ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 2012-ben megvalósult fejlesztések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 2012-ben megvalósult fejlesztések"

Átírás

1 ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 2012-ben megvalósult fejlesztések

2 ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM ERZSÉBETVÁROSBAN Városfejlesztés Zöld beruházások Kulturális-oktatási programok Megújuló gondoskodási formák

3 Tisztelt Erzsébetvárosiak! Fogadják szeretettel az Erzsébet Tervrôl, a kerület átfogó fejlesztési programjáról szóló kiadványunkat. A program magában foglalja a városfejlesztési beruházásokat, a kerületi közintézmények rekonstrukcióját, az egyes gondoskodási formák bôvítését, a zöld beruházásokat, valamint az oktatásban, kultúrában rejlô lehetôségek kihasználását. A cél az volt, hogy a mindennapi élet legfôbb területeit átfogó koncepció kerüljön megvalósításra. Az elmúlt két évben a 2010 ôsze óta megvalósuló felelôs pénzügyi gazdálkodásnak köszönhetôen számos beruházás kezdôdött meg. Iskoláinkban modern, XXI. századi környezetben tanulhatnak a diákok, s intézményeink korszerûsítésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Megkezdôdött a közutak, utcák felújítása, a közterületek új arculatának kialakítása is. A családtámogatás, idôskori gondoskodás és egészségmegôrzés eszközeivel újjászerveztük a szociális ellátás formáit, emellett minden korosztályt megszólító, színvonalas programokkal színesítettük a kerület kulturális palettáját. Fontosnak tartom, hogy az erzsébetvárosiak valamennyi fejlesztésrôl, beruházásról értesüljenek, hiszen a közösen végzett munka eredménye mindannyiunk büszkesége, sikere. Lehetôségeinkkel élve 2013-ban az eddigieknél is intenzívebb fejlôdést, látványosabb építkezést valósítunk meg! Bizalmukat, támogatásukat megköszönve, Tisztelettel: Vattamány Zsolt polgármester ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! IMPRESSZUM: Budapest Fôváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kiadványa Kiadja: Budapest Fôváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Felelôs kiadó: Vattamány Zsolt Olvasói levelek: 1

4 VÁROSFEJLESZTÉS 2 79 társasházi pályázat nyert támogatást 1800 diák tanulhat jobb körülmények között a felújított iskolákban Az orvosi rendelôk felújításával az önkormányzat hozzájárult az egészségügyi ellátás színvonalának növeléséhez

5 Óvoda és iskola felújítások Befejezôdött a Baross Gábor Általános Iskola felújításának újabb üteme: megújult az épület homlokzata, felújításra kerültek a folyosók, tantermek, emellett az udvarban két sportpálya került kialakításra. Megvalósult a Dob utcai Erzsébetvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola, S zakiskola és Szakközépiskola homlokzati nyílászáróinak felújítása, pinceszint épületgépészetének korszerûsítése. A Kertész utcai Erzsébetvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola felújítása is lezárult. Átadtuk a kavicsos sportpályát az Alsóerdôsori iskolában Elkészült a tornapálya a Baross Gábor Általános Iskolában, ahol 1200 gyerek sportolhat nap mint nap. Új fejlesztô eszközökkel láttuk el az intézményeket Megújult környezetben játszhatnak a kerületi bölcsôdések 3

6 Folytatódnak a közterület fejlesztések és felújítások Az EU támogatásával Erzsébetvárosban megvalósult a Kultúra Utcája névre keresztelt funkcióbôvítô rehabilitáció. Megújult az Orthodox Zsinagóga, felújításra került az Elektrotechnikai Múzeum és az ELTE épülete, mûemlék jellegû lakóházak nyerték el méltó küllemüket és kaptak új funkciókat. Élhetôbb lakókörnyezet megteremtése érdekében tudatos városfejlesztési koncepció alapján növeltük a sétáló övezetek számát. Megújult az Önkormányzat épülete és az okmányiroda is modernebb környezetben várja a kerületben lakókat. Kerületi társasházak támogatása: 2012 év tavaszán kiírtuk a társasház-felújítási (általános, kémény, tetôjárda) pályázatokat. A döntés alapján 79 pályázat nyert támogatást 72,36 millió forint értékben. A felújított Kazinczy utcai Ortodox Zsinagóga Decemberben átadtuk a Dob utcát a járókelôknek 4 Kiemelt figyelmet fordítunk a közterületek tisztaságára A Kazinczy utca megôrizte mûemlék jellegét

7 Egészségügyi intézmények felújítása Erzsébetváros Önkormányzata 2011-tôl folyamatosan újítja fel a kerületben lévô egészségügyi intézményeket. A megvalósuló beruházások célja az intézmények mind esztétikai, mind az Európai Unió elvárásainak megfelelô kialakítása. A kerület vezetésének célja, hogy a betegeket és kísérôiket barátságos, tiszta, megfelelô mûszaki állapotú intézmények fogadják. Megújult a Rottenbiller utcai védônôi szolgálat Felújítottuk a Klauzál utcai rendelôt Erzsébetváros biztonságáért A közterület-felügyelet legfontosabb feladatai közé tartozik a közrend biztosítása, a közbiztonság és köztisztaság javítása, a helyi bûnmegelôzési stratégia kialakítása, melyek közül két területen is történt elôrelépés. Éjszakai járôrszolgálat alakult és a térfigyelô kamera-rendszer fejlesztése, bôvítése is elindult. A kerületi polgárok biztonságának növelése érdekében az önkormányzat a fôvárosi kerületek között elsôként pályázatot írt ki lakóközösségek részére kapufigyelô rendszer kialakításának támogatására. Erre a célra Erzsébetváros Önkormányzata évi költségvetésében 12 millió forintot biztosított. Fokozott jelenlétet biztosítunk a közterületeken Térfigyelô kamerákat helyeztünk ki a kerület számos pontjára 5

8 ZÖLD BERUHÁZÁSOK Több mint 2000 erzsébetvárosi vett részt a Takarítsunk Együtt Programban 6 50 millió forintot költöttünk a zöld területek fenntartására

9 Madách tér tervpályázat Erzsébetváros Önkormányzata hallgatói pályázatot írt ki a Madách Imre tér és a Madách Imre út rendezésére. A Madách téri rendezés után a Klauzál tér és az Almássy tér átépítését is pályázat útján kívánja megterveztetni. Az elmúlt évek során a tér gyakorlatilag parkolóvá alakult, jórészt elveszítve közösségi szerepét. Különösen sajnálatos tény ez egy olyan kerületben, ahol a lakosság számához mérten a legkisebb a zöld területek aránya. A jelenlegi városvezetés változtatni kívánt ezen a méltatlan helyzeten. Lakossági igények, észrevételek alapján döntött úgy az Önkormányzat, hogy több közterületet - utcaszakaszokat, teret - felújít, növényesít, korlátozott forgalmú, illetve autómentes övezetté alakít. Mivel a Madách tér a belváros szerves része, a környezô sétálóövezet kiterjesztése városképi szempontból is indokolt. Az arculat kialakítása során az Önkormányzat fokozott figyelmet fordít a kerületben élôk igényeire, számos fórumon keresztül kikérte az erzsébetvárosiak véleményét, s továbbra is számít javaslataikra. A kerületi vezetés a kerületben élôk tájékoztatására kiemelt figyelmet fordít, a lakókat levélben, valamint a helyi médiumokon keresztül folyamatosan értesíti az aktualitásokról, emellett létrehozott egy információs felületet is a oldalon. 7

10 Parkosítás és növényesítés Erzsébetvárosban Elsôdleges cél a zöldterületek növelése, hiszen Erzsébetváros nemcsak a legsûrûbben lakott kerület a fôvárosban, de egyben a legkevesebb zöldterülettel rendelkezik. Parkosítottuk a Király utcai játszóteret Befejeztük a Garay tér parkosítását Megszépült az Önkormányzat elôtti közösségi tér is Színes virágok diszítik az Erzsébet körutat Virágtartó ládákat helyeztünk ki a Garay és Carl Lutz térre és 75 db csemetedíszfát ültettünk a kerületben. Helyreállítottuk a környezetvédelmi szempontból károsodott parkokat és zöldterületeket. Növényesítettük a Bóbita Óvoda elôtti közterületet. Felújítottuk a Klauzál téri kutyafuttatót. 8

11 Takarítsunk együtt! tavaszán másodszorra szervezte meg az Önkormányzat a Takarítsunk együtt! programot. A meghírdetett szombati napon több mint 2000 felnôtt és diák takarította és szépítgette a kerület köztereit és utcáit. Az iskolások lelkesen takarították a szomszédos utcákat Takarítási versenyt hírdettünk az iskolák között Környezetvédelmi Program augusztus hónap végéig hozzávetôlegesen 6,3 millió Ft-ot költöttünk az egynyári virágok kiültetésre, cserjék és fák pótlására. Az év elejétôl augusztus hónapig terjedô idôszakban a zöldfelületek fenntartásának költsége megközelítôleg 50 millió Ft. 9

12 MEGÚJULÓ GONDOSKODÁSI FORMÁK Több mint 700 lakos vett részt szûrôprogramjainkon Jótékonysági adományból készült el a gyermekbarát meghallgató szoba 10

13 Gyermekbarát meghallgató szoba átadása a VII. kerületi rendôrkapitányságon Jótékonysági eseményen befolyt adományból készült el a gyermekbarát meghallgató szoba. Februárban elkészült a gyermekmeghallgató szoba A gyermekbarát meghallgató szobát hivatalosan adtuk át a VII. kerületi Rendôrkapitányságnak Akadálymentes az Önkormányzat Megvalósult Budapest Fôváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Erzsébet krt. 6. szám alatti épületének komplex akadálymentesítése az Új Széchenyi Terv keretében elnyert támogatásból. Szeptemberben befejeztük az Önkormányzat akadálymentesítését 11

14 Egészséges Erzsébetvárosért! Az országos átlaghoz hasonlóan Erzsébetvárosban is a szív és érrendszeri betegségek a vezetô halálokok. Folyamatosan nô a cukorbetegek és a daganatos megbetegedések száma kerületünkben is. Mindegyik betegség a korai stádiumban felismerve jól kezelhetô, és az életminôséget, élettartamot növeli. Ezért tartja fontosnak Erzsébetváros Önkormányzata, hogy az egészségnapok keretében szûrést végezzen a lakosok körében ben több mint 700 lakos vett részt szûrôprogramjainkon! Szemvizsgálat az tavaszi szûrônapon 12 Hallásállapot felmérés az ôszi szûrônapon Megajándékoztuk a szûrônap valamennyi résztvevôjét

15 Étkeztetés A rászorulókat ingyenes ételosztással segítettük novemberében, melyet az Ételt az Életért Alapítvány közremûködésével valósítottunk meg a Rózsa u. 3. szám alatt. Ételosztás a kerületi rászorulóknak Szépkorúak uzsonnáznak A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot március elsejével jogutódlással hozta létre Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselô-testülete, a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat összevonásával. Erzsébetváros közösségének életében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúságvédelemre, a családsegítésre és az idôsellátás mimôségének javítására. Megkezdôdött a bajnokság Szenior táncfesztivál 13

16 KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI PROGRAMOK elsô osztályos gyermek kapott iskolakezdô csomagot 60 diák nyaralhat egyidejûleg a felújított ifjúsági táborban Balatonmáriafürdôn 72 diák kapott felsôoktatási ösztöndíj támogatást

17 Kultúra utcája Erzsébetváros szívében született meg a KULTÚRA UTCÁJA, egy európai színvonalú sétálóutca, tele kulturális lehetôségekkel. A felújítás keretében megszépült az Ortodox Zsinagóga, az ELTE épülete és az Elektrotechnikai Múzeum. Erzsébetváros ezen hangulatos, hagyománytisztelô, de egyben modern és dinamikusan fejlödô részén egy utcányi kultúra vár mindenkit. Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a Kultúra Utcája fejlesztésérôl Változatos kulturális programokkal vártuk az érdeklôdôket Örkény Kert Idén második alkalommal került megrendezésre az Örkény Kert: az Örkény István Színház és a VII. kerületi önkormányzat közös rendezvénye, ahol újra egész napos szabadtéri rendezvénnyel köszöntöttük az új évadot a Madách téren. A kocsikkal zsúfolt, aszfaltszônyeg helyett pázsittal díszített teret hoztunk létre, ahol két színpadon reggel tíz és este tíz óra között változatos programokon több mint 4000 fô vett részt. Augusztus 25-én zölddé varázsoltuk a Madách teret Családi programmá nôtte ki magát az Örkény Kert 15

18 130 éves Erzsébetváros programsorozat Az ünnepi évforduló keretében egész éven át zajló mûvészeti és kulturális programokat élvezhettek a kerület lakói. Sissi bora pályázat grafikusoknak Összesen 148 pályázati anyag érkezett be a Design Terminállal közösen kiírt pályázatra. A szakmai zsûri által kiválasztott legkiemelkedôbb három pályamûvet díjazta az Önkormányzat. November között az Erzsébet Hét rendezvényein több ezren vettek részt kerületünkbôl. Sissi ôszi tánchét A Sissi ôszi tánchét nagy sikert aratott a Bethlen Téri Színházban Díszpolgárok avatása kerületünkben Demjén Ferenc díszpolgári-, Albert Flórián posztumusz díszpolgári címet kapott. (Ávette ifj. Albert Flórián) 16 Megalakult az EröMÛVHÁZ Nonprofit Kft., amely a kerület kulturális életét hivatott még színesebbé tenni.

19 Nyári táboroztatás Balatonmáriafürdôn nyaralhattak a kerületi diákok, ahol 60 fô befogadására alkalmas ifjúsági tábor került felújításra. A téliesített üdülô egész évben várja a kerületi gyermekeket. Erzsébetvárosi ösztöndíjasok A Bursa Hungarica ösztöndíj keretében 72 hallgató kapott támogatást, az Erzsébetvárosi Felsôoktatási Ösztöndíjra 52-en adták be pályázatukat. Iskolakezdési támogatás 120 iskolakezdô kisdiák kapott tanszercsomagot az Önkormányzattól, ezzel is segítve a családok iskolaév kezdését. 17

20 Fedezze fel Erzsébetvárost az icity-vel! Discover Erzsébetváros with icity application!

Négy év fejlődés, hitelfelvétel nélkül

Négy év fejlődés, hitelfelvétel nélkül Bu d a i Na p l ó 2006 BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVI MUNKÁJÁRÓL Négy év fejlődés, hitelfelvétel nélkül Beszélgetés Dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével - Immáron hagyománnyá

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL. Szenvedéllyel és szakértelemmel

BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL. Szenvedéllyel és szakértelemmel Budai Napló BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL 2010 Szenvedéllyel és szakértelemmel Beszélgetés dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével Az idei, immár nyolcadik

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐS GAZDÁLKODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐS GAZDÁLKODÁS Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 01. január EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐS GAZDÁLKODÁS A válság és az általános kiigazítások okozta bizonytalanság ellenére is stabilan őrzi

Részletesebben

egy év Beszámoló Fenntartható fejlődés, biztonság Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 2008. január

egy év Beszámoló Fenntartható fejlődés, biztonság Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 2008. január egy év Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 2008. január Rómaifürdő Csillaghegy Kaszásdűlő Békásmegyer Újlak Mátyáshegy Remetehegy Táborhegy Testvér hegy Csúcshegy Hármashatár-hegy

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 2012. évi fejlesztéseinek, eseményeinek összefoglalója

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 2012. évi fejlesztéseinek, eseményeinek összefoglalója FEJLŐDŐ VÁROSRÉSZEK Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 2012. évi fejlesztéseinek, eseményeinek összefoglalója Tisztelt Rákospalotai, Pestújhelyi, Újpalotai Polgárok! Év végén érdemes megállni egy pillanatra,

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

Tanösvény a Vizafogón

Tanösvény a Vizafogón XX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. OKTÓBER 2. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Voks 2014 Választás másfél hét múlva

Részletesebben

A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA

A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA III. Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági program III/1. Tudásalapú városfejlesztés, Tata iskolaváros

Részletesebben

Derûsebb, bizakodóbb városrész

Derûsebb, bizakodóbb városrész 2009 Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 2010. január Rómaifürdô Csillaghegy Kaszásdûlô Békásmegyer Újlak Mátyáshegy Remetehegy Táborhegy Testvér hegy Csúcshegy Hármashatár-hegy

Részletesebben

Maradandó értékek, új horizontok

Maradandó értékek, új horizontok Maradandó értékek, új horizontok Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának Gazdasági és Társadalom-, Környezetés Területfejlesztési Programja 2015 2025 Maradandó értékek, új horizontok 2 Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040. Besnyő Község Önkormányzata

Részletesebben

Itt a harmadik rezsicsökkentés

Itt a harmadik rezsicsökkentés Megújul a Heltai tértõl északra fekvõ terület 6 Békásmegyeri városrehabilitációs pályázat: lakossági fórumon vitatta meg az önkormányzat az elkészült terveket. Lapzártakor érkezett: A Szent Margit Rendelõintézet

Részletesebben

Láng Sporttelepbõl Angyalföldi Sportközpont. Új sétálóutcát avattak. Önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása 2010

Láng Sporttelepbõl Angyalföldi Sportközpont. Új sétálóutcát avattak. Önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása 2010 Díszdiplomás pedagógusaink 2 3 4 AngyalZÖLD piroskékben Megújult a Vizafogó Tagiskola 20 év fejlesztései a kerületben 5 Szent Mihálynapi búcsú 6 12 15 Izgalmas színházi elõadások Angyal Labdarúgókupa Önkormányzati

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. január ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ. ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. január ÓCSAI KISBÍRÓ Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2014. január ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, forrás: Takács István 2 Önkormányzati hírek SikereS beruházások, fontos A tavalyi év a

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXVI. évf. 12. szám 2013. Az önkormányzat havi magazinja Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! TARTALOM XXVI. évf. 12. szám 2013. Barna ruhás nővérek... 4-5. Városnap... 6-7. Földön, vízen,

Részletesebben

Reggelizzél nálunk! Az új tanévben folytatódik az Összefogás Óbudáért Egyesület rászoruló gyermekek reggeliztetése programja.

Reggelizzél nálunk! Az új tanévben folytatódik az Összefogás Óbudáért Egyesület rászoruló gyermekek reggeliztetése programja. Új bölcsõde épül Makovecz-stílusban Eu-s támogatásból bõvül a bölcsõdei kapacitás Óbudán: Makovecz-stílusban épül új intézmény Csillaghegyen, a Hunyadi utcában. 5 XIX. évfolyam 19. szám Megjelenik kéthetente

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKÁJÁRÓL 2006-2010 MODERN KERTVÁROS

BESZÁMOLÓ RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKÁJÁRÓL 2006-2010 MODERN KERTVÁROS BESZÁMOLÓ RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKÁJÁRÓL 2006-2010 MODERN Rákosmente KERTVÁROS MODERN KERTVÁROS INTERJÚ RIZ LEVENTE POLGÁRMESTERREL Nagy lehetôségek elôtt állunk A ciklus végéhez értünk. Riz Levente

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Köszöntõ. A találkozás és a közös együttlét reményében kívánok Önöknek sikerekben és egészségben gazdag, békés esztendõt!

Köszöntõ. A találkozás és a közös együttlét reményében kívánok Önöknek sikerekben és egészségben gazdag, békés esztendõt! Köszöntõ Január hagyományosan a számvetés és a jövõbetekintés ideje. Mindannyian számba vesszük, hogy milyen évet hagyunk magunk mögött és mindenki felteszi magának a kérdést, hogy mi vár ránk az új esztendõben?

Részletesebben

Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006-2010 közötti ciklusban végzett tevékenységérõl

Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006-2010 közötti ciklusban végzett tevékenységérõl Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA X.évfolyam 9.szám Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006- közötti ciklusban végzett tevékenységérõl Tisztelt Jászkiséri

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! KÖRNYEZETVÉDELMI NAP A FÖLD NAPJÁN

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! KÖRNYEZETVÉDELMI NAP A FÖLD NAPJÁN ÉLETképek X V. k e r ü l e t i III. évfolyam 8. szám 2013. április 22. R Á K O S P A L O T A P E S T Ú J H E L Y Ú J P A L O T A k ö z é l e t i l a p j a KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG!

Részletesebben

Tisztelt Kisköreiek! visszadobták

Tisztelt Kisköreiek! visszadobták Tisztelt Kisköreiek! 2013 évben Kisköre Városi Önkormányzat sikeres, eredményes évet zárt, a pénzügyi gazdálkodás, a fejlesztések és a település közösségeinek, lakosságának nyújtott támogatások tekintetében.

Részletesebben

Polgármesterek a járatritkítások ellen

Polgármesterek a járatritkítások ellen XIV. évfolyam 6. szám 2008. március 17. Fejlesztések kötvényekbõl Kaput nyitott az óbudai közterület-felügyelet Helytörténeti vetélkedõ A kiemelt fejlesztések finanszírozására 4 A Ladik utca 2-6. szám

Részletesebben