IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK"

Átírás

1 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

2

3 VÁLASZTÁSI FÜZETEK 177. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Budapest, 2011.

4 A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. SÁRI MIKLÓS az Országos Választási Iroda vezetője Összeállította: Drozdják Judit Lektorálta: dr. Berta Zsolt dr. Mucsi Tamás dr. Péteri Attila Zubor András Pál Nyomdai előkészítés: Ladikné Szabó Marianna ISSN:

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó... 5 II. Vonatkozó jogszabályok jegyzéke... 7 III. Időközi helyi önkormányzati választások Időközi választás kitűzésének okai Időközi választás kitűzése Választójogosultság A választójog gyakorlása Igazolással szavazás Választójog a megismételt szavazáson Választókerületek Névjegyzék elkészítése és továbbvezetése, a nyomtatványok előállítása NESZA jegyzék igénylése Jegyzőkönyvek kiállítása és továbbítása Jegyzőkönyvek típusai Jegyzőkönyvek továbbítása Időközi választások pénzügyi lebonyolítása A pénzügyi lebonyolítás rendje A költségtérítés rendje IV. Mellékletek

6 4

7 I. ELŐSZÓ Évente időközi választásra kerül sor Magyarországon. Bár főszabályként az időközi választáson az általános választások szabályait kell alkalmazni, az időközi választások lebonyolítása több ponton eltér az általános rendelkezésektől. Jelen választási füzetünkben elsősorban a választás megszervezése és lebonyolítása szempontjából kiemelkedően fontos pontokat kívántuk kiemelni, gyors segítséget, útmutatást nyújtva ezzel a helyi választási irodáknak. Remélem összefoglalónk hathatós segítséget nyújt majd munkájuk során! Budapest, február dr. Sári Miklós az Országos Választási Iroda vezetője 5

8 6

9 II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.) évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.) évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.) 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról (Vhr.) 7/2010. (VII.21.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről (Pür.) 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről 10/1998. (II. 20.) BM rendelet a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 7

10 8

11 III. IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK Az időközi választásra a jogszabályokban foglalt eltérésekkel az általános választás szabályait kell alkalmazni. A helyi választási irodák munkájának segítése érdekében összefoglaltuk az időközi választás lebonyolításához szükséges legfontosabb tudnivalókat és egyúttal kihangsúlyoztuk az általános eljárástól való eltéréseket. 1. Időközi választás kitűzésének okai Az időközi választások kitűzésének okait az Övjt. határozza meg az alábbiak szerint. Időközi választást kell kitűzni ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott (a feloszlatás és feloszlás a polgármester megbízatását is megszünteti) a polgármesteri (főpolgármesteri) mandátum betöltésére, ha a polgármester-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, a polgármester-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy a polgármester megbízatása megszűnt, a vagy ennél kevesebb lakosú településen, ha a képviselő-választáson kevesebb jelölt indult, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor a választás nem tartható meg, az összes helyre időközi választást kell kitűzni), a képviselő-választáson kevesebb képviselőt választottak meg, mint a megválasztható képviselő-testületi tagok száma (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni), a képviselők száma a megválasztható képviselő-testületi tagok számának több mint a fele alá csökkent, és az egyéni listán nincsenek már jelöltek, akik a megüresedett helyeket betöltenék (ekkor az időközi választást a be nem töltött képviselői helyekre kell kitűzni), a nél több lakosú településen az egyéni választókerületben, ha az egyéni választókerületi képviselő-választást nem lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, az egyéni választókerületi képviselő-választáson a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt egyenlő számú szavazatot kapott, vagy az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnt. 9

12 Települési kisebbségi önkormányzat megszűnése esetén nem tartható időközi választás, a következő általános kisebbségi önkormányzati választásig nem működik a településen kisebbségi önkormányzat. 2. Időközi választás kitűzése Az időközi helyi önkormányzati választás kitűzésének eljárási határidőit a Ve. a következőképpen szabályozza. Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást: a mandátum megüresedésétől számított négy hónapon belülre; a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása esetén három hónapon belülre kell kitűzni. A helyi önkormányzatok zavartalan működésének fenntartása érdekében a jogszabályok különböző tilalmi időszakokat rendelnek el az időközi választások lehetséges lebonyolítására vonatkozóan, így nem lehet időközi választást tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között [Ve (1) bekezdés]; nem mondható ki a képviselő-testület feloszlása a választást követő hat hónapon belül, illetőleg az általános önkormányzati választásokat megelőző év október 1. napját követően [Ötv. 18. (3) bekezdés harmadik mondata]. A választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra. Az időközi választás kitűzéséről a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett haladéktalanul tájékoztatja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetőjét a választást kitűző határozat faxon való megküldésével (fax: 06(1) ). Ha a szavazást a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti, az ismétlés időpontját a megismételtetett szavazást követő 30 napon belülre kell kitűzni [Ve. 4. (2) bekezdés]. 10

13 3. Választójogosultság 3.1. A választójog gyakorlása A választópolgár választójogát bejelentett lakóhelyén gyakorolhatja. A bejelentett lakcím meghatározza, hogy mely választókerület mely szavazókörének névjegyzékére veszik fel a választópolgárt. Az a személy gyakorolhatja választójogát az időközi helyi önkormányzati választáson, aki a választással érintett választókerületben (a településen, illetve az egyéni választókerületben) lakóhellyel, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik. Amennyiben a választópolgár nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, de bejelentett tartózkodási hellyel igen, lakcímének a tartózkodási helyét kell tekinteni. Az a személy, aki az időközi választással érintett településen ugyan érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, de bejelentett lakóhelye másik településen van, nem vehető fel a névjegyzékre. Az a személy, akinek sem érvényes lakóhelye, sem érvényes tartózkodási helye nincs, de az adott településen településszintű lakcímmel rendelkezik, a vagy annál kevesebb lakosú településen választójogosult az időközi választáson is. A nél több lakosú település időközi választásán azonban csak az esetben választójogosult, ha az időközi választásra abban az egyéni választókerületben kerül sor, amelyben az általános önkormányzati választáson is szavazhattak a települési szintű lakcímmel rendelkező személyek Igazolással szavazás A lakóhelyen történő szavazás alól kivétel az igazolással szavazás. Időközi választás esetén igazolással csak az szavazhat, akinek a lakóhelye és tartózkodási helye egyaránt a választással érintett választókerület (település, egyéni választókerület) területén belül található. Az igazolással szavazás feltétele, hogy a választópolgár lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig létesítette a tartózkodási helyet, amely a szavazás napján is érvényes Választójog a megismételt szavazáson Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint (8/2010. OVB állásfoglalás) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során, a megismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, a) akik a megismételtetett szavazáson választójoggal rendelkeztek, és azóta választójoguk vagy az adott szavazókör területén lévő lakcímük nem szűnt meg, és b) akik a megismételtetett és a megismételt szavazás napja között választójogosulttá váltak. A Testület álláspontja szerint a választójog egyenlősége alkotmányos elvének, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének az felel meg, ha nem kerülnek fel a névjegyzékre azok a választópolgárok, akik a megismételtetett szavazást követően lakcímet változtatnak. 11

14 4. Választókerületek A Ve a szerint az általános választások között bekövetkező népességváltozás nem érinti a megválasztható képviselők számát, valamint a nél több lakosú településen kialakított választókerületek számát, sorszámát és területét, így ezeket a megelőző általános önkormányzati választáshoz képest nem lehet megváltoztatni. A változtatási tilalom azonban nem érinti a szavazókörök kialakítását, amelynek során a Ve. 10. (1) bekezdése szerint kell eljárni. A nél több lakosú településen a települési szintű lakcímmel rendelkezők részére ugyanazon választókerületben kell kijelölni a szavazókört, mint a megelőző általános választáson, kivéve, ha az időközi választás az egész településre kiterjed (a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása miatti időközi választás, illetőleg csak időközi polgármester-választás esetén). Az erre a célra kijelölt szavazókör címét a választás kitűzését követő 4. napig az Országos Választási Iroda részére meg kell küldeni. (fax: 06 (1) ) 5. Névjegyzék elkészítése és továbbvezetése, a nyomtatványok előállítása Időközi választás esetén a HVI vezető feladata, hogy gondoskodjon a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről, valamint (az időközi főpolgármester-választás kivételével, amikor e feladatokat a Fővárosi Választási Iroda látja el) az ajánlószelvények, a szavazólapok és a választáshoz kapcsolódó nyomtatványok előállításáról. A Ve a szerint a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) adatai és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása (NESZA) alapján szavazókörönként összeállítja a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékét, és azon a változásokat átvezeti. A Vhr. 14. (1) bekezdés f) pontja értelmében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) biztosítja a HVI vezetője részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítő elkészítéséhez, továbbá a névjegyzék továbbvezetéséhez. A Ve. 14. (4) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője a névjegyzék, az értesítők és az ajánlószelvények technikai elkészítésével megbízhat másik helyi választási irodát, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet. Amennyiben a HVI a KEKKH-t megbízza, a KEKKH önállóan vagy a megyei kormányhivatal közreműködésével gondoskodik a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről és borítékolásáról [Vhr. 14. (1) g) pont]. A névjegyzéken bekövetkező változásokat a HVI vezetője folyamatosan vezeti a szavazást megelőző második napon 16 óráig. Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszer nem kerül igénybevételre az időközi választás során [Vhr. 40. (1) a) pontja] a névjegyzék továbbvezetése manuálisan vagy számítógép segítségével történhet: 12 A névjegyzék manuális továbbvezetése esetén a névjegyzéket 2 példányban kell elkészíteni, melyek közül csak az egyik tartalmazza a választópolgárok személyi

15 azonosítóját. A közszemlére tételre a névjegyzék azon példánya szolgál, amelyiken nem szerepel a személyi azonosító. A közszemlére tett névjegyzéket a kampánycélú adatszolgáltatásra tekintettel meg kell őrizni, hogy arról a későbbiekben másolatot lehessen készíteni. Továbbvezetni a választópolgárok személyi azonosítóját tartalmazó példányt kell, amely a névjegyzékzárást követően a szavazókörbe kerül. Számítógépes továbbvezetés esetén a közszemlére tételhez a névjegyzéket 1 példányban szükséges kinyomtatni, amelyen a személyi azonosító nem szerepel. A kampánycélú adatszolgáltatásra tekintettel a közszemlére tett névjegyzéket meg kell őrizni, hogy arról másolatot lehessen készíteni. A szavazókörbe a számítógépen továbbvezetett és a névjegyzékzáráskor kinyomtatott névjegyzék kerül. A HVI vezetője a személyi adatokban és lakcímekben bekövetkezett változásokat az SZL alapján vezeti tovább a névjegyzéken. A KEKKH a névjegyzék elkészítéséhez a HVI vezetőjének írásbeli kérelmére NESZA jegyzéket, a szavazás napját megelőző 5 nappal pedig pótjegyzéket biztosít. A szavazólapok előállításáról a HVI vezetője, időközi főpolgármester-választáson a TVI vezetője gondoskodik. A szavazólapok mintáit az 1. melléklet tartalmazza: egyéni listás képviselő-választás szavazólap mintája [Ve. 4. melléklet], egyéni választókerületi képviselő-választás szavazólap mintája [Ve. 5. melléklet], polgármester- és főpolgármester választás szavazólap mintája [Ve. 6. melléklet]. A HVI főpolgármester-választás esetén az FVI vezetője gondoskodik a szavazólap mintájának elkészítéséről, azt a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), illetőleg a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) ülésére terjeszti jóváhagyásra, majd gondoskodik a HVB által jóváhagyott szavazólapok előállításáról. 6. NESZA jegyzék igénylése A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet rendelkezik. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve, a KEKKH kezeli a választójoggal nem rendelkező személyek adatait. Időközi helyi önkormányzati választások esetén a KEKKH adatszolgáltatást hivatalból nem, csak írásos kérelem alapján teljesít a választási irodák részére. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő szerv nevét, az igényelt adatok felhasználásának célját, jogalapját, a választás helyét, időpontját. 13

16 A kérelmet a TVI egyidejű értesítése mellett a következő címre kell megküldeni: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály 1094 Budapest, Balázs Béla u Budapest Pf. 81. tel: 06 (1) fax: 06 (1) Az adatszolgáltatást a Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály engedélyezi, és azt a Szolgáltatási Osztály teljesíti. A kezelő szerv a nyilvántartás adatait az igénybejelentésnek megfelelően, az igénybejelentés megérkezését követő öt napon belül jegyzéken, mágneses adathordozón vagy táv-adatfeldolgozó hálózaton, a megyei / fővárosi kormányhivatalon keresztül vagy közvetlenül továbbítja az igénybejelentő szerv részére. A NESZA jegyzék különösen védett személyes adatokat tartalmaz, így faxon, ben továbbítani nem lehet! Figyelemmel kell lenni arra, hogy az adatok időben a HVI rendelkezésére álljanak, így célszerű azt mielőbb megrendelni. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásából a kezelő szerv az időközi választásokhoz kétszer szolgáltat adatot: Először: a névjegyzék összeállításával egy időben, a névjegyzék kifüggesztését, az értesítő és ajánlószelvények kiküldését megelőzően, a választás napját megelőző nap között; Másodszor: a nyilvántartás adataiban az első adatátadást követően bekövetkezett változásokat a szavazás napját megelőző harmadik napig pótjegyzéken közlik. A NESZA jegyzéket írásban csak egyszer kell igényelni, a kezelő szerv a második adatszolgáltatás automatikusan teljesíti. A HVI vezetője az illetékességi területén a névjegyzék elkészítése után lakóhelyet létesítő polgár választójogát közvetlenül a KEKKH útján ellenőrzi. A választójog ellenőrzését írásban kell kérni, a beköltözők nevének és személyi azonosítójának megküldésével. 7. Jegyzőkönyvek kiállítása és továbbítása 7.1. Jegyzőkönyvek típusai A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét, amelyről jegyzőkönyvet állít ki. A HVB 14

17 (főpolgármester-választás esetén az FVB) a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét, melyet szintén jegyzőkönyvben rögzít. Egy szavazókörös település esetén: Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 21. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni]. Egy szavazókörös településen külön eredmény jegyzőkönyvet nem kell kitölteni! Több szavazókörös település esetén: a) vagy ennél kevesebb lakosú település Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 21. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni], Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 25. minta], Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 26. minta]. b) nél több lakosú település Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 22. minta polgármester-választás esetén az A, B és D oldalt, képviselő-választás esetén az A, C és D oldalt kell kitölteni], Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 25. minta], Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 27. minta]. Amennyiben az egyéni választókerületi képviselő-választás csak egy szavazókört érint, az eltérő választási bizottsági hatáskör miatt akkor is külön szavazóköri és eredményjegyzőkönyvet kell kiállítani. Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról [Vhr. Melléklet 28. minta], A kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról szóló jegyzőkönyvet a képviselő-testület feloszlása vagy feloszlatása miatt megtartott választáson kell kiállítani. (Az időközi egyéni választókerületi képviselő-választás a kompenzációs listáról szerzett mandátumokat nem érinti.) 15

18 Időközi főpolgármester-választás esetén: Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve [Vhr. Melléklet 23. minta az A, B és D oldalát kell kitölteni], Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről [Vhr. Melléklet 29. minta]. A jegyzőkönyveket két példányban kell kiállítani és a választási bizottság jelen levő tagjaival alá kell íratni. Ceruzával jegyzőkönyvet nem lehet kitölteni! Fokozott figyelmet kell fordítani a jegyzőkönyvek adatainak hiánytalan kitöltésére (pl. jelölő szervezet feltüntetése, választás eredményének kitöltése stb.), a számszaki összefüggések, valamint a szükséges aláírások meglétének ellenőrzésére Jegyzőkönyvek továbbítása A HVI vezetője 1. az eredményjegyzőkönyv 1. példányának faxon ( ) történő megküldésével haladéktalanul tájékoztatja az OVI vezetőjét az időközi választás eredményéről. Több szavazókörös település / választókerület esetén csak az eredményjegyzőkönyvet kell faxon megküldeni, 2. a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek eredeti 1. példányát a TVI-hez továbbítja, 3. a szavazást követő 3 napig biztosítja a jegyzőkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd azokat 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén a 90 napot meghaladó elbírálást követően az ügy jogerős lezárása után irattározza. 8. Időközi választások pénzügyi lebonyolítása A Ve. 5. -a értelmében a választások így az időközi helyi önkormányzati választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának költségeit a központi költségvetés biztosítja. Kivétel ez alól, ha a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt kimondja feloszlását, ekkor az időközi választás költségét az önkormányzat viseli [Ötv. 18. (3) bek.]. Az időközi választások költségtérítését a Pür. szabályozza. Az időközi választások pénzügyi lebonyolítására és elszámolására vonatkozó, az általános önkormányzati választásoktól eltérő szabályokat a Pür a összegzi, míg a vonatkozó tételeket és normatívákat a 4. melléklet táblázata tartalmazza (4. melléklet). Az időközi választások pénzügyi fedezetét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) bocsátja a választás lebonyolításában részt vevő helyi és területi szervek rendelkezésére. A választásokkal érintett települések a költségek fedezetét a KIM Választási Főosztályán keresztül igényelhetik a minisztériumtól. 16

19 8.1. A pénzügyi lebonyolítás rendje Az időközi választások pénzügyi lebonyolításának rendje eltér az önkormányzati általános választások költségtérítésének rendjétől. A minisztérium a helyi és területi választási szervek részére az időközi választás költségeinek fedezetét két lépésben biztosítja: 1. A HVI dologi kiadásaira a szavazás napját megelőző 20. munkanapig a Pür. 4. mellékletében foglalt normatívák alapján előleget biztosít. A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH által megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell figyelembe venni. Ezért a HVI vezetője a névjegyzék kézhezvételekor haladéktanul de legkésőbb a névjegyzék közzétételének napján az időközi választás költségtérítésére vonatkozó Adatlapot kitölti (3. melléklet), és faxon megküldi a KIM Választási Főosztályának ( ). A Főosztály a megküldött adatok és normatíva tábla alapján kiszámolja a dologi kiadásokra fordítható pénzügyi előleget és intézkedik átutaltatásáról. Egyidejűleg az előleg utalásáról tájékoztatja a HVI és TVI vezetőjét, és megküldi részükre a pénzügyi előlegről készült tételes kimutatást. 2. A HVI-t és TVI-t megillető személyi juttatások és járulékai, valamint többletköltségek fedezetét a pénzügyi elszámolás elfogadását követően utólag megtéríti. A szavazás napját követő 10 naptári napon belül a HVI vezetője feladattípusú elszámolást készít (5. melléklet) a HVI-t megillető dologi kiadásokról, személyi juttatásokról járulékaikkal együtt és az esetleg felmerülő többletköltségekről a TVI vezetője részére. A TVI a HVI elszámolását ellenőrzi és jóváhagyja. A TVI vezetője a szavazás napját követő 30 naptári napon belül a HVI és a TVI feladattípusú elszámolását (6. melléklet) a Választási Főosztályon keresztül a minisztérium részére kifizetésre felterjeszti. A HVI-t és TVI-t megillető személyi juttatások, azok járulékai és a többletköltségek folyósítására utólag, a pénzügyi elszámolás elfogadását követő 10 banki napon belül kerül sor A költségtérítés rendje A minisztérium a pénzügyi előleget közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzőség esetén a körjegyzőség pénzforgalmi számlaszámára utalja. A HVI-t és a TVI-t megillető utólagos költségtérítés fedezetét szintén közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzőség esetén a körjegyzőség), illetve a fővárosi, megyei önkormányzat hivatala pénzforgalmi számlaszámára utalja a minisztérium. A TVI a HVI vezető díját járulékaival együtt a HVI pénzforgalmi számlaszámára továbbutalja. 17

20 18

21 IV. MELLÉKLETEK 19

22 1. sz. melléklet: az időközi választásokon alkalmazásra kerülő szavazólap minták A helyi önkormányzati választás egyéni listás szavazólapjának mintája Ve. 4. melléklet SZAVAZÓLAP Helyi önkormányzati képviselők választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve) Érvényesen szavazni legfeljebb. jelöltre lehet! (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) A jelöltekre szavazni a nevük melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet, valamint a kissebség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.) 20

23 Ve. 5. melléklet A helyi önkormányzati választás egyéni választókerületi szavazólapjának mintája SZAVAZÓLAP Helyi önkormányzati képviselő választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve).. számú választókerület Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! (jelölt neve) Ο (jelölő szervezet neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni. Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölő szervezet, valamint a kissebség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.) 21

24 Ve. 6. melléklet A polgármester-, illetve főpolgármester-választás szavazólapjának mintája SZAVAZÓLAP Polgármester/Főpolgármester választása... (év)... (hónap)... (nap).. (település neve) Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! (jelölt neve) (jelölt neve) (jelölt neve) Ο Ο Ο (jelölő szervezet neve) független jelölt (jelölő szervezet neve) A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: ;. (A szavazólapon a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. Közös jelölt esetén a szavazólapon valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.) 22

25 2. sz. melléklet: az időközi választásokon alkalmazott jegyzőkönyvek mintája Vhr. Melléklet 21. minta Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 23

26 24

27 25

28 26

29 Vhr. Melléklet 22. minta Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 27

30 28

31 29

32 30

33 Vhr. Melléklet 23. minta Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve 31

34 32

35 33

36 34

37 Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről Vhr. Melléklet 25. minta 35

38 36

39 Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről Vhr. Melléklet 26. minta 37

40 38

41 39

42 Vhr. Melléklet 27. minta Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről 40

43 41

44 Vhr. Melléklet 28. minta Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról 42

45 43

46 44

47 Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről Vhr. Melléklet 29. minta 45

48 46

49 Adatlap az időközi választás költségtérítésének bejelentéséhez 3. melléklet KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Választási Főosztály FIGYELEM! az adatlapot a (06-1) számra kell faxolni A D A T L A P az időközi helyi önkormányzati választás költségtérítésének bejelentéséhez Megye megnevezése: Település neve: EVK sorszáma: Körjegyzőségi székhelytelepülés neve: A választás típusa: A választás kitűzésének oka: A megüresedett képviselői helyek száma: A választás kitűzésének időpontja: A szavazás napja: A választással érintett szavazókörök száma és sorszáma: A választással érintett település / egyéni választókerület lakosság száma: A választással érintett település / egyéni választókerület választópolgár száma: Ha megilleti a települést a költségtérítés, akkor a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzőség esetén a körjegyzőség pénzforgalmi számlaszáma: Dátum:... HVI vezető aláírása PH 1051 Budapest, Arany János utca. 25.; 1357 Budapest, Pf

50 4. melléklet Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák [Pür. 4. melléklet] Időközi helyi önkormányzati választás Tételek és normatívák 48

51 49

52 Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI / OEVI [Pür. 5. melléklet] 5. melléklet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati képviselők.. évi választása Feladattípusú elszámolás munkalapja HVI / OEVI 50

53 51

54 Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI [Pür. 6. melléklet] 6. melléklet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek / a kisebbségi önkormányzati képviselők.. évi választása Feladattípusú elszámolás munkalapja TVI 52

55 53

56 Címjegyzék ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA és ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Honlap: ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA dr. Sári Miklós Országos Választási Iroda vezetője 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Pf. 2. tel.: 06 (1) fax.: 06 (1) KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM VÁLASZTÁSI FŐOSZTÁLY Zubor András Pál főosztályvezető 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Pf. 2. tel.: 06 (1) fax.: 06 (1) KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY dr. Seres József főosztályvezető 1094 Budapest, Balázs Béla u Budapest Pf. 81. tel: 06 (1) fax: 06 (1)

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 145. TÁJÉKOZTATÓ a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 197. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 17., szerda Tartalomjegyzék 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 19., péntek Tartalomjegyzék 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény

2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ SZABÁLYOK 1. A törvény hatálya 1. E törvényt kell alkalmazni a) az országgyűlési képviselők választásán, b) a helyi önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 23., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA OKTATÁSI IGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. június 27-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK Az oktatási igazolvány fajtái és a jogosultak köre... 3 A diákigazolványhoz

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. január 7. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 3/2007. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei

Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 17/2012.(V.30.) 18/2012.(V.30.) A szociális igazgatás és

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4. 2012. szeptember... 5. 2012. október... 6. 2012. november...

Tartalomjegyzék. Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4. 2012. szeptember... 5. 2012. október... 6. 2012. november... Tanévkezdő kiadvány 2012/2013. tanév 5. RÉSZ Teendőnaptár Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő Tartalomjegyzék Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4 2012. szeptember...

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 6. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. december 8. TARTALOMJEGYZÉK 6. SZÁM (2014. DECEMBER 8.) I. Személyi rész 54/2014. (11.28.) PMÖ határozat

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben