JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete február 04-én tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma 17/2013. (II.04.) sz. határozat Napirendi pont elfogadása Határozatok tárgya 18/2013. (II.04.) sz. határozat Sejben József felkérése új óvodai csoport létrehozásának előkészítésére 19/2013. (II.04.) sz. határozat Veteránosok Baráti Kör kérelme Kistelek címerének használatára 20/2013. (II.04.) sz. határozat Református Egyház támogatása 21/2013. (II.04.) sz. határozat településrendezési terv módosításában korrekció 22/2013. (II.04.) sz. határozat tulajdonosi hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlanra beadott KEOP /A pályázat benyújtásához 23/2013. (II.04.) sz. határozat KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása (Gimnázium) 24/2013. (II.04.) sz. határozat KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtását (általános iskola) 25/2013. (II.04.) sz. határozat DAOP Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben- Kisteleken című pályázat benyújtása 26/2013. (II.04.) sz. határozat IVS-ben szereplő lakóövezet I. terület szociális városrehabilitációs akcióterületkénti kijelölés 27/2013. (II.04.) sz. határozat Akcióterületi terv elfogadása 28/2013. (II.04.) sz. határozat 574/1. hrsz.-ú terület részletének, 314. hsz.-ú területnek és a 316/21 hrsz.-ú terület részleteinek közterületté történő nyilvánítása 29/2013. (II.04.) sz. határozat parkolás rendelet felülvizsgálata 30/2013. (II.04.) sz. határozat a bérleti szerződés utólagos jóváhagyása 31/2013. (II.04.) sz. határozat Magmaplus Kft-ből üzletrész kivásárlása 32/2013. (II.04.) sz. határozat Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft előterjesztése

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 04. napján megtartott 2. számú rendes nyílt üléséről. Ülés helye:polgármesteri hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Horváth János képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő Dr. Hajdú Imre képviselő Csányi József képviselő Igazoltan távol: Kucsora Lajosné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető Csíkosné Frányó Mónika Hétszínvirág óvoda vezetője Sejben József TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetője Darabos Orsolya Kistelek Járási Hivatal megbízott vezetője Bozó József pénzügyi bizottság tagja Nagy Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a testület 8 fővel jelen van, határozatképes. Javaslom, hogy szavazzunk a napirendről, aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 17/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Költségvetés előzetes egyeztetése 2. Egyebek Erről a polgármester, a jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.1. Költségvetés előzetes egyeztetése Nagy Sándor polgármester: Az óvodák kapcsán a költségvetésről egyeztetünk, és a feladatfinanszírozást értelmezzük.

4 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Átnéztük a finanszírozást. A mostani finanszírozási technikával nem úgy kapjuk a normatívát, mint eddig, hogy van 20 gyerek, annak meg volt a fejkvótája, hanem a gyereklétszám, csoportlétszám összefüggésében egy képlet alapján kiszámolja a rendszer, hogy ehhez hány pedagógus szükséges. Ebben az esetben lefinanszírozzák a pedagóguslétszámot és az őket segítő egyéb kollegákat. A gyerekek száma alapján pedig működésre kapunk pénzt, tehát külön válik a kettő dolog. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ebben az esetben nálunk olyan csoportlétszám van az egyik oviban, ami magasabb, mint a köznevelési törvény szerint. A hétszínvirág óvodában három csoport van, a Szivárvány óvodában 4 csoport. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Eddig nem vállaltuk be, hogy több csoportot viszünk, mert nem kaptunk több pénzt, viszont ha most nem három csoportunk van, hanem négy, akkor a rendszer érzékeli, hogy az a négy csoport a köznevelési létszámnak megfelelő, vagyis nem 30 fős, hanem 25, ezért kapjuk hozzá a finanszírozást. Eddig ez nem így volt. Úgy tűnik ezzel a finanszírozással lehetőség lenne a három csoportból négyet csinálni, ugyanis vannak annyian. 98 fős, ahol igény lenne a negyedik csoportra. Sejben József megbízott igazgató: A két óvodába van 7 csoport, ebbe a 7 csoportba jár több, mint 200 gyerek, ami azt jelenti, hogy 34-es átlaglétszám van. A szivárvány óvodába 28-as az átlaglétszám. Úgy néz ki, hogy január 1-től ez a finanszírozás úgy változott, hogy a 25 fő feletti gyerekre már nem adnak normatívát. Így szorítja le a csoportlétszámokat, hogy maximálisan 25 gyerek lehet egy csoportban. Lehet több, de arra nincs pénz. Saját számításom szerint jövőre is lesz 200 gyerek, azaz 8. csoportot lehetne indítani. Ennek nyilván annyi a hozadéka, hogy két pedagógus és egy dajka néni kell, de szerintem ez még mindig olcsóbb, mintha 30 gyerekkel több van a rendszerben, mint ami most van, és arra nem kap pénzt az önkormányzat. Nagy Sándor polgármester: Ennek az úgynevezett csoportbontásnak mikor van fizikális lehetősége? Sejben József megbízott vezető: Szeptember 1-től lehetne az új csoportot beindítani. Nagy Sándor polgármester: Akkor nem most február 1-től. Sejben József megbízott vezető: Áprilisban lesz a beiratkozás és a beiratkozók száma is nagyban befolyásolja ezt. Azt is figyelembe kell venni, hogyha létrehozunk egy csoportot, akkor a fenntarthatóság nagyon fontos, hogy 2 év múlva ne kelljen újra megszüntetni szeptemberétől a 3 éveseknek kötelező lesz az óvodai ellátás. Nagy Sándor polgármester: A terem rendelkezésre áll igaz? Sejben József megbízott vezető: Igen, ebben a képviselő-testületnek kell dönteni, hogy a két óvoda közül hol indítja az új csoportot. Csíkosné Frányó Mónika tagintézmény vezető: Nekünk is van helyünk a csoportra. Továbbra is keresem a pályázati forrást hogy a térségen belüli sajátos nevelési igényű gyerekeknek egy kis létszámú csoportot hozzunk létre. Azt gondolom, hogy erre bőven van sajnos igény. Darbos Gábor képviselő: Ez hány főt jelenthet? Csíkosné Frányó Mónika tagintézmény vezető: Körülbelül 8 gyereket biztos össze lehetne szedni. Azt tudni kell, hogy ezek 2 és 3 szorzós gyerekek.

5 Darabos Gábor képviselő: Nem-e jó lenne nálatok kialakítani már most ezt az eltérő csoportot, ha igazán akarjátok. Nagy Sándor polgármester: Ezt nem lehet így egyik pillanatról a másikra. Meg kell nézni a normatívát, milyen eszközigénye van. De ezt bármikor beindíthatnánk egyébként? Csíkosné Frányó Mónika tagintézményvezető: Ha lenne rá kiírt pályázat. Én úgy szeretném megoldani, hogy a beutaztatásuk is megoldható legyen. Darabos Gábor képviselő: A két óvodába hány SNI gyermek van? Csíkosné Frányó Mónika: Nekünk most per pillanat kettő van. De keresem a megfelelő pályázatot. Darabos Gábor képviselő: a bölcsődében is van 3 kisgyerek, akiket a kistérségből hordanak be. Horváth János képviselő: Személyi háttere van neki? Csíkosné Frányó Mónika tagintézményvezető: Van. Nekem van egy gyógypedagógus végzettségem értelmi akadályozott területen, ami 0-18 éves korig foglalkozást jelent. Van egy gyógy testnevelőnk Anikó személyében. Van gyógypedagógiai asszisztensünk a Nagyné Ildikó személyében. Nagy Sándor polgármester: Józsi akkor kérek majd egy javaslatot arra, hogy ezt hogyan gondoljátok, beleértve ezt a fajta tervet, beleértve a bővítést. Csányi József képviselő: Azt szeretném javasolni, hogy minél később történjen a beiratkozás, hogy a szakértői vizsgálatok zajlódjanak le. Sejben József megbízott vezető: Az április 17-ei hetet néztük ki a beiratkozásnak. Nagy Sándor polgármester: Akkor a mostani meglátásom szerint támogatjuk azt a javaslatot, mely szerint egy új csoport létrehozásával a jelenlegi normatívát, ami egyébként feladatfinanszírozást jelent, költségvetésre nincs rosszabb hatással, de szakmailag és fizikálisan megoldható. Ennek az előkészítését akkor támogatjuk. Felkérjük Józsit, mint felelőst, hogy a két intézmény akkor ezt dolgozza ki. Javaslom, hogy kérjük fel Sejben Józsefet, hogy a csoportbővítésre vonatkozó előkészítést a két óvoda egymással egyeztetve dolgozza ki, és tegyenek javaslatot a testület felé. Nagy Sándor polgármester: Aki javaslatommal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi 18/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Nagy Sándor polgármester szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

6 A Képviselő-testület felkéri Sejben Józsefet, hogy az új óvodai csoport előkészítését a Hétszínvirág óvoda vezetőjével egyeztetve dolgozza ki és tegyen javaslatot a képviselő-testületnek. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Sejben József és Frányóné Csíkos Mónika megköszöni a részvételt és a testületi ülésről távoznak. Nagy Sándor polgármester: Mi az, ami eddig meg volt a bevételi oldalon és mi lesz ezután? Amikor az egész önkormányzati rendszer átalakulásáról beszéltünk, akkor a feladatfinanszírozás kapcsán az állam átvett bizonyos feladatoknak a finanszírozását. Ezzel szemben a juttatás oldalt is megnyirbálta. Eddig a személy jövedelemadó 40%-át itt tartotta. Most a személyi jövedelemadó egy az egyben megszűnt. Eddig az önkormányzatoknál megjelenő gépjárműadó 40%-át elviszi az állam, 60% megmarad. Ez nálunk 25 millióval kevesebb bevételt jelent. Adóerőképességünk alapján millió Ft-ot elvontak tőlünk, magyarul annyival kevesebb normatívát adtak. Most ez a szám 58 millió Ft. Az iparűzési adóból eredő adóerőképesség alapján állapították meg azt is, hogy az adott település milyen állami konszolidációba lép. Mi a legrosszabb kategóriába tartozunk. 230 millió iparűzési adóbevételt terveztünk 2012-re, bejött 240 millió és kintlévőségünk több, mint 40 millió Ft, az állam 58 millió forintot vont el tőlünk. 4-5 évvel ezelőtt iparűzési adóbevételünk alig értük el a 100-at. Ez annak köszönhető, hogy rengeteg pályázó cég ide jelentkezett be. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Ezt a sajátos bevételt nem tudjuk összehasonlítani 2012 és 2013-ban. Annyira sok változás van benne és annyira megváltozott a jogszabály, hogy ez csak azért van, hogy tudjuk valamihez fogni, de nem összehasonlítható a két év. Kiadási oldalról is vettek el, illetve egész más típusú finanszírozásokat kapunk, mint eddig. Megcsináltam ezt a táblát, hogy lehessen látni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Gombosné Nagy Katalin ismerteti jegyzőkönyv mellékletét képező táblázatot. Gombosné Nagy Katalin: Amit a Polgármester úr mondott az óvodáknál nagyon jól látszódik az önkormányzati támogatás oszlopnál, hogy 2012-ben beleraktunk 22 és 26 millió Ft-ot az óvodába. Ezek a számok egy novemberi felmérésből keletkeztek. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: elnézést kérek, de el kell mennem. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nagy Sándor polgármester: köszönjük a részvételt. Megállapítom, hogy a testület a továbbiakban 7 fővel van jelen, határozatképes. Nagy Sándor polgármester: 2012-ben Ft, 2013-ban 0 Ft. Nem kell hozzá önkormányzati támogatás. Szivárvány Óvoda Ft, 2013-ban a jelenlegi számaink alapján Ft-tal kell kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy Ft különbség van. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A kisteleki iskolánál 21 milliót kapunk. Azt kimondottan étkeztetésre használhatjuk. Csányi József képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy az óvodákat 15 millió plusszal támogatják az idén, mint 2012-ben? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Igen, így van. Ennek viszont az a hátránya, hogy ezt csak arra lehet költeni. Ha 22 millióval nem tudunk elszámolni csak 20 millióval, akkor vissza kell fizetni. Az önkormányzati törvényben van benne, hogy a kötelező feladatokat elszámolási kötöttség

7 mellett lehet finanszírozni, tehát számon fogják kérni, hogy mire költöttük. Darabos Gábor képviselő: Nem lehet emelni bért a dolgozóknak? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Ha most mi a minőségi bérpótlékot még ebbe a költségvetésbe beletesszük, akkor ez tovább növeli az önkormányzati támogatást. Meg lehet csinálni, ez a keret amiből gazdálkodhat az óvoda. A gimnáziumnál annyi megjegyzés tartozik hozzá, hogy a Klebersberg ígérte, hogy beszáll a működésbe. Ez azt jelenti, hogy a működési költségek fedezetére érkezik bevétel. Nagy Sándor polgármester: Közel 20 millióval csökken csak a gimnázium. Darabos Gábor képviselő: Ha átveszi az egyház, akkor hogy módosul a gimnázium sora? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Ez szerződéskötésen múlik szerintem. Minden egyes tagintézmény viszonylag tartotta a költségvetését. Ha pályázaton gondolkozunk nagyon fontos lesz ez a kimutatás, hogy mi a működés és mi a fejlesztés. Ez könyveléstechnikailag van így összerakva. Van a pályázatnak egy elve, ami azt mondja, hogy vannak olyan bevételek, amiket engedélyez felhalmozási kiadások fedezetére. Ez a pályázat azt finanszírozza, ha bizonyítható módon működési hiányunk van. Minden bevételt megpróbáltunk elérni, a kiadásokat megpróbáltuk realizálni, és ettől függetlenül még mindig működési hiány keletkezik, akkor azt a pályázatban be lehet adni. Azt a működési hiányt nem finanszírozza, ami azért keletkezik, mert esetlegesen a fejlesztési kiadások fedezetére átcsoportosítunk. Most azt mutatja, hogy a működési hiányunk ebben a verzióban 15 milliós nagyságrendű. Ha átcsoportosítom rosszabb lesz, de a fejlesztés maga csökkenthető. Ez csak technikai kérdés, mert a pályázatnak erre külön táblázata van, ahol ezeket ki kell gyűjtögetni, hogy mi az, ami ide való, mi az, ami nem. Vannak olyan bérleti lehetőségeink, amik pályázati forrásból befolyhatnak ingatlan bérleménye. Nem biztos, hogy 15 milliót, de 8 milliós nagyságrendben tudok még olyan bevételt, ami reálisan várhatóan befolyik.. Nagy Sándor polgármester: Az állam 40%-át átvállalja a hiteleinknek, de csak 2013 végén köttetődik meg a szerződés. Ez azt jelenti, hogy mondjuk kifizetünk Ft nagyságrendű hiteltörlesztést, és annak 40%-t már elvileg az állam helyett fizetjük ki. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A minisztérium készített egy felmérést tájékoztató jelleggel. Kamatokkal együtt próbálták velünk megbecsültetni a 6 hónapot. Fizikai képtelenség ezt megbecsülni, mert a kötvényünk változó kamatú, svájci frankos. Ezt módosították annyira, hogy csak a tőke kötelezettségről hoztam egy kimutatást. Fél évre csak a tőke kötelezettségünk kötvénnyel és a konszolidációt bevont elemekkel , amit előre kifizetünk úgy, hogy valószínűleg nem kellett volna. Csányi József képviselő: Mikor lesz költségvetés? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: február 15.-ig kell a költségvetést a testület elé beterjeszteni. Darabos Gábor képviselő: Lehetne-e esetleg olyan táblázatot kérni a következő ülésre, amiben a nem kötelezően ellátandó feladatok vannak. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: A 19/B táblázat azt mutatja. Nem kötelező feladatot csak akkor vállalhat az önkormányzat jogszerűen, ha annak a bevételi forrásait biztosítani tudja. Dr. Hajdú Imre képviselő: Tavaly mennyi volt a helyett?

8 Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Tavaly Ft volt. Dr. Hajdú Imre képviselő: Akkor most nőtt Ft.-tal? Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Az adóból még folyhat be több, csak ezek összege bizonytalan. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Majdnem Ft elment állami támogatásba. Az oktatásos tábla végén is Ft. ment el minuszba. Amit állami támogatásba elvittek, és amit mi megspórolunk az a kettő körülbelül ott van. Ami maradt az továbbra is az, ami eddig is hiányos volt. Nagy Sándor polgármester: Múlt hét szerdai kormánydöntés alapján létrehoztak Magyarországon kiemelt vállalkozási övezeteket. Ebbe Kistelek is benne van. Pestre el kell küldenünk a teljes rendezési terv kivonatunkat. Egyre inkább meg kell teremteni a külső adóforintját, utána tudunk ebből fényezni. Szerintem ez jó hír. Március 1-től több mint 130 emberre pályáztunk és már csak 5 kiadó hely van. Nagy Sándor polgármester: Harmónia és Ifjú Keresztények Egyesülete esetében az igényelt támogatást javaslom. Gombosné Nagy Katalin gazdasági vezető: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a helyi szerveződésekkel való együttműködés önkormányzati feladat. Ha valamilyen szervezés van a városban, akkor azt a konkrét rendezvényt esetleg tudja a város támogatni. A Citerabarátokhoz annyit mondanék, hogy Imre bácsi helyett Víghné Locskai Krisztina vette át a citerásokat. Vannak olyan egyesületek amelyek nincsenek bejegyezve, ezért csak a bejegyzést követően tudja őket az önkormányzat támogatni. Nagy Sándor polgármester: Ifjú Kistelekiek Szervezete. A fiatalokat el kellene kezdenünk magunkhoz dédelgetni. Van egy szűk 12-es mag, akik el kezdtek mozgolódni. Mutattak egy programtervet erre az évre, hogy milyen rendezvényeket szeretnének megvalósítani. Pár ezer Ft-ból kihozzák ezeket. Kistelek Város Művelődés és Sport Életéért Alapítvány, én Ft-ot javaslok. Nagy Sándor polgármester: Tavaly a világbajnokságra való tekintettel adtunk Ft-ot a Proart egyesületnek. Javaslom, hogy a Pro-art-nak Ft-ot adjunk. a.d.2. Egyebek Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Veteránosok Baráti Kör kérelmében foglaltakat. Nagy Sándor polgármester: Javaslom, hogy a Veteránosok Baráti Kör részére engedélyezzük Kistelek címerének használatát a kérelemben foglaltak szerint. Nagy Sándor polgármester: Aki javaslatommal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.

9 19/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Veteránosok Baráti Kör kérelme Kistelek címerének használatára tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület engedélyezi a Veteránosok Baráti Kör részére Kistelek címerének használatát a kérelemben foglaltak szerint. Erről a Polgármester, jegyző, Veteránosok Baráti Kör elnöke jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor: Tavaly évben hoztunk egy döntést, hogy a református egyházközösséget támogatja az imaház, lelkészlakás építése esetén. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a képviselő-testület 45/2012. (III.28.) számú határozatában foglaltakat. Nagy Sándor polgármester: Javaslom, hogy a határozatban foglaltakat tartsuk fenn. 20/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Református Egyház támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület A Képviselő-testület a 45/2012. (III.28.) sz. határozatában foglaltakat fenntartja. Erről a Polgármester, jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az rendezési terv módosításában korrekció elvégzése tárgyú előterjesztést. Nagy Sándor: Ezekhez a módosításokhoz javaslom a testületet, hogy járuljunk hozzá.

10 21/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a folyamatban lévő településrendezési terv módosításában korrekció tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a város rendezési tervének folyamatban lévő módosítását a tárgyalási szakasz megismétlésével úgy kívánja befejezni, hogy a tervezett rendeltetési módok lekövessék az aktuális gazdaságfejlesztési szándékokat. 1. Az ipari út (későbbi települési elkerülő útvonal) a friss engedélyezési terveknek megfelelően szerepeljen a rendezési tervben. 2. A Rákóczi-iskola telkei (hrsz.: 2661/1; :/2;) és a Rákóczi utca utolsó szakasza (hrsz: 2662) Vt településközpont vegyes terület helyett Gksz kereskedelmi szolgáltató területként legyen besorolva. 3. A 0321 hrsz-ú külterületi út (Unichem üzem környéke) mentén tervezett beépítésre szánt területek Kmü helyett Gksz rendeltetésbe kerüljenek. 4. Az Ipari Parktól D-re, a Balástya igazgatási területének határa mentén fekvő Gksz terület kerüljön vissza mezőgazdasági területbe. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Kistelek Térségi Egészségi Központ Nonprofit Kft. nyújtott be egy előterjesztést. Egy napelemes rendszer telepítésére és fenntartására kiírt KEOP-os pályázathoz kellene a tulajdonosi hozzájárulása az önkormányzatnak, mivel a Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlan az önkormányzat tulajdonában van. Nagy Sándor: javaslom, hogy a testület járuljon hozzá a 6760 Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti, önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó pályázat beadásához. 22/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta tulajdonosi hozzájárulás a Kistelek, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlanra beadott KEOP /A pályázat benyújtásához tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 6760 Kistelek, Kossuth u.19. szám (hrsz.: 103.) alatti épületre a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft., mint az épület használója a KEOP /A pályázat keretében napelemes rendszer telepítésére és fenntartására pályázatot nyújtson be. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Nagy Sándor polgármester: ismerteti a KEOP /B pályázat benyújtására vonatkozó

11 előterjesztést és a 3/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a pályázat benyújtását, az önerő rendelkezésre bocsátását. 23/2013. (II.04.) sz. határozat A képviselő-testület megtárgyalta a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtása és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását tárgyú előterjesztést és az alábbi Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását az alábbiak szerint: 1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma Intézmény neve Megvalósulási helyszín Helyrajzi szám Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola 6760 Kistelek, Ifjúság tér A projekt megnevezése Az Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola megújuló energiával kombinált energiahatékonysági fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott

12 támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a KEOP /B pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és a 4/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a pályázat benyújtását, az önerő rendelkezésre bocsátását. 24/2013. (II.04.) sz. határozat A képviselő-testület megtárgyalta a KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását tárgyú előterjesztést és az alábbi Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását az alábbiak szerint: 1-2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma Intézmény neve Megvalósulási helyszín Helyrajzi szám Kisteleki Általános Iskola 6760 Kistelek, Petőfi út /2 3. A projekt megnevezése A Kisteleki Általános Iskola megújuló energiával kombinált energiahatékonysági fejlesztése 4. A pályázati konstrukció száma KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): Ft 7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: Ft

13 Hitel: Egyéb: 0 Ft Ft 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a DAOP pályázat benyújtására vonatkozó 2/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a pályázat benyújtását, az önerő rendelkezésre bocsátását. 25/2013. (II. 04.) sz. Kt. határozat A képviselő-tetsület megtárgyalta DAOP Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben-Kisteleken című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 6760 Kistelek, Ifjúság tér 4., 6760 Kistelek,Rákóczi u A projekt megnevezése Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben-Kisteleken. 3.A pályázati konstrukció száma DAOP azonosítószámú Szociális célú városrehabilitáció című konstrukcióban 4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Ft 5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): FT 6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): Saját forrás: Ft Hitel: 0 Ft Egyéb: 0 Ft

14 7. A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft 8. A pályázat konzorciumi partnere: Kisteleki Városfejlesztési Kft. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Sándor polgármester Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Nagy Sándor: Az akcióterület, ami jelen pillanatban a Szociális Városközpont pályázat, a kollégium és a hozzá kapcsolódó kollégium előtti tér, illetve ebbe még bele szeretnénk vonni a vásártérnek azt a részét, ami gyakorlatilag a régi strand területe. Nagy Sándor: javaslom, hogy az IVS-ben szereplő lakóövezet I. lehatárolt területet szociális városrehabilitációs akcióterületként jelöljük ki. 26/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta IVS-ben szereplő lakóövezet I. terület szociális városrehabilitációs akcióterületkénti kijelölés tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a évben elfogadott és jelenleg hatályban lévő IVS-ben szereplő Lakóövezet I. lehatárolt területet szociális városrehabilitációs akcióterületként jelöli ki. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Nagy Sándor polgármester: ismerteti az akcióterületi terv tartalmát. Nagy Sándor polgármester: Javaslom az akcióterületi terv elfogadását. 27/2013. (II.04.) sz. határozat

15 A Képviselő-testület megtárgyalta Akcióterületi terv elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testülete a Szociális célú városrehabilitáció című konstrukcióban Szociális célú városrehabilitációs fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű Kistérségben - Kisteleken című pályázat kapcsán kötelezően benyújtásra kerülő Akcióterületi terv tartalmát megismerte és annak tartalmát elfogadja. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: Ebben a DAOP-os pályázatban a kollégium előtti parkot az Önkormányzatnak közterületté kell nyilvánítani. A vásártér területét is közterületté kell nyilvánítani. A vásártérnél felmerült a korcsolyapálya és meg kellene nézni, hogy bele tudjuk-e venni ebbe a pályázatba például. A vásártér területét meg úgy alakítják ki, hogy a köré később egy atlétika pálya pályázható legyen. Megkeresett bennünket a szegedi atlétika klub, hogy szeretnének itt egy megyei versenysorozatban egy mezei futást rendezni. A vásártéren ki lehet alakítani egy olyan vonalvezetést még akár a szánkódombot is figyelembe véve meg egyéb akadályokat, ami alkalmas lehet egy megyei verseny lebonyolítására. Nagy Sándor polgármester: javaslom az említett területek közterületté nyilvánítását. 28/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta 574/1. hrsz.-ú terület részletének, 314. hsz.-ú területnek és a 316/21 hrsz.-ú terület részleteinek közterületté történő nyilvánítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a kollégium előtti 574/1. hrsz.-ú telek megosztásából kialakítandó 574/7. hrsz.- ú parkot valamint a 314. és 316/21 hrsz.-ú területek rendezését követően átalakított 314. hrsz.-ú területet valamint a kialakítandó 316/27. és 316/28 hrsz.-ú területeket közterületté nyílvánítja. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: ismerteti a parkolási rendeletre vonatkozó előterjesztés. Nagy Sándor polgármester: Felülvizsgáljuk a parkolási rendeletet a településen, és parkolási rendeletet és koncepciót készítenek. Azt rendeletbe kellene meghatároznunk, hogy az újonnan létrehozott parkolóhelyeket nem kívánjuk fizetőssé tenni. Kérjük a jegyzőnőt, hogy készítse el a parkolási rendeletet. Nagy Sándor polgármester: javaslom a parkolási rendelet felülvizsgálat, új parkolási rendelet, koncepció megalkotását.

16 29/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta parkolás rendelet felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a parkolási rendeletet felülvizsgálja, és parkolási koncepciót és rendelet alkot. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti bérleti szerződés utólagos jóváhagyására vonatkozó 6/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a bérleti szerződés utólagos jóváhagyását. 30/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a bérleti szerződés utólagos jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Magmaplus Kft-ből nem önkormányzati üzletrész kivásárlására vonatkozó 5/2013. (II.04.) PGKB. sz. határozatban foglalt bizottsági javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a bizottsági határozatban foglaltak elfogadását.

17 31/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Magmaplus Kft-ből nem önkormányzati üzletrész kivásárlása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert, hogy a Magmaplus Kft-ből a nem önkormányzati üzletrész kivásárlásával kapcsolatosan tárgyalást folytasson. Erről a Polgármester, a Jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közműüzemeltető Szolgáltató Holding Kft. által benyújtott előterjesztést valamint a határozati javaslatot. Nagy Sándor polgármester: javaslom a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 32/2013. (II.04.) sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft írásbeli tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft taggyűlése a 7/2012 (XI.21.) számú határozatának törzstőke emelésére vonatkozó részét hatályon kívül helyezze. Erről a Polgármester, a Jegyző, Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Szabó Sándor polgármester Egy szülői megkeresés volt a menüvel kapcsolatban, hogy szóvá tették, hogy nincsenek megelégedve a menü minőségével. Nagy Sándor polgármester: Arra kértem a szülőket, hogy írják le, hogy milyen jellegű probléma van. Én ezt ma kaptam meg. Csányi József képviselő: Mi a konkrét probléma? Nagy Sándor képviselő: Mennyiségi, minőségi probléma van. Miért nincs több zöldség, miért száraz a zsemle. Nagy Sándor polgármester: Itt az lenne a jó, ha lenne Kisteleken egy olyan vállalkozó, akinek van

18 egy kicsi hűtőháza, van egy kicsi csomagolástechnikája, aki beszedi a helyi vállalkozóktól, rendelkezik olyan jogosítvánnyal, mint Gábor. Ez egy sima üzlet is lehetne. Nagy Sándor polgármester: további napirendi pont nem lévén az ülést bezárom. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. nyilatkozat a 8/2010.

Részletesebben

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. DAOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Június 27. NAPJÁN MEGTARTOTT 15. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 2/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 08. NAPJÁN MEGTARTOTT II. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. projekt megvalósításához szükséges szándéknyilatkozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE március 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 6. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE március 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 6. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. március 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 6. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013.március 14-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. december 17. NAPJÁN MEGTARTOTT 25. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. december 17. NAPJÁN MEGTARTOTT 25. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. december 17. NAPJÁN MEGTARTOTT 25. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-én tartott nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 13/2013./II.5./ számú testületi határozat Energetikai fejlesztés Öcsödön

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 08. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 08. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 08. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 08-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JANUÁR 11. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: napirendi pontok elfogadása 1. ingatlan értékesítés 2.

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben