IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK"

Átírás

1 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

2

3 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Budapest, 2011.

4 A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. SÁRI MIKLÓS az Országos Választási Iroda vezetője Összeállította: Drozdják Judit Lektorálta: dr. Berta Zsolt dr. Mucsi Tamás dr. Péteri Attila Zubor András Pál Nyomdai előkészítés: Ladikné Szabó Marianna ISSN:

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó... 5 II. Vonatkozó jogszabályok jegyzéke... 7 III. Időközi helyi önkormányzati választások Időközi választás kitűzésének okai Időközi választás kitűzése Választójogosultság A választójog gyakorlása Igazolással szavazás Választójog a megismételt szavazáson Választókerületek Névjegyzék elkészítése és továbbvezetése, a nyomtatványok előállítása NESZA jegyzék igénylése Jegyzőkönyvek kiállítása és továbbítása Jegyzőkönyvek típusai Jegyzőkönyvek továbbítása Időközi választások pénzügyi lebonyolítása A pénzügyi lebonyolítás rendje A költségtérítés rendje IV. Mellékletek

6 4

7 I. ELŐSZÓ Évente időközi választásra kerül sor Magyarországon. Bár főszabályként az időközi választáson az általános választások szabályait kell alkalmazni, az időközi választások lebonyolítása több ponton eltér az általános rendelkezésektől. Jelen választási füzetünkben elsősorban a választás megszervezése és lebonyolítása szempontjából kiemelkedően fontos pontokat kívántuk kiemelni, gyors segítséget, útmutatást nyújtva ezzel a helyi választási irodáknak. Remélem összefoglalónk hathatós segítséget nyújt majd munkájuk során! Budapest, február dr. Sári Miklós az Országos Választási Iroda vezetője 5

8 6

9 II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.) évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.) évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.) 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról (Vhr.) 7/2010. (VII.21.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről (Pür.) 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről 10/1998. (II. 20.) BM rendelet a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 7

10 8

11 III. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Az időközi választásra a jogszabályokban foglalt eltérésekkel az általános választás szabályait kell alkalmazni. A helyi választási irodák munkájának segítése érdekében összefoglaltuk az időközi választás lebonyolításához szükséges legfontosabb tudnivalókat és egyúttal kihangsúlyoztuk az általános eljárástól való eltéréseket. 1. Időközi választás kitűzésének okai Az időközi választások kitűzésének okait az Övjt. határozza meg az alábbiak szerint. Időközi választást kell kitűzni ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott (a feloszlatás és feloszlás a polgármester megbízatását is megszünteti) a polgármesteri (főpolgármesteri) mandátum betöltésére, ha a polgármester-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, a polgármester-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy a polgármester megbízatása megszűnt, a vagy ennél kevesebb lakosú településen, ha a képviselő-választáson kevesebb jelölt indult, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor a választás nem tartható meg, az összes helyre időközi választást kell kitűzni), a képviselő-választáson kevesebb képviselőt választottak meg, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni), a képviselők száma a megválasztható képviselő-testületi tagok számának több mint a fele alá csökkent, és az egyéni listán nincsenek már jelöltek, akik a megüresedett helyeket betöltenék (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni), a nél több lakosú településen az egyéni választókerületben, ha az egyéni választókerületi képviselő-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, az egyéni választókerületi képviselő-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnt. 9

12 Települési kisebbségi önkormányzat megszűnése esetén nem tartható időközi választás, a következő általános kisebbségi önkormányzati választásig nem működik a településen kisebbségi önkormányzat. 2. Időközi választás kitűzése Az időközi helyi önkormányzati választás kitűzésének eljárási határidőit a Ve. a következőképpen szabályozza. Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást: a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre; a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása esetén három hónapon belülre kell kitűzni. A helyi önkormányzatok zavartalan működésének fenntartása érdekében a jogszabályok különböző tilalmi időszakokat rendelnek el az időközi választások lehetséges lebonyolítására vonatkozóan, így nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között [Ve (1) bekezdés]; nem mondható ki a képviselő-testület feloszlása a választást követő hat hónapon belül, illetőleg az általános önkormányzati választásokat megelőző év október 1. napját követően [Ötv. 18. (3) bekezdés harmadik mondata]. A választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra. Az időközi választás kitűzéséről a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul tájékoztatja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetőjét a választást kitűző határozat faxon való megküldésével (fax: 06(1) ). Ha a szavazást a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti, az ismétlés időpontját a megismételtetett szavazást követő 30 napon belülre kell kitűzni [Ve. 4. (2) bekezdés]. 10

13 3. Választójogosultság 3.1. A választójog gyakorlása A választópolgár választójogát bejelentett lakóhelyén gyakorolhatja. A bejelentett lakcím meghatározza, hogy mely választókerület mely szavazókörének névjegyzékére veszik fel a választópolgárt. Az a személy gyakorolhatja választójogát az időközi helyi önkormányzati választáson, aki a választással érintett választókerületben (a településen, illetve az egyéni választókerületben) lakóhellyel, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik. Amennyiben a választópolgár nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, de bejelentett tartózkodási hellyel igen, lakcímének a tartózkodási helyét kell tekinteni. Az a személy, aki az időközi választással érintett településen ugyan érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, de bejelentett lakóhelye másik településen van, nem vehető fel a névjegyzékre. Az a személy, akinek sem érvényes lakóhelye, sem érvényes tartózkodási helye nincs, de az adott településen településszintű lakcímmel rendelkezik, a vagy annál kevesebb lakosú településen választójogosult az időközi választáson is. A nél több lakosú település időközi választásán azonban csak az esetben választójogosult, ha az időközi választásra abban az egyéni választókerületben kerül sor, amelyben az általános önkormányzati választáson is szavazhattak a települési szintű lakcímmel rendelkező személyek Igazolással szavazás A lakóhelyen történő szavazás alól kivétel az igazolással szavazás. Időközi választás esetén igazolással csak az szavazhat, akinek a lakóhelye és tartózkodási helye egyaránt a választással érintett választókerület (település, egyéni választókerület) területén belül található. Az igazolással szavazás feltétele, hogy a választópolgár lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig létesítette a tartózkodási helyet, amely a szavazás napján is érvényes Választójog a megismételt szavazáson Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint (8/2010. OVB állásfoglalás) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során, a megismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, a) akik a megismételtetett szavazáson választójoggal rendelkeztek, és azóta választójoguk vagy az adott szavazókör területén lévő lakcímük nem szűnt meg, és b) akik a megismételtetett és a megismételt szavazás napja között választójogosulttá váltak. A Testület álláspontja szerint a választójog egyenlősége alkotmányos elvének, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének az felel meg, ha nem kerülnek fel a névjegyzékre azok a választópolgárok, akik a megismételtetett szavazást követően lakcímet változtatnak. 11

14 4. Választókerületek A Ve a szerint az általános választások között bekövetkező népességváltozás nem érinti a megválasztható képviselők számát, valamint a nél több lakosú településen kialakított választókerületek számát, sorszámát és területét, így ezeket a megelőző általános önkormányzati választáshoz képest nem lehet megváltoztatni. A változtatási tilalom azonban nem érinti a szavazókörök kialakítását, amelynek során a Ve. 10. (1) bekezdése szerint kell eljárni. A nél több lakosú településen a települési szintű lakcímmel rendelkezők részére ugyanazon választókerületben kell kijelölni a szavazókört, mint a megelőző általános választáson, kivéve, ha az időközi választás az egész településre kiterjed (a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása miatti időközi választás, illetőleg csak időközi polgármester-választás esetén). Az erre a célra kijelölt szavazókör címét a választás kitűzését követő 4. napig az Országos Választási Iroda részére meg kell küldeni. (fax: 06 (1) ) 5. Névjegyzék elkészítése és továbbvezetése, a nyomtatványok előállítása Időközi választás esetén a HVI vezető feladata, hogy gondoskodjon a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről, valamint (az időközi főpolgármester-választás kivételével, amikor e feladatokat a Fővárosi Választási Iroda látja el) az ajánlószelvények, a szavazólapok és a választáshoz kapcsolódó nyomtatványok előállításáról. A Ve a szerint a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) adatai és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása (NESZA) alapján szavazókörönként összeállítja a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékét, és azon a változásokat átvezeti. A Vhr. 14. (1) bekezdés f) pontja értelmében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) biztosítja a HVI vezetője részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítő elkészítéséhez, továbbá a névjegyzék továbbvezetéséhez. A Ve. 14. (4) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője a névjegyzék, az értesítők és az ajánlószelvények technikai elkészítésével megbízhat másik helyi választási irodát, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet. Amennyiben a HVI a KEKKH-t megbízza, a KEKKH önállóan vagy a megyei kormányhivatal közreműködésével gondoskodik a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről és borítékolásáról [Vhr. 14. (1) g) pont]. A névjegyzéken bekövetkező változásokat a HVI vezetője folyamatosan vezeti a szavazást megelőző második napon 16 óráig. Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszer nem kerül igénybevételre az időközi választás során [Vhr. 40. (1) a) pontja] a névjegyzék továbbvezetése manuálisan vagy számítógép segítségével történhet: 12 A névjegyzék manuális továbbvezetése esetén a névjegyzéket 2 példányban kell elkészíteni, melyek közül csak az egyik tartalmazza a választópolgárok személyi

15 azonosítóját. A közszemlére tételre a névjegyzék azon példánya szolgál, amelyiken nem szerepel a személyi azonosító. A közszemlére tett névjegyzéket a kampánycélú adatszolgáltatásra tekintettel meg kell őrizni, hogy arról a későbbiekben másolatot lehessen készíteni. Továbbvezetni a választópolgárok személyi azonosítóját tartalmazó példányt kell, amely a névjegyzékzárást követően a szavazókörbe kerül. Számítógépes továbbvezetés esetén a közszemlére tételhez a névjegyzéket 1 példányban szükséges kinyomtatni, amelyen a személyi azonosító nem szerepel. A kampánycélú adatszolgáltatásra tekintettel a közszemlére tett névjegyzéket meg kell őrizni, hogy arról másolatot lehessen készíteni. A szavazókörbe a számítógépen továbbvezetett és a névjegyzékzáráskor kinyomtatott névjegyzék kerül. A HVI vezetője a személyi adatokban és lakcímekben bekövetkezett változásokat az SZL alapján vezeti tovább a névjegyzéken. A KEKKH a névjegyzék elkészítéséhez a HVI vezetőjének írásbeli kérelmére NESZA jegyzéket, a szavazás napját megelőző 5 nappal pedig pótjegyzéket biztosít. A szavazólapok előállításáról a HVI vezetője, időközi főpolgármester-választáson a TVI vezetője gondoskodik. A szavazólapok mintáit az 1. melléklet tartalmazza: egyéni listás képviselő-választás szavazólap mintája [Ve. 4. melléklet], egyéni választókerületi képviselő-választás szavazólap mintája [Ve. 5. melléklet], polgármester- és főpolgármester választás szavazólap mintája [Ve. 6. melléklet]. A HVI főpolgármester-választás esetén az FVI vezetője gondoskodik a szavazólap mintájának elkészítéséről, azt a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), illetőleg a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) ülésére terjeszti jóváhagyásra, majd gondoskodik a HVB által jóváhagyott szavazólapok előállításáról. 6. NESZA jegyzék igénylése A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet rendelkezik. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve, a KEKKH kezeli a választójoggal nem rendelkező személyek adatait. Időközi helyi önkormányzati választások esetén a KEKKH adatszolgáltatást hivatalból nem, csak írásos kérelem alapján teljesít a választási irodák részére. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő szerv nevét, az igényelt adatok felhasználásának célját, jogalapját, a választás helyét, időpontját. 13

16 A kérelmet a TVI egyidejű értesítése mellett a következő címre kell megküldeni: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály 1094 Budapest, Balázs Béla u Budapest Pf. 81. tel: 06 (1) fax: 06 (1) Az adatszolgáltatást a Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály engedélyezi, és azt a Szolgáltatási Osztály teljesíti. A kezelő szerv a nyilvántartás adatait az igénybejelentésnek megfelelően, az igénybejelentés megérkezését követő öt napon belül jegyzéken, mágneses adathordozón vagy táv-adatfeldolgozó hálózaton, a megyei / fővárosi kormányhivatalon keresztül vagy közvetlenül továbbítja az igénybejelentő szerv részére. A NESZA jegyzék különösen védett személyes adatokat tartalmaz, így faxon, ben továbbítani nem lehet! Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adatok időben a HVI rendelkezésére álljanak, így célszerű azt mielőbb megrendelni. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásából a kezelő szerv az időközi választásokhoz kétszer szolgáltat adatot: Először: a névjegyzék összeállításával egy időben, a névjegyzék kifüggesztését, az értesítő és ajánlószelvények kiküldését megelőzően, a választás napját megelőző nap között; Másodszor: a nyilvántartás adataiban az első adatátadást követően bekövetkezett változásokat a szavazás napját megelőző harmadik napig pótjegyzéken közlik. A NESZA jegyzéket írásban csak egyszer kell igényelni, a kezelő szerv a második adatszolgáltatás automatikusan teljesíti. A HVI vezetője az illetékességi területén a névjegyzék elkészítése után lakóhelyet létesítő polgár választójogát közvetlenül a KEKKH útján ellenőrzi. A választójog ellenőrzését írásban kell kérni, a beköltözők nevének és személyi azonosítójának megküldésével. 7. Jegyzőkönyvek kiállítása és továbbítása 7.1. Jegyzőkönyvek típusai A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét, amelyről jegyzőkönyvet állít ki. A HVB 14

17 (főpolgármester-választás esetén az FVB) a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét, melyet szintén jegyzőkönyvben rögzít. Egy szavazókörös település esetén: Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 21. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni]. Egy szavazókörös településen külön eredmény jegyzőkönyvet nem kell kitölteni! Több szavazókörös település esetén: a) vagy ennél kevesebb lakosú település Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 21. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni], Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 25. minta], Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 26. minta]. b) nél több lakosú település Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 22. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni], Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 25. minta], Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 27. minta]. Amennyiben az egyéni választókerületi képviselő-választás csak egy szavazókört érint, az eltérő választási bizottsági hatáskör miatt akkor is külön szavazóköri és eredményjegyzőkönyvet kell kiállítani. Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról [Vhr. Melléklet 28. minta], A kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról szóló jegyzőkönyvet a képviselő-testület feloszlása vagy feloszlatása miatt megtartott választáson kell kiállítani. (Az időközi egyéni választókerületi képviselő-választás a kompenzációs listáról szerzett mandátumokat nem érinti.) 15

18 Időközi főpolgármester-választás esetén: Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 23. minta az A, B és D oldalát kell kitölteni], Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 29. minta]. A jegyzőkönyveket két példányban kell kiállítani és a választási bizottság jelen levő tagjaival alá kell íratni. Ceruzával jegyzőkönyvet nem lehet kitölteni! Fokozott figyelmet kell fordítani a jegyzőkönyvek adatainak hiánytalan kitöltésére (pl. jelölő szervezet feltüntetése, választás eredményének kitöltése stb.), a számszaki összefüggések, valamint a szükséges aláírások meglétének ellenőrzésére Jegyzőkönyvek továbbítása A HVI vezetője 1. az eredményjegyzőkönyv 1. példányának faxon ( ) történő megküldésével haladéktalanul tájékoztatja az OVI vezetőjét az időközi választás eredményéről. Több szavazókörös település / választókerület esetén csak az eredményjegyzőkönyvet kell faxon megküldeni, 2. a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek eredeti 1. példányát a TVI-hez továbbítja, 3. a szavazást követő 3 napig biztosítja a jegyzőkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd azokat 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén a 90 napot meghaladó elbírálást követően az ügy jogerős lezárása után irattározza. 8. Időközi választások pénzügyi lebonyolítása A Ve. 5. -a értelmében a választások így az időközi helyi önkormányzati választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának költségeit a központi költségvetés biztosítja. Kivétel ez alól, ha a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt kimondja feloszlását, ekkor az időközi választás költségét az önkormányzat viseli [Ötv. 18. (3) bek.]. Az időközi választások költségtérítését a Pür. szabályozza. Az időközi választások pénzügyi lebonyolítására és elszámolására vonatkozó, az általános önkormányzati választásoktól eltérő szabályokat a Pür a összegzi, míg a vonatkozó tételeket és normatívákat a 4. melléklet táblázata tartalmazza (4. melléklet). Az időközi választások pénzügyi fedezetét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) bocsátja a választás lebonyolításában részt vevő helyi és területi szervek rendelkezésére. A választásokkal érintett települések a költségek fedezetét a KIM Választási Főosztályán keresztül igényelhetik a minisztériumtól. 16

19 8.1. A pénzügyi lebonyolítás rendje Az időközi választások pénzügyi lebonyolításának rendje eltér az önkormányzati általános választások költségtérítésének rendjétől. A minisztérium a helyi és területi választási szervek részére az időközi választás költségeinek fedezetét két lépésben biztosítja: 1. A HVI dologi kiadásaira a szavazás napját megelőző 20. munkanapig a Pür. 4. mellékletében foglalt normatívák alapján előleget biztosít. A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH által megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell figyelembe venni. Ezért a HVI vezetője a névjegyzék kézhezvételekor haladéktanul de legkésőbb a névjegyzék közzétételének napján az időközi választás költségtérítésére vonatkozó Adatlapot kitölti (3. melléklet), és faxon megküldi a KIM Választási Főosztályának ( ). A Főosztály a megküldött adatok és normatíva tábla alapján kiszámolja a dologi kiadásokra fordítható pénzügyi előleget és intézkedik átutaltatásáról. Egyidejűleg az előleg utalásáról tájékoztatja a HVI és TVI vezetőjét, és megküldi részükre a pénzügyi előlegről készült tételes kimutatást. 2. A HVI-t és TVI-t megillető személyi juttatások és járulékai, valamint többletköltségek fedezetét a pénzügyi elszámolás elfogadását követően utólag megtéríti. A szavazás napját követő 10 naptári napon belül a HVI vezetője feladattípusú elszámolást készít (5. melléklet) a HVI-t megillető dologi kiadásokról, személyi juttatásokról járulékaikkal együtt és az esetleg felmerülő többletköltségekről a TVI vezetője részére. A TVI a HVI elszámolását ellenőrzi és jóváhagyja. A TVI vezetője a szavazás napját követő 30 naptári napon belül a HVI és a TVI feladattípusú elszámolását (6. melléklet) a Választási Főosztályon keresztül a minisztérium részére kifizetésre felterjeszti. A HVI-t és TVI-t megillető személyi juttatások, azok járulékai és a többletköltségek folyósítására utólag, a pénzügyi elszámolás elfogadását követő 10 banki napon belül kerül sor A költségtérítés rendje A minisztérium a pénzügyi előleget közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzőség esetén a körjegyzőség pénzforgalmi számlaszámára utalja. A HVI-t és a TVI-t megillető utólagos költségtérítés fedezetét szintén közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzőség esetén a körjegyzőség), illetve a fővárosi, megyei önkormányzat hivatala pénzforgalmi számlaszámára utalja a minisztérium. A TVI a HVI vezető díját járulékaival együtt a HVI pénzforgalmi számlaszámára továbbutalja. 17

20 18

21 IV. MELLÉKLETEK 19

22 1. sz. melléklet: az időközi választásokon alkalmazásra kerülő szavazólap minták A helyi önkormányzati választás egyéni listás szavazólapjának mintája Ve. 4. melléklet SZAVAZÓLAP Helyi önkormányzati képviselők választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve) Érvényesen szavazni legfeljebb. jelöltre lehet! (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) A jelöltekre szavazni a nevük melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet, valamint a kissebség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.) 20

23 Ve. 5. melléklet A helyi önkormányzati választás egyéni választókerületi szavazólapjának mintája SZAVAZÓLAP Helyi önkormányzati képviselő választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve).. számú választókerület Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! (jelölt neve) Ο (jelölő szervezet neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet, valamint a kissebség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.) 21

24 Ve. 6. melléklet A polgármester-, illetve főpolgármester-választás szavazólapjának mintája SZAVAZÓLAP Polgármester/Főpolgármester választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve) Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.) 22

25 2. sz. melléklet: az időközi választásokon alkalmazott jegyzőkönyvek mintája Vhr. Melléklet 21. minta Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 23

26 24

27 25

28 26

29 Vhr. Melléklet 22. minta Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 27

30 28

31 29

32 30

33 Vhr. Melléklet 23. minta Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve 31

34 32

35 33

36 34

37 Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről Vhr. Melléklet 25. minta 35

38 36

39 Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről Vhr. Melléklet 26. minta 37

40 38

41 39

42 Vhr. Melléklet 27. minta Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről 40

43 41

44 Vhr. Melléklet 28. minta Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról 42

45 43

46 44

47 Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről Vhr. Melléklet 29. minta 45

48 46

49 Adatlap az időközi választás költségtérítésének bejelentéséhez 3. melléklet KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Választási Főosztály FIGYELEM! az adatlapot a (06-1) számra kell faxolni A D A T L A P az időközi helyi önkormányzati választás költségtérítésének bejelentéséhez Megye megnevezése: Település neve: EVK sorszáma: Körjegyzőségi székhelytelepülés neve: A választás típusa: A választás kitűzésének oka: A megüresedett képviselői helyek száma: A választás kitűzésének időpontja: A szavazás napja: A választással érintett szavazókörök száma és sorszáma: A választással érintett település / egyéni választókerület lakosság száma: A választással érintett település / egyéni választókerület választópolgár száma: Ha megilleti a települést a költségtérítés, akkor a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzőség esetén a körjegyzőség pénzforgalmi számlaszáma: Dátum:... HVI vezető aláírása PH 1051 Budapest, Arany János utca. 25.; 1357 Budapest, Pf

50 4. melléklet Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák [Pür. 4. melléklet] Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák 48

51 49

52 Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI / OEVI [Pür. 5. melléklet] 5. melléklet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati képviselők.. évi választása Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI / OEVI 50

53 51

54 Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI [Pür. 6. melléklet] 6. melléklet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati képviselők.. évi választása Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI 52

55 53

56 Címjegyzék ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA és ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Honlap: ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA dr. Sári Miklós Országos Választási Iroda vezetője 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Pf. 2. tel.: 06 (1) fax.: 06 (1) KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM VÁLASZTÁSI FŐOSZTÁLY Zubor András Pál főosztályvezető 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Pf. 2. tel.: 06 (1) fax.: 06 (1) KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY dr. Seres József főosztályvezető 1094 Budapest, Balázs Béla u Budapest Pf. 81. tel: 06 (1) fax: 06 (1)

IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 152. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA 2 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 152. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

Időközi helyi önkormányzati választás

Időközi helyi önkormányzati választás 1. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák Kód Jogcím Normatíva (Ft) HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 1. Dologi kiadások 1.01. Hirdetmény és

Részletesebben

25/2006. (V. 5.) BM rendelet

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 25/2006. (V. 5.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 179/1. SEGÉDLET. a jegyzők részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 179/1. SEGÉDLET. a jegyzők részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához VÁLASZTÁSI FÜZETEK 179/1. SEGÉDLET a jegyzők részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához (módosított változat) KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Kivonat a választási eljárásról szóló évi C. törvényből. XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Kivonat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényből XII/A. Fejezet A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 115/B. Az I-X. fejezet - a külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(III.29.)Kt. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 1 A rendelet hiteléül: Maglód, 2009. január 20. Margruber János jegyző

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 16., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 16., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 16., péntek 120. szám Tartalomjegyzék 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 2/2010. (VII. 16.) BJE határozat 1/2010.

Részletesebben

Kisebbségi önkormányzati választások 2006/2007

Kisebbségi önkormányzati választások 2006/2007 Kisebbségi önkormányzati választások 2006/2007 a Barátság melléklete Mayer Éva összeállítása 2006. június 15. Kérdések és válaszok III. Dr. Buzál A ila jogász válaszol Több kérdés érkezett a kisebbségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 176. TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi szervezetek részére a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

II. fejezet A választók nyilvántartása

II. fejezet A választók nyilvántartása 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról I. fejezet A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja. (2) A választópolgár

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4/2002.(III.27.) Rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( továbbiakban Ötv.)

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006.(XI.30.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006.(XI.30.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2006.(XI.30.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 12 /2001. ( IV.23. ) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 7. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VIII.3.) számú rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény / továbbiakban:

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl 2 Rezi Község

Részletesebben

Az időközi és megismételt választások pénzügyi feladatai

Az időközi és megismételt választások pénzügyi feladatai Az időközi és megismételt választások pénzügyi feladatai Tematika: - Szabályozások - Ellenőrzések tapasztalatai - Támogatások - Elszámolások 1 Szabályozások - Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet

5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter..../2016. (...) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter..../2016. (...) IM rendelete Az igazságügyi miniszter.../2016. (...) IM rendelete az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről A népszavazás kezdeményezéséről, az európai

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004. (II. 25.) ÖKT. számú rendeletével módosított 25/2001. (XI. 30.) ÖKT. számú r e n d e l e t e

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004. (II. 25.) ÖKT. számú rendeletével módosított 25/2001. (XI. 30.) ÖKT. számú r e n d e l e t e Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2004. (II. 25.) ÖKT. számú rendeletével módosított 25/2001. (XI. 30.) ÖKT. számú r e n d e l e t e a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM

13/2014. (III. 10.) KIM 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2017. évi 1. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült a Helyi Választási Bizottság 2017. február 2-án 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Budapest

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről?

Népszavazás Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Népszavazás 2016. Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok ELŐKÉSZÜLETEK: Meddig érkezik meg az értesítő a névjegyzékbevételről? Azt a választópolgárt, aki legkésőbb a szavazás napját megelőző ötvennyolcadik

Részletesebben

Magyar joganyagok - 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet - az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről1. oldal

Magyar joganyagok - 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet - az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről1. oldal Magyar joganyagok - 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet - az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről1. oldal 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazások költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 1 / 22 2014.02.13. 14:22 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási

Részletesebben

A belügyminiszter 15/1998. (III. 20.) BM rendelete a választási költségek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl

A belügyminiszter 15/1998. (III. 20.) BM rendelete a választási költségek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl A belügyminiszter 15/1998. (III. 20.) BM rendelete a választási költségek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

V é g z é s t. A bíróság a kérelmezett 2/2010. (I.18.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

V é g z é s t. A bíróság a kérelmezett 2/2010. (I.18.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Bíróság 14.Kpk. 45084/2010/2. A bíróság a Dr.T.által képviselt K kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052. Budapest, Városház u. 9-11.) kérelmezett ellen választási ügyben hozott határozat

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos választójogi törvény évi XXXIV. törvény

Hatályos választójogi törvény évi XXXIV. törvény Hatályos választójogi törvény 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról ELSŐ RÉSZ A VÁLASZTÓJOG 1. A választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos. 2. (1) A

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II.

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II. IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2017. 03. 02-án 8.30 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

A Szendrői Helyi Választási Bizottság

A Szendrői Helyi Választási Bizottság A Szendrői Helyi Választási Bizottság...j~.2014. (x.!~l)határozata A Szendrői Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IX.18.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IX.18.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IX.18.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben

32/2006.(VI.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

32/2006.(VI.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 28/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet által módosított 32/2006.(VI.21.) rendelete

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr.

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás HVI vezetők oktatása Előadó: dr. KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA Tatabánya, Fő tér 4. sz. EP választás 2014. HVI vezetők oktatása Előadó: dr. Péntek Péter KEM TVI vezető 1 Még meg sem született az OGY választás eredménye,

Részletesebben