A október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010. október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek"

Átírás

1 2010. / VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM A október 3-i önkormányzati választásokon induló jelöltek Polgármesterjelöltek: Képviselôjelöltek: Pénzes Gábor Bodnár Ferenc Brandhuber Ádám Feigel Tamás Gátas Ernô Radnai Tamás Grégerné Papp Ildikó Harmati Dániel László FIDESZ Hegyeshalmi Ferenc Marlok Gyula Sztilkovics Szávó FIDESZ Marlokné Somogyi Ildikó FIDESZ Metzger Rezsô Mirk György Molnárné Dr. Murguly Anikó FIDESZ Ôri Lajos Poppréné Révay Gyöngy FIDESZ Sólyom Roland Stattner Béla Dr. Szombati István József FIDESZ

2 2 Pénzes Gábor polgármesterjelölt Egyedül a legnagyobb erô sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erôknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentô erôt fejtenek ki. (Kölcsey Ferenc) Tisztelt Szentivániak! Bemutatkozásul: október 31-én, Ráckevén születtem. Iskolai végzettségem: gépipari technikum felsôfokú raktár- és üzemszervezôi szaktanfolyam óta élek Pilisszentivánon. Munkahelyeim: ig: Országos Érc- és Ásványbányák, Pilisvörösvár raktár-, majd üzemvezetô ig: Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal tanácselnök, majd polgármester ig: Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal polgármester óta vagyok nôs, két gyermekünk van, akik négy unokával ajándékoztak meg bennünket. Újra eljött az önkormányzati választások ideje, újra indul a kampány. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy elindulok a választáson, de semmiféle negatív kampányban nem kívánok részt venni, mint ahogyan eddig sem tettem. Mindig jelöltként indultam, soha egyetlen párt támogatását sem vettem igénybe. Hiszem, hogy egyetlen célja: a település fejlôdése lehet mind a polgármesternek, mind a képviselôknek. Véleményem szerint a nagy szavak és ígérgetések helyett a tettek beszéljenek. Látható eredményei vannak a községben a közös munkának. Szépült, épült, értékekkel gazdagodott a község, azt hiszem, akik tudják, honnan indultunk, elismerik az óriási változásokat. Hogy csak az utóbbi egy évet említsem: Új orvosi rendelôvel lettünk gazdagabbak, megszüntettük és rekultiváltuk a szeméttelepet, bôvült és szépült az óvoda és iskola, felépült a Generációk Háza. Mindez nagy felhajtás nélkül, csapatmunkában, minden képviselôtársam megfeszített munkájával jöhetett létre. Természetesen akadnak bôven megoldandó problémák. A továbbiakban is célunk, azért dolgozzunk együtt, hogy tovább szépüljön, gazdagodjon településünk. Vannak megvalósításra váró terveink: Játszóterekkel, parkosítással szebb környezetet teremteni, parkolóhelyek bôvítésével kényelmesebbé, kulturáltabbá tenni a Fô út melletti részeket. Tartalommal megtölteni, mûködtetni a Generációk Házát, hogy fiatalok, idôsek egyaránt jól érezzék magukat. Színes, változatos kulturális eseményeket szervezni, ápolni a nemzetiségi hagyományokat. Szeretnénk a sportolási lehetôségeket bôvíteni, fejleszteni az egészségügyi ellátást. Támogatni a tehetséges fiatalokat. Mindez természetesen az anyagi lehetôségek figyelembe vételével valósulhat meg, ezért továbbra is fontos, a vállalkozások számára vonzóvá tenni településünket. Minden a szavazófülkében dôl el, ezért kérem, feltétlenül jöjjenek el szavazni október 3-án. Ha megtisztelnek bizalmukkal, akkor a tapasztalt, együtt dolgozni képes képviselôkkel képesek leszünk az elôttünk álló feladatokat megoldani. Szavazataikkal a megvalósítható terveket támogatják. Pénzes Gábor polgármesterjelölt Sztilkovics Szávó polgármester-jelölt FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Számvetés 48 éves vagyok, már nem olyan fiatal, de nem is idôs. Pont jó. Két nagy lányom van és egy nagyfiam. Tudom, mi a felelôsség március 30-án 37-en megalapítottuk a Fiatal Demokraták Szövetségét. A FIDESZ név felvételét én javasoltam, így megkaptam a 6-os, alapítói tagkártyát. Az eltelt 22 évben számtalan barátot, ismerôst szereztem. Ôk most mind segíthetnek abban, hogy Pilisszentiván még tovább fejlôdjön ban készítettem egy polgármesteri programot, 30 pontból állt. Csak kettôben nem tudtunk elôrelépni, a többit mind teljesítettem. Ez 93%-os eredmény. Ha ismét megbíznak, a következô négy évben is így fogok dolgozni és 2009 között 11 pályázatot készítettünk, mindegyik nyert. Összesen 625 millió forintot. Az elmúlt egy évben az önkormányzat 2 pályázatából egyik sem nyert. Az egyiknek elégtelen volt a pontszáma, a másikat elfelejtették szabályosan aláírni. Eltelt egy év, és a nagy öregeknek nem sikerült befejezni az iskola átépítését. Minden nap csúszásért forint kötbért kellett volna beszedni a kivitelezôtôl, aki eddig 75 napot késett. Tehát 45 millió forint kötbért kellett volna befizetnie a község kasszájába. Mennyit fizettettek vele? Nulla forintot! Rendeltek viszont 21 millió forintért pótmunkát. 8 millió volt az óvoda pótköltsége. A tíz éve átadott új épület tetôszerkezete olyan silány volt, hogy csak megerôsítés után bírta el a cserepezést. Akkor Marlok Gyula volt a felelôs érte. A Generációk Háza Faluház költségei 5,5 millióval nôttek. Átadták ugyan, de egy sámli sincs benne, nemhogy programok, élet. Hegyeshalmi Ferenc és Ôri Lajos egyszer sem szavaztak az új Faluház építésére. Feigel Tamás vállalkozásba is adná, Metzger Rezsô pedig öt év múlva eladná az egész épületet. Én így hallottam a testületi üléseken. Az új orvosi rendelôt már kétszer is átadták, felavatták, mégse lehet használni, mert még nincs benne fûtés, melegvíz és nem mûködik a telefon. A tetô belülrôl nincs szigetelve, de az kívülrôl úgyse látszik. Majd látszik a gázszámlán. 19 millió volt a pótköltség. A szeméttelep rendezését Metzger Rezsô miatt újra kellett terveztetni és pályáztatni. A pótköltség 5,5 millió volt. Egy-két szentiváni vállalkozó, ha kapott munkát a sokszáz milliós beruházásokon. Ha viszont ingyen kell valami, akkor Pénzes Gábor mindig megtalálja ôket. 3 díszpolgárt avattak az idén, Metzger Rezsôt, Ôri Lajost, Hegyeshalmi Ferencet. Még egy beruházás sem volt készen, a kitüntetéseket azért jóelôre kiosztották maguk között. Október 3-án hat képviselôt és egy polgármestert választhatunk. Többen kérdik tôlem, jó lesz ez így? Szerintem jó, mert az elmúlt húsz évben valójában csak ketten-hárman döntöttek, ezentúl majd heten fognak. Persze ez attól függ, hogy lesz e váltás. A törvény szerint 70 éven felüli ember nem lehet a polgármesteri hivatal dolgozója. Ez a kor ugyanis már a pihenés kora. Maguknak is, a falunak is jót tennének, ha elfogadnák, hogy elszállt az idô. Friss erô, új szemlélet kell Pilisszentivánnak, az országnak. Tavasszal kétharmados megbízást kapott a Fidesz és a kereszténydemokraták. Ezzel a szövetséggel a pilisszentivániak három harmada is nyerhet. Mi heten ezt kínáljuk minden pilisszentiváni polgárnak. Ne álljunk meg félúton! Sztilkovics Szávó

3 3 Radnai Tamás polgármesterjelölt 1974-ben születtem Budapesten. Solymáron, sváb családban nevelkedtem. Pilisszentivánra nôsültem, feleségem Radnainé Richolm Márta. Három gyermekünk van: Tamás (6), Bernát (3) és Franciska (2). Az általános iskola befejezése után tanulmányaimat Budapesten folytattam, majd villamosmérnöki diplomát szereztem. Mûszaki pályámat a SIEMENS beruházásokkal foglalkozó ágazatánál kezdtem, majd egy év elteltével a KÉSZ Kft-hez szerzôdtem, mint szerelésvezetô. Tizenegy év alatt megjártam a ranglétra minden lépcsôfokát, majd ügyvezetôvé, a cégcsoport átalakulásával vezérigazgatóvá, valamint igazgatósági taggá neveztek ki. Vezetésem alatt a vállalat jelentôs fejlôdésen ment keresztül, melynek eredményeképpen több mint 1200 ember munkáját támogattam 8 országban, 70 milliárdos árbevétellel. Több mint száz megvalósult beruházás van a hátam mögött, és három erôs nemzetközi vállalatvezetôi év. Ez idô alatt a vállalatcsoport sok más elismerés mellett, megkapta a Superbrand díjat is. Alapítója voltam számos külföldi vállalatnak, és több alapítvány létrehozása kísérte munkámat. Örömmel emelem ki ezek közül a KÉSZ Labdarúgó Akadémiát, mert ez több mint 400 szegedi óvodás és iskolás gyermek sportra, mozgásra nevelésében játszott nagy szerepet. Közel másfél éve alapítottunk és indítottunk el egy vállalkozást, mely keretén belül intelligens led-es közvilágítási lámpatest rendszer kifejlesztésével foglalkozunk együttmûködve budapesti, szegedi és pécsi tudományegyetemekkel, valamint a Budapesti Mûszaki Fôiskola tanszékeivel. Kutatáshoz, tervezéshez, gyártáshoz a szükséges forrásokat pályázati úton (magyar és EU forrásokból) nyertük, összességében közel 390 millió forintot. Kockázati Alaptôke-kezelô Társaság számára, mûszaki és üzleti tanácsadással is foglalkozom, mely elsôsorban innovatív vállalatok számára nyújt segítséget, azaz indításukhoz, növekedésükhöz ad megfelelô tôkét. Tulajdonosa vagyok továbbá földrengésbiztos statikai rendszerek tervezésével és gyártásával (www.starseismic.eu) valamint egy biztonságos internet alapú mobil kommunikációval (www.tifoneurope.hu) foglalkozó vállalkozásoknak. Társalgási szinten beszélek németül és angolul. Az elmúlt évben képviselôi munkám mellett aktívan részt vettem több bizottság munkájában, valamint koordinátora voltam óvodánk építésének. Döntésem, hogy a polgármester-választáson induljak, az elmúlt egy év képviselôi munka során, folyamatosan érett meg bennem. Ma már igen jól látom, hogy egy polgármesternek elsôsorban nem saját terveit és szûk körének álmait, hanem a közösség elképzeléseit kell megvalósítania. Ebbôl adódóan, nem az én elképzeléseimre akarom építeni a programomat, hanem azokra a valós igényekre, amelyeket a közösség fogalmaz meg számomra. Itt azokról a terveimrôl szeretnék beszámolni, melyek csak és csakis rajtam múlnak, hisz azoknak véghezvitelét tudom nyugodt lelkiismerettel felvállalni. A versenyszektorból az állami területre érkezve igen jól érzékelem a különbséget a két rendszer mûködése, hatékonysága között. A Polgármesteri Hivatal és intézményeink mûködését törvényi háttér szabályozza. Ezért én inkább a hatékonyságra tenném a hangsúlyt. Örök gondolat, hogy rend mögött rendszernek kell lennie, mert ha nincs rendszer, akkor a rend csak véletlenül jött/jöhet létre. Szeretném a hivatalt ezért jól szervezett egységnek látni. Hatékony szervezet nélkül nem lehet hatékonyan dolgozni, teljesíteni. A Hivatalban az ügyfél ne a hatalmat érezze, hanem csak annak mûködôképes jelenlétét érzékelje, valamint kérdéseire választ, a problémáira megoldást kapjon. A Tudás Hatalom mondják... Elengedhetetlennek tartom a tudás generációk közötti továbbadását, hisz a megszerzett ismeret mit sem ér, ha nem hasznosul. Vezetôként mindig azt alkalmaztam, hogy, mindenki annyi terhet cipeljen, amennyit elbír. Mindig nagy szerepet kapott munkámban az idôsebb nemzedék bevonása, és az ifjúság (jövô vezetôinek) oktatása. Ez a körforgás biztosítja számunka és környezetünknek a folyamatos megújulást. Így tud egy közösség élettel teli javakat elôállítani. Lehetôséget fogok teremteni a fiatalok számára is, hogy betekintést nyerjenek a falu ügyeibe, részt vegyenek a döntések elôkészítésében. Számos hagyományunk és sváb nyelvünk is folyamatosan feledésbe merül. Ma már nincs olyan hatalom, ami megakadályozza, betiltsa hagyományaink ápolását, ezért a mostani vezetô generáció felelôssége, hogy tudatosan az értékek megtartására nevelje már kis koruktól gyermekeinket. Ehhez megfelelô anyagi hátteret kell teremteni, és a hagyományok ôrzôit, nagyszüleink generációját tisztellettel felkérni tudásuk továbbadására. Az elmúlt év eseményei igen erôsen megosztották községünk lakót. A csorbát még nem köszörülte ki az idô és még pár évig nem is fogja. Az összetartozás alapjait meg kell teremteni, melyhez egyebek közt aktív közösségi életre, a lakosok pozitív hozzáállására és egymás megbecsülésére van szükség. Sok esetben a versengés rövidtávon, igen nagy eredmények elérését teszi lehetôvé, de rá kell arra eszmélni, hogy az igazán nagy dolgok és maradandó eredmények csak is összefogással, együttmûködéssel valósulnak meg. Amennyiben az együttmûködés idôszakában valaki versengésbe kezd, kisebb vagy nagyobb csapatával, az ellehetetleníti a közösség közös munkáját, és szétveri az egységet. Az egység alatt én Pilisszentivánt értem, és nem politikai csoportokat. Községünk vállalkozói, iparosai fô gerincét képzik gazdaságunknak. Amennyiben ôk sikeresek, akkor a község is sikeres, értékekben gazdag lesz. A vállalkozók ismereteire, kapcsolataira, szaktudására igen nagy szükségünk van döntéseink meghozatala elôtt. Szeretném ezért a döntések elôkészítésébe bevonni azon vállalkozások vezetôit, akikben van tenni vágyás közösségük, környezetük érdekében. Talán nem álom azt elérni, hogy a községünkben nyújtott szolgáltatások döntô többségben kielégítsék a helyi igényeket. Ez adná a fenntartható fejlôdés alappillérét, mely megalapozza egy hosszabb távú tervezés lehetôségét. Ezen az úton kevésbé lennénk kitéve politikai és gazdasági hatások hullámzásának. Valószínûleg most is több olyan vállalkozás mûködik a községünkben, melyekrôl nincs információnk, ezért másokat választunk, bízunk meg feladatokkal. Meg kell erôsíteni a kommunikációt és információáramlást. Mint azt olvashatták, az én programom nem a végrehajtás terve. Természetesen, nekem, mint pilisszentiváni lakosnak is vannak terveim, elképzeléseim és vágyaim. Szeretnék én is többek között gyermekeimnek minôségi játszótereket, rendezett és ápolt környezetet, színes kulturális programokat minden korosztály számára, új sport, kulturális és szabadidôs klubokat, vállalkozókat és iparosokat tömörítô egyesületeket, több testvérvárost külföldön, bicikliutakat, ügyfélbarát ügyintézést, gyermekek pénzügyi nevelését, pályázatok figyelését, jobb és folyamatos kommunikációt a lakosság felé, tájékoztatást az önkormányzat munkájáról, pénzügyeirôl, képviselôtestületi ülések közvetítését, visszaállítani a közösségünk harmóniáját... Annyira nem vagyok naiv, hogy ezek megvalósulását megígérjem, de azon leszek, hogy az Önök hasonló terveit megvalósítsam helyi lehetôségeinkhez mérten. Ígérni könnyû, betartani nehéz. Egy program, egy beruházás elindításához megfelelô indíttatás, anyagi háttér, elôkészítés, pozitív képviselôtestületi döntés és nem utolsó sorban a lehetôségekhez képest gyors és pontos végrehajtás szükséges. Ezek bármelyikének be nem teljesülése ellehetetleníti a program végrehajtását, még ha a polgármester, és/vagy lakosok nagyon is szeretnék azt. Bizonyára Önben is megfogalmazódott néhány kérdés személyemmel vagy elképzeléseimmel kapcsolatban. Ezúton szeretném meghívni Önt bemutatkozó elôadásomra szeptember 26-án 16 órától a pilisszentiváni iskola aulájába, melynek keretében készséggel válaszolok az Önök kérdéseire. Bemutatkozásom alatt kérdéseiket papírra vethetik és névtelenül urnába dobva is eljuttathatják hozzám. Tisztelettel hívom és várom Önt is! Elérhetôségeim:

4 4 Bodnár Ferenc Nekem szülôfalum és egyben mindenem Pilisszentiván. Édesapám itt volt bányász. Tôle tanultam meg, milyen fontos az összefogás, enélkül semmire sem megyünk. Édesanyám a Gyémántban dolgozott és nevelt bennünket, öcsémmel és húgommal. Iskoláimat helyben és Budapesten végeztem. Gyermekeimnek is igyekszem azt átadni, amit a szüleimtôl tanultam. Néhány évnyi, budapesti változatos munkám után a pilisszentiváni Polgármesteri Hivatalban végeztem a községgazdálkodási feladatokat. Itt módom nyílt megismerni a szentivániak igényeit és elvárásait. Azt is megismertem, hogy egy önkormányzat egészen másképp mûködik, mint a céges világ. Ez ugyanis közszolgálat, amelynek nem a pénzügyi nyereség a célja, hanem az emberek biztonságának, jólétének megteremtése. Az önkormányzat saját törvényi eszközeivel garantálni tudja, hogy a településen rend legyen. Ebben viszont nekünk, szentivániaknak is lehet, és van is tennivalónk. Ez a felismerés vezetett arra, hogy részt vegyek a Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület munkájában. A lakosaink elismerése arra ösztönzött bennünket, hogy egyre jobban és jobban végezzük ezt a feladatot. Büszkék vagyunk rá, hogy már két alkalommal is elnyertük az Év Polgárôr Egyesülete kitüntetést. Magam minden olyan feladatot elvállalok, amely segíti, és elôrébb viszi közösségi munkánkat. Az egyesület elnöki feladatai mellett az Országos Polgárôr Szövetség Katasztrófavédelmi munkabizottsági tagja, a Pest Megyei Polgárôrszövetség vezetôségi tagja, katasztrófavédelmi összekötôje, is vagyok. Emellett a Szentiváni Charta Országos Egyesület alelnökeként segítek összefogni ezt a lassan húszéves szövetséget. Köszönettel vettem, amikor az Országos Polgárôr Szövetségtôl a polgárôr érdemérem bronz, ezüst, majd arany fokozatát átvehettem ban megkaptam az Év Polgárôre kitüntetést, majd 2009-ben a legmagasabb önkéntes tûzoltó kitüntetést, a Gróf Széchenyi Ödön emlékérmet-is. Tûzoltókként évente közel száz alkalommal vonulunk, Pilisszentivánon, de a környezô településeken élôk is számíthatnak segítségünkre. Ezt szakszerûen, fegyelmezetten és együttmûködve lehet végrehajtani. Képviselôként ezt a szemléletet szeretném a napi munka gyakorlatába átvinni. A széthúzás, az ellenségeskedés, az aknamunka mindenkinek árt, de legfôképp községünk lakóinak. Erre pazarolni az erôinket bûn! Ahogy mondani szoktam: ugyanezzel a lendülettel jót is lehetne tenni. Mivel jelenleg is az önkormányzat két bizottságában is dolgozom, így elsôsorban a lakosaink biztonságának védelmi kérdéseit szeretném szem elôtt tartani. Közös összefogással elkezdünk megvalósítani egy kistérségi segítségnyújtó központot, a szertárunkat (társadalmi munkával) tovább építve. Itt egy 24 órás ügyelet mûködik majd és egy rövid telefonhívószámon lehet bejelenteni a lakosságot érintô problémákat, segítségkéréseket. Ezen központ ügyeletese azonnal elintézi, vagy intézkedésre továbbítja az illetékesekhez. A problémákat nem bonyolítani, hanem a tôlünk elvárható módon elintézni szeretnénk. Kiemelten fontosnak tartom, hogy az utánunk jövô nemzedékek, mai fiataljaink ne kallódjanak el. Találják meg helyüket a helyi közösségeinkben, és a társadalomban is. Fontosnak tartom, hogy legyen a számukra egy olyan hely, ahol összegyûlhetnek, találkozhatnak. A Tûzoltószertár mellett, ahol mindig szívesen látjuk ôket, örülök, hogy önkormányzati képviselôként (az Önök bizalmából) elértem, amiét indultam: megépült az idôseknek és fiataloknak egyaránt helyet adható Faluház, és az összes tervezett beruházás. Számomra nagyon fontos volt, hogy mindazokat a pályázati pénzeket, amelyeket elnyertünk, a községünk javára fordítottuk és még tartalékunk is bôven maradt. További céljaim megvalósításához kérem bizalmukat. Többek között: segítségnyújtó központ községgazdálkodás vissza adása önkormányzati kezelésbe föld utak rendbetétele, hogy az életmentés ne az akadályok leküzdése után kezdôdhessen csak meg házi szociális ellátás biztosítása, háziorvosi javaslatra egyesületek, szervezetek hatékony támogatása stb. Köszönve eddigi bizalmukat. Bodnár Ferenc Brandhuber Ádám Tisztelt Szentivániak! Brandhuber Ádám vagyok, 46 éves, tôsgyökeres pilisszentiváni. Volt feleségem és két gyerekünk (András és Anna) szintén Pilisszentivánon élnek. Általános iskolai tanulmányaimat Pilisszentivánon végeztem. Azután következett 1 év gimnázium Budapesten, majd 3 év gimnázium és az érettségi Berlinben. Diplomámat Tharandtban, az erdômérnöki karon vettem át 1987-ben. Azóta az erdôgazdálkodásban, a Budai-hegység és a Pilis erdeiben dolgozom, mint elsô munkahelyes. Vallom, hogy az erdész szakma nem elsôsorban foglalkozás, hanem elhivatottság. A Budakeszi Erdészetnél kezdtem, mint mûszaki vezetô gyakornok, majd a Pilisi Parkerdô Rt. németországi vállalkozását vezettem másfél évig Heidelbergben. Ezt követôen a Pilisi Parkerdô Rt. fôvadászi teendôit láttam el Visegrádon tôl Pilisszentkereszten voltam mûszaki vezetô tôl vagyok a Pilismaróti Erdészet vezetôje. Mint erdész, az egész hivatásom egy nagy közéleti szerepvállalás. Sok ezer ember boldogulását és kikapcsolódását segítjük a környék erdeiben, köztük nagy számban helyi lakosoknak. Közismert az elkötelezettségem az erdô mellett, a falu irányába és a község sportéletéhez. Ezt a szerepvállalást már az elôdeim megkezdték, én folytatom. Külön örülök, hogy ahhoz a szûk csapathoz tartozom, akik a kilencvenes évek közepén a pilisszentiváni focipálya újraépítésével, a falu sportéletének, egy máig is meghatározó, döntô lökést tudtak adni. Akkor a labdarúgó szakosztály vezetôje voltam, jelenleg a Sportegyesület alelnöke vagyok. Pilisszentiván község az utóbbi húsz évben egy nagy fejlôdésen ment keresztül. Ebben szerepe volt a község sváb mivoltának, Budapest közelségének és a rendszerváltásnak is. Én úgy ítélem, hogy községünk alapvetôen jó irányba fejlôdött ebben az idôszakban. A falu nagy beruházásai megtörténtek, a közintézmények mûkôdnek, életképesek vagyunk, mint község, és mint közösség is. Az elôzô ciklusok döntéshozói a falu érdekeit szem elôtt tartva hozták meg döntéseiket. A jövô feladatai közül szeretnék kiemelni négy dolgot, amiket én személy szerint legfontosabbnak tartok a következô ciklusban: A falunk alapvetô igénye, hogy továbbra is rendezett, ápolt képet mutasson, valamint fenntartható mértékben fejlôdjön. Ezeknek a feladatnak az ellátásához szükséges pénzügyi háttér biztosítása egyrészt külsô forrásokból, másrészt egy átgondolt, takarékos költségvetés betartásával lesz a következô faluvezetés legfontosabb feladata! Falunk legnagyobb értékének a sokszínû társadalmi életet látom. Civil szervezeteink meghatározó szerepet töltenek be a falu életében. Kiemelt feladat ezeknek az egyesületeknek, alapítványoknak a támogatása és további bôvítése. A Pilisszentiváni Sport Egyesület az utóbbi években jelentôs sikereket ért el a gyerekek, ifjúsági korúak és a hölgyek integrálásával. Már több mint 220 aktív taggal rendelkezünk. Támogassuk továbbra is gyerekeink egészséges fejlôdését! Pilisszentiván község meghatározó közege az erdô. Az ebbôl adódó lehetôségeinket jobban ki kell használnunk! Az erdô nem csak kívülrôl csodálandó ékszerdoboz, hanem a falu életét több mint 200 éve meghatározó gazdasági és turisztikai tényezô. Jövôre életbe lép a község erdeinek új erdôterve, amely közjóléti szempontból is az eddiginél tágabb lehetôséget ad a gazdálkodáshoz. Használjuk ki! Ezen feladatok megoldásához kérem további szíves támogatásukat! Brandhuber Ádám

5 5 Feigel Tamás Tisztelt Választópolgárok! 1976-ban születtem, második gyermekként Feigel József és Steckl Katalin házasságában. Kamasz éveimben nagy hatással volt rám a cserkészet, feleségemmel, Stocker Évával a cserkészcsapat keretein belül ismerkedtünk meg ben kötöttünk házasságot, (eddig) három lányunk született (Anna 2001, Blanka 2002, Ilona Luca 2006). Aktív tagjai vagyunk a nagycsaládos egyesületnek. Több mint tíz éve családi vállalkozásban szikvízkészítôként dolgozom, feleségem óvónô a szentiváni óvodában. Újpesten a Kozma Lajos Faipari szakközépiskolában érettségiztem, majd ott szereztem meg a Technikusképesítô Bizonyítványt 1996-ban; ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Fôiskolai Levelezô Tagozatát végeztem, ezt 2005-ben zártam le. Közben 2000-ben elvégeztem a Szikvíz és szénsavas üdítôital-készítô szakképzést. Mindenekelôtt megköszönöm, hogy egy évvel ezelôtt bizalmat szavaztak nekem, és ebben az idôszakban türelemmel viselték a beruházásokból fakadó nehézségeket. A testület sokszor kényszerpályán volt, külön kihívást jelentett, hogy a beruházások megvalósítására egy év állt csak rendelkezésre, de igyekeztünk mindent megtenni az intézmények mûködésének fenntartásáért, ha ez nem is volt zökkenômentes. Külön köszönöm a Polgármesteri Hivatal és az oktatási intézmények dolgozóinak, vezetôinek, az orvosoknak és a Pilisszentiváni Római Katolikus Egyházközségnek a segítségét. Az eredmények közül a beruházásokon kívül, mint az Ügyrendi, Tájékoztatási, Oktatási és Kulturális bizottság vezetôje, kiemelem a Szentiváni Újság újraindulását, a Pilis Televízióval való szerzôdéskötést, a könyvtár állományának elektronikus nyilvántartásáról szóló döntést és közmûvelôdési rendeletünk aktualizálását (kezdeményezésemre átvezettük a évi törvényi elvárásokat, így 6 millió forintot nyerhettünk az érdekeltségnövelô támogatásból). Az elmúlt év tapasztalatai és képviselôi feladataim alapján azt tudom ígérni, hogy továbbra is lelkiismeretesen ellátom képviselôi feladataimat, amennyiben erre lehetôséget kapok. Annak meg örülök, ha továbbra is megszólítanak a faluban az emberek, ki levélben, ki a faluban jártamban, ha felismerik, a falu ügye nem ér végett a kerítésnél, aminek ma én örülök, annak holnap talán már más is. A község fejlesztési lehetôségeit energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, játszótér kialakítása, vízgazdálkodás, községi közlekedés fejlesztése, turisztikai fejlesztés, a lakosság bevonása a helyi döntésekbe, a civil szervezôdések megerôsítése, szociális és nevelô tevékenységek támogatása pályázatfigyelési határozati javaslatomban gyûjtöttem össze, melyet a testület egyhangúlag elfogadott augusztus 2-án. A képviselôk számának csökkenésével megnô a bizottsági külsôs tagok szerepe. Községünkben megfelelô szakembergárda van minden területen. Közös munkára kell hívni mindazokat, akik szeretnének részt venni saját környezetük, községük életének alakításában, a döntések elôkészítésében. Fontosnak tartom a nyilvánosság biztosítását, ami több a tájékoztatás kötelességénél. A nyilvánosságnak az ellenôrzésen, társadalmi kontrollon kívül célja az emberek bevonása a döntésekbe, a távlati célok kialakításába. A nyilvánosság megvalósulásához szükséges, hogy az elôterjesztéseket, fejlesztési terveket megismerhessék a falu lakosai. A nyilvánossággal, az önkormányzati munkával, a feladatok számonkérhetôségével, a kulturális élet szervezésével, a szociális lehetôségekkel kapcsolatos elképzeléseimet közzétettem a honlapon. Aki nem használja az internetet, annak szívesen eljuttatom nyomtatott formában. Ezt kérhetik tôlem személyesen, vagy telefonon: 06-26/ ; 06-30/ Szeptember 30-án, csütörtökön 17-tôl 21 óráig a Tájházban várok minden érdeklôdôt, ahol személyesen is beszámolok a fentiekrôl. A választáson való nagyarányú részvétel biztosítja az Önkormányzat legitimitását. Kérem, éljen állampolgári jogával és jöjjön el választani. Feigel Tamás Gátas Ernô Pilisszentivánon születtem. Feleségemmel, John Máriával, aki a szentiváni óvoda vezetôje, fôiskolás lányommal, Annával s idôs édesanyámmal élek együtt a Dózsa közben. A gimnáziumi érettségi után szakmát szereztem, majd a Külkereskedelmi Fôiskolán diplomáztam. Tíz évig mûszerészként dolgoztam, azóta építôipari gépek kereskedelmével foglalkozom. Anyanyelvi szinten beszélem a német nyelvet. Immáron 16 éve veszek részt képviselôként a pilisszentiváni önkormányzat munkájában. A szociális bizottsági feladatkört vállaltam, amelynek immár nyolcadik éve az elnöke vagyok. Mûszaki végzettségem segít abban, hogy a Mûszaki Bizottság tagjaként elôsegítsem községünk épülését, szépülését. A zene, a dal szeretete vezetett arra, hogy alapító tagja legyek a szentiváni vegyeskórusnak. Az elmúlt 16 év során mindig arra törekedtem, hogy a pilisszentiváni önkormányzatban ne egymás világnézete, hanem csakis a falu érdekei mentén szülessenek meg a döntések. Hiszem, hogy csak az a jó döntés, amit mindenki vagy legalább a túlnyomó többség el tud fogadni. Addig kell tárgyalni, amíg minden álláspont képviselôje magáénak tudja érezni a végsô döntést. Ahol teret engednek az indulatosságnak, a személyeskedésnek, az alaptalan támadásoknak, ott hamarosan vége az együttmûködésnek és esélye sincs, hogy bármilyen eredmény szülessen. Ezért is szavaztam a testület feloszlatása ellen. Az a legjobb, ha a célok kijelölésében és az odavezetô út meghatározásában minél többen vesznek részt. Támogatom, hogy az eddiginél lényegesen nagyobb nyilvánosságot kapjon a képviselô-testület mûködése. A döntések elôtt pedig kérjük ki a témához leginkább értô szentivániak szakmai tanácsát is. Felelôs, számításokon alapuló döntésekkel meg tudjuk ôrizni a falu pénzügyi biztonságát. Ez továbbra is alapot teremt az iskola, óvoda magas színvonalú mûködésére, az infrastrukturális és kulturális javaink megôrzésére, fejlesztésére. Fontosnak tartom a falukép, védett épületeink, természeti értékeink megôrzését. A közlekedés, a szennyezés és a zaj okozta ártalmak ellen továbbra is fel fogok lépni. Lehetôségeket és alkalmakat kell teremtenünk községünk több száz fiatalja számára, hogy itthon is legyenek számukra vonzó helyek és programok. Az új könyvtár, az új tornaterem és a Faluház ezt szolgálja majd. Támogatom, hogy végre teremtsünk olyan helyet a közel 700 pilisszentiváni nyugdíjasnak, ahol alkalmanként találkozhatnak barátaikkal, ismerôseikkel. A Generációk Háza Faluházban együtt, kellemes körülmények között tölthetnék szabadidejüket, kedvtelésük és a felkínált programok szerint. Bízom a választók bölcs döntésében, hogy olyan csapatot választ testületi tagoknak, akik tudnak és akarnak együtt dolgozni községünk javára. Független jelöltként megmérettetem magam ismét, mert ismerem és szeretem a falumat és dolgozni szeretnék érte. Kötelességemnek érzem, hogy továbbra is vállaljam az immár 16 éve végzett munkát. Eddig megszerzett tudásomat és tapasztalataimat a fenti célok érdekében kívánom az egész falu javára fordítani. Tisztelettel Gátas Ernô

6 6 Grégerné Papp Ildikó Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. 16 éve élek családommal Pilisszentivánon, legkisebb fiunk, Barnabás már igazi szentiváni, lányunk, Barbara a Károli Gáspár Református Egyetem joghallgatója, Attilánk 12. osztályos gimnazista. Több mint 10 éve dolgozom a közigazgatásban, elôször a fôváros XVII. kerületében a Képviselôtestületi Titkárságon, majd Pest Megye Önkormányzatánál a Fôjegyzôi és Önkormányzati Irodán láttam el a feladatom, jelenleg több mint 4 és fél éve Piliscsaba Nagyközség Polgármesteri Hivatalának vagyok a titkárságvezetôje. Közvetlen munkakapcsolatom van a település polgármesterével, jegyzôjével, képviselô-testületével. Munkám során komoly kapcsolati tôkére, hasznos ismeretekre tettem szert, melyet szívesen kamatoztatnék Pilisszentiván képviselôjeként. Az önkormányzati feladatokat hivatali szemszögbôl látom, így a gyakorlati tapasztalataimmal a képviselô-testület munkájának hatékonyabbá tételét segíteném elô. Hegyeshalmi Ferenc Tisztelt Pilisszentiváni Lakosok! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam. Hegyeshalmi Ferenc vagyok, nôs, egy fiam és két unokám van ben születtem Pilisszentivánon. Iskolai végzettségem erôsáramú technikus. 41 évig dolgoztam egy munkahelyen, ahol a rendszerváltás után a cég ügyvezetô igazgatója lettem. Röviden ennyit mondanék magamról, hiszen úgy gondolom 20 éves képviselôi tevékenységem során már mindenki megismerhetett. Az Önök bizalmából ilyen hosszú idôt tölthettem a falu szolgálatában. Ezt tisztelettel szeretném megköszönni. Ha körülnézek a faluban és elgondolom, honnan indultunk és hová érkeztünk, úgy érzem, nem hiába dolgoztunk, munkánknak meglett a gyümölcse és remélem ezt a lakosok is így látják. Eddigi tanulmányaim sokoldalúvá tettek, érettségimet egészségügyi szakközépiskolában szereztem kezdetekben dolgoztam is ezen a területen így rálátásom van az egészségügyi ellátás területére. Felsôfokú gazdasági ügyintézôi ismereteim betekintést engednek a költségvetési és pénzügyi folyamatokba. Ingatlanközvetítô és forgalmi értékbecslô végzettségem az ingatlanok mûszaki és vagyoni értékének meghatározását biztosíthatja. Jelenleg végzôs hallgatója vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány szakának óta a nagycsaládos egyesület elnökeként tevékenykedek, büszke vagyok arra, hogy taglétszámunk elnökségem alatt megduplázódott. Ebben az évben aktív közremûködésemmel közel 7 millió forint pályázati támogatást sikerült nyernünk. Ahogyan a mi családunkat is, úgy a többi pilisszentiváni családot is átszövik a civil szervezôdések. Kiemelt jelentôségû, hogy ezek a közösségek továbbra is megfelelô támogatásban részesüljenek, hiszen a mindennapjaink részeként a civil szervezôdések gazdagítják településünk életét. Köztisztviselôként, de egyszerû polgárként is tudom, hogy felelôtlen, megalapozatlan ígéreteket nagyon könnyû tenni, annál nehezebb teljesíteni. A realitások talaján maradva a hatályos önkormányzati költségvetésbôl kiindulva lehet csak tervezni. A kisebb létszámú képviselôtestületre nagyobb teher hárul, de egyben lehetôség nyílik a konstruktívabb munkára, csökkenteni lehet a bizottságok számát, ezzel költségtakarékosabbá válhat az önkormányzat. Szeretném megemlíteni, hogy nagy örömömre szolgál az orvosi rendelô megvalósulása. Igaz, évekig tartó viták elôzték meg, de végül sikerült legyôzni az akadályokat. Túl vagyunk a többi nagy beruházáson is, ez persze nem azt jelenti, hogy most már hátra lehet dôlni, hiszen rengeteg feladat vár még az új testületre. A teljesség igénye nélkül néhány elképzelés: a járdafelújítás folytatása, az árok és környékének rendbetétele, a csapadékvíz elvezetésének megoldása a kritikus helyeken, játszóterek létesítése, a Bem utca, a templomhegyi lépcsôk felújítása, környezetének rendbetétele, lakótelep környékének rendbehozatala, a Szabadság úton parkolók megépítése. Tehát sok még a feladat, további kemény munka vár azokra a képviselôkre, akiket megtisztelnek bizalmukkal. Úgy gondolom, hogy érzek magamban annyi erôt, hogy tudnék még ezért a faluért dolgozni. Beszélgetve az emberekkel, jólesett, hogy sokan megerôsítettek abban, hogy jól csináltuk a dolgunkat és arra kértek, induljak el újra a választáson. Ezért döntöttem úgy, hogy újra megmérettetem magam. Megválasztásom esetén szeretném azt is elérni, hogy a lakosság tájékoztatása szélesebb körû legyen. Amennyiben eddigi munkám alapján Önök úgy gondolják, hogy méltó vagyok a bizalmukra, kérem tiszteljenek meg szavazataikkal. Hegyeshalmi Ferenc Fontosnak tartom, hogy az új rendszerben a település egészét érintô döntéseket megelôzô elôkészületeknél a település lakói, civil szervezôdései jobb tájékoztatás mellett javaslattételi lehetôséggel élhessenek. Családbarát önkormányzat program keretében játszóteret kell építeni, a Generációk Házát tartalommal megtöltve olyan szakemberre kell bízni, aki számára fontos minden korosztály, különös figyelmet fordít a csellengôkre, a közösséget keresô, és azokhoz tarozni akaró kamaszokra. Fontos és kiemelt feladat, hogy az önkormányzat intézményei jól, és az eddig megszokott magas színvonalon mûködhessenek. Meg kell ragadni minden pályázati lehetôséget, hiszen így sikerülhet kisebb önrésszel további fejlesztéseket megvalósítani. A közmunkaprogramba be kell vonni a Pilisszentivánon munka nélkül maradt polgárokat, ebben a tekintetben nem csak az alacsony végzettségûekre, hanem a diplomás, vagy érettségivel rendelkezô állásnélküliekre is gondolok. Nem pusztán pénzkérdés a település tisztasága, rendje. Célszerû megoldásként az önkormányzat beruházásainál, illetve egyéb mûködési területen is elônyben kell részesíteni a helyi vállalkozásokat, hiszen ezen cégek iparûzési adója teremthet forrást újabb fejlesztésekre. Kazinczy Ferenctôl idéztem bemutatkozásom elején, most ezzel a gondolatsorral zárnám; jót tenni egy közösség érdekében és mindezt jól a köz szolgálatának érdekében, szakmailag helyesen végezni ez lenne a célom. Grégerné Papp Ildikó Mit kell tudni az önkormányzati választás új rendjérôl? Október 3-ára írta ki a köztársasági elnök az idei önkormányzati választásokat, ekkor kell új képviselô-testületet és nemzetiségi önkormányzatot választanunk Pilisszentivánon is. Komoly változás, hogy ezután a polgármesterrel együtt csak heten alkothatják a képviselôtestületet, a nemzetiségi önkormányzat taglétszáma pedig négy fô lehet. Lényeges változás még, hogy ezentúl a kampánycsend csupán a voksolás napjára vonatkozik. Csökkenjen felére, de legalább kétharmadára a helyi önkormányzatok képviselôinek száma: ez volt az új kormány egyik olyan célkitûzése, amiért még az elsô törvényalkotási lépései között meg is hozta a szükséges jogszabálymódosításokat. Pilisszentivánt az átlagosnál nagyobb mértékben érintették a változások: az eddigihez képest csaknem felezni kell a képviselôk számát. Az idei választáson két és egy fideszes polgármesterjelölt, továbbá tizenkét és öt fideszes indulhat: nekik sikerült szeptember 3-ig összegyûjteni és leadni a szükséges számú (minimum 114, illetve 38 darab) ajánlócédulát. (folytatás a 10. oldalon)

7 7 Harmati Dániel László képviselôjelöl FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség Röviden magamról július 27-én láttam meg a napvilágot. Pilisszentivánra jártam óvodába és általános iskolába. Pilisvörösváron, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában (ma Friedrich Schiller Gimnázium) érettségiztem. Jelenleg diplomamunkámat írom a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnök Informatika szakán. Kisiskolás korom óta, immáron 14 éve vagyok tagja a Szent Borbála Cserkészcsapatnak, emellett egy több mint 4000 tagot számláló országos ifjúsági egyesület vezetôségében tevékenykedem. Mit jelent számomra a képviselôi munka? Fiatal felnôttként az elmúlt években azt kellett megtapasztalnom, hogy számos helyen, szerte az országban a közösségi érdeket háttérbe szorították az egyéni érdekek. Megválasztásom esetén minden erômmel azon leszek, hogy ez a szemlélet ne tudjon érvényesülni községünkben. Számomra a képviselôi munka szolgálat a községért, szolgálat a közösségért. Nem motivál semmilyen anyagi lehetôség, egyéni érdek. Hiszem, hogy a polgárok szolgálatának szellemében lehet csak hiteles, építô és sikeres munkát végezni. Terveim, célkitûzéseim: Az elmúlt években tapasztalt széthúzások helyett ideje lenne újra egy nyugodt, békés, egymást megbecsülô polgárokból álló községben élni. Fideszes társaimmal együtt elkötelezettek vagyunk abban, hogy megválasztásunk esetén fontos ügyekben a Nemzeti Együttmûködés Rendszeréhez hasonlóan konzultáljunk a szentiváni polgárokkal, kikérjük a fontos kérdésekben érintett célcsoportok, korcsoportok, társadalmi szervezetek véleményét. Néhány példát említve, a Generációk Házát illetôen meggyôzôdésem, hogy a fiatalok és az idôsek megkérdezése nélkül nem lehet e közösségépítést szolgáló létesítmény felhasználásáról dönteni. Különösen nem lehet hagyni, hogy vállalkozási formában üzemeltessék! Megválasztásunk esetén minden pilisszentiváni idôs embernek és minden pilisszentiváni fiatalnak egyaránt joga lesz e házat térítésmentesen használni. A kék busz esetleges kihozataláról is ki kell kérni a község lakóinak véleményét. A lakótelepen élôkkel egyeztetve már jövô nyár végére meg kell valósítani a lakótelep elôtti út és parkoló burkolását. Fontosnak tartom a településen élô német nemzetiség hagyományainak továbbvitelét, ápolását, az oktatási intézmények nyelvoktató munkájának támogatását. Marktleugast és Pilisszentiván partnerkapcsolatát akkor tudjuk majd év múlva is ünnepelni, ha most minél több fiatalnak adjuk meg a lehetôséget arra, hogy új barátságok szülessenek a két település között. Claus Klotz ( ) magyarországi német költô és kisebbségi politikus unokaöccseként elkötelezett vagyok abban, hogy az általa képviselt kisebbségi politikát településünkön is folytassam annak érdekében, hogy a helyi németség megôrizze identitástudatát, valamint nyelvét és kultúráját. Fontosnak tartom, hogy minél több szentiváni fiatalt bevonjunk a közéleti munkákba. A fiatalokban is lehet bízni és a fiatalok is tudnak felelôsségteljesen dönteni. Ezért megválasztásom esetén javasolni fogom Magyarországon több településen is mûködô ifjúsági önkormányzat felállítását, hogy a fiatalokat érintô ügyekben ôk maguk dönthessenek, az ô jövôjüket meghatározó fontos kérdésekrôl pedig véleményt alkossanak. A községünkben elérhetô Internet-szolgáltatások sebessége nagyságrendekkel lemarad a karnyújtásnyira fekvô budapestihez képest. Sokan panaszkodnak a szolgáltatások minôségére. A távközlési hálózatok területén folytatott tanulmányaim során szerzett ismereteimet igyekszem e területen is a község javára fordítani. Örömteli tény, hogy községünkben évente több gyermek születik, mint ahány idôs eltávozik az élôk sorából. Fogalmazhatnék úgy is, hogy Pilisszentiván fiatalodik. Ehhez képest nincs kellô számú játszótér a gyermekek számára. Megválasztásom esetén a következô ciklusban kiemelten fontos feladatként kezelem e kérdést. Fiatalos lendületet Pilisszentivánnak! Harmati Dániel László Marlok Gyula Úgy döntöttem, hogy mégis indulok, habár feleségemnek szinte megesküdtem, hogy 20 év után leteszem a lantot. Utolsó elôtti napon is még sokan hívtak és kapacitáltak, hogy ne hagyjam abba. Néhány óra alatt a szükségesnél jóval több kopogtató cédulát hoztak nevemre kitöltve. Ezek után döntöttem, hogy megpróbálom az ötödik ciklust is, mivel ezt sokan várják tôlem. Korábban és most is az a véleményem, hogy a testület fiatalítása csak elônyére van a településnek, de a fiatalok sajnos nem mutatják magukat?! Hogy miért, én nem tudom. Magamról röviden: nyugdíjas okleveles gépészmérnök vagyok, 44,5 év munka után 9 éve vagyok nyugdíjban, novemberben leszek 72 éves. (Számolni nem érdemes, mivel a BME-t estin végeztem.) Két felnôtt fiam van, 2-2 leány unokával óta vagyok önkormányzati képviselô. Az elsô három ciklusban ig alpolgármester, majd között kérésemre az önkormányzat megbízott a Mûszaki Bizottság elnöki teendôk ellátásával. Ez a feladat végzettségemnek és sokéves vezetôi munkámnak, tapasztalataimnak megfelelô volt között több hónapig Német Nemzetiségi Tanácsnok voltam, mely megbízatásról 2007 augusztusában lemondtam, mivel igazi érdemi munkát nem tudtam végezni. Az ilyen megbízatás nem az én világom. Világéletemben operatív ember voltam. A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyedül is remekül végzi dolgát. A 2009-es rendkívüli választás után újra a mûszaki bizottság elnöke lettem és végzem képviselôi munkámat. A múltról csak annyit, hogy a Gáztársulatnak, a Szennyvíztársulatnak elnöke voltam, a Fôtér beruházás háromtagú kuratóriumának pedig tagja. Ezek az esztendôk gyökeresen változtatták meg a falu épített infrastruktúráját. Sok egyéb más projekt is megvalósult, bôvebben a Pilisszentiván Társadalmi Értékei kiadványban lehet olvasni. Gyönyörû évek voltak. A Fúvószenekar újraszervezéséhez is van némi közöm. A folyamatban lévô beruházások rengeteg munkát adnak a Képviselô-testületnek és a Hivatal dolgozóinak. Javaslatomra az önkormányzati testület projektgazdákat bízott meg, a folyamatban lévô beruházások segítésére, én az iskolát választottam. A múltról csak ennyit, mert a múltból van, amit el kell / kéne törölni, de aki a múltat elfelejti, az a jelenben nem tud tájékozódni és a jövôrôl még csak elképzelése sem lehet. A jövôben még sok tennivaló van a faluban. Tudnék legalább 34 témát felvetni, de nem teszem. A faluban nincs igazán játszótér, a fôút elég siralmasan néz ki, nincsenek gépkocsi-kiállók, parkolóhelyek. A templom kívül-belül iszonyatosan néz ki. A csapadékvíz elvezetése sok helyen megoldatlan. A Határ utcában közlekedni egy iszonyat. Külterületi útjainkon is van javítanivaló. Nem sorolom tovább, mert nincs vége. Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik eddig is támogattak és segítettek. Marlok Gyula

8 8 Marlokné Somogyi Ildikó FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Miért jelentkezem a képviselôi munkára? Úgy gondolom, az elmúlt 8 évben szereztem annyi tapasztalatot és megbecsülést a képviselôi munkában, hogy egy felálló új testületben az oktatás, a kultúra és az ifjúság területén jól tudom majd kamatoztatni. Egy évvel ezelôtt kilenc képviselô feloszlatta a testületet, arra hivatkozva, hogy csôdbe megy a falu, mert hitelt kell felvenni az építkezések miatt. Erre hivatkozva vissza akarták adni a Generációk Házára elnyert 86 millió forintot. Én akkor is, mindvégig kiálltam amellett, hogy nem mondanak igazat. Ezért a következô mondatot írtam programomban: Megválasztásom esetén mindent meg fogok tenni azért, hogy az elnyert pályázati pénzekbôl Szentiván minél többet fel tudjon használni, lehetôség szerint a teljes összeget. Az ígéretemet megtartottam, minden szavazáskor támogattam az építkezéseket. Pedig, sajnos voltak olyanok, akik mindvégig ellene szavaztak a Faluház Generációk háza meg-építésnek. Mára az idô engem igazolt, se adóssága nincs a falunak, se csôdbe nem ment, pedig az iskola kivételével szinte minden elkészült. A következô években ezért már nem kôbôl, vasból, fából kell építenünk. Helyette az emberek közötti bizalom és az együttmûködés új hídjait kell felépítenünk a falu lakóival és a civil szervezetekkel karöltve. Ehhez viszont szemléletváltásra van szükség! Olyan képviselôtestületnek kell megalakulnia, amelynek közös a programja, bizalommal vannak egymás iránt, és tudnak együtt dolgozni. Mi heten ezt kínáljuk Önöknek. Jelszavunk: Ne álljunk meg félúton! Az elôzô négy év eredményei az elnyert százmillióknak köszönhetôen látványosak, de mindig van tovább. Örülök, hogy egy olyan kiváló csapat tagjaként ajánlhatom fel a munkámat, amely valódi megújulást, egyúttal békét kínál Pilisszentivánnak. Magamról röviden május 31-én születtem Budapesten. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem, ott ismertem meg férjemet, Marlok Pétert. Pilisszentivánon építkeztünk, s így kerültem 23 éve a faluba. Szívesen élek itt Péterrel és négy gyermekemmel: Solttal, Csomborral, Hangával és Ábrissal, akikre büszke vagyok. Diplomámat 1987-ben szereztem a Budapesti Tanítóképzô Fôiskolán. Azóta elvégeztem az ELTE fejlesztô-differenciáló tanítói szakát, és szakvizsgáztam is. Jelenleg Solymáron dolgozom az általános iskolában fejlesztôpedagógusként, a 2009/10-es tanévtôl igazgatóhelyettesként. Számomra nagyon fontos a hit, aktívan részt veszek az Egyházközség életében. Ugyanilyen fontosnak tartom az ifjúság nevelését, támogatom a Cserkészcsapat mûködését, és örülök, hogy mind a négy gyermekem szívesen cserkészkedik. Eddigi képviselôi és közéleti tevékenységemrôl Az elmúlt 8 évben önkormányzati képviselôként fôleg a kultúra, oktatás, sport és ifjúság kérdéskörével foglalkoztam. A 7 évig irányításom alatt mûködô Kulturális és Sport Bizottság munkája véleményem szerint hatékony és eredményes volt tôl a Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány kurátoraként mindig arra törekedtem, hogy a helyi és nemzetiségi kultúra megôrzése mellett minél szélesebb programkínálattal elégítsük ki a Szentivánon élô emberek kulturális igényeit ben egyik alapító tagja voltam a Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesületnek. Úgy gondolom, a társadalomban nagyon fontos szerepe van a családnak, így mindent megteszek azért, hogy minél jobban képviseljem érdekeiket. 15 évvel ezelôtt egyik alapító tagja, és vezetôje voltam a pilisszentiváni nagycsaládos csoportnak, majd 2007-ben a Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének létrehozásában is segítettem. Kezdeményezôje voltam a gyermekszületési támogatás bevezetésének. Támogattam a Tehetséggondozási alap létrehozását, és a Bursa Hungarica felsôoktatási ösztöndíjhoz való csatlakozást is, hogy minél kevesebb családnak okozzon anyagi nehézséget gyermekük továbbtanulása. Marlokné Somogyi Ildikó Metzger Rezsô 63. évemben járok, nyugdíjban vagyok. Az ezt megelôzô 20 évben cégvezetô voltam az építôipart kiszolgáló kereskedelmi területen. Szentivánon születtem, az 1724-ben elsôként itt letelepedô 5 család egyikének leszármazottjaként. Házas vagyok, mindkét gyermekem is, akik idén már az ötödik unokámmal örvendeztettek meg. Mindnyájan Szentivánon lakunk. Ötödik választási ciklusban dolgozom a képviselô-testületben, 20. éve a pénzügyi bizottságban, ebbôl 12. éve a bizottság elnökeként. Itt is megköszönöm mindazoknak bizalmát, akik Szentiván képének alakítását az elmúlt húsz évben részben rám bízták. Közéleti felfogásomat szüleimtôl, tanáraimtól kapott indíttatás és Szentiván polgáraival való együttélés alakította és alakítja. Ãk igazítottak el a világ dolgaihoz való hozzáállásomban. Sem politikai marketingleckét, sem konkrét választási programot nem írok, mert a következô négy év lehetôségei az ország helyzetébôl fakadóan még nem ismertek, ígérgetni meg nem szeretek. Úgy gondolom, választási rendszerünk felfogásához igazodva, hogy a helyi léptékû településeken az ismeretség dominál. Magam is olyan jelöltekre szavazok, akikrôl ismertség alapján azt gondolom, hogy egy közösségi döntéshelyzetben úgy, vagy hasonlóan döntenének, mint ahogy én tenném, s feladatukat a közösség érdekében vállalják. A programok szerepe a városokban, régiós és országos szinten fontos, mert itt a jelöltek személyes ismertsége csökken. A jelöltek száma itt visszaesik, a listáról bekerülôké nô. Céljaim természetesen vannak: a következô négy év önkormányzati munkáját az új képviselôtestületben a kormány és az Országgyûlés által hozott döntéskeretek fô sodrához kell igazítani. Ez az alapja annak, hogy olyan fejlesztéseket meg tudjunk valósítani, amihez egyszeri külsô forrás elnyerése szükséges. Településünk és intézményeink mûködtetésére, szolgáltatások javítására, az elmúlt évi fejlesztések nyomán bôvített közösségi építmények és a gyorsan változó környezeti tényezôk hatását is figyelembe véve, kiemelt figyelmet kell fordítani. Az alulról szervezôdés híve vagyok, ezért továbbra is fontosnak tartom a civil szervezetek erôsödését, az ifjúság öntudatos közösségi nevelését, az egyházak szerepének jelentôségét mindebben. Fentiek szellemében a mostani képviselôtestületben is támogattam azon elôterjesztéseket, melyek mai ismereteink szerint a jövôt illetôen meghozhatók voltak, legyen az közlekedés javítása Szentiván vasúti megálló és parkoló -, pályázat figyelô beleértve a helyi magánszféra pályázati tanácsadást is, plébánia tetôtér kiépítése, szerzôdés helyi rendôrségi körzeti megbízott céljával, a Bem utcai és más útépítés elôkészítése, stb. de nem utolsó sorban a nagyberuházások sikeres lebonyolítása. Az elmúlt évi fejlesztéseket érintôen megjegyzem, hogy közbeszerzések újbóli kiírásával az egy évvel ezelôtti helyzethez képest 51 millió Fttal kedvezôbb ajánlatot kaptunk kivitelezésre, a halasztva elköltött pénzforrásaink kamatbevétele 25 millió Ft, s egyik képviselôtársam kutakodó munkájának köszönhetôen 6 millió Ft-ot nyertünk érdekeltségnövelô pályázaton. Ezt figyelembe véve 76 millió Ft forrás áll rendelkezésünkre a nem tervezett kiadásokra, melyek eddig 60 millió Ft-ot tettek ki. A 6 millió Ft kötött felhasználású forrást az iskola pályázatban nem szereplô színpad technikájára fordítjuk. Mindez lehetôvé tette a pályázati források teljes körû felhasználását, kellô pénzügyi biztonság mellett. Amennyiben választóinktól újra megkapom arra a bizalmat, szívesen vállalkozom továbbra is a munka folytatására, érjenek akár hálátlan, akár hálás feladatok. Ha valaki nem ismer, de valamely témát érintôen álláspontomat meg szeretné ismerni, szívesen állok rendelkezésére, akár személyes találkozással is. Elérhetôségem: vagy a 20/ telefonszám. Sok sikert Szentiván! Metzger Rezsô

9 9 Mirk György Tisztelt Pilisszentiváni Lakosok, Választópolgárok! Köszönöm a részemre átadott, ill. eljuttatott ajánlószelvényeket, melyek leadásával lettem. Engedjék meg, hogy rövid bemutatkozásommal kopogtassak az október 3-i választáson leadandó szavazatukért. Pilisszentivánon születtem, folyamatosan itt laktam, lakom, valószínûleg itt is fognak eltemetni. Legmagasabb iskolai végzettségem: környezetvédelmi szakmérnök. Szakmai pályafutásom során a beosztott mérnöki beosztástól kezdve ügyvezetôi, fômunkatársi, fômérnöki munkaköröket töltötten be szeptemberétôl nyugdíjas vagyok. 59 éves múltam, az elmúlt 50 évre viszonylag jól emlékezem. Ez idô alatt községünk az egyetlen szilárd burkolatú fôútjától eljutott az európai színvonalú, közel 100%-osan közmûvesített falvak közé. Folyamatosan figyelemmel kísértem és átéltem több-kevesebb személyes közremûködéssel a csapadékvíz elvezetésének rendezését, telefonhálózat kiépítését, aszfaltutak építését, csatornahálózat kiépítését, a Fô tér rendezését stb. Ismerem a falu kül-, és belterületének csaknem összes zugát, azok elônyeivel és problémáival együtt. Lokálpatriótának tartom magam. Szakmai felkészültségemben, munkabírásomban és a faluval szembeni elkötelezettségemben bízva jelentkeztem a képviselôi megbízatásra. Fontosnak tartom a közintézmények korszerû mûködtetése mellett többek között a község szépítésének, rendjének, tisztaságának fejlesztését, közösségi területek (parkok, játszóterek) további létesítését, a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) mûködésének támogatását, a kistérség közúti közlekedésének rendezését, korszerûsítését. Megválasztásom esetén a napi feladatokon túlmenôen ezeknek a céloknak megvalósítására törekszem. Ígérni nem ígérhetek semmit, mivel a falu jövôje nem egy képviselôn, hanem a megválasztott polgármesteren, és a képviselôtestületen múlik. A helyhatósági választások nem a politikáról szólnak, ilyenkor a pártpolitikát el kell felejteni. Azt gondolom, hogy a falut egy olyan Önkormányzat irányítsa, mely a törvényeket, rendeleteket, valamint az etikai normákat betartva, a község lakosainak érdekeit képviselve szorgalmas munkával elôsegíti a folyamatos fejlôdést. Ezt a feladatot csak olyan személyek tudják felelôsségteljesen ellátni, akik több évtizede a községgel együtt élô polgárok, akik ismerik a helyi szükségleteket, szokásokat, gyökereket. Úgy gondolom, hogy nyugdíjas éveim alatt teljes energiámmal a képviselôi feladatok ellátására tudok koncentrálni, és a feladatokat pontosan, és eredményesen tudom végezni. Tamási Áron könyvében Ábel így fogalmaz: azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Azt szeretném, hogy valamennyi pilisszentiváni lakos a faluban otthon érezze magát. Mirk György 2084 Pilisszentiván, Kossuth Lajos u. 10. Elérhetôségeim: tel: , mobil: Molnárné dr. Murguly Anikó képviselô-jelölt FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Tisztelt Pilisszentiváni Választópolgárok! Közel tíz éve élek Pilisszentivánon férjemmel és két nagykorú gyermekemmel. Amikor ideköltöztünk, a választásunk oka az volt, hogy Pilisszentivánt tiszta, rendezett, barátságos településként ismertük meg. Örömmel tapasztaltuk, hogy az emberek mindenkit barátságosan köszöntöttek, és láttuk, amint meg-megállnak az utcán egy-egy rövid beszélgetésre. Olykor még bennünket is megszólítottak. Ilyen helyen érzi jól magát az ember, hát ideköltöztünk. Az elmúlt évek során aztán szomorúan tapasztaltuk a községben érezhetô békétlenséget és viszályt. Látnunk kellett, hogy egyesek visszaélnek a lehetôségeikkel, és hatalmi helyzetüket kihasználva Önös érdekeiket érvényesítik mások és a közjó rovására. Ez megengedhetetlen. Igaz ugyan, hogy férjemmel a munkánk Budapesthez köt bennünket, de fontos számunkra, hogy lakóhelyünk békés legyen és szépen fejlôdjön. Hiszen itt van az otthonunk. Meggyôzôdésem, hogy egy ilyen kis település, amelynek lakói már olyan sok mindent megéltek, és amely szemmel láthatóan fejlôdik szorgos lakói munkájának eredményeképpen, megérdemli a békés, szebb jövôt. Fokozott figyelmet kell fordítani a szakszerûségre és a jogszerûségre, arra, hogy jogaival mindenki azonos módon élhessen, és hogy a közösség érdekei érvényesüljenek. Felépült a Generációk Háza, de az épület önmagában nem elég: meg kell azt tölteni a fiatalok és az idôsebb korosztály számára értékes tartalommal, lehetôségekkel, mégpedig úgy, hogy azt mindenki jövedelmi viszonyaitól ül igénybe vehesse. Segítenünk kell a sokat szenvedett idôsebb korosztályt, hogy megnyugodhasson és megpihenhessen. Meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy a fiatalabb korosztály kötôdjön a faluhoz és szívesen maradjon itt, itthon. Hogy Pilisszentivánon legyen hely és lehetôség számukra. Bennük rejlik a falu jövôje. Össze kell fognunk azért, hogy Pilisszentiván közössége sikeresebb legyen: legyen több munkahely, legyenek jók az utak, legyen kiterjedtebb a közvilágítás, megfizethetô maradjon a csatornadíj, legyen könnyebben elérhetô a község közúton és vasúton egyaránt! Teremtsünk lehetôséget a tanulásra, játékra, pihenésre, adjunk méltó rangot az ünnepeknek! Adjunk minél több lehetôséget és támogatást ahhoz, hogy a község lakói egymás felé fordulhassanak! Egymást segítve mindannyian többet érhetünk el. Hiszem, hogy ezek a kívánságok mindannyiunk kívánságai. És vannak még ezen kívül is! Egyetértek a Gátas Ernô, Marlokné Somogyi Ildikó, Sztilkovics Szávó, P. Révay Gyöngyi és Harmati Dániel nevével fémjelzett célkitûzésekkel, melyeket Ne álljunk meg félúton címû kiadványukban összefoglaltak. A kívánságok megvalósulásához azonban tenni is kell. Váci Mihály Még nem elég címû versében ezt így fogalmazta meg: Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! És nem elég akarni, De tenni, tenni kell: Közel harminc éve vagyok jogász. Szakmai tudásom nagy részét jogtanácsosként (államigazgatásban 10 évig, bankoknál 8 évig, nagyvállalatnál 3 évig) szereztem, az utóbbi 6 évben pedig ügyvédként dolgozom. Mindig fontos volt számomra a jogszerûség és az igazságosság. Bár nem Szentivánhoz köthetô, de korábbi lakhelyünkön, Solymáron részt vettem abban az évekig tartó küzdelemben, melyben elértük, hogy a Téglagyár megszüntette légszennyezô gázkibocsátását, valamint, hogy a vízmûvek lekötötte a falunak ivóvizet biztosító vezetékrendszerrôl a téglagyár ipari kútját, és végül biztosította a szükséges mennyiségû ivóvizet. Képviselôjelöltként a fent említett, Ne álljunk meg félúton címû kiadványban foglalt célok megvalósításához a szaktudásomat ajánlom fel a község számára. Legyen Pilisszentiván a béke és a biztató jövô települése! Molnárné dr. Murguly Anikó

10 10 Kedves Szentiváni Polgárok! Ôri Lajos Azt gondolom, 21 évi képviselôi munka után már talán nem nagyon kell bemutatkoznom, de gondolva a közelmúltban ideköltözött polgárokra, néhány sort mégis írnék magamról november 29-én születtem Pilisvörösváron, 1976 óta lakom Pilisszentivánon ban kezdtem dolgozni a szomszédos községben, a PEMÛ-ben, majd 1986-tól a BASF Poliuretan Hungaria Kft.-hez kerültem, ahol nyugdíjasként jelenleg is dolgozom. Képviselôi munkám során az alábbi sikerekrôl számolhatok be: a községben a teljes gázhálózat kiépítése, a csatornahálózat kiépítése, telefonhálózat kiépítése, útépítések, hivatal, iskola, óvodabôvítés, fôtér kialakítása, közbiztonság és közlekedésbiztonság érdekében eszközvásárlások és végül a legnagyobb kihívás, az új orvosi rendelô építésének levezénylése. Korábbi ciklusokban tevékenyen vettem részt a Népjóléti, Mûszaki és Pénzügyi Bizottság munkájában, valamint a KÖZCSAT Kft. felügyelô bizottságának munkájában. Az utolsó ciklusban a Közbiztonsági Bizottság munkáját vezettem, reményeim szerint a lakosság megelégedésére. A közéleti munkám a képviselôi feladatok elvégzésével nem merül ki, hiszen 2006 februárjától bizalmat szavaztak nekem, így ellátom a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület elnöki pozícióját is. Az egyesület jelenleg közel 300 tagból áll, számukra igyekszünk vezetôségi társaimmal együtt kikapcsolódást, pihenést, és szórakozást jelentô programokat szervezni. Itt említeném meg, hogy az idei évben pályázatok útján 4.7 millió forintot nyertünk az egyesület javára (energiatakarékos gépcserék céljára) és úgy néz ki, hogy további 1.5 millió forintot tudunk nyerni energiatakarékos izzók cseréjére. A jövôre nézve, amennyiben a lakosság továbbra is bizalmat szavaz számomra, szeretném Pilisszentiván javát szolgálni, a település fejlôdésében, szépítésében munkámat kivenni. Végezetül kérem Önöket, ha bármilyen, a falunkat érintô ügyben segítségükre lehetek, személyesen, vagy telefonon bátran keressenek meg, mert számomra a képviselôi megbízatás nem munka, hanem szolgálat, melyet örömmel végzek. Ôri Lajos Pilisszentiván, Szabadság út 71. Telefon: 26/ , 06-20/ Mit kell tudni az önkormányzati választás új rendjérôl? Október 3-án, a szavazóhelyiségben most is három lapot kapunk, egyiken megyei pártlistákra, a másikon a polgármesterjelöltekre lehet szavazni, a harmadikon pedig a ek névsorából lehet válogatni. Most azonban nem ikszelgethetünk olyan bátran, mint eddig, a lajstromból ugyanis legföljebb hat jelöltre lehet érvényesen szavazni. Az a szavazólap érvénytelen lesz, ahol hét, vagy még több jelölt neve mellett szerepel az elôírt, két egymást metszô vonal! Képviselô a hat legtöbb szavazatot begyûjtô jelöltbôl lesz, a polgármesteri megbízatást pedig az nyeri el, aki a jelöltek közül egyszerû szavazattöbbséget szerez. Kis mértékben változott a nemzetiségi képviselô-választás is: ez évtôl a kisebbségi önkormányzatot már csak négy fô alkothatja, akiket idén öt jelölt közül lehet megválasztani. Nemzetiségi jelöltre csak az szavazhat, aki július 15-ig bejelentkezett a német nemzetiségi választói listára; a német nemzetiségi jelöltekre csak az iskolában lehet leadni a szavazatot. Lapunk ezen különszámában minden polgármester-, képviselô- és nemzetiségi jelöltnek lehetôséget adtunk a bemutatkozásra: a polgármester-jelölteknek 8000 leütésnyi (karakternyi) maximális terjedelmet ajánlottunk fel, a ek számára pedig e terjedelem felét biztosítottuk. [Természetesen nem minden jelölt bemutatkozása érte el a felkínált maximális terjedelmet.] Poppréné Révay Gyöngyi FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Tanító vagyok, és szeretem. Mindig is szerettem. Örömmel és büszkén nézek naponta arra a sokszáz szentiváni fiatalra, akiket annak idején én taníthattam meg írni-olvasni, számolni. Hatalmas felelôsség az elsô iskoláé, hatalmas lehetôség az elsô tanuló éveké. Ha kedvvel, szeretettel, értô, emberi módon vezetgetjük a kisdiákokat a tudás útján, akkor késôbb már önállóan is biztos léptekkel haladhatnak céljaik felé. Ezért is viselem szívemen az iskola, az oktatás dolgát. Míg a kisebbekkel a betûvetést, a nagyobbakkal a drámajáték szépségeit ismertettem meg sok éven át. Számtalan iskolai ünnepség, rendezvény mûsorán szerepeltünk sikerrel. Sôt, több tanítványom már a világot jelentô deszkák a színpad felé vette útját. Hasonlatosan fiamhoz, Poppre Ádámhoz, aki ma már a szombathelyi Weöres Sándor Színház társulatának tagja. Lányom, Orsolya idén végzett az Iparmûvészeti Egyetemen. Az ô példáik is azt mutatják, hogy a gyermekévek játékos foglalkozásaiból késôbb életre szóló hivatás lehet. Ezért is öröm számomra, hogy az uniós pályázatokon elnyert százmilliókból végre lesz kultúrterme a falunak. Egy olyan tér, amit gazdag programokkal lehet megtölteni. Zongora és táncestekkel, színházi elôadásokkal és fúvós zenével, bálokkal és ünnepi rendezvényekkel. Sok ilyet szerveztem már. Hol rendezvényszervezôként, hol mûsorvezetôként segítettem nagyobb kulturális események megvalósulását. 11 évig vezettem a nagysikerû Alapítványi Napokat, az iskolai Tánctalálkozókat. Már a huszonegy évvel ezelôtti, elsô Szentiván-nap szervezésében is részt vettem ben az egy hetes Napforduló Fesztivál fôszervezôi feladatait láttam el. Drámacsoportjaimmal hosszú éveken keresztül készítettünk mûsorokat, zenés irodalmi összeállításokat az iskola és a község közös ünnepségeire, nemzeti ünnepeinkre, ádventi gyertyagyújtásra. Emellett számomra nagyon fontos a gyermekek mûvészeti nevelése is. Kiállításokat szerveztem a szentiváni iskola tanulóinak rajzaiból, amelyeket nemzeti ünnepeink alkalmából vagy a tóparton a Szentiván-napon láthatott a falu közönsége. Szakmai tudásomat igyekszem bôvíteni, jövôre végzek a Pécsi Tudományegyetem képzômûvészet-terápia szakán. Hírszerkesztô-riporteri végzettségemnek is sok hasznát vettem, fôképp a hajdani, az elsô Szentiváni Újság szerkesztôjeként. Üvegmûvességet is tanultam. Legkedvesebb munkám a szentiváni ravatalozó ólomüveg ablakainak elkészítése volt, ami az én felajánlásom volt az adományokból gyûjtött összeg mellé. Közösségi emberként között külsôs tagja voltam az önkormányzat Kulturális- és Sportbizottságának, 2006-tól a Kulturális Közalapítvány kurátoraként tevékenykedem. Fontos számomra, hogy megismertessük a mai fiatalsággal a község nemzetiségi hagyományait és igényes, színvonalas kulturális eseményekkel tegyük még vonzóbbá számukra az itteni életet, melyben tevékenyen, alkotóként vehetnek részt. Ha nem figyelünk oda a fiatalokra, könnyen elkallódhatnak. Szomorúan tapasztalom, hogy szombat éjszakánként súlyosan ittas kiskamaszok támolyognak a környékbeli mulatóhelyek környékén. A drogfogyasztás csapdájába is könnyen belerángathatják egymást, ha nem törôdünk velük. Ezért is különös felelôsségünk, hogy a Generációk háza Faluház második otthona lehessen minden szentiváni fiatalnak. Nem hagyhatjuk, hogy vállalkozásba adják, vagy néhány év múlva eladják. Képviselôként ezért elsôsorban a fiatalokkal és a kultúrával szeretnék foglalkozni. Az a csapat, amelynek tagjaként a választáson indulok, biztosíték számomra és mindannyiunk számára, hogy az elért eredmények után Pilisszentiván nem áll meg majd félúton. Poppréné Révay Gyöngyi

11 11 Sólyom Roland Üdvözlök mindenkit! Szeretnék bemutatkozni Önöknek. Sólyom Roland, 37 éves, Pilisszentivánon élô és dolgozó vagyok. Szüleim, nagyszüleim is Szentivánon éltek élnek. Az óvodát és iskolát is Pilisszentivánon jártam ki, ezt követôen középiskolai tanulmányaimat a budapesti Katona József Ipari Szakközépiskolában folytattam, melyet sikeresen végeztem el ben. Kedves feleségemmel Rádler Erzsébettel 1994-ben ismerkedtem meg. Megismerkedésünk óta nagycsaládról álmodoztunk Szerencsésnek érzem magam hogy ez az Dr. Szombati István FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség álmunk teljesült. Gyermekeim: Sólyom Patrik, Petra és Roland. Családom környezettudatos gondolkodású, rendszeresen járunk horgászni, s együtt járjuk a környezô erdôket. Különbözô civil szervezetek tagja vagyok. Legrégebben a Faluszépítô Egyesület elnökségében viselek tisztséget, majd a pilisszentiváni nagycsaládos csoport egyesületté válásában vettem aktívan részt, jelenleg az egyesület gazdasági felelôse vagyok. Tagja vagyok még a Pilisvörösváron mûködô Ipartestületnek is, mint felügyelô bizottsági tag. Közeli és távlati terveim: új európai normás játszótereket virágosabb és színesebb falut mindenkivel közremûködve helyi vállalkozók aktívabb bevonását a falu vérkeringésébe a külterületen élôk életminôségének javítása helyi értékek megtartása és növelése Azt gondolom, hogy az itt leírtak, ha nagy részben meg is valósulnak, már én is tettem valamit Szentivánért és a szentivániakért. Sólyom Roland A Budai Irgalmasrendi Kórház (régebben ORFI) reumatológus és immunológus fôorvosa vagyok. A szentivániak, fôleg az idôsebbek közül, a legtöbben innen ismernek. Szegeden és Debrecenben végeztem az egyetemet, majd az elmúlt húsz évben több tanulmányúton jártam Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. Az orvosszakmai ismeretek mellett a kinti egészségügyi rendszereket is tanulmányoztam. Érdekes volt megfigyelni azt, hogy miben mások, miben jobbak odakinn az egészségügyi és szociális ellátó rendszerek. Mert náluk bizony lenne még min javítani. A hosszú utak alatt mindig éreztem, hogy ezek csupán életem megállói és egyszer majd, ha eljön a családalapítás ideje, megállapodok, letelepszem. Így találtam rá, párommal így találtunk rá Pilisszentivánra. Feleségem Dr. Fazekas Enikô, aki jogászként az elmúlt években Sólyom László köztársasági elnök úr hivatalában dolgozott. Fiunk, Áron 12 éves, ikerlányaink, Sarolta és Borbála 11 évesek. Ãk már igazi szentivániként itt születtek. Az orvosi hivatást azért választottam, mert mindig a segíteni akarás vezérelt. Azok a betegségek, amelyek gyógyításával foglalkozom, sokakat érintenek. Az immunrendszerünk sérülékenysége manapság egyre szélesebb körben ismert. Az életmódunk, a számtalan mesterséges vegyület a környezetünkben, az élelmiszerekben; de akár a pollenek, a parlagfû virágpora rengeteg kellemetlenséget, gondot okoznak mindannyiunknak. Felvilágosítással, helyes táplálkozással, egészséges életmóddal sokat tehetünk ellenük. Községi szinten is tehetünk ezekért a célokért. A parlagfû kiirtása ugyanolyan fontos, mint a közös programunkban ígért egészségügyi szûrôvizsgálatok. Önkormányzati képviselôként az egészségügyi területért külön felelôsséget szeretnék vállalni. Örülnék, ha az intézményeinkben dolgozók és más érdeklôdôk elsajátítatnák az elsôsegélynyújtás ismereteit, hogy ha baj lenne, közel legyen a segítség. Az újraélesztô gép telepítése Pilisszentivánra pedig már az elsôk között megvalósítható. Ugyanis a közös, színes programfüzetünk olvasása után az egyik pilisszentiváni család nagyvonalú felajánlást tett: a gép megvásárlására félmillió forintot ajánlottak fel! Ezúton is köszönet érte! Jó példája ez a felajánlás annak az összefogásnak, amely országunkat és benne Pilisszentivánt is elôre viheti. Közösségi emberként azt gondolom, hogy a tudás, a tapasztalat és a hely szeretete a záloga annak, hogy önkormányzati képviselôkként elôsegíthessük Pilisszentiván további gyarapodását. Azért csatlakoztam a Sztilkovics Szávó polgármesterjelölt és társai által meghirdetett programhoz, mert a program vonzó és elôremutató. Jelölt társaim magas szintû tudással és sokféle tapasztalattal rendelkeznek. Az elôre lefektetett közös célok biztosítékot jelentenek arra, hogy az elsô naptól kezdve egyfelé evezzünk. A Fidesz-kapcsolat pedig arra jelent jó esélyt, hogy a sajátunknál nagyobb erôt igénylô dolgokban valódi segítséget kaphasson Pilisszentiván. Községünk további fejlôdése most azokon az ikszeken múlik, amelyek október 3-án majd a szavazócédulákra kerülnek. Addig is jó egészséget kívánok mindenkinek! Dr. Szombati István Stattner Béla Tisztelt Választópolgárok! 1949-ben Budapesten születtem. Iskoláimat is itt végeztem. Sokat kirándultam erre a környékre barátaimmal. Rögtön megfogott a táj szépsége, s azt gondoltam, milyen jó lenne itt lakni, családot alapítani. Az élet úgy hozta, hogy megismerkedtem a feleségemmel, aki szentiváni lakos, az iskolában tanár, s ennek már közel 39 éve. Két gyermekem, akik önálló családot alkotnak, s 4 unokám van. Közéleti tevékenységem: Elnöke vagyok a Horgász Egyesületnek. Igyekszem személyes példamutatással ügyelni a rendre és a tisztaságra, hogy a tó környéke szép, hangulatos legyen. Fellépünk azok ellen akiknek a rongálás, a szemetelés a fô céljuk. Arra törekszünk, hogy a tó és környéke nyugalmat biztosítson minden szentiváni és ide látogató ember számára. Egyre több programot, versenyt szervezünk, ahol családok, egyének örömmel vesznek részt és kellemes idôt töltenek együtt. Mit ígérhetek? Az a legjobb, ha a célokhoz vezetô út meghatározásában minél többen vesznek részt. Támogatom, hogy a képviselôtestület mûködése nagyobb nyilvánosságot kapjon. A döntések elôtt a témához leginkább értô szentivániak szakmai tanácsát kikérni. Az iskola, az óvoda, a Generációk Háza elkészült, s így nyugodtan mondhatjuk, hogy minden pilisszentiváni polgárnak jobb, kényelmesebb lesz az élete. A Generációk Háza alkalmat nyújt községünk több száz fiatalja számára, hogy itthon is legyenek számukra vonzó helyek, programok. Az új könyvtár, az új tornaterem az új faluház is ezt szolgálja, s ebben nyújtok támogatást. Fel fogok lépni a közlekedés, a szennyezés, a zaj okozta ártalmak ellen, célom a környezet és természeti értékeink megôrzése. Fontosnak tartom képviselni a falu lakosságát, tenni a közösségért! Ismerem és szeretem a falumat, dolgozni akarok érte! Megválasztásom esetén a fenti célok, feladatok megoldásáért fogok dolgozni. Stattner Béla SZENTIVÁNI ÚJSÁG Sanktiwaner Zeitung Pilisszentiván hivatalos lapja VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Megjelenik 1400 példányban Kiadó és fôszerkesztô: Hegedûs András ( , Fôszerkesztô-helyettes: Somos Móni Tördelés, nyomdai elôkészítés: Kerekes István Nyomda és arculatterv: Zebra DS Stúdió E választási különszám képviselô- és polgármester-jelölti bemutatkozásait maguk a jelöltek állították össze, tartalmukért a szerkesztôség nem vállal felelôsséget!

12 12 Német nemzetiségi ek Kônigné Drevenka Mária német nemzetiségi II. óta vagyok a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselôje. Aktívan részt veszek a Nemzetiségi Önkormányzat programjainak mind a szervezési, mind a lebonyolítási munkálataiban. Szívügyem a német nemzetiségi tábor, ahol minden tudásomat beleadva tevékenyen közremûködöm. Már megválasztásom elôtt is besegítettem a tábor kirándulásaiba. A havonta tartandó dalkörben is rendszeresen énekelek. Jelenleg a nyomtatás alatt van a Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiadandó nyolcadik kis füzetünk, amit én írtam a régi sváb esküvôkrôl. Szívvel-lélekkel szeretném továbbra is a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját végezni, az utókor számára. Nagy-Szakáll Ferencné német nemzetiségi A település német kisebbségi önkormányzatának 2006 óta megválasztott képviselôje vagyok óta a Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi adminisztrációját végzem. A nyári német nemzetiségi tábor lebonyolításában öt éve mûködöm közre. A község nemzetiségi rendezvényeinek megszervezésében, a marktleugasti partnerkapcsolat ápolásában aktívan részt veszünk képviselôtársaimmal együtt. Fontosnak tartom az itt végzett munkát, mely elôsegíti hagyományaink és értékeink továbbélését. Fontosnak tartom továbbá az oktatási intézmények nyelvoktató munkájának támogatását és segítését anyagilag is. Hagyományaink ismeretét és szeretetét szeretném átadni az utókornak, hogy egyszer ôk is továbbadhassák. Marlok Gyuláné Dr. Mirk Mária Majtényi Árpádné német nemzetiségi Majtényi Árpádné (sz.: Hermann Ilona) vagyok. Pilisszentivánon élek születésem óta, azaz 57 éve. Férjem, Majtényi Árpád 36 éve él Pilisszentivánon; a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt az elsô ciklusban, majd két ciklusban önkormányzati képviselô. Két lányom van. Az idôsebbik, Krisztina, már férjnél van, a faluban laknak férjével, Tallér Jánossal. Két gyermekük született, Krisztina és Tamás, akik 7 évesek. Irén lányom 26 éves, még velünk él. 12 éve vagyok a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja, az egyik ciklusban az elnöke is voltam. Családommal együtt ápoljuk a sváb hagyományainkat. Továbbra is szeretnék azon munkálkodni, hogy a falunkban ne haljon ki az a kevés, ami még Ôseinkrôl ránk maradt. Támogatom az iskolai hagyományôrzô tánc, ének és zene oktatását. Ha gyermekeink nem tanulják meg korán a nemzetiségi élet alapjait, késôbb, mikor kikerülnek ebbôl az iskolából, már nem lesz rá módjuk. Csak azt sajnálom, hogy a faluban ilyen kevesen vallották magukat német ajkúnak. Tenni kell érte, hogy a következô alkalommal többen merjék vállalni hovatartozásukat. Kérek mindenkit, hogy ötletekkel, tanáccsal vagy akár kritikával segítse a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, hiszen közös érdekünk, hogy Pilisszentiván megmaradjon annak a kedves, rendes, hagyományôrzô, német ajkú településnek, ahogyan eddig szerettük. Köszönettel: Nagy-Szakáll Ferencné Kônigné Drevenka Mária Majtényi Árpádné Majtényi Árpádné Marlok Gyuláné német nemzetiségi Marlok Gyuláné, sz. Stocker Erzsébet vagyok, jelenleg már nyugdijas. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kezdete óta tagja vagyok, az utolsó ciklusban pedig elnöke. Itt születtem Pilisszentivánon, ahogy szüleim és nagyszüleim is. Ôk neveltek arra, hogy tiszteljem a múltunkat és ebben a szellemben építsük a jövônket, legyek tisztességes, hı polgára hazámnak, és adjam tovább hagyományainkat nyelvünket. Gyermekeimet és unokáimat is ebben a szellemben neveltem. Munkánkkal, rendezvényeinkkel szeretnénk színesebbé tenni a falu életét, támogatjuk a különbözô kultúrcsoportokat, az iskola nemzetiségi versenyeit és az óvodát. A tájház átépítésén is részt vettem, ami egy közkedvelt közösségi színhely lett múzeumi résszel, és a mai napig gondozója, gondnoka vagyok. Szeretnék továbbra is mindent megtenni a szülôfalumért, és kérem, csatlakozzon hozzánk mindenki, aki szívügyének tartja hagyományaink ôrzését, továbbadását. Dr. Mirk Mária német nemzetiségi Német nyelvtanár vagyok, 1998 óta vagyok képviselô Pilisszentiván német nemzetiségi önkormányzatában. Az elôzô ciklus munkájában jó volt, hogy a tervezett hagyományos programokat meg tudtuk valósítani és (anyagilag is) támogattuk a község többi nemzetiségi rendezvényét. Újabb hagyományt teremtettünk a falu születésnapjának megünneplésével. Rendezvényeink közkedveltek a faluban, sokan látogatják. Nagy hiányt pótolnak a falunk történetének egyes részleteit és a falu egyes intézményeit bemutató kétnyelvû füzetek, melyek a német nemzetiségi önkormányzat kiadásában jelentek meg. Fontosnak tartom a füzetsorozat folytatását, mert rengeteg téma vár még feldolgozásra (pl. szokások, táplálkozás, névhasználat, mesterségek, anekdoták stb.). Ennek érdekében továbbra is szeretnék tevékenykedni. A dalkörben sok régi sváb népdalt megtanultunk, amelyeknek rögzítése és közkinccsé tétele a következô ciklus feladata lesz. A nemzetiségi önkormányzat programjairól és mûködésérôl nem mindig volt elég hatékony a tájékoztatás, ezen a következô idôszakban feltétlenül javítani kell. Érdekes színfolt lenne a falu életében, ha sikerülne felállítani egy népviseleti csoportot, melynek tagjai ünnepi alkalmakkor és rendezvényeken viselnék a régi, autentikus szentiváni svábruhát. Azért is vállaltam a képviselô-jelöltséget, hogy megválasztásom esetén a német nemzetiség tagjaiban ébren tartsam, illetve felébresszem a sajnos lassan már csak szunnyadó identitástudatot. Nem könnyû a természetes asszimiláció ellen dolgozni, de szeretném az emberekben tudatosítani, hogy a nemzetiségi nyelv és a hagyományok nagy értéket jelentenek. Akkor marad csak színes és érdekes a világunk, ha mindenki ôrzi és ápolja a sajátját.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS Civil élet Közéleti tevékenység Politikai tevékenység

BEMUTATKOZÁS Civil élet Közéleti tevékenység Politikai tevékenység BEMUTATKOZÁS Civil élet 48 éves magyar-ének szakos általános iskolai tanár vagyok. Tizedik éve tanítok a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Előtte öt évig voltam a katolikus egyházközség

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Kérdőív a képviselőjelöltekről

Kérdőív a képviselőjelöltekről Központi Statisztikai Hivatal Kérdőív a képviselőjelöltekről Az adatszolgáltatás önkéntes! 0. Melyik megyében és mely listán vesz részt a választásokon? Ha többfajta listán indul, valamennyit jelölje meg!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Szám: EPL/57/14/2014.

Szám: EPL/57/14/2014. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57/14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-10/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

ONIK Egyesület 2143 Kistarcsa, Brassói utca 11.

ONIK Egyesület 2143 Kistarcsa, Brassói utca 11. ONIK Egyesület 2143 Kistarcsa, Brassói utca 11. 2010. évi közhasznúsági jelentése Kistarcsa, 2010. január 25. Megyesi Emil Szilárd Elnök Az ONIK Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben