Megújulók és atomenergia a világban és Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújulók és atomenergia a világban és Magyarországon"

Átírás

1 Megújulók és atomenergia a világban és Magyarországon Felsmann Balázs Budapes/ Corvinus Egyetem Kutatóközpont- vezető A JÖVŐ ENERGIARENDSZERE Az Ökopolisz Alapítvány és Heinrich Böll Alapítvány (Prága) nemzetközi konferenciája Budapest, október 10.

2 Technológiai forradalom amiből Magyarország (egyelőre?) kimaradt EU Net capacity increase between 2000 and ben a megújuló villamosenergia- termelésbe történő befektetések 17%- kal növekedve 257 milliárd dollárra nődek 2008 óta a megújuló energia szektorba történő befektetések minden évben meghaladták a fosszilis szektorba irányuló új befektetéseket; ben az újonnan létrejövő globális villamosenergia- termelő kapacitások 44%- a, az új erőművi termelés 31%- a megújuló alapú A megújuló energiák ra az EU teljes energiaigényének 20%- át fedezheqk. A nukleáris kapacitások csökkentek az elmúlt évqzedben Európában és a világ egészét tekintve is.

3 A megújuló villamosenergia- termelés néhány jellemzője Európa egyelőre őrzi vezető szerepét a megújuló energia ágazatban, de Kína és az Egyesült Államok a közeljövőben utolérheq, meghaladhatja az európai befektetések mértékét; Az új húzóágazat a napenergia, amely döntő részben kisméretű, decentralizált termelést jelent.

4 Az atomenergia beruházási költségei folyamatosan emelkednek Az Overnight Cost of Capital számítások nem tartalmazzák az előkészítési, építési időszak finanszírozási költségét, ami átlagosan mintegy USD/kW többletköltséget eredményez a projekteknél. Forrás: The University of Chicago, November 2011

5 Tőkeköltség és technológiák Egyesült Államok Energiahordozó Tőkeköltség USD/ kw* 2011 Tőkeköltség USD/ kw* 2010 Változás Terv. kapacitás (2011) MW Szén % Gáz (CCGT) % - +1% 940 Nukleáris % Szél (szárazföldi) % 100 Szél (tengeri) % 400 Solar thermal % 100 Fotovoltaikus (PV) % 150 *Overnight cost of capital módszertan alapján Forrás: DOE, Updated Capital Cost Es5mates 2011

6 Tervezel és elindítol atomerőművi beruházások tőkeköltsége Az USA- n kívüli OECD tervezed és folyamatban lévő projektek átlagos overnight cost of capital módszerrel számítod tőkeköltsége $4,177 /kw és $2,521 /kw a nem- OECD országokra. A két dél- koreai projekt kihagyásával az OECD átlag $4,669 /kw Forrás: The University of Chicago, November 2011

7 A projektméret hatása a technológiák közön választásra Ha az atomenergia esetleg versenyképes is lenne az egyéb technológiákkal szemben az egységnyi kapacitásköltségek tekintetében, a projektméretek különbözősége miad jelentősen megnehezedik a projektek finanszírozhatósága.

8 Miért épülnek inkább megújuló kapacitások a válság hatása és a skálahozadék sajátosságai 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 A telepített naperőművi rendszerek átlagköltségének alakulása 2007 és 2011 között Költség ($/Watt) Átlag Átlag (<=10kW) Átlag (>10kW) Forrás: saját csoportosítás a h?p://www.californiasolarsta5s5cs.ca.gov/ adatbázis adatai alapján A gazdasági válság utáni időszakban a tőke sokkal nehezebben férhető hozzá, mint korábban; Azonos profitkilátások melled a kisebb, könnyebben finanszírozható projektek előnyt élveznek; A megújuló technológiáknál kevéssé érvényesül a méretgazdaságosság tétele kisebb üzemméret, skálázhatóság; Az alacsony egyedi projektméretek miad szélesebb beruházói kör vonható be a megújuló szektor projektjeibe; Egyes régiókban jelentős állami támogatási programok. Forrás: 2009 Wind Technologies Market Report

9 Helyzetkép és hazai tervek a villamosenergia- termelés szerkezetére megújulókkal kiadott villany, GWh ,8% részarány a bruttó villamos fogyasztásból 1,0% részarány a hazai nettó villamosenergia-termelésből 2,8% ,0% ,1% ,5% ,1% ,9% ,9% biomassza biogáz hulladék szél víz 7,2% ,7% 0,9% 2,3% 4,2% 3.4% 4,1% 5,5% 6,8% 6,9% 6,0% Ausztria Svédország Lettország Portugália Dánia Írország Románia Spanyolország Görögország Szlovénia Németország Hollandia Finnország Egyesült Királyság Franciaország Olaszország Szlovákia Litvánia Bulgária Belgium Lengyelország Észország Ciprus Málta Csehország Luxemburg Magyarország utolsó helyen 10,9% EU ra szél víz biomassza napelem tükrös naperőmű geotermikus árapály, hullám 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Forrás: EWEA: EU Energy Policy to 2050, március

10 Az atomenergia szerepe a magyar energiapoli/kában Mit vízionál a kormányza/ Erőműfejlesztési Cselekvési Terv ig? Idézetek az EFCST- ből: A hazai villamosenergia- fogyasztás évi 1,5%- kal növekedni fog ig ra az atomenergia részesedése minimum MW lesz a megújuló energiaforrások részesedése 1350 MW körüli érték a szén 440 MW- tal veszi ki a részét a földgáz alapú villanyáram termelés MW- ra becsülhető a regionális versenyképesség függvényében ebben a szcenárióban akár egy MW- nyi export lehetősége is benne van Forrás: EFCST A kormányza/ honlapon elérhető Nemze/ Energiastratégia aktuális szövege és az EFCST nem tartalmaz számításokat arra vonatkozóan, milyen megfontolások alapján döntöl a kormány az atom- szén- (zöld) forgatókönyv mellel a lehetséges forgatókönyvek közül.

11 Az atomerőművi beruházási döntések kockázatai 1. Piaci kockázatok A németországi teljes energiafelhasználás tervezed alakulása TWh megújulókból termelés Forrás: EnergiewirtschaftlicheTagesfragen, 62. k. 7. sz p egyéb forrásból A megújuló energia, mint új inkumbens : Csökkenő base load kereslet, növekvő szabályozási igény az időjárásfüggő megújulók terjedésével ez nem támogatja a merev atomerőművi technológiákat ; Az atomerőmű csak sok évqzedes stabilan magas kihasználtság melled képes pozirv cash- flow biztosítására Alternarv fosszilis technológiák költségversenye (az utóbbi évek gázpiaci trendjei globálisan nem igazolják a folyamatosan emelkedő gázárak elméletét); A piac növekedési ütemét alapvetően befolyásolják az energiahatékonysági erőfeszítések sikerei (ld. Pl. a német terveket).

12 Az atomerőművi beruházási döntések kockázatai 2. Finanszírozási kockázatok A hatalmas projektméret önmagában is korlátot jelent a forrásokhoz jutás tekintetében; Csak Investment grade besorolású projekteknek van esélye elfogadható áron finanszírozási forrásokhoz jutni Magyarország adósbesorolása erős korlát; A kapacitásdíjak, PPA- k intézményét nem támogatja az EU. A szerződésekkel biztosítod átvételi árak egyelőre vállalhatatlanul magasnak tűnnek (ld. Pl. UK jelenlegi base load ár 41/MWh az új Hinkley Point C atomerőműnél ez MWh a szakértők becslése szerint.) Az ágazaq szereplők közül több kivonult az atomenergiából (pl. E.On, RWE, Siemens) ami csökkenq az elérhető befektetésre váró tőke mennyiségét. A finanszírozás devizapiaci kockázatai: a devizapiacok előrelátási képessége 3-5 év A beruházási javak piaci tendenciái a hosszú előkészítési, építési idő megnehezíq a kalkulációt; A hitel- és részvénypiaci termékek kínálatának alakulása (általános tőkepiaci trendek.) Részvényesi kockázat (TEPCO egy nap alad értéke 85%- át veszítede el Japánban)

13 Az atomerőművi beruházási döntések kockázatai 3. Beruházási, működési és poli/kai kockázatok Beruházási Folyamatos és tendenciózus költségtúllépések és határidőcsúszások (Olkiluoto, Flamanville) Működési a szigorodó biztonsági követelmények növelik az O&M költségek előzetesen számítod értékét A nukleáris hulladékok tárolásának részleges megoldatlansága (Magyarországon a Nukleáris Pénzügyi Alap csak a kis- és közepes szennyezedségű hulladék tartós tárolását finanszírozza; Az esetleges katasztrófák kárenyhítésére szolgáló pénzügyi instrumentumok (EU- n belül, így Magyarországon egyelőre nincs ilyen alap, USA- ban elégtelen a mérete egy tényleges katasztrófahelyzet kezelésére; Addicionális létesítmények kialakítása és fenntartása (pl. a blokkméredel azonos méretű erőművi tartalékok). PoliQkai Az atomerőművi üzemméret a közép- kelet európai régióban csak nemzetközi együdműködés keretében érthetnek el megfelelő üzemméretet. (Visaginas?) Állami garanciák (nyílt vagy rejted) hosszú távú értékelésének bizonytalansága.

14 Érvek és ellenérvek a nukleáris energia távla/ bővítése témakörében Indokolt lehet a nukleáris opció preferálása Nem indokolt a nukleáris opció preferálása Stabil piaci lehetőségek megléte esetén; Ha elmarad a megújuló energia- beruházási költségek előrejelzed csökkenése; Amennyiben Magyarország tőkevonzó képessége jelentősen meghaladja a régió országaiét (kompararv előny lehetősége a finanszírozásban); Ha sikerül megfelelő biztosítékokat kialakítani a jelenleg nem megfelelően fedezed kockázatok kezelésére (pl. Nukleáris Pénzügyi Alap elégtelensége esetleges katasztrófahelyzet esetén); Amennyiben nem cél a megújuló energiaforrások elsőbbsége a hálózaq betáplálásnál; Ha megfelelő mennyiségű és olcsó tárolási technológia biztosítja a völgyidőszaki áram időszakos tárolását; Amennyiben a villamos- energia iránq igény dinamikusan emelkedik. Bizonytalan piaci kilátások esetén; A hazai megújuló energia- beruházási költségek szigifikáns csökkenése és/vagy új szállítási opciók esetén (pl. európai supergrid ; Amennyiben Magyarország tőkevonzó képessége nem haladja meg a régió országaiét (azonos vagy kedvezőtlenebb finanszírozási feltételek); Elégtelen biztosítékok esetén az üzembiztonság területén; Amennyiben a megújuló energiaforrások elsőbbséget élveznek a hálózaq betáplálásnál; Kereslet- oladali hálózatmenedzsment (smart grid megoldások) elterjedése esetén; Amennyiben a villamos- energia iránq igény lassan vagy nem emelkedik.

15 Összefoglalás helyed: Az atomenergia hazai bővítési programja sokkal több előzetes konzultációt követelt volna, mint amennyit a kormányzaq illetékesek erre fordítodak, de talán még mindig nincs késő a szakmai párbeszédre. hogy bízhassunk abban, a poliqka által erőlteted paksi projekt eredménye nem egy új NemzeQ Gödör lesz, mert sajnos Pakson kicsi az esély arra, hogy legalább parkolóházként értelmesen hasznosítani lehessen a félbemaradt beruházás szörnyszülödjét.

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben 215. június 23. MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az

Részletesebben

Az energiatermelés kihívásai, Nemzeti Energiastratégia 2030 és a 2050-es útiterv.

Az energiatermelés kihívásai, Nemzeti Energiastratégia 2030 és a 2050-es útiterv. Az energiatermelés kihívásai, Nemzeti Energiastratégia 2030 és a 2050-es útiterv. III. Energy Summit Konferencia Budapest, 2012. május 31. Dr. Kiss Csaba Igazgató, EON Hungária Zrt. 2 Regulációs célok

Részletesebben

Nemzeti Energiastratégia

Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Energiastratégia 2010-2030 Átmenet a fenntarthatóság irányába Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. November 18. 1 Túllőttünk a célon 2 Korszakváltás küszöbén állunk A

Részletesebben

Nemzeti Energiastratégia

Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Energiastratégia 2010-2030 Átmenet a fenntarthatóság irányába Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. November 24. 1 Fenntarthatóság felé való átmenet A környezet feltételét,

Részletesebben

Tiszta energia finanszírozási megoldások: Közép- és Kelet-Európa

Tiszta energia finanszírozási megoldások: Közép- és Kelet-Európa Tiszta energia finanszírozási megoldások: Közép- és Kelet-Európa Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjával (REKK)

Részletesebben

NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás)

NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás) NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás) Dr. Szerdahelyi György Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium MIÉRT KERÜLT

Részletesebben

kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN

kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN FODOR Bea kihívások ÉS LEHETÔSÉGEK A HAZAI MEGÚJULÓENERGIA-SZEKTORBAN A megújuló energiatermelés szerepének erősödését figyelhetjük meg az utóbbi években, évtizedekben. A zöldenergiák iránti igényt három

Részletesebben

Atom + szén + megújulók

Atom + szén + megújulók Atom + szén + megújulók a földgáz függőség növekedésének elkerülése érdekében Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár Pécs, 2011. november 25. 1 Hazánk energetikai szempontból sebezhető,

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE Bencze Bőcs Bernadett Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. 2/64 3/64 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám a magyar villamos művek közleményei Az MVM Csoport középtávú (2011-2013) stratégiája Erőműépítés bizonytalan környezetben A teljesítménynövelés megvalósítása a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos, az MTA Megújul juló Albizottság g tagja Magyar Ipari Ökológiai TársasT rsaság Budapest, 2010.február r

Részletesebben

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon Dr. Tombor Antal MVM ZRt. Budapest, 2009. május 20 13:30-14:00 A magyar primerenergia-mérleg primer villany 1,2 PJ 0,4% (víz és szél) megújuló 57,0

Részletesebben

Magyar Szélenergia Társaság Tanulmány a hazai szélenergetikáról

Magyar Szélenergia Társaság Tanulmány a hazai szélenergetikáról Értékelés és Gazdasági Tanácsadás Magyar Szélenergia Társaság Tanulmány a hazai szélenergetikáról 2010. december 1. Munkánk tárgya A Magyar Szélenergia Társaság megbízásából a 2010. szeptember 23-i szerződés

Részletesebben

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében

A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében A 2030-ra vonatkozó uniós üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentési cél gazdasági hatásai a tervezett Paksi bővítés tükrében Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2014. október A tanulmány a LOCSEE

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33)

(HL L 283, 27.10.2001, o. 33) 2001L0077 HU 01.05.2004 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/77/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

A megújuló és a fosszilis energiahordozók szerepe Magyarországon

A megújuló és a fosszilis energiahordozók szerepe Magyarországon 153 A megújuló és a fosszilis energiahordozók szerepe Magyarországon MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: fosszilis és megújuló energiahordozók, szűkösség, fenntarthatóság. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről Hamupipőkéből királyné A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről 1 A korszerű távfűtést második évtizede szorgalmazza a Levegő Munkacsoport. Környezeti és szociális szempontok mellett műszaki

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

III. Energy Summit. Villamos-energia szektor finanszírozási megfontolásai. Budapest, 2012. május 31.

III. Energy Summit. Villamos-energia szektor finanszírozási megfontolásai. Budapest, 2012. május 31. III. Energy Summit Villamos-energia szektor finanszírozási megfontolásai Budapest, 2012. május 31. Tartalom 1. Piaci trendek 2 2. A villamos-energia piac finanszírozói szemszögből 4 3. Finanszírozási lehetőségek

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben