1.SZ MELLÉKLET KUTATÁSI PROGRAM A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA- (SOS_CSEE) ELLÁTÁSBIZTONSÁGI PROJEKT KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.SZ MELLÉKLET KUTATÁSI PROGRAM A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA- (SOS_CSEE) ELLÁTÁSBIZTONSÁGI PROJEKT KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN"

Átírás

1 1.SZ MELLÉKLET KUTATÁSI PROGRAM A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA- ELLÁTÁSBIZTONSÁGI PROJEKT KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN (SOS_CSEE)

2 A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI A projekt célja, hogy meghatározzuk, milyen veszélyek és kihívások hatnak a gáz- és villamosenergia-ellátás biztonságára Közép- és Kelet-Európában. Ezeknek a tényezőknek a feltárása segítséget kíván nyújtani a piaci résztvevők és a szabályozók számára a beruházási döntések meghozatalában és a szabályozói környezet kialakításában. Az ellátás biztonságát regionális szinten nagyban meghatározza a gázszállítási infrastruktúrához és ennélfogva a gázforrásokhoz való hozzáférés korlátozottsága. A régiónkban az elmúlt évtizedben, főként a gáztüzelésű erőművek üzembeállítása miatt megnövekedett a gáz iránti igény, a gázforrásokhoz való hozzáférés vált az egyik legfőbb politikai és gazdasági kihívássá ezen államok számára. Egy további probléma az, hogy a régiót jelenleg csak néhány szereplő látja el és új ellátók bejutását a gázpiacra jó néhány piaciés jogszabályi feltétel korlátozza. A villamosenergia-ellátás biztonságát és fenntarthatóságát nagyrészt az elsődleges energiaforrások rendelkezésre állása határozza meg. A gáztüzelésű erőművek terjedése miatt a gázellátás problémája növekvő mértékben hat a villamosenergia-termelés biztonságára. A villamos energiaellátás folyamatossága, azaz megbízhatósága további feltételeket követel. Az nem elégséges, ha a tüzelőanyag-ellátás folyamatos, ha az áramtermelő kapacitás korlátozott. A gáz- és villamosenergia-ellátás biztonságának egy további alapvető tényezője a hálózati infrastruktúra megfelelősége, különösen annak kapacitása és torlódások kezelésének képessége. A nem megfelelő hálózati infrastruktúra ennél fogva önmagában is veszélyeztetheti egy ország, vagy egy régió ellátásának biztonságát. Jelen projekt eredeti kutatási eredményeket fog nyújtani a regionális energiaellátás-biztonság következő szempontjai szerint: Általános I. A regionális energiaellátásbiztonság mutatószámai és indikátorai II. A megnövelt ellátásbiztonság gazdasági értéke III. Rövid távú ellátásbiztonság IV. A regionális kereslet elemzése Terhelés/kereslet egyensúlya regionális szinten Hosszú távú ellátásbiztonság V. Erőművi beruházás liberalizált körülmények között VI. VII. Hálózati befektetések és regionális piacintegráció Kvantitatív regionális parciális egyensúlyi modell a gázszektorra Villamos energia Gáz 2

3 VIII. Hosszú távú ellátásbiztonsági forgatókönyvek, a régióra VÁRT EREDMÉNYEK A legfőbb eredmények: tudományos cikkek, mini-konferenciák az egyes témákhoz kapcsolódóan és egy projektkönyv, mely lefedi a projekt fő kérdéseit. Az 1.sz. mellékletben bemutatjuk a projekt eredmények közlésének részletes ütemtervét. A kutatás alkalmazott természetéből adódóan szabályozó ajánlásokat fog adni és remélhetőleg a befektetőknek is hasznos lesz az információk közvetítésével. A kutatási eredmények különféle módon széles körben kerülnek terjesztésre. Az eredményeket folyamatosan nyilvánosságra hozzuk, egy külön e projekt céljára létrehozott honlapon, valamint rendszeresen meg is vitatjuk a projekt résztvevőivel és más érdekelt felekkel. Reménykedünk abban, hogy a tervezett mini-konferenciák segítenek majd összehozni a tudományos, az ipari, a szabályozói valamint az (energia)politikát alakító közösségek vezető szakértőit egy termékeny vitákra. A projekt támogatóinak oldaláról néhány szakember számára felajánljuk, hogy érdeklődési körüknek megfelelő szakterületen csatlakozzanak a projekthez. Reméljük, hogy ez tovább fogja segíteni a projektmunka során létrehozott tudás terjesztését. Végül pedig, a projekteredményeket, képzési anyagként használunk fel a Corvinus International Program on Energy Regulation (CIPER) program keretein belül, amely 2009 januárjában indul a Budapesti Corvinus Egyetemen. A PROJEKT RÉSZTVEVŐI ÉS A PROJEKTSZERKEZET A projekt kidolgozását és koordinálását a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) végzi a Budapesti Corvinus Egyetemen. A kutatásban a REKK munkatársain kívül részt vesznek magyar és külföldi szakértők. Az egyes projektfeladatok elkészítéséért a REKK felelős. A felügyelőbizottságban mind a projekt finanszírozói, mind az akadémiai szektor képviselteti magát. 3

4 Czech Republic Slovakia Austria Hungary Romania Slovenia Croatia Serbia Bulgaria 1. Ábra: Az érdekelt országok Csehország Szlovákia Ausztria Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia Bulgária A kutatás az 1. ábrán látható országokra terjed ki, azonban ha szükséges, esetenként átnyúlik más szomszédos országokba is (például Ukrajnába, a gázellátás biztonsága kapcsán). KUTATÁSI FELADATOK A projekt kilenc különböző, de egymással szorosan összefüggő témát ölel fel. A következőkben, a témák általános tartalmi leírását, valamint a javasolt vizsgálati módszertant mutatjuk be. I. AZ ENERGIAELLÁTÁS-BIZTONSÁG MUTATÓSZÁMAI Az I. kutatási feladat, áttekinteni az energiaellátás-biztonság különböző definícióit és mutatószámait. Különös hangsúlyt kell fektetni azokra a mutatószámokra, amelyek az importfüggőséggel foglakoznak és regionális összefüggésben is alkalmazhatók. Ellátásbiztonsági mutatók. Ez a kutatási feladat bemutatja az ellátásbiztonság sokdimenziós természetét, valamint feltárja az ellátásbiztonság összetevői közötti kölcsönhatásokat (a 4

5 fogyasztás és kínálat egyensúlya, a termelési megfelelés, a hálózat megfelelő volta, az importfüggőség, a piaci modell megfelelés, stb.) A kutatás áttekintést készít az ellátásbiztonsági mutatókról, amelyek jobban leírják a külföldi forrásoktól való függőséget, mint az általában alkalmazott nettó import/fogyasztás. Az újabban keletkezett mutatókat fogjuk felhasználni, például a Shannon index értékeit, és az EUROSTAT adataira támaszkodva számítjuk ki az országos szintű mutatókat. Továbbá figyelembe fogjuk venni azokat a további sajátosságokat, amelyek az ellátásbiztonságra ország-kockázatokként hatnak. Célunk az, hogy találjunk (vagy kidolgozzunk) egy olyan indexet, amely egyaránt megragadja a mennyiségi és a minőségi sajátosságokat is. Szándékunkban áll kidolgozni egy ellátás-biztonsági mutatót, amely a jövőben felhasználható a régióban, az energiaellátás-biztonság terén bekövetkező változások figyelemmel kísérésére. Optimális erőművi összetétel. Ebben a részben bemutatjuk a villamosenergia-termelés optimális tüzelőanyag-szerkezetének különféle értékelési módszereit, beleértve a legújabbat, amely a portfolióelméletre támaszkodik. A régió jelenlegi termelési kombinációjának áttekintése után, szándékunk szerint felépítünk egy olyan modellt, amely segítségünkre lesz országos és a régiós szinten is a beruházások optimális kombinációjának elemzésében. A jelen kutatás hozzáadott értéke abban áll, hogy kidolgozunk egy régiós modellt is, amely figyelembe tudja venni a nemzetközi kereskedelemben meglévő korlátozásokat, mint például a határkeresztező kapacitásokat. Az I. kutatási feladat, magában foglalja még a termeléspolitikai alternatívák felülvizsgálatát az ellátásbiztonság növelése érdekében, és elemzi azok relatív hatékonyságát is. II. A MEGNÖVELT ELLÁTÁSBIZTONSÁG GAZDASÁGI ÉRTÉKE A társadalmaknak ajánlatos költeniük a megnövelt ellátási biztonságra, ameddig a megnövelt biztonság külön költsége meg nem haladja a magasabb szintű biztonság nyújtotta külön előnyöket. A megnövelt ellátásbiztonsághoz való hozzájárulásuk támogató érv lehet több beruházási projekt megvalósításánál, beleértve a főbb gázinfrastruktúra fejlesztéseket [új gázvezetékek, cseppfolyós földgáz (angol röv.: LNG) terminálok, stratégiai gáztározó létesítmények] valamint meghatározott közérdekek érvényesülésével kapcsolatban is (például: minőségi szabványok bevezetése a villamosenergia- és gázszolgáltatás területén.) Az ilyen programok költségei viszonylag könnyen számszerűsíthetők. Tudásunk azonban a megnövelt ellátásbiztonság gazdasági / pénzügyi értékét illetően elenyésző. Jelen feladat keretein belül fogjuk elvégezni azt a kutatást, amely számszerűsíti azt a gazdasági veszteséget, amely kapcsolatba hozható a villamosenergia-ellátásban bekövetkező áramkimaradásokkal, a villamosenergia-rendszer összeomlásaival és a gázellátásban bekövetkezett jelentősebb megszakításokkal. A módszer. Mivel az energiaellátás biztonságának nincs piaca, ahol az emberek különböző szintű biztonságot vásárolhatnának különböző árakon, így közvetlenül nem is figyelhető meg, hogy az emberek hogyan értékelnék a megnövekedett biztonságot. A számszerűsítés éppen ezért indirekt módszerek alkalmazására fogunk támaszkodni, amelyek négy fő kategóriába sorolhatók: 5

6 Közelítő módszerek úgy származtatják az értékelést, hogy egyszerűen egy közelítő becslést adnak meg a terhelési veszteségből adódó profitveszteségre. Alapvető indikátorok: GDP/kWh, munkabérek, az villamos energia aktuális ára, stb. Kinyilvánított preferencia módszerek a megnövelt biztonság értékének számszerűsítése egyes fogyasztók más-, de kapcsolódó piacokon meghozott döntéseiből, mint például a tartalék-áramforrás piac, vagy a számszerűsítés elvégezhető a villamosenergia-piacon is, az áramkimaradás értékét, mint elvesző fogyasztói többletet véve figyelembe a villamosenergia-piacon. Vállalt preferencia módszerek a fogyasztók fizetési hajlandóságára kérdeznek rá, remélve, hogy a válaszaikból valódi értékelésük fog tükröződni. Esettanulmány konkrét, nagy áramkimaradások okozta veszteségek számszerűsítése. Mind a négy módszernek megvannak az erős és gyenge pontjai. A projektben megkíséreljük meghatározni az áramkimaradás (VoLL) által okozott kár értékét a lehető legtöbb módszer igénybevételével, habár az adatokhoz való hozzáférés problémája a tartalék-áramforrások piacán valószínűleg korlátozni fogja lehetőségeinket. A következő táblázat, a jelen kutatási feladatnak a magyar villamos energia és gáz VoLL eredményeit illető legóvatosabb terveinket tartalmazza. Villamosenergia Közelítő meghatározások Gáz Értékmeghatározás az elvesző fogyasztói többletből Értékmeghatározás a rendszerszintű szolgáltatások piacáról Értékmeghatározás a megszakíthatósági szerződésekből Fizetési hajlandóság (WTP) meghatározása a háztartások kérdőíveiből WTP meghatározása a nagy ipari fogyasztók kérdőíveiből WTP meghatározása a gáztüzelésű generátorok és a nagy ipari felhasználók kérdőíveiből A többi résztvevő ország számára a VoLL módszerrel történő meghatározások többnyire közelítő módszerek alkalmazásával, illetve alapadatok megléte esetén kinyilvánított preferencia módszerek alkalmazásával lesznek származtatva. Egy, az érintett országokban bekövetkezett VoLL-okkal foglalkozó tanulmányszemlét is biztosítunk (amennyiben rendelkezésre fognak állni). III. REGIONÁLIS KERESLETELEMZÉS 6

7 A különböző országok gáz- és villamosenergia-kereslete ellátásbiztonságuk egyik fő összetevője. A keresletoldali elemzés négy altémából fog állni. A gáz- és villamos energia keresleti rugalmasságának és azon tényezőinek vizsgálata, melyek sokkot okozhatnak a keresletben, mint például változások a támogatási rendszerekben. Az energiakereslet árreakciója kulcsösszetevő az energiaellátás-biztonság meghatározásához nagyon rövid távon (csúcskereslet egy bizonyos napon belül) és hosszú távon is (például: megnövekedett energiahatékonyság, vagy tüzelőanyag pótlás útján). A keresleti rugalmasság leírja, hogyan változik a fogyasztás, az árváltozás hatására. Ez a részfeladat fogja összegyűjteni és megvizsgálni a villamos energia- és gázfogyasztás, valamint a velük kapcsolatban levő árváltozások közötti jelentős összefüggés bizonyítékait a régióban. Minthogy az energiaárakat régiószerte még mindig torzítják különböző támogatási rendszerek, ezek felmérésére szintén szükség van. Komoly korlátot jelenthet ezen elemzések elvégzésében az árak átláthatóságának hiánya több országban, ennélfogva az árrugalmasság kiértékelése csaknem lehetetlenné válhat. Olyan esetekben, ahol a kvantitatív vizsgálat lehetetlen, ott kvalitatív konklúziókat fogunk levonni és országok közötti összehasonlításokat fogunk végezni. Energiahatékonyság-javulás lehetősége mint a hosszabbtávú keresleti rugalmasság egyik fő összetevője külön vizsgálat tárgyát fogja képezni. A villamos energia- és gázkereslet előrejelzése A beruházási döntések során az egyik legfőbb tényező, hogy milyen potenciális keresletnövekedéssel szembesül egy beruházó, hiszen ez nagyban meghatározza a jövőbeni értékesítések és árak alakulását. A villamos energia- és gázkereslet előrejelzésére egy egyszerű modellt fogunk létrehozni. Keresleti előrejelzésünket legalább 5 éves időtartamra végezzük el, de az időtartam pontos meghatározása még további vizsgálatok függvénye. Annak érdekében, hogy értékeljük az eredményeket, több forgatókönyvet vizsgálunk meg, így képesek leszünk javasolt modellünk érzékenységének meghatározására. IV. RÖVIDTÁVÚ ELLÁTÁSBIZTONSÁG 7

8 Ez a feladat kombinálja és megvizsgálja a rövid távú ellátást és keresletet a régió villamos áram- és gáziparában. A kereslet és kínálat közötti egyensúlyhiány súlyos problémákat okozhat, úgymint ellátás-kimaradásokat és a villamosenergia-rendszer összeomlását. Ezért a rövid távú ellátásbiztonság vizsgálata során elemezni fogjuk a rendszerirányítók szerepét, valamint képességüket az egyensúly biztosítására. A villamosenergia-rendszer összeomlása Ebben a fejezetben, a régióban és a közeli országokban, a közelmúltban megtörtént villamosenergia-rendszer összeomlásokkal kapcsolatos esettanulmányokat adunk közre. Összehasonlító elemzés alapján mutatjuk be, hogy milyen közös, illetve eltérő vonásaik voltak ezeknek a villamosenergia-rendszer összeomlásoknak. A regionális órás fogyasztások elemzése A régióban megfigyelt órás igény vizsgálatát végezzük el ökonometriai módszerekkel. Az órás fogyasztásokat nem független megfigyelésekként, hanem mérhető korrelációjú változókként kezeljük. Ez alapján határozzuk meg a közös eloszlásfüggvényüket, ami alapján további elemzéssel meghatározhatóvá válnak a regionális csúcsterhelések. Információt kapunk továbbá az optimális tartaléktartás mértékének meghatározásához. Kiegyenlítő piacok és árak A kereslet és kínálat szabályozása során a piaci szereplők általában csak a kiegyenlítésért fizetett árral szembesülnek. Ebben a fejezetben összehasonlítjuk a régióban működő kiegyenlítő mechanizmusokat, illetve megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek hatást gyakorolnak a kiegyenlítés díjára. Áramtőzsdei adatok elemzése Az elkövetkező időszakban egyre több és több adatunk lesz a régió áramtőzsdéiről, így a rendelkezésre álló árakkal kapcsolatos információ mennyisége növekedni fog. A tőzsdei adatok elemzése hátteret nyújt ahhoz is, hogy a jövőre vonatkozó trendeket vizsgáljunk meg. V. TERMELÉSI BERUHÁZÁS LIBERALIZÁLT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A villamos energia hosszú távú ellátásbiztonságának kulcsösszetevője a villamosenergiatermelésbe invesztált megfelelő mennyiségű beruházás. Vita zajlik arról, hogy vajon a régióban létrehozott piaci viszonyok, megfelelő beruházási kedvezményeket nyújtanak-e, vagy sem. A kutatási feladat a következőket fogja megvalósítani: Egyrészt áttekinti a régió termelési kapacitásában újabban bekövetkezett változásokat (a bezárásokat és az új beruházásokat). Ez a feladat gyűjti össze a tervezett, valamint a javaslat szintjén létező termelési beruházások nyilvánosan fellelhető adatait. Másrészt a feladat áttekintést nyújt a termelési beruházás 8

9 liberalizált körülmények között témakörben napvilágot látott szakirodalomról. Végezetül pedig erőfeszítést teszünk egy a közép- és dél-európai régióra létrehozandó dinamikus ágazati villamosenergia-modell felépítésére annak érdekében, hogy felmérhető legyen az új termelési beruházások hatása a regionális kereskedelmi forgalomra és a nagykereskedelmi villamosenergia-árakra. Az EU CO 2 -kibocsátás kereskedelmi rendszerének hatása a széndioxid árakra is beillesztésre kerül a modellezési törekvésünkbe. A modellezési munka alapját a korábban kidolgozott REKK modell képezné. VI. HÁLÓZATI BEFEKTETÉSEK ÉS REGIONÁLIS PIACINTEGRÁCIÓ A nemzeti energiapiacok gazdaságos integrálása Közép- és Délkelet Európába (KDKE) fokozhatja a regionális ellátásbiztonságot azáltal, hogy nagyobb piacot, és ezáltal jobb környezetet hoz létre a termelési- és az infrastrukturális beruházásokhoz, valamint hozzájárul a régióban használt tüzelőanyagok változatossá tételéhez. A hálózatok kielégítő volta és összekapcsolhatóságuk kulcsfontosságú előfeltételei a piaci integrációnak. A jelen kutatási feladat értékelni fogja a régió villamos energia- és gázhálózatainak összekapcsoltságát, és elemzését adja annak, hogy a létező körülmények milyen mértékben teszik lehetővé, vagy akadályozzák a piaci integrációt. Az elemzés magában foglalja a régióban történt kiemelkedő hálózat-beruházások kritikus értékelését. A régióban létező gáztározó kapacitások áttekintése, az ismert új tározókapacitás-beruházások keresletelemzése és értékelése is részét képezi a feladatnak. A villamos energiát illetően, különös hangsúlyt kell fektetnünk a piac és a szabályozói környezet elemzésére, amelyekben az új villamosenergia-termelés régió-szerte hozzáférést kaphat a határkeresztező szállítási jogokhoz és a végfelhasználói piacokhoz. A gázszektort illetően tanulmányozni fogjuk a szabályozói környezetet annak érdekében, hogy serkentsük az új, több országot érintő gázinfrastruktúrába irányuló beruházásokat Közép- és Délkelet-Európában. A beruházási blokknak ez a része azokra a minimum szabályozási követelményekre fog koncentrálni, amelyek jelenléte szükséges a KDKE országokban annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a beruházásokat a jelentősebb gázvezeték és gáztározó létesítményekben (Új Európai Szállító Rendszer (NETS), Adria gázvezeték, Kékáramlat, Nabukkó, stb.). A fent említett befektetések ahhoz szükségesek, hogy segítsenek a régióba vezető gázellátás változatossá tételében, valamint az érintett országok közötti kereskedelmi együttműködés növelésében. VII. A GÁZSZEKTOR MENNYISÉGI REGIONÁLIS PARCIÁLIS EGYENSÚLYI MODELLJE Forrásdiverzifikáció és infrastrukturális együttműködés nélkül az árliberalizáció monopolisztikus árakhoz vezet több helyi nemzeti piacon a régióban, valamint megfosztja jóhírétől a liberalizációs folyamatot is. Kimagasló jelentőséggel bír bizonyos beruházási 9

10 projektek, projektkombinációk megvalósításával járó társadalmi kiadások és előnyök megértése, még akkor is, ha elismert tény, hogy az ilyen jellegű beruházásoknak elsősorban magánbefektetői alapokon kell nyugodniuk. A feladat elvégzéséhez kifejlesztünk egy az infrastrukturális megkötéseket is figyelembe vevő regionális gázpiaci parciális egyensúlyi modellt. A modell képes lesz vizsgálni a megépítendő beruházási projekteknek a nemzeti nagykereskedelmi gázárakra, az ellátásbiztonságra és a társadalmi jólétre gyakorolt hatását. A II. és III. kutatási feladat eredményei hasznosításra kerülnek a modellezési munka keresleti oldalának gazdagítása érdekében. VIII. A RÉGIÓRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ ELLÁTÁSBIZTONSÁGI FORGATÓKÖNYVEK A gázellátás biztonsága több, a jelen kutatásban szereplő ország számára, nagyban függvénye az Oroszország, egyéb nagy gázszolgáltatók, valamint egyes EU tagországok közötti komplex játszmának. Ez a feladat össze fog hozni vezető energiaipari szakembereket azért, hogy kidolgozzanak néhány megvalósítható hosszú távú (20-25 év) forgatókönyvet a régió gáziparának fejlesztésére. Ezt egy, a szakemberek között lefolytatott strukturált vitasorozat útján végezzük el, melynek eredményeképpen nem több mint 2-3 komplex energiaipari forgatókönyv készül a régióra. Ezt a munkát is játékelméleti elemzések fogják támogatni az EU Oroszország gázviszony területén. A meghatározott forgatókönyvek alapján, a kutatási feladat stratégiai kiigazítási változatokat dolgoz ki, melyek vélhetően az energiaellátás-biztonság érdekében adott legjobb válaszok lesznek regionális szinten. 10

11 A PROJEKT ÜTEMEZÉSE ÉS EREDMÉNYEI ÜTEM TEVÉKE YSÉG HÁTTÉR EREDMÉ Y HATÁRIDŐ A Keresletelemzés és ellátásbiztonságimutatók A/1 A Projekt Tanácsadó Testületének első ülése A/2 Egyoldalú földgázimport függőség: egy új energiaellátás biztonsági probléma A/3.1 A regionális energiaellátásbiztonság mutatószámai és indikátorai A/3.2 A regionális energiaellátásbiztonság mutatószámai és indikátorai A/4 Regionális keresletelemzés B A projekt indítása. A projekt munka- és pénzügyi tervének megvitatása. Új mutatószámok és idikátorok kidolgozása jövőbeni alkalmazásra. Új mutatószámok és idikátorok kidolgozása jövőbeni alkalmazásra. A modellezések során is felhasználásra kerül. Energiahatékonysági lehetőségeket tartalmazó részt is magában foglal. A/5 1. workshop Az A ütem eredményeinek prezentációja. Piaci modellezés és a rövid távú ellátásbiztonság elemzése B/1 A villamosenergiaszektor rövid távú lehetőségének kialakításáról. Vita a regionális tartalékpiacok regionális ellátásbiztonsága B/2 A megnövelt ellátásbiztonság gazdasági értéke B/3 Regionális gázpiaci modell B/4 2. workshop A régió gázellátásának biztonsága. Dokumentumok, háttéranyagok a következő ütemekhez Magyar nyelvű tanulmány Munkadokumentumtervezet február december május Munkadokumentum október Munkadokumentum október Workshop prezentációk október Munkadokumentum október Munkadokumentum december Munkadokumentum március Prezentációk március 11

12 C B/5 A Projekt Tanácsadó Testületének 2. ülése Beruházások C/1 Villamosenergiatermelési beruházások Az A-B ütem eredményeinek megvitatása és iránymutatás a soron következő tevékenységekhez. A REKK régiós villamosenergia-piaci modelljének naprakésszé tétele. C/2 Hálózati befektetések és piacintegráció C/3 Szabályozói környezetek vizsgálata, a több országot érintő, új gázinfrastruktúrába irányuló beruházások serkentése érdekében a KDKE -ben. C/4 3. workshop Befektetések és piacintegráció a KDKE ben C/5 Hosszú távú ellátásbiztonsági forgatókönyvek. C/6 Zárókonferencia és projektkönyv kiadás A kutatási eredmények megvitatása március Munkadokumentum február Munkadokumentum február Munkadokumentum február május Munkadokumentum június Könyv, prezentációk szeptember 12

REGIONÁLIS GÁZ ÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSBIZTONSÁGI PROJEKT Tanácsadó Testület 1. ülés. Kaderják Péter REKK. 2009. február 24.

REGIONÁLIS GÁZ ÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSBIZTONSÁGI PROJEKT Tanácsadó Testület 1. ülés. Kaderják Péter REKK. 2009. február 24. REGIONÁLIS GÁZ ÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSBIZTONSÁGI PROJEKT Tanácsadó Testület 1. ülés Kaderják Péter REKK 2009. február 24. Támogató partnerek AES ATEL CEZ Dunamenti /GDF EDF EETEK ELMÜ/RWE EON EMFESZ

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Liberalizált energiapiacok az Európai Unióban

Liberalizált energiapiacok az Európai Unióban Liberalizált energiapiacok az Európai Unióban MTESZ Technika Háza 2008. április 16. Takácsné Tóth Borbála Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Jogszabályok Első csomag (1997-8)

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Gazdasági és Monetáris Bizottsága. 2005.02.17.. PE 355.341v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Gazdasági és Monetáris Bizottsága 2005.02.17.. MÓDOSÍTÁSOK 18-26 Véleménytervezet (PE 350.217v01-00) Corien Wortmann-Kool z energia-végfelhasználás hatékonyságáról

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva

A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva XXIII. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia 2015. április 15-16 A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva Fritsch László, vezérigazgató Magyar

Részletesebben

REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONT ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS

REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONT ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONT ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont célja az üzle

Részletesebben

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2015. április 15. Emelkedő pályán hetvenöt év tapasztalatával

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások Agenda HUPX bemutatása Miért van szükség ID piacra? ID Piaci design ID piac lehetséges hatásai XBID Projekt

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani SAJTÓKÖZLEMÉNY Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani Budapest, 2013. április 17. Egy hétfői bejelentés értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

MAGYAR FÖLDGÁZPIACI FÓRUM FÖLDGÁZPIACI VÍZIÓ 2012. Dr. Zsuga János vezérigazgató FGSZ Földgázszállító Zrt. Budapest 2012. október 17.

MAGYAR FÖLDGÁZPIACI FÓRUM FÖLDGÁZPIACI VÍZIÓ 2012. Dr. Zsuga János vezérigazgató FGSZ Földgázszállító Zrt. Budapest 2012. október 17. MAGYAR FÖLDGÁZPIACI FÓRUM FÖLDGÁZPIACI VÍZIÓ 2012 Dr. Zsuga János vezérigazgató FGSZ Földgázszállító Zrt. Budapest 2012. október 17. 1 Regionális és magyar érdekek Célkitűzés: fizikai és kereskedelmi diverzifikáció

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához

Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához Munkaanyag a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Energiaszolgáltatási Bizottság 2010.12.08. Exogén tényezők (policy trendek)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről

MELLÉKLETEK. a következőhöz: BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 654 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az európai gázrendszer rövid távú ellenálló

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Közös érdekű villamos energia- és földgáz-infrastruktúra projektek kockázatértékelési módszertanának leírása

Közös érdekű villamos energia- és földgáz-infrastruktúra projektek kockázatértékelési módszertanának leírása Közös érdekű villamos energia- és földgáz-infrastruktúra projektek kockázatértékelési módszertanának leírása 1. Bevezetés A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló,

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Geotermikus jelentési kódex

Geotermikus jelentési kódex Geotermikus jelentési kódex Egy törekvés a nemzetközi egyetértésre Dr. Ádám László NÉV: SZERVEZET Mannvit Kft. Budapest, 2013.11.15 2013. November 15. Regionális Az első története Ausztrál Geotermikus

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma Az Európai Unió energiapolitikája Az energiapolitika fogalma Egy adott politikai egység tág értelemben vett energiaellátásának biztosítására vonatkozó Kajtár Gábor előadása 1 - politikai célkitűzések,

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Szolgáltatóközpont vagy átjáróház A logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Chikán Attila az MLBKT társelnöke, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben