SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S"

Átírás

1 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület november 29-ei ülésére Határozat száma: 14/2011.(II.25.) Határozat tárgya: Kiliti Szőlőhegy beépíthetőségének vizsgálata A tanulmányterv II. üteme 2011 első felében elkészült. A vizsgálat alá vont terület kiegészült a Csorda úttól délre fekvő kisparcellás területtel. A tanulmányterv II. ütemének dokumentációja nyarán az érdekeltek számára megtekinthető és véleményezhető volt. A beérkezett észrevételek javaslatok ismeretében a képviselő-testület szeptemberi ülésén Siófok város, Kiliti-szőlőhegy fejlesztése tárgyú tanulmánytervének - II. üteme megtárgyalásra került. A tárgyban született (155 /2011. (IX.29.) sz.) képviselőtestületi határozat alapján a rendezési terv módosítási eljárása 2011 decemberében indult el. Az egyeztetési eljárás alapján pontosodott tervezett módosítás jelenleg az állami főépítésznél záró véleményezésen van, valamint jogszabály szerint az érdekeltek számára megtekinthető a helyben szokásos módon (honlapon és a Polgármesteri Hivatalban). A módosítás várhatóan december elejére - az állami főépítész záró véleményének ismeretében valamint az érdekeltek észrevételei alapján - lesz véglegesíthető, ezután kerül a képviselő-testület elé döntésre. (A választ adta: polgármesteri kabinet városi főépítész) Határozat száma: 147/2011.(VIII.15.) Határozat tárgya: Siófok hő központok hőigényének kielégítése biomassza felhasználásával c. KEOP /B/ jelű pályázat szerinti beruházás önerejének biztosítása A Képviselő-testület a Siófok hő központok hőigényének kielégítése biomassza felhaszn{l{s{val KEOP p{ly{zathoz szükséges önerő összegét, Ft-ot a évi költségvetése terhére biztosítja, mely összeget a projektet megvalósító Termofok Kft. sz{ml{j{ra a t{mogat{si szerződés megkötésének feltételeként {tutalja. A hat{rozatban megjelölt összeg {tutal{sra került, az ir{nyító hatós{g a Termofok Kft.- vel a t{mogat{si szerződést megkötötte. (A választ adta: Siófok Holding ügyvezető igazgatója) Határozat száma: 158/2011.(IX.29.) Határozat tárgya: A Siófok Városgazdálkodási holdinghoz tartozó társaságok közötti jogviszony cégjegyzékbe történő bejegyzése

2 2 Siófok Város Képviselő-testülete döntött a Siófok Városgazdálkodási Holdinghoz tartozó társaságok közötti jogviszony cégjegyzékbe történő bejegyzéséről. A Cégközlönyben közzétett hirdetmény második megjelenését követően a bejegyzési kérelem benyújtásra került, a bejegyzés megtörtént. (A választ adta: Siófok Holding ügyvezetője igazgatója) Határozat száma: 160/2011.(IX.29.) Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft és a Termofok Kft. hitelkérelme A Balaton-parti Kft. és a Termofok Kft. hitelkérelmét a Képviselő-testület támogatta, hozzájárult, hogy a Balaton-parti Kft. 200 millió forint folyószámla hitelkeretet, és 200 millió forint forgóeszköz hitelt vegyen igénybe az ERSTE Banktól, valamint a Termofok Kft. 60 millió forintos folyószámla hitelének megújítását is jóváhagyta. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert és a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy a kezességvállalásra illetve a szerződések megkötésére vonatkozó okiratokat aláírja. Az ERSTE Bank Zrt., és a Balaton-parti Kft., valamint a Termofok Kft. közötti szerződéskötések a Képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően megtörténtek. (A választ adta: Siófok Holding ügyvezetője) Határozat száma: 229/2011.(XII.15.) Határozat tárgya: A 9396 és 9675/12 hrsz-ú földrészletek használati megosztása, használati jog alapítása a Termofok Kft. javára A Képviselő-testület a 9396 és 9675/1 hrsz-ú földrészletek használati megosztását jóváhagyta, és a Kórház területén lévő kazánház üzemeltetéséhez szükséges földrészletekre használati jogot alapított a Termofok Kft. javára. A határozatban foglaltaknak megfelelően a Termofok Kft. és az Önkormányzat között a szerződés létrejött, a Termofok Kft. javára a használati jogot a Siófoki Földhivatal bejegyezte. Határozat száma: 30/2012.(III.29.) Határozat tárgya: A Településszerkezeti Terv, valamint HÉSz szabad strand ellátóhelyeire vonatkozó módosítását meglapozó településfejlesztési döntés A képviselő-testületi döntés értelmében - az "ellátóhelyek"-et érintő tömbök területfelhasználási-, övezeti besorolásának felülvizsgálata céljával - településrendezési eszközeink módosítási eljárása 2012 áprilisában megindításra került. Az előzetes véleménykérés befejeződött. Jelenleg a módosítás un. közbenső véleményezése van folyamatban. Ennek összesítése, eredménye november végére várható, majd - az esetleges véleményeltérések egyeztetése után - a már egyeztetett módosítás tervezete 2013 első felében kerülhet a nyilvánosság elé, azután pedig a képviselő-testület elé döntésre (A választ adta: polgármesteri kabinet városi főépítész)

3 3 Határozat száma: 45/2012.(III.29.) Határozat tárgya: A Siófok, Kálmán I. sétány 3. sz. alatti ingatlan hasznosítása A képviselő-testület ezen határozatával jóváhagyta a Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között március 1-től február 28-ig tartó határozott időtartamú hasznosítási szerződést, melynek keretében a Siófok, Kálmán Imre sétány 3. szám alatti ingatlanban Továbbképző Központ fog működni. A szerződés a képviselő-testület határozatában foglaltak alapján megkötésre került, a korábban a Termofok Kft.-vel ugyanezen ingatlanra megkötött 15 éves bérleti szerződés február 29-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Határozat száma: 48/2012.(III.29.) Határozat tárgya: A siófoki 6746 hrsz-ú ingatlan 480 nm-es területrészének bérbeadása A képviselő-testület jóváhagyta a Balaton-parti Kft. és Antal Jánosné egyéni vállalkozó között 99 év időtartamra szóló bérleti szerződést a 6746 hrsz-ú ingatlan 484 m2-es területrészére. A szerződés megkötésre került. Határozat száma: 49/2012.(III.29.) Határozat tárgya: A Siófok, Gamászai Strand bérleti szerződésének meghosszabbítása A Siófok, Gamászai strand bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában a képviselő-testület a Sió-Csarnok Kft. bérlő kérelmét jóváhagyta, mely alapján 20 évre, március 31. napjáig köthető meg a Balaton-parti Kft.-vel a bérleti szerződés. A szerződés megkötésre került. Határozat száma: 50/2012.(III.29.) Határozat tárgya: A Siófok, Vámház u. 2. sz. alatti Vásárcsarnok bérleti szerződésének meghosszabbítása A Siófoki Vásárcsarnok bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában a képviselőtestület a Sió-Csarnok Kft. bérlő kérelmét jóváhagyta, mely alapján 20 évre, azaz március 31. napjáig köthető meg a Balaton-parti Kft.-vel a bérleti szerződés. A szerződés megkötésre került. Határozat száma: 73/2012.(V.03.) Határozat tárgya: A Siófok, Szent László utcai ingatlan (2627 hrsz. ) bérleti ügye A képviselő-testület a Szent László utcának a Fasor sétány és a Csúszda utca közötti szakaszán 47 db gépjármű parkolót a Balaton-parti Kft. részére jogutódlás jogcímén újabb öt év időtartamra bérbe adja.

4 4 A szerződés megkötésre került, a Balaton-parti Kft. az idegenforgalmi szezon folyamán a fizető parkolókat hasznosította. Határozat száma: 78/2012.(V.03.) Határozat tárgya: Döntés a Siófok, Horgony u. 1. sz. alatti ingatlan tervezett fejlesztésére benyújtandó Dél-Dunántúli Operatív program: komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása tárgyban A képviselő testület jóváhagyta a Siófok, Horgony u. 1. szám alatti ingatlan fejlesztésére a DDOP-2.1.1/E,F-12 pályázatra benyújtásra kerülő anyagot. A projekthez szükséges önerőt, előkészítési költségeket a Blueprint Entertainment Zrt. biztosítja. A Balaton Élménypark Kft. nevű projektcégen belül a Balaton-parti Kft. 76% részesedéssel bír, ellenérték fejében a földhasználati jogot biztosítja a projekthez. A területen óriásakvárium kerül megvalósításra. A pályázat benyújtásra került, az irányító hatóság őszén arról tájékoztatta a p{ly{zót, hogy a projekt javaslat nem került a t{mogatott projektek közé. Határozat száma: 85/2012.(V.24.) Határozat tárgya: A Coca-Cola Magyarország Kft.-vel korábban kötött bérleti szerződés módosítása (jogutódlás a bérlő személye tekintetében) A képviselő-testület jóváhagyta a Coca-Cola Magyarország Kft. és a Balaton-parti Kft. közötti bérleti szerződés módosítását. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Coca-Cola által kiírt pályázat első helyezettjével, a Beach Club Kft.-vel kötötte meg a Coca-Cola, mint bérlő jogutódjaként a bérleti szerződést a Balaton-parti Kft. A bérleti szerződés módosítása a bérbeadó, a régi bérlő és az új bérlő között aláírásra került. A évi idegenforgalmi szezonban a Beach Clubot már az új bérlő üzemeltette. Határozat száma: 117/2012.(VI.22.) Határozat tárgya: Siófok Város közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási szerződésének felmondása, új szerződés megkötése A képviselő-testület úgy határozott, hogy Siófok közigazgatási területén az E.ON Zrt., valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat üzemeltetésével és karbantartásával az Önkormányzat a Balaton-parti Kft.-t bízza meg július 1-től kezdődő három év határozott időre. A korábban a Termofok Kft.-vel kötött szerződés július 1-től kezdődő hatállyal közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre, a továbbiakban a Termofok Kft. alvállalkozóként folytassa a tevékenységet. A szerződés a képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően megkötésre került, a Termofok Kft. alvállalkozóként vesz részt a szolgáltatás biztosításában.

5 5 Határozat száma: 122/2012.(VII.05.) Határozat tárgya: Hulladékgazdálkodási konzorciumi döntések alapján szükséges döntések meghozatala A képviselő-testület a Hulladékgazdálkodási Konzorcium döntésének következtében úgy határozott, hogy a Balaton és Sió Nonprofit Kft. kerüljön végelszámolásra. Utasította a Balaton-parti Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. A Balaton-parti Kft., mint a Balaton és Sió Nonprofit Kft. egyedüli tagja kinevezte a végelszámolót, gondoskodott a tevékenységet lezáró mérleg elkészítéséről, melyet jóváhagyásra beterjesztett a végelszámoló a NAV-hoz. A folyamatban lévő intézkedések és a projekt utóellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok és iratok a Konzorcium gesztora által megbízott ügyintéző részére kerültek átadásra. Határozat száma: 132/2012.(VIII.16.) Határozat tárgya: SIOK Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP pályázat benyújtásának elvi támogatása A Siófoki Integrált Oktatási Központ a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése címmel szeptember 24-én a pályázatot benyújtotta. (A választ adta: SIOK főigazgatója) Határozat száma: 133/2012.(VIII.16.) Határozat tárgya: A SIOK telephelyein létszámcsökkentés A SIOK augusztus 31-vel a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 1 fő pedagógus álláshelyet, illetve a SIOK Széchenyi István Általános Iskolában 1 fő pedagógus álláshelyet megszüntetett. (A választ adta: SIOK főigazgatója) Határozat száma: 134/2012.(VIII.16.) Határozat tárgya: A Gondozási Központ takarító álláshelye munkaidejének csökkentése A döntés értelmében szeptember 1-től a Gondozási Központ Szakmai Programjában és SZMSZ-ében az 1 fő takarító státuszt érintő változás átvezetésre került. (A választ adta: Gondozási Központ vezetője) Határozat száma: 135/2012.(VIII.16.) Határozat tárgya: Elvi állásfoglalás közös Polgármesteri Hivatal kialakítására Balatonendréd Község Önkormányzatával A képviselő-testület elviekben támogatja, hogy Balatonendréd Község Önkormányzatával közös Polgármesteri Hivatal kerüljön kialakításra január 1. napjától, az új

6 6 önkormányzati törvény előírásai alapján. Késmárki Tibor, Balatonendréd polgármesterével a tárgyalások megkezdődtek. Határozat száma: 136/2012.(VIII.16.) és 156/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: A Siófok, Petőfi sétány 1. sz. alatti ingatlan (Kodolányi János Főiskola épülete) hasznosítása A Petőfi sétány 1. sz. alatti (Kodolányi épülete) ingatlant jelenleg még a főiskola használja. Decemberben kerül sor az ingatlannak a Kaposvári Egyetem részére történő átadására. Határozat száma: 138/2012.(VIII.16.) Határozat tárgya: A Béke Jóságos Angyala szobor új helyszínéről, annak talapzatára tervezett feliratról A képviselő-testülete a 118/2012.(VI.22.) számú határozatának 1./ pontjában szereplő helyszínt módosította és jóváhagyta, hogy a P.T. Sztronszkij orosz szobrászművész szobra a siófoki hajókikötő bejáratának keleti oldalán, a Balatoni Hajózási Zrt. területén kerüljön elhelyezésre azon a jelzőfényként szolgáló oszlopon, amelyet a mólófej felújításának keretében cserélnek ki. Az avatás a Finnugor Népek Nemzetközi Konferenciáján ünnepélyes keretek között felavatásra került. Határozat száma: 145/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: A Siófok Városgazdálkodási Holding megalakulása miatt Siófok Város Önkormányzata és a Termofok Kft., valamint a Siótour Kft. között fennálló szerződések módosítása A döntéssel érintett szerződések a határozatnak megfelelően átcedálásra és aláírásra kerültek. Határozat száma: 146/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: A Balaton és Sió NKft., v.a szerződéses jogviszonyainak rendezése A döntéssel érintett szerződések a határozatnak megfelelően átcedálásra és aláírásra kerültek. (A választ adta :polgármesteri kabinet) Határozat száma: 148/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: A Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása Siófok Város Önkormányzata a Balatonkiliti Református Egyházközség részére a gyülekezeti ház felújítása céljából 2,5 millió Ft támogatást nyújtott a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A támogatási szerződés aláírásra, az összeg átutalásra került.

7 7 Határozat száma: 149/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: A Siófoki Református Egyházközség támogatása Siófok Város Önkormányzata a Siófoki Református Egyházközség részére a siófoki református templom tetőszerkezetének felújítása céljából 2,5 millió Ft támogatást nyújtott a évi költségvetés általános tartaléka terhére. A támogatási szerződés aláírásra, az összeg átutalásra került. (A választ adta:polgármesteri kabinet) Határozat száma: 152/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: A siófoki 6741 hrsz-ú ingatlan (Thanhoffer villa) Balaton-parti Kft. használatába adása A képviselő-testület döntést hozott, mely szerint az Önkormányzat és a Balaton-parti Kft. között május 2-án megkötött bérleti szerződés tárgyát képező Siófok, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlan (Thanhoffer villa) 25 éves határozott időre kerül bérbeadásra a Balaton-parti Kft. részére évi 10 millió forint + áfa bérleti díj ellenében. A Balaton-parti Kft. vállalta az ingatlan felújítását, a rekonstrukcióhoz szükséges fedezetet az Önkormányzat tartaléktőke emeléssel biztosítja a évi költségvetés terhére. A megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően az ingatlan rekonstrukciója folyamatban van, várhatóan első negyedévében a műszaki átadás és a használatba vételi eljárás lezajlik, azt követően lesz esedékes a tartaléktőke emelés. (A választ adta:siófok Holding ügyvezető igazgató) Határozat száma: 153/2012.(IX.26.) Határozat tárgya:.személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása A szerződés meghosszabbítására a pályázati felhívást elkészítettük, közzétettük. A beadás határideje Várható szerződéskötés (A választ adta: műszaki osztályvezető) Határozat száma: 158/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: Stratégiai partnerségi keret-megállapodás jóváhagyása a Megújuló HANGYA_2010. Szövetkezettel A képviselő-testülete támogatta Siófok Város Önkormányzat partneri részvételét a Megújuló HANGYA-2010 Szövetkezet által indított programban oly módon, hogy Siófok Város Önkormányzata, mint főpályázó a kísérleti mintaprojektbe konzorciumi tagként kívánta bevonni a Somogyi TISZK Középiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot. A stratégiai partnerségi keret-megállapodás aláírására került a Megújuló HANGYA Szövetkezettel.

8 8 Határozat száma: 161/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla hitel szerződéseinek meghosszabbításához A képviselő-testület a Balaton-parti Kft. 200 millió forint összegű forgóeszköz hitel szerződésének és 200 millió forint összegű folyószámla hitel szerződésének egy évvel történő meghosszabbításához hozzájárult, felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzőt a kezességvállalási szerződés és a kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására. Mindkét szerződés meghosszabbítása a képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően megtörtént. (A választ adta:siófok Holding ügyvezető igazgató) Határozat száma: 165/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: Emléktáblák elhelyezése (Széchenyi I., folyamőrök emlékére) A képviselő-testülete támogatta a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 31/2012.(IX.20) számú határozatában foglalt kezdeményezését, miszerint a városban kerüljön elhelyezésre a balatoni aknamentesítést végző katonák emlékére készült emléktábla a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt helyszínen: a Béke Jóságos Angyala szobor talapzatán. A képviselő-testület támogatta, hogy a balatoni gőzhajózás megteremtője, Széchenyi István emlékére 1960-ban készített emléktábla is a Béke Jóságos Angyala szobor talapzata szabad felületén kerüljön elhelyezésre. Az elhelyezésről Vida Árpád tervezőt és a BAHART-ot is értesítettük, a felállítást a BAHART végzi. Határozat száma: 166/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: Semmelweis Alapítványnál kuratóriumi tag csere A képviselő-testület Dr. Balázs Árpád polgármester lemondását a Semmelweis Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztéről elfogadta, egyúttal a képviselő-testület a kuratórium elnökének megválasztotta Démuth Pál alpolgármestert. A döntést követően a lemondó nyilatkozat megküldésre került az alapítvány számára, az átvezetés folyamatban van. Határozat száma: 168/2012.(IX.26.) Határozat tárgya: Vélemény Siófok Város Kórház - Rendelőintézete igazgató álláshelyének betöltésére érkezett pályázatokról A Siófoki Kórház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokról a képviselő-testület döntése megküldésre került a GYEMSZI-nek. A végső döntésről értesítés még nem érkezett ez idáig. Kérem a fentiekben adott válaszok elfogadását. S i ó f o k, november 22. Dr. Balázs Árpád polgármester

9 9

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2013. szeptemberi rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban 5. napirendi pontot, mely Javaslat a DSZSZ Kft. ügyvezetői

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. február 06-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-25/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt határidejű

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben