10 kérdés és válasz a grafológiáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10 kérdés és válasz a grafológiáról"

Átírás

1 10 kérdés és válasz a grafológiáról amit feltétlenül tudnod kell, mielıtt grafológushoz vinnéd az írásodat 1.

2 Elıszó helyett Én nem hiszek a grafológiában. Ezt az írást megnézte egy grafológus, és megállapította: nem hiszek a grafológiában. Ez igaz. Tehát hiszek a grafológiában. /Karinthy Frigyes/ 2.

3 1. Hogyan alakul az anyagi helyzetem, karrierem, szerelmi életem az elkövetkezı idıszakban? Fogalmam sincs, mivel a grafológia nem jóslás, vagy jövendımondás, hanem tudomány. A grafológia kristálygömb helyett egyértelmő fogalmakkal és módszerekkel dolgozik, vagyis kizárja a jelenségek önkényes felfogását. Tudományos tényekre támaszkodva térképezi fel a jellemet, és az állításait tényekkel támasztja alá. A grafológiai vizsgálat méréseken alapszik, ettıl lesz az eredmény objektív, megbízható és megismételhetı. A grafológia a pszichológia társtudománya. Szerte a világon mőködnek tudományos tanszékek és intézetek, amelyek a grafológiával foglalkoznak. Pl.: Franciaországban egyetemi szinten oktatják. Mit tud megállapítani? A múltat és a jelent. Minden, ami történt és történik veled, az hatással van rád, lenyomatot hagy a lelkedben, és megjelenik az írásodban is. Az írásban - különösen a gyerekírásban - felfedezhetık a családi háttérre, a szülıkhöz való viszonyra, a lelki traumákra, illetve a test-lelkibántalmazásra utaló jelek. A grafológus nem fogja a jövıdet megjósolni az írásból, azt viszont meg tudja mondani, hogy egy bizonyos cél eléréséhez szükséges képességek benne rejlenek-e a személyiségedben, fejleszthetık-e vagy sem. Az már rajtad múlik, hogy mire és hogyan hasznosítod ezeket. Miért tőnhet néha mégis úgy, hogy a grafológus eltalálja, mi fog veled történni? A grafológus a tanulmányai során sok pszichológiai ismeretre tesz szert. Munkája révén rengeteg embert és sorsot ismer meg, így könnyen észreveszi a sorsok közötti összefüggéseket, amelyek 3.

4 gyakran hasonló élethelyzetet eredményeznek. A tapasztalatai alapján elırevetítheti, hogy milyen irányt vehet az életed, ha a jelenlegi életvitelt folytatod. 2. Mondja meg, mit tegyek? Hogyan döntsek? A mai rohanó, stresszes világban több helyen kell megfelelned és teljesítened egyszerre. Nem csoda, ha elbizonytalanodsz a képességeid vagy a döntéseid helyességét illetıen, különösen akkor, ha komolyabb életvezetési fordulópont (pl.: pálya vagy párválasztás) elıtt állsz, vagy az életed válsághelyzetbe került. Dönteni kell, ami nem könnyő. Sıt, gyakran nyomasztó feladat, hiszen rengeteg kérdés kavarog a ilyenkor fejedben: Vajon jó lesz az nekem? Mit veszítek, mit nyerek, ha így döntök? És, ha nem jön be? Mit mondok, miért döntöttem így? Kockázatot kell vállalnod, és felelısséggel tartozol a következményekért nemcsak önmagad, hanem a külvilág elıtt is, hiszen lehet, hogy a döntésed több ember életére is kihat. Milyen jó is lenne, ha valaki átvállalná a döntés terhét Ha azt gondoltad: Készítettetek egy grafológiai elemzést, majd a grafológus megmondja, mit tegyek, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak. A grafológia legnagyobb hátránya, hogy a grafológus egyáltalán nem hoz, és nem is hozhat helyetted döntést. Nem fog direkt útmutatást adni, hogy mi legyen a következı lépésed, és nem cselekszik helyetted. Viszont ha nyitott vagy, és változtatni szeretnél, ha tudatosan akarod irányítani az életedet, vagy legalábbis megpróbálsz tenni valamit a fejlıdés, a változás érdekében, akkor a grafológia 4.

5 rendkívül hatékony segítséget nyújt neked: megkönnyíti a döntést, segít a választásban. Hogyan? A grafológiai vizsgálat révén fejlıdik az önismereted, ami a sikeres élet és a helyes döntéshozatal alapja. Meglehet, hogy az nehezíti számodra a döntést, hogy nem látod tisztán a probléma okát és emiatt a kivezetı utat sem. A grafológia segít abban, hogy szembesülj olyan tulajdonságaiddal, amelyek elıidézıi lehettek az aktuális helyzet kialakulásának. Gyakran már ez a tisztánlátás is felszabadító erejő, és magában hordozza a megoldás lehetıségét. Ha pályaválasztás, vagy pályamódosítás elıtt állsz, akkor segít, megtalálni a saját utad, megkímél a vakvágányoktól, hiszen objektív képet kapsz önmagadról, megismerheted rejtett képességeidet, adottságaidat, azt, hogy miben vagy tehetséges. Ha párválasztás elıtt állsz, vagy szeretnéd harmonikusabbá tenni a kapcsolatotokat, vagy esetleg gondjaitok vannak, akkor a kettıtök írásának összevetésével kideríthetık a kettıtök közti hasonlóságok, különbségek. Kiderül, hogy kapcsolatotokban melyek azok a kritikus pontok, amelyek a konfliktusok forrásai lehetnek. A grafológus tanácsot ad, hogyan orvosolható ez, hogyan kerülhetitek el - vagy legalábbis - csökkenthetitek az összeütközéseket. 3. Vannak az írásomban betegségre utaló jelek? A grafológiai vizsgálat az író személy szellemi, lelki és fizikai állapotára is kiterjed. A Klinikai, illetve a Holisztikus grafológia kutatásai azt bizonyítják, hogy több jele is lehet annak, hogy egy-egy betegség tünetei jelen vannak a vizsgált személy kézírásában. 5.

6 De fontos, hogy tudd! A grafológia nem diagnosztikai eszköz, és nem helyettesíti a szakszerő orvosi kivizsgálást, állapotfelmérést. A grafológus nem ad, és nem is adhat diagnózist orvosi szakterületet érintı kérdésekben. Ezért, ha valamilyen betegség megjelenésére gyanakszol, vagy betegség tünetét észleled a testedben, akkor elıször mindenképpen orvoshoz fordulj a panaszoddal. Ha nincs panaszod, akkor is érdemes részt venni az éves szőrıvizsgálatokon, hogy megelızhesd a bajt. A grafológiában is jártas orvosoknak, pszichológusoknak, vagy pszichiátereknek sokat segíthet egy beteg írásának a vizsgálata egy nehezen meghatározható kórkép esetén, vagy akár a kiváltó okok feltárásában is. Sok depressziós beteg ugyanis kevésbé együttmőködı és kitér bizonyos vizsgálatok elıl, magába zárkózik. Ilyenkor könnyítést adhat a grafológiai ismeret. 4. Grafológus = írásszakértı? Bár mindketten az írást vizsgálják, és gyakran hasonló eszközökkel dolgoznak (pl.: vonalzó, szögmérı, nagyító), munkájuk mégsem azonos. A grafológus és az írásszakértı más okból és más célból vizsgálja az írást. Nézzük, mire kíváncsiak! A grafológus arra kíváncsi, hogy milyen személyiségő a kézírást adó ember. Azt kutatja, hogy milyen személyiségvonásokkal, képességekkel rendelkezik. Az írásszakértı (más néven írásazonosító) nem foglalkozik az írás készítıjének a lelkével, személyiségével. Az alapvetı feladata az, hogy megállapítsa, kinek a kezétıl származik az adott kézírás, amelynek eredete ismeretlen, kétes vagy vitás. 6.

7 Azon túl, hogy megállapítja a kézeredet-azonosságot (azaz, hogy a két írás vagy aláírás egy embertıl származik-e), a vizsgálat az író személy azonosítására is kiterjed, vagyis, hogy a lehetséges elkövetık közül, melyik személy hamisított. Az írásazonosító tudását elsısorban a rendırség illetve a bíróság veszi igénybe fenyegetı, rágalmazó levelek esetén, illetve, ha csekken, számlán, végrendeleten vagy szerzıdésen szereplı aláírás hitelességét kell hitelt érdemlıen megállapítani. A grafológus-szakértı segítségét kérik hivatalos ügyekben, amikor azt kell felmérni, hogy a kézírás elkészítése során, milyen pszichés és vegetatív állapotban volt az író személy, mi zajlott le benne. Például az öngyilkos által hátrahagyott búcsúlevélrıl nemegyszer kiderült, hogy az illetınek esze ágában nem volt véget vetni az életének, de kényszeríttették a levél megírására. Az is megállapítható, ha az illetı valamit fenyegetettség, lelki trauma, vagy (pl. alkohol vagy drog által kiváltott) módosult tudatállapot hatására követte el. A grafológus-szakértı pszichés-fantomképet is tud készíteni az ismeretlen elkövetırıl a kézírás alapján. Hozzávetıleges pontossággal, becsléssel meg tudja állapítani az illetı nemét, életkorát, iskolai végzettségét, mőveltségi szintjét, illetve, hogy milyen családi környezetbıl származik. 5. Nekem nagyon csúnya az írásom Nap, mint nap hallom ezt a mondatot hol mentegetızve, hogy elégedetlenül, hol szégyentıl telve. Mindenki számára mást jelent az, hogy mi a szép, és mi a csúnya. Lehet, hogy egyikünknek csúnya a patkány, a másikunk házi kedvencként dédelgeti 7.

8 Jó hírem van! A grafológusnál nem kapsz fekete pontot a külalakra! A grafológusnak ugyanis nem az a feladata, hogy ízlésének megfelelıen minısítse az írásodat, hanem, hogy az összes írásjel együttes vizsgálatával feltárja az írásodból egy tulajdonság meglétét vagy hiányát. A grafológia szempontjából tehát nincs csúnya írás. A grafológus számára egyszerően csak írás létezik - ami lehet olvasható vagy olvashatatlan, eredeti vagy sablont követı, különleges, egyszerősített vagy díszített. A betőformák lehetnek elnagyoltak vagy aprólékosan kidolgozottak, egyformák vagy változatos alakúak. A grafológus számára az egyik legfontosabb szempont az, hogy mennyire és hogyan térsz el a tanult írásmintától, mivel ezekben, a kis eltérésekben, különbségekben rejlik személyiséged egyedisége, megismételhetetlensége. Így végül az általad randának tartott, de egyéni írásod elınyös megvilágításba kerülhet, és a grafológus pozitívan értékelheti. 6. Többféle írásom is van. Most akkor melyiket mutassam? Az írást, mint tevékenységet több tényezı is befolyásolja, és ez meglátszik az írásképen is. Nézzük, mi változtathat az írásképen? Külsı körülmények, íráshelyzet Képzeld el, hogy nyári melegben, zötyögı buszon ülve írsz. A rázkódástól nehezebben fókuszálsz, és minden zöttyenésnél megcsúszik a tollad, amitıl az írásod szabálytalanná, rendezetlenné válik. Ráadásul a kezed is izzad a melegtıl, így szétmaszatolod a tintát (fıleg, ha a tollad is folyik). Mennyivel rendezettebb és tisztább az íráskép, ha asztalnál ülve, kényelmesen írsz. 8.

9 Pszichés és fizikai állapotoddal összefüggı tényezık A fáradság, a kimerültség jellegzetes nyomokat hagy az írásban: a sorok, a szavak lefelé tartanak, vízszintesen megnyúlik az írás. Míg a feldobott érzelmi, hangulati állapot hatására gyakran felfelé haladnak a sorok, és megnınek a függıleges kilengések Az írás célja Ha mondjuk, a szerelmes levelet írsz a kedvesednek, vagy meghívót, képeslapot küldesz a barátnıdnek, akkor elıveszed a szebbik vagy ünneplıs írásodat, míg ha csak magadnak jegyzetelgetsz, az inkább egy macskakaparásra hasonlít. A fentiek miatt érezheted hát úgy, hogy folyton változik az írásod, azaz többféle írásod van. Ám az eltérést valójában csak néhány jegy változása okozza, míg az írás számtalan lényeges vonása ugyanaz marad, ami minden esetben jellemzı lesz rád. A grafológus egy elemzés folyamán kb. 200 különbözı írásjegyet értelmez. Leszámítva azt az 5-10-et ami az eltérést okozza, még mindig marad elegendı ahhoz, hogy az állandó személyiségvonásaidat feltárja. Válaszolva hát a címbeli kérdésre: Írj úgy, ahogy éppen jól esik, ahogy egyébként írnál. Azért, mert majd a grafológus megnézni az írásodat még nem kell szebben vagy rendezettebben írnod. Tipp: Ha grafológiai célból írsz, akkor a legjobb, ha kényelmesen, asztalnál ülve és jó megvilágítás mellett írsz. Tehetsz néhány lapot, vagy újságot a papír alá, hogy ne legyen túl kemény az írófelület. Érdemes olyan idıpontot választani, amikor senki sem zavar. 9.

10 7. A grafológia nem félrevezethetı?... És, ha szándékosan megváltoztatom az írásomat? A grafológiai elemzést is csak ember végzi, és mivel senki sem tévedhetetlen, így a tévedés sem kizárható. Ám egy rutinos grafológus a vizsgálat során elıbb-utóbb észreveszi a turpisságot. Hogy miért? Miután elsajátítottad a betővetés tudományát, az írás a sok gyakorlás révén automatikussá válik. Ilyenkor az írást az agy olyan területe vezérli, amely nem áll közvetlenül a tudatos irányítás alatt. Már nem azon gondolkodsz, hogyan kerekítsd az o betőt, hanem csak írod a szavakat, a mondatokat egymás után. Vagyis arra figyelsz, amit írsz, és nem arra, hogyan. Természetesen megteheted, hogy akaratlagosan megváltoztatod az írásodat. Mondjuk, más irányba döntöd a betőket, vagy az addiginál kisebb betőkkel, esetleg lassabban és az iskolában tanult módon írsz. Mi történik ilyenkor? Mivel nem a személyiségedbıl adódóan írsz, az írásod elveszti természetességét és ellentmondásossá válik. Hacsak nem vagy profi kézírásmővész vagy íráshamisító, akkor valószínőleg csupán néhány írásjellemzıt fogsz megváltoztatni. Pszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy az emberi elme 7-9 dologra tud figyelni egy idıben. A grafológus az elemzés során kb. 200 írásjellemzıt vizsgál külön-külön és egymáshoz viszonyítva. Nos, melyik hetet választod ebbıl? És folyamatosan 20 soron vagy akár több oldalon keresztül, és azonos módon? A grafológus az ellentmondásos jeleket kiszőri, és még mindig marad elég ahhoz, hogy valós következtetéseket vonjon le. 10.

11 8. Majd másolok egy-két sort, és elküldöm ben vagy faxon, rendben? Ez így nem túl szerencsés, mert 1. Nem elég egy-két sor! Egy valamirevaló grafológiai vizsgálathoz minimum sornyi, összefüggı, spontán szöveg szükséges. Ha menet közben nagyon elkap az ihlet, a fogalmazási láz, nyugodtan írhatsz akár több oldalt is az csak jó! Lehetıleg A/4-es üres lapot használj, és tollal írj. A legjobb, ha levélformában írsz, mert az írásmintában kell, hogy legyen megszólítás és aláírás, esetleg dátum. 2. Ne másolj, és ne írj diktálás után! (Hacsak ezt külön nem kéri a grafológus, pl. pályaorientációs, pályaalkalmassági vizsgálat esetén, amikor arra kíváncsi, hogyan reagálsz stressz-helyzetben, illetve hogyan oldod meg a feladatot, ha valamire figyelned kell.) Másolás vagy diktálás során kevésbé figyelsz a tartalomra, és nem a saját belsı tempód szerint írsz. Másolásnál: megállsz felnézel írsz megállsz felnézel írsz, vagyis megtörik a ritmus, megváltozik az íráskép. Jó, de akkor mirıl írjak? Tulajdonképpen a tartalom nem is annyira lényeges, hiszen nem azt vizsgálja a grafológus, így nem érdemes sokat görcsölni rajta. Írhatsz bármirıl, akár készíthetsz fogalmazást a Legkedvesebb nyári élményem címmel is. Tipp: A legtöbb ember szeret levelet kapni. Így a legkézenfekvıbb, ha leírod a grafológusnak, hogy miért szeretnéd elemeztetni az írásodat, mire szeretnél választ kapni általa, van-e olyan életterület, vagy kérdés, amirıl többet szeretnél tudni, amire választ szeretnél kapni. 11.

12 3. Ne küldd ben vagy faxon! Az elemzéshez az eredeti írásminta kell, ezért postán, vagy személyesen juttasd el a grafológushoz. A faxolt vagy szkennelt, illetve nyomtatott írásmintán torzulhatnak a vonalak, és elvész a nyomaték, pedig ezek értékes információkat hordoznak. 9. Minek kellenek az adataim? A grafológus nagyon sok mindent meg tud állapítani a kézírásból, mégis vannak olyan egyszerőnek tőnı dolgok, amelyekkel kapcsolatban bizonytalan. Ezért ne lepıdj meg, ha a grafológus néhány személyes adatod felıl érdeklıdik, még mielıtt megnézné az írásodat. Vajon melyek ezek az adatok, és miért kellenek? 1. Megkérdezi, hány éves vagy. Az írás alapján lehet következetni arra, hogy az illetı szellemileg lelkileg milyen érettségi fokon áll, de ez nem mindig egyezik a biológiai életkorral. Bizonyára te is láttál már fiatalos nagymamát, illetve koravén fiatalt. A grafológus a korodból tudni fogja, hogy mi volt az akkori standardírás, amikor te írni tanultál, és azt is meg tudja állapítani, hogy az életkorodhoz képest vajon milyen dinamikájú és mennyire kiírt a kézírásod. 2. Tudnia kell, hogy milyen nemő vagy. Persze, ez a legtöbb esetben gyanítható, de talán már veled is elıfordult, hogy a szembejövı emberrıl nem tudtad megállapítani, hogy fiú-e vagy lány. 12.

13 Minden emberben vannak nıies és férfias jegyek különbözı arányban. A kézírásban az arányokat látja ugyan a grafológus, de azt nem tudja megállapítani, hogy az adott személyiség milyen fizikai testben él. Hiszen élnek köztünk férfias nık és nıies férfiak 3. Szeretné tudni, hogy jobb vagy balkezes vagy. A balkezes írások egyik sajátos jellemzıje a balra dıltség, ami gyakran a kéztartásból adódik, így nem biztos, hogy személyiségjellemzıt is takar. 4. Feltehet néhány, az egészségi állapotoddal kapcsolatos kérdést, mint pl.: Viselsz-e szemüveget? Van-e valamilyen krónikus betegséged? Szedsz-e gyógyszert? Ezek ugyanis befolyásolják a kézírás minıségét, így az írásból levonható következetések megítélését, értékelését is. 5. Az iskolai végzettségedre, illetve a foglalkozásodra is rákérdez. Az elıbbinek fıleg akkor van szerepe, ha pályaválasztásban kéred a tanácsát, mivel ez segíthet kitalálni, hogy a végzettséged alapján milyen módon és mely területen tudod kamatozatni a képességeidet. A foglalkozásra azért kíváncsi, mert vannak szakmák, amelyekre külön írásmód jellemzı. Pl.: mérnık írás, tanító nénis írás. 10. Mondana nekem pár szót errıl az írásról? vagy Mondana pár szót a barátom/férjem/fınököm írásáról? Elıfordul, hogy a fenti mondatok kíséretében hoz el valaki egy darabka irományt, vagy egy setében odafirkantott bevásárló listát 13.

14 a grafológushoz, amirıl rögtön sejteni lehet, hogy az írás gazdája nem járult hozzá, és nem is tudja, hogy grafológusnak mutogatják az írását. Sokan zokon veszik, ha a grafológus ilyen esetben megtagadja a választ. Pedig bizonyára az ilyen ember sem örülne annak, ha valaki ily módon próbálna meg információhoz jutni ıróla. Sıt, mélyen felháborodna, hogy a grafológus, hogyan adhatott ki olyan információkat a személyiségérıl, amit talán nem állt szándékában megosztani másokkal. A grafológus csak olyan írást elemezhet, amelynek készítıje ehhez hozzájárult, és a vizsgálat eredménye is csak annak adható ki, akit erre a tulajdonos írásban felhatalmazott. A grafológusnak ugyanolyan titoktartási kötelezettsége van, mint egy orvosnak vagy egy ügyvédnek. Tehát jogtalan és etikátlan dolog lenne a férj, a feleség, a barát, a fınök vagy alkalmazott kézírását elemezni, ha az érintett ehhez nem adta beleegyezését. Sıt! Ha a gyermek már elmúlt 18, a szülı csak akkor jogosult betekinteni az elemzésbe, ha ezt a gyermek engedélyezte éves gyermek írásának vizsgálatához mind a szülı, mind a gyermek felhatalmazása szükséges. 14 év alatti gyermeknél a szülı beleegyezése szükséges. +1 És, mit jelent az, ha? És, mibıl látszik az, hogy? Gyakori kérdés, amire nem lehet általánosan válaszolni. Elıfordul, hogy ugyanaz az írásjegy a te, illetve a barátnıd írásában is megtalálható, mégis mást jelenti nálad, mint nála. Vagy lehetséges, hogy mindkettıtök személyiségében megvan ugyanaz a tulajdonság vagy személyiségvonás, de az írásotokban ez különbözı írásjegyekben jelenik meg. 14.

15 Tehát a grafológia nem úgy mőködik, mint egy szótár, amit felcsapva kikeresed, kigyőjtöd az írásjegyek értelmezését, és máris kész az elemzés (Ha így lenne, akkor grafológusra sem lenne szükség.) Miért nem mőködik a szótárelv? Mert - ahogy ezt a grafológusok mondani szokták - egy jel nem jel. A grafológus az elemzés során egyszerre kb írásjegyet vizsgál meg külön-külön és egymással kölcsönhatásban is. Egy írásjegynek többféle értelmezése van, és hogy nálad éppen melyik jelentés az igaz, az csak a többi jeggyel való összefüggésbıl derül ki. Egy személyiségvonásnak több írásjegyben is meg kell jelennie ahhoz, hogy biztosan ki lehessen mondani: rendelkezel azzal a tulajdonsággal. Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy van egy balra dılt az írásunk (a készítıje nem balkezes). Ha szótár elvként mőködne a grafológia, akkor csak fel kellene csapni a Grafo-szótárt a D-nél, mint dılés, azon belül: balra. A balra dılés jelentése (a teljesség igénye nélkül): visszafogottság, lassúság, gátlások, passzivitás, múltban élés, egoizmus, de lehet rejtett balkezesség is. Most akkor melyik igaz? A grafológus tovább szemléli az írást, és a balra dılés mellett feltőnik neki, hogy milyen széles a jobb margó, milyen nagyok a szótávolságok, a betők nincsenek összekötve, a betőformák merevek, a kötésmód árkádos, és az egész írás túl szabályos. Ezen fényében már kimondhatja, hogy ebben az írásban a balra dıltség gátlásosságra, a gátlások meglétére utal. De a grafológus még itt sem áll meg. Sıt, ekkor kezd igazán belelendülni, mert tudni akarja: Mi okozza a gátlásokat? Miben nyilvánul ez meg? Mikor és milyen mértékben jellemzı? Az élet mely területén okoz nehézséget? Ezeket pedig csak az tudja megállapítani, akinek részletes ismeretei vannak az írás egészérıl, és az emberi lélek mőködésérıl. 15.

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

Az írás térbeli elrendezése

Az írás térbeli elrendezése Az írás térbeli elrendezése Az írástömb a grafológiában a makrostruktúrán belüli legnagyobb egység. Az írásminta teljes egésze beletartozik, vagyis tartalmazza a megszólítást, dátumot és aláírást is. Íráselemzésnél

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Útmutató A Grafológiai Szakvélemény Megrendeléséhez

Útmutató A Grafológiai Szakvélemény Megrendeléséhez Köszönöm, hogy bizalmával megtisztel! Útmutató A Grafológiai Szakvélemény Megrendeléséhez Ahhoz, hogy a szakvéleményem pontos legyen szükségem van az következőkre: 1.Írásminta, 2.Adatlap, 3.Nyilatkozat,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Szexuális és nemi identitás zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Dr. Lukács Eszter 2015

Szexuális és nemi identitás zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Dr. Lukács Eszter 2015 Szexuális és nemi identitás zavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai Dr. Lukács Eszter 2015 Szexuális diszfunkció Definíció: a szexuális érdeklıdés vagy válaszkészség normális mintázatának tartós,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én?

Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én? Írás és Ige Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én? az ige /LOGOS/ tükrében Miből lett a cserebogár?

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Szakdolgozat, diplomadolgozat 15. elıadás 29-30.

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

Tejtermékek csomagolása

Tejtermékek csomagolása Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszermérnöki szak 2008. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA egyéni feladat Tejtermékek csomagolása Készítette: Farkas Péter Bsc. II. évfolyam levelezı Tervezett szakirány: Sör- és Szeszipari

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe (Az elıadás 2007. április 13-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a Függetlenség

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

A 20XX. DECEMBER 31-ÉN GONDOZOTTKÉNT NYILVÁNTARTOTT BETEGEK SZÁMA KÓRJELZÉS ÉS NEM SZERINT

A 20XX. DECEMBER 31-ÉN GONDOZOTTKÉNT NYILVÁNTARTOTT BETEGEK SZÁMA KÓRJELZÉS ÉS NEM SZERINT A 20XX. DECEMBER 31-ÉN GONDOZOTTKÉNT NYILVÁNTARTOTT BETEGEK SZÁMA KÓRJELZÉS ÉS NEM SZERINT Sorsz. A KÓRJELZÉS MEGNEVEZÉSE Betegségi kategóriába (Kettıs diagnózis esetén a domináns betegséget kell bejegyezni)

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

A grafológiai vizsgálódások 2005.02.18. (C) Szidnai 1 Alapok Ellentmondás: csak az eredmény látható - a mozdulat lenne a fontos Feloldási kísérletek: speciális kategóriák objektív mérések -a a változók

Részletesebben

54 725 01 0000 00 00 Grafológus Grafológus

54 725 01 0000 00 00 Grafológus Grafológus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Grafológiai alapfogalmak

Grafológiai alapfogalmak Grafológiai alapfogalmak a nagy kezdőbetű szélessége a nagy kezdőbetűk bal és jobb érintőpontjaiból (a függőleges lapszéllel párhuzamosan húzott) segédegyenesek közötti távolság. alapvonal a betűszemek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió "Aki másokat ismer, az tanult, aki önmagát ismeri, bölcs." -Lao Ce MINTA Anna 2004.2.16 BEVEZETÉS A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat július 22.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat július 22. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat augusztus 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Betegápolás modul. 1. vizsgafeladat augusztus 12. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői:

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Girlandos kötésmód: Duktus: Kötésmódok a grafológiában

Girlandos kötésmód: Duktus: Kötésmódok a grafológiában Duktus: Kötésmódok a grafológiában A vonalvezetés meghatározó szempont a grafológiai elemzéseknél. A kötésmód, ill. vonalvezetés alatt azt a módot értjük, miként kapcsoljuk össze a törzsvonalakat. Íráselemzésnél

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana 1. szekció Bevezetı (15:12) Brian Tracy vagyok. Üdvözlöm Önöket a szemináriumon, amelyben a teljesítmény lélektanáról lesz szó. Elgondolkoztak

Részletesebben

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: 0036 88/569-880, 88/569-881 E-mail:sef@sef.hu KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ Közösségi szolgálati napló Kedves Diákunk! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról,

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

GRAFOMETRIA.HU Márton Tünde okleveles grafológus

GRAFOMETRIA.HU Márton Tünde okleveles grafológus TÁJÉKOZTATÓ GRAFLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY MEGRENDELÉSÉHEZ Köszönöm, hogy megrendelésével megtisztel. Az elemzés elkészülése érdekében az alábbiak szükségesek: Az írásminta elkészítésével kapcsolatos követelmények:

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát!

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. (Albert Schweitzer) TARTALOM Önnek van férfigyógyásza? Kincs, ami nincs? Férfiegészség

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben