Beszámoló szeptember 30. /adatok ezer forintban/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló 2011. szeptember 30. /adatok ezer forintban/"

Átírás

1 Beszámoló szeptember 30. /adatok ezer forintban/ 1.sz.melléklet B E V É T E L Ssz. Bevételek forrásonként Mellék er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Ssz. Kiadások Mellék er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Működési jellegűek let sz. Működési jellegűek let sz. 1 Intézményi bevételek 1/a ,17% 1 Önállóan gazdálkodó intézmények 8/a ,84% 2 Részben önálló int.bev. 1/b ,25% 2 Részben önálló inézmények 8/b ,08% 3 Helyi adóbevételek ,78% 3 Önkormányzati feladatok ,22% 4 Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. 3, ,05% 4 Városüzemeltetési feladatok ,00% 5 Központi ei., egyéb állami támogatás ,40% 5 Szociálpolitikai feladatok ,34% 6 Állami támogatás ,45% 6 Átadott pénzeszközök ,29% 7 Átengedett központi adók ,99% 7 Céltartalékok ,95% 8 Pénzmaradv.igénybevét működési célra ,00% 8 Általános tartalék ,00% 9 Működési hiány/többlet ,00% 9 Pénzmadványt terhelő működési kifizetés ,82% ,86% Felhalmozási jellegűek ,99% 1 Vagyonhasznositási bevétel ,54% Felhalmozási jellegűek 2 Lakásgazdálkodás egyéb bevétel ,07% 1 Intézmények beruházásai, felújításai 8/a és 8/b ,46% 3 Értékpapírok értékesítése ,00% 2 Beruházások és átadott pénzeszközök 11, 13, 14. K I A D Á S O K ,12% 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,87% 3 Lakásgazdálkodás ,40% 5 Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra ,00% 4 Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra/ép forg ,65% 6 Felhalmozási hiány/többlet ,00% 0,00% ,41% ,72% átfutó bevételek ,00% átfutó kiadások ,00% Bevétel mindösszesen ,02% Kiadások mindösszesen ,04%

2 Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei 1/a.sz.melléklet 2011 évi eredeti előirányzat 2011 évi módosított előirányzat 2011 évi teljesítés Saját Átvett p Pénzm. Támog. Saját Átvett p. Pénzm. Támog. Saját Átvett p. Pénzm. Támog. % Járóbeteg-Ellátó Centrum ,17% Gönczy Pál Általános Iskola ,88% Thököly I Általános Iskola ,29% Bárdos L. Általános Iskola ,29% Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola ,58% Bocskai I. Szakképző Iskola ,81% Hőgyes Endre Gimnázium ,57% Közgazdasági Szakközépiskola ,86% Szép Ernő Kollégium ,77% Egyesített Óvodai Intézmények ,89% Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár ,03% Városi Televízió ,51% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,89% ,00%

3 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei 1/b.sz.melléklet 2011 évi eredeti előirányzat 2011 évi módositott előirányzat 2011 évi teljesítés Saját Átvett p. Pénzm. Támog. Saját Átvett p. Pénzm. Támog. Saját Átvett p. Pénzm. Támog. % Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat ,08% Zichy G. Zeneiskola ,20% Városi Bölcsöde ,26% Egyesített Óvodai Intézmény összesen ,56% Lapkiadó Intézmény ,78% Polgármesteri Hivatal intézményei összesen ,78% ,13%

4 Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet B E V É T E L 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Idegenforgalmi adó ,08% Üdülőépület adója ,00% Építményadó ,03% Iparűzési adó ,77% Vállalkozók kommunális adója ,00% Pótlékok bevétele ,00% Bírság bevételei 778 0,00% Adóérdekeltség ,00% Helyi adók összesen ,78% Átengedett SZJA ,70% SZJA kiegészités ,70% Termőföld bérbeadása ,00% Gépjármüadó ,08% Talajterhelési díj 17 0,00% Átengedett központi adók összesen ,99% ,95% er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés

5 Egyéb bevételek 3.sz.melléklet B E V É T E L 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Közmünyilvántartás ,44% Közterületfelügyelet ,26% Körzeti Építéshatóság ,00% Építésügyi bírság 100 0,00% Környezetvédelmi bírság 199 0,00% Tűzvédelmi bírság 160 0,00% Egyéb bírságok ,00% Hulladéklerakási díj áthárítás ,33% Családi és társadalmi ünnepségek ,00% Önkormányzati ig.tev ,78% Sportház bevétele ,54% Okmányiroda bevételei ,15% Mezőőrség vállalkozók általi támogatása ,17% Nevezési díj ,00% Biztosítási káresemény térítése 25 0,00% Szúnyoggyérítésre 0,00% Sportlétesítmény rezsidíjai ,00% ,39%

6 Átvett pénzeszközök /ezer Ft-ban/ 4.sz.melléklet B E V É T E L 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Kisebbségi önkormányzatok támogatása ,00% Előző évi visszatérülések ,17% Pályázati megelőlegezés visszatérülése (TISZK-től) ,00% Pályázati megelőlegezés sportegyesület ,00% Közhasznú munkára ,00% Iskolaegészségügyre ,00% Agrártermelési támog. mezőőrségre ,00% Népszámlálásra ,00% Mozgáskorlátozottak támogatására ,00% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra ,00% Kisebbségi önkormányzati választásra ,00% TÁMOP foglakoztatási pályázat ,92% Kistérségtől Szoc.Szolg. Kp évi támogatás elvonása ,00% Működési célra átvett pénzeszközök összesen: ,38% Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása ,09% KEOP szennyvízprojekt támogatása ,34% Víziközmű társulati hitel átvétele ,52% Bölcsőde felújítására ,00% ÉAOP pályázat - József A. u. rekonstrukcióra ,00% TÁMOP foglakoztatási pályázat ,00% Hőgyes E. Gimn.felújítás ,00% Interreg pályázat ,96% TIOP-1.1 tanulói laptop pályázat ,00% TIOP-1.1 interaktív tábla pályázat ,00% Városi sportház felújítás LEADER pályázat ,00% TÁMOP kompetencia alapú oktatás ,00% Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülései ,00% Közműfejlesztésre lakossági befizetések (villanyhálózatra) 26 0,00% Városközpont rehabilitációra ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: ,39% ,17%

7 Központosított támogatások 5.sz.melléklet B E V É T E L 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Rendszeres szoc.segélyekre ,00% Időskorúak járadéka ,00% Ápolási díj ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Normatív lakásfenntartási támogatás ,00% Bérpótló juttatás (Rendelkezésre állási támogatás) ,00% Közműfejlesztési hozzájárulás ,00% Könyvtárfejlesztésre ,00% Nyári szoc.gyermekétkeztetésre ,00% Bérkompenzációra ,00% Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás) ,00% Prémiumévek program támogatására ,00% Helyi közösségi közlekedés támogatása 822 0,00% ,40%

8 Vagyonhasznosítási bevételek 7.sz.melléklet B E V É T E L 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Ingatlan értékesítés ,04% Ingatlan bérbeadása ,76% Szántó bérleti díj ,38% Közterülethasználati díj ,04% Közüzemi KFT vagyonhasználati díj ,02% Üdülők bérleti díja ,73% Gyógyfürdő területhasználati díja ,00% Camping bevétele ,00% Mozi rezsidíjai ,00% Hősök tere 3 rezsi ,00% Osztalék Közüzemi KFT ,00% Felhalmozási ÁFA visszatérülése ,20% Hálózatfejlesztési hozzájárulás (termálvíz) ,00% ,54% Lakásgazdálkodási bevételei Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat ,07% ,07% Mindösszesen ,52%

9 Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás % Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 2011 évi eredeti előirányzat 2011 évi módosított előirányzat 2011 teljesítés Járóbeteg-ellátó Centrum ,80% Gönczy Pál Általános Isk ,65% Thököly I. Általános Isk ,13% Bárdos Lajos Ált.Iskola ,83% Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk ,35% Bocskai I.Szakk.Isk ,10% Hőgyes Endre Gimnázium ,01% Közgazdasági Szakközépisk ,90% Szép Ernő Kollégium ,26% Egyesített Ovodai Intézmények Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár ,60% ,66% Városi Televízió ,16% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,88% ,54%

10 Személyi juttatás járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénz. támog. Felújítás Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzb.jutt Felújítási kiad. Felhalm. kiadás % A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 8/b.sz.melléklet 2011 évi eredeti előirányzat 2011 évi módosított előirányzat 2011 teljesítés Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat ,47% Zichy G. Zeneiskola ,83% Városi Bölcsőde ,14% Egyesített Óvodai Intézmény összesen ,10% Lapkiadó Intézmény ,12% Polgármesteri hivatal intézményei összesen ,12% ,51%

11 Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás % Önkormányzati feladatok 2011 évi eredeti előirányzat 2011 évi módosított előirányzat 2011 évi teljesítés Állattenyésztés ,66% Állategészségügy ,00% Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter ,55% Közterület felügyelet ,52% Vendégellenőrök ,30% Fénymásolás ,04% Polgármesteri Hivatal ,29% Gépkocsi üzemeltetés ,41% Gyámhivatal ,32% Körzeti építéshatóság ,19% Családi társ. ünnepek ,85% Vagyonbiztosítás ,11% Polgári védelem ,67% Közműnyilvántartás ,69% Képviselői juttatás ,46% Kötelező orvosi vizsgálat ,00% Közhasznú munka (016) ,82% Adminisztrációs kisegítők ,29% ÁFA befizetés ,77% Tornacsarnok üzem ,06% Saját ingatlan hasznosítása ,83% Városháza takarítás ,30% Okmányiroda ,39% Mezőőrség ,65% Úszásoktatás ,67% Minőségügy ,36% Adóellenőrzés ,38% Környezetvédelmi Alap ,23% Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre ,84% Szennyvízcsatorna hitel kamata ,20% Tagdíjak ,81% Kisebbségi önkormányzatok ,16% Zászlókihelyezés,pótlás ,33% Pávai iskola atlétikai pálya karbantartása ,00% Pályázat kezelés ,49% Informatikai üzemeltetési költség ,95% Szoftverhasználati díjak ,74% Energetikus ,42% Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság ,03% Sportpálya fenntartás ,29% Kisebbségi önkormányzati választás ,00% Előző évi visszafizetés + kamat ,00% Népszámlálásra ,64% ,01%

12 Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Felhalmozás Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Felhalmozás % Városüzemeltetés 2011 évi eredeti előirányzat 2011 évi módosított előirányzat 2011 évi teljesítés Építés és településfejlesztés ,13% Vízrendezés belvízmentesítés ,60% Köztisztaság síktalanítás ,18% Parkfenntartás ,79% Közvilágítás ,04% Egyéb áramdíjak ,03% Külterületi utak és hidak fenntartása ,58% Belterület utak fenntartása ,02% Utak kátyúzása ,00% Kommunális szipp.szviz ,06% Szemétlerakó üzemeltetés/nádudvar/ ,83% Szemétszállítás többletköltsége ,00% Szúnyog- és rágcsálóírtás, növényvédelem ,18% Komplex hulladéktelep ,00% Inert hulladéklerakó üzemeltetés ,00% Szent István park őrzése ,00% Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) ,15% Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés ,95% Fesztiváltér vagyonhasználati díja, közter. hasznosítás kaidásai ,00% HÉSZ módosítása ,32% Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás ,15% Játszóterek karbantartása ,00% Allergén növények kaszálása ,07% Hulladéklerakók fenntartása ,88% Öntözőrendszer javítása ,00% Harangház festése ,00% Utcabútorok javítása, karbantartása ,20% Utcanévtáblák pótlása ,82% Szökőkutak karbantartása ,00% Játszóterek kötelező felülvizsgálata ,00% Dózsa György úti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány ,00% Harangház őrzése ,00% Közúthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés ,00% Fakivágás ,47% Bihari u. domb szabadidős használatra való alkalmassátétele ,00% Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt ,00% Integrált Városfejlesztési Stratégia ,00% ,00%

13 Szociálpolitikai feladatok 10.sz.melléklet K I A D Á S 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély ,15% Egészségkárosodottak ellátása ,12% Bérpótló támogatás/rendelkezésreállási támogatás/ ,37% Eseti lakásfenntartási tám ,23% Felnőttek átmeneti segély idősz. tám ,78% Ápolási díj alanyi ,49% Ápolási díj méltányos ,01% Közgyógyellátás ,28% Kiskorúak térítési díj átvállalása ,40% Kiskorúak tankönyv támogatása ,53% Lakásfenntartás támogatása alanyi ,66% Lakásfenntartás támogatása helyi ,86% Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel ,50% Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő ,91% Köztemetés ,20% Temetési segély ,25% Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pótlék ,72% Időskorúak járadéka ,37% Rendkív. gyermekvédelmi támog ,15% Kiegészítő GYVT.és pótlék ,66% Közfoglalkoztatás önrésze (5-30%) ,00% Közlekedési támogatás ,00% Tandíj támogatás ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj ,67% Dologi kiadások (postaktg., üzemanyag) 133 0,00% ,34%

14 Átadott pénzeszközök /ezer Ft/ 11.sz.melléklet K I A D Á S 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Hungarospa Rt alaptőke-emelés ,00% Dolgozói lakásalap támogatása ,32% Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat ,57% Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek ,00% Önerős közműépítés 15% visszautalás ,00% Önerős közműépítés támogatása ,00% Panel lakások korszerűsítésére ,00% Kossuth Társasház homlokzat felújításához ,00% Római Katolikus Egyház orgonafelújítására ,00% Görög Katolikus Egyház parókia felújításához ,00% Szoc.Szolg.Kp épületfelújításra ,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen ,53% Megszűnt víziközmű társulat működési költségei ,35% Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása ,00% Hajdúszoboszló SE támogatása ,00% Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása ,62% Római Katolikus Egyház orgonafelújítására Sportorvosi ellátásra ,00% Bocskai István múzeum támogatása ,00% Közfoglalkoztatásra kistérségnek ,32% TDM támogatása + Turinform ,90% TISZK támogatása ,32% Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása ,00% Mentőalapítvány alapítása és támogatása ,00% "Pávai év"rendezvénysorozat támogatása ,00% Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv) ,00% Működési célra átadott pénzeszközök összesen: ,24% ,04%

15 Céltartalékok 12.sz.melléklet K I A D Á S 2011 er.ei 2011 mód.ei 2011 teljesítés % Szociális és egészségügyi feladatok támogatására ,20% Egészségház felújitásához kapcs.költöztetési költségek ,12% Bölcsőde felújitásához kapcs.költöztetési költségek ,00% Tüdőszűrésre ,43% Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen: ,55% Turisztikai célkeret ,22% Városmarketing ,55% Turisztikai Bizottság összesen: ,79% Oktatáspol. célfeladat ,47% Tehetséggondozás ,00% Ifjúságpolitika ,00% Kulturális- és Sportalap ,61% Utánpótlás-nevelésre ,00% Diáksport ,00% Szabadidősport ,86% Közművelődési feladatok ,87% Kulturális programok ,40% Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen: ,59% Külön kiadások ,60% Városi kitüntetések ,69% Közbeszerzések kiadásai ,35% Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó ,60% Polgármester összesen: ,94% Civil alap ,01% Jogi, Ügyrendi Bizottság: ,01% Intézményfelújitás, karbantartás ,95% Közterületek fenntartási,karbantartási rendkivüli költségei ,58% Városfejlesztési, Műszaki Bizottság: ,21% Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret: ,74% Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók ,00% Képviselőtestületi hatáskör: Úszásoktatás szállitási költsége ,00% Intézményi dolgozói cím adományozása ,00% Intézményi eszközbeszerzés ,00% Informatikai eszközök fejlesztésére ,00% TÁMOP foglalkoztatási pályázat ,80% TÁMOP oktatási pályázat ,00% Építési Alap ,17% Adóérdekeltség ,89% Légi marketing ,50% TIOP tanulói laptop pályázat ,34% TIOP interaktív tábla ,67% Keresetkiegészítésre előleg ,00% ,02%

16 Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Tartalék Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Tartalék Tartalékok felhasználása (ezer Ft) Módosított előirányzat Felhasználás Eredeti előirányzat Szociális és egészségügyi feladatok támogatására Egészségház felújításához kapcs.költöztetési költségek Bölcsőde felújításához kapcs.költöztetési költségek Tüdőszűrésre Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen: Turisztikai célkeret Városmarketing Turisztikai Bizottság összesen: Oktatáspol. célfeladat Tehetséggondozás Ifjúságpolitika Kulturális és Sportalap Utánpótlás-nevelésre Diáksport Szabadidősport Közművelődési feladatok Kulturális programok Kulturális és Sportbizottság összesen: Polgármester külön kiadásai Városi kitüntetések Közbeszerzések kiadásai Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó Polgármester összesen: Civil alap Jogi, Ügyrendi Bizottság: Intézményfelújitás, karbantartás Közterületek fenntartási,karbantartási rendkivüli költségei Városfejlesztési, Műszaki Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret: Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók Úszásoktatás szállítási költsége Intézményi dolgozói cím adományozása Intézményi eszközbeszerzés Informatikai eszközök fejlesztésére TÁMOP foglalkoztatási pályázat TÁMOP oktatási pályázat Építési Alap Adóérdekeltség Légi marketing TIOP tanulói laptop pályázat TIOP interaktív tábla Keresetkiegészítésre előleg Képviselő-testület összesen: Tartalékok mindösszesen:

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 31/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 21. évre tervezett bevételeinek a (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek Módosítások lezárása 21. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi

Részletesebben

A jelentést megtárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság J E L E N T É S

A jelentést megtárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság J E L E N T É S Jászfényszaru Város Polgármestere Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A jelentést megtárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság J E L E N T É S Jászfényszaru Város Önkormányzata 2011. évi

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Képviselő-testületének /0. (III..) önkormányzati rendelete Képviselő-testületének 0. évi költségvetéséről Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi LXV. törvény. () bekezdésében, valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 20291-1/2013. A 2013. szeptember 12-ei testületi

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432 ...211.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 21. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 24181-1/2013. A 2013. november 14-ei képviselőtestületi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/142 212.3.19 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.12.31. 211. é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 115 096 1.1 Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 1.2. Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben