M E G H Í V Ó NAPIREND:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó NAPIREND:"

Átírás

1 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: /2008. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat Képviselő- Testületét október 09-én (csütörtök) délután órára rendkívüli ülésre összehívom. Az ülés helye: Bököny Község Polgármesteri Hivatala NAPIREND: 1./ Egészségház társasházzá alakítása, egyes ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Papp László képviselő Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2./ ÁMK Konyhai Tagintézmény ellenőrzésének megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Ellenőrző Bizottság elnöke Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 3./ Óvodai csoport létszám megtárgyalása (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 4./ Döntés az IKSZT pályázat benyújtásáról (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 5./ Települési játszótér kialakításáról döntés (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 6./ ÁMK Óvodai Tagintézmény játszóterének felújításáról döntés (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 7./ Döntés közpark és parkoló kialakításáról az önkormányzat udvarán (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 8./ Tájház (falumúzeum) kialakításáról döntés (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 9./ ÁMK Kulturális Tagintézmény nyílászáró cseréjéről, külső belső rendbetételéről döntés (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 10./ Regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adása (írásbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 11./ Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem társulási megállapodás megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 12./ Falunap megtárgyalása a Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján (szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester Bököny, október 7. Piskolczi Géza Polgármester

2 Bököny Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság Elnökétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. sz. M E G H Í V Ó Bököny Község Képviselő- Testületének Pénzügyi Bizottságát október 09-én órára, rendkívüli ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Napirend: 1./ Egészségház társasházzá alakítása, egyes ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Papp László Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2./ ÁMK Konyhai Tagintézmény ellenőrzésének megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Ellenőrző Bizottság elnöke Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Bököny, október 6. Dr. Horváth József bizottság elnöke

3 Bököny Község Képviselő-testület Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke 4231 Bököny, Kossuth u. 3. szám. M E G H Í V Ó Bököny Község Képviselő- Testületének Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságát október 8-án délután órára, rendkívüli ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Napirend: 1./ Egészségház társasházzá alakítása, egyes ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározása (írásbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Papp László Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Bököny, október 7. P.H. Dr. Papp László Bizottság elnöke

4 T Á R S A S H Á Z T U L A J D O N T A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alulírott Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: , törzsszáma: , statisztikai száma: , képviseli: Piskolczi Géza Péter polgármester), mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Nyíregyházi Körzeti Földhivatalban Bököny 269/2 helyrajzi szám alatt felvett, és a valóságban 4231 Bököny, Kossuth utca szám alatt fekvő, m 2 alapterületű ingatlant a Ptk a, valamint az évi CLVII. törvény és a Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya által jóváhagyott tervrajz, műleírás és használatba vételi engedélye alapján társasházzá alakítja. A hatályos ingatlan-nyilvántartás szerint a fenti ingatlan 1/1 arányú kizárólagos tulajdonosa Bököny Község Önkormányzata. A társasház III. pontban felsorolt egységei a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően a közös tulajdonban maradó telek, épületrész, berendezések és felszerelések közös használatának a jogával külön tulajdonba kerülnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai, az évi CLVII. törvény rendelkezései, valamint az alapító okiratban foglaltak az alábbiak szerint szabályozzák: II. KÖZÖS TULAJDON Osztatlan közös tulajdonban maradnak a mellékelt terven és műleíráson körülírt telek és a következő építményrészek, berendezések és felszerelések: 1. Telek m 2 2. Alapozás és víz elleni szigetelések, alap- és felmenő falak (belső válaszfalak kivételével) 3. Közbenső födémek és zárófödémek 4. Tetőszerkezet, héjalással, hőszigeteléssel 5. Kémények, szellőzők és kéményfedkövek 6. Bádog szerkezetek (kéményszegélyek, falszegélyek, párkányfedés, függő és lefolyócsatornák) 7. Külső homlokzatvakolat és lábazat 8. Lépcsőszerkezet és burkolatai 9. Elektromos fővezeték, a külön tulajdon leágazó vezetékéig 10. Csatorna alap és lejtővezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig 11. A víz alap és felszálló vezetékek, a külön tulajdon leágazó vezetékéig 12. Gáz-alap- és felszálló vezetékek a külön tulajdon fogyasztásmérőjéig 13. Az elektromos kapcsolóhelyiségek, elektromos kapcsolóhelyiség, földszinti kukatároló 14. Kerítés, kertkapuk 15. Minden olyan egyéb berendezési és felszerelési tárgy, amelyet a jövőben közös költségen és közös számlára szereznek be. III. KÜLÖN TULAJDON Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerül az épület egyes szerkezeti egységeinek kivételével (födém, szerkezeti fal, kéménypillér stb.) mindaz a szerkezeti elem, amely a helyiségek szerves egységét képezi és nincs a II. pontban felsorolva, ezek: belső válaszfalak a vakolattal, belső hideg és meleg padlóburkolatok, falburkolatok, nyílászáró szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak, a víz- és csatornahálózatból az ágazatvezetékek, az elektromos és gázhálózatból az egységekhez (öröklakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez) tartozó fogyasztásmérő utáni vezetékek. Alapító jelen alapító okiratban

5 rögzíti, hogy a külön tulajdonban álló ingatlanrészekre az Alapítónak többi tulajdonostársakkal szemben elővásárlási joga van. A külön tulajdon az egyes tulajdonostársakat a közös tulajdonból való hányaddal együtt az alábbiak szerint illeti meg: 1./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban II. Nővér Gondozóként jelölt egység, amely 6,58 m 2 alapterületű előtér, 18,34 m 2 alapterületű Kezelő, 4,05 m 2 alapterületű Közlekedő, 11,89 m 2 alapterületű Labor, 2,16 m 2 alapterületű Mosdó, 1,73 m 2 Öltöző, 1,60 m 2 alapterületű Raktár, 8,26 m 2 alapterületű Raktár, 17,27 m 2 alapterületű Rendelő, 33,59 m 2 alapterületű Váró, 0,90 m 2 alapterületű Wc és 1,26 m 2 alapterületű Wc helyiségekből álló összesen 48,11 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, amelyhez a közösségben maradó részek 48/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 2./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban III. Orvosi Rendelőként jelölt egység, amely 18,67 m 2 alapterületű Kezelő, 1,14 m 2 alapterületű Öltöző, 1,38 m 2 alapterületű Öltöző és 18,00 m 2 alapterületű Rendelő helyiségekből álló összesen 39,19 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, amelyhez a közösségben maradó részek 39/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 3./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban IV. Fogorvosi Rendelőként jelölt egység, amely 19,29 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 19/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. A III. Orvosi Rendelőként és a IV. Fogorvosi Rendelőként megjelölt egységekhez tartozó, azok kizárólagos közös használatában marad a I. Orvosi Rendelői közös helyiségek, amely 0,90 m 2 alapterületű Előtér, 0,90 m 2 alapterületű Előtér, 3,50 m 2 alapterületű Előtér, 1,02 m 2 alapterületű Ffi Wc, 1,95 m 2 alapterületű Közlekedő, 3,91 m 2 alapterületű Mosdó, 0,84 m 2 alapterületű Női Wc, 1,98 m 2 alapterületű Piszoár, 38,97 m 2 alapterületű Váró, 1,26 m 2 alapterületű Wc és 1,72 m 2 alapterületű Zuhanyzó helyiségekből álló összesen 48,11 m 2 hasznos alapterületű ingatlan. 4./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban I. számmal jelölt lakásegység, amely 2,38 m 2 alapterületű Előtér, 3,46 m 2 alapterületű Fürdő, 1,12 m 2 alapterületű Kamra, 5,54 m 2 alapterületű Konyha, 2,70 m 2 alapterületű Közlekedő, 8,74 m 2 alapterületű Közlekedő, 9,98 m 2 alapterületű Szoba, 22,23 m 2 alapterületű Szoba és 0,85 m 2 alapterületű Wc helyiségekből álló összesen 57,01 m 2 hasznos alapterületű lakás, amelyhez a közösségben maradó részek 57/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 5./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban II. számmal jelölt lakásegység, amely 4,75 m 2 alapterületű Előtér, 9,10 m 2 alapterületű Étkező, 3,60 m 2 alapterületű Fürdő, 2,09 m 2 alapterületű Kamra, 7,07 m 2 alapterületű Konyha, 1,62 m 2 alapterületű Közlekedő,

6 11,40 m 2 alapterületű Szoba, 12,75 m 2 alapterületű Szoba, 16,93 m 2 alapterületű Szoba és 2,75 m 2 alapterületű Wc helyiségekből álló összesen 72,05 m 2 hasznos alapterületű lakás, amelyhez a közösségben maradó részek 72/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 6./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban III. számmal jelölt lakásegység, amely 4,53 m 2 alapterületű Előtér, 3,98 m 2 alapterületű Fürdő, 4,41 m 2 alapterületű Konyha, 5,55 m 2 alapterületű Közlekedő, 8,31 m 2 alapterületű Közlekedő, 5,33 m 2 alapterületű Szoba, 8,78 m 2 alapterületű Szoba, 20,29 m 2 alapterületű Szoba, és 2,77 m 2 alapterületű Tároló helyiségekből álló összesen 69,68 m 2 hasznos alapterületű lakás, amelyhez a közösségben maradó részek 70/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 7./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban IV. számmal jelölt lakásegység, amely 2,52 m 2 alapterületű Előtér, 12,35 m 2 alapterületű Étkező, 3,78 m 2 alapterületű Fürdő, 2,64 m 2 alapterületű Kamra, 10,48 m 2 alapterületű Konyha, 7,54 m 2 alapterületű Közlekedő, 12,77 m 2 alapterületű Szoba, 18,26 m 2 alapterületű Szoba, 26,57 m 2 alapterületű Szoba, és 1,79 m 2 alapterületű Wc helyiségekből álló összesen 98,70 m 2 hasznos alapterületű lakás, amelyhez a közösségben maradó részek 99/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 8./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban V. számmal jelölt lakásegység, amely 2,38 m 2 alapterületű Előtér, 3,46 m 2 alapterületű Fürdő, 1,12 m 2 alapterületű Kamra, 5,54 m 2 alapterületű Konyha, 2,70 m 2 alapterületű Közlekedő, 8,74 m 2 alapterületű Közlekedő, 7,41 m 2 alapterületű Szoba, 22,23 m 2 alapterületű Szoba, és 0,85 m 2 alapterületű Wc helyiségekből álló összesen 54,44 m 2 hasznos alapterületű lakás, amelyhez a közösségben maradó részek 54/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 9./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban VI. számmal jelölt lakásegység, amely 4,85 m 2 alapterületű Előtér, 9,62 m 2 alapterületű Étkező, 3,60 m 2 alapterületű Fürdő, 2,09 m 2 alapterületű Kamra, 7,04 m 2 alapterületű Konyha, 1,62 m 2 alapterületű Közlekedő, 11,40 m 2 alapterületű Szoba, 12,75 m 2 alapterületű Szoba, 16,93 m 2 alapterületű Szoba, és 2,79 m 2 alapterületű Wc helyiségekből álló összesen 72,69 m 2 hasznos alapterületű lakás, amelyhez a közösségben maradó részek 73/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. Az I. II. III. IV. V. és VI. számmal jelölt lakásegységek kizárólagos közös használatában marad a V. Lépcsőház, amely 9,32 m 2 alapterületű Előtér, és 25,34 m 2 alapterületű Lépcsőház helyiségekből álló összesen 34,66 m 2 hasznos alapterületű ingatlan. A II. Nővér Gondozó, a III. számmal jelölt Orvosi Rendelő, a IV. számmal jelölt Fogorvosi Rendelő, valamint az I. II. III. IV. V. és VI. számmal jelölt lakásegységek kizárólagos közös használatában marad a VI. Kazánház, amely 29,11 m 2 alapterületű Kazánház, 3,22 m 2 alapterületű Előtér és 2,47 m 2 alapterületű Raktár helyiségekből álló összesen 34,80 m 2 hasznos alapterületű ingatlan. 10./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 1. számú Garázsként jelölt egység,

7 amely 17,40 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 17/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 11./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 2. számú Garázsként jelölt egység, amely 18,85 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 19/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 12./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 3. számú Garázsként jelölt egység, amely 17,98 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 18/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 13./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 4. számú Garázsként jelölt egység, amely 17,98 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 18/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 14./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 5. számú Garázsként jelölt egység, amely 15,26 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 15/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 15./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 6. számú Garázsként jelölt egység, amely 15,95 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 16/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 16./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 7. számú Garázsként jelölt egység, amely 16,24 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 16/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. 17./ Bököny Község Önkormányzat (székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3., adószáma: Piskolczi Géza Péter polgármester) 1/1 tulajdoni arányban 1. számú Garázsként jelölt egység, amely 16,30 m 2 hasznos alapterületű ingatlan, és amelyhez a közösségben maradó részek 16/666 arányú tulajdoni hányada tartozik. IV. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Az Alapító kérni fogja, hogy a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztálya a társasház alapítását tüntesse fel, és ennek során a közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket és felszereléseket a társasház törzslapján nyilvántartási jogi egységgé egyesítve, az egyes lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pedig szám alatt felsorolt, közös tulajdonból megillető hányaddal együtt önálló ingatlanként, mint külön tulajdon, külön tulajdoni lapra jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba.

8 V. A TULAJDONOSTÁRSAK EGYMÁS KÖZÖTTI JOGVISZONYA 1./ A társasház tulajdoni egysége A társasházban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársak külön-külön tulajdonában vannak. Az épületek azon részei, továbbá azon berendezési és felszerelési tárgyak amelyek nincsenek külön tulajdonban a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak figyelemmel a III. pontban meghatározott használati viszonyokra. A tulajdonostársak közös tulajdonában van a telek is. A külön tulajdonban lévő helyiségek a közös tulajdonból a tulajdonostársak megillető tulajdoni hányaddal együtt önálló ingatlanok. A közös tulajdonban lévő vagyonrészek eszmei hányada egységet képez, amelyet csak együtt lehet elidegeníteni, illetve mint tulajdont átruházni. 2./ A birtoklás, a használat és a rendelkezés joga A tulajdonostársat a külön tulajdonra megilleti a birtoklás, használat, a hasznok szedésének és rendelkezés joga. E jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fűződő joga és törvényes érdeke sérelmével. A tulajdonostárs a külön tulajdonával az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányaddal együtt szabadon rendelkezhet. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet. A tulajdonostárs köteles: fenntartani, és szükség szerint felújítani a külön tulajdonában álló ingatlant, megtenni a szükséges intézkedést, hogy a vele együtt lévő személy, valamint az, akinek helyisége használatát átengedte, a külön tulajdoni illetőség használatát úgy gyakorolja, hogy azzal ne sértse a tulajdonostársakat a dologhoz fűződő jogait és törvényes érdekeit, lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú ingatlanba a közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetőleg a másik tulajdonostárs a külön tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs (használó) háborítása nélkül, a tervezett építkezésről értesíteni a közös képviselőt. A társasház-közösség, illetőleg a tulajdonostárs köteles megtéríteni azt a kárt, ami az ellenőrzés, illetve a fenntartási és felújítási munkák elvégzése során a másik tulajdonostárs külön tulajdonában keletkezett. Jogutódlás esetén az új tulajdonostárs tartozik magára nézve kötelezően elismerni az ezen alapító okiratban foglaltakat, így a jogutódot ugyanazon jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, amelyek a jogelődöt illeték, vagy terhelték. A tulajdonostársak kötelezettséget vállalnak arra, hogy a társasház tulajdoni illetőségének átruházása esetén az erről készült szerződés kikötései közé felveszik ezen alapító okirat és a társasház egészét érintő határozatok betartásának kötelezettségét. Tulajdonostársak kötelesek a társasházat rendeltetésszerűen használni úgy, hogy a használat a többi tulajdonos használatát ne sértse. Ennek keretében kizárják az ingatlanban minden olyan tevékenység folytatását, amely zajjal, az ott tartózkodók nyugalmának zavarásával jár. Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használata jogszabályban meghatározott engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, az engedély akkor adható ki, ha a hatóság felhívására 30 napos határidőn belül a közgyűlés nem hozott tiltó határozatot.

9 3./ A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata Az épülethez tartozó belső udvar és a közös tulajdonban álló épületrészek birtoklására és használatára, - a jogszabályok és hatósági rendelkezések keretei között a tulajdonostársak mindegyike egyformán jogosult. E jogát azonban egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére. Egyébként a közgyűlés határozata alapján bármely tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, hogy a közös tulajdonban álló olyan épületrészre, amely önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglévő külön tulajdon tárgya bővíthető, megszüntesse a közös tulajdont, ha az a kisebbség méltányos érdekét nem sérti. A kereseti kérelemhez mellékelni kell az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó, az építési hatóság által engedélyezett építési tervet. 4./ Építkezés A tulajdonostárs a külön tulajdoni illetőségében építési munkát végezhet. Ha a munka más ingatlan tulajdonosának jogát, vagy jogos érdekét sérti, ki kell kérni az érintett hozzájárulását. A közös tulajdonban lévő vagyonrészben építkezni csak az összes tulajdonostárs hozzájárulásával lehet. 5./ A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelések fenntartásával (karbantartás, felújítás) járó költségek viselése A tulajdonostársak az alapító okirat II. fejezetében felsorolt belső udvar, építményrészek, berendezések és felszerelések fenntartásával (karbantartás, felújítás) járó költségeket tulajdoni hányaduk szerint viselik a társasházzal kapcsolatos egyéb közös kiadásokat (kezelési, üzemeltetési költség, közös közüzemi díjak, stb.) A tulajdonostársak a felújítási munkák fedezetének biztosítására felújítási alapot képeznek, melynek mértékét közgyűlési határozat állapítja meg. 6./ Külön tulajdoni egységek karbantartási, felújítási költségeinek viselése A külön tulajdonban lévő ingatlanok berendezéseinek, felszereléseinek karbantartásával, felújításával, pótlásával és fenntartásával járó költségek az ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelik. A tulajdonostársak kötelesek saját költségükön gondoskodni a külön tulajdoni illetőségeikhez tartozó építményrészek jó karbantartásáról. Ha valamelyik tulajdonostárs- vagy az akinek a használatot átengedte a közös tulajdoni részekben, vagy a másik tulajdonostárs tulajdoni illetőségében kárt okoz ha ez a kár máshonnan, pl. a biztosítótól nem térül meg - úgy ez a tulajdonostárs köteles a saját költségén a hibát, hiányosságot elhárítani, vagy elháríttatni, vagy az okozott kárt megtéríteni a közgyűlés által meghatározott határidőn belül. Ha a külön tulajdonba került építményrész karbantartása, vagy javítása olyan munkálatok elvégzésével jár, amely a közös területről is látható építményrészeket érint, akkor az a munka csakis az eredeti és az épület más részeivel azonos kivitelben, színben és minőségben végezhető el. Ha az érdekelt tulajdonostárs kötelezettségét nem teljesíti, és az a többi tulajdonostárs érdekét sérti, a szükséges intézkedéseket az érdekelt tulajdonostárs terhére és költségére a közös képviselő megteheti. 7./ A közös költségek biztosítása A közös költségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell gondoskodni. Ennek összegét, nagyságát, esedékességét a szükségletnek megfelelően, a közgyűlés állapítja meg. Az

10 előirányzatot késedelmesen fizető tulajdonostársat a törvény szerinti legmagasabb mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli. A közös költségtartozásért tulajdon-átruházás esetében a tulajdonostárs és jogutódja egyetemlegesen felelős. Tulajdon-átruházás esetében a közös képviselőt az átruházásról tájékoztatni kell. A közös képviselő írásban köteles kérelemre az új tulajdonostárs felé nyilatkozni, az átruházó tulajdonostársat terheli-e költségtartozás, továbbá van-e a közös tulajdont érintő nagyobb karbantartás, vagy felújítás, illetőleg ilyen irányú munkák szükségessége, előkészítése. Tulajdonostársak a jelen okirat aláírásával adott felhatalmazása alapján a közös képviselő a közös költséghez való hozzájárulás befizetésével legalább féléves hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának jelzálogjoggal való megterhelést rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául. A közös képviselő határozatát a jogorvoslati lehetőség feltüntetésével az érintett tulajdonostársnak írásban meg kell küldeni. Ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a közös képviselő köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni. A földhivatali törlési eljárás kezdeményezése az érintett tulajdonostárs feladata. 8./ A társasház közösség ügyeinek intézése. A közgyűlés A társasházközösség ügyeiben a tulajdonostársak közgyűlése, illetve a közös képviselő dönt. A közgyűlés határoz: a közös tulajdonban lévő épületrészek használatáról, hasznosításáról, fenntartásáról, felújításáról a közösséget terhelő kötelezettségek elvállalásáról, a közös képviselőnek, illetőleg az intézőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentéséről, díjazásáról, a közösség éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásáról, valamint a közös képviselő illetve intéző bizottság részére a felmentvény megadásáról, a házirend megállapításáról, felújítási alap kezeléséről és annak mértékéről, a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról, szervezeti-működési szabályzat esetleges létrehozásáról, és annak tartalmáról, az alapító okirat módosításáról, a közös tulajdonban álló ingatlanrész elidegenítési jogának kimondásáról (kivéve az évi CLVII. törvény 16. (2) bekezdésében megjelölt ingatlanrészt és tárgyat), minden olyan ügyben, amelyet az alapító okirat nem utal a közös képviselő hatáskörébe. A közgyűlés határozatát ha törvény máként nem rendelkezik az alábbiak szerint hozza: a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról, és az alapító okirat módosításáról valamennyi tulajdonostárs egyhangú, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához a közgyűlés legalább 2/3-os szavazattöbbséggel hozott határozata szükséges, míg az első pont alatti döntéshez az összes tulajdoni hányad legalább 2/3 többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazat szükséges, egyéb kérdésekben a jelenlévő tulajdonosok tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbség dönt. A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A közgyűlés a szükséghez képest, de évente legalább egy alkalommal a közös képviselő (vagy intéző bizottság elnöke) hívja össze (az éves közgyűlést legkésőbb május 31. napjáig).

11 Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10 arányával rendelkező tulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a közös képviselő vagy az intéző bizottság nem teljesítette, az összehívást kérő tulajdonostársak által megbízott személy a közgyűlést összehívhatja. A közgyűlésre a tulajdonostársakat a tárgysorozat közlésével, - sürgős esetet kivéve a kitűzött határnap előtt legalább 8 nappal írásban kell összehívni. A közgyűlésen a tulajdonostársakat a közös tulajdonból rájuk eső hányad arányában illeti meg szavazati jog, amelyet az egyes társasház tulajdoni illetőségek tulajdonosai csak együttesen és egységesen gyakorolhatják. Egyazon társasházi illetőség tulajdonosainak ellentétes szavazat érvénytelen. A közgyűlésen a tulajdonostársakat magánszemély esetében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy, társaságok esetében cégszerű aláírásra jogosult, vagy olyan személy képviselheti, akit a cégszerű aláírásra jogosult vezető erre cégszerűen kiállított meghatalmazással feljogosított. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában számított több, mint a fele jelen van kivéve, ha olyan tárgykörben kell döntést hozni, amihez valamennyi tulajdonostárs 2/3-os, vagy együttes akaratnyilvánítása szükséges, mely esetekben a határozatképességnek az ilyen arányú részvétel a feltétele. Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, akkor az újabb (megismételt) közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követően, de legfeljebb 15 napon belüli időpontban ugyanazzal a tárgysorozattal kell összehívni, amely közgyűlés a tárgysorozatban felvett minden kérdésben kivéve a valamennyi tulajdonostárs részvételét megkívánó kérdéseket a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a közgyűlés összehívásának szabályosságát, jelenlévőket, az esetleges képviselők nevének feltüntetésével, a közgyűlésről távolmaradottakat, az elnök nevét. A jegyzőkönyvet a közgyűlésen elnöklő személy, valamint az erre felkért két tulajdonostárs hitelesíti. A közgyűlés elnöke állapítja meg és foglalja, vagy diktálja írásba a határozatképességgel kapcsolatos megállapítást, vezeti és összesíti a szavazásokat. A jegyzőkönyvnek hűen kell tükrözni a közgyűlésen történteket és elhangzottakat. A közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a felkért két hitelesítőnek kell hitelesíteni., de ha olyan határozat meghozatalára kerül sor, amely valamennyi tulajdonostárs hozzájárulását megkívánja, akkor a közgyűlés jegyzőkönyvét, illetve a jegyzőkönyvnek a határozatra vonatkozó kivonatát valamennyi tulajdonostársnak alá kell írnia. A felvett jegyzőkönyv egy-egy példányát, a közgyűlést követő 5 napon belül el kell küldeni a közgyűlésről távolmaradt tulajdonostársaknak. A közgyűlési határozatokat minden tulajdonostárs köteles végrehajtani. Ha a közgyűlés határozata jogszabályt, vagy az alapító okirat rendelkezéseit sérti, illetőleg a kisebbség jogos érdekeinek sérelmével jár, a határozat érvénytelenségének megállapítása iránt annak meghozatalától számított 60 napon belül bármelyik tulajdonostárs a bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás a határozat végrehajtását nem gátolja, kivéve, ha annak végrehajtását a bíróság felfüggesztette. A közös képviselő: A tulajdonostársak a közösségből folyó ügyeik intézésére közös képviselőt választanak, aki lehet kívülálló harmadik személy is. A közös képviselő megválasztása határozott és határozatlan időtartamra is szólhat, a közös képviselő többször újraválasztható.

12 A közös képviselő köteles: a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok és az alapító okirat rendelkezéseinek, minden szükséges intézkedést megtenni az épület üzemeltetése, fenntartása és felújítása érdekében, közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. Évente költségvetési javaslatot készíteni, amely tartalmazza a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat, a tervezett fenntartási és felújítási munkálatokat, és a közös költség megosztását, ezen belül a karbantartásokat, az elvégzett munkák részletezésében, a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, a záróegyenleget, a pénzkészleteket (kezelési hely szerint részletezve), a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, a közös költséghez való hozzájárulás előírását és teljesítését tulajdonostársanként. A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyekben a közös képviselő dönt. A közös képviselő a két közgyűlés közötti időpontról a közgyűlésnek köteles beszámolni. A közös képviselőt a közgyűlés bármikor visszahívhatja. A közös képviselő részére tisztének ellátásért a közgyűlés, díjazást állapíthat meg. A közös képviselő díjazását és készkiadásait a társasház költségvetésének terhére kell megtéríteni. A közös képviselő képviseli a társasházközösséget harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok, hatóságok és más szerve előtt. A közös képviselő a társasház közösség ügyeiben eljárva a társasház tulajdonostársainak közössége nevében, az épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyekben, amely jogának korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan, intézése során jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető. A közös képviselő a társasház közösség képviseletével kívülállót, köztük ügyvédet is megbízhat, a közgyűlés hozzájárulásával. Amennyiben a társasház házfelügyelőt, fűtőt stb. alkalmaz, úgy felettük a munkáltatói jogokat a közös képviselő gyakorolja. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A társasház tulajdon megszüntetését be kell jelenteni a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztályának. A jelen szerződésben esetleg nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az évi CLVII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az alapító okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonosaira, illetve azok jogutódjaira. Az alapító okirat hatályba lépése után a jövőben közös tulajdonba kerül mindazon építményrész, berendezés és felszerelés, amely a Ptk., az évi CLVII. törvény és az alapító okirat rendelkezései szerint közös célt szolgál, és létesítése megfelel a közös tulajdonra vonatkozó szabályoknak. A tulajdonostársak ezen okiratban megállapított társasház tulajdoni viszonyból felmerült perek eldöntésére értékhatártól függően kikötik a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetőségét. Alapító a jelen okirat elkészítésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a képviselet ellátásával a 4024 Debrecen, Wesselényi utca 31/B. fszt. 2. szám alatti székhelyű Dr. Papp László Ügyvédi Irodát (ügyintéző: Dr. Papp László ügyvéd) bízza meg. Alapító kijelenti, hogy jelen szerződést elolvasta és azt, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá.

13 B ö k ö n y, Bököny Község Önkormányzat képviseletében Piskolczi Géza Péter polgármester Ellenjegyzem: / B ö k ö n y, /

14 KIVONAT Költség alapon történő értékesítés Ez a meglévővel teljesen azonos szerkezetű, elrendezésű és műszaki paraméterű épület jelen állapotban történő felépítésének ára a meglévő avultságának értékévek csökkentve. Mivel az épület pontos adatai nem állnak rendelkezésre minden épületszerkezet anyaga ezért itt a tételes költségvetést nem készítettem el, helyette a Nyíregyháza városban jelenleg érvényes társasházi lakások m2 árát adom meg, mely természetesen nem lehet alapja az összevetésnek, mivel a két helyszín földrajzilag össze nem hasonlítható. Bruttó eladási ár: Ft/m2 mely új lakás esetén lenne érvényes, mai műszaki színvonalon megépítve. Ezt nyilván csökkentik az alábbiak: - az épület korából származó természetes amortizáció az épületszerkezetekre vonatkozóan - az épület műszaki állapota, színvonala - hőszigetelése, gazdaságossága fűtés, energia felhasználás szempontjából Véleményem szerint ezen adatok alapján az elfogadható érték Ft / m2 körül található. Készítette: Gyurján László okleveles építőmérnök, építőipari igazságügyi szakértő Nyíregyháza

15 Közösségi programok fejlesztésére és fenntartására, IKSZT kialakítására és működtetésére pályázat A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kiírta az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére című, IKSZT/2008/2 kódszámú pályázati konstrukciót. A pályázaton kizárólag azok vehetnek részt, akik nem nyújtottak be pályázatot az IKSZT/2008/1 pályázati konstrukcióra. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani. A pályázat célja egyrészről a helyi közösségi élet fizikai feltételeinek javítása (közösségi ház felújítása, eszközbeszerzés, stb.), másrészt a létrejött infrastruktúra működéséhez való segítségnyújtás (programok szervezésének, megtartásának költsége, stb.) Összefoglaló néven cél az integrált közösségi és szolgáltató tér működtetésének és kialakításának támogatása. A kétfordulós pályázat első fordulójának célja az integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) működtetésére, illetve kialakítására jogosult szervezetek kiválasztása. Az első fordulóban az integrált közösségi és szolgáltató tér megvalósíthatósági tervét kell benyújtani. A támogatásra jogosultak köre: A budapesti agglomeráció települései, továbbá a kistérségek városai és központjai kivételével: az 5 ezer fő, illetve 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések települési és települési kisebbségi önkormányzatai és társulásaik; azon települések települési és települési kisebbségi önkormányzatai és társulásaik, ahol a település lakosságának több mint 2%-a külterületen él (tanyás térségek); a jogosult településeken működő non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek. A támogatható tevékenységek köre: az IKSZT külső és belső felújítása, bővítése, korszerűsítése; kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; a kötelezően ellátandó feladatokhoz valamint az opcionálisan ellátandó szolgáltatásokhoz kapcsolódó, e pályázatban szereplő eszközök beszerzése; az IKSZT működtetése. A támogatás formája, mértéke: A támogatás vissza nem térítendő. Mértéke maximum 50 millió forint. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének maximum 100%-a. Az első forduló beadási határideje: október 31.

16 Esztergom Város Polgármestere Iktatószám: /2008. Ügyintéző: Tóth Gábor Telefon: (33) Tárgy: A regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adása Bököny Önkormányzata Piskolczi Géza Péter Polgármester Úr részére Bököny Kossuth u Tisztelt Polgármester Úr! Több mint egy éves múltra tekint vissza az a széleskörű önkormányzati összefogás, együttműködés, amely a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását célozta meg. A részvényhányad megszerzésével az önkormányzatok tulajdonosává válhatnak a településen lévő állami és/vagy önkormányzati vízközműveket üzemeltető regionális vízmű-társaságnak (ellenőrzés, felügyeleti jogkör), illetve a tulajdonosi pozícióból következően az önkormányzati szempontok is érvényesülhetnének a társaság beruházási, fejlesztési és rekonstrukciós tervek kialakítása során. Bököny, szeptember 27. Esztergom Polgármestere

17 Előterjesztés és határozati javaslat Tárgy: A regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása Tisztelt Képviselő-testület! I. Előzmények A csak részleges önkormányzati vagyonátadás (1991. évi XXXIII. törvény) következtében azok a települési önkormányzatok, amelyek a regionális vállalatok által kezelt vagyonból egyáltalán nem, vagy kizárólag a közművekből részesedhettek, a volt tanácsi víziközmű vállalattal érintett településeknél kedvezőtlenebb, jogi szempontból hátrányosabb helyzetbe kerültek, ami egyrészt vagyoni hátrányt, másrészt a tulajdonosi jogok gyakorlásában és a helyi önkormányzatok törvényben előírt ellátási kötelezettsége teljesítésében korlátokat jelentett és jelent napjainkban. A települési önkormányzatok ilyen jogegyenlőtlenségéből következő helyzet méltányos kiküszöbölését jelentené, legalábbis részben, a regionális vízműcégek részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása. Az öt regionális (Dunamenti, Dunántúli, Észak-dunántúli, Észak-magyarországi és a Tiszamenti) vízmű-társaság részvényei kizárólagosan vagy döntően állami tulajdonban vannak, a tartós állami tulajdoni hányad követelménye időközben megszűnt (korábban a privatizációs törvény alapján az állami tulajdon kötelező mértéke 50 %+1 szavazat volt). Széleskörű önkormányzati összefogás alakult ki az elmúlt évben, amely azt célozta, hogy az önkormányzatok egységesen lépjenek fel a közigazgatási területükön működő regionális vízműcégek részvényeinek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának közös kezdeményezése érdekében. Ennek kapcsán számos település lényegében azonos tartalommal testületi határozatot hozott a következő kérdésekben: Kezdeményezte, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. törvény 69/A. (7) bekezdése alapján a regionális Vízmű Zrt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő részvénycsomagjának 50%+1 szavazaton felül eső része a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással, és cél megvalósítása érdekében - az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXiX. törvény 69/A. (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló a regionális Vízmű Zrt. alaptőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. - Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső

18 részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy az Önkormányzat a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal. - A tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom kivéve az önkormányzatok közötti részvényátadás -, valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést az ÁPV Zrt-vel megköti. Az elmúlt év második felében lényegesen átalakult az állami vagyonkezelés szervezete (megszűnt az ÁPV Zrt., a KVI és a Nemzeti Földalap, új szervezetekkel jöttek létre, úgy mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, illetve a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács), változtak az állami tulajdon kezelésére és értékesítésére vonatkozó jogszabályok. Számos Önkormányzat önállóan vagy más Önkormányzatok közös képviseletében fordult az ügyben érintett kormányzati szervezetekhez, azonban állami vagyonkezelés szervezeti átalakítása miatt érdemi döntések meghozatalára az állami oldalon nem került sor. II. Jogszabályi változások Az Országgyűlés elfogadta, és a Magyar Közlöny évi 121. számában, szeptember 17. napján kihirdetésre került az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény ( Ávtv. ). Az Ávtv. nem tartalmaz érdemi változást a helyi önkormányzatoknak való ingyenes részvényjuttatás feltételeit illetően, azonban megszüntette a vízműcégek tartós állami tulajdoni hányadának kötelező mértékét. A törvény alapján az állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. A törvény 36. (2) bekezdés c) pontja kifejezetten rendelkezik arról, hogy állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése,. érdekében. Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács ( Tanács ) gyakorolja. A Tanács feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján, annak ügyvezető szerveként látja el. A törvény arról is rendelkezik, hogy az ingyenes átruházásról a Tanács dönt. Amennyiben az érintett vagyontárgy egyedi könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt meghaladja, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt az ingyenes átruházásról. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet határozza meg az ingyenes vagyonjuttatás eljárási szabályait (rendelet ). A tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.-hez vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. Utóbbi esetben a vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt az MNV Zrt.-nek tizenöt napon belül döntésre megküldi. A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: - a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, - a kezdeményező önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését,

19 - helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. Nem változtak a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényben ( a továbbiakban: Vgtv.) meghatározott, január 1-je óta hatályos üzemeltetési formák. A Vgtv. 9. (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdésének d) és e) pontja alapján a koncessziós üzemeltetés kivételével az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint az önkormányzatok törzsvagyonában lévő víziközmű létesítmények létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről az állam/önkormányzat kizárólagos részesedéssel működő vagy az állam és az önkormányzat együttes tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet (ide nem értve a munkavállalói résztulajdont) jogosult gondoskodni. Az önkormányzatok részigényének érvényesítése csak az együttes érdekérvényesítés és széles körű összefogás esetén lehet eredményes. Az elmúlt év végén kialakult széles körű együttműködés lehetőségéről tárgyaltak az önkormányzatok szakmai konferenciák, társulási ülések, önkormányzati egyeztetések formájában. A tárgyalások során megfogalmazódott az a javaslat, hogy az egyedi részvényigények bejelentése mellett ne több száz vagy ezer önkormányzat külön tárgyaljon, hanem minél több önkormányzat egyesítse erőit, és érdekképviseletében és szóvivő önkormányzatokon keresztül jelenítse meg az érdekeit. Ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy az állami szervekkel való közös önkormányzati tárgyalások viteléhez a polgármester, szigorúan a testületi határozatok keretei között, meghatalmazást adhasson más önkormányzat és / vagy önkormányzati érdekképviseleti szervezet részére, hogy településünk önkormányzata nevében és képviseletében is eljárjon. Meghatalmazás csak a közös tárgyalások vitelére vonatkozik majd. Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot. Határozati javaslat /2008. (. ) sz. Kt határozat Bököny Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében Nyírségvíz Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban részvénycsomagja a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület úgy dönt, 1. hogy a Képviselő-testület az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a Nyírségvíz Zrt. alaptőkéjét megtestesítő állami tulajdoni hányadú részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát is) terítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. 2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Bököny Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal.

20 3. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését, mivel álláspontja szerint a regionális vízműrészvények átadása nem okoz kiadást vagy többletköltséget az Önkormányzat számára, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.rendelet alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50. (2) bekezdésében előírtak teljesítésével az MNV Zrt-hez bejelentse. 4. Felkéri a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az esetlegesen közbenső tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-testületet, továbbá felhatalmazza arra, hogy a Képviselő-testület határozatainak keretei között meghatalmazza. Önkormányzatát/vagy.. érdekképviseleti szervezetet arra, hogy több települési önkormányzat érdekeinek együttes képviselete esetén Bököny Önkormányzata nevében is eljárjon az igénybejelentés és a tárgyalások vitele során. 5. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzat tulajdonba vételéhez szükséges megállapodást megköti. Felelős: polgármester Határidő:

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Toldy és Társai Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft. (1027 Budapest, II. ker. Margit krt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-366.470; KSH szám: 12001888-7012-113-01; képviseli:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

T E R V E Z E T. SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak

T E R V E Z E T. SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak T E R V E Z E T SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak I. Tulajdoni viszonyok a Társasházban 1. A társasházban lévo lakások, és nem lakás

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Nyergesújfalui mentőállomás társasházi alapító okiratának elfogadása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Hírlevélben ismertetett, Dr. Hidasi Gábor ügyvéd által az új Társasházi Törvényről készült anyagának összefoglalása Az 1997. évi társasházi törvény hatályát vesztette. A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alulírott a Cégjegyzékbe 01-09-936540. sz. alatt bejegyzett Hadházi 61 Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA tervezet 2009. 1 SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Társasház a 2009.május 30-án

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása TÁRSASHÁZAK Á ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK finanszírozása Jogi alapok Törvényi háttér (társasház) 2003. évi CXXXIII. törvény Törvényi háttér (lakásszövetkezet) 1992. évi I. törvény X. fejezete TÁRSASHÁZAK Társasház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Állami tulajdonban lévő ingatlan megszerzésre irányuló szándéknyilatkozat Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Barna Barbara osztályvezető helyettes Műszaki osztály Sorszám:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben