kiadások fedezetére. Ez a pályázat azt finanszírozza, ha bizonyítható módon működési hiányunk van. Minden bevételt megpróbáltunk elérni, a kiadásokat megpróbáltuk realizálni, és ettől függetlenül még mindig működési hiány keletkezik, akkor azt a pályázatban be lehet adni. Azt a működési hiányt nem finanszírozza, ami azért keletkezik, mert esetlegesen a fejlesztési kiadások fedezetére átcsoportosítunk. Most azt mutatja, hogy a működési hiányunk ebben a verzióban 15 milliós nagyságrendű. Ha átcsoportosítom rosszabb lesz, de a fejlesztés maga csökkenthető. Ez csak technikai kérdés, mert a pályázatnak erre külön táblázata van, ahol ezeket ki kell gyűjtögetni, hogy mi az, ami ide való, mi az, ami nem. Vannak olyan bérleti lehetőségeink, amik pályázati forrásból befolyhatnak ingatlan bérleménye. Nem biztos, hogy 15 milliót, de 8 milliós nagyságrendben tudok még olyan bevételt, ami reálisan várhatóan befolyik.. Nagy Sándor polgármester: Az állam 40%-át átvállalja a hiteleinknek, de csak 2013 végén köttetődik meg a szerződés. Ez azt jelenti, hogy mondjuk kifizetünk Ft nagyságrendű hiteltörlesztést, és annak 40%-t már elvileg az állam helyett fizetjük ki. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A minisztérium készített egy felmérést tájékoztató jelleggel. Kamatokkal együtt próbálták velünk megbecsültetni a 6 hónapot. Fizikai képtelenség ezt megbecsülni, mert a kötvényünk változó kamatú, svájci frankos. Ezt módosították annyira, hogy csak a tőke kötelezettségről hoztam egy kimutatást. Fél évre csak a tőke kötelezettségünk kötvénnyel és a konszolidációt bevont elemekkel , amit előre kifizetünk úgy, hogy valószínűleg nem kellett volna. Csányi József képviselő: Mikor lesz költségvetés? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: február 15.-ig kell a költségvetést a testület elé beterjeszteni. Darabos Gábor képviselő: Lehetne-e esetleg olyan táblázatot kérni a következő ülésre, amiben a nem kötelezően ellátandó feladatok vannak. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A 19/B táblázat azt mutatja. Nem kötelező feladatot csak akkor vállalhat az önkormányzat jogszerűen, ha annak a bevételi forrásait biztosítani tudja. Dr. Hajdú Imre képviselő: Tavaly mennyi volt a helyett?

8 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Tavaly Ft volt. Dr. Hajdú Imre képviselő: Akkor most nőtt Ft.-tal? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Az adóból még folyhat be több, csak ezek összege bizonytalan. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Majdnem Ft elment állami támogatásba. Az oktatásos tábla végén is Ft. ment el minuszba. Amit állami támogatásba elvittek, és amit mi megspórolunk az a kettő körülbelül ott van. Ami maradt az továbbra is az, ami eddig is hiányos volt. Nagy Sándor polgármester: Múlt hét szerdai kormánydöntés alapján létrehoztak Magyarországon kiemelt vállalkozási övezeteket. Ebbe Kistelek is benne van. Pestre el kell küldenünk a teljes rendezési terv kivonatunkat. Egyre inkább meg kell teremteni a külső adóforintját, utána tudunk ebből fényezni. Szerintem ez jó hír. Március 1-től több mint 130 emberre pályáztunk és már csak 5 kiadó hely van. Nagy Sándor polgármester: Harmónia és Ifjú Keresztények Egyesülete esetében az igényelt támogatást javaslom. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a helyi szerveződésekkel való együttműködés önkormányzati feladat. Ha valamilyen szervezés van a városban, akkor azt a konkrét rendezvényt esetleg tudja a város támogatni. A Citerabarátokhoz annyit mondanék, hogy Imre bácsi helyett Víghné Locskai Krisztina vette át a citerásokat. Vannak olyan egyesületek amelyek nincsenek bejegyezve, ezért csak a bejegyzést követően tudja őket az önkormányzat támogatni. Nagy Sándor polgármester: Ifjú Kistelekiek Szervezete. A fiatalokat el kellene kezdenünk magunkhoz dédelgetni. Van egy szűk 12-es mag, akik el kezdtek mozgolódni. Mutattak egy programtervet erre az évre, hogy milyen rendezvényeket szeretnének megvalósítani. Pár ezer Ft-ból kihozzák ezeket. Kistelek Város Művelődés és Sport Életéért Alapítvány, én Ft-ot javaslok. Nagy Sándor polgármester: Tavaly a világbajnokságra való tekintettel adtunk Ft-ot a Proart egyesületnek. Javaslom, hogy a Pro-art-nak Ft-ot adjunk. a.d.2. Egyebek Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Veteránosok Baráti Kör kérelmében foglaltakat. Nagy Sándor polgármester: Javaslom, hogy a Veteránosok Baráti Kör részére engedélyezzük Kistelek címerének használatát a kérelemben foglaltak szerint. Nagy Sándor polgármester: Aki javaslatommal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.

9 19/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Veteránosok Baráti Kör kérelme Kistelek címerének használatára tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület engedélyezi a Veteránosok Baráti Kör részére Kistelek címerének használatát a kérelemben foglaltak szerint. Erről a Polgármester, jegyző, Veteránosok Baráti Kör elnöke jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor: Tavaly évben hoztunk egy döntést, hogy a református egyházközösséget támogatja az imaház, lelkészlakás építése esetén. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a képviselő-testület 45/2012. (III.28.) számú határozatában foglaltakat. Nagy Sándor polgármester: Javaslom, hogy a határozatban foglaltakat tartsuk fenn. 20/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Református Egyház támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület A Képviselő-testület a 45/2012. (III.28.) sz. határozatában foglaltakat fenntartja. Erről a Polgármester, jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az rendezési terv módosításában korrekció elvégzése tárgyú előterjesztést. Nagy Sándor: Ezekhez a módosításokhoz javaslom a testületet, hogy járuljunk hozzá.

10 21/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a folyamatban lévő településrendezési terv módosításában korrekció tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a város rendezési tervének folyamatban lévő módosítását a tárgyalási szakasz megismétlésével úgy kívánja befejezni, hogy a tervezett rendeltetési módok lekövessék az aktuális gazdaságfejlesztési szándékokat. 1. Az ipari út (későbbi települési elkerülő útvonal) a friss engedélyezési terveknek megfelelően szerepeljen a rendezési tervben. 2. A Rákóczi-iskola telkei (hrsz.: 2661/1; :/2;) és a Rákóczi utca utolsó szakasza (hrsz: 2662) Vt településközpont vegyes terület helyett Gksz kereskedelmi szolgáltató területként legyen besorolva. 3. A 0321 hrsz-ú külterületi út (Unichem üzem környéke) mentén tervezett beépítésre szánt területek Kmü helyett Gksz rendeltetésbe kerüljenek. 4. Az Ipari Parktól D-re, a Balástya igazgatási területének határa mentén fekvő Gksz terület kerüljön vissza mezőgazdasági területbe. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Kistelek Térségi Egészségi Központ Nonprofit Kft. nyújtott be egy előterjesztést. Egy napelemes rendszer telepítésére és fenntartására kiírt KEOP-os pályázathoz kellene a tulajdonosi hozzájárulása az önkormányzatnak, mivel a Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. Nagy Sándor: javaslom, hogy a testület járuljon hozzá a 6760 Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti, önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó pályázat beadásához. 22/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta tulajdonosi hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlanra beadott KEOP /A pályázat benyújtásához tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 6760 Kistelek, Kossuth u.19. szám (hrsz.: 103.) alatti épületre a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft., mint az épület használója a KEOP /A pályázat keretében napelemes rendszer telepítésére és fenntartására pályázatot nyújtson be. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Nagy Sándor polgármester: ismerteti a KEOP /B pályázat benyújtására vonatkozó

11 előterjesztést és a 3/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a pályázat benyújtását, az önerő rendelkezésre bocsátását. 23/2013. (II.04.) sz. határozat A képviselő-testület megtárgyalta a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását tárgyú előterjesztést és az alábbi Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását az alábbiak szerint: 1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma Intézmény neve Megvalósulási helyszín Helyrajzi szám Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola 6760 Kistelek, Ifjúság tér A projekt megnevezése Az Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola megújuló energiával kombinált energiahatékonysági fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott

12 támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a KEOP /B pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és a 4/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a pályázat benyújtását, az önerő rendelkezésre bocsátását. 24/2013. (II.04.) sz. határozat A képviselő-testület megtárgyalta a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását tárgyú előterjesztést és az alábbi Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását az alábbiak szerint: 1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma Intézmény neve Megvalósulási helyszín Helyrajzi szám Kisteleki Általános Iskola 6760 Kistelek, Petőfi út /2 3. A projekt megnevezése A Kisteleki Általános Iskola megújuló energiával kombinált energiahatékonysági fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: Ft

13 Hitel: Egyéb: 0 Ft Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a DAOP pályázat benyújtására vonatkozó 2/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a pályázat benyújtását, az önerő rendelkezésre bocsátását. 25/2013. (II. 04.) sz. Kt. határozat A képviselő-tetsület megtárgyalta DAOP Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben-Kisteleken című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 6760 Kistelek, Ifjúság tér 4., 6760 Kistelek,Rákóczi u A projekt megnevezése Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben-Kisteleken. 3.A pályázati konstrukció száma DAOP azonosítószámú Szociális célú városrehabilitáció című konstrukcióban 4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): FT 6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: 0 Ft

14 7. A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft 8. A pályázat konzorciumi partnere: Kisteleki Városfejlesztési Kft. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Nagy Sándor: Az akcióterület, ami jelen pillanatban a Szociális Városközpont pályázat, a kollégium és a hozzá kapcsolódó kollégium előtti tér, illetve ebbe még bele szeretnénk vonni a vásártérnek azt a részét, ami gyakorlatilag a régi strand területe. Nagy Sándor: javaslom, hogy az IVS-ben szereplő lakóövezet I. lehatárolt területet szociális városrehabilitációs akcióterületként jelöljük ki. 26/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta IVS-ben szereplő lakóövezet I. terület szociális városrehabilitációs akcióterületkénti kijelölés tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a évben elfogadott és jelenleg hatályban lévő IVS-ben szereplő Lakóövezet I. lehatárolt területet szociális városrehabilitációs akcióterületként jelöli ki. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Nagy Sándor polgármester: ismerteti az akcióterületi terv tartalmát. Nagy Sándor polgármester: Javaslom az akcióterületi terv elfogadását. 27/2013. (II.04.) sz. határozat

15 A Képviselő-testület megtárgyalta Akcióterületi terv elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testülete a Szociális célú városrehabilitáció című konstrukcióban Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben - Kisteleken című pályázat kapcsán kötelezően benyújtásra kerülő Akcióterületi terv tartalmát megismerte és annak tartalmát elfogadja. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: Ebben a DAOP-os pályázatban a kollégium előtti parkot az Önkormányzatnak közterületté kell nyilvánítani. A vásártér területét is közterületté kell nyilvánítani. A vásártérnél felmerült a korcsolyapálya és meg kellene nézni, hogy bele tudjuk-e venni ebbe a pályázatba például. A vásártér területét meg úgy alakítják ki, hogy a köré később egy atlétika pálya pályázható legyen. Megkeresett bennünket a szegedi atlétika klub, hogy szeretnének itt egy megyei versenysorozatban egy mezei futást rendezni. A vásártéren ki lehet alakítani egy olyan vonalvezetést még akár a szánkódombot is figyelembe véve meg egyéb akadályokat, ami alkalmas lehet egy megyei verseny lebonyolítására. Nagy Sándor polgármester: javaslom az említett területek közterületté nyilvánítását. 28/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta 574/1. hrsz.-ú terület részletének, 314. hsz.-ú területnek és a 316/21 hrsz.-ú terület részleteinek közterületté történő nyilvánítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a kollégium előtti 574/1. hrsz.-ú telek megosztásából kialakítandó 574/7. hrsz.- ú parkot valamint a 314. és 316/21 hrsz.-ú területek rendezését követően átalakított 314. hrsz.-ú területet valamint a kialakítandó 316/27. és 316/28 hrsz.-ú területeket közterületté nyílvánítja. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a parkolási rendeletre vonatkozó előterjesztés. Nagy Sándor polgármester: Felülvizsgáljuk a parkolási rendeletet a településen, és parkolási rendeletet és koncepciót készítenek. Azt rendeletbe kellene meghatároznunk, hogy az újonnan létrehozott parkolóhelyeket nem kívánjuk fizetőssé tenni. Kérjük a jegyzőnőt, hogy készítse el a parkolási rendeletet. Nagy Sándor polgármester: javaslom a parkolási rendelet felülvizsgálat, új parkolási rendelet, koncepció megalkotását.

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 20. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án tartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István Ügyszám: 01/00005/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 13-án 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről 1 Készült: 2008. február 13. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirend:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatásmegelőlegező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben