Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság)"

Átírás

1 Bevezetés Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság) A Matáv Rt-nél 2001-ben kísérleti jelleggel elkészült egy olyan módszertan, amely az üzleti tervezés során a társaság üzleti bevételét érintő kockázati tényezők mindenre kiterjedő szisztematikus feltárásával és értékelésével segíti elő a megalapozott terv elkészítését. A munka első fázisában az elméleti módszertan felállítása történt meg, melyet a második szakaszban a gyakorlati kipróbálás követett. Az azóta eltelt időszakban, 2002 tavaszán, a módszertan alapján számításokra is sor került elején pedig a évi tényadatok ismeretében terv-tény elemzés is megtörtént. A terv-tény elemzés eredménye alapján megállapítható, hogy a termékportfolió túlnyomó hányadában a tény számok teljes egészében visszaigazolták a 2001-ben illetve 2002 tavaszán elvégzett munka eredményeit. Csak a portfolió kis hányadára igaz, hogy a kockázatelemzés alapú marketingtervezési módszertan kis mértékben alábecsülte az adott termékek értékesítéséből származó ténybevételt. A következőkben rövid áttekintés nyújtunk a módszertan készítésének céljáról, a alkalmazásának főbb előnyeiről, a sikeres alkalmazás feltételeiről, a működtetéséről és röviden az elért eredményekről. 1. A módszertan készítésének célja Fő cél: a részletes árbevétel tervezés lehető legteljesebb körű, piaci oldalról történő megalapozása, az operatív tervezés megkönnyítése és gyorsítása. Ehhez az alábbi konkrét célokat kell megvalósítani: Egységes feltételrendszer kialakítása El kell elérni, hogy a tervezésben résztvevő szervezeti egységek állapodjanak meg azokban a keretfeltételekben (pl. szabályozói oldal, várható tarifák, árstratégia, piaci trendek, kereslet alakulása stb. ), amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a részletes árbevételi terv készítésénél már mindenki azonos feltétel-, fogalmi- és tartalmi rendszer mellett kezdje meg a tervezést.

2 Információs fehér foltok feltárása és a hiányzó információk beszerzése A folyamatos kommunikáció lehetővé teszi az egyes szervezeti egységekben hiányzó adatok felkutatását és rendelkezésre bocsátását, illetve minden szervezeti egység a nála lévő információk megosztását a többi szervezeti egységgel. A koordináló szerepet a marketing menedzsment végzi. A piac alapos feltérképezése A marketing tervezés során a magyarországi liberalizált távközlési piacon az értékesítési tevékenység sikerességét befolyásoló lehetőségek és fenyegetések, erősségek és gyengeségek (azaz a külső és belső kockázati tényezők), a piacra jellemző sokoldalú kapcsolatok definiálása és értékelése. Piackorlátos árbevétel és naturális terv előállítása A marketing előtervezés végére előáll egy szegmensre bontott piackorlátos árbevétel és naturális terv, amely a mögötte álló konszenzusos feltételezésekkel és egységes fogalmakkal kellőképpen meg tudja alapozni az operatív tervezést. Kockázatmenedzsment terv előállítása A marketing alapú kockázatelemzési módszer segítségével megfogalmazható egy konkrét, kockázatokat csökkentő cselevési terv. 2. A módszertan alkalmazásának előnyei - A top menedzsment által elfogadott üzleti terv teljesítésének elősegítése a kockázatelemzés eredményeként elfogadott kockázatcsökkentő cselekvési terv végrehajtásával. - Átfogó, szisztematikusan felépített módszertan jön létre. - Lehetőség nyílik különböző szakterületeken dolgozó szakemberek ismereteinek közös nevezőre hozására. - A módszertan felépítése megteremti a lehetőségét a szükség szerinti gyakorisággal elvégzendő aktualizálásnak és visszacsatolásnak. 3. Szükséges információk a kockázatelemzés alapú marketingtervezés elvégzéséhez - stratégiai célkitűzések és irányelvek, - a tervezést megelőző év adatai, (év végi adatok naturália és árbevétel)

3 - általános és konkrét piaci információk a piacról egészében és az egyes piaci szegmensekről külön-külön is, - információk a várható szabályozási változásokról, - információk a versenytársakról - tulajdonosi elvárások (tőzsdei információk) - korábbi kockázatelemzési számítások eredményei (ha van) 4. A módszertan sikeres alkalmazásának feltételei - felső vezetői támogatás, - a workshopok alapos előkészítése, - a workshopok résztvevőnek megfelelő motiváltsági állapota, akarata a teamben történő munkavégzésre, - a módszertan kialakítása során használt input adatok megbízhatósága, dokumentálhatósága, - a feltárt kockázati tényezők egyértelmű definiálása, - a feltárt tényezők által generált szcenáriók értékelési módjának nyomon követhetősége, - az elemzés eredménye alapján megfogalmazott kockázatcsökkentő akciók végrehajtása, - a munkavégzés megkezdése előtt 1 napos tréning tartása, melynek célja a munka során alkalmazott módszertan megismertetése és a workshopok részvevőinek összekovácsolása. 5. A módszertan működtetése Egy lehetséges megoldás: Az adott vállalat szervezeteit képviselő állandó összetételű team létrehozása és működtetése. A team feladata a módszertan működtetése, a hozzá szükséges adatok és információk felkutatása és elemzése, a kockázatcsökkentő cselekvési program megfogalmazása és végrehajtásának nyomon követése, közreműködés az aktualizálásban és a tervezési évet lezáró értékelés elvégzésében. A munkához továbbá szükség van egy koordinátorra is, akinek feladata a workshopok levezénylése, és a szükségessé váló módszertani fejlesztések elvégzése. A tervezés workshopok formájában kerül lebonyolításra. Egy-egy workshop legfeljebb 3 óra időtartamú. A workshopokon a tervezés szempontjából minden releváns szakterületnek képviselni kell magukat.

4 A workshopok létszámát úgy kell meghatározni, hogy annak maximális létszáma a 10 főt ne haladja meg. A tapasztalatok alapján az ideális létszám 6-8 fő. Erőforrás problémák fennállása esetén lehetőség van arra is, hogy a workshopok egy részét kis csoportos megbeszélésekkel kiváltjuk, de ebben az esetben is törekedni kell a felvett adatok teljességére és az input adatok adatok maximális megbízhatóságának elérésére. A workshopokon résztvevő szakértőkkel szemben megfogalmazott követelmények: - saját szakterület kiváló ismerete ( piaci és lehetőleg műszaki is), - rálátás a többi szakterületre, - konszenzusra való törekvés, - azonosulás a módszertan alkalmazásának céljaival, - marketing tervezési szakismeretek megléte, - kreativitás. A munkavégzés teamekben történik. Egy-egy team öt alkalommal ül össze, ezen a következő feladatokat kell megoldani: (az elvégzendő feladatok részletesebb kifejtésére később kerül sor) - 1.Workshop - termékenként és piaci szegmensenként a kockázati tényezők összegyűjtése/aktualizálása - Két workshop között feltételezések gyűjtése - 2. Workshop - Feltételezések alapján szcenáriók megfogalmazása - Két workshop között a feltételezések megfogalmazásához összegyűjtött információk feldolgozása a szcenáriók értékeléséhez Workshop szcenáriók értékelése + terméken belüli, termékek közötti valamint piaci szegmensek közötti kapcsolatok értékelése - A megelőző workshopon összegyűjtött és megbecsült adatok feldolgozása - 4.Workshop - A feldolgozás alapján a kapott eredmények bemutatása, átbeszélése, a szükséges korrekciók elvégzése, kritikus kockázati tényezők kiválasztása - 5.Workshop kritikus kockázati tényezőkre kockázatcsökkentő cselekvési program megfogalmazása.

5 Az egyes workshopokon elvégzendő feladatok részletesebb leírása 1. workshop A kockázati tényezők összegyűjtéséhez/aktualizálásához Excel táblázatrendszer készült a megfelelő képletekkel és háttérszámításokkal együtt. A résztvevőknek ebbe a táblázatrendszerbe kell termékenként illetve piaci szegmensenként megadnia a kockázati tényezőket. Első alkalommal értelemszerűen a hangsúly a tényezők feltárásán van, később a feladat a korábban feltárt tényezők aktualizálása (már nem aktuális tényezők törlése, a meglévő tényezők esetleges módosítása, vagy változatlan formában történő megtartása, ill. új tényezők felvétele.) Fontos szabály: A workshop végén csak azok a kockázati tényezők maradhatnak meg, amelyre nézve a résztvevők egyetértése teljes! Ezzel a tevékenységgel párhuzamosan Word dokumentum formájában egy másik dokumentum is készül, mely tartalmazza a feltárt/aktualizált kockázati tényező rövid és részletesebb megnevezését, leírását, valamint az értékelés előkészítéseként a tényezőnek a tervidőszakra vonatkozó alakulását leíró feltételezéseket, a hozzá tartozó forrásmegjelöléssel együtt. 1.és 2. workshop között a résztvevők feladata a feltételezések megfogalmazásához a lehetséges forrásinformációk összegyűjtése. A teljesség igénye nélkül ezek a következők lehetnek: - szabályozással, törvényalkotással kapcsolatos dokumentumok, - versenytársakról rendelkezésre álló információk, - a piac alakulása, - makró trendek, - a tervezés időszakot megelőző bázis év tényadatait tartalmazó dokumentumok, - nemzetközi és hazai benchmark adatok, - korábbi kockázatelemzés eredményei. A 2. workshop feladata a korábban feltárt és megvitatott kockázati tényezők értékelésének megkezdése. Ennek során mindenegyes kockázati tényezőhöz szcenáriók megfogalmazására kerül sor.

6 A szcenáriók megfogalmazásának alapja az előzőekben megfogalmazott feltételezések. Szcenárió alatt azt értjük, hogy a jelzett kockázati tényező bekövetkezése esetén az adott termék bevétele pozitív vagy negatív irányban milyen százalékos mértékben változhat meg a bázisadathoz képest. Az értékelés jelen fázisában feltételezzük, hogy a termékportfolió elemei egymástól függetlenek. Egy-egy kockázati tényezőhöz kettő, három vagy négy szcenárió megfogalmazására kerülhet sor. Két workshop között a feladat a feltételezések megfogalmazásához összegyűjtött információk feldolgozása a szcenáriók értékeléséhez. Ez konkrétan azt jelenti, hogy termékenként és szegmensenként sorrendi skálákat kell definiálni - a feltárt kockázati tényezők bekövetkezése esetén - az adott termék árbevételére gyakorolt hatás nagyságának becslésére. 3. workshop A 3. workshop feladata az előzetesen definiált skálák alapján a termékenként és piaci szegmensenként a feltárt kockázati tényezőkhöz rendelt szcenáriók értékelése. Az értékelés két részből áll: - Egyrészt meg kell becsülni, hogy az egyes kockázati tényezőkhöz felsorolt szcenáriók az összegyűjtött forrás információk alapján - mekkora valószínűséggel következnek be. Fontos: Az egyes szcenáriók bekövetkezési valószínűségének összege 100 %-ot kell, hogy adjon. - Másrészt meg kell becsülni, hogy az egyes szcenáriók bekövetkezése esetén az adott termék bevétele egy megadott bázis értékhez képest pozitív vagy negatív irányban milyen százalékos mértékkel tér el. A szcenáriók értékelése az értékelési-becslési folyamat legnehezebb része, mivel az egyes szcenráriók bekövetkezési valószínűségét és hatását mindig csak az aktuális piaci szegmensre és ezen belül az aktuális termékre kell elvégezni, azaz mindenmás közvetett hatást ki kell zárni! Ennek megfelelően kiemelt feladat a becslések pontosságának folyamatos javítása azáltal, hogy azokhoz a tényezőkhöz amelyek értékeléséhez a tervezés során nem állt rendelkezésre elegendő és megnyugtató minőségű információ, további piackutatást,

7 versenytárselemzést, adattárház leválogatásokat, közvélemény-kutatások, GKI, KSH kutatások eredményeinek elemezését végezzük el. Szintén a 3. workshop feladata az egyes feltárt kockázati tényezők közötti sztochasztikus kapcsolatok feltárása. Ez azt jelenti, hogy eddigi feltételeztük, hogy az egyes kockázati tényezők egymástól függetlenek. A valóságban azonban a tényezők egymástól nem mindig függetlenek. Ezért először a feladat annak vizsgálata, hogy mely tényezők függetlenek egymástól illetve mely tényezők között áll fenn kapcsolat. A következő feladat ezen kapcsolatok szorosságát mérő korrelációs együttható nagyságának becslése. Korrelációs együttható az egyes terméken belüli, egyes termék és termékcsoportok közötti kapcsolatok által determinált összefüggések alapján a feltárt kockázati tényezők közötti kölcsönhatások szorosságát méri. Ebben a módszertanban a korrelációs együtthatók becslése nem befolyásolja az egyes kockázati tényezők hatásaiként megjelenő várható értéket, csak a kockázat mértékét kifejező szórás értékét korrigálja. A korrelációs együttható értéke +1 és -1 között változhat. Pozitív az együttható értéke, ha két kockázati tényező kölcsönhatása egymást erősíti, és negatív, ha egymást gyengíti. Példa a korrelációs együttható mértékére: Korrelációs együttható értéke Két tényező között a korrelációs együttható: gyenge 0,1 0,2 Két tényező között a korrelációs együttható: közepes 0,3 0,4 Két tényező között a korrelációs együttható: erős 0,5 0,6 A korrelációs együttható becslése során az első feladat, hogy meghatározzuk, mely tényezők között nincs kölcsönhatás, azaz ezek a tényezők egymástól függetlennek tekinthetők. Amennyiben két tényező között van ilyen kapcsolat, a következő feladat a kapcsolat szorosságának becslése szakértői becslés segítségével. Ehhez ad segítségét a fenti táblázat. Gyakorlati tapasztalatok alapján a gazdasági életben ugyanis, ha két tényező között erős a kapcsolat, akkor a korrelációs együttható nagysága maximum 0.6 os értékkel jellemezhető.

8 A 3. workshop után minden input adat rendelkezésre áll. A feladat tehát ezen adatok feldolgozása. Hála a korábban kialakított Excel táblázat struktúrának valamennyi eredmény érték kiszámolása automatikusan történik és a 3. workshop végére már rendelkezésre is áll az eredmény. Melyek ezek? - termékenként és piaci szegmensenként illetve termék alportfoliónként a tervezési időszakra vonatkozó bevétel statisztikai várható értéke, - a várható érték nagyságának kockázatát kifejező standard szórás, - ezek alapján a teljes termékportfolióra a bevétel várható értéke illetve kb. 70 %-os (feltételezzük, hogy a várható érték eloszlása normális eloszlás) valószínűséggel a várható érték körüli standard szórás meghatározása. 4. workshop A 4. workshop feladata a kapott eredmények bemutatása a résztvevők számára. Ekkor van lehetőség az eredmények értelmezésére és megvitatására. Szükség esetén az input adatok megadásában kis mértékű korrekciók végrehajtására is sor kerülhet. Szintén a 4. workshop feladata a feltárt és értékelt kockázati tényezők közül a kritikus tényezők kiválasztása. Ehhez résztvevőknek meg kell állapodni abban, hogy kritikusnak azokat a kockázati tényezőket tekintik, amelyek abszolút mértékben legalább az általuk meghatározott %-al térítik el az adott termék bevételét a bázis értékhez képest. 4. és 5. workshop között A résztvevők feladata a 4.workshopon kiválasztott kritikus kockázati tényezők kezelésére megfogalmazott kockázatcsökkentő cselekvési programba akciók összegyűjtése. Ehhez a következő szempontokat célszerű követni: - az akciók legyenek quick-win jellegűek,

9 - tartalmazzon ha van, már futó akciókat is, - az akciók végrehajtásának hatása a módszertan aktualizálása során mérhető legyen. 5. workshop Az 5 workshop feladata a két workshop között összegyűjtött javaslatok rendezett formában történő előállítása. Ehhez a következő formátum javasolható: Sorszám Kritikus kockázati tényező a kockázatelemzés eredménye alapján Cselekvési terv a kritikus kockázatok csökkentése céljából Piaci szegmens Már futó akció Tervezett akció Természetesen, amennyiben a workshop résztvevői úgy döntenek, ettől a formától el is lehet térni. A kockázatcsökkentő cselekvési program összeállításával a tervezés első üteme lezárul. Már csak egy feladat van hátra a workshopon elért eredmények prezentáció formájában történő bemutatása. 6. További feladatok A módszertan működtetésével kapcsolatos feladatok azonban természetesen ezzel még nem érnek véget. A munka sikerességét nagymértékben befolyásolja, hogy mi lesz a sorsa a megfogalmazott kockázatcsökkentő cselekvési programnak. Mindenképpen szükséges a program végrehajtásának beiktatása az üzleti folyamatokba. Ki kell jelölni a felelősöket a program egyes akcióinak végrehajtásáért., illetve gondoskodni kell a végrehatáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról.

10 A tervezési ciklus (egy naptári év) során javasolt legalább kétszer a workshopokon elért eredmények aktualizálása, a kockázatcsökkentő akciók végrehajtása hatékonyságának mérése. Az aktualizálás eredményének függvényében az is elképzelhető, hogy a kockázatcsökkentő cselekvési programot is aktualizálni kell. A tervezési ciklus végén mindenképpen el kell végezni a terv-tény elemzést. A terv-tény elemzés során a következő szempontokra célszerű odafigyelni: - Az összehasonlítás termékenként, termékcsoportonként és a teljes termékportfolióra is külön-külön készüljön el. - Az összehasonlítás a következő szempontokra terjedjen ki: a feltárt kockázati tényezők közül mi az ami ténylegesen bekövetkezett és mi az ami nem, és ez utóbbiban mekkora szerepet játszott a kockázatcsökkentő cselekvési program végrehajtása, mekkora és milyen irányú az eltérés a korábbi tervszámok és a tényadatok között és ebből milyen következtetések vonhatók le. - Az elemzés során el kell készíteni egy haszon- költség vizsgálatot is, azaz kísérletet kell tenni arra, hogy meghatározzuk milyen konkrét hasznot hozott a módszertan kidolgozása és adatokkal való működtetése. - A terv-tény elemzés már több évre vonatkoztatva is tartalmaz adatokat, célszerű benchmarkot is előállítani, amely segítheti a következő évek tervezését. - Végül amennyiben erre lehetőség nyílik célszerű a hagyományos módon és a kockázatelemzés alapú marketing tervezési módszertan segítségével előállított adatok összehasonlítását is elvégezni. 7. A módszertan továbbfejlesztésének lehetséges irányai Társaságunknál a módszertan fejlesztésének első fázisa lezárult. Felépítettük, teszteltük és értékeltük a társaság bevételét befolyásoló kockázati tényezők feltárására és értékelésre alkalmas módszertant. Mivel tapasztalataink az értékelés eredménye alapján kedvezőek, célszerűnek látszik a módszertani fejlesztés második ütemének megvalósítása is. Ennek célja az üzleti terv költségoldalának hasonló elvek alapján történő átgondolása, mely a következőkre terjed ki:

11 - A bevétellel összefüggésben álló közvetlen kifizetések alakulását befolyásoló kockázati tényezők feltárása és értékelése. - A távközlési tevékenységgel összefüggésben lévő működési költségek alakulását befolyásoló kockázati tényezők feltárása és értékelése. - A távközlési tevékenységgel összefüggésben lévő beruházási költségek alakulását befolyásoló kockázati tényezők feltárása és értékelése. - A bevételi és költségoldali kockázatok közötti kapcsolatok hatásának számszerűsítése, melynek segítségével válasz adható például arra a problémára, hogy a működési oldalon előálló, kényszerű költségcsökkenésből eredő kockázatoknak mekkora a hatása a távközlési tevékenységből származó bevételre, vagy bevétel és költségoldalon mekkora kockázat mellett vállalható a tevékenység nyereségességét jelző mutatónak a tervezés során előre meghatározott mértéke. A tervezett fejlesztés végrehajtása komoly erőfeszítéseket igényel., de a szakmai kompetenciák és vezetői elkötelezettség rendelkezése állása esetén kivitelezhető. Összefoglalás A távközlés korunk egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Gyors növekedés és nagy innovációs sebesség jellemzi ezt az iparágat. A növekvő versenyintenzitás mind nagyobb feladatokat ró a piac összes szereplőjére. A gyorsan változó környezetben egyre nő a jelentősége annak, hogy hogyan tudjuk megragadni a környezetünkben rejlő lehetőségeket, és hogyan tudunk mielőbb válaszolni a vállalatot körülvevő fenyegetésekre. Ennek a tevékenységnek része a korszerű módszerek alkalmazását magában foglaló üzleti tervezés is. A kockázatelemzés alapú marketingtervezési módszertan kifejlesztésével egy olyan eszköz került a Matáv Rt kezébe, amely képes a környezetben rejlő bonyolult és sokoldalú kölcsönhatások feltárására és számszerűsítésre, ezzel elősegítve az operatív tervezés megalapozottságának további növelését.

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Építési projektek kockázatmenedzsmentje

Építési projektek kockázatmenedzsmentje Építési projektek kockázatmenedzsmentje Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető Nagyberuházások sikeres megvalósítása Projektmenedzsment Fórum 2016

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft. Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, 2016. 09. 15-16. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) CÉL és ESZKÖZ kérdése Vállalati sikeresség a CÉL támogatás iránya

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13 A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF 2006. november 13 A felügyelés közeljövője a kockázat alapú felügyelés Miért? Mert a Felügyelet sok,különböző típusú és nagyságú

Részletesebben

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember Kockázati tényezők a vállalati adózásban 2010. szeptember Tartalom A téma aktualitása Adózási kockázatok a vállalati működésben Típusterületek Az adókockázatok aktualitását eredményező külső körülmények

Részletesebben

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés Budapest, 2007. szeptember 19. Tartalom Szolgáltató - Szolgáltatás - Szerződés Megfelelőség

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30.

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. aegon.com Védelmi vonalak Kockázat 1. védelmi vonal Mindenki (Aktuáriusok) 2. védelmi vonal Kockázatkezelés, Compliance 3.

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében

Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében Módszerek és példák a kockázatszemléletű gyakorlatra az ISO 9001:2015 szabvány szellemében ISOFÓRUM TAVASZ II. szakmai rendezvény 2016. 06. 02-03. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) Kezeljem a kockázatokat?

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

IT Factory. Kiss László

IT Factory. Kiss László IT Factory Kiss László Mit jelent az IT Factory Együttműködő építőelemekből áll, amelyek jól definiált céllal, feladattal rendelkeznek. A tervezés és megvalósítás világosan elkülönül. A folyamatok és teljesítmény

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Folyamat alapú működési kockázatfelmérés kockázatelemzés alapú belső ellenőrzés

Folyamat alapú működési kockázatfelmérés kockázatelemzés alapú belső ellenőrzés Folyamat alapú működési kockázatfelmérés kockázatelemzés alapú belső ellenőrzés Az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrzése folyamatosan koordinálja az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Duális képzés Az együttműködésen ELŐADÁS alapuló CÍME képzési forma Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapest, Budapesti Corvinus

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék A 2014 2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban megvalósítandó és a 2021 2027 közötti ciklusra előkészítendő vasútfejlesztési projektek meghatározása és elő-megvalósíthatósági tanulmányaik elkészítése.

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17.

A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés. Varmuzsa Péter október 17. A belső ellenőrzési munkatervhez kapcsolódó kockázatelemzés Varmuzsa Péter 2016. október 17. Itt van az ősz, itt van újra, Terveink Háttér Háttér Otthon 1. Őszi hagymás növények ültetése Belső Ellenőrzésben

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET

INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER VI. INNOTECH Konferencia 2011. október 5. INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049 c projekt INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049 c. projekt WP2 MUNKACSOMAG

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 10. előadás: 9. Regressziószámítás II. Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A standard lineáris modell

Részletesebben