Üzleti előrejelzés 2013-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti előrejelzés 2013-ig"

Átírás

1 Üzleti előrejelzés 2013-ig 1. A magyar pálya 2013-ig. A magyar GDP várhatóan 2013 elején, az EU-ra jellemzőnél valamivel később fogja elérni a válság előtti szintet. A magyar növekedési ütem valamivel gyorsabb lesz az EU átlagánál, de lassúbb a régióra jellemzőnél. A nem szokványos a növekedést előtérbe állító, alapvetően elhibázott gazdaságpolitika következményei, így az államháztartás ( ben megnövelt strukturális) hiányának kényszerű csökkentése és a beruházási hajlandóság széles körben jellemző hiánya okozta feszültségek ugyanis éveken át behatárolják a magyar gazdaság növekedési lehetőségeit, a nem exportorientált szektorok lehetőségeit. A 2011 tavaszán elkezdett adósságcsökkentő gazdaságpolitikai fordulat helyes irányú, de eszközeiben és mértékében megalapozatlan. 2. Világgazdaság. A világgazdaság növekedése 2010-hez képest valamelyest lassul, s elmarad a válságot megelőző időszakra jellemzőtől, ráadásul munkaerő-megtakarító jellegű. A magas államadósság és költségvetési hiány az Egyesült Államokban és az EU több tagállamában is komoly feszültségforrás, a várható javulás ellenére a dollár és az euró is sérülékeny, de stabilizálódik. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 110 dollár alatt marad, ami nem veszélyezteti a világgazdasági dinamikát. 3. Helyünk az EU-ban. A görög adósságválság tovaterjedésétől való aggodalmak nyomán erősödik az államháztartási fegyelem megszilárdítását célzó európai uniós szabályozás. Magyarország nem vesz részt a szorosabb együttműködést célzó, a fenntartható államháztartáshoz és gazdasági növekedéshez hozzájárulni kívánó euró plusz paktumban. Ez rövidlátó döntés, mivel az új, valóságos döntési centrumot az Eurogroup és a csatlakozó országok fogják jelenteni, amiből így Magyarország kimarad. 4. EU-támogatások. A kormányváltás 1-1,5 éves szünetet okozott a felhasználásban. A nettó EUtámogatás 2011 és 2013 között összesen 9-10 milliárd euró lesz. Az EU-ban most kezdődik az EU 2014-től kezdődő új költségvetési periódusának kidolgozása. Magyarország a többi közepesen fejlett közép- és kelet-európai EU-tagállammal együtt leginkább a felzárkózást segítő kohéziós politika forrásfedezetének biztosításában érdekelt (akár a mezőgazdasági támogatások mérséklődése árán is). 5. Egyensúly. A magyar gazdaságpolitika mozgásterét öt éve erőteljesen korlátozza az egyensúlyi kényszer. A as időszakban azonban a korábbiaktól eltérően nem a külső, hanem a belső egyensúly a szűk keresztmetszet. A 2010 tavaszán hivatalba lépő kormány megpróbálkozott a növekedés előtérbe helyezésével és a hiánycélok fellazításával, ez azonban látványosan megbukott. Végül a piac (a bóvli kategória határára történő leminősítés) és az EU nyomására a kormány elfogadta az örökölt hiánypályát. Eközben azonban, a követelmények formális betartása mellett kreatív megoldásokat választott nagyszabású adócsökkentési és egyes kiadási céljai teljesítéséhez. Ennek lényege, hogy a kormány 2011-ben a magánnyugdíjpénztári megtakarítások kényszerrel végrehajtott államosításával a GDP 9%-át kitevő egyszeri költségvetési bevételt mutat ki és ennek révén keletkezik 2% körüli többlet (vagyis nélküle 7% körüli hiány lenne!). Eközben a bevételeket 2010 és 2012 között növelik a három évre szánt szektoradók is. A tartós adócsökkentést átmeneti források fedezik, ami 2012-től fenntarthatatlan.

2 Ezért a Széll Kálmán program strukturális, az új konvergencia program pedig ezeken túl további szokásos költségvetési megszorításokkal célozza meg a tartós egyensúlyi pálya elérését. 6. Forrásellátottság. A hazai kkv-k a gyenge belföldi kereslet okozta szerény profitabilitás, valamint a válságadók miatt (néhány export-orientált szektortól eltekintve) forráshiánnyal küzdenek. A kormány külföldi tőke ellenes, illetve a jogállamiságot fellazító intézkedései nem kedveznek a működőtőke beáramlásának. A bankok hitelezési aktivitása gyenge marad, a késedelmek miatt a rendelkezésre álló EU-források lehívása nagy erőfeszítést igényel. 7. A gazdasági pálya jellemzői. A GKI 2013-ig szóló előrejelzése által a legvalószínűbbnek tekintett pálya jellemzői a következők: A gazdasági növekedés éves átlagban megközelíti a 3%-ot. Fő húzóereje az ipari export, valamint a főleg az EU források gyorsuló beáramlása révén elérhető, de így sem eléggé dinamikus beruházás-növekedés. Ez utóbbi a három év átlagában 5% körüli. A fogyasztás dinamikája végig az évi 1-1,5%-os sávon belül marad. Statisztikai értelemben a munkanélküliségi ráta jelentősen, 11,2%-ról 9%-ra csökken, s a foglalkoztatás is hasonló mértékben emelkedik. Ugyanakkor ez főleg az ellátások szűkítésének és a részmunkaidős közfoglalkoztatásnak lesz következménye, a valódi foglalkoztatás-bőrülés nagyon szerény marad. Az államháztartás hiánya statisztikailag minden évben 3% alatt lesz. Ugyanakkor elképzelhetők ettől lényegesen eltérő forgatókönyvek is: Az eurózóna egyes tagországainak a zóna egészére kiható válsága, vagy az USA adósságválsága előidézhet a pénzpiacokat megrázó eseményeket, ami a magyar államadósság finanszírozásában, illetve a pénzpiaci kondíciókban (kamatok, árfolyamok) és mindezek hatására az inflációban és a reálnövekedésben is kedvezőtlen fejleményekhez vezethet. Előfordulhat, hogy a világ pénzügyi közvetítőrendszerében további csontvázak kerülnek elő, illetve emiatt vagy más okokból újabb komoly tőzsdei esés következik be. Mindez még inkább visszafoghatja a magyar bankrendszer aktivitását, illetve lassúbb gazdasági növekedéshez vezethet Magyarországon is. Lehetséges, hogy 2013-ban (nem deklaráltan, de a tényleges lépésekben) megindul a költségvetési politika választás előtti felpuhulása. Esetleg ilyen hatású lehet a szociális kiadások drámai lefaragásából és más lépésekből fakadó társadalmi konfliktusok kiéleződése, a kormányzó párt társadalmi támogatottságának erodálódásából fakadó politikai reakció is. Elképzelhető a reformok most prognosztizálhatónál sikeresebb megvalósulása is, ami felpuhulás nélkül is növelheti a költségvetési mozgásteret (noha inkább 2014-re, az előrejelzési időszakot követő évre vonatkozóan). Mindennek negatív illetve pozitív hatása lehet a pénzpiaci folyamatokra, az inflációra, ami kihatna a gazdasági növekedésre is. Ezeknek a változatoknak a bekövetkezése azonban nem olyan valószínű, illetve az ezek által indukált eltérések nem olyan jelentősek, hogy több forgatókönyv kidolgozása lenne indokolt. 8. Szerkezeti átalakítások. A 2010-ben megalakult kormány számos területen nyúl bele a gazdaság szerkezetébe. A változtatások egy része helyes irányú, mások kifejezetten károsak. Kevés a valódi intézményi-működési átalakítás. Lényegében felszámolja a kötelező magán-nyugdíjpénztárak rendszerét. Egykulcsos szjá-t vezet be. Ez lényegesen növeli a jövedelemkülönbségeket. A sokak számára csökkenő reálbérek és az emelkedő reálbérűek alacsony fogyasztási hajlandósága összhatásában alacsonyan tartja a lakossági fogyasztás emelkedését.

3 Az ágazati válságadók rendszerét innovatívan szélesíti, ez főleg a fejlesztés szempontjából káros. Megpróbálja radikálisan leépíteni a szociális transzfereket, különösen durván a nem foglalkoztatott nyugdíjkorhatár alattiak ellátásait. Ennek azonban nem lesz érdemi hatása a valódi foglalkoztatásra, mert a gazdasági fejlődés csak igen kis mértékben hoz létre új munkahelyeket, ugyanakkor családi krízishelyzeteket okozhat, különösen az ország hátrányos helyzetű részeiben. A tervezett munkaügyi és bérezési lépések nem segítik valósan a foglalkoztatást, széles körben rontják a vállalatok versenyképességét és a szürke-fekete szféra irányába nyomják a vállalkozásokat. Az önkormányzati rendszer várhatóan centralizáló jellegű reformja költségvetési szempontból hosszabb távon jelentősebb megtakarításokat eredményezhet, rövidtávon azonban inkább többletkiadásokkal és komoly politikai feszültségekkel jár. Az egészségügyi rendszer átalakításának kimenetele még igen bizonytalan. Még nem ítélhető meg, hogy az állami vállalatokkal és különösen a közlekedési vállalatokkal kapcsolatban a banki adósságok konszolidálásán túl milyen reformok várhatóak. A közoktatási és felsőoktatási rendszer változásai várhatóan költségvetési megtakarítást eredményeznek, kétséges viszont, hogy mennyiben képesek hosszabb távon javítani a hazai munkaerő szakmai színvonalát. Az új Széchenyi terv kevéssé különbözik a korábban kidolgozott programoktól, s megvalósulása igen vontatottan halad. Még nem ítélhető meg a bürokrácia leépítése sem. A kormány levette a napirendről az euró-csatlakozás előkészítését, noha 2013-tól az ország megfelel a csatlakozási feltételeknek. Mindez a konvergenciától várható előnyök elmaradásán túl drágább finanszírozást is jelent minden magyar adósnak. Az eddig nyilvánosságra hozott változtatási elképzelések indokolatlanul radikálisak, széles körben szerzett jogokat sértenek, s nem adnak időt az alkalmazkodásra. Általában elmaradt az érintettekkel történő érdemi szakmai konzultáció és az érdekegyeztetés. A változtatások módja miatt később a társadalmi ellenállás elsöpörheti a mostani döntések egy részét. 9. A gazdasági növekedés szerkezete. A GDP növekedése a es válságidőszak átlagosan évi 1,6%-os csökkenése után visszatér a megelőző három év szintjére, évi 2,9%-os ütemével kissé még meg is haladja azt. A növekedést lényegében a külpiaci értékesítés vezérli. A belföldi kereslet gyengesége a gazdaság szerkezetének korszerűtlen irányba történő elmozdulásával, a szolgáltatások visszaszorulásával jár. A szolgáltatásokon belül főleg a közszolgáltatások esnek vissza, de az üzleti szolgáltatók helyzete is rossz, kivéve a külső piachoz is kötődő szállítási és turisztikai ágazatokat. 10. Foglalkoztatás. A foglalkoztatás lassú növekedésnek indul, három év alatt összességében 2,8%-os létszámbővülés várható. Ez azonban az időszak végén is elmarad a válság előtti szinttől. A foglalkoztatás között összességében 80 ezer fővel bővül, főleg a közmunkán részt vevők számának növekedése következtében. A munkanélküliségi ráta három év alatt 2 százalékponttal, 9% körülire mérséklődik, ez is nagyobbrészt statisztikai látszat. 11. Jövedelem, fogyasztás, megtakarítás. A gazdasági-pénzügyi válság időszakában a reálkereset átlagosan évi 1%-kal, a lakosság fogyasztása 2,5%-kal esett vissza ban a reálkeresetek évi 2,5% körüli ütemben nőnek, de nagy differenciálódás mellett. Mivel a hiteltörlesztési teher magas, a hitelfelvételi lehetőség pedig szűkös marad, a fogyasztás csak 1,2%-kal nő, vagyis nem

4 éri el a válság előtti szintet. A nettó megtakarítási ráta a évihez képest kissé csökken, de a korábbi, nagy hitelfelvétellel jellemezhető időszakokhoz képest jelentősen emelkedik. 12. Fejlesztés és 2010 között éves átlagban 3,7%-kal, a GDP-nél nagyobb mértékben csökkent a beruházások volumene között évi 4,9%-os, a GDP-nél gyorsabb beruházásnövekedés várható, s ezzel 2013-ra lesz elérhető a válság előtti szint. A beruházások növekedése elsősorban a feldolgozóiparnak és az EU-forrásokra támaszkodó fejlesztéseknek lesz köszönhető. 13. Innovációs folyamatok. A gazdaság dinamizálásának, a következő évek növekedésének hajtóereje az új technológiák elterjedése lesz. Ebben a magyar K+F szféra teljesítménye és esélyei nem túl jók, de egyes esetekben a nemzetközi együttműködés kitörési utat kínál. 14. Bankrendszer. A magyar pénzügyi szektort még 2011-ben is a lassú, de tartós visszaesés jellemzi. A bankok mérleg-főösszege, a biztosítók szerződésszáma és díjbevétele is csökken. A következő években is lényegében csak stagnálás várható. A bankok hitelezési képessége és hajlandósága, az ügyfelek többségének hitelképessége legjobb esetben 2013-tól javul. 15. Tőkepiac. A hazai tőzsde gyenge szereplője a magyar gazdasági életnek. Valódi tőkevonzó képessége kicsi, a finanszírozás oldaláról a vállalkozások inkább a bankhiteleket keresik. A kormányzat lépései - szektoradók, állami szabályozás és tulajdonszerzés - közvetlenül is hatnak az egyes cégek árfolyamára. 16. Külső egyensúly. Az elmúlt években a recesszió és a gazdaságpolitikai kiigazítás hatására Magyarország külső egyensúlya radikálisan javult: a korábbi évekre jellemző, a GDP 6-7%-ára kiterjedő forrásbevonással szemben a folyó fizetési és tőkemérlegben ban 2,2-3,5% körüli aktívum keletkezik. Magyarország nettó értelemben nem szorul külső finanszírozásra, csak lejáró hitelei nagy részének megújítására. A külső adósság a pénz- és tőkepiacokról finanszírozható, de az IMF-hitelekénél drágábban. A gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a külföldi vállalatokat sújtó adók miatt a külföldi működőtőke beáramlása csökken (kivéve az autóipart). 17. Államháztartás. Az államháztartási egyensúly kézbentartása Magyarországon a legtöbb EU tagországtól eltérően a válság körülményei között, ben is prioritás volt. A hiány a GDP arányában minden évben 4% körüli szinten maradt. Ehhez képest statisztikai értelemben ban tovább javul a helyzet, mivel a deficit minden évben 3% alatt lesz. Ugyanakkor érdemben - főleg a nagyarányú adócsökkentés és egyes rendkívüli kiadások miatt ben jelentős egyensúlyromlás következik be, ami miatt csak jelentős konszolidációs intézkedésekkel lehet 2013-ra fenntartható pályára állítani a magyar közpénzügyeket ig az adócentralizáció 2,5 százalékpontos csökkenése, az egyéb bevételek (az egyszeri magas bázishoz képest bekövetkező) 1,8 százalékpontos visszaesése, illetve az elsődleges kiadások 5,6 százalékpontos és a kamatkiadások 0,4 százalékpontos csökkenése végeredményben a strukturális egyenleg 1,7 százalékpontos javulását eredményezi. 18. Infláció, kamat, árfolyam. A 3% alatti inflációs cél 2013-ig várhatóan nem teljesül. A forint árfolyama és ezzel a kamatpolitika nagyrészt az ország iránti pénzügyi bizalom függvénye. Emelkedő nemzetközi kamatkörnyezetben 2012 végéig aligha csökkenhet a jegybanki alapkamat, de a forint esetleges vészes gyengülése esetén kamatemelés sem zárható ki.

5 19. A vállalkozások perspektívái. A vállalkozásoknak nincs mire várniuk: sem extra külföldi forrás, sem extra belföldi állami segítség nem várható. Itt az idő a továbbfejlődést megalapozó lépések megtételére. A kiút számos esetben csak a kiviteli láncokhoz való kapcsolódás lehet. Néhány szektorban konszolidáció várható. 20. Csapdahelyzetben. A magyar gazdaságot az eddigi lépések még inkább csapdahelyzetbe kényszerítették: az adócsökkentés csak nagyon hosszú távon javítja a versenyképességet, s az ennek fedezetéül bevezetett lépések viszont azonnal rontják a kisvállalkozások és a lakosság nagy részének helyzetét. A reformok és az EU-fejlesztések nem akarnak beindulni. A bankrendszert passzivitásra ösztönzi a példátlanul magas adó. Megállt, esetenként megfordult Magyarország atlanti irányú gazdasági-politikai integrációja. A gazdaságpolitika nem kiszámítható, a jogbiztonság felszámolása folyamatos. Makrogazdasági mutatók, (százalék) éves átlag GDP 104,2 102,5 98,4 102,9 Lakossági fogyasztás 107,1 101,2 97,2 101,2 Beruházás 106,8 101,3 96,3 104,9 Külső finanszírozási igény / GDP -7,9-6,6-0,3 2,7 Munkanélküliségi ráta 5,9 7,4 9,6 10,2 Államháztartás egyenlege/gdp (ESA) -7,5-7,4-4,1-1,1 Infláció 105,6 105,1 105,1 103,9 Forrás: KSH, MNB, : GKI

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Sajtótájékoztató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET)

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET) MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2008-2011 (TERVEZET) Budapest, 2008. december Tartalom 1. Helyzetértékelés és gazdaságpolitikai prioritások... 2 2. Makrogazdasági célok és prognózis...

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. október 2 TARTALOM Fókusz...1 A magyar óra fordítva jár...1 1. A lemaradás költségvetése...3 2. A 2007. évi költségvetés szerkezeti problémái...5 3. Rekord méretű az államadósság

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet. PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Téma:

Részletesebben

PROGRAMJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT ELSŐ VÁLTOZATÁNAK 2006. JÚNIUSI BANKSZÖVETSÉGI ÉRTÉKELÉSE*

PROGRAMJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT ELSŐ VÁLTOZATÁNAK 2006. JÚNIUSI BANKSZÖVETSÉGI ÉRTÉKELÉSE* 2006. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 A KORMÁNY ÚJ EGYENSÚLY PROGRAMJA NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT ELSŐ VÁLTOZATÁNAK 2006. JÚNIUSI BANKSZÖVETSÉGI ÉRTÉKELÉSE* Az Új egyensúly program fő célja, miszerint a 2001 és 2006

Részletesebben

JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december

JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Magyar Köztársaság Kormánya MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2005 2008 Budapest, 2005. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1 Gazdaságpolitikai keretrendszer és célok... 1 2. A GAZDASÁG

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2013 nyarán 2013/2

Konjunktúrajelentés. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2013 nyarán 2013/2 Konjunktúrajelentés A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2013 nyarán 2013/2 Lezárva: 2013. július 3. A jelentést készítették: Ádám Zoltán Hárs Ágnes Kis-Dörnyei Márton Matheika Zoltán

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely. Gazdálkodás és Menedzsment Szak.

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely. Gazdálkodás és Menedzsment Szak. SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely Gazdálkodás és Menedzsment Szak Levelező Tagozat Szükséges-e a biztosítás, avagy fizetési szokások vizsgálata hasonlóságelemzéssel

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. december TARTALOM Fókusz... 3 Elsőkből utolsók... 3 1. A zuhanás oka a kormány gazdaságpolitikai hibasorozata... 4 2. A magyar GDP növekedés csak a régió harmada lesz 2007-ben...

Részletesebben

Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza

Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza I. RÉSZ Gazdasági fejlődés összesített szinten 1. Áttekintés 2012 tavaszán az Európai Unió gazdasága enyhe visszaesésben van. Ez elsősorban

Részletesebben

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése...

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése... Magyarország Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008 2005. december Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 I. MAKROGAZDASÁGI STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLY... 8 I.1. A GAZDASÁG HELYZETE,

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. KOPINT-DATORG Rt. TÁRKI TÁRSADALOMKUTATÁSI INTÉZET Rt.

GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. KOPINT-DATORG Rt. TÁRKI TÁRSADALOMKUTATÁSI INTÉZET Rt. GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. KOPINT-DATORG Rt. TÁRKI TÁRSADALOMKUTATÁSI INTÉZET Rt. Az EU-csatlakozás középtávú gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon 2006-ig különös tekintettel a társadalompolitikai

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 június Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

MAKRO MONITOR. 2009. június 22.

MAKRO MONITOR. 2009. június 22. MAKRO MONITOR 9. június. 9. június. Globális gazdasági környezet: Fordulatot mutató adatok Az előretekintő konjuktúra indexek a bizalmi indikátorok és az ipari termelés alakulása stabilizálódást mutatnak,

Részletesebben

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Világgazdasági Kutatóintézet A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Gazdasági növekedés és politikai stabilitás (termelésbiztonság) Vitaanyag 2007. január Keretfeltételek Több sikeres

Részletesebben

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a Adatok és tények a kormányzásról 2002-2010 Szerkesztette: dr. Molnár Csaba Bevezető Ez a kiadvány azzal a céllal született, hogy objektív számok és tényszerű adatok segítségével bemutassa az elmúlt két

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben