Menekülés előre a versenyszférába? Korszerű tervezés és elemzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menekülés előre a versenyszférába? Korszerű tervezés és elemzés"

Átírás

1 Menekülés előre a versenyszférába? Korszerű tervezés és elemzés Babos János, ügyvezető igazgató Process Solutions Kft. Amikről egy tervezési és elemzési előadásban bármikor szó lehetne (újra) intézményi és egységszintű versenyelőnyök keresése; tulajdonosi és menedzsmenti érdekek szinkronizálása; stratégiai célok operatív szintű követése; menedzsment-szemlélet dominanciája a szakmai területeken is; gazdasági, medikális, humánerőforrás rendszerek valódi integrációja; testre szabott közép- és felsővezetői információs szolgáltatások; egységes tervezési-beszámolási rendszer kialakítása; mutatószám alapú irányítás megszervezése; mutatószámok trendanalízise; automatizmusok fejlesztése, manuális adatszolgáltatási terhek csökkentése; belső teljesítmény- és bevételelvű elszámolások megvalósítása; intézményi szintű HR menedzsment; gazdasági döntések hatásai modellezésének megoldása; szervezeti egység szintű gazdálkodás; hatékony folyamat- és teljesítménytervezés és -ellenőrzés; folyamatköltség-számítás; teljesítmény- és bevételelvű belső elszámolások; esetszintű költséggyűjtés és fedezetszámítás; erőforrás-felhasználás optimalizálása; kontrolling-szemlélet szélesítése; logisztikai és beszerzési társulás; tulajdonosi információs rendszerek kialakítása; struktúraváltoztatás: intézményi fúzió és/vagy intézményi szövetségek; törvényi háttér racionalizálásának kezdeményezése pontos adatokra alapozva; adatminőség javítása, fogalmak tisztázása; intézményi érdekek újraértelmezése; pontatlan alapnyilvántartások javítása; fegyelmezetlen adatszolgáltatás megszüntetése; az adatállományok jogosultságtól függő hozzáférhetőségének biztosítása; személyes és közadatok kezelése; pénzügyi és teljesítmény-mutatók általánossá tétele; kézi vezérlés felváltása automatizmusokkal; szabályozatlan és/vagy nem betartott működési folyamatok; információs rendszerek egységesítése; különösen az összevont intézmények esetén probléma); az információs rendszerek információszolgáltatási korlátai érvényesülnek a helyett hogy a jó döntésekhez szükséges információk minősége és mennyisége dominálna ; sokszor nagyon; lassú adatszolgáltatás nehézkes lekérdezés ; nem naprakész, a döntéshozatal minden aspektusát támogató információ- és adatszolgáltatás: jól definiált VIR egységesített adat- és információbázis kialakítása; ágazati döntések azonos információs bázisra helyezése; bérelemek felosztásának megoldása; bonus-malus javadalmazási rendszer; folyamatos teljesítménymérés és értékelés; benchmarking; TQM; hatékony logisztika; horizontális koordináció; indokolatlan ellátások megszüntetése, ám az indokoltak elismertetése; gyors alkalmazkodás: a költségcsökkentés és a bevételnövelés; magánfinanszírozáson alapuló ellátások bevezetése; válságkezelési lehetőségek mérlegelése: integrációk, fúziók, létszámcsökkentés, gazdasági társasággá való átalakulás, funkcionális privatizációs folyamatok, az ellátási stratégia váltása; teljesítmények elismerésének megvalósítása valós, pontos költségadatokra alapozva; szakmai protokollok kidolgoztatása; finanszírozási protokollok kidolgoztatása; közfinanszírozott ellátások költségeinek felülvizsgálata; szakmai és hatósági irányítás és ellenőrzés fogalomrendszerének kidolgozása;

2 Amiről tényleg szó lesz Paradigmák Kontrolling alapelvek, helyzetelemzés Elvégzendő/vállalható feladatok Paradigmák 2

3 Paradigmaváltás a világban Gazdasági válság: Bankszektor Reálgazdaság Építőipar Autógyártás (Chrysler, Ford, GM) Tartós fogyasztási cikkek Magánszféra Világ! Magyarország? Paradigmák és kreativitás A paradigmák egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei egy adott korszakban, időpontban. A paradigmák vakká és érzéketlenné tesznek olyan dolgokkal szemben, amelyek nem vágnak egybe aktuális nézeteinkkel, elképzeléseinkkel, hiedelmeinkkel vagy vágyainkkal. Paradigmáink lebontása újra kreatívvá tesz bennünket!

4 Paradigmaváltás (1) Egészségügy és a versenyszféra Paradigma: Az egészségügyben nem lehet a versenyszféra törvényszerűségeit alkalmazni! Az egészségügyi intézmények a versenyszféra integráns részét képezik! Versenyeznek a betegekért (vevőkért!), a finanszírozási forrásokért, a munkaerőért. Sokrétű beszállítói körrel működnek együtt. Elvárás velük szemben a hatékonyság és a rugalmas alkalmazkodás képessége! A versenyben csak a specializációra képes intézmények lehetnek sikeresek! Mindenki csinálja azt, amiben a legjobb! Paradigmaváltás (2) Törvényi keretek Paradigma: Az intézményeknek a mindenkori törvényi kerteken belül kell kialakítani és megvalósítani a hatékony, gazdaságos és racionális működést. Alapvető az intézmények proaktív szerepének erősítése abban, hogy NE a törvényi háttér szabja meg a napi működést, hanem a racionális szakmai gondolkodás és tényadatok a törvényi kereteket! az intézményi primer adatok és információk szisztematikus gyűjtése és elemzése részvétel a valós teljesítmények elismerésének pontos költségadatokra épülő megvalósításában legyen a cél az, hogy ne országos teljesítményátlagok, hanem az adott intézmény(csoport) adott időszakra vonatkozó tényleges teljesítményét honorálja finanszírozás. Jó teljesítmény Veszteség? Valós teljesítmény hiánya Nyereség?

5 Kontrolling Alapelvek, helyzetelemzés Gazdasági válság Eü. intézmények és egyéb ellátók Jelek 30%-kal visszaesett értékesítés 50-80%-os tőzsdei indexesés 3 helyett 2 műszak 10-25% létszámleépítés Tréningek, rendezvények elhalasztása Marketing-költségvetés csökkentése, hirdetések lemondása Cash-flow napi? Bevétel heti? Teljesítmény-mutatók havi?... Ágykihasználtság? Műszakok? Ügyeletek? Ellenőrzés Nyitvatartás? Szerződések újratárgyalása? Mi mennyibe kerül?

6 Vissza az alapokhoz A kontrolling kulcsszavai Tervezés Irányítás Információmenedzsment Szervezés "A controlling olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek a feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információ-ellátás összehangolása." (Horváth Péter) Vissza az alapokhoz Mi szükséges a kontrollinghoz? Folyamatszemlélet, azaz a szervezeti folyamatok újragondolása, pontosítása, optimálása Feladatorientált szervezet kialakítása A szervezeti funkciók pontos definiálása, és azokkal harmonizált, strukturált és konzisztens hatásköri rendszer kiépítése A szervezet stratégiai céljainak meghatározása, lebontása minden egységre; részcélok feladatokká alakítása, források Tervezés hozzárendelése A teljesítmények számszerűsített, rendszeres mérhetőségének megvalósítása minden szervezeti szinten, tevékenységi területen, személyre szabottan A hatáskörrel bíró szereplők koordinációjával előrejelző rendszer működtetése a tervek megvalósulásának követésére Az adott feladatok és szerepkörök jellegétől függő gyakoriságú visszajelzés a tervtől való eltérésekre Intézkedési rendszer a szükséges korrekciók meghozására, részterületek koordinációjára épülő célorientált vezetéstámogatás. Szervezés Irányítás

7 Helyzetelemzés Gyakori problémák a kontrolling területén (1) Nem jellemző az üzemgazdasági szemlélet A 3E szemlélet hiánya a folyamatokból és a napi szintű gyakorlatból (hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság; effectiveness, efficiency, economic) Nincs egységesen elfogadott fogalomrendszer A pénzügyi-számviteli és kontrolling folyamatokat teljes újragondolása helyett csak részmegoldások vannak. Ha szabályozottak a folyamatok, akkor sem mindig és mindenki tartja be azokat, és az információ-áramlás sokszor kézi vezérléssel irányított Helyzetelemzés Gyakori problémák a kontrolling területén (2) Sok esetben nem elérhetőek a pontos és teljes nyilvántartások a folyamat-szabályozási és adatrögzítési hiányosságok miatt. azaz nem állnak időben rendelkezésre pontos adatok az, és így az elemzésekkel kapott információk is megbízhatatlanok. Pontatlan adatok és információk nélkül lehetetlen a valódi teljesítmények mérése és a költségek kontrollja, hiszen nem lehet megérteni, hogy hol, miért és mennyi költség merül fel, illetve honnan és mennyi (ár?)bevétel várható. A költségfelosztás tökéletlen, nincsenek egységesen alkalmazott vetítési alapok Az információ-menedzsment helyett az információs technológia van!

8 Helyzetelemzés: A tervezés gyakori problémái és/vagy gátjai Valódi tervezési eszközök hiánya (ami igaz a közszféra egészére is) Adatminőségi hiányosságok: tisztázatlan fogalmak, hiszen nincs általánosan elfogadott és egységesen alkalmazott fogalmi rendszer pontatlan alapnyilvántartások és fegyelmezetlen adatszolgáltatás miatt megkérdőjelezhető a teljesítménymérés és a költségkontroll hatékonysága rosszul értelmezett intézményi érdekek a transzparencia rovására mennek Heterogén információs rendszerek alkalmazása, a valódi integráltság hiánya (ami különösen az összevont intézmények esetén probléma) az információs rendszerek információszolgáltatási korlátai érvényesülnek a helyett, hogy a jó döntésekhez szükséges információk minősége és mennyisége dominálna; sokszor nagyon lassú adatszolgáltatás (ha meg is vannak az adatok, nehézkesen kérdezhetőek le ) Az intézményi, ÁNTSZ minisztériumi és biztosítói (biztosítás-felügyeleti) döntések eltérő információs bázisokra támaszkodnak (Kérdés, hogy kinek pontosabb és teljesebb az adatbázisa?) Bérelemek felosztásának problémái Mi kell a valódi, korszerű tervezéshez és elemzéshez? 8

9 Elvárások egy korszerű tervező-elemző rendszerrel szemben Alkalmas legyen minden szervezeti szint leképezésére és bevonására a tervezésbe (és elemzésbe) Képes legyen pénzügyi és naturália-adatok együttes kezelésére, minden szervezeti szinten. Képes legyen kétirányú tervezésre: az előzetes sarokszámok, elvárások felülről-lefelé való leosztására a vállalások és erőforrás-igények és alulról-felfelé való felgyűjtésére majd a döntések felülről-lefelé való visszaküldésére Az intézményi modell minden szintjén alkalmas legyen gyors, rugalmas Mi lenne, ha..? elemzések végzésére, tervváltozatok gyors kidolgozására. Alkalmas legyen lefúrásra akár az elemi adatok szintjére a Miért ennyi? kérdések megválaszolásához. Integrált legyen, azaz automatikus adatátvétellel heterogén rendszerekből is gyűjtse fel az információkat. Adjon lehetőséget személyre szabott vezetői jelentések generálására akár napi szinten (pl. terv-tény -elemzések a lezárt időszakok tényadatainak beolvasásával, illetve a lezáratlan időszakok esetében a várható költség- és bevételi adatok használatával) Cél: Az információ-menedzsment dominanciája az információs technológia felett! Eljárások Stand. jelentés Kontrolling Eljárások Stand. jelentés Kontrolling, tervezés és elemzés Gyógyító szolgáltatások Intézmény-menedzsment metodológia Gazdasági és orvos-szakmai ERP szoftverrendszer Adatbázisok Működési folyamatok Kommunikáció Hálózati megoldások Hardverrendszerek Adat- éds információ-biztonság Sablon rendszer Excel PC Szerver Telefon Mobile Egyéb IT szolgáltatási támogatás Információs technológia Információ-menedzsment

10 Az intézményi működés és eredményesség fő hajtóerői Egységesített ágazati fogalomrendszer Képzési programok kidolgozása Újraértelmezett intézményi érdekek Folyamatos humánerőforrás -fejlesztés Szakmai protokollok Folyamatköltség -számítás Stratégiai menedzsmentszemlélet Intézményi versenyelőnyök elemzése Folyamatköltség -számítás Üzleti modellezés Benchmarking Pontos és teljes nyilvántartások Személyes és közadatok hatékony kezelése Egységesített adat- és információbázis Centralizált vagyongazdálkodás Közfinanszírozott ellátások felülvizsgált költségei Alulról felfelé, felülről lefelé történő tervezés Finanszírozási protokollok Hardverrendszerek Integrált szoftvermegoldások Korszerű gyógyító eszközrendszer Infrastruktúraüzemeltetés Rugalmas szolgáltatási stratégia Háttérfunkciók menedzsmentje Mutatószám alapú irányítás Jól definiált VIR Korszerű gyógyító folyamatok Intézményi specializáció és stratégiai együttműködés TQM Kontrolling szemléletű menedzsment Elvégzendő/vállalható feladatok 10

11 Elvégzendő/vállalható feladatok Intézményi szinten (1) Egységes tervezési és beszámoló rendszer Stratégiai tervezés dominanciája a napi túlélés felett Információszerzésre fordított idő radikális csökkentése Gazdasági, medikális és humánerőforrás rendszerek valódi integrációja Kontrollingszemlélet kiterjesztése minden döntési szintre Tulajdonosi és menedzsmentérdekek szinkronizálása Testre szabott közép- és felsővezetői információs rendszer Stratégiai célok operatív szintű lebontása és követése Elvégzendő/vállalható feladatok Intézményi szinten (2) Mutatószámalapú irányítás Automatizmusokkal az adatszolgáltatási teher csökkentése Mutatószámok trendanalízise Kontrollingszemléletű irányítás HR-tervezés Belső teljesítményelszámolás Minőségirányítás kiterjesztése

12 Kérjük, kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét, de leginkább outsourcing-szolgáltatóját A Process Solutions gyógyírjai : Számviteli, adóügyviteli és bérszámfejtési szolgáltatás Törvény által előírt és nemzetközi beszámolók készítése Pénzügyi vezető, főkönyvelő, könyvelők átmeneti helyettesítése Üzleti tervezés és modellezés Gyors rendbetétel szolgáltatások a számvitel és az adózás területén A Process Solutionst az Arthur Andersen alapította saját üzleti folyamat outsourcing (BPO) divíziójaként. Magyarországi piacvezető, dinamikusan növekvő, teljesen független számviteli szolgáltató Regionális szolgáltató Budapesten, Prágában, Pozsonyban, Varsóban és Bukarestben Ügyfeleinkkel partneri kapcsolatot építünk, és így biztosítunk számukra professzionális támogatást Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Babos János ügyvezető igazgató Process Solutions Kft. Budapest, Váci út 33. Mobile:

Amiből egy felsővezetőnek sohasem lehet elég: idő és pontos információ Intézményi tervezés és elemzés

Amiből egy felsővezetőnek sohasem lehet elég: idő és pontos információ Intézményi tervezés és elemzés Amiből egy felsővezetőnek sohasem lehet elég: idő és pontos információ Intézményi tervezés és elemzés Babos János, ügyvezető igazgató Process Solutions Kft. Budapest, Váci út 33. Mobile: +36 30 231 1352

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING

EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING KONTROLLING RENDSZER BEVEZETÉSE Kovács Katalin Zsuzsanna LF88BH BME-GTK KG-KIEG LEV. - Kontrolling szakirány Budapest, 2007. május 18. A profitorientált szféra mellett a kontrolling

Részletesebben

Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben

Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben Utópia, cél vagy eszköz? Kiscsordás Attila tanácsadó Dr. Gyüre István tanácsadó Az elmúlt évtized során a hazai egészségügy hatalmas információs

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015. Kontrolling az egészségügyben

TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015. Kontrolling az egészségügyben TÁMOP-4.1.2A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi szervezők e-learning projekt Kontrolling az egészségügyben E-book Szerzők: Dr. Bodnár Viktória, Révész Éva, Horváthné Varga Polyák Csilla Tartalomjegyzék 1. fejezet

Részletesebben

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna

Vezetési és Szervezési Intézet. Témavezető: Dr. Dobák Miklós. dr. Francsovics Anna DR. FRANCSOVICS ANNA A CONTROLLING FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Vezetési és Szervezési Intézet Témavezető: Dr. Dobák Miklós dr. Francsovics Anna Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A

Részletesebben

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése

SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet SCD Group kontrolling működése és fejlesztése Fürjes Péter 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A kontrolling általános meghatározása...

Részletesebben

Teljesítménymérés a védelemben

Teljesítménymérés a védelemben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Teljesítménymérés a védelemben A haderő hatékonyságának és eredményességének mérési nehézségei Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Antal Erika

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

Részletesebben

DR. MUSINSZKI ZOLTÁN. Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET. logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC

DR. MUSINSZKI ZOLTÁN. Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET. logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC DR. MUSINSZKI ZOLTÁN Kontrolling OKTATÁSI SEGÉDLET logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára MISKOLC 2013 Tartalomjegyzék 1.) Kontrolling 1.1.) A kontrolling szemlélete

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Kockázatkezelési Esettanulmány

Kockázatkezelési Esettanulmány Oldal: 1/40 Kockázatkezelési Esettanulmány Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása készült a kezdeményezésére az állami tulajdonban lévő társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére

Részletesebben

A controlling célja, hogy fenntartsa a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességét.

A controlling célja, hogy fenntartsa a vezetés koordináló, reagáló és adaptációs képességét. Controlling Mi a controlling? A controlling a felső vezetés szintjén érvényesülő koordinációs funkció, amely a vagyont, a likviditást és az eredmény tervezését helyezi a középpontba. A controlling a teljesítmények

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PÉNZÜGYI PROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

5 Részletes stratégia

5 Részletes stratégia 5 Részletes stratégia 5.1 Világos célok, erős szervezet o Egységes és világos célok, a hálózati működést szolgáló szervezeti felépítés 0 5.1.1 Célok: Egy érdekvédelmi szervezet számára nincs fontosabb

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Interaktív controlling egy tradicionális intézményben

Interaktív controlling egy tradicionális intézményben VIII. Soproni Pénzügyi Napok Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Interaktív controlling egy tradicionális intézményben Controlling új szemléletben trendek és kapcsolódások Magyar Controlling

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék. Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Befektetések Tanszék Témavezeto: dr Gáspár Bencéné, PhD Soós Renáta, 2003 2 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje

Követelmény specifikáció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztési projektje Követelmény specifikáció : Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények Vezetői Információs Rendszer Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Szakmai követelmények... 2 A rendszer felhasználói és a biztosított felhasználások (információszolgáltatások)...

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál ÁROP- 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatánál Vezetői információs rendszer koncepció Készítette: Rávezető Projekt Kft. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1 Bevezetés... 3 1.1

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben