Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Samu Katalin Derkovits-díjas szobrászművész életmű-kiállítása és műveinek gyűjteményes múzeumi gondozásba vétele... 2 A közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 20/1994. (07.04.) Kgy. rendelet módosítása... 5 Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Döntés a Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat kihelyezéséről A panelprogramban résztvevő társasházak és lakásszövetkezetek hitelszerződéseihez kapcsolódó önkormányzati kezességvállalásról szóló 15/2010. (01.28.) Kgy. határozat módosítása A Varga Tamás Általános Iskola későbbi tanévkezdésének meghatározása Ingyenes ingatlan használat biztosítása a Susáni Nyugdíjas Klub részére Tájékoztató a panelprogramról A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a veszteséges tevékenységek megszüntetésének intézkedési tervéről Tájékoztató a Török Sándor Strandfürdő árbevételéről a nyári szezonban Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése 60 Együttműködési megállapodás a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal A März Fashion Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása A Csongrád Megyei Önkormányzattal kötendő közoktatási megállapodás jóváhagyása A 267/2010. ( ) Kgy. sz. határozat kiegészítése Tájékoztató az egyházak részére temetők karbantartása céljából nyújtott támogatásokról Önrész biztosítása a Svájci Magyar Együttműködési Program keretében benyújtandó pályázathoz Pályázati önerő módosítása az Orosháza Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése című, KÖZOP keretében benyújtandó pályázathoz... 96

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Samu Katalin Derkovits-díjas szobrászművész életmű-kiállítása és műveinek gyűjteményes múzeumi gondozásba vétele Az anyagot készítette: Kabinet Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2010. Tárgy: Samu Katalin Derkovits-díjas szobrászművész életmű-kiállítása és műveinek gyűjteményes múzeumi gondozásba vétele Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Samu Katalin városunk egyik kiváló, megbecsülésnek örvendő művésze. Egy megkeresés által felvetődött annak a lehetősége, hogy Mindszenten lévő munkáiból kiállítást lehetne rendezni az Alföldi Galériában. A kiállítás megtartására a legalkalmasabb időpont tavasza, mivel a Tornyai János Városrehabilitációs Program keretében 2011-ben megújul a Galéria épülete. Samu Katalin műveinek a Tornyai János Múzeum által történő gyűjteményes múzeumi gondozásba vétele is felmerült. Lehetséges állandó kiállítási helyszínként a művésznő szülőházát, az önkormányzati tulajdonban lévő, Mátyás utca 8. szám alatt található épületet javasolták. A gyűjteményes múzeumi gondozásba vételnek, illetve elhelyezésének lehetőségeiről, tárgyi és anyagi vonzatáról javaslom Dr. Nagy Imrének, a Tornyai János Múzeum igazgatójának egy későbbi időpontban történő, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése általi meghallgatását. Samu Katalin életrajza kiemelkedő: 1958-ban végez a Magyar Iparművészeti Főiskolán, mestere: Borsos Miklós ban Derkovits-ösztöndíjas. Medgyessy Ferenc szobrászati örökségéhez kapcsolódva alkotta meg tömbszerű, összefogott formavilágra hangolt figuráit és állatszobrait. Az elsősorban követ feldolgozó munkái mesterien faragottak, bravúros felületképzésűek. Szobrászata lírai árnyaltságú világot tár a szemlélő elé, munkái emberi érzések kifejezői. Alkotásainak zöme állatfigura, kedvelt anyaga a kő, plasztikai értékrendjének mércéje az egyiptomi és a görög szobrászat között a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola rajz-mintázás tanára volt. Egyéni kiállításai: 1964: Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 1966: Dorottya u. Galéria, Budapest, 1970: Bakony Múzeum, Veszprém, 1976: Szeged, Budapest: Műcsarnok [T. Nagy Irénnel] Kiskunmúzeum, Kiskunfélegyháza, Balmazújváros, Derecske. Köztéri művei: Fekvő borjú (kőszobor, 1959, Hódmezővásárhely) Csikó (alumínium, 1963, Szeged) Fiú (alumínium, 1964, Öcsöd) Olvasó lány (alumínium, 1966, Mindszent) Mackó (kő, medence-szobor, 1967, Tiszasziget) Bocik (alumínium, szoborcsoport, 1968, Kaposvár) Mackó (kő, 1973, Szeged) Állatfigurák (1983, Ajka, Fekete István park) Kuvasz (kő, 1987, Budapest, XIII. ker.). Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, augusztus 25. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Száma: /2010. Tárgy: Samu Katalin Derkovits-díjas szobrászművész életmű-kiállítása és műveinek gyűjteményes múzeumi gondozásba vétele HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a.) változat: támogatja b.) változat: nem támogatja, Samu Katalin Mindszenten található, illetve életművének más jeles alkotásaiból, egy arra alkalmas időpontban kiállítás nyíljon az Alföldi Galériában. 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Nagy Imrét, a Tornyai János Múzeum igazgatóját, hogy fél éven belül tájékoztassa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlését Samu Katalin műveinek gyűjteményes múzeumi gondozásba vételéről, annak lehetőségeiről, tárgyi és anyagi vonzatáról. 3. Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése felkéri Dr. Lázár János polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Hódmezővásárhely, augusztus 25. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. PH Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. PH Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH Kabinet Iroda 5. PH Jogi Csoport 6. Irattár

5 I/B kötet 5. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 20/1994. (07.04.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Általános Igazgatás Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy

6 I/B kötet 6. oldal Ikt.sz.: /2010. Tárgy: A közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 20/1994. (07.04.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A közterület-használatról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994. (07.04.) Kgy. számú rendelet 9. -a értelmében az engedélyes a közterület használatért díjat köteles fizetni. A közterülethasználat igénybevételéért fizetendő díj mérséklése esetében szeretnénk segítséget nyújtani olyan esetekben, mely alapvetően vis maior jellegű, azaz olyan alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa. Az ilyen jellegű esetekben a Pénzügyi Gazdasági Biztottság javaslatát figyelembe véve a közterülethasználatról szóló rendelet mellékletét képező díjszabásban meghatározott díjtétel min. 20 %, max. 50 % közötti mérséklésére kerülne sor. Ez év tavaszán a Tisza folyón levonuló árhullám miatt a Dobó Ferenc Horgász Egyesülettel május hó 07-én aláírt együttműködési megállapodásban a csónakkikötők vízre helyezésének határidejét - mely a tárgyév március hó 31. napját határozza meg - nem lehetett tartani. Ebből adódóan a csónaktulajdonosok nem tudják egész idény alatt a csónak kikötőket használni. A Dobó Ferenc Horgász Egyesület tisztségviselőivel több esetben tárgyalásokat folytattunk a közterülethasználati díj összegének mérséklése, ezáltal a díjtétel összegének megállapítása, valamint a csónakkikötők igénybevételével felmerült problémák megoldásával kapcsolatban. A közterülethasználati díj mérséklése iránti kérelem elbírálásakor figyelembe vennénk a Pénzügyi Gazdasági Bizottság javaslatát, valamint azon feltételt, hogy a kérelmezőnek ne legyen közterülethasználati díj hátraléka. A közterületen árusítható termékek körét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, mely az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet 4. számú mellékletével volt összhangba. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a fent említett Korm. rendeletet.

7 I/B kötet 7. oldal Tekintettel arra, hogy a közterülethasználatról szóló rendeletben hivatkozott jogszabály időközben módosult, így az adott jogszabályi változásból adódóan a rendelet módosítása csak technikai jellegű. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és a döntésüket meghozni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, szeptember 02. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

8 I/B kötet 8. oldal Jelenleg érvényben lévő melléklet! 2. sz. melléklet Közterületen árusítható termékek A 133/2007.(VI.13.) Korm. rendelet 4. számú melléklete, mely a Korm. rendelet 7. ának (1) bekezdése alapján meghatározza a közterületen árusítható termékek körét: Napilap és hetilap, folyóirat, könyv Levelezőlap Virág Léggömb Zöldség, gyümölcs Pattogattt kukorica Főtt kukorica Sült gesztenye Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka Fagylalt, jégkrém Ásványvíz, üdítőital, kávéital

9 I/B kötet 9. oldal Rendelet-tervezet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2010 (...) önkormányzati rendelete, mely a közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló többszörösen módosított 20/1994. (07.04.) Kgy. rendeletet módosítja. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló 20/1994.(07.04.) Kgy. rendeletét a következőképp módosítja: 1. A rendelet 10. (2) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki: f.) a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembevéve vis maior jellegű esetekben a csónaktárolás céljából igénybevett közterülethasználi díjtétel min. 20 %-kal - max. 50%-kal mérsékelhető, azzal a feltétellel, hogy az engedélyes nem rendelkezik közterülethasználati díj hátralékkal. A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép sz. melléklet A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete, mely a Korm. rendelet 12. ának (1) bekezdése alapján meghatározza a közterületen árusítható termékek körét: Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek 5. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelethez 1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv; 2. levelezőlap; 3. virág; 4. léggömb; 5. zöldség, gyümölcs; 6. pattogatott kukorica; 7. főtt kukorica; 8. sült gesztenye; 9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; 10. vattacukor, cukorka; 11. fagylalt, jégkrém; 12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; 13. büfétermék; 14. sütőipari termékek; 15. előrecsomagolt sütemények, édességek.

10 I/B kötet 10. oldal 3. A rendelet jelen módosítással nem érintett része változatlan tartalommal marad hatályban. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, első fokon még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

11 I/B kötet 11. oldal INDOKOLÁS A közterülethasználat igénybevételéért fizetendő díj mérséklése esetében - mely vis maior jellegű - szeretnénk segítséget nyújtani a közterülethasználatot igénybevevő kérelmezőknek, azzal a feltétellel, hogy az engedélyes nem rendelkezik közterülethasználati díj hátralékkal. A kérelem elbírálásakor, a mérséklés összegének meghatározásánál figyelembe vennénk a Pénzügyi Gazdasági Bizottság javaslatát. A jogszabályi változásból adódó módosítás is átvezetésre került a rendeletben. Az előterjesztéshez csatoltuk a jelenleg hatályban lévő rendelet 2. számú mellékletet is. A rendelet 2. számú mellékletét összhangba kellett hozni a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Korm. rendeletben foglaltakkal.

12 I/B kötet 12. oldal Iktatószám: /2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda - Jogi Csoport Lakosságszolgálati Iroda - Népjóléti Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy

13 I/B kötet 13. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Száma: /2010. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt évben a szociális helyzet több alkalommal is napirenden szerepelt a közgyűlés ülésein. A nehezedő gazdasági helyzetben egyre inkább megfogalmazódott az elvárás, hogy az önkormányzat csökkenő forrásait a leginkább rászorulók megsegítésére használja fel. Ezt a célt szolgálta - többek között - a segély többnyire természetben történő nyújtása (gyógyszerutalvány, ingyenebéd). A helyi rendelet rendszeres ellenőrzést ír elő a támogatotti kör vonatkozásában. Az ellenőrzések számtalan esetben felszínre hoznak olyan személyeket, akik ténylegesen nem lennének rászorulók a támogatásra, és visszaélnek az önkormányzat által nyújtott segítséggel. Aki támogatást igényel és megkapja, majd azt nem veszi igénybe, az azoktól veszi el a lehetőséget, akiknek az alapvető életfeltételeinek biztosítása végett elemi érdeke fűződik az adott támogatás elnyeréséhez. Azoknak az adófizető polgároknak, akik tisztességesen dolgoznak és tisztességesen adóznak, joguk van tudni, hogy kik azok, aki az általuk befizetett összegekkel és a szociális segélyezés rendszerével visszaélnek. Jelen rendeletmódosítás a szociális ellátás iránti kérelem kötelező mellékletévé teszi a kérelmező olyan értelmű nyilatkozatát, hogy személyes adatai nyilvánosságra hozhatók, amennyiben a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát nem fogadja el, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt munkaviszonyát felmondással megszünteti a munkáltató. Az érintettek ily módon a kérelem benyújtása előtt részletes és egyértelmű tájékoztatást kapnak az adataik kezelésével kapcsolatos tényekről. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a javaslatot megvitatni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, szeptember 2. Dr. Lázár János polgármester

14 I/B kötet 14. oldal Rendelet-tervezet /2010. ( ) önkormányzati rendelet az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2003. (04.14.) Kgy. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a személyes adatok védelméről szóló évi LXIII. törvényben kapott, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a következőképpen módosítja: 1. A Rendelet 33. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: "(6) Amennyiben az átmeneti segélyben vagy aktív korúak ellátásában részesülő személy a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát indokolás nélkül nem fogadja el, vagy neki felróható módon olyan magatartást tanúsít, amely miatt közcélú vagy közhasznú munkaviszonyát rendkívüli, vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti a munkáltató, az önkormányzat az érintett személyes adatait (név, születési idő, lakcím) a felelősséglista nyilvántartásban 1 éves időtartamra felfekteti és nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés célja a visszatartás attól, hogy visszaéljenek a szociális támogatásokkal, illetve kárt okozzanak a közvagyonban." 2. A Rendelet 33. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: "(7) Az eljárás kezdetekor a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a (6) bekezdésben meghatározott esetekben személyes adatai nyilvánosságra hozatalára sor kerülhet. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a kérelem nyomtatvány tartalmazza." 3. A Rendelet 33. -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: "(8) Arról, hogy a kérelmező esetében a (6) bekezdés alkalmazására sor kerülhet-e, a Népjóléti Csoport előterjesztése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hoz döntést. A Bizottság a nyilvántartásba vételről és a nyilvánosságra hozatalról az ügy iratai és ismert körülményei alapján dönt. A nyilvántartásba vételről a nyilvánosságra hozatalt megelőző 15 napon belül tájékoztatni kell az érintettet. Nincs helye a nyilvánosságra hozatalnak, ha az érintett magatartását megfelelően megindokolja. "

15 I/B kötet 15. oldal 4. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

16 I/B kötet 16. oldal INDOKOLÁS Az elmúlt évben a szociális helyzet több alkalommal is napirenden szerepelt a közgyűlés ülésein. A nehezedő gazdasági helyzetben egyre inkább megfogalmazódott az elvárás, hogy az önkormányzat csökkenő forrásait a leginkább rászorulók megsegítésére használja fel. Ezt a célt szolgálta - többek között - a segély többnyire természetben történő nyújtása (gyógyszerutalvány, ingyenebéd). A helyi rendelet rendszeres ellenőrzést ír elő a támogatotti kör vonatkozásában. Az ellenőrzések számtalan esetben felszínre hoznak olyan személyeket, akik ténylegesen nem lennének rászorulók a támogatásra, és visszaélnek az önkormányzat által nyújtott segítséggel. Aki támogatást igényel és megkapja, majd azt nem veszi igénybe, az azoktól veszi el a lehetőséget, akiknek az alapvető életfeltételeinek biztosítása végett elemi érdeke fűződik az adott támogatás elnyeréséhez. Azoknak az adófizető polgároknak, akik tisztességesen dolgoznak és tisztességesen adóznak, joguk van tudni, hogy kik azok, aki az általuk befizetett összegekkel és a szociális segélyezés rendszerével visszaélnek. Jelen rendeletmódosítás a szociális ellátás iránti kérelem kötelező mellékletévé teszi a kérelmező olyan értelmű nyilatkozatát, hogy személyes adatai nyilvánosságra hozhatók, amennyiben a megítélt támogatást indokolatlanul nem veszi át, vagy a felajánlott munkát nem fogadja el, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt munkaviszonyát felmondással megszünteti a munkáltató. Az érintettek ily módon a kérelem benyújtása előtt részletes és egyértelmű tájékoztatást kapnak az adataik kezelésével kapcsolatos tényekről.

17 I/B kötet 17. oldal Címzett: Iktatószám: /2010. (1 db rendelet-tervezet) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Az anyagot készítette: Jogi Iroda - Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy

18 I/B kötet 18. oldal Száma: /2010. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet szól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ), mely részletesen tartalmazza az önkormányzat szervezeti egységeit, és azok feladatait. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi és gazdasági szabályok megtartásának, jogszerűségének ellenőrzése, illetve az azokra vonatkozó észrevételekkel, javaslatokkal a hivatali rendszer folyamatos fejlődésének biztosítása igen fontos feladat, a belső ellenőri feladatokat ellátó kollégák egy, nevesített szervezeti egységbe való besorolása az átláthatóságot biztosítaná. Az előadottakra tekintettel javaslom, hogy a belső ellenőri feladatokat ellátó beosztottak a Belső Ellenőrzési Csoportba tartozzanak, amely szervezeti egységet a Belső Ellenőrzési Vezető, mint Csoportvezető irányítson továbbra is közvetlenül a jegyzőnek alárendelten. Fentiekre tekintettel javaslom, hogy ahol az SZMSZ Belső Ellenőrzést, mint szervezeti egységet említ, ott az SZMSZ akként kerüljön módosításra, hogy Belső Ellenőrzési Csoport kerüljön megjelölésre. A Belső Ellenőrzés június 30. napján kelt, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának Általános Igazgatási szervezeti egységének Ügyrendben meghatározott tevékenységi körének vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentésre tekintettel javaslom, hogy az SZMSZ 1. számú mellékletének V. Fejezet 5.3.e) pontjából a 29., valamint bekezdések kerüljenek törlésre. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett rendelettervezetet, valamint a módosításokat megvitatni, illetve döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

19 I/B kötet 19. oldal Rendelet-tervezet.../2010.( ) önkormányzati rendelet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 79. (4) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint változik: f) belső ellenőrzési csoportvezető 2. A R. 87 (4) bekezdése az alábbiak szerint változik: (4) Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatát az egységes polgármesteri hivatalon belüli és közvetlenül a jegyzőhöz rendelt szervezeti egységével, a Belső Ellenőrzési Csoport által bonyolítja le, amely szervezeti egységet a Belső Ellenőrzési Vezető, mint Csoportvezető irányít. 3. A R. 87 (5) bekezdése az alábbiak szerint változik: (5) A Belső Ellenőrzési Csoport a feladatait az Ügyrend és a belső ellenőrzési szabályzat előírásainak megfelelően köteles ellátni. 4. A R. 87 (7) bekezdése az alábbiak szerint változik: (7) A Belső Ellenőrzési Csoport a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a Közgyűlés soron következő ülésére terjeszt elő. 5. A R. 87 (8) első bekezdése az alábbiak szerint változik: (8) Az önkormányzat Belső Ellenőrzési Csoportja:

20 I/B kötet 20. oldal 6. A R. 87 (10) bekezdése az alábbiak szerint változik: (10) A Belső Ellenőrzési Csoport ellátja Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásban (továbbiakban: Önkormányzat) résztvevő és az azt igénybe vevő önkormányzatokban és intézményeikben a belső ellenőrzési feladatokat. 7. A R. 1. számú mellékletének V. 1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint változik: Az önkormányzat felügyelete alatt álló intézmények belső pénzügyi-gazdasági ellenőrzését a Belső Ellenőrzési Csoport útján a jegyző látja el. A belső ellenőr jogállását és feladatmeghatározását tekintve a jegyző irányítása alatt áll. Feladatait az Ötv. 92. (3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően látja el. 8. A R. 1. számú mellékletének V. 1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint változik: A belső ellenőrzési egység vezetője a belső ellenőrzési csoportvezető, aki felelős a belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséért, és végrehajtásáért, amelynek során feladatai: 9. A R. 1. számú mellékletének V. 1. pontjának tizenkilencedik bekezdése az alábbiak szerint változik: A Belső Ellenőrzési Csoport ellenőrzési munkáját a jegyző által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a jegyző előzetes egyetértésével és a Közgyűlés jóváhagyásával módosíthatja. 10. A R. 1. számú mellékletének V. 1. pontjának huszadik bekezdése az alábbiak szerint változik: Az ellenőrzés eredményéről a Belső Ellenőrzési Csoport köteles folyamatosan kapcsolattartással tájékoztatást nyújtani a Pénzügyi-Gazdasági Bizottságnak, negyedévente írásban tájékoztatást adni, évente pedig beszámolni a Közgyűlésnek. Az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről összeállítandó éves jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési csoportvezető felelős. 11. A R. 1. számú mellékletének V. 1. pontjának harmincharmadik bekezdése az alábbiak szerint változik: A Belső Ellenőrzési Csoport állandó kapcsolatot tart:

21 I/B kötet 21. oldal 12. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a R. 1. számú mellékletének III fejezet 5. pontja, a R. 1. számú mellékletének V. fejezet 5.3.e) pontjának 29., valamint bekezdései, továbbá az Ügyelet című bekezdés. Hódmezővásárhely, szeptember Dr. Lázár János sk. polgármester... Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

22 I/B kötet 22. oldal INDOKOLÁS Az 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet szól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ), mely részletesen tartalmazza az önkormányzat szervezeti egységeit, és azok feladatait. A pénzügyi és gazdasági szabályok megtartásának, jogszerűségének ellenőrzése, illetve az azokra vonatkozó észrevételekkel, javaslatokkal a hivatali rendszer folyamatos fejlődésének biztosítása igen fontos feladat, a belső ellenőri feladatokat ellátó kollégák egy, nevesített szervezeti egységbe való besorolása az átláthatóságot biztosítja, ezért indokolt a belső ellenőri feladatokat ellátó szervezeti egységet önálló Csoportként való meghatározása, mely továbbra is közvetlenül a jegyző irányítása alatt áll. A Belső Ellenőrzés június 30. napján kelt, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának Általános Igazgatási szervezeti egységének Ügyrendben meghatározott tevékenységi körének vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentésre tekintettel indokolt az Általános Igazgatás Ügyrendjének módosítása.

23 I/B kötet 23. oldal Címzett: Iktatószám: / db rendelet-tervezet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Döntés a Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat kihelyezéséről Az anyagot készítette: Jogi Iroda - Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy

24 I/B kötet 24. oldal Száma: 21- /2010. Tárgy: Döntés a Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat kihelyezéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Megjelent a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI.16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) egyes középületekben való kihelyezéséről szóló 1140/2010. (VII.2.) Korm. határozat, mely javasolja, hogy a központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei által feladatuk ellátása során használt középületekben a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület sajátosságainak megfelelő jól látható helyen legyen kifüggesztve akként, hogy a színes formátumban, méltó minőségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű Nyilatkozatot legalább cm méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni. Ezen Kormányhatározatra tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg, miszerint a Nyilatkozat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának minden, a feladata ellátása során használt középületében a fent meghatározott helyen és módon legyen-e kifüggesztve, és kérem, hozza meg döntését a kérdésben. Hódmezővásárhely, szeptember 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

25 I/B kötet 25. oldal Tárgy: Döntés a Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat kihelyezéséről Határozati javaslat 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése akként döntött, hogy a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI.16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) egyes középületekben való kihelyezéséről szóló 1140/2010. (VII.2.) Korm. határozat alapján a Nyilatkozat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának minden, a feladata ellátása során használt középületében a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület sajátosságainak megfelelő jól látható helyen legyen kifüggesztve akként, hogy a színes formátumban, méltó minőségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű Nyilatkozatot legalább cm méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni. A változat: A Közgyűlés egyetért az 1. pontban foglaltakkal, és a Nyilatkozat kifüggesztésével. B változat: A Közgyűlés nem ért egyet az 1. pontban foglaltakkal. 2. Az A változat elfogadása esetén a Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, szeptember 2. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző Határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Jogi Iroda, Jogi Csoport 5. Irattár

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Kötelezettségvállalás biztosítása a TAMOP-3.3.3-08/1. Integrációs közoktatási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete...2 A helyben központosított közbeszerzésekről

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vontkozó

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése.... 2 A

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben