hírlevél Területfejlesztési INTERJÚ TARTALOM DR. KOLBER ISTVÁN TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERREL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírlevél Területfejlesztési INTERJÚ TARTALOM DR. KOLBER ISTVÁN TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERREL"

Átírás

1 Területfejlesztési hírlevél INTERJÚ DR. KOLBER ISTVÁN TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERREL Milyen korábbi szakmai tapasztalatok indították arra, hogy elvállalja a területfejlesztéssel foglalkozó tárcát? Tanácsoknál, önkormányzatoknál dolgoztam hosszú ideig és a Somogy megyei közgyûlésnek voltam az alelnöke között, éppen Dr. Kolber István amikor a területfejlesztési törvény elfogadásra került. Abban az idôben Somogyban a minisztériummal együttmûködve ezt a törvényt modelleztük. A törvény elfogadását követôen, a törvény bevezetését elôsegítendô a minisztérium felkérésére egy kézikönyvet készítettünk. Talán ez is mutatja, hogy roppantul foglalkoztatott, érdekelt ez a feladat, mert egy megye fejlesztése nagyon szép kihívás. Nem elôször találkoztam azonban ekkor a területfejlesztéssel, mert korábban már a 80-as években is foglalkoztam ilyen kérdésekkel, de az igazi kötôdést ez teremtette meg. A megyei elnökség után a Dél-Dunántúli TFT-nak az alapító elnöke voltam. Az utolsó idôszakban pedig a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke voltam, területfejlesztési és idegenforgalmi bizottságban is dolgoztam. Ezek voltak a szakmai tapasztalataim, elôéletem. Ezek döntôen gyakorlati, mondhatnám tûzvonalbeli tapasztalatok. Ennek alapján fontosnak is tartom azt, hogy a decentralizáció kapcsán becsatornázzuk a kormányzati mechanizmusba azokat a tapasztalatokat, kérdéseket, tudást, amelyek a megyei, regionális vagy kistérségi TF tanácsokban megfogalmazódnak. Nyilvánvaló, hogy másképpen élik meg a problémákat a helyi szereplôk, szakemberek, ill. másként a kormányzati szintû szakemberek, de szerintem közelíteni lehetne ezt a két felet egymáshoz. És ebbôl egy hatékonyabb területfejlesztés születhetne meg. Ennek nagyon lényeges eleme a párbeszéd, a tájékoztatás, a kapcsolat. A másik az együttmûködés. Feladatokban, ügyekben, programokban kell gondolkodnunk és nem pedig hatáskörökben, védendô területekben. Ön nemcsak a regionális fejlesztésért, hanem a felzárkóztatásért is felelôs miniszter. A felzárkóztatást milyen eszközökkel gondolja elérni, amikor az OTK felülvizsgálata is megfogalmazta, hogy a területi egyenlôtlenségeket az elmúlt idôszakban nem sikerült mérsékelni? Igen, ez így van, de semmiképpen sem mondhatunk le a felzárkóztatásról. A jelentésünkben az lesz az egyik summázat, hogy ezek a területi különbségek hol csökkentek, hol újratermelôdtek, de nagyjából hasonló szinten maradtak. De mégis vannak olyan modellek a világban, amelyekkel regionális különbségeket kezeltek, vagy országok, nagyobb kontinentális régióknak a felzárkóztatását biztosították, tehát nem reménytelen a dolog. Tisztában kell azonban lenni az eszközrendszerrel és annak nagyságával, hatékonyságával. A nagysága adott volt az elmúlt idôszakban. Már lassan 10 éve, hogy a területfejlesztési törvény elfogadásra került. Az intézményrendszeren látszik, hogy egyre nagyobb tudással, tapasztalattal rendelkezik. Azt is látni kell, hogy ezekre a folyamatokra a gazdasági élet hatása sokkal nagyobb, mint a területfejlesztésé. A kettô eszközrendszere nagyságrendileg is jelentôsen eltér egymástól tôl, amikor a források ugrásszerûen megnônek, mégis minôségi váltásra van esély. Addigra a mostani Európa Terv II elôkészítésével, tervezésével kapcsolatos tapasztalatok jobban beérhetnek, tehát jobb, hatékonyabb tervezés történhet. Sok tapasztalat felhalmozódott, és több a forrás. Ezekkel az elemekkel hatékonyabb felzárkóztatást lehet elérni. Európai uniós tagságunk nagymértékben tud segíteni ebben is. A felzárkóztatási stratégiát tulajdonképpen ezekre a tervekre lehet majd építeni, amit nem egy, vagy néhány szakember fog elkészíteni, hanem széles körû együttmûködésben készülnek. Nagyon lényegesnek tartom azt, hogy a régiók ebbe a tervezô munkába bekapcsolódjanak. A régiók ne azt keressék, ami uniformizálja ôket, hanem azt, ami különleges elem az ô múltjukban, jelenükben, jövôbeni elképzeléseikben. Akkor van értelme a regionális tervezésnek, ha ezek a különbözôségek tükrözôdnek. Én azt támogatom, hogy legyen regionális tervezés, legyen ROP a régiók- SPP HÍRLEVÉL MÁJUS II. évfolyam 7. szám TARTALOM INTERJÚ 1 INTERJÚ DR. KOLBER ISTVÁN TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERREL ROP 2 BEMUTATJUK A ROP ELSÔ NYERTES PÁLYÁZATÁT INTERREG 3 MIRE KÖLTHETJÜK AZ INTERREG FORRÁSOKAT? PHARE 4 SIKERESEN ZÁRULTAK A KKV-KAT TÁMOGATÓ PHARE PROGRAMOK 6 ÚJ INTERNETES PORTÁL A KKV-K SZÁMÁRA ORPHEUS 6 VÁLOGATÁS AZ INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI PROJEKTJEIBÔL HÍREK 8 INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT AVATOTT AZ ÚJ MINISZTER 8 ELHELYEZTÉK A HORVÁT- MAGYAR OKTATÁSI KÖZPONT ALAPKÖVÉT 8 KITÜNTETÉSEK FELELÔS KIADÓ: VÁTI KHT, Galovicz Mihály FÔSZERKESZTÔ: Haáz Andrea (VÁTI) SZERKESZTÉS: Sz. Mosoni Dóra (Ecorys) DESIGN: Intruder NYOMDA: Count Press TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

2 ROP ban, bízzuk rájuk a tervezést. Ez nagyon fontos eszköze lehet a felzárkóztatásnak. Három területet fog majd egybe az új intézmény: területfejlesztés, lakásügy, idegenforgalom. Hogyan tudja ez a három segíteni vagy kiegészíteni egymást? A fonal, ami összeköti ôket, az a fejlesztés. Az idegenforgalom szerves része a területfejlesztésnek. Nincsen olyan területfejlesztési terv, program, koncepció, ami ne említené elsôk között az idegenforgalmi elképzeléseket. De ennek az intézményrendszere, mûködési mechanizmusa inkább széttartó volt, mint integráló. Ennek ellenére itt is elindítottunk valamit. A regionális idegenforgalmi tanácsok az RFT keretébôl 2 milliárd Ft felett rendelkezhetnek, millió forintot kaphatnak régiónként, ill. a kiemelt idegenforgalmi térségekben (Balaton és Budapest) millió forintot. Ezek a bizottságok egyre inkább kötôdnek majd a regionális fejlesztési tanácsokhoz, az RFT-k integráló színtérré válhatnak. Az építésügynél is meg lehet találni a kapcsolatot. Hiszen a területfejlesztés döntô hányadában valami fizikai fejlôdésben testesül meg. Hogy ez milyen minôségben történik, milyen arculatot eredményez, az visszahat arra, hogy milyen az épített környezet minôsége. Az épített környezet minôsége, kultúrája visszahat arra, hogy milyen a turizmusunk. Ráadásul éppen itt tapasztalunk váltást, nevezetesen nemcsak egy hosszú szabadságra mennek el az emberek évente, hanem több rövidebb hétvégére, nagyon vonzóak számukra a város-látogatások. De lehetne azt is mondani, ha pl. a lakásügyet vesszük, hogy nem a tanácsokról van szó, nem elsôsorban a decentralizációról, hanem arról, hogy milyen körülményeket tudunk teremteni az emberek számára. Ez utat, jobb intézményeket jelent, ez a humán erôforrások gazdagítását jelenti, jobb életminôséget, és nem csak a térségi kiegyenlítést, hanem az egyének szintjén az esélyegyenlôség megteremtését. Ez az emberi aspektus pedig végérvényesen összeköti a három területet. Interjút készítette: Haáz Andrea, VÁTI BEMUTATJUK A ROP ELSÔ NYERTES PÁLYÁZATÁT PÉCS VILÁGÖRÖKSÉGE, TURISZTIKAI VONZERÔ FEJLESZTÉSE A Regionális Fejlesztés Operatív Program elsô nyertes pályázója a Pécs/Sopianae Örökség Kht. Pécs világöröksége, turisztikai vonzerô fejlesztése c. pályázatával 1,5 milliárd forint vissza nem térítendô támogatást nyert el az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európa Terv keretében. A pályázó: A pályázat címe: Teljes költségvetése: Támogatás: Önerô: Pécs/Sopianae Örökség Kht. Pécs világöröksége, turisztikai vonzerô fejlesztése e Ft e Ft e Ft A projekt egyaránt illeszkedik a ROP célkitûzéseihez és a Dél-Dunántúl Regionális Akciótervéhez. A Balaton vonalától délre az egyetlen világörökségi helyszín Pécs városában található. Az Ókeresztény Sírkamrák országunk egyedi kultúrkincsei. A fejlesztés révén Magyarországon egyedülálló m 2 területû földalatti turistaközpont jön létre. A régészeti emlékek a város szövetébe illeszkednek, a látogathatóság biztosítása és az idegenforgalmi fogadóközpont kiépítése az UNESCO és az ICOMOS legújabb irányelvû fejlesztéseinek is eleget tesznek. A pályázó nagy hangsúlyt fektet a környezet természetes állapotának megóvására a fejlesztés és kivitelezés során. A projekt széleskörû partnerségre épít. A kedvezményezett támogatásban részesülô partnerei között van: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzat, Kincstári Vagyoni Igazgatóság. A projekt lebonyolításának további közremûködôi a Nevelôk Háza Egyesület és a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelô Rt. A világörökség nemzetközi turisztikai vonzerô fejlesztése program keretében elkészült engedélyezési terveket, vázlat- és látványterveket mind a Mûemléki Tervtanács, mind a Központi Tervtanács támogatta és dicsérettel elfogadta. A tervek széleskörû bemutatását és nyilvánosságát a tervezô segítségével az elmúlt hónapokban a Kht. biztosította. A fejlesztési igények hármas tagolása, azaz a védett emlékek, mûemléki látnivalók bôvítése (Cella septichora), a bemutatás színvonalának emelése, kiszolgáló terek és objektumok létesítése és az ezeket felölelô gazdasági megvalósíthatósági és turisztikai menedzsment tervek teszik a beruházást komplex, nemzetközi érdeklôdésre is számot tartó turisztikai termékké. A tervek szerint az alábbi beruházások valósulnak meg a projekt keretében: Védett emlékek, mûemléki látnivalók bôvítése. A már feltárt és látogatható sírkamrák bemutathatóságának javítása, színvonalának emelése (Apáca u. 8., Ókeresztény Mauzóleum, Apáca u. 14.). Cella Septichora bemutathatóvá tétele, föld alatti interpretációs központ létrehozása. Kiszolgáló terek és objektumok színvonalának javítása 2

3 (Szent István tér, Sétatér, Janus Pannonius utca, Káptalan utca, Esze Tamás u.). Északi várfal sétány rehabilitációja (a Középkori Egyetemtôl a Zsolnay Múzeumig). Civil Közösségek Háza, Szent István tér 17. sz. alatti mûemléki épületegyüttes felújítása, a civil közösségi funkciók megerôsítése, új típusú közösségi terek létrehozása és elsôdleges örökség turisztikai fogadókapu létrehozása. Barokk pavilon örökség turizmus szolgálatába állítása, a nyugati várfal sétány kialakítása és összekapcsolása a Szent István tér 17. udvarával. Környezeti infrastruktúra fejlesztése és zöldterületi fejlesztések (parkoló, forgalomtechnika, közvilágítás, gyalogos felületek megújítása, zöldfelületek rehabilitációja és a Cella Septichora díszkert létrehozása). A beruházásokhoz szükséges kiviteli tervek, régészet, restaurálás és marketing programok megvalósítása. Csík Tibor MTRFH, ROP IH A VÁTI Kht. kezdeményezésével idén ôsszel konferenciasorozat került megrendezésre, melynek célja a magyarországi Interreg programok bemutatása volt. Az elôadók a konferenciák során az Interreg Közösségi Kezdeményezés által támogatott projekteket mutattak be Európa számos tájáról. Az Európában eddig megvalósított projektek hasznos ötleteket adhatnak a magyarországi pályázók számára. Az alábbi három példát az Interreg által leggyakrabban támogatott területekrôl válogattuk össze, úgy mint gazdasági együttmûködés és turizmus fejlesztése, közlekedés és a régiók megközelíthetôségének javítása, valamint környezetvédelem. MIRE KÖLTHETJÜK AZ INTERREG FORRÁSOKAT? Határon átnyúló gazdasági együttműködés A Finnország és Svédország határán (Interreg IIIA keretében) megvalósuló Skärgårdssmak elnevezésû projekt elsôdleges célja a munkahelyteremtés és a régió gazdaságának fejlesztése. A projekt 1996 novemberében indult, és mûködési területe lefedi a Stockholmhoz tartozó szigetvilágot (és Uppsala-t), a két országot összekötô Aland-szigeteket, valamint Finnország délnyugati tartományait. A projekt költségeinek ötven százalékát fedezik EU támogatásokból, a maradék költséget a helyi önkormányzatok (beleértve Stockholm megye és Aland megye önkormányzatát) és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium teremtik elô. A Skärgårdssmak projekt négy alapegységbôl áll: védjegygyel ellátott éttermekbôl, hitelesített kézmûves tevékenységekbôl, termékekbôl és boltokból. A Skärgårdssmak egyedi védjegyet jelent a hálózatban résztvevô szervezetek számára és egyben a magas színvonalú tevékenységek és jó minôségû termékek jelzésére szolgál. A projekt fontos része ennek az eszmének a megôrzése, ezért a résztvevô szervezetek gyakori minôségellenôrzésen mennek keresztül. A projekt legfontosabb résztvevôi az éttermek, mivel a szigetvilág konyhája a térség egyik legnagyobb vonzereje, egyben az éttermek kitûnô lehetôséget nyújtanak a helyi élelmiszeripari termékek reklámozására. A Skärgårdssmak védjegyre az éttermeknek pályázni kell. A kiválasztásnál szempont a hosszú távú tervezés, a fejlesztés és a munkavállalók továbbképzése. A kézmûvesek elsôsorban háztartási és mûvészeti tárgyakat készítenek, és ezekhez gyakran kölcsönzik a környezô táj színeit és formáit (mint a tenger és sziklák). A helyi termékeket a Skärgårdssmak boltokban és éttermekben árusítják. A projekt másik fontos eleme a továbbképzés. A résztvevô éttermek, kézmûves mûhelyek számos területen fejleszthetik képességeiket (úgy mint menedzsment, bortermelés, marketing) és a projekt keretében különféle szakmai mûhelyeken vehetnek részt, versenyeken mérhetik össze tudásukat. A Skärgårdssmak projekt résztvevôi határon átnyúló hálózatként dolgoznak együtt és támogatják egymást a termékek gyártásában, terjesztésében és értékesítésében nyarára (a 2002-es adatokkal összevetve) a hálózatban résztvevô 26 bolt forgalma huszonöt százalékkal növekedett. A média szintén nagy érdeklôdést tanúsított a Skärgårdssmak tevékenységek iránt. A projekt végrehajtásánál kiemelt figyelmet kaptak a környezetvédelmi szempontok. Fontos célkitûzés volt, hogy a Skärgårdssmak projekt 2003-tól üzleti alapon folytatódjon május 1-je óta a Skärgårdssmak Részvénytársaság egy finnországi és egy svédországi szövetség százalékos résztulajdonában áll. Az éttermek, boltok és egyéb résztvevô szervezetek a két szövetség egyikének tagjai és a döntéshozatal fontos résztvevôi. A fenntarthatóság fontos elvárás az Európai Unió által támogatott tevékenységeknél. Lényege, hogy a támogatás megszûnése után a projekt önfenntartóvá válik, valamilyen hasonló formában folytatódik, illetve hatása hosszú távon fenntartható. A határon átnyúló közlekedés javítása Az Eurégió Menetrend elnevezésû projekt az Interreg program egy korábbi ciklusának (Interreg IIA) keretében valósult meg a Maas-Rhein Euregio németországi, belgiumi és hollandiai szervezeteinek együttmûködéseként. A projekt 1998 júliusában indult. 3 A konferenciasorozat a Segítségnyújtás az Interreg Programok megvalósításához és projektfejlesztéshez c. projekt része, melynek végrehajtására a VÁTI Kht. az LRDP Ltd (London) cég által vezetett konzorciumot bízta meg. A projekt részeként többek között kiadtak egy Kézikönyvet, amelybôl az érdeklôdôk megismerhetik az Interreg Program mûködési elveit és az egyes programok jellemzôit, illetve elsajátíthatják a pályázat elkészítésével és a projektek végrehajtásával kapcsolatos fôbb ismereteket. INTERREG

4 PHARE A térségben mûködô járatokhoz kapcsolódó egységes és strukturált információ hiánya már évek óta hátráltatta a régión belüli hatékony tömegközlekedést. Korábban minden közlekedési társaság egyéni menetrendeket adott ki, amelyek a legritkább esetben jelölték a határon áthaladó közlekedési lehetôségeket. A projekt elsôdleges célja a meglévô kapcsolatok fejlesztése volt a térség nagy városaiban (Maastricht, Aachen, Hasselt, Liège az ún. MAHL térség) mûködô tömegközlekedési társaságok között. Ezek a szervezetek célként tûzték ki egy olyan közös menetrend összeállítását, amely tartalmazza a fôbb nemzeti és nemzetközi járatokat, valamint a vonat- és buszjáratok közötti átszállási lehetôségeket. Az együttmûködés eredményeként egy olyan Eurégiós Menetrend készült el, amely minden lényeges információt tartalmaz a határon áthaladó közlekedési szolgáltatásokról (idôpontokat, díjtételeket, kapcsolódási pontokat a légi közlekedési és vasúti csomópontokkal). Ezt a menetrendet három nyelven egy közlekedési térkép kíséretében kiadták nyomtatásban és létrehoztak egy internetes honlapot. Ezáltal a határon át történô közlekedés könnyebben és gyorsabban tervezhetôvé vált. Érdekes eleme a projektnek egy olyan napijegy bevezetése, amely korlátlan utazásra jogosít fel a határrégióban. Az új információ-szolgáltatás eredményeként a határ menti térségben megnôtt a forgalom. A projekt az infrastruktúra és a térség gazdasági versenyképességének fejlesztéséhez vezetett, a közlekedési szolgáltatók közötti kapcsolatok javultak és egyre több partner kapcsolódott be a projekt végrehajtásába. A víz nem ismer határokat A Water4All ( Víz Mindenkinek ) elnevezésû projekt az Interreg IIIB (Északi Tengeri Térség) keretében valósul meg. A Water4All projektben négy ország, Dánia, Hollandia, Nagy- Britannia és Németország szervezetei vesznek részt. A projekt célja a fenntartható talajvíz-gazdálkodás biztosítása és a talajvíz minôségének javítása. A hároméves projekt költségvetése kb. 1,5 millió euró, melynek 50%-át fedezik Interreg forrásokból. A projektben résztvevô partnerek mindegyike talajvíz-gazdálkodási nehézségekkel küzd. A talajvíz minôsége állandó veszélyben van elsôsorban a mezôgazdasági vegyszerek-használat következtében. A Water4All projekt célkitûzése, hogy megelôzze az állandó nyomásnak kitett talajvíz minôségének további romlását, hogy összehangolja a talajvízvédelmi szempontokat a térségfejlesztési szempontokkal, illetve hogy a Víz Keretprogram Rendelet végrehajtását támogassa. A Water4All projekt a talajvízgazdálkodással kapcsolatos ismeretek elterjesztésére törekszik és a résztvevô szervezetek közötti tudás-cserét támogatja. A végrehajtás során vízgazdálkodással kapcsolatos kutatásokat végeznek, ennek során fontos célkitûzés az adatgyûjtés egységesítése és az eredmények gyors elérhetôségének biztosítása (az interneten keresztül). Négy kísérleti vízgazdálkodási kutatást valósítanak meg, a partnerek rendszeres találkozókon és képzéseken vesznek részt. A projekt végén Kézikönyvet adnak ki, amely a kutatások fôbb eredményeit és a fenntartható vízgazdálkodással kapcsolatos javaslatokat tartalmazza. Ocskó Edina LRDP Ltd, London SIKERESEN ZÁRULTAK A KKV-KAT TÁMOGATÓ PHARE PROGRAMOK Horánszky Árpád megnyitója a miskolci zárókonferencián Október elején két vállalkozásokat támogató Phare program tartotta meg zárókonferenciáját: A Phare 2000 Vállalkozások közötti együttmûködések erôsítése c. program (okt.1., Miskolc és okt. 7., Kecskemét) és a Phare 2001 Vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása a Dél-Alföldön c. program (okt.7., Kecskemét). A kis- és középvállalkozások együttmûködésének erôsítését célzó program ôszén indult és idén augusztus végén zárult. Ebben 70 kedvezményezett és 112 partnervállalkozás fejezte be sikeresen projektjét a három kelet-magyarországi célrégióban. A támogatott projektek összesen euró támogatást használtak fel, amelyhez a társfinanszírozást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium biztosította. A programban támogatást elnyert kkv-knak még 3 évig kell partnervállalkozásaikkal az együttmûködést fenntartaniuk. Ebben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány lesz segítségükre. A kis- és középvállalkozások a tanácsadói segítségnyújtásra egyszerûsített eljárással pályázhatnak és ahhoz 50-60%-os támogatást vehetnek majd igénybe. Az innovációs tevékenységet ösztönzô program két elembôl állt. Az A komponens keretében olyan központok létrehozására nyílt lehetôség, amelyekben jól 4

5 felszerelt irodákat, szemináriumi termeket alakítottak ki és magas technikai színvonalú telekommunikációs infrastruktúrát helyeztek üzembe. Ezek a központok alkalmasak lesznek felsôoktatási és más intézmények kutatási eredményeinek, igényeinek közvetítésére, hozzájárulva a régió innovációs potenciáljának erôsítéséhez. Nyolc ilyen központ valósult meg: Kecskeméten és Kiskunfélegyházán (kkv-k támogatására), Szegeden (élelmiszerbiztonsági), Mórahalmon (élelmiszergazdasági és informatikai) Szarvason (megújuló energiaforrásokkal foglalkozó és agrár-innovációs) és Békéscsabán (építôipari, élelmiszeripari). (Lásd alább, illetve a Hírek rovatot is). A B komponens keretében a támogatást a régió kutatási eredményeit felhasználó kkv-k fordíthatták termékfejlesztésre. Összesen 15 projekt valósult meg határidôre. A két komponensre együttesen rendelkezésre álló négy millió eurós támogatási keret (amelynek kétharmada volt Phare támogatás) 97%-át, azaz eurót fedtek le a projektek. A zárókonferenciákon kiállításon mutatták be a projektek eredményeit AGRÁR-VÍZGAZDÁLKODÁSI INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZARVASON Az Innovációs Központ megvalósítására egy háromtagú konzorcium alakult a Halászati és Öntözési Kutatóintézet, a Tessedik Sámuel Fôiskola Mezôgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fôiskolai Kara, valamint a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány részvételével. Szarvas és térsége gazdaságilag és társadalmilag elmaradott térség. E helyzetbôl az egyik kitörési pontot a tradicionális értékeken alapuló és a jelenlegi eredményekbôl építkezô vízgazdálkodási szektor jelenti. A szarvasi térségben nagy hagyománya van a hal- és vízgazdálkodásnak, melyek kapcsolódási pontot alkotnak az itt tevékenykedô oktatási, kutatási, fejlesztési, gazdálkodó szervezetek között. A projekt célja egy olyan létesítmény kialakítása volt, amely helyet és lehetôséget ad Az újonnan létrehozott szarvasi innovációs központ fôbejárata ezen szervezeteknek, valamint a kis- és középvállalkozások együttmûködéséhez magas technikai színvonalú irodai infrastruktúrát illetve szakmai szolgáltatási hátteret biztosít. A projekt céljára felajánlott irodaépületet átalakították, 17 irodát, egy szerverszobát, egy fénymásoló helyiséget, egy teakonyhát és egy 30 fôs tanácstermet hoztak benne létre és felszerelték a szükséges informatikai eszközökkel (20 db munkaállomás, 16 db nyomtató, 4 db multifunkcionális lézereszköz, színes lézer fénymásoló, szerver, projektor). A konzorcium tagjainak (HA- KI, TSF és BMVA) tevékeny közremûködésével az Innovációs Központon keresztül olyan szoros együttmûködés alakulhat ki, amelyben a betelepülô cégek széleskörû információellátása válik lehetôvé a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása érdekében. Ez az információáramlás természetesen az intézetek és a vállalatok között is mûködhet, a K+F jobb kiszolgálását eredményezve Szarvason és környékén. A beköltözô vállalkozások nemcsak hazai, hanem nemzetközi fejlesztési programokban is részt vehetnek. A vállalkozások koncentrációja elôsegítheti a feladatok megosztását, az intern és extern üzleti kapcsolatok bôvülését. Az alapszolgáltatásokból származó bevételek (ingatlan bérleti díj, nyomtatás, fénymásolás, stb.) biztosítják a mûködtetés során az Innovációs Központ, mint ingatlan, illetve az alapvetô infrastruktúra fenntartását. Az innovációs központba betelepült, illetve a külsô vállalkozások számára igény szerint nyújtott tanácsadó, konzultációs és képzési szolgáltatásokból származó bevételek, illetve a közös hazai és nemzetközi innovációs fejlesztési projektek biztosítják a szükséges forrásokat a szolgáltatások folyamatos, magas színvonalú biztosításához. A projekt euró Phare támogatással és euró kormányzati társfinanszírozással valósult meg. PHARE 5

6 PHARE A kis-és középvállalkozások számára indított portál elérhetôsége: A portál szolgáltatásainak igénybevétele mindenki számára ingyenes és csak regisztrációhoz kötött. Megjelenésében áttekinthetô és felhasználóbarát. ÚJ INTERNETES PORTÁL KKV-K SZÁMÁRA A HU sz. E-kereskedelem, mint a KKV fejlesztés eszköze c. Phare program keretében létrehozott e-kereskedelmi internetes portál október 1-jén hivatalosan elindult. A program keretében kifejlesztett portál az alábbi lehetôségeket biztosítja a KKV-k számára: Céges weboldal: speciális szolgáltatásaként a portál online eszközeinek segítségével a regisztrált KKV saját céges weboldalt hozhat létre, mely egyedi webcímmel rendelkezik. Termékkatalógus: a KKV a létrehozott weboldalán adatbázis alapú termékkatalógust mûködtethet. A termékekhez képeket tölthet fel és kívánság szerint angol nyelven is megjelenítheti azokat és euróban is feltüntetheti árait. Potenciális vásárlók kigyűjtése: a potenciális vásárlók menüpont alatt a bejelentkezett cég érdeklôdési körének megfelelô cégek felsorolása jelenik meg. Ajánlatkérés szolgáltatás: az ajánlatkérés menüpont alatt a portál tagjait képezô cégekhez lehet ajánlatkéréseket eljuttatni. Az itt feladott ajánlatkéréseket a cégek elolvashatják és válaszukat a megadott elérhetôségek valamelyikére elküldhetik. Lehetôség van tevékenységi körök megadására, és a rendszer automatikusan elküldi ajánlatkérését az összes olyan cégnek, amely a megadott tevékenységek valamelyikével foglalkozik. Közösségek: a KKV munkája hatékonyabbá tételét szolgálja ez az eszköz, ami egy webes alapú projekt menedzsment rendszer. Ezt használva sikeresen együtt dolgozhatnak cégek munkatársai egymással, illetve más cégekkel. A portál révén a KKV extranet funkcióhoz jut. A regisztrált KKV nyitott vagy zárt közösséget hozhat létre. Ezen belül is mûködtethet weboldalt, fórumot, hírlevelet, a projektmenedzsment felület révén feladatokat oszthat ki. A portál dokumentum-menedzsment funkciói az adatcserét segítik. A fentiek mellett a portálon elérhetôk a KKV-ket érintô legfrissebb gazdasági, ágazati hírek, pályázati információk, az EU-val kapcsolatos hazai és külföldi információk. A portál kifejlesztésében a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. közremûködött és annak felügyeletét is biztosítja a program lezárásáig. A program keretében zajlik a közbeszerzési dokumentumok elôkészítése. Közben a VÁTI Kht., mint szerzôdô hatóság közbenjárására megszületett Brüsszelben a évi program egy évvel történô meghosszabbítására vonatkozó döntés. Ennek eredményeképpen a 2002-es forrásból finanszírozott projektek kedvezményezettjei hivatalosan kérhetik a VÁTI Kht-tól saját projektjük támogatási szerzôdésének meghosszabbítását. A projekt megvalósításának módosított határideje legkésôbb szeptember 30-ra tolódhat ki, amennyiben ez indokolt. A hosszabbítás kellô idôt ad a kedvezményezett önkormányzatoknak a közbeszerzési eljárások szakszerû lefolytatásához és a felújítási munkák elvégzéséhez. ORPHEUS VÁLOGATÁS AZ INTEGRÁLT HELYI FEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSZTÖNZÉSE C. PROGRAM ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI PROJEKTJEIBÔL EGER, SZENT MIKLÓS VÁROSRÉSZ REHABILITÁCIÓJA Kedvezményezett: Elnyert támogatás: A projekt célja az egri belváros meghosszabbítása, a szûken vett belváros tehermentesítése és ezzel párhuzamosan a városban hiányosan megtalálható ifjúsági szórakozási és kulturális lehetôségek bôvítése. A tágan értelmezett belváros északi peremén fekvô Szt. Miklós városrész rendelkezik azokkal a lehetôségekkel kulturális intézmények, építészeti és természeti értékek amelyek kellô beruházás esetén feladatokat tudnának átvenni a belsô belvárosi területektôl, valamint ki tudnák szolgálni az egész város igényeit. A városrész rehabilitációja és a városi szolgáltatási rendszerbe való bekapcsolása keretében a jelenleg a területen lévô kulturális és ifjúsági intézmények mûszaki állapotát javítani, alapterületüket Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata euró ( Ft) növelni fogják. A jelenleg használaton kívüli zöld felületeken új közösségi tereket hoznak létre: városi parkot és sportparkot. A közlekedési hálózatot a közösségi életterek kiszolgálására alkalmassá teszik. Megújul a belvárosi fôút, a csatlakozó mellékutak, a kerékpárút. Mindezen beruházások mellett a területet a fô közlekedési útvonalak rekonstrukciója segítségével közvetlenül a belvárosi területekhez kapcsolják. Ennek a komplex rehabilitációs programnak a keretében az alábbi fejlesztéseket és beruházásokat fogják végrehajtani, amelyek a fenti célok elérésén túl biztosítják a terület felértékelôdését, és további immár magántôke finanszírozta- beruházásokat hozhatnak a területre: A pincehelyiségekben elhelyezkedô Egal klub felújítása, valamint a földfelszínen történô bôvítése. A Vitkovics Ház részleges felújítása a pincében Mûvészklub kialakításával, valamint az épület mûemlékkerítésének és kapuzatának helyreállítása. A Közpark és a csatlakozó területen extrém sportpark létrehozása az Egal klub melletti elhanyagolt zöldterületen. A Görög és a Mária utca rekonstrukciója teljes közmûfelújítással. Az Eger-patak völgyében a kerékpárút továbbvezetése. Széchenyi u. északi szakaszának rekonstrukciója. 6

7 KASTÉLY ÉS KORZÓ A HATVANI GRASSALKOVICH KASTÉLY ÉS A FÔTÉR FELÚJÍTÁSA Kedvezményezett: Elnyert támogatás: Hatvan Város Önkormányzata euró ( Ft) A beruházás célja Hatvan város rossz állapotú, de építészeti értékekben gazdag településközpontjának helyreállítása, a város fôterén (Kossuth tér) a felújítások elindítása, illetve a fôtéren álló Grassalkovich-kastély rekonstrukciójának folytatása. Ezzel a kastély fô szárnyain a külsô tatarozás befejezôdik és a város biztosítani tudja az épület állandó látogathatóságát. A kastély-udvar alkalmassá válik rendezvények, koncertek befogadására, a külsô díszvilágítás a kastélyt este is a fôtér meghatározó elemévé teszi. A közterületek felújításával és egy városi korzó kialakításával a fôtér kereskedelmi élete is felpezsdül, lehetôség nyílik a városi közélet kibontakozására. A projekttôl többek közt Hatvan város idegenforgalmának fellendülését várják, a település tôkevonzó és -megtartó képességének növekedését. A fejlesztés közvetlenül és közvetetten is új munkahelyeket teremt, növeli a vendéglátóhelyek, üzletek forgalmát. A felújítási munkálatokat Hatvan Város Önkormányzata és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság végzi konzorciumi megállapodás keretében. A helyi önkormányzat a fôtéren a járdák, zöldterületek felújításáért felel. A KVI pedig a kastélyon korábban elvégzett felújítási munkálatokat folytatja, ezen belül elvégzi az épület belsô homlokzatának helyreállítását, a kerítések újjáépítését, valamint a kastély külsô és belsô parkjának, udvarának teljes felújítását. A Grassalkovich kastély és a fôtér felújítása folytatódik a projekt keretében TOKAJ KONFERENCIAVÁROS PROGRAM Kedvezményezett: Elnyert támogatás: A tokaji volt zsinagóga épületében egy új kulturális és konferenciaközpont létrehozásával a rövid szezonális idegenforgalmi idôszak bôvítését kívánják elérni. A projekt a konferencia-turizmus és a kulturális turizmus eddig a térségben kiaknázatlan lehetôségeire épít, amelyhez a szálláshelykapacitás már biztosított. Az átalakítással létrejövô épület az idegenforgalmi célokon túlmenôen a kistérségi kulturális életet is szolgálhatja. Tokaj városa a törvényben meghatározott kistérségi központi szerepét a kistérségi programok helyben történô szervezésével kívánja fejleszteni. Egyben cél a mûemlék jellegû, jelenleg pusztuló állapotú épület megmentése az utókor számára. A felújított épület a világörökség részeként nyilvántartott Tokaj város történelmi városképi megjelenését Tokaj Város Önkormányzata euró ( Ft) is szebbé teheti. A projekt egy három ütembôl álló fejlesztés elsô ütemét alkotja. A volt zsinagóga új funkciói miatt szükséges az ellátó közmûvek kiépítése. Az épületet épületgépészeti berendezésekkel, és a funkciónak megfelelô világítási és hangosítási eszközökkel látják el, beszerzik a berendezési tárgyakat. Kialakítanak egy 15 férôhelyes személygépkocsi parkolót. A hegy és a Bodrog folyó közé beszorított, és ezért kevés zöldterülettel rendelkezô településen parkosítást végeznek. A gyalogos megközelítést az új térburkolat fogja segíteni. A felújításra kerülô területen kiépítik a közvilágítást és a díszvilágítást. A fejlesztéshez kapcsolódóan egy képzési programmal az idegenforgalom mint térségi húzóágazat humán erôforrás szükségletének kielégítésére, speciális helyismerettel rendelkezô és a célra megfelelôen felkészített szakemberek képzésére koncentrálnak (idegenforgalomi ügyintézô, idegenforgalmi menedzser, helyismereti-helytörténeti kiegészítô képzés, idegenvezetési ismeretek képzés, vállalkozási alapismeretek képzés). A volt zsinagógában alakítják ki az új Kulturális és Konferenciaközpontot 7 ORPHEUS

8 HÍREK Dr. Kolber István átadja az új központot INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT AVATOTT AZ ÚJ MINISZTER Október 21-én Békéscsabán Dr. Kolber István területfejlesztési tárca nélküli miniszter adta át a Phare 2001 Innovációs kezdeményezések támogatása a Dél-Alföldön c. program keretében elkészült Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központot. A projekt keretében felépítettek egy 1600 m 2 alapterületû központot, amely magában foglalja az innovációs tanácsadó képzô, szolgáltató egységet kiegészülve egy zöldség/gyümölcs feldolgozó (hûtô és osztályozó) és egy húsfeldolgozó technológiának (kolbászüzem) helyet biztosító bemutató és oktató üzemrésszel. A MEIK szakértô intézményi szerepet tölthet majd be a régióban az agrártermelôk és feldolgozó KKV-k körében, ahová azok napi információs, vagy közép- és hoszszú távú technológiai, marketing fejlesztési megoldásokért fordulhatnának. A megyében jelenleg nincs egy a termesztést, termelést és a piacrajutást átfogóan segítô szakértô szervezet sem ilyen jellegû infrastruktúra mely a gazdáknak, KKV-knak szakmai segítséget tudna nyújtani és támogatná a fejlôdés irányát. A projekt jó néhány, az élelmiszergazdaságban érdekelt KKV-t megment a megszûnéstôl, többeket fejlôdési pályára állít, néhányan nemzetközi versenyképességet is fel tudnak mutatni köszönhetôen a megszerzett információknak, tudásnak, innovatív technológiának. Az építkezéshez a telket a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park biztosította, ami jó infrastrukturális ellátottsággal és megközelíthetôséggel rendelkezik. Az Önkormányzat a projekt lebonyolítására, szakmai mûködtetésére a tulajdonában levô Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t bízta meg. A Phare támogatás összege ,5 euró, a kormányzati társfinanszírozásé pedig ,5 euró volt. ELHELYEZTÉK A HORVÁT-MAGYAR OKTATÁSI KÖZPONT ALAPKÖVÉT október 13-án Dr. Toller László polgármester, a horvát konzul, Galovicz Mihály PAO és Gyôrvári Gábor, iskolaigazgató jelenlétében elhelyezték az oktatási központ újabb részeinek alapkövét. A közel eurós támogatás segítségével az iskola 6 új tanteremmel, 80 férôhelyes kollégiummal és egy 250 fôs aulával fog bôvülni. Az építkezés várható befejezése: augusztus 20. A kivitelezô a ZÁÉV Rt. Ha a projektmódosítási kérelem sikerrel jár, akkor az építkezés során fel nem használt támogatási összegbôl a régi iskolaépület konyharekonstrukcióját is meg fogja valósítani az iskola. A polgármester elhelyezi az iskola új szárnyának alapkövét KITÜNTETÉSEK Dr. Mádl Ferenc, köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Paksy Gábornak a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság volt vezérigazgatójának. Paksy Gábor 1981-tôl májusáig volt a Kht. vezérigazgatója. Pro Régió díjat vehetett át kilenc szakember, többek között Faragó Péter, a VÁTI Kht. regionális tervezôje, a területfejlesztés terén végzett kiemelkedô tevékenységéért Dr. Kolber Istvántól, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelôs tárca nélküli minisztertôl október végén. Az 1992-ben alapított díjjal a szakterület arra leginkább érdemes személyeinek és szervezeteinek tevékenységét ismerik el. A terület és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttmûködés elôsegítése, illetve a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedô tevékenységet végzô személyeknek és szervezeteknek ítélik oda. 8

9

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 02-2/360-10/2010. TÁRGY: CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐ- VÍTÉSE MELLÉKLET: ELŐ TERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: 02-2/360-10/2010. TÁRGY: CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐ- VÍTÉSE MELLÉKLET: ELŐ TERJESZTÉS IKTATÓSZÁM: 02-2/360-10/2010. TÁRGY: CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐ- VÍTÉSE MELLÉKLET: ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 16-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135)

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135) HU-SRB IPA II CBC 2014-2020 Tervezet OP Nyilvános Konzultáció 1. Prioritás: Határokon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőző rendszerek fejlesztése Prioritás azonosítása A környezet védelme, éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. November 17. Miskolc Területi kiválasztási rendszer A 2014-2020 programozási időszakban

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben