A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre"

Átírás

1 A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése kutatás témában vállalt feladatokat a pályázatban leírtaknak megfelelően skerült teljesíten. A kutatás munka az adatbázsok kalakításával, lletve a beruházásokkal és a beruházás-elemzéssel lletve annak kockázatával kapcsolatos rodalom áttekntésével kezdődött. Az elemzés adatbázsa a céloktól függően több forrásból származk: Központ Statsztka Hvatal adatbázsa (árak, búzamérlegek) Gabonapar vállalkozás üzem, gyártás, gazdaság adata A beruházás-elemzéssel kapcsolatos elemzés lehetőségekkel kapcsolatos áttekntés a zárójelentés első pontjában található. A kutatás során a pályázatban ktűzött célokat szem előtt tartva kfejlesztettünk egy olyan Monte-Carlo szmulácós beruházás-elemzés modellt mellyel lehetővé válk a beruházásra ható tényezők széleskörű érzékenységvzsgálata, azaz a megalapozottabb döntéshozatal. A kutatás során két esettanulmányt készítettünk, az egykben dnamkus megtérülés mutatók alapján kválasztottuk a legjövedelmezőbb döntés változatot, majd érzékenységvzsgálattal vzsgáltuk a projekt kockázatát (rövd összefoglalás a zárójelentés 3.1. pontjában), míg a máskban az nput és output termékek árat valószínűség változóknak tekntve végeztünk kockázatelemzést (a zárójelentés 3.2. pontja). Az elemzéseket a gyakorlatban később megvalósított beruházásokra végeztük el. 2. A beruházás-elemzés lehetősége módszertan áttekntés A későbbekben bemutatásra kerülő beruházás-gazdaságosság vzsgálatok megértéséhez, gyakorlat megvalósításához néhány jellemző sajátosság megemlítése szükséges. A beruházásokkal megvalósított létesítmények általában hosszú élettartamúak, így a működésükkel kapcsolatos kadások és bevételek s hosszabb dőtávon jelentkeznek. 1

2 Mvel a beruházás döntések jövőben végbemenő folyamatokra vonatkoznak és az nformácók a jövőről hányosak, a döntéseket mndg terhel valamlyen bzonytalanság. Az nformácóhány és az ehhez kapcsolódó kockázat egymástól elválaszthatatlan jelenségek. A tárgy eszközök mobltása korlátozott. A létesítmények, tárgy eszközök újraértékesítése csak veszteséggel képzelhető el. A beruházások során létrehozott eszközökhöz, azok működéséhez specáls költségek kapcsolódnak. Különös fgyelmet érdemelnek az üzemeltetés, fenntartás, rekonstrukcós és amortzácós költségek. A mezőgazdaság beruházások rendelkeznek néhány tovább sajátossággal, amelyek csak ebben az ágazatban jellemzőek. A mezőgazdaság termelés alapvetően élő objektumokkal foglalkozk, a termelés paraméterenek prognosztzálása ezért különösen nehéz A beruházásokra vonatkozó gazdaságosság számítások Beruházás tervenkkel kapcsolatban az első felmerülő kérdés, hogy melyk beruházást célszerű megvalósítan. Több gazdaságosság mutató számítható egy beruházással, vállalkozással kapcsolatban. Ezek kalkulácója után megállapítható, hogy a különböző megközelítést tükröző mutatószámok nagy része egymásnak ellentmondó eredményt adhat, nehezítve ezzel a tervező, döntéshozó munkáját. A valós értékeléshez szűkíten kell az alkalmazott beruházás-gazdaságosság mutatók számát oly mértékben, hogy vszonylag egyszerűen, érthetően, de teljes körűen jellemezzék az adott tervváltozatot Statkus mutatók A klasszkus (statkus) beruházás-gazdaságosság elemző módszerek körébe olyan számítás eljárások tartoznak, amelyek nem számolnak az dőtényezővel, azaz a különböző dőpontokban jelentkező pénzáramokat azonosaknak tekntk. A statkus mutatók ezért vszonylag könnyen számíthatók. Alkalmazásuk akkor célszerű, ha a beruházás ráfordítása rövd dőn belül merülnek fel, és ha a beruházás nyereséghozama mndvégg vszonylag állandó értékkel jellemezhető. (LAKNER, 2004) Ezeket az eljárásokat nagy előszeretettel alkalmazzák a vállalkozások, mert vszonylag könnyen elvégezhetők, és eredményük vlágosan értelmezhető. Fel kell hívn a fgyelmet 2

3 azonban arra, hogy a statkus módszerek csak korlátozottan alkalmasak arra, hogy segítségükkel válasszuk k a legjobbat az egymással versengő beruházás lehetőségek közül. A statkus beruházás-gazdaságosság számítások jellemző és sajátossága: - Csak egyetlen peródust tudnak vzsgáln, több peródus esetében a hpotetkus, úgynevezett átlagos peródus adataval számolnak. - Elhanyagolják az dőtényezőt, és így nem tudnak különbséget tenn a költségek és hozamok között aszernt, hogy azok mkor merülnek fel, kvéve a beruházás teljes dőtartamát. - Nem tudják kezeln az egyes beruházások között, vagy a beruházás és a vállalkozás már meglévő több eszköze között összefüggéseket. - Költség- és hozamadatokat vzsgálnak. A leggyakrabban használt statkus beruházás-hatékonyság mutatók a következők: a megtérülés dő, a beruházás átlagos jövedelmezőség rátája, a beruházás pénzeszközök forgás sebessége. A megtérülés dő kfejez, hogy az adott beruházás az átlagos eredménytöbbletből hány év alatt térül meg. A beruházás megtérülés dejét úgy kapjuk meg, hogy megszámoljuk, hány év alatt ér el az összes várható nettó jövedelem az eredet befektetés összegét. (BREALEY MYERS, 1998.) Megtérülés dő Beruházás ráfordítás Év eredménynövekedés átlagosan A megtérülés módszere a legalkalmasabb eszköz a gyors számítások elvégzéséhez, de a módszernek vannak bzonyos korláta s: Csak akkor alkalmazható, ha a valós kamatláb alacsony, Csak akkor alkalmazható, ha a megtérülés 4-5 évnél rövdebb, A módszer a megtérülés dőszak után éves megtakarítások értékét nem vesz fgyelembe. Ezáltal jelentős megtakarítások fgyelmen kívül maradhatnak, és így a teljes gazdaságosság jóval kedvezőbb lehet, mnt ahogyan azt a megtérülés jelz. 3

4 A beruházás élettartama nem lehet hosszabb az eszközök fzka elavulás, lletve avulás dejénél. Az így meghatározott élettartam csak akkor fogadható el, ha azon belül bztosított, hogy a befektetett tőke vsszatérül és legalább egyszer megtérül. (TÉTÉNYI, 2001.) A beruházás átlagos jövedelmezősége (rentabltás mutató) a legegyszerűbb formában fejez k a beruházás hatékonyságát, a ráfordítás és eredmény vszonyát. A megtérülés dő recprokaként smert mutató megmutatja, hogy az éves nyereség tömege hány százalékát tesz k a beruházás költségeknek. Beruházás átlagos jövedelmezősége Év átlagos eredménynövekedés Beruházás ráfordítás A beruházott pénzeszköz forgás sebessége a befektetett tőke megtérülés gyakorságát fejez k az üzemeltetés dő alatt. Beruházott pénzeszköz forgás sebessége = az eszköz használatának dőtartama megtérülés dő Dnamkus mutatók A statkus számításokkal ellentétben a dnamkus módszerek dőgényesek és nehezebben megoldható feladatot jelentenek. Cserébe vszont pontosabb, megbízhatóbb és részletesebb eredményeket adnak. (LAKNER, 2004.) vzsgálat horzontjuk átfogja az eszköz teljes használat dőtartamát, fgyelembe veszk az egyes pénzáramlások dőpontját s, pénzügy-matematka módszereket alkalmaznak, bevétel és kadás adatokkal számolnak. A dnamkus számítás módszerek fgyelembe veszk az dőtényezőt. A jövő gazdaság körülményet becslés alapján határozzák meg. A becslés hbákat, lletve kockázatot tartalmaz. A mezőgazdaság tevékenység esetében, még tovább tényezők bonyolítják a becslést, mvel a változó dőjárás vszonyok jelentős eltéréseket eredményezhetnek. Mndezekkel szemben a hba, a kockázat mértéke számszerűsíthető. Ezek a számítások megbízhatóbb eredményeket adnak, jobbak, mnt a statkus módszerek. (PFAU, 1998.) 4

5 A leggyakrabban használt dnamkus beruházás-hatékonyság mutatók a következők: nettó jelenérték NPV (Net Present Value), nettó jelenleg értékhányados NPVQ (Net Present Value Quotent), dszkontált cash flow DCF (Dscounted Cash Flow), a belső megtérülés kamatláb IRR (Internal Rate of Return), jövedelmezőség ndex PI (Proftablty Index), Nettó jelenérték A beruházás értékelése során gyakran alkalmazott mutató a nettó jelenérték, mely a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a megszerzés, befektetés ráfordításanak különbsége. (KOPÁNYI, 2000) A nettó jövedelem jelenleg értéke azt fejez k, hogy menny a beruházás - tervezett dőszak alatt megtermelt - nettó nyeresége a beruházás dőpontjára dszkontálva. A mutatószám segítségével megítélhető a vállalkozás abszolút eredményessége. A számítás alkalmas kompettív, - egymással ugyanazon forrásért versengő - tervváltozatok összehasonlítására. (KOVÁCS) Számításakor a beruházás működése során megtermelt nyereség és amortzácó dszkontált értéket összegezzük, és azokból levonjuk a beruházás élettartama alatt jelentkező beruházás és forgóeszköz-fnanszírozás kadásokat. (LAKNER, 2004.) Képletben: NPV n n C (1 CF (1 d) T (1 d) C r),ahol CF az éves nyereség és amortzácó összege az. évben, T - a beruházás álló- és forgótőke-befektetése az. évben, d dszkontláb, évek száma, valamnt: C 0 a befektetés ráfordítás (negatív előjellel), C t a t. évben a befektetés révén nyert pénzhozam, n pedg a fgyelembe vehető évek száma, r pedg a bank kamatláb, vagy a hasonló kockázatú tőkepac hozam rátája. Amennyben az NPV mutató értéke negatív, a beruházás veszteséges, mvel az árbevételek nem fedezk a költségeket. Nulla nettó jövedelem jelenérték azt jelent, hogy a beruházás kfzetett mnden felmerülő költséget, de jövedelmet nem termel. Erre az dőpontra térül meg 5

6 a befektetett tőke. Poztív NPV esetén a döntéshozó megítélésen múlk, hogy a tervezett jövedelem elegendő-e a befektető számára az adott dőszak hozadékként. (KOVÁCS) Nettó jelenleg értékhányados A nettó jelenleg értékhányados (NPVQ) a nettó jelenérték és a teljes befektetés hányadosa: NPVQ NPV I 0 A magasabb NPVQ gazdaságosabb projektet jelez. Az NPVQ módszere gen alkalmas az energa-megtakarítást célzó ntézkedések gazdaságosság szempontú besorolására. (ZÖLD, 1998) Dszkontált cash flow Ha a beruházás gazdaságosságát nem különbség típusú, a beruházás számított élettartama alatt képződött jövedelmet kfejező mutatóval, hanem a jövedelem/befektetés hányadossal kívánjuk jellemezn, akkor a dszkontált pénzáram hányadosát határozzuk meg. Ezt a szakrodalom DCF mutatóként smer. (LAKNER, 2004.) DCF n 1 n 1 CF 1 (1 d) T 1 (1 d),ahol CF az éves nyereség és amortzácó összege az -edk évben, T - a beruházás álló- és forgótőke-befektetése az -edk évben, d dszkontláb, évek száma. A mutató számlálójában a beruházás hasznos élettartama alatt keletkezett pénzáram szerepel, míg nevezőjében a beruházás megvalósítása során befektetett tőkét találjuk. Természetszerűen a kszámított értékek nagymértékben függnek attól, hogy mlyen dőtávra vzsgáljuk a beruházást, és az s nylvánvaló, hogy a dszkontláb mnden esetben személytől függő, szubjektív módon meghatározott érték. 6

7 Belső megtérülés kamatláb A belső megtérülés kamatláb (IRR) mutatója a DCF eme két hányosságot kísérl meg kküszöböln. Számítása során azt határozzuk meg, hogy amíg a beruházás során lekötött tőke annak eredményeként megtérül, mekkora dszkontláb érvényesül. (LAKNER, 2004.) A belső megtérülés ráta felhasználható a beruházás terv még elfogadható tőkeszükségletének meghatározására. A belső kamatláb megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, amely mellett a beruházás egyszer és a működés folyamatos költsége a bevételekből éppen egyszer térülnek meg az élettartam alatt. Ez a fedezet pont, ekkor még nem képződött nyereség. Ilyen értelemben a belső kamatláb a beruházás "belső" jövedelmezőségét mutatja. A befektetés annál jövedelmezőbb mnél magasabb a belső kamatláb. A beruházást akkor érdemes megvalósítan, ha annak belső kamatlába meghaladja a számításokban alkalmazott kalkulatív kamatláb nagyságát. A beruházás kölcsönből történő megvalósítása esetén, a belső kamatláb meg kell, hogy haladja a kölcsön után fzetendő kamatláb mértékét. Ilyen értelemben a belső kamatláb a beruházás htelképességét mutatja. (KOVÁCS) n n T CF Képletben: IRR (1 d) (1 d),ahol CF az éves nyereség és amortzácó összege az -edk évben, T - a beruházás álló- és forgótőke-befektetése az -edk évben, d dszkontláb, évek száma. Amnt látható, a képletben két smeretlen van (a d és az értéke), ezért a belső megtérülés kamatláb kszámításához terácóra * van szükség, melyben a korszerű táblázatkezelő programok segítenek. A belső megtérülés kamatláb alkalmazásának jelentős előnye, hogy így közvetlenül meghatározható a dszkontláb, és nem szükséges a beruházás várható élettartamának becslése. Hátránya azonban, hogy nem vesz fgyelembe a beruházás élettartamának azon részét, amkor a beruházás már megtérült. 7

8 Jövedelmezőség ndex A jövedelmezőség ndex (PI) kfejez a beruházás hozamanak a beruházás tőkegényéhez vszonyított arányát. A beruházás hozamanak jelenértéke PI = A beruházás tőkeszükségletének jelenértéke A fent mutatók összekapcsolásával az azonos célú, vagy azonos eszközöket felhasználó, azonos kockázatú, egymást kölcsönösen kzáró beruházás változatok azonos döntés eredményre vezetnek. 3. táblázat: Az NPV, az IRR, az r és a PI összefüggése Sorszám Nettó jelenérték NPV A tőke alternatív költsége "r" Belső megtérülés ráta IRR Jövedelmezőség ndex PI 1. NPV=0 r= IRR IRR= r PI= 1 2. NPV>0 r< IRR IRR> r PI> 1 3. NPV<0 r> IRR IRR< r PI< 1 Forrás: TÉTÉNYI, Következtetések: Ha NPV=0, akkor IRR=r, és PI=1. Ha NPV>0, akkor IRR>r és PI>1. Ebben a két esetben elfogadható, és megvalósítható a beruházás. Ha vszont NPV<0, akkor, IRR<r és PI<1. Ebben az esetben nem ér meg megvalósítan a beruházást. Fontos megemlíten, hogy a beruházás NPV, IRR és PI értéke más más nformácót közvetít a befektetőnek a beruházásról. (TÉTÉNYI, 2001.) 2.2. Monte-Carlo szmulácó a beruházás-elemzésben A szmulácós modell egy valós rendszernek olyan leegyszerűsített matematka megvalósítása, mely az eredet rendszer vselkedését hvatott tanulmányozn különböző feltételek, körülmények változtatása mellett. Megkülönböztetünk sztochasztkus és a determnsztkus modelleket. A determnsztkus modellekbe nncs beépítve a véletlenszerűség. A kockázatok modellezésének általánosan elfogadott eszköze a Monte- 8

9 Carlo módszer - a sztohasztkus szmulácó s általában ezen technkán alapul -, melynek lényege, hogy az egyes bzonytalan tényezőkhöz rendelt valószínűség-eloszlás alapján véletlenszerűen választunk k értékeket, amelyeket a szmulácós vzsgálat egy-egy kísérletében használunk fel (RUSSEL TAYLOR, 1998). Az elemezn kívánt modellben rögzítjük többek között a befolyásoló változókat, lletve lehetséges ntervallumakat, valószínűség-eloszlásakat, valamnt a változók között kapcsolatokat. A változók adott ntervallumbel és eloszlás szernt értéket véletlenszám-generátorral képezzük. A modellt számítógép segítségével egymás után többször, általában kísérletszámmal futtatjuk és így egy várhatóértéket és egy szórás tartományt kapunk a meghatározn kívánt eredményváltozóra. Az eloszlásfüggvény segítségével aztán meghatározható annak a valószínűsége, hogy az adott változó értéke egy adott ntervallumba fog esn. A modellekben eredményváltozóként leggyakrabban a jövedelmet szokták megadn, és annak a kockázatát fgyelk, hogy mlyen valószínűséggel lesz adott érték felett, lletve alatt az értéke. A futtatások számának növelésével az eredmény változók eloszlása tetszőleges pontossággal megadható az alábbak szernt (JORGENSEN, 2000): ahol X, U X ) E ( U( x) ( x) dx, a döntés paramétereket és a állapot paramétereket tartalmazó vektor, pedg az x eloszlását jelent. U(x) pedg egy hasznosság függvény, amely általában a jövedelmet jelent az E () függvény a várható hasznosságot adja meg adott eloszlás mellett. A módszer előnye, hogy külön-külön döntés varánsokra s futtathatjuk a modellt, és a különböző döntés változatok kockázata összehasonlítható. A fent ntegrál értékének numerkus meghatározására az alább képletet alkalmazzák (JORGENSEN, 2000): 1 ) ( 1) ( k U( x )... U( x ), k ahol k jelent a kísérletszámot, azaz a futtatások számát. A Monte Carlo szmulácó fejlettebb változatában a vektor két részre bontható, ( 0, s ), ahol 0 a paraméterek knduló értéke (a természet állapota) a számítások elkezdésekor, s a szmulácó következtében megváltozott paraméterértékek, melyeket más néven állapotnak s nevezünk. Mvel az állapotok dőszakról-dőszakra változhatnak, így,..., ), ahol 1,,T az dőszakokat s ( 1 T jelölő ndexek. A szmulácós modell célja, hogy egy előre defnált hasznosságfüggvény várhatóértékét úgy határozza meg, hogy már a knduló 0 értékeket s változtathatjuk, ezeket s egy eloszlásból vesszük. 9

10 A kutatásunk során véletlen változónak tekntettük az nput és output termékek árat, az eredményváltozók a beruházás dnamkus megtérülés mutató voltak. Kváló, könnyen kezelhető szmulácós szoftverek használhatók, mnt például Crystal Ball (Decsoneerng, (Palsade Corporaton). Ezek az smert Excel táblázatkezelőn alapulnak. Itt kell felépíten az alkalmazandó modellt, melynek paramétere sztochasztkusak s lehetnek. A paraméterek eloszlását több eloszlástípusból választhatjuk k. Futtatás után a szmulácó az eredményváltozó eloszlását adja, amből megállapítható, hogy a vzsgált változó mlyen valószínűséggel vesz fel értékét egy adott ntervallumon. 3. A kutatás során kalakított módszerek alapján elkészített esettanulmányok A módszerek gyakorlat alkalmazására kválasztott vállalkozás egyke Magyarország 6 nagy gabonapar vállalatának. Év ezer tonnás malompar termék előállításával a haza pac mntegy 7%-át látja el. Az esettanulmányok elkészítése során a beruházás-gazdaságosság számítások dnamkus mutatónak meghatározásához szükséges alapadatokat a vállalat számvtel, lletve gazdaság vezetésével közösen határoztuk meg. A szmulácós beruházás-elemzés módszerek segítségével két esettanulmányt készítettünk el a kutatás során. Az egyk esettanulmány arra a kérdésre ad választ, hogy öt különböző fnanszírozás modell közül melyket érdemes kválasztan. Egy másk esettanulmányban azt vzsgáltuk, hogy a különböző nput és output termékek árkockázata hogyan hat a beruházás dnamkus mutatónak alakulására, melyek a legfontosabb kockázat tényezők esettanulmány: Fnanszírozás modellek és érzékenységük A modellek alapadata, eredmények A beruházás kzárólag gépészet berendezéseket tartalmaz, az ngatlant nem érnt. A fejlesztés eredményeként korszerű, nagykapactású malomüzem létrehozása a cél. A beruházás költségenek megoszlása: Technológa szerelés, beüzemelés: Ft Gép, berendezés, technológa: Ft Összesen: Ft 10

11 A nyertes ajánlat kválasztásának szempontja: A vállalat 3 cégtől kért ajánlatot. A németország BÜHLER Gmbh. ajánlatát fogadták el annak árajánlata, a cég referencá, megbízhatósága és a gyártott berendezések vlágszínvonalú mnősége alapján. A továbbakban az adott beruházásnak a korábban említett változatat versenyeztettük, és állapítottuk meg, hogy melyk modellt a legcélszerűbb megvalósítan. A különböző modellek (1. táblázat) összehasonlítását a korábban bemutatott dnamkus gazdaság mutatók alapján végeztük el. A dszkontkamatlábat normál eloszlású változóként kezeltük. Az elvárt jövedelmezőség 15%. 1. táblázat Az esettanulmányban versenyeztetett fnanszírozás konstrukcók Me.: mlló Ft 1. modell 2. modell 3. modell 4. modell 5. modell Saját forrás: SAPARD: Htel A modelleredmények (2. táblázat) alapján az alább megállapításokat tehetjük: A nettó jelenérték alapján 15%-os elvárt jövedelmezőség mellett a 2. és 5. modell nem valósítható meg, tehát a beruházást a kalkulált adatok alapján támogatás génybevétele nélkül nem javasolt véghezvnn. A legmagasabb NPV a 4. modell esetén adódk, tehát nettó jelenérték szempontjából a htel és támogatás együttes alkalmazása a leghasznosabb. A belső megtérülés ráta szntén a 2. és az 5. modellben az elvárt 15% alatt marad, így ezeket a modelleket nem szabad megvalósítan. Az IRR szntén a 4. modell esetén a legmagasabb, tehát a belső megtérülés ráta szempontjából s e modell javasolt. A megtérülés dő alapján s a 4. modell megvalósítása célszerű. A jövedelmezőség ndex alapján jól látható, hogy a 2. és a 5. modell esetén PI<1, am veszteségességet jelent, míg a több eset jövedelmezőséget ígér. A legmagasabb jövedelmezősséggel a 4. modell kecsegtet, hszen forntonként 0,28 Ft jövedelemre tehetünk szert. 11

12 2. táblázat A modellek eredményenek összehasonlítása 1. modell:sf+h+t 2. modell:sf+h 3. modell:sf+t 4. modell:h+t 5. modell:sf NPV (eft) IRR (%) 27,62 10,86 23,93 33,63 11,61 Megtérülés dő (év) 3,95 5,48 4,00 3,91 5,68 PI 1,27 0,91 1,25 1,28 0,88 Forrás: saját számítás Jelölések: SF- saját forrás, H-htel, T-támogatás A megállapítások alapján a legésszerűbb a 4. modell választása A modellek érzékenységvzsgálata A beruházás-elemzés során érzékenységvzsgálattal meghatározhatók az egyes kockázat tényezők előfordulás értékében bekövetkező változások egyenként, a többtől függetlenül, tekntet nélkül a bekövetkezés valószínűségekre, mlyen mértékben befolyásolják az elemzés alapjául szolgáló projektkmenetet. Az érzékenység vzsgálat előnye, hogy rárányítja a fgyelmet azokra a kockázat forrásokra, amelyek legnkább veszélyeztetk a beruházás megvalósításának valamlyen tervezett értékét. Hátránya, hogy egyszerre csak egy változóval tud foglalkozn, fgyelmen kívül hagyva az esetleges korrelácókat, függvényszerű kapcsolatokat. E módszernek köszönhetően lehetővé válk a dfferencált kockázatkezelés, smerve ugyans a legnkább veszélyes kockázat tényezőket, lehetőség van a kockázatkezelés súlypontját a legkrtkusabb kockázatokra rányítan. Az érzékenységvzsgálat során arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan alakul a nettó jelenérték a vezetőség által elvárt hozam megváltozása esetén. A korábbak alapján smeretes, hogy csak a poztív nettó jelenértékkel rendelkező beruházás modellt szabad megvalósítan. Az 1. ábrán látható, hogy a modellek különböző mértékű gyorsasággal érk el az x- tengelyt. Amnt láthatjuk lyen szempontból a 4. modell a legkedvezőbb, mert az alapján egészen 30%-os elvárt jövedelmezőségg poztív nettó jelenértéket kapunk. Hasonlóan a 2. modell a legkedvezőtlenebb, már 10%-os 12

13 NPV (eft) jövedelmezőség után negatív nettó jelenértékkel szembesülünk, pedg még el sem értük a célként ktűzött 15%-ot Modell 2. Modell 3. Modell 4. Modell 5. Modell Elvárt hozam (%) 1. ábra Az NPV különböző elvárt hozam értékeknél esettanulmány: Az nput és output árak hatása a dnamkus megtérülés mutatókra Vzsgálatankat a vállalkozás egy másk beruházás tervére végeztük el. A beruházás egy jelenleg s működő malom teljes rekonstrukcóját jelent. A rekonstrukcó magába foglalja a malompar berendezések teljes cseréjét, a kszolgáló létesítmények (slók, be-, és ktároló rendszer stb.) vszont változatlan marad. A malom éves kapactása a rekonstrukcó után tonna, am magyarország vszonylatban közepesnek mondható. A beruházás összes költsége eft, amnek 25%-a vssza nem térítendő támogatás. A modellben alkalmazott a vállalkozás vezető által megadott - htelkamat 10%. A rendelkezésre álló saját tőke eft, a felvenn kívánt htel eft. A htel vsszafzetése 10 év alatt történk meg, egyenlő részletekben. A beruházás leírás deje 12 év, az amortzácó számításánál lneárs kulcsot alkalmaztunk. Az NPV és az IRR számításánál változó betét kamatot vettünk fgyelembe, a PI és a dszkontált megtérülés dő számításánál a vállalkozás által elvárt mnmáls hozamot. A vezetőség által elvárt mnmáls hozam tt 20 % volt. A modellben az elemzés dőntervallumának meghatározásakor a htel futamdejét vettük fgyelembe. 13

14 A malompar beruházás modellezése során eredményváltozóként az NPV-t, az IRR-t, a PI-t és a dszkontált megtérülés dőt adtuk meg. Ha a hatótényezőket vzsgáljuk, a legfontosabb tényezők kadás oldalról az alapanyag, mert ez tesz k a lsztgyártás költségenek a legnagyobb hányadát, bevétel oldalról a különböző késztermékek, úgymnt a BL-55 lszt, BL-80 lszt, búzadara és korpa. Mennység bzonytalanságról az alapanyag esetén nem beszélhetünk magyar vszonyok között, mert a leggyengébb termésű években s bztosított az étkezés búza mennysége az országban. A végtermék mennységére sem kérte bzonytalanság faktor beépítését, mert bztos pacokkal rendelkezk. Az árak azonban nput és output oldalon egyaránt bzonytalannak teknthetők, ezért béta eloszlást adtunk meg a gyártás alapanyag (étkezés búza), és a végtermékek (BL-55 lszt, BL-80 lszt, búzadara és korpa) árara, a futtatások száma volt. Az elemzések után egyértelműen bzonyítható, hogy a megadott paraméterek mellett a malompar beruházás elfogadható kockázattal megvalósítható. 2. ábra Az NPV kumulált gyakorsága A nettó jelenértéket vzsgálva megállapíthatjuk, hogy 23 % a valószínűsége annak, hogy negatív értéket vesz fel, azaz a beruházás veszteséges lesz (2.ábra). A szmulácós futtatások statsztka elemzése után megállapítottuk, hogy a beruházás várható értéke (átlaga)

15 eft, am a befektetett összeghez képest többszörös megtérülést mutat, azonban nem hagyható fgyelmen kívül, hogy a relatív szórás nagyon magas, 141%, am gen magas kockázatra utal. A futtatás után a statsztkák alapján pénzforgalom átlagos belső kamatrátája 68,8%, azaz gen jónak mondható. Annak az esélye, hogy az elvárt 20% jövedelem alatt alakul az értéke, mndössze 10,24 %. Itt s magas azonban a relatív szórás, több mnt 55%. A dszkontált megtérülés dő vzsgálata esetén megállapíthatjuk, hogy a beruházás közel 30%-os valószínűséggel megtérül 5 éven belül. Nem hagyható fgyelmen kívül azonban, hogy a futtatásból csak 6672 futtatás során térült meg a beruházás 10 év alatt, azaz 33% a valószínűsége annak, hogy 10 évnél hosszabb lesz a dszkontált megtérülés dő (3. ábra). 3. ábra A dszkontált megtérülés dő kumulált gyakorsága A jövedelmezőség ndex értéke alg több mnt 10%-os valószínűséggel vesz fel 2-nél ksebb értéket, am a beruházásba fektetett tőke kváló megtérülését jelent. A relatív szórás azonban 67,2 % és ez, mnt már az NPV vzsgálatánál s megjegyeztük komoly kockázatot foglal magában. Az eddgek alapján megállapítható, hogy a malomüzem beruházás egy vszonylag gyorsan megtérülő, azonban meglehetősen nagy kockázattal bíró befektetés a vállalkozás részéről. 15

16 Mndenképpen szükséges elemezn, hogy modellben megfogalmazott hatótényezők mlyen mértékben befolyásolják a beruházás kmenetelét, azaz az IRR varancáját. 4. ábra A belső megtérülés ráta érzékenységvzsgálata Az érzékenységvzsgálat során arra keressük a választ, hogy az általunk megadott tényezők árngadozása mlyen mértékben és mlyen rányban befolyásolja a pénzforgalom belső kamatrátájának a változékonyságát. Az IRR varancáját az alapanyagár befolyásolja a legnagyobb mértékben és negatív rányban. A végtermékek közül a BL-55 lszt a legjelentősebb tényező (4. ábra). Az érzékenységvzsgálat alapján látható, hogy a kockázat csökkentésének kulcsa legnkább az alapanyagárak mérséklésében rejlk. Ennek sokféle eszköze lehet: hosszú távú együttműködés kalakítása a termelőkkel, optmáls készletezés stratéga alkalmazása, tőzsde opcós és fedezet ügyletek stb. 16

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés A m és az átlag Standard hba Mnta átlag 1 170 Az átlagok szntén ngadoznak a m körül. s x s n Az átlagok átlagos eltérése a m- től! 168 A m konfdenca ntervalluma. 3 166 4 173 x s x ~ 68% ~68% annak a valószínűsége,

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések! ORVOSI STATISZTIKA Az orvos statsztka helye Élettan Anatóma Kéma Lehet kérdés?? Statsztka! Az orvos döntéseket hoz! Mkor jó egy döntés? Mennyre helyes egy döntés? Mekkora a tévedés lehetősége? Példa: test

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

VARIANCIAANALÍZIS (szóráselemzés, ANOVA)

VARIANCIAANALÍZIS (szóráselemzés, ANOVA) VARIANCIAANAÍZIS (szóráselemzés, ANOVA) Varancaanalízs. Varancaanalízs (szóráselemzés, ANOVA) Adott: egy vagy több tetszőleges skálájú független változó és egy legalább ntervallum skálájú függő változó.

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

4 2 lapultsági együttható =

4 2 lapultsági együttható = Leíró statsztka Egy kísérlet végeztével általában tetemes mennységű adat szokott összegyűln. Állandó probléma, hogy mt s kezdjünk - lletve mt tudunk kezden az adatokkal. A statsztka ebben segít mnket.

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Az entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópia statisztikus értelmezése Az entrópa statsztkus értelmezése A tapasztalat azt mutatja hogy annak ellenére hogy egy gáz molekulá egyed mozgást végeznek vselkedésükben mégs szabályszerűségek vannak. Statsztka jellegű vselkedés szabályok

Részletesebben

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék

Mérnökgazdasági számítások. Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Mérnökgazdasági számítások Dr. Mályusz Levente Építéskivitelezési Tanszék Tartalom Beruházási döntések Pénzfolyamok meghatározása Tõke alternatíva költsége Mérnökgazdasági számítások Pénzügyi mutatók Finanszírozási

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Beruházás-gazdaságossági számítások a gyakorlatban

Beruházás-gazdaságossági számítások a gyakorlatban Barcelona Berlin Boston Budapest Düsseldorf Madrid Munich Prague Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Vári Attila Budapest, 2007. november 7-8. FITT Workshop Beruházás-gazdaságossági számítások a gyakorlatban

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege A multkrtérumos elemzés célja, alkalmazás területe, adat-transzformácós eljárások, az osztályozás eljárások lényege Cél: tervváltozatok, objektumok értékelése (helyzetértékelés), döntéshozatal segítése

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Tárgyi eszköz-gazdálkodás

Tárgyi eszköz-gazdálkodás Tárgyi eszköz-gazdálkodás Gazdálkodás, gazdaságosság, kontrolling Termelési eszközök és megtérülésük A tárgyi eszközök értéküket több termelési perióduson belül adják át a készterméknek, miközben használati

Részletesebben

MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE

MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE MŰSZAKI-, GAZDASÁGI FOLYAMAOK ELEMZÉSE KERESKEDELMI ÉRÉKESÍÉS ELEMZÉSE A fentek mellett, amelyek már hagyományosnak számítanak, működnek az újabb értékesítés hálózatok: - csomagküldő - multlevel marketng

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

Példa: Egy üzletlánc boltjainak forgalmára vonatkozó adatok 1999. október hó: (adott a vastagon szedett!) S i g i z i g i z i

Példa: Egy üzletlánc boltjainak forgalmára vonatkozó adatok 1999. október hó: (adott a vastagon szedett!) S i g i z i g i z i . konzult. LEV. 013. ápr. 5. MENNYISÉGI ISMÉRV szernt ELEMZÉS Tk. 3-8., 88-90. oldal, kmarad: 70., 74. oldal A mennység smérv (X) lehet: dszkrét és folytonos. A rangsor a mennység smérv értékenek monoton

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések Vállalati pénzügyek alapjai 2.DCF alapú döntések Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) A vállalati pénzügyi döntések alapjai 1) Bevezetés. Vállalati pénzügyi döntések köre.. 2)

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek!

20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek! SPEC 2009-2010. II. félév Statsztka II HÁZI dolgozat Név:... Neptun kód: 20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek! 1. példa Egy üzemben tejport csomagolnak zacskókba,

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia ok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. 65.) Keynesi abszolút

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó. Tájékoztató

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó. Tájékoztató 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakma és vzsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 02 Közút közlekedésüzemvtel-ellátó Tájékoztató A vzsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnak a befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet:

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet: Fő cél: jóslás Történhet: Regresszó 1 változó több változó segítségével Lépések: Létezk-e valamlyen kapcsolat a 2 változó között? Kapcsolat természetének leírása (mat. egy.) A regresszós egyenlet alapján

Részletesebben

MATEMATIKAI STATISZTIKA KISFELADAT. Feladatlap

MATEMATIKAI STATISZTIKA KISFELADAT. Feladatlap Közlekedésmérnök Kar Jármőtervezés és vzsgálat alapja I. Feladatlap NÉV:..tk.:. Feladat sorsz.:.. Feladat: Egy jármő futómő alkatrész terhelésvzsgálatakor felvett, az alkatrészre ható terhelı erı csúcsértékek

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás)

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) 3-6. Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) Pénzügyek Tanszék Deliné Pálinkó Éva palinko@finance.bme.hu BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 Bevezetés A

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok Műszak folyamatok közgazdaság elemzése Kevert stratégák és evolúcós átékok Fogalmak: Példa: 1 szta stratéga Vegyes stratéga Ha m tszta stratéga létezk és a 1 m annak valószínűsége hogy az - edk átékos

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnaka befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1 Statisztika - bevezetés 00.04.05. Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc Bevezetés Véletlen jelenség fogalma jelenséget okok bizonyos rendszere hozza létre ha mindegyik figyelembe vehető egyértelmű leírás általában

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK PROJEKTÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK A gyakorlat célja, hogy a hallgatók projektértékelési számításokat tudjanak végezni. DÖNTÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 1. Vizsgálja meg a következő projektek pénzáramlásainak gazdasági

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor MISKOLCI EGYETEM Gépgyártástechnológa Tanszék Mskolc - Egyetemváros ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET Összeállította: Dr. Szabó Sándor A orgácsoló megmunkálásokhoz

Részletesebben

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén A hő terjedése szlárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén Snka Klára okl. kohómérnök, doktorandusz hallgató Mskol Egyetem Anyag- és Kohómérnök Kar Energahasznosítás Khelyezett anszék Bevezetés Az

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/2319 /2015. 1. számú példány Összegz a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

Adatelemzés és adatbányászat MSc

Adatelemzés és adatbányászat MSc Adatelemzés és adatbányászat MSc. téma Adatelemzés, statsztka elemek áttekntése Adatelemzés módszertana probléma felvetés módszer, adatok meghatározása nyers adatok adatforrás meghatározása adat tsztítás

Részletesebben

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SZÁMVITELI INTÉZETI TANSZÉK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BLUMNÉ BÁN ERIKA ADJUNKTUS ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA 3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS

Részletesebben

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László adat Távközlés és Médanformatka Tanszék Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Eurecom Telecom Pars Elosztott rendszerek játékelmélet elemzése: tervezés és öszönzés Toka László Tézsfüzet Témavezetők:

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

PhD értekezés. Gyarmati József

PhD értekezés. Gyarmati József 2 PhD értekezés Gyarmat József 2003 3 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtechnka és mnõségügy tanszék PhD értekezés Gyarmat József Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a hadtechnka eszközök összehasonlításában

Részletesebben

STATISZTIKA III. Oktatási segédlet

STATISZTIKA III. Oktatási segédlet MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudomány Kar Üzlet Informácógazdálkodás és Módszertan Intézet Üzlet Statsztka és Előrejelzés Tanszék STATISZTIKA III. Oktatás segédlet 003. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudomány Kar

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

A @RISK program bemutatása egy sertéstelepi beruházás esettanulmányán keresztül

A @RISK program bemutatása egy sertéstelepi beruházás esettanulmányán keresztül Magyar Agrárinformatikai Szövetség Hungarian Association of Agricultural Informatics Agrárinformatika Folyóirat. 2011. 2. évfolyam 1. szám Journal of Agricultural Informatics. 2011 Vol. 2, No. 1 A @RISK

Részletesebben

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom Lneárs regresszó Statsztka I., 4. alkalom Lneárs regresszó Ha két folytonos változó lneárs kapcsolatban van egymással, akkor az egyk segítségével elıre jelezhetjük a másk értékét. Szükségünk van a függı

Részletesebben

Kvantum-tömörítés II.

Kvantum-tömörítés II. LOGO Kvantum-tömörítés II. Gyöngyös László BME Vllamosmérnök és Informatka Kar A kvantumcsatorna kapactása Kommunkácó kvantumbtekkel Klasszkus btek előnye Könnyű kezelhetőség Stabl kommunkácó Dszkrét értékek

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola. Pataki Gábor. STATISZTIKA I. Jegyzet

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola. Pataki Gábor. STATISZTIKA I. Jegyzet II. Rákócz Ferenc Kárátalja Magyar Fıskola Patak Gábor STATISZTIKA I. Jegyzet 23 Tartalomjegyzék evezetés... 3 I. Statsztka alafogalmak... 4. Statsztka kalakulása, tudománytörténet összefüggése... 4.2

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

Osztályozó algoritmusok vizsgálata

Osztályozó algoritmusok vizsgálata Osztályozó algortmusok vzsgálata Önálló laboratórum beszámoló Készítette: Kollár Nándor Konzulens: Kupcsk András 2009-2-4 Osztályozás A gép tanulás, adatfeldolgozás területének egyk ága az osztályozás,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

Pénzügyi menedzsment

Pénzügyi menedzsment Pénzügy menedzsment Várható hozam és kockázat mérése uvárható hozam mérése számtan átlag mértan átlag medán módusz ukockázat mérése medán abszolút eltérés szórás ferdeség Egy portfóló hozamanak torzult

Részletesebben

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA Azonosító Megnevezés HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK OSZLOPOK 1,2,3 Bruttó jövedelem A bruttó jövedelem meghatározását

Részletesebben

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra)

VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK VII. BERUHÁZÁSOK (8 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus 1 1. Beruházásokkal kapcsolatos fogalmak Beruházás: tárgyi eszköz beszerzésére,

Részletesebben

d(f(x), f(y)) q d(x, y), ahol 0 q < 1.

d(f(x), f(y)) q d(x, y), ahol 0 q < 1. Fxponttétel Már a hétköznap életben s gyakran tapasztaltuk, hogy két pont között a távolságot nem feltétlenül a " kettő között egyenes szakasz hossza" adja Pl két település között a távolságot közlekedés

Részletesebben

Kvantitatív módszerek

Kvantitatív módszerek Kvantitatív módszerek szimuláció Kovács Zoltán Szervezési és Vezetési Tanszék E-mail: kovacsz@gtk.uni-pannon.hu URL: http://almos/~kovacsz Mennyiségi problémák megoldása analitikus numerikus szimuláció

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: jánlatkérő I.1) Név címek Hvatalos név: Gyula Szakképz Centrum Posta cím: 5700 Gyula, Szent István utca

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája Egy koncentrált paraméterű, ellenállással és nduktvtással jellemzett tekercs Uáll feszültségre kapcsolásakor az

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Napkollektorok üzem jellemzőnek modellezése Doktor (PhD) értekezés tézse Péter Szabó István Gödöllő 015 A doktor skola megnevezése: Műszak Tudomány Doktor Iskola tudományága:

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Pályi Zoltán, c. egyetemi docens TMC First Tanácsadó Kft Eredmény Bevétel - Ráfordítások Nyereség (Adózás Előtti Eredmény) EREDMÉNY FELOSZTÁSA ÁLLAM VÁLLALAT TULAJDONOSOK

Részletesebben