A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA 2004."

Átírás

1 Közelmúlt Bemutatkozunk Közhasznúsági jelentés Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa VI. évf. 6. szám A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA Cikk a 7. oldalon Csépányi Fürjes László fotója

2 bemutatkozunk VI. évf. 6. szám MEGNYITOTT MISKOLCON SZEPTEMBER 2-ÁN A CÉLPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA. A megnyitón részt vett Káli Sándor polgármester, Szûcs Erika alpolgármester asszony és Horváth Ottóné, Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke is. A rendezvényen Pappné Bodolai Rita, az iroda vezetõje felvilágosítást nyújtott az érdeklõdõknek az iroda mûködésérõl. Az ifjúsági iroda az alábbi területeken gyûjt és szolgáltat adatokat: Helyi, regionális és országos kulturális rendezvények, programok, lehetõségek Helyi, regionális és országos sportolási lehetõségek, sportrendezvények Helyi, regionális és országos közoktatási és felsõoktatási információk (iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljárások, iskolarendszeren kívüli képzési lehetõségek stb.) Nyelviskolák, zeneiskolák, autósiskolák Nyelvvizsga-típusok Érettségi információk Helyi egészségügyi ellátások Helyi szociális ellátások (szociális és humán szolgáltató intézmények alap adatai, nyitva tartásuk, pénzbeni ellátások fajtái és hozzájuk tartozó jogosultságok) Helyi hivatalok Országos hatáskörû hivatalok, hatóságok Helyi és megyei önkormányzatok alapadatai, önkormányzati képviselõk névjegyzéke Helyi, regionális és országos szállás- és étkezési lehetõségek Országos utazási és szállás kedvezmények (hivatalos kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezmények) Utazás, túra, táborok Helyi és regionális munkalehetõségek, Diákmunka-lehetõségek Munkanélküli ellátás (típusai, igénybevételük módja, az ügyintézéshez szükséges iratok, melyik hivatali körzethez mely települések tartoznak Helyi albérletek, kollégiumok Helyi és regionális segítõ- és krízisellátó helyek (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, drogambulanciák, telefonos segítõhelyek; alapadatok, megközelíthetõség, nyitva tartás) Látnivalók a környéken és az országban Szórakozási lehetõségek, hobbik Ösztöndíjak, pályázati lehetõségek Európai Unió TOVÁBBÁ: Internet - használat Program-és rendezvényszervezés Olvasósarok Beszélgetõ-sarok Az irodában a következõ ingyenes tanácsadások mûködnek: Életvezetés-életszervezés Szexualitás Ingyenes tréningek: Az EU Magyarországon (általános információk, integráció, döntéshozatali rendszer, az Euro, munkavállalás az EU-ban) Fiatalok az Európa Unióban (Ifjúság , pályázati lehetõségek, külföldi ösztöndíjak) Irodalom - másképp (írók, költõk élete, munkássága kötetlen, játékos formában) Újságírás - alapfokon (az újságírás elméleti és gyakorlati tudnivalói kötetlen, játékos formában) Csináljunk színházat! (drámafoglalkozások, bevezetõ a színházcsinálás rejtelmeibe) Játékos angol nyelvlecke Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfõtõl csütörtökig óra Péntek 8-12 óra Elérhetõségünk: CÉLPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA 3530 Miskolc, Petõfi út 1-3. Tel/fax.: 46/ , Jog (diákjog, munkajog, munkavállalói) Pszichológia Mentálhigiéné- drogprevenció Tüsténkedõ tanácsadók

3 VI. évf. 6. szám bemutatkozunk BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI KÉPZÕ ÉS IPARMÛVÉSZETI EGYESÜLET Az egyesület 1981-ben alakult meg 60 taggal. Összefogta Borsod-Abaúj-Zemplén megye amatõr képzõmûvészeit, Sátoraljaújhelytõl - Ózdig: festészet, grafika, szobrászat, tárgyformáló és fotós szekcióban. Nyilvános zsûrizései nagyban segítették a tagok szakmai fejlõdését. Aki az évente megrendezett kiállításra indokolatlanul nem adott be munkát, vagy a beadott munkát a zsûri nem fogadta el, az automatikusan törlõdött a névsorból. Az egyesület elsõ kitüntetése 1983-ban a KISZ KB. Amatõr Mûvészeti Ösztöndíja volt, mely valóban ösztönzõleg hatott a csoport mûvészeti és közösségi munkájára. Az 1984-es Országos Képzõ- és Iparmûvészeti kiállításon az Egyesület 40 alkotója szerepelt mûveivel, míg a többi megyét amatõr képzõmûvész képviselte. Ugyan ebben az évben a Miskolci Téli Tárlaton l6 tag, 27 alkotással képviselte az egyesületet ben a XIII. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Kiállításon elismerõ oklevelet kaptak ban a Mûvelõdési Minisztérium "Kiváló Együttes" címmel tüntette ki az egyesületet ban a Megyei Amatõr Gálán 33 tag 90 alkotása volt látható.1997-ben a XVI.Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Kiállításon, Budapesten a Kongresszusi Palotában 15 tag alkotásait lehetett megtekinteni ben az Egyesület kiváló szakmai munkájáért Elismerõ Díszoklevelet kapott. Az egyesület ma is meghatározó tényezõje a megye képzõmûvészeti életének, ezért a hivatásos mûvészekkel egyenrangú társként kezelik a meghívásos megyei tárlatokon. Jelenleg 45 fõs a tagságuk, mivel a fotósok külön egyesületet hoztak létre. Tagjaik a nagy hagyománnyal rendelkezõ, tehetséggondozó diósgyõri, ózdi, kazincbarcikai képzõmûvészeti körök, valamint a rajztanári stúdiók önépítõ mûhelyeiben alkotó rajztanárok legjobbjai. Az egyesület tagjai részére minden évben kiállítást szervez a megye különbözõ községeiben és városaiban. Segíti egyéni kiállításaik megszervezését, szakmai továbbképzéseket, nyári mûvésztelepet szervez részükre tõl minden évben közös tárlattal köszöntik a Magyar Kultúra Napját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Intézet nyújt számukra szakmai hátteret, és segíti az egyesület munkáját. Kovács Istvánné A HANKÓ ZOLTÁN OLVASÓKÖR Közösségünk 1987 szeptemberében, mint könyvtári közösség alakult, az olvasók közösségi-társasági élet iránti igényeinek megvalósítását célozva. Tevékenységi körünk elsõsorban a kulturális, hagyományõrzõ és hagyományápoló munkára épült, a helyi közélet színesebbé tétele érdekében, együttmûködve a helyi közmûvelõdési intézményekkel, segítve és mintegy kiegészítve azok munkáját. Rendezvényeink kezdeti helyszíne leginkább a könyvtár volt, irodalmi, zenei évfordulókhoz kapcsolódva rendezünk mûsoros esteket, elõadásokat, könyvismertetõket, ismeretterjesztõ elõadásokat, kiállításokat, sõt még egészségügyi szûréseket is. Öt éven keresztül - alkalmanként 8-10 elõadásból álló - népfõiskolai elõadássorozatot szerveztünk, elsõsorban a szõlészet, kertészet és a mezõgazdaság témakörében, de helyet kapott mellette a néprajz, sõt a jog is. A könyvtár helyének megváltoztatása munkánkat, rendezvényeinket jelentõsen befolyásolta, mivel az új helyszín ehhez nem nyújt megfelelõ teret. Szorult helyzetükben egy ideig a szabadtéri rendezvények kerültek szervezésünk elõterébe. Szerencsére sikerült hamarosan egy olyan, több mint 200 négyzetméteres épületrész kedvezményes épületéhez jutni, ahol az állagmegóvási munkákért cserébe, ha nem is véglegesen, de otthonhoz jutottunk. Több mint 50 fõ két hónap leforgása alatt, mintegy 1680 munkaórát teljesített társadalmi munkában, hogy otthonossá, belakhatóvá tegyük. Az elmúlt évek során rendeztünk több fotó-, képzõ- és iparmûvészeti, helytörténeti -néprajzi kiállítást, összejöveteleinkhez is barátságos otthont nyújt. Hagyományõrzõ és ápoló munkánk leglátványosabb eredménye a szüreti nap és felvonulás szokásaink felfrissítése, az utóbbi két évben - más helyszínen ugyan, de - bekapcsolódtunk aratási hagyományok felelevenítésébe is. A 85 éves fúvós zenekar felkarolásával sikerült megõrizni fennmaradásuk folytonosságát, létrehoztunk egy népdalkört, közel 10 éves munkával és kitartó következetességgel létrehoztunk egy 300 fõ kiszolgálására alkalmas edény-kölcsönzõi szolgáltatást, támogattuk a kör vezetõje által megálmodott és életre hívott helyi újságot. Ma már közösségünknek saját újsága van: a Megyaszói Kör-Kép, amely tervezett és megvalósult programjainkról ad hírt, és egyéb információkat is közzé tesz. Az elmúlt évben újjászerveztük a népfõiskolát, rendeztünk képzõmûvészeti alkotótábort, mellette egy-egy alkalommal zenés-táncos összejöveteleket, fõzõversenyt, stb. Mivel tagságunk nem túl nagy létszámú, így tagdíjbevételünk igen szerény. A kapott lakossági támogatások, az edény-kölcsönzõi szolgáltatás szerény bevétele csak csekély részben fedezi mûködési kiadásainkat, rendezvényeink költségeit tõl rendelkezünk cégbírósági bejegyzéssel, az SZJA 1%-os támogatásának lehetõségével igyekszünk élni, rendszeresen készítünk pályázatokat - több-kevesebb sikerrel. A legutóbbi idõszak élményekben gazdag eseménye volt a pünkösdi fõzõverseny, a balmazújvárosi Aratófesztivál, ahol 12 versenyzõ csapat között nekünk is szerepelt két versenyzõ csapatunk, mindkettõ IV. helyezést ért el. Ugyanekkor valósult meg a tavalyi verseny során nyert különdíjunk is: ami egy egynapos alföldi kirándulás volt. Majd a Olvasókörök XIV. Országos Találkozóján vettünk részt Mohácson, most pedig a Harangodi Napok keretébe beillesztett, augusztus 20-án nyílt képkiállításunkat láthatják a falu lakói. A közelmúltban kaptunk ajánlatot az általunk használt ingatlan tulajdonosától az épület megvásárlására - ami anyagi helyzetünket tekintve igen kemény dió lesz ugyan, de a tagság és a vezetõség döntése szerint nem hagyhatjuk ki ezt a lehetõséget, hogy végre igazán otthonra találjunk ennyi idõ után! Közben szervezzük a szüreti nap és a felvonulás rendezvényét, szponzorokat gyûjtünk a sikeres megrendezés érdekében, ugyanakkor lázasan készülünk a közösség közhasznúvá tételére, és az épület megvásárlásával járó nagyon komoly feladatokra. Szegedi Miklósné olvasóköri elnök Könyvtárvezetõ /a Magyar Kultúra Lovagja A Civil Ház címe megváltozott. Az új cím: 3

4 közelmúlt NYÁR A MISKOLCI ÖKO-KÖR-ben Az idén 10. éves Miskolci ÖKO-Kör nyara hitvallásunkhoz - "A környezeti nevelés megelõzõ környezetvédelem." - hûen telt. VI. évf. 6. szám A felfedezésekkel teli nyárból az iskolapadban való üldögélésre ráhangolódni az augusztus között "0" évfolyamos tanulóknak indított Felkészítõ, közösségfejlesztõ mentálhigiénés program segített. A középiskolai oktatásban új formát jelent a nulladik évfolyam indítása. Célja az idegen nyelv tanulásának, az informatika alkalmazásának elõkészítése. Ehhez kapcsolódva a beiratkozott tanulókat felkészítettük az iskolára, a tanévkezdésre, az osztályközösség alakítására, a tanulás és az egészséges életmód helyes arányainak kialakítására. Mindezt természeti környezetben Bükkszentkereszten az erdei iskolánkban, intenzív formában valósítottuk meg. A szakmai programokat gyakorlott osztályfõnök, drámapedagógus, biológus és mentálhigiénés szakemberek vezették. Módszereinket, tapasztalatainkat, eredményeinket szeretnénk megismertetni ezt az újszerû formát alkalmazó középiskolákkal. A június között lebonyolított nyári terepgyakorlaton a Budapestrõl, Debrecenbõl és Miskolcról érkezõ környezetvédelmi szakképzésben résztvevõ középiskolás diákok szakemberek vezetésével ismerkedtek a Bükk-hegység élõvilágával. A délelõtti foglalkozásokon egyéni és kiscsoportos feladatokat oldottak meg, ökológiai méréseket, mûszeres vízanalíziseket végeztek. Délutánonként meghívott elõadókkal konzultáltak a hazai környezetvédelem mûködésérõl, irányításáról, a korszerû hulladékgazdálkodásról, a gyakorlati madárvédelemrõl és a civil szervezetek környezetvédelmi tevékenységérõl. A jó hangulatú együttmunkálkodások baráti kapcsolatokat eredményeztek a különbözõ iskolák diákjai között. A résztvevõk a nyári gyakorlat teljesítésérõl igazolást kaptak. 4 A Természetismereti - természetvédelmi tábor tizedik alkalommal került megrendezésre (Július 5-9.) az egyesület aktivistái és vendégei számára. A helyszín ezúttal a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet volt. Itt, a nagyvizek találkozásánál a Takta, Hernád, Sajó, Tisza összefolyásánál páratlan szépségû és értékû élõvilág alakult ki, ami féltve õrzött természeti kincsünk. A rendezvényen a diáktagság mellett meghívottként részt vettek a Debreceni Egyetem környezettudomány-ökológia szakos hallgatói is. A szinte érintetlen tájat kerékpáros közlekedéssel ismertük meg. Látogatást tettünk a Nemzeti Park fogadó épületében, a magyar háziállat fajták "génbakjában", megcsodáltuk a Sajó-Tisza összefolyását, megismertük a kerecsensólyom és más védett madárfajok fészkelõhelyét. Ellátogattunk Tiszadobra az Andrássy-kastélyba és Tiszaújvárosba a Szabadidõ Parkba, melynek uszodája nyújtott felüdülést a rekkenõ hõségben. Tábori életünket a Kesznyéteni Vízerõmû szomszédságában a Hernádvíz Kft. tette komfortossá jó szálláshelyeivel és kitûnõ konyhájával. A rendezvény támogatói: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Miskolc Városi Pedagógiai Intézet voltak. Szeptember 6-án az erdei iskola is indul Bükkszentkereszten. A nyár folyamán az Oktatási Minisztérium pályázati támogatásával jelentõs fejlesztést, beruházást végeztünk. Az új épületszárny földszintjén konferencia-termet, emeletén pedig további összkomfortos szobákat alakítottunk ki (pl. pedagógus lakosztály, betegszoba). A férõhelyek száma így közel 50 fõre emelkedett. A fejlesztés lehetõvé teszi hét közben a nagyobb erdei iskolás létszám fogadását, hétvégéken továbbképzések, konferenciák rendezését, illetve turistacsoportok panziós ellátását. A beruházással együtt saját erõbõl fejlesztjük oktató programjainkat (szemléltetõ anyagok, mûszerek, audio-vizuális eszközök), illetve felújítjuk a terepi oktatáshoz kapcsolódó Holdviola-tanösvényünket. Az erdei iskolába továbbra is nagy az érdeklõdés. A tanévre van még néhány "szabad hetünk" amire várjuk az érdeklõdõket (Információ: 70/ Balog Ákos elnök, Idõpont egyeztetés: 46/ Hegedûs János tanár). Köszönet az 1 százalékért Balog Ákos - ügyvezetõ igazgató A Vasutas Eszperantisták Miskolci Egyesülete (VEME) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2002 évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékával az egyesületet támogatták. Egyesületünk a 76 ezer 801 forint támogatást a mûködéséhez szükséges, fénymásoló gép beszerzésére fordította. Kérjük, hogy befizetéseikkel a jövõben is támogassák egyesületünket. Adószám: Az egyesület vezetõsége" Az Egyesület Dyslexiás Gyermekeinkért kiemelten közhasznú szervezet ezúton köszöni meg az adózó állampolgárok támogatását, melyet 2003-ban kapott meg egyesületünk. A felajánlott Szja 1%-ot a dyslexiás gyermekek nyaralására fordítottuk. Köszönjük, várjuk felajánlásukat továbbra is! Rozinay Zoltán - elnök

5 VI. évf. 6. szám RÁKÓCZI TELJESÍTRMÉNYTÚRÁK JÚNIUS Egyesületünk - a Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület - alelnöke Reményi László négy éve "találta ki" a Rákóczi teljesítménytúrát, melyet azóta minden évben megrendezünk a Sürgölõdés a rajtnál Zempléni hegységben. Rendezvényünkön megtalálja számítását az is, aki szeretné kipróbálni erejét (120, 110 és 75 km.), s az is aki klasszikus távot teljesítene (50 KM), sõt azok is, akik "csak- " sétálnának (25 km). A versenyzõk már péntek délután gyülekeztek a rajthelyen, a sárospataki Fáy Miklós Szakképzõ Iskolában, melynek tornatermében -a nevezés után- pihenhettek is a másnapi rajtig. Az ország minden tájáról érkeztek a túrázni vágyók Váctól Szegedig, Debrecentõl Kõszegig. A 12 évestõl a 66 évesig minden korosztály képviselte magát. Szombaton 6 és 10 óra között vághattak neki a távoknak a versenyzõk. A csak kerékpárral teljesíthetõ 120 km-en, 21-en indultak. Leggyorsabban kerekezett Szabó Tibor (Tiszalök) Ideje: 12 ó. 50 p. Teljesítményéért a második képen látható szobrocskát kapta. 110 km-en gyalogos kategóriában 45-en, indultak, a futók heten voltak. A legjobb gyalogos Pavuk Andrea (Budapest) volt 16óra 45 perc, a leggyorsabb futó Bialkó Gábor (Miskolc) 13 óra 25 közelmúlt perc idõvel. 75 km-en 12, 50 km-en 24, 25 km-en 40 versenyzõ gyarapodott a túrázók száma. Útközben a túrázók frissítõ pontokon pótolhatták a folyadékveszteséget és az elhasznált energiát. Az útba esõ községekben - Bózsva, Füzér, Komlóska, Makkoshotyka, Regéc, Telkibánya és Vágáshuta - a polgármesterek látták vendégül a versenyzõket. Zsíroskenyér, csokoládé, jégkrém, virsli, kolbász, szalonna, különféle hûsítõ- és üdítõ ital állt rendelkezésre. A zempléni polgármesterek jó része már korábban rájött, hogy fennmaradásuk alapja csak az idegenforgalom lehet, ezért erejükhöz mérten szívesen támogatják a különbözõ rendezvényeket Támogatást kaptunk még a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól és a Miskolc Megyei jogú várostól. Kora délutántól másnap reggelig A bringás trófea folyamatosan érkeztek a résztvevõk a Célba. A hosszabb távot teljesítõk csapzottan fáradtan értek célba, de csillogó szemmel tudatták : "MEGCSINÁLTAM"!! Rövid lazítás után egy tál gulyás, majd hûsítõk mellett beszélték meg az emlékezetes perceket. Minden versenyzõ emléklapot, az elsõ három helyezett érmet és kategóriánként a gyõztes kupát kapott. A GEOPRODUCT Kft ajándékcsomagját kapták a legifjabb és legidõsebb teljesítõk. A legtöbb túrázóval résztvevõ csapat -11 fõvel - Teljesítménytúrázók Társasága nyerte el az erre a célra alapított vándorkupát. Jövõre is várjuk minden természetjáró barátunkat erdõn innen és túl a rajtnál és a célban! Szilvásy Dénes Egyesületi elnök CIVILIÁDA 2004 A magyarországi civil szervezetek éves találkozója "Civil esélyek az európai Magyarországon" címmel Budapest, Millenáris Park, szeptember (kedd-szerda) Az Európa Ház 1996-ban indította útjára a CIVILIÁDA elnevezésû rendezvényt azzal a céllal, hogy minden évben találkozzanak a civil társadalom hazai szereplõi és lehetõség legyen a társadalmi nyilvánosság elõtt a magyarországi civil szervezetek bemutatkozására, tevékenységük bemutatására. A Budapesten megrendezett kiállítás és szakmai programsorozat keretén belül az elmúlt nyolc évben mintegy 1600 szervezet mutatkozott be kb. 550 standon. A CIVILIÁDA az elmúlt években a magyarországi civil társadalom legnagyobb, országos jelentõségû civil rendezvényévé nõtte ki magát. Alkalmas arra, hogy a széles társadalmi nyilvánosság elõtt átfogó képet adjon a magyarországi civil szervezetek helyzetérõl, fejlõdési irányáról és kapcsolatairól. A szakmai programokon szó lesz a kormányzat-civil szervezetek közötti párbeszédrõl és partneri viszonyról, a Nemzeti Civil Alapprogram elsõ körös pályázatainak tapasztalatairól, a civil szervezetek szerepérõl a kulturális és foglalkoztatáspolitikai programokban. A CIVILIÁDA 2004 kísérõrendezvénye az országos konferencia, melyre szeptember 28-án (kedd) délelõtt kerül sor. Az elõadások a civil szervezeteket foglalkoztató idõszerû európai uniós, hazai és nemzetközi kérdésekkel foglalkozik. A kiállítás és szakmai programsorozat idopontja és helyszíne: szeptember (kedd-szerda). Budapest, Millenáris Park D Csarnok (Budapest II., Fény u ). A rendezvény nyitott, azon meghívó nélkül lehet részt venni. Nyitvatartási idõ: szeptember 28. (kedd) óra szeptember 29. (szerda) óra 5

6 6 közelmúlt MEGJELENT A MISKOLCI TANODA I. SZÁMA! A Miskolci Tanoda délutáni programot nyújt a miskolci Szondi, - József Attila, -Víkend - telepen élõ alsó és felsõ tagozatos, hátrányos helyzetû gyermekeknek. A tanoda kultúraközvetítõ iskolaként is felfogható, mely képességfejlesztõ, értékközvetítõ programjával az iskolai eredményességet kívánja növelni. A tanodai program célrendszere: - Az iskolai sikeresség közvetlen segítése, - A tanulók személyiségének megerõsítése, fejlesztése, - A továbbtanulást közvetlenül segítõ tevékenységek, - Az iskolai sikeresség elõsegítését célzó szabadidõs tevékenységek. A tanoda megpróbálja mindazokat a lehetõségeket nyújtani a gyerekeknek, amelyek szociális, vagy kulturális okokból az életükbõl eddig kimaradtak, viszont az eredményes tanuláshoz, majd a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlenek. Programunk tehát nem egyszerûen korrepetáló jellegû - természetesen a napi iskolai tanulnivalóban képesített pedagógusok segítenek, - hanem mûveltségi területenként megszervezett fejlesztõ és ismeretbõvítõ foglalkozásainkkal, kívánjuk felhívni a gyerekek figyelmét a körülöttük lévõ világ ismeretforrásainak gazdagságára, a tudásnak, mint értéknek a jelentõségére. A tanodai programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-mûvelõdési technikák kialakítása, a szabadidõ-kultúra gazdagítása. Hogyan egészítheti ki a hasonló célokat kitûzõ iskolai tanulást a maga eszközeivel a tanoda? Egyrészt azzal, amivel egy értelmiségi (középosztály beli) családi környezet: a karnyújtásnyira lévõ könyvekkel, olyan kulturális programokkal, amelyek a fent említett családokban, családi körben szervezõdnek (múzeum, kirándulás, színház, filmek, tévémûsorok megbeszélése, társasjáték, számítógép stb.). A szabadidõs tevékenységeket színesebbé teszszük vetélkedõkkel, tanulmányi és sport versenyekkel. A tanulássegítés és a szabadidõs programok komplex egészet alkotnak. Galambosi Dorottya, Tanodavezetõ És ahogy a "Tanodisták" látják: A Tanoda a hátrányos helyzetû gyerekek kikapcsolódására szolgál. A gyerekek és én magam is szeretek ide járni, a tanulás miatt is. Megkérdeztem Gibók Verát, hogy érezte magát, amikor lovagolni vagy színházba mentünk. Azt nyilatkozta, hogy csodálatosan érezte magát, és még soha nem érezte ilyen jól magát. Azok a gyerekek, akik a Tanodába járnak, a tanulást is komolyan veszik. Emlékszem, mikor Németországból jött két hölgy. Velük németül beszélgettünk. Örülök, hogy a sok cigány gyerek közül engem választottak. Le sem tudom írni, annyira boldognak és értelmesnek érzem magam. Akik szeretnek venni, azok szeressenek adni, hogy fejlõdjön a cigányság kultúrája! Bódi Klaudia Ebben az évben színház bérletünk volt, minden elõadáson ott voltunk. A legjobban a Marica grófnõ tetszett, azért mert nagyon szépek voltak a ruhák és a zene. A komikuson annyira nevetett Gyuramecz Krisztina és Adu Anasztázia, hogy a könnyük is csorgott. A kedvenc színészünk Szegedi Dezsõ, akirõl tudjuk, hogy roma származású. Az öreg hölgy látogatása címû darabban nagyon tetszett nekünk. Ez a kép a színház elõterében készült rólunk, én jobbról a harmadik vagyok. Pethõ Mária VI. évf. 6. szám A Tanoda gyerkõcei poétalelkülettel verseket is írnak életük eseményeirõl, ízelítõül néhány közülük: Váradi Alex Az õszi erdõ Hullanak az õszi levelek a fáról, Mesélnek a tegnapról és máról. Tavasz zöldje, nyár aranya, Lila, vörös, rozsdabarna, A szivárvány színpompája Õszi erdõnk gazdagítja. Szél susog az elmúlásról, A levelek haláláról. Ásít az erdõ és a szendergõ fák Új tavasz eljövetelét álmodják. Adu Anasztázia, Lakatos Irén Nyári vers Végre itt a nyár Virrad a napos táj, A madarak csiripelnek, Az emberek melegednek, A rózsák kinyílnak A füvek zöldellnek Az emberek élednek. ELÉRHETÕSÉGEINK: "BÁRKA" Közhasznú Egyesület Tel: HEJÕCSABÁN INDUL A NÕK KLUBJA A Helyõcsabai Fiatalok Egyesülete 5 klubbot hozott létre az egyesületen belül, melynek célja, hogy kölcsönösen segítsék egymást. Ebbõl az egyik a Nõk klubja. Szeretnénk egy olyan csapatot létrehozni, ahol mindenki jól érzi magát, bizalommal fordulhatnak egymáshoz, és mindenféle témáról új információkat hallhatnak. Terveink szerint 5 hetente találkoznánk, minden alkalommal más-más témát járunk körül. A soron következõ témát mindig a jelenlévõkkel beszéljük meg. Mindenki ötletét szívesen várjuk. Elsõ összejövetelünk: szeptember 17 /péntek/ 17 óra a Holcim Sportcsarnok tárgyalója. Témánk: fûszernövények és gyógynövények Hogyan tehetjük ízletesebbé ételeinket, és hogyan õrizhetjük meg egészségünket természetes módon. Varga Béla

7 VI. évf. 6. szám A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA AMagyar Fotómûvészeti Alkotócsoport Országos Szövetsége 2003-ban kezdeményezte a fotográfusok jeles napjának kiválasztását és évenkénti megünneplését. Az évszámok és események közt tallózva augusztus 29-e mellett döntöttek. Magyarországon ekkor készült elõször nyilvánosság elõtt dagerrotípia, azaz fénykép. Ugyanezt a nyilvános bemutatót Párizsban egy évvel korábban rendezték meg augusztus 19-én -, de hozzánk az ehhez szükséges eszközök és konkrét leírások csak egy évvel késõbb érkeztek el. Hírlapi tudósítások ugyan korábban is napvilágot láttak, de ezek alapján nem lehetett fényképet készíteni. Épp ezrét volt különös jelentõségû Vállas Antal matematikus, fizikus és földrajztudósnak a Magyar Tudós Társaság ülésén tartott bemutatója, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy kellõ érdeklõdés esetén bárki képes hasonló felvétel elkészítésére. Õ ugyanis nem kívánta üzleti okokból eltitkolni a módszert, mellyel megörökíthetjük a számunkra fontos pillantatok vizuális élményét. Ezért alkalmas ez a nap arra, hogy felhívja a figyelmet a fotókultúrára és a fotótörténeti értékekre. Ennek jegyében a MAFOSZ és tagszervezetei idén is országszerte tartottak megemlékezéseket fotográfiai mûemlékeknél és emlékhelyeknél, illetve a kortárs fotósok értékteremtõ munkáját bemutató rendezvényeket. A Miskolci Fotóklub Egyesület a "Magyar Fotográfia Napja 2004" címmel rendezett kiállítást a miskolci Ifjúsági és Szabadidõ Ház Fotógalériájában. A 20 kiállító repertoárját elsõsorban az ember- és a természetábrázolás határozza meg. Szemünk elõtt kibontakoznak a természetet járó ember finom észrevételei elnézve a tekintélyes, ezüstszürkébe öltözött bükkök közt vendégeskedõ hetyke eleganciájú nyírfát, az est víztükrön áradó árbóckötélbe kapaszkodó bíborát vagy Simon Petras kolostora a vízparton összehasaló ladikpár lágy ringásban rajtakapott romantikáját. Hétköznapi száguldásaink közt lehetetlenné vált felfedezések látványa kacsint ránk az esõvíztõl gyöngyösre berakott pókhálóterítõrõl, a vadgesztenyepáncél zöld rovarbolygói láttán és az azúrlepke szárnyán elreppenõ nyári égbolt után révedve. S aztán felsóhajtva foglaljuk el helyünket, mint "A három kislány" öreg nénéi a padon Dr. Tóth Katalin fotóján,valahol Erdélyben, hogy Bíró Tibor egyesületi elnök köszöntõjét meghallgassuk, majd a megnyitó keretében lássuk és halljuk Bemcsik Róbert úti emlékekkel tarkított diavetítését Athos, a Szent Hegy címmel. Hogy a képek peregnek két kalandos lelkületû magyar sziluettje rajzolódik ki elõttünk, akik a '80- as évek Magyarországáról indulnak spiritualitásra szomjazva, hogy a görögországi Athos hegyen az ortodox szerzetesek közt a bolgár, szerb, román s más nemzetek szerzeteseihez hasonlóan megalakítsák a Magyar Kolostort. A fotókról Thessaloniki tengeröblöt karéjozó emberléptékû épületei, a parti homokban derûsen császkáló szerzetesek, a horizonton impozánsan vonuló tengerjáró hajók és a történelem fölött õrködõ bizánci kápolnák, római díadalív és Alexandros lovas szobrának árnya vetül ránk. Míg el nem érnek Uranapolisba, ahol az Athos elzárt és csak ellenõrzött úton megközelíthetõ kolostoraiba tartók hátrahagyhatják fényképezõgépeiket, hisz a szent hegy világáról legfeljebb emlékképek hívhatók elõ, ha a vizuálisan fogékony látogatónak kellõen jó a memóriája. Az Athos hegy fennsíkján elterülõ 20 kolostorból álló Ajion Orosz független, semleges állam, határát csak a szerzetesek észrevétlen tekintete õrzi és csupán a tengerrõl megközelíthetõ, a szárazföldrõl nem vezetnek ide utak. Mesélõnk bebocsátást nyerve lopva készítetett felvételein mutatja be a civilizációtól elzárt, roppant meredek hegyvonulatok közt meghúzódó több száz éves kolostorok szépségét. Képeit a figyelõ szemektõl távol, a 40-50o -os lejtésû kopár hegyoldalakat behálózó 50 cm széles gyalogösvényekrõl készítette, melyeken keresztül a szerzetesek minden forgalmukat lebonyolítják öszvérháton vagy gyalogszerrel. Ebbõl a nézõpontból tárult elénk - többek közt - a függõleges sziklafalra, mintegy folytatásként épült Simon Petras kolostora, minek ablakaiban napnyugtakor petróleumlámpa fénye táncol. Elkóborolt utazóink, miután két kolostor közt meglepte õket az éj vaksötétje, egy hullócsillagot követve találtak rá, akárcsak a legenda szerint a kolostort alapító szerzetes, aki Szûz Mária intelmére hallgatva lelte meg a kolostor alapítására alkalmas helyet. Vándoraink a kolostor falai közt azonban csak reggel találtak menedéket, mivel a szigorú szabályok szerint élõ szerzetesek napnyugta után már nem hagyják el cellájukat, s úgy tartják aki az éjjel leple alatt jön megy, az az ördöggel cimborál. Templomaik pazar seccoit, freskóit, ikonosztázait nézve nem is csoda, ha oly ritkán mozdulnak el mellõlük. Kivételes engedékenységnek köszönhetõen a híres Mária ikonosztázt õrzõ kápolna dúsan festett elõcsarnokáról lehetõség nyílt felvételt készíteni, lenyûgözõ. Másütt egy cella bejárata elé festett szent képmását sikerült lencsevégre kapni, amit az ott lakó szerzetes a festett úgy, hogy közben civil kilétét feladva a szenttel lélekben azonosulva éli tovább életét. A vetítés levezetésképp egy teherhordó öszvér portréjával ért véget, hogy messze vigye vágyódásunk, legalábbis a nõkét, s gyermekekét, hisz a szerzetesállam csak férfiak által látogatható! közelmúlt Bíró Tibor: A bejárat Bíró Tibor, ES-MAFOSZ aranydiplomás fotómûvész Csaba királyfi földjén címû diaporáma-bemutatója közelebbi tájakra kalauzolt el bennünket. Egymás után villantak fel "Erdélyország" szép tájai, lakói a Székely Himnusz, Székely Imádság és a vidéket idézõ énekek (Szép vagy gyönyörû Magyarország, Ott ahol zúg az a négy folyó) ritmusára: a Tordai-hasadék égnekmeredõ sziklafalai, Kalotaszeg vásári hímzésekkel beborított székelykapuki, Korond szélesen kiterített fazekasportékáinak szõnyege, a Békás-szoros, rejtekén a Gyilkos-tó vészjósló felkiáltójelként ágaskodó törzscsonkjaival, a szovátai Medve-tó párálló fürdõi, Borszék forrásai, Mátyás királyunk tekintélyes szobra Kolozsvárott, a Csíksomlyói Búcsú forgataga mind, mind csak adták lábunk alá az utat, s már-már vándorbotra kaptunk, hogy bejárjuk széles-e hazát mikor felkapcsolódtak a villanyok, s mosolygós vetítõnk emlékezéstõl ragyogó tekintetében megkapaszkodhattunk. Dr. Tóth Katalin: Fatemplom A kiállítás és a vetítéseken megelevenedett képek s készítésük kalandos történetei emberközeli módon tolmácsolták a közvetlen és a távolabbi környezetünkben fellelhetõ csodákat. Segítenek hinni benne, hogy akár a szomszédban is vár még ránk felfedezés! Aki kíváncsi a kiállításra, megtekintheti az Ifjúsági és Szabadidõ Ház (3531 Miskolc, Gyõri kapu 27.) Fotógalériájában hétköznap óra között, szombaton óra között szeptember 29-ig. Szûcs Krisztina - Miskolci Civil Ház 7

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

A Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió alkotójának grafikája Kletz László: Az élet hangja. A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió alkotójának grafikája Kletz László: Az élet hangja. A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa Közelmúlt Bemutatkozunk Pályázatok Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2004. VI. évf. 7. szám A Diósgyõri Képzõmûvész Stúdió alkotójának grafikája Kletz László: Az élet

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

IX. évfolyam 2011/5. szám május

IX. évfolyam 2011/5. szám május IX. évfolyam 2011/5. szám május Köszöntő Tartalom A koldus és a menedzser... Egy szép májusi napon történt, a vak koldus üldögélt szokott helyén, egy forgalmas park szélén. Lábánál kalapja, és egy kartonlap,

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

IX. évfolyam 2011/4. szám április

IX. évfolyam 2011/4. szám április IX. évfolyam 2011/4. szám április Köszöntő Tartalom Kedves Civil Kollégák! Örömmel köszöntöm Önöket a Nyírségi Civilház szerkesztésében kiadott áprilisi számában. 2011. március elsejétől dolgozom az Első

Részletesebben

2009. Éves Beszámoló

2009. Éves Beszámoló I/C kötet 1. oldal Zöld Szikla Művészet-és Természetvédő Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Bolgár u. 9. Tel: 20/ 975 1458 www.zoldszikla.hu e-mail: info@zoldszikla.hu 2009. Éves Beszámoló 2008. december

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Napraforgó. Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe ajánljuk

Napraforgó. Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe ajánljuk BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2010 október Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe

Részletesebben

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A.

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A. 2011. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL - Figyelő: Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás a 2010. évről Kitüntetettek - Előretekintő: Felhívás gyermek színjátszó csoportoknak Felhívás vers és prózamondóknak -

Részletesebben

2007. IX. évf. 1. szám

2007. IX. évf. 1. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2007. IX. évf. 1. szám TARTALOM T A 2 - Aktuális 3 - Események 4 - Könyvajánló 5 - Info 6-7 - Pályázatok 8-9 - 1% 10-11 - Egészség Környezet 2 AKTUÁLIS

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8.

CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8. CIVIL FÓRUM 2007. II. Erasmus Mundus 6.oldal Országjárás augusztus 13.oldal Pályázati felhívások 14.oldal Programajánló 20.oldal Civil parádé Szarvason 7. oldal Projekt tervezés és Civil forrásszerzés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Képes beszámoló. Tartalom. Ifjúsági Nyári Egyetem Karácsfalván. Civil Hírnök

Képes beszámoló. Tartalom. Ifjúsági Nyári Egyetem Karácsfalván. Civil Hírnök IX. évfolyam 2011/7. sz. július - augusztus Élményekkel, tapasztalatokkal, és új barátokkal gazdagodott minden fi atal, aki részt vett azon az Ifjúsági Nyári Egyetemen, amelyre az ENPI program keretében

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN XXV. év fo lyam 13. szám 2010. augusztus 6. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

CSEPEL FUTÁS, SPORTTOBORZÓ

CSEPEL FUTÁS, SPORTTOBORZÓ LX. évfolyam 32. szám 2008. szeptember 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb szeptember 26-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Szeptember 20-án Csepel-szigeti kerékpáros találkozó Budapest

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN MELLÉKLET XVII. évfolyam 7. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. július CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN Fiókom mélyén õrzött szakszervezeti tagkönyvem elsõ oldalán még ez a lenini idézet

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál

1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál XV. évfolyam 4. szám, 2011. április 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár Díszpolgára: Nagy Gáborné A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan sokat tevõk munkájának elismerésére

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Nálunk nincs akadály. BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE INGYENES MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE 1949. május 1-je óta várja kis lakóit a bölcsõde városunkban. A hónap végén nyílt héttel ünnepeltük a kerek

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Non-profit menedzsment képzés Vésztőn A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben