Finanszírozási lehetőségek 2014.december 11. Csanaky Lilla (ENERGIAKLUB) Önkormányzati képzés - Szászvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Finanszírozási lehetőségek 2014.december 11. Csanaky Lilla (ENERGIAKLUB) Önkormányzati képzés - Szászvár"

Átírás

1 Finanszírozási lehetőségek 2014.december 11. Csanaky Lilla (ENERGIAKLUB) Önkormányzati képzés - Szászvár

2 Tartalom Termelési támogatás Beruházási támogatások Az EU pályázati rendszerei Hazai operatív programok Egyéb hazai pályázati lehetőségek Nemzetközi pályázatok Piaci finanszírozás

3 Legfontosabb szempontok Támogatás típusa? Donor/bíráló/közreműködő szervezet Finanszírozás üteme (részletekben?mikor?) Elszámolható beruházás? Önállóan/konzorciumban pályázható Fontos szempontok: Pályázók köre, Projektméret, Támogatási intenzitás, Elszámolható költségek, Futamidő, Pályázat nyelve (magyar/angol)

4 Termelési támogatások A termelési támogatások jellemzői: A megújuló energiaforrások segítségével termelt energiamennyiség után járnak a termelőnek. A garantált áras kötelező átvételi rendszer (feed-in tariff scheme) bizonyos piaci szereplőket a megtermelt energia átvételére és meghatározott átvételi ár kifizetésére kötelez. Legnagyobb előnye, hogy kiszámítható befektetői környezetet teremt, jó alapot nyújt a pénzügyi tervezéshez, és csökkenti a befektetések kockázatát. Hozzájárul ahhoz, hogy a beruházók jó minőségű, magas hatékonysággal működő rendszerekbe fektessenek be, továbbá elősegíti, hogy ott üzemeltessenek nagy teljesítményű berendezéseket, ahol leginkább gazdaságos a termelés (kedvezőek a természeti adottságok, rendelkezésre áll megfelelő alapanyag, stb.). 4

5 Termelési támogatások A termelési támogatások jellemzői: Alkalmas bizonyos megújuló energiaforrások célzott támogatására technológiánként differenciált tarifa megállapításával, a támogatási struktúra jól alakítható a technológiák fejlődéséhez alkalmazkodva, és hosszútávon nagy diverzitású technológiamixet eredményez. Szinte lehetetlen pontosan előrejelezni, hogy a támogatás milyen mértékű teljesítménynövekedést generál. Ez nem csupán a költségvetési tervek kidolgozása elé gördít akadályokat, de a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó nemzeti célszámok elérésének ütemezését is megnehezíti. 5

6 Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) KÁT rendszer: A VET alapján a KÁT rendszerben villamos energiát termelő erőművek egy külön mérlegkört alkotnak, amelyet az átviteli rendszerirányító (MAVIR) hozott létre. A KÁT mérlegkör kiegyenlítéséről az átviteli rendszerirányító gondoskodik. A Kötelező Átvételi Rendszer a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia átvételét biztosítja. Ez tehát nem közvetlenül a beruházás támogatásra fordítódik, hanem egy előre meghatározott árat és a villamos energia kötelező átvételét biztosítja. Az árakat a jogalkotó állapítja meg, a beépített kapacitás nagysága alapján, emiatt fontos, hogy megfelelően tájékozott legyen az aktuálisan elérhető technológiák megtérüléséhez szükséges árakról. 6

7 Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) Január 1-től érvényes árak: Csúcs 2 Völgy 2 Mélyvölgy 2 A MEKH előtt (vagy addig benyújtott kérelemre) hozott határozata alapján termelt Nem nap- és szélerőműben termelt 38,45 34,42 14,05 20 MW vagy annál kisebb erőműben (kivéve: naperőmű) termelt 36,30 32,49 13,26 A MEKH után hozott határozata4 alapján termelt 20 MW-nál nagyobb, de legfeljebb 50 MW-os erőműben termelt (kivéve: szélerőmű nov. 30-tól) 29,04 25,99 10,60 Használt berendezést 3 is tartalmazó erőműben termelt 22,58 14,45 14,45 Hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 34,05 23,46 12,24 7

8 8

9 Beruházási támogatások A beruházási támogatások jellemzői: Célja, hogy a megújuló energiát hasznosító megoldásokat a felhasználók számára vonzóbbá tegye Főleg a kevésbé érett technológiák kisléptékű beruházásainak támogatására alkalmazható hatékonyan. Lehetőséget ad például a technológiai diverzifikáció érdekében meghatározott technológiák kiemelt támogatására. A támogatottak körében is népszerű, mert a beruházók jobban értékelik, ha közvetlenül pénzt kapnak, mintha például adókedvezményeket vehetnek igénybe. 9

10 Beruházási támogatások A beruházási támogatások jellemzői: Terhet rónak az állami kasszára -> a pályázati rendszer meghirdetése a mindenkori politikai napirenden és államháztartási helyzeten múlik. Állami források ingadozása -> úgynevezett stop-and-go fejlődés -> gátolja a befektetői bizalom kialakulását. Az előre kifizetett támogatás nem garantálja a beruházás minőségét és a megtermelt energia mennyiségét. 10

11 Beruházási támogatások Forrás: Pécs MJV Energiastratégiája, Kék Gazdaság Klaszter 11

12 Az EU pályázati rendszerei Az Unión belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentését a Strukturális és Kohéziós Alapok három célkitűzésen keresztül finanszírozták között: Konvergencia célkit lkitűzés: a legelmaradottabb régiók kohézióját segíti elő. Ez a célkitűzés biztosít keretet a hazai operatív programoknak (KEHOP, TOP, stb.) Regionális versenyképess pesség és foglalkoztatás célkitűzés: Közép-Magyarországi Régió veheti igénybe (KMOP volt) Európai Területi Együttm ttműködés célkit lkitűzés (INTERREG): az Unió területének erőteljesebb integrációját segíti elő.

13 Az EU pályázati rendszerei Környezetvédelemi programok: LIFE (L Instrument Financier pour l Environnement), Zöld Beruházási Rendszer Foglalkoztatási programok: PROGRESS, START (korábbi Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezte), Szemléletformálási/oktatási programok: Leonardo, Comenius, Grundtvig (ERASMUS+), Zöld Forrás, Nemzeti Együttműködési Alap

14 Hazai operatív programok as periódus: Partnerségi Megállapodás : elfogadva EU TEMATIKUS CÉL 4: Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban (CO 2, nap-geo-biomassza, energiahatékonyság) KEHOP: állami és lakossági fejlesztések, távhő (KA), GINOP: vállalkozások, energetikai pénzügyi eszközök (ERFA), a helyi önkormányzatok cégei a közötti időszakban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül nyújthatják be pályázataikat TOP: önkormányzati fejlesztések (ERFA), VP: mezőgazdasági vállalkozások, vidékies települések közösségi beruházásai (EMVA)

15 Prioritási tengely megnevezése Alap Teljes összeg EU+HUN (Mrd HUF) A teljes keret %- ában 1. A klímav maváltoz ltozás hatásaihoz való alkalmazkodás KA 308,36 27,6 2. Települési vízell zellátás, szennyvíz-elvezet elvezetés és tiszt tisztítás, s, szennyvízkezel zkezelés fejlesztése se 3. Hulladékgazd kgazdálkod lkodással és kármentes rmentesítéssel ssel kapcsolatos fejlesztések sek KA 367,07 32,8 KA 118,10 10,6 4. Természetv szetvédelmi és élővil világ-védelmi fejlesztések sek ERFA 30,66 2,74 5. Energiahatékonys konyság növel velése, megújul juló energiaforrások alkalmazása KA 293,57 26,26 ÖSSZESEN 1117,77 100

16 KEHOP 5. prioritástengely A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése: Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis kapacitású tároló rendszerek létesítése Demonstrációs célú projektek

17 KEHOP 5. prioritástengely Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával Új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása/megújuló alapra helyezése Közvilágítás korszerűsítése Energiamenedzsment rendszerek Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására

18 TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Célja: gazdasági növekedés és a foglakoztatás bővítése, helyi közösségek megerősítése Az operatív programon belül támogatható célkitűzések közé tartoznak többek között: térségi gazdaságfejlesztés, befektetők és a lakosság számára vonzó környezet kialakítása, közösségi szolgáltatások fejlesztése

19 TOP Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken Cél: energiahatékonyság fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése (települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben ) 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben működő intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztésére és az épületek megújuló energia-felhasználásának növelésére igényelhető támogatás Maximális támogatási intenzitás: 100%

20 GINOP Pénzügyi eszközök \ Intelligens energiahasználat \ Megújul juló energia és energia-hat hatékonys konyság támogat mogatása Cél: Épületek energetikai korszerűsítése, távhő-rendszerek energiahatékony fejlesztése, megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése Lakóépületek, középületek letek, nonprofit szektor épületei: energiahatékonysági korszerűsítés, megújuló energiaforrások alkalmazása, távhőrendszerek komplex energetikai korszerűsítése Vissza nem térítendő támogatások kedvezményes pénz nzügyi eszközökkel kkel tört rténő kiegész szítése se, a piaci forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutó célcsoportok finanszírozási lehetőségének megteremtése

21 Zöld Beruházási Rendszer Forrása: a kiotói CO 2 egységek átruházásából befolyó bevétel. A kvóták értékesítéséből származó bevétel az ún. Zöld Beruházási Rendszer keretében klímavédelmi célokat szolgál, így csak olyan intézkedések támogathatóak belőle, mely beruházásokkal üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentést érnek el. Pályázók köre: Természetes személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, helyi önkormányzatok, az építtető szervezet, illetve egyes kiírások esetében időskorúak, nagycsaládosok, fogyatékkal élők, regisztrált munkanélküliek érdekvédelmével foglalkozó alapítványok, egyesületek. Utófinanszírozás, kb. 30%-os alaptámogatás+klímabónusz (hatékonyság alapján)

22 Zöld Beruházási Rendszer Tervezett ZBR programok: A kormány egy megreformált, innovatív ZBR pályázati rendszer kialakítását tűzte ki célul. Mély felújítási alprogramok és az új építésű energiahatékony lakóépületek támogatására kiírt pályázatok Innovatív finanszírozási megoldás, a ZBR Hitel Garancia Alap: állam által garantált hitel a pályázatban szükséges önrész megfizetéséhez. 22

23 START (kazán)program Belügyminisztérium 2011 Céljai: hátrányos helyzetű kistérségi települések közintézményeinek már meglévő fűtési rendszerét alternatív megoldásokkal kiegészíteni Az érintett falvak, városok közvetlen környékén keletkező és megtermelhető, fás szárú növények fűtőanyagként történő hasznosítását rendezni Elsősorban a fával és faaprítékkal működő és főleg magyar tulajdonú cégek kazánjainak beszerzése, a működtetéséhez szükséges biomasszát folyamatosan tudja az önkormányzat biztosítani 5 évig kell üzemeltetni, max. 75kW. A pályázaton olyan települések vehettek részt, amelyek a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20 százalékát saját forrásból fedezni tudták. 23

24 LEADER Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért Az 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő vidéki térségekben Európa vidéki térségei nagyon különbözőek, ezért a program célja a helyi közösségek kezébe adni a döntési lehetőséget (fejlesztési irányok) Földrajzilag összefüggő, ezer fő közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítására ben országszerte 96 helyi közösség alakult, az összes LEADER részvételre jogosult település részvételével (3020 falu és kisváros), 2008-tól HACS-ok

25 Nemzetközi pályázatok Főbb jellemzők: Non-profit szervezetek, oktatási intézmények és önkormányzatok pályázhatnak, Konzorciumok pályázhatnak (meghatározott számú partner és ország bevonása) Beruházásra a költségvetés kis hányada fordítható Utófinanszírozás(előleg!) Önerő minimális (5%) Futamidő: 2-3 év

26 Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország szomszédos országaival kétoldalú határmenti együttműködési programokat dolgozott ki. Baranya megye települései földrajzi elhelyezkedésükből adódóan ebben a programban pályázhatnak (1) Fenntartható környezet és turizmus, (2) Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrásfejlesztés. Támogatás mértéke: 85% ERFA + 10% Magyar Állam A program folytatása előkészítés alatt áll.

27 Közép-Európai Program (Central Europe) A transznacionális program célja a térségébe tartozó tagországok közötti területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Prioritások: Innovációs együttműködések versenyképes KE érdekében Alacsony CO2 kibocsátási si stratégi giák (tapasztalatcsere energiahatékonys konysági megoldások kapcsán közint zintézm zményekben, stratégiai tervezés, stb.) Természeti és kulturális erőforrások védelme Közlekedésfejlesztés,KE elérhetőségének javítása Kétkörös eljárás, első kiírás várhatóan 2015 januárban

28 Várható prioritásai a hagyományos transznacionális együttműködési témákat fedik le, pl. innováció, közlekedés, környezetvédelem stb. Budapesti irányítás A SEE program utódja, kritériumok várhatóan hasonlóak lesznek Duna transznacionális program

29 Interreg Europe ( ) + Horvátország Tematikus célok: kutatás-fejlesztés, KKV fejlesztés, alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés, környezetvédelem Első kiírás: 2015 február

30 Horizon 2020 Prioritások: a tudományos kiválóság támogatása (K+F+I) az ipar vezető szerepének erősítése, technológiafejlesztések a társadalmi kihívások kezelése: kezdeti kutatásoktól a fogyasztókig. Energetikai fejlesztések kapcsán releváns területek: II. Társadalmi kihívások / 3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia

31 Kedvezményes hitelek A piaci árfolyamnál kedvezőbb kamatkonstrukció által javítják a beruházások gazdaságosságát. A háztartási szektorban nem túl népszerűek. Sokan ódzkodnak tőle, hogy hitelből finanszírozzák befektetéseiket A kedvezményes kamatozású hitelek inkább nagyobb léptékű beruházásoknál alkalmazhatóak eredményesen. Elfogadottsága a politikusok körében általában kedvező, mert kisebb terhet ró az állami költségvetésre, mint a beruházási támogatások. A korszerű hiteltermékek (például az állami garancia intézménye) révén olyan ingatlantulajdonosok is telepíthetnek megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezéseket, akik nem rendelkeznek a beruházáshoz szükséges önerővel. 31

32 Energiatakarékossági Hitel Alap Kedvezményes kamatozású hitellel segítette az energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósítását és a megújuló energiaforrások hasznosítását. Az alap kezelője az Energia Központ Nonprofit Kft. (majd NKEK) volt, a hitelezést a Kereskedelmi és Hitel Bank Rt. végezte. A kedvezményes hitelre vállalkozások és önkormányzatok pályázhattak. Célja: a nemzetgazdaság energiaigényességének mérsékléséhez, az energiaköltségeinek csökkentéséhez, a környezetszennyezés mérsékléséhez, valamint az importfüggőség csökkentéséhez való hozzájárulás. 32

33 Panel Plusz Hitelprogram A "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként a Panel Plusz Hitelprogram a lakóközösségek és a helyi önkormányzatok részére a panellakások energia-megtakarítást eredményező felújításának finanszírozását segíti Lakásonként max 1,25 millió Ft

34 ESCO finanszírozás 2006/32/EK: az ESCO (Energy Service Company - Energetikai Szolgáltató Vállalat) az a természetes vagy jogi személy, aki energetikai és/vagy energiahatékonysági szolgáltatást nyújt a felhasználó létesítményei számára, részt vállalva annak gazdálkodási kockázatából. A szolgáltatás ellenértékének a fedezete (részben vagy egészben) az energiahatékonysági beavatkozás kell legyen, egy Energiatakarékossági Szerződésben (EPC) előre lefektetett teljesítési kritérium rendszer alapján. Szolgáltatásaik: felmérés, tervezés, pályázatkésztés, engedélyezés, kivitelezés, finanszírozás, üzemeltetés, karbantartás és javítás, primerenergia szállítás Futamidő: 5-15 év Magyarországon: világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés és Ipari és távhő korszerűsítések

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Csanaky Lilla ENERGIAKLUB

2014. október Fenntartható települési energiastratégiától a cselekvési tervig - Útmutató önkormányzatok részére készítette: Csanaky Lilla, Irmalós Zsuzsanna 1 Impresszum Szerző: Csanaky Lilla (Energiaklub)

Részletesebben

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon

Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Energiahatékonyság jogi és pénzügyi szabályozása Magyarországon Subject: Tájékoztató a vállalatoknak a SET 2015. április 9-i Join team meeting keretében Összeállította: Lakatosné Győri Katalin TMTE 1.

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztési főosztály 2011. május 19. Az előadás tartalma

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

1. A program céljának leírása

1. A program céljának leírása J a v a s l a t az Új Széchenyi Tervhez Energiahatékony Építési Program Csökkentsük otthonaink és közintézményeink energiaszámláját! 1. A program céljának leírása Magyarországnak a gazdasági válságból

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése. Bálint Eszter főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium eszter.balint@ngm.gov.

A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése. Bálint Eszter főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium eszter.balint@ngm.gov. A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése Bálint Eszter főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium eszter.balint@ngm.gov.hu Forma: Partnerségi Megállapodás Szabályozási keret legfontosabb

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

2012. októberi hírek

2012. októberi hírek 2012. októberi hírek Pályázati hírek Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak Telephelyfejlesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 9 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 9 0.2. Felhasznált adatok, források... 10 Az energiamérleg kiindulási adatai, felhasznált irodalom... 11 I. Helyzetfelmérés... 12

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben