SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3."

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága október 24.-én (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület október 24-én tartandó ülésének előkészítése: 1. A Sárvár Távhő Kft. KEOP-5.4.0/ azonosítószámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével programhoz kapcsolódó projektje kapcsán a a) Projektmenedzsment tárgyú szerződés jóváhagyása b) Műszaki ellenőrzés (Mérnöki tevékenységek) tárgyú szerződés jóváhagyása c) Kiviteli tervek készítése tárgyú szerződés jóváhagyása (helyszíni kiosztás) 2. Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítása, Az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, módosítása tárgyú beszerzés kapcsán az eljárás eredményének a megállapítása és a nyertes ajánlattevő kiválasztása. (helyszíni kiosztás) Saját hatáskör 3. A Sárvár Távhő Kft. KEOP-5.4.0/ azonosítószámú, Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével programhoz kapcsolódó projektje kapcsán a Tájékoztatás és nyilvánosság tárgyú szerződés jóváhagyása (helyszíni kiosztás) 4. Bankszámlavezetést biztosító pénzügyi szolgáltatás nyújtása tárgyú beszerzési eljárásban az eljárás fajtájának a meghatározása és az ajánlattételi felhívás jóváhagyása Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület október 24-én tartandó ülésének előkészítése: 1. Tulajdonosi hozzájárulás Battyhány 14. előtető (helyszíni kiosztás) 2. Pályázat benyújtása a Sárvár, Széchenyi u. 7. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati felhívásra. 3. A Pannon Etanol Ipari és Kereskedelmi Kft. (2040, Budaörs, Fodros u. 45/b.) tulajdonában álló viziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodás jóváhagyása (helyszíni kiosztás) 4. Tájékoztatás a Sárvár külterület 0320/4 hrsz-ú ingatlan (új köztemető) kisajátítással kapcsolatos kártalanítás megállapításához kapcsolódó kiegészítő szakértői véleményről. A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések:

2 5. Tájékoztatás elszáradt fák kivágásával felmérés eredményéről. (helyszíni kiosztás) 6. Bejczi Lajos és Szalai Noémi jelzálog áthelyezési kérelme 7. Németh Péter és hts-a Németh Péterné Sárvár, Petőfi S. u. 35. III. emelet 11. szám alatti lakosok jelzálog áthelyezési kérelme 8. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Aranyos ér (1106 hrsz) egy szakaszának használatához 9. A Sárvár, Nádasdy u. 29. szám alatti ingatlan épületének bontása (helyszíni kiosztás) Sárvár, október 22. Papp József sk. a bizottság elnöke

3 Tartalomjegyzék 1. napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás Batthyány 14. előtető (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra.) napirendi pont Pályázat benyújtása a Sárvár, Széchenyi u. 7. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati felhívásra napirendi pont A Pannon Etanol Ipari és Kereskedelmi Kft. (2040, Budaörs, Fodros u. 45/b.) tulajdonában álló viziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodás jóváhagyása (helyszíni kiosztás) napirendi pont Tájékoztatás a Sárvár külterület 0320/4 hrsz-ú ingatlan (új köztemető) kisajátítással kapcsolatos kártalanítás megállapításához kapcsolódó kiegészítő szakértői véleményről napirendi pont Tájékoztatás elszáradt fák kivágásával felmérés eredményéről. (Helyszíni kiosztás.) napirendi pont Bejczi Lajos és Szalai Noémi jelzálog áthelyezési kérelme napirendi pont Németh Péter és hts-a Németh Péterné Sárvár, Petőfi S. u. 35. III. emelet 11. szám alatti lakosok jelzálog áthelyezési kérelme napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Aranyos ér (1106 hrsz) egy szakaszának használatához napirendi pont A Sárvár, Nádasdy u. 29. szám alatti ingatlan épületének bontása (helyszíni kiosztás)... 25

4 1. napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás Batthyány 14. előtető (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra.)

5 2. napirendi pont Pályázat benyújtása a Sárvár, Széchenyi u. 7. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati felhívásra. ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati felhívásra pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázati felhívást jelentetett meg kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatására. A 3236 kódszámú altéma - Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására - lehetővé teszi pályázat benyújtását műemlék épület helyreállítására. A rendelkezésre álló keretösszeg: 50 millió Ft, az igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft. A pályázati cél megvalósításának időtartama: április december 31. A pályázat benyújtására november 13-ig van lehetőség. A Sárvár, Széchenyi u. 7. sz.(5/1 hrsz) alatti ingatlanon lévő vegyes rendeltetésű műemlék épület tetőszerkezetének és héjazatának műszaki állapota veszélyes. Az ingatlan Sárvár város Önkormányzatának tulajdona. A műemlék tetőfelújítására az önkormányzat építési engedélyt nyújtott be a Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához. A tetőhéjazat műszaki állapotáról szakértői vélemény készült, mely szerint a tetőfedés állapota veszélyes, a tetőfedés hiányossága az épület állagromlását eredményezi. Tervezői költségbecslés alapján az építőipari kivitelezési költsége ,-Ft+ Áfa. A műszaki ellenőr költsége ,-Ft+Áfa. Fentiek ismeretében javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Sárvár, Széchenyi u. 7. sz. (5/1 hrsz) alatti ingatlanon lévő műemlék épület tetőszerkezetének és héjazatának felújítására nyújtson be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására 3236 kódszámú pályázati felhívására. A projekt költségvetését ,-Ft összeggel hagyja jóvá. Pályázat útján ,-Ft vissza nem térítendő támogatást igényeljen. A ,-Ft saját forrást az önkormányzat 2014 évi költségvetésében biztosítsa. Határozati javaslat: Sárvár város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Sárvár, Széchenyi u. 7. sz. (5/1) hrsz) alatti műemlék épület tetőszerkezetének és héjazatának felújításának támogatására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására a 3236 kódszámú pályázati felhívásra.

6 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a projekt költségvetését ,-Ft összeggel jóváhagyja. Sárvár város Önkormányzata pályázat útján ,-Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. A ,-Ft saját forrást az önkormányzat 2014 évi költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges minden további jognyilatkozat megtegyen. Határidő: a pályázat benyújtására november 13. Felelős:Kondora István polgármester Sárvár, Kondora István polgármester

7 3. napirendi pont A Pannon Etanol Ipari és Kereskedelmi Kft. (2040, Budaörs, Fodros u. 45/b.) tulajdonában álló viziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodás jóváhagyása (helyszíni kiosztás)

8 A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 4. napirendi pont Tájékoztatás a Sárvár külterület 0320/4 hrsz-ú ingatlan (új köztemető) kisajátítással kapcsolatos kártalanítás megállapításához kapcsolódó kiegészítő szakértői véleményről. KIEGÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY kisajátítással kapcsolatos kártalanítás megállapításához a Sárvár külterület 0320/4 hrsz-ú ingatlanról. Kirendelő hatóság: Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Ügyiratszám: VAB/HAT/38-16/2013. Kisajátítást kérő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Készítette: Weszelits Péterné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 38/C. Kelte: október 20.

9 Előzmények: A Vas Megyei Kormányhivatal a tárgyi ingatlannal kapcsolatos kisajátítási eljárásban a kártalanítás teljeskörű megállapítása érdekében az ingatlan visszamaradó területének értékcsökkenése vizsgálatára kirendelte Eredics András igazságügyi mezőgazdasági szakértőt. Az igazságügyi mezőgazdasági szakértő október 17-én elkészítette szakvéleményét, melyben a visszamaradó terület értékcsökkenése tekintetében szakvéleménye 3. pontjában az alábbi megállapításokat tette: 3.1. Kérdés: vizsgálja meg, hogy a kisajátítási vázrajz alapján a visszamaradó terület alkalmas marad-e a mezőgazdasági művelésre. Válasz: A visszamaradó Sárvár 0320/53 hrsz ingatlan a jelentős, és kedvezőtlen alakváltozás ellenére nagyüzemi mezőgazdasági művelésre alkalmas marad Kérdés: amennyiben csak jelentős többletráfordítással művelhetők a visszamaradt területek, akkor tegyen javaslatot az esetleges értékcsökkenés megállapítására és annak mértékére. Válasz: Az improduktív idő arányának növekedése jellemzi a termelés jövedelmezőségének romlását. Jelentős hatékonyság romlás a C-2 jelű, északnyugati területrészen jelentkezik. A teljes, Sárvár 0320/53 hrsz-ú visszamaradó területre vetített fajlagos romlás, azaz értékcsökkenés mértéke 2,84 %. Értékcsökkenés megállapítása: Az igazságügyi mezőgazdasági szakértő véleményének ismeretében, figyelemmel arra, hogy az alak-, és méretváltozással összefüggő művelési költségnövekedés, a termelés jövedelmezőségének romlása ingatlanforgalmi szempontból is értékcsökkenést eredményez, a 0320/53 hrsz-ú visszamaradó terület értékcsökkenésének mértékét 3%-ban határozom meg. Egyéb, ingatlanforgalmi szempontból értékelhető indokát az értékcsökkenés megállapításának (pl. megközelítés) nem találtam.

10 Értékcsökkenés összege a Sárvár 0320/4 hrsz-ú ingatlan tekintetében Visszamaradó terület 0320/53 hrsz m 2 Értékcsökkenés fajlagos összege: (285.-Ft x 3,0%) 8,55 Ft Értékcsökkenés összege: m 2 x 8,55 Ft = Ft A Sárvár külterületi 0320/4 hrsz-ú m 2 területű szántó művelési ágú ingatlanból kisajátítással érintett m 2 terület kártalanítás alapját képező forgalmi értékét 285.-Ft/m 2 fajlagos forgalmi érték alapulvételével Ftban határoztam meg. A kártalanítás összege (forgalmi érték + értékcsökkenés) Ft. A fentiekben meghatározott kártalanítás összege az ingatlan tulajdonosai és egyéb jogosultak között az alábbiak szerint oszlik meg: Tulajdonos Tulajdoni hányad Kisaj. terület Forgalmi érték Értékcsökkenés Összesen Matics László 6/ m Ft Ft Ft Márkus Zoltánné 6/ m Ft Ft Ft Pup Zoltán 6/ m Ft Ft Ft Molnár Károly 6/ m Ft Ft Ft Szalay Lászlóné 6/ m Ft Ft Ft Tischler Jenőné 6/ m Ft Ft Ft Darics János 6/ m Ft Ft Ft Magyar József 6/ m Ft Ft Ft Fazekas Istvánné 6/ m Ft Ft Ft

11 Tulajdonos Tulajdoni hányad Kisaj. terület Forgalmi érték Értékcsökkenés Összesen Kiss Jenő 6/ m Ft Ft Ft Pup József 6/ m Ft Ft Ft Sebestyén Zoltán 6/ m Ft Ft Ft Prisznyák Béla 6/ m Ft Ft Ft Prisznyák Béla 6/ m Ft Ft Ft Barkovits Károly 6/ m Ft Ft Ft Koltai Jánosné 6/ m Ft Ft Ft Koltai János 6/ m Ft Ft Ft Péntek Miklós 6/ m Ft Ft Ft Fodor Lajos 6/ m Ft Ft Ft Cságolyné Mátics Edit 6/ m Ft Ft Ft Takó Istvánné 6/ m Ft Ft Ft Németh József 6/ m Ft Ft Ft Nagy Zsolt 6/ m Ft Ft Ft Gombás Imre 6/ m Ft Ft Ft Kercsmár Erika 6/ m Ft Ft Ft Molnárné Csuti Kornélia 6/ m Ft Ft Ft Auer Imréné 6/ m Ft Ft Ft Simon Silvióné 6/ m Ft Ft Ft Oszkó Nándor 6/ m Ft Ft Ft Samu László 6/ m Ft Ft Ft

12 Tulajdonos Tulajdoni hányad Kisaj. terület Forgalmi érték Értékcsökkenés Összesen Erdős Zoltán 6/ m Ft Ft Ft Molnár Istvánné 6/ m Ft Ft Ft Molnár István 6/ m Ft Ft Ft Bognár István 6/ m Ft Ft Ft Kurucz Ferenc 6/ m Ft Ft Ft Fekete János 6/ m Ft Ft Ft Bujtás István 6/ m Ft Ft Ft Takácsné Molnár Ilona 6/ m Ft Ft Ft Horváthné Dr. Sélley Erzsébet 6/ m Ft Ft Ft Varga Ferenc 6/ m Ft Ft Ft Varga István 6/ m Ft Ft Ft Incze György 6/ m Ft Ft Ft Ágoston Attila 6/ m Ft Ft Ft Vajda Attila 6/ m Ft Ft Ft Sótonyi László 6/ m Ft Ft Ft Muth Miklós 6/ m Ft Ft Ft Kalauz Józsefné 6/ m Ft Ft Ft Csákvári Attila 6/ m Ft Ft Ft Pellissier Kata 6/ m Ft Ft Ft Oláh Tamás Gyula 2/ m Ft Ft Ft Oláh Krisztina 2/ m Ft Ft Ft

13 Tulajdonos Tulajdoni hányad Kisaj. terület Forgalmi érték Értékcsökkenés Összesen Oláh Natalia 2/ m Ft Ft Ft Seregély Sámuel 6/ m Ft Ft Ft Lakatos Dávid 6/ m Ft Ft Ft Özvegyi jog Lakatos Tibor Ft Ft Ft Kecskés Ernő Péter 3/ m Ft Ft Ft Gátay Tiborné 3/ m Ft Ft Ft Horváth Ferenc 6/ m Ft Ft Ft Szombathely, október 20. Weszelits Péterné sz. igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő

14 5. napirendi pont Tájékoztatás elszáradt fák kivágásával felmérés eredményéről. (Helyszíni kiosztás.)

15 6. napirendi pont Bejczi Lajos és Szalai Noémi jelzálog áthelyezési kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S Bejczi Lajos és Szalai Noémi jelzálogáthelyezési kérelme Tisztelt Gazdasági,Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! Bejczi Lajos és Szalai Noémi Sárvár, Hunyadi u.54. 3/58. sz. alatti lakosok évben Ft. kamatmentes kölcsönben és Ft vissza nem térítendő lakásszerzési támogatásban részesültek. A kérelmezők az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordultak a T. Bizottsághoz, amelyben kérik, hogy a lakásszerzési támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat egy másik, a jelenleginél kisebb lakásra átjegyezhessék. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot hogy a 48/2001 ( XII.20.) önkormányzati rendelet 3. (10) bekezdése értelmében Amennyiben a támogatással érintett lakást/házat úgy idegenítik el, hogy egyidejűleg helyette másik, nagyobb szobaszámú lakást/házat vásárolnak/építenek, a támogatás az újonnan vásárolandó/építendő lakásra, házra átvihető, a jelzálogjog és a biztosítékául szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom az eredeti időpontig átjegyezhető a polgármester hozzájárulásával feltéve, hogy az újonnan vásárolt/épített lakás/ház is Sárvár város közigazgatási területén található. Az önkormányzati rendelet lehetővé teszi, hogy a támogatással érintett lakás elidegenítése esetén a támogatás jelzálogjoga az új lakásra átvitelre kerüljön, ugyanakkor ennek feltétele, hogy azonos szobaszámú, vagy nagyobb szobaszámú lakás kerüljön megvásárlásra. A kérelmezők ennek a feltételnek nem felelnek meg, a kérelemben előadott indokok alapján kisebb lakást szeretnének megvásárolni. A megvásárolandó lakást még megjelölni nem tudták, ezért a Bizottság előzetesen legfeljebb elvi döntést tud hozni abban a kérdésben, hogy a kérelem egyáltalán teljesíthető-e, vagy sem. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági,Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Bejczi Lajos és Szalai Noémi Sárvár, Hunyadi u /58 sz. alatti lakosok azon kérelmének, hogy a Sárvár, Hunyadi u / /1/A/63 hrsz. alatt található ingatlanra Ft. kamatmentes kölcsön erejéig bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom egy kisebb lakásra való átjegyzéséhez a Bizottság járuljon hozzá helyt adni nem tud, mivel a kérelmezők a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez alkalmas lakást kérelmükben nem jelöltek meg. A Bizottság felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy a 48/2001.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. (10) bekezdése értelmében Amennyiben a támogatással érintett lakást/házat úgy idegenítik el, hogy egyidejűleg helyette másik, nagyobb szobaszámú lakást/házat vásárolnak/építenek, a támogatás az újonnan vásárolandó/építendő lakásra, házra átvihető, a jelzálogjog és a biztosítékául szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom az eredeti időpontig átjegyezhető a polgármester hozzájárulásával feltéve, hogy az újonnan vásárolt/épített lakás/ház is Sárvár város közigazgatási területén található. Felelős : Kondora István polgármester Határidő : azonnal Sárvár, október 17. / : Kondora István : /

16 7. napirendi pont Németh Péter és hts-a Németh Péterné Sárvár, Petőfi S. u. 35. III. emelet 11. szám alatti lakosok jelzálog áthelyezési kérelme Előterjesztés Németh Péter és hts-a Sárvár, Petőfi S. u. 35. III/11. sz. alatti lakosok jelzálogjog ranghelycserével kapcsolatos kérelme Tisztelt Bizottság! Németh Péter és hts-a Németh Péterné Sárvár, Petőfi S. u. 35. III/11. sz. alatti lakosok a mellékelt kérelemmel fordultak Sárvár város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságához. Nevezettek részére július 3-án kelt kölcsönszerződés alapján a fenti ingatlan ( sárvári 3136/5/A/53 hrsz. ) megvásárlásához Ft összegű kamatmentes kölcsönt folyósítottunk. A lakásszerzési támogatást a többször módosított 48/2001. (XII.20.) Ör. alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság állapította meg az 565/2006. (VI.22.) számú határozatában. A támogatási összeg után a fenti ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre az Önkormányzat javára. Kérelmezők ingatlanuk megvásárlásához az FHB Jelzálogbank Nyrt-től felvett kölcsönt, kedvezőbb törlesztési feltételek miatt, Fundamenta Lakáskasszától igényelt hitellel szeretnék kiváltani. A hitel folyósításának feltétele, hogy az önkormányzat hozzájárulását adja, hogy a ranghely sorrendjében a Fundamenta Lakáskassza Ft kölcsöne és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom az önkormányzatot megelőzően szerepeljen a Földhivatali nyilvántartásban. Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Bizottságnak a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága hozzájárul Németh Péter és hts-a Németh Péterné Sárvár, Petőfi S. u. 35. III/11. sz. alatti lakosok kérelméhez. Engedélyezi, hogy a Földhivatali nyilvántartásban a sárvári 3136/5/A/53 hrsz-ú, természetben Sárvár, Petőfi S. u. 35. III/11. sz. alatti ingatlanra Sárvár Város Önkormányzata javára az Ft kamatmentes kölcsön után bejegyzett jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat megelőző ranghelyre a Fundamenta Lakáskassza Ft összegű kölcsöne és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljenek. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, október 17. Kondora István polgármester

17 8. napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Aranyos ér (1106 hrsz) egy szakaszának használatához ELŐTERJESZTÉS a Sárvár, Aranyos ér (1106 hrsz) egy szakaszának használata A Maraplast Kft (Szombathely, Fábián Gy. u. 11/a) a mellékelt kérelemmel fordult a Sárvár város Önkormányzatához, melyben az önkormányzat tulajdonában lévő Aranyos ér ingatlanukkal határos szakaszát zöldterület növelésére hasznosítanák. Kérelmező a Sárvár, Szatmár u. 4. sz. (1111 hrsz) alatti ingatlanon apartman házat épít, az ingatlan hátsó telekhatára az Aranyos érrel határos. Az Aranyos ér gondozatlan, bokrokkal, fával benőtt. Az Aranyos ér (1106 hrsz) Sárvár város Önkormányzatának forgalom képtelen vagyontárgya. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. Ugyanezen törvény 6. (1) bekezdése Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon -. - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 24/2003. (III.3.), a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 54/2003.(III.6.) számú bizottsági határozatával az Aranyos ér ezen szakaszának egy részét a sárvári 823 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának zöldterületként történő hasznosításra használatba adta. Fenti kérelemmel párhuzamosan Savanyú Gábor és Savanyú Zoltán (Sárvár, Kinizsi u. 16.sz.) alatti lakosok, a Sárvár, Fekete híd u sz. (822 hrsz) alatti ingatlan tulajdonosai is az Aranyos ér zöldterületként történő használatának kérelmével fordultak a bizottsághoz. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság október 10-i ülésén az alábbi határozatot hozta: 395/2013. /X.10./ számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az Aranyos-ér egy részének használatával kapcsolatban, Savanyú Gábor és Savanyú Zoltán (Sárvár, Kinizsi u. 16.sz.) kérelme, valamint a Maraplast Kft. kérelme tárgyában érdemi döntést a következő bizottsági ülésen hoz. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a következő bizottsági ülésig folytasson egyeztetést a kérelmezőkkel. Hivatalom október 15-én a kérelmezőkkel egyeztetést folytatott le, melynek eredményeképpen a kérelmek összhangja megteremthető volt. Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon a hozzá a kérelmek teljesítéséhez azzal a feltétellel, hogy mindkét ingatlannak a tulajdonosa az önkormányzatnak az Aranyos

18 érre történő bejutást mindenkor köteles biztosítani, továbbá amennyiben az önkormányzatnak a területre bármilyen okból szüksége van, engedélyes köteles a területet mindennemű költség és kártérítés nélkül haladéktalanul az önkormányzat birtokába visszaadni. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sárvár, Aranyos érnek (1106 hrsz) a Sárvár, 822 hrsz-ú ingatlan hátsó telekhatára szélességének megfelelő cca 110 m2 területét a Maraplast Kft (Szombathely, Fábián Gy. u. 11/a), mint az 1111 hrsz-ú telek tulajdonosa, valamint Savanyú Gábor és Savanyú Zoltán (Sárvár, Kinizsi u. 16. sz.), mint a 822 hrsz-ú telek tulajdonosai birtokban tartsák annak érdekében, hogy az önkormányzat helyett a gondozási és karbantartási feladatokat az érintett területen elvégezzék. Az említett terület birtoklását, használatát, gondozását a jogosultak egymás között egyenlő arányban úgy osztják fel, hogy a fedett vízfolyás É-i oldalának mintegy 8 m-es szakaszát a Maraplast Kft, a D-i mintegy 8 m-es szakaszát Savanyú Gábor és Savanyú Zoltán használja. A hozzájárulás visszavonásig érvényes. Mindkét ingatlan tulajdonosa az önkormányzatnak az Aranyos érre történő bejutást mindenkor köteles biztosítani. Amennyiben az önkormányzatnak a területre bármilyen okból szüksége van, engedélyes köteles a területet mindennemű költség és kártérítés nélkül haladéktalanul az önkormányzat birtokába visszaadni. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, október 2. Kondora István polgármester

19

20

21

22

23

24

25 9. napirendi pont A Sárvár, Nádasdy u. 29. szám alatti ingatlan épületének bontása (helyszíni kiosztás)

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

100/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat

100/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 100/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. november

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai

2012. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2012. 2012. január 12. A képviselő-testület

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 11-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ Nádudvar

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek......8. oldal 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról....8.oldal

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség I., II., V., VI., VII. számú határozati javaslat Minősített többség II., III., IV. számú határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben