Az ajánlatnak meg kell felelnie a felhívás 5. pontjában foglalt formai követelményeknek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatnak meg kell felelnie a felhívás 5. pontjában foglalt formai követelményeknek."

Átírás

1 1. kérdés: Elegendő-e a tervezett vizsgaszervező intézményt a 2/B jelű képzési programról szóló adatlapban megjelölni, vagy a vizsgabefogadó nyilatkozat hitelesített másolatát is csatolni kell? Az Ajánlattételi felhívás 4.2. pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő Rendelkezzen az OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére való jogosultsággal, ill. ennek hiányában a szakmai vizsgáztatásra jogosult intézményt jelölje meg. Fentiek alapján elegendő az Ajánlati felhívás 2./B számú Adatlap a képzési programról megnevezésű mellékletének megfelelő során megjelölni a szakmai vizsga/nyelvvizsga szervezésére vonatkozó adatokat, a vizsgabefogadó nyilatkozat hitelesített másolatának csatolása nem szükséges. 2. kérdés: Szükséges-e a képzési programot csatolni az ajánlathoz? Nem 3. kérdés: Cégkivonatot, banki igazolást, NAV/VPOP igazolást kell-e csatolni? Nem 4. kérdés: Elegendő-e egy korábban (2011-ben) közjegyző előtt készült aláírási címpéldány ajánlattevő által hitelesített másolatát csatolni? (Azóta az aláírásra jogosultak személyében változás nem történt) Az Ajánlati felhívás 2./A számú Adatlap a felnőttképzést folytató intézményről megnevezésű mellékletének lábjegyzetében foglaltak szerint ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő csatolja Az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának cégszerűen hitelesített másolatát. 5. kérdés: Szükséges-e a 2/A jelű intézményi adatlaphoz előlapot/fedőlapot készíteni, és oldalszámozással ellátni, valamint hozzá tartalomjegyzéket készíteni? Az ajánlatnak meg kell felelnie a felhívás 5. pontjában foglalt formai követelményeknek. 6. kérdés: Az ajánlattételi felhívás 4.2 pontjában foglaltak alapján: Az ajánlattevőnek minden képzési programhoz hozzá kell rendelnie a 6 órás környezeti, fenntarthatósági ismeretek elsajátítására vonatkozó modult. A modul óraszámát a munkaügyi

2 központ által meghatározott (és az akkreditált programok) óraszámán felül kell a képzésbe beépíteni. Kérdésünk, hogy ezt a modult a 2/B jelű képzési programról szóló adatlapban a szakmai modulok, óraszámaik és vizsgarészeik részletezésére szolgáló táblázatok melyikében kell szerepeltetni: Nem OKJ szerinti szakmai modulok között, vagy az egyéb modulok között? Amennyiben a környezeti fenntarthatósági ismeretek modul nem az adott képzési program része, az Egyéb modul soron kell szerepeltetni. 7. kérdés: A 2/B jelű adatlap adatlapban a szakmai modulok, óraszámaik és vizsgarészeik részletezésére szolgáló táblázatok közül az összes óraszám rovatban a környezeti, fenntarthatósági ismeretek óraszámával együtt kell-e feltüntetni az óraszámokat, illetve a környezeti, fenntarthatósági ismeretek modult elméleti vagy gyakorlati modulként kell figyelembe vennünk? Ehhez kapcsolódóan az összes óraszám rovat szöveges részét hogyan kell kitölteni? (Képzés neve, vagy képzés neve + környezeti, fenntarthatósági ismeretek )? A képző döntése, a 6 óra elméletből és gyakorlatból is állhat. 8. kérdés: A megengedett hiányzás mértéke számításánál figyelembe kell-e venni a környezeti, fenntarthatósági ismeretek modult, illetve ha igen, az elméleti vagy a gyakorlati órák számánál? A megengedett hiányzás mértéke számításánál figyelembe kell venni a környezeti, fenntarthatósági ismeretek modult. A megengedett hiányzás elméleti és gyakorlati óráinak számát ajánlattevő a képzési programjának megfelelően kell, hogy szerepeltesse. 9. kérdés: A 2/B jelű képzési programról szóló adatlap Az oktatás tervezett időtartama résznél: az óraszám számításánál a környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul óraszámával együtt kell-e szerepeltetni, vagy csak a megajánlott szakmai képzés elméleti és gyakorlati óraszámát összesen? A környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul a tananyag részét képezi, az oktatás tervezett időtartamába be kell számítani. 10. kérdés: A 2/B jelű képzési programról adatlap Az oktatás tervezett időtartama résznél: az összes oktatási napok számában beletartoznak-e a vizsganapok, a felkészülési időszak, illetve a tanítás nélküli munkanapok)? Nem

3 11. kérdés: A környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul szakmai előadóját és adatait a 2/B jelű képzési programról adatlapon kell-e szerepeltetni és ha igen, melyik pontnál? Igen, ajánlattevő képzési programjának megfelelően kell, hogy szerepeltesse a környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul szakmai előadóját és adatait az Ajánlattételi felhívás 2./B számú Adatlap a képzési programról megnevezésű dokumentum A képzéshez szükséges személyi feltétel megnevezésű táblázat megfelelő során. 12. kérdés: A környezeti, fenntarthatósági ismeretek modulra vonatkozó költségeket a költségkalkuláció melyik sorában kell szerepeltetni? Az 1.a) pont elméleti képzés vagy gyakorlati képzés soraiban, vagy az 1.b) pont nem állam által elismert, nem akkreditált képzési programra vonatkozó sorban? A környezeti, fenntarthatósági ismeretek modulra vonatkozó költség áfa köteles-e? A képző döntése, a 6 óra elméletből és gyakorlatból is állhat. ÁFA ügyben a NAV az illetékes, hozzá kell fordulni. 13. kérdés: Szükséges-e csatolni az ajánlattételhez a képzések lebonyolításában résztvevő előadók részéről a közreműködésükről szóló szándéknyilatkozatot? (Nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót.) Az Ajánlattételi felhívás 4.2. pontja alapján a képzés megvalósításában közreműködő alvállalkozóval, együttműködő külső partnerrel kötött együttműködési szerződés/előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, ajánlattevő által cégszerűen hitelesített másolatát kell csatolni. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező Összevont nyilatkozat lábjegyzetében foglaltak szerint: A képzés lebonyolításába bevont óraadási szerződést kötött egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktatót nem kell alvállalkozónak tekinteni kérdés. A 2/B jelű képzési programról adatlap A képzésbe lépés feltételei résznél az előképzettség, kompetencia résznél az adott szakma szakmai és vizsgáztatási követelményében a bemeneti kompetenciák résznél feltüntetett információkat kell szerepeltetni? Igen 15. kérdés: Amennyiben az adott szakmánál interaktív vizsga nincs, viszont a szakmai és vizsgáztatási követelmény szakmai ismeretek/kompetenciák résznél az ECDL egyes moduljai szerepelnek, elegendő-e egy darab számítástechnikai termet biztosítani a képzés helyszínén? (Elméleti képzésként kívánjuk szerepeltetni, mint például a Bionövény-termesztő képzésnél)

4 Igen 16. kérdés: A 2/B jelű képzési programról adatlapban szereplő szakmai alkalmassági vizsgálat alatt az előzetes tudásszint felmérést kell-e érteni, illetve az ajánlatkérő bármely szakmai képzés esetében ajánlja-e pszichológiai alkalmassági vizsgálat lebonyolítását? Az előzetes tudásszint felmérés ingyenesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatás, mely nem azonos a szakmai alkalmassági vizsgálattal. A szakmai alkalmassági vizsgálat írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy pszichológiai vizsgálatból áll. Ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő a képzésben résztvevők kiválasztásának tervezett módját a hatályos jogszabályi előírások alapján jelölje meg. 17. kérdés: A megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott, egyébként főállással rendelkező vagy nyugdíjas óraadó, illetve valamely gazdasági társaság (bt., Kft., stb.) tagjaként vagy munkavállalójaként vállalkozási szerződés alapján foglalkoztatott óraadó alvállalkozónak minősül-e? Esetükben szükséges-e a közreműködésükről szóló szándéknyilatkozat csatolása? Nem szükséges. 18. kérdés: A referencia vonatkozásában mit jelent pontosan a megfelelő képzési szakirány? (pl. a tisztítástechnológiai szakmunkás képzés esetében megfelelő szakirányú referencia a Takarító szakképesítés? Vagy a Virágkötő berendező, virágkereskedő képzésnél megfelelő szakirányú referencia a Virágkötő szakképesítés? Az ajánlat szerinti képzési szakiránynak megfelelő referenciát fogad el az ajánlatkérő. 19. kérdés: Amennyiben a megajánlott képzés ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerint 2*24 fős létszámmal szerepel, az ajánlatot 24 vagy 48 főre kell elkészíteni? Ha az ajánlatot 24 főre vonatkozóan kell benyújtani, hol és milyen formában szükséges jelölni, hogy a képző vállalja 2*24 fő képzését? Az ajánlattételi felhívás 1. számú melléklet lábjegyzetében foglaltak alapján a kétszeres háromszoros szorzók a csoportok különböző időpontban történő indulását jelentik, a programot ennek megfelelően kell beadni az ajánlatkérőnek. 20. kérdés: Ha az adott képzési program szakmai és vizsgáztatási követelményében a szakmai követelménymodulok szakmai idegen nyelvet is tartalmaznak, az ajánlatkérő javasol-e nyelvet, vagy a nyelv megválasztása a képző intézmény kompetenciája? A képző intézmény kompetenciája.

5 21. kérdés: Amennyiben egy adott képzési helyszínen nincs olyan gyakorlati hely (pl.: kórház, és azzal együtt felszerelt demonstrációs terem), akkor a gyakorlatnak ezen része lebonyolítható-e az ajánlati felhívásban szereplő megadott képzési helyszínhez legközelebb eső olyan helységben, ahol a gyakorlati helyszín rendelkezésre áll? A képzés tervezett létszáma, helyszíne, óraszáma, intenzitása feleljen meg az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak. A megadott helyszíntől csak akkor lehet eltérni, ha az adott helyszínen nincs biztosítva a feltétel, s erről a szükséges indoklást csatolja az ajánlathoz. 22. kérdés: Az ajánlattételi pályázatok egységesen kerültek kiírásra az egész országban, ha a Gyakran Ismételt Kérdések között egy másik megyében van olyan kérdés válasz, amely bennünket is érint, tekinthetjük-e azt országosan érvényes válasznak? A Foglalkoztatási Hivatal Képzési, Munkaerő-piaci Szolgáltatások és Felügyeleti Főosztállyal egyeztetett kérdések vonatkozásában, igen. 23. kérdés: Helyesen értelmeztük-e, hogy jelen kiírás szerint a képzési programok meglétéről elegendő a pályázathoz megadott nyilatkozat beküldése, a képzési programok csatolása nem feladatunk? Igen 24. kérdés: A mi olvasatunkban az óraadó oktatók nem számítanak alvállalkozónak, legyenek bár megbízásos szerződéssel, egyéni vállalkozói szerződéssel vagy valamely gazdasági társasággal kötött szerződés alapján alkalmazva. Jól gondoljuk, hogy a pályázathoz nem szükséges csatolni az ő szándéknyilatkozatukat / szerződésüket / előszerződésüket? Igen 25. kérdés: A képzési programra vonatkozó adatlap kötelező mellékletei közül az 1. számú csak és kizárólag akkreditált képzési program esetén benyújtandó? Igen 26. kérdés: A vizsgaszervező adatait elegendő az adatlapon feltüntetni, szándéknyilatkozat csatolása szükségtelen? Az Ajánlattételi felhívás 4.2. pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő elvárása, hogy ajánlattevő Rendelkezzen az OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére való jogosultsággal, ill. ennek hiányában a szakmai vizsgáztatásra jogosult intézményt jelölje

6 meg. Fentiek alapján elegendő az Ajánlati felhívás 2./B számú Adatlap a képzési programról megnevezésű mellékletének megfelelő során megjelölni a szakmai vizsga/nyelvvizsga szervezésére vonatkozó adatokat, a vizsgabefogadó nyilatkozat hitelesített másolatának csatolása nem szükséges. 27. kérdés: A pályázó által becsatolt referenciák közül az elbírálók hány darabot vesznek figyelembe? Az elmúlt három évben lebonyolított képzésekről szóló referenciákat fogadja el az ajánlatkérő. 28. kérdés: A pályázathoz csatolni kell-e a közreműködő oktató tanárok szándéknyilatkozatait, és a terembérletre, gyakorlóhelyre, ügyfélszolgálati irodára vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot? Az Ajánlattételi felhívás 4.2. pontja alapján a képzés megvalósításában közreműködő alvállalkozóval, együttműködő külső partnerrel kötött együttműködési szerződés/előszerződés, vagy szándéknyilatkozat, ajánlattevő által cégszerűen hitelesített másolatát kell csatolni. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező Összevont nyilatkozat lábjegyzetében foglaltak szerint: A képzés lebonyolításába bevont óraadási szerződést kötött egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktatót nem kell alvállalkozónak tekinteni.. Amennyiben az ajánlattevő a gyakorlati és/vagy az elméleti oktatási helyet, ill. a képzéshez szükséges tárgyi eszközöket bérli, úgy a bérbe adóval kötött bérleti/előbérleti szerződés eredeti példánya, vagy annak az ajánlattevő által cégszerűen aláírt másolata, vagy a bérbeadó szándéknyilatkozata a bérbeadásról. A képző intézmény nyilatkozata arról, hogy a bérlemény, megfelel a képzés elméleti és/vagy gyakorlati oktatás helyszíne(i) vonatkozásában a 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet előírásainak. 29. kérdés: Szeretném kérdezni, hogy az új nyomtatványon, amin a képzési programot be kell adni, az utolsó pontban csak szakirányú referenciákat kell felsorolni. Csak ezekhez csatolhatunk más intézménytől (amely képzéseket nem a munkaügyi központtal valósítottunk meg) referenciát, ha nem szakirányú volt a képzésünk, szükségtelen a referencia csatolása, hiszen nem sorolhatjuk fel a nyomtatvány utolsó pontja szerinti táblázatban,ha jól értjük. Az ajánlatkérő elfogad külső szervezettől (nem munkaügyi központtól), ill. egyéb piacon végrehajtott képzésekről szóló referenciát is, de csak az ajánlat szerinti képzési szakiránynak megfelelő referenciát fogad el az ajánlatkérő.

7 30. kérdés: A Képzési ajánlattételi felhívásukkal kapcsolatban a következő kiegészítő tájékoztatást kérjük: Az ajánlattevőnek minden képzési programhoz hozzá kell rendelnie a 6 órás környezeti, fenntarthatósági ismeretek elsajátítására vonatkozó modult. A modul óraszámát a munkaügyi központ által meghatározott (és az akkreditált programok) óraszámán felül kell a képzésbe beépíteni. Kérem szíves tájékoztatásukat a következőkről 1. A 6 órás modult mely modulok között kell feltüntetni (OKJ szerinti szakmai követelmény modulok, NEM OKJ szerinti szakmai modulok, Egyéb modulok)? Amennyiben a környezeti fenntarthatósági ismeretek modul nem az adott képzési program része, az Egyéb modul soron kell szerepeltetni. 2. A 6 órás modult a Költségkalkuláció a teljes képzési programra című táblázatban mely részben kell feltüntetni (1.a.) állam által elismert, az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén( R (1) bek. a) és d) pont) vagy 1.b.) nem állam által elismert képzés esetén( R (1) bek. a) és d) pont))? a. Amennyiben az 1.b.) nem állam által elismert képzés esetén( R (1) bek. a) és d) pont) részben kell a költségeket feltüntetni külön szükséges-e vizsgadíjat megjelölni? A képző döntése, a 6 óra elméletből és gyakorlatból is állhat. NGM által meghatározott költségnormák szerint, 1.b.) nem állam által elismert képzés esetén( R (1) bek. a) és d) pont) alapján. Figyelem! Az Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében módosítás történt az alábbi sorokban: 1, 18, 20, 22, 28, 50, 51 illetve 52. sorokban. A módosításokat pirossal jelölte az ajánlatkérő.

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.

A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján: 1. Az

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Diplomamentő program nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre Program kód: 14111 1 Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. DIPLOMAMENTŐ PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben