TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE MÓDSZEREK 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA AUTONÓMIA NEMZET NACIONALIZMUS KISEBBSÉG KISEBBSÉGI JOGOK A NEMZETI JOGALKOTÁSBAN A PROBLÉMA GYÖKERE 12 III. KOSZOVÓ-EFFEKTUS OROSZORSZÁG-GRÚZIA KONFLIKTUSA: DÉL-OSZÉTIA ÉS ABHÁZIA OROSZORSZÁG - CSECSENFÖLD ROMÁNIA-SZÉKELYFÖLD SPANYOLORSZÁG- KATALÓNIA ÉS BASZKFÖLD Katalónia Baszkföld KÍNA TIBET KONFLIKTUSA 28 IV. A SZLOVÁK-MAGYAR VISZONYT BEFOLYÁSOLÓ PROBLÉMÁK A TÖBBSÉG ÉS A KISEBBSÉG A többség: Szlovákok A kisebbség: Magyarok MECIARI NACIONALIZMUS KIÉPITÉSE A SZLOVÁKIAI MAGYAR KISEBBSÉG ELSŐ MEGNYILVÁNULÁSA MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA VISZONYÁNAK ÉRTÉKELÉSE 1992-TŐL 1998-IG A FICO KORMÁNY MAGYARELLENES POLITIKÁJA ROBERT FICO SZÍNRELÉPÉSE MALINA HEDVIG-ÜGY ÉS A POZSONYI IDEGENVEZETŐK-ÜGYE 42 V. 2007: AZ INDULATOK ELMÉRGESEDÉSE SCHENGENI HATÁRNYITÁS SZLOVÁK-MAGYAR TANKÖNYV-VITA DAC-SLOVAN FUTBALLMECCS NYELVTÖRVÉNY NYELVTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ÉS A KAPCSOLATOK ENYHÜLÉSE 52 VI. KONKLÚZIÓ 54 FELHASZNÁLT IRODALOM 60 MELLÉKLETEK 64

2 Nyelvem, mely az emberi hang egyik legcsodálatosabb hangszere volt, kihágási objektummá szürkült Lekonyult fejjel járok, és némán, és ha lehet ki sem mozdulok emberek közé. (Fábri Zoltán: A vádlott megszólal Kritika 1981/8) 2

3 Gurr. 1 A téma, amivel foglalkozom, ismételten aktuálissá vált akkor, amikor az Európai I. BEVEZETÉS 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS Jelen dolgozatom célja, hogy bemutassam a kisebbségek helyzetét környezetünkben, keresve a magyarázatot, hogy miért ilyen kényes téma még napjainkban is nemzetiségekkel foglalkozni. A kisebbségeket ért pozitív és negatív eseményeken keresztül be szeretném mutatni, hogy milyen utat járt be ez probléma közvetlen környezetünket elemezve és 1995 között 268 kisebbségi közösséget érintett valamilyen diszkriminatív, negatív atrocitás a világ 114 országában írja Minorities and Risk című könyvében Ted Robert Unióhoz csatlakozásunk egy olyan víziót vetített mindenki elé, hogy a határok átjárhatóságával a nemzeti, kissebségi, etnikai, feszültségek eltűnése reális közelségbe kerül. A nemzeti érdekeket a kölcsönös elismerésen és értékek tiszteletben tartására épülő nemzetközi érdekek váltják fel. Talán mindenki többet várt ezen a téren, ahol a realitásnál jobban bíztunk egy magasabb belső értékeket előtérbe helyező, európaiságot megjelenítő szabályzó funkcióban, ami túlmutat egyes nemzetek nemzetpolitikáján, ahol mindenki belátja, hogy a belpolitika és a külpolitika között egyre szűkül a mozgástér, és ennek megfelelően válaszolja meg a múltból eredő kényesebb kérdéseket. A környezet pozitív lehetőségeket kínálva változik. Ezt észre kell venni és alkalmazkodni hozzá. Okos politizálással a kényes kérdésekből előnyt lehet kovácsolni, ami nem csak politikai síkon, hanem a gazdaság fejlődésében is mérhető. Családom Szlovákiából származik, és a Benes dekrétumra hivatkozva kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, hátrahagyva házukat, szüleiket, testvéreiket, múltjukat, a teljes életüket. Pár hét alatt kellett feladniuk mindent, amiben addig hittek és az ismeretlenben egy új életet felépíteni. Ezért is figyelek jobban oda a Szlovákiai eseményekre, az ottani történésekre, tágabb értelemben pedig a kisebbségek helyzetére. Az Európa tanács ajánlások sorát fogalmazta meg. Megalkotta a regionális és 1 Ted Robert Gurr Barbara Harff: Ethnic Conflict in World Politics. Boulder San Francisco Oxford, Westview Press,

4 kisebbségi nyelvek európai chartáját (1992), keretegyezményt hozott létre a nemzeti kisebbségek védelmére (1994). Hol tart most Európa? Csak a közvetlen környezetünkben lévő politikai változások irányát elnézve nem beszélhetünk csak pozitív változásokról. Oly büszke Európaiságunk, amit példaként szeretünk mutatni a fejlődő országok számára, még nem mindenben kiforrott. Fegyverrel, mint békefenntárók számtalan helyen (Afganisztán, Koszovó, Irak) hirdetjük, biztosítjuk a toleranciát, a kisebbségek elfogadását a sokszínűséget. Ha kifelé így tudjuk, nemzetektől függetlenül, akkor itt az idő, hogy előre tekintsünk és a problémákat, feszültséget hátrahagyva, valami újat alkossunk. Én is azért foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert remélem és bízom benne, hogy a pozitív változásnak el kell jönnie. Véleményem szerint minél többen és minél több megközelítésben foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akár szakdolgozatok keretében annál hamarabb meg kell történnie a pozitív elmozdulásnak. Mindenkinek látnia kell, hogy nem csak a politikusokat kötelessége foglalkozni a kérdéssel, hanem mindannyiunknak. Én is ezt teszem. Ezért helyeztem a dolgozatom központi témájává a szlovákiai magyar kisebbségek ellen történő atrocitások elemzését, ezen túlmenően pedig a kisebbség jövőbeli sorsának előrevetítését. 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE Elemzésem első részében a témához szükséges definíciókat foglalom össze, melyek közt szerepel az autonómia, kisebbség, önrendelkezés fogalma. Ezen kívül, ebben a fejezetben kívánom bemutatni a trianoni békeszerződést, mely a kisebbségi problémát előidézte Európa közepén. A második fejezet a Koszovó-effektus címet kapta, mivel itt szeretném bemutatni Koszovó függetlenedésének hatását, a világ más tájain. Európa kisebbségei, példát látva az előbb említett ország eredményeiben, agresszívabban és követelőzőbben kezdtek el fellépni a többségi-domináns nemzet ellen. Így történt ez Szlovákiában is. A harmadik fejezetben, a szlovákiai események és a rájuk reagáló, korlátozó törvények bemutatása után, a magyar kisebbség kiugrási lehetőségeit elemzem. A kisebbségi kérdéssel kapcsolatos legfőbb dilemma számomra az, hogy mi segítené legjobban a szlovákiai magyar kisebbségi közösség fennmaradását, és számukra mi lenne a közeljövőben a legjobb megoldás jogaik, hagyományaik, identitásuk, nyelvük megvédése érdekében. Van-e a magyar kisebbségnek kulturális, esetleg területi autonómia kivívására lehetősége a közeljövőben? 4

5 1.3 MÓDSZEREK Szakdolgozatom megírása közben több módszert is alkalmaztam. Kérdésem vizsgálatához elsősorban a témához kötődő történelem alapú szakirodalmat tanulmányoztam, analitikus módszerrel. Később rendszereztem és szintetizáltam az információkat, az előzőleg felállított fejezetek témájához kapcsolódóan. A kutatási kérdésemre szűkítve a szakirodalmat, deduktív módszer alapján folytattam a témám tényfeltárását. A téma relatív újdonsága miatt kevés szakirodalom született a szlovákiai magyarság jelenkori helyzetéről, így a dolgozatom szakmai folyóiratokon (Magyar Kisebbség, Grotius, Régió) és a Magyar Külügyi Intézet kiadványain alapszik. Sorra veszem ezeken kívül a napvilágra került sajtómegjelenéseket, mind szlovák, mind magyar újságokból, amiket a pécsi Tudásközpontban, és nem utolsó sorban az interneten kutatok fel. A kisebbségi kérdés a jellegénél fogva megköveteli, hogy a témát objektíven vizsgáljam mindkét oldal szemszögéből, és valós képet nyújtsak a jelenkori témát érintő kérdés lehetséges kimeneteléről. II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA A nemzeti, kisebbségi problémák tárgyalásának leginkább kényes és elengedhetetlen része a fogalmak meghatározása. Úgy gondolom azonban, hogy egy-egy definíciót már a dolgozat elején érdemes tisztázni, melyeket a későbbiekben általánosan használni fogok. Divatos kifejezések lettek, gyakran emlegetett, már-már elkoptatott szavak, mint például, az autonómia, nemzet, nacionalizmus, kisebbség, kisebbségi jogok fogalmak. Definiálásuk ezeknek a fogalmaknak eddig senkinek sem sikerült, viszont elméletekkel és különböző megközelítésekről szép számmal beszélhetünk. 2.1 AUTONÓMIA Az autonómia, egy eléggé képlékeny és összetett fogalom, amelyet minden ország másként értelmez. A meghatározásra (saját nemzetiségi problémáira rávetítve), más és más módon reagál minden nemzet. A mai napig nem született még egy egységes, mindenki 5

6 által elfogadott definíció, ami iránymutatásként szolgálna az országok számára, akik a kisebbségeikkel küzdenek. Az autonómia szó megvilágításához ezért több író és tudós magyarázatait összegezném, mellyel közelebb kerülhetünk a szó pontos értelméhez és egy átfogóbb képet kaphatunk a szó jelentéséről. Görög eredetű szó, amely az autos-nomos szóból ered, amelynek jelentése elsősorban az önállóságot, függetlenséget, önálló közigazgatást, önálló kormányzást jelentenek az etimológiai szótár szerint. 2 A történelemben visszatekintve, már római időkben is az önkormányzati jogot jelölte ez a szó, mely alapján az állam, saját magára nézve hozott széleskörű törvényeket. Bíró István az elsők között fejti ki itthon a fogalom tartalmát. Ő meghatározott mértékű függetlenséget ért az autonómián, ami a kisebbségben lévő csoport hagyományainak, életstílusának és szokásainak védelmére korlátozódik. Bíró nem tér ki a fogalom intézményes kereteire, ellentétben például Vizi Balázzsal, aki továbbvitte a gondolatmenetet. Vizi véleménye szerint egy adott kisebbségben lévő csoportnak joga van önálló döntéseket hozni saját magukra nézve a hatalom decentralizációjával szemben, külön intézményrendszert kiépíteni, ide értve a saját nemzetiségi oktatást, igazságszolgáltatást, valamint a közigazgatáshoz szükséges intézményrendszert. Az intézményrendszer megszilárdításának célja, mindenek előtt, a csoportjogok védelme, amibe beletartozik a kultúra, és az anyanyelv védelme is. Erre azért van nélkülözhetetlen szükség, hogy elkerüljék a teljes asszimilációt, és megőrizhessék identitásukat. 3 Vizi gondolatai tükrözik a szubszidiaritás alapelvét, mely szerint a döntéseket a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni és azoknak, akikre a döntés végkimenetele legközelebb áll. Az autonómia fogalma sok szempontból megközelíthető, és értelmezhető, de abban mindenki egyetért, hogy az autonómia, a kisebbségi jogok védelmének szempontjából, a legfelső szinten helyezkedik el. Ennél többet már egy kisebbség nem vívhat ki magának. Vagyis, az önállóság fokmérője az autonómia, mely megmutatja, hogy egy kisebbség milyen helyet foglal el a többségi nemzet ranglétráján. Ezt az állítást támasztja alá Bósza János, aki az autonómiát egy végállomásnak tekinti az emberi és kisebbségi jogok útján. 4 Másrészről, pedig a domináns nép szemszögéből tekintve megtudhatjuk, hogy a többségi nemzet milyen kisebbség-politikát folytat. 2 Letöltve: febr Vizi Balázs: Nemzetiségek és az autonómia. Kommentár, 2006/I. szám 4 Letöltve: márc. 2 6

7 Négy különböző autonómia típust különböztet meg a szakirodalom az államszint alatti egységekkel kapcsolatban. A négy típus megkülönböztethető az alapján, hogy a hatáskörök milyen területet érintenek. Szakdolgozatomban elsősorban a területi autonómia fogalmát járom körül, mivel a többi fogalom nem képezi részét a kutatásomnak. 1. Területi autonómia 2. Személyi autonómia 3. Funkcionális autonómia 4. Kulturális autonómia 5 Területi autonómiáról akkor beszélhetünk, ha az ország területén élő kisebbségben élő csoport elhatárolható, zárt közösségben él, és azon a bizonyos területen többségben van. Az állam megengedi, hogy ezen a területen a csoport (az állam érdekeivel összhangban) saját intézményrendszert hozzon létre. Az intézményhálózat minden olyan területre kiterjedhet, amire az adott csoportnak szüksége van azon a területen. Létrehozhatnak saját döntéshozó, végrehajtó, oktatási, kulturális, vallási intézményeket, azért, hogy a térségen belül többségben lévő nemzetnek biztosítsák azokat a feltételeket, mellyel önrendelkezésüket és identitásukat megőrizhetik. A többfunkciós felépítésnek a lényege, hogy a meghatározott területen belül képesek legyenek ellátni a decentralizált állami közigazgatási és kisebbségvédelmi feladatokat. A területen felállított jogrendszernek, minden lakos érdekeit kell szolgálnia. A területi autonómia minden személyre érvényes, aki azon a területen él, még akkor is, ha a többségi nemzethez tartozik. A terület meghatározását vagy az állam vállalja, vagy pedig bilaterális egyeztetések folyamán dönt a kisebbségek anyanemzetével. Sok ország adott területi autonómiát kisebbségeinek, mint pl.: olaszországi (dél-tiroli) osztrákok, vagy az Aland szigeteken élő svédek, a spanyolországi baszkok és katalánok. 6 Az Európai Unió államai közül 11 biztosít valamilyen mértékű autonómiát kisebbsége számára. Ez az EU 41%-át fedi le. Kisebbségvédelmi vonatkozású autonómiát biztosít 6 tagállam, személyi elvű autonómiát 7 tagállam biztosít. Finnország és Dánia különleges országok, mert ők az autonómia mindkét formáját biztosítják. 5 Kupa László (szerk.): Kisebbségi autonómia törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben. Pécs, p Vizi Balázs: A nemzeti kisebbségek és az autonómia. mmentar_2006_01.pdf Letöltve: márc. 4 7

8 2.2 NEMZET Történelmi okokból a magyar nyelvben nem különböztetjük meg a Friedrich Meincke neve alatt fémjelzett államnemzetet és kultúrnemzetet, mert nálunk a nemzet fogalma elsősorban közös gyökereken nyugvó kultúrán alapszik. 7 A közös történelmi múlt, a közös nyelv, egységes szimbólumok használata tartja össze a magyar nemzetet, a közös intézmény és jogrendszer megléte mellett. Külföldi írók, mint pl.: Anthony Giddens és Ernest Renen a nemzetet földrajzi és politikai egységnek tartják, amellett hogy a nemzet szellemi alapelveken nyugszik. Renen, továbbmutatva a kulturális gyökereken kifejti, hogy a nemzet fogalmát a jelenben is értelmezni kell. Méghozzá úgy, hogy van-e közös szándék arra, hogy most is együtt éljünk, és hogy kamatoztassuk a múltbéli örökséget? 8 A nemzet fogalmára a magyar szerzők közül Romsics Ignác tesz kísérletet a definíció meghatározására, aki szintén a közös múltban látja a nemzet fogalmát. Értelmezése szerint a nemzet valamely történelmileg kialakult tartós emberi közösséget jelent, amelyet különböző sajátosságok kötnek össze és különböztetnek meg más közösségektől. 9 A továbbiakban Romsics Ignác fogalmát fogom érteni a nemzet fogalma alatt. 2.3 NACIONALIZMUS A nacionalizmus szó manapság negatív csengéssel párosult, ami eredhet a szó előre látott negatív következményeiből, és a közép-kelet-európai utolsó évszázad tapasztalataiból. A szó e fajta megítélése nem tudományos, hiszen ez egy komplex fogalom, ami megannyi pozitív értelmezést is tartalmaz, de nem tudjuk függetleníteni magunkat a benne lerakódott érzelmi többlettől. A nacionalizmus akkor született meg, amikor a 18. század végétől egyre többen vallották, hogy a nemzet iránti hűség minden más irányú hűség felett áll. 10 Aki a háborúkban a hazáért harcol és meghal, igen nagy hazaszeretetről tesz tanúbizonyságot. 7 Koller Boglárka: Nemzet, identitás és politika Európában. L Hartman-Zsigmond Király Főiskola, Budapest, p.13 8 Renen Ernst: Mi a nemzet? In Bretter Zoltán, Deák Ágnes: Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995, p Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség, állam Kelet-közép-és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998, p Letöltve: márc. 1. 8

9 Akkoriban még pozitív érzelmekkel vegyült a nacionalizmus szó. Gondoljunk csak a magyar népdalok szövegére, a magyar költészetre, amelyek szintén a hazaszeretetről vallanak. Anthony D. Smith összegyűjtötte azokat az értelmezéseket, amiket a szakirodalom nacionalizmus szó alatt ért: Nacionalizmus, mint ideológia nacionalizmus, mint mozgalom nacionalizmus, mint érzelem nacionalizmus, mint nemzetépítés nacionalizmus, mint szimbólumok és nyelvezet KISEBBSÉG A nemzeti kisebbség fogalmát nem használják sem a békeszerződések, sem a kisebbségi szerződések, hanem ettől eltérő kifejezést használnak: etnikai, vallási, vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó állampolgároknak hívják a kisebbségeket. Ennek az az alapja, hogy a kisebbségek fogalmát illetően nincs konszenzus, hiszen nem lehetséges eme történelmi-politikai és társadalmi-szociológiai fogalmat egyértelműen meghatározni úgy, hogy minden országnak ugyanazt jelentse ez a fogalom. A nemzeti és etnikai kisebbségek formái annyira változatosak és színesek még Európán belül is, hogy szinte lehetetlen egy általános definíciót találni, amely pontosan meghatározná a kisebbség fogalmának jellegzetességeit. Nem utolsó sorban, ha nincsen definíció egy fogalomra, akkor úgy nem csak a kodifikáció, de a kötelezettségek alól történő kibújás is könnyebbé válik egy ország számára. Mai napig állandó vitákra ad okot a kisebbségek pontos meghatározása kisebbségi szakértők és diplomaták, politikusok között, akik nem tesznek különbséget az egyes megnevezések alatt, mint például: nemzeti kisebbség, metoikoszok, faji csoportok, vallási csoportok. Jobbágy István szerint a nemzeti kisebbségek a legjelentősebb alcsoportja annak a kisebbség definíciónak, mely egy adott zárt csoportot foglal magában, amely többséget alkotó nemzettestétől távol helyezkedik el, és beolvadásra van kényszerítve a másik ország területén. Jobbágy azért tartja a fogalmat kiemelkedő fontosságúnak, mert a nemzeti kisebbség fogalma a 19. és 20. század folyamán folyamatosan a nemzetközi jog középpontjában volt, míg a több alcsoport problémái egy ország belügyének van titulálva. 11 Smith,,Anthony D.: Nacionalism and Modernism, A critical surway of recent theories of nations and nationalism. Routledge, London, 1998, p.187 9

10 Francesco Capotorti ENSZ raportőr bővítette a kisebbségek fogalmát (Caportotijelentés) és megpróbált egy teljes definíciót adni a fogalom magyarázatára. Véleménye szerint a kisebbség, számszerűen mindig kevesebb emberből álló csoportot foglal magában, mint az állam lakosságának többi részét, vagyis ők nem részei a domináns nemzetnek. Egy és ugyanazon az államban élnek a többségi nemzettel és elvileg ugyanolyan állampolgároknak számítanak. Mégis megkülönböztetik őket a különböző nyelvi, esetleg etnikai vagy vallási tulajdonságokkal. 12 Egyik oldalról egy védekező magatartást láthatunk, amely a kisebbségi értékek megóvására koncentrálódik, az uralkodó nemzet oldaláról pedig egy beolvasztási kísérlet tanúi lehetünk. Ezekben az együttélési formákban, ahol többségi és kisebbségi csoportokhoz tartozó egyének élnek együtt, az előnyök és a hátrányok az életvezetés tekintetében mindig aránytalanul oszlanak meg, általában az anyanemzet javára. Az egyenlőtlenség többség és kisebbség között újra- és újratermelődik. Lényeges megemlíteni az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által meghatározott fogalmat a kisebbségekre ban fogadták el azt az ajánlást mely így definiálja a kisebbségeket: Olyan személyek csoportja egy államban, akik: a) az illető állam területén laknak, és ennél fogva állampolgárok; b) hosszú távú, szilárd és tartós kötelékek fűzik az illető államhoz; c) megkülönböztető etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzőkkel rendelkeznek; d) megfelelően reprezentatívak, noha számukat tekintve kevesebben vannak, mint az illető állam vagy régió lakosságának többi része; e) közös identitásuk elemei megőrzésének ideértve kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk vagy nyelvük közös megőrzésének vágya motiválja őket. 13 A nemzeti kisebbségek Európa vesztesei. 14 Úgy vélem, hogy a kisebbségek áldozatul estek és beszorultak az ellentmondásokkal terhes nemzetközi politika keretei közé, ahonnan nincs kiút. Az országok nemzetállami törekvései is a problémát erősítik, vagyis a nemzet és etnikai csoport közötti különbségtétel növekszik. Az egy állam, egy nemzet 12 Letöltve: márc Letöltve: márc Garazci Imre, Közép-Kelet Európa története c. tárgy. Veszprém,

11 eszme látszik uralkodó gondolatnak napjainkban is. Természetesen ennek az érték és érdekellentétnek, pozitív kimenetele is elképzelhető a jövőben, vagyis, ha a kisebbségek jogi szabályozása felsőbb szintekre léphetne. 2.5 KISEBBSÉGI JOGOK A NEMZETI JOGALKOTÁSBAN A kisebbségi jog az a jogág, amely magába foglalja az összes nemzeti és nemzetközi jogszabályokat, amelyek a többségi és kisebbségi csoport kapcsolatát tekintik szabályzási tárgyuknak, és amelyeknek célja, hogy a kisebbség megőrizze másságát mind kollektív, mind egyéni szinten. 15 Az EU-ban 46 millió embernek valamilyen kisebbségi vagy regionális nyelv az anyanyelve, mégsem érvényes minden országra kisebbségi jog. Ezek a dokumentumok csak politikai nyilatkozatok, a tagállamok nem vállaltak jogi kötelezettséget, így hiába születtek meg a nyilatkozatok, betartásuk és alkalmazásuk már nemzeti hatáskörbe tartozik. Az I. világháború óta a kisebbségi jogalkotás egyik legfontosabb alapköve az 1966-ban az ENSZ által elfogadott Polgári és Politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya. Ez volt ez első olyan nemzetközi szerződés, amelyben megjelent a kisebbségek saját kultúrájukhoz való joga. Később, a Szovjetunió széthullása indított el egy újabb kisebbségi jogalkotási folyamatot, melynek végeredményeként született meg az 1990-es koppenhágai Egy új Európáért című joganyag, mely a különböző kisebbségek kulturális, nyelvi, oktatási és politikai jogait részletezi. Továbbá, az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) létrehozta a kisebbségi konfliktusok elkerülése érdekében, a Nemzeti Kisebbségek Főbiztosának posztját. 16 Az EU is több kísérletet tett a kisebbségi jog szabályzására, míg meg nem született a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája. Mint minden kisebbségi dokumentumra jellemzően, itt sem határoztak meg konkrét feltételeket, hogy milyen mértékben kell a nyelvhasználati jogokat biztosítania egy országnak a kisebbsége számára ben a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény általános érvénnyel foglalkozik a nemzeti kisebbségek jogaival, és kimondja, hogy senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés, azért mert valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozik, továbbá 15 Kupa László (szerk.): Kisebbségi autonómia törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben, Pécs, p Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. Gondolat, Budapest,

12 meghatározták, hogy az államnak kötelessége támogatnia a kisebbségeket kultúrájuk fenntartása érdekében, valamint nem tekinthető ezen túl belügynek a kisebbségi kérdés. A kisebbségi jogalkotás magában is egy rögös folyamat. Nem nyújt konkrét segítséget semelyik államnak, hogy mik azok a minimális feltételek, amelyeket biztosítania kellene pl.: annak érdekében, hogy kisebbsége fenntarthassa identitását. Ezek a határozatok inkább csak célokat és irányelveket fogalmaznak meg, amelyeknek a végrehajtását az országokra bízzák. A nemzetközi közösség közel 20 év alatt nagy lépéseket tett a kisebbségi probléma megoldása felé, de míg az államok eltérő nézeteket vallanak a kisebbségek jogi mibenlétéről, addig nem születhet olyan döntés, ami mindenki számára hatályos lesz. 2.6 A PROBLÉMA GYÖKERE A trianoni kérdés elemzése már önmagában is óriási téma lenne, ezért csupán emlékeztetőül, nagyvonalakban vázolnám fel az eseményeket, mivel a dolgozatom témájának megértéséhez ezt elegendőnek tartom. Ország Hozzácsatolt terület nagysága km²ben 1. számú táblázat: Akik nyertek és mennyit 17 Régi Magyarország területének %-a Hozzácsatolt lakosság létszáma Hozzácsatolt magyarság létszáma Románia , Csehszlovákia , A délszláv állam , Ausztria , Összesen , Saját szerkesztés június 4-én írta alá a magyar delegáció az első világháborút lezáró békeszerződést, ami trianoni béke néven áll a köztudatban. Ennek a békének a megkötésével került a magyarság Csehszlovákia területén is kisebbségi helyzetbe. Azelőtt, egy nemzet tagjai voltak, ápolva a közös kultúrát, nyelvet. A trianoni békével km²-t és lakost vesztett el Magyarország, s ugyanennyit Csehszlovákia kapott meg. Csehszlovákia a békeszerződéssel vállalta a kisebbségi jogok tiszteletben tartását, ám végéig magyar volt kénytelen elhagyni otthonát az atrocitások miatt. Csehszlovákia céljai között szerepelt a magyarok lakta területek felhígítása szlovák és cseh 17 Raffai Ernő: Trianon Titkai avagy, hogyan bántak el országunkkal Kiadó: Tornado Dannenja Kft. Budapest, oldal 12

13 lakosokkal, és a magyarság teljes asszimilációja, ellehetetlenítése. A magyarok elleni intézkedések középpontjában a középiskolák bezárása, a földek elkobzása, az önkormányzatok megszüntetése állt. A Magyar Királyság bár aláírta és elfogadta a trianoni békediktátumot, de nem mondott le sohasem a területek visszaszerzéséről. Az első bécsi döntés értelmében, a magyar többségű területeket visszacsatolták Magyarországhoz ( négyzetkilométernyi területet) Csehszlovákiában magyarra nem vonatkozott a határrevízió, így ők továbbra is a Csehszlovák államhoz tartoztak. A második világháborút követően újra Csehszlovákiához kerültek az 1938-as bécsi döntés értelmében visszakapott területek. Ekkor a csehszlovák kormány kollektív bűnösnek kiáltotta ki a magyarságot, és megfosztották őket a jogaiktól és sokukat kényszermunkára küldték. Újra betiltották a magyar iskolákat, intézményeket és a sajtót. Megkezdődött a reszlovakizáció folyamata (magyar-szlovák lakosságcsere), melyet Eduard Beneš szorgalmazott. A tiszta nemzet alapelv megvalósításához az összes szlovák ajkú magyart és magyar ajkú szlovákot, hazájába kellett visszaküldeni, amit azzal indokoltak, hogy haza kell térniük az ősi nemzetükhöz. Ez az elképzelés, a pánszláv ideológiában már korábban megjelent, de a megvalósításához a második világháború biztosított alkalmat. 18 A magyarok kirekesztésének szándéka az új csehszlovák állam alapelvévé vált. A csehszlovák kormány a sok nemzetközi elutasítás után 1946-ban kezdhette meg a magyarok kilakoltatását, amit első körben főre terveztek. A kollektív bűnösnek kikiáltott magyarságot méltatlan helyzetbe hozták. Akik nem vállalták magyarságukat, azok maradhattak, akik viszont felvállalták, azoknak menniük kellett. A magyar sajtó hitleri kísértetnek nevezte az agresszív és gyors kitelepítést. 19 Két hullámban zajlott a kitelepítés, de a két időszak között is állandósult a megfélemlítés, és az ellehetetlenítés. A második hullámos kilakoltatást vasúti vagonokkal oldották meg és a Magyarországon lakó svábok otthonaiba költöztették azt a mintegy 3000 családot, akiket minden logika nélkül kiválasztottak. Az áttelepítések során probléma lépett fel a magyar oldalról, mivel a 3000 családnak közel a duplája érkezett Magyarországra. A svábok kitelepítésének folyamata lassabban haladt és a 3000 család elhelyezése is nagy gondot jelentett, így a magyar kormány a kitelepítések felfüggesztését kérte a szlovák féltől. 18 László Péter: Fehérlaposok, Szekszárd, 2005, 9. oldal 19 Szlovák-magyar lakosságcsere: Letöltve: márc. 2 13

14 2. szúmú táblázat: Szlovákiából kitelepítettek száma 20 Hova települt Családok száma Fő Baranya megye Somogy Tolna Összesen Saját szerkesztés 1948-ban a kommunista hatalomátvétel után, a magyarok helyzete javulásnak indult. Az 1948/245. számú rendelet a magyarok egyéni állampolgársági jogainak visszaadását tette lehetővé, továbbá a magyar iskolarendszer, kulturális és politikai intézményi struktúra újraindulását. Az előbb említett enyhítések nagyrészt a CSEMADOK-nak (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége) voltak köszönhetőek, akik sok áldozatot hoztak a magyarok jogainak újbóli kiterjesztéséért és a magyar kisebbségi politikai képviseletéért. A magyar kisebbség jogairól először 1956-ban tesznek említést az alkotmányban. Négy évvel később a kisebbségek anyanyelvi oktatását is törvénybe foglalták. Ezzel egy időben viszont csökkentették a járások számát a magyarlakta területeken ig nem volt különösebb változás a szlovákiai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekben. Ekkor jelentették be ugyanis a lengyel, magyar, ukrán nemzetiségeknek biztosított anyanyelvű művelődés jogát, e mellett azt, hogy lakhelyükön anyanyelvüket szabadon használhatják, amik szintén a CSEMADOK-nak voltak köszönhetőek, akiket éles kritikával illettek. Az 144. számú alkotmánytörvény papíron már engedélyezte a nemzetiségek létszámával arányos képviseletet, de a valóságban változás nem történt ban a szlovák oktatásügyi tárca előkészítette a magyar oktatás felfüggesztésére irányuló törvénytervezetét, amelynek következményeként megalakult a CSMKJB, a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága. (Az 1975-ös Helsinki Záróokmány lehetővé tette a szovjet érdekszférába tartozó országokban a disszidens mozgalmak újraéledését.) A CSMKJB mozgalma, melynek élén Duray Miklós állt, kiállt a magyar oktatás mellett, de hiába. Kb. 200 magyar iskolát zárattak be a kommunista időszak 20 éve alatt ben a magyar politika is beleavatkozott a szlovákiai iskolabezárási-ügybe. A CSEMADOK támogatásának biztosításáról tett tanúbizonyságot Kovács Béla nagykövet látogatása, amelyet a magyar sajtó első oldalon közölt. A kommunista pártvezetés eztán 20 László Péter: Fehérlaposok, Szekszárd,

15 felállította a Magyarságkutató Intézetet, amely a határon túli magyarok történelmével és kutatásával foglalkozott január 1-jével megszűnt Csehszlovákia, és megalakult az önálló Szlovákia. A kommunista rendszer bukása előremozdította a magyarság politikai képviseletét. Megindult a pártalapítási láz, melynek eredményeképpen több magyar párt is alakult. Az Együttélés Politikai Mozgalom, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, a Magyar Polgári Párt, melyek egyedül nem volt képesek megfelelő szavazóbázist felállítani, ezért a három párt összevonásából megszületett a Magyar Koalíció Pártja (MKP), akik a kisebbségeket sújtó legfontosabb problémákat emelték be a programjukba, mint pl.: nyelvhasználat, intézményrendszer, autonómia. III. KOSZOVÓ-EFFEKTUS 22 "Koszovó a mai naptól büszke, független és szabad" - jelentette be Hashim Thaci koszovói miniszterelnök. 23 Ilyen és ehhez hasonló újságcikkek láttak napvilágot február 17.-én. A világ ekkor Szerbia és Koszovó kisebbségi problémáival volt elfoglalva és kíváncsian várta a konfliktus kimenetelét. Eléri-e a várva várt függetlenséget Koszovó?! Elfogadják-e az országok egy új állam létrejöttét? Korunk jellegzetes konfliktusgóca volt Koszovó (Lásd. 7. számú melléklet), ahol ősidők óta két egymással rivalizáló nemzet néz egymással farkasszemet. Sokszor tévesen, az albánok és a szerbek ellentétét a rigómezei csata 600. évfordulójára írt Miloševićbeszédig vezetik vissza. De azt mindenki tudja, hogy egy beszédnek mégsem lehet akkora ereje, hogy két szomszédot egymás ellen uszítson. Viszont az kijelenthetjük, hogy a békés egymás mellett élés a titói propaganda kampánya volt és a felszín alatt a régmúlt konfliktusai megmaradtak. Ha az ember meg szeretné érteni a koszovói konfliktus eredetét, akkor vissza kell mennie a történelemben. A mai Koszovót 24 az albánok őshazájuknak tekintik, mert már - ahogy ők fogalmaznak - kezdetek óta, az albán nép őseinek tekintett trák és illír törzsek lakták ezt a területet, ami később a Római Birodalom részévé vált. 25 A terület idővel többször gazdát cserélt, míg a 12. században szerb uralom alá nem került. 21 Régió-Kisebbségtudományi Szemle, évf, 2. szám Magyarságkutató Intézet Archivuma 22 Fábián Gyula elnevezése 23 Letöltve: márc A könnyebb azonosíthatóság érdekében szerb változatban használom a koszovói földrajzi neveket. 25 A legtöbb történész által elfogadott tények alapján 15

16 Legfontosabb és egyben a legtöbbször is említett mítosz, a mindenki által ismert Rigómezei csatához (1389) kötődik, amit szerb Mohácsként is emlegetnek. A mítosz szerint, Lázár fejedelem döntése 1. ábrakövetkeztében kellett a szerb népnek 5 évszázadra magára vállalnia a török hódoltságot. 26 A török betelepítési politika eredményeképpen jelentek meg az albánok a mai Koszovó területén. Ennek a következménye az lett, hogy a keresztény lakosság Szerbia északi, vagy nyugati vándorolt. Relevánsan kimutatható volt, hogy a keresztény hitről sokan áttértek a muzulmán vallásra, de ez visszafelé nem volt jellemző. Muzulmánok nem vették fel a keresztény vallást. Az etnikai egyensúly kezdett eltolódni az albánok felé. Az első és a második balkáni háborúban (1913 majd 1923) az albánok feletti győzelem következtében, a szerbek fennhatósága alá került Koszovó. A háborúban a szerb és az albán gerillák hihetetlen kegyetlenséggel gyilkolták egymást. A nagy Jugoszlávia (1918) létrejöttével a helyzet árnyaltabb lett, de a gyűlölködés megmaradt, ami sokszor torkollott gyilkosságokba. A Török Birodalom, Szerbia függetlenné válása (1800) után, (Koszovó történelmében először) önálló területigazgatási szervet hozott létre, aminek a Koszovói Vilajet nevet adta. A török hatóságok tevékenysége, illetve a már többségben itt élő albánok kegyetlenkedései következtében, és között mintegy szerb hagyta el Koszovót, amely így már visszafordíthatatlanul elveszítette korábbi domináns szerb jellegét. Az 1920-as és 30-as években több kísérlet volt arra, hogy szerbeket telepítsenek a régióba, ezzel csökkenteni az albán túlsúlyt. Az 1931-ben elfogadott kolonizációs törvények végrehajtása azonban az ott élő albánok ellenállásába ütközött, akik ekkor már vitathatatlanul többségben voltak a tartományban. Belgrád másik terve a Koszovói etnikai ellentétek felszámolására, egy esetleges erőszakos muzulmán kitelepítés volt Ankarába, ami végül pénzügyi okok miatt nem valósul meg. Másrészről viszont, a koszovói szerb kisebbség lélekszámának csökkenésében egy külső hatás is közrejátszott. 27 Az 1941-ben olasz uralom alatt létrejött nagy-albán állam szintén nem a multi-etnikus társadalom kiépítését tűzte ki célul: több tízezer szerbet üldöztek el. Harmadsorban, nem elhanyagolható, hogy míg a szerb családok születés-számban az európai átlagokat teljesítik, addig a hagyományosan vallásosabb muzulmánok a jóval bőségesebb gyermekáldással is tesznek az etnikai arányok megváltoztatásáért. 26 Letöltve:2011. márc Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia, A Délszláv állam története, Aula Kiadó, Budapest, p.8. oldal 16

17 A II. világháborúban, Jugoszlávia kapitulálása után (1941. április 17-e) Koszovó területe három államhoz került. Az északi rész német ellenőrzés alá, a keleti rész Bulgáriához, míg a terület nagy része, olasz fennhatóság alá került és egyesült Albániával. Az olaszok háborúból való kilépése után, a terület Német fennhatóság alá került szeptemberében a jugoszláviai albánok küldöttei kimondták egyesülésüket Albániával. A területet februárjára sikerült visszafoglalniuk a szerb partizánoknak, akiknek még hónapokig albán utóvédharcokkal kellett számolniuk. 28 Az 1946-ban elfogadott alkotmány autonóm területté, az 1974-es pedig rendkívül kiterjedt jogokkal felhatalmazott autonóm tartománnyá nyilvánította Koszovó-Metohiját. Koszovó a történelemben már másodszorra élvezhette az autonóm tartomány létrejöttét. A 1960-as évek közepétől a szövetségi kormány elkezdett egy toleránsabb, megértő politikát folytatni albánok irányába. A tartományban az albánok aránya folyamatosan nőtt, a gazdasági stabilitás és az életkörülmények javulásának köszönhetően, míg a szerb lakosság folyamatos csökkenése volt megfigyelhető. Az albánok nem nyugodtak bele a tartományuk elnevezésébe és folyamatos demonstrációkkal elérték, hogy a töröljék a tartomány nevéből a Metohija-t. Az autonóm tartományi státusszal (1974-es jugoszláv alkotmány alapján), jogot kaptak külön zászló használatára. Az 1980-as évek második felétől egyre hevesebb küzdelem folyt a mind nagyobb önállóságot követelő albánok és a tartományt megtartani kívánó mennyei nemzet 29 között. A szerbek nem engedték a Koszovói Köztársaság elnevezést, mert az már az elszakadáshoz való jogot is magában foglalta volna. Az albán tömegtüntetésekre, az ellenállásokra az élet minden területén és az egyre agresszívabb fellépésekre, válaszul a szerbek egyre szorosabb ellenőrzés alá vonták a területet és egy alkotmánymódosítással jelentősen csökkentették Koszovó autonómiáját. Az 1987-ben megválasztott kommunista part elnöke, Slobodan Milosevic nacionalista politikájának ellenszegülve kikiáltották az albánok a Koszovói Köztársaságot, amit egyedül Albánia ismert el és 1997 között az albánok már úgy érezték, hogy a nemzetközi közösség a többi volt jugoszláv tagköztársaság után az ő helyzetüket is elrendezi a Daytoni béketárgyaláson, de ez nem történt meg. A nemzetközi közösség nem foglalkozott Koszovó ügyével, mivel ezt, ebben az időszakban Szerbia belpolitikájának tekintették. 28 Letöltve: márc Slobodan Milošević 1980-as beszédében hangzott el, visszautalva Lázár fejedelem hősi tettére Letöltve: márc

18 A koszovói albánok illegálisan megválasztott köztársasági elnökének, Ibrahim Rugovának, a békés ellenállásba vetett hite nem vezetett eredménye, így alakulhatott meg az UCK, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg, az albánok fegyveres szervezete. A támadások, kirohanások egymás ellen egyre kezelhetetlenebb helyzetet eredményeztek, majd fegyveres konfliktusokká fajultak, amiben sok szerb és albán lakos áldozatul esett. Egyik fél sem kímélte a másikat. A szerbek ezután offenzívát indítottak az UCK ellen, sokak szerint eltúlzottan nagy erőkkel. Ezzel a fellépéssel vonták magukra a nemzetközi közösség figyelmét. Az eredetileg Bosznia-Hercegovina problémáira koncentráló Összekötő Csoport szeptember 24-től Koszovóról is tárgyalásba kezdett. 30 Ők február 23-án, a rambouillet-i kastélyban átadták az albán és a szerb félnek A Koszovói Béke és Önkormányzat Megteremtéséről Szóló Átmeneti Egyezmény című dokumentumot, amit Szerbia az idegen csapatok, mint béketeremtők, felügyelők bevonása miatt, elutasított. Nem csupán a követeléseket utasította el, de az addiginál is kíméletlenebbül lépett fel az albán lakossággal szemben, egyre nagyobb számban űzve élőket lakóhelyükről. Valódi etnikai tisztogatás folyt között, mialatt több mint egy millió albán (a lakosság 40%-a) hagyta el Koszovót. 31 Ezután következett a NATO beavatkozása, ami akkor és az óta is sokat vitatott, (mint az ENSZ felhatalmazását nélkülöző katonai akciója) a koszovói és szerbiai célpontok bombázása. Szerbia 11 hét után így arra kényszerült, hogy június 9- én aláírja a kumanovói megállapodást, amelynek értelmében Koszovó területéről ki kellett vonnia hadseregét és a különleges rendőri erőit. Tudomásul kellett vennie az ENSZ BT június 10-én megszavazott, 1244-es számú határozatát, melyben kinyilvánításra kerüli, hogy Szerbia szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartják. (Erre hivatkozik a mai napig a szerb vezetés). De Facto független lett Koszovó, de jure viszont, nyitott kérdésként hagyta a függetlenség pontos kikiáltását. 32 A nemzetközi békefenntartásról, a NATO KFOR alakulatai gondoskodnak, melyek fő feladata az albán és szerb fél közötti erőszakos akciók megfékezése, és a biztonságos környezet kiépítése. Létrehozták az Egyesült Nemzetek Igazgatási Misszióját Koszovóban (UNMIK), melynek feladata a közigazgatási funkciók ellátása volt. 30 Letöltve: márc Bíró László: Az Ahtisaari-javaslat, Letöltve: márc Kazinczy Eszter: Koszovó: Időzített bomba vagy a balkáni rendezés utolsó lépcsője Letöltve: márc

19 Miközben a nemzetközi közösség csak lassan rendezkedett be a szerbek által elhagyott területen, az autoritás nélkül maradt Koszovóban ahová a korábban elmenekült albánok nagy tömegben tértek vissza a leszámolás hangulata uralkodott. Már a kisebbségben lévő szerbeket kellett megvédeni. Az ENSZ 2002 áprilisában elindította a normák Koszovó számára" tervet, amellyel lényegében 2006-ra halasztotta Koszovó végleges státuszának rendezésének kérdését. Így 2006-ban nemzetközi tárgyalások kezdődtek Koszovó helyzetének végleges rendezéséről a Biztonsági Tanács 1244-es határozata értelmében. A kérdés sürgető volt. Az ENSZ-ben folytatott párhetes tárgyalás után az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Biztonsági Tanács többi európai tagja elvetette az Ahtisaari-tervet, Oroszország aggodalmai miatt. Nem tudtak érdemi döntést hozni, a tárgyalásoknak megszabott december 10-ei határidő leteltével. A koszovói vezetés az USA hallgatólagos belegyezésével február 17-én egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. A Biztonsági Tanács megosztott maradt a kérdésben (2008. február 25.). A vétójoggal rendelkező öt állandó tag közül az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország elismerte Koszovót, míg Oroszország és a Kínai Népköztársaság törvénytelennek tekintette a függetlenség kikiáltását. 1. számú ábra: Koszovói fiatalok ünneplik a függetlenséget 33 Forrás: 33 Forrás: 19

20 Fábián Gyula, Koszovó önállósodását egy új korszaknak titulálja a népek önrendelkezésének útján, mely reményt mutat más nemzeteknek. A Koszovó-effektusként értelmezi azt a jelenséget, ami dominó-jellegűen újabb és újabb kisebbségi konfliktusokat fog felszínre hozni a világ más tájain, 2008 után. 34 Az ügy precedensértékű lehet, annak ellenére, hogy a kisebbségek függetlenedési kísérletei közt nem találunk hasonló jogi megalapozottságú különbségeket. Fontos, hogy egy példa erejét nem szabad sem alábecsülni, sem pedig túlértékelni. Ami sikerült Koszovónak, vagy ahogyan sikerült elérni Koszovónak a függetlenségét, az korántsem biztos, hogy sikerül Székelyföldnek. Több ország folyamatait megvizsgálva elmondhatjuk, hogy Koszovó esete egyedi. Ritkán eshetnek egybe olyan tényezők, mint ebben az esetben: az albánok évtizedekig tartó ellenállása, másrészt a szerb államhatalom agresszív politikája, harmadrészt pedig, a kedvező nemzetközi környezet. 35 Annak ellenére, hogy Koszovó függetlenedése nem hasonlítható egyetlen más ország törekvéseihez sem, mégis képes volt megbolygatni egy világot, ahol hasonló problémák éleződtek ki az utóbbi években. Ki kell emelni, hogy Koszovó függetlenedése nem szolgál buzdítóként, kizárólag indító löketet adott a világ népeinek, akik más úton próbálják megcélozni jogaik kiterjesztését, esetleg autonómia-törekvéseiket. Számos példa közül csak a legtöbbet említett konfliktusokat sorolom fel: Grúzia, Abházia és Dél-Oszétia (Térképet lásd 1. számú melléklet) Oroszország-Csecsenföld (Térképet lásd 2. számú melléklet) Románia-Székelyföld (Térképet lásd 3. számú melléklet) Spanyolország-Katalónia, Baszkföld (Térképet lásd 4. számú melléklet) Kína-Tibet (Térképet lásd 5. számú melléklet) Szlovákia-Magyarország (Térképet lásd. 6. számú melléklet) Oroszország, Románia, Spanyolország, Kína, Oroszország. Mi a közös ezekben az országokban, a kisebbségi konfliktusokon kívül? A válasz egyszerű: 2008-ban egyik ország sem ismerte el Koszovó jogállamiságát. 34 Fábián Gyula: Kisebbségi autonómia törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben. PTE/Bookmaster, Pécs, p Republicon: Zilahi László: Koszovó és a nemzetközi jog Letöltve: márc

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában dr. Mézes Zsolt László A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában Mûhelytanulmány 2. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

2014. évi 1. szám ISSN 2064-4655. Kiadja a Stádium Intézet Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A stadiumintezet@gmail.com arsboni@arsboni.

2014. évi 1. szám ISSN 2064-4655. Kiadja a Stádium Intézet Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A stadiumintezet@gmail.com arsboni@arsboni. II. évfolyam www.arsboni.hu 2014. évi 1. szám ISSN 2064-4655 Kiadja a Stádium Intézet Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A stadiumintezet@gmail.com arsboni@arsboni.hu Felelős szerkesztő: Orbán Endre Szerkesztők:

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 Dr. Törő Csaba Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 1 Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Témavezető: Bokorné Dr. Szegő Hanna Professzor Emeritus 2 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben