IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK"

Átírás

1 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

2

3 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Budapest, 2011.

4 A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. SÁRI MIKLÓS az Országos Választási Iroda vezetője Összeállította: Drozdják Judit Lektorálta: dr. Berta Zsolt dr. Mucsi Tamás dr. Péteri Attila Zubor András Pál Nyomdai előkészítés: Ladikné Szabó Marianna ISSN:

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó... 5 II. Vonatkozó jogszabályok jegyzéke... 7 III. Időközi helyi önkormányzati választások Időközi választás kitűzésének okai Időközi választás kitűzése Választójogosultság A választójog gyakorlása Igazolással szavazás Választójog a megismételt szavazáson Választókerületek Névjegyzék elkészítése és továbbvezetése, a nyomtatványok előállítása NESZA jegyzék igénylése Jegyzőkönyvek kiállítása és továbbítása Jegyzőkönyvek típusai Jegyzőkönyvek továbbítása Időközi választások pénzügyi lebonyolítása A pénzügyi lebonyolítás rendje A költségtérítés rendje IV. Mellékletek

6 4

7 I. ELŐSZÓ Évente időközi választásra kerül sor Magyarországon. Bár főszabályként az időközi választáson az általános választások szabályait kell alkalmazni, az időközi választások lebonyolítása több ponton eltér az általános rendelkezésektől. Jelen választási füzetünkben elsősorban a választás megszervezése és lebonyolítása szempontjából kiemelkedően fontos pontokat kívántuk kiemelni, gyors segítséget, útmutatást nyújtva ezzel a helyi választási irodáknak. Remélem összefoglalónk hathatós segítséget nyújt majd munkájuk során! Budapest, február dr. Sári Miklós az Országos Választási Iroda vezetője 5

8 6

9 II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.) évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.) évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.) 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról (Vhr.) 7/2010. (VII.21.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről (Pür.) 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről 10/1998. (II. 20.) BM rendelet a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 7

10 8

11 III. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Az időközi választásra a jogszabályokban foglalt eltérésekkel az általános választás szabályait kell alkalmazni. A helyi választási irodák munkájának segítése érdekében összefoglaltuk az időközi választás lebonyolításához szükséges legfontosabb tudnivalókat és egyúttal kihangsúlyoztuk az általános eljárástól való eltéréseket. 1. Időközi választás kitűzésének okai Az időközi választások kitűzésének okait az Övjt. határozza meg az alábbiak szerint. Időközi választást kell kitűzni ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott (a feloszlatás és feloszlás a polgármester megbízatását is megszünteti) a polgármesteri (főpolgármesteri) mandátum betöltésére, ha a polgármester-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, a polgármester-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy a polgármester megbízatása megszűnt, a vagy ennél kevesebb lakosú településen, ha a képviselő-választáson kevesebb jelölt indult, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor a választás nem tartható meg, az összes helyre időközi választást kell kitűzni), a képviselő-választáson kevesebb képviselőt választottak meg, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni), a képviselők száma a megválasztható képviselő-testületi tagok számának több mint a fele alá csökkent, és az egyéni listán nincsenek már jelöltek, akik a megüresedett helyeket betöltenék (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni), a nél több lakosú településen az egyéni választókerületben, ha az egyéni választókerületi képviselő-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, az egyéni választókerületi képviselő-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnt. 9

12 Települési kisebbségi önkormányzat megszűnése esetén nem tartható időközi választás, a következő általános kisebbségi önkormányzati választásig nem működik a településen kisebbségi önkormányzat. 2. Időközi választás kitűzése Az időközi helyi önkormányzati választás kitűzésének eljárási határidőit a Ve. a következőképpen szabályozza. Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást: a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre; a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása esetén három hónapon belülre kell kitűzni. A helyi önkormányzatok zavartalan működésének fenntartása érdekében a jogszabályok különböző tilalmi időszakokat rendelnek el az időközi választások lehetséges lebonyolítására vonatkozóan, így nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között [Ve (1) bekezdés]; nem mondható ki a képviselő-testület feloszlása a választást követő hat hónapon belül, illetőleg az általános önkormányzati választásokat megelőző év október 1. napját követően [Ötv. 18. (3) bekezdés harmadik mondata]. A választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra. Az időközi választás kitűzéséről a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul tájékoztatja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetőjét a választást kitűző határozat faxon való megküldésével (fax: 06(1) ). Ha a szavazást a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti, az ismétlés időpontját a megismételtetett szavazást követő 30 napon belülre kell kitűzni [Ve. 4. (2) bekezdés]. 10

13 3. Választójogosultság 3.1. A választójog gyakorlása A választópolgár választójogát bejelentett lakóhelyén gyakorolhatja. A bejelentett lakcím meghatározza, hogy mely választókerület mely szavazókörének névjegyzékére veszik fel a választópolgárt. Az a személy gyakorolhatja választójogát az időközi helyi önkormányzati választáson, aki a választással érintett választókerületben (a településen, illetve az egyéni választókerületben) lakóhellyel, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik. Amennyiben a választópolgár nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, de bejelentett tartózkodási hellyel igen, lakcímének a tartózkodási helyét kell tekinteni. Az a személy, aki az időközi választással érintett településen ugyan érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, de bejelentett lakóhelye másik településen van, nem vehető fel a névjegyzékre. Az a személy, akinek sem érvényes lakóhelye, sem érvényes tartózkodási helye nincs, de az adott településen településszintű lakcímmel rendelkezik, a vagy annál kevesebb lakosú településen választójogosult az időközi választáson is. A nél több lakosú település időközi választásán azonban csak az esetben választójogosult, ha az időközi választásra abban az egyéni választókerületben kerül sor, amelyben az általános önkormányzati választáson is szavazhattak a települési szintű lakcímmel rendelkező személyek Igazolással szavazás A lakóhelyen történő szavazás alól kivétel az igazolással szavazás. Időközi választás esetén igazolással csak az szavazhat, akinek a lakóhelye és tartózkodási helye egyaránt a választással érintett választókerület (település, egyéni választókerület) területén belül található. Az igazolással szavazás feltétele, hogy a választópolgár lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig létesítette a tartózkodási helyet, amely a szavazás napján is érvényes Választójog a megismételt szavazáson Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint (8/2010. OVB állásfoglalás) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során, a megismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, a) akik a megismételtetett szavazáson választójoggal rendelkeztek, és azóta választójoguk vagy az adott szavazókör területén lévő lakcímük nem szűnt meg, és b) akik a megismételtetett és a megismételt szavazás napja között választójogosulttá váltak. A Testület álláspontja szerint a választójog egyenlősége alkotmányos elvének, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének az felel meg, ha nem kerülnek fel a névjegyzékre azok a választópolgárok, akik a megismételtetett szavazást követően lakcímet változtatnak. 11

14 4. Választókerületek A Ve a szerint az általános választások között bekövetkező népességváltozás nem érinti a megválasztható képviselők számát, valamint a nél több lakosú településen kialakított választókerületek számát, sorszámát és területét, így ezeket a megelőző általános önkormányzati választáshoz képest nem lehet megváltoztatni. A változtatási tilalom azonban nem érinti a szavazókörök kialakítását, amelynek során a Ve. 10. (1) bekezdése szerint kell eljárni. A nél több lakosú településen a települési szintű lakcímmel rendelkezők részére ugyanazon választókerületben kell kijelölni a szavazókört, mint a megelőző általános választáson, kivéve, ha az időközi választás az egész településre kiterjed (a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása miatti időközi választás, illetőleg csak időközi polgármester-választás esetén). Az erre a célra kijelölt szavazókör címét a választás kitűzését követő 4. napig az Országos Választási Iroda részére meg kell küldeni. (fax: 06 (1) ) 5. Névjegyzék elkészítése és továbbvezetése, a nyomtatványok előállítása Időközi választás esetén a HVI vezető feladata, hogy gondoskodjon a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről, valamint (az időközi főpolgármester-választás kivételével, amikor e feladatokat a Fővárosi Választási Iroda látja el) az ajánlószelvények, a szavazólapok és a választáshoz kapcsolódó nyomtatványok előállításáról. A Ve a szerint a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) adatai és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása (NESZA) alapján szavazókörönként összeállítja a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékét, és azon a változásokat átvezeti. A Vhr. 14. (1) bekezdés f) pontja értelmében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) biztosítja a HVI vezetője részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítő elkészítéséhez, továbbá a névjegyzék továbbvezetéséhez. A Ve. 14. (4) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője a névjegyzék, az értesítők és az ajánlószelvények technikai elkészítésével megbízhat másik helyi választási irodát, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet. Amennyiben a HVI a KEKKH-t megbízza, a KEKKH önállóan vagy a megyei kormányhivatal közreműködésével gondoskodik a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről és borítékolásáról [Vhr. 14. (1) g) pont]. A névjegyzéken bekövetkező változásokat a HVI vezetője folyamatosan vezeti a szavazást megelőző második napon 16 óráig. Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszer nem kerül igénybevételre az időközi választás során [Vhr. 40. (1) a) pontja] a névjegyzék továbbvezetése manuálisan vagy számítógép segítségével történhet: 12 A névjegyzék manuális továbbvezetése esetén a névjegyzéket 2 példányban kell elkészíteni, melyek közül csak az egyik tartalmazza a választópolgárok személyi

15 azonosítóját. A közszemlére tételre a névjegyzék azon példánya szolgál, amelyiken nem szerepel a személyi azonosító. A közszemlére tett névjegyzéket a kampánycélú adatszolgáltatásra tekintettel meg kell őrizni, hogy arról a későbbiekben másolatot lehessen készíteni. Továbbvezetni a választópolgárok személyi azonosítóját tartalmazó példányt kell, amely a névjegyzékzárást követően a szavazókörbe kerül. Számítógépes továbbvezetés esetén a közszemlére tételhez a névjegyzéket 1 példányban szükséges kinyomtatni, amelyen a személyi azonosító nem szerepel. A kampánycélú adatszolgáltatásra tekintettel a közszemlére tett névjegyzéket meg kell őrizni, hogy arról másolatot lehessen készíteni. A szavazókörbe a számítógépen továbbvezetett és a névjegyzékzáráskor kinyomtatott névjegyzék kerül. A HVI vezetője a személyi adatokban és lakcímekben bekövetkezett változásokat az SZL alapján vezeti tovább a névjegyzéken. A KEKKH a névjegyzék elkészítéséhez a HVI vezetőjének írásbeli kérelmére NESZA jegyzéket, a szavazás napját megelőző 5 nappal pedig pótjegyzéket biztosít. A szavazólapok előállításáról a HVI vezetője, időközi főpolgármester-választáson a TVI vezetője gondoskodik. A szavazólapok mintáit az 1. melléklet tartalmazza: egyéni listás képviselő-választás szavazólap mintája [Ve. 4. melléklet], egyéni választókerületi képviselő-választás szavazólap mintája [Ve. 5. melléklet], polgármester- és főpolgármester választás szavazólap mintája [Ve. 6. melléklet]. A HVI főpolgármester-választás esetén az FVI vezetője gondoskodik a szavazólap mintájának elkészítéséről, azt a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), illetőleg a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) ülésére terjeszti jóváhagyásra, majd gondoskodik a HVB által jóváhagyott szavazólapok előállításáról. 6. NESZA jegyzék igénylése A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet rendelkezik. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve, a KEKKH kezeli a választójoggal nem rendelkező személyek adatait. Időközi helyi önkormányzati választások esetén a KEKKH adatszolgáltatást hivatalból nem, csak írásos kérelem alapján teljesít a választási irodák részére. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő szerv nevét, az igényelt adatok felhasználásának célját, jogalapját, a választás helyét, időpontját. 13

16 A kérelmet a TVI egyidejű értesítése mellett a következő címre kell megküldeni: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály 1094 Budapest, Balázs Béla u Budapest Pf. 81. tel: 06 (1) fax: 06 (1) Az adatszolgáltatást a Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály engedélyezi, és azt a Szolgáltatási Osztály teljesíti. A kezelő szerv a nyilvántartás adatait az igénybejelentésnek megfelelően, az igénybejelentés megérkezését követő öt napon belül jegyzéken, mágneses adathordozón vagy táv-adatfeldolgozó hálózaton, a megyei / fővárosi kormányhivatalon keresztül vagy közvetlenül továbbítja az igénybejelentő szerv részére. A NESZA jegyzék különösen védett személyes adatokat tartalmaz, így faxon, ben továbbítani nem lehet! Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adatok időben a HVI rendelkezésére álljanak, így célszerű azt mielőbb megrendelni. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásából a kezelő szerv az időközi választásokhoz kétszer szolgáltat adatot: Először: a névjegyzék összeállításával egy időben, a névjegyzék kifüggesztését, az értesítő és ajánlószelvények kiküldését megelőzően, a választás napját megelőző nap között; Másodszor: a nyilvántartás adataiban az első adatátadást követően bekövetkezett változásokat a szavazás napját megelőző harmadik napig pótjegyzéken közlik. A NESZA jegyzéket írásban csak egyszer kell igényelni, a kezelő szerv a második adatszolgáltatás automatikusan teljesíti. A HVI vezetője az illetékességi területén a névjegyzék elkészítése után lakóhelyet létesítő polgár választójogát közvetlenül a KEKKH útján ellenőrzi. A választójog ellenőrzését írásban kell kérni, a beköltözők nevének és személyi azonosítójának megküldésével. 7. Jegyzőkönyvek kiállítása és továbbítása 7.1. Jegyzőkönyvek típusai A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét, amelyről jegyzőkönyvet állít ki. A HVB 14

17 (főpolgármester-választás esetén az FVB) a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét, melyet szintén jegyzőkönyvben rögzít. Egy szavazókörös település esetén: Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 21. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni]. Egy szavazókörös településen külön eredmény jegyzőkönyvet nem kell kitölteni! Több szavazókörös település esetén: a) vagy ennél kevesebb lakosú település Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 21. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni], Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 25. minta], Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 26. minta]. b) nél több lakosú település Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 22. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni], Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 25. minta], Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 27. minta]. Amennyiben az egyéni választókerületi képviselő-választás csak egy szavazókört érint, az eltérő választási bizottsági hatáskör miatt akkor is külön szavazóköri és eredményjegyzőkönyvet kell kiállítani. Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról [Vhr. Melléklet 28. minta], A kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról szóló jegyzőkönyvet a képviselő-testület feloszlása vagy feloszlatása miatt megtartott választáson kell kiállítani. (Az időközi egyéni választókerületi képviselő-választás a kompenzációs listáról szerzett mandátumokat nem érinti.) 15

18 Időközi főpolgármester-választás esetén: Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 23. minta az A, B és D oldalát kell kitölteni], Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 29. minta]. A jegyzőkönyveket két példányban kell kiállítani és a választási bizottság jelen levő tagjaival alá kell íratni. Ceruzával jegyzőkönyvet nem lehet kitölteni! Fokozott figyelmet kell fordítani a jegyzőkönyvek adatainak hiánytalan kitöltésére (pl. jelölő szervezet feltüntetése, választás eredményének kitöltése stb.), a számszaki összefüggések, valamint a szükséges aláírások meglétének ellenőrzésére Jegyzőkönyvek továbbítása A HVI vezetője 1. az eredményjegyzőkönyv 1. példányának faxon ( ) történő megküldésével haladéktalanul tájékoztatja az OVI vezetőjét az időközi választás eredményéről. Több szavazókörös település / választókerület esetén csak az eredményjegyzőkönyvet kell faxon megküldeni, 2. a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek eredeti 1. példányát a TVI-hez továbbítja, 3. a szavazást követő 3 napig biztosítja a jegyzőkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd azokat 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén a 90 napot meghaladó elbírálást követően az ügy jogerős lezárása után irattározza. 8. Időközi választások pénzügyi lebonyolítása A Ve. 5. -a értelmében a választások így az időközi helyi önkormányzati választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának költségeit a központi költségvetés biztosítja. Kivétel ez alól, ha a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt kimondja feloszlását, ekkor az időközi választás költségét az önkormányzat viseli [Ötv. 18. (3) bek.]. Az időközi választások költségtérítését a Pür. szabályozza. Az időközi választások pénzügyi lebonyolítására és elszámolására vonatkozó, az általános önkormányzati választásoktól eltérő szabályokat a Pür a összegzi, míg a vonatkozó tételeket és normatívákat a 4. melléklet táblázata tartalmazza (4. melléklet). Az időközi választások pénzügyi fedezetét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) bocsátja a választás lebonyolításában részt vevő helyi és területi szervek rendelkezésére. A választásokkal érintett települések a költségek fedezetét a KIM Választási Főosztályán keresztül igényelhetik a minisztériumtól. 16

19 8.1. A pénzügyi lebonyolítás rendje Az időközi választások pénzügyi lebonyolításának rendje eltér az önkormányzati általános választások költségtérítésének rendjétől. A minisztérium a helyi és területi választási szervek részére az időközi választás költségeinek fedezetét két lépésben biztosítja: 1. A HVI dologi kiadásaira a szavazás napját megelőző 20. munkanapig a Pür. 4. mellékletében foglalt normatívák alapján előleget biztosít. A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH által megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell figyelembe venni. Ezért a HVI vezetője a névjegyzék kézhezvételekor haladéktanul de legkésőbb a névjegyzék közzétételének napján az időközi választás költségtérítésére vonatkozó Adatlapot kitölti (3. melléklet), és faxon megküldi a KIM Választási Főosztályának ( ). A Főosztály a megküldött adatok és normatíva tábla alapján kiszámolja a dologi kiadásokra fordítható pénzügyi előleget és intézkedik átutaltatásáról. Egyidejűleg az előleg utalásáról tájékoztatja a HVI és TVI vezetőjét, és megküldi részükre a pénzügyi előlegről készült tételes kimutatást. 2. A HVI-t és TVI-t megillető személyi juttatások és járulékai, valamint többletköltségek fedezetét a pénzügyi elszámolás elfogadását követően utólag megtéríti. A szavazás napját követő 10 naptári napon belül a HVI vezetője feladattípusú elszámolást készít (5. melléklet) a HVI-t megillető dologi kiadásokról, személyi juttatásokról járulékaikkal együtt és az esetleg felmerülő többletköltségekről a TVI vezetője részére. A TVI a HVI elszámolását ellenőrzi és jóváhagyja. A TVI vezetője a szavazás napját követő 30 naptári napon belül a HVI és a TVI feladattípusú elszámolását (6. melléklet) a Választási Főosztályon keresztül a minisztérium részére kifizetésre felterjeszti. A HVI-t és TVI-t megillető személyi juttatások, azok járulékai és a többletköltségek folyósítására utólag, a pénzügyi elszámolás elfogadását követő 10 banki napon belül kerül sor A költségtérítés rendje A minisztérium a pénzügyi előleget közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzőség esetén a körjegyzőség pénzforgalmi számlaszámára utalja. A HVI-t és a TVI-t megillető utólagos költségtérítés fedezetét szintén közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzőség esetén a körjegyzőség), illetve a fővárosi, megyei önkormányzat hivatala pénzforgalmi számlaszámára utalja a minisztérium. A TVI a HVI vezető díját járulékaival együtt a HVI pénzforgalmi számlaszámára továbbutalja. 17

20 18

21 IV. MELLÉKLETEK 19

22 1. sz. melléklet: az időközi választásokon alkalmazásra kerülő szavazólap minták A helyi önkormányzati választás egyéni listás szavazólapjának mintája Ve. 4. melléklet SZAVAZÓLAP Helyi önkormányzati képviselők választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve) Érvényesen szavazni legfeljebb. jelöltre lehet! (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) A jelöltekre szavazni a nevük melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet, valamint a kissebség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.) 20

23 Ve. 5. melléklet A helyi önkormányzati választás egyéni választókerületi szavazólapjának mintája SZAVAZÓLAP Helyi önkormányzati képviselő választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve).. számú választókerület Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! (jelölt neve) Ο (jelölő szervezet neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet, valamint a kissebség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.) 21

24 Ve. 6. melléklet A polgármester-, illetve főpolgármester-választás szavazólapjának mintája SZAVAZÓLAP Polgármester/Főpolgármester választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve) Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.) 22

25 2. sz. melléklet: az időközi választásokon alkalmazott jegyzőkönyvek mintája Vhr. Melléklet 21. minta Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 23

26 24

27 25

28 26

29 Vhr. Melléklet 22. minta Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 27

30 28

31 29

32 30

33 Vhr. Melléklet 23. minta Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve 31

34 32

35 33

36 34

37 Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről Vhr. Melléklet 25. minta 35

38 36

39 Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről Vhr. Melléklet 26. minta 37

40 38

41 39

42 Vhr. Melléklet 27. minta Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről 40

43 41

44 Vhr. Melléklet 28. minta Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról 42

45 43

46 44

47 Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről Vhr. Melléklet 29. minta 45

48 46

49 Adatlap az időközi választás költségtérítésének bejelentéséhez 3. melléklet KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Választási Főosztály FIGYELEM! az adatlapot a (06-1) számra kell faxolni A D A T L A P az időközi helyi önkormányzati választás költségtérítésének bejelentéséhez Megye megnevezése: Település neve: EVK sorszáma: Körjegyzőségi székhelytelepülés neve: A választás típusa: A választás kitűzésének oka: A megüresedett képviselői helyek száma: A választás kitűzésének időpontja: A szavazás napja: A választással érintett szavazókörök száma és sorszáma: A választással érintett település / egyéni választókerület lakosság száma: A választással érintett település / egyéni választókerület választópolgár száma: Ha megilleti a települést a költségtérítés, akkor a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzőség esetén a körjegyzőség pénzforgalmi számlaszáma: Dátum:... HVI vezető aláírása PH 1051 Budapest, Arany János utca. 25.; 1357 Budapest, Pf

50 4. melléklet Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák [Pür. 4. melléklet] Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák 48

51 49

52 Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI / OEVI [Pür. 5. melléklet] 5. melléklet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati képviselők.. évi választása Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI / OEVI 50

53 51

54 Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI [Pür. 6. melléklet] 6. melléklet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati képviselők.. évi választása Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI 52

55 53

56 Címjegyzék ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA és ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Honlap: ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA dr. Sári Miklós Országos Választási Iroda vezetője 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Pf. 2. tel.: 06 (1) fax.: 06 (1) KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM VÁLASZTÁSI FŐOSZTÁLY Zubor András Pál főosztályvezető 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Pf. 2. tel.: 06 (1) fax.: 06 (1) KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY dr. Seres József főosztályvezető 1094 Budapest, Balázs Béla u Budapest Pf. 81. tel: 06 (1) fax: 06 (1)

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

Időközi helyi önkormányzati választás

Időközi helyi önkormányzati választás 1. melléklet a 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák Kód Jogcím Normatíva (Ft) HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 1. Dologi kiadások 1.01. Hirdetmény és

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 179/1. SEGÉDLET. a jegyzők részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 179/1. SEGÉDLET. a jegyzők részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához VÁLASZTÁSI FÜZETEK 179/1. SEGÉDLET a jegyzők részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához (módosított változat) KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 16., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 16., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 16., péntek 120. szám Tartalomjegyzék 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 2/2010. (VII. 16.) BJE határozat 1/2010.

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 7. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 1 / 22 2014.02.13. 14:22 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) az általános választásokon, az időközi választásokon, valamint

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben a Magyar

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA II. kötet BELÜGYMINISZTÉRUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 109. AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JOGGYAKORLATA 2002.

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET. a jegyzők felkészüléséhez az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET. a jegyzők felkészüléséhez az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez az országgyűlési képviselők 2010. évi választásán ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 164. SEGÉDLET a jegyzők

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok és a jegyzőkönyvvezetők részére az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

29/2006. (V. 30.) BM rendelet

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. oldal 29/2006. (V. 30.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 2006 októberében az eddigiektől eltérően fogunk kisebbségi önkormányzatokat vá- lasztani: egyidő ben a helyhatósági választásokkal, de más szavazófülkében. Nem lesznek független jelöltek,

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán

SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán VÁLASZTÁSI FÜZETEK 172. SEGÉDLET a jegyzők felkészüléséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 1 2013.12.11. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata

Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 31. (3) bekezdés b) pontja és a Magyar Kormánytisztviselői Kar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A V Á L A S Z T Á S I E L J Á R Á S R Ó L

A V Á L A S Z T Á S I E L J Á R Á S R Ó L 1 9 9 7. É V I C. T Ö R V É N Y A V Á L A S Z T Á S I E L J Á R Á S R Ó L A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos. Annak érdekében, hogy

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

T/16775. számú. törvényjavaslat. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16775. számú törvényjavaslat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2005. június 2 2005. évi..

Részletesebben

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014 Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások 2014 - szabályozás és határidők - Tartalomjegyzék Önkormányzati választási rendszer 4 Választási szervek 23 Jogorvoslatok 28 Választási határidők 38 A választást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633 Telefax: (46) 352-525 II-1099-2/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásáról Budapest, 2006. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője:

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata Sződ község területén a 2014. évi helyhatósági választásokon alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

7/2003. (III. 14.) BM rendelet

7/2003. (III. 14.) BM rendelet 6. Mellékletek: 6.1 A belügyminiszter 7/2003. (III. 14.) BM rendelete, 7/2003. (III. 14.) BM rendelet a 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről,

Részletesebben

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 145. TÁJÉKOZTATÓ a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK 1. melléklet CSPRTALKTÓ KÁRTYÁK ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben