Országgyűlési választások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országgyűlési választások"

Átírás

1 Országgyűlési választások Az 1848:5. tc. amely népképviseleti alapra helyezte az országgyűlés alsótáblája tagjainak megválasztását eltörölte a feudális rendi képviseletet. A nemesség megtartotta ugyan szavazati jogát, az értelmiség jelentős része is aktív választójoghoz jutott, s jelentős vagyoni cenzushoz kötve szavazhatott a megerősödő polgárság, valamint a legalább 1/4 úrbéri telekkel rendelkező paraszt is. Az országgyűlési választásokról szóló törvény Fejér megyében 5 választókerület kialakítását tette lehetővé, Székesfehérvár szabad királyi város pedig önálló választókerületet alkotott. Az előző fejezetben már utaltunk arra, hogy a kerületek kialakítása és azok székhelyeinek kijelölése jelentős politikai küzdelmek közepette valósult meg. A megyei bizottmány döntése értelmében a bodajki, a csákvári, a sárkeresztúri, a rácalmási és a váli választókerületek létrehozására került sor (a választókerületek elnevezései a székhelytelepülésekre utalnak). A bodajki kerülethez tartozó települések: Mór, Bodajk, Isztimér, Bakonysárkány, Ondód, Veleg, Csókakő, Söréd, Balinka, Csurgó, Gút, Keresztes, Moha, Inota, Csór, Kiskeszi, Sárpentele, Sárszentmihály, Úrhida, Sárladány, Jenő, Falubattyán, Szabadbattyán, Csákberény, Gánt. A kerület népessége: A sárkeresztúri kerülethez tartozó települések: Vajta, Alsószentiván, Cece, Sáregres, Igar, Alap, Sárszentmiklós, Sárbogárd, Szentágota, Káloz, Kisláng, Nagyláng, Nagylók, Kislók, Sárkeresztúr, Aba, Soponya, Csősz, Felsőszentiván, Tác, Polgárdi, Füle. A kerület népessége: A rácalmási kerülethez tartozó települések: Előszállás, Baracs, Kisapostag, Hercegfalva, Nagyvenyim, Kisvenyim, Nagyhantos, Kishantos, Dunapentele, Rácalmás, Nagyperkáta, Kisperkáta, Sárosd, Adony, Szolgaegyháza, Pusztaszabolcs, Seregélyes, Újfalu, Iváncsa, Besnyő, Ercsi, Dinnyés, Agárd, Gárdony, 112

2 Ráckeresztúr, Baracska. A kerület népessége: A váli kerülethez tartozó települések: Bicske, Érd, Martonvásár, Vál, Batta, Csabdi, Alcsút, Felcsút, Etyek, Gyúró, Kuldó, Mány, Kajászószentpéter, Sóskút, Tabajd, Tárnok, Tordas, Óbarok, Diósd, Zámor. A kerület népessége: A csákvári kerülethez tartozó helységek: Kozma, Csákvár, Boglár, Bodmér, Acsa, Fornapuszta, Vereb, Lovasberény, Pátka, Csalapuszta, Kisfalud, Pákozd, Sukoró, Nadap, Pázmánd, Pettend, Velence, Nyék, Magyaralmás, Zámoly, Szár, Újbarok. A kerület népessége: Május 2-án alakult meg a megye 50 főből álló központi választmánya. E testület feladata a választások lebonyolítása, a választójoggal rendelkező polgárok összeírása, a panaszok, ellenvélemények felülvizsgálata volt. Cserna másodispán, a központi választmány elnöke a nemzetgyűlési választásokat közvetlenül megelőző hetekben rendszeres kapcsolatot tartott fenn a belügyminiszterrel. Május végén június elején került sor a választók összeírására. A helyi parasztmozgalmakat leverték, vezetőiket bebörtönözték; viszonylagos nyugalom jellemezte a megyét. Ugyanakkor a parasztság jelentős részét, a jobbágyfelszabadításból is kisemmizetteket kizáró törvénycikk súlyos fogyatékosságai ellen több helység emelte fel tiltakozó szavát. Móron 26 szőlőművelőt zártak ki a választók sorából azzal az indoklással, hogy szőlőtermésük különféle változásoknak van kitéve, 100 ezüst forint biztos jövedelmet nem hozhat. Csákváron 46 fazekasmestert és szőlősgazdát nem vettek fel a választók listájára. A mezőváros elöljárósága eredménytelenül járt el érdekükben. Hiába igazolták ingatlanukat és évi jövedelmüket, a központi választmány kérésüket visszautasította. 126 A megkezdődő korteskörutak, a tudatosan felszított ellentétek sok esetben személyi ellentétek is megosztották a kerületek választóit. A megyebizottmány megalakulásakor a nagyjából egységesen fellépő liberális nemesség soraiban most szakadás volt 113

3 megfigyelhető. Madarász József személye ellen irányuló tömörülésről is tudunk, amelynek célja a radikális politikus megbénítása volt. A Nyéken tartott értekezleten egy szűkebb köz- és kisbirtokosból álló csoport döntött a képviselőjelöltek személyéről. Főként olyan személyeket jelöltek, akik az áprilisi törvényeken nem akartak túllépni, és ez bizonyult a döntő oknak nem szálltak harcba a még meglevő feudális maradványok fölszámolásáért. Madarász József testvérbátyjához hasonlóan, aki Somogy megyében volt a nemzetgyűlési választások vezéregyénisége már május közepén megfogalmazta radikális programját. Általános választójogot, az aktív és passzív választójog, valamint a felsőtábla eltörlését követelte. Az egyház birtokait az állam vegye kezelésbe, s a birtokok jövedelméből iskolákat hozzanak létre, fizessék a tanítók, a lelkészek bérét. Síkraszállt a népművelés, a népoktatás színvonalának általános emeléséért, a törvény előtti egyenlőség megvalósulásáért, a halálbüntetés, a testi fenyítés eltörléséért, a katonai szolgálat maximálásáért (4 év), az ipar, a kereskedelem fellendítéséért, a közmunkák eltörléséért, a pénztőke különösen az országból kivitt megadóztatásáért. A progresszív program tehát több pontban a szentesített törvények módosítását, a polgári átalakulást határozottabbá tevő törvények alkotását követelte, mégis a leglényegesebb, a föld, a szőlődézsma, a kisebb királyi haszonvételek kérdésében közvetlenül nem foglalt állást. Politikai okok miatt a törvények iránti engedelmességre szólította fel választóit s az őt felkereső községi küldötteket is. Mindezek ellenére a községek és mezővárosok népe nagy lelkesedéssel fogadta a korteskörúton levő Madarászt; a választók követjelöltjüket tisztelték személyében. A megyeszerte ismert politikust a sárkeresztúri és a váli kerületben is jelölték. 127 A megye választóinak, az országgyűlési követjelölteknek a figyelme június közepétől a választásokra összpontosult. Fokozódott az agitáció, a politikai szempontoktól sem mentes küzdelem. A leghevesebb összecsapásra a bodajki kerületben lehetett számítani, ugyanis Festetics Gejza a kormánypárt képviseletében lépett 114

4 fel, ellenfele pedig a radikálisokhoz közel álló Salamon György volt. A választási küzdelem politikai szempontjait a vallásfelekezetek szembeállításával igyekeztek tudatosan felszítani. Erre az adott lehetőséget, hogy a Salamon-pártiak túlnyomó többségét a református magyarok, míg Festetics híveit a katolikus németek alkották. A bodajki kerületben nagyban megy a lélekvásárlás állapította meg a Közlöny megyei tudósítója. A politikailag iskolázatlan választókról szólva keserűen állapította meg: Jaj a népnek, ha nem tulajdon meggyőződése, hanem ittas feje után választja azt, kinek kezébe ügyét, szabadságát, egész jövőjét s még hazája boldogulását is rakja le. 128 A figyelmeztető jelek ellenére sem a megyebizottmány, sem a központi választmány rendkívüli intézkedéseket nem léptetett életbe, csupán két lovasfoglárt bocsátottak a kerület elnökének rendelkezésére. Június 20-án, a választások napján tragikus események színhelye lett a mezőváros. A móri választók Festetics hívei többsége a nemzetőrségnek is tagja lévén, egységesen óhajtottak megjelenni Bodajkon. Kapitányuk, Luzsénszky Alajos báró engedélyt kapott arra, hogy a rend biztosítása céljából nemzetőrségben vonulhatnak fel. A választás napjának reggelén a móriak a Luzsénszky-kastély előtt gyülekeztek, s a földesúr beszédében utalt arra, hogy nem nemzetőrként, hanem választópolgárként vesznek részt a nemzetgyűlési választáson. Amikor a mezőváros határához értek, csatlakoztak a városon kívül gyülekező Festetics-pártiakhoz. Zeneszóval s Éljen Festetics Gejza! kiáltásokkal vonultak a választás színhelyére. A bevonulók és a Salamon Györgyre szavazók között már ekkor szóváltásra került sor, de a pártok vezetőinek az ellenségeskedőket sikerült lecsendesíteni. Eörsi Nagy Antal, a választás lebonyolításával megbízott elnök reggel 8 órakor nyitotta meg a választást. Blattner Mihály csíkvári jegyző Salamon Györgyöt, Körmendi Sándor móri ügyvéd Festeticset ajánlotta. A szavazatok leadása előtt Salamon kért szót, hogy ismételten megfogalmazza politikai hitvallását. Támogatói a kerület déli részének magyar és református választói 115

5 hosszasan éltették. A Festetics-pártiak elvonultak a városháza előtti térről, majd a szabadbattyániak kezdték meg a szavazatok leadását. A fellobbant és ingerült kedélyek lecsillapodtak. A Salamonra szavazók rendben fejezték be voksaik leadását. A kora délutáni órákban a Festetics-pártiak járultak a szavazatszedő bizottság elé. Egyre ingerültebbé, feszültebbé vált a légkör, s amikor a balinkaiak és a bakonykútiak adták le voksaikat, véres verekedéssé fajultak az ellentétek. A Festeticsre szavazókat Salamon támogatói megtámadták, köveket zúdítottak feléjük, s a városi vendéglőig űzték őket. Eörsi Nagy Antal elmenekült, a szavazatszedő bizottság tagjait pedig elkergették. Ekkor a németek, akik a vendéglőben tartózkodtak, továbbá a szavazást már befejezők kerítésléceket, husángokat ragadtak, betörtek a házakba, a városházára, padlásokon keresték az elrejtőzött magyarokat. A rend helyreállítása érdekében Luzsénszkyhez, a móri nemzetőrök kapitányához fordultak segítségért. A bodajki nemzetőröket is felszólították, fékezzék meg az elszabadult kedélyeket, azonban a nemzetőrök a rendet nem biztosíthatták, mert maguk is elvegyültek a verekedők között, sőt közülük többen is megsebesültek. A választójoggal nem rendelkező bodajkiak is részesei voltak az eseményeknek. A Móron állomásozó katonai alakulat sem tudott a helyszínre sietni, mert a választás napjának reggelén elhagyták a mezővárost. Az állomáshelyén tartózkodó főhadnagy kijelentette, másnap reggelre tud Kocsról Bodajkra katonaságot vezényelni. Időközben a magyarokat megfutamították, akik Csurgón gyülekeztek, s újult erővel támadásra készültek. Luzsénszky a móriakat nemzetőregységekben sorakoztatta fel, de a Csurgóra menekült magyarok várt támadása elmaradt. A kora esti órákra tehát helyreállt a rend, az összeütközésnek egy halálos és több súlyos sebesültje maradt az utcákon. A verekedés elcsitulta után a kerület elnöke folytatni akarta a szavazást, de a szavazatszedő bizottság tagjai már nem voltak a helyszínen. Ekkor a jegyzőkönyvek tanúsága szerint 83 szavazattal Salamon megelőzte az ellenjelöltet, de a balin- 116

6 kaiak, a bakonykútiak és a bakonysárkányiak, akik Festeticset támogatták, még nem szavaztak. Eörsi Nagy Antal június 21-re, majd 24-re tűzte ki a képviselő-választás folytatását, s Viczenty főszolgabíró az elnök utasítására körlevélben értesítette a helységek elöljáróit, hogy 24-én azok jelenjenek meg Bodajkon, akik még nem szavaztak. A szavazás folytatása ellen egyébként Festetics óvást emelt, aggodalma nem volt alaptalan, mert 24-én amikor az elmaradt szavazók a legnagyobb rendben befejezték voksaik leadását, kiderült: Salamon György 1032 érvényes szavazata ellenében Festetics 947-et kapott. A szavazás folytatása azonban törvényellenesnek bizonyult, s a képviselőház nevében Palóczy László tudatta a központi választmánnyal: a kerületben a választásokat meg kell ismételni. Salamont pedig megfosztották mandátumától. 129 A megye további választókerületeiben Sárkeresztúron, Rácalmáson, Csákváron és Válon (István nádor kérésére Alcsútról Válra tették át a kerület székhelyét) rendbontás nélkül ment végbe a képviselők megválasztása. A sárkeresztúri kerületben jelölt Madarász József ajánlója édesapja, Madarász Gedeon volt. Ellenjavaslattal senki sem élt, de Salamon Lajosnak is nevezetes pártja volt a választók körében. A pártok megoszlása után világossá vált, hogy Madarász József hívei abszolút többséggel rendelkeznek. Salamon az egész választó nép hallatára lemondott. A sárkeresztúri kerület nemzetgyűlési képviselője a radikális Madarász József lett. 130 A politikai pályájukat e megyében kezdő Madarász testvérek tevékenysége azzal aratott diadalt, hogy Madarász Lászlónak a csákvári kerület választói szavaztak bizalmat, jóllehet a képzettebb, politikai elveit tekintve kiforrottabb, idősebb testvér nem Fejér megyében, hanem a Somogy megyei tabi választókerületben volt képviselőjelölt. A kerület mandátumáért négyen: Verebi Végh János földbirtokos, Szluha Benedek szolgabíró, Fekete János ügyvéd és Madarász László küzdöttek. Szalay Sándor úgy ajánlotta Madarászt, hogy az nem is volt jelen a választásoknál. 117

7 Madarász László 118

8 Madarász József 119

9 Salamon Lajos 120

10 Ennek ellenére, általános többséggel 1097 érvényes szavazattal a csákvári kerület országgyűlési képviselőjévé választották. Madarász László tabi mandátumáról lemondott, mert ahogy élete alkonyán megfogalmazta: ban én voltam a Tabi kerület első megválasztott képviselője, ám le kellett róla mondanom, mert a Csákváriak a távollevőtől is követelték előbbi jogaikat. 131 Ellenfelei közül Verebi Végh János 496, Szluha Benedek 22, Fekete János mindössze 1 szavazatot kapott fő volt a megyei bizottmány adatai szerint a csákvári kerület lakóinak a száma, viszont a választásra jogosultaké csupán 2572, az összlakosság 8,7%-a. Választási jogával azonban csak 1616 polgár élt. 38%-uk nem jelent meg Csákváron. 132 Távolmaradásuk oka részben abban keresendő, hogy a legnagyobb dologidőben hétköznapra írták ki a választásokat, és a központi választmány szervező tevékenysége sem volt kielégítő. Rácalmáson Fiáth István, Rosty Zsigmond, Éjszaky Károly, Horváth László és Kovachich voltak a jelöltek. Domokos Imrének, a kerület elnökének felszólítására a választók többsége Fiáth István nevét kiáltotta, mégis név szerinti szavazást rendelt el, mert 13 választót a közfelkiáltás nem nyugtatott meg. A kerület elnöke tehát nem volt feladata magaslatán, s döntése egyértelműen bizonyítja, nem Fiáth megválasztását támogatta. Alig kezdődött meg a szavazatok leadása, amikor Kandó József a megye volt alispánja Rosty támogatója felszólalt, és a szavazás azonnali befejezését követelte, mert Fiáth megválasztását a közfelkiáltás során már eldöntötték. Kandó javasolta a Rosty-pártiaknak, támogassák a megye reformkori ellenzékének ismert alakját. Hasonló értelemben szóltak választóikhoz Éjszaky, Kovachich és Horváth is. Fiáth István egyesült akarattal lett a rácalmási kerület képviselője. 133 A Madarászokkal közeli kapcsolatot fenntartó politikust 1848 végén Sopron, 1849 tavaszán Tolna vármegye kormánybiztosává nevezték ki. A váli kerületben Madarász József nagy szavazattöbbséggel (967) győzte le ellenfelét, Letenyey Károlyt, akit 400-an támogat- 121

11 tak. 134 Madarász e második mandátumát nem tartotta meg, számára a sárkeresztúri szavazók bizalma volt a döntő. Így a váli kerületben is meg kellett ismételni az országgyűlési választásokat. A június 20-ai választások Madarász József és László győzelmét eredményezték, a választók és a választásból kirekesztettek elsősorban bennük látták jogos törekvéseik megvalósítását. A liberális nemességnek azon csoportja, mely a népképviseleti választásokat akarta felhasználni a radikális politikus háttérbe szorítására, vereséget szenvedett. De vereséget eredményezett az a liberálisok által a megyében oly gyakran hangoztatott kaparj kutya, neked is jut jelszó, illetve szemlélet, amellyel a parasztságot érintő problémák elől tértek ki. 135 A váli és a bodajki kerületben július 23-án bonyolították le az újabb választásokat. A sárkeresztúri kerületben vereséget szenvedett Salamon Lajos Válon lépett föl, ajánlója a mányi jegyző, Szabó Gábor volt. Az ellenjelöltet, Németh Dánielt igen kevesen támogatták, aki miként pártja részéről látja a kisebbséget viszsza is lépett. Salamon Lajost általános többséggel s közfelkiáltással a kerület országgyűlési képviselőjévé választották. 136 Bodajkon Eörsi Nagy Antal akit ismételten megbíztak az elnöki feladatok ellátásával reggel 7 órakor nyitotta meg a szavazást. A városháza előtti téren gyülekező választókat a rend és a fegyelem betartására szólította fel. Utalt a június 20-ai szomorú eseményekre is, a nemzetiségi, felekezeti ellentéteket felszítók, a szavazás rendjét megbontók ellen a kivezényelt katonaság bevetését helyezte kilátásba. A szavazatok leadását megelőzően Luzsénszky Alajos Festetics Gejzát, Oláh Sándor Salamon Györgyöt ajánlotta képviselőnek. A megismételt választáson ismét a volt ellenfelek csaptak össze, s most is, mint a júniusi választáson Salamon hívei, a többségükben református magyarok adták le először szavazataikat, majd a déli óráktól a katolikus németek. A voksok leadása délután 5 órakor fejeződött be, s az igen kiélezett a választási küzdelmet tükröző szavazatok összeszámlálása után vált ismertté, hogy mi- 122

12 nimális többséggel Festetics lett a bodajki kerület képviselője. A Salamon Györgyre szavazók száma 896 fő volt, az első népképviseleti országgyűlési követévé lett földbirtokosra 907-en szavaztak. 137 Igen tanulságos annak a táblázatnak az összevetése, amely feltünteti a képviselőjelöltekre szavazók számát, egyben bizonyítja azt a megállapítást is, hogy döntően nem a jelöltek személye és programja osztotta meg a választókat, hanem a felekezeti hovatartozás. A helység Festeticsre Salamonra Megjegyzés neve szavazók száma Szabadbattyán 37 katolikusok (642) és reformátusok (200) lakják Falubattyán 53 zömében reformátusok Sárszentmihály 36 többségük református Kiskeszi 55 többségük református Sárladány 35 többségük református Inota 6 69 többségük református Csór reformátusok és katolikusok Iszkaszentgyörgy reformátusok és katolikusok Moha 59 többségük református Keresztes 93 többségük református Csurgó többségük református Bodajk katolikusok és reformátusok Veleg 1 67 többségük evangélikus Csákberény többségük református Mór többségük katolikus Csókakő 15 1 többségük katolikus Sárpentele 3 katolikusok (73), reformátusok (60) Kőhányáspuszta 1 katolikusok lakják Gánt 54 katolikusok lakják Ondód (Pusztavám) 137 katolikusok lakják Isztimér 96 katolikusok lakják Balinka 40 katolikusok lakják 123

13 Kúti (Bakonykúti) 45 katolikusok lakják Sárkány (Bakonysárkány) 46 katolikusok lakják Söréd 1 katolikusok lakják Összesen: Az érvényes szavazatok száma: 1803 A kormánypárt jobboldalához tartozó politikus győzelmét elsősorban a móri választóknak köszönhette, hiszen a Bodajkon megjelentek közül 349-en adták le rá szavazatukat. Salamont csupán 5 móri lakos támogatta, akik bizonyíthatóan magyar nemzetiségűek voltak. A bodajki kerületben tehát a jobboldali erők arattak sikert, Festetics győzelmét követően azonnal kijelentette: a haza, a király s ezeknek köz érdekét, valamint a magyar minisztérium szolgálatát tartja legfontosabb feladatának, de a kormány politikájának támogatásáról szólva már megjegyezte, mindaddig követi, míg az a mostani törvényes ösvényről le nem tér. 138 Programjában, amelyet a választói előtt is megfogalmazott, nem szerepelt a nép, a parasztság sérelmeinek orvoslása, de az nem is volt várható a földbirtokostól, mert osztályhelyzete és érdeke szembeállította a forradalmi átalakulás tömegerejét jelentő néppel. Székesfehérvárott a város központi választmánya készítette elő az országgyűlési választásokat választópolgárt írtak öszsze; az összlakosság mintegy 11%-a élhetett az 5. tc-ben biztosított jogával. Az országgyűlési választás ennek ellenére az egész várost mozgalomba hozta. Nem a politikai elvek különbözősége, hanem a jelöltek személye osztotta meg a választókat. Gróf Batthyány István és Haáder Pál polgármester küzdöttek a voksokért. Batthyányt nem politikai múltja, hanem családi kapcsolatai révén a földművesek jelentős része támogatta. A város polgármesterének táborát a kézműiparosok, a kereskedők és hivatalnokok alkották. A szavazatok leadására a városháza udvarán került sor, s az felizgatott kedélyek közt este 9 óráig tartott. A kölcsönös gyanúsítások, az elfogyasztott nagy mennyiségű bor hatására 124

14 Haáder és Batthyány hívei a főutcán összeverekedtek. A liberális Batthyányt támogatók a polgármester pártjának zászlaját elvették, a választás elnökét is bántalmazták. Június 12-én a 2022 választó közül csupán 1376-an adták le szavazatukat. A választók közel 30%-a 646 fő távolmaradt, választójogával nem kívánt élni. Az érvényes szavazatok összeszámlálása után derült ki, hogy Haáder 558, Batthyány 818 szavazatot kapott. Boross Mihály liberális ügyvéd a Közlöny megyei tudósítója így összegezte a történteket: A gróf követ politicai téren még nagyon nem működött, de ismeretes becsületessége, és a forradalomkor tanúsított szabadelvűsége a kisebbségben maradt pártot is, melly a választás ellen petitiót rebesget megnyugtathatja. 139 Fejér megye nemzetgyűlési képviselői valamennyien a nemesség két nagybirtokos, négy közbirtokos soraiból kerültek ki. Politikájukat illetően az eltérések jelentősek voltak, a radikálisoktól (a Madarászok) a kormánypárt jobb- (Festetics) és baloldalához (Fiáth, Salamon, Batthyány István) tartozók egyaránt mandátumhoz jutottak. Madarász József, Fiáth és Salamon kiválásával a megyebizottmány képzett, tapasztalt vezetői hagyták el a megyét és költöztek Pestre, hogy az országgyűlés munkájában vegyenek részt. Távozásuk után egyoldalúan a tisztikar akarata érvényesült a bizottmány ülésein. 125

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA 5. AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA A tanítás megkezdésével egy idõben megindult az iskolák helyreállítása is. Kitartó, szívós munka kezdõdött meg és hosszú évekig tartott, míg a háború áldozatául esett iskolák

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. Bicskei Járás Sportcsarnok 8087 Alcsútdoboz, József A. út 5 Alcsútdoboz Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

Fejér megye adattára

Fejér megye adattára Fejér megye adattára EU csatl. Székesfehérvár 1, 2 Warvasovszky Tihamér 8000 Városház tér 1. 83 505 104 059 45 391 39 352 6 039 38 114 1. vk. és Szfvár 83 505 104 059 45 391 39 352 6 039 38 114 Csősz 2

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY augusztus hónapra tervezett sebességmérések Ügyszám: 07000/176-46/2015. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Nap augusztus 1. szombat augusztus 2. vasárnap 2015. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK Aba, Hősök tere 2 M 5:15 M 6:15 M 6:55 7:30 9:30 11:20 X 12:30 13:30 M 14:15 X 14:30 M 15:10 15:30 M 16:30 17:30 M 18:35 + 19:30 X 20:30 Agárd, gyógyfürdő 7 M 6:55 M 7:15 M 13:10 8 M 10:30 Agárd, gyógyfürdő

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31

Érvényes: 2015. december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK, 14.15 H14.30 513.30, 14.35 16.05 517.05 H18.31 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 09 Agárd, gyógyfürdő, 15.00 08 Agárd, gyógyfürdő, 10.30 07 Agárd,

Részletesebben

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17

Érvényes: április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK. P21.29 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N 5.26, 5.46, 18.17 Aba, Hősök tere M 5.12, 5.14 P 5.17, 6.14, 7.17 Y 7.17 H 8.17 9.17 11.12, 13.07 e13.17 * 14.07 M14.17 515.17, 16.17 517.17, 18.17 519.17, 21.17 621.20 Aba, Rákóczi u., 5.08 M 5.12, 5.14, 5.14 P 5.17 N

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı %-a %-a 1 ABA 1,8% 2003.01.01 100 2003.05.30 1000 és 2007.01.01 4000 2

Részletesebben

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint Fejér Megyei ok 2013. februári állapot szerint Ellátási terület (települések felsorolása) Szolgáltató (intézmény) neve, székhelye Fenntartó neve, székhelye Családgondozó, telefon, e-mail Feladatellátás

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Mérés tervezett helye 1 / 8 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 2. hétfő szeptember 3. kedd 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 14.00-18.00 6228-as jelű út Daruszentmiklós,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR. dr. Pápai-Székely Zsolt

SZÉKESFEHÉRVÁR. dr. Pápai-Székely Zsolt FEJÉR MEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály GYEMSZI Az intézmény címe (irányítószámmal): 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. A tüdõgyógyászati osztály

Részletesebben

Dunaújvárosi RK. 10.00-14.00 Dunaújváros, Papírgyári út Vasmű III. kapunál /50 km/h/

Dunaújvárosi RK. 10.00-14.00 Dunaújváros, Papírgyári út Vasmű III. kapunál /50 km/h/ A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2012. január hónapban tervezett sebességellenőrzések Nap: Végrehajtó szerv: Időpont: Település helye: 1. Székesfehérvári RK. 12.30-15.30 Székesfehérvár,

Részletesebben

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések

2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések 2013. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Nap augusztus 2. péntek augusztus 3. szombat 10.00-12.00 M6 bal 74+750 km mozgó 15.00-17.00 M8 bal 75+600 km szerviz út 09.00-11.00 Szfvár, Kadocsa út

Részletesebben

UrszAggy űlés Hivetaie. irományszám : Érkezett 2015 JúN 2 2.

UrszAggy űlés Hivetaie. irományszám : Érkezett 2015 JúN 2 2. irományszám : UrszAggy űlés Hivetaie i/lllli A A Í[ öoi nuinnmmoi-uo Glmiiuiddiiuiuinü(1 ':?ifiliinininüngdi' ~ mnü3guiuű nnnnn g. ' A A Érkezett 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az

Részletesebben

Fejér

Fejér Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Kizárólagos üzemeltetéső vonalszakaszok 4/A. számú melléklet/2

Kizárólagos üzemeltetéső vonalszakaszok 4/A. számú melléklet/2 Alba 1163 Budapest, Népliget - Káloz, mozi Alba 1163 Budapest, Népliget - Martonvásár, posta M7-esen közlekedik Alba 1163 Szabadbattyán, kálozi útelág. - Káloz, mozi Alba 1163 Pettend, Muskátli Vend. -

Részletesebben

Alispáni jelentés az 1881. évről

Alispáni jelentés az 1881. évről Tekintetes megyei közönség! Alispáni jelentés az 1881. évről A közigazgatási bizottságnak a megyei közigazgatás állapotáról szóló féléves jelentése kimerítő felvilágosítást nyújtván úgy a közállapotokról,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 23 nap tól 2015 év 12 hó 04 nap -ig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 23 nap tól 2015 év 12 hó 04 nap -ig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet

Közös üzemeltetéső vonalak/vonalszakaszok 4/B. számú melléklet vonal száma lba 1120 Budapest, Népliget - Dunaújváros, aut.áll. Gemenc, Pannon, Volánbusz lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Harkány, aut.áll. lba 1134 Dunaújváros, aut.áll. - Dunaföldvár, aut.áll. Balaton,

Részletesebben

É R T E S Í T É S. ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14.

É R T E S Í T É S. ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14. ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14. É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2011. karácsonyi és a 2012. újévi ünnepekkel összefüggésben az autóbuszjáratok közlekedési

Részletesebben

Székesfehérvári csendőrkerület.

Székesfehérvári csendőrkerület. Székesfehérvári csendörkerüjel 19 Székesfehérvári csendőrkerület. M. kir. székesfehérvári csendőrkerületi parancsnokság Székesfehérvár. a) segédtisztség Tel. 4. b) katonai ügyészség Tel. 4. c) törzsgazdasági

Részletesebben

B3 TAKARÉK Szövetkezet

B3 TAKARÉK Szövetkezet 4. sz. melléklet A B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfélszolgálati, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeinek elérhetősége (fióknév, cím, telefonszám), valamint nyitvatartási ideje Fiók neve Cím Telefonszám Nyitva

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KNYKK-FM-09/2015-2016 Érvényes: 2016. december 11. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2016. december 11. (vasárnap) üzemkezdettől az alábbi menetrend módosítások kerülnek bevezetésre.

Részletesebben

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Magyar Műszaki Értelmiség Napja A mérnökök szerepe a fenntartható fejlődés terén Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Tóth Sándor Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. május 11. Vízbázis-védelem

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR* Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?

SZÉKESFEHÉRVÁR* Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? FEJÉR MEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR* Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály GYEMSZI Az intézmény címe (irányítószámmal): 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. A tüdőgyógyászati

Részletesebben

rang Batthyány-(Strattmann) németújvári gróf/herceg Szabadhídvég Rebecpuszta kúria Bauer Cece kúria

rang Batthyány-(Strattmann) németújvári gróf/herceg Szabadhídvég Rebecpuszta kúria Bauer Cece kúria KASTÉLY ÉS KÚRIATULAJDONOS CSALÁDOK FEJÉR MEGYÉBEN A dõlt betûvel szedett épületeket lebontották. Családnév Nemesi elõnév/ kettõs családnév Fõnemesi rang Település Épület típusa Amade várkonyi gróf Iszkaszentgyörgy

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 030105 Csákberény Község Önkormányzata Általános Iskolája Borbély József Csákberény Fejér Kossuth u. 15. 8073 030106 Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Részletesebben

A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak.

A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak. Ismered? Ismerd meg! Vetélkedősorozat Fejér megyéről I. forduló Csoport neve: Email cím: Postacím: A forduló kérdései megyénk épített örökségeiről és az itt született híres emberekről szólnak. I. Igaz

Részletesebben

HIRDETMÉNY év 03. hó 01. naptól év 03. hó 15. napig

HIRDETMÉNY év 03. hó 01. naptól év 03. hó 15. napig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Indulási idő Megállóhelyek Visszaút

Indulási idő Megállóhelyek Visszaút Székesfehérvár - - Lovasberény - - Vértesacsa - Alcsútdoboz - - Felcsút - Felcsút Indulási idő idő Megállóhelyek Visszaút Visszaút 12:15 Székesfehérvár - Piac tér 17:17 12:15 Székesfehérvár - Piac tér

Részletesebben

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények 1 Állami fenntartású intézmények A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények neve, székhelye,, e- mail; telefonszám Fenntartó székhelye neve, által nyújtott szolgáltatások, férőhelyek

Részletesebben

Dunaújváros közigazgatási területe. területe. területe. területe. területe. Székesfehérvár közigazgatási területe

Dunaújváros közigazgatási területe. területe. területe. területe. területe. Székesfehérvár közigazgatási területe Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, bölcsődei, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátások) 2012. november 1-ei állapot szerint Fenntartó neve, székhelye Szolgáltató (intézmény)

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 14. IKTATÓSZÁM: 55-3/2013. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési

Részletesebben

Alcsútdoboz. Alapszint ellátást nyújtó kórház. (az adott szakmában létez legalacsonyabb progresszivitási szintet ellátó intézmény) Szakma

Alcsútdoboz. Alapszint ellátást nyújtó kórház. (az adott szakmában létez legalacsonyabb progresszivitási szintet ellátó intézmény) Szakma Alcsútdoboz i intenzív Fül-orr- Sugár Bicske i intenzív Fül-orr- Sugár Bodmér i intenzív Fül-orr- Csabdi i intenzív Fül-orr- Sugár Csákvár i intenzív Fül-orr- Sugár Etyek i intenzív Fül-orr- Semmelweis

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Fejér megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Fejér egyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3 kw Napelemes rendszer

3 kw Napelemes rendszer 3 kw Napelemes rendszer Egy nagyobb háztartás villamos energiaigényét is kielégíti ez a 3kw-os napelem rendszer. Átlagosan havi 10.000Ft - 15.000Ft villanyszámláját tudja kiváltani ami jelentős spórolás.

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII.

0100 általános belgyógyászat Budapest XVI. kerület angiológia, phlebológia, lymphológia, Budapest XIII. 1 / 16 Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasutegészségügyi Központ) Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések 2 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése Komplex ellenőrzések 1. Pusztaszabolcs november Célellenőrzések Adóigazgatás 1. Előszállás

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alispáni jelentés az 1890. évről

Alispáni jelentés az 1890. évről Tekintetes vármegyei közönség! Alispáni jelentés az 1890. évről A törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvénycikk 68. paragrafusa alapján és [a] vármegyei közgyűlési határozat folytán az elmúlt 1890.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben 2015. 0 1 KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben 2015. KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ Székesfehérvár, április 26.

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ Székesfehérvár, április 26. TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ Székesfehérvár, 2015. április 26. I. korcsoport FIÚ Aba Sámuel Tagiskola. Aba - Rácalmás Ált. Isk. Rácalmás 0-6 Gróf E. M. Ált. Isk., Csákvár - Chernel Ált Isk.,

Részletesebben

Érvényes: 2016. április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK., 16.30 517.30 f19.30, 15.10 515.30

Érvényes: 2016. április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK., 16.30 517.30 f19.30, 15.10 515.30 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 07 Agárd, gyógyfürdő, 6.55 < 6.55, 7.15, 13.10 08 Agárd, gyógyfürdő,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én (hétfő) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

ADONY térsége. Beloiannisz Község Önkormányzata 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester

ADONY térsége. Beloiannisz Község Önkormányzata 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (áthúzva a hatályukat vesztő rendelkezések, dőlt betűvel a hatályba lépő rendelkezések) Az alább felsorolt települési önkormányzatok

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról

a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról F.M. Közgyőlése 172/2009. (V.21.) K.h.sz. határozata a megyei fenntartású intézmények egyes vagyonelemeire vonatkozó használati jog megvonásáról A Megyei Közgyőlés az önkormányzat fenntartásában mőködı

Részletesebben

Szolgálati gépkocsik működési költségeihez való hozzájárulás

Szolgálati gépkocsik működési költségeihez való hozzájárulás Adományozó neve, székhelye Jogú Város Székesfehérvár, Városház tér 1. Csákvár Nagyközség Csákvár Szabadság tér 9. Rácalmás Város Rácalmás Széchenyi tér 19. Adony Város Adony Kossuth u. 4. Balinka Község

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

Csupán egy szűkszavú jegyzőkönyvi bejegyzés tudósít az 1848. április 5-én lezajlott népgyűlésről: Egy pár ezerre menő közönség a városház udvarán és

Csupán egy szűkszavú jegyzőkönyvi bejegyzés tudósít az 1848. április 5-én lezajlott népgyűlésről: Egy pár ezerre menő közönség a városház udvarán és A zsidók kiűzése Március végén, április első napjaiban feszült légkör uralkodott a városban. Székesfehérvár lakossága is részese volt azon mozgalmaknak, amelyek a pozsonyi diéta törvényjavaslatainak uralkodói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 2013. évi ellenőrzési terve

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. 2013. évi ellenőrzési terve FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/30-18/2013. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. évi ellenőrzési terve 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Részletesebben

É R T E S Í T É S. tanszünet, a hét első munkanapja. munkaszüneti nap. munkaszüneti nap. munkanap, iskolai előadási nap

É R T E S Í T É S. tanszünet, a hét első munkanapja. munkaszüneti nap. munkaszüneti nap. munkanap, iskolai előadási nap ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14. É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2014. karácsonyi és a 2015. újévi ünnepekkel összefüggésben az autóbuszjáratok közlekedési

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Székesfehérvári Tankerülete 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. II. emelet Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Székesfehérvári Tankerülete 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. II. emelet Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2013 KLIK Székesfehérvári Tankerülete 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. II. emelet Fenntartói azonosító: 39011654-072000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A KODÁLY ZOLTÁN

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Országos Könyvtári Napok 2015

Országos Könyvtári Napok 2015 Résztvevő települések száma: 52 Országos Könyvtári Napok 2015 KSZR településeken 1. Aba 2. Alap 3. Bakonycsernye 4. Balinka 5.Baracs 6.Beloiannisz 7. Besnyő 8. Bodajk 9. Bodmér 10.Cece 11. Csabdi 12. Csókakő

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

Alispáni jelentés az 1887. évről

Alispáni jelentés az 1887. évről Méltóságos gróf, főispán úr! Tekintetes vármegyei közönség! Alispáni jelentés az 1887. évről [...] Midőn az 1887. évre vonatkozólag évi jelentésemet előterjeszteném, szándékom a közigazgatás keretébe tartozó,

Részletesebben

Programok Fejér megye Könyvtári, Információs és Közösségi Helyein

Programok Fejér megye Könyvtári, Információs és Közösségi Helyein Programok Fejér megye Könyvtári, Információs és Közösségi Helyein 2016. 10.03. hétfő Bakonycsernye, Felcsút, Füle, Gyúró, Hantos, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Kincsesbánya, Lovasberény, Sárkeresztes 8.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye a Magyar Köztársaság

Részletesebben

É R T E S Í T É S. munkaszüneti nap, a hetek els tanszüneti munkanapját megel z munkaszüneti nap, munkanap, a hetek utolsó tanszüneti munkanapja,

É R T E S Í T É S. munkaszüneti nap, a hetek els tanszüneti munkanapját megel z munkaszüneti nap, munkanap, a hetek utolsó tanszüneti munkanapja, É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2015. karácsonyi és a 2016. újévi ünnepekkel összefüggésben az autóbuszjáratok közlekedési napjai az alábbiak szerint alakulnak: 2015. december

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 1944 1945 FORDULÓJÁN

FEJÉR MEGYE 1944 1945 FORDULÓJÁN 2. FEJÉR MEGYE 1944 1945 FORDULÓJÁN A 3. Ukrán Front hadseregei 1944. december 4-én reggel visszaverték a német és a magyar utóvédek ellenlökéseit, nagy lendülettel nyomultak elõre. A 4. gárdahadsereg

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

Kétéltűek és hüllők előfordulása Fejér megyében

Kétéltűek és hüllők előfordulása Fejér megyében FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 333 340 Kétéltűek és hüllők előfordulása Fejér megyében HÁMORI MÁRTA, PUKY MIKLÓS & SCHÁD PÉTER ABSTRACT: (Amphibian and reptile mapping in Fejér county,

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein október 13. (hétfő) Kinyílik a mesesarok A könyvtáros meséi Időpont: 10.30 óra Alap Kezdjük mesével a hetet!- Mesedélután Böde Péter mesemondóval

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére 8. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, valamint Lajosmizse Város

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. július 3. 14 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Politikai részvételi jogok

Politikai részvételi jogok Politikai részvételi jogok Csoportjaik, a választások és a választójog alapelvei, közhivatal viseléséhez való jog, petíciós jog Alkotmányjog 3. előadás 2014. április 10. Széchenyi István Egyetem Dr. Erdős

Részletesebben

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki.

Az ajánlás hatálya az ítélőtáblákra, a törvényszékekre valamint a járásbíróságokra terjed ki. ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba választható

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben