10 kérdés és válasz a grafológiáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 kérdés és válasz a grafológiáról"

Átírás

1 10 kérdés és válasz a grafológiáról amit feltétlenül tudnod kell, mielıtt grafológushoz vinnéd az írásodat 1.

2 Elıszó helyett Én nem hiszek a grafológiában. Ezt az írást megnézte egy grafológus, és megállapította: nem hiszek a grafológiában. Ez igaz. Tehát hiszek a grafológiában. /Karinthy Frigyes/ 2.

3 1. Hogyan alakul az anyagi helyzetem, karrierem, szerelmi életem az elkövetkezı idıszakban? Fogalmam sincs, mivel a grafológia nem jóslás, vagy jövendımondás, hanem tudomány. A grafológia kristálygömb helyett egyértelmő fogalmakkal és módszerekkel dolgozik, vagyis kizárja a jelenségek önkényes felfogását. Tudományos tényekre támaszkodva térképezi fel a jellemet, és az állításait tényekkel támasztja alá. A grafológiai vizsgálat méréseken alapszik, ettıl lesz az eredmény objektív, megbízható és megismételhetı. A grafológia a pszichológia társtudománya. Szerte a világon mőködnek tudományos tanszékek és intézetek, amelyek a grafológiával foglalkoznak. Pl.: Franciaországban egyetemi szinten oktatják. Mit tud megállapítani? A múltat és a jelent. Minden, ami történt és történik veled, az hatással van rád, lenyomatot hagy a lelkedben, és megjelenik az írásodban is. Az írásban - különösen a gyerekírásban - felfedezhetık a családi háttérre, a szülıkhöz való viszonyra, a lelki traumákra, illetve a test-lelkibántalmazásra utaló jelek. A grafológus nem fogja a jövıdet megjósolni az írásból, azt viszont meg tudja mondani, hogy egy bizonyos cél eléréséhez szükséges képességek benne rejlenek-e a személyiségedben, fejleszthetık-e vagy sem. Az már rajtad múlik, hogy mire és hogyan hasznosítod ezeket. Miért tőnhet néha mégis úgy, hogy a grafológus eltalálja, mi fog veled történni? A grafológus a tanulmányai során sok pszichológiai ismeretre tesz szert. Munkája révén rengeteg embert és sorsot ismer meg, így könnyen észreveszi a sorsok közötti összefüggéseket, amelyek 3.

4 gyakran hasonló élethelyzetet eredményeznek. A tapasztalatai alapján elırevetítheti, hogy milyen irányt vehet az életed, ha a jelenlegi életvitelt folytatod. 2. Mondja meg, mit tegyek? Hogyan döntsek? A mai rohanó, stresszes világban több helyen kell megfelelned és teljesítened egyszerre. Nem csoda, ha elbizonytalanodsz a képességeid vagy a döntéseid helyességét illetıen, különösen akkor, ha komolyabb életvezetési fordulópont (pl.: pálya vagy párválasztás) elıtt állsz, vagy az életed válsághelyzetbe került. Dönteni kell, ami nem könnyő. Sıt, gyakran nyomasztó feladat, hiszen rengeteg kérdés kavarog a ilyenkor fejedben: Vajon jó lesz az nekem? Mit veszítek, mit nyerek, ha így döntök? És, ha nem jön be? Mit mondok, miért döntöttem így? Kockázatot kell vállalnod, és felelısséggel tartozol a következményekért nemcsak önmagad, hanem a külvilág elıtt is, hiszen lehet, hogy a döntésed több ember életére is kihat. Milyen jó is lenne, ha valaki átvállalná a döntés terhét Ha azt gondoltad: Készítettetek egy grafológiai elemzést, majd a grafológus megmondja, mit tegyek, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak. A grafológia legnagyobb hátránya, hogy a grafológus egyáltalán nem hoz, és nem is hozhat helyetted döntést. Nem fog direkt útmutatást adni, hogy mi legyen a következı lépésed, és nem cselekszik helyetted. Viszont ha nyitott vagy, és változtatni szeretnél, ha tudatosan akarod irányítani az életedet, vagy legalábbis megpróbálsz tenni valamit a fejlıdés, a változás érdekében, akkor a grafológia 4.

5 rendkívül hatékony segítséget nyújt neked: megkönnyíti a döntést, segít a választásban. Hogyan? A grafológiai vizsgálat révén fejlıdik az önismereted, ami a sikeres élet és a helyes döntéshozatal alapja. Meglehet, hogy az nehezíti számodra a döntést, hogy nem látod tisztán a probléma okát és emiatt a kivezetı utat sem. A grafológia segít abban, hogy szembesülj olyan tulajdonságaiddal, amelyek elıidézıi lehettek az aktuális helyzet kialakulásának. Gyakran már ez a tisztánlátás is felszabadító erejő, és magában hordozza a megoldás lehetıségét. Ha pályaválasztás, vagy pályamódosítás elıtt állsz, akkor segít, megtalálni a saját utad, megkímél a vakvágányoktól, hiszen objektív képet kapsz önmagadról, megismerheted rejtett képességeidet, adottságaidat, azt, hogy miben vagy tehetséges. Ha párválasztás elıtt állsz, vagy szeretnéd harmonikusabbá tenni a kapcsolatotokat, vagy esetleg gondjaitok vannak, akkor a kettıtök írásának összevetésével kideríthetık a kettıtök közti hasonlóságok, különbségek. Kiderül, hogy kapcsolatotokban melyek azok a kritikus pontok, amelyek a konfliktusok forrásai lehetnek. A grafológus tanácsot ad, hogyan orvosolható ez, hogyan kerülhetitek el - vagy legalábbis - csökkenthetitek az összeütközéseket. 3. Vannak az írásomban betegségre utaló jelek? A grafológiai vizsgálat az író személy szellemi, lelki és fizikai állapotára is kiterjed. A Klinikai, illetve a Holisztikus grafológia kutatásai azt bizonyítják, hogy több jele is lehet annak, hogy egy-egy betegség tünetei jelen vannak a vizsgált személy kézírásában. 5.

6 De fontos, hogy tudd! A grafológia nem diagnosztikai eszköz, és nem helyettesíti a szakszerő orvosi kivizsgálást, állapotfelmérést. A grafológus nem ad, és nem is adhat diagnózist orvosi szakterületet érintı kérdésekben. Ezért, ha valamilyen betegség megjelenésére gyanakszol, vagy betegség tünetét észleled a testedben, akkor elıször mindenképpen orvoshoz fordulj a panaszoddal. Ha nincs panaszod, akkor is érdemes részt venni az éves szőrıvizsgálatokon, hogy megelızhesd a bajt. A grafológiában is jártas orvosoknak, pszichológusoknak, vagy pszichiátereknek sokat segíthet egy beteg írásának a vizsgálata egy nehezen meghatározható kórkép esetén, vagy akár a kiváltó okok feltárásában is. Sok depressziós beteg ugyanis kevésbé együttmőködı és kitér bizonyos vizsgálatok elıl, magába zárkózik. Ilyenkor könnyítést adhat a grafológiai ismeret. 4. Grafológus = írásszakértı? Bár mindketten az írást vizsgálják, és gyakran hasonló eszközökkel dolgoznak (pl.: vonalzó, szögmérı, nagyító), munkájuk mégsem azonos. A grafológus és az írásszakértı más okból és más célból vizsgálja az írást. Nézzük, mire kíváncsiak! A grafológus arra kíváncsi, hogy milyen személyiségő a kézírást adó ember. Azt kutatja, hogy milyen személyiségvonásokkal, képességekkel rendelkezik. Az írásszakértı (más néven írásazonosító) nem foglalkozik az írás készítıjének a lelkével, személyiségével. Az alapvetı feladata az, hogy megállapítsa, kinek a kezétıl származik az adott kézírás, amelynek eredete ismeretlen, kétes vagy vitás. 6.

7 Azon túl, hogy megállapítja a kézeredet-azonosságot (azaz, hogy a két írás vagy aláírás egy embertıl származik-e), a vizsgálat az író személy azonosítására is kiterjed, vagyis, hogy a lehetséges elkövetık közül, melyik személy hamisított. Az írásazonosító tudását elsısorban a rendırség illetve a bíróság veszi igénybe fenyegetı, rágalmazó levelek esetén, illetve, ha csekken, számlán, végrendeleten vagy szerzıdésen szereplı aláírás hitelességét kell hitelt érdemlıen megállapítani. A grafológus-szakértı segítségét kérik hivatalos ügyekben, amikor azt kell felmérni, hogy a kézírás elkészítése során, milyen pszichés és vegetatív állapotban volt az író személy, mi zajlott le benne. Például az öngyilkos által hátrahagyott búcsúlevélrıl nemegyszer kiderült, hogy az illetınek esze ágában nem volt véget vetni az életének, de kényszeríttették a levél megírására. Az is megállapítható, ha az illetı valamit fenyegetettség, lelki trauma, vagy (pl. alkohol vagy drog által kiváltott) módosult tudatállapot hatására követte el. A grafológus-szakértı pszichés-fantomképet is tud készíteni az ismeretlen elkövetırıl a kézírás alapján. Hozzávetıleges pontossággal, becsléssel meg tudja állapítani az illetı nemét, életkorát, iskolai végzettségét, mőveltségi szintjét, illetve, hogy milyen családi környezetbıl származik. 5. Nekem nagyon csúnya az írásom Nap, mint nap hallom ezt a mondatot hol mentegetızve, hogy elégedetlenül, hol szégyentıl telve. Mindenki számára mást jelent az, hogy mi a szép, és mi a csúnya. Lehet, hogy egyikünknek csúnya a patkány, a másikunk házi kedvencként dédelgeti 7.

8 Jó hírem van! A grafológusnál nem kapsz fekete pontot a külalakra! A grafológusnak ugyanis nem az a feladata, hogy ízlésének megfelelıen minısítse az írásodat, hanem, hogy az összes írásjel együttes vizsgálatával feltárja az írásodból egy tulajdonság meglétét vagy hiányát. A grafológia szempontjából tehát nincs csúnya írás. A grafológus számára egyszerően csak írás létezik - ami lehet olvasható vagy olvashatatlan, eredeti vagy sablont követı, különleges, egyszerősített vagy díszített. A betőformák lehetnek elnagyoltak vagy aprólékosan kidolgozottak, egyformák vagy változatos alakúak. A grafológus számára az egyik legfontosabb szempont az, hogy mennyire és hogyan térsz el a tanult írásmintától, mivel ezekben, a kis eltérésekben, különbségekben rejlik személyiséged egyedisége, megismételhetetlensége. Így végül az általad randának tartott, de egyéni írásod elınyös megvilágításba kerülhet, és a grafológus pozitívan értékelheti. 6. Többféle írásom is van. Most akkor melyiket mutassam? Az írást, mint tevékenységet több tényezı is befolyásolja, és ez meglátszik az írásképen is. Nézzük, mi változtathat az írásképen? Külsı körülmények, íráshelyzet Képzeld el, hogy nyári melegben, zötyögı buszon ülve írsz. A rázkódástól nehezebben fókuszálsz, és minden zöttyenésnél megcsúszik a tollad, amitıl az írásod szabálytalanná, rendezetlenné válik. Ráadásul a kezed is izzad a melegtıl, így szétmaszatolod a tintát (fıleg, ha a tollad is folyik). Mennyivel rendezettebb és tisztább az íráskép, ha asztalnál ülve, kényelmesen írsz. 8.

9 Pszichés és fizikai állapotoddal összefüggı tényezık A fáradság, a kimerültség jellegzetes nyomokat hagy az írásban: a sorok, a szavak lefelé tartanak, vízszintesen megnyúlik az írás. Míg a feldobott érzelmi, hangulati állapot hatására gyakran felfelé haladnak a sorok, és megnınek a függıleges kilengések Az írás célja Ha mondjuk, a szerelmes levelet írsz a kedvesednek, vagy meghívót, képeslapot küldesz a barátnıdnek, akkor elıveszed a szebbik vagy ünneplıs írásodat, míg ha csak magadnak jegyzetelgetsz, az inkább egy macskakaparásra hasonlít. A fentiek miatt érezheted hát úgy, hogy folyton változik az írásod, azaz többféle írásod van. Ám az eltérést valójában csak néhány jegy változása okozza, míg az írás számtalan lényeges vonása ugyanaz marad, ami minden esetben jellemzı lesz rád. A grafológus egy elemzés folyamán kb. 200 különbözı írásjegyet értelmez. Leszámítva azt az 5-10-et ami az eltérést okozza, még mindig marad elegendı ahhoz, hogy az állandó személyiségvonásaidat feltárja. Válaszolva hát a címbeli kérdésre: Írj úgy, ahogy éppen jól esik, ahogy egyébként írnál. Azért, mert majd a grafológus megnézni az írásodat még nem kell szebben vagy rendezettebben írnod. Tipp: Ha grafológiai célból írsz, akkor a legjobb, ha kényelmesen, asztalnál ülve és jó megvilágítás mellett írsz. Tehetsz néhány lapot, vagy újságot a papír alá, hogy ne legyen túl kemény az írófelület. Érdemes olyan idıpontot választani, amikor senki sem zavar. 9.

10 7. A grafológia nem félrevezethetı?... És, ha szándékosan megváltoztatom az írásomat? A grafológiai elemzést is csak ember végzi, és mivel senki sem tévedhetetlen, így a tévedés sem kizárható. Ám egy rutinos grafológus a vizsgálat során elıbb-utóbb észreveszi a turpisságot. Hogy miért? Miután elsajátítottad a betővetés tudományát, az írás a sok gyakorlás révén automatikussá válik. Ilyenkor az írást az agy olyan területe vezérli, amely nem áll közvetlenül a tudatos irányítás alatt. Már nem azon gondolkodsz, hogyan kerekítsd az o betőt, hanem csak írod a szavakat, a mondatokat egymás után. Vagyis arra figyelsz, amit írsz, és nem arra, hogyan. Természetesen megteheted, hogy akaratlagosan megváltoztatod az írásodat. Mondjuk, más irányba döntöd a betőket, vagy az addiginál kisebb betőkkel, esetleg lassabban és az iskolában tanult módon írsz. Mi történik ilyenkor? Mivel nem a személyiségedbıl adódóan írsz, az írásod elveszti természetességét és ellentmondásossá válik. Hacsak nem vagy profi kézírásmővész vagy íráshamisító, akkor valószínőleg csupán néhány írásjellemzıt fogsz megváltoztatni. Pszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy az emberi elme 7-9 dologra tud figyelni egy idıben. A grafológus az elemzés során kb. 200 írásjellemzıt vizsgál külön-külön és egymáshoz viszonyítva. Nos, melyik hetet választod ebbıl? És folyamatosan 20 soron vagy akár több oldalon keresztül, és azonos módon? A grafológus az ellentmondásos jeleket kiszőri, és még mindig marad elég ahhoz, hogy valós következtetéseket vonjon le. 10.

11 8. Majd másolok egy-két sort, és elküldöm ben vagy faxon, rendben? Ez így nem túl szerencsés, mert 1. Nem elég egy-két sor! Egy valamirevaló grafológiai vizsgálathoz minimum sornyi, összefüggı, spontán szöveg szükséges. Ha menet közben nagyon elkap az ihlet, a fogalmazási láz, nyugodtan írhatsz akár több oldalt is az csak jó! Lehetıleg A/4-es üres lapot használj, és tollal írj. A legjobb, ha levélformában írsz, mert az írásmintában kell, hogy legyen megszólítás és aláírás, esetleg dátum. 2. Ne másolj, és ne írj diktálás után! (Hacsak ezt külön nem kéri a grafológus, pl. pályaorientációs, pályaalkalmassági vizsgálat esetén, amikor arra kíváncsi, hogyan reagálsz stressz-helyzetben, illetve hogyan oldod meg a feladatot, ha valamire figyelned kell.) Másolás vagy diktálás során kevésbé figyelsz a tartalomra, és nem a saját belsı tempód szerint írsz. Másolásnál: megállsz felnézel írsz megállsz felnézel írsz, vagyis megtörik a ritmus, megváltozik az íráskép. Jó, de akkor mirıl írjak? Tulajdonképpen a tartalom nem is annyira lényeges, hiszen nem azt vizsgálja a grafológus, így nem érdemes sokat görcsölni rajta. Írhatsz bármirıl, akár készíthetsz fogalmazást a Legkedvesebb nyári élményem címmel is. Tipp: A legtöbb ember szeret levelet kapni. Így a legkézenfekvıbb, ha leírod a grafológusnak, hogy miért szeretnéd elemeztetni az írásodat, mire szeretnél választ kapni általa, van-e olyan életterület, vagy kérdés, amirıl többet szeretnél tudni, amire választ szeretnél kapni. 11.

12 3. Ne küldd ben vagy faxon! Az elemzéshez az eredeti írásminta kell, ezért postán, vagy személyesen juttasd el a grafológushoz. A faxolt vagy szkennelt, illetve nyomtatott írásmintán torzulhatnak a vonalak, és elvész a nyomaték, pedig ezek értékes információkat hordoznak. 9. Minek kellenek az adataim? A grafológus nagyon sok mindent meg tud állapítani a kézírásból, mégis vannak olyan egyszerőnek tőnı dolgok, amelyekkel kapcsolatban bizonytalan. Ezért ne lepıdj meg, ha a grafológus néhány személyes adatod felıl érdeklıdik, még mielıtt megnézné az írásodat. Vajon melyek ezek az adatok, és miért kellenek? 1. Megkérdezi, hány éves vagy. Az írás alapján lehet következetni arra, hogy az illetı szellemileg lelkileg milyen érettségi fokon áll, de ez nem mindig egyezik a biológiai életkorral. Bizonyára te is láttál már fiatalos nagymamát, illetve koravén fiatalt. A grafológus a korodból tudni fogja, hogy mi volt az akkori standardírás, amikor te írni tanultál, és azt is meg tudja állapítani, hogy az életkorodhoz képest vajon milyen dinamikájú és mennyire kiírt a kézírásod. 2. Tudnia kell, hogy milyen nemő vagy. Persze, ez a legtöbb esetben gyanítható, de talán már veled is elıfordult, hogy a szembejövı emberrıl nem tudtad megállapítani, hogy fiú-e vagy lány. 12.

13 Minden emberben vannak nıies és férfias jegyek különbözı arányban. A kézírásban az arányokat látja ugyan a grafológus, de azt nem tudja megállapítani, hogy az adott személyiség milyen fizikai testben él. Hiszen élnek köztünk férfias nık és nıies férfiak 3. Szeretné tudni, hogy jobb vagy balkezes vagy. A balkezes írások egyik sajátos jellemzıje a balra dıltség, ami gyakran a kéztartásból adódik, így nem biztos, hogy személyiségjellemzıt is takar. 4. Feltehet néhány, az egészségi állapotoddal kapcsolatos kérdést, mint pl.: Viselsz-e szemüveget? Van-e valamilyen krónikus betegséged? Szedsz-e gyógyszert? Ezek ugyanis befolyásolják a kézírás minıségét, így az írásból levonható következetések megítélését, értékelését is. 5. Az iskolai végzettségedre, illetve a foglalkozásodra is rákérdez. Az elıbbinek fıleg akkor van szerepe, ha pályaválasztásban kéred a tanácsát, mivel ez segíthet kitalálni, hogy a végzettséged alapján milyen módon és mely területen tudod kamatozatni a képességeidet. A foglalkozásra azért kíváncsi, mert vannak szakmák, amelyekre külön írásmód jellemzı. Pl.: mérnık írás, tanító nénis írás. 10. Mondana nekem pár szót errıl az írásról? vagy Mondana pár szót a barátom/férjem/fınököm írásáról? Elıfordul, hogy a fenti mondatok kíséretében hoz el valaki egy darabka irományt, vagy egy setében odafirkantott bevásárló listát 13.

14 a grafológushoz, amirıl rögtön sejteni lehet, hogy az írás gazdája nem járult hozzá, és nem is tudja, hogy grafológusnak mutogatják az írását. Sokan zokon veszik, ha a grafológus ilyen esetben megtagadja a választ. Pedig bizonyára az ilyen ember sem örülne annak, ha valaki ily módon próbálna meg információhoz jutni ıróla. Sıt, mélyen felháborodna, hogy a grafológus, hogyan adhatott ki olyan információkat a személyiségérıl, amit talán nem állt szándékában megosztani másokkal. A grafológus csak olyan írást elemezhet, amelynek készítıje ehhez hozzájárult, és a vizsgálat eredménye is csak annak adható ki, akit erre a tulajdonos írásban felhatalmazott. A grafológusnak ugyanolyan titoktartási kötelezettsége van, mint egy orvosnak vagy egy ügyvédnek. Tehát jogtalan és etikátlan dolog lenne a férj, a feleség, a barát, a fınök vagy alkalmazott kézírását elemezni, ha az érintett ehhez nem adta beleegyezését. Sıt! Ha a gyermek már elmúlt 18, a szülı csak akkor jogosult betekinteni az elemzésbe, ha ezt a gyermek engedélyezte éves gyermek írásának vizsgálatához mind a szülı, mind a gyermek felhatalmazása szükséges. 14 év alatti gyermeknél a szülı beleegyezése szükséges. +1 És, mit jelent az, ha? És, mibıl látszik az, hogy? Gyakori kérdés, amire nem lehet általánosan válaszolni. Elıfordul, hogy ugyanaz az írásjegy a te, illetve a barátnıd írásában is megtalálható, mégis mást jelenti nálad, mint nála. Vagy lehetséges, hogy mindkettıtök személyiségében megvan ugyanaz a tulajdonság vagy személyiségvonás, de az írásotokban ez különbözı írásjegyekben jelenik meg. 14.

15 Tehát a grafológia nem úgy mőködik, mint egy szótár, amit felcsapva kikeresed, kigyőjtöd az írásjegyek értelmezését, és máris kész az elemzés (Ha így lenne, akkor grafológusra sem lenne szükség.) Miért nem mőködik a szótárelv? Mert - ahogy ezt a grafológusok mondani szokták - egy jel nem jel. A grafológus az elemzés során egyszerre kb írásjegyet vizsgál meg külön-külön és egymással kölcsönhatásban is. Egy írásjegynek többféle értelmezése van, és hogy nálad éppen melyik jelentés az igaz, az csak a többi jeggyel való összefüggésbıl derül ki. Egy személyiségvonásnak több írásjegyben is meg kell jelennie ahhoz, hogy biztosan ki lehessen mondani: rendelkezel azzal a tulajdonsággal. Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy van egy balra dılt az írásunk (a készítıje nem balkezes). Ha szótár elvként mőködne a grafológia, akkor csak fel kellene csapni a Grafo-szótárt a D-nél, mint dılés, azon belül: balra. A balra dılés jelentése (a teljesség igénye nélkül): visszafogottság, lassúság, gátlások, passzivitás, múltban élés, egoizmus, de lehet rejtett balkezesség is. Most akkor melyik igaz? A grafológus tovább szemléli az írást, és a balra dılés mellett feltőnik neki, hogy milyen széles a jobb margó, milyen nagyok a szótávolságok, a betők nincsenek összekötve, a betőformák merevek, a kötésmód árkádos, és az egész írás túl szabályos. Ezen fényében már kimondhatja, hogy ebben az írásban a balra dıltség gátlásosságra, a gátlások meglétére utal. De a grafológus még itt sem áll meg. Sıt, ekkor kezd igazán belelendülni, mert tudni akarja: Mi okozza a gátlásokat? Miben nyilvánul ez meg? Mikor és milyen mértékben jellemzı? Az élet mely területén okoz nehézséget? Ezeket pedig csak az tudja megállapítani, akinek részletes ismeretei vannak az írás egészérıl, és az emberi lélek mőködésérıl. 15.

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Hogyan emelj árat? II. rész. Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét!

Hogyan emelj árat? II. rész. Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét! Hogyan emelj árat? II. rész Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét! A cikk elsı részében elsısorban az áremelés kérdését az ár oldaláról közelítettem meg, most viszont fordul a kocka:

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Milyen weboldalt készítsünk?

Milyen weboldalt készítsünk? Milyen weboldalt készítsünk? Sokszor kapunk olyan kérdést, hogy HTML, vagy PHP-s weboldalt érdemes -e készíteni? Én mindig azt mondom, hogy mindkettınek van elınye, és van "hátránya" is. Az adott szituáció

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK. 9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Közgazdasági szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS

GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS

Részletesebben

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L H Í R L E V É L Engedje meg, hogy megismerjük az Ön cégének informatikai rendszerét, és felhívjuk figyelmét az informatikai problémákra, legyen az hardver vagy software jellegő. Mert mi figyelembe vesszük

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Te hogyan fejezed ki: Szeretlek?!

Te hogyan fejezed ki: Szeretlek?! Te hogyan fejezed ki: Szeretlek?! avagy Szeretetnyelvek szóban, tettekben, kézírásban Szabó Szilvia Megfigyelted már, hogy szeretünk olyan ajándékot adni, meglepetést szerezni szerelmünknek vagy szeretteinknek,

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Új esélyek szingliknek

Új esélyek szingliknek Új esélyek szingliknek Fénykorukat élik a társkeresı rendezvények! SIKK Szurovecz Kitti 2008. 04. 22. Hol találhatnék rá életem párjára? - sokunkat foglalkoztat ez a kérdés, amely rendszerint válasz nélkül

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Államháztartás Uniós támogatások

Államháztartás Uniós támogatások 45. Közgazdász-Vándorgyőlés Debrecen, 2007. szeptember 20-22. Államháztartás Uniós támogatások Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szekcióülés! Elöljáróban

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát!

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát! Kedves Érdeklıdı! Örülök, hogy felkeltettük az érdeklıdésedet, és szeretnél az Európai önkéntes Szolgálat (EVS) programban az AFS önkénteseként részt venni. Elıször, kérlek, olvasd el figyelmesen a következı

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA Hetesi Erzsébet, SZTE-GTK Üzleti Tudományok Intézete A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére TUDOMÁNYNAPI KONFERENCIA 2012. november 20.

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Képviselıtestület! Az alábbiakban kívánom összefoglalni a központi orvosi ügyelet mőködésének 2008. évi tapasztalatait. Egyúttal szeretném megköszönni

Részletesebben

UEFA A A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN

UEFA A A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN A labdarúgás megnövekedett teljesítmény kényszere és gyors változása jelentős terhet rak a résztvevőkre, játékosokra és edzőkre egyaránt. A feszültség feldolgozása,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1 hatályos: 2013.04.27-2013.04.28

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Az ELFT stratégiai terve 2011+ A Közgyőlés által 2012. május 19-én elfogadott változat

Az ELFT stratégiai terve 2011+ A Közgyőlés által 2012. május 19-én elfogadott változat Az ELFT stratégiai terve 2011+ A Közgyőlés által 2012. május 19-én elfogadott változat A stratégiai terv célja: 1. Az ELFT küldetésének, jövıképének, célkitőzéseinek és szerepvállalásának megállapítása

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. október 08-án, de: 8.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. október 08-án, de: 8.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. október 08-án, de: 8.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl Jelen vannak: Nagy Erzsébet bizottság elnöke Apró Ferenc bizottság

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/150-031/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unger Tamás ügyvezetı által képviselt Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervezı Kft. (Budapest)

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége:

Neve Születési neve. Születési idı év Lakóhelye. Tartózkodási helye: Telefon: Email: Bankszámla szám: Kapcsolattartó neve, elérhetısége: PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Gyıri Lions Alapítvány által kiírt 2014. október havi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDİ: 2014. október 25. /Csak a pályázati felhívásnak megfelelı, pontosan

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

AZ ÖSSZEFONÓDÁSOK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSE

AZ ÖSSZEFONÓDÁSOK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSE AZ ÖSSZEFONÓDÁSOK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSE 1. Mit vizsgál a GVH összefonódások esetén? 1.1. A fúziós elemzések alapvetı módszertanát az úgynevezett versenyhatásteszt 1 alapozza meg 2009 júniusa

Részletesebben

Jelszavas hozzáférés korlátozás

Jelszavas hozzáférés korlátozás Jelszavas hozzáférés korlátozás Ebben a cikkben az egyik legelterjedtebb web szerver, az Apache kiszolgálón mőködı technikát mutatunk be. Az Apache általi lehetıséget azért ragadjuk ki, mert ennek a szerver

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

EZ AZ ÉN ÉLETEM! Életvezetési elıadás Egészségfejlesztési programhoz középiskolások számára Szerk.: Kotogán Róbert

EZ AZ ÉN ÉLETEM! Életvezetési elıadás Egészségfejlesztési programhoz középiskolások számára Szerk.: Kotogán Róbert EZ AZ ÉN ÉLETEM! Életvezetési elıadás Egészségfejlesztési programhoz középiskolások számára Szerk.: Kotogán Róbert Felhasznált irodalom: Sokszor felmerül bennünk a kérdés, mi is az értelme az egésznek?

Részletesebben

Mire jó egy vezetınek a coaching?

Mire jó egy vezetınek a coaching? Mire jó egy vezetınek a coaching? Írta: Magyari Éva, üzleti coach Magyari Éva 1 Jó, jó, annyit hallottunk már a coachingról De magyarázza el már végre valaki, hogy mi is ez. A coachokat a sportban hol

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

BARANYA KUPA KOMLÓ, 2010. SZEPTEMBER 25-26.

BARANYA KUPA KOMLÓ, 2010. SZEPTEMBER 25-26. 1 Tisztelt Versenyzık! Immár hét esztendeje, hogy csapatunk életre hívta a Baranya Kupa-t. Ahogy 2003 óta minden esztendıben, úgy idén szeptember 25-26-án is szeretettel várja Komló Városa az autósport

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT APÁTFALVA KÖZSÉG BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA 2006. GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT A társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája öt pioritást jelölt ki feladatként: Gyermek és fiatalkori

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben