Ipari üzem önálló energiaellátó rendszerének tervezése megújuló energiára alapozva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ipari üzem önálló energiaellátó rendszerének tervezése megújuló energiára alapozva"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke Ipari üzem önálló energiaellátó rendszerének tervezése megújuló energiára alapozva DIPLOMATERV Műszaki Menedzser szak, Gépészeti szakirány, Energiagazdálkodás blokk Készítette: TURZÓ BALÁZS Neptun kód: K5XEKH Miskolc-Egyetemváros 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. JELÖLÉSEK ÉS INDEXEK JEGYZÉKE BEVEZETÉS AZ ENERGIA SZEREPE ÉLETÜNKBEN A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Jelentősége Áttekintés Ipari és gazdasági trendek Globális ipari áttekintés A megújuló energiákról források szerint A megújuló energiaforrás területei: Biomassza Vízenergia Napenergia Szélenergia Geotermikus energia MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA POTENCIÁLJA Magyarország elméleti napenergia potenciálja Magyarország elméleti geotermikus energiapotenciálja Magyarország elméleti szélenergia potenciálja Magyarország elméleti vízenergia potenciálja Magyarország elméleti biomassza energia potenciálja... 17

3 6. EGY KONKRÉT ÜZEM SAJÁT ENERGIAELLÁTÁSÁT RÉSZBEN VAGY TELJES EGÉSZÉBEN MEGVALÓSÍTÓ, MEGÚJULÓ-ENERGIA TERMELŐ RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐ-SÉGEINEK VIZSGÁLATA A megújuló energiára épülő rendszer kiépítésének feltérképezése, a műszaki szempontból lehetséges megoldások számbavétele A célszerű megoldások konkrét számításokkal alátámasztott tervezésének leírása Biológiailag aktív szennyvíziszap anaerob fermentációjára épülő biogáz generátor telepítése Fotovoltaikus napelemes park telepítése Befolyó szennyvíz hőenergiáját hasznosító hőszivattyús rendszer telepítése A tervezett műszaki beruházások gazdaságossági elemzése, a beruházási összeg felmérése, megtérülési számítások Biogáz erőmű létesítésének költségei, megtérülési ideje Fotovoltaikus napelemes park beruházás gazdaságossági és megtérülési vizsgálata Hőszivattyús fűtőrendszer beruházás gazdaságossági és megtérülési vizsgálata ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZETETÉSEK LEVONÁSA KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS IRODALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK 52 MELLÉKLETEK

4 1. JELÖLÉSEK ÉS INDEXEK JEGYZÉKE Jelölések: η [-] hatásfok Pr [MPa] nyomás T [ 0 C,K] hőmérséklet A [km 2,m 2 ] terület, felület gr [ 0 C/100m] geotermikus gradiens H [mw/m 2 ] hőáram m [W/m 2 ] energiasűrűség P [kw] teljesítmény Q hő [kwh] hőenergia E vill [kwh] villamos energia d [mm,cm] átmérő U [V] feszültség f [Hz] frekvencia t [nap] idő fg [Nm 3 /kg vss ] fajlagos gázképződés Ha [kwh/m 3 ] fűtőérték V [m 3 ] térfogat COP [-] jósági tényező Q v [m 3 /h] térfogatáram I [Ft] beruházási költség Am [Ft] amortizáció B [Ft] bevétel 1

5 2. BEVEZETÉS Az energia a természetben lejátszódó folyamatok nélkülözhetetlen eleme a fizikai, kémiai, biológiai folyamatok mozgatója. A gépészmérnöki tudomány területén az energia a gépek működéséhez szükségesek. Felhasználásuk folyamatos, pótlásuk nélkülözhetetlen, amiben egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások. A fizikai, kémiai, és biológiai alaptudományok megteremtették azt az elméleti alapot, amit a mérnöki tudomány fel tud fejleszteni az alkalmazhatóság szintjére. Az utóbbi időben ez az iparág rohamos fejlődésnek indult és a létrehozott berendezések megjelentek nem csak a gazdaságban, hanem a lakosság szintjén is. A nemzetgazdaságok a ma még jelentős beruházási költségek miatt vissza nem térítendő támogatással ösztönzik az elterjedését. A Miskolci Egyetem Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszéke által nyújtott szakmai ismeretek révén, valamint a műszaki-menedzser képzés során szerzett műszakigazdasági ismereteket ötvözve, egy diplomaterv szintjén hasznos következtetéseket lehet kimunkálni néhány, Magyarországon jó feltételekkel alkalmazható megújuló energiatermelés vonatkozásában. Korábbi években készített dolgozatomat továbbfejlesztve egy miskolci biogáz erőmű elvi, tervezési adataiból kiindulva lett megvizsgálva az energiatermelés folyamata, annak beruházási költség igényei és megtérülésének vizsgálata. Ezen túlmenően vizsgálat alá került egy hőszivattyús energianyerési megoldás a tisztított szennyvíz hőtartalmából kiindulva, valamint egy napelemes energia termelési megoldás is, természetesen itt is vizsgálat alá került a beruházás költsége és a megtérülés is, bízva abban, hogy a szakirodalom tanulmányozásából kiemelt ismeretek és azok újszerű összegzése, valamint a kiválasztott gyakorlati megoldások hasznos információkat adnak e diplomamunka olvasójának. 2

6 Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. A Természet az általunk előidézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet, de magunkat annál inkább. James Lovelock 3. AZ ENERGIA SZEREPE ÉLETÜNKBEN Alapvető emberi igényeink kielégítésére az őskortól használjuk a Föld ásványkincseit és forrásait. Jelentősebb mértékben csak az ipari forradalomtól, azaz az 1800-as évektől kezdve nőtt meg a fogyasztásuk. Az elektromosság feltalálásával, az urbanizációval, az ipar robbanásszerű fejlődésével egyenes arányban nőtt a világ energiaigénye, melynek kielégítésére a 80-as, 90-es évekig szinte kizárólag fosszilis energiahordozókat használtunk (szén, kőolaj, földgáz stb.). A mai napig ezek fedezik a szükségletek nagy részét, azonban környezetszennyező hatásuk és rohamosan csökkenő mennyiségük miatt már a 80-as években megjelent az igény egy újfajta alternatív energiaforrásra (megújuló energia). Ez kiegészítheti, illetve pótolhatja legalább részben a hagyományos energiatermelést. Másik fontos tény, hogy az energiafogyasztás növekedése nem állt le, sőt tovább emelkedett, gondoljunk csak Kína, India és más fejlődő országok hatalmas infrastrukturális és gazdasági fejlődésének energia igényére. Az összes energiafelhasználás évi átlagos növekedése napjainkban ~ 1,7%. 4. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. [ 1 ] 4.1. Jelentősége A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, 3

7 ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. A fosszilis energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz, stb.) használatával ellentétben azonban nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszennyezés Áttekintés Az emberiség által használt energia a kezdetektől fogva többnyire megújuló forrásokon alapult, mint a tűzifa, szél és vízimalmok, ezek használata azonban az ipari forradalmat követően jelentősen visszaszorult. Napjainkban a technikai lehetőségeknek és a globális energiaválságnak köszönhetően a megújuló energiaforrások használata ismét előtérbe került. A megújuló energia 4 fontos területen váltja a hagyományos energiát, ezek az elektromos áramtermelés, a fűtés, az üzemanyag és a hálózaton kívüli (off-grid) áramtermelés. [ 2 ] - Elektromosság. A legújabb 2012-es adatok alapján elmondható, hogy ben a világ összes elektromos energia felhasználását -ban fedezték megújuló energiák. - Fűtés. A napkollektoros fűtés jelentősen hozzájárul a megújuló hőtermeléshez számos országban, ahol mintegy millió háztartás melegvíz ellátását valósítja meg. Egyre jobban elterjedőben lévő technológia a hőszivattyú és a geotermikus szivattyúk által megvalósított fűtés háztartási szinten is. Előnye, szemben a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokra alapozott fűtési technológiákkal, hogy nem termel üvegházhatású gázokat, jelentősen lépéseket téve ezzel a környezettudatos életmód felé. - Transzport üzemanyagok. Már 2006-tól hozzájárulnak a megújuló bioüzemanyagok a fosszilis olajfogyasztás csökkenéséhez. A 2009-ben termelt liter bio-üzemanyag liter fosszilis üzemanyagot váltott ki világszerte, amely át teszi ki az összes üzemanyag fogyasztásnak. A megújuló energiaforrások technológiától független előnyei: Globálisan: 4

8 a fosszilis energiahordozók tartalékainak kimerülésével felértékelődnek a megújuló energiaforrások a környezetvédelmi világszemlélet előtérbe kerülése a termelési folyamatok során keletkező melléktermékek hasznosításának lehetősége Országos és regionális szinten: az import energia kiváltása, a külső piac által kevésbé befolyásolt energiapolitika a környezetvédelmi szempontból is fenntartható gazdasági fejlődés nemzetközi egyezményekben aláírt kötelezettségek betartása az országos energiaellátási rendszer tehermentesítése munkanélküliség enyhítése helyi energiaforrások jobb kihasználása infrastruktúra-fejlesztés 4.3. Ipari és gazdasági trendek Az IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) által 1990-től 2008-ig felmért periódusban, az egy főre jutó energiafelhasználás -al nőtt világszinten ban mért adatok szerint a globális összes energiafelhasználás (továbbiakban: EJ) ( ) volt. A megújuló energiaforrások globális elméleti, becsült potenciálja ezzel szemben, technológiákra bontva a következő: - Napenergia - Szélenergia - Geotermikus energia - Biomassza - Vízenergia - Óceán energia A fenti adatokból adódik, hogy a jelenleg becsült összes megújuló elméleti energiapotenciál világszinten mintegy energiamennyiséget tesz ki, amelyből számítható, hogy 5

9 azaz, ha az összes megújuló elméleti energiapotenciálunk mindössze -át ki tudnánk használni, azzal a világ energiafogyasztását fedezhetnénk. Ehhez természetesen hozzátartozik, hogy a jelenleg elérhető legjobb technológiákkal is ezen megújuló energiát hasznosító berendezések hatásfoka általánosan érték közötti, továbbá ezen erőművek, napelemek stb. létesítésének megvalósíthatóságát is számos körülmény korlátozza még. [ 3 ] 4.4. Globális ipari áttekintés A 2010-es évben a globális energiafelhasználás -át fedezték megújuló energiaforrások. Ebből mintegy származott modern megújuló energiákból pl: a víz-, szél-, nap-, geotermikus energiaforrások, bio-üzemanyagok és a modern biomassza. A tradicionális biomassza felhasználás, a teljes megújuló energiafelhasználás körülbelül -át teszi ki, melynek megoszlását az 1. ábra szemlélteti. [ 4 ] 1. ábra: Megújuló energiák aránya a globális energiafelhasználásban A megújuló energiákról források szerint A földi életet meghatározó napsugárzás, a Földön hasznosítható megújuló energiaforrások túlnyomó részének forrása, gyakorlatilag kimeríthetetlennek 1 Renewables 2012 Global Status Report ábrája 6

10 tekinthető. Egyrészt fotovoltaikus napelemekkel és napkollektorokkal közvetlenül hasznosítható napsugárzást szolgáltat, másrészről közvetett módón áramlástechnikai módszerekkel hasznosítható szélenergiához juttatja a Föld lakosságát, tekintve, hogy a szelek kialakulása a Föld különböző területein kialakuló hőmérséklet különbségek kiegyenlítődése által létrejött légáramlatok következménye. A legnagyobb arányban széleskörűen felhasznált, hagyományos és modern biomasszát sem lehetne fenntartható és megújuló jelzőkkel illetni, ha nem lenne napsugárzás. Ez a Földre érkező nagy mennyiségű energiapotenciál, energiamennyiség összevetve a Föld lakosságának mindössze energiafelhasználásával, tekintélyesnek mondható. Az emberiség ebből a hatalmas potenciálból különféle átalakítási módszerekkel, mesterséges technológiákkal, különböző energiapotenciálokat képes befogni és hasznosítani, mint elméleti megújuló energiaforrásokat. Ezen hasznosítható energiaforrások eloszlása globális tekintetben meglehetősen diverz. A megújuló energiaforrások potenciálja széles földrajzi területeken érhető el, ellentétben az egyéb energiaforrásokkal, melyek kevés számú országban koncentrálódnak. Mint előzőekben látható a megújuló energia a hagyományos energiahordozókat az alábbi 4 fő területen váltja fel: elektromosság, meleg víz/fűtés, motor üzemanyagok, és hálózattól elkülönített (off-grid) esetekben A megújuló energiaforrás területei: biomassza vízenergia napenergia szélenergia geotermikus energia Biomassza A biomassza fő felhasználási területei az élelmiszeripar, rost és takarmány előállítás, ami több mint -ban járul hozzá a világ energiaellátásához. Az olaj, szén és földgáz után a negyedik legnagyobb részaránnyal rendelkező 7

11 energiaforrás. Széles skálájú technológiákra alapozva a gáz, folyadék és szilárd halmazállapotú biomassza jelentős bázisa a hő, elektromos áram és üzemanyagok előállításának. A biomassza felhasználási területeit és tipikus forrásait a 2. ábra szemlélteti: 2. ábra: Biomassza energiává konvertálásának lehetőségei 2 A biomassza ipar különböző szilárd, folyadék és gáznemű üzemanyagokat termel amihez erdei, mezőgazdasági és kommunális hulladék forrásokat használ fel. Ezen alapanyagokat specifikusan erre a célra kifejlesztett technológiákra épülő berendezésekben, például biomassza bojlerek üzemében használják fel, főképp otthoni és kisüzemi alkalmazások során. A fenti ábra azonban jól szemlélteti, hogy ezen alapanyagok túlnyomó részét nem az energia iparban hasznosítják, hanem állati takarmányozásra, bio-alapanyagok és biokémiai termékek előállítására. Fontos megemlíteni, hogy a hagyományos biomassza esetén a főleg tüzelésre felhasznált bio-alapanyagok kitermelése nem ellenőrzött, és talán még fontosabb, hogy nem fenntartható módon történik. A megújuló energiatechnológia célja az is, hogy ezen tradicionális biomassza felhasználás részarányát fokozatosan modern biomassza technológiákkal váltsák fel. [ 5 ] 2 Renewables 2012 Global Status Report ábrája 8

12 Vízenergia A vízenergia olyan megújuló energia, amely nem szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-dioxidot, sem más, üvegházhatást kiváltó gázt. Ezen technológiára épülő berendezések különösen a nagyesésű gyorsfolyású folyókra épített vízerőművek, vagy nagyobb víztározók duzzasztógátjaival elért víztömeg helyzeti energiájának kihasználásával nyerik az energiát és jelentős volumenűek. A világ vízerőműveinek összteljesítménye 2012-es adatok alapján mintegy, és régiónkénti eloszlásukat a 3. ábra szemlélteti. 3. ábra: Működő vízenergia hasznosításának megoszlása országonként 3 Az ábra jól szemlélteti, hogy a világon a legjelentősebb vízenergia potenciállal és megvalósított rendszerekkel rendelkező országok, kedvező helyzetüknél fogva és megépített erőművei révén csaknem teljesítménnyel dolgoznak. A vízerőmű előnyei között van, hogy nem termel CO 2 -t, alacsony költségekkel tartható fenn, rugalmasan működtethető. Hátránya lehet a környező területek eliszaposodása és egyéb kismértékű ökoszisztéma károsító hatása. [ 6 ] Napenergia A nap energiája hő és fény formájában éri el a Földet, melyet egyre fejlettebb technológiákkal hasznosítanak. A napenergiához kapcsolódó technológiák, mint a 3 Renewables 2012 Global Status Report ábrája 9

13 napfűtés, a fotovoltaikus berendezések, a naperőművek vagy a nap energiáját felhasználó épületek segíthetnek megoldani az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat. A napenergia kiaknázási lehetőségének meghatározásában fontos statisztikai adat az éves napsütéses órák száma és a napsugárzás intenzitása. Mivel ezek adatok alapvetően befolyásolják a kinyerhető energia mennyiségét, többéves statisztikai adatok alapján napsugárzási térképeket állítanak elő a vizsgált régióra vonatkozólag. Európának -re vonatkoztatott sugárzási térképe a 4. ábrán látható. 4. ábra: Európa napbesugárzási térképe 4 A napenergia hasznosításának napjainkban két alapvető módja van: napkollektoros fűtés és fotovoltaikus elven működő elektromos energia előállítás. A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. A hőcserélő fűtőközege többnyire folyadék, de levegőt használó változatai is vannak. A napelem vagy fotovillamos elem olyan berendezés, amely az elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. 4 Global Horizontal Irradiance Map of Europe,SolarGis 2011 ábrája 10

14 Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. Előnye, hogy csökkenti a más országoktól való energiafüggést, tiszta, szinte minden földrajzi területen elérhető és az egyszeri telepítési költségeken kívül attól kezdve ingyen szolgáltat energiát. Hátránya, hogy a napsugárzás intenzitása és időbeli eloszlása változó és nehezebben tervezhető előre, csak átlagértékekkel számolnak és beruházási költsége is jelentős. [ 7 ] Szélenergia A szélenergiát már évszázadok óta hasznosítja az emberiség, kezdetben szélmalmok segítségével mechanikai munka előállítására, főként mezőgazdasági termények őrlésére. A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. A szélturbinák gyártása Dániában kezdődött az 1979-es években, majd fokozatosan terjedt el az egész világon. Elterjedési ütemét jól mutatja a globális kapacitásnövekedés ban még csak körülbelül áramot állítottak elő szélturbinák segítségével, ez az érték 2011-re fokozatosan elérte a -ot. Előnye, hogy szinte teljesen veszélytelen, semmilyen hulladékot nem termel, kiemelten költséghatékony (befektetett/termelt energiaviszonya 1:5), élettani hátránya, hogy hangfrekvenciája zavaró lehet, illetve madárpusztító hatásukat emlegetik még. [ 8 ] Geotermikus energia A geotermikus energia a Föld belsejében létrejövő, felszín alatti hő-áramban bizonyos szintig feljutó és a kőzetekben, pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség. Különösen azokon a területeken lehet potenciális előnye, ahol kedvezőek a földtani adottságok, ahol viszonylag kis mélységben már nagy hőmérséklet uralkodik és megfelelő felszín alatti vízadó képződmények vannak jelen. A geotermikus energiát napjainkban elsősorban lokális energiaigények kielégítésére használják. A hasznosíthatósága a felszínre törő hévíz hőmérsékletétől függ, ami a lehetséges hőfoklépcső (a hasznosító rendszerbe belépő és onnan kilépő víz hőmérséklet-különbsége) értékét megadja. 11

15 Ha a vékony kőzetrétegen keresztül megfelelő mennyiségű és forró, hőmérsékletű gőz (ún. magas entalpiájú források) tud áramlani, az elektromos áram fejlesztésre alkalmazható gőzturbinák segítségével. A túlhevült -os, nyomású gőz több száz km/h sebességgel éri el a felszínt. -os hőmérsékleten kellően nagy nyomáson hatékonyabb az áramtermelés. Egyre gyakrabban alkalmazott, lehetséges felhasználási módja a geotermikus energiának a hőszivattyús rendszereken keresztül történő közvetlen hőkitermelés. Ezzel a módszerrel a hőszivattyú primer csövei a földfelszín alá futnak. A bennük lévő folyadék felmelegszik a Föld belső hőjétől és ezt hőszivattyú segítségével vezetik az épületbe. Fordított esetben hűtésre is használható. A csövekben áramló közeg az épület hőjét felvéve azt a földfelszíne alatt adja le. Ezen technológiára épülő berendezések 2011-ben globálisan energiát termeltek. [ 9 ] 12

16 5. MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA POTENCIÁLJA Magyarország klimatikus adottságai alapján kedvező helyzetben van. Mezőgazdasági szempontból potens, kiváló minőségű termőföldjei miatt biomassza tekintetben kitörési lehetősége adott, de fontos megemlíteni, hogy kedvező földtani és geotermikus adottságai miatt is relatíve jelentős megújuló energia adottságokkal rendelkezik, melyből jelenleg olyan kevés mennyiséget használ fel, amely a teljes éves energiafelhasználásának mindössze -át fedezi. Lényeges ebben a pontban az értelmezés megkönnyítése végett tisztázni az energiapotenciálok fogalmi rendszerét. Az elméleti potenciál (amely alatt a jelenlegi ismereteink szerint fizikailag rendelkezése álló energiamennyiséget kell érteni az adott területen) magába foglalja az átalakítható, vagy konverziós potenciált (amely az adott technológiai szinten kiaknázható, ezen belül felöleli a technikai, a gazdasági és fenntartható potenciál volumeneket is.) A technikai potenciál (a strukturális korlátok között műszakilag reálisan kiaknázható) az ismert technológiákkal megvalósítható volumen, amely még mindig nagyobb, mint a gazdasági potenciál (amely a gazdaságosan kiaknázható potenciált jelenti). A gazdasági potenciálhoz képest a ténylegesen (reálisan) hasznosítható ún. fenntartható potenciál (azaz a társadalmi-ökológiai tényezőkkel összhangban kiaknázható potenciál) még kisebb, még jobban behatárolt, pontosabban csak valamivel több, mint amit az adott vizsgálati időszakban célértékként, ill. realizálható, hasznosítható potenciálként fogalmaznak meg, pl. egy középtávú stratégia szintjén. A potenciál hierarchia szintjeit az 5. ábra szemlélteti. Ezen MTA által bevezetett potenciál-hierarchiát a magyarországi megújuló energia stratégiába adaptálva, műszaki, gazdasági, ökológiai szempontokkal összehangolt fenntartható potenciált értelmezünk, és a hosszú távú 2030-ig realizálható és hasznosítható energiavolument, vagy középtavú 2020-ig megvalósítható célértéket veszünk alapul. [ 10 ] 13

17 5. ábra: Megújuló energiapotenciál szintek Magyarország elméleti napenergia potenciálja A napban lejátszódó termonukleáris reakció során a hatalmas nyomás és hő hatására a hidrogén atomok, héliummá fúzionálnak, eközben hatalmas energia szabadul fel. Ezen reakció évente átlagosan mintegy energiát szór sugárzás formájában a Földre, mely a Föld energiaigényének tízszeresét teszi ki. A napból vízszintesen a Föld felületére jutó sugárzási energia fajlagos értékét globál sugárzásnak nevezzük. Ezen sugárzás egy része derült időben közvetlenül éri a felszínt, más része különböző atmoszférikus akadályokba ütközve részben visszaverődve éri el a felszínt. Ezt hívják diffúz sugárzásnak. Magyarország területén, a vízszintes felületen mért globál napsugárzási átlagérték az 1958 és 1972 között mért periódusban között van, ami éves viszonylatra vetítve mennyiségnek feletethető meg. Az ország méreteit tekintve lévén, hogy viszonylag egy kisebb földrajzi egységet képvisel, a Kárpát-medencét fedi le, sem vertikálisan (tengerszintfeletti magasságai nem térnek el kiugróan egymástól), sem horizontálisan nem fog át különböző éghajlattípusokat, napsugárzási volumene viszonylag homogénnek mondható ( körüli a maximális eltérés mértéke). A kisebb mértékű eltéréseket és az évi sugárzási átlagértékeket a 6. ábra mutatja. 5 Pylon Kft. Dr. Unk Jánosné: Magyarország 2020-as megújuló energiahasznosítási kötelezettség vállalásának teljesítési ütemterv javaslata ábrája 14

18 6. ábra: Magyarország napbesugárzási térképe 6 Számszerűsítve a területre évente bejövő energia az említett értékek átlagával számolva,. Ez Magyarország évi mintegy elektromos energia felhasználásának szerese, illetve a teljes energiafelhasználás szorosa. Az akadémia becslései szerint a jövőben rövidtávon telepíthető napkollektor felület körülbelül en lehetséges, illetve a mezőgazdaságban várható hőigény belátható időn belül nagyságot tehet ki. A fotovillamos technológiával üzemeltethető berendezések felületméreteire vonatkoztatott számítások szerint mintegy beépíthető terület hasznosítható kedvező feltételekkel. Az ebből származó kapacitás energetikai potenciálnak feleltethető meg. [ 12 ] 5.2. Magyarország elméleti geotermikus energiapotenciálja A geotermikus energia azon források közé tartozik, melyeket nem a napból érkező sugárzás, hanem a föld belsejének a földtörténet során meg nem szilárdult izzó képlékeny magjának hőenergiája táplál. A geotermikus gradiens a felszín alatti hőmérsékletnövekedés mérőszámaként használt mutató, az egységnyi mélységváltozásra jutó hőmérsékletváltozást fejezi ki. Értéke földi átlagban 6 Global Horizontal Irradiance Map of Europe,SolarGis 2011 ábrája 15

19 , Magyarországon viszont az átlagos geotermikus gradiens között mozog. Ennek oka, hogy a Magyarországot magába foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál. Mindössze vastag, tehát mintegy -rel vékonyabb a szomszédos területekhez képest. Így a forró magma a felszínhez közelebb van, és jó hőszigetelő üledékek (agyagok, homokok) töltik ki a medencét. Az ezekből az adatokból levezetett mérőszám a hőáram (a magma irányából fölfelé irányuló konduktív hőáramlás) átlagos értéke, ami kétszerese a kontinentális átlagnak. Magyarország értékes felszín alatti vízfolyásai a magmatikus felmelegítés következtében különösen gazdag hévíz, termálvíz forrásokkal gazdagítanak. Ennek jelentősége energetikai szempontból is nagyon fontos; a VITUKI közelítő becslése szerint az ország kitermelhető - elméletileg átalakítható geotermikus energiakészlete mintegy. Az elméleti készletszámítási módszerekkel ismert földtani hőmennyiség es mélységig, melyből a legjobban hozzáférhető negyedidőszaki képződmények legalább és legfeljebb hőmennyiséget tárolhatnak, mely éves energiaszükségletünk akár többszörösét is fedezhetné. [ 13 ] 5.3. Magyarország elméleti szélenergia potenciálja A megújuló energiaforrások közül a napenergiát követően a szélenergia potenciálja a legnagyobb, mely nagysága arányos az adott területen uralkodó szélsebesség köbével. Ezt az úgynevezett energiasűrűséggel ( fejezzük ki, ahol behelyettesítendő az adott közeg (pl. levegő) sűrűsége és annak áramlási sebessége. A kutatások és mérések kimutatták, hogy az országos területre vetített elméleti szélenergia potenciál, melyből az átalakítható konverziós potenciál (ebből -s magasságban. Ezzel párhuzamban mintegy névleges teljesítményű szélerőmű telepíthető az országban. [ 14 ] 5.4. Magyarország elméleti vízenergia potenciálja Magyarországot 3 nagy folyó a Duna, a Tisza és a Dráva képviseli vízenergetikai beruházások lehetőségeként, melyek a potenciális vízerőkészlet -át teszik ki. Az összes magyarországi folyami elméleti vízerőkészlet eszmei 16

20 energiamennyiséget biztosíthat. Az -os tartósságú vízhozamhoz elméleti teljesítmény és elméleti energiaérték rendelhető. A jelenlegi technológiákkal és beruházásokkal megvalósult vízerőművek ma mindösszesen energiamennyiséget termelnek ki (a távlati vízerőművi fejlesztésekkel is összesen ), tehát ezen erőforrások kihasználása még nagyon sok lehetőséget hordoz magában. [ 15 ] 5.5. Magyarország elméleti biomassza energia potenciálja Magyarországon is a biomassza alatt az energetikailag hasznosítható növényeket, terméseket, melléktermékeket, növényi és állati hulladékokat értjük. A biomasszát a fenntartható energiagazdálkodás részeként kézenfekvő kezelni, megszabva és behatárolva annak energetikai hasznosítási lehetőségeit a komplex ökológiai társadalmi gazdasági és műszaki ellátórendszerén belül Középarányos becslések szerint a hasznosítható, konverziós biomassza potenciál értéket közelít, melyből tüzelési célú, bio üzemanyag, pedig biogáz felhasználásból származhat. [ 16 ] 17

21 6. EGY KONKRÉT ÜZEM SAJÁT ENERGIAELLÁTÁSÁT RÉSZBEN VAGY TELJES EGÉSZÉBEN MEGVALÓSÍTÓ, MEGÚJULÓ- ENERGIA TERMELŐ RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐ- SÉGEINEK VIZSGÁLATA 6.1. A megújuló energiára épülő rendszer kiépítésének feltérképezése, a műszaki szempontból lehetséges megoldások számbavétele Az ipari üzem önellátó energiatermelésének lehetőségeit a Miskolci Vízmű Kft. szennyvíztisztító telepének példáján keresztül fogom ismertetni. A Miskolc külterületén elhelyezkedő körülbelül -en elterülő közszolgáltató szennyvíztisztító részlege egy -es gravitációs főgyűjtő csatornán érkező Miskolc város, és a csatlakozott agglomeráció (Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Kistokaj, Mályi, Nyékládháza, Szirmabesenyő) szennyvizeinek tisztításáért, s a tisztított szennyvíz ártalommentes Sajóba történő bevezetéséért felelős. A tisztítást mechanikai és eleveniszapos biológiai tisztítási eljárással végzik. A telep megújuló energia szempontból különféle potenciális adottságokkal rendelkezik. A telep építészeti alaprajzát, műszaki-technológiai adottságait, működését tanulmányozva 3 gazdaságosan kialakítható hatékony, rendelkezésre álló technológiákkal kiaknázható energiaforrást találtam. A telep főtevékenysége során, a beérkező szennyvízből származó nagy mennyiségű, biológiailag aktív iszap, folyékony biomasszaként való felhasználása ad lehetőséget energiatermelésre. A telepre érkező szennyvíz éves átlagban számolva telepre érkező szennyvízből lesz a készített tanulmánytervek alapján. A (SZA) szennyvíziszap keletkezik. Az elképzelt biogáz üzem, ezzel a szennyvíziszappal és terv szerint további külső forrásból származó hulladékokkal fog működni. hulladékot terveznek fogadni élelmiszeripari üzemekből és mennyiségben további szennyvíziszapot a környék tisztítótelepeiről. Összességében iszap feldolgozásával számolnak. Ezen szerves biomassza anaerob környezetben történő fermentálásával, nagy mennyiségű (számításokat lásd következő fejezet) biogáz állítható elő, amely gázmotorokban történő felhasználásával fedezni tudja a telep villamos energia igényének nagy részét. 18

22 A berendezés működése során keletkező, jelentős mennyiségű hulladékhőből, hőcserélő közbeiktatásával elsősorban az iszaprothasztó tornyok fűtését kell biztosítani és a maradék hő hasznosítható a telep szociális rendszerében. Másrészről a telep alaprajzát tekintve (1. sz. melléklet) jól látható, hogy a szennyvíztisztító telep területéhez kapcsolódó területű sík, zavaró környezeti tényezőktől mentes terület lehetőséget biztosít egy nagyobb kiterjedésű napelemes rendszer kialakításához. Ennek legcélravezetőbb alkalmazása egy inverteres rendszer kiépítése, mely a napelemek által termelt egyenáramot váltóárammá alakítja és egy oda-vissza mérő óra segítségével méri, hogy egy adott időszakban mennyi villamos energiát használt fel a telep és mennyit táplált be a hálózatba. A napelemek által termelt egyenáram átalakítása U -re történik és a hálózati visszatáplálást is az inverter szabályozza. A bejövő szennyvíz mennyiségi és hőmérsékleti adatait tanulmányozva harmadik lehetőségként, a szennyvízben lévő hőenergia hőszivattyúzással történő kitermelésének lehetőségét elemzem. A beérkező szennyvíz, egy - es gravitációs főgyűjtő csatornán érkezik a telepre. Terv szerint, napi szinten átlagosan mennyiségű szennyvíz átlagos hőmérséklete, mely a téli fagyos hónapokban sem csökken T alá. Hőszivattyú segítségével alternatív lehetőségként ez a hőmennyiség is felhasználható a szociális épületek fűtésére. A kiszolgáló épületek fűtési hőigényét az épületben található helyiségek különböző fűtési hőigényeinek összessége határozza meg. Alapvetően meghatározza az épület szigeteltségének típusa, fekvése, a terület éghajlati viszonyai, napi átlaghőmérsékletek és a napszakonkénti fűtési igény. Egy helyiség fajlagos térfogati hőigényét a helység falain távozó hőmennyiség, illetve a szellőztetéskor a nyílászárókon távozó hőmennyiség összegéből kivont a bent tartózkodók hőfejlesztéséből származó hőenergia és a napsugárzásból származó hőmennyiség előjeles összegeként határozhatjuk meg. Mivel ezek a számítások kívül esnek a dolgozatomban tárgyalt műszaki vizsgálatok tárgykörén, a fűtéshez szükséges energiát a telepen fűtésre felhasznált földgáz statisztikai adataiból kalkulálva közelítem meg és elemzem, hogy a biogáz 19

23 üzemben keletkezett és ott fel nem használt többlet hőenergia milyen hányadban fedheti le a telep fűtési igényét. E ponton röviden kitérnék Magyar Energia Hivatal által lefektetett megújuló energiákból származó elektromos áram kötelező átvételének áraira és jogi szabályozására, mivel a fent felsorolt technológiák által termelt villamos energia napszakonkénti és éves fluktuációt mutat, melyből következik, hogy a megtermelt többlet energia több esetben - a telep szintén váltakozó igényeiből kiindulva hálózatba történő visszatáplálásával eladásra kerülhet. A jelenleg hatályos átvételi jogszabályt és aktuális árakat a Magyar Energia Hivatal adatbázisából (Függelék 1.) idézem A célszerű megoldások konkrét számításokkal alátámasztott tervezésének leírása Biológiailag aktív szennyvíziszap anaerob fermentációjára épülő biogáz generátor telepítése Elsődleges megoldásnak a biogáz alapú energiatermelés lehetőségét tekintem, több okból: A) A bejövő nagymennyiségű szennyvíziszap magas biomassza értékéből jelenleg semmi nem kerül felhasználásra, ami gazdálkodási szempontból gazdaságtalan B) A telep műszaki berendezéseinek folyamatosan van szüksége villamos energiára. C) A biogázt hasznosító gázmotor jelentős mennyiségű hulladékhőt termel, amely a fermentorok hőigényének kielégítésére kiválóan alkalmas. Tömör összefoglaló a szennyvíziszapból termelt biogázról, előállításáról és a biogáz erőműről. Mi a biogáz? (összetétel, szervesanyag lebontás, biodegradáció, fermentáció) 20

24 Biogáz a szerves anyagokból /pl.: kommunális szennyvíziszap, állati melléktermékek, élelmiszeripari hulladékok stb./ anaerob, azaz oxigéntől elzárt rendszerben, rothasztó mikroorganizmusok segítségével erjesztett metán tartalmú gáz. A biogáz összetétele: -Metán -Szén-dioxid -Nitrogén -Hidrogén -Hidrogén szulfid -Oxigén Biodegradációról, illetve fermentációról abban az esetben beszélünk, ha a mikroorganizmusok hatására természetes feltételek között aerob vagy anaerob körülmények között lebomlás történik. Anaerob fermentáció Szerves anyagok anaerob körülmények közötti lebontásakor metán, víz, széndioxid és energia keletkezik Az anaerob fermentáció szélső hőmérsékleti értékeit -ban szokták megjelölni. Alapvető fontosságú még, hogy a fermentáció hőmérséklete alapján különböztetik meg az anaerob folyamatokat: A biogáz előállítás mikrobiológiai folyamatainak és technológiáinak legfontosabb rendező tényezője a hőmérséklet. A mikroszervezetek más-más csoportja jellemző a mezofil és a termofil hőmérséklettartományában. A mezofil baktériumok között tevékenyek, a termofilok között. 21

25 A biogáz erőmű fontosabb részei Az előtárolóból a fermentorokba bekerülő csökkentett víztartalmú szennyvíziszapot keverni kell. A biológiai folyamatok közül a hidrolízis már itt elkezdődik, melynek következtében a fermentorokba kerülő iszapban a biogáz képződés folyamata felgyorsulhat. Ez a keverék a biogáz-reaktorba jut. 7. ábra: Anaerob rothasztó sematikus működési rajza Újabb rendszerekben a szubsztrátumokat közvetlenül a fermentorba juttatják be, s az egyes anyagok elegyítése itt történik meg: 7. ábra. Ez a biogáz reaktor az erőmű egyik fő része. Készülhet betonból vagy fémből, lehet álló vagy fekvő típusú, tojás vagy hengeres formájú. Meghatározó, hogy a bioreaktor jól tömített, víz és gázálló legyen. Egy keverő-berendezés segítségével a szubsztrátumok jól elegyíthetők, és meggátolható a kiindulási anyagoktól függően az úszó- vagy ülepedő réteg képződése, mert a fermentorban a folyadék felületén képződő úszó kéreg a biológiai folyamatok stabilitását veszélyezteti. A sok szilárd anyag leülepedését a fermentorok aljáról pedig el kell távolítani. A fermentor fűtésével biztosítható a biológiai folyamatok megfelelő lezajlásához szükséges hőmérséklet. A biogázképzésben résztvevő baktériumokat a számukra optimális hőmérséklettartományok alapján három csoportba osztjuk: a pszichrofil baktériumok kb. -ig működnek, a biogáztermelésük igen alacsony. A mezofil tartomány és között helyezkedik el. Ebben a tartományban a baktériumok igen aktívak, képesek a nagyobb hőmérséklet-ingadozásokat is 22

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Biogáz hasznosítás Magyarországon

Biogáz hasznosítás Magyarországon Biogáz hasznosítás Magyarországon Levegő és vízvédelem c. tárgy kiselőadás 2013 Készítette: Kordisz Virág 2013.04.29. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A biogáz áttekintése - fogalma, anaerob biodegradáció

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Megújuló energia Horváth, Róbert

Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Megújuló energia Horváth, Róbert Tartalom 1. A megújuló energiaforrások felhasználása az EU-ban és Magyarországon... 1 1. 1.1. Megújuló energiaforrás alapú villamos-energia

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Bohoczky Ferenc 5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Budapest 2005. január E lõszó Ez a kiadvány a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-ellátás jövõjének kérdéseit

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

BIOGÁZ LEHETŐSÉGEI A MEZŐGAZDASÁG, A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ENERGETIKA SZEMPONTJÁBÓL

BIOGÁZ LEHETŐSÉGEI A MEZŐGAZDASÁG, A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ENERGETIKA SZEMPONTJÁBÓL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak IV. évfolyam Európai Üzleti Tanulmányok BIOGÁZ LEHETŐSÉGEI A MEZŐGAZDASÁG, A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ENERGETIKA SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

Napelem és szélerőmű együttes használata

Napelem és szélerőmű együttes használata Napelem és szélerőmű együttes használata Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, ezért a fosszilis energiahordozók helyett

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK

MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBAN REJLŐ POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ MAGYARORSZÁGI TERÜLETÉN, ÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TELJES TERÜLETÉN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában Oláh Gábor 2013 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Energiapiaci

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben