HÍRLEVÉL. Hátralékkezelésben történt törvényi és eljárási változások (szigorítások)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. Hátralékkezelésben történt törvényi és eljárási változások (szigorítások)"

Átírás

1 HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége május Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény rendelkezése értelmében a tulajdonos köteles a közös képviselınek a birtokbavétel, illetıleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzését követı 15 napon belül bejelenteni: a) külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, b) lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthetı személyes adatát, illetıleg a jogi személy nyilvános adatát, c) a külön tulajdonát bérlı, használó személy (a továbbiakban: bérlı) b) pontnak megfelelı adatát, d) a külön tulajdonában lakó személyek számát, e) haszonélvezettel terhelt tulajdon esetében a haszonélvezı személy nevét. A tv. 46. (1)-(2) bekezdése tartalmazza, hogy tulajdonosváltozás esetén a tulajdonostársnak az ingatlan per-, teher-, és igénymentességérıl tett szavatossági nyilatkozata a közösköltség-tartozás alól történı mentesség szavatolására kiterjed akkor is, ha a szerzıdés megkötése során a tartozás fennállásának kérdésében nem kéri a közös képviselıtıl a közös költség tartozásról szóló nyilatkozatának megadását! II. Hátralékkezelésben történt törvényi és eljárási változások (szigorítások) A közgyőlés a határozatával a legalább három hónapnak megfelelı közös költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául. A jelzálogjog bejegyzést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, és az eljárás költségét, a társasháznak kell megelılegezni. Közös költség tartozás végrehajtó útján történı behajtása esetén a végrehajtó megkeresi az illetékes szervet, aki nyilvántartásba veszi a megkeresést és a jövedelem egyharmadának mértékéig alkalmazhat letiltást a jövedelembıl, illetve a tartozó tulajdonos vagyontárgyait lefoglalhatja. Ennek eredménytelensége esetén merül fel az ingatlan értékesítése, ilyenkor a földhivatalban a tulajdoni lapra jegyzik be a végrehajtási jogot. Ha ekkor sem rendezıdik a tartozás, sor kerül az ingatlan árverésen történı értékesítésére. Az árverésen a becsült lakásérték hetven százalékán adható el az ingatlan az elsı négy alkalommal, ötödszörre ötven százalékos áron is megvehetı. A közös költséget nem fizetı hátralékosok esetében a kilakoltatási moratórium lejárt, az csak a lakás hitel tartozók esetében áll továbbra is fenn. 1

2 III. Tőzvédelmi ellenırzések során feltárt hiányosságok - A villanyóra helyiségben éghetı anyagot tárolnak a tulajdonosok Villanyóra szekrény tárolásra nem használható! Közös tárolóban motorkerékpár, üzemanyag, tőzveszélyes folyadék, gázpalack tárolása tilos. - A fali tőzcsap és szekrény száraz felszálló vízvezetéke virágokkal van eltorlaszolva A tőzoltó berendezésekhez tőzcsap szekrény, száraz felszálló vezeték csatlakozó szekrénye, tőzoltó készülék az akadálytalan hozzáférést mindig biztosítani kell, virág polcként sem használható! - A folyosókon bútorokat tárolnak a tulajdonosok, akadályozva a közlekedést menekülési útvonalon A közlekedési útvonalat mindig szabadon kell hagyni, még átmeneti idıre sem szőkíthetı le. A tőzvédelmi szabálytalanságok megszüntetésérıl 15 napon belül tájékoztatni kell a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságot. Amennyiben a hiányosságok nem kerülnek megszüntetésre, úgy a tőzoltóság szabálysértési eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál, vagy tőzvédelmi bírságolási eljárást indít, melynek mértéke Ft-tól Ft-ig terjedhet. Kérjük a tulajdonosokat, hogy a környezetükben, ingatlanukban fennálló szabálytalan állapotot szüntessék meg és a jövıben a tőzvédelmi elıírásokat - saját érdekükben is - tartsák be! Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a saját lakásukban a gázvezeték- és gázüzemő készülékek ellenırzését, valamint lakáson belüli érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot minden tulajdonos saját maga köteles elvégeztetni! IV. Győjtıkémények A HM TÜZKÉV Kft. az idei évben elvégzi a társasházi győjtıkémények ipari kamerás vizsgálatát. A vizsgálatot a tetırıl, vagy a padlástérbıl kéményajtón keresztül végzik. Az év elején elvégzett vizsgálatok során gyakori megállapítás, hogy a kéményekre csatlakozó tüzelıberendezés füstcsöve, illetve fali hüvelye káros mértékben belóg a kéménykürtıbe, valamint a bekötés során építési törmelék kerül a kéménykürtıbe. Az égéstermék maradéktalan eltávozása, ezáltal akadályba ütközik, így esetleges füstgáz visszaáramlás életveszélyt okoz. Az eddig feltárt hibák javításáról intézkedtünk. Felhívjuk minden tulajdonos figyelmét, hogy kéményekbe való füstcsı bekötését, vagy visszakötését a szakemberrel végeztessék. 2

3 V. Felhívás, értesítés - Az EMJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Irodájától kapott tájékoztatás alapján felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a városban az elmúlt években nagymértékben elszaporodtak a galambok, melyek kórokozók hordozásával fertızı betegségeket terjeszthetnek. A város polgárainak segítségét kéri az iroda, hogy a galamb populáció ne szaporodjon, illetve a tulajdonukban gátolják meg a fészkelési lehetıségeket, vagy ha már a galambok befészkeltek, törekedjenek annak mielıbbi megszüntetésére. (A bıvebb tájékoztató levél elolvasható honlapunkon! - A szelektív hulladék győjtésére alkalmas a Városgondozás Eger Kft. által biztosított zöld színő zsákok átvehetık a BEKSZ-Házgazda Kft. ügyfélszolgálati irodájában a évre vonatkozó győjtési napok listájával együtt! (A győjtési napok listája megtekinthetı honlapunkon! - Gáz- és távhıtámogatás meghosszabbítása A leginkább rászoruló lakosság anyagi helyzetére tekintettel a kormány meghosszabbítja a szociális alapú gáz- és távhıtámogatás rendszerét április 30. után is. Ennek értelmében a jelenleg támogatásban részesülı fogyasztók számára a jogosultsági idıszak augusztus 31.-ig meghosszabbodik. VI. Tájékoztatás évben végzett pályázati kivitelezési munkálatokról A BEKSZ-Házgazda Kft. által pályázott és 2010-ben kivitelezésre került társasházak: - ÖKÖ pályázat keretében főtés korszerősítés 4 db Társasház - Panel program keretében homlokzati hıszigetelés 17 db Társasház - lift felújítás 2 db Társasház - lapostetı hı- és vízszigetelés 2 db Társasház - főtési korszerősítés 1 db Társasház - Önkormányzati pályázat keretében 8 db Társasház felújítása történt meg. - homlokzat felújítás 7 db - magastetı felújítás 1 db 2011 évben - április végéig - központi pályázati kiírás nem történt a Társasházak részére. A hírekben közölt Társasházi felújítások csak a már elfogadott pályázatok támogatásainak kifizetését jelentik!! 3

4 Energia megtakarítás Lépcsıházi világítás átalakítása Jelenleg a lépcsıházi világítások a lift utáni legnagyobb elektromos fogyasztói a közös elektromos rendszernek. Az izzólámpák lassan kikerülnek a forgalomból, erre a célra pedig az energiatakarékos fénycsövek nem válnak be, több okból kifolyólag. - Nem szeretik a sőrő ki-be kapcsolgatást - Mire bemelegednének, lekapcsolnak. - Nem férnek el az eredeti lámpaburában. A hagyományos izzók mind árban, mind feltételeikben megfeleltek, csak a fogyasztásuk magas. Ennek kiváltására célszerő lenne kicserélni a hagyományos izzókat LED-es fényforrásokra. - Minimális fogyasztás, akár 85% költségmegtakarítás - Megfelelı fényerı - Hosszú élettartam - Nincs vibrálás, nincs bemelegedési idı, alacsony üzemi hımérséklet - Nincs több égıcsere - A ledes fényforrást nem lehet kivenni a lámpatestbıl (lopásbiztos) Jelenleg 25-45W-os izzólámpák egy 5Wattot fogyasztó lámpatesttel kiválthatóak. A késıbbiekre is gondolva, a lépcsıház világítását teljesen leválasztásra kerülhet a hálózatról és a tetın elhelyezett napelemekkel, akkumulátorok segítségével megtáplálható. A Villecom Kft. ajánlata alapján a kivitelezéskor nem kell fizetni, a szerelés és az új LED-es lámpatestek ára a megtakarításból fizethetı. Fenti témáról részletesen elolvasható honlapunkon! (www.beksz-hazgazda.hu) 4

5 SZERETNE A JÖVŐBEN LAKÁST VÁSÁROLNI, CSERÉLNI, KORSZERŰSÍTENI, FELÚJÍTANI? TAKARÍTSON MEG LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRBAN! MIÉRT LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR? Mert tőkegarantált és hozamgarantált befektetés Mert 30%-os állami támogatás jár (max ft/év) Mert akár évi 12% fölötti hozam is elérhető Mert akár 4,5 %-os kamattámogatott hitel is felvehető BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT KERESSEN BENNÜNKET! SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁRA? Tudja Ön, hogy amennyiben társasházuk biztosítása az épület egészére biztosított, akkor Önnek csak az ingóságaira kell lakásbiztosítást kötnie? IGÉNY SZERINT DÍJMENTESEN MEGVIZSGÁLJUK TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁSUK ÉS AZ ÖN LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁNAK ÖSSZHANGJÁT! BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT KERESSEN BENNÜNKET! ELÉRHETŐSÉGEINK: Web: Tel.: 36/ , 30/

6 6

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. Ügyintézés lehetıségei 2010. április HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége Társasházi törvény rendelkezése értelmében a tulajdonos köteles a közös képviselınek a birtokbavétel, illetıleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. A Társasházi- és Lakásszövetkezeti törvény módosult.

HÍRLEVÉL. I. A Társasházi- és Lakásszövetkezeti törvény módosult. 2011. szeptember HÍRLEVÉL I. A Társasházi- és Lakásszövetkezeti törvény módosult. 2011.07.28.-án lépett életbe a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003.

Részletesebben

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége 2013. április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 662,5 Ft/m3 Kéményseprés 3,6 Kéményvizsgálat 3,3 Szemétszállítás 3,7 Biztosítás 5,0-5,5

HÍRLEVÉL. 662,5 Ft/m3 Kéményseprés 3,6 Kéményvizsgálat 3,3 Szemétszállítás 3,7 Biztosítás 5,0-5,5 HÍRLEVÉL 2010. december 2010. gazdasági év zárására Esemény megnevezése Idıponttól Idıpontig Almérı vízórák leolvasása 2010. november 26. 2010. december 15. Hulladékszállítási címkék beszerzése 2011. január

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2011.(IX.20.), 32/2010.(XI.16.), 20/2009.(VI.26.) és 11/2006.(IV.13.)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 7/2002.(III.21.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és

Részletesebben

címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója

címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója A Fıvárosi és Körzeti Földhivatalok a földhivatalok gyakorlatáról címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója A vonatkozó jogszabályok jegyzéke:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet a lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Page 1 of 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2007. (VII. 4.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékérıl, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben