Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság)"

Átírás

1 Bevezetés Dr. Fekete István: Kockázatelemzés alapú marketingtervezés (Magyar Távközlési Részvénytársaság) A Matáv Rt-nél 2001-ben kísérleti jelleggel elkészült egy olyan módszertan, amely az üzleti tervezés során a társaság üzleti bevételét érintő kockázati tényezők mindenre kiterjedő szisztematikus feltárásával és értékelésével segíti elő a megalapozott terv elkészítését. A munka első fázisában az elméleti módszertan felállítása történt meg, melyet a második szakaszban a gyakorlati kipróbálás követett. Az azóta eltelt időszakban, 2002 tavaszán, a módszertan alapján számításokra is sor került elején pedig a évi tényadatok ismeretében terv-tény elemzés is megtörtént. A terv-tény elemzés eredménye alapján megállapítható, hogy a termékportfolió túlnyomó hányadában a tény számok teljes egészében visszaigazolták a 2001-ben illetve 2002 tavaszán elvégzett munka eredményeit. Csak a portfolió kis hányadára igaz, hogy a kockázatelemzés alapú marketingtervezési módszertan kis mértékben alábecsülte az adott termékek értékesítéséből származó ténybevételt. A következőkben rövid áttekintés nyújtunk a módszertan készítésének céljáról, a alkalmazásának főbb előnyeiről, a sikeres alkalmazás feltételeiről, a működtetéséről és röviden az elért eredményekről. 1. A módszertan készítésének célja Fő cél: a részletes árbevétel tervezés lehető legteljesebb körű, piaci oldalról történő megalapozása, az operatív tervezés megkönnyítése és gyorsítása. Ehhez az alábbi konkrét célokat kell megvalósítani: Egységes feltételrendszer kialakítása El kell elérni, hogy a tervezésben résztvevő szervezeti egységek állapodjanak meg azokban a keretfeltételekben (pl. szabályozói oldal, várható tarifák, árstratégia, piaci trendek, kereslet alakulása stb. ), amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a részletes árbevételi terv készítésénél már mindenki azonos feltétel-, fogalmi- és tartalmi rendszer mellett kezdje meg a tervezést.

2 Információs fehér foltok feltárása és a hiányzó információk beszerzése A folyamatos kommunikáció lehetővé teszi az egyes szervezeti egységekben hiányzó adatok felkutatását és rendelkezésre bocsátását, illetve minden szervezeti egység a nála lévő információk megosztását a többi szervezeti egységgel. A koordináló szerepet a marketing menedzsment végzi. A piac alapos feltérképezése A marketing tervezés során a magyarországi liberalizált távközlési piacon az értékesítési tevékenység sikerességét befolyásoló lehetőségek és fenyegetések, erősségek és gyengeségek (azaz a külső és belső kockázati tényezők), a piacra jellemző sokoldalú kapcsolatok definiálása és értékelése. Piackorlátos árbevétel és naturális terv előállítása A marketing előtervezés végére előáll egy szegmensre bontott piackorlátos árbevétel és naturális terv, amely a mögötte álló konszenzusos feltételezésekkel és egységes fogalmakkal kellőképpen meg tudja alapozni az operatív tervezést. Kockázatmenedzsment terv előállítása A marketing alapú kockázatelemzési módszer segítségével megfogalmazható egy konkrét, kockázatokat csökkentő cselevési terv. 2. A módszertan alkalmazásának előnyei - A top menedzsment által elfogadott üzleti terv teljesítésének elősegítése a kockázatelemzés eredményeként elfogadott kockázatcsökkentő cselekvési terv végrehajtásával. - Átfogó, szisztematikusan felépített módszertan jön létre. - Lehetőség nyílik különböző szakterületeken dolgozó szakemberek ismereteinek közös nevezőre hozására. - A módszertan felépítése megteremti a lehetőségét a szükség szerinti gyakorisággal elvégzendő aktualizálásnak és visszacsatolásnak. 3. Szükséges információk a kockázatelemzés alapú marketingtervezés elvégzéséhez - stratégiai célkitűzések és irányelvek, - a tervezést megelőző év adatai, (év végi adatok naturália és árbevétel)

3 - általános és konkrét piaci információk a piacról egészében és az egyes piaci szegmensekről külön-külön is, - információk a várható szabályozási változásokról, - információk a versenytársakról - tulajdonosi elvárások (tőzsdei információk) - korábbi kockázatelemzési számítások eredményei (ha van) 4. A módszertan sikeres alkalmazásának feltételei - felső vezetői támogatás, - a workshopok alapos előkészítése, - a workshopok résztvevőnek megfelelő motiváltsági állapota, akarata a teamben történő munkavégzésre, - a módszertan kialakítása során használt input adatok megbízhatósága, dokumentálhatósága, - a feltárt kockázati tényezők egyértelmű definiálása, - a feltárt tényezők által generált szcenáriók értékelési módjának nyomon követhetősége, - az elemzés eredménye alapján megfogalmazott kockázatcsökkentő akciók végrehajtása, - a munkavégzés megkezdése előtt 1 napos tréning tartása, melynek célja a munka során alkalmazott módszertan megismertetése és a workshopok részvevőinek összekovácsolása. 5. A módszertan működtetése Egy lehetséges megoldás: Az adott vállalat szervezeteit képviselő állandó összetételű team létrehozása és működtetése. A team feladata a módszertan működtetése, a hozzá szükséges adatok és információk felkutatása és elemzése, a kockázatcsökkentő cselekvési program megfogalmazása és végrehajtásának nyomon követése, közreműködés az aktualizálásban és a tervezési évet lezáró értékelés elvégzésében. A munkához továbbá szükség van egy koordinátorra is, akinek feladata a workshopok levezénylése, és a szükségessé váló módszertani fejlesztések elvégzése. A tervezés workshopok formájában kerül lebonyolításra. Egy-egy workshop legfeljebb 3 óra időtartamú. A workshopokon a tervezés szempontjából minden releváns szakterületnek képviselni kell magukat.

4 A workshopok létszámát úgy kell meghatározni, hogy annak maximális létszáma a 10 főt ne haladja meg. A tapasztalatok alapján az ideális létszám 6-8 fő. Erőforrás problémák fennállása esetén lehetőség van arra is, hogy a workshopok egy részét kis csoportos megbeszélésekkel kiváltjuk, de ebben az esetben is törekedni kell a felvett adatok teljességére és az input adatok adatok maximális megbízhatóságának elérésére. A workshopokon résztvevő szakértőkkel szemben megfogalmazott követelmények: - saját szakterület kiváló ismerete ( piaci és lehetőleg műszaki is), - rálátás a többi szakterületre, - konszenzusra való törekvés, - azonosulás a módszertan alkalmazásának céljaival, - marketing tervezési szakismeretek megléte, - kreativitás. A munkavégzés teamekben történik. Egy-egy team öt alkalommal ül össze, ezen a következő feladatokat kell megoldani: (az elvégzendő feladatok részletesebb kifejtésére később kerül sor) - 1.Workshop - termékenként és piaci szegmensenként a kockázati tényezők összegyűjtése/aktualizálása - Két workshop között feltételezések gyűjtése - 2. Workshop - Feltételezések alapján szcenáriók megfogalmazása - Két workshop között a feltételezések megfogalmazásához összegyűjtött információk feldolgozása a szcenáriók értékeléséhez Workshop szcenáriók értékelése + terméken belüli, termékek közötti valamint piaci szegmensek közötti kapcsolatok értékelése - A megelőző workshopon összegyűjtött és megbecsült adatok feldolgozása - 4.Workshop - A feldolgozás alapján a kapott eredmények bemutatása, átbeszélése, a szükséges korrekciók elvégzése, kritikus kockázati tényezők kiválasztása - 5.Workshop kritikus kockázati tényezőkre kockázatcsökkentő cselekvési program megfogalmazása.

5 Az egyes workshopokon elvégzendő feladatok részletesebb leírása 1. workshop A kockázati tényezők összegyűjtéséhez/aktualizálásához Excel táblázatrendszer készült a megfelelő képletekkel és háttérszámításokkal együtt. A résztvevőknek ebbe a táblázatrendszerbe kell termékenként illetve piaci szegmensenként megadnia a kockázati tényezőket. Első alkalommal értelemszerűen a hangsúly a tényezők feltárásán van, később a feladat a korábban feltárt tényezők aktualizálása (már nem aktuális tényezők törlése, a meglévő tényezők esetleges módosítása, vagy változatlan formában történő megtartása, ill. új tényezők felvétele.) Fontos szabály: A workshop végén csak azok a kockázati tényezők maradhatnak meg, amelyre nézve a résztvevők egyetértése teljes! Ezzel a tevékenységgel párhuzamosan Word dokumentum formájában egy másik dokumentum is készül, mely tartalmazza a feltárt/aktualizált kockázati tényező rövid és részletesebb megnevezését, leírását, valamint az értékelés előkészítéseként a tényezőnek a tervidőszakra vonatkozó alakulását leíró feltételezéseket, a hozzá tartozó forrásmegjelöléssel együtt. 1.és 2. workshop között a résztvevők feladata a feltételezések megfogalmazásához a lehetséges forrásinformációk összegyűjtése. A teljesség igénye nélkül ezek a következők lehetnek: - szabályozással, törvényalkotással kapcsolatos dokumentumok, - versenytársakról rendelkezésre álló információk, - a piac alakulása, - makró trendek, - a tervezés időszakot megelőző bázis év tényadatait tartalmazó dokumentumok, - nemzetközi és hazai benchmark adatok, - korábbi kockázatelemzés eredményei. A 2. workshop feladata a korábban feltárt és megvitatott kockázati tényezők értékelésének megkezdése. Ennek során mindenegyes kockázati tényezőhöz szcenáriók megfogalmazására kerül sor.

6 A szcenáriók megfogalmazásának alapja az előzőekben megfogalmazott feltételezések. Szcenárió alatt azt értjük, hogy a jelzett kockázati tényező bekövetkezése esetén az adott termék bevétele pozitív vagy negatív irányban milyen százalékos mértékben változhat meg a bázisadathoz képest. Az értékelés jelen fázisában feltételezzük, hogy a termékportfolió elemei egymástól függetlenek. Egy-egy kockázati tényezőhöz kettő, három vagy négy szcenárió megfogalmazására kerülhet sor. Két workshop között a feladat a feltételezések megfogalmazásához összegyűjtött információk feldolgozása a szcenáriók értékeléséhez. Ez konkrétan azt jelenti, hogy termékenként és szegmensenként sorrendi skálákat kell definiálni - a feltárt kockázati tényezők bekövetkezése esetén - az adott termék árbevételére gyakorolt hatás nagyságának becslésére. 3. workshop A 3. workshop feladata az előzetesen definiált skálák alapján a termékenként és piaci szegmensenként a feltárt kockázati tényezőkhöz rendelt szcenáriók értékelése. Az értékelés két részből áll: - Egyrészt meg kell becsülni, hogy az egyes kockázati tényezőkhöz felsorolt szcenáriók az összegyűjtött forrás információk alapján - mekkora valószínűséggel következnek be. Fontos: Az egyes szcenáriók bekövetkezési valószínűségének összege 100 %-ot kell, hogy adjon. - Másrészt meg kell becsülni, hogy az egyes szcenáriók bekövetkezése esetén az adott termék bevétele egy megadott bázis értékhez képest pozitív vagy negatív irányban milyen százalékos mértékkel tér el. A szcenáriók értékelése az értékelési-becslési folyamat legnehezebb része, mivel az egyes szcenráriók bekövetkezési valószínűségét és hatását mindig csak az aktuális piaci szegmensre és ezen belül az aktuális termékre kell elvégezni, azaz mindenmás közvetett hatást ki kell zárni! Ennek megfelelően kiemelt feladat a becslések pontosságának folyamatos javítása azáltal, hogy azokhoz a tényezőkhöz amelyek értékeléséhez a tervezés során nem állt rendelkezésre elegendő és megnyugtató minőségű információ, további piackutatást,

7 versenytárselemzést, adattárház leválogatásokat, közvélemény-kutatások, GKI, KSH kutatások eredményeinek elemezését végezzük el. Szintén a 3. workshop feladata az egyes feltárt kockázati tényezők közötti sztochasztikus kapcsolatok feltárása. Ez azt jelenti, hogy eddigi feltételeztük, hogy az egyes kockázati tényezők egymástól függetlenek. A valóságban azonban a tényezők egymástól nem mindig függetlenek. Ezért először a feladat annak vizsgálata, hogy mely tényezők függetlenek egymástól illetve mely tényezők között áll fenn kapcsolat. A következő feladat ezen kapcsolatok szorosságát mérő korrelációs együttható nagyságának becslése. Korrelációs együttható az egyes terméken belüli, egyes termék és termékcsoportok közötti kapcsolatok által determinált összefüggések alapján a feltárt kockázati tényezők közötti kölcsönhatások szorosságát méri. Ebben a módszertanban a korrelációs együtthatók becslése nem befolyásolja az egyes kockázati tényezők hatásaiként megjelenő várható értéket, csak a kockázat mértékét kifejező szórás értékét korrigálja. A korrelációs együttható értéke +1 és -1 között változhat. Pozitív az együttható értéke, ha két kockázati tényező kölcsönhatása egymást erősíti, és negatív, ha egymást gyengíti. Példa a korrelációs együttható mértékére: Korrelációs együttható értéke Két tényező között a korrelációs együttható: gyenge 0,1 0,2 Két tényező között a korrelációs együttható: közepes 0,3 0,4 Két tényező között a korrelációs együttható: erős 0,5 0,6 A korrelációs együttható becslése során az első feladat, hogy meghatározzuk, mely tényezők között nincs kölcsönhatás, azaz ezek a tényezők egymástól függetlennek tekinthetők. Amennyiben két tényező között van ilyen kapcsolat, a következő feladat a kapcsolat szorosságának becslése szakértői becslés segítségével. Ehhez ad segítségét a fenti táblázat. Gyakorlati tapasztalatok alapján a gazdasági életben ugyanis, ha két tényező között erős a kapcsolat, akkor a korrelációs együttható nagysága maximum 0.6 os értékkel jellemezhető.

8 A 3. workshop után minden input adat rendelkezésre áll. A feladat tehát ezen adatok feldolgozása. Hála a korábban kialakított Excel táblázat struktúrának valamennyi eredmény érték kiszámolása automatikusan történik és a 3. workshop végére már rendelkezésre is áll az eredmény. Melyek ezek? - termékenként és piaci szegmensenként illetve termék alportfoliónként a tervezési időszakra vonatkozó bevétel statisztikai várható értéke, - a várható érték nagyságának kockázatát kifejező standard szórás, - ezek alapján a teljes termékportfolióra a bevétel várható értéke illetve kb. 70 %-os (feltételezzük, hogy a várható érték eloszlása normális eloszlás) valószínűséggel a várható érték körüli standard szórás meghatározása. 4. workshop A 4. workshop feladata a kapott eredmények bemutatása a résztvevők számára. Ekkor van lehetőség az eredmények értelmezésére és megvitatására. Szükség esetén az input adatok megadásában kis mértékű korrekciók végrehajtására is sor kerülhet. Szintén a 4. workshop feladata a feltárt és értékelt kockázati tényezők közül a kritikus tényezők kiválasztása. Ehhez résztvevőknek meg kell állapodni abban, hogy kritikusnak azokat a kockázati tényezőket tekintik, amelyek abszolút mértékben legalább az általuk meghatározott %-al térítik el az adott termék bevételét a bázis értékhez képest. 4. és 5. workshop között A résztvevők feladata a 4.workshopon kiválasztott kritikus kockázati tényezők kezelésére megfogalmazott kockázatcsökkentő cselekvési programba akciók összegyűjtése. Ehhez a következő szempontokat célszerű követni: - az akciók legyenek quick-win jellegűek,

9 - tartalmazzon ha van, már futó akciókat is, - az akciók végrehajtásának hatása a módszertan aktualizálása során mérhető legyen. 5. workshop Az 5 workshop feladata a két workshop között összegyűjtött javaslatok rendezett formában történő előállítása. Ehhez a következő formátum javasolható: Sorszám Kritikus kockázati tényező a kockázatelemzés eredménye alapján Cselekvési terv a kritikus kockázatok csökkentése céljából Piaci szegmens Már futó akció Tervezett akció Természetesen, amennyiben a workshop résztvevői úgy döntenek, ettől a formától el is lehet térni. A kockázatcsökkentő cselekvési program összeállításával a tervezés első üteme lezárul. Már csak egy feladat van hátra a workshopon elért eredmények prezentáció formájában történő bemutatása. 6. További feladatok A módszertan működtetésével kapcsolatos feladatok azonban természetesen ezzel még nem érnek véget. A munka sikerességét nagymértékben befolyásolja, hogy mi lesz a sorsa a megfogalmazott kockázatcsökkentő cselekvési programnak. Mindenképpen szükséges a program végrehajtásának beiktatása az üzleti folyamatokba. Ki kell jelölni a felelősöket a program egyes akcióinak végrehajtásáért., illetve gondoskodni kell a végrehatáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról.

10 A tervezési ciklus (egy naptári év) során javasolt legalább kétszer a workshopokon elért eredmények aktualizálása, a kockázatcsökkentő akciók végrehajtása hatékonyságának mérése. Az aktualizálás eredményének függvényében az is elképzelhető, hogy a kockázatcsökkentő cselekvési programot is aktualizálni kell. A tervezési ciklus végén mindenképpen el kell végezni a terv-tény elemzést. A terv-tény elemzés során a következő szempontokra célszerű odafigyelni: - Az összehasonlítás termékenként, termékcsoportonként és a teljes termékportfolióra is külön-külön készüljön el. - Az összehasonlítás a következő szempontokra terjedjen ki: a feltárt kockázati tényezők közül mi az ami ténylegesen bekövetkezett és mi az ami nem, és ez utóbbiban mekkora szerepet játszott a kockázatcsökkentő cselekvési program végrehajtása, mekkora és milyen irányú az eltérés a korábbi tervszámok és a tényadatok között és ebből milyen következtetések vonhatók le. - Az elemzés során el kell készíteni egy haszon- költség vizsgálatot is, azaz kísérletet kell tenni arra, hogy meghatározzuk milyen konkrét hasznot hozott a módszertan kidolgozása és adatokkal való működtetése. - A terv-tény elemzés már több évre vonatkoztatva is tartalmaz adatokat, célszerű benchmarkot is előállítani, amely segítheti a következő évek tervezését. - Végül amennyiben erre lehetőség nyílik célszerű a hagyományos módon és a kockázatelemzés alapú marketing tervezési módszertan segítségével előállított adatok összehasonlítását is elvégezni. 7. A módszertan továbbfejlesztésének lehetséges irányai Társaságunknál a módszertan fejlesztésének első fázisa lezárult. Felépítettük, teszteltük és értékeltük a társaság bevételét befolyásoló kockázati tényezők feltárására és értékelésre alkalmas módszertant. Mivel tapasztalataink az értékelés eredménye alapján kedvezőek, célszerűnek látszik a módszertani fejlesztés második ütemének megvalósítása is. Ennek célja az üzleti terv költségoldalának hasonló elvek alapján történő átgondolása, mely a következőkre terjed ki:

11 - A bevétellel összefüggésben álló közvetlen kifizetések alakulását befolyásoló kockázati tényezők feltárása és értékelése. - A távközlési tevékenységgel összefüggésben lévő működési költségek alakulását befolyásoló kockázati tényezők feltárása és értékelése. - A távközlési tevékenységgel összefüggésben lévő beruházási költségek alakulását befolyásoló kockázati tényezők feltárása és értékelése. - A bevételi és költségoldali kockázatok közötti kapcsolatok hatásának számszerűsítése, melynek segítségével válasz adható például arra a problémára, hogy a működési oldalon előálló, kényszerű költségcsökkenésből eredő kockázatoknak mekkora a hatása a távközlési tevékenységből származó bevételre, vagy bevétel és költségoldalon mekkora kockázat mellett vállalható a tevékenység nyereségességét jelző mutatónak a tervezés során előre meghatározott mértéke. A tervezett fejlesztés végrehajtása komoly erőfeszítéseket igényel., de a szakmai kompetenciák és vezetői elkötelezettség rendelkezése állása esetén kivitelezhető. Összefoglalás A távközlés korunk egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Gyors növekedés és nagy innovációs sebesség jellemzi ezt az iparágat. A növekvő versenyintenzitás mind nagyobb feladatokat ró a piac összes szereplőjére. A gyorsan változó környezetben egyre nő a jelentősége annak, hogy hogyan tudjuk megragadni a környezetünkben rejlő lehetőségeket, és hogyan tudunk mielőbb válaszolni a vállalatot körülvevő fenyegetésekre. Ennek a tevékenységnek része a korszerű módszerek alkalmazását magában foglaló üzleti tervezés is. A kockázatelemzés alapú marketingtervezési módszertan kifejlesztésével egy olyan eszköz került a Matáv Rt kezébe, amely képes a környezetben rejlő bonyolult és sokoldalú kölcsönhatások feltárására és számszerűsítésre, ezzel elősegítve az operatív tervezés megalapozottságának további növelését.

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter

A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése. Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Dr. Fekete István Blaskovics Bálint Szontágh Péter A forgalom előrejelzésben rejlő kockázatok felmérése Kiadó: Boda & Partners Kft. Megjelent: 2015.

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Az Országos Autizmus Stratégia. felülvizsgálatának terve

Az Országos Autizmus Stratégia. felülvizsgálatának terve Az Országos Autizmus Stratégia felülvizsgálatának terve Készítette: Bodor Pál Giflo H. Péter Menner Ákos Dr. Simó Judit Dr. Vályi Réka Budapest, 2011. március 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Szervezetfejlesztési program a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalban ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0006 Verzió: 1.0 2014. április 30. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A minőségirányítás eszközei

A minőségirányítás eszközei A minőségirányítás eszközei Bevezetés A minőségirányítás eszközei között bemutatott minőségtechnikák általában valamely minőséggel kapcsolatos probléma megoldását segítik elő. Egy adott szervezet minőségjavítása

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely

IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK IKT projektmenedzsment II. Vigh Gergely Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja TÁMOP-4.1.2-A/1-11/1-2011-0021

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Fürjes Péter 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A kontrolling általános meghatározása...

Részletesebben

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE 4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE... 1 4.1. A PROJEKTTERVEZÉS MÓDSZERTANA... 1 4.1.1. A legfontosabb módszerek áttekintése... 1 4.1.2. A logframe mint projektértékelési eszköz... 4 4.2. AZ INFRASTRUKTURÁLIS

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Kockázatkezelési Esettanulmány

Kockázatkezelési Esettanulmány Oldal: 1/40 Kockázatkezelési Esettanulmány Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása készült a kezdeményezésére az állami tulajdonban lévő társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal RFH OKTATÓK KÉPZÉSE PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉSZÍTETTE: EX ANTE TANÁCSADÓ IRODA A KÉZIKÖNYV A PHARE HU9705 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE ÉS A

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A belső ellenőrzési tevékenység folyamatábrája 2. számú melléklet: Hatáskör-mátrix 3. számú melléklet: Kockázatelemzési modellek 4. számú melléklet: Kockázati tényezők

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben