MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok."

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek. Némán nézett, verőfényben. Tollát mutogatta: Szürke lett! Miattunk? KÉRDÉS Kilöttyent locsolóvizemből Ezüstéket varázsolt A nap. Hibáink is hasznossá válnak Ha áthatja őket A Fény? (Mészáros Éva versei)

2 Kőlap XIII. évf. 1. sz., április A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András A megbocsátó felejtés a gyümölcsöző élet titka (I Mózes 41: alapján) Az Ószövetség személyei közül József személye és élettörténete jelképezi a legjobban Jézus Krisztust. A József történetében is benne van a megaláztatás, a nagypéntek, és benne van a felemeltetés, a győzelem, a húsvét is. Akik rendszeresen járnak istentiszteletre, azok tudják, hogy mostanában Isten éppen a József történetén keresztül is szól hozzánk, üzen nekünk. Most a Kőlap húsvéti számában hadd szóljon Isten ebből a történetből hozzánk! József a rabszolgasorsból, a börtönből óriásit emelkedik, hirtelen megkapja a kinevezését, hogy ő Egyiptomnak, az akkori világ egyik legerősebb leggazdagabb, legtekintélyesebb országának, második embere. Jézus azt mondja feltámadása után nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Józsefről azt olvassuk, hogy senki a kezét, vagy lábát sem emelhette fel Egyiptomban, az ő engedélye nélkül. Mit tett József Potifár házában vagy a börtönben vagy most ebben a nagyon magas pozícióban? Ugyanazt: munkához lát. Jézus azt mondja Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom (János 5,17) Nem a meggazdagodáson járt az esze Józsefnek, nem azon, hogy miként álljon bosszút a főpohárnokon, vagy Potifár feleségén. Az új, magas pozíció sokmindent megengedett volna neki, de ő semmit se engedett meg magának, amit Isten nem engedett meg neki. Vajon mi ezzel, hogy állunk? Mit engedünk meg magunknak? Mit engedtünk meg a böjti időben és úgy általában? József kapott egy küldetést, tudja, hogy van egy küldője és ő arra az Istenre néz, aki őt elküldte, aztán azokra tekint, akikhez elküldetett és így meg tudja engedni azt, hogy elfelejtkezzen magáról. Mi ismerünk embereket, akik egy nagy előrelépés után a legtermészetesebb módon magukra gondoltak. A világ embere számára mi sem természetesebb annál, hogy élvezze azt, amit a pozíciója megenged. Persze szoktuk szidni azokat, akik fenn vannak, de vajon a magunk helyén mi mit teszünk? Isten gyermeke nem enged meg olyat magának, amit Isten nem enged meg neki! Kérdezzük meg mi is magunktól: ténylegesen az az Úr felettem, akinek odaadtam magam? Mondom csupán vagy élem is, hogy mind testestül mind lelkestől akár élek akár halok nem önmagamé, hanem a Jézus Krisztus tulajdona vagyok? Istentől fogadom el a feladatokat, tőle kérem a bölcsességet, tőle kapok erőt, örömöt, békességet? 2 Kőlap 2011 április

3 József nem lép ki a pozícióváltással sem ebből a függésből, nem ad magának szabadságot. Tudja addig lesz boldog, amíg Urának engedelmeskedik. Ez nemcsak őrá áll! Az jellemezte legjobban Jézus küldetését is, hogy ő Atyjának engedelmeskedett, nem azt tette, amit ő akart, hanem azt, amit az Atya akart. Nem magától szólt, hanem azt mondta, amit az Atya adott neki, amit rábízott és így valósult meg a csodálatos terv, a mi megmentésünk, kiszabadításunk a halálból. De ehhez az egyszülött Fiúnak engedelmesnek kellett lennie, nem is akár meddig, hanem a szörnyű kereszthalálig. A mi Urunk egyetlen pillanatra sem függetlenítette magát a mennyei Atyjától, aki őt elküldte, hanem példát adott arra is, hogyan lehet nem élni a jogainkkal. Ha Isten küldetésében járunk, akkor soha nem a jogaink kerülnek az első helyre, hanem a szeretet. József ezen az alapon állva bizonyos dolgokat nem csinált, például nem üzent haza az apjának, hogy ki is lett belőle. Feltehetjük magunkban a kérdést, hogy miért, hisz valahol az is természetes, hogy ha valami jó történik velünk, azt tudatjuk a szeretteinkkel. A börtönből nem tudott volna üzengetni, de most az ország második embereként ezt már simán megtehette volna. Tudja meg a családja, tudja meg az idős apja, a vele csúful elbánó testvérei, ki lett belőle. Nem tette meg, nem tudjuk a pontos okát, hogy miért lehet, hogy nem tartotta fontosnak, vagy, mert nem akart ezzel bajt keverni a családjában. Ki tudja mit indított volna el egy ilyen hír! Hisz Jákób úgy tudta, hogy a kedvenc fia meghalt. Most esetleg derüljön ki, hogy a testvérek csúnyán hazudtak, hogy gyilkosok, hogy néhány ezüstért eladták rabszolgának? Most még nincs itt ennek az ideje. Mindennek rendelt ideje van! Megtanulhatjuk Józseftől, hogy ő mindent rá tudott bízni Istenre, nem akarja siettetni a dolgokat, ahogy sokszor mi. Egyszer majd minden kiderül, minden napvilágra jön. Egyszer majd Jákób is megtudja az igazságot. De most ez nem vált volna senki javára, senki megtérésére. A másik dolog, ami kiderül ebből a történetből, hogy József családot alapít. Elfogadja a fáraó ajánlatát, feleségül veszi Aszenátot, Ón főpapjának a leányát, ami egy óriási megtiszteltetés volt. Érdekes az, hogy hogyan nevezi el gyermekeit. Józsefnek születik két fia: Manassé és Efraim. A Manassé név azt jelenti feledés, elfeledtető, az Efraim jelentése gyümölcsözés, sokasodás. A Bibliában a neveknek különleges jelentősége van, sokkal többet mondanak, mint manapság. Nálunk, amellett hogy tetszett a név a szülőknek, még egy 3 Kőlap 2011 április

4 fontos szempont volt régebben, hogy ne lehessen lefordítani a nevet más nyelvre. A bibliai nevekben sokszor benne van az egész élettörténet. A keresztelői beszélgetéseken meg szoktam kérdezni, hogy miért kapta ezt a nevet a gyerek. Érdekes történeteket szoktam válaszként hallani. Amikor József megindokolja, hogy miért pont ezt a nevet adta, akkor Istenre irányítja a figyelmet. Azért neveztem első gyermekem Manassénak, elfeledtetőnek, mert Isten elfeledtette velem minden nyomorúságomat. Efraimot azért neveztem gyümölcsözőnek, mert Isten megáldotta az életemet itt, a nehéz körülmények között is. József újból feladja nekünk a leckét, mert ő nem azt veszi számba, amit az emberek tettek vele. Nem azt nézi, hogy a testvérei kútba dobták, ezzel igazából halálos ítéletet mondtak ki felette. Nem azt veszi számba, hogy utána pénzért eladták és nem azt nézi, hogy Potifárné hamis vádakkal börtönbe dugja. Nem azt tartja számon, hogy a főpohárnok jótett helyett elfelejtkezik róla. Nem azt nézi, hogy most emberek magas polcra ültették. Nem, ő mást néz, mégpedig azt, hogy mit tett Isten vele. Egy igemagyarázó, nagyon találóan azt mondja ez ige kapcsán, hogy aki megtanulja a felejtés isteni tudományát annak lesz az élete gyümölcsöző élet. Az ember nehezen felejt, az agyunkban mindent elraktározunk. Igazából semmit se felejtünk el abból, ami velünk történt. József azt mondja Isten elfelejtette velem minden gyötrelmemet, így tudott az ő élete gyümölcsöző élet lenni. Aki nem tud felejteni, aki megjegyez minden sérelmet, bántást, igazságtalanságot annak az élete maga körül forgó élet lesz, és nem tud gyümölcsözni. A kérdés, hogy készek vagyunk-e minden gyötrelmet elfelejteni, vagy őrizgetjük, raktározzuk a gyötrelmeinket. Évek, sőt évtizedek múlva se tudunk felejteni. Igen, a megbocsátás nem könnyű dolog, mert a sérelmek előjönnek nappal és éjszaka, ám leginkább éjszaka. De csak akkor lesz gyümölcsöző az életünk, ha tudunk felejteni. Ha valaki újra és újra feleleveníti, milyen bántásokat kapott, elfolyik minden energiája és meddő élete lesz. Pál apostol nagyon szépen és bölcsen fogalmaz amik a hátam mögött vannak azokat elfelejtve, ami előttem van annak nékidőlve futok egyenest a cél felé. Ez jellemzi Isten gyermekeit, ez jellemzi Józsefet. Isten elfeledtette velem nyomorúságomat és ő tette gyümölcsözővé az életemet. Felejtsük el az emberektől kapott bántásokat, de ne felejtsük el, hogy Isten mit tett velünk, mit tett értünk Nagypénteken és Húsvétkor. Ámen. (Lőrincz János lelkipásztor) 4 Kőlap 2011 április

5 SÁRPATAKI VIRÁGZÓ PÁLMAFÁK A misszió nem passzió! kezdte bevezetőjét Dohi Zoltán, aki immár másodjára fordult meg gyülekezetünkben cigánytestvéreivel együtt Sárpatakról. Hogy mit láttunk és hallottunk? Az élet beszédét hirdető és puszta jelenlétükkel is a Lélek gyümölcseitől roskadozó embereket, akik az első zsoltár szerinti víz mellé ültetett virágzó pálmafák Istenünk kertjében. Hogyan került Sárpatakra a Dohi család? Eredetileg Nagyváradon éltek, egy élőhitű közösségbe tartoztak, virágzó gyülekezetbe jártak. Mégis Zoltán erdészmérnök létére nyugtalankodni kezdett amiatt, hogy sokan nemcsak e lelki kincsekben szűkölködnek, hanem anyagiakban is, sőt ezenfelül társadalmilag számkivetettek, mert putrikban élnek és iskolába sem járnak a gyerekeik és a felnőtteknek nincs állandó állásuk. Ekkor Istennek Lelke Sárpatakra irányította lépteit feleségével, Abigéllel együtt, aki civilben reklám grafikus. Két éve kerültek a Marosvásárhelytől 20 km-re levő faluba munkahelyüket és lakásukat feladva, de azóta életük minden része arról szól, hogy szóvalcselekedettel a Sárpatakon élő közel 1500 cigány lakos között a Krisztus Jézusról tegyenek bizonyságot. Jelenleg három szőke fiúgyermekük 1 és 5 év közöttiek, illetve van egy örökbefogadott feketehajú és sötétebb bőrű Dávidkájuk is. Odaköltözésükkor velük bebabakocsizva a cigánytelepre elkezdtek szóba állni a gyerekekkel, majd focizni velük. Erre megjelentek az anyukák is és persze a férfiak, akik furcsállották, hogy fehér emberek merészkednek közéjük, akik szívesen beszélgetnek velük, sőt még a kosárfonást is meg szeretnék tanulni. A beszédet cselekedet követte, Zoltán megtanulta a kosárfonást és fokozatosan alkalma nyílt az evangéliumot hirdetni munka közben, illetve amikor a kocsijával szállították eladásra a kosarakat. De elment a virrasztóba is, ahol szót kért miután imádságban kérte az Istent, hogy együtt tudjon sírni a sírókkal, hiszen nem prédikációra, hanem a fájdalmat átérző szívből szóló 5 Kőlap 2011 április

6 evangéliumra volt szükségük a félelmes szívű gyászolóknak. Ennek gyümölcse, hogy a halott ember fia megtért Istenhez és újjászületésének bizonysága az, hogy Zoltán elkísérte őt később azokhoz, akiket valaha megbántott és most megkövette őket. Így csak az tud cselekedni, aki maga is bocsánatot nyert a mi Urunk drága kegyelméből! Fokozatosan szükség lett egy helységre, ahol összegyűlhessenek az emberek Isten igéjének hallgatására. Majd két évig kaptak is bérbe egy épületet, majd mikor ez a bérlés lehetőség megszűnt, egy telket kaptak a falutól, ahol önerőből, sártéglából egy egyszobányi imaházat építettek fel két kezükkel dolgozva. A munkából a gyerekek is kivették részüket, sőt még az olyan apró figyelmességekre is volt gond, mint észrevenni és egy-egy pohár friss vizet nyújtani a megfáradtaknak. Persze az imaházon volna még mit szépíteni, fűtés sincs benne, kívül-belül vakolatlan, de nem a falak egyenessége a döntő, hanem, hogy Istent dicsőíteni gyűlnek ott egybe minden vasárnap azok, akik valóban érzik: az élő víz beszéde nélkül nincs gyümölcsöző életük. Nyaranta sátoros evangelizációk vannak, ahol kb gyerek fordul meg, de beülnek kosarat fonva az igét hallgatni a felnőttek is. Ennyi gyermekhez eddig a Mindenható önkéntes munkatársakról is gondoskodott, akik ifisek Marosvásárhelyről, de máshonnan is, így Kárpátaljáról például. Hogy miért e lelkes munka? Mert, aki megfordul a cigánytestvérek között Sárpatakon, az meglátja a sárházak ablakában díszelgő művirágot, mely némán hirdeti a szépség és jóság iránti vágyat és tudatosítja: bár a putri lakók külső és belső nyomorúságokban szenvednek, számukra is a legjobbat, Jézus Krisztust kell elvinni. Így a cigánymisszió itt nem marad pusztán divatos humanitárius felzárkóztatási stratégia, hanem szívből és Lélekből fakadó küldetés. Ezért nem kérdés itt elsősorban az anyagi háttér sem, bár vannak külföldi támogatók, de adományaik csak a közösség javára szolgálnak, nem pedig a munkatársak fizetésére mennek el. Hogy megéri-e ilyen feltételek között szolgálni Sárpatakon? Válaszként hadd idézzem vissza Dohi Zoltán szavait: Annyi szeretetet kaptam a cigányoktól, hogy negyedét sem teszi ki ennek az, amit a magyar keresztyénektől kaptam. Persze van, aki visszaélne az ajándékokkal, ha viszek, de én leginkább olyanokkal találkoztam, akik az utolsó kenyerüket, hagymájukat és szalonnájukat is megosztják, ők pakolnak tehát fel engem, de nem a feleslegükből, hanem abból, ami nekik is alapszükséglet! Másrészt hadd villantsam fel csendes vallomásként annak a három gyerekes cigány családnak a képét, akik eljöttek Zoltánnal együtt közénk. Saját szavaikkal megfogalmazott imádságaikkal a gyerekek szüleikkel együtt hitükről tettek vallást, és ennek ízét csak az igazi friss kenyérhez hasonlíthatom, amely táplál és a Krisztus mindnyájunkért megtört testére emlékeztet. (Grosz Imola presbiter) 6 Kőlap 2011 április

7 Az ALFA kurzusról Presbiterként és lelkipásztorként kíváncsi voltam az Alfa Kurzusra, felépítésére, tanmenetére, teológiai üzenetére valamint arra is, hogy mennyire használható ez a módszer az evangelizálásban, közösségépítésben. Ezért én is végigjártam az elsőt, amit a kövesdombi gyülekezet szervezett november-január között. A tíz alkalomból álló tanfolyamot Lőrincz János lelkipásztorunk vezette, illetve ő tartotta a legtöbb előadást. Mind ő, mind Müller Lóránd segédlelkész és Póra Zoltán diakónus igeien, építően, reformátori alapokról szólt minden témáról a perces előadások folyamán. Az előadáscímek között találunk a keresztyénséggel kapcsolatosat, az Úr Jézus személyéről és megváltásáról szólót, bibliaolvasásra, imádságra összpontosítót, de bizonyságtételről, Isten vezetéséről, a gonosszal szembeni ellenállásról, Egyházról, hívő életvitelről szóló előadást egyaránt. A Szentlélek személyéről, munkájáról, a Lélekkel való betöltekezésről egy csendesnap keretében több előadás is elhangzott. Egyébként hozzánk már a Budapest-gazdagrétiek által adoptált és adaptált, reformált alfakurzus jött át. Az alkalmak közös vacsorával kezdődtek, amit közös éneklés és egy tematikus előadás követett, majd kiscsoportos beszélgetések zártak. Volt tehát asztalközösség finom, önkéntes munkatársak által szeretettel elkészített vacsorákkal és Ige-közösség kijelentéssel, közös énekléssel, rövid filmrészletek megtekintésével, áldott beszélgetésekkel. Mindezeket az alkalmakat felszabadult hangulatban, hol felnevetve, hol könnyek között élhettük meg. Azt tapasztaltam, hogy a 20 évvel ezelőtt Angliából (egy londoni anglikán gyülekezetben) indult Alfa-kurzus egy jól strukturált és világszerte milliók által kipróbált és bevált módszer az evangélium alaptanításának átadására. Ezt a keretet az Ige és a Lélek jól és sokak épülésére, hitrejutására vagy hitmélyítésére, az Egyházba történő beépülése érdekében tud használni. Megmozdulhatnak emberi szívek és az Élet Vizének kútjából meríthetnek szomjazó lelkek. Ennek a valóságát a kövesdombi kurzuson is tapasztalhattam. Nagy élmény volt számomra látni a nagyon lelkes és szeretettel szolgáló munkatársakat, akik korábban érkeztek a terem előkészítésére vagy a vacsora megfőzésére és később mentek el, miután elmosogattak, a termeket helyreállították és még egy rövid kiértékelésre is futotta idejükből. Szeretettel merem ajánlani minden kedves olvasónak, hogy akár munkatársként, akár résztvevőként kóstoljon bele az Alfa-kurzusba, jelentkezzen, iratkozzon fel, vegyen részt. Ugyanakkor ajánlani lehet érdeklődőknek, akik keresik az Urat, a közösséget, életük értelmét. A következő kurzus októberben indul jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban személyesen vagy telefonon: 0365/ (R. Szabó István presbiter) 7 Kőlap 2011 április

8 Alfa kurzus egy résztvevő szemével Most is csodálattal gondolok vissza arra, hogyan készítette elő az Úr, hogy részt vehessek a 2010 Novemberében kezdődő Alfa kurzuson. Egy evangelizációs héten találkoztam egy kedves ismerősömmel, aki egy másik református gyülekezet tagja, ezért megkérdezett, hogy tudom-e, mikor kezdődik az Alfa kurzus és egyáltalán hol, kinél lehet iratkozni, mert ő szívesen feliratkozna. E célból fordultam a lelkészünk feleségéhez, aki érdeklődésemet konkrét jelentkezésnek vette és így kerültem fel a résztvevők listájára. Miután értesültem arról, hogy az én nevem is szerepel a névsorban, elég sok vívódás volt bennem, hogy hogyan és miként fogok én megjelenni ezeken a szerda esti alkalmakon. Első sorban munkám miatt, mivel elég sűrű az időbeosztásom, vagy legalábbis ezt próbálta elhitetni velem a hazugság atyja, másrészt pedig minek nekem ez az egész Alfa kurzus...hiszen régóta Isten megváltott gyermeke vagyok. A kurzus nevéből indultam ki, hogy Alfa...az első betű,...első lépések a hit útján, hát én ezen már rég túl vagyok. Isten csodálatosan gondoskodott arról, hogy aprólékosan megismerjem tetteit, szeretetét, megismerjem, mint az Élet Urát. Már egész fiatalon gondja volt, hogy nagyon közel kerüljek hozzá. Szülőfalumban csak ketten konfirmáltunk abban az évben és konfirmandus társam sehogy sem tudta megjegyezni a kérdéseket, illetve énekeket. Így nekem kellett szinte mindent felmondani, ezért elég korán beavatott lettem a hit dolgaiba és azóta is rendszeresen jelen vagyok az istentiszteleti alkalmakon, illetve Biblia órákon. Ezek fényében úgy gondoltam, hogy egy ilyenszerű kurzuson nem sok újat kaphatok, de Istennek hála, ez a kedves ismerősöm, aki miatt felkerültem erre a névsorra, úgy gondolta, hogy együtt veszünk részt ezeken az alkalmakon. Ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy Isten rám bízta őt, hogy a hit dolgaiba bevezessem. De ekkor még nem sejtettem, hogy számomra is készített az Úr ajándékot! Így indultunk neki szerdáról-szerdára, mindig magammal hozva az ismerősömet, de nem nagy várakozással a szívemben. Ahogy teltek a hetek, történt valami, amit nem tudtam volna megmagyarázni, csak azt éreztem, hogy akármilyen sok a munkám, bármilyen nehezek a külső körülményeim, nekem ott kell lenni, már nem másért, hanem önmagamért és azért, Akihez újra nagyon közel kerültem. Kaptam Istentől egy még nem ismert ajándékot, egy lelki családot, ahol Isten gyermekei együtt keresik, kutatják az Ő akaratát az életükre nézve, ahol biztatást, reményt és szeretetet kaptam. Előtte soha nem volt ilyenben részem, rögtön az Úr Jézussal való első találkozásom után elköltöztem a szülőfalumból. Később a Szétdobálónak volt gondja arra, hogy csordultig töltse életem minden pillanatát (iskola, munka, család, gyerekek, vállalkozás), hogy se időm, se energiám ne legyen más keresztyének társaságát keresni. Ezért beértem azzal, hogy rutinosan eljárogattam az 8 Kőlap 2011 április

9 istentiszteletekre, ami oda vezetett, hogy kezdtem lassan kiégni, belefáradni a hitéletbe és feltenni a kérdéseimet: Vajon Isten megváltott gyermeke vagyok, és valóban szeret Isten úgy, ahogy vagyok? Igen! Most már tudom, biztos vagyok ebben! Hála legyen Megváltómnak, aki úgymond szelíden kényszerített arra, hogy feliratkozzak és elmenjek ezekre az alkalmakra. Vágyat adott a szívembe, hogy mindig ott legyek, közel Hozzá és azokhoz, akik szintén az ő gyermekei. Hálás vagyok mindazokért, akik meghallották az Ő szavát és a kritikák ellenére is nekivágtak az Alfa kurzus megszervezésének, a sok munkatársnak, akik mind azon munkálkodtak, hogy újra élő kapcsolatom lehessen Istennel. Dicsőség Istennek a nagy lelki családért! (Szabó Erika gyülekezeti tag) MIT TUDOK MAGAMBÓL TOVÁBBADNI? Rendkívül fontos, hogy elinduljunk a megtisztulás útján, hiszen azt mondta az Úr Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent (Máté 5,8). Tehát minél tisztább az ember szíve, annál messzebbre lát, annál többet fedez fel Isten végtelen csodáiból. Mindenkinek meg kell tisztulnia? Igen, mindenkinek! Miért? Azért, mert rengeteg minden ránk rakódott és ránk rakódik az emberiség meg a személyes történelmünk folyamán. Hogyan is kezdődött? Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Eszerint tehát mindannyiunkban ott él valamiféleképpen, csodálatos módon maga az Isten! Akik pedig megkeresztelkedtek, azoknak lelkébe ontológiailag is beköltözött. Bátran állíthatjuk tehát, hogy velünk van az Isten, bennünk él, köztünk van. Igen ám, de a gőg lényege mindig az, hogy az ember Isten helyébe akar állni: Én tudom a legjobban, hogy mit akarok csinálni! Az a helyes, amit én akarok! Egyáltalán nincs szükségem segítségre! A bűn lényege éppen ez: önmagamat állítom Isten helyére. Csodálatos az emberi lélek mélysége! Egészen a végtelenig kell visszamennünk, és előre ugyancsak a végtelenig vezet az út, ha valóban meg akarjuk érteni önmagunkat. Ha pedig belehelyezkedünk Isten nagy erőterébe, akkor lehetünk igazán boldogok, s a fejlődés végtelen távlatai nyílnak meg előttünk. Mire figyeljünk tehát zarándokutunk első szakaszában? Egy istenarc van eltemetve bennem, ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek! Egy kapavágást ti is tegyetek. Ki akarom bányászni önmagamat a világszenny alól! Ez a szennyár az örökségül kapott bűnök súlya, amit őseim valaha elkövettek. Ezek genetikusan belém rögzültek, mint rossz hajlamok. Mindenki továbbadja önmagát lelkileg, pszichológiailag is, ez a pszichogenetika. Mindenkinek van kisugárzása. Ha én kibírhatatlan, mérges, 9 Kőlap 2011 április

10 az élő fába is belekötő ember vagyok, akkor mérgezem a környezetemet. A körülöttem élőkben pedig rögzül a félelem, a pánik vagy a dac, és láncreakcióként kétszer annyi dühöt kaphatok vissza a végén. Aztán minden kezdődik elölről! Vigyázat, mert nagyon meg lehet rontani ezt a világot, de lehet gyönyörűvé is tenni. Óriási a felelősségünk! (Kerényi Lajos atya tollából) AJÁNDÉK KONFIRMANDUSAINKNAK Lehet, hogy vallásos családba születtél, És természetes volt nálatok a krisztushit gyakorlása. Lehet, hogy kisgyermekkorodtól fogva jártál vallásórára, És vallástanáraid valamennyien képzett és lelkes emberek voltak. Lehet, hogy jó közösségbe kerültél és sok istenes élményben volt részed. Hitet tanítani azonban egyetlen embernek sem volt hatalma. Lehet, hogy szüleid nem voltak vallásosak, És otthon egyszer sem imádkoztatok. Lehet, hogy visszataszító élményeid voltak az istentiszteletekről, Illetve egyházi gyakorlatoktól. Lehet, hogy olyan közösségbe pottyantál, Ahol botrányok és kudarcok mételyezték lelkedet. Meglévő hitedet megszüntetni azonban egyetlen embernek sem volt hatalma. Hited ajándék. Törékeny cserépedényben kaptad, Ezért a körülményeken sok múlik. Mégse félj! Hiszen olyan Atyánk van, Aki nemcsak hajunk szálát, hanem könnyeinket is számon tartja! (Hegyi Bálint) 10 Kőlap 2011 április

11 Kedves 18+, azaz másképpen barátaim! (18-30 közötti fiatalok figyelmébe) Azt hiszem mindannyiunk életében egy fontos mérföldkő a 18. életév betöltése. Általában ezt nagy lelkesedéssel várjuk, de amikor betöltjük azt a bizonyosat, úgy tűnik, nem sok minden változott. Nem történt semmilyen nagy csízió, minden megy a régi kerékvágásban. Pedig sok minden változik! Másképpen tekint ránk az állam, másképpen tekint ránk a társadalom, és másképpen tekint ránk az egyház is. Nem mindig szeretjük ezt a másképpen -t. Sőt, meg is szoktunk rémülni a másképpen -től, de azért a szívünk legmélyén mégis jó ez a másképpen. Jó másképpen élni, mint a gyermekek, a kamaszok. Jó, hogy másképpen tekintenek ránk, mint egy évvel, vagy évekkel ezelőtt. Sok előnye van ennek. Elmehetsz oda, ahova régebben nem, hozzájutsz dolgokhoz, amikhez régebben nem (amik nem biztos, hogy jók gondoljátok jól meg). Felnőtt vagy! Olyan ember, akinek számít a véleménye, aki dönthet magától is, aki... Azonban felnőttnek lenni azt is jelenti, hogy terheket is kell hordozni. Felelősséged van! Nem könnyű ehhez hozzá szokni. Igen, a változás sok mindent hoz. Barátaim, másképpen tekint rátok a gyülekezet is. Ti most már nem gyermekek vagytok, hanem közénk tartozó felnőttek. Számít a véleményetek, számít a jelenlétetek, számít a döntésetek. Szeretünk benneteket, és szeretnénk minél többet hallani rólatok, minél többet találkozni veletek a templomban, mert számít az, hogy kik vagytok, hogy hogyan érzitek magatokat, mikkel küszködtök, és mit csináltok. Számítotok nekünk, de mi is számítunk rátok, sőt Isten számít rátok! Istent több módon tisztelhetjük, és tisztelnünk is kell. Én most az egyik formájára szeretném felhívni a figyelmeteket, amit a leginkább el szoktunk hanyagolni. Ez pedig nem más, mint az adakozás, még közelebbről az egyházfenntartói járulék. A Romániai Református Egyház Statútuma szerint minden 18 évet betöltött, megkonfirmált fiatal egyházfenntartói járulékot kell fizessen. Amikor konfirmációi fogadalmat tettetek, megfogadtátok Istennek, hogy adományaitokkal fenntartjátok az egyházat. Szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy ez az adomán/ járulék nem a papnak, vagy a presbitériumnak megy. Ez az Istené, azután a mienk, azaz a gyülekezeté. A járulék a jövedelem 1%-a, abban az esetben, ha már dolgoztok valahol, ha még diákok vagytok, akkor ez csak egy töredéke az 1%-nak. Erről érdeklődni a hivatalban lehet. A gyülekezet számít rátok! Ne értsétek félre, nem kunyerálunk! Amit adsz, szívből add, önként, szabadon! Csak egy fogadalomra akartalak emlékeztetni, és Istenre, aki mindent ad nekünk. Gondoljátok meg! Szívleljétek meg! (Müller Lóránd slp.) 11 Kőlap 2011 április

12 Egyetemista ifi, nem csak egyetemistáknak! Korosztály: 18+ Időpont: minden csütörtökön 19,30-tól Helyszín: Kövesdombi Református Templom Ifjúsági háza Hatodik éve dolgozom a Kövesdombi Református Gyülekezetben gyerek és ifjúsági munkásként, és rég az a vágya a szívemnek, hogy minden korosztály megtalálhassa helyét a gyülekezet életében augusztusában már nagyon úgy láttam, hogy szükség lenne egy év közötti fiataloknak szóló csoportra. Eddig is hiányzott ez a korosztály a gyülekezetünk aktív életéből, de most azzal szembesültem, hogy az eddigi középifisek (középiskolások) felnőttek és más igények merülnek fel. A nehéz az volt, hogy hiába akartam én az új csoportot, ha nem akarták ők teljes szívükből. Egy csoport nem attól működik, ha egy ember húzza maga után, hanem azért, mert tagjai együtt szeretnének lenni Istennel és egymással, együtt húzva az igát. Szeptembertől intenzíven imádkoztam és időközönként böjtöltem, hogy Isten adjon olyan hívő fiatalt, fiatalokat, akik akarják ezt a csoportot. Isten jó és hatalma van! Megadta szívem kérését és immár vannak ilyen fiatalok és van ilyen csoport. Soli Deo Gloria! (Póra Zoltán, ifjúsági munkás) Miután megtértem, elkezdtem komolyabban olvasni és tanulmányozni a Bibliát, hogy mit akar Isten mondani. Fontosabb szerepe lett a közösségnek is az életemben, elkezdtem járni nagyifire és középifire is. Annak ellenére, hogy ezek nagyon jó alkalmak, és a közösség is jó, egy kicsit kakukktojásnak éreztem magam. Középifire évesek járnak, nagyifire pedig 25 év fölöttiek. Hiányoltam azt, hogy nincs egy 18 pluszos, egyetemista közösség, ahol többet beszélgethetünk olyan témákról, amelyek minket érintenek. Elkezdtem imádkozni, és kértem az Úrtól, hogy mit tegyek, milyen közösségbe járhatnék még. Ekkor ezt az igét kaptam: Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. És az Úr azt mondta, hogy miért akarsz te máshova menni, mikor itt is vannak fiatalok. Hozzatok létre egy ilyen közösséget és Én majd megáldom azt!. Három hete, mióta ez beindult, folyamatosan ezt az áldást tapasztaljuk, és ezért áldott legyen az Úr neve. Mikor csak tervezgettük ezt az ifit 5-6 embert számoltunk össze, akik bekapcsolódnának ebbe a közösségbe. Ehhez képest hétről-hétre fiatal jön el ezzel a lelkülettel: Alig vártam már a csütörtököt!!!. Ifiken mindig valaki más tart egy rövidebb bevezetőt egy előre megbeszélt témáról, ezt követően tovább boncolgatjuk a témát közösen. Általában ilyenkor egy nagyon nyitott és családias légkör szokott kialakulni és ez az, aminek én nagyon örülök. Fél évvel ezelőtt gondolni sem mertem volna, hogy lesz egy ilyen közösség, és most mégis itt van. Az Úr csodákra képes! (Antal Norbert, egyetemista) 12 Kőlap 2011 április

13 Gyökössy Endre: A SZERETET SZÍNEI Hadd kíséreljem meg legalább elsorjázni a szerelem-szeretet egységének színeit: 1. TAPINTAT: a meglátás és a meg nem látás művészete. 2. TÜRELEM: ő más, másként reagál, én mégis szeretem. 3. FIGYELEM: nem figyelem hol hagyta fedetlenül a szívét, hogy odanyilazzak. Egy-egy szál virág, de nem a sírjára, hanem még életében. 4. ÁLDOZAT: egész lényemből, időmből, pénzemből a másikért igyekszem lenni. 5. ÁTLÁTSZÓSÁG: nincs mit takargatnom, vállalom önmagam (De ez nem én már ilyen vagyok, vedd tudomásul, ami a totális elmeszesedés jele) 6. MEGBOCSÁTÁS: a felejtés és az elfelejtés készsége, nincs összegyűjtött harag, mert az már ölhet. 7. DERŰ ÉS HUMOR: távolságot teremtenek attól, ami fáj és feszültséget oldanak. Jogosan felvetheti valaki a kérdést: Van-e ilyen szerelem-szeretet a valóságban? Nos: VAN! De ahogy a boldog népeknek nincs történetük, úgy a boldog párkapcsolatoknak sincs. 13 Kőlap 2011 április

14 ESEMÉNYNAPTÁR 2010 december 28-án Alfa csendesnapot tartottunk, a Szentlélek munkájáról beszélgettünk január 23 és 30 között tartottuk gyülekezetünkben az egyetemes imahetet vendég igehirdetőkkel. Így Ambrus András csekelaki, Kántor Csaba parajdi, Fekete Márton mezőméhesi, Buzogány Emese kolozsvári, Bíró István segesvári és Barabás Ferenc marosvásárhelyi lelkipásztorok szolgáltak, külön meghívott volt a Worship-team. Januárban befejeztük az első Alfa kurzust gyülekezetünkben, amelyen közel negyvenen vettek részt. Február 9-én elkezdődött a második Alfa kurzus, amely jelenleg is tart. A téli vakációban megtartottuk a konfirmándus csendesnapot, ahol immár hagyományosan részt vettek a cserealji valamint az alsóvárosi konfirmandusok is. Február 26-án Zarkóczy Zenóbia színművésznő istenes verseket adott elő gyülekezetünkben. Februárban elkezdődött a Béta kurzus is azok számára, akik az Alfa kurzuson részt vettek már. A böjti időszakban imádsággal egybekötött bűnbánatra és bőjtre is kértük a gyülekezetet a telek üggyel és a missziói évvel kapcsolatban. Március 12-én vendégünk volt Dohi Zoltán Sárpatakon szolgáló cigánymisszionárius, amiről részletes beszámolót is találhatnak ebben a lapszámban. 14 Kőlap 2011 április

15 HÍREK: - Ezúton szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani a gyülekezetünk honlapján a meghallgatható istentiszteleteket valamint egyéb olvasnivalókat. - A 11 órától kezdődő vasárnapi istentiszteletek élőben is meghallgathatók. - Csak szeretnénk emlékeztetni, hogy az idén is lehetséges átutalniuk adójuk 2%-át a munkahellyel rendelkezőknek és amennyiben szeretnék ezt a gyülekezetünk számára felajánlani a szükséges nyomtatványokat le lehet tölteni a már fent említett honlapról (230 sz. típusnyomtatvány). Egyúttal ismételten szeretnénk megköszönni minden adományukat, legyen az perselyes vagy rendkívüli és kívánjuk az Úr gazdag áldását életükre. KERESZTELÉS XI III. 26. között: Szabadi Balázs Budai Andrea Krisztina Butuk Réka Páll Orsolya Tímea Hegedűs Imre Jánosi Örs KONFIRMANDUSOK 2011: Bakó Evelyn Mihály Péter Trifan Dóra Iordache Rudolf Miklea Csongor Varga Hunor Codoi Antónia Moldovan István Dobai Mihály Demeter Csaba Moldovan Szabolcs Achim Tímea Kinga Doma Henrietta Molnár Csongor Bartha Bernadett Gríz Zsuzsa Ogleja Laura Oltean Renáta Grosz Sára Aksza Orbán Orsolya Daki Attila Imre Hunor Pádár Zsuzsa Varga Zoltán Jánosi Örs Sepsi Norbert Szakács Róbert Kádár Kinga Szabó János Szilárd Márton Evelyn Kelemen Sándor Szigeti Botond Máthé István Szőlősi Norbert TEMETÉS XI III. 17. között: Fodor István 88 éves Szatmári Csaba 61 éves Vale Sándor 74 éves Bernád Béla 38 éves Porkoláb Jenőné szül. Saszet Piroska 88 éves Bucur Ionelné szül. Borbély Rozália 78 Barabás Mihályné szül. Hamza Vilma 67 éves éves Nagy Józsefné szül. Papp Anna 67 éves Szabó Géza Levente 56 éves Szakács Pál 84 éves Fogarasi Dénes 67 éves Debreceni Gyula 66 éves A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát! Köszönjük az anyagi támogatásokat, sőt véleményeket is lehet leadni az irodán róla. 15 Kőlap 2011 április

16 A HÁROM SZŰRŐ A bölcs Szókratészhez rohanva érkezett egy ember, és megszólította: - Hallgass meg, Szókratész, feltétlenül el kell mesélnem neked valamit! - Várj csak! szakította félbe a bölcs. Megszűrted három szűrőn a mondanivalódat? - Három szűrőn? - Igen, kedves barátom! Vajon átjut a mondanivalód a három szűrőn? Az első az IGAZSÁG. Megvizsgáltad, hogy biztosan igaz-e, amit el akarsz mesélni? - Nem, ezt csak úgy hallottam másoktól és - De a JÓSÁG szűrőjén bizonyára átszűrted. Jó az, amiről most szólni fogsz? A kérdezett vonakodva válaszolta: - Nem, ellenkezőleg. - Hm szakította félbe a bölcs -, akkor lássuk a harmadik szűrőt: SZÜKSÉGES, hogy mindezt a tudtomra add? - Hát éppenséggel nem szükséges - Ha tehát a történet sem nem igaz, sem nem jó, de még csak nem is fontos, akkor felejtsük el, ne terheljen se téged, se engem! 16 Kőlap 2011 április

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Reményik Sándor Istenarc

Reményik Sándor Istenarc A repedt cserépedény Reményik Sándor Istenarc Egy istenarc van eltemetve bennem, Tán lét-előtti létem emlék-képe! Fölibe ezer réteg tornyosul, De érzem ezer rétegen alul, Csak nem tudom, mikép került a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Bibliatanulmányozó Feladatlap Ez itt József igazolványa.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Bibliatanulmányozó Feladatlap Ez itt József igazolványa. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Olvasd

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

2014. szeptember HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE

2014. szeptember HEGYI BESZÉD A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE HEGYI BESZÉD 2014. szeptember Főszerkesztő: Jezsovszki Noémi Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Jezsoviczki Noémi, Rácz Erika, Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

KONFIRMÁCIÓ. (Gyermekkeresztségben részesültek konfirmálása úrvacsorával) A gyülekezet pl. a 162. dicséretet énekli: Ím, béjöttünk nagy örömben

KONFIRMÁCIÓ. (Gyermekkeresztségben részesültek konfirmálása úrvacsorával) A gyülekezet pl. a 162. dicséretet énekli: Ím, béjöttünk nagy örömben KONFIRMÁCIÓ (Gyermekkeresztségben részesültek konfirmálása úrvacsorával) BEVONULÁS A helyi szokásnak megfelelõen a gyülekezet énekel orgona szól, míg a konfirmandusok bevonulása a szolgálattevõ és a gondnok

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Akik felejtenek, igazságtalanok

Akik felejtenek, igazságtalanok Tartalom 1. Akik felejtenek, igazságtalanok.............................5 2. Hat ok, amiért fontos emlékeznünk........................19 3. Öt baj, ami a feledékenyekre szakad........................29

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát.

Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát. 2013. NOVEMBER Kedves olvasó, kedves érdeklődő! Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát. November 11-e minden évben fontos nap szervezetünk számára, ez ugyanis a Wycliffe

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben